Statistische verwerking van ringtestresultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistische verwerking van ringtestresultaten"

Transcriptie

1 25/02/2013 Statistische verwerking van ringtestresultaten Siegfried Hofman

2 ... In that Empire, the Art of Cartography attained such Perfection that the map of a single Province occupied the entirety of a City, and the map of the Empire, the entirety of a Province. In time, those Unconscionable Maps no longer satisfied, and the Cartographers Guilds struck a Map of the Empire whose size was that of the Empire, and which coincided point for point with it. The following Generations, who were not so fond of the Study of Cartography as their Forebears had been, saw that that vast Map was Useless, and not without some Pitilessness was it, that they delivered it up to the Inclemencies of Sun and Winters. In the Deserts of the West, still today, there are Tattered Ruins of that Map, inhabited by Animals and Beggars; in all the Land there is no other Relic of the Disciplines of Geography. Collected Fictions Jorge Louis Borges /02/2013 2

3 ISO Development and operation of proficiency testing schemes Algemene organisatie ISO Statistical methods for use in proficiency testing complementory to ISO on the use of statistical methods Concullega s 25/02/2013 3

4 Stalen(monsters) Rapportering Dataverwerking Evaluatie-eindrapport 25/02/2013 4

5 Stalen(monsters) Rapportering Dataverwerking Evaluatie-eindrapport 25/02/2013 5

6 Keuze van stalen volgens ISO : bepaling referentiewaarde CRM Analyse vs CRM µ uit aanmaak Expert labs Consensus deelnemers 25/02/2013 6

7 Keuze van stalen volgens ISO : bepaling referentiewaarde CRM Zeerbeperkt gekend WAC/BAM/BOC??? Analyse vs CRM Conformiteit WAC/BAM/BOC? µ uit aanmaak Geen rekening met methode bias Expert labs Minstens 11 experts nodig Consensus deelnemers 25/02/2013 7

8 Keuze van stalen volgens ISO : bepaling referentiewaarde CRM Zeerbeperkt gekend WAC/BAM/BOC??? Analyse vs CRM µ uit aanmaak Expert labs Conformiteit WAC/BAM/BOC? Geen rekening met methode bias Minstens 11 experts nodig Metrologische waarde Toegevoegde waarde Consensus deelnemers 25/02/2013 8

9 Keuze van stalen Reële stalen Soms + spike Keuze VITO/OVAM Voordelen Nadelen 25/02/2013 9

10 Keuze van stalen Keuze VITO/OVAM Reële stalen Soms + spike Voordelen Normale routine S meerwaarde «normale» hoeveelheden Bewaring volgens compendia Nadelen 25/02/

11 Keuze van stalen Keuze VITO/OVAM Reële stalen Soms + spike Voordelen Normale routine S meerwaarde «normale» hoeveelheden Bewaring CMA Nadelen Concniet gekend(bias?) Beperkt aantal componenten Concvs RG S vs staal kwaliteit ~ bepaling µ 25/02/

12 Stalen(monsters) Rapportering Dataverwerking Evaluatie-eindrapport 25/02/

13 Rapportering : invullen rapportageformulier ISO The proficiency testing provider shall: have policies and procedures to avoid involvement in any activities that might diminish confidence in its competence, impartiality, judgement or operational integrity Alle deelnemers moeten identiek behandeld worden («wat voor één kan, kan en moet voor allen») 25/02/

14 Rapportering : invullen rapportageformulier Alle deelnemers moeten identiek behandeld worden («wat voor één kan kan voor allen») Gerapporteerde resultaten mogen niet «geïnterpreteerd» worden maar moeten «as such» overgenomen worden Gevolg voor foutjes bij rapporteren : hier kan NIET MEER ingegrepen worden aangezien we niet kunnen garanderen dat de operator ALLE vergissingen opmerkt. (waar trek je de grens?) Rapportageformulier correct invullen, alle afwijkingen geven aanleiding tot een «slechte» evaluatie AARDE 2012 bodem 50% vd «slechte «scores (9/1822) agv rapportage («<«niet meegerekend) 25/02/

15 Stalen(monsters) Rapportering Dataverwerking Evaluatie-eindrapport 25/02/

16 Samenstelling dataset Berekenen van kengetallen 25/02/

17 : dataset Samenstelling dataset Verwijderen van nonsens niet erkende labo s Beduidende cijfers Behandeling van < Berekenen van kengetallen Algorithme A vs outliers test 25/02/

18 : dataset Samenstelling dataset Verwijderen van nonsens ph > 14 of < 1 waarde< 0 of = 0 of > x eenheidsfouten(vbno3 vs N) verhoudingmet mediaan> of < 10 niet erkende labo s : enkel indien gebruik v. CMA zeker en onder controle 25/02/

19 Rapportering van resultaten : Significante cijfers (beduidende, kenmerkende) Beduidende (significante) cijfers Het aantal significante cijfers van een meetwaarde is het aantal cijfers zonder op de komma te letten. Nullen aan het begin van machten van 10 tellen niet mee 87, 636 : 5 bc 56,33 : 4 bc = : 3 bc = : 2 bc 7 : 1 bc 25/02/

20 Rapportering van resultaten : Significante cijfers (beduidende, kenmerkende) ISO : For the purposes of the calculations required in proficiency testing, it is recommended that individual measurement results should not be rounded by more than σ r / 2 ISO In designing a statistical analysis, the proficiency testing provider shall give careful consideration to the following:......the relevance of significant figures to the reported result, including the number of decimal places; ISO (instructions for participants) specific and detailed instructions on the manner of recording and reporting test or measurement results NOTE : This instruction usually includes parameters such as the units of measurement, the number of significant figures or decimal places and reporting basis (e.g. on dry weight, or as received ). «De behandeling van het aantal beduidende cijfers bij rapportering en verwerking moet zo zijn dat de invloed er van op de statistische verwerking minimaal is» Typisch cfrσ r / 2 25/02/

21 Rapportering van resultaten : Significante cijfers (beduidende, kenmerkende) Analysen moeten in «routine» uitgevoerd worden, dus ook rapportering Rapportering moet rekening houden met de meetonzekerheid Als PT-provider kunnen we niet opleggen om hier van af te wijken (wel vragen ) Min σ voor evaluatie = 5% σ/2 = 2,5% of 0,025 voor 1 1,## We «vragen» 3 beduidende cijfers, indien meer gegeven wordt afgerond voorafgaand aan de verwerking. 25/02/

22 Samenstelling dataset : behandeling van < Niet uit te sluiten bij reële stalen Meerwaarde = blanco controle indien 1/3 van de deelnemers < : waarde vervangen door ½ van de RG indien > 1/3 maar minder dan 2/3 : dataset wordt niet gebruikt indien 2/3 : component is niet aanwezig : controle op vals positief 25/02/

23 0,018 0,016 0,014 0,012 RG Verschuiven van RG naar gemiddelde drie mogelijkheden: <RG verwijderen <RG vervangen door RG <RG vervangen door RG/2 invloed op µ en σ? 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 Hoe meer laboratoria < rapporteren hoe lager de consensuswaarde en hoe groter de onzekerheid hierop : dit moet gereflecteerd worden door de dataverwerking alle data 25/02/

24 0,025 Statistische verwerking van ringtestresultaten 0,03 0,02 0,015 0,01 0, ,005 0,025 0,02 0,015 0, ,005 alle data 4% 10% 14% 18% 30% 38% 0-0,005 0,018 0,016 0,014 0, , ,008 alle data 4% 10% 0,006 14% 18% 30% 38% 0,004 0, alle data 4% 10% 14% 18% 30% 38% 25/02/

25 : dataset Samenstelling dataset Verwijderen van nonsens niet erkende labo s Beduidende cijfers Behandeling van < Berekenen van kengetallen Algorithme A vs outliers test 25/02/

26 Data Data Data Data µ (referentiewaarde) σ (spreiding) z = x i µ σ Data 25/02/

27 : dataset ISO The influence of outliers on summary statistics shall be minimized by the use of robust statistical methods or appropriate tests to detect statistical outliers. ISO : this international standard recommends the use of robust statistical methods a robust statistic is resistant to errors in the results, produced by deviations from assumptions e.g.: lack of normality aberrant datapoints the identification of aberrant datapoints is the goal of Proficiency Testing!!! 25/02/

28 µ µ = gemiddelde σ = standaardafwijking σ 25/02/

29 µ µ = gemiddelde σ = standaardafwijking σ gewoon gemiddelde heeft een breakdown point = 0, één aberrante waarde is voldoende om het gemiddelde oneindig te verplaatsen. 25/02/

30 labo1 10,7 labo2 11,8 labo3 11,5 labo4 10,9 labo5 11,4 labo6 11,2 labo7 11,6 labo9 10,9 labo10 11,4 labo11 11,2 labo12 11,8 labo13 11,1 labo14 12,0 labo15 11,8 labo16 12,0 labo17 11,1 labo18 11,7 labo19 12,0 labo20 11,5 labo21 11,6 labo "X" 11,4 11, ,8 10,6 10,4 10,2 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 µ 11,46 11,45 11,44 11,43 11,42 11,41 11,40 11,39 11,38 11,37 11,36 11,35 11,34 11,33 11,32 11,32 σ 0,38 0,39 0,39 0,41 0,42 0,45 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,69 0,73 0,77 25/02/

31 25/02/

32 Data Data Data Data Data µ Data Data σ Data Data Outlier test z = x i µ σ Dataset testen op normaliteit (Anderson Darling, Shapiro Wilks, Kolmogorov, Liliefors, ) Onbetrouwbaar bij n<< én met outliers Wat indien niet normaal? vb orka 2012 VOCl : 15/85 niet normaal (Liliefors 95%) Outlier testen niet altijd effectief : gevaar voor onder- of overschatten van σ 25/02/

33 Data Data Data Data Data µ Data Data σ Data Data Outlier test z = x i µ σ outlier test is niet altijd effectief wat met niet normaal verdeelde data? 25/02/

34 Algoritme A Berekenen van µ en σ Ongevoelig aan outliers Geen veronderstelling van normaliteit Afwijkende resultaten worden niet verwijderd, blijven dus een beperkte invloed uitoefenen 25/02/

35 25/02/

36 Stap 1 : berekenen van : x* = mediaan s* = * mediaan xi-x* δ = 1.5 * s* δ δ Mediaan 25/02/

37 Stap 2 : tranformeren van de data, data verder verwijderd van de mediaan dan δ worden verplaatst tot op δ δ δ Mediaan 25/02/

38 Stap 3 : herberekenen van x*, s* en δ δ δ X* 25/02/

39 Stap 4 : tranformeren van de dataset δ δ X* Stap 5 tot (op basis van SD en gemiddelde): Procedure wordt herhaald tot convergentie (< 0.1% verschil tussen 2 stappen voor µ en σ) 25/02/

40 σ is grosso modo vergelijkbaar Bij aanwezigheid van (door Grubbs erkende) outliers geeft Alg A een iets grotere spreiding Veel lagere spreiding bij falen van de Grubbs test. 25/02/

41 Statistische kengetallen berekening via Alg. A uitschieters worden niet verwijderd data hoeven niet normaal verdeeld te zijn µ en σ steeds uit dataset σ valt meestal iets groter uit, kleiner in specifieke gevallen bij RSD > 50% wordt de parameter meestal niet weerhouden 25/02/

42 Stalen(monsters) Rapportering Dataverwerking Evaluatie-eindrapport 25/02/

43 µ = consensuswaarde (uit groep) reële stalen (methode bias) z = x i µ σ σ = groepsspreiding fit for purpose kleine datasets 25/02/

44 Kleine datasets Probleem bij kleine datasets: ISO 13528: The statistical design for a proficiency testing scheme must consider the minimum number of ISO participants that are needed to meet the objectives of the design, and alternative approaches that will be used if the minimum number is not achieved Kleine datasets worden stiefmoederlijk behandeld in de norm. 25/02/

45 z = x i µ σ Gebaseerd op normale verdeling Z=2 : 95% kans dat de waarde niet meer tot de groep behoort (dus 5% kans op onrechtmatige vlag) µ en ơ worden verondersteld «gekend» te zijn maar aangezien deze bepaald werden uit een steekproef is er een onzekerheid op beide waarden. Eigenlijk moet met een t-student verdeling gewerkt worden 25/02/

46 T-student verdeling Vorm is afhankelijk van het aantal vrijheidsgraden( # deelnemers), breder bij n< komtbijn >> overeenmet normale verdeling Bij evaluatie wordt de steekproef(=groep) vergeleken met de waarde van een labo Vrijheidsgraden ~aantal delnemers Hier wordthetcrietriumz>2 «strenger» bijeenkleineraantaldeelnemers. 25/02/ Bij5 deelnemersisde kans dateentekortkomingonterechtis= 10%

47 df (N) % conf /02/

48 z = x f i µ nσ Vanaf < 10 deelnemers wordt het criterium aangepast aan het aantal deelnemers zodat de gestrengheid van de test identiek is aan deze voor n=10 (internationaal wordt niet gecompenseerd vanaf n=10). F stijgt met dalend aantal deelnemers, max = 1.15 bij 5 deelnemers (< 5 deelnemrs = geen verwerking) Vlarel laat enerzijds enkel het gebruik van z-scores toe maar laat de keuze voor de gebruikte spreiding wel vrij. Interpretatie van z-scores blijft identiek 25/02/

49 Pakket 3.3 N σ-voor σ-na z-voor z-na Labo 2 1,1,2-trichloorethaan 6 0,091 0,100-19,81-19,14 Labo 3 hexaan 5 0,117 0,135 69,14 59,92 Labo 3 octaan 7 0,447 0,474 11,42 10,76 Labo 3 som tetrachloorbenzenen 9 0,781 0,793 2,06 1,99 Labo 3 pentachloorbenzeen 8 0,136 0,141 4,39 4,24 Labo 3 benzo(b)fluorantheen 8 0,823 0,852 4,06 3,92 Labo 5 naftaleen 7 0,190 0,202-3,07-2,89 Labo 5 minerale olie (GC-FID) 8 46,900 48,537 6,08 5,88 Labo 6 naftaleen 7 0,190 0,202 5,15 4,85 Labo 1 benzeen 8 0,256 0,265-4,08-3,94 Labo 1 tolueen 9 0,832 0,845-2,06-2,03 Labo 1 hexaan 5 0,117 0,135-23,92-20,73 Labo 1 octaan 7 0,447 0,474-4,23-3,99 Labo 1 1,1,2-trichloorethaan 6 0,091 0,100-19,67-17,91 Labo 1 tetrachlooretheen 9 0,206 0,209 2,05 2,02 Labo 7 1,1,2-trichloorethaan 6 0,091 0,100 4,52 4,11 Labo 8 benzo(a)anthraceen 9 2,120 2,152 2,09 2,05 25/02/

50 Fitness for purpose Probleem bij kleine datasets: Altijdgebruikenvan σ groep uit groep kan aanleiding geven tot bestraffen van zeer kleine afwijkingen Vroeger : deliberatie (*)(X) Nu : overstappen op vaste σ p Typisch 5% voor anorganische en 10% voor organische parameters, kan nog veranderen. 25/02/

51 Dataset ơ*, µ* N< 10? ơ < ơ min? Berekenen van z-scores Ơ p =f n Ơ* Ơ p =Ơ min Indien nodig kan nog een modifier ingevoerd om te compenseren voor inhomogeniteit van de monsters (indien van toepassing) 25/02/

52 x = gerapporteerde waarde (3 BC) bij < x wordt x gebruikt VP bij > 2*RG CMA z = x i µ σ σ = spreiding compensatie indien n <10 σ min bij lage spreidingen niet weerhouden bij RSD > 50% 25/02/

53 Stalen(monsters) Rapportering Dataverwerking Evaluatie eindrapport Vragen? 25/02/

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1 Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken Robert Abrams Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen

Natuurwaarde 2.0 land. Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen 110 Natuurwaarde 2.0 land Graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen M.J.S.M. Reijnen, A. van Hinsberg, M.L.P. van Esbroek, B. de Knegt, R. Pouwels, S. van Tol & J. Wiertz

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

De Branch-and-Bound methode

De Branch-and-Bound methode De Branch-and-Bound methode Een eigenschap van het ILP probleem is dat er meestal maar een eindig aantal mogelijke oplossingen toegelaten zijn, of op zijn slechtst zijn de oplossingen aftelbaar (eventueel

Nadere informatie

Vergelijkende levenscyclusanalyse van toepassingen van dierlijk vet en gebruikte frituurvetten en -oliën

Vergelijkende levenscyclusanalyse van toepassingen van dierlijk vet en gebruikte frituurvetten en -oliën Vergelijkende levenscyclusanalyse van toepassingen van dierlijk vet en gebruikte frituurvetten en -oliën Samen maken we morgen mooier. Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Vergelijkende levenscyclusanalyse

Nadere informatie

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting Elektronica Monitoren activiteitsgraad van bijen aan de hand van camerabeelden

Nadere informatie

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten

Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten Aris Gaaff Ronald de Graaff Rolf Michels Stijn Reinhard Hans Vrolijk Projectcode 20873 December 2007 Rapport 4.07.05 LEI, Den Haag

Nadere informatie

Nationaal Actie Plan 2006

Nationaal Actie Plan 2006 NL Den Haag, 20-12-2006 Versie 2.3 Nationaal Actie Plan 2006 (documentnummer Atlas: 6112398) Nederlands Actie Plan voor verbetering van Beheer en Controle van de EFRO middelen in de D2 programma s 2000-2006

Nadere informatie

SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit

SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit SV-222 Integratie meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit N.G.F.M. van der Aa (TNO-NITG) B. van der Grift (TNO-NITG) G.W. van Beusekom (TNO-NITG) A.J.W. Kremers (Arcadis) E.A. Buijs (TNO-NITG) J.A. Meima

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen.

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect of webquest linked to Information Problem Solving (IPS)-instruction on

Nadere informatie

Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen in 2005 in opdracht van het Ministerie van Justitie 2006-2

Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen in 2005 in opdracht van het Ministerie van Justitie 2006-2 Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen in 2005 in opdracht van het Ministerie van Justitie 2006-2 Peter G.M. van der Heijden, Ger van Gils, Maarten Cruijff en Dave

Nadere informatie

5 Niet-lineaire regressie

5 Niet-lineaire regressie 5 Niet-lineaire regressie Als laatste van de soorten regressie zullen we in dit hoofdstuk de niet-lineaire regressie bespreken. Dit zijn modellen waarin de modelparameters(meestal aangegeven met β i )

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

9. Multipele imputatie van ontbrekende scores

9. Multipele imputatie van ontbrekende scores 9. Multipele imputatie van ontbrekende scores M. Huisman Samenvatting Multipele imputatie is een techniek die al een aantal jaren bekend is, maar pas de laatste jaren voor een breder publiek van toegepaste

Nadere informatie

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Juni 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het PPS-project Routekaart Levensduur waarvoor Stichting Duurzame Zuivelketen opdrachtgever

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Gebruik van draagbare media-apparatuur en mobiele telefoons tijdens het fietsen

Gebruik van draagbare media-apparatuur en mobiele telefoons tijdens het fietsen Gebruik van draagbare media-apparatuur en mobiele telefoons tijdens het fietsen Dr. Ch. Goldenbeld, dr. M. Houtenbos & E. Ehlers R-2010-5 Gebruik van draagbare media-apparatuur en mobiele telefoons tijdens

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE

CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE Schrauwen, J.; Demol, M.; Van Andel, W. & Schramme, A. 2014 KENNISPARTNER 1 INHOUD INTRODUCTIE TOT DE STUDIE 4 MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

SharePoint. samenwerken

SharePoint. samenwerken SharePoint document management record management samenwerken SharePoint 2013 slim, makkelijk en duurzaam samenwerken 11 december 2014 de basis opbouw rollen en rechten inrichten van je eigen site inrich@ng:

Nadere informatie

- SPORT - Toernooi Manager

- SPORT - Toernooi Manager - SPORT - Toernooi Manager Handleiding Versie 5 Sport Software Ottmar Krämer-Fuhrmann Hauptstr. 57a D-53229 Bonn Deutschland email: ok@sport-software.de http://www.sport-software.de (Translated to Nederlands

Nadere informatie

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd. Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd. Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd Manja Abraham Wendy Buysse Lotte Loef Bram van Dijk Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd Amsterdam, 31 mei 2011 Manja Abraham Wendy

Nadere informatie

GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland December 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON 2011 WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrechten voorbehouden. INTRAVAL

Nadere informatie