De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:"

Transcriptie

1 Ook in tijn van oolog n Koi, n wl n mt n uitgbi atikl ov ht wann van n vijgav van n pouct, tw kot atikln ov nzijs succsfacton voo ht slagn van n tajct, n anzijs ov kwalititsvhoging oo gbuikmaking van opn souc mols. D plnai sssi wot op 16 apil vzog in zaal Bologna in Utcht, mt als onwp O 9001: W inign z actionl mt n ingn opop: Blijf kopij stun. Wij agn van pocsvbtaas uit om mt n vhaal t komn on tailoing, achitctuu of -usabl softwa. Maa ook min van pocsvbtaas motn blijvn schijvn: chijf ov uw vaingn mt ht implmntn van, want is bviningn kunnn ons hlpn ons ign vak t pofssionalisn. Uw kopij voo komn Koi (vschijningsatum bgin juni) is wlkom tot n mt 6 mi Voo atikln, avtntis n aanmling van vnmntn voo agnaubik kunt u contact opnmn mt acti Ractionl... 1 Wann kan n poukt vijggvn won?... 2 Wat zijn vijgavcitia?... 2 Vaststlln van vijgavcitia... 2 Dtailln van vijgavcitia... 2 Evalun van vijgavcitia... 3 Vijgavbsluit... 3 Rgllus... 4 Oganisati- n poucttyping... 4 Tnslott... 5 En ontkkingsis naa n funamnt voo oftwa ocs Vbting... 5 nliing... 5 Ht onzok... 5 Nw tuy howing Opn ouc Mol oucs High Quality oftwa... 6 lnai sssi 16 apil, O 9001: Wkgopn... 7 Wkgop in klin oganisatis... 7 Wkgop nvoingsstatgiën... 7 Wkgop ntgal statgiën maakt oostat... 7 Wkgop Tstpocsvbting &... 8 Wkgop Mtikn... 8 Niuwsbichtn... 8 CBA- La Asssso... 8 Th fiv lvls of quimnts managmnt matuity8 Evnmntnkaln... 8 Colofon Doo Michil van Loon, tichting Ook ontkomt nit aan gvolgn van conomisch ip i momntl hst. Ht zal u opgvalln zijn at lijst van sponson uitgun is, n ict gvolg van ht bijstlln van pioititn van i sponsos wat btft bsting van hun R gln. Ht woo sponso suggt at nit ict, maa ook mst sponson kijkn toch wl glijk naa opbngst van hun sponsoschap. Ook al vinn wij ht jamm at z ggaan zijn, ht bstuu is blij mt stun i sponsos ons in afglopn jan hbbn ggvn n uitaa ook mt stun i w ook nu nog sts mogn ontvangn. Dankzij z stun is n blijft ht moglijk koi n plnai bijnkomstn gatis t houn. Nit gatis was n blijft ht congs. D voobiingn voo ht 6 congs zijn inmils in voll gang. Om t vookomn at ons congs n EEG lkaa zoun gaan bconcun hbbn w bslotn ht congs it jaa op 23 sptmb t houn aangzin EEG it jaa (w) in juni ghoun wot. Daam wot plnai sssi van i maan vschovn naa juni; it is in vnmntn kaln van z koi s vwkt. Ans an bij voogaan congssn hbbn w oganisati van it congs in ign han gnomn, w hopn at u mwkt mt ht D activititn van won gsponso oo financiël bijagn van: Kza.nl Atosoigin.com ogti.nl

2 bkn makn van ht congs oo nog m an in voogaan jan uw collga s op ons congs t attnn. W knn op julli activ bijag om z confnti tot n xta goot succs t makn! Doo Hans assnbug Enkl jan gln spak ik n knnis. W knnn lkaa al vl jan vanuit pivé-sf, maa zijn wkzaam in totaal an isciplins. Hij is n bijfsconoom, ik bn n lktotchnicus i in T-scto vzil is gaakt. Als w lkaa zin, bspkn w naast pivé-zakn ook zaklijk wkzaamhn n intsss. Tijns ons gspk nig jan tug infom hij blangstlln ho ht ging mt at n CMM. Enthousiast vtl ik, at sts m vbtingn zichtbaa won. Oganisatis hbbn bt oog voo pocssn tijns pouctontwikkling n onhou. Zijn acti hiop was: Dus mn wt nu pcis wat conomisch consquntis zulln zijn wann n pouct wot vijggvn?. k w wat ovvalln oo z vaag n most hm n go onbouw antwoo schulig blijvn. Dz vaag is mij cht blijvn intign. Als -mnsn houn w softwa wl gaag voo, at invstingn in pocssn ha noig zijn in plaats van invstingn in niuw tchnologi. Maa, op at momnt ha ik ht gvol at ik zlf spigl vooghoun kg. Luk at g-, maa waa gaat ht nu cht om? Op zich zijn kitisch vagn ichting -initiativn nit niuw. Ook binnn is aa altij vl aanacht voo gwst, zlfs n confnti w gwij aan ht thma : wat lvt ht nu allmaal op?. En onanks luk bacht, maa winig alistisch RO-molln motn w ook hi ht antwoo schulig blijvn. Tug naa st vaag. Wtn w conomisch consquntis op ht momnt at w n pouct vijgvn? Of misschin is nog n bt vaag t stlln. Wat is ht optimal conomisch momnt om n pouct vij t gvn? n it atikl wot hi na op inggaan. nin z vaag wot vooglg aan vschilln psonn zal mn vschilln antwoon kijgn. Ht hangt van af vanuit wlk pspctif wot gkkn. D afnm is gïntss in citia als functionalitit n kwalitit tn opzicht van pijs. D maktingafling is tvns gïntss in oolooptij. D onhousafling is gïntss in kwalititscitia als btouwbaahi n onhoubaahi, m bpaal oo kwalitit van softwa n bschikba ocumntati. n ht algmn kan won gstl, at vijgavcitia bstaan uit: Extn pouctbhoftn n isn. Hion won i citia vstaan, i blangijk zijn voo ht vijgvn van n pouct aan ingbuik. ouctbhoftn zijn zowl functionl als nitfunctionl van aa. Eisn kunnn won vtaal in oolooptij, pijs n ht volon aan xtn stanaan. ntn pouctbhoftn n isn. Hion won i citia vstaan, i blangijk zijn voo ht vijgvn van n pouct aan intn oganisati, zoat ht pouct gpouc, vkocht n onhoun kan won. Ook hi zijn pouctbhoftn functionl n nit-functionl van aa. Eisn kunnn won vtaal in bugt, kostpijs n ht volon aan intn stanaan. Uitgaan van z finitis voo vijgavcitia zal uilijk zijn, at zij fitlijk imnsis van n pojct vastlggn. Zij inn an ook zo vog moglijk in n pojct t won vastglg. Ht is aabij van blang vschilln pojctaltnativn t valun, zoat ht altnatif gkozn wot at ht mst tgmot komt aan gstl vijgavcitia. En mtho i hibij onstuning kan bin is bijvoobl ht WinWin Ngotiation Mol [HN 2001]. En vist is hibij wl, at uilijk aanggvn kan won wat pioititn van vijgavcitia zijn. Dz pioititn zijn afhanklijk van n aantal facton. Zo zal oolooptij g afhangn van facton als lvnsfas van n pouct, mat van concunti in makt n ht imago van lvanci. En niuw pouct in n bstaan of niuw makt zal in ht algmn n hog pioitit voo n lang oolooptij btknn. nin spak is van vl concunti, an zal ht blang van n kot oolooptij tonmn. Hft lvanci ht imago van hog btouwbaahi, an zal it aantgn hog isn stlln aan btouwbaahi vntul tn kost van oolooptij. Bij ht valun van altnativn is tvns van blang, at lvanci inzicht hft in wat ht ffct van n vkot oolooptij is op an imnsis zoals functionalitit n bugt. Hibij kunnn planningsmthon als COCOMO [BOE 2001], LM [UT 1997] n Constux [CON 2003] won ghant. Ht vastglg hbbn van gpioit vijgavcitia is van goot blang bij ht nmn van ontwpbslissingn, zoals ht afwgn van vschilln achitctuualtnativn. Mt nam nit-functionl pouctbhoftn spln hibij n ol. Bkn is on m n mtho als Achitctu Ta-Off Analysis Mtho [KAZ 1998]. En go fnti is tvns [BO 2000]. D vaingn mt ATAM zijn nit onvl positif n komn niuw mthon bschikbaa. En bpking van mthon is vlal at tchnisch afwgingn in bschouwing won gnomn. Op tmijn zal cht gkomn motn won tot valuatimthon, i kijkn naa conomisch impact van n bpaal

3 kuz. En voobl hivan is Cost Bnfit Analysis Mtho [AU 2001]. Naat n achitctuu gkozn is, blijft vaag ho mt nam nit-functionl pouctbhoftn na gtaill kunnn won. Ht is natuulijk aaig om vooaf bhoftn als btouwbaahi n onhoubaahi vast t hbbn glg. Maa ho kunnn z bhoftn op bijvoobl componntnivau hann n votn won ggvn? tl at btouwbaahi is gspcific als Man Tim Btwn Failus. Lit it tot ht toknnn van lbugttn op componntnivau? n paktijk blijkt it nauwlijks t gbun n wllicht is ht ook nit go wg. Mstal wot gkozn om mils ontwp- n cogls op componntnivau implicit t komn tot n go btouwbaahi n onhoubaahi. Maa, won z gls ook aangpast inin hog waan of hog pioititn won togkn aan z citia? En ho stikt wot op togzin at opgstl gls ook aawklijk won ghant? Zittn w mt onz auits n viws nit tvl naa alln maa pocus t kijkn n t winig naa ht nalvn van go ngining gls op ht gbi van ht pouct? D implmntatifas in softwa pojctn is wllicht één van gbin waa w nog ht minst gip op hbbn, n waa softwa ngins vaak lijk ongstoo hun gang kunnn gaan. En gvlugl uitspaak in -wl is natuulijk Mtn is wtn. Naat vijgavcitia zijn vastgstl, zulln zij tijns v pouctontwikkling won gbuikt om vootgang van ht pojct t mtn. Hibij zal gkkn won naa: Wat zijn initil vastglg waan? Wat zijn actul waan? Wat zijn vwacht waan aan ht in van ht pojct? Dit is n opn u, maa in paktijk blijkt ht nit nvouig zijn om it go hann n votn t gvn. E is vl aanacht voo ht bwakn van imnsis oolooptij, bugt n functionalitit, maa an imnsis won nit altij xplicit bwaakt. Nm opniuw nit-functionl bhoftn btouwbaahi n onhoubaahi als voobln. Btouwbaahi wot mstal pas gmtn op ht momnt at componntn van n pouct won gïntg n ht uitinlijk pouct wot gtst. Dit is latif laat. Ht is moilijk om foutn t vinn n uu om z op t lossn. Onhoubaahi is wllicht gbuikt om achitctuualtnativn t vglijkn, maa in implmntati- n lat tstfas wot zln nog aanacht aan bst. Zoa ht in van ht pojct nat wot tvns tijsuk got om zo snl moglijk t kunnn lvn. Bij ovwging tot ht vijgvn van n pouct oo n softwa lvanci is hamvaag wat ht vschil in opbngst is tussn nu lvn n lat lvn (tw altnativn, vntul nog als altnatif nooit lvn ). Ht is us n conomisch bsluit, waabij nit alln kot tmijn maa ook lang tmijn van blang is. En ontvn klant zou van lvanci kunnn vann, inin ht pouct tgnvalt. Bij ht bknn van ht vschil in opbngst voo tw altnativn is n aantal citia van blang (zi ook Figuu 1): Wlk functional ns zijn gïmplmnt n gtst? Wat is gmtn liability n maintainability? Wat zijn p-las costs tot nu to gwst n hovl v p-las costs zijn noig om functional ns uit t bin of liability n maintainability t vhogn? Wat zijn gschatt post-las costs in onhousfas voo ht oplossn van poblmn (coctis) n ht implmntn van uitbiingn? Wat is sals impact, uitgukt in vwacht vkoopcijfs (pijs, aantalln) n lati mt klantn (imago)? Zoals gzg patn w hi ov n conomisch bsluit. Ht nmn van it bsluit wot bmoilijkt oo ht nit t bschikking hbbn van volon gëvalu infomati. Winig softwa lvancis zulln in staat zijn btouwbaahi n onhoubaahi uit t ukkn in financiël cijfs. Zo is vl aanacht voo ht voosplln n mtn van foutichthi (aantal foutn glat aan ht aantal gl softwa), maa ht is vl intssant om t voosplln n t mtn wat financiël impact aavan is. Functional ns? Rliability? Maintainability? Rlas now o lat? -las costs? ost-las costs? Figuu 1: Bsluitcitia voo ht vijgvn van n pouct. als impact? Dit vist nit alln ht uitvon van bt mtingn tijns pouctimplmntati n tst. E zal ook in lat onhousfas motn won naggaan wat aawklijk kostn zijn als gvolg van n bpaal btouwbaahi n onhoubaahi. Ht ligt voo

4 han t zggn at n bt ontwikklpocs lvancis bt in staat mot stlln om nauwkuig kwantitativ ggvns bovn tafl t kijgn. Of it in paktijk aawklijk zo is, staat nit zon m vast. Vl aanacht gaat uit naa voosplbaahi van ht ontwikklpocs, waabij nit cht gkkn wot naa gvolgn van n bsluit tot vijgav. Tvns is winig aanacht voo ngining aspctn. gblkn. D mtingn na vijgav kunnn bovnin won gbuikt om na t gaan wlk typ foutn nog gvonn zijn. Op basis hivan kan gkomn won tot n vntul bijstlling van ontwikklpocssn. Op z wijz is n gllus ontstaan, i mot lin tot n sts bt voosplba wijz van pouctontwikkling, goptimalis op basis van conomisch gonn. Ho ontstaat n pojct? Wat is n voo n pojct? n slchts winig mthoikn, molln n stanaan wot hiop inggaan. En uitzoning is pojct managmnt aanpak inc. Hiin wot als ational voo n pojct n businss cas gnomn. En businss cas int uilijk t bschijvn mt wat voo ol n pojct wot gstat. E wot vooaf n uilijk afwging tussn vwacht opbngstn n kostn gmaakt. En businss cas lgt us in hooflijnn vijgavcitia van n pojct vast. Ht bschijft wat wann tgn wlk kostn g mot zijn om n bpaal opbngst t kunnn alisn. En conomisch bnaing us. Tijns n pojct mot status van n pojct sts in ovnstmming won gbacht mt laatst inzichtn. D businss cas n ht pojct motn bin pioik won gactualis n mt lkaa in ovnstmming blijvn. Maa, businss cas is nit afgon naat ht pouct is vijggvn. Juist an pas gaan opbngstn ggn won n wot inzicht vkgn in nog t makn kostn voo onhou. Doo pioik na t gaan wat opbngstn n onhouskostn zijn, kan uitinlijk gkkn won in hov businss cas succsvol is gwst. Ook kan an won vastgstl ho btouwbaa n onhoubaa ht pouct is Als lz van it atikl nkt U wllicht at it vhaal slchts op kan gaan voo softwa lvancis, i commciël pouctn ontwikkln voo n xtn makt. mms, n intn T-afling i pouctn ontwikklt voo ign intn oganisati, onschit zich als volgt: E zijn uitsluitn intn gbuiks n gn xtn klantn. D concuntipositi is ans ( is wllicht spak van n monopolipositi). Ht is nit zo nvouig om n businss cas in financiël tmn t bnomn. D vijgav van ht pouct zal lin tot wijzigingn in aministativ pocssn in ign oganisati. Echt, in paktijk is it onschi wllicht nit zo goot. En bank i bijvoobl kist voo n niuw pouct om hypothkn of vzkingsclaims t bhanln, zal ook n kostn-/batnanalys (inn t) makn. Wat zijn vwacht kostn n wat zijn vwacht opbngstn? D kostn latn zich nvouig bknn, cht ook voo vwacht opbngstn zulln amingn (motn) won gmaakt. Hovl aministativ plkkn kunnn won bspaa of nio Managmnt pouct oa map businss cas sults ouct Managmnt p-las ata post-las ata n-us ata xtnal pouct ns an constaints ojct xtnal las En-us(s) intnal pouct ns an constaints finition las citia ploymnt valuation cision intnal las ouction Dploymnt Maintnanc ntnal takhols p-las ata post-las ata Figuu 2: Concptul mol.

5 hovl aanvagn of claims kunnn m won bhanl? En monopolipositi van intn Taflingn komt sts m on uk t staan. Wliswaa bschikkn zij ov vl ominknnis, maa kan n tij komn at hun wk guc wot tot spcificn n accptn. D cht ontwikkling wot an uitbst aan n xtn patij. Dit atikl hft in got lijnn gschtst ho ht nmn van n vijgavbsluit conomisch bna zou kunnn won. Dit is n bnaing i mn in paktijk nit vaak tgnkomt. Ht stlt ook hog isn aan oganisatis om op z wijz pouctontwikkling t kunnn bnan. D finiti van go businss cass als uitgangspunt voo pojctn, ht valun van pojctaltnativn n ontwpaltnativn op basis van vijgavcitia, ht tailln n mtn van vijgavcitia tijns implmntati- n tstfas, ht nmn van ht vijgavbsluit n ht valun van juisthi van ht bsluit op basis van mtingn achtaf. Aan an kant hoft z bnaing ook nit vanaf mogn vollig galis t won. Mt ht mol als fnti kan gkkn won wat zwakk plkkn zijn n waa us aanacht aan ggvn mot won. s ht aam its hl ans an bijvoobl ht CMM? n fit natuulijk nit. n ht mol komn w zakn tgn als plannn, vootgangsbwaking n mtikn. D vooln zijn wllicht at ook pouctimnsi wot mgnomn (achitctuu) n at n gllus ontstaat: vookant n achtkant van ht pojct won via n businss cas aan lkaa gknoopt. Tvns is af t lin wat zinvoll mtikn zijn op basis waavan n pojct gstuu kan won n onbouw bsluitn kunnn won gnomn. Hft U n an mning? k hoo ht gaag! Hans assnbug is zlfstanig avisu (zi Naast ht gvn van gastcollgs aan Univsitit van Bn, hout hij zich bzig mt ht schijvn van atikln n bokn, n vot hij n pomotionzok uit aan Rijksunivsitit van Goningn. Doo Rob van Ras n ht ka van zijn afstuopacht van opliing Analys, Ontwp n Vaning van Oganisatis aan Nijmgn chool of Managmnt hft Rob van Ras in opacht van Vision Consot b.v. n onzok uitgvo. n it onzok ston oosponklijk glijktijig topassing van vschilln molln n stanaan binnn ontwikkling van softwa n systmn cntaal. Dz molln n stanaan gnn vschilln vbtinitiativn, wlk nit ghl op lkaa aansluitn. Op basis van n litatuustui naa vschilln togpast molln n stanaan, zoals ht W- CMM, O 9000, EFQM, CE n vschilln EEE stanaan zijn gslct molln n stanaan op n gov wijz vglkn. D vglijking kan inn als n st uitgangspunt voo ht kizn van vbtmolln n booln van waa van vbtvoostlln. En intviwon bij n aantal oganisatis uit olgop van ht onzok (multinationals mt n ivisionl stuctuu) li tot n vschuiving van onzoksopacht naa succsfacton voo. Daaom is Rob gaan onzokn wlk succsfacton voo t onschin zijn. Dit lv n ivsitit aan succsfacton op, waabij commitmnt van ht managmnt als blangijkst w gnom. E is an ook bslotn ht onzok v t ichtn op z succsfacto voo. Om ht onzok t spcificn is voo gkozn om n afbakning t makn naa ht minmanagmnt. Dz gop wot zowl in thoiën als in paktijk vschilln gwaa. D n bschouwt ht minmanagmnt als obstakl bij vaningn n als n lmlaag waain noozaklijk vaningn blijvn stkn. En an zit in z psonlscatgoi juist n goot potntil at n blangijk bijag kan lvn aan ht succs van oganisativaning. Ongacht ho u ov nkt, z managmntlaag is wl vantwoolijk voo aawklijk implmntati van vaningn i vootkomn uit. Zij zal vbt pocssn motn gaan invon, onanks at in z gop vaak wstan is tgn vaning.

6 Ht is us van goot blang at z managmntgop gcommittt aakt aan. Ht appot van gaat in op ht committn van ht minmanagmnt aan, waabij blangijk facton won onkn n paktisch aanbvlingn won ggvn. Bnt u gïntss in it onzok n paktisch aanbvlingn i hiuit voot komn? Rob gft na zijn afstun n psntati van zijn bviningn aan gïntviwn n ovig gïntssn. U kunt zich tlfonisch aanmln via of -mail naa D sssi zal ongv anhalf uu in bslag nmn. by Rix Gonboom Opn souc softwa has gain attntion in cnt yas as T oganizations hav look fo altnativs to singl-vno, "clos" softwa achitctus, just as thy i fo singl-vno hawa platfoms. Opn souc applications a licns such that th souc co, which fins th bhavio of an application, is always inclu with th application an can b customiz by th us. Rasoning's stuy compa six implmntations of TC/, th funamntal potocols unlying th ntnt. Bsis th Linux knl, th of th implmntations w pat of commcial gnal-pupos opating systms, an two w mb in commcial tlcommunications quipmnt. Rasoning foun 8 fcts in 81,852 lins of Linux knl souc co - th fwst numb of fcts of th vaious implmntations of TC/ inspct as pat of its stuy. Th us co inspction svic is bas on a combination of popitay tchnology an patabl pocss. Th sults a objctiv an compaabl acoss opating systms, vnos, an coing styls, which has nabl Rasoning to buil th wol's lagst atabas of co quality mtics. Th stuy is th fist publish compaison of co fct assssmnt of an opn souc softwa application vsus quivalnt commcial softwa applications. Opn ouc maks th souc co to applications availabl to anyon. Huns o vn thousans of pogamms can viw ach oth's wok, intify poblms an suggst fixs. Not that th opn souc mol ncouags sval bhavios that a uncommon in th vlopmnt of commcial co: Fist, many uss on't just pot bugs, as thy woul o with commcial softwa, but actually tack thm own to thi oot causs an fix thm. con, many vlops a viwing ach oth's co, if only bcaus it is impotant to unstan co bfo it can b chang o xtn. t has long bn known that p viwing is th most ffctiv way to fin fcts. Thi, th opn souc mol sms to ncouag a mitocacy, in which pogamms oganiz thmslvs aoun a pojct bas on thi contibutions. Th most ffctiv pogamms wit th most cucial co, viw th contibutions of oths, an ci which of ths contibutions mak it into th nxt las. Fouth, opn souc pojcts on't fac th sam typ of souc an tim pssus that commcial pojcts o. Opn souc pojcts a aly vlop against a fix timlin, affoing mo oppotunity fo p viw an xtnsiv bta tsting bfo "las." Th sults of th compaison of six implmntations of TC/ a in a whit pap, "How Opn-ouc an Commcial oftwa Compa". Th whit pap can b obtain f-of-chag by calling o at laats: zaal Bologna, Utcht nfo: Aanmling: ctaiaat tichting tl.: , fax: mail: Al guim tij wot O 9001 gbuikt als mol om bijfspocssn t bschijvn. ins ht mol ingijpn is van (van vsi 1994 naa vsi 2000), wot ht mol in tonmn mat gbuikt oo ontwikklgopn. W zin ook softwa ontwikklgopn vij gmakklijk aanhakn bij initiativn van bijvn om all pocssn op n ggn wijz t bschijvn, t onhoun n t vbtn. En in mt nam it laatst opzicht hft cnt vsi van O 9001 n aantal stk vbt ichtlijnn ontwikkl. Ht is ggoi van n statisch pocsbschijvn gbun, htgn voo sommign n stk buaucatisch ghalt ha n ognschijnlijk winig waa tovog aan opationl bijfsvoing, naa n gnik vbtmol. Ht is aam ook noozaklijk gwon om psonn i in paktijk mt pocssn wkn, naukklijk t btkkn bij nit alln bschijving, maa ook ht onhou van pocssn. Op m onln van ht O 9001:2000 mol zijn ovnkomstn t vinn mt vbtmolln waa oftwa Ontwikklgopn al wat lang m in aanaking zijn gkomn, zoals ht CMM n O (CE). Tijns plnai sssi van 16 Apil aanstaan gvn w n tolichting op ht O 9001:2000 mol n mst wznlijk aanpassingn t.o.v vsi. Daanaast blichtn w nzijs wg naa ctificing auit n anzijs togvog waa van it mol voo softwa ontwikklgopn. Bi laatst psntatis zijn gmaakt op basis van z cnt paktijkgvalln.

7 15.30 Ontvangst & koffi Wlkomstwoo n mlingn O 9001:2000 ht thotisch ka; Hnk Kijs (KEMA) D wg naa n niuw O-ctificaat; Esth ijmonsbgn (ER Nlan) auz mt boojs D paktijk van n O 9001 ctificingstajct; Ruu Jong (Atos Oigin) luiting, mt glgnhi tot napatn Na ht afonn n psntn van tatkit bkt voo wkgop in klin oganisatis n niuw pio aan. Om t vookomn at w in n post-livy ip tchtkomn, zijn al w niuw bijnkomstn gplan. En zijn w niuw iën naa bovn aan ht boln om aan slag t gaan. Dz iën zulln op stvolgn bijnkomst won gon n omgzt in n wkplan voo Daana gaan w aan slag om z uit t wkn, mt nauk op paktisch topassing bij lnmn klin oganisatis. Daanaast vwkn w actis op tatkit, n makn w n plan om t komn mt n uitbiing, on wktitl: Doogoikit. D wkgop kan altij, us ook ht komn jaa, niuw ln gbuikn. Vooal ln afkomstig uit klin oganisatis, i binnn wkgop op n infoml wijz hun situati kunnn totsn aan paktijkvaingn van ann. Kom halv ns vijblijvn knnismakn tijns n of tw bijnkomstn. D bijnkomstn in 2003 zijn (voolopig) gplan op: wonsag 9 apil onag 12 juni insag 16 sptmb insag 4 novmb onag 11 cmb Lokatis won nog na bkn gmaakt, tijn van uu. Na infomati ov wkgop is t vkijgn via -wbsit, on Woking goups. Contactpsonn: G Fisch, tl , n Tju Naus, tl: , -mail: D Wkgop nvoingsstatgiën icht zich in uim zin op all facttn i t makn hbbn mt ht invon van niuw wkwijzn. Blangijk aspctn zijn aabij ht ln van vaingn n mningn, ht bin van n klankbo voo ht bspkn van iën n poblmn n ht volgn van niuw ontwikklingn op ht gbi van. Ht pincip "haln èn bngn" is één van blangijkst knmkn van onz wkgop. D WG bstaat uit zo'n twintig ln. D ln komn 5 a 6 maal p jaa bijn op tlkns wissln locatis. D bijnkomstn bginnn altij om 16:00 n inign on 20:00 n zijn inclusif n boojsmaal t vstking van inwnig mns. D bijnkomstn knnn al janlang n opkomst van lnms. D volgn ata staan gplan: 1 apil; Einhovn; hilipsta; Assssmnts 3 juni; Ruwijk; ogti 2 sptmb 28 oktob 2 cmb D bijnkomstn hbbn altij n onwp. D onwpn won oo één of m spks ingli waana uimt is voo ign inbng n iscussi. Voo onwpn van 2003 vwijs ik gmakshalv naa: tab "bijnkomstn". nin j gïntss bnt in n knnismaking mt onz wkgop nm an contact op mt Ané Hijstk. Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: Na ht afsluitn van z succsvoll wkgop "nvoingsstatgiën CMM nivau 2" in apil 2002 (zi hivoo pi-wbsit), hbbn ln van wkgop zich gicht op intgati van kwalititsmolln in systmontwikkling n aakvlakkn mt an gbin. n ht najaa van 2002 zijn n twtal bijnkomstn ghoun mt als onwp "akkttn n Kwalitit" n "inc2 n Kwalitit". Dit jaa zijn w wom mt n fiss stat bgonnn. Ht thma (o aa) voo bijnkomstn in ht komn jaa zal zijn: "How to ach 15% lss with (Managmnt mol) X? Hibij wot nauk glg op ht mol én op vooln in Tij, Gl n Kwalitit voo n oganisati mt bhulp van n kwalititsmol. n bgin januai ghoun bijnkomst zijn w inggaan op ht W (taia Mol) van Quint, waam kloof tussn ontwikkling n bh wot gslcht. D wln van Dvlopmnt Managmnt n vic Managmnt zijn aan lkaa glat, mt bhulp van blangijkst pocssn uit TL, CMMi n inc2.

8 n komn bijnkomstn willn w v ingaan op togvog waa (tun on invstmnt) van pocsvbting n kwalititsmolln. Hito bspkn zal i bijnkomst n mol cntaal staan, volgn molln zulln o.a. won bspokn: Application vic Libay (AL) bit n famwok voo application managmnt at gstol is op bst pactics van pofssionals mt janlang vaing (zi ook Lif Cycl Enabling (LCE) hft tot ol om voo applicati-ignaa applicatis optimaal af t stmmn op bijfspocssn; T vic CMM, n goimol voo svic managmnt pocssn; T Balanc co Ca; Managmnt of Chang; DDM; ( lijst zal nog won aangvul). D wkgop zal ht komn jaa ip ingaan op z onwpn, waain naast n psntati van ht mol inggaan zal won op paktisch vaingn m oo wkgopln. D wkgop komt bijn op insag 11 maat, 6 mi, 1 juli, 2 sptmb n 4 novmb 2003, tlkns van uu tot cica uu (ata nog on voobhou). Niuw ln voo onz wkgop zijn nog sts wlkom, us bn j gïntss in bovnstaan onwpn n wil j hiov mpatn, wil j hiov its ln of j vaingn hiov ln mlt j an aan voo z Wkgop, via wbsit of voozitt Maio van Os. Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: D st bijnkomst pi/tstnt Tstpocs vbtn van ht jaa zit alw op. n Viann von bijnkomst plaats. D avon ston ghl in ht tkn van ht atikl gschvn oo Bam n Hans at voot gaat op onz inspanning van afglopn jaa on KLOOF. Est opmking i oo Mak Ritvl gplaatst w is at wat bol wot mt kloof pas uilijk wot na lzn van ht atikl aaox van n pofssionl tstoganisati oo Fank van Elsingn. D conclusi van ht aaox atikl is ook van topassing op n niuw atikl n zou m uitgbi kunnn won. Ook zou n bschijving van wlk activititn mn mot uitvon om zo snl moglijk in n juist gwnst situati tcht t komn onl van ht atikl motn zijn. Bslotn is om it voo n vvolgatikl t bwan. Ht niuw atikl wot bschijving van n iagnos mol. Bpaln waa j zit n wlk isico s loop j. Dit gft n vanmanag al inzicht at hij opzij n omhoog kan. Doo ht ghl atikl hn volgt n chck op consistnti mt iagnosmol. Contactpsoon: Dé Robbn mobil: Contactpsoon: Hans Vonk tl.: , fax: mail: n januai j.l. is imon oo van patns oo ht oftwa Engining nstitut gautois als CBA- La Asssso. imon, gflicit! Bing matu mans bing abl to s th big pictu an mak goo choics. n a businss contxt, that mans basing cisions on a cla unstaning of th full ang of both th costs an bnfits of oing on thing ov anoth. This aticl looks at th cisions oganizations mak an what thy o as thy mov up th scal in quimnts managmnt matuity. Just as hiking up a mountain has a cost (in ngy an tim), so os this climb upwa. Thfo, as w look at th bnfits of aching high lvls of matuity, w will not igno th invstmnt qui in tms of tim, ffot, an mony. Ra th whol stoy: D vnmntnkaln bvat n ovzicht van intnational confntis op ht gbi van, mtikn n softwapouctkwalitit. Daanaast zijn activititn van opgnomn. Ook national vnmntn op ht gbi van softwapouct- n pocsvbting kunnn in z vnmntnkaln won opgnomn. Mils Koi kan n oganisato van -glat vnmntn n slct gop van gïntssn bikn. Voo commciël vnmntn zoals confntis, wokshops, lzingn n ansootig bijnkomstn vaagt acti n klin bijag in kostn maat: Wol ojct Managmnt Wk plaats: Maiott Rsot, Gol Coast, Austalia info:

9 26 27 maat: Th actical oftwa Masumnt Tchnical Woking Goup Mting nfo: M wb sit, calna pag. Th will b no mting f, but a nominal chag fo snacks/bvags/supplis will b collct. 12 juni: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 1 apil: Wkgop nvoingsstatgiën, Einhovn Onwp: assssmnts Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 9 apil: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 16 apil 2003: lnai sssi, O 9001: 2000 plaats: Bologna, Utcht info: 6 mi: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 6 mi: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 2 juni nfo: 7 mi: wkgop Tstpocsvbting onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Mak n Haan Tl.: mail: 10, 11 mi: WC 2003, 11th ntnational Wokshop on ogam Comphnsion laats: Hilton otlan Hotl, otlan, Ogon, UA nfo: 3 juni: Wkgop nvoingsstatgiën, Ruwijk Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 10 juni 2003: lnai sssi plaats: Bologna, Utcht info: juni: Euopan EEG Onwp: Th Euopan EG confnc will focus on th businss cas fo pocss impovmnt, an fatu xpinc pots on appoachs to implmntation. t will psnt th cunt stat of pactic in pocss impovmnt fom Euop an aoun th wol, an monstat sults fom activitis, lat to businss goals. laats: Lonn nfo: 1 juli: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 11 augustus: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 8 sptmb nfo: 2 sptmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 2 sptmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 16 sptmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 23 sptmb: Congs plaats: nog in t vulln info:

10 6 oktob: alin inzning atikln, avtntis, vnmntnitms n (wkgop) niuws Koi, voo vschijningsatum 3 novmb nfo: 28 oktob: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: 4 novmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail 4 novmb: wkgop ntgal statgiën onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Maio van Os Tl.: mail: 20 novmb 2003: Euopan ystms Confnc at Elctonica 2002 laats: Münchn Wbsit: 26 novmb: lnai sssi plaats: Motl Van Valk, Vught info: 2 cmb: Wkgop nvoingsstatgiën Onwp: nog in t vulln Contactpsoon: Ané Hijstk tlfoon: ; mail: cmb: Euo confnc 2003 Onwp: ocss mpovmnt Mthoologis an Tchnologis, Businss tatgis, Human Factos, Knowlg, an nnovation laats: Wawick, UK nfo: Th Euo Oganiss, voo actul wkgop mlingn n bijnkomstn. All wkgopn hbbn lk n ign wbsit, i via is t bikn. nin u actif wilt paticipn in n Koi in tokomst wilt ontvangn, kunt u zich aanmln als lnm in bij: ctaiaat tichting p/a Cantijn ctaiatn ostbus 2047, 4200 BA Goinchm tl.: , fax: mail: wbsit: Aanmling kan ook via ht aanmlingsfomuli op wbsit van : Colofon D acti bstaat uit: Rnsk Hnzl n Nils Malotaux Voo actis n vagn m.b.t. Koi kunt u zich wnn tot: Racti Koi, Rnsk Hnzl Luchthavnwg , 5657 EA Einhovn tl.: , fax: mail: nin u in tokomst n hinningsbicht wilt ontvangn ov atum van kopijsluiting, stuu an n - mail "opnam copylijst" naa Rnsk Hnzl nfomati ov is t vinn op wbsit: Voo actis n bijagn op wbsit kunt u zich ichtn tot: Racti wb, Nils Malotaux mail: Dz koi kwam tot stan mt mwking van o Vision Consot o N R Malotaux - Consultancy 11 cmb: Wkgop in klin oganisatis Onwp n plaats: nog in t vulln Contactpsoon: Tju Naus, Tlfoon: mail: voozitt: G Fisch, tl mail Kijk glmatig op wbsit

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n st Koi van 2003 n niuwjaaswns van ht bstuu, n kot atikl ov ol van ankpuntn in n vann oganisati, n n uitgbi atikl ov tatkit. n niuwsubik staat n call fo paps voo Euo confnc 2003, n bokvmling n n niuw

Nadere informatie

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties

Handboek Jan Soldaat. Starterkit voor stapsgewijs invoeren van. procesverbetering P I. Werkgroep SPI in Kleine Organisaties Hanbok Jan Solaat S Statkit voo stapsgwijs invon van pocsvbting Wkgop S in Klin Oganisatis Statkit: waaom, wat n ho Opzt psntati: Achtgon wkgop Waaom n Statkit? Ho tot stan gkomn? Wat bit Statkit? Wat

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz Koi bvat vlli infomati voo mtik lifhbb. Ht NEMA stlt zich voo aan ht publik n hoopt op n nauw samnwking in pocsvbting. D wkgop mtikn hft n bijnkomst ov Quantitativ Risk Managmnt. V vaagt acti nog aanacht

Nadere informatie

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy

Kloof? Hoezo kloof? N R Malotaux. Niels Malotaux P I. 030-228 88 68 niels@malotaux.nl www.malotaux.nl/nrm. Consultancy. N R Malotaux Consultancy 1 Kloof? Hozo kloof? Nils Malotaux 030-228 88 68 nils@malotaux.nl www.malotaux.nl/nm S/TstNt - 26 sptmb 2002 Nils Malotaux 2 Kwalitit op tij consultant Coach voo sultaat in pojctn S wkgopn: Klin Oganisatis

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Na n gslaag confnti blikkn w nog vn tug oo ht plaatsn van n atikl van Jns as. D foto s van confnti zijn t zin op: http://van-loon.xs4all.nl/album/pi+congs+2003. Hans assnbug gft infomati ov global outsoucing.

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: Dz gogvul Koi gft infomati ov confnti van 23 sptmb, n ovzichtsatikl van ht initiatif bij ABN AMRO, n vvolg op kwalitit van opn souc softwa iscussi, n atikl ov Quality Function Dploymnt tchnik als hulp

Nadere informatie

K o e r i e r. Zomereditie 2009

K o e r i e r. Zomereditie 2009 Numm 2009-2 K o i Zomiti 2009 www.st-.nl Ractionl D zomiti van Koi ligt hi voo j. ommig van ons zijn al mt vakanti gwst n ann hbbn vakanti nog t go. Glukkig val ik on laatst catgoi. Ofwl, Koi als lctuu

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n z Koi n uitgbi tugblik op laatst plnai sssi ov Kloof tussn ontwikkln n tstn mt tw atikln. Tvns hbbn w n acti ontvangn op ht RO atikl van Davi Rico uit voig Koi. Maa w bginnn mt knnismaking van aul imons.

Nadere informatie

NIEUW. archivering in Outlook!

NIEUW. archivering in Outlook! NIEUW achvng n Outlook! www.wns.com D Outlookachvng van WnRIS maakt communcat nzchtljk, ook bj Cana BV. Sctass Lk kjgt all algmn -mal bnnn, waaon n nfomataanvaag van Acaon. Zj slaat aanvaag va Outlookachvng

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2008

SPIder Koerier. Winter Editie 2008 Dcmb 2008 Numm 2008-4 Koi Wint Eiti 2008 www.st-.nl Ractionl intklaas is nu in ht lan n misschin als u it lst is hij al w t paa n boot vtokkn ichting zon. Nu w van intklaas hbbn ghoo wat w go n min go

Nadere informatie

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009

K o e r i e r. SPIder Conferentie Speciale Editie 2009 ptmb 2009 Numm 2009-3 K o i Confnti pcial Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Voo j ligt jaalijks Confntispcial van Koi. Dz koi staat vollig in ht tkn van Confnti van 6 oktob 2009 in E. W hbbn n intssant pogamma

Nadere informatie

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH.

Verslag afronding van het project Samenspel Formele en Informele zorg rondom mensen met Dementie, LVB en NAH. Vslag afonding van ht pojct Samnspl Foml n Infoml zog ondom mnsn mt Dmnti, LVB n NAH. D afondnd studidag vond plaats op 8 sptmb 2015 op d bijzond locati d Vnissag t Bussum, n voomalig fot. Voo dz middag

Nadere informatie

K o e r i e r. Lente Editie 2009

K o e r i e r. Lente Editie 2009 Numm 2009-1 K o i Lnt Eiti 2009 www.st-.nl Ractionl Ht schaatsn op natuuijs ligt al w acht ons. Nit all bstuusln zijn bukvij gblvn, maa scha is s w aaig hstl. k hoop an ook at lzs van Koi mt nam hbbn gnotn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012

5/12/2012. Preventie van turnover in de patiëntenzorg naar een sterker retentiebeleid in zorg en andere bedrijven Antwerpen, december 2012 Rtntimanagmnt Pvnti van tnov in d patiëntnzog naa n tk tntiblid in zog n and bdijvn Antwpn, dmb 202 Lzing nav. Laning EC Pyhih wlzijn in d patiëntnzog, initiatif Kal d Got-Hoghool Fank Vand Sijp, Dito

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader

Maatregel 7 - Het verhalen van de schade op de dader Maagl 7 - H vhaln van d schad op d dad Waaom? Bij agssi n gwld onsaa vaak schad schad aan godn van d wknm of wkgv, bijvoobld n auo. Maa ook onsaa vl pijn n ld, immaiël schad of is gvolgschad. H klink bijna

Nadere informatie

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel

SPIder. P I Koerier. d e. ! Redactioneel wot gsponso oo: Koi Mi 2002 www.st-spi.nl! Ractionl Ht st kwataal van 2002 ligt alw acht ons. n ht vschit n hoplijk vlblovn stant van 2002. Als st in i gval n vnmnt om naa uit t kijkn, ht vijf jaacongs

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015

Jaargang 4, nummer 12, datum: 17 februari 2015 Jgng 4, numm 12, dtum: 17 fui 2015 Bst ouds of vzogs, Volgnd wk is ht lw Voojsvknti n mt ht w vn d fglopn dgn, volt ht ook uitn f n to l ls vooj. W wnsn idn lvst n hl pttig vknti n zin lk 2 mt hoplijk

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

SPIder Koerier. Redactioneel

SPIder Koerier. Redactioneel wot gsponso oo: Koi Januai 2002 www.st-spi.nl Ractionl D onk, kot wintagn. Mt ht uitbngn van z koi is ht jaa 2001 al w voobij. En zoals altij hbbn w kunnn van ho snl alls gaat. D ovgang van zwmbok naa

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8

Ajodakt. Rekenen. Cijferen Mix. Cijferen groep 8. Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 8 Cijn Mix Ajokt Coloon Rknn Cijn gop Autus Mjnn vn Gmn Cokky Stolz ThimMulnho ontwikklt lmiln voo Pimi Onwijs, Vootgzt Onwijs, Bopsonwijs n Volwssnnuti n Hog Onwijs Zlstnig wkn Rknn Gop Antwoon Dit ntwoonokj

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago

INHOUD. Inleiding Kwaliteit Onderwijs & Studiebegeleiding Faciliteiten & Communicatie VU-Imago N Z ES T U D I E. N Z ET E K MS T. T I J DV RÉ C H T EI N S P R A A K! U n v s t a S t u d n t n a a d v k z n g n2 0 1 4-V k n g s p o g a mmav U S INHUD Inldng Kwaltt ndwjs & Studbgldng Faclttn & Communcat

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Producten voor thuis & tuin

Producten voor thuis & tuin Pouctn voo thus & tun laa schoo 2015 2014All pouctn won gmaakt oo llngn van ht Da Vnc Collg Paktkonws W wkn zon wnstoogmk. Mt opngst wot mataal voo ht makn van nuw pouctn gkocht. Nstkast Ht ksl s mt n

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat?

b) Wat doe jij, als je stress hebt, om rustiger te c) Ben jij het eens met de stelling van Kim? a) Heb jij wel eens stress? Hoe voelt dat? Gzondhid L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. A B C L ht atikl Kim ov anti-tl op pagina 3 van Kidwk. 1) Kim ov anti-tl a) Hb jij ht wl n hl

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

BCA.ALG.2015 Algemene Voorwaarden

BCA.ALG.2015 Algemene Voorwaarden BCA.ALG.2015 Algmn Voorwaarn Inhousopgav I Algmn Gronslag artikl 1 Onzkrhisvrist artikl 2 Dfinitis artikl 3 II Omshrijving van kking Dkking artikl 4 III Prmi n voorwaarn Prmibtaling artikl 5 Wijziging

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators)

Beschermingskasten Bewakingskasten Voor AED (Automatische Externe Defibrillators) Bschmingskastn Bwakingskastn Voo AED (Automatisch Extn Dfibillatos) D hat- n admhalingsstilstand, bt bknd als «plotsling dood», is d blangijkst doodsoozaak in wsts landn. Daaom gaan ovhid n bdijvn ov tot

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers

KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers 3 Magazin van vrniging van klinr grafisch onrnmingn / vrschijnt rimaal pr jaar KLEUR BEKENNEN WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Bn Knlang NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evrs 3 VOORZET

Nadere informatie

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen

Inhoud. Uit de redactie. Inhoud / Uit de redactie. Schriftwerk / Woord van de voorzitter Als de Here het huis niet bouwt Vrij om te gehoorzamen Inhoud / Uit d dacti Inhoud Schiftwk / Wood van d voozitt Als d H ht huis nit bouwt blz. 3 Vij om t ghoozamn blz. 3 In ht vizi Hbbn Kkfabikn schoostnn blz. 4 Kapl t Luvn in d stigs blz. 6 En 1st induk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren V-a V-a Hoostuk - Funtis irntiërn lazij Na sonn h in m 000 900 800 A 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: D zomhitt lijkt ht bijfsinitiatif nit t hbbn bwlm, gzin ht aantal niuwsbichtn at ons hft bikt. En aanzt tot oplving van conomi? augustus 2002 is aul Hniks uit ht bstuu gtn. Wij bankn aul voo zijn inzt

Nadere informatie

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as

Radio TV Design Museum in Haarlem herrijst uit as Politi bwijst laatst Uilskuikns zijn vog bij 13-3 - 2014 12 pagina's oplag 69.130 xmplan Radio TV Dsign Musum in Haalm hijst uit as Zi lds in dz kant DE HAARLEMMER Id donddag in uw bivnbus! D Haalmm vschijnt

Nadere informatie

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan?

Hoeveel warmte heb je nodig om een stof op te warmen? Water is erg geschikt om warmte in op te slaan? 1 Wrmtr. Oprht 1.1 Hov wrmt h j noig om n stof op t wrmn? =,5 5,= 1,1 1 = 1 15= 6, 1 1 1 T = T = =,9,1 18, 1 = 1, 9 kg 9 Opgv 1. Wtr is rg gshikt om wrmt in op t sn? Om 1 kg ijs 1 op t wrmn h j 6 noig.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie