OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te (2554 GH) s Gravenhage aan het Deltaplein 505. Faillissementsnummer : F.14/2012 Datum uitspraak : 3 januari 2012 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechtercommissaris : Mr. drs. A.J. Wolfs Activiteiten onderneming : Gemakshalve: Verkoop van tabak, boeken, tijdschriften, kranten, wenskaarten, kantooren schrijfbenodigdheden; Verslagperiode : 31 januari tot 11 mei 2012 The Walk of Love: Exploitatie van een concept waarin tegen betaling een jaar lang een tegel met boodschap kan worden geplaatst in het plein voor de boulevard van Kijkduin; Saldo einde verslagperiode : Kasbank ,68 Derdengeldrekening 4.331,50 Bestede uren verslagperiode : 39 uur en 2 minuten Bestede uren totaal : 80 uur en 38 minuten Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE Persoonlijk Curandus is onlangs in loondienst getreden als account handler tegen een brutoloon van 2.500, per maand, exclusief emolumenten. Het vrij te laten bedrag (VTLB) is door de rechtercommissaris vastgesteld op 880,07 per maand, alsmede een bedrag van 400,93 aan vakantiegeld. Het meerdere komt aan de boedel toe. 1

2 1.7 Oorzaken faillissement Uit het administratief onderzoek is naar voren gekomen dat op de privé bankrekening van de heer Verbaan regelmatig contante stortingen hebben plaatsgevonden. Hier staat tegenover dat vanaf deze privérekening ook zakelijke rekeningen, zoals de huur van de winkel en diverse crediteuren worden betaald. Naar deze contante stortingen is onderzoek gedaan. De volgens de kasstaten afgestorte bedragen komen binnen op de (zakelijke) bankrekening van Gemakshalve. Volgens de heer Verbaan hebben deze stortingen allen betrekking op de winkel. Als dit correct is, zou dit moeten inhouden dat de kasstaten onvolledig zijn. De omzet is dan niet volledig verantwoord, alsmede is de aangifte omzetbelasting hoogstwaarschijnlijk eveneens onjuist. In 2011 zou dan voor een bedrag van , niet zijn verantwoord in de kasstaten. De heer Verbaan is op dit punt om een reactie verzocht. De diverse contante stortingen op de privérekening van de heer Verbaan zouden volgens hem plaats hebben gevonden om zodoende gelden beschikbaar te houden voor het betalen van crediteuren. Storting van deze ontvangsten op de zakelijke rekening zou weliswaar een afname van het openstaande krediet ten gevolge hebben gehad, doch daardoor zouden deze gelden vanwege achterstallige betalingen niet meer voor overige leveranciers beschikbaar zijn geweest, waardoor het voortbestaan van de onderneming direct in gevaar zou zijn gekomen. Ontvangen omzet die via de privérekening liep werd door de heer Verbaan als zijnde betaalde facturen in de kasstaat verantwoord. Het niet opnemen door curandus van deze omzet in de kasstaat lijkt aldus op een vergissing te berusten. Vastgesteld kan namelijk worden dat met deze gelden strikt zakelijke uitgaven zijn gedaan. Het enige gevolg is dan dat over deze omzet vermoedelijk geen of te weinig omzetbelasting is afgedragen. Het bedrag aan omzetbelasting dat vervolgens te weinig zou zijn betaald kan overigens waarschijnlijk niet heel erg hoog zijn, aangezien circa 90% van de omzet afkomstig was van tabaksverkopen en de verschuldigde btw hierover reeds door de fabrikant aan de overheid is afgedragen. Over deze tabaksverkopen was derhalve geen btw meer verschuldigd. Tenslotte is er geen nadere informatie bekend geworden dat de aan curandus bij de overname van de bedrijfsactiviteiten gepresenteerde cijfers onjuist zouden zijn geweest. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : Een woonhuis aan de Orlandostraat 26 te (2548 HZ) sgravenhage. Omdat curandus enige tijd geleden is verhuisd naar Uitgeest staat de woning al geruime tijd te koop. De woning is thans in afwachting van de verkoop tijdelijk verhuurd voor een bedrag van 995, per maand. Door de hypotheekhouder is een taxatie uitgevoerd. Met de hypotheekhouder is overeengekomen dat tot en met juli 2012 getracht zal worden de woning onderhands te verkopen. Daarna is de bank voornemens de woning te veilen. 2

3 3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 3.3 Hoogte hypotheek : , 3.4 Boedelbijdrage : 1.500, Diverse correspondentie en overleg met betrokkenen aangaande verkoop woning. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft thans een vordering van 4.207, ter zake van verschuldigde OB en LH aangemeld, zodat op grond van artikel 57 lid 3 FW tevens de belangen van de fiscus zullen worden behartigd. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Een voorraad rookwaren en aanverwante artikelen, een grote hoeveelheid wenskaarten en tijdschriften, alsmede een kleine voorraad kantoorartikelen en dvd s/cd s Verkoopopbrengst : De voorraad in eigendom toebehorende wenskaarten is verkocht voor een bedrag van 500, ex btw. De overige in eigendom toebehorende voorraad (o.a. tabak en kantoorartikelen) is verkocht voor een bedrag van 2.082,50 ex btw Boedelbijdrage : Conform separatistenregeling. Er dient ten aanzien van deze voorraden nog met de pandhouder te worden afgerekend. Diverse correspondentie. Andere activa 3.12 Beschrijving : Uit inlichtingen van de RDW is gebleken dat de heer Verbaan op 31 december 2011 een Volkswagen Golf met kenteken 75JKGR heeft overgedragen. Zie verder Verkoopopbrengst : 2.400,00 Diverse gesprekken en correspondentie. 3

4 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave van curandus zou hij nog de jaarlijkse reclamevergoeding over 2011 tegoed hebben van Philip Morris Benelux BVBA (PMB), ter zake van zijn lidmaatschap van Techador/Tabaronde en de daarbij behorende exposureovereenkomst. 4.2 Opbrengst : Nog niet bekend. PMB is van het faillissement in kennis gesteld en verzocht de vergoeding over te maken op de faillissementsrekening. Deze vergoeding is nog niet ontvangen. 4.3 Boedelbijdrage : Nog niet bekend. Uitgezocht wordt of deze vordering valt onder het pandrecht op vorderingen op derden van de Rabobank IJmond Noord, zoals dat is gevestigd bij een op 6 januari 2010 geregistreerde pandakte. Met de huidige ontvangen informatie wordt vooralsnog geoordeeld dat deze vordering niet aan de Rabobank is verpand, aangezien de onderhavige exposureovereenkomst met PMB op 2 februari 2010 is getekend, derhalve na voornoemde registratie. Diverse correspondentie. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Ondanks een enkele kleine onvolkomenheid is aan de administratieplicht voldaan. De rechten en plichten van de onderneming zijn op eenvoudige wijze vast te stellen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiervan is niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Uit inlichtingen van de RDW is gebleken dat de heer Verbaan enkele dagen voor het faillissement, namelijk op 31 december 2011, een Volkswagen Golf met kenteken 75JKGR heeft overgedragen. De heer Verbaan is met deze informatie geconfronteerd. Door de heer Verbaan is meegedeeld dat de auto á contant enkele dagen voor het faillissement is verkocht voor een bedrag van 2.400,. Op eerste verzoek is dit bedrag aan de curator afgedragen. 4

5 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : 675,06 c. Verhuurder : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : 4.207, Preferente vordering UWV : 168, Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,7198* *Dit bedrag is inclusief de hypothecaire vordering van ,. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen. Dit hangt onder meer af van de eventuele vordering ex artikel 29 lid 2 OB van de fiscus. Curandus heeft te kennen gegeven een beroep te willen doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Van de zijde van de curator is niet van enig bezwaar met betrekking tot een dergelijke toelating gebleken, zodat bij de afwikkeling van het faillissement waar mogelijk medewerking zal worden verleend aan een omzetting naar WSNP. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Verkoop woning; Afwikkelen faillissement en mogelijke omzetting naar WSNP Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op omstreeks 24 juli 2012 worden ingediend, of zoveel eerder als het eindverslag gereed is. VelsenZuid, 11 mei 2012 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 5

6 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 29 mei 2012 in het faillissement van: M. Verbaan h.o.d.n. Gemakshalve faillissementsnummer F.14/2012 datum uitspraak 3 januari 2012 rechtercommissaris Mr. drs. A.J. Wolfs curator Mr. W.Ph. Steenhuisen betrekking hebbend op verslag nr. 2 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas 514,93 514,93 bank 148,87 148,87 giro 2. opbrengsten verkopen imm. activa Gemakshalve , ,00 imm. activa Walk of Life 297,50 297,50 47,50 koopsom inventaris 500,00 500,00 verkoop auto 2.400, ,00 voorraad wenskaarten 595,00 595,00 95,00 3. debiteuren praefaillissement debiteuren 4. overige baten huur 1.783, ,85 rente 12,38 12,38 5. totaal , , ,53 142,50 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator courtage/kosten veiling belasting 61,20 61,20 gas / water / electra Den Haag 812,42 812,42 129,71 verzekeringen fiscus UWV 6. totaal 61,20 812,42 873,62 129,71 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , , ,53 totaal B 61,20 812,42 873,62 7. saldo boedelrekening , , ,91

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie