FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de Vechtstraat 10, 7607 LL te Almelo, aldaar handelende onder de namen: Littooij Diensten; Taxivervoer.nu; VIPvervoer.nu; Koeriersdiensten.nu; Budgettaxi.nu; Littooij Vervoersdiensten. KvK: Faillissementsnummer: C/08/13/393 F Datum uitspraak: 22 mei 2013 Op verzoek van: Centrum voor Arbeid en Mobiliteit B.V. gevestigd te Zwolle advocaat H.J.G.M. te Woerd te Almelo Curator: mr. M.A. Schuring Faillissementsmedewerker: mw. M. Timmer mw. A.J.M. Gresnigt mw. S.M.S. Grob Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven Activiteiten onderneming: De heer Littooij dreef een vennootschap onder firma met zijn vader. Volgens het handelsregister is Littooij Vervoersdiensten V.O.F. opgericht op 17 juni 2009 en de activiteiten zijn al gestart op 1 augustus Op 1 september 2011 is de vennootschap ontbonden. In het handelsregister betreffende Littooij Vervoersdiensten V.O.F. staat als bedrijfsomschrijving vermeld: Vervoer per taxi. Koeriers. Het aanbieden van taxivervoer, ander vervoer van personen en chauffeursdiensten. Koeriersdiensten. KvKnr Per 1 september 2009 is de vennootschap onder firma opgeheven en zijn de diensten voortgezet door de eenmanszaak Littooij Diensten. De eenmanszaak is weer opgeheven met ingang van 27 februari 2013.

2 In het handelsregister betreffende Littooij Dienstenstaat als bedrijfsomschrijving vermeld: Koeriers. Handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe). Winkels in meubels. Overige logistieke en facilitaire dienstverlening. In- en verkoop van voertuigen. In- en verkoop van meubels. Handelsnamen: Littooij Diensten; Taxivervoer.nu; VIPvervoer.nu; Koeriersdiensten.nu; Budgettaxi.nu; Littooij Vervoersdiensten. KvKnr De heer Littooij is enig aandeelhouder en bestuurder van De Centrale B.V. In het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving van De Centrale B.V. vermeld: Vervoer per taxi. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Verhuur van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen operational lease). Verrichten van personenvervoer, waaronder taxi- en busvervoer; koeriersactiviteiten; goederenvervoer; de verhuur van vervoermiddelen (met of zonder chauffeur). De handelsnaam is De Centrale Littooij. KvKnr Het faillissement van De Centrale B.V. is op verzoek van de curator door de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, op 9 april 2014 uitgesproken. Omzetgegevens: opgevraagd Personeel gemiddeld aantal: n.v.t. Verslagperiode: 25 februari 2014 tot en met 20 mei 2014 Bestede uren in verslagperiode: verslag 1: 11 uren en 54 minuten verslag 2: 19 uren en 6 minuten verslag 3: 10 uren en 47 minuten Verslag 4 3 uren en 45 minuten (zie urenoverzicht) Bestede uren totaal: 45 uren en 23 minuten

3 Boedelrekening: Thans NL83 ABNA Voorheen NL36 SNSB saldo ,36 saldo ,76 saldo ,31 saldo 19 mei ,31 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: de heer Littooij is alleenstaand. De heer Littooij verricht momenteel geen werkzaamheden. De heer Littooij heeft een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente Almelo vanaf maart 2013, maar tot op heden heeft de heer Littooij nog niet definitief een WWB-uitkering toegewezen gekregen. De heer Littooij heeft wel enkele voorschotten gehad. De gemeente Almelo heeft een WWB-uitkering verstrekt aan de heer Littooij. Via de postblokkade is de curator gebleken van beslag op de WWB-uitkering van de heer Littooij. Het beslag is gelegd in opdracht van ACG Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Zwolle ten bate van De N.V. Unive Schade te Zwolle. De vordering ad 932,62 is na datum faillissement ontstaan. Er wordt een bedrag ad 92,65 per maand ingehouden op de WWB-uitkering. Dit bedrag wordt door de gemeente Almelo doorbetaald aan de beslaglegger. De curator is nog niet in het bezit van alle gegevens benodigd voor het opstellen van een VTLBberekening. De ontbrekende gegevens zijn bij de heer Littooij opgevraagd. Zodra de curator de desbetreffende stukken van de heer Littooij heeft ontvangen, zal de curator een VTLB-berekening opstellen en de rechter-commissaris verzoeken het inkomen vast te stellen dat buiten faillissement blijft. De curator heeft een VTLB-berekening gemaakt en de rechter-commissaris verzocht het inkomen dat buiten faillissement blijft vast te stellen. De rechtercommissaris heeft het inkomen dat buiten faillissement blijft op 15 november 2013 vastgesteld op 909,32 per maand inclusief vakantietoeslag.

4 Er heeft een bespreking op het kantoor van de curator plaatsgevonden met gefailleerde. De heer Littooij heeft aangegeven de mogelijkheden voor het aanbieden van een akkoord te onderzoeken. De curator heeft bij de heer Littooij verdere informatie opgevraagd betreffende het eventueel aanbieden van het akkoord en hiervoor een termijn gesteld. 1.2 Winst en verlies: opgevraagd 1.3 Balanstotaal: opgevraagd 1.4 Lopende procedures: er is sprake van een ontruimingsprocedure welke door Almelose Woningstichting Beter Wonen is ingesteld tegen de heer Littooij. De lopende huurovereenkomst betreffende de huurwoning aan de Gaarden 22 te (7607 MJ) te Almelo is bij vonnis d.d. 12 februari 2013 van de Rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Almelo, ontbonden. Er zou binnen drie dagen na betekening van het vonnis een ontruiming van de woning plaatsvinden. De ontruiming heeft echter tot op heden nog niet plaatsgevonden. De heer Littooij heeft een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling gedaan. Bij voorlopige voorziening d.d. 25 maart 2013 heeft de Rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Almelo, bepaald dat de Almelose Woningstichting Beter Wonen niet het vonnis van 12 februari 2013 ten uitvoer mag leggen tot op de dag dat het door de heer Littooij op 27 februari 2013 ingediende verzoek tot toelating van de wettelijke schuldsaneringsregeling is beslist, onder de voorwaarde dat de lopende huur wordt betaald. Het verzoek van de heer Littooij tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is afgewezen bij vonnis d.d. 18 april Verzekeringen: de heer Littooij heeft een zorgverzekering bij Menzis. De premie bedraagt volgens de heer Littooij 106,= per maand. De curator heeft een kopie van de polis opgevraagd bij de heer Littooij. Hij ontvangt van de Belastingdienst tot een bedrag van 88,= aan zorgtoeslag per maand. De curator heeft een kopie van de zorgpolis ontvangen.

5 De premie bedraagt 95,50 per maand. De curator heeft de heer Littooij verzocht een WA- en een uitvaartverzekering af te sluiten en de curator kopieën van de polissen te doen toekomen. De curator heeft kopieën van de polissen van de door de heer Littooij afgesloten WA- en de uitvaartverzekering ontvangen. Via de postblokkade is de curator gebleken dat deze verzekeringen inmiddels alweer zijn beëindigd vanwege wanbetaling. 1.6 Huur: de heer Littooij huurt van de Almelose Woningstichting Beter Wonen een woning aan de Gaarden 22 te (7607 MJ) Almelo. De huur bedraagt 595,58 per maand inclusief servicekosten. De heer Littooij ontvangt tot een bedrag van 238,= aan huurtoeslag per maand. Dit bedrag wordt door de Belastingdienst rechtstreeks overgemaakt aan de Almelose Woningstichting Beter Wonen. De heer Littooij geeft aan dat er sprake is van een huurachterstand. Door Wigger Van het Laar is namens de Almelose Woningstichting Beter Wonen een ontruiming aangekondigd. Vooralsnog heeft deze (nog) geen doorgang gevonden. De huurovereenkomst is ontbonden door de Rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Almelo. De heer Littooij heeft de ontruiming middels een voorlopige voorziening tegengehouden. Via de postblokkade is de curator gebleken dat Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarder namens de Almelose Woningstichting Beter Wonen voornemens is de woning aan de Gaarden 22 te Almelo te ontruimen. De heer Littooij huurt thans een woning aan de Vechtstraat 10 te (7607 LL) te Almelo. Hij betaalt een bedrag ad 250,= per maand inclusief het gebruik van nutsvoorzieningen.

6 Volgens gefailleerde staat er op naam van De Centrale B.V., waar de heer Littooij enig aandeelhouder en bestuurder van is, een huur-overeenkomst betreffende een winkel op het station te Almelo. Het pand waar de winkel in Almelo in gevestigd is, is eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Volgens de heer Littooij bedraagt de huur 300,= per maand inclusief servicekosten. De heer Littooij heeft aangegeven dat het pand wordt onderverhuurd. De curator heeft de huur-overeenkomst bij gefailleerde opgevraagd. De curator heeft de desbetreffende huurovereenkomst inmiddels ontvangen. Het is de curator gebleken dat het winkelpand op het station te Almelo leeg staat. Via de postblokkade is de curator gebleken dat de heer Littooij voor langere tijd een loods huurde van TSN Thuiszorg aan de Breitnerstraat in Almelo. Uit deze brief blijkt tevens dat de huur van deze loods inmiddels is opgezegd en dat de heer Littooij de loods dient te ontruimen. De curator heeft contact gehad met TSN Thuiszorg. TSN Thuiszorg heeft verklaard dat er in deze loods ten tijde van het faillissement een motor van het merk Harley-Davidson heeft gestaan en dat deze motor eigenhandig door de heer Littooij is verwijderd. De curator heeft de heer Littooij om nadere informatie gevraagd. De heer Littooij heeft verklaard dat deze motor eigendom is van zijn oom. Zijn oom is vanuit Duitsland geëmigreerd naar Australië en zou op een later tijdstip de motor invoeren. De door de heer Littooij aangeleverde stukken onderbouwen dit.

7 1.7 Oorzaak faillissement: de heer Littooij is in 2007 begonnen als freelance chauffeur onder de naam Littooij Diensten. Kort daarna kon de heer Littooij een limousine van een klant overnemen. Voor de aankoop van deze limousine heeft de heer Littooij een lening bij Horeca Participatie Nederland afgesloten voor een bedrag ad ,=. De heer Littooij is begonnen met trouwen rouwdiensten en is vervolgens overgegaan op taxidiensten voor hoofdzakelijk het uitgaansleven. Voor het rijden van taxidiensten zijn vijf diploma s vereist. De vader van de heer Littooij had voor drie diploma s een vrijstelling. De ontbrekende twee diploma s zijn door gefailleerde behaald. In 2009 is de eenmanszaak een vennootschap onder firma geworden. De heer Littooij is samen met zijn vader, de heer E.B. Littooij, voormalig vennoot van Littooij Vervoersdiensten. De vader van de heer Littooij deed vooral de administratie en de regelgeving betreffende de onderneming. Er was sprake van een snelle groei. De vader van de heer Littooij is uit de onderneming gestapt. De heer Littooij is toen een samenwerkingsverband aangegaan met De Groene Taxi B.V. en het Centrum voor Arbeid en Mobiliteit, betreffende het Taxi Service Punt. De heer Littooij heeft een lege B.V. overgenomen. Dit werd De Centrale B.V. (voorheen De Groene Taxi Almelo B.V. en daarvoor Pre-Post Beheer B.V.) De afspraak was dat het Centrum voor Arbeid en Mobiliteit verantwoordelijk was voor het (gesubsidieerde) personeel. De heer Littooij heeft aangegeven flink te hebben geïnvesteerd in De Centrale B.V.; hij heeft onder andere materiaal ingebracht. Volgens de heer Littooij heeft hij veel geïnvesteerd, maar niets teruggekregen van anderen. De kosten waren vele malen hoger dan omzet.

8 De heer Littooij had uiteindelijk zelf geen overzicht meer. Gefailleerde is toen privé ook achter gaan lopen inzake de betaling van vorderingen. De heer Littooij had een belangrijke opdrachtgever die logistieke en facilitaire diensten afnam. Die opdrachtgever is vervolgens zo groot geworden, dat de hij de logistieke en facilitaire diensten zelf ging organiseren en geen diensten meer van de heer Littooij afnam. De heer Littooij heeft aangegeven dat de Belastingdienst beslag heeft gelegd op de inventaris van zijn woning en op de inventaris van de winkel op het station en dat deze inventaris openbaar is verkocht. De inventaris van de winkel op het station is volgens de heer Littooij verkocht aan de onderhuurder van de winkel. De onderhuurder heeft de curator medegedeeld dat hij een bedrag ad 5.000,= heeft betaald aan de heer Littooij betreffende de verkoop van de winkelinventaris. Echter, er lag was toen al beslag op gelegd door de belastingdienst. De onderhuurder heeft verklaard dat hij nogmaals een bedrag ad 5.000,= heeft voldaan aan de belastingdienst voor dezelfde inventaris. Volgens de heer Littooij bestond het bedrag ad 5.000,= ook uit een gedeelte borg betreffende de onderhuur. De curator heeft de beslagstukken opgevraagd bij de belastingdienst. De curator heeft de beslagstukken van de Belastingdienst ontvangen. De limousine van de heer Litttooij is uitgebrand; hij kreeg een bedrag ad ,= vergoed van de verzekering. De lening van de Horeca Participatie Nederland ad ,= is hem vervolgens kwijtgescholden. Op een bedrag ad 4.000,= is door de belastingdienst beslag gelegd volgens gefailleerde. De curator heeft de bewijsstukken hieromtrent opgevraagd bij de heer Littooij.

9 De heer Littooij heeft de limousine overgenomen van Horeca Participatie Nederland. Deze limousine werd tevens gefinancierd met een lening via Horeca Participatie Nederland. Horeca Participatie Nederland heeft haar vordering ad ,= bij de curator ingediend, dus klaarblijkelijk is de lening niet kwijtgescholden, zoals eerder wel aangegeven door gefailleerde. Gefailleerde heeft inmiddels verklaard dat de lening bleef bestaan, nu het onderpand uitgebrand was en hij van het verzekeringsgeld naar eigen zeggen gebruikt heeft voor de uitbereiding van het wagenpark en de algemene exploitatie van de bedrijfsactiviteiten. Volgens gefailleerde heeft hij eind 2010 het verzekeringsgeld ad ,= ontvangen. De curator heeft gefailleerde gevraagd dit met bewijsstukken te onderbouwen. Gefailleerde heeft ter zake bankafschriften aangeleverd. De curator heeft de stukken in onderzoek. Een door een werknemer bestuurde auto werd beschadigd in december Naar eigen zeggen heeft de heer Littooij zijn verzekering hiervan op de hoogte gesteld en is de desbetreffende auto naar een schadeherstelbedrijf afgevoerd. Het schadeherstelbedrijf gaf aan dat de reparatie veel tijd in beslag zou nemen. Na een jaar was de schade nog niet hersteld en de auto is uiteindelijk total loss verklaard. Het schadebedrag werd vastgesteld op ,=. De belastingdienst heeft toen beslag op de auto gelegd volgens gefailleerde. De verzekering gaf te kennen het geld niet uit te willen betalen vanwege achterstallige premie; met name premies betreffende de periode van de stalling van de auto bij het schadeherstelbedrijf. Gefailleerde geeft aan het hier niet mee eens te zijn. Volgens de heer Littooij heeft de auto een half jaar bij het schadeherstelbedrijf gestaan voordat zijn tussenpersoon de schade (dus te laat) heeft gemeld aan de verzekeringsmaatschappij.

10 Gefailleerde heeft verklaard contact hierover te hebben gezocht met de belastingdienst. Gefailleerde zegt dat hij niet weet wat er uiteindelijk is betaald en aan wie. Hij had naar eigen zeggen enkel de opdracht gekregen van de verzekering om de auto over te dragen aan een koper en een bedrag ad 2.000,= te incasseren, een bedrag dat hij heeft besteed aan achterstallige rekeningen. Tijdens een later gesprek met de curator heeft de heer Littooij verklaard dat de schade is vastgesteld op 9.000,=. De restwaarde van de auto was 2.560,=. Het uit te keren bedrag was 6.440,=. De restwaarde heeft de heer Littooij gekregen. Wat betreft het andere bedrag, weet de heer Littooij niet of het is uitgekeerd aan de belastingdienst. De heer Littooij heeft voorafgaand aan het faillissement een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsanering gedaan. Bij vonnis van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo d.d. 18 april 2013 is dit verzoek afgewezen. De redenen hiervoor zijn dat het niet aannemelijk is geworden dat de heer Littooij in staat zou zijn zijn verplichtingen na te komen, aangezien hij op dat moment geen inkomen had om zijn lopende lasten te voldoen en dat de goede trouw ontbrak volgens de Rechtbank, aangezien er in casu sprake is van veel schulden bij het CJIB, die vijf jaren voorafgaand aan het schuldsaneringsverzoek zijn ontstaan. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: n.v.t. 2.2 Aantal in jaar voor faill.: 3 (volgens het handelsregister) 2.3 Datum ontslagaanzegging: n.v.t.

11 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: n.v.t. 3.6 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.7 Boedelbijdrage: n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: n.v.t. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving: n.v.t Verkoopopbrengst: n.v.t Boedelbijdrage: n.v.t. Ander activa 3.12 Beschrijving: 1) de heer Littooij houdt een bankrekening aan bij de ING Bank. Deze rekening is geblokkeerd. De curator heeft de ING Bank verzocht de rekening te deblokkeren. Daarbij heeft de curator aangegeven dat op de betreffende bankrekening een roodstand niet geoorloofd is en dat de curator niet aansprakelijk is voor een eventueel toch ontstaat debetsaldo. 2) de heer Littooij houdt eveneens twee zakelijke rekeningen aan bij de ING Bank betreffende Littooij Diensten en De Centrale B.V. Deze rekeningen zijn geblokkeerd. Het creditsaldo per datum faillissement ad 68,36 is door de curator bij de ING Bank opgevraagd. 3) de heer Littooij heeft in het eerste gesprek met de curator aangegeven geen voertuigen op naam te hebben. De curator heeft de RDW ter zake aangeschreven en een kentekenoverzicht ontvangen.

12 Uit het kentekenoverzicht van de RDW blijkt dat de heer Littooij een aanhanger van het merk Anssems met kenteken 97-WK-75 op zijn naam geregistreerd heeft staan, evenals een bromfiets van het merk AGM met kenteken F-934-GB. Uit het kentekenoverzicht van de RDW blijkt ook dat de heer Littooij vlak na datum faillissement, namelijk op 28 mei 2013, een motor van het merk Yamaha, type XV 750 Vigaro, met kenteken MP-53-XK heeft overgeschreven op een andere naam. De curator heeft de heer Littooij verzocht hierover verdere inlichtingen te verstrekken. De heer Littooij verklaart van plan te zijn om hiervan zelf een nieuwe motor te bouwen. Via de postblokkade is de curator gebleken van motorrijtuigenbelasting geregistreerd op naam van de heer Littooij betreffende een auto met kenteken RH-HJ-21. De curator heeft de RDW nogmaals ter zake aangeschreven en een kentekenoverzicht ontvangen. Uit het kentekenoverzicht van de RDW blijkt dat de heer Littooij vanaf 19 augustus 2013 dit voertuig op naam geregistreerd heeft staan. De curator heeft de heer Littooij verzocht om verdere informatie te verstrekken. De curator heeft stukken van de heer Littooij ontvangen. Uit deze stukken blijkt dat het gaat om een Citroën Saxo van het bouwjaar Deze auto is door de heer Littooij op 19 augustus 2013 aangeschaft voor zijn vriendin. De heer Littooij heeft aanvullend verklaard dat hij deze auto, wegens mankementen en het ontbreken van een geldige APK, op 17 oktober 2013 heeft teruggebracht naar de autogarage. Via de postblokkade is de curator eveneens gebleken van een verzekering bij Turien & Co Assuradeuren op naam van de heer Littooij betreffende een voertuig met kenteken 03-SV-N8.

13 Turien & Co Assuradeuren heeft de curator bericht dat de verzekering op naam van de heer Littooij betreffende het voertuig met kenteken 03-SFN-8 in plaats van 03-SV-N8, op 7 november 2012 is aangegaan. Het voertuig betreft een Mercedes Benz 260 E met bouwjaar Verkoopopbrengst: 1) nog niet bekend. 2) op 4 juni 2013 zijn een tweetal bedragen op de faillissementsrekening gestort, te weten een bedrag ad 67,66 en een bedrag ad 0,70. 3) nog niet bekend. Wat betreft de aanhanger van het merk Anssems met kenteken 97-WK-75 dat de heer Littooij op zijn naam geregistreerd heeft staan, heeft de heer Littooij verklaard dat de aanhanger is aangekocht in opdracht van een klant. Gefailleerde zegt dat hij het kentekenbewijs heeft ingeleverd bij deze klant, echter dat deze aanhanger nooit is overgeschreven op naam van de klant. De klant heeft volgens de heer Littooij het kentekenbewijs niet meer. Wat betreft de bromfiets van het merk AGM met kenteken F-934-GB die de heer Littooij op zijn naam geregistreerd heeft staan, zegt de heer Littooij dat deze bromfiets inderdaad in zijn bezit is, dat hij deze bromfiets aan het herstellen is. Hij verklaart in een later gesprek met de curator dat hij de bromfiets naar iemand heeft toegebracht om te laten herstellen. Wat betreft de motor van het merk Yamaha, type XV 750 Vigaro, met kenteken MP-53-XK, die de heer Littooij vlak na datum faillissement heeft overgeschreven op een andere naam, is volgens gefailleerde enkel het frame van de motor bewaard gebleven. Hij verklaart van plan te zijn om hiervan zelf een nieuwe motor te bouwen.

14 Nu de motor verzekerd dient te zijn en de motor op naam van de verzekerde dient te staan, heeft de heer Littooij de motor overgeschreven op naam van zijn vader, die de motor verzekerd heeft. Dit alles aldus de heer Littooij. De heer Littooij verklaart dat de auto met kenteken RH-HJ-21 van zijn vriendin is. Zij heeft de factuur van de auto voldaan, maar het voertuig is geregistreerd op naam van gefailleerde. De auto kan volgens de heer Littooij nog niet worden overgeschreven op naam van zijn vriendin, nu hij het overschrijvingsbewijs nog dient te ontvangen. De curator heeft stukken van de heer Littooij ontvangen. Uit deze stukken blijkt dat het gaat om een Citroën Saxo van het bouwjaar Deze auto is door de heer Littooij op 19 augustus 2013 aangeschaft voor zijn vriendin. De heer Littooij heeft aanvullend verklaard dat hij deze auto, wegens mankementen en het ontbreken van een geldige APK, op 17 oktober 2013 heeft teruggebracht naar de autogarage. De curator heeft de heer Littooij verzocht om informatie te verstrekken betreffende het voertuig met kenteken 03-SV-N8. De curator heeft stukken van de heer Littooij ontvangen. Uit deze stukken blijkt dat de betreffende auto, een Mercedes Benz van het bouwjaar De heer Littooij heeft deze auto op 19 augustus 2013 ingeruild op de Citroën Saxo van het bouwjaar 1997, met kenteken RH-HJ-21. Het vrijwaringsbewijs onderbouwt dit.

15 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: volgens de heer Littooij staat er op naam van De Centrale B.V., waar gefailleerde enig aandeelhouder en bestuurder van is, een huurovereenkomst betreffende een winkel op het station te Almelo. De heer Littooij heeft aangegeven dat het pand wordt onderverhuurd en dat de desbetreffende onderhuurder een bedrag ad 750,= per maand dient te betalen, echter, de onderhuurder heeft dit bedrag aan onderhuur vanaf april 2013 niet meer voldaan. De curator heeft de huurovereenkomst en de gegevens van de onderhuurder opgevraagd bij de heer Littooij. De curator heeft de onderhuurder ter zake aangeschreven. De curator heeft met de onderhuurder en diens adviseur een bespreking gevoerd. De onderhuurder heeft verklaard dat hij medio november 2013 door de Nederlandse Spoorwegen uit het pand is gezet wegens achterstallige huurpenningen. De onderhuurder heeft tevens verklaard de huurpenningen over de periode januari tot en met juni 2013 te hebben betaald. Door de Nederlandse Spoorwegen is aan de onderhuurder aangegeven dat het servicepunt geen levensmiddelen mag verkopen omdat dit in strijd zou zijn met de Winkeltijdenwet. Dit aldus de onderhuurder. Op basis van deze gegevens is besloten het faillissement van de Centrale B.V. aan te vragen. Het faillissement van De Centrale B.V. is door de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, op 9 april 2014 uitgesproken. De kwestie met betrekking tot de huurpenningen is in het verslag van De Centrale B.V. opgenomen. 4.2 Opbrengst: nog niet bekend 4.3 Boedelbijdrage: n.v.t.

16 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): onbekend 5.2 Leasecontracten: de heer Littooij heeft aangegeven een leaseovereenkomst te hebben gehad, maar dat de leasemaatschappij de auto met kenteken 9-VNP-42 voor datum faillissement heeft opgehaald. Het voertuig is in december 2012 opgehaald door de leasemaatschappij volgens gefailleerde. De auto was volgens hem al in beslag genomen door de belastingdienst. De curator heeft een kopie van het vrijwaringsbewijs ontvangen. 5.3 Beschrijving zekerheden: n.v.t. 5.4 Separatistenpositie: n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen: n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: n.v.t. 5.7 Reclamerechten: n.v.t. 5.8 Retentierechten: n.v.t. 6. Doorstart/voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging: n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Paulianeuze transacties: nog in onderzoek. 7.2 Boekhoudplicht: de boekhouding is bij gefailleerde en bij de boekhouder opgevraagd. Volgens de heer Littooij heeft zijn voormalig boekhouder nog stukken van hem in zijn bezit. De desbetreffende boekhouder zegt geen stukken meer van de heer Littooij in zijn bezit te hebben. De curator heeft een summiere boekhouding ontvangen van de heer Littooij. De curator heeft de stukken in onderzoek. Door de curator zijn geen bijzonderheden in de administratie aangetroffen. 7.3 Depot Jaarrekeningen: n.v.t. 7.4 Goedk. verkl. accountant: n.v.t. 7.5 Stortingsverpl. aandelen: n.v.t.

17 7.6 Onbehoorlijk bestuur: strikt genomen niet van toepassing nu het hier een eenmanszaak betreft. Wel heeft de curator de boekhouding opgevraagd bij gefailleerde en bij de boekhouder. Volgens de heer Littooij heeft zijn voormalig boekhouder nog stukken van hem in zijn bezit. De desbetreffende boekhouder zegt geen stukken meer van de heer Littooij in zijn bezit te hebben. De curator heeft een summiere boekhouding ontvangen van de heer Littooij ontvangen. De curator heeft de stukken in onderzoek. Door de curator zijn geen bijzonderheden in de administratie aangetroffen. 8. Crediteuren 8.1 Aantal conc. crediteuren: volgens gefailleerde: onbekend voorlopig erkend: Bedrag conc. crediteuren: volgens gefailleerde: onbekend voorlopig erkend: , Pref. vordering fiscus: volgens gefailleerde: nog niet bekend voorlopig erkend: , Pref. vordering UWV: nog niet bekend 8.5 Andere pref. crediteuren: nog niet bekend 8.6 Boedelvorderingen: nog niet bekend 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: gebrek aan baten; eventueel aanbieden akkoord

18 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill.: nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak: a) inventariseren schuldenlast; afgewikkeld b) vaststellen inkomen buiten faillissement; afgewikkeld; c) opvragen en bestuderen boekhouding; afgewikkeld; d) opvragen stukken De Centrale B.V.; afgewikkeld door faillissement De Centrale B.V. e) opvragen gegevens debiteur; afgewikkeld; f) kwestie aanhanger, bromfiets en motor; afgewikkeld; g) stukken opgevraagd bij gefailleerde; afgewikkeld. h) aanbieden akkoord 9.3 Indiening volgend verslag: 20 augustus 2014 Bijlagen: - lijst preferente crediteuren; - lijst concurrente crediteuren; - tussentijds financieel verslag; - urenoverzicht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 24 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 24 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 24 november 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 Gegevens failliet: de heer P. Botter, geboren op 25 juni 1975 te Almelo en mevrouw J.J. Bos e.v. Botter, geboren op 3 mei 1980 te Almelo, beiden wonende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56250371

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56250371 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 16 december 2013 Gegevens failliet: Hakkers Advies B.V. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56250371 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 13 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56089473

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 13 december 2013. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56089473 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 13 december 2013 Gegevens failliet: Faillissementsnummer: Hakkers Elektro B.V. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK: 56089473

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 15 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 15 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 15 november 2013 Gegevens failliet: Hakkers Techniek, Onderhoud en Innovatie B.V. gevestigd en kantoorhoudende: Bedrijvenpark Twente 165R (7602 KE) te Almelo KvK:

Nadere informatie

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink

Datum uitspraak: 11 maart 2014 op verzoek van de Belastingdienst, advocaat mr. E.E. Schipper te Amsterdam. mr. S.J.M. Masselink FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 8 augustus 2014 Gegevens failliet: R. Smalbrugge Holding B.V. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Molenveld 20, 7245 CA Laren. Faillissementsnummer: C/05/14/279

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 2 december 2015 Gegevens failliet: Erbeva Exploitatie B.V., statutair gevestigd te (7475 CV) Markelo aan de G.W.B. Wondaalstraat nr. 43, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 oktober 2015 Gegevens failliet: VLA Afbouw B.V. tevens handelende onder de namen Personeelsdiensten Almelo en Adworkpersoneel, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 4 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 4 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 4 november 2014 Gegevens failliet: Beheersmaatschappij Borggreve Tubbergen B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Haarweg 9 te (7651 KE) Tubbergen, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 februari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 19 februari 2016 Gegevens failliet: Nostra B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7442 EA) Nijverdal aan de Parallelweg nr. 11. KvK-nummer: 59961449 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 22 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 22 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 22 januari 2015 Gegevens failliet: E.J.T. Wessels Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7671 EK) Vriezenveen, aan het Westeinde nr. 17g. KvK-nummer: 08202250

Nadere informatie

Gegevens failliet: Missio B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7607 AL) Almelo aan de Molenstraat nr. 8.

Gegevens failliet: Missio B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7607 AL) Almelo aan de Molenstraat nr. 8. FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 4 juli 2014 Gegevens failliet: Missio B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7607 AL) Almelo aan de Molenstraat nr. 8. Faillissementsnummer: C/08/14/56 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 18 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 18 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 18 juni 2014 Gegevens failliet: Palma Products Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7442 CX) Nijverdal aan de Bedrijvenweg nr. 5. KvK-nummer: 06082640 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 juli 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag / Eindverslag

Openbaar faillissementsverslag / Eindverslag Openbaar faillissementsverslag / Eindverslag Nummer: 4 Datum: 23 januari 2013 Gegevens: De heer Mohamed Hdoudou, geboren op 5 december 1979 te Amsterdam wonende te (1035 AC) Amsterdam aan de Bovenkruier

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 24 augustus 2012 Gegevens: De heer Mohamed Hdoudou, geboren op 5 december 1979 te Amsterdam wonende te (1035 AC) Amsterdam aan de Bovenkruier 64 t.h.o.d.n.

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 2 september 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 30 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 30 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 30 november 2012 Gegevens failliet: Typo-Tekst B.V. h.o.d.n. Typo Print Ganzendiepstraat 1a 7607 LZ ALMELO KvK: 06047809 Faillissementsnummer: F 12/613 Datum uitspraak:

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 22 maart 2011 Gegevens: RAZA Schoonmaakbedrijf B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. gevestigd aan Mosplein 32 (1032 JX) te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V. is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 datum: 1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 datum: 1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 datum: 1 november 2013 Gegevens failliet: Garage Braakhuis Almelo B.V. Ootmarsumsestraat 421-423 7603 AK Almelo Faillissementsnummer: F 08/12/388 Datum uitspraak: 11 juli

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 20 april 2012 Gegevens: De heer Mohamed Hdoudou, geboren op 5 december 1979 te Amsterdam wonende te (1035 AC) Amsterdam aan de Bovenkruier 64 t.h.o.d.n.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: Datum: 08-03-2016 F. 10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 september 2015 Gegevens onderneming : Dim Sum Food B.V. Faillissementsnummer : F.02/13/981 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/349 NL:TZ:0000014955:F001 08-08-2017 mr. S. Kleerebezem mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 02-2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 02-2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 02-2015 Gegevens onderneming: De heer Belt handelende blijkens het uittreksel van de kamer van koophandel onder de naam Belt Dienstverlening. In dit kader zouden

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 1 200476 BEGINVERSLAG Datum: 11 november 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Sanne Wind Makelaardij- Onroerend Goed BV (KvK-nummer: 01054394) Faillissementsnummer : F17/13/313 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 1 Datum: 8 mei 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 1 Datum: 8 mei 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd te Almere, voorheen feitelijk gevestigd te Almere aan de Grote

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34315635, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Mosplein

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 15 februari 2012 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Onyx beheer BV 28074879 Faillissementsnummer : C/09/14/93

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/78 NL:TZ:0000011658:F001 08-03-2017 mr. J.A. Holsbrink mr. M.M. Verhoeven Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/359 NL:TZ:0000014744:F001 25-07-2017 Mr. A.M.T. Weersink mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/306 NL:TZ:0000004270:F001 20-05-2015 mr. J.C. van Nie mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming DTB Woonverbetering B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 oktober 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 2 Datum: 8 april 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

Saldo boedelrekening 17.646,86

Saldo boedelrekening 17.646,86 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum:18 juli 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V. Faillissementsnummer : F09/357 Datum uitspraak : 26 mei 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 26 juli 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 28 september 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Kapper(ambulant)

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens gefailleerde : Onno Jansen, geboren op 18 mei 1966 te Arnhem, wonende te (4007 LH) Tiel, aan de Nehalenniastraat 12. Gefailleerde heeft gedurende enige tijd, te weten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/78 NL:TZ:0000011658:F001 08-03-2017 mr. J.A. Holsbrink mr. M.M. Verhoeven Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven door de twee vennoten, Ronald Jan van

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven door de twee vennoten, Ronald Jan van OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 april 2015 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 16 november 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/674 NL:TZ:0000000703:F001 08-09-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming J & J Verhuizers BV (kvk: 56667345)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 23 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/526 NL:TZ:0000010095:F001 21-12-2016 mr. S.J.M. Masselink mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Kip Expert B.V. Van

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 20 januari 2012 Gegevens: De heer Mohamed Hdoudou, geboren op 5 (1035 AC) Amsterdam aan de Bovenkruier 64 t.h.o.d.n. S&S Taxi Service, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11.

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2014 Gegevens onderneming : H&W Bouw (vennootschap onder firma) Inschrijvingsnummer handelsregister : 27333308 Faillissementsnummer : C/09/13 /

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/675 NL:TZ:0000008352:F001 08-09-2015 mr. H.M. Eijking mr. Schoevaars Algemeen Gegevens onderneming TOP Opleidingen V.O.F. en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F. 10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V.

Nadere informatie

de exploitatie van een touringcarbedrijf in de meest ruime zin des woords Omzetgegevens 2010 619.588,00

de exploitatie van een touringcarbedrijf in de meest ruime zin des woords Omzetgegevens 2010 619.588,00 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. EINDVERSLAG Curator : mr. H.M.L. Dings Nummer faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/503 NL:TZ:0000013918:F001 13-09-2016 mr. C.A.G. Krüger mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming Blue Stocks B.V. Ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Recora Holding B.V. Nummer: 13 Datum: 7 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Recora Holding Faillissementsnummer : C/16/14/359 F Datum uitspraak : 22 april 2014 B.V., tevens handelend onder de naam Friet & Zo Almere, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/865 NL:TZ:0000001093:F001 03-11-2015 Mr. R.J. Borghans mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Skye Sales Professionals

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 april 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 13 november 2013. Datum uitspraak: 5 juni 2013 op verzoek van: eigen aangifte bestuurders mr. S.J.M.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 13 november 2013. Datum uitspraak: 5 juni 2013 op verzoek van: eigen aangifte bestuurders mr. S.J.M. FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 13 november 2013 Gegevens failliet: RTW B.V. (Rijssense Timmerwerken B.V.) kantoorhoudende aan de Hagslagen 66 te (7462 KG) Rijssen, feitelijk gevestigd aan de Spinnerstraat

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 mei 2015 Gegevens onderneming: De heer Belt handelende blijkens het uittreksel van de kamer van koophandel onder de naam Belt Dienstverlening. In dit kader zouden

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/424 NL:TZ:0000008291:F001 27-09-2016 mr. L.E. van Leeuwen mr. AE de Vos Algemeen Gegevens onderneming Social2Use B.V. Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 10 augustus Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 augustus 2011 Gegevens onderneming : Frank van der Voort Bouw en Vormgeving B.V. Faillissementsnummer : F11/155 Datum uitspraak : 22 februari 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Er is sprake van de besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V.. De heer L.M.C.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 december 2009 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap Van Steijn Wonen B.V. Faillissementsnummer : F09/357 Datum uitspraak : 26 mei 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/359 NL:TZ:0000014744:F001 25-07-2017 Mr. A.M.T. Weersink mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/354 NL:TZ:0000007805:F001 31-08-2016 mr F. Hoff mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Besloten vennootschap NBY Euro

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 18 augustus 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen.

alsmede klein meubelen Omzetgegevens : 2011: netto omzet 356.398,00; 2010: netto omzet 324.326,00; 2009: netto omzet 370.492,00 faillissement geen. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Edelman B.V. Den Haag nr. 34218173 Faillissementsnummer : F12/219 Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 9679 Datum uitspraak: 2 juli 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie