Driven to move the future 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Driven to move the future 1"

Transcriptie

1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie

2 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie The world s Automotive 51 Technology Green & Smart Mobility Talent Internationaal toponderwijs Traffic Centrum voor innovatie Organisatie en uitvoering Waardevolle samenwerking Hightech on wheels 27 Visie Technology, Talent & Traffic

3 4 Automotive Campus Driven to move the future 5 introductie Hightech on wheels De wereld vraagt een nieuwe benadering van Mobiliteit: slimmer, veiliger en groener. De trend is onmiskenbaar ingezet en het vraagt om een stevig innovatieprogramma. dit biedt grote kansen voor de Nederlandse automotive sector en de Automotive Campus in het bijzonder.

4 6 Driven to move the future Driven to move the future 7 De nieuwe stip op de horizon In 2009 is vanuit een krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid een ambitieuze visie opgesteld over de ontwikkeling van de Automotive Campus. Een campus als kristallisatiepunt. Strategisch gelegen in Brainport, met een inspirerende verblijfssfeer, internationaal toponderwijs, hoogwaardige faciliteiten en een sterke business propositie. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Mijlpalen zijn bereikt en met trots constateren we dat de eerste fase van de campusontwikkeling is gerealiseerd. De Automotive Campus is voor veel bedrijven en organisaties het kloppend hart op het gebied van green & smart mobility. Door de (her)ontwikkeling van hoogwaardig vastgoed in een parkachtige, op ontmoeting gerichte omgeving, wordt een campus gecreëerd waar de bewoners kunnen werken aan de oplossingen voor de toekomst. Inmiddels biedt de campus plaats aan ruim 30 bedrijven met in totaal zo n 550 arbeidsplaatsen. Er is een doorlopende leerlijn opgezet en het aantal studenten groeit sterk. In 2014 volgen hier circa 225 studenten onderwijs en verdere groei is in het vooruitzicht. De toonaangevende Automotive Campus shared Facilities openden in 2014 hun deuren. De partners binnen het platform Dutch Integrated Testsite for Cooperative Mobility (DITCM) formuleerden een ambitieus programma op het gebied van smart mobility voor de periode tot Concrete projecten zijn in uitvoering, onder meer rondom het living lab op de A270. Het in 2012 opgerichte AutomotiveNL speelde als clusterorganisatie voor de sector een belangrijke rol bij het behalen van deze resultaten. Nu het fundament is gelegd, is het zaak door te groeien: Driven to move the future. De ambitie is en blijft hoog. Doorontwikkeling tot een volwassen campus met een internationale reputatie vraagt om durf en geduld. Focus, samenwerking, organisatie en gerichte investeringen zijn nodig om het gezamenlijke doel te bereiken. In dit document presenteren de stakeholders uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid hun gezamenlijke visie op de volgende fase. De koers en de opgaven om de ambities te bereiken, de nieuwe stip op de horizon. Harrie Schippers Voorzitter Federatie AutomotiveNL Automotive Campus Shared Facilities. de Automotive Campus als bloeiende, INTERNationaal RElevante hotspot voor green & smart mobility

5 8 Driven to move the future Driven to move the future 9 Brainport, geclusterd rond Eindhoven en Helmond, is een technologische regio van mondiale importantie. De regio biedt meer dan arbeidsplaatsen in de hightech, automotive- en maakindustrie. Brainport The world s smartest region is goed voor 36% van de totale Nederlandse GOTHENBURG private R&D-uitgaven en hoort bij de top drie van Europa qua patentdichtheid. De unieke kennisconcentratie (Automotive Campus, Design Academy, Fontys, High Tech Campus Eindhoven, Holst Centre, TNO Industrie en Techniek, Technische Universiteit Eindhoven) gaat hand in hand met hoog- NEWCASTLE waardige maakindustrie (ASML, DAF, SUNDERLAND FEI Company, Neways, NXP, Philips, TomTom, VDL). De Financial Times stelde voorjaar 2014 dat Brainport AMSTERDAM na Londen en Helsinki het beste investeringsklimaat van Europa LUCHTHAVEN SCHIPHOL heeft (onderzoek Foreign HAMBURG Direct Investment Index). COVENTRY WOLFSBURG ARNHEM UTRECHT ROTTERDAM BERLIJN NIJMEGEN AMSTERDAM LONDEN EINDHOVEN TILBURG HELMOND GENT LEUVEN BRUSSEL KEULEN EINDHOVEN AKEN PRAAG FRANKFURT ROUEN DÜSSELDORF STUTTGART LOMMEL ANTWERPEN SAARBRÜCKEN PARIJS HELMOND INGOLSTADT KEULEN BORN LINZ BRUSSEL MÜNCHEN LEUVEN AKEN BERN ZÜRICH GRAZ

6 10 Driven to move the future Driven to move the future 11 BEST A58 A2 A50 HELMOND De Automotive Campus is dé hotspot, ontmoetingsplek en vestigingslocatie voor green & smart mobility, active safety, homologation en manufacturing technology. De campus biedt een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, state-of-the-art technologische (test)faciliteiten en flexibele huis vestingsconcepten. De campus is een onestop-showcase voor automotive technologie en mobiliteitsconcepten. Voor een pitstop, co-creatie of als nieuwe thuisbasis voor innovatie en product ontwikkeling. Een ontmoetingsplek waar kennis en bedrijven samen komen met als doel het bevorderen van cross-sectorale samenwerking, kennisdeling en open innovatie. Op de Automotive Campus worden de slimme, veilige en verantwoorde mobiliteitsoplossingen voor vandaag en morgen gerealiseerd. We werken nauw samen met onze partners in deze internationale toptechnologie regio. Een regio waarin het aangenaam wonen is, de bereikbaarheid optimaal is, met alle grootstedelijke voorzieningen op een steenworp afstand. EINDHOVEN AIRPORT A2 A270 LIVING LAB EINDHOVEN VELDHOVEN A2 A67 A67 A67 A67 A270 LIVING LAB A2 Vereenvoudigde weergave plattegrond Automotive Campus.

7 12 Automotive Campus Driven to move the future De basis op orde De Automotive Campus heeft zich de afgelopen jaren succesvol ontwikkeld rondom de 5 O s: Ondernemen, Onderzoeken, Opleiden, Organiseren en Omgeving. Dit hoofdstuk beschrijft de bereikte resultaten tussen 2009 en 2013.

8 14 Driven to move the future Driven to move the future 15 Ondernemen De Automotive Campus kende bij de start al een sterke basis door de aanwezigheid van gerenommeerde organisaties als benteler engineering Services, TNO en TASS international. In de periode zijn er ruim 20 nieuwe vestigers bijgekomen. Met de komst van de Verkeerscentrale zuid-nederland en de innovatiedesk van Rijkswaterstaat in 2014 wordt het campusconcept inhoudelijk alleen maar versterkt. De Automotive Campus shared Facilities versterken het ondernemersklimaat. Wereldspelers als Benteler, TNO, TASS international, VDL en DAF maken hier kennisen productontwikkeling mogelijk en gebruiken de testfaciliteiten. Onderzoeken In 2013 is het waterstoftankstation van waterstofnet geopend en zijn testprogramma s gestart. In 2014 zijn de Automotive Campus Shared Facilities opgeleverd. Deze nieuwbouw omvat test- en onderzoeksfaciliteiten en ruimte voor onderwijs en kantoren. Hiermee heeft de campus er belangrijke faciliteiten bij die voorzien in de behoefte van de ondernemingen en kennisinstellingen. In de directe omgeving, op de A270 (permanente testweg) en in het stedelijk gebied van Helmond, zijn innovatieve proef projecten uitgevoerd op het gebied van coöperatieve mobiliteit. Het brede spectrum van specifieke testfaciliteiten is een belangrijke meerwaarde voor bedrijven om zich op de campus te vestigen of om hier projecten uit te voeren. Opleiden Onderwijs is uitgegroeid tot één van de pijlers voor de ontwikkeling van de campus. Het ultieme doel - de opzet van een doorlopende leerlijn op de campus met automotive onderwijs op alle niveaus (mbo-hbo-wo) - is voor een groot deel gerealiseerd. Het MBO Automotive Centre (MAC) is een initiatief van de regionale mbo s en het Platform Bèta Techniek. Het wordt een erkend Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Het Automotive Center of Excellence (ACE) is een samenwerking van de drie automotive hbo s. Op wo-niveau is het Professional Doctorate in Engineering opleiding (PDeng) Automotive Systems Design opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De focus op onderwijs is verder versterkt door de vestiging van het op de automobielbranche gerichte opleidings- en trainingsinstituut Innovam op de campus. Organiseren Sinds 2012 bundelen het Automotive technology Center, High Tech Automotive Systems en High Tech Automotive Campus hun krachten in AutomotiveNL. Deze nationale sector organisatie richt zich op het versterken van het ecosysteem, innovatie, acquisitie en internationale sectorprofilering. En op de groei van de campus als centrum van activiteit. In 2013 zijn de afspraken tussen de investeerders Bouwbedrijf v.d. Ven, Hurks Vastgoedontwikkeling, gemeente Helmond, BOM Bedrijfslocaties en de provincie Noord-Brabant voor de ontwikkeling van de Deze campus is een schoolvoorbeeld van wat er mogelijk is als bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samenwerken. U combineert ondernemingskracht met de nieuwste kennis en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. U creëert nieuwe bedrijvigheid, leidt talent op en versterkt de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Zo zorgt u voor banen, groei en welvaart. De sleutel tot het succes is drieledig. De innovatieve geaardheid van deze regio, de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven en de potentie die de ontwikkeling van green & smart mobility biedt. Henk Kamp Minister van Economische Zaken De campus als proeftuin: een van de eerste waterstoftankstations van Nederland. Opening Automotive Campus Shared Facilities: Hubertus Benteler, minister Henk Kamp en Ad Marneffe.

9 16 Driven to move the future Driven to move the future 17 Automotive Campus bekrachtigd. De opzet van een integraal concept voor het parkmanagement is daarvan een onderdeel. Omgeving Het in 2013 opgestelde Ruimtelijk Ontwikkelings Plan geeft een doorkijk hoe de totale campus van circa 25 hectare er uit komt te zien. In de afgelopen periode is flink geïnvesteerd in het vastgoed door de realisatie van aantrekkelijke ruimten voor ontvangsten, vergaderen en congressen in het Automotive House. Recentelijk is hier het DITCM Experience Center aan toegevoegd. In 2014 wordt de directe aansluiting op de A270 gerealiseerd en start de inrichting van de eerste fase van het campuspark. Hiermee krijgt ook de buitenruimte een extra impuls. Ten slotte wordt de rechtstreekse busverbinding met NS-station Helmond in 2014 operationeel. De opening van het nieuwe testcentrum is een belangrijke stap voor onze Benteler Engineering Services Unit en voor de hele Benteler Group. Onze klanten profiteren van de combinatie van ontwikkeling, state-of- the-art testcentrum en deskundige competenties van onze medewerkers. Dit alles in een modern, functioneel gebouw in het centrum van Europa. Het geeft ons betere zakelijke kansen en maakt ons klaar voor de toekomst. Hubertus Benteler Voorzitter Raad van Bestuur Benteler International Behaalde resultaten, afgezet TEgen de ambities uit het visiedocument 2009 Visie 2009 Tussenstand 2014 Opleiden Verbinding in doorlopende leerlijn en individuele leerroutes Fysieke vestiging onderwijs op de campus studenten, 125 medewerkers Onderzoeken Open innovatie, markt en omgeving gedreven onderzoek Gebruikmakend van het Brainportnetwerk Doorbraken in duurzame mobiliteit kenniswerkers 30 tot 40 patenten per jaar Ondernemen Doorlopende leerlijn mbo-hbo-wo Expert Cloud, Innovam, ACE en MAC op campus 225 studenten Oplevering waterstoftankstation en Automotive Campus Shared Facilities Vestiging Verkeerscentrale Zuid-Nederland en Innovatiedesk rijkswaterstaat Projecten en onderzoek op gebied van heavy duty powertrain, electric mobility, cooperative mobility, advanced safety, homologations, manufacturing technology en new energy DITCM Dutch Integrated Testsite for cooperative Mobility is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden om coöperatieve mobiliteitsoplossingen sneller in te kunnen voeren, met bijbehorende voordelen qua veiligheid, doorstroming, comfort en leefbaarheid. Het samenwerkingsverband bestaat uit twee onderdelen: DITCM Facilities en DITCM Innovations. DITCM Facilities is een complex aan faciliteiten waarop nieuwe ontwikkelingen op het gebied van smart mobility in een gecontroleerde real life omgeving worden getest. Binnen DITCM Innovations vinden pre-competitieve projecten plaats volgens een gemeenschappelijk programma. Door samen te werken, maken partijen gebruik van elkaars innovatiekracht en besparen ze kosten op dure testlocaties. Met dit innovatieprogramma en de aanwezige en voorziene testfaciliteiten, kan Nederland een van de koplopers worden in de wereld op het gebied van slimme verkeerssystemen. Dit biedt grote kansen voor het bedrijfsleven. Versterken concurrentie- en exportpositie sector Mix van global players, MKB, snelle groeiers en start-ups Kraamkamer ondernemers: 5-10 start-ups per jaar Clustering circa 50 MKB-ondernemingen rond technologische speerpunten green & smart mobility Organiseren Levendige community Onafhankelijk campus- en facillitymanagement Professionele exploitatie en beheer Omgeving Duurzaam werklandschap Optimale bereikbaarheid en hoogwaardige faciliteiten Brainportregio als etalage en living lab voor duurzame en innovatieve mobiliteit Ruim 30 bedrijven en organisaties, inclusief start-ups Circa 550 arbeidsplaatsen Mix van onderzoek, engineering en testing Realisatie Accelerator Center Businessclub Overleg eigenaren/investeerders, gebruikers en gemeente Oprichting AutomotiveNL en DITCM Technologie workshops, themadagen, technische leergangen, trainingen on the job, events Ruimtelijk Ontwikkelings Plan vastgesteld Nieuwbouw waterstoftankstation en realisatie A270 testfaciliteiten Herinrichting buitenruimte, aanleg nieuwe ontsluiting Upgrading Automotive House Inrichting DITCM Experience Center

10 18 Driven to move the future Driven to move the future WAT IS VOOR U DE BELANGRIJKSTE MIJLPAAL IN DE ONTWIKKELING VAN DE AUTOMOTIVE CAMPUS TOT NU TOE? Automotive Campus Shared Facilities Faciliteiten voor laadinfrastructuur Mijlpalen Automotive Campus volgens deelnemers werksessie Visiedocument 27 januari De belangrijkste, aldus de stakeholders: de mogelijkheid tot netwerken, de aanwezigheid van de Shared Facilities en aanwezigheid samenwerkingspartners. De pioniersfase is voorbij en er is veel bereikt. Nu is het moment om door te schakelen. Excelleren vraagt blijvend om investeren, organiseren en faciliteren. Daarmee wordt de Automotive Campus nog aantrekkelijker voor (inter)nationale innovatieve bedrijvigheid en organisaties op het gebied van R&D, engineering en testing. Aanwezigheid (toekomstige) samenwerkingspartners Aanwezigheid expertise Mogelijkheid tot ontmoeten/ netwerken Aanwezigheid onderwijsfaciliteiten Samen met onder andere TNO, de technische universiteiten Delft en Eindhoven werken we aan de zelfrijdende auto. RDW is betrokken bij de verdere ontwikkeling van regelgeving voor dit soort voertuigen. Het testen zal uiteraard eerst in een gesloten testomgeving plaatsvinden, waarna wij het voertuig willen testen in een realistische verkeersomgeving. De A270 en de Automotive Campus hebben zich bewezen als uitstekende testlocaties met goede voorzieningen en een prettige samenwerking tussen de betrokken partijen. Johan Hakkenberg Algemeen directeur RDW Ontmoeten en netwerken in het Automotive House.

11 20 Automotive Campus Driven to move the future 21 Automotive in beweging De opgaven voor de wereldwijde sector zijn duidelijk. Slimme oplossingen om duurzaam mobiel te blijven in een wereld die verstedelijkt en dichter bevolkt raakt. Voertuigen moeten schoner, veiliger en slimmer. Mobiliteit wordt als samenhangend netwerk en vanuit de gebruikerswensen bestuurd. Er ontstaan meer verbindingen met sectoren als ICT, energie, logistiek en design.

12 22 Driven to move the future Driven to move the future 23 Schonere voertuigen ontstaan uit een continue verbetering van de conventionele verbrandingsmotor. Daarnaast worden elektrische aandrijvingen en alternatieve energiedragers steeds belangrijker. Ook voor heavy duty aandrijflijnen zijn toename van efficiency en hybridisering belangrijke opgaven. Slimmere voertuigen ontstaan vooral door toenemende connectiviteit, waardoor voertuigen informatie met elkaar en hun omgeving gaan uitwisselen. Dit leidt tot coöperatief rijden. Slimmere voertuigen nemen taken van de bestuurder over. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) vormen de opmaat voor automated driving. Veiligere voertuigen ontstaan door doorontwikkeling van actieve en passieve veiligheids systemen en door coöperatieve systemen. Dit vraagt om specialistische softwarepakketten, moderne testfaciliteiten en kennis van voertuigdynamica en bestuurdersgedrag. Daarnaast zijn er, vanuit de kracht van het Nederlandse automotive cluster, kansen op gebied van homologations en manufacturing technology. Naast de (mondiale) sectortrends wordt de campusontwikkeling beïnvloed door de maatschappelijke context. De campus is een vitaal onderdeel van het krachtige Brainportcluster. Juist in deze regio zijn partijen gericht op samenwerking om zo samen sterker te worden. Partijen binnen de triple helix kennen elkaar en vinden elkaar. Nederland is een relatief neutrale uitvalsbasis in Europa. De actuele mobiliteitsvraagstukken in combinatie met de beschikbare voorzieningen en faciliteiten op het gebied van green & smart mobility en active safety, vormen een aantrekkelijke basis voor innovatie en testing. Ten slotte is sprake van een voorzichtig economisch herstel na een periode van wereldwijze recessie. Veel beschikbare investeringsfondsen vanuit de overheid zijn afgebouwd. De afstemming tussen innovatievraagstukken van de sector en stimuleringsprogramma s van de overheid vraagt aandacht. Tegelijkertijd liggen er mogelijkheden vanuit Europese innovatieprogramma s, bijvoorbeeld in het kader van Horizon Bij de uitwerking van dit koersdocument vormen zowel de internationale trends als de maatschappelijke context belangrijke input voor de visie en ontwikkelstrategie. De figuur (gebaseerd op Roland Berger Consultancy, Automotive Landscape 2025 ) toont de voor het Nederlandse ecosysteem meest relevante en kansrijke megatrends. Andere ontwikkelingen zijn: Verschuiving van productie en verkopen naar Azië waardoor de Europese sector verder onder druk komt te staan. Regionalisatie in plaats van centralisatie om de verschillende markten op maat te kunnen bedienen. Consolidatieslag onder toeleveranciers. Crossovers vanuit de sector naar ICT, energie, logistiek en design. Partnerships van producten en diensten en intensivering van de samenwerking zijn essentieel - op het niveau van de Brainportregio, nationaal en met partners in het buitenland. Tekort aan gekwalificeerd personeel in vergrijzende westerse landen; vestiging van R&D daar waar men talent kan vinden en binden. Lage volume productie met grote complexiteit en flexibiliteit. Regionalisering Shift naar Azië Nieuwe spelers Connectivity AUTOMOTIVE SECTOR WERELDWIJD Cooperative mobility Poort naar Europa ECOSYSTEEM IN NEDERLAND PPS smart mobility AUTOMOTIVE CAMPUS ICE efficiency Heavy Duty Electrificatie Concentratie talent Consolidatie toeleveranciers War on talent VDL Bus & Coach, de provincie Noord-Brabant en BOM starten een pilot met de inzet van 15 elektrische openbaarvervoerbussen. De pilot maakt onderdeel uit van de landelijke aanpak om versnelde transitie naar betaalbaar, schoon, en stil openbaar vervoer te realiseren. Vanaf 2015 wordt de eerste bus in Helmond getest.

13 24 Driven to move the future Driven to move the future 25 Linksboven: werkbezoek aan Automotive Campus; Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Wim van der Leegte, president-directeur VDL Groep. Bovenste rij, foto links: Valery Penn, student International Business and Management (zie ook pagina 43).

14 26 Automotive Campus Driven to move the future 27 Visie Technology, talent & Traffic Het is cruciaal dat de visie op de Automotive Campus aansluit bij de relevante mondiale maatschappelijke en technologische vraagstukken. De campus als kristallisatiepunt voor innovatie, onderwijs en ontmoeting en als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven uit binnen- en buitenland.

15 28 Driven to move the future Driven to move the future 29 visie Op basis van de (inter)nationale context en de doelen van de sector formuleert de Automotive Campus haar visie als volgt: De Automotive Campus in Brainport is dé plek waar het ecosysteem voor green & smart mobility samenkomt voor ontmoeting, kennisdeling, innovatie, engineering, testing, business development, onderwijs en training. De Automotive Campus is internationaal onderscheidend door de hoogwaardige combinatie van Technology, Talent & Traffic en de excellente expertise en faciliteiten op het gebied van green & smart mobility, active safety, homologations en manufacturing technology. Technology is de aanjager. Talent, faciliteiten en financiën zijn noodzakelijk voor innovatie. Traffic creëert de neerslag en business op de campus zelf. VAN ONDERWIJS NAAR ONDERNEMEN Onderwijs op locatie Stage/onderzoek Startup begeleiding Kraamkamer innovatie TALENT AUTOMOTIVE CAMPUS TECHNOLOGY TRAFFIC SMART & GREEN MEER SPECIFIEK Heavy Duty powertrains Electrification Cooperative mobility/autonomous driving Maar ook: Active Safety, Homologations, Manufacturing Technology Dit zijn de speerpunten om uit te groeien tot de internationale hotspot. Een toplocatie met een brede mix van toeleveranciers, R&D-bedrijven, ontwikkelafdelingen, testinstituten en dienstverleners. Waar kruisbestuiving plaatsvindt met sectoren op het gebied van ICT, logistiek, energie, design en bouw. Partijen werken samen en ondervinden meerwaarde van vestiging op de campus, onder meer door de nauwe verbinding met het aanwezige hoogwaardige onderwijs en onderzoek. Een dynamisch concept, gericht op innovatie en ontwikkeling. De visie van de Automotive Campus sluit hiermee naadloos aan bij de doelstellingen van de Nederlandse automotive sector. ONTWIKKELING VANUIT ACTIVITEIT Pre-competentieve samenwerking Innovatieve trajecten PPS-projecten Expertbijeenkomsten WAT ZOU ER MOETEN GEBEUREN OM DE AUTOMOTIVE CAMPUS NOG BETER AAN TE LATEN SLUITEN BIJ DE BEHOEFTE VAN U EN UW ORGANISATIE? Fysieke uitstraling campus Lunch/ studiefaciliteiten Studentenhuivesting/ hotel Behoeftepeiling deelnemers werksessie Visiedocument 27 januari % van de respondenten gaf aan mee te willen werken aan de campusontwikkeling. De Automotive Campus is een internationale magneet voor technology, talent & traffic. Start-ups en spin-offs vormen voor de grotere omgeving een economische impuls. Vanuit de campus wordt er een koppeling gelegd naar venture capital funds voor financiering. De campus is een goed bereikbare, aantrekkelijke en innovatieve vestigingslocatie. Het clubhuis van de sector, met inspirerende ruimten voor ontmoeten, overleggen en ontwikkelen met het Brabants wegennetwerk als living lab voor smart mobility. Hierbij zijn de volgende zaken van belang: Organiseer talent door onderwijs en onderzoek duurzaam te verankeren en nauw te verweven met het bedrijfsleven. OVverbinding Koppeling bedrijven - onderwijs Acquisitie Meer kopers vanuit - huurders campus concept/branding Investeer in business development, start-ups en business cases binnen de focusgebieden green & smart en triple helix van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (KPMG: 58% van grote bedrijven heeft start-ups nodig voor innovatie). Werk actief samen met de andere economische clusters binnen de Brainportregio ter versterking van elkaar en de gezamenlijke propositie. Investeer in acquisitie van nieuwe bedrijven en de samenwerking met het bestaande netwerk van zittende bedrijven. Zoek actief naar kansen om niet-europese (Aziatische) spelers via de Automotive Campus een foothold naar de Europese markt te bieden. Events, projecten, testen Campus organisatie Nauwe aansluiting marktvraag Investeer in goede en flexibele huisvesting, de bereikbaarheid en benodigde faciliteiten. Investeer in een campusorganisatie waarbinnen alle belangen samenkomen en de voortgang van de ontwikkeling wordt bewaakt en aangejaagd. Organiseer geduld: voor elke campus met een scherp profiel is langjarige investering (10 tot 15 jaar) een noodzakelijke succesfactor.

16 30 Driven to move the future Driven to move the future 31 Centraal Nederland 14% Noord Nederland 14% Oost Nederland 14% Doelen Nederlandse automotive sector Groei van de omzet met > 3,5% per jaar tot 24 miljard in Groei van de werkgelegenheid van naar hoogwaardige, veelzijdige arbeidsplaatsen in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, productie en services. Verdubbeling van het aantal studenten en afstudeerders op alle niveaus met gelijktijdige verhoging van de kwaliteit van de opleidingen. Een internationaal toonaangevende rol spelen op de gebieden: Smart mobility De auto in een integraal, geavanceerd mobiliteitssysteem rondom Connected Car, Traffic Management en Vehicle Dynamics Control. Succesvolle vernieuwing vraagt, zeker voor het MKB, twee randvoorwaarden. In de eerste plaats open innovatie en het delen van R&D. En korte geografische afstanden die face-to-face kennisuitwisseling bevorderen. Een goed voorbeeld van zogenoemde open innovatie clusters is ook het Holst Centre. Hier zorgen imec en TNO voor effectieve kennisdeling tussen kleine en grote bedrijven en instellingen. Een aanjager voor de ontwikkeling van geavanceerde elektronica. Koen Dittrich Wetenschappelijk onderzoeker TNO. Universitair docent Rotterdam School of Management Brabant staat voor tal van uitdagingen op maatschappelijk en economisch gebied. Niemand is in staat om deze uitdagingen alleen op te lossen én te komen tot economische groei. Samen lukt dat wel. De Automotive Campus is een inspirerend voorbeeld van succesvolle campusontwikkeling waarbij partijen elkaar weten te vinden en durven te investeren in vooruitgang. Jan Pelle Directeur N.V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Zuid Nederland >50% Green mobility Met nadruk op duurzaamheid in heavy duty verbrandingsmotoren, hybridisering en electric drive, inclusief de laad- en infrastructuur en bijbehorende diensten, lichte constructies en andere energiebesparende technologieën. Manufacturing technology Innovaties op het gebied van slim en schoon produceren. Verdeling automotive bedrijvigheid binnen Nederland. Eén van Europa s grootste rollerbanken, onderdeel van Automotive Campus Shared Facilities.

17 32 Automotive Campus Driven to move the future 33 Technology Green & Smart Mobility Het profiel van de Automotive Campus is dynamisch. Het profiel sluit aan bij de ambities van de sector en richt zich op green & smart mobility. Ook safety, homologations en manufacturing technology zijn belangrijke assets die nu op de campus al aanwezig zijn.

18 34 Driven to move the future Driven to move the future 35 Op het gebied van Technology ligt de focus de komende periode op: Versterken van de focus op green & smart mobility (gerichte investeringen in business development en innovatie). Benutten van elkaars netwerk voor acquisitie. Bundelen pre-competitieve triple helix samenwerking. Versterken (onderzoeks)netwerk, partners voor samenwerking en het organiseren van funding op Europees niveau. Pragmatische inzet voor de benutting van financieringsmogelijkheden. Bevorderen en bewerkstelligen van cross-overs met de sectoren ICT, energie, logistiek, bouw en design. Het naar de campus halen van de KIC Urban Mobility (Knowledge & Innovation Community) van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Samenwerking met andere campussen/ clusters in binnen- en buitenland. Voor zowel green als smart mobility geldt dat de focus uiteindelijk verschuift naar mobiliteit als systeem. Als 70% van de wereldbevolking in grote steden woont, worden van de sector oplossingen gevraagd voor mobiliteit van mensen en goederen. Daarin past een benadering waarin innovaties worden ontwikkeld voor nieuwe vervoersconcepten, zowel in voertuigen als in het gebruik. Carsharing (van bezit naar toegang) en kleinschalige stedelijke distributie leiden al tot de ontwikkeling van specifieke voertuigen en technologieën om die optimaal in te zetten. Green mobility Duurzaamheid blijft het leidende thema voor technologische ontwikkeling in de internationale automotive industrie. De focus ligt op het verlagen van CO 2 -uitstoot en het verminderen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De aandrijflijn van de toekomst is duurzaam en de auto van morgen is nog efficiënter. Dit vertaalt zich in vier programmalijnen: 1. Efficient ICE De verbrandingsmotor blijft de komende jaren de dominante aandrijflijn. De motoren worden nog belangrijk zuiniger door downsizing, hybridiseren en verdere verbeteringen aan het verbrandingsproces en de transmissie. 2. Future Powertrain Nieuwe technologieën zoals elektrische SMART MOBILITY Technologische focus Automotive Campus; mobiliteit als systeem. SAFETY HOMOLOGATIONS voertuigtechnologie (elektrificatie powertrain en auxiliaries, energiemanagement en laadtechnologie) en op de toepassing van deze powertrains in nieuwe concepten en infrastructuur. 3. Energy Saving Genoemde vormen van aandrijving vragen voertuigen met nieuwe lichte materialen en constructies, nieuwe bodyconcepten en minimalisatie van wrijvingsverliezen. 4. New Energy Toenemend gebruik van nieuwe energiedragers (H2, LNG, CNG, biofuels). GREEN MOBILITY MANUFACTURING TECHNOLOGY Ik verwacht veel van de toepassing van Intelligente Transport Systemen om de bereikbaarheid te verbeteren en files te verminderen. We willen met deze systemen de stap van klein naar groot maken: van kleinere proeflocaties tot een landelijke uitrol van kansrijke projecten. De systemen in Helmond zijn prachtinnovaties. Ze tonen hoe we met slimme technieken vlotter, veiliger, schoner en comfortabeler van A naar B kunnen reizen. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Minister van Infrastructuur en Milieu Smart mobility Mobiliteit is een basisbehoefte van de mens. Mobiliteit is een belangrijke pijler van de wereldeconomie. De behoefte aan mobiliteit en nieuwe oplossingen binnen de beperkingen van duurzaamheid en ruimtegebruik nemen toe. Dit vraagt om inzet van technologie om de capaciteit van het bestaande wegennet te vergroten en beter te benutten. Het gaat hierbij vooral om een slimme samenwerking tussen voertuigen en wegkant- en verkeersmanagementsystemen voor de weggebruiker: coöperatieve mobiliteit. Dit thema wordt samen met DITCM vormgegeven en kent vier samenhangende programma s: 1. Connected Car ICT om auto s te laten communiceren met elkaar en met de infrastructuur om de bestuurders beter te informeren en de doorstroming en veiligheid te verbeteren. 2. Traffic Management Nieuwe communicatiemogelijkheden bieden uitgebreide mogelijkheden het verkeer te sturen door dynamische individuele rij- en routeadviezen te geven om het collectieve verkeersbeeld te optimaliseren. 3. Vehicle Dynamics Control VDC richt zich op het verbeteren van comfort en actieve veiligheid op de weg door de bestuurder bij zijn taak te assisteren. 4. Advanced Driver Assistance Systems Met Connected Car en VDC richt ADAS zich op het overnemen van taken van de bestuurder door het voertuig. De weg naar de toekomst van autonoom rijden wordt hiermee voorbereid. Op het gebied van smart mobility heeft de sector zich georganiseerd binnen DITCM. Het DITCM-uitvoeringsprogramma sluit naadloos aan op het Rijksprogramma Connected Mobility (voorheen Beter geïnformeerd op weg ), waarbinnen Brabant als proeftuin voor innovatieprojecten is benoemd. Wegbeheerders, industrie en kennisinstellingen werken samen aan nieuwe oplossingen op het gebied van trafficmanagement, verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid. In navolging van het uitvoeringsprogramma leidt dit tot concrete projecten op het gebied van human factors, cooperative technologies, effectstudies en international policy. De vestiging van DITCM en de Verkeerscentrale van de Toekomst op de campus benadrukken de spilfunctie van de Automotive Campus binnen dit werkveld. Op de langere termijn zal de technologische focus op beide gebieden zich verder ontwikkelen. Voor green mobility wordt meer en meer een verbinding gemaakt met de energiesector en de bouw. Rijden op waterstof en/of elektriciteit vraagt andere infrastructuur en energievoorziening. Naar verwachting wordt de Automotive Campus door aanwezigheid van specifieke kennis en voorzieningen op dit vlak, ook als vestigingsplaats, interessant voor bedrijven vanuit deze sectoren. Eenzelfde ontwikkeling is gaande qua smart mobility. De unieke testfaciliteiten op en nabij de campus maken het voor consortia aantrekkelijk om hier gezamenlijke ontwikkeling op het gebied van assisted en automated driving te organiseren. Big Data (koppelen grote databestanden en door grote rekenkracht daaruit nieuwe inzichten en kennis halen) wordt voor de sector van groot belang. ICT-bedrijven die zich hierin specialiseren, zullen willen samenwerken met automotive toeleveranciers om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Het belang van cross-sectorale samenwerking vraagt een naar buiten gerichte focus van de campus.

19 36 Driven to move the future Driven to move the future 37 Safety, homologation & manufacturing technology Safety, homologations en manufacturing technology zijn belangrijke onderwerpen met onderscheidende business proposities. Ze versterken het inhoudelijke concept van de campus en bieden kansen voor groei. Het op de Automotive Campus aanwezige Safety Center is één van de leidende testcenters in Europa voor de ontwikkeling van voertuigveiligheid en passieve en actieve veiligheidstesten. De Automotive Campus beschikt over uitgebreide faciliteiten op het gebied van homologatie van een brede range van producten waaronder veiligheidsriemen, kinderveiligheidssystemen, helmen, verbrandingsmotoren en anti-inbraaksystemen. Ook op het gebied van manufacturing technology zijn op de Automotive Campus faciliteiten aanwezig die in de komende periode verder worden uitgebouwd. Pre-competitieve samenwerking De Automotive Campus vormt de centrale locatie voor pre-competitieve samenwerking voor binnen- en buitenlandse partijen. Hiertoe maakt AutomotiveNL een meerjarenprogramma voor projectontwikkeling. Zij wordt hierin gesteund door inzet vanuit BOM Business Development, door belangrijke ambassadeurs vanuit het veld en door samenwerkings programma s zoals DITCM. Zo worden beschikbare netwerken effectief ingezet om initiatieven los te weken, te faciliteren en te bundelen en blijft de regie gewaarborgd. De innovatieopgave vanuit de sector is leidend; aangevuld met de uitvoeringsagenda Smart Mobility en het nationale programma connected Mobility. Een oplossingen-cocktail is nodig om de efficiëntie te verbeteren en emissies omlaag te krijgen, zonder in te hoeven boeten op Fahrvergnügen. Elektrische auto s krijgen een rol, echter het merendeel van de voertuigen zal, net als de bestuurders zelf, nog ouderwets door verbranding worden aangedreven. De motoren van de toekomst worden anders: een meer hybride motorconcept wordt gemeengoed. Oftewel een combinatie van de schone emissie van benzine met het hoge rendement van een diesel. De brandstof zal ook qua verbrandingseigenschappen ergens tussen benzine en diesel inzitten. Tailormade fuels die in toenemende mate worden geproduceerd uit bronnen als biomassa, kolen en aardgas. Als we toch de luxe van mobiliteit willen, moeten we nadenken waar we de energie vandaan halen. Als zon en wind grootschalig zijn ingevoerd, kunnen we spreken van de electric society. Het is denkbaar dat we uit zonne-elektriciteit nieuwe vloeibare brandstoffen maken waarbij CO2 wordt hergebruikt. Deze solar fuels worden naar verwachting vooral voor vrachtwagens en vliegtuigen belangrijk. Alle nieuwe uitvindingen in mobiliteit gaan ons leven beïnvloeden: de mogelijkheden zijn onbegrensd. Maarten Steinbuch Hoogleraar Automotive TU/e. Bestuurslid AutomotiveNL De problemen die de auto veroorzaakt op de gebieden van veiligheid, milieu en congestie kosten ons drie tot vijf procent van het bruto nationaal product. De oplossingen zijn in zicht; de auto wordt steeds meer een rijdende smartphone met computerkracht, sensors en interconnectie. De enige reden om onder een auto wielen te zetten, is te voorkomen dat de computers over het wegdek slepen. Carlo van de Weijer Business Development Traffic Solutions TomTom. Directeur Smart Mobility TU/e Michael Boot Assistant Professor/Innovation Manager TU/e. Technical Director Progression Industry BV

20 38 Automotive Campus Driven to move the future 39 Talent Internationaal toponderwijs Veel bedrijven kunnen niet meer zelfstandig innoveren omdat producten bestaan uit meerdere componenten van verschillende partijen. De campus wordt aantrekkelijk door de kenniswerkers die bereid zijn en uitgedaagd worden hun kennis en kunde te delen. Productontwikkeling komt tot stand op het moment dat men op de hoogte is van elkaars knowhow en agenda.

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Inhoud Voorwoord voorzitter Inleiding Euregionale Verankering Draagvlak Overeenkomsten Verbindingen en kansen Euregionale

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Programmalijn-REP 8, 9 en 10 Projectnaam Innovatiecluster Drachten Algemeen Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3 E-mail Fax Naam Organisatie idem Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie