Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit"

Transcriptie

1 Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Datum 20 januari 2015 Status Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 1

2 Colofon Projectnaam Monitoring Duurzame Mobiliteit Projectnummer Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Versienummer Definitief, versie 1.1 Publicatienummer n.v.t. Locatie Utrecht Projectleiders Wilco Fiechter Auteurs Klaartje Arntzen, Sonja Munnix (RVO.nl), Myrthe Stevens en Wilco Fiechter Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Diverse organisaties, zoals ECN, KpVV/CROW, KiM, NS, RDW en RDC/In Motiv. Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen Rijkswaterstaat en RVO.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Pagina 2 van 82

3 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Duurzaamheid van het wagenpark Algemeen wagenpark personenauto s Leasewagenpark personenauto s Vrachtwagens OV-bussen Energie efficiencyverbetering en CO 2 -emissie bij NS en ProRail 30 2 Alternatieve Brandstoffen Brandstoffen Vul- en oplaadpunten Elektrische laadpunten Productiecapaciteit Biobrandstoffen in Nederland 43 3 Rijgedrag fiscale maatregelen en geluid Het Nieuwe Rijden Europees bandenlabel Fiscale maatregelen 50 4 Trends in andere modaliteiten dan wegverkeer Gebruik verschillende modaliteiten Multimodaal Ontwikkelingen Goederenvervoer 65 5 Gedragsverandering: slim reizen en duurzame logistiek Het Nieuwe Werken Flexibele werkplekken Deelauto s Mobiliteitskaarten Mobiliteitsbudgetten Duurzame mobiliteit en Beter Benutten Lean and Green 79 Pagina 3 van 82

4 Inleiding In september 2013 hebben diverse maatschappelijke partijen onder leiding van de SER een Energieakkoord voor duurzame groei afgesloten. Ook op het gebied van verkeer en vervoer zijn afspraken gemaakt met diverse partijen uit deze sector. Het primaire doel van de partijen uit de mobiliteit- en transportsector is om de uitstoot van broeikasgassen door de sector te reduceren. Partijen omarmen de ambitie dat in 2050 de broeikasgasemissie van de mobiliteit- en transportsector met minimaal 60 procent is gereduceerd ten opzichte van Als tussendoel hanteren partijen een vermindering van de uitstoot van de sector in 2030 tot maximaal 25 Mton CO 2 -equivalent (circa -17 procent ten opzichte van 1990). Deze reductiedoelstellingen vragen om een relatief nog grotere reductie gezien de voorspelde toename van verplaatsingen tot en met Onderstaand overzicht laat de trends van CO 2 -emissies in de sector Verkeer en Vervoer zien, vastgesteld conform het Kyoto Protocol (IPCC). Tevens is in het figuur aangegeven wat tussendoel uit het SER-Energieakkoord voor het jaar 2030 is. [Mton CO 2 ] SER-Doel Verkeer en Vervoer totaal Verkeer en Vervoer overig 2030 Bestelauto's Vrachtwagens Personenauto's Figuur 1: Ontwikkeling CO 2-emissies Verkeer en Vervoer naar vervoermiddel, periode (Bron: ECN, oktober 2014) In het figuur is de CO 2 -emissie van personenauto s, vrachtwagens en bestelwagens afzonderlijk opgenomen. De groep Verkeer en Vervoer overig bestaat uit bijdragen van het overige wegverkeer (bussen, motoren en brommers), de binnenlandse luchtvaart, binnenvaart, visserij, railtransport (alleen dieseltractie), defensie en mobiele werktuigen (zoals landbouwtractoren en constructievoertuigen). E.e.a. conform de internationale IPCC-definities. Pagina 4 van 82

5 In de cijfers over 2009 en 2010 is goed zichtbaar dat de totale CO 2 -emissie van de sector een dip vertoont, die samenhangt met de economische crisis. De laatste jaren vertoont de CO 2 -emissie een dalende trend: in 2012 was deze 37,0 Mton. In 2013 (voorlopige cijfers) is de emissie verder afgenomen tot 36,0 Mton. Belangrijke factoren die de ontwikkeling van de CO 2 -emissies van het wegverkeer bepalen zijn het aantal voertuigen en de afgelegde afstand per voertuig per jaar. Figuur 2 geeft de ontwikkeling van onder andere het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto s) en zware bedrijfsvoertuigen weer. Figuur 2: Aantal overige motorvoertuigen ( ) (Bron: Na een jarenlange stijging van het aantal lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto's en lichte speciale voertuigen), van 400 duizend in 1990 tot ongeveer 900 duizend in 2004, is sindsdien het aantal vrijwel gelijk gebleven. Dit is het gevolg van de nieuwe wetgeving voor de BPM (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) en wegenbelasting voor particulieren die op 1 juli 2005 is ingegaan. (Bron: Het aantal zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's, trekkers, autobussen en speciale voertuigen) neemt tot 2009 gestaag toe en wel van 150 duizend in 1990 tot 208 duizend in Daarna nemen de aantallen af, tot iets minder dan 200 duizend voertuigen in In 2012 waren er 650 duizend motorfietsen, ongeveer vier maal zoveel als in 1990, en iets meer dan één miljoen brom- en snorfietsen (CBS, 2013c). (Bron: Pagina 5 van 82

6 De sterke stijging in het aantal bestelauto s heeft er ook toe geleid dat het aandeel van bestelauto s in de CO 2 -emissies van het wegverkeer is gestegen van 9,4 procent in 1990 tot 13,7 procent in Zie ook figuur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% personenauto's vrachtwagens bestelauto's overig wegverkeer Figuur 3: Relatief aandeel in CO 2-emissie wegverkeer per categorie (Bron: ECN, oktober 2014) Niet alle maatregelen die de Rijksoverheid uitvoert ter verduurzaming van mobiliteit leiden direct tot concrete, meetbare, CO 2 -emissiereductie of verbetering van de luchtkwaliteit. Er wordt ook ingezet op het versnellen van de marktintroductie van nieuwe technieken (bijvoorbeeld elektrisch rijden) of het ondersteunen van doelgroepen om toepassing van innovaties en technologieën op te schalen (bijvoorbeeld het rijden op groen gas). Om ontwikkelingen toch zichtbaar te maken en trends te kunnen waarnemen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) aan Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd om zogenaamde straatbeeld- of sensorinformatie te verzamelen. Doelgroep voor deze informatie is in eerste instantie de beleidsmedewerker van het ministerie, om het beleid zonodig te kunnen bijsturen. Daarnaast geeft het de beleidsmedewerker input om geschikte communicatie-onderwerpen te kunnen bepalen. Rijkswaterstaat en RVO.nl hebben samen met het ministerie een lijst opgesteld met straatbeeldindicatoren. In dit rapport wordt een feitelijk overzicht gegeven van de verzamelde informatie, zoveel mogelijk visueel weergegeven. Door het rapport heen staan her en der kaders met daarin opgenomen icoonprojecten. Dit zijn projecten die laten zien dat de markt actief aan de slag is met het betreffende onderwerp het straatbeeld van duurzame mobiliteit in de praktijk. Deze versie van het rapport Straatbeeldmonitor is een geactualiseerde versie van het rapport van november Voor een klein aantal onderwerpen is op dit Pagina 6 van 82

7 moment (december 2014) geen nieuwe informatie beschikbaar. Voor de volledigheid is met betrekking tot deze onderwerpen de informatie uit de versie november 2013 gehandhaafd. Dit is de laatste editie van de Straatbeeldmonitor in deze vorm. Vanaf volgend jaar wordt een groot deel van de informatie uit deze monitor opgenomen in de nieuwe monitor Brandstofvisie en Actieplan. Pagina 7 van 82

8 1 Duurzaamheid van het wagenpark 1.1 Algemeen wagenpark personenauto s A Ontwikkeling gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto s (typegoedkeur) De gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's daalt sinds 2007 onafgebroken. Waar in 2007 de gemiddelde uitstoot van alle nieuwverkopen nog circa 164 gram CO 2 per kilometer bedroeg, is deze eind 2012 afgenomen tot 109 gram CO 2 per kilometer. Ook in 2013 zet de dalende trend door: van 118 gram CO 2 per voertuigkm in januari naar zelfs 95 gram CO 2 in december. In december vorig jaar zijn er veel auto's van het type Mitsubishi Outlander (44 g/km) en Volvo V60 Plug-in Hybrid (48 g/km) verkocht. Dit heeft sterk bijgedragen aan de lage gemiddelde CO2- emissie van deze maand. In januari 2014 is de gemiddelde CO 2 -emissie fors gestegen tot 115 g/km, om in de maanden daarna weer af te nemen tot 106 gram CO 2 per kilometer (cijfer: oktober 2014). De gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's in Nederland ligt nu ruimschoots onder de voor 2015 vastgestelde Europese norm van 130 gram CO 2 per kilometer. Figuur 4: Ontwikkeling gemiddelde CO 2-uitstoot van nieuwe personenauto s (typegoedkeur) (Bron: RDW, november 2014) Pagina 8 van 82

9 De sterke daling van de CO 2 -uitstoot van nieuwe auto's kan deels worden verklaard door een zuiniger auto-aanbod en deels door een toename van de vraag naar kleine en zuinige auto's. Het toegenomen aanbod van zuinige auto's is het gevolg van Europese regelgeving. De EU heeft in 2008 normen opgelegd aan autofabrikanten die de CO 2 -uitstoot van nieuwe auto's moeten terugdringen. Dit heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen jaren veel zuinige automodellen op de markt zijn gekomen (zie ook subparagraaf C). De toegenomen vraag naar zuinige auto's is onder meer het gevolg van de vergroening van de Nederlandse autobelastingen die in de afgelopen jaren is ingezet. Ook de economische crisis en de hoge brandstofprijzen hebben bijgedragen aan de toegenomen vraag naar kleine en/of zuinige auto's. Uit een analyse van de Nederlandse verkoopgegevens blijkt dat de daling van de CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto's in Nederland in 2009 van circa 10 g/km voor ongeveer tweederde is toe te schrijven aan technologische verbeteringen in het autoaanbod (Kieboom et al., 2010). Mede onder invloed van de Europese CO 2 - normering zijn autofabrikanten met steeds meer zuinige auto's op de markt gekomen. Bijna iedere fabrikant heeft inmiddels wel een aantal groene automodellen in zijn aanbod opgenomen met bijbehorende 'groene' namen als Ecomotive, Eco:drive, Ecoflex, Bluemotion en Efficiënt Dynamics. Het resterende deel van de daling is toe te schrijven aan een toegenomen vraag naar zuinige auto's. Mede onder invloed van het Nederlandse fiscale beleid zijn in 2009 kleinere, lichtere en (dus) zuinigere auto's verkocht dan in het jaar daarvoor (Kieboom et al., 2010). (Bron: Belangrijke kanttekening bij de CO 2 -emissies De gemeten CO 2 -emissies gemeten conform de testcylcus blijken sterk af te wijken van de praktijkemissies. In de praktijk zijn de CO 2 -emissies veel hoger, waarbij dit gat tussen test- en praktijk de afgelopen jaren toegenomen is tot gemiddeld ongeveer 50 CO 2 gr/km. Dit verschil is voor nieuwe auto s nagenoeg onafhankelijk van hoe zuinig een auto is en geldt ook voor plug-in hybrides. (Bron: Rapport CE Delft: Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto s, een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort) B Ontwikkeling gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe personenauto s in Europese context De auto s die in 2013 op de Europese markt zijn verkocht, waren 4 procent efficiënter vergeleken met het jaar ervoor. Ook in Europa daalt al enige tijd de gemiddelde CO 2 -emissie van nieuwe auto s. (Zie figuur 5). De gemiddelde CO 2 -emissie van een nieuw verkochte auto in 2013 was 127 gr/voertuigkilometer, en daarmee significant lager dan de 2015 doelstelling (130 gr). (Bron: European Environment Agency (EEA, 2014)) Bevindingen uit de analyse van EEA (augustus 2014): Ondanks een toename van de gemiddelde massa zijn nieuwe auto s in Europa efficiënter geworden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn technologische verbeteringen én een hoger aandeel van dieselauto s in de Pagina 9 van 82

10 verkopen. Omdat de dieselmotor energie-efficiënter is dan de benzinemotor, geeft verschuivingen in dit marktaandeel aan een gemiddeld lager CO 2 - emissie. Het gat in efficiency tussen diesel- en benzinemotoren wordt kleiner. In de EU zijn er in ,8 miljoen nieuwe voertuigen geregistreerd. In 2007 waren dit er nog 15,5 miljoen. In 2013 zijn er elektrische voertuigen geregistreerd, een toename van 71 procent ten opzichte van Ook werden er ongeveer Plug-in hybrids verkocht, waarvan ruim in Nederland. Gemiddeld genomen werden de meeste efficiënte voertuigen in Nederland (109 gr CO 2 /km), Griekenland (111 gr) en Portugal (112 gr) verkocht. De EU-landen met de minste efficiënte voertuigen waren Letland (147gr), gevolgd door Estland (147gr) en Bulgarije (142gr). Hoewel de algemene CO 2 -doelstelling voor 2013 is behaald, is nog niet duidelijk of de doelstelling per autofabrikant gerealiseerd is. De doelstelling per fabrikant hangt af van de gemiddelde massa van de door de fabrikant verkochte auto s. Later dit jaar zal de EEA de definitieve data per fabrikant publiceren. Figuur 5: De ontwikkeling van de gemiddelde CO 2-emissie per brandstof in Europa (Bron EEA) Petrol: Benzine Pagina 10 van 82

11 AFV: Alternative Fuels; alternatieve brandstoffen 2015 target: 130 gram CO2 per voertuigkm 2020 target: 95 gram CO2 per voertuigkm C Ontwikkeling labelverdeling aantal nieuwe personenauto s De verkoop van personenauto s (zoals geregistreerd bij RDW) loopt, na het topjaar 2011 met bijna verkochte voertuigen, ieder jaar verder terug, tot exemplaren in Ook in 2014 blijven de verkopen achter in vergelijking met In de eerste tien maanden van 2014 zijn er ongeveer voertuigen nieuw geregistreerd bij RDW. aantal voertuigen Energielabel nieuwe personenauto's tot en met okt Jaar G F E D C B A Figuur 6: Ontwikkeling nieuw verkochte personenauto s per jaar naar energielabel 2001-okt (Bron: RDW, november 2014) Het marktaandeel van auto s met een (energiezuinig) A- of B-label neemt in 2014 voor het eerst sinds jaren af. Wellicht mede als gevolg van aanpassingen in het fiscale beleid gericht op het stimuleren van de verkoop van zuinige auto s. Het aandeel zuinige (A-label) personenauto s in de totale nieuwverkopen is in 2014 teruggelopen tot 46 procent. En 8 op de 10 nieuwe auto s in Nederland heeft een A of B-label. Zie ook figuur 7, waarin het marktaandeel van de verschillende labels wordt weergegeven Belangrijke kanttekening hierbij is het feit dat regelmatig de energielabelnormen voor nieuwe personenauto s worden herzien, afhankelijk van de marktontwikkeling. Tot 2008 werden de energielabels voor personenauto's jaarlijks opnieuw berekend. De gemiddelde nieuwe auto is de afgelopen jaren namelijk steeds Pagina 11 van 82

12 zuiniger geworden. Door de labels ieder jaar opnieuw vast te stellen wordt voorkomen dat na verloop van tijd alle auto's in het aanbod een zuinig label hebben, zoals het geval was bij koelkasten. In 2008 en 2009 is de indeling in energieklassen echter niet aangescherpt, maar is dezelfde indeling gebruikt als in Omdat nieuwe auto's de afgelopen jaren fors zuiniger zijn geworden, kregen steeds meer auto's een A- of B-label. In 2010 zijn de voorwaarden voor toekenning van de energielabels weer aangescherpt. De wijze waarop dit is gedaan is iets versoepeld ten opzichte van hoe dit voorheen gebeurde. Toch heeft de aanscherping ertoe geleid dat het aanbod van zuinige auto's in 2010 min of meer constant is gebleven ten opzichte van (Bron: De labels worden vanaf nu iedere twee jaar herzien, beginnend in In 2011 gelden dezelfde voorwaarden als in 2010, en de energielabelnormen in 2013 zijn gelijk aan de normen in 2012 (RDW, 2010). De cijfers (en de stijging in A-label) over 2012 en 2013 zijn dus goed te vergelijken. De herziening van de labelgrenzen in 2014 heeft een effect gehad on de cijfers van De gesignaleerde trend is dan ook niet één op één toe te wijzen aan wijzigingen in aankoopgedrag van de consument. 100% Marktverdeling nieuwe personenauto's naar energielabel t/m okt 2014 G % verdeling per E-label 80% 60% 40% 20% 0% Jaar F E D C B A Figuur 7: Ontwikkeling nieuw verkochte personenauto s, relatieve verdeling naar energielabel (Bron: RDW, november 2014) * verkopen 2014 tot en met oktober 2014 Pagina 12 van 82

13 D Totaal wagenpark personenauto s naar brandstof Tabel 1 geeft een overzicht van het wagenpark personenauto s in Nederland, gesorteerd naar brandstofsoort, per augustus 2012, november 2013 en november aug-12 Percentage nov-13 Percentage nov-14 Percentage Benzine ,7% ,7% ,8% Diesel ,9% ,8% ,5% LPG ,3% ,1% ,9% Hybride ,9% ,2% ,3% Elektrisch (FEV) # ,0% ,03% ,07% Elektrisch (E-REV, PHEV) # ,0% ,13% ,40% CNG ,0% ,04% ,07% Biobrandstof * ,0% ,03% ,03% Waterstof 2 0,0% 4 0,00% 8 0,000% Onbekend 185 0,0% 142 0,00% 132 0,001% Totaal % % ,0% Tabel 1: Aantal personenauto s en bestelauto s naar brandstofsoort (Bron: RDW, augustus 2012, november 2013 en november 2014) #:FEV=Full Electric Vehicle/E-REV=Electric Range Extender Vehicle/PHEV=Plug-in Hybrid Electric Vehicle *: flexifuel-auto s deels geregistreerd als biobrandstof, deels als benzine De aantallen in deze tabel zijn inclusief nieuwe, nog niet tenaamgestelde kentekens en kentekens waarvan de tenaamstelling is beëindigd. Dat zijn er momenteel ongeveer Verder zijn ook de kentekens meegeteld van voertuigen die in bedrijfsvoorraad van een autobedrijf staan geregistreerd. Dat zijn er momenteel ongeveer Daarmee sluiten de aantallen in deze tabel niet aan op de aantallen in Statline van CBS. Het totaal aantal personenvoertuigen in Nederland per 1 jan 2014 volgens CBS Statline is 7,93 miljoen. In de aantallen voertuigen per brandstofsoort is te zien dat het aantal voertuigen dat op aardgas en biobrandstof rijdt, en het aantal hybride en elektrische voertuigen langzaam toeneemt. Het aantal plug-in hybride en Electric Range Extender voertuigen is met name in het afgelopen jaren fors toegenomen. Het totaal aantal geregistreerde personenvoertuigen bij de RDW is in deze periode (augustus 2012 tot november 2014) licht afgenomen, met ongeveer voertuigen. Pagina 13 van 82

14 E Aantal CNG-voertuigen in Nederland Het aantal aardgas- (CNG)voertuigen in Nederland blijft groeien. De ontwikkeling van rijden op aardgas/groen gas lijkt op gang te komen, vooral in de categorie personenauto s, lichte bedrijfsauto s (bestelauto s) en bussen. (www.acv-groep.nl) Groen gas bij ACV ACV, afvalinzamelaar van de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal en Renkum, heeft in het voorjaar van 2014 de eerste Scania CNG Euro6 in de Benelux in gebruik genomen. Sinds 2009 is het beleidsuitgangspunt van ACV dat elk nieuw voertuig primair wordt uitgerust met een groengasmotor tenzij deze motor niet aan de technische eisen voor de inzet van het voertuig kan voldoen. ACV bezit inmiddels 16 voertuigen op groengas, waaronder 8 inzamelvoertuigen. Figuur 8 geeft een overzicht van de ontwikkeling in het aantal voertuigen op aardgas in Nederland, van januari 2012 tot en met oktober 2014, verdeeld naar type voertuig. In deze periode is het aantal gestegen van tot voertuigen op CNG. Figuur 8: Aantal aardgas (CNG-)voertuigen naar voertuigtype vanaf januari 2012 tot en met oktober (Bron: RDW/Klimaatmonitor, november 2014) Pagina 14 van 82

15 F Aantal LNG-voertuigen in Nederland (www.truckvandetoekomst.nl) Diverse (commerciële) partijen zijn bezig met de introductie van LNG, vloeibaar aardgas, als alternatieve brandstof voor vrachtvervoer. De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Aardgas is een fossiele brandstof die voornamelijk bestaat uit methaan. Om aardgas vloeibaar te maken wordt het gekoeld tot -162 C. LNG op het veilingterrein: Wematrans, De In vloeibare vorm kan veel meer Winter, Nover en Floraholland aardgas worden opgeslagen in Samen met collega transporteurs De Winter en dezelfde beschikbare ruimte. Dat Nover en bloemenveiling FloraHolland neemt betekent dat een voertuig met Wematrans deel aan de Truck van de Toekomst. LNG-tanks een veel grotere Met een aantal vrachtwagens, type Volvo FM Dual actieradius heeft dan eenzelfde Fuel (op LNG en diesel) doet Wematrans ervaring voertuig met CNG-tanks. Dat op met het rijden op LNG: maakt LNG met name geschikt Een truck die op aardgas rijdt, levert een voor de langere afstanden. besparing op in het brandstofverbruik en doordat LNG is ook beschikbaar in een deze trucks zowel op aardgas als op diesel duurzame variant, namelijk kunnen rijden, zit er veel minder risico op bij vloeibaar Groen Gas. Dat wordt inruil. De waarde is het hetzelfde als bij een doorgaans aangeduid met LBG reguliere diesel. Bij andere varianten is dat (Liquefied Bio Gas). Figuur 9 minder. geeft een overzicht van de ontwikkeling in het aantal LNGvoertuigen op aardgas in Nederland, van juni 2013 tot aug In deze periode is het aantal voertuigen verdubbeld van 100 naar meer dan 200 voertuigen. Figuur 9: Aantal LNG-voertuigen naar voertuigtype vanaf juni 2013 tot en met augustus (Bron: RDW/Klimaatmonitor, november 2014) Pagina 15 van 82

16 G Aantal elektrische voertuigen in Nederland Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de cumulatieve ontwikkeling van het aantal elektrische voertuigen in Nederland sinds december 2010, verdeeld naar de belangrijkste typen voertuigen. De plug-in hybride voertuigen voeren de opmars van elektrische voertuigen aan. Figuur 10: Ontwikkeling aantal geregistreerde elektrische voertuigen (incl. plug-in hybride voertuigen) naar voertuigtype (Bron: RDW, november 2014) In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal elektrische voertuigen over de verschillende voertuigcategorieën. Aantal per Aantal per Aantal per Aantal per Personenauto volledig elektrisch Personenauto plug-in hybride Bedrijfswagens tot kg Bedrijfswagens > kg Bus # Quadricycle/driewielig motorvoertuig Motorfiets Totaal Bromfietsen Snorfietsen Fietsen * n.n.b. n.n.b. Tabel 2: Aantal elektrische voertuigen naar voertuigsoort (Bron: RDW november 2014, RVO.nl) # inclusief trolleybussen en enkele hybride bussen * raming op basis van schatting bestaand park en nieuwverkopen in Pagina 16 van 82

17 Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit december 2014 H Aantal duurzame lichte bedrijfsvoertuigen per provincie (Fotograaf: Eric Fecken) Rotterdam test Elektrisch Rijden Stedin, Eneco en gemeente Rotterdam zetten 75 elektrische en plug-in hybride voertuigen in als poolauto s voor medewerkers, als bedrijfs-auto s voor monteurs bij Eneco/Stedin en als serviceauto s bij gemeentelijke diensten. Het doel is om ervaring op te doen met een groot aantal elektrische voertuigen van verschillende modellen. Daarnaast wil men ervaring opdoen met laadinfrastructuur, inclusief klantidentificatie- en betalingssysteem, en Figuur 11 geeft een beeld van de verdeling naar provincie van de elektrische en aardgas (CNG-)voertuigen, in de categorie lichte bedrijfsvoertuigen (bestelauto s). In de meeste provincies voeren de CNGvoertuigen qua aantal de boventoon. In de Randstedelijke provincies rijden substantiële aantallen elektrische bedrijfsauto s, buiten de Randstad nauwelijks. Opmerking: Dit figuur geeft een beeld van het aantal zoals dat voor die provincie bij de RDW geregistreerd staat. In het geval van leasevoertuigen is dat vaak de leasemaatschappij en niet de berijder van het voertuig. met het effect op elektriciteitsnetten. Tevens wil men inzicht krijgen in de effecten op o.a. de luchtkwaliteit en in de business case elektrisch rijden. (www.rotterdamtestelektrischrijden.nl) Figuur 11: Aantal geregistreerde CNG- en elektrische lichte bedrijfsvoertuigen per provincie; september 2014 (Bron: RDW, november 2014; Klimaatmonitor RWS) Pagina 17 van 82

18 1.2 Leasewagenpark personenauto s A Ontwikkeling CO 2 -uitstoot nieuw verkochte personenauto s voor de leasesector CO2-emissie lease auto's alle nieuwe auto's Nieuwe lease auto's EU-norm 2015 Figuur 12: Ontwikkeling gemiddelde CO 2-uitstoot nieuwe personenauto s in de lease ten opzichte van alle nieuwe personenauto s 1 (Bron: RDC In Motiv (lease) en RDW (alle nieuwe auto s)) Het leasewagenpark vergroent sneller dan het gemiddelde totale wagenpark. Was in januari 2011 de gemiddelde CO 2 -uitstoot van nieuwe lease-personenauto s nog 131 gram per kilometer, eind 2013 was deze gedaald tot 88 gram CO 2 -uitstoot per kilometer. Voor het totale wagenpark (zie paragraaf A) was dit in januari gram per kilometer en eind gram per kilometer. Na een toename van de gemiddelde CO 2 -uitstoot begin 2014 is deze gemiddelde emissie van nieuwe personenauto s in de leasesector in oktober weer op 98 gram per kilometer uitgekomen. Voor het totale wagenpark aan nieuwe personenauto s bedroeg deze in oktober gram CO 2 -uitstoot per kilometer. B Ontwikkeling labelverdeling nieuwe personenauto s voor de leasesector 2 Figuren 13 en 14 geven een beeld van de ontwikkeling van de energielabels voor personenauto s in de leasesector, vanaf januari 2011 tot en met oktober Figuur 13 geeft de labelverdeling in absolute aantallen verkochte auto s, figuur 14 geeft de aandelen van de verschillende labels relatief weer. 1 In deze leasecijfers zijn eigenaar leasemaatschappij en eigenaar RTL lease inbegrepen. 2 In deze leasecijfers zijn eigenaar leasemaatschappij en eigenaar RTL lease inbegrepen. Pagina 18 van 82

19 30000 Energielabels nieuwe lease auto's Aantal Jaar/Maand Onbekend G-label F-label E-label D-label C-label B-label A-label Figuur 13: Ontwikkeling per maand van nieuw verkochte personenauto s naar energielabel (Bron: RDC In Motiv) Energielabels nieuwe lease auto's Aantal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jaar/Maand Onbekend G-label F-label E-label D-label C-label B-label A-label Figuur 14: Ontwikkeling per maand van nieuw verkochte personenauto s, relatieve verdeling naar energielabel (Bron: RDC In Motiv) Net als bij het totale wagenpark (zie figuur 7 op pagina12) is het marktaandeel van personenauto s met een A- en B-label in het leasewagenpark de laatste jaren fors gestegen. Zowel in 2012 als in 2013 is de stijging van het aandeel A-labels goed zichtbaar. Als belangrijkste reden hiervoor is het fiscale beleid gericht op de verkoop van zuinige personenauto s, de differentiatie in de bijtelling, aan te wijzen. In 2014 zien we echter dat het aandeel eerst sterk afneemt. Pagina 19 van 82

20 De aanpassing van de bijtellingsregeling per 1 juli 2012 is ook duidelijk terug te zien in de verkoopcijfers van Ook de effecten van de wijziging in het bijtellingsregime per januari 2014 zijn duidelijk in de cijfers terug te zien. In december 2013 zijn er ruim lease-auto s te naam gesteld, waarvan ruim A-label (hybride). In januari 2014 werden er te naam gesteld, waarvan een kleine A-label voertuigen. C Samenstelling leasewagenpark, stand van zaken 3 Aantal februari 2013 Percentage februari 2013 Aantal november 2013 Percentage november 2013 Aantal oktober 2014 Percentage oktober 2014 Benzine , ,60% ,16% Diesel , ,00% ,28% LPG , ,40% ,23% Hybride** , ,40% ,43% Elektrisch 634 0, ,10% ,33% CNG , ,30% ,53% Biobrandstof* 587 0, ,10% 224 0,04% Waterstof ,00% 2 0,00% Totaal ,00% ,00% Tabel 2: Aantal lease-personenauto s naar brandstofsoort (Bron: RDC In Motiv) *: flexifuel-auto s deels geregistreerd als biobrandstof, deels als benzine ** inclusief plug-in hybride In februari 2013 was het totale leasewagenpark personenauto s groot. Ruim anderhalf jaar later is dit wagenpark afgenomen tot ruim In vergelijking met het totale wagenpark (zie tabel 1 op pagina 13) is het aandeel diesel veel hoger in het lease wagenpark (50 procent lease versus 16,5 procent totaal wagenpark), waarbij het aandeel diesel ook nog steeds groeiende is. Ook rijden er relatief meer duurzame voertuigen in de leasesector. (Plug-in) hybride, elektrisch, CNG en biobrandstoffen maken inmiddels samen ruim 10 procent uit van het leasewagenpark. In het totale wagenpark beslaan deze brandstoffen samen 1,8 procent van het totaal. 3 In deze leasecijfers zijn eigenaar leasemaatschappij en eigenaar RTL lease inbegrepen. Pagina 20 van 82

21 1.3 Vrachtwagens A Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort 2012 (tabel 3), 2013 (tabel 4) en 2014 (tabel 5). Tabel 4: Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort (stand van zaken ) (Bron: CBS) Brandstofsoort/ Speciaal Aanhangwagen voertuigtype Bestelauto Vrachtauto Trekker voertuig Bus Oplegger Benzine Diesel LPG Elektriciteit CNG Overige/ onbekend Totaal Tabel 3: Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort (stand van zaken ) (Bron: CBS) Brandstofsoort/ voertuigtype Bestelauto Vrachtauto Trekker Speciaal voertuig Bus Aanhangwagen Oplegger Benzine Diesel LPG Elektriciteit CNG Overige/ onbekend Totaal Brandstofsoort/ Speciaal Aanhangwagen voertuigtype Bestelauto Vrachtauto Trekker voertuig Bus Oplegger Benzine Diesel LPG Elektriciteit CNG Overige/ onbekend Totaal Tabel 5: Bedrijfsvoertuigen naar brandstofsoort (stand van zaken ) (Bron: CBS) Bovenstaande tabellen laten zien dat het aantal bestelauto s, vrachtauto s, speciale voertuigen en autobussen in 2013 wederom is afgenomen. Het aantal trekkers en aanhangwagens is iets toegenomen. Speciale voertuigen zijn bedrijfsauto s voor bijzondere doeleinden zoals brandweerauto s of reinigingsauto s. Pagina 21 van 82

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 28 februari 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden Maart 2011 1. LANDELIJK Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Bedrag personenauto

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012

Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 Overzicht subsidieregelingen voor voertuigen op alternatieve brandstoffen vanuit diverse overheden buiten Gelderland December 2012 1. PROVINCIE OVERIJSSEL Subsidieregeling voor rijden op groengas Bedrag

Nadere informatie

BRANDSTOFFEN WEGVERKEER

BRANDSTOFFEN WEGVERKEER BRANDSTOFFEN WEGVERKEER Update toekomstverkenning Paul Hofmeijer, 25 juni 2013 Partner MMG Advies Voor strategie, organisatieadvies en duurzame mobiliteit AGENDA 1. Actualiteiten uit media & drivers 2.

Nadere informatie

Rijden op groen gas Feiten en cijfers

Rijden op groen gas Feiten en cijfers Rijden op groen gas Feiten en cijfers Rijden op groen gas Transporteurs, bedrijven en particulieren rijden steeds vaker op groen gas. Er komt meer groen gas beschikbaar en het aantal auto s dat op groen

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 januari 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 1. PROVINCIE UTRECHT Subsidieverordening stimulering aardgasvoertuigen Provincie Utrecht (tot 7,5 ton) 5.000 (vanaf 7,5 ton)

Nadere informatie

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2

DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 DUURZAME MOBILITEIT IN TERMEN VAN CO2 2013 2014 2015 2017 / 2018 10-pagers functionaliteiten: - beleidsverkenning INEK: integraal nationaal energie en klimaat plan - bestuurlijk stuk (TK) - alle lidstaten

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Kansen en milieuaspecten van de verschillende nieuwe transportbrandstoffen

Kansen en milieuaspecten van de verschillende nieuwe transportbrandstoffen 1 Kansen en milieuaspecten van de verschillende nieuwe transportbrandstoffen, 11 februari 2014 2 Inhoud 1. Brandstofopties 2. Kansen en onzekerheden 3. Milieuaspecten 4. Conclusies & aanbevelingen 3 Alternatieve

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Hoe kan innovatie helpen?

Hoe kan innovatie helpen? Themabijeenkomst 16 december: Luchtvervuiling, en hoe houden wij Nederland mobiel? Verkeer Toenemende en invloed luchtvervuiling: van milieu-eisen op de sector hoe kan 2 Inhoud Waar komen verkeersemissies

Nadere informatie

Rapportage hernieuwbare energie 2014

Rapportage hernieuwbare energie 2014 Rapportage hernieuwbare energie 2014 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Nederlandse Emissieautoriteit 5-11-2015 2 44 Samenvatting Bedrijven

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Elektrisch Rijden Utrechtse Heuvelrug

Elektrisch Rijden Utrechtse Heuvelrug Elektrisch Rijden Utrechtse Heuvelrug 1 Bijdrage van mobiliteit aan de klimaatvoetafdruk van de gemeente Figuur 1: voetafdruk grondgebied gemeente Utrechtse Heuvelrug 350.000 voetafdruk grondgebied 300.000

Nadere informatie

Elektrisch rijden in de praktijk

Elektrisch rijden in de praktijk We gaan elektrisch vooruit! Een impuls voor elektrisch vervoer in Rotterdam Elektrisch rijden in de praktijk Klimaatprobleem? Google earth januari 2009 Rotterdam Climate Initiative Als stad met wereldhaven

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Huib van Essen CE Delft Ecomobiel, 8 en 9 oktober 2013 CE Delft Onafhankelijk,

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam!

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Noord-Nederland is een prachtig deel van Nederland. Prachtig vanwege de natuur, de mentaliteit van de mensen en de ruimte. Een plek waar duurzaamheid steeds meer ruimte

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Eric van den Heuvel 18 maart 2015 Presentatie tijdens het Truck van de Toekomst evenement - Hardenberg Inpakken

Nadere informatie

Mobiliteit. Verdiepende opdracht

Mobiliteit. Verdiepende opdracht 2015 Mobiliteit Verdiepende opdracht Inleiding In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Mobiliteit. Pagina 1 Inhoud 1. Mobiliteit... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 Pagina 2 1. Mobiliteit

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

Duurzaam vervoer, gewoon doen! Els de Wit Ministerie I&M

Duurzaam vervoer, gewoon doen! Els de Wit Ministerie I&M Duurzaam vervoer, gewoon doen! Els de Wit Ministerie I&M Bekend? Wie van aanwezigen heeft gehoord van de duurzame brandstoffenmix? Opzet presentatie Terugblik: energieakkoord, visie & actieprogramma brandstoffenmix

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2016) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Rapportage EuroVI subsidieregeling (Subsidieprogramma ongebruikte vrachtwagens en bussen) Versie Definitief

Rapportage EuroVI subsidieregeling (Subsidieprogramma ongebruikte vrachtwagens en bussen) Versie Definitief Rapportage EuroVI subsidieregeling (Subsidieprogramma ongebruikte vrachtwagens en bussen) Versie Definitief Datum 28 mei 2014 Colofon Contactpersoon José Veger Adviseur T 088 602 32 47 jose.veger@rvo.nl

Nadere informatie

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers

Energie nulmeting. Regio Amstelland-Meerlanden. Bosch & Van Rijn Consultants in renewable energy & planning. Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Energie nulmeting Regio Amstelland-Meerlanden Concept 22 oktober 2008 Opdrachtgever: Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Opgesteld door: Bosch & Van Rijn Drs. G. Bosch Ing. J. Dooper Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Luchtkwaliteit en verkeer Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Overzicht presentatie Even voorstellen Trend in verkeersemissies: veel bereikt, nog veel te doen Oplossingsrichtingen: Schonere voertuigen,

Nadere informatie

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010

Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Rapportage duurzaamheid biobrandstoffen 2010 Rapportageperiode 1 januari t/m mei 2010 Juli 2010 2/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Aard van de biobrandstoffen 3 3. Herkomst van de grondstoffen 4 4. Duurzaamheid

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013

Autoleasemarkt in cijfers 2013 Autoleasemarkt in cijfers 2013 samenvatting www.vna-lease.nl Autoleasing haakt in op tijdgeest In alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming. De autoleasebranche levert als vergroener

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD

130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD 8 ACHTERGROND 35 MEGATON DE VOORSPELDE CO 2-UITSTOOT VAN HET WEGVERKEER IN 2050 130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD 2035 STREEFJAAR WAARIN ALLE NIEUWE AUTO S CO 2-EMISSIE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2016) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport

9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9 Pijler 7: Mobiliteit en transport 9.1 Proces en borging Partijen hebben een groene groei -agenda opgesteld met perspectieven voor de lange termijn en maatregelen voor de korte termijn. In totaal worden

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen

Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen Vervuilende voertuigen worden geweerd in stad Antwerpen De hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever worden vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende voertuigen

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de praktijk

Duurzame mobiliteit in de praktijk Duurzame mobiliteit in de praktijk Raymond Gense Manager duurzame ontwikkeling Pon Holdings Mobiliteit en duurzaamheid 16 Januari 2009 1 Inhoud: Wat is Duurzame mobiliteit Welke Duurzame voertuigoplossingen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Ontwikkeling in emissienormen en beleid voor (bedrijfs)auto's Paul Hofmeijer

Ontwikkeling in emissienormen en beleid voor (bedrijfs)auto's Paul Hofmeijer Ontwikkeling in emissienormen en beleid voor (bedrijfs)auto's Paul Hofmeijer Programmaleider Verkeersemissies, Ministerie van VROM Agenda 1. Wat willen we bereiken? Klimaat Luchtkwaliteit 2. Wat kan verkeer

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Fleetclub van 100. Welkom

Fleetclub van 100. Welkom Fleetclub van 100 Welkom Fleetclub van 100 Welkom Michel Dudok Manager Fleetsales & Leasing Doel van deze workshop Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van De achtergronden, techniek en actuele

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.1 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam

Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Evaluatierapport sloop- en terugkoopregeling Gemeente Rotterdam Sarah Boer Özcan Erdem Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Februari 2017 In opdracht van cluster Stadsontwikkeling- Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer Eco-efficiëntie van het personenvervoer DP index (2000=) 110 70 personenkilometers bevolkingsaantal emissie broeikasgassen verzurende emissie emissie ozonprecursoren emissie fijn stof PM 2,5 (uitlaat)

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

Cruciaal voor behalen doelen Brandstofvisie

Cruciaal voor behalen doelen Brandstofvisie Waterstof Elektrisch Cruciaal voor behalen doelen Brandstofvisie Chris van Dijk RAI Vereniging H2NL, Den Haag, EU CO 2 -emissies: personenauto s en lichte bestelwagens Bron: ACEA 2016 2 Europees CO 2 bronbeleid

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken

Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan Ministerie van Financiële Zaken Van Dr. N.E. Ligterink 1/6 Onderwerp Recente veranderingen in het Nederlandse oldtimerwagenpark De recente wijzigingen

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures Tania Van Mierlo Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid EU doelstellingen t.o.v. 1990 t.o.v. 2005 Focus vandaag 1 Vlaamse

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft

CO 2 -uitstoot 2008-2014 gemeente Delft CO 2 -uitstoot 28-214 gemeente Delft Notitie Delft, april 215 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders C. (Cor) Leguijt 2 April 215 3.F78 CO 2-uitstoot 28-214 1 Woord vooraf In dit rapport worden de tabellen

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

mea Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

mea Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging mea Nederlandse Emissieautoriteit Dutch Emissions Authority Rapportage hernieuwbare energie 2013 Naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Seminar Schone Voertuigtechnieken

Seminar Schone Voertuigtechnieken Seminar Schone Voertuigtechnieken Milieu 2012 Hans Bosma, HAN Automotive Lejo Buning, HAN Automotive Peter Kerris, NVRD o Achtergrond Agenda o Overzicht: emissies en andere omgevingsfactoren o Afwegingskader

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Effecten uitbreiding milieuzone Den Haag

Gemeente Den Haag. Effecten uitbreiding milieuzone Den Haag Gemeente Den Haag Effecten milieuzone Den Haag Gemeente Den Haag Effecten milieuzone Den Haag - Datum 3 juni 2014 GVH210/Stm/ Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging

Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Naleving jaarverplichting 2012 hernieuwbare energie vervoer en verplichting brandstoffen luchtverontreiniging Nederlandse Emissieautoriteit 07-08-2013 Samenvatting Registratieplichtige bedrijven moeten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens

Nota van B&W. Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteurs : Dhr. P.J.J. Tromp en P.J. Möllers Telefoon 5114633/4943 E-mail: ptromp@haarlem.nl en pmollers@haarlem.nl

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie