Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen ICT-dienstverlening"

Transcriptie

1 Programma van en ICT-dienstverlening

2 Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File : Pro-PvE-49111renn4-EUaanbest-ICTdienstverlening-1.docx Status : definitief Aantal pagina's : 69 Datum : 21 december 2012 RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 2 van 69

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Huidige situatie Algemeen Software ICT Service management Werkplekken Printers Centrale ICT Beveiliging IDM Lokale infrastructuren Internet Telefonie Gewenste situatie Inleiding Uitgangspunten ICT Relevante ontwikkelingen Gewenste dienstverlening ICT-Servicemanagement Werkplekken Software IDM Telefonie Gebruikersinterface Transitie/retransitie Programma van en ICT-voorziening Algemeen Werkplek Applicaties Dataopslag en back-up Beveiligingsdiensten RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 3 van 69

4 5 Programma van en Beheer en onderhoud Algemeen Servicedesk Gebruikersbeheer Incidentbeheer Wijzigingsbeheer Probleembeheer Governance Training Programma van en Transitie Bijlage A: Applicatielandschap Bijlage B: Datalandschap Bijlage C: Serverpark Bijlage D: Netwerktekening Bijlage E: Processen en procedures Bijlage F: CMDB Bijlage G: Overzicht huidige ICT-gerelateerde leveranciers Bijlage H: IDM Bijlage I: Conformiteitentabellen RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 4 van 69

5 1 Inleiding Voor u ligt het Programma van en ten behoeve van de ICT-dienstverlening voor RENN4. Dit Programma van en is onderdeel van de Offerteaanvraag van de Europese Aanbesteding ICTdienstverlening van RENN4met Tendernet-kenmerk Dit Programma van en bevat de eisen, wensen en vragen die RENN4 heeft met betrekking tot de ICT als Dienst als vervanging van de eigen ICT. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie. Functioneel gezien is dit ook de situatie die RENN4 in de gewenste situatie wil hebben. De gewenste situatie is beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de eisen, wensen en vragen die RENN4 heeft met betrekking tot de ICT-dienstverlening. Hoofdstuk 5 gaat in op de eisen, wensen en vragen rond beheer en onderhoud. Hoofdstuk 6 beschrijft de eisen, wensen en vragen rond de transitie van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. In diverse bijlagen wordt verwezen naar additionele documenten van RENN4. Al deze documenten zijn gebundeld in een gecomprimeerd bestand met de naam: Additionele documenten RENN4.zip. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 5 van 69

6 2 Huidige situatie Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie binnen RENN Algemeen RENN4 bestaat uit een aantal scholen en afdelingen. Op dit moment telt RENN4 10 SO- en VSOscholen met dependances verspreid over de drie noordelijke provincies op een tweetal afdelingen, te weten het bedrijfsbureau en RENN4-SENSOR. Organisatie Voor de beschrijving van de RENN4-organisatie verwijzen wij u naar de Offerteaanvraag, par. 2.1 waarvan dit Programma van en onderdeel uitmaakt. Visie op ICT Voor de beschrijving van de RENN4-visie op ICT verwijzen wij u naar de Offerteaanvraag, par. 2.2 waarvan dit Programma van en onderdeel uitmaakt. In de visie op ICT geeft RENN4 ook aan wat de positie van de ICT-afdeling is binnen RENN4 en hoe regieorganisatie binnen de ICT-organisatie is ingericht. De ICT-gebruikers RENN4 erkent vier categorieën van ICT-gebruikers, te weten: 1 Leerkrachten. 2 Leerlingen. 3 Ambulante begeleiders. 4 Administratief medewerkers (alle andere medewerkers dan onder 1, 2, en 3 genoemd). In dit document worden met medewerkers de leerkrachten, ambulante begeleiders en administratief medewerkers bedoeld. Over het algemeen hebben de ICT-gebruikers van RENN4 een laag ICT-vaardigheidsprofiel. 1 Leerkrachten Deze gebruikersgroep maakt gebruik van kantoorapplicaties en onderwijs specifieke softwarepakketten. De leerkracht heeft een vaste werkplek (desktop) in het lokaal met daaraan een digibord gekoppeld. Daarnaast beschikt de leerkracht over een aantal leerlingwerkplekken waar de leerlingen op werken. De leerkracht kan vanaf zijn werkplek monitoren wat leerlingen op deze leerlingwerkplekken doen. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 6 van 69

7 2 Leerlingen Op de RENN4-scholen zitten Cluster 4-leerlingen. Door duidelijke afspraken met leerlingen rond gebruik van een computer kunnen leerlingen goed werken met de computer in de klas. Computers worden veelal gebruikt voor schooldoeleinden. Daarnaast spelen leerlingen als beloning een spelletje via internetpagina s. Leerlingen gebruiken methodegebonden software. Programma s worden opgestart door de leerkracht of indien capabel door de leerling zelf. Gezien de aard van de leerlingen moeten computers naar behoren en snel werken. Een niet werkende of traag werkende computer kan leiden tot frustratie en mogelijk agressie. De leerlingen maken gebruik van het internet (o.a. streaming media), de Officesuite en onderwijsspecifieke applicaties. Leerlingen beschikken niet over een persoonlijke werkplek en maken gebruik van klassikale vaste werkplekken (desktop). Op SO-scholen wordt er gebruik gemaakt van groepsaccounts, op VSO-scholen hebben de leerlingen een individueel account. 3 Ambulante begeleiders Een ambulant begeleider is veel op weg en dient mobiel te zijn in zijn/haar werk. Zij beschikken over een laptop en een mobiele telefoon. De ambulante begeleiders maken gebruik van internet en de Officesuite en kunnen te allen tijde bij hun bestanden op het netwerk van RENN4, ook buiten het bedrijfsnetwerk van RENN4. 4 Administratief medewerkers (andere medewerkers dan onder 1, 2, en 3 genoemd) Administratief medewerkers betreffen medewerkers van RENN4 College van Bestuur, bedrijfsbureau en administratief en ondersteunende medewerkers op scholen. Deze groep maakt, afhankelijk van functie, gebruik van een laptop of desktop. De administratief medewerker maakt gebruik van kantoorapplicaties. Beleving van ICT-gebruikers De ICT-gebruikers van RENN4 kunnen op de werkplek hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren, echter, men heeft moeite met veranderingen of vernieuwingen. De ICT-gebruikers moeten herhaaldelijk en uitgebreid worden geïnstrueerd. De ICT-gebruikers zien de ICT-afdeling als een winkel en vinden dat de computer het gewoon moet doen. Er is ook weinig begrip voor de wijze waarop de ICT-afdeling werkt; deze vindt men bureaucratisch. De ICT-gebruikers zijn bij RENN4 gewend korte lijntjes met de afdeling ICT te hebben en verwachten nog vaak dat een willekeurige ICT-medewerker even kan worden gevraagd langs te komen om een incident op te lossen. Schatting is dat de huidige ICT-voorzieningen 95% beschikbaar zijn en voor 95% doet wat het moet doen. In de beleving van ICT-gebruikers is dat ca. 70% van de wijzigingsverzoeken te lang in behandeling zijn. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 7 van 69

8 Projectmanagement ICT-projecten bij RENN4 worden op basis van PRINCE II uitgevoerd. Projecten worden eerst geformuleerd in een businesscase. De businesscase moet worden goedgekeurd door het management (hoofd bedrijfsbureau/directeuren scholen) voordat een projectplan kan worden gemaakt. De planning van ICT-projecten dient met de ServiceDesk RENN4 (SDR) te worden afgestemd. Hiervoor wordt het planningsproces gebruikt (zie bijlage E). De SDR adviseert wanneer een project het beste uitgevoerd kan worden op basis van impact, urgentie en beschikbare resources. 2.2 Software Het applicatielandschap van RENN4 kent verschillende softwarepakketten. De softwarepakketten worden onderverdeeld in 6 soorten, te weten: Besturingssysteem Educatief Kantoorapplicatie Netwerk utilities Server Standaardapplicatie. De applicaties zijn daarnaast gecategoriseerd met de volgende kenmerken: Netwerkapplicaties Deze netwerkapplicaties/client-serverapplicaties worden beschikbaar gesteld via de Apps -map op de server van betreffende locatie. De applicaties worden geïnstalleerd in de root van deze map. MSI-packages worden geplaatst in de map ga. Deze packages worden vervolgens gedistribueerd via het onderdeel Software Installation van Group Policies. De data die de applicaties genereren wordt in de datamap van de desbetreffende applicatie in Apps opgeslagen. Standalone applicaties Standalone applicaties worden handmatig op een werkstation geïnstalleerd door een werkplekbeheerder. Data wordt bewaard op de lokale computer of op de netwerkschijf van de ICTgebruiker. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 8 van 69

9 Hosted applicaties Onder hosted applicaties worden alle applicaties op webservers verstaan die RENN4 zelf intern host en onderhoudt. De data die door deze applicaties wordt gegenereerd wordt opgeslagen in databases op dedicated databaseservers. Ook de databaseservers worden door RENN4 zelf onderhouden. SaaS-applicaties RENN4 maakt daarnaast ook gebruik van een aantal SaaS-applicaties. Deze categorie groeit door de jaren heen steeds sterker. Deze applicaties worden hooguit functioneel beheerd door RENN4. De hosting, het technisch beheer en het onderhoud worden uitgevoerd door de leverancier van deze pakketten. Voor een overzicht van het applicatielandschap wordt verwezen naar bijlage A. Van alle applicaties is een migratiedossier opgesteld. Daarin zijn de volgende zaken beschreven: Deployment methode Data allocatie Licenties Media Documentatie Overige bijzonderheden. 2.3 ICT Service management ServiceDesk RENN4 beschikt over een eigen ServiceDesk, in dit document ServiceDesk RENN4 (SDR) genoemd. De SDR fungeert voor de ICT-gebruikers van RENN4 als contactpunt (SPOC) voor alle ICTgerelateerde meldingen. Voor een verdere beschrijving van de SRD verwijzen wij u naar bijlage E. Inkoop De inkoop van alle ICT-middelen vindt plaats binnen de afdeling ICT. CMDB Alle ICT-middelen (Configuratie Items (CI s)) zijn geregistreerd in de CMDB. RENN4 gebruikt hiervoor Topdesk 5. In bijlage F vindt u een overzicht van alle geregistreerde middelen. Voor een gedetailleerder beeld van het CMDB-registratieproces verwijzen wij u naar het document RENN4 CMDB proces V1.5 in bijlage E. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 9 van 69

10 Wijzigingsbeheer en Incidentbeheer RENN4-ICT voert Incident- en Wijzigingsbeheer uit volgens processen zoals die door ITIL-v2.0 zijn omschreven. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze processen verwijzen wij u naar bijlage E. Contractbeheer Alle contracten en overeenkomsten met derden zijn vastgelegd in de applicatie Leveranciersmanager (SaaS-oplossing van Rietplas)) en worden van daaruit bewaakt. Licentiebeheer Licentiebeheer is bij applicatiebeheer belegd. De applicatiebeheerder registreert bij een wijziging in het applicatielandschap de licenties die in gebruik zijn in de CMDB. Hiervoor wordt de applicatie TOPdesk gebruikt. Bij het verlopen van een licentie krijgt de applicatiebeheerder een waarschuwing via vanuit TOPdesk. Daarnaast worden ook licenties centraal beheerd in de portaal van SLB diensten. Vanuit deze dienst ontvangt de applicatiebeheerder informatie omtrent het verlopen en al dan niet verlengen van de betreffende licenties. Planning RENN4 maakt gebruik van een centrale planning van projecten en reguliere werkzaamheden. De centrale planning is nodig om de juiste prioriteit (impact en urgentie) van verschillende verzoeken vanuit verschillende geledingen van de organisatie vast te stellen en de juiste resources in te zetten. De centrale planning wordt uitgevoerd door de SDR (ServiceDesk RENN4). Voor een gedetailleerde beschrijving van het planproces wordt verwezen naar bijlage E. Leveranciers In bijlage G vindt u een overzicht van onze leveranciers die te maken hebben met de ICT van RENN4. Daarnaast is in het overzicht van applicaties (bijlage A) aangegeven wie de leverancier is van de betreffende applicatie. 2.4 Werkplekken RENN4 beschikt op dit moment over werkplekken bestaande uit: 600 educatieve werkplekken (schatting); 402 administratieve werkplekken (schatting); 339 mobiele werkplekken. Hiervan zijn 199 mobiele werkplekken en 15 administratieve werkplekken onderdeel van SENSOR. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 10 van 69

11 Fysieke Werkplekken De huidige grafische interface die binnen RENN4 gebruikt wordt is de Windows XP standaard interface. De ICT-gebruiker logt bij het opstarten van de werkplek in via het standaard CTRL-ALT-DEL inlogscherm waar men een gebruikersnaam en wachtwoord in dient te voeren. Daarnaast krijgen ICT-gebruikers de mogelijkheid lokaal aan te melden of op het domein van RENN4. Standaard is dit het RENN4-domein. Applicaties worden weergegeven op het bureaublad of het Startmenu door middel van snelkoppelingen. De educatieve applicaties worden in een gedeelde map weergegeven op het bureaublad middels een boom-icoon (leerlingmenu) dan wel een ster-icoon (docentmenu). De medewerkers hebben toegang tot het personaliseren van hun interface middels het wijzigen van persoonlijke instellingen, zoals: Bureaubladachtergrond Kleuren Startbalk Startmenu. De medewerkers hebben standaard de volgende snelkoppelingen op het bureaublad staan: Deze computer Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Internet Explorer Prullenbak. Daarnaast mogen medewerkers zelf snelkoppelingen aanmaken in hun eigen omgeving. Leerlingwerkplekken zijn echter minder flexibel ingericht afhangende van de wensen van de school. Leerlingen kunnen niets op het bureaublad aanpassen en hebben standaard de volgende snelkoppelingen op het bureaublad: Deze computer Leerlingmenu Internet Explorer Prullenbak Overige snelkoppelingenapplicaties. Leerlingen hebben geen toegang tot de Windows Verkenner-applicatie. Leerkrachten, ambulante begeleiders en administratief medewerkers kunnen vanaf hun vaste werkplek of mobiele werkplek (laptop) informatie op een CD-ROM of DVD branden of afspelen. In bijlage F is een overzicht gegeven van de huidige werkplekapparatuur. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 11 van 69

12 Onderwijsspecifieke apparatuur Op vrijwel alle locaties van RENN4 hangen Digitale Schoolborden van Active Board. Deze zijn voorzien van een Beamer en gekoppeld aan een vaste werkplek voor Leerkrachten. Binnen het speciaal onderwijs is een goed functionerend bord van essentieel belang. In bijlage F is een overzicht gegeven van onderwijsspecifieke apparatuur. Remote werken Laptop-gebruikers kunnen middels VPN(PPTP) van buitenaf via internet toegang krijgen tot het RENN4-netwerk. Dit betekent dat ze toegang hebben tot hun netwerkbronnen zoals bestanden en het gebruik van Outlook. De VPN-tunnel wordt opgezet tussen de Windows Client en de Forefront Threat management gateway met AD-Authenticatie. 2.5 Printers RENN4 heeft met Ricoh een leasecontract afgesloten voor levering van en onderhoud op multifunctionals. De ICT-gebruikers kunnen afhankelijk van rechten op deze multifunctionals printen. Daarnaast beschikken de medewerkers over scan to mail functionaliteit. Daarvoor zijn de multifunctionals gekoppeld met de Exchangeserver van RENN4. Iedere locatie is voorzien van een aantal multifunctionals. Onderstaand een overzicht van de types en aantallen. Model Aantallen Aficio MP C RICOH Aficio MP RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio SP 4310N Centrale ICT Serverpark Bijlage C bevat een overzicht van de servers die op de RENN4-locaties staan met daarbij aangegeven of het fysieke of virtuele servers zijn en het Operating System. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 12 van 69

13 Netwerk Bijlage D bevat een tekening van het netwerk van RENN4 met daarin de locaties, type WANverbindingen, servers, IP-ranges e.d. Tussen de locaties Elzenlaan en de Veenhoopsweg is een straalverbinding actief. Elke locatie maakt gebruik van HP Procurve switches 10/100Mb met 1.000Mb-serververbinding. De hoofdlocatie maakt gebruik van Cisco 3600X redundante core switches met als edge switches een aantal (10/100Mb + 2x 1.000Mb) HP procurve Switches. DNS is via 2 servers geregeld. De DHCP-server is actief op de hoofdlocatie. Alle andere locaties krijgen een IP-adres van deze server. Deployment van updates, upgrades en Firmware revisies Vanuit WSUS wordt de distributie van updates uitgerold die via Microsoft Update worden aanbevolen. Per kwartaal worden Firmware-, bios- en driverupdates op de servers en werkplekken gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt. Datastructuur Naast een persoonlijke map (homedirectory) toegankelijk middels H:\-drive heeft iedereen toegang tot een gemeenschappelijke mappenstructuur. Deze mappenstructuur is verdeeld over 2 mappings W: (Werk) en M: (Media). Onder de Media mapping hebben alle medewerkers volledig toegang tot een gedeelde 800Gb-opslag. Onder de Werk-mapping is per school/afdeling een map met daaronder per locatie een map met daaronder enkele locatiespecifieke mappen. Zie figuur hieronder: RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 13 van 69

14 In bijlage B is een overzicht van servershares en de hoeveelheid en typen data op deze servershares per 15 oktober Beveiliging RENN4 heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage E. Antivirus Op een centrale server is de admin-interface geïnstalleerd van Symantec Enterprise Protection. Van hieruit is controle over alle aangesloten clients en servers met een Symantec client. De Symantec clients worden per locatie via GPO uitgerold (behalve de servers, deze zijn apart geïnstalleerd). RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 14 van 69

15 Back-up Dagelijks vanaf uur wordt de back-up gestart. De back-up omvat de data op de fileservers, applicatieservers en webservers, databases (Exchange en SQL), snapshots van virtuele servers en fysieke servers (bare metal recovery) van RENN4. De back-up wordt middels Tina Time Navigator Enterprise Edition 4.2 weggeschreven op een EMC AX4 SAN waar vervolgens weer een back-up van gemaakt wordt op tape via een Quantum Superloader LTO 4-tape robot op LTO 4 Ultrium 1,6 TB RW-tapes. Daarnaast staat op de fileservers Volume Shadow Copy service aan waardoor alle medewerkers zelf in staat zijn om een vorige versie van een bestand of map te herstellen. Certificaten RENN4 maakt gebruik van een standaard 128 bits wildcard SSL-certificaat geleverd door Comodo. Dit certificaat wordt ingezet bij het beveiligen van het dataverkeer van RENN4-applicaties die via het internet beschikbaar zijn gemaakt. De volgende applicaties zijn met dit certificaat beveiligd: MLS (leerlingvolgsysteem); TOPdesk (ICT-registratiesysteem); Outlook Web App; Extranet (Sharepoint collaboratieomgeving). Het certificaat is geldig tot 20 april Firewall De Firewall is een Forefront Threat Management gateway (ISA 2010) met Active Directorykoppeling. Dit betreft een Windows 2008 R2-server met servernaam SR00-APP-FTMG. 2.8 IDM RENN4 heeft Identity Management (IDM) ingericht zoals in bijlage H is weergegeven. De ICTgebruikers krijgen op basis van groepsrechten toegang tot applicaties, bestandslocaties, multifunctionals enz. 2.9 Lokale infrastructuren De RENN4-locaties zijn voorzien van UTP Cat.4- en Cat.5 e -bekabeling. Locatie Fonteinland heeft naast een fysiek netwerk ook een draadloos netwerk. Op elke locatie is een patchruimte/ serverruimte aanwezig met daarin de patchkast en eventuele serverapparatuur. Alle serverruimtes zijn voorzien van Airco. Middels verschillende kleuren Patchkabels wordt aangegeven of het een aansluiting betreft voor een externe partij, telefonie (VoIP), Backbone, servers, WAN-verbindingen, werkplekken en printers. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 15 van 69

16 2.10 Internet Internetaccess Internettoegang is centraal gefaciliteerd en is redundant uitgevoerd via KPN IAS en (Ziggo Zakelijk) verbindingen. Deze verbindingen worden gedistribueerd door middel van de Forefront Threat Management Gateway naar de RENN4-locaties (zie netwerktekening in bijlage D). De Forefront Management Gateway regelt de contentfiltering en blokkeert ongewenst dataverkeer over poorten en protocollen. Ook wordt hiermee de toegang tot hosted (web)applicaties verzorgd (publishing). De toegang tot internet voor leerlingen varieert per schoollocatie en wordt bepaald door teamleiders. Hosting RENN4 maakt gebruik van Ziggo zakelijke hosting. Hier wordt de website van RENN4 gehost en onderhouden. Het hostingspakket bevat o.a. PHP- en MySQL-ondersteuning ten behoeve van het gebruik van een Wordpress CMS en domeinregistratie (www.renn4.nl en sensor.renn4.nl) ondergebracht. RENN4 maakt ook gebruik van de volgende subdomeinen welke gepubliceerd worden via de Forefront Threat Management Gateway: Mls.RENN4.nl Servicedesk.RENN4.nl Dashboard.RENN4.nl Webmail.RENN4.nl Extranet.RENN4.nl Vpn.RENN4.nl Telefonie Vaste telefonie RENN4 heeft op de hoofdlocatie een Alcatel Omni-PABX telefooncentrale. Op 15 andere locaties staat een gateway die door middel van VoIP communiceert met deze telefooncentrale op de hoofdlocatie. RENN4 huurt op 10 locaties een ruimte met daarbij telefoonvoorziening. Mobiele telefonie RENN4 heeft momenteel 320 mobiele aansluitingen ondergebracht bij KPN. Het gaat om spraak en/of data. RENN4 gebruikt Nokia en HTC Android Smartphones. Deze laatste categorie synchroniseert en agenda door middel van de Android-mail en agendasynchronisatie met de Microsoft Exchange-omgeving. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 16 van 69

17 3 Gewenste situatie 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de gewenste ICT-situatie waarin RENN4 de ICT als dienst af in plaats van zelf ICT-voorzieningen te treffen. 3.2 Uitgangspunten ICT Naast de uitgangspunten, beschreven in het ICT-beleidsplan (zie bijlage E) en in hoofdstuk 2 van de Offerteaanvraag waarvan dit Programma van en deel uitmaakt, geldt dat: RENN4 met de uitbesteding van de ICT minimaal beschikt over dezelfde ICT-functionaliteit als waarover zij in de huidige situatie beschikt, tenzij anders in het Programma van en is aangegeven; de geleverde ICT als dienst minimaal dezelfde kwaliteit (betrouwbaarheid, beschikbaarheid) heeft als de huidige ICT. tenzij anders in het Programma van en is aangegeven. 3.3 Relevante ontwikkelingen RENN4 ziet in relatie met de gevraagde ICT-dienstverlening op dit moment in haar organisatie ontwikkelingen: Ontwikkeling aantallen leerlingen en medewerkers Voor de komende jaren is de prognose van aantallen leerlingen en medewerkers als volgt: Jaar Aantal leerlingen Aantal medewerkers Bedrijfsbureau SENSOR Scholen FTE medewerkers Demografische -0,6% -3,1% -3,7% -4,4% -5,1% -5,7% -6,6% ontwikkeling Tabel 1 Prognoses per RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 17 van 69

18 Samenwerkingsverbanden RENN4 zoekt nieuwe samenwerking met andere speciaal onderwijsscholen waaronder SBO de Delta te Appingedam. Tablets i.p.v. fysieke schoolboeken RENN4 ziet een ontwikkeling in het gebruik van tablets binnen het onderwijs. De organisatie verwacht dat de komende jaren fysieke schoolboeken worden vervangen door digitale boeken die beschikbaar gesteld worden via tablets. Bring Your Own Device Er worden op dit moment ICT-middelen in het netwerk toegestaan die geen eigendom van RENN4 zijn (Bring Your Own Device). Deze apparaten krijgen echter op dit moment alleen toegang tot de internetdienst. RENN4 verwacht dat Bring Your Own Device binnen 3 jaar een voorziening is die aan de medewerkers wordt geboden. Toename multimedia Het gebruik van multimedia in de klas en op administratieve, educatieve en mobiele werkplekken neemt binnen RENN4 naar verwachting jaarlijks toe. Dit mede door de komst van digiborden, streaming videodiensten en tablets. Digitale leermiddelen Hoewel RENN4-scholen gebruik maken van educatieve applicaties die standalone of client/server gebaseerd draaien op de lokale computers wordt steeds meer methodegebonden software door uitgevers gemigreerd naar cloud-toepassingen. Ook RENN4-scholen gaan onvermijdelijk mee in deze ontwikkeling. Naar verwachting zal alle methodegebonden software tussen nu en 3 jaar in de cloud gebruikt gaan worden in plaats van op de lokale computers en servers. Deze ontwikkeling zal tevens betekenen dat e-learning in de nabije toekomst realiteit zal worden voor RENN4-scholen. Door meer gebruik te maken van cloud-oplossingen voor de methodegebonden software zal in de toekomst educatief materiaal online beschikbaar komen dat via een portaal kan worden aangeboden. Stuurinformatie RENN4 ziet een de groeiende behoefte aan centraal beschikbare managementinformatie (leeropbrengsten). Hierbij moet gedacht worden aan het samenstellen van resultaten uit methodegebonden software over de scholen van RENN4 als bevoegd gezag. Om regie te kunnen voeren op de ICT wil RENN4 beschikken over stuurinformatie. Deze door de Dienstverlener te leveren informatie moet met de ICT-organisatie van RENN4 worden afgestemd. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 18 van 69

19 3.4 Gewenste dienstverlening De gewenste dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Het als dienst afnemen van de ICT-voorziening (hoofdstuk 4): applicatiedistributie en technisch applicatiebeheer; centrale dataopslag, back-up en restore; werkplekapparatuur (huidige werkplekapparatuur wordt ter overname aangeboden); beveiligingsdiensten; LAN-componenten (huidige Switches worden ter overname aangeboden); WAN-componenten (huidige routers worden ter overname aangeboden). 2 Beheer en onderhoud van de ICT-voorziening (hoofdstuk 5): Beheerwerkplek; Gebruikersbeheer; Beheer LAN-omgeving en WAN-apparatuur; ICT-beheer op basis van ITIL; Helpdeskfunctie; Het uitvoeren van de SPOC (Single Point Of Contact) functie richting externe leveranciers (zie bijlage G). 3 Transitie/Migratie naar de nieuwe situatie en acceptatie (hoofdstuk 6). Voor de beantwoording van de en, Vragen en Wensen dient de Inschrijver de in bijlage I gegeven conformiteitentabellen volledig in te vullen. Alle RENN4-scholen zijn onderling gekoppeld via het (WAN) of een Epacity DSL-lijn van KPN. De door de leverancier te leveren dienstverlening dient via dit netwerk te worden ontsloten. Een netwerktekening met daarin het WAN opgenomen treft u aan in bijlage D ICT-Servicemanagement ServiceDesk en SPOC De ServiceDesk van RENN4 (SDR) fungeert als Single Point Of Contact (SPOC) voor de ICTgebruikers van RENN4. Alle incidenten, verzoeken, etc. worden bij SDR ingediend en door de SDR geregistreerd (zie bijlage E, Positionering ServiceDesk). De Dienstverlener fungeert ten behoeve van technische aspecten als SPOC voor de SDR en alle ICT-leveranciers van RENN4 (zie bijlage F). RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 19 van 69

20 CMDB De ICT-organisatie van RENN4 zal in de nieuwe situatie haar eigen Configuratie Items (CI s) blijven registreren in een CMDB. De CI s betreffen onder andere, digiborden, beamers, multifunctionals en telefonie gerelateerde apparaten. Met de CMDB wil RENN4 inzicht hebben in: De in gebruik zijnde resources en de configuratie daarvan. Wie deze resources gebruiken en waar kosten van deze resources aan worden toegewezen. Statusgegevens van de resources (aanschafdatum, in gebruik, Spare/voorraad enz.). Geschiedenis bijhouden op alle CI s De Dienstverlener dient de CI s in een CMDB te registreren die van toepassing zijn voor de dienstverlening aan RENN4. De door de Dienstverlener te leveren resources (CI s) moeten voor de ICT-organisatie van RENN4 inzichtelijk zijn Werkplekken RENN4 neemt in de gewenste situatie de ICT als dienst af. Dit is inclusief de benodigde hardware die nodig is voor de werkplek zoals Desktopapparatuur, Laptops, Tablets, Switches en Routers. De huidige Desktops, Laptops, Switches en Routers biedt RENN4 ter overname aan. Op basis van de in hoofdstuk 2.1 gedefinieerde gebruikersgroepen worden drie type werkplekken onderscheiden: 1 Type ADM = Administratieve werkplek (ADM). 2 Type EDU = Educatieve werkplek (EDU). 3 Type MOB = Mobiele werkplek (MOB). Administratieve werkplek De administratieve werkplek wordt ingezet voor alle medewerkers van RENN4 die niet beschikken over een mobiele werkplek. Deze werkplek is vestiginggebonden en niet persoonsgebonden. De administratieve werkplek bestaat uit de volgende voorzieningen: Een vast opgestelde (niet mobiel) werkplekapparaat. Aansluiting voor Digibord of tweede scherm. Toegang tot applicaties en content. Toegang tot het internet. Meekijken op desktop van leerlingen ter controle op gebruik van de werkplek door de leerlingen. Afdrukken en scannen van documenten op een netwerkprinter. Centraal opslaan ( op het netwerk ) van bestanden met gegarandeerde beschikbaarheid. Toegang tot een USB aansluiting op voorkant van het werkplekapparaat. Optische drive om CD-ROM s dan wel DVD s af te spelen en te branden. Minimaal 19 -breedbeeldscherm (minimale resolutie 1366 x 768). Internationaal toetsenbord. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 20 van 69

21 Optische muis. Geïntegreerde luidspreker in monitor of systeemkast van het werkplekapparaat. Audioaansluiting op de voorkant van het werkplekapparaat ten behoeve van koptelefoon met microfoon. Educatieve werkplek De educatieve werkplek wordt ingezet voor alle leerlingen van RENN4. Deze werkplek is vestiginggebonden en niet leerlinggebonden. De leerlingenwerkplek bestaat uit de volgende voorzieningen: Een vast opgestelde (niet mobiel) werkplekapparaat. Toegang tot applicaties en content. Toegang tot het internet. Afdrukken en scannen van documenten op een netwerkprinter. Centraal opslaan ( op het netwerk ) van bestanden met gegarandeerde beschikbaarheid. Toegang tot een USB-aansluiting op de voorkant van het werkplekapparaat. Minimaal 19 -breedbeeldscherm (minimale resolutie 1366 x 768). Internationaal toetsenbord. Optische muis. Audioaansluiting op de voorkant van het werkplekapparaat ten behoeve van koptelefoon met microfoon. Mobiele werkplek De mobiele werkplek wordt ingezet voor medewerkers van RENN4. Deze werkplek is persoonsgebonden. Voor een overzicht welke medewerkers recht hebben op een mobiele werkplek wordt verwezen naar het document Uitrusting ICT-middelen voor RENN4 medewerkers versie 1 0.PDF in bijlage E. De mobiele werkplek bestaat uit de volgende voorzieningen: Laptop met vergelijkbare specificaties als de huidige bij RENN4 in gebruik zijnde laptops jonger dan één jaar. Aansluiting voor dockingstation en beamer. Dockingstation met aansluiting op netwerk en monitor. Toegang tot applicaties en content en het internet. Afdrukken en scannen van documenten op een netwerkprinter. Centraal opslaan ( op het netwerk ) van bestanden met gegarandeerde beschikbaarheid. Lokaal opslaan van data met synchronisatie naar de centrale opslag ( het netwerk ). Toegang tot een USB-aansluiting. Optische drive met mogelijkheid tot het afspelen en branden van CD s en DVD s. Minimaal 15,6 -breedbeeldscherm (minimale resolutie 1366 x 768). Internationaal toetsenbord. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 21 van 69

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Diensten- en productencatalogus

Diensten- en productencatalogus Behorend bij het Bedrijfsplan ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Op weg naar de Regionale InformatieDienst Rijk van Nijmegen van, voor en door de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud cloud innovation by Macaw 7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud Microsoft Office 365 of Google Apps for Business Organisaties hebben nieuwe keuzemogelijkheden waar het gaat om de zogenoemde

Nadere informatie