Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen ICT-dienstverlening"

Transcriptie

1 Programma van en ICT-dienstverlening

2 Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File : Pro-PvE-49111renn4-EUaanbest-ICTdienstverlening-1.docx Status : definitief Aantal pagina's : 69 Datum : 21 december 2012 RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 2 van 69

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Huidige situatie Algemeen Software ICT Service management Werkplekken Printers Centrale ICT Beveiliging IDM Lokale infrastructuren Internet Telefonie Gewenste situatie Inleiding Uitgangspunten ICT Relevante ontwikkelingen Gewenste dienstverlening ICT-Servicemanagement Werkplekken Software IDM Telefonie Gebruikersinterface Transitie/retransitie Programma van en ICT-voorziening Algemeen Werkplek Applicaties Dataopslag en back-up Beveiligingsdiensten RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 3 van 69

4 5 Programma van en Beheer en onderhoud Algemeen Servicedesk Gebruikersbeheer Incidentbeheer Wijzigingsbeheer Probleembeheer Governance Training Programma van en Transitie Bijlage A: Applicatielandschap Bijlage B: Datalandschap Bijlage C: Serverpark Bijlage D: Netwerktekening Bijlage E: Processen en procedures Bijlage F: CMDB Bijlage G: Overzicht huidige ICT-gerelateerde leveranciers Bijlage H: IDM Bijlage I: Conformiteitentabellen RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 4 van 69

5 1 Inleiding Voor u ligt het Programma van en ten behoeve van de ICT-dienstverlening voor RENN4. Dit Programma van en is onderdeel van de Offerteaanvraag van de Europese Aanbesteding ICTdienstverlening van RENN4met Tendernet-kenmerk Dit Programma van en bevat de eisen, wensen en vragen die RENN4 heeft met betrekking tot de ICT als Dienst als vervanging van de eigen ICT. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie. Functioneel gezien is dit ook de situatie die RENN4 in de gewenste situatie wil hebben. De gewenste situatie is beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de eisen, wensen en vragen die RENN4 heeft met betrekking tot de ICT-dienstverlening. Hoofdstuk 5 gaat in op de eisen, wensen en vragen rond beheer en onderhoud. Hoofdstuk 6 beschrijft de eisen, wensen en vragen rond de transitie van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. In diverse bijlagen wordt verwezen naar additionele documenten van RENN4. Al deze documenten zijn gebundeld in een gecomprimeerd bestand met de naam: Additionele documenten RENN4.zip. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 5 van 69

6 2 Huidige situatie Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie binnen RENN Algemeen RENN4 bestaat uit een aantal scholen en afdelingen. Op dit moment telt RENN4 10 SO- en VSOscholen met dependances verspreid over de drie noordelijke provincies op een tweetal afdelingen, te weten het bedrijfsbureau en RENN4-SENSOR. Organisatie Voor de beschrijving van de RENN4-organisatie verwijzen wij u naar de Offerteaanvraag, par. 2.1 waarvan dit Programma van en onderdeel uitmaakt. Visie op ICT Voor de beschrijving van de RENN4-visie op ICT verwijzen wij u naar de Offerteaanvraag, par. 2.2 waarvan dit Programma van en onderdeel uitmaakt. In de visie op ICT geeft RENN4 ook aan wat de positie van de ICT-afdeling is binnen RENN4 en hoe regieorganisatie binnen de ICT-organisatie is ingericht. De ICT-gebruikers RENN4 erkent vier categorieën van ICT-gebruikers, te weten: 1 Leerkrachten. 2 Leerlingen. 3 Ambulante begeleiders. 4 Administratief medewerkers (alle andere medewerkers dan onder 1, 2, en 3 genoemd). In dit document worden met medewerkers de leerkrachten, ambulante begeleiders en administratief medewerkers bedoeld. Over het algemeen hebben de ICT-gebruikers van RENN4 een laag ICT-vaardigheidsprofiel. 1 Leerkrachten Deze gebruikersgroep maakt gebruik van kantoorapplicaties en onderwijs specifieke softwarepakketten. De leerkracht heeft een vaste werkplek (desktop) in het lokaal met daaraan een digibord gekoppeld. Daarnaast beschikt de leerkracht over een aantal leerlingwerkplekken waar de leerlingen op werken. De leerkracht kan vanaf zijn werkplek monitoren wat leerlingen op deze leerlingwerkplekken doen. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 6 van 69

7 2 Leerlingen Op de RENN4-scholen zitten Cluster 4-leerlingen. Door duidelijke afspraken met leerlingen rond gebruik van een computer kunnen leerlingen goed werken met de computer in de klas. Computers worden veelal gebruikt voor schooldoeleinden. Daarnaast spelen leerlingen als beloning een spelletje via internetpagina s. Leerlingen gebruiken methodegebonden software. Programma s worden opgestart door de leerkracht of indien capabel door de leerling zelf. Gezien de aard van de leerlingen moeten computers naar behoren en snel werken. Een niet werkende of traag werkende computer kan leiden tot frustratie en mogelijk agressie. De leerlingen maken gebruik van het internet (o.a. streaming media), de Officesuite en onderwijsspecifieke applicaties. Leerlingen beschikken niet over een persoonlijke werkplek en maken gebruik van klassikale vaste werkplekken (desktop). Op SO-scholen wordt er gebruik gemaakt van groepsaccounts, op VSO-scholen hebben de leerlingen een individueel account. 3 Ambulante begeleiders Een ambulant begeleider is veel op weg en dient mobiel te zijn in zijn/haar werk. Zij beschikken over een laptop en een mobiele telefoon. De ambulante begeleiders maken gebruik van internet en de Officesuite en kunnen te allen tijde bij hun bestanden op het netwerk van RENN4, ook buiten het bedrijfsnetwerk van RENN4. 4 Administratief medewerkers (andere medewerkers dan onder 1, 2, en 3 genoemd) Administratief medewerkers betreffen medewerkers van RENN4 College van Bestuur, bedrijfsbureau en administratief en ondersteunende medewerkers op scholen. Deze groep maakt, afhankelijk van functie, gebruik van een laptop of desktop. De administratief medewerker maakt gebruik van kantoorapplicaties. Beleving van ICT-gebruikers De ICT-gebruikers van RENN4 kunnen op de werkplek hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren, echter, men heeft moeite met veranderingen of vernieuwingen. De ICT-gebruikers moeten herhaaldelijk en uitgebreid worden geïnstrueerd. De ICT-gebruikers zien de ICT-afdeling als een winkel en vinden dat de computer het gewoon moet doen. Er is ook weinig begrip voor de wijze waarop de ICT-afdeling werkt; deze vindt men bureaucratisch. De ICT-gebruikers zijn bij RENN4 gewend korte lijntjes met de afdeling ICT te hebben en verwachten nog vaak dat een willekeurige ICT-medewerker even kan worden gevraagd langs te komen om een incident op te lossen. Schatting is dat de huidige ICT-voorzieningen 95% beschikbaar zijn en voor 95% doet wat het moet doen. In de beleving van ICT-gebruikers is dat ca. 70% van de wijzigingsverzoeken te lang in behandeling zijn. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 7 van 69

8 Projectmanagement ICT-projecten bij RENN4 worden op basis van PRINCE II uitgevoerd. Projecten worden eerst geformuleerd in een businesscase. De businesscase moet worden goedgekeurd door het management (hoofd bedrijfsbureau/directeuren scholen) voordat een projectplan kan worden gemaakt. De planning van ICT-projecten dient met de ServiceDesk RENN4 (SDR) te worden afgestemd. Hiervoor wordt het planningsproces gebruikt (zie bijlage E). De SDR adviseert wanneer een project het beste uitgevoerd kan worden op basis van impact, urgentie en beschikbare resources. 2.2 Software Het applicatielandschap van RENN4 kent verschillende softwarepakketten. De softwarepakketten worden onderverdeeld in 6 soorten, te weten: Besturingssysteem Educatief Kantoorapplicatie Netwerk utilities Server Standaardapplicatie. De applicaties zijn daarnaast gecategoriseerd met de volgende kenmerken: Netwerkapplicaties Deze netwerkapplicaties/client-serverapplicaties worden beschikbaar gesteld via de Apps -map op de server van betreffende locatie. De applicaties worden geïnstalleerd in de root van deze map. MSI-packages worden geplaatst in de map ga. Deze packages worden vervolgens gedistribueerd via het onderdeel Software Installation van Group Policies. De data die de applicaties genereren wordt in de datamap van de desbetreffende applicatie in Apps opgeslagen. Standalone applicaties Standalone applicaties worden handmatig op een werkstation geïnstalleerd door een werkplekbeheerder. Data wordt bewaard op de lokale computer of op de netwerkschijf van de ICTgebruiker. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 8 van 69

9 Hosted applicaties Onder hosted applicaties worden alle applicaties op webservers verstaan die RENN4 zelf intern host en onderhoudt. De data die door deze applicaties wordt gegenereerd wordt opgeslagen in databases op dedicated databaseservers. Ook de databaseservers worden door RENN4 zelf onderhouden. SaaS-applicaties RENN4 maakt daarnaast ook gebruik van een aantal SaaS-applicaties. Deze categorie groeit door de jaren heen steeds sterker. Deze applicaties worden hooguit functioneel beheerd door RENN4. De hosting, het technisch beheer en het onderhoud worden uitgevoerd door de leverancier van deze pakketten. Voor een overzicht van het applicatielandschap wordt verwezen naar bijlage A. Van alle applicaties is een migratiedossier opgesteld. Daarin zijn de volgende zaken beschreven: Deployment methode Data allocatie Licenties Media Documentatie Overige bijzonderheden. 2.3 ICT Service management ServiceDesk RENN4 beschikt over een eigen ServiceDesk, in dit document ServiceDesk RENN4 (SDR) genoemd. De SDR fungeert voor de ICT-gebruikers van RENN4 als contactpunt (SPOC) voor alle ICTgerelateerde meldingen. Voor een verdere beschrijving van de SRD verwijzen wij u naar bijlage E. Inkoop De inkoop van alle ICT-middelen vindt plaats binnen de afdeling ICT. CMDB Alle ICT-middelen (Configuratie Items (CI s)) zijn geregistreerd in de CMDB. RENN4 gebruikt hiervoor Topdesk 5. In bijlage F vindt u een overzicht van alle geregistreerde middelen. Voor een gedetailleerder beeld van het CMDB-registratieproces verwijzen wij u naar het document RENN4 CMDB proces V1.5 in bijlage E. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 9 van 69

10 Wijzigingsbeheer en Incidentbeheer RENN4-ICT voert Incident- en Wijzigingsbeheer uit volgens processen zoals die door ITIL-v2.0 zijn omschreven. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze processen verwijzen wij u naar bijlage E. Contractbeheer Alle contracten en overeenkomsten met derden zijn vastgelegd in de applicatie Leveranciersmanager (SaaS-oplossing van Rietplas)) en worden van daaruit bewaakt. Licentiebeheer Licentiebeheer is bij applicatiebeheer belegd. De applicatiebeheerder registreert bij een wijziging in het applicatielandschap de licenties die in gebruik zijn in de CMDB. Hiervoor wordt de applicatie TOPdesk gebruikt. Bij het verlopen van een licentie krijgt de applicatiebeheerder een waarschuwing via vanuit TOPdesk. Daarnaast worden ook licenties centraal beheerd in de portaal van SLB diensten. Vanuit deze dienst ontvangt de applicatiebeheerder informatie omtrent het verlopen en al dan niet verlengen van de betreffende licenties. Planning RENN4 maakt gebruik van een centrale planning van projecten en reguliere werkzaamheden. De centrale planning is nodig om de juiste prioriteit (impact en urgentie) van verschillende verzoeken vanuit verschillende geledingen van de organisatie vast te stellen en de juiste resources in te zetten. De centrale planning wordt uitgevoerd door de SDR (ServiceDesk RENN4). Voor een gedetailleerde beschrijving van het planproces wordt verwezen naar bijlage E. Leveranciers In bijlage G vindt u een overzicht van onze leveranciers die te maken hebben met de ICT van RENN4. Daarnaast is in het overzicht van applicaties (bijlage A) aangegeven wie de leverancier is van de betreffende applicatie. 2.4 Werkplekken RENN4 beschikt op dit moment over werkplekken bestaande uit: 600 educatieve werkplekken (schatting); 402 administratieve werkplekken (schatting); 339 mobiele werkplekken. Hiervan zijn 199 mobiele werkplekken en 15 administratieve werkplekken onderdeel van SENSOR. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 10 van 69

11 Fysieke Werkplekken De huidige grafische interface die binnen RENN4 gebruikt wordt is de Windows XP standaard interface. De ICT-gebruiker logt bij het opstarten van de werkplek in via het standaard CTRL-ALT-DEL inlogscherm waar men een gebruikersnaam en wachtwoord in dient te voeren. Daarnaast krijgen ICT-gebruikers de mogelijkheid lokaal aan te melden of op het domein van RENN4. Standaard is dit het RENN4-domein. Applicaties worden weergegeven op het bureaublad of het Startmenu door middel van snelkoppelingen. De educatieve applicaties worden in een gedeelde map weergegeven op het bureaublad middels een boom-icoon (leerlingmenu) dan wel een ster-icoon (docentmenu). De medewerkers hebben toegang tot het personaliseren van hun interface middels het wijzigen van persoonlijke instellingen, zoals: Bureaubladachtergrond Kleuren Startbalk Startmenu. De medewerkers hebben standaard de volgende snelkoppelingen op het bureaublad staan: Deze computer Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Internet Explorer Prullenbak. Daarnaast mogen medewerkers zelf snelkoppelingen aanmaken in hun eigen omgeving. Leerlingwerkplekken zijn echter minder flexibel ingericht afhangende van de wensen van de school. Leerlingen kunnen niets op het bureaublad aanpassen en hebben standaard de volgende snelkoppelingen op het bureaublad: Deze computer Leerlingmenu Internet Explorer Prullenbak Overige snelkoppelingenapplicaties. Leerlingen hebben geen toegang tot de Windows Verkenner-applicatie. Leerkrachten, ambulante begeleiders en administratief medewerkers kunnen vanaf hun vaste werkplek of mobiele werkplek (laptop) informatie op een CD-ROM of DVD branden of afspelen. In bijlage F is een overzicht gegeven van de huidige werkplekapparatuur. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 11 van 69

12 Onderwijsspecifieke apparatuur Op vrijwel alle locaties van RENN4 hangen Digitale Schoolborden van Active Board. Deze zijn voorzien van een Beamer en gekoppeld aan een vaste werkplek voor Leerkrachten. Binnen het speciaal onderwijs is een goed functionerend bord van essentieel belang. In bijlage F is een overzicht gegeven van onderwijsspecifieke apparatuur. Remote werken Laptop-gebruikers kunnen middels VPN(PPTP) van buitenaf via internet toegang krijgen tot het RENN4-netwerk. Dit betekent dat ze toegang hebben tot hun netwerkbronnen zoals bestanden en het gebruik van Outlook. De VPN-tunnel wordt opgezet tussen de Windows Client en de Forefront Threat management gateway met AD-Authenticatie. 2.5 Printers RENN4 heeft met Ricoh een leasecontract afgesloten voor levering van en onderhoud op multifunctionals. De ICT-gebruikers kunnen afhankelijk van rechten op deze multifunctionals printen. Daarnaast beschikken de medewerkers over scan to mail functionaliteit. Daarvoor zijn de multifunctionals gekoppeld met de Exchangeserver van RENN4. Iedere locatie is voorzien van een aantal multifunctionals. Onderstaand een overzicht van de types en aantallen. Model Aantallen Aficio MP C RICOH Aficio MP RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio MP C RICOH Aficio SP 4310N Centrale ICT Serverpark Bijlage C bevat een overzicht van de servers die op de RENN4-locaties staan met daarbij aangegeven of het fysieke of virtuele servers zijn en het Operating System. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 12 van 69

13 Netwerk Bijlage D bevat een tekening van het netwerk van RENN4 met daarin de locaties, type WANverbindingen, servers, IP-ranges e.d. Tussen de locaties Elzenlaan en de Veenhoopsweg is een straalverbinding actief. Elke locatie maakt gebruik van HP Procurve switches 10/100Mb met 1.000Mb-serververbinding. De hoofdlocatie maakt gebruik van Cisco 3600X redundante core switches met als edge switches een aantal (10/100Mb + 2x 1.000Mb) HP procurve Switches. DNS is via 2 servers geregeld. De DHCP-server is actief op de hoofdlocatie. Alle andere locaties krijgen een IP-adres van deze server. Deployment van updates, upgrades en Firmware revisies Vanuit WSUS wordt de distributie van updates uitgerold die via Microsoft Update worden aanbevolen. Per kwartaal worden Firmware-, bios- en driverupdates op de servers en werkplekken gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt. Datastructuur Naast een persoonlijke map (homedirectory) toegankelijk middels H:\-drive heeft iedereen toegang tot een gemeenschappelijke mappenstructuur. Deze mappenstructuur is verdeeld over 2 mappings W: (Werk) en M: (Media). Onder de Media mapping hebben alle medewerkers volledig toegang tot een gedeelde 800Gb-opslag. Onder de Werk-mapping is per school/afdeling een map met daaronder per locatie een map met daaronder enkele locatiespecifieke mappen. Zie figuur hieronder: RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 13 van 69

14 In bijlage B is een overzicht van servershares en de hoeveelheid en typen data op deze servershares per 15 oktober Beveiliging RENN4 heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage E. Antivirus Op een centrale server is de admin-interface geïnstalleerd van Symantec Enterprise Protection. Van hieruit is controle over alle aangesloten clients en servers met een Symantec client. De Symantec clients worden per locatie via GPO uitgerold (behalve de servers, deze zijn apart geïnstalleerd). RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 14 van 69

15 Back-up Dagelijks vanaf uur wordt de back-up gestart. De back-up omvat de data op de fileservers, applicatieservers en webservers, databases (Exchange en SQL), snapshots van virtuele servers en fysieke servers (bare metal recovery) van RENN4. De back-up wordt middels Tina Time Navigator Enterprise Edition 4.2 weggeschreven op een EMC AX4 SAN waar vervolgens weer een back-up van gemaakt wordt op tape via een Quantum Superloader LTO 4-tape robot op LTO 4 Ultrium 1,6 TB RW-tapes. Daarnaast staat op de fileservers Volume Shadow Copy service aan waardoor alle medewerkers zelf in staat zijn om een vorige versie van een bestand of map te herstellen. Certificaten RENN4 maakt gebruik van een standaard 128 bits wildcard SSL-certificaat geleverd door Comodo. Dit certificaat wordt ingezet bij het beveiligen van het dataverkeer van RENN4-applicaties die via het internet beschikbaar zijn gemaakt. De volgende applicaties zijn met dit certificaat beveiligd: MLS (leerlingvolgsysteem); TOPdesk (ICT-registratiesysteem); Outlook Web App; Extranet (Sharepoint collaboratieomgeving). Het certificaat is geldig tot 20 april Firewall De Firewall is een Forefront Threat Management gateway (ISA 2010) met Active Directorykoppeling. Dit betreft een Windows 2008 R2-server met servernaam SR00-APP-FTMG. 2.8 IDM RENN4 heeft Identity Management (IDM) ingericht zoals in bijlage H is weergegeven. De ICTgebruikers krijgen op basis van groepsrechten toegang tot applicaties, bestandslocaties, multifunctionals enz. 2.9 Lokale infrastructuren De RENN4-locaties zijn voorzien van UTP Cat.4- en Cat.5 e -bekabeling. Locatie Fonteinland heeft naast een fysiek netwerk ook een draadloos netwerk. Op elke locatie is een patchruimte/ serverruimte aanwezig met daarin de patchkast en eventuele serverapparatuur. Alle serverruimtes zijn voorzien van Airco. Middels verschillende kleuren Patchkabels wordt aangegeven of het een aansluiting betreft voor een externe partij, telefonie (VoIP), Backbone, servers, WAN-verbindingen, werkplekken en printers. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 15 van 69

16 2.10 Internet Internetaccess Internettoegang is centraal gefaciliteerd en is redundant uitgevoerd via KPN IAS en (Ziggo Zakelijk) verbindingen. Deze verbindingen worden gedistribueerd door middel van de Forefront Threat Management Gateway naar de RENN4-locaties (zie netwerktekening in bijlage D). De Forefront Management Gateway regelt de contentfiltering en blokkeert ongewenst dataverkeer over poorten en protocollen. Ook wordt hiermee de toegang tot hosted (web)applicaties verzorgd (publishing). De toegang tot internet voor leerlingen varieert per schoollocatie en wordt bepaald door teamleiders. Hosting RENN4 maakt gebruik van Ziggo zakelijke hosting. Hier wordt de website van RENN4 gehost en onderhouden. Het hostingspakket bevat o.a. PHP- en MySQL-ondersteuning ten behoeve van het gebruik van een Wordpress CMS en domeinregistratie (www.renn4.nl en sensor.renn4.nl) ondergebracht. RENN4 maakt ook gebruik van de volgende subdomeinen welke gepubliceerd worden via de Forefront Threat Management Gateway: Mls.RENN4.nl Servicedesk.RENN4.nl Dashboard.RENN4.nl Webmail.RENN4.nl Extranet.RENN4.nl Vpn.RENN4.nl Telefonie Vaste telefonie RENN4 heeft op de hoofdlocatie een Alcatel Omni-PABX telefooncentrale. Op 15 andere locaties staat een gateway die door middel van VoIP communiceert met deze telefooncentrale op de hoofdlocatie. RENN4 huurt op 10 locaties een ruimte met daarbij telefoonvoorziening. Mobiele telefonie RENN4 heeft momenteel 320 mobiele aansluitingen ondergebracht bij KPN. Het gaat om spraak en/of data. RENN4 gebruikt Nokia en HTC Android Smartphones. Deze laatste categorie synchroniseert en agenda door middel van de Android-mail en agendasynchronisatie met de Microsoft Exchange-omgeving. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 16 van 69

17 3 Gewenste situatie 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de gewenste ICT-situatie waarin RENN4 de ICT als dienst af in plaats van zelf ICT-voorzieningen te treffen. 3.2 Uitgangspunten ICT Naast de uitgangspunten, beschreven in het ICT-beleidsplan (zie bijlage E) en in hoofdstuk 2 van de Offerteaanvraag waarvan dit Programma van en deel uitmaakt, geldt dat: RENN4 met de uitbesteding van de ICT minimaal beschikt over dezelfde ICT-functionaliteit als waarover zij in de huidige situatie beschikt, tenzij anders in het Programma van en is aangegeven; de geleverde ICT als dienst minimaal dezelfde kwaliteit (betrouwbaarheid, beschikbaarheid) heeft als de huidige ICT. tenzij anders in het Programma van en is aangegeven. 3.3 Relevante ontwikkelingen RENN4 ziet in relatie met de gevraagde ICT-dienstverlening op dit moment in haar organisatie ontwikkelingen: Ontwikkeling aantallen leerlingen en medewerkers Voor de komende jaren is de prognose van aantallen leerlingen en medewerkers als volgt: Jaar Aantal leerlingen Aantal medewerkers Bedrijfsbureau SENSOR Scholen FTE medewerkers Demografische -0,6% -3,1% -3,7% -4,4% -5,1% -5,7% -6,6% ontwikkeling Tabel 1 Prognoses per RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 17 van 69

18 Samenwerkingsverbanden RENN4 zoekt nieuwe samenwerking met andere speciaal onderwijsscholen waaronder SBO de Delta te Appingedam. Tablets i.p.v. fysieke schoolboeken RENN4 ziet een ontwikkeling in het gebruik van tablets binnen het onderwijs. De organisatie verwacht dat de komende jaren fysieke schoolboeken worden vervangen door digitale boeken die beschikbaar gesteld worden via tablets. Bring Your Own Device Er worden op dit moment ICT-middelen in het netwerk toegestaan die geen eigendom van RENN4 zijn (Bring Your Own Device). Deze apparaten krijgen echter op dit moment alleen toegang tot de internetdienst. RENN4 verwacht dat Bring Your Own Device binnen 3 jaar een voorziening is die aan de medewerkers wordt geboden. Toename multimedia Het gebruik van multimedia in de klas en op administratieve, educatieve en mobiele werkplekken neemt binnen RENN4 naar verwachting jaarlijks toe. Dit mede door de komst van digiborden, streaming videodiensten en tablets. Digitale leermiddelen Hoewel RENN4-scholen gebruik maken van educatieve applicaties die standalone of client/server gebaseerd draaien op de lokale computers wordt steeds meer methodegebonden software door uitgevers gemigreerd naar cloud-toepassingen. Ook RENN4-scholen gaan onvermijdelijk mee in deze ontwikkeling. Naar verwachting zal alle methodegebonden software tussen nu en 3 jaar in de cloud gebruikt gaan worden in plaats van op de lokale computers en servers. Deze ontwikkeling zal tevens betekenen dat e-learning in de nabije toekomst realiteit zal worden voor RENN4-scholen. Door meer gebruik te maken van cloud-oplossingen voor de methodegebonden software zal in de toekomst educatief materiaal online beschikbaar komen dat via een portaal kan worden aangeboden. Stuurinformatie RENN4 ziet een de groeiende behoefte aan centraal beschikbare managementinformatie (leeropbrengsten). Hierbij moet gedacht worden aan het samenstellen van resultaten uit methodegebonden software over de scholen van RENN4 als bevoegd gezag. Om regie te kunnen voeren op de ICT wil RENN4 beschikken over stuurinformatie. Deze door de Dienstverlener te leveren informatie moet met de ICT-organisatie van RENN4 worden afgestemd. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 18 van 69

19 3.4 Gewenste dienstverlening De gewenste dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Het als dienst afnemen van de ICT-voorziening (hoofdstuk 4): applicatiedistributie en technisch applicatiebeheer; centrale dataopslag, back-up en restore; werkplekapparatuur (huidige werkplekapparatuur wordt ter overname aangeboden); beveiligingsdiensten; LAN-componenten (huidige Switches worden ter overname aangeboden); WAN-componenten (huidige routers worden ter overname aangeboden). 2 Beheer en onderhoud van de ICT-voorziening (hoofdstuk 5): Beheerwerkplek; Gebruikersbeheer; Beheer LAN-omgeving en WAN-apparatuur; ICT-beheer op basis van ITIL; Helpdeskfunctie; Het uitvoeren van de SPOC (Single Point Of Contact) functie richting externe leveranciers (zie bijlage G). 3 Transitie/Migratie naar de nieuwe situatie en acceptatie (hoofdstuk 6). Voor de beantwoording van de en, Vragen en Wensen dient de Inschrijver de in bijlage I gegeven conformiteitentabellen volledig in te vullen. Alle RENN4-scholen zijn onderling gekoppeld via het (WAN) of een Epacity DSL-lijn van KPN. De door de leverancier te leveren dienstverlening dient via dit netwerk te worden ontsloten. Een netwerktekening met daarin het WAN opgenomen treft u aan in bijlage D ICT-Servicemanagement ServiceDesk en SPOC De ServiceDesk van RENN4 (SDR) fungeert als Single Point Of Contact (SPOC) voor de ICTgebruikers van RENN4. Alle incidenten, verzoeken, etc. worden bij SDR ingediend en door de SDR geregistreerd (zie bijlage E, Positionering ServiceDesk). De Dienstverlener fungeert ten behoeve van technische aspecten als SPOC voor de SDR en alle ICT-leveranciers van RENN4 (zie bijlage F). RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 19 van 69

20 CMDB De ICT-organisatie van RENN4 zal in de nieuwe situatie haar eigen Configuratie Items (CI s) blijven registreren in een CMDB. De CI s betreffen onder andere, digiborden, beamers, multifunctionals en telefonie gerelateerde apparaten. Met de CMDB wil RENN4 inzicht hebben in: De in gebruik zijnde resources en de configuratie daarvan. Wie deze resources gebruiken en waar kosten van deze resources aan worden toegewezen. Statusgegevens van de resources (aanschafdatum, in gebruik, Spare/voorraad enz.). Geschiedenis bijhouden op alle CI s De Dienstverlener dient de CI s in een CMDB te registreren die van toepassing zijn voor de dienstverlening aan RENN4. De door de Dienstverlener te leveren resources (CI s) moeten voor de ICT-organisatie van RENN4 inzichtelijk zijn Werkplekken RENN4 neemt in de gewenste situatie de ICT als dienst af. Dit is inclusief de benodigde hardware die nodig is voor de werkplek zoals Desktopapparatuur, Laptops, Tablets, Switches en Routers. De huidige Desktops, Laptops, Switches en Routers biedt RENN4 ter overname aan. Op basis van de in hoofdstuk 2.1 gedefinieerde gebruikersgroepen worden drie type werkplekken onderscheiden: 1 Type ADM = Administratieve werkplek (ADM). 2 Type EDU = Educatieve werkplek (EDU). 3 Type MOB = Mobiele werkplek (MOB). Administratieve werkplek De administratieve werkplek wordt ingezet voor alle medewerkers van RENN4 die niet beschikken over een mobiele werkplek. Deze werkplek is vestiginggebonden en niet persoonsgebonden. De administratieve werkplek bestaat uit de volgende voorzieningen: Een vast opgestelde (niet mobiel) werkplekapparaat. Aansluiting voor Digibord of tweede scherm. Toegang tot applicaties en content. Toegang tot het internet. Meekijken op desktop van leerlingen ter controle op gebruik van de werkplek door de leerlingen. Afdrukken en scannen van documenten op een netwerkprinter. Centraal opslaan ( op het netwerk ) van bestanden met gegarandeerde beschikbaarheid. Toegang tot een USB aansluiting op voorkant van het werkplekapparaat. Optische drive om CD-ROM s dan wel DVD s af te spelen en te branden. Minimaal 19 -breedbeeldscherm (minimale resolutie 1366 x 768). Internationaal toetsenbord. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 20 van 69

21 Optische muis. Geïntegreerde luidspreker in monitor of systeemkast van het werkplekapparaat. Audioaansluiting op de voorkant van het werkplekapparaat ten behoeve van koptelefoon met microfoon. Educatieve werkplek De educatieve werkplek wordt ingezet voor alle leerlingen van RENN4. Deze werkplek is vestiginggebonden en niet leerlinggebonden. De leerlingenwerkplek bestaat uit de volgende voorzieningen: Een vast opgestelde (niet mobiel) werkplekapparaat. Toegang tot applicaties en content. Toegang tot het internet. Afdrukken en scannen van documenten op een netwerkprinter. Centraal opslaan ( op het netwerk ) van bestanden met gegarandeerde beschikbaarheid. Toegang tot een USB-aansluiting op de voorkant van het werkplekapparaat. Minimaal 19 -breedbeeldscherm (minimale resolutie 1366 x 768). Internationaal toetsenbord. Optische muis. Audioaansluiting op de voorkant van het werkplekapparaat ten behoeve van koptelefoon met microfoon. Mobiele werkplek De mobiele werkplek wordt ingezet voor medewerkers van RENN4. Deze werkplek is persoonsgebonden. Voor een overzicht welke medewerkers recht hebben op een mobiele werkplek wordt verwezen naar het document Uitrusting ICT-middelen voor RENN4 medewerkers versie 1 0.PDF in bijlage E. De mobiele werkplek bestaat uit de volgende voorzieningen: Laptop met vergelijkbare specificaties als de huidige bij RENN4 in gebruik zijnde laptops jonger dan één jaar. Aansluiting voor dockingstation en beamer. Dockingstation met aansluiting op netwerk en monitor. Toegang tot applicaties en content en het internet. Afdrukken en scannen van documenten op een netwerkprinter. Centraal opslaan ( op het netwerk ) van bestanden met gegarandeerde beschikbaarheid. Lokaal opslaan van data met synchronisatie naar de centrale opslag ( het netwerk ). Toegang tot een USB-aansluiting. Optische drive met mogelijkheid tot het afspelen en branden van CD s en DVD s. Minimaal 15,6 -breedbeeldscherm (minimale resolutie 1366 x 768). Internationaal toetsenbord. RENN4, 21 december 2012, versie 1 pagina 21 van 69

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad.

Wij zien uit naar uw aanmelding op uiterlijk de gestelde datum en tijd zoals genoemd in de Selectieleidraad. Nota van Inlichtingen Digitale werkomgeving Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Digitale werkomgeving Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Omschrijving: De digitale werkomgeving voor

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

GS PASS voor scholen. Demonstratie

GS PASS voor scholen. Demonstratie GS PASS voor scholen Demonstratie Inhoud Korte uitleg Grafisoft Grafisoft Systeembeheer Korte uitleg basis van Pass technologie voor bibliotheken / scholen Uitleg Pass voor scholen Pass voor scholen modules

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College Centralisatie van de ICT brengt het Twents Carmel College naar een hoger ICT-plan Maikel Scholten Marcel Tijink Twents Carmel College Switch ICT Professionals Agenda: Uitdagingen binnen het onderwijs Onze

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 2 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS

BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS BIJLAGE 7 FICTIEVE CASUS Docentenperspectief online Toelichting online docenten: De online docenten hebben altijd de beschikking over WIFI en hebben derhalve altijd toegang tot de online HAS werkplek.

Nadere informatie

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1.

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1. 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 2 3 What s Next... 2 4 Revisies... 2 5 Hoofdplan... 3 5.1 Serverpark opwaarderen naar Windows Server 2012 R2 64 bit... 4 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes... 4 5.1.2 Servers

Nadere informatie

Handleiding. Online backup PC

Handleiding. Online backup PC Handleiding Online backup PC Inhoudsopgave 1. Installatie 2 2. Configuratie eerste keer 4 3. Bepalen waarvan een backup gemaakt moet worden 5 4. Instellen wanneer de backup wordt uitgevoerd 5 5. Beveiliging

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen De Pionier 2015 Waarom Windows 10? (1) Windows 10 is een Service, d.w.z. gedurende de levensduur van de hardware

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 4 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 6

Nadere informatie

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE?

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? K o m a l l e s te w e t en o ver de vers ch ille n t usse n Mi c ros o ft Office 36 5 en d e O n l i n e We r k plek van Su cces s fu lly. Back-up Voor

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda

Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Personalia Naam: Rendy L Geboortedatum: 02-10-1990 Geboorteplaats: Gouda Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Profiel Opleidingen Ik heb mijn MBO diploma gehaald met als doel carrière te maken in de

Nadere informatie

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0 Zakelijk Office 365 Installatie handleiding Versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 3 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1

Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1 Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 28-3-2017 Van Swalm & Roer Ref. KQPN/2017/1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Microsoft Secure Productive Enteprise

Microsoft Secure Productive Enteprise Microsoft Secure Productive Enteprise Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid zal in de toekomst

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer

Nadere informatie

Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014

Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014 Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2 Hoofdstuk 2. Gebruik en installatie 3 2.1 Benodigdheden 3 2.2 Inloggen 4 2.3 Muziek luisteren 6 2.4 Wachtwoord

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet In samenwerking met de Vlaamse overheid De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en professioneel SchoolNet is een set van flexibele

Nadere informatie

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en profes SchoolNet is een set van flexibele internetoplossingen voor scholen. Met het

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie