8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer"

Transcriptie

1 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan moet denken 3. Uw administratie: wat moet u regelen? 3.0 Indentificatie plicht 3.1 Uw belastingzaken 3.2 Opbouw AOW 3.3 Kinderbijslag 3.4 Verzekeringen 3.5 Uw rijbewijs 3.6 Ontslag en uitkering van uw partner 3.7 Stemmen vanuit het buitenland 4. Welke documenten heeft u nodig voor uw vertrek? 4.1 Als u de NAVO-status krijgt 4.2 NAVO-reisopdracht 4.3 Clearance 4.4 Veiligheidsonderzoek 4.5 Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft 5. Uw gezondheid 5.1 Medische feiten 5.2 Meld uw vertrek bij uw huisarts en tandarts 6. Overige zaken voor de voorbereiding 6.1 Bank- en girorekeningen 6.2 Uitschrijven uit het bevolkingsregister 6.3 Voorbereidende (taal)cursus 6.4 Leesvoer uit Nederland 6.5 Militaire Post Organisatie (NAPO) 6.6 Voorbereiding voor uw kinderen 6.7 Informatie over uw reis 6.8 Informatie voor achterblijvers 6.9 Inschepingsverlof 6.10 Maatgegevens KPU-bedrijf 6.11 Versturen van bagage (repat kist) 8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen 8.1 Uitvoer uit Nederland 8.2 Belastingvrij een motorrijtuig kopen 9. Voorbereiding op uw terugkeer 9.1 Sponsor 10. Een woning in Nederland 10.1 Waar gaat u wonen? 11. Uw administratie: wat moet u regelen? 11.1 Kinderbijslag 11.2 Verzekering bagage en inboedel 11.3 Uw rijbewijs 12. Welke documenten heeft u nodig voor uw terugkeer? 12.1 Als u de NAVO-status heeft 12.2 Als u de diplomatenstatus heeft Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft 13. Overige zaken bij terugkeer 13.1 Uw terugreis 13.2 Invoer van uw auto in Nederland 13.3 Onderwijs van uw kinderen 13.4 Ontschepingsverlof 13.5 Buitenlandse aktes laten registreren in Nederland 14. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? 15. Checklist 7. De voorbereiding: wat moet u regelen? 7.1 Opslaan en meenemen van uw spullen 7.2 Inpakken van uw spullen 7.3 Als u tijdelijke woonruimte nodig heeft 7.4 Huisdieren, planten en verboden souvenirs 7.5 Tips voor de verhuizing 1

2 Waarom deze brochure? Bij uw vertrek naar het buitenland en uw terugkeer naar Nederland komt het nodige kijken. Wat doet u met uw huis in Nederland? Hoe zit het met uw belastingaangifte? Hoe regelt u de verhuizing? En hoe regelt u woonruimte in Nederland als u teruggaat? In deze brochure vindt u nuttige informatie over de voorbereidingen die u moet treffen en tips voor uw uiteindelijke vertrek en terugkeer. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de frontoffice van het DienstenCentrum Buitenland (DCB). Of kijk op het intranet of internet, u kunt dan direct doorlinken naar de voorschriften en regelingen die gelden bij vertrek naar het buitenland. Mede namens alle medewerkers die betrokken zijn bij de voorlichting, voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van uw (mogelijke) plaatsing wensen wij u veel succes met de voorbereiding en een goede tijd in het buitenland. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend; formele aanspraken kunnen slechts worden ontleend aan de officiële regelgeving en voorschriften. 2

3 1. Voorbereiding op uw vertrek Van het DCB ontvangt u een informatiepakket met onder andere het intakeformulier. Met het intakeformulier kunt u de verschillende regelingen en voorzieningen aanvragen. U kunt het DCB machtigen bepaalde aanvragen namens u in te dienen. Het DCB neemt hiervoor alle benodigde stappen en houdt u op de hoogte van de stand van zaken. Is er in uw geval sprake van een spoedplaatsing? Dan kunt u zelf contact opnemen met het DCB. U hoeft dan niet te wachten tot u het intakeformulier heeft ontvangen. Let op! Heeft u voor uw gezinsleden voor uw verblijf in het buitenland (buiten Europa) een gezondheidsverklaring nodig? Volg dan de instructie op het formulier 'keuring gezinsleden'. Het DCB wordt door de Sociaal Medische Dienst/Hoofd Gezondheidscentrum geïnformeerd. Het DCB kan namelijk alleen verzoeken in behandeling nemen met een gezondheidsverklaring. Wij raden u aan al uw voorbereidingen te regelen via het DCB en vervolgens kunt u rechtstreeks contact op te nemen met de lokale NSU of administratieve commandant in het land van plaatsing. De ervaring leert dat dit onnodige vertraging en onduidelijkheden oplevert. 1.1 Sponsor In de meeste gevallen krijgen medewerkers van Defensie die naar het buitenland vertrekken, met uitzondering van Duitsland, een zogenoemde sponsor. Dat is een collega die al in het land van plaatsing woont en werkt. Een sponsor kan u informatie geven over uw nieuwe woon- en werkomgeving. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de werkplek, aanwezigheid van winkels, openbaar vervoer, scholen en andere voorzieningen. Voor informatie over scholen kunt u ook contact opnemen met de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Adres en telefoonnummer staan in de adressenlijst. Mogelijk kan uw sponsor foto's of een video sturen van de omgeving, zodat u een beeld krijgt van de plaatselijke omstandigheden. Ook kan uw sponsor u adviseren bij de aanschaf van bijvoorbeeld een auto of apparatuur en bemiddelen bij bijvoorbeeld het overnemen van huisraad of een auto van uw voorganger. Na aankomst in uw nieuwe woonland zal uw sponsor u helpen met zaken als inschrijving in het bevolkingsregister, aanvraag van water, gas en elektriciteit en dergelijke. Wij raden u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw sponsor en dit contact goed te onderhouden. Het is immers erg prettig alvast iemand te kennen in uw nieuwe woonland. Als u iemand kent die al woont en werkt in het land van plaatsing en u wilt diegene graag als sponsor hebben, kunt u dat aangeven bij het DCB. 3

4 2. Uw woning in Nederland Wat doet u met uw woning in Nederland? Er zijn verschillende mogelijkheden. Heeft u een huurwoning, dan kunt u de huur opzeggen, maar u kunt soms ook met de verhuurder afspraken maken over onderhuur. Heeft u een koopwoning, dan kunt u uw huis verhuren, verkopen, maar uiteraard ook leeg laten staan. Zie ook de flyer eigen woning. Houd er rekening mee dat, als u uw woning in Nederland opgeeft, het niet altijd even makkelijk zal zijn om na terugkeer weer een woning te vinden. Bijvoorbeeld omdat de huizenprijzen erg zijn gestegen of omdat er lange wachtlijsten zijn voor huurwoningen. 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen Als u besluit uw huis te verhuren of in onderhuur te doen, zult u duidelijke afspraken moeten maken met de huurder. Het is raadzaam hiervoor een deskundig bedrijf of een makelaar in te schakelen, dit om te voorkomen dat u bij terugkeer de huurder niet uit uw huis krijgt. Deze afspraken legt u vast in een huurcontract. Een belangrijk punt is dat het om tijdelijke huur gaat. Neem in het contract een begin- en een einddatum op. Als in het contract niet duidelijk is vermeld voor welke periode u het huis verhuurt, kunt u flinke problemen krijgen met de huurder. Wij adviseren u ook een ontbindingsclausule op te nemen in het huurcontract voor het geval u onverwacht eerder terugkomt naar Nederland. Maak ook goede afspraken over wat wel en wat niet is toegestaan (harige huisdieren, wietplantage) en hoe de huurder het huis moet achterlaten als hij weer vertrekt. Daarmee kunt u onaangename verrassingen voorkomen. Als u uw huis gemeubileerd verhuurt, raden wij u aan een inventarislijst op te stellen en die te laten ondertekenen door de nieuwe huurder. Het komt erop neer dat u samen met de huurder het contract tekent, u blijft zelf verantwoordelijk! Een eventueel ingeschakelde bemiddelaar blijft er juridisch gezien buiten. Alle kosten die u maakt voor het verhuren van uw woning en de risico's die daaraan zijn verbonden, zijn voor uw eigen rekening. Informeer van tevoren goed bij een makelaar of bij de Vereniging Eigen Huis over kosten en risico's. Er zijn een aantal instanties die kunnen helpen bij het verhuren van uw eigen woning. De relevante websites vindt u in de adressenlijst. Met het ministerie van Financiën is na intensief overleg een akkoord bereikt over de fiscale positie van de in Nederland aangehouden niet-verhuurde woning van de uitgezonden werknemer. Dit akkoord is op 10 november 2000 in de Ministerraad bevestigd en wordt hangende de parlementaire behandeling van de Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001 bij nota van wijziging voorgelegd aan de Tweede Kamer. De situatie is met ingang van 1 januari 2001 als volgt: Woning in Nederland is hoofdverblijf Voor in Nederland aangehouden woningen die voor de uitgezonden werknemer hoofdverblijf blijft (bijvoorbeeld indien gezinsleden daarin blijven wonen), geldt per 1 januari 2001 hypotheekrenteaftrek en het algemene eigenwoningforfait van 0.8%. Het huurwaardeforfait van 1.25% wordt per 1 januari 2001 verlaagd naar een eigenwoningforfait van 0.8% vanwege de sterk gestegen waarden van eigen woningen. Het eigenwoningforfait voor hoofdverblijf woningen heeft als grondslag de waarde in bewoonde staat: 60% van de vrije marktwaarde (1.25% = 60% van 2.05%). Een verhuurde woning is geen hoofdverblijf (zie ook punt 5). 4

5 2. Uw woning in Nederland Woning in Nederland is geen hoofdverblijf Ook voor de in Nederland aangehouden woning die voor de uitgezonden werknemer tijdelijk geen hoofdverblijf is, blijft per 1 januari 2001 de hypotheekrenteaftrek gelden. Voorwaarde is evenwel dat de woning de werknemer op het moment van uitzending gedurende al ten minste een jaar als hoofdverblijf ter beschikking staat. Voorwaarde is ook dat de woning niet wordt verhuurd (zie ook punt 5). Wel geldt een verhoogd eigenwoningforfait (evenals thans het verhoogde huurwaardeforfait). Vanwege de sterk gestegen waarden van eigen woningen is het verhoogde eigenwoningforfait per 1 januari 2001 verlaagd van 2.05% tot 1.3%. Dit verhoogde eigenwoningforfait heeft als grondslag de vrije marktwaarde, d.w.z. 100% van de waarde in vrij opleverbare staat. Het percentage van 1.3 is afgeleid van het eigenwoningforfait van 0.8% (100/60 x 0.8 = 1.3). Aftrek voor één woning In de systematiek van de Wet IB 2001, geldt dat slechts voor één woning hypotheekrenteaftrek kan worden geclaimd. Heeft een uitgezonden werknemer bijvoorbeeld zowel in Nederland als in het land waarnaar hij is uitgezonden een eigen woning, dan geldt de hypotheekrenteaftrek maar voor één woning. Gelijkheidsbeginsel Ter afdekking van risico s met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel heeft de regeling een ruimere werkingssfeer dan alleen de uitgezonden ambtenaren. Woning in Nederland wordt verhuurd Wanneer de uitgezonden werknemer ervoor kiest zijn woning te verhuren, geldt voor de toepassing van de Wet IB 2001 een onderscheid tussen tijdelijke verhuur en niet-tijdelijke verhuur. Met betrekking tot de eigen woning die tijdelijk aan derden wordt verhuurd (derden= personen die niet tot het huishouden van de eigenaar behoren) blijft de woning een hoofdverblijf woning, maar geldt niet het huurwaardeforfait van 0.8%, doch worden de huurinkomsten voor ¾ progressief belast met de inkomstenbelasting van box 1 en zijn de kosten van onderhoud etc. niet aftrekbaar. De eigen woning die permanent, althans niet-tijdelijk, wordt verhuurd, behoort tot de grondslag van Box 3. Voor de heffing van de inkomstenbelasting in box 3 geldt een verondersteld inkomen van 4% van het saldo van de WOZ-waarde van de woning en de eventuele woningfincieringsschuld. Dit forfaitair bepaalde inkomen uit de meer permanent verhuurde woning is belast met 30% inkomstenbelasting. De hypotheekrente zelf komt niet in aftrek. Eventuele vragen Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, dan wordt u verzocht de competente eenheid van de Belastingdienst te benaderen. De Belastingdienst vormt het eerste aanspreekpunt voor uw fiscale aangelegenheden, en kan in voorkomende gevallen een standpunt innemen betreffende uw specifieke fiscale positie. De werkgever kan dit niet. (inkomstenbelastingwetgeving). Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst in de adressenlijst. 5

6 2. Uw woning in Nederland Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de geldende fiscale bepalingen, die tijdens de parlementaire behandeling aanpassingen kunnen ondergaan. 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende Als u besluit uw huur op te zeggen of uw huis te verkopen, doet u er verstandig aan te informeren bij makelaars en woningcorporaties of het mogelijk is dat u zich alvast als woningzoekende inschrijft. Hoe langer uw inschrijftijd, hoe makkelijker het voor u zal zijn weer aan een woning te komen als u terug komt. 2.3 Waar u verder aan moet denken Denk eraan dat u tijdig uw gas, water en elektra, telefoon- en kabelabonnement opzegt. Zorg ook dat de gemeente weet dat u weggaat door u 5 dagen voor vetrek bij de gemeente uit te schrijven, zodat u geen aanslagen meer krijgt voor gemeentelijke belastingen. 6

7 3. Uw administratie: wat moet u regelen? 3.1 Identificatie Met ingang van 1 januari 2005 moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. In de praktijk betekent dit dat iedereen van 14 jaar en ouder altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich moet dragen. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan zich identificeren met het paspoort, soms het rijbewijs en de Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart). Welke identificatieplichten zijn er? De Wet op de identificatieplicht houdt in dat alle burgers van 14 jaar en ouder in bepaalde situaties (zoals aangewezen in verschillende wetten) aan bepaalde personen of instanties op hun verzoek een geldig identiteitsbewijs moeten laten zien. Dit geldt bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening, het in dienst treden bij een nieuwe werkgever en het aanvragen van een uitkering. Mensen moeten zich ook kunnen legitimeren bij de notaris en op het werk. En ook bij zwartrijden in het openbaar vervoer en bezoeken van een voetbalwedstrijd moet men een identiteitsbewijs aan de controleur of politieagent laten zien wanneer zij daarom vragen. Daarnaast mogen politie en marechaussee de identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus van iemand controleren om illegale immigratie tegen te gaan. Ook moet elke bestuurder van een motorrijtuig op verzoek van de politie een rijbewijs kunnen laten zien. Welke legitimatie wanneer gebruiken? In alle situaties waarin men zich moet identificeren zijn het Nederlandse paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en het vreemdelingendocument toegestaan. Het Nederlandse rijbewijs is niet altijd voldoende. Het rijbewijs geldt bijvoorbeeld niet als geldig identiteitsbewijs bij het in dienst treden bij een nieuwe werkgever en bij het aanvragen van een uitkering. Op het rijbewijs staat namelijk niets over de nationaliteit en de verblijfsstatus van de persoon. In een aantal gevallen, waarbij de nationaliteit of verblijfsstatus van de persoon minder belangrijk is, is ook het rijbewijs toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor bezoek aan voetbalwedstrijden, de notaris en geldzaken bij de bank. Ook bij controles op het werk door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of de FIOD volstaat een Nederlands rijbewijs. In overzichtje hieronder ziet u wanneer welk identificatiebewijs in verschillende situaties gebruikt moet worden. 7

8 3. Uw administratie: wat moet u regelen? Waar kunt u een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen? Een paspoort of Nederlandse identiteitskaart vraagt u aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waarbij u staat ingeschreven. Woont u in Duitsland kunt u bij uw bureau Gemeentezaken of het Consulaat terecht. Aan de uitgifte zijn kosten verbonden. De Nederlandse identiteitskaart is als reisdocument geldig binnen de Europese Unie. Een paspoort is ook buiten de Europese Unie geldig. Bij verlies en diefstal, bij ingetrokken rijbewijs Als u uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument kwijt bent of als die gestolen is, moet u aangifte doen bij de politie of als u in Duitsland woont bij de KMAR. De politie/kmar maakt een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal heeft u nodig voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs. In het geval u uw rijbewijs heeft moeten inleveren, bijvoorbeeld wegens te hard rijden of ontoelaatbaar alcoholgebruik, dient u er zelf voor te zorgen dat u zich met een ander geldig identiteitsbewijs, dus een paspoort of identiteitskaart, kunt identificeren. Bron en meer informatie 3.2 Uw belastingzaken Wonen in het buitenland kan gevolgen hebben voor uw aangifte voor de inkomstenbelasting. U moet uw verblijf in het buitenland zelf doorgeven aan de Belastingdienst, ook al gebeurt dat automatisch met uw uitschrijving uit het bevolkingsregister. Neem voor uw vertrek dan ook contact op met de Belastingdienst. Let op!! Gebruik niet het formulier van de website van de Belastingdienst: Adreswijziging doorgeven Buitenland. Als u gaat verhuizen en met uw gezin in het nieuwe woonland gaat wonen Stuur een kopie van het plaatsingsbesluit of functietoewijzing naar uw huidige belastingkantoor met een begeleidend briefje waarin u aangeeft dat Defensie u tijdelijk plaatst naar het buitenland. Geef in de brief ook aan dat u nog niet bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Vermeldt u dit niet dan kan de belastingdienst u antwoorden dat een brief niet nodig is, omdat de gemeente al doorgeeft wanneer u bent uitgeschreven. Het huidige Belastingkantoor zal u dan een 10 vragen formulier sturen en na ontvangst van het ingevulde formulier zal de belastingdienst u dan beschouwen als 'fictief binnenlandse belastingplichtige'. Dat betekent dat u gewoon in Nederland aangifte voor de inkomstenbelasting moet doen (E biljet), ook al woont u in het buitenland. U blijft namelijk in dienst van het ministerie van Defensie. Het is belangrijk dat de Belastingdienst weet dat uw verblijf in het buitenland tijdelijk is. Anders beschouwt de Belastingdienst u als emigrant en om die status te veranderen brengt voor u een hoop administratieve rompslomp met zich mee. Nadat u bent uitgeschreven uit de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) draagt het huidige belastingkantoor u over aan het belastingkantoor Buitenland te Heerlen. Als u niet gaat verhuizen en uw gezin blijft in Nederland wonen Stuur een kopie van het plaatsingsbesluit of functietoewijzing naar uw huidige belastingkantoor met een begeleidend briefje waarin u aangeeft dat Defensie u 8

9 3. Uw administratie: wat moet u regelen? tijdelijk plaatst naar het buitenland en dat uw gezin in Nederland woonachtig blijft. U vraagt hierbij om woonplaatsbepaling, dat wil zeggen dat u verzoekt om uw huidige woonplaats te handhaven als hoofdverblijf. Geef in de brief ook aan dat u nog niet bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Vermeldt u dit niet dan kan de belastingdienst u antwoorden dat een brief niet nodig is, omdat de gemeente al doorgeeft wanneer u bent uitgeschreven. Als dit verzoek door de huidige belastinginspecteur wordt toegestaan dan blijft hypotheek rente aftrekbaar in box 1 en blijft u in beheer bij uw eigen inspecteur. Denk aan het in Nederland voor vertrek aanvragen van uw DigiD code! Neem voor meer informatie contact op met het belastingkantoor in Heerlen. Telefoonnummer en adres vindt u in de adressenlijst. Let op! Als u uw huis in Nederland verhuurt, moet u dat ook opgeven bij de Belastingdienst. 3.3 Opbouw AOW Bij plaatsing in het buitenland blijven u en uw gezinsleden verzekerd voor de AOW. Buitenlandplaatsingen worden door Defensie elektronisch aangeleverd aan de SVB. Als uw partner in het buitenland gaat werken en meer verdient dan per jaar of een buitenlandse sociale uitkering ontvangt, is uw partner niet meer automatisch verzekerd. Uw partner kan zich wel vrijwillig verzekeren voor de AOW. De premie voor deze verzekering moet uw partner zelf betalen. Neem voor meer informatie contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Nadere informatie kunt u vinden op de internetsite van het DCB, bij links de link bij UWV buitenland,of onder de link Wegwijzer Sociale Zekerheid Defensie. Deze wegwijzer is ook te vinden op intranet via startpagina Personeel / Instroom en uitstroom personeel Defensie / Sociale zekerheid bij relevante onderwerpen. 3.4 Kinderbijslag Heeft u kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt, geef dan ruim voor uw vertrek, middels een brief met een afschrift van uw functietoewijzing / plaatsingsbeschikking, aan de Sociale Verzekeringsbank door dat u door Defensie wordt voor een bepaald aantal jaren wordt geplaatst in het buitenland. ( een verklaring E101 is n.v.t.). Zolang u in het buitenland woont, heeft u voor de kinderbijslag te maken met de SVB-vestiging in Leiden. De SVB vraagt u 1 x per 2 jaar om informatie, een zogenaamde Attestatie da Vita (bewijs van in leven zijn) over uw kinderen aan te leveren. 3.5 Verzekeringen Voor uw vertrek naar het buitenland zult u wellicht een aantal verzekeringen moeten beëindigen omdat de huidige verzekeringsmaatschappij geen dekking biedt gedurende uw verblijf in het buitenland. Denk aan uw inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering (werelddekking) en uw motorrijtuigenverzekering. Als u besluit uw huis in Nederland aan te houden, moet u uw opstalverzekering wel door laten lopen. Als u uw woning gemeubileerd verhuurt, adviseren wij u ook uw inboedelverzekering aan te houden. U kunt in Nederland bij enkele 9

10 3. Uw administratie: wat moet u regelen? verzekeringsmaatschappijen wel verzekeringen afsluiten die dekking bieden gedurende uw verblijf in het buitenland, voorbeelden hiervan zijn opgenomen in de adressenlijst. No-claimkorting Heeft u een no-claimkorting voor uw motorrijtuigenverzekering, neem dan de originele no-claimverklaring, eventueel in het Engels, mee naar uw nieuwe woonland. Zo kunt u in het buitenland opnieuw een korting krijgen op uw verzekeringspremie. Zorg er dan wel voor dat op de verklaring het aantal schadevrije jaren is vermeld. Het kortingpercentage is immers niet voor iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Verzekering bagage en inboedel Als u uw inboedel tijdelijk moet laten opslaan, is die inboedel verzekerd. Dat geldt niet voor uw persoonlijke bagage en bepaalde kostbaarheden die u wilt meenemen. Daarvoor zult u een aparte verzekering moeten afsluiten. U kunt overwegen een doorlopende reisverzekering af te sluiten (werelddekking). Bagageverzekering: de goederen die tot de normale reisbagage behoren zijn van rijkswege bij een dienstreis of overplaatsingsreis verzekerd. U zult echter voor de zgn. luxe artikelen (fotocamera/video) zelf een reis- en bagageverzekering moeten afsluiten; deze artikelen zijn niet inbegrepen in de verzekering via Defensie. Uw verzekeringsmaatschappij kan u hierover adviseren. Let op! Sluit de verzekering af voordat u zich laat uitschrijven uit het bevolkingsregister. 3.6 Uw rijbewijs Uw Nederlandse rijbewijs is niet in ieder land geldig. In sommige landen heeft u een internationaal rijbewijs nodig. Dit kunt u bij de ANWB aanvragen. Een internationaal rijbewijs is 1 jaar geldig. Als de geldigheid van uw rijbewijs afloopt tijdens uw verblijf in het buitenland, is het raadzaam uw rijbewijs te verlengen voordat u vertrekt. Het verlengen van uw rijbewijs is in Nederland makkelijker en goedkoper dan in het buitenland en kost minder tijd. De onderstaande tekst is van de site Vernieuwing Nederlands rijbewijs voor personen woonachtig buiten de EU/EER of Zwitserland Indien u woonachtig bent buiten de EU/EER of Zwitserland en u wilt uw Nederlandse rijbewijs vernieuwen dan kunt u dit aanvragen bij de RDW via een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Voorwaarde hierbij is wel dat u in het bezit bent van een EU/EER of Zwitserse nationaliteit. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld, dient u het aanvraagformulier tezamen met alle benodigde bescheiden (zie handleiding) te sturen naar het adres vermeld in de handleiding. Na inning van de leges en ontvangst van de aanvraag zal de RDW, indien aan alle voorwaarden is voldaan, het nieuwe Nederlandse rijbewijs sturen naar het door u opgegeven correspondentieadres in Nederland. Indien u een aanvraag indient in verband met vermissing van uw Nederlands rijbewijs dient u naast het aanvraagformulier ook een verklaring van vermissing in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring kunt u downloaden. Tevens dient u met ingang van 1 oktober 2006 een procesverbaal, opgesteld door de politie, te overleggen bij de aanvraag. 10

11 3. Uw administratie: wat moet u regelen? Afgifte rijbewijs aan personen woonachtig in een ander EU/EER land of Zwitserland Indien u in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs en u verhuist naar een ander EU/EER land of Zwitserland, is het niet mogelijk om uw Nederlandse rijbewijs te vernieuwen. U dient in het land waar u woonachtig bent te vragen hoe lang u nog mag rijden met uw Nederlandse rijbewijs en hoe u het eventueel kunt omwisselen naar een buitenlands rijbewijs. Indien u het Nederlandse rijbewijs bent kwijtgeraakt of indien uw Nederlands rijbewijs is verlopen dan kunt u vaak op basis van een echtheidsverklaring afgegeven door de RDW een buitenlands rijbewijs aanvragen. Deze verklaringen worden afgegeven in de Nederlandse of Engelse taal. Een dergelijke verklaring kunt u schriftelijk aanvragen onder bijvoeging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs op het adres van de RDW te Veendam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RDW, telefoonnummer en adres zie adressenlijst. 3.7 Ontslag en uitkering van uw partner Als u samen met uw partner naar het buitenland vertrekt, zal uw partner waarschijnlijk ontslag moeten nemen. Mogelijk kan uw partner onbetaald verlof opnemen. Uw partner moet dan wel zelf voor pensioenopbouw zorgen. Heb je een WW-uitkering en plannen om in een EU-lidstaat werk te zoeken? Dan kun je maximaal 3 maanden je uitkering behouden in het buitenland. Normaal gesproken kunt je je uitkering niet meenemen naar het buitenland maar wanneer je een baan zoekt maakt het UWV een uitzondering. Het belangrijkste is dat de EU-regels voor je gelden. Dit is het geval als je: een onderdaan bent van de EU/EER of Zwitserland geen onderdaan bent van EU/EER, maar werkte of woont in een EU/EERland of Zwitserland. Werkte uw partner in Nederland en heeft hij/zij voor de verhuizing naar een EU / EER land zijn/haar baan opgezegd, dan is het afhankelijk van het antwoord op de vraag wanneer hij/zij feitelijk verhuist of hij/zij recht kan hebben op uitkering vanuit Nederland dan wel vanuit het betreffende EU / EER land. Landen die onder EU/EER vallen zijn: België, Bulgarije, (Grieks) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. Als je geen onderdaan bent van deze landen, kun je niet met behoud van je uitkering in Denemarken, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein naar werk zoeken. Uw partner verhuist voordat zijn/haar dienstbetrekking eindigt In deze situatie kan uw partner een beroep doen op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. In een arrest van het Europese hof van Justitie in de zaak Bergemann heeft het Hof hiertoe voorwaarden gesteld. U heeft een baan (u wordt overgeplaatst) of u hebt een baan gevonden, waardoor het logisch is dat uw vrouw de man volgt. Er is sprake van gezinshereniging of het volgen van u door uw partner. Uw partner stelt zich beschikbaar voor de lokale arbeidsmarkt (inschrijving bij het betreffende arbeidsbureau) 11

12 3. Uw administratie: wat moet u regelen? De verhuizing geschiedt in een inactieve periode van de dienstbetrekking van uw partner. Een inactieve periode is een periode waarin een uitkering wegens ziekte, zwangerschap wordt ontvangen of tijdens opname van snipperdagen of vakantie e.d. Binnen de dienstbetrekking wil zeggen dat de eerste werkloosheidsdag op buitenlands grondgebied ontstaat. Voldoet uw partner aan deze voorwaarden dan kan het arrest toegepast worden. Maar let op informeer voordat u een beslissing neemt eerst bij het betreffende arbeidsbureau of ze het arrest kennen en ook toepassen. het betreffende arbeidsbureau zal uw partner vragen om het formulier E301 in te leveren. Dit formulier kunt u verkrijgen bij het UWV. Een standaardbrief waarin het arrest wordt uitgelegd kunt u ook bij het UWV opvragen. Voldoet uw partner voor het overige aan de voorwaarden voor het recht op uitkering, dan zal zij/hij werkloosheidsuitkering ontvangen als zij/hij zich aan de rest van de controle voorschriften houdt. Uw partner verhuist nadat zijn/haar dienstbetrekking is geëindigd Aangezien uw partner in Nederland werkloos wordt, zal hij/zij in Nederland een werkloosheidsuitkering moeten aanvragen. Wanneer zij/hij recht heeft op deze uitkering dan kan zij/hij deze voor maximaal drie maanden naar een EU/EER land exporteren. Hiervoor heeft hij/zij het formulier E303 nodig dat UWV afgeeft. De voorwaarden voor het mogen exporteren zijn: 1. Nadat de werknemer werkloos is geworden moet hij/zij ten minste 4 weken ter beschikking zijn gebleven van de diensten van arbeidsbemiddeling van het land dat de uitkering betaald. 2. Binnen 7 dagen na vertrek moet hij/zij zich laten inschrijven bij de diensten van arbeidsbemiddeling van het land war hij/zij naar werkt zoekt 3. De werkloze zal zich moeten houden aan de controleprocedures van het land waar naar werk gezocht wordt. 4. De uitkering wordt slechts maximaal drie maanden betaald. 5. Als de werkloze binnen die tijd geen nieuwe baan heeft gevonden, zal het land waar de werkloze voorheen werkte de uitkering enkel verder betalen indien hij/zij vóór het verstrijken van die drie maanden teruggekeerd is. 6. Tussen twee tijdvakken van werken mag slechts één keer geëxporteerd worden. Voorwaarde 1 mag in de situatie van uw partner niet gesteld worden, de overige voorwaarden wel. U kunt dus vrij snel na afloop van de dienstbetrekking naar het betreffende EU EER land verhuizen. Om in een EU / EER land aanspraak te kunnen maken op verstrekkingen van de zorg dient uw partner in bezit te zijn van Europese zorgverzekeringenpas zijn, die u kunt verkrijgen bij de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten. Wanneer je in het buitenland bent, houd UWV premies en belastingen in op je uitkering. Je hoeft dus geen belasting in het buitenland te betalen. Je dient er wel rekening mee te houden dat UWV de precieze hoogte van de premies en belastingen soms pas na 2 jaar kan berekenen. Het kan dus zijn dat je in een later stadium nog een jaaropgave krijgt van premies en belastingen. Uw partner verhuist en heeft aansluitend een (tijdelijke) dienstbetrekking in het EU / EER land Wanneer uw partner na de Nederlandse dienstbetrekking aansluitend een (tijdelijk) dienstbetrekking in een EU /EER land heeft en hij/zij wordt vervolgens ontslagen, dan voldoet hij/zij vaak nog niet aan het EU / EER land gestelde entree-eisen voor 12

13 3. Uw administratie: wat moet u regelen? het recht op uitkering. Om toch te kunnen voldoen moet het betreffende arbeidsbureau de Nederlandse tijdvakken gelijk stellen aan Buitenlandse tijdvakken. Hiervoor heeft uw partner het formulier E301 nodig dat uw partner aan kan vragen bij het UWV. Heeft u dan nog vragen kunt u contact opnemen met het UWV Amsterdam. Telefoonnummers van UWV vindt u in de adressenlijst. 3.8 Stemmen vanuit het buitenland Als u vanuit het buitenland wilt stemmen voor de verkiezingen in Nederland, moet u zich als kiesgerechtigde in het buitenland laten registreren. Registreren kan met het registratieformulier M3 (beroep) of D3-1 (woonplaats). Registreren via het e-formulier Weet u niet welk formulier u moet invullen, dan kunt u het beste gebruik maken van het zogenaamde e-formulier: registreren als kiezer. Dit elektronische formulier zorgt ervoor dat u stap voor stap het registratieformulier op digitale wijze invult. U print vervolgens het ingevulde formulier uit, ondertekent het en stuurt het naar Gemeente Den Haag t.a.v. Bureau Verkiezingen Postbus DL Den Haag Nadere info is te verkrijgen via onze internetsite bij links / relevante sites / stemmen vanuit het buitenland. 13

14 4. Welke documenten heeft u nodig voor uw vertrek? Het is belangrijk dat u, voordat u vertrekt, over de juiste reisdocumenten beschikt voor uzelf en eventueel uw gezinsleden. Uiteraard kunt u niet op reis zonder een geldig paspoort. Als u ziet dat uw paspoort tijdens uw verblijf zal aflopen, is het raadzaam voor uw vertrek al een nieuw paspoort aan te vragen. Het is namelijk makkelijker en goedkoper om in Nederland een nieuw paspoort te laten maken dan in het buitenland. Heeft u kinderen die zijn bijgeschreven in uw paspoort of dat van uw partner, dan adviseren wij u een eigen paspoort voor uw kinderen te laten maken. Dan kunnen zij in noodgevallen op eigen gelegenheid reizen. Gaat u naar een land waarvoor een visum nodig is, dan ontvangt u van het DCB nadere informatie hoe u een visum dient aan te vragen. Dit geldt ook als u een dienstpaspoort of een diplomatiek paspoort nodig heeft. U moet de reisdocumenten persoonlijk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvragen. Zodra de documenten gereed zijn, krijgt u bericht. U moet deze dan zelf weer komen ophalen. Alleen als u vanwege uw functie een dienst- of diplomatiek paspoort nodig heeft en als uw gezinsleden meereizen, dan moet u samen met hen langs bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 4.1 Als u de NAVO-status krijgt Afhankelijk van het land waar u gaat wonen, krijgt u de zogenoemde NAVO-status (kijk op intranet onder MP Regelingnummer 110). De NAVO-status regelt voor u de rechtspositie, zoals overeengekomen in het NAVO-statusverdrag, in het land waar u gaat wonen. Denk daarbij aan de vereiste documenten bij binnenkomst of het dragen van wapens. De NAVO-status geldt niet voor: gezinsleden die de nationaliteit hebben van het land waar u wordt geplaatst. personeel op ambassades, bijvoorbeeld de defensieattaché. In dat geval geldt voor u het Verdrag van Wenen. Als u de NAVO-status krijgt, krijgt u een inlegvel in uw paspoort. Dit krijgt u ongeveer vier weken voor uw vertrek. In de meeste NAVO-landen zijn er fiscale voorzieningen verbonden aan de NAVOstatus. Dat hangt af van verdragen die Nederland heeft gesloten met bepaalde landen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met CNASAG, CNAK SHAPE of CNAK VS. 4.2 NAVO-reisopdracht In sommige gevallen, met name als u in de VS of Turkije wordt geplaatst, heeft u een NAVO-reisopdracht nodig. Het DCB regelt dit voor u. 4.3 Security Clearance Als u in het buitenland gaat werken, heeft u een zogenoemde security clearance nodig. Dit is een verklaring die Defensie (MIVD) afgeeft en waaruit blijkt dat er geen 14

15 4. Welke documenten heeft u nodig voor uw vertrek? bezwaar is tegen uw plaatsing. Deze clearance gaat rechtstreeks naar de beveiligingsautoriteit van het land van plaatsing. Als u drie weken voor plaatsing nog niets heeft gehoord over uw clearance, neem dan contact op met de backoffice van het DCB. De clearance is niet nodig als u naar België, Duitsland of de Nederlandse Antillen en Aruba gaat. 4.4 Veiligheidsonderzoek Voordat u naar het buitenland vertrekt, moet u een veiligheidsonderzoek aanvragen bij het onderdeel waar u nu werkt. Dit is niet nodig als u onlangs nog een veiligheidsonderzoek heeft gehad. Het veiligheidsonderzoek moet dan wel gedurende de volledige plaatsing geldig zijn en het juiste screeningsniveau bevatten. 4.5 Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft Het kan zijn dat uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat hoeft geen probleem te zijn. Uw partner moet het vertrek naar het buitenland echter wel melden bij de vreemdelingenpolitie. Voor uw terugkeer naar Nederland moet uw partner een Machtiging voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. Meer informatie staat in hoofdstuk

16 5. Uw gezondheid Voor uw vertrek zult u ook nog een paar zaken moeten regelen die te maken hebben met uw gezondheid en eventueel die van uw gezinsleden. 5.1 Medische feiten Het klimaat van uw nieuwe woonland is misschien zo anders dan het Nederlandse klimaat, dat het van invloed kan zijn op uw gezondheid. Het is ook mogelijk dat u zich tegen bepaalde ziektes moet laten vaccineren. Informeer van tevoren bij uw eenheid of een Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO) noodzakelijk is. De medische dienst kan u ook vertellen of en zo ja welke vaccinaties nodig zijn voor uw verblijf in het buitenland. Wij adviseren u wel van te voren een militaire huisarts te bezoeken. Deze kan u adviseren over eventuele gezondheidsrisico's en te nemen voorzorgsmaatregelen. 5.2 Meld uw vertrek bij uw huisarts en tandarts Vergeet niet om u uit te schrijven bij uw huis- en tandarts. Vraag uw dossier of medisch paspoort op en vraag uw huisarts om een internationaal bewijs van inenting en uw tandarts om een saneringsverklaring. Al deze gegevens zijn nodig voor de huis- en tandarts in uw nieuwe woonland. 16

17 6. Overige zaken voor de voorbereiding 6.1 Bank- en girorekeningen Het is raadzaam om in Nederland een bank- of girorekening aan te houden voor doorlopende betalingen die u in Nederland heeft. Uw sponsor, lokale commandant of Nationale Support Unit kan u adviseren bij het kiezen van een bank in uw nieuwe woonland. Veelal zult u in persoon een bankrekening dienen te openen. Defensie heeft met de lokale banken van de Nederlandse Antillen en Aruba een overeenkomst gesloten en kan bemiddelen bij het openen van een bankrekening voor aankomst. Na ontvangst van uw intake formulier krijgt u het formulier Aanvraag bankrekening NA&A opgestuurd van het DCB. Vul het formulier in en stuur deze met kopieën van de paspoorten naar het aangegeven adres, opgenomen in de begeleidende brief. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde landenbrochure. Voordat u vertrekt kunt u door het Delegatieformulier defensie in te vullen bij het DCB aangeven welk deel van uw salaris u op uw Nederlandse rekening wilt ontvangen en welk deel op uw buitenlandse rekening. Dit kunt u ook indienen bij uw toekomstige administratieve commandant. Het is mogelijk deze bedragen te wijzigen. 6.2 Uitschrijven uit het bevolkingsregister Als u weggaat voor een periode langer dan acht maanden, moet u zich uitschrijven uit het bevolkingsregister. U krijgt dan van de gemeente een verhuisbericht. Dit heeft u nodig voor de inschrijving in uw nieuwe woonland. Inschrijven is overigens niet altijd nodig. Heeft u een NAVO-status en gaat u in een NAVO-land wonen, dan hoeft u zich daar niet in te schrijven. U moet zich dan wel uitschrijven uit het bevolkingsregister in Nederland. Ook al geeft de gemeente uw verhuizing door aan instanties als de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank, is het noodzakelijk uw verhuizing zelf door te geven aan deze organisaties. Zie ook hoofdstuk Voorbereidende (taal)cursus In bepaalde gevallen is het noodzakelijk, voor uw plaatsing, een cursus te volgen. Bijvoorbeeld een cursus Internationale staven bij Clingendael. Als dat voor u van toepassing is, krijgt u daarover van tevoren informatie. Er bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een taalcursus. Defensie heeft hiervoor raamcontracten afgesloten met het Opleidings- en Trainingsrichting Talen Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut (O&TR Talen DIVI) te Ede en de Stichting Edufax te Leende. Zie voor verdere informatie de flyer Taalopleiding DIVI op de sites van het DCB. Medewerkers van de Koninklijke Marine kunnen ook gebruikmaken van gratis cursusfaciliteiten (CD-rom pakket) van de Dienst Ontwikkeling, Sport en Ontspanning. Voor contactgegevens zie adressenlijst. 6.4 Leesvoer uit Nederland Kranten en tijdschriften Bepaalde Nederlandse kranten en tijdschriften zijn goed verkrijgbaar in het buitenland, maar zijn vaak behoorlijk duur. U kunt ervoor kiezen uw abonnement in 17

18 6. Overige zaken voor de voorbereiding Nederland aan te houden, maar de krant of het tijdschrift via uw NAPO-adres te laten versturen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Als u uw krant of tijdschrift rechtstreeks naar uw adres in het buitenland laat versturen, zult u daar waarschijnlijk extra voor moeten betalen. Van sommige kranten bestaat een speciale buitenlandeditie. Uiteraard kunt u de krant ook via het internet lezen. Boeken Tijdens uw verblijf in het buitenland kunt u gebruikmaken van de Bibliotheek Rotterdam voor expats en Nederlanders in het buitenland. Zeker als u in een land gaat wonen waar weinig Nederlandse boeken te krijgen zijn, is het voor schoolgaande kinderen een mooie manier om het lezen in het Nederlands goed bij te houden. Voor kinderen tot en met 15 jaar is het lenen bij deze bibliotheek gratis. Meer informatie kunt u bij de bibliotheek zelf krijgen. Het telefoonnummer staat in de adressenlijst. Bent u lid van een boekenclub? Dan kunt u de boeken laten versturen naar uw NAPO-adres. Hierbij moet u wel rekening houden met het maximum gewicht dat u mag laten versturen. Bovendien heeft u voor pakketjes een douanesticker nodig. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onder NAPO- Algemene voorwaarden en achterin de adressenlijst. 6.5 Militaire Post Organisatie (MPO) (NAPO) De MPO is verantwoordelijk voor de postverzorging van al het in het buitenland geplaatste, uitgezonden en oefenende militaire en/of burgers en hun gezinsleden Aan het verzenden van post naar een NAPO-nummer zijn een aantal voorwaarden verbonden. Hieronder vindt u een overzicht van de algemene voorwaarden, daarnaast kunt u in de adressenlijst een compleet overzicht van de NAPO-nummers vinden. Wilt u een NAPO nummer aanvragen dan kunt u onderaan dit hoofdstuk de specifieke voorwaarden vinden. Het adres: Rang, voorletters en naam Werknemers I.D. nummer Naam van de eenheid Napo-nummer Utrecht Het noteren in het adres van de plaats of land van bestemming is niet toegestaan. Doet u dit wel dan is het mogelijk dat het poststuk via TPG- Post naar het land van bestemming wordt gestuurd en niet naar de Militaire Postorganisatie te Utrecht. De consequentie hiervan zal zijn dat uw poststuk na dagen (weken) onbestelbaar retour wordt gezonden naar uw adres. De afzender moet in verband met douaneformaliteiten op het pakket vermeld staan, voor briefpost wordt dit aangeraden, omdat bij onbestelbaarheid het poststuk dan terug naar de afzender kan worden gezonden. Indien U een poststuk wilt verzenden naar een NAPO-nummer dan moet dit worden gefrankeerd. U betaalt echter alleen de kosten voor verzending naar Utrecht, dus binnenlands tarief. Indien een uitgezonden militair een poststuk verzendt naar een relatie in Nederland of een ander land in Europa of naar de eerste relatie van de uitgezonden militair buiten Europa dan wordt dit poststuk gefrankeerd door de MPO. Mocht het onverhoopt zo zijn dat U post ontvangt van een NAPO-nummer waar een portokaartje van TPG-Post op is aangebracht, dan kunt U die, na overleg met de 18

19 6. Overige zaken voor de voorbereiding MPO, zonder kosten naar het volgende adres sturen: antwoordnummer 9959, 3500 WB Utrecht. U kunt een poststuk dat gericht is aan een NAPO-nummer ook persoonlijk afgeven op de postkamer van een kazerne. Toegelaten zendingen: Brieven en briefkaarten (rechthoekig, minimaal 14 x 9 cm), Pakjes (max. 2 kg en afmetingen L + B + H max. 90 cm, de grootste lengte max. 60 cm), Aangetekende stukken tot max. 1 kg en posterkokers (max. 90 cm). Niet toegelaten zendingen: Overige aanvullende diensten TPG-Post (b.v. verzekerd vervoer, handtekening retour) wapens en munitie of delen daarvan, spuitbussen (w.o. deodorant/scheerschuim e.d.), vloeistoffen (w.o. douchegel e.d.), poeder/zand, brandbare en explosieve stoffen. Als u goederen gaat versturen naar een land buiten de Europese Unie dan moet een volledig ingevuld en ondertekende douaneverklaring CN 22 op de zending worden geplakt. Als de douaneverklaring niet op de zending is aangebracht, wordt het pakje naar de afzender terug gestuurd. Aanvragen NAPO nummer Indien er nog geen postregeling is naar uw locatie, dan kunt u bij de Senior Medewerker Post van de MPO een aanvraagformulier voor een postregeling aanvragen. Dit geldt ook voor de militair die als Defensie Attaché of Assistent Defensie Attaché bij een Nederlandse Ambassade wordt geplaatst. Hierbij is het voor u zeer ongunstig om gebruik te maken van de BuZa regeling. De kosten voor het transport van de post worden dan op u verhaald. Indien u een NAPO adres aanvraagt, worden de transportkosten door Defensie betaald. Als u een postregeling aanvraagt, wordt er direct met u een afspraak gemaakt voor het volgen van een cursus tot facteur. Deze cursus duurt 1 dagdeel. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de Senior Medewerker Post van de MPO. 6.6 Voorbereiding voor uw kinderen Als u met uw kinderen naar het buitenland vertrekt, is het natuurlijk belangrijk ook uw kinderen voor te bereiden op wat hen te wachten staat. Een handig hulpmiddel hierbij is het boekje Op weg naar Anderland. Dit is een werkboek voor kinderen van 7 tot 10 jaar en is speciaal bedoeld om kinderen in deze leeftijd voor te bereiden op het vertrek naar een ander land. Het werkboek kunt u, op eigen kosten, bestellen bij de Wereldschool van de stichting IVIO in Lelystad. Adres en telefoonnummer vindt u in de adressenlijst. 6.7 Informatie over uw reis Als u met het vliegtuig naar uw nieuwe woonland vertrekt, krijgt u een maand van tevoren informatie over uw tickets, vluchtgegevens en andere belangrijke informatie. De reis naar Schiphol regelt u zelf. De kosten daarvan kunt u achteraf declareren. 19

20 6. Overige zaken voor de voorbereiding 6.8 Informatie voor achterblijvers Geef uw adreswijziging op tijd door zodat uw familie weet waar u gaat wonen. Als u tijdelijke woonruimte heeft, geef dan ook door waar u in die periode bereikbaar bent. Helpdesk voor noodgevallen Defensie maakt gebruik van een helpdesk voor noodgevallen. Is er sprake van ernstige omstandigheden, dan raden wij u aan uw familie in eerste instantie contact op te laten nemen met de helpdesk. Dit heeft twee voordelen. De helpdesk kan u direct opsporen. Daarnaast heeft u toestemming nodig om naar Nederland te vertrekken. Door de omstandigheden rechtstreeks bij de helpdesk te melden, worden de procedures hiervoor direct in gang gezet en voorkomt u onnodige vertraging. Het is belangrijk dat u uw familie op de hoogte brengt van deze gang van zaken en van de reden die daarachter zit. Ook moet uw familie weten welke gegevens de helpdesk nodig heeft: voor wie is het bericht bestemd (werknemersnummer, functie, verblijfplaats)? wat is er aan de hand? bij ziekte: naam behandelend arts/ziekenhuis bij overlijden: naam behandelend arts, plaats en tijdstip van het overlijden moet u contact opnemen? is het noodzakelijk dat u naar Nederland komt? Dit laatste zal Defensie ook altijd zelf beoordelen, omdat u mogelijk een reiskostenvergoeding van Defensie krijgt. Elk krijgsmachtdeel heeft een eigen helpdesk voor noodgevallen. Werkt u bij de Koninklijke Marine? Dan kan uw familie in geval van nood contact opnemen met CZSK / Bureau Operationele Personeelszorg / Bureau thuisfrontinformatie. Werkt u bij de Koninklijke Luchtmacht, dan kan uw familie in geval van nood contact opnemen met CLSK / Operatiecentrum. Werkt u bij de Koninklijke Landmacht, dan kan uw familie in geval van nood contact opnemen met CLAS / G3 / SITCEN. De adressen en telefoonnummers vindt u in de adressenlijst. 6.9 Inschepingsverlof 1. Wanneer u bent aangewezen voor het verrichten van dienst buiten Europa dan wel aan boord van een varend schip buiten Nederland en om die reden naar verwachting ten minste 6 maanden achtereen buiten Europa onderscheidenlijk buiten Nederland zal verblijven, wordt uiterlijk vóór de dag van vertrek inschepingsverlof verleend voor: 5 werkdagen, indien het verblijf buiten Europa dan wel aan boord van een varend schip buiten Nederland naar verwachting minder dan 9 maanden achtereen zal duren; 20

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 13 juli 2017 3 B 0990t 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid 6 3. Rijbewijs kwijt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1077 232 28 28november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

o Check welke vergunningen u eventueel nodig heeft en of het mogelijk is om in het nieuwe land (langdurig) te wonen en te werken.

o Check welke vergunningen u eventueel nodig heeft en of het mogelijk is om in het nieuwe land (langdurig) te wonen en te werken. PMM checklist Een verhuizing buiten de grenzen vergt meer praktische regelingen dan een verhuizing in uw eigen land. Waar moet u aan denken? Deze checklist helpt u (samen met de informatie van de landengidsen)

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 15 november 2016 3 B 0990s Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C,

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Ederlin Integration Services Studenten

Ederlin Integration Services Studenten Ederlin Integration Services Studenten Details van de services SERVICE Administratie en Informatie Website o Algemene informatie en weblinks Persoonlijk Informatiepakket (pdf, brochures) o Informatie over

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Stuur dit formulier naar Uw Werkplein of de afdeling waar u contact mee heeft.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw)

Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw) Toetsingsformulier verzekeringsplicht (Zvw) Je dient dit formulier in te vullen als je (tijdelijk) in het buitenland verblijft en/ of werkt en een zorgverzekering bij ik! verzekeringen hebt afgesloten

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris.

Samenlevingscontract Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, dient het contract te zijn opgesteld door de notaris. INFORMATIE MEDEHUURDERSCHAP Wanneer ben ik medehuurder? Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 9 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij Vodafone onder mobiel nummer(s) Bestaande klant Datum H an dt e k en in g Nieuwe klant Datum H an dt e k en

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394)

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Datum: 15 november 2016 3 B 0991p Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Doelgroepen... 3 2. Rijbewijs kwijt of gestolen?... 4 3. Verklaring van Geschiktheid...

Nadere informatie

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3)

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3) Aanvraag briefadres Voor een adres in Alkmaar Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal vijf pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever ). Vul het

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen Pauzemonument in Utrecht Hulp voor achterblijvers van vermiste personen In deze folder vindt u praktische tips en leest u wat u kunt regelen als achterblijver van een vermiste. Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 )

2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? O Ja O Nee ( ga door naar vraag 3 ) Aanvraag briefadres Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan, inclusief de Verklaring toestemming briefadresgever. Vul het formulier volledig in en onderteken het. Laat

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V.

Geneste & Van Namen GVN ADVISEURS B.V. Informatie Belastingaangifte 2014 Om uw belastingaangifte te verzorgen hebben we informatie van u nodig. Om ons de juiste informatie te verschaffen hebben we dit vragenformulier opgesteld. We verzoeken

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit

Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit Aanvraag Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit De beschikking is geldig vanaf 1 januari of de dag van afgifte als het jaar van aanvraag is begonnen, tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :..

Naam aanvrager. Geboortedatum. Adres van inschrijving (briefadres) :.. Aanvraag briefadres Door het invullen van dit formulier, geeft u aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel. U kunt zich alleen inschrijven

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010 Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan

Nadere informatie

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer:

ONDERDEEL Zorgverzekeringen. Nummer: Delta Lloyd ZorgGarantverzekering Individueel ONDERDEEL Zorgverzekeringen ASSURANTIEADVISEUR Naam: Nummer: BELANGRIJK Dit formulier kunt u uitsluitend gebruiken als u woonachtig bent in Nederland. Het

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Voorwaarden huisbewaring

Voorwaarden huisbewaring Voorwaarden huisbewaring In uw huurcontract staat dat u zelf in uw woning moet wonen. Als u een tijdje ergens anders woont, is huisbewaring soms een oplossing. Iemand anders woont dan in uw woning, totdat

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502

Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring)

Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Gemeente Amsterdam Aanvraagformulier briefadres (incl. toestemmingsverklaring) Geachte heer, mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie

Nadere informatie