8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer"

Transcriptie

1 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan moet denken 3. Uw administratie: wat moet u regelen? 3.0 Indentificatie plicht 3.1 Uw belastingzaken 3.2 Opbouw AOW 3.3 Kinderbijslag 3.4 Verzekeringen 3.5 Uw rijbewijs 3.6 Ontslag en uitkering van uw partner 3.7 Stemmen vanuit het buitenland 4. Welke documenten heeft u nodig voor uw vertrek? 4.1 Als u de NAVO-status krijgt 4.2 NAVO-reisopdracht 4.3 Clearance 4.4 Veiligheidsonderzoek 4.5 Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft 5. Uw gezondheid 5.1 Medische feiten 5.2 Meld uw vertrek bij uw huisarts en tandarts 6. Overige zaken voor de voorbereiding 6.1 Bank- en girorekeningen 6.2 Uitschrijven uit het bevolkingsregister 6.3 Voorbereidende (taal)cursus 6.4 Leesvoer uit Nederland 6.5 Militaire Post Organisatie (NAPO) 6.6 Voorbereiding voor uw kinderen 6.7 Informatie over uw reis 6.8 Informatie voor achterblijvers 6.9 Inschepingsverlof 6.10 Maatgegevens KPU-bedrijf 6.11 Versturen van bagage (repat kist) 8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen 8.1 Uitvoer uit Nederland 8.2 Belastingvrij een motorrijtuig kopen 9. Voorbereiding op uw terugkeer 9.1 Sponsor 10. Een woning in Nederland 10.1 Waar gaat u wonen? 11. Uw administratie: wat moet u regelen? 11.1 Kinderbijslag 11.2 Verzekering bagage en inboedel 11.3 Uw rijbewijs 12. Welke documenten heeft u nodig voor uw terugkeer? 12.1 Als u de NAVO-status heeft 12.2 Als u de diplomatenstatus heeft Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft 13. Overige zaken bij terugkeer 13.1 Uw terugreis 13.2 Invoer van uw auto in Nederland 13.3 Onderwijs van uw kinderen 13.4 Ontschepingsverlof 13.5 Buitenlandse aktes laten registreren in Nederland 14. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? 15. Checklist 7. De voorbereiding: wat moet u regelen? 7.1 Opslaan en meenemen van uw spullen 7.2 Inpakken van uw spullen 7.3 Als u tijdelijke woonruimte nodig heeft 7.4 Huisdieren, planten en verboden souvenirs 7.5 Tips voor de verhuizing 1

2 Waarom deze brochure? Bij uw vertrek naar het buitenland en uw terugkeer naar Nederland komt het nodige kijken. Wat doet u met uw huis in Nederland? Hoe zit het met uw belastingaangifte? Hoe regelt u de verhuizing? En hoe regelt u woonruimte in Nederland als u teruggaat? In deze brochure vindt u nuttige informatie over de voorbereidingen die u moet treffen en tips voor uw uiteindelijke vertrek en terugkeer. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de frontoffice van het DienstenCentrum Buitenland (DCB). Of kijk op het intranet of internet, u kunt dan direct doorlinken naar de voorschriften en regelingen die gelden bij vertrek naar het buitenland. Mede namens alle medewerkers die betrokken zijn bij de voorlichting, voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van uw (mogelijke) plaatsing wensen wij u veel succes met de voorbereiding en een goede tijd in het buitenland. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend; formele aanspraken kunnen slechts worden ontleend aan de officiële regelgeving en voorschriften. 2

3 1. Voorbereiding op uw vertrek Van het DCB ontvangt u een informatiepakket met onder andere het intakeformulier. Met het intakeformulier kunt u de verschillende regelingen en voorzieningen aanvragen. U kunt het DCB machtigen bepaalde aanvragen namens u in te dienen. Het DCB neemt hiervoor alle benodigde stappen en houdt u op de hoogte van de stand van zaken. Is er in uw geval sprake van een spoedplaatsing? Dan kunt u zelf contact opnemen met het DCB. U hoeft dan niet te wachten tot u het intakeformulier heeft ontvangen. Let op! Heeft u voor uw gezinsleden voor uw verblijf in het buitenland (buiten Europa) een gezondheidsverklaring nodig? Volg dan de instructie op het formulier 'keuring gezinsleden'. Het DCB wordt door de Sociaal Medische Dienst/Hoofd Gezondheidscentrum geïnformeerd. Het DCB kan namelijk alleen verzoeken in behandeling nemen met een gezondheidsverklaring. Wij raden u aan al uw voorbereidingen te regelen via het DCB en vervolgens kunt u rechtstreeks contact op te nemen met de lokale NSU of administratieve commandant in het land van plaatsing. De ervaring leert dat dit onnodige vertraging en onduidelijkheden oplevert. 1.1 Sponsor In de meeste gevallen krijgen medewerkers van Defensie die naar het buitenland vertrekken, met uitzondering van Duitsland, een zogenoemde sponsor. Dat is een collega die al in het land van plaatsing woont en werkt. Een sponsor kan u informatie geven over uw nieuwe woon- en werkomgeving. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de werkplek, aanwezigheid van winkels, openbaar vervoer, scholen en andere voorzieningen. Voor informatie over scholen kunt u ook contact opnemen met de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Adres en telefoonnummer staan in de adressenlijst. Mogelijk kan uw sponsor foto's of een video sturen van de omgeving, zodat u een beeld krijgt van de plaatselijke omstandigheden. Ook kan uw sponsor u adviseren bij de aanschaf van bijvoorbeeld een auto of apparatuur en bemiddelen bij bijvoorbeeld het overnemen van huisraad of een auto van uw voorganger. Na aankomst in uw nieuwe woonland zal uw sponsor u helpen met zaken als inschrijving in het bevolkingsregister, aanvraag van water, gas en elektriciteit en dergelijke. Wij raden u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw sponsor en dit contact goed te onderhouden. Het is immers erg prettig alvast iemand te kennen in uw nieuwe woonland. Als u iemand kent die al woont en werkt in het land van plaatsing en u wilt diegene graag als sponsor hebben, kunt u dat aangeven bij het DCB. 3

4 2. Uw woning in Nederland Wat doet u met uw woning in Nederland? Er zijn verschillende mogelijkheden. Heeft u een huurwoning, dan kunt u de huur opzeggen, maar u kunt soms ook met de verhuurder afspraken maken over onderhuur. Heeft u een koopwoning, dan kunt u uw huis verhuren, verkopen, maar uiteraard ook leeg laten staan. Zie ook de flyer eigen woning. Houd er rekening mee dat, als u uw woning in Nederland opgeeft, het niet altijd even makkelijk zal zijn om na terugkeer weer een woning te vinden. Bijvoorbeeld omdat de huizenprijzen erg zijn gestegen of omdat er lange wachtlijsten zijn voor huurwoningen. 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen Als u besluit uw huis te verhuren of in onderhuur te doen, zult u duidelijke afspraken moeten maken met de huurder. Het is raadzaam hiervoor een deskundig bedrijf of een makelaar in te schakelen, dit om te voorkomen dat u bij terugkeer de huurder niet uit uw huis krijgt. Deze afspraken legt u vast in een huurcontract. Een belangrijk punt is dat het om tijdelijke huur gaat. Neem in het contract een begin- en een einddatum op. Als in het contract niet duidelijk is vermeld voor welke periode u het huis verhuurt, kunt u flinke problemen krijgen met de huurder. Wij adviseren u ook een ontbindingsclausule op te nemen in het huurcontract voor het geval u onverwacht eerder terugkomt naar Nederland. Maak ook goede afspraken over wat wel en wat niet is toegestaan (harige huisdieren, wietplantage) en hoe de huurder het huis moet achterlaten als hij weer vertrekt. Daarmee kunt u onaangename verrassingen voorkomen. Als u uw huis gemeubileerd verhuurt, raden wij u aan een inventarislijst op te stellen en die te laten ondertekenen door de nieuwe huurder. Het komt erop neer dat u samen met de huurder het contract tekent, u blijft zelf verantwoordelijk! Een eventueel ingeschakelde bemiddelaar blijft er juridisch gezien buiten. Alle kosten die u maakt voor het verhuren van uw woning en de risico's die daaraan zijn verbonden, zijn voor uw eigen rekening. Informeer van tevoren goed bij een makelaar of bij de Vereniging Eigen Huis over kosten en risico's. Er zijn een aantal instanties die kunnen helpen bij het verhuren van uw eigen woning. De relevante websites vindt u in de adressenlijst. Met het ministerie van Financiën is na intensief overleg een akkoord bereikt over de fiscale positie van de in Nederland aangehouden niet-verhuurde woning van de uitgezonden werknemer. Dit akkoord is op 10 november 2000 in de Ministerraad bevestigd en wordt hangende de parlementaire behandeling van de Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001 bij nota van wijziging voorgelegd aan de Tweede Kamer. De situatie is met ingang van 1 januari 2001 als volgt: Woning in Nederland is hoofdverblijf Voor in Nederland aangehouden woningen die voor de uitgezonden werknemer hoofdverblijf blijft (bijvoorbeeld indien gezinsleden daarin blijven wonen), geldt per 1 januari 2001 hypotheekrenteaftrek en het algemene eigenwoningforfait van 0.8%. Het huurwaardeforfait van 1.25% wordt per 1 januari 2001 verlaagd naar een eigenwoningforfait van 0.8% vanwege de sterk gestegen waarden van eigen woningen. Het eigenwoningforfait voor hoofdverblijf woningen heeft als grondslag de waarde in bewoonde staat: 60% van de vrije marktwaarde (1.25% = 60% van 2.05%). Een verhuurde woning is geen hoofdverblijf (zie ook punt 5). 4

5 2. Uw woning in Nederland Woning in Nederland is geen hoofdverblijf Ook voor de in Nederland aangehouden woning die voor de uitgezonden werknemer tijdelijk geen hoofdverblijf is, blijft per 1 januari 2001 de hypotheekrenteaftrek gelden. Voorwaarde is evenwel dat de woning de werknemer op het moment van uitzending gedurende al ten minste een jaar als hoofdverblijf ter beschikking staat. Voorwaarde is ook dat de woning niet wordt verhuurd (zie ook punt 5). Wel geldt een verhoogd eigenwoningforfait (evenals thans het verhoogde huurwaardeforfait). Vanwege de sterk gestegen waarden van eigen woningen is het verhoogde eigenwoningforfait per 1 januari 2001 verlaagd van 2.05% tot 1.3%. Dit verhoogde eigenwoningforfait heeft als grondslag de vrije marktwaarde, d.w.z. 100% van de waarde in vrij opleverbare staat. Het percentage van 1.3 is afgeleid van het eigenwoningforfait van 0.8% (100/60 x 0.8 = 1.3). Aftrek voor één woning In de systematiek van de Wet IB 2001, geldt dat slechts voor één woning hypotheekrenteaftrek kan worden geclaimd. Heeft een uitgezonden werknemer bijvoorbeeld zowel in Nederland als in het land waarnaar hij is uitgezonden een eigen woning, dan geldt de hypotheekrenteaftrek maar voor één woning. Gelijkheidsbeginsel Ter afdekking van risico s met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel heeft de regeling een ruimere werkingssfeer dan alleen de uitgezonden ambtenaren. Woning in Nederland wordt verhuurd Wanneer de uitgezonden werknemer ervoor kiest zijn woning te verhuren, geldt voor de toepassing van de Wet IB 2001 een onderscheid tussen tijdelijke verhuur en niet-tijdelijke verhuur. Met betrekking tot de eigen woning die tijdelijk aan derden wordt verhuurd (derden= personen die niet tot het huishouden van de eigenaar behoren) blijft de woning een hoofdverblijf woning, maar geldt niet het huurwaardeforfait van 0.8%, doch worden de huurinkomsten voor ¾ progressief belast met de inkomstenbelasting van box 1 en zijn de kosten van onderhoud etc. niet aftrekbaar. De eigen woning die permanent, althans niet-tijdelijk, wordt verhuurd, behoort tot de grondslag van Box 3. Voor de heffing van de inkomstenbelasting in box 3 geldt een verondersteld inkomen van 4% van het saldo van de WOZ-waarde van de woning en de eventuele woningfincieringsschuld. Dit forfaitair bepaalde inkomen uit de meer permanent verhuurde woning is belast met 30% inkomstenbelasting. De hypotheekrente zelf komt niet in aftrek. Eventuele vragen Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, dan wordt u verzocht de competente eenheid van de Belastingdienst te benaderen. De Belastingdienst vormt het eerste aanspreekpunt voor uw fiscale aangelegenheden, en kan in voorkomende gevallen een standpunt innemen betreffende uw specifieke fiscale positie. De werkgever kan dit niet. (inkomstenbelastingwetgeving). Zie voor meer informatie de site van de belastingdienst in de adressenlijst. 5

6 2. Uw woning in Nederland Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de geldende fiscale bepalingen, die tijdens de parlementaire behandeling aanpassingen kunnen ondergaan. 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende Als u besluit uw huur op te zeggen of uw huis te verkopen, doet u er verstandig aan te informeren bij makelaars en woningcorporaties of het mogelijk is dat u zich alvast als woningzoekende inschrijft. Hoe langer uw inschrijftijd, hoe makkelijker het voor u zal zijn weer aan een woning te komen als u terug komt. 2.3 Waar u verder aan moet denken Denk eraan dat u tijdig uw gas, water en elektra, telefoon- en kabelabonnement opzegt. Zorg ook dat de gemeente weet dat u weggaat door u 5 dagen voor vetrek bij de gemeente uit te schrijven, zodat u geen aanslagen meer krijgt voor gemeentelijke belastingen. 6

7 3. Uw administratie: wat moet u regelen? 3.1 Identificatie Met ingang van 1 januari 2005 moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen. In de praktijk betekent dit dat iedereen van 14 jaar en ouder altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich moet dragen. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan zich identificeren met het paspoort, soms het rijbewijs en de Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart). Welke identificatieplichten zijn er? De Wet op de identificatieplicht houdt in dat alle burgers van 14 jaar en ouder in bepaalde situaties (zoals aangewezen in verschillende wetten) aan bepaalde personen of instanties op hun verzoek een geldig identiteitsbewijs moeten laten zien. Dit geldt bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening, het in dienst treden bij een nieuwe werkgever en het aanvragen van een uitkering. Mensen moeten zich ook kunnen legitimeren bij de notaris en op het werk. En ook bij zwartrijden in het openbaar vervoer en bezoeken van een voetbalwedstrijd moet men een identiteitsbewijs aan de controleur of politieagent laten zien wanneer zij daarom vragen. Daarnaast mogen politie en marechaussee de identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus van iemand controleren om illegale immigratie tegen te gaan. Ook moet elke bestuurder van een motorrijtuig op verzoek van de politie een rijbewijs kunnen laten zien. Welke legitimatie wanneer gebruiken? In alle situaties waarin men zich moet identificeren zijn het Nederlandse paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en het vreemdelingendocument toegestaan. Het Nederlandse rijbewijs is niet altijd voldoende. Het rijbewijs geldt bijvoorbeeld niet als geldig identiteitsbewijs bij het in dienst treden bij een nieuwe werkgever en bij het aanvragen van een uitkering. Op het rijbewijs staat namelijk niets over de nationaliteit en de verblijfsstatus van de persoon. In een aantal gevallen, waarbij de nationaliteit of verblijfsstatus van de persoon minder belangrijk is, is ook het rijbewijs toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor bezoek aan voetbalwedstrijden, de notaris en geldzaken bij de bank. Ook bij controles op het werk door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of de FIOD volstaat een Nederlands rijbewijs. In overzichtje hieronder ziet u wanneer welk identificatiebewijs in verschillende situaties gebruikt moet worden. 7

8 3. Uw administratie: wat moet u regelen? Waar kunt u een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen? Een paspoort of Nederlandse identiteitskaart vraagt u aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waarbij u staat ingeschreven. Woont u in Duitsland kunt u bij uw bureau Gemeentezaken of het Consulaat terecht. Aan de uitgifte zijn kosten verbonden. De Nederlandse identiteitskaart is als reisdocument geldig binnen de Europese Unie. Een paspoort is ook buiten de Europese Unie geldig. Bij verlies en diefstal, bij ingetrokken rijbewijs Als u uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument kwijt bent of als die gestolen is, moet u aangifte doen bij de politie of als u in Duitsland woont bij de KMAR. De politie/kmar maakt een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal heeft u nodig voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs. In het geval u uw rijbewijs heeft moeten inleveren, bijvoorbeeld wegens te hard rijden of ontoelaatbaar alcoholgebruik, dient u er zelf voor te zorgen dat u zich met een ander geldig identiteitsbewijs, dus een paspoort of identiteitskaart, kunt identificeren. Bron en meer informatie 3.2 Uw belastingzaken Wonen in het buitenland kan gevolgen hebben voor uw aangifte voor de inkomstenbelasting. U moet uw verblijf in het buitenland zelf doorgeven aan de Belastingdienst, ook al gebeurt dat automatisch met uw uitschrijving uit het bevolkingsregister. Neem voor uw vertrek dan ook contact op met de Belastingdienst. Let op!! Gebruik niet het formulier van de website van de Belastingdienst: Adreswijziging doorgeven Buitenland. Als u gaat verhuizen en met uw gezin in het nieuwe woonland gaat wonen Stuur een kopie van het plaatsingsbesluit of functietoewijzing naar uw huidige belastingkantoor met een begeleidend briefje waarin u aangeeft dat Defensie u tijdelijk plaatst naar het buitenland. Geef in de brief ook aan dat u nog niet bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Vermeldt u dit niet dan kan de belastingdienst u antwoorden dat een brief niet nodig is, omdat de gemeente al doorgeeft wanneer u bent uitgeschreven. Het huidige Belastingkantoor zal u dan een 10 vragen formulier sturen en na ontvangst van het ingevulde formulier zal de belastingdienst u dan beschouwen als 'fictief binnenlandse belastingplichtige'. Dat betekent dat u gewoon in Nederland aangifte voor de inkomstenbelasting moet doen (E biljet), ook al woont u in het buitenland. U blijft namelijk in dienst van het ministerie van Defensie. Het is belangrijk dat de Belastingdienst weet dat uw verblijf in het buitenland tijdelijk is. Anders beschouwt de Belastingdienst u als emigrant en om die status te veranderen brengt voor u een hoop administratieve rompslomp met zich mee. Nadat u bent uitgeschreven uit de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) draagt het huidige belastingkantoor u over aan het belastingkantoor Buitenland te Heerlen. Als u niet gaat verhuizen en uw gezin blijft in Nederland wonen Stuur een kopie van het plaatsingsbesluit of functietoewijzing naar uw huidige belastingkantoor met een begeleidend briefje waarin u aangeeft dat Defensie u 8

9 3. Uw administratie: wat moet u regelen? tijdelijk plaatst naar het buitenland en dat uw gezin in Nederland woonachtig blijft. U vraagt hierbij om woonplaatsbepaling, dat wil zeggen dat u verzoekt om uw huidige woonplaats te handhaven als hoofdverblijf. Geef in de brief ook aan dat u nog niet bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Vermeldt u dit niet dan kan de belastingdienst u antwoorden dat een brief niet nodig is, omdat de gemeente al doorgeeft wanneer u bent uitgeschreven. Als dit verzoek door de huidige belastinginspecteur wordt toegestaan dan blijft hypotheek rente aftrekbaar in box 1 en blijft u in beheer bij uw eigen inspecteur. Denk aan het in Nederland voor vertrek aanvragen van uw DigiD code! Neem voor meer informatie contact op met het belastingkantoor in Heerlen. Telefoonnummer en adres vindt u in de adressenlijst. Let op! Als u uw huis in Nederland verhuurt, moet u dat ook opgeven bij de Belastingdienst. 3.3 Opbouw AOW Bij plaatsing in het buitenland blijven u en uw gezinsleden verzekerd voor de AOW. Buitenlandplaatsingen worden door Defensie elektronisch aangeleverd aan de SVB. Als uw partner in het buitenland gaat werken en meer verdient dan per jaar of een buitenlandse sociale uitkering ontvangt, is uw partner niet meer automatisch verzekerd. Uw partner kan zich wel vrijwillig verzekeren voor de AOW. De premie voor deze verzekering moet uw partner zelf betalen. Neem voor meer informatie contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Nadere informatie kunt u vinden op de internetsite van het DCB, bij links de link bij UWV buitenland,of onder de link Wegwijzer Sociale Zekerheid Defensie. Deze wegwijzer is ook te vinden op intranet via startpagina Personeel / Instroom en uitstroom personeel Defensie / Sociale zekerheid bij relevante onderwerpen. 3.4 Kinderbijslag Heeft u kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt, geef dan ruim voor uw vertrek, middels een brief met een afschrift van uw functietoewijzing / plaatsingsbeschikking, aan de Sociale Verzekeringsbank door dat u door Defensie wordt voor een bepaald aantal jaren wordt geplaatst in het buitenland. ( een verklaring E101 is n.v.t.). Zolang u in het buitenland woont, heeft u voor de kinderbijslag te maken met de SVB-vestiging in Leiden. De SVB vraagt u 1 x per 2 jaar om informatie, een zogenaamde Attestatie da Vita (bewijs van in leven zijn) over uw kinderen aan te leveren. 3.5 Verzekeringen Voor uw vertrek naar het buitenland zult u wellicht een aantal verzekeringen moeten beëindigen omdat de huidige verzekeringsmaatschappij geen dekking biedt gedurende uw verblijf in het buitenland. Denk aan uw inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering (werelddekking) en uw motorrijtuigenverzekering. Als u besluit uw huis in Nederland aan te houden, moet u uw opstalverzekering wel door laten lopen. Als u uw woning gemeubileerd verhuurt, adviseren wij u ook uw inboedelverzekering aan te houden. U kunt in Nederland bij enkele 9

10 3. Uw administratie: wat moet u regelen? verzekeringsmaatschappijen wel verzekeringen afsluiten die dekking bieden gedurende uw verblijf in het buitenland, voorbeelden hiervan zijn opgenomen in de adressenlijst. No-claimkorting Heeft u een no-claimkorting voor uw motorrijtuigenverzekering, neem dan de originele no-claimverklaring, eventueel in het Engels, mee naar uw nieuwe woonland. Zo kunt u in het buitenland opnieuw een korting krijgen op uw verzekeringspremie. Zorg er dan wel voor dat op de verklaring het aantal schadevrije jaren is vermeld. Het kortingpercentage is immers niet voor iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Verzekering bagage en inboedel Als u uw inboedel tijdelijk moet laten opslaan, is die inboedel verzekerd. Dat geldt niet voor uw persoonlijke bagage en bepaalde kostbaarheden die u wilt meenemen. Daarvoor zult u een aparte verzekering moeten afsluiten. U kunt overwegen een doorlopende reisverzekering af te sluiten (werelddekking). Bagageverzekering: de goederen die tot de normale reisbagage behoren zijn van rijkswege bij een dienstreis of overplaatsingsreis verzekerd. U zult echter voor de zgn. luxe artikelen (fotocamera/video) zelf een reis- en bagageverzekering moeten afsluiten; deze artikelen zijn niet inbegrepen in de verzekering via Defensie. Uw verzekeringsmaatschappij kan u hierover adviseren. Let op! Sluit de verzekering af voordat u zich laat uitschrijven uit het bevolkingsregister. 3.6 Uw rijbewijs Uw Nederlandse rijbewijs is niet in ieder land geldig. In sommige landen heeft u een internationaal rijbewijs nodig. Dit kunt u bij de ANWB aanvragen. Een internationaal rijbewijs is 1 jaar geldig. Als de geldigheid van uw rijbewijs afloopt tijdens uw verblijf in het buitenland, is het raadzaam uw rijbewijs te verlengen voordat u vertrekt. Het verlengen van uw rijbewijs is in Nederland makkelijker en goedkoper dan in het buitenland en kost minder tijd. De onderstaande tekst is van de site Vernieuwing Nederlands rijbewijs voor personen woonachtig buiten de EU/EER of Zwitserland Indien u woonachtig bent buiten de EU/EER of Zwitserland en u wilt uw Nederlandse rijbewijs vernieuwen dan kunt u dit aanvragen bij de RDW via een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Voorwaarde hierbij is wel dat u in het bezit bent van een EU/EER of Zwitserse nationaliteit. Als u het aanvraagformulier heeft ingevuld, dient u het aanvraagformulier tezamen met alle benodigde bescheiden (zie handleiding) te sturen naar het adres vermeld in de handleiding. Na inning van de leges en ontvangst van de aanvraag zal de RDW, indien aan alle voorwaarden is voldaan, het nieuwe Nederlandse rijbewijs sturen naar het door u opgegeven correspondentieadres in Nederland. Indien u een aanvraag indient in verband met vermissing van uw Nederlands rijbewijs dient u naast het aanvraagformulier ook een verklaring van vermissing in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring kunt u downloaden. Tevens dient u met ingang van 1 oktober 2006 een procesverbaal, opgesteld door de politie, te overleggen bij de aanvraag. 10

11 3. Uw administratie: wat moet u regelen? Afgifte rijbewijs aan personen woonachtig in een ander EU/EER land of Zwitserland Indien u in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs en u verhuist naar een ander EU/EER land of Zwitserland, is het niet mogelijk om uw Nederlandse rijbewijs te vernieuwen. U dient in het land waar u woonachtig bent te vragen hoe lang u nog mag rijden met uw Nederlandse rijbewijs en hoe u het eventueel kunt omwisselen naar een buitenlands rijbewijs. Indien u het Nederlandse rijbewijs bent kwijtgeraakt of indien uw Nederlands rijbewijs is verlopen dan kunt u vaak op basis van een echtheidsverklaring afgegeven door de RDW een buitenlands rijbewijs aanvragen. Deze verklaringen worden afgegeven in de Nederlandse of Engelse taal. Een dergelijke verklaring kunt u schriftelijk aanvragen onder bijvoeging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs op het adres van de RDW te Veendam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RDW, telefoonnummer en adres zie adressenlijst. 3.7 Ontslag en uitkering van uw partner Als u samen met uw partner naar het buitenland vertrekt, zal uw partner waarschijnlijk ontslag moeten nemen. Mogelijk kan uw partner onbetaald verlof opnemen. Uw partner moet dan wel zelf voor pensioenopbouw zorgen. Heb je een WW-uitkering en plannen om in een EU-lidstaat werk te zoeken? Dan kun je maximaal 3 maanden je uitkering behouden in het buitenland. Normaal gesproken kunt je je uitkering niet meenemen naar het buitenland maar wanneer je een baan zoekt maakt het UWV een uitzondering. Het belangrijkste is dat de EU-regels voor je gelden. Dit is het geval als je: een onderdaan bent van de EU/EER of Zwitserland geen onderdaan bent van EU/EER, maar werkte of woont in een EU/EERland of Zwitserland. Werkte uw partner in Nederland en heeft hij/zij voor de verhuizing naar een EU / EER land zijn/haar baan opgezegd, dan is het afhankelijk van het antwoord op de vraag wanneer hij/zij feitelijk verhuist of hij/zij recht kan hebben op uitkering vanuit Nederland dan wel vanuit het betreffende EU / EER land. Landen die onder EU/EER vallen zijn: België, Bulgarije, (Grieks) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. Als je geen onderdaan bent van deze landen, kun je niet met behoud van je uitkering in Denemarken, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein naar werk zoeken. Uw partner verhuist voordat zijn/haar dienstbetrekking eindigt In deze situatie kan uw partner een beroep doen op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. In een arrest van het Europese hof van Justitie in de zaak Bergemann heeft het Hof hiertoe voorwaarden gesteld. U heeft een baan (u wordt overgeplaatst) of u hebt een baan gevonden, waardoor het logisch is dat uw vrouw de man volgt. Er is sprake van gezinshereniging of het volgen van u door uw partner. Uw partner stelt zich beschikbaar voor de lokale arbeidsmarkt (inschrijving bij het betreffende arbeidsbureau) 11

12 3. Uw administratie: wat moet u regelen? De verhuizing geschiedt in een inactieve periode van de dienstbetrekking van uw partner. Een inactieve periode is een periode waarin een uitkering wegens ziekte, zwangerschap wordt ontvangen of tijdens opname van snipperdagen of vakantie e.d. Binnen de dienstbetrekking wil zeggen dat de eerste werkloosheidsdag op buitenlands grondgebied ontstaat. Voldoet uw partner aan deze voorwaarden dan kan het arrest toegepast worden. Maar let op informeer voordat u een beslissing neemt eerst bij het betreffende arbeidsbureau of ze het arrest kennen en ook toepassen. het betreffende arbeidsbureau zal uw partner vragen om het formulier E301 in te leveren. Dit formulier kunt u verkrijgen bij het UWV. Een standaardbrief waarin het arrest wordt uitgelegd kunt u ook bij het UWV opvragen. Voldoet uw partner voor het overige aan de voorwaarden voor het recht op uitkering, dan zal zij/hij werkloosheidsuitkering ontvangen als zij/hij zich aan de rest van de controle voorschriften houdt. Uw partner verhuist nadat zijn/haar dienstbetrekking is geëindigd Aangezien uw partner in Nederland werkloos wordt, zal hij/zij in Nederland een werkloosheidsuitkering moeten aanvragen. Wanneer zij/hij recht heeft op deze uitkering dan kan zij/hij deze voor maximaal drie maanden naar een EU/EER land exporteren. Hiervoor heeft hij/zij het formulier E303 nodig dat UWV afgeeft. De voorwaarden voor het mogen exporteren zijn: 1. Nadat de werknemer werkloos is geworden moet hij/zij ten minste 4 weken ter beschikking zijn gebleven van de diensten van arbeidsbemiddeling van het land dat de uitkering betaald. 2. Binnen 7 dagen na vertrek moet hij/zij zich laten inschrijven bij de diensten van arbeidsbemiddeling van het land war hij/zij naar werkt zoekt 3. De werkloze zal zich moeten houden aan de controleprocedures van het land waar naar werk gezocht wordt. 4. De uitkering wordt slechts maximaal drie maanden betaald. 5. Als de werkloze binnen die tijd geen nieuwe baan heeft gevonden, zal het land waar de werkloze voorheen werkte de uitkering enkel verder betalen indien hij/zij vóór het verstrijken van die drie maanden teruggekeerd is. 6. Tussen twee tijdvakken van werken mag slechts één keer geëxporteerd worden. Voorwaarde 1 mag in de situatie van uw partner niet gesteld worden, de overige voorwaarden wel. U kunt dus vrij snel na afloop van de dienstbetrekking naar het betreffende EU EER land verhuizen. Om in een EU / EER land aanspraak te kunnen maken op verstrekkingen van de zorg dient uw partner in bezit te zijn van Europese zorgverzekeringenpas zijn, die u kunt verkrijgen bij de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten. Wanneer je in het buitenland bent, houd UWV premies en belastingen in op je uitkering. Je hoeft dus geen belasting in het buitenland te betalen. Je dient er wel rekening mee te houden dat UWV de precieze hoogte van de premies en belastingen soms pas na 2 jaar kan berekenen. Het kan dus zijn dat je in een later stadium nog een jaaropgave krijgt van premies en belastingen. Uw partner verhuist en heeft aansluitend een (tijdelijke) dienstbetrekking in het EU / EER land Wanneer uw partner na de Nederlandse dienstbetrekking aansluitend een (tijdelijk) dienstbetrekking in een EU /EER land heeft en hij/zij wordt vervolgens ontslagen, dan voldoet hij/zij vaak nog niet aan het EU / EER land gestelde entree-eisen voor 12

13 3. Uw administratie: wat moet u regelen? het recht op uitkering. Om toch te kunnen voldoen moet het betreffende arbeidsbureau de Nederlandse tijdvakken gelijk stellen aan Buitenlandse tijdvakken. Hiervoor heeft uw partner het formulier E301 nodig dat uw partner aan kan vragen bij het UWV. Heeft u dan nog vragen kunt u contact opnemen met het UWV Amsterdam. Telefoonnummers van UWV vindt u in de adressenlijst. 3.8 Stemmen vanuit het buitenland Als u vanuit het buitenland wilt stemmen voor de verkiezingen in Nederland, moet u zich als kiesgerechtigde in het buitenland laten registreren. Registreren kan met het registratieformulier M3 (beroep) of D3-1 (woonplaats). Registreren via het e-formulier Weet u niet welk formulier u moet invullen, dan kunt u het beste gebruik maken van het zogenaamde e-formulier: registreren als kiezer. Dit elektronische formulier zorgt ervoor dat u stap voor stap het registratieformulier op digitale wijze invult. U print vervolgens het ingevulde formulier uit, ondertekent het en stuurt het naar Gemeente Den Haag t.a.v. Bureau Verkiezingen Postbus DL Den Haag Nadere info is te verkrijgen via onze internetsite bij links / relevante sites / stemmen vanuit het buitenland. 13

14 4. Welke documenten heeft u nodig voor uw vertrek? Het is belangrijk dat u, voordat u vertrekt, over de juiste reisdocumenten beschikt voor uzelf en eventueel uw gezinsleden. Uiteraard kunt u niet op reis zonder een geldig paspoort. Als u ziet dat uw paspoort tijdens uw verblijf zal aflopen, is het raadzaam voor uw vertrek al een nieuw paspoort aan te vragen. Het is namelijk makkelijker en goedkoper om in Nederland een nieuw paspoort te laten maken dan in het buitenland. Heeft u kinderen die zijn bijgeschreven in uw paspoort of dat van uw partner, dan adviseren wij u een eigen paspoort voor uw kinderen te laten maken. Dan kunnen zij in noodgevallen op eigen gelegenheid reizen. Gaat u naar een land waarvoor een visum nodig is, dan ontvangt u van het DCB nadere informatie hoe u een visum dient aan te vragen. Dit geldt ook als u een dienstpaspoort of een diplomatiek paspoort nodig heeft. U moet de reisdocumenten persoonlijk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvragen. Zodra de documenten gereed zijn, krijgt u bericht. U moet deze dan zelf weer komen ophalen. Alleen als u vanwege uw functie een dienst- of diplomatiek paspoort nodig heeft en als uw gezinsleden meereizen, dan moet u samen met hen langs bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 4.1 Als u de NAVO-status krijgt Afhankelijk van het land waar u gaat wonen, krijgt u de zogenoemde NAVO-status (kijk op intranet onder MP Regelingnummer 110). De NAVO-status regelt voor u de rechtspositie, zoals overeengekomen in het NAVO-statusverdrag, in het land waar u gaat wonen. Denk daarbij aan de vereiste documenten bij binnenkomst of het dragen van wapens. De NAVO-status geldt niet voor: gezinsleden die de nationaliteit hebben van het land waar u wordt geplaatst. personeel op ambassades, bijvoorbeeld de defensieattaché. In dat geval geldt voor u het Verdrag van Wenen. Als u de NAVO-status krijgt, krijgt u een inlegvel in uw paspoort. Dit krijgt u ongeveer vier weken voor uw vertrek. In de meeste NAVO-landen zijn er fiscale voorzieningen verbonden aan de NAVOstatus. Dat hangt af van verdragen die Nederland heeft gesloten met bepaalde landen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met CNASAG, CNAK SHAPE of CNAK VS. 4.2 NAVO-reisopdracht In sommige gevallen, met name als u in de VS of Turkije wordt geplaatst, heeft u een NAVO-reisopdracht nodig. Het DCB regelt dit voor u. 4.3 Security Clearance Als u in het buitenland gaat werken, heeft u een zogenoemde security clearance nodig. Dit is een verklaring die Defensie (MIVD) afgeeft en waaruit blijkt dat er geen 14

15 4. Welke documenten heeft u nodig voor uw vertrek? bezwaar is tegen uw plaatsing. Deze clearance gaat rechtstreeks naar de beveiligingsautoriteit van het land van plaatsing. Als u drie weken voor plaatsing nog niets heeft gehoord over uw clearance, neem dan contact op met de backoffice van het DCB. De clearance is niet nodig als u naar België, Duitsland of de Nederlandse Antillen en Aruba gaat. 4.4 Veiligheidsonderzoek Voordat u naar het buitenland vertrekt, moet u een veiligheidsonderzoek aanvragen bij het onderdeel waar u nu werkt. Dit is niet nodig als u onlangs nog een veiligheidsonderzoek heeft gehad. Het veiligheidsonderzoek moet dan wel gedurende de volledige plaatsing geldig zijn en het juiste screeningsniveau bevatten. 4.5 Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft Het kan zijn dat uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat hoeft geen probleem te zijn. Uw partner moet het vertrek naar het buitenland echter wel melden bij de vreemdelingenpolitie. Voor uw terugkeer naar Nederland moet uw partner een Machtiging voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. Meer informatie staat in hoofdstuk

16 5. Uw gezondheid Voor uw vertrek zult u ook nog een paar zaken moeten regelen die te maken hebben met uw gezondheid en eventueel die van uw gezinsleden. 5.1 Medische feiten Het klimaat van uw nieuwe woonland is misschien zo anders dan het Nederlandse klimaat, dat het van invloed kan zijn op uw gezondheid. Het is ook mogelijk dat u zich tegen bepaalde ziektes moet laten vaccineren. Informeer van tevoren bij uw eenheid of een Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO) noodzakelijk is. De medische dienst kan u ook vertellen of en zo ja welke vaccinaties nodig zijn voor uw verblijf in het buitenland. Wij adviseren u wel van te voren een militaire huisarts te bezoeken. Deze kan u adviseren over eventuele gezondheidsrisico's en te nemen voorzorgsmaatregelen. 5.2 Meld uw vertrek bij uw huisarts en tandarts Vergeet niet om u uit te schrijven bij uw huis- en tandarts. Vraag uw dossier of medisch paspoort op en vraag uw huisarts om een internationaal bewijs van inenting en uw tandarts om een saneringsverklaring. Al deze gegevens zijn nodig voor de huis- en tandarts in uw nieuwe woonland. 16

17 6. Overige zaken voor de voorbereiding 6.1 Bank- en girorekeningen Het is raadzaam om in Nederland een bank- of girorekening aan te houden voor doorlopende betalingen die u in Nederland heeft. Uw sponsor, lokale commandant of Nationale Support Unit kan u adviseren bij het kiezen van een bank in uw nieuwe woonland. Veelal zult u in persoon een bankrekening dienen te openen. Defensie heeft met de lokale banken van de Nederlandse Antillen en Aruba een overeenkomst gesloten en kan bemiddelen bij het openen van een bankrekening voor aankomst. Na ontvangst van uw intake formulier krijgt u het formulier Aanvraag bankrekening NA&A opgestuurd van het DCB. Vul het formulier in en stuur deze met kopieën van de paspoorten naar het aangegeven adres, opgenomen in de begeleidende brief. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde landenbrochure. Voordat u vertrekt kunt u door het Delegatieformulier defensie in te vullen bij het DCB aangeven welk deel van uw salaris u op uw Nederlandse rekening wilt ontvangen en welk deel op uw buitenlandse rekening. Dit kunt u ook indienen bij uw toekomstige administratieve commandant. Het is mogelijk deze bedragen te wijzigen. 6.2 Uitschrijven uit het bevolkingsregister Als u weggaat voor een periode langer dan acht maanden, moet u zich uitschrijven uit het bevolkingsregister. U krijgt dan van de gemeente een verhuisbericht. Dit heeft u nodig voor de inschrijving in uw nieuwe woonland. Inschrijven is overigens niet altijd nodig. Heeft u een NAVO-status en gaat u in een NAVO-land wonen, dan hoeft u zich daar niet in te schrijven. U moet zich dan wel uitschrijven uit het bevolkingsregister in Nederland. Ook al geeft de gemeente uw verhuizing door aan instanties als de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank, is het noodzakelijk uw verhuizing zelf door te geven aan deze organisaties. Zie ook hoofdstuk Voorbereidende (taal)cursus In bepaalde gevallen is het noodzakelijk, voor uw plaatsing, een cursus te volgen. Bijvoorbeeld een cursus Internationale staven bij Clingendael. Als dat voor u van toepassing is, krijgt u daarover van tevoren informatie. Er bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een taalcursus. Defensie heeft hiervoor raamcontracten afgesloten met het Opleidings- en Trainingsrichting Talen Defensie Inlichtingen en Veiligheids Instituut (O&TR Talen DIVI) te Ede en de Stichting Edufax te Leende. Zie voor verdere informatie de flyer Taalopleiding DIVI op de sites van het DCB. Medewerkers van de Koninklijke Marine kunnen ook gebruikmaken van gratis cursusfaciliteiten (CD-rom pakket) van de Dienst Ontwikkeling, Sport en Ontspanning. Voor contactgegevens zie adressenlijst. 6.4 Leesvoer uit Nederland Kranten en tijdschriften Bepaalde Nederlandse kranten en tijdschriften zijn goed verkrijgbaar in het buitenland, maar zijn vaak behoorlijk duur. U kunt ervoor kiezen uw abonnement in 17

18 6. Overige zaken voor de voorbereiding Nederland aan te houden, maar de krant of het tijdschrift via uw NAPO-adres te laten versturen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Als u uw krant of tijdschrift rechtstreeks naar uw adres in het buitenland laat versturen, zult u daar waarschijnlijk extra voor moeten betalen. Van sommige kranten bestaat een speciale buitenlandeditie. Uiteraard kunt u de krant ook via het internet lezen. Boeken Tijdens uw verblijf in het buitenland kunt u gebruikmaken van de Bibliotheek Rotterdam voor expats en Nederlanders in het buitenland. Zeker als u in een land gaat wonen waar weinig Nederlandse boeken te krijgen zijn, is het voor schoolgaande kinderen een mooie manier om het lezen in het Nederlands goed bij te houden. Voor kinderen tot en met 15 jaar is het lenen bij deze bibliotheek gratis. Meer informatie kunt u bij de bibliotheek zelf krijgen. Het telefoonnummer staat in de adressenlijst. Bent u lid van een boekenclub? Dan kunt u de boeken laten versturen naar uw NAPO-adres. Hierbij moet u wel rekening houden met het maximum gewicht dat u mag laten versturen. Bovendien heeft u voor pakketjes een douanesticker nodig. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onder NAPO- Algemene voorwaarden en achterin de adressenlijst. 6.5 Militaire Post Organisatie (MPO) (NAPO) De MPO is verantwoordelijk voor de postverzorging van al het in het buitenland geplaatste, uitgezonden en oefenende militaire en/of burgers en hun gezinsleden Aan het verzenden van post naar een NAPO-nummer zijn een aantal voorwaarden verbonden. Hieronder vindt u een overzicht van de algemene voorwaarden, daarnaast kunt u in de adressenlijst een compleet overzicht van de NAPO-nummers vinden. Wilt u een NAPO nummer aanvragen dan kunt u onderaan dit hoofdstuk de specifieke voorwaarden vinden. Het adres: Rang, voorletters en naam Werknemers I.D. nummer Naam van de eenheid Napo-nummer Utrecht Het noteren in het adres van de plaats of land van bestemming is niet toegestaan. Doet u dit wel dan is het mogelijk dat het poststuk via TPG- Post naar het land van bestemming wordt gestuurd en niet naar de Militaire Postorganisatie te Utrecht. De consequentie hiervan zal zijn dat uw poststuk na dagen (weken) onbestelbaar retour wordt gezonden naar uw adres. De afzender moet in verband met douaneformaliteiten op het pakket vermeld staan, voor briefpost wordt dit aangeraden, omdat bij onbestelbaarheid het poststuk dan terug naar de afzender kan worden gezonden. Indien U een poststuk wilt verzenden naar een NAPO-nummer dan moet dit worden gefrankeerd. U betaalt echter alleen de kosten voor verzending naar Utrecht, dus binnenlands tarief. Indien een uitgezonden militair een poststuk verzendt naar een relatie in Nederland of een ander land in Europa of naar de eerste relatie van de uitgezonden militair buiten Europa dan wordt dit poststuk gefrankeerd door de MPO. Mocht het onverhoopt zo zijn dat U post ontvangt van een NAPO-nummer waar een portokaartje van TPG-Post op is aangebracht, dan kunt U die, na overleg met de 18

19 6. Overige zaken voor de voorbereiding MPO, zonder kosten naar het volgende adres sturen: antwoordnummer 9959, 3500 WB Utrecht. U kunt een poststuk dat gericht is aan een NAPO-nummer ook persoonlijk afgeven op de postkamer van een kazerne. Toegelaten zendingen: Brieven en briefkaarten (rechthoekig, minimaal 14 x 9 cm), Pakjes (max. 2 kg en afmetingen L + B + H max. 90 cm, de grootste lengte max. 60 cm), Aangetekende stukken tot max. 1 kg en posterkokers (max. 90 cm). Niet toegelaten zendingen: Overige aanvullende diensten TPG-Post (b.v. verzekerd vervoer, handtekening retour) wapens en munitie of delen daarvan, spuitbussen (w.o. deodorant/scheerschuim e.d.), vloeistoffen (w.o. douchegel e.d.), poeder/zand, brandbare en explosieve stoffen. Als u goederen gaat versturen naar een land buiten de Europese Unie dan moet een volledig ingevuld en ondertekende douaneverklaring CN 22 op de zending worden geplakt. Als de douaneverklaring niet op de zending is aangebracht, wordt het pakje naar de afzender terug gestuurd. Aanvragen NAPO nummer Indien er nog geen postregeling is naar uw locatie, dan kunt u bij de Senior Medewerker Post van de MPO een aanvraagformulier voor een postregeling aanvragen. Dit geldt ook voor de militair die als Defensie Attaché of Assistent Defensie Attaché bij een Nederlandse Ambassade wordt geplaatst. Hierbij is het voor u zeer ongunstig om gebruik te maken van de BuZa regeling. De kosten voor het transport van de post worden dan op u verhaald. Indien u een NAPO adres aanvraagt, worden de transportkosten door Defensie betaald. Als u een postregeling aanvraagt, wordt er direct met u een afspraak gemaakt voor het volgen van een cursus tot facteur. Deze cursus duurt 1 dagdeel. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de Senior Medewerker Post van de MPO. 6.6 Voorbereiding voor uw kinderen Als u met uw kinderen naar het buitenland vertrekt, is het natuurlijk belangrijk ook uw kinderen voor te bereiden op wat hen te wachten staat. Een handig hulpmiddel hierbij is het boekje Op weg naar Anderland. Dit is een werkboek voor kinderen van 7 tot 10 jaar en is speciaal bedoeld om kinderen in deze leeftijd voor te bereiden op het vertrek naar een ander land. Het werkboek kunt u, op eigen kosten, bestellen bij de Wereldschool van de stichting IVIO in Lelystad. Adres en telefoonnummer vindt u in de adressenlijst. 6.7 Informatie over uw reis Als u met het vliegtuig naar uw nieuwe woonland vertrekt, krijgt u een maand van tevoren informatie over uw tickets, vluchtgegevens en andere belangrijke informatie. De reis naar Schiphol regelt u zelf. De kosten daarvan kunt u achteraf declareren. 19

20 6. Overige zaken voor de voorbereiding 6.8 Informatie voor achterblijvers Geef uw adreswijziging op tijd door zodat uw familie weet waar u gaat wonen. Als u tijdelijke woonruimte heeft, geef dan ook door waar u in die periode bereikbaar bent. Helpdesk voor noodgevallen Defensie maakt gebruik van een helpdesk voor noodgevallen. Is er sprake van ernstige omstandigheden, dan raden wij u aan uw familie in eerste instantie contact op te laten nemen met de helpdesk. Dit heeft twee voordelen. De helpdesk kan u direct opsporen. Daarnaast heeft u toestemming nodig om naar Nederland te vertrekken. Door de omstandigheden rechtstreeks bij de helpdesk te melden, worden de procedures hiervoor direct in gang gezet en voorkomt u onnodige vertraging. Het is belangrijk dat u uw familie op de hoogte brengt van deze gang van zaken en van de reden die daarachter zit. Ook moet uw familie weten welke gegevens de helpdesk nodig heeft: voor wie is het bericht bestemd (werknemersnummer, functie, verblijfplaats)? wat is er aan de hand? bij ziekte: naam behandelend arts/ziekenhuis bij overlijden: naam behandelend arts, plaats en tijdstip van het overlijden moet u contact opnemen? is het noodzakelijk dat u naar Nederland komt? Dit laatste zal Defensie ook altijd zelf beoordelen, omdat u mogelijk een reiskostenvergoeding van Defensie krijgt. Elk krijgsmachtdeel heeft een eigen helpdesk voor noodgevallen. Werkt u bij de Koninklijke Marine? Dan kan uw familie in geval van nood contact opnemen met CZSK / Bureau Operationele Personeelszorg / Bureau thuisfrontinformatie. Werkt u bij de Koninklijke Luchtmacht, dan kan uw familie in geval van nood contact opnemen met CLSK / Operatiecentrum. Werkt u bij de Koninklijke Landmacht, dan kan uw familie in geval van nood contact opnemen met CLAS / G3 / SITCEN. De adressen en telefoonnummers vindt u in de adressenlijst. 6.9 Inschepingsverlof 1. Wanneer u bent aangewezen voor het verrichten van dienst buiten Europa dan wel aan boord van een varend schip buiten Nederland en om die reden naar verwachting ten minste 6 maanden achtereen buiten Europa onderscheidenlijk buiten Nederland zal verblijven, wordt uiterlijk vóór de dag van vertrek inschepingsverlof verleend voor: 5 werkdagen, indien het verblijf buiten Europa dan wel aan boord van een varend schip buiten Nederland naar verwachting minder dan 9 maanden achtereen zal duren; 20

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

De Verenigde Staten van Amerika

De Verenigde Staten van Amerika De Verenigde Staten van Amerika 1. Algemene informatie over de Verenigde Staten 1.1 Geografische ligging en klimaat 1.2 Tijdsverschil 1.3 Afwijkende maten, gewichten, temperatuur 1.4 Contacten met bevolking

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 Emigreren of een tweede huis in Frankrijk Frankrijk is een populaire bestemming om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis. Behalve dat de emigratie

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Wegwijzer Seedorf. November 2003 INHOUDSOPGAVE. Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2

Wegwijzer Seedorf. November 2003 INHOUDSOPGAVE. Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2 Wegwijzer Seedorf November 2003 INHOUDSOPGAVE Toekomst legerplaats Seedorf pagina 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Waarom deze Wegwijzer Aanspreekpunt Andere informatiebronnen, intranet, wijzers Wonen

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Emigreren of een tweede huis kopen in Amerika Amerika is een erg populair land om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis of

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2014 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. ING Reisverzekering

Polisvoorwaarden. ING Reisverzekering Polisvoorwaarden ING Reisverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Neem voor informatie

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden Hoofdstuk 8 Bijzondere omstandigheden Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het zo goed mogelijk verlopen van de plaatsing.

Nadere informatie

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM THE NETHERLANDS Multidistrict 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 LONG TERM SCHOOL YEAR EXCHANGE PROGRAM Versie 131, 30 maart 2015 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd onder

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie