Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis"

Transcriptie

1 Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

2 I dedicate this thesis to colleagues and friends from Monwabisi. Thank you all for the eyeopening experiences you gave me during my stay in Izamo Yethu.

3 Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard Case study Lightspeed Thesis to achieve the Degree of Bachelor of Science at the Saxion University of Applied Sciences Presented by: Accompanied by: Frederik Tetteroo ir. Willem Smith Tel: Tel: Cell: Cell: Due date: August 8, 2011

4 Contents Ten geleide... v Achtergronden... vi Afstudeeropdracht... vii Producten en planning... viii Afstudeerdoelen... ix Projectgrenzen... x Contactgegevens... xi Kwaliteit... xii Risico`s... xiii Abstract... 2 Introduction... 3 Internal analysis... 5 History... 5 Target group... 6 Structure and Culture... 7 Activities... 9 Mission, Vision and Values External communication Project management process External analysis Competition analysis PEST-Analysis Political Economical Social Technological Conclusion... 30

5 SWOT-Analysis Strength Weaknesses Opportunities Threats Conclusion SOLL-Situation Balanced Scorecard Project lifecycle Change strategy and recommendations Project lifecycle Balanced Scorecard Final conclusion and recommendations Evaluation Literature Appendix Organisation Structure Project lifecycle current Project lifecycle new Project Work Order Balanced Scorecard... 54

6 Ten geleide Semester 8 van de opleiding Bedrijfskundige Informatica bestaat uit het afstudeerdeel. Tijdens dit afstudeerdeel wordt er van de studente gevraagd een zelfstandige afstudeeropdracht uit te voeren binnen zelf verkozen organisatie. In dit eerste deel van dit rapport is te vinden waar deze afstudeeropdracht uitgevoerd zal worden, wat de afstudeeropdracht behelst en op welke manier deze uitgevoerd zal worden. Dit, in het Romeins becijferde, deel bevat hoofdstukken uit het Plan van Aanpak. Deze delen bevatten noodzakelijke informatie voor het begrip van het gehele afstudeeronderzoek. Graag raad ik u dan ook aan om deze delen eerst te lezen. Na de eindconclusie van de case study "Lightspeed" kunt u de inhoudelijke, procesmatige en persoonlijke evaluatie vinden. Veel leesplezier! Frederik Tetteroo v

7 Achtergronden Afstudeerbedrijf Het afstudeerbedrijf waar de afstudeeropdracht gevolgd gaat worden is genaamd Lightspeed Development. Dit bedrijf maakt custom websites gebaseerd op WordPress. Deze websites worden afgeleverd met een gebruikersvriendelijk CMS waarbij de klant uiteindelijk zelf de controle heeft over de inhoud van zijn of haar website. Verder houdt Lightspeed zich bezig met het verder ontwikkelen van WordPress. Binnen het bedrijf wordt Open Source software gepromoot, zo maken zij gebruik van verschillende Google applicaties en voor project management het systeem genaamd Trac. Meer informatie over Lightspeed Development is te vinden op Meer gegevens over de organisatiestructuur van Lightspeed is te vinden in het gedeelte 'Projectorganisatie' in hoofdstuk 6. Hoofdstukindeling Dit plan van aanpak bestaat uit een aantal hoofdstukken. Elk van deze hoofdstukken zal specifieke informatie bevatten welke gerelateerd is aan de naam van dit hoofdstuk. Hieronder volgt een korte opsomming van de beschreven hoofdstukken en de informatie welke deze bevatten. Hoofdstuknaam Afstudeeropdracht probleemstelling Producten Werkdoelen Projectgrenzen Projectorganisatie Kwaliteit Risico`s Onderwerp Wat betreft de afstudeeropdracht, wat is de De producten die worden opgeleverd tijdens de afstudeeropdracht De werkdoelen die zijn opgesteld samen met de bedrijfsbegeleider Welke werkzaamheden worden tijdens de afstudeeropdracht uitgevoerd en welke niet Gegevens van betrokkenen bij deze afstudeeropdracht Waaraan moeten de producten voldoen Waardoor zou deze afstudeeropdracht kunnen mislukken vi

8 Afstudeeropdracht Probleemstelling De opdracht is ontstaan uit de vraag naar een productievere werkwijze als het gaat om werken met de klant. Op dit moment wordt er hard gewerkt om zoveel mogelijk directe omzet te maken en grote klanten aan te trekken. Er is echter behoefte naar een efficiëntere werkwijze om minder tijd te verliezen aan intern werk. Om hier onderzoek naar te doen en een verbetervoorstel voor op te kunnen leveren, is de opdracht opgedeeld in vier hoofdonderdelen. - Communicatiekanalen, zowel de interne als ook externe communicatie zal geanalyseerd worden om na te gaan welke communicatiekanalen er gebruikt worden en hoe deze gebruikt worden. Via interviews met de medewerkers kan er een overzicht gemaakt worden van de communicatiestromen en nagegaan worden waar de bottlenecks zich bevinden. - Templates, door het analyseren van de templates in de organisatie kan er nagegaan worden of middels standaardisatie of optimalisatie van de huidige methodes er op dit gebied efficiëntieverhoging plaats kan vinden. Bij templates moet er gedacht worden aan projectvoorstellen, interne budget- en ontwikkelingsrapportages, checklists en externe klantrapportages. - Interne infrastructuur, om een bedrijfsanalyse te kunnen geven is het van belang dat de infrastructuur in kaart wordt gebracht. Hiervoor moet onderzoek gedaan worden naar de gebruikte systemen maar ook naar de beschikbare human resources, rollen in de organisatie en verantwoordelijkheden. - Project management, dit is het hoofdonderdeel van de analyse. Hierbij draait het voornamelijk om de communicatie tijdens de projecten. Rapporteren van werk, documenteren en ondersteuning bieden tijdens het uitvoeren van een project. Het onderzoek zal beginnen met de opdracht om een analyse van de huidige situatie rondom de communicatie en informatie- uitwisseling uit te voeren en daarbij de knelpunten te bepalen. De knelpunten spelen zich af binnen de vier hiervoor genoemde gebieden. De nadruk zal echter gelegd worden op de volgende knelpunten: - Klantcommunicatie. Door problemen bij de overdracht tussen klant en ontwerper, vind er veel tijdsverlies plaats en gaat dit ten koste van de efficiëntie. Veel voorkomende problemen zijn onder andere: o Niet juist aanleveren van informatie voor de designer o Niet nakomen van vooraf gestelde deadlines voor de klant o Besluiteloosheid van de klant o Opleiden van de klant kost teveel tijd, dit gaat om het gebruik van de opgeleverde online-systemen o Groot verschil tussen kennis en/of inlevingsvermogen aan beide kanten van de deal Samengevat is er een groot gebrek aan standaardisatie, gezien er nu per klant een ander procedure wordt toegepast. Er wordt terecht vermeldt dat er een gouden combinatie gevonden moet worden tussen opgestelde regels en het tevreden houden van een klant. Deze combinatie zou door onderzoek en het opstellen van een onderzoek/actierapport bereikt kunnen worden. vii

9 - Interne communicatie inefficiëntie. Door inefficiëntie binnen de organisatie zelf gaat er veel tijd verloren die niet gefactureerd kan worden. Inefficiëntie vindt plaats binnen de volgende gebieden: o Te gebruiken communicatiekanalen. Door een groot scala aan te gebruiken communicatiekanalen vinden veel conversaties ongestructureerd plaats en gaat hier kostbare informatie verloren o Door de combinatie tussen fysiek aanwezig zijn en op afstand werken is het soms lastig zaken efficiënt te laten verlopen Uit onderzoek zal worden bepaald of een portaal een mogelijk oplossing is voor de gevonden knelpunten of dat naar een andere oplossing gezocht zou moeten worden. - Onduidelijkheid over vastgestelde doelen en prestatie-indicatoren. Door inconsistentie binnen het aansturen van medewerkers, bestaat er soms onduidelijkheid als het gaat om welke doelen er bereikt moeten worden en welke prioriteit er gehandhaafd moet worden. Het opstellen van een Balanced Score Card voor de organisatie zal er toe leiden dat het management doelstellingen gaat vastleggen en hiermee kan werken. Dit zorgt eveneens voor meer duidelijkheid onder de werknemers en middels eventuele prestatiebeloningen kan zodoende een hogere kwaliteit van werk gewaarborgd worden. Gebruikte methoden Voor de onderbouwing van mijn scriptie zal er gebruik gemaakt gaan worden van verscheidene methoden. Hieronder zal ik een overzicht geven van de betreffende methoden en uitleggen waarom ik deze methoden ga gebruiken. Verandermodel Dit model gaat het alomvattende model worden welke gebruikt gaat worden om een raamwerk te bieden voor het gehele onderzoek. Het model is samengesteld door de auteurs van het boek Verandermanagement, Henk Kleijn en Fred Rorink. Dit geïntegreerde model omvat alle onderdelen van een geplande verandering en kan zodoende perfect gebruikt worden voor de ontwikkeling van de uiteindelijk op te leveren veranderstrategie. Verschillende onderdelen/methoden welke deel zijn van dit gehele model zullen hieronder nader worden toegelicht. PEST-analyse PEST-analyse staat voor Politieke, Economische, Sociale en Technologische analyse en beschrijft een kader van macro-omgevingsfactoren welke gebruikt worden om een afspiegeling van de opererende omgeving te geven. Deze factoren zullen verderop in het onderzoek gebruikt gaan worden voor ontwikkeling van de uiteindelijk veranderstrategie. Tevens kunnen de PEST factoren, in combinatie met externe micro-omgevingsfactoren en interne bestuurders, worden aangemerkt als kansen en bedreigingen in een SWOT analyse. viii

10 SWOT-analyse Bij een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van een organisatie benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen. De basis van de SWOT werd gelegd in door onderzoekers van de Stanforduniversiteit. In dit rapport zal de SWOT-analyse voornamelijk gebruikt gaan worden om de beleidsopties te ontwikkelen welke terugkomen in de balanced scorecard. Balanced Scorecard De balanced scorecard is een methode om een organisatie te managen en te monitoren. Dit gebeurt vanuit vier verschillende gezichtspunten, welke bestaan uit: Financieel, Klant, Interne processen en Innovatie en leren. Deze methode is ontwikkeld door Robert S. Kaplan en David P. Norton en omstreeks 1993 onder de aandacht gebracht van het grote publiek. Een balanced scorecard is eigenlijk niet meer dan een presentatievorm. De echte inhoud is niet af te leiden van welke theorie dan ook. Middels interviews met de manager zal input gewonnen worden voor het daadwerkelijke invullen van dit overzicht. De uiteindelijke essentie van een balanced scorecard is dat beslissingen om een doelstelling te bereiken goed worden onderbouwd en de manager op elk gewenst moment een overzicht heeft van deze vooraf opgestelde doelstellingen. Producten en planning Hoofdproduct Gezien de focus gelegd gaat worden op de communicatie binnen het projectmanagement, zal het hoofdproduct bestaan uit een vernieuwd en verbeterd projectmanagementproces. Deelproducten Tijdens de afstudeerperiode worden een aantal producten opgeleverd aan school en de afstudeerbegeleider(bedrijf). Hieronder volgt een lijst van de producten die opgeleverd moeten worden. Het kan zijn dat de afstudeerbegeleider nog een aantal specifieke producten wil zien, bijvoorbeeld projectdocumentatie van een opdracht, deze zijn niet in deze lijst opgenomen. Algemene producten* Product Werkzaamheden Oplevering Afstudeervoorstel Schrijven, overleggen, reviewen Thuisbericht Schrijven Afstudeerovereenkomst Schrijven, ondertekenen Plan van Aanpak Schrijven, overleggen, reviewen e concept afstudeerrapport Schrijven, overleggen, reviewen Abstract examenboek Schrijven, overleggen, reviewen e concept afstudeerrapport Schrijven, overleggen, reviewen Alumniformulieren Schrijven, overleggen, reviewen Definitieve afstudeerscriptie Schrijven, overleggen, reviewen Afstudeerpresentatie Maken, voorbereiden, presenteren Nog niet te bepalen *Moment van inleveren product gaat in overleg met afstudeerbegeleider. ix

11 Onderzoekspecifieke producten** Product Werkzaamheden Oplevering Interne analyse Schrijven, overleggen, reviewen Externe analyse Schrijven, overleggen, reviewen SWOT analyse Schrijven, overleggen, reviewen SOLL-situatie Schrijven, overleggen, reviewen Balanced scorecard Schrijven, overleggen, reviewen GAP analyse Schrijven, overleggen, reviewen Veranderstrategie Schrijven, overleggen, reviewen ** Moment van inleveren product gaat in overleg met bedrijfsbegeleider en afstudeerbegeleider. Planningsysteem Al deze producten en deadlines worden in het interne planningssysteem vastgelegd. Dit is een Open Source systeem genaamd Trac (http://trac.edgewall.org/) Vanuit het afstudeerbedrijf wordt er verwacht dat dagelijks mijn voortgang gelogd wordt op het project weblog. Dit gebeurt gemiddeld drie keer per dag. Afstudeerdoelen Bij het afstuderen wordt een afstudeeropdracht uitgevoerd. Bij de afstudeeropdracht ligt het accent op het zelfstandig uitvoeren van een (afgeronde) onderzoek- en/of ontwikkelopdracht die geen routinematig karakter mag hebben. De afstudeeropdracht dient aan te sluiten bij het studieprogramma van de betreffende opleiding en dient systematisch en gestructureerd te worden uitgevoerd met inachtneming van gebruikelijke hulpmiddelen en methoden. Bij het afstuderen is het zelfstandig verwerven en toepassen van (additionele) kennis en vaardigheden een voorwaarde en dient de opdracht door de studenten op de juiste wijze te worden afgebakend. Naast deze vooraf opgestelde afstudeereisen heb ik voor mijzelf enkele persoonlijke doelen opgesteld. Deze doelen zijn: 1) Oriënteren op één of meer beroepen en de beroepspraktijk 2) Toepassen, verbreden en verdiepen van vakkennis 3) Integreren van kennis uit meerdere vakgebieden, rekening houden met andere disciplines (zoals bijvoorbeeld privacywetgeving, ARBO, milieuwetgeving) 4) Ervaren van bedrijfscultuur en de structuur en organisatie van het bedrijf 5) Ontwikkelen van sociale vaardigheden 6) Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (rapporteren en presenteren in het vakgebied) 7) Ontwikkelen van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk 8) Ervaren van een nieuwe leef- en bedrijfscultuur in het buitenland (ontwikkelingsland) Met deze werkdoelen en afstudeereisen hoop ik niet alleen maar mijn studie volwaardig af te kunnen sluiten, maar ook mijn kennis te kunnen verijken en een keuze te kunnen maken voor mijn verdere professionele loopbaan. x

12 Projectgrenzen Randvoorwaarden Er moeten minstens 15 werknemers fulltime op de werkplek zijn. Bij Lightspeed is dat niet het geval. Er werken hier 10 werknemers fulltime en men beschikt nog over een kleine groep freelancers die regelmatig op de werkvloer verschijnen. Dit gemis is met de examencommissie besproken en goedgekeurd als zijnde eventuele invloedsfactor op de eindbeoordeling. Verder is de bedrijfsbegeleider op voldoende niveau gestudeerd om te voldoen aan de minimale eisen. Op momenten dat de bedrijfsbegeleider niet aanwezig is er altijd wel een andere werknemer beschikbaar voor hulp bij vragen. Begin-/einddata Het afstudeercontract loopt van t/m Hierna zal het werken aan de eindscriptie vervolgd worden in Nederland. Contactgegevens In dit hoofdstuk zijn contactgegevens te vinden van het afstudeerbedrijf, de bedrijfsbegeleider en de stagiair. Gegevens afstudeerbedrijf : Lightspeed Development 46 Devon Street 7925 Woodstock Cape Town Tel: Gegevens bedrijfsbegeleider : Ashley Shaw Tel: Gegevens stagair : Frederik Tetteroo 27 Grimsby Road 8001 Sea Point Cape Town Tel: xi

13 Kwaliteit Om er voor te zorgen dat de producten die tijdens het onderzoek worden opgeleverd van voldoende kwaliteit zijn, zullen er voor elk product checklists gemaakt worden met punten waaraan het product moet voldoen. Deze checklists kunnen gebruikt worden bij reviews van de producten die uitgevoerd kunnen worden door bijvoorbeeld de bedrijfsbegeleiding. Er kunnen meerdere reviews plaatsvinden voor een product. Als er na de eerste reviewronde erg veel of grote fouten in het product zitten, worden deze fouten verbeterd en daarna wordt het product nog een keer gereviewed. Voor het uiteindelijk op te leveren eindwerkstuk, wordt voldaan aan de formele eisen zoals deze zijn opgesteld in het Afstudeerreglement V1.0. xii

14 Risico`s Tijdens de afstudeerperiode kunnen er allerlei risico's optreden. Hieronder staat een inventarisatie van een aantal risico's met daarbij een actie om deze risico's af te handelen of juist te voorkomen. Risico Slechte begeleiding vanuit het bedrijf of school Onvoldoende kennis Ziekte Onduidelijke projectgrenzen Veranderende eisen van de opdrachtgever Verschil in cultuur en opvatting Preventie/Afhandeling Afhandeling: Op tijd overleg plegen met bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider en eventueel met andere medewerkers hierover praten en een oplossing zoeken. Preventie: Tijd voor studeren in de planning opnemen. Afhandeling: De benodigde kennis verwerven en anders aan bedrijfsbegeleider vragen. Preventie: Taken ruim inplannen, zodat er niet zo snel een achterstand komt bij ziekte of andere vorm van afwezigheid. Afhandeling: Ziek melden bij het afstudeerbedrijf en afstudeerbegeleider op de hoogte stellen. Eventueel thuis werken. Preventie: SMART requirements opstellen. Van tevoren goed bespreken welke werkzaamheden tijdens de afstudeerperiode/projecten uitgevoerd zullen worden. Prioriteiten aan deze werkzaamheden stellen. Afhandeling: Projectgrenzen bespreken met de bedrijfsbegeleider en afstudeerbegeleider en daarna de projectgrenzen bijstellen. Werkzaamheden met een lage prioriteit eventueel niet doen. Preventie: SMART requirements opstellen. Prioriteiten stellen bij onderdelen en activiteiten, zodat onderdelen of activiteiten met een lage prioriteit kunnen vervallen voor een belangrijkere eis van de opdrachtgever. Afhandeling: Met de opdrachtgever vaststellen aan welke eisen nog kan worden voldaan en in de planning passen. Eventuele andere eisen aan het systeem met een lagere prioriteit niet opnemen in het systeem. Afhandeling: Duidelijk communiceren en constant peilen of aan beide kanten de verwachtingen en opvattingen gelijk zijn. xiii

15 Case study Lightspeed -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard --

16 Abstract Lightspeed began by servicing small and medium-sized businesses computer hardware and software requirements in January Since then Lightspeed re-engineered its strategy and focus majorly. Two major target groups known as Online publishing houses and Small businesses are defined. Lightspeed wants to focus on the expansion and promotion of the network of key players to which it is affiliated in the online industry. The team consists of 10 members excluding temporarily interns. The managerial structure is a three tiered approach where the intention of Lightspeed is to be a flatstructured organisation. Lightspeed`s activities mainly consist of building website packages, where they offer seven different packages. The second biggest activity includes website hosting. Furthermore, additional services such as website support and training are offered to clients. Lightspeed`s mission is to become leading WordPress developer in South Africa where Lightspeed s vision is: Cultivate strong relationships with its clients in whom it provides them with the right solutions, at the right time and at the right price. Lightspeed uses several client values to emphasise its mission and vision. Following the competitors analysis Ebar Solutions is designated as the main competitor in the field of Whoo-affiliates. Native is designated as the main competitor in the general field of web developers and online services. In occasion of the PEST-analysis potentials on the South African business market are growing rapidly. Political and social developments seem to indicate that managing an organisation will become more attractive and will be better supported by governmental institutions. With the upcoming improved internet infrastructure, South Africa will get more access to the fast paced internet world and therefore more opportunities for Lightspeed to run business. According to the SWOT-analysis Lightspeed will have great opportunities to increase its business and sustain a potential big growth. This is derived from the fact that Lightspeed is making use of a young and dynamic team with strong social media capabilities and a clear focus on what they want to sell to their clients. However, internal systems and strategies could be improved as well as the way of dealing with continuous new ideas and input from anyone in the team. Also Lightspeed should be aware of the value of its employees. It is important to sustain the current approach of treating its employees and important to have a consistent team. With the use of a balanced scorecard Lightspeed will have more guidance when it comes to executing actual business goals. Many ideas are often appointed, but less ideas do get executed. Financial wise, Lightspeed wants to make use of its high profit margin. Therefore, in the balanced scorecard, many key success factors are derived from this financial fact. Also, Lightspeed wants to become a major player on the market of Wordpress. Initiatives for this are related to the social events that Lightspeed is planning to organise. More than that, initiatives are developed from the idea of more structured working and standardisation. This initiative can also be found in the objective to improve the project lifecycle. Therefore, Lightspeed can make use of the new designed project lifecycle where strict sign-off points have to be maintained. Also, new project management documentation must be created in order to give more guidance to the process and the clients involved in the process. Once this is done a project manager should make sure that again everyone in the company is up-to-date and knows what regulations are being used during the process with a client and associated project. 2

17 Introduction Once the firm has specified its objectives, it begins with its current situation to devise a strategic plan to reach those objectives such as improvement of a project management process. Changes in the external environment often present new opportunities and new ways to reach the objectives. An environmental scan is performed to identify the available opportunities. The firm also must know its own capabilities and limitations in order to select the opportunities that it can pursue with a higher probability of success. The situation analysis therefore involves an analysis of both the external an internal environment. Including the external environment scan also the associated competitors will be analysed. Including the internal environment scan, use of the internal communication will be analysed. Based on this, Lightspeed`s strengths, weaknesses, opportunities and threats will be indentified, as well as the strategic positioning of the current situation. When both, external and internal elements are analysed, the desired situation will be formulated. A Balanced Scorecard will be designed including new organisational goals and improvement actions. After this an appropriate change approach and select methods of intervention will be formulated. Finally, a conclusion and recommendations on the change process will be given. On the next page, the used model for executing this research can be found. 3

18 Figure 1: Integrated model for change 1 The integrated model for change has been used so far, until the moment of implementation. This report will give guidelines and recommendations on how to change and what realistic targets can be pursued. After this Lightspeed needs time to implement the change strategy where after the implementation will be evaluated and a new loop can be executed. Continuous improvement is the key word in this approach. 1 Ref. to Verandermanagement, Henk Kleijn and Fred Rorink, 2010, a model for planned change. Combined with compilation author 4

19 Internal analysis History Lightspeed began by servicing small and medium-sized businesses computer hardware and software (Windows, Linux and Macintosh) requirements. In January 2006, Lightspeed employed nine people, achieved a turnover of 1.26 million ZAR and a small profit of about 50,000 ZAR. The business was reregistered as a CC and the service offering was expanded to include system maintenance and web services. During the course of 2006 the business s profit margins steadily began to narrow. The industry experienced a shift where the supply of hardware and support services started to far outweigh the demand, resulting in a cut-throat pricing environment. At this time Ashley began researching alternative IT industries, using his keen interest in and extensive knowledge of the web, Open Source technologies and the SME market as a foundation to move Lightspeed into operating in a new business arena. A shift in the business focus was also a personal goal for Ashley who was seeking to live a more balanced life with a career that afforded him the opportunity to make money from doing something he is passionate about. The concept and name for feedmymedia was born in June The idea began taking shape at a Geek event where Ashley engaged with innovative and forward-thinking entrepreneurs and specialists working with bleeding edge19 Open Source technologies. Already it was clearly evident that there was massive shift into the social media marketing world for businesses and the tools to achieve this easily, effectively and efficiently became more and more available. In October 2006 feedmymedia.com was registered and the formulation of a business strategy began. In late 2006 Ashley Shaw applied to the Business Place for assistance which was granted in the form of four vouchers awarded over the next 1.5 years. The first, a business administration voucher, aided Lightspeed in compiling a business administration manual. The next voucher was for a due diligence exercise and resulted in the formulation of a business plan as well as information that led to Lightspeed downsizing and shifting its focus. The next voucher was for payroll assistance and the final voucher was for a new business plan that helped establish the basis for this plan. In late 2007 Lightspeed entered the social media web development market. As of 1st September 2007 Lightspeed no longer provided support services and the team was down sized. Ashley ensured that he was actively involved in assisting his ex-employees in pursuing other employment opportunities. In 2008 Lightspeed continued with a two-man formation, Warwick and Ashley and joined by one free lancer Nielo. Lightspeed re-engineered its strategy and focus. The trends which Ashley had been witnessing on the growing and dynamic internet market were included in its focus. During this period Lightspeed had two interns Stephan and Mart. Both wrote thesis on the company and helped to develop a new strategy. 5

20 In 2009 Lightspeed started to increase its turnover radically. The company recruited new employees and expanded on all fronts. During this period Lightspeed had three interns, Frank, Linda and Pieter. The interns developed an HR-plan and another two business plans. They helped with a lot of marketing and recruitment research. Ashley also started with a business development program named Velociti with his own business mentor. In the beginning of 2010, Lightspeed won the Velociti business development program, which is specially designed for IT entrepreneurs. Lightspeed started to expand their human resources and now in 2011 exists of a team of 11 members. A variety of website development and related services are provided by the core team. Based on the extensive skills it allows Lightspeed to complete a number of simple to complex website projects concurrently, from smaller scale start-ups to large scale digital publishing platforms and social networks, all the way through to e-commerce. Target group For Lightspeed we define two major target groups known as Online publishing houses and Small businesses. Approximately 60,000 formal businesses compete in Cape Town for clients, with 2,000 of these based in the ICT sector. In the fourth quarter of 2010 the real gross domestic product at market prices increased by 4,4% quarter-on-quarter, seasonally adjusted and annualized 2. Analysts predict a growth in SA s GDP of between 4.5 and 6% over the next few years. The ICT sector is in a period of increasing activity in the world of Web specifically blog, community and wiki management services, as well as the advent of online social media marketing and related business opportunities. More and more businesses and private individuals are discovering the benefits of using, contributing to and publishing with these online platforms. Lightspeed has an existing client base due to being in business for almost 8 years. The client database is in excess of 300 businesses. Word-of-mouth references are the best source of new business, so Lightspeed believes if they do focus on tailored marketing to this existing client database they can generate leads themselves. The global user base for WordPress and their subsidiary software, it is currently sitting on a number of 19 million WordPress.com sites, where 298 million people view more than 2.5 billion pages each month 3 ; Lightspeed understands that these figures indicate the user base and not the client base. The point is that the number of users increases on a daily basis. The target market is growing as the popularity of the software grows. Target Market The local online market has been growing consistently over the last few years and is predicated to enter a boom period. Revolution of the social internet has captured the attention of both private users as well as businesses who are interested in trying out these new technologies. That is why 2 Ref. to Statistics South Africa: Key findings for the fourth quarter of 2010, Ref. to Statistics WordPress.com,

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands Dementie.nl Online platform for caregivers in the Netherlands Jacqueline Stokman Project manager dementie.nl Rob Groot Zwaaftink Team Dialogue & Support The internet is not a sales or marketing tool; rather,

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Signal from the Stream

Signal from the Stream Signal from the Stream How social technologies are changing business. Eugenie van Wiechen http://nl.linkedin.com/in/eugenievanwiechen Sanoma Uitgevers LinkedIn EMEA Eugenie van Wiechen McKinsey LinkedIn

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT

Fit employees. in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Fit employees in 30 DAYS THE SMARTEST WAY TO GET EMPLOYEES FIT Healthy employees healthy company Every company is as healthy as it s employees. Having healthy employees is the equivalent of having a healthy

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION. A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN

POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION. A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN The difficulty lies not in the new ideas, but in escaping from the

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Het project in het kort en de opgedane ervaringen Open Universiteit Nederland Faculteit Computer Science TouW

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie