ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020"

Transcriptie

1 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020

2 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease Marcel Peek ING Economisch Bureau Edgar Sandberg ING Lease 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Executive Summary 5 Hoofdstuk 1. Autoleasebranche 7 2. Trend Analyse Toekomstvisie SWOT en Strategie 41 Bijlage Met dank aan 47 Contact 48 Disclamer 49 3

4 Inleiding: Een nieuwe realiteit voor autolease Autoleasing heeft zich in Nederland weten te ontwikkelen tot een onmisbare schakel op het gebied van mobiliteit. De sector financiert niet alleen een belangrijk deel van het zakelijke wagenpark, maar levert tevens alle diensten om klanten op het gebied van (auto)mobiliteit) volledig te kunnen ontzorgen. Vergaande professionalisering binnen de autoleasebranche heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig wagenpark en efficiënt beheer. Mede hierdoor zijn bijvoorbeeld Nederlandse occasions (ex-lease auto s) zeer gewild in het buitenland. Tevens heeft de sector bijgedragen aan de inzet van een schoner en milieuvriendelijker wagenpark. Nederland behoort tot de kopgroep als het gaat om de verkoop van nieuwe auto s met een lage CO 2 uitstoot en auto s met alternatieve (schonere) aandrijfsystemen. Hoewel autoleasing in Nederland gedomineerd wordt door een klein aantal grote partijen kent de markt ook vele kleine en middelgrote spelers. Deze vormen een onmisbare schakel in het geheel. Zeker in het beheer van kleinere wagenparken voor het MKB spelen zij een belangrijke rol. Dit was voor ING Economisch Bureau drie jaar geleden reden een onderzoek te doen naar de kracht van middelgrote autoleasemaatschappijen, resulterend in een publicatie in juli 2010 getiteld De kracht van een middenpositie. Hieruit kwam voort dat, ondanks steeds scherpere concurrentie in een verdringingsmarkt, middelgrote autoleasemaatschappijen gunstig gepositioneerd waren om moeilijke tijden te doorstaan. De afgelopen jaren hebben middelgrote autoleasemaatschappijen ook in de praktijk laten zien een storm te kunnen doorstaan. De aanhoudend zwakke economie toont echter aan dat niet slechts sprake is van een enkele storm. Een nieuwe realiteit ontvouwt zich waarin niet alleen rekening dient te worden gehouden met een structureel lagere groei, maar waarin ook belangrijke technologische, politieke, ecologische, sociaal-cultureel en demografische ontwikkelingen de wereld veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van internet, de opkomst van schone(re) auto s, het fiscale stelsel rondom de (lease) auto), nieuwe generaties met een andere blik op mobiliteit en de ontwikkeling van vernieuwende mobiliteitsconcepten zoals car sharing. Reden voor ING Economisch Bureau de studie uit 2010 een vervolg te geven en het toekomstperspectief van middelgrote autoleasemaatschappijen richting 2020 centraal te stellen. Hoe zullen belangrijke trends en ontwikkelingen de komende jaren de mobiliteitsvraag van bedrijfsleven en consumenten / berijders beïnvloeden en hoe kunnen middelgrote autoleasemaatschappijen hierop inspelen? Om tot een antwoord te komen op deze vragen hebben wij naast eigen onderzoek ter inspiratie ook verschillende interviews gehouden met deskundigen uit de autolease branche. In dit rapport zijn enkele quotes uit deze gesprekken anoniem opgenomen. U zult deze in oranje gedrukt op verschillende plekken in het rapport terugvinden om teksten te ondersteunen. Wij willen dan ook iedereen bedanken die aan dit rapport een bijdrage heeft geleverd. 4

5 Executive summary Verdedigen en overleven 1/2 Waar veel sectoren geteisterd worden door de zwakke economische omstandigheden lijkt autoleasing redelijk comfortabel de storm te trotseren. Zowel grote als middelgrote autoleasemaatschappijen hebben een stabiele en winstgevende positie weten te bemachtigen. Grote verschuivingen in de markt doen zich nauwelijks voor. In feite is sprake van een status quo waarin grote en middelgrote partijen elkaar in evenwicht houden. Deze status quo toont tegelijkertijd hoe moeilijk het voor autoleasemaatschappijen is zich te onderscheiden richting klant om groei te bewerkstelligen. Belangrijk is dat dit er niet toe mag leiden dat partijen zich langzaam in slaap laten sukkelen. De status quo kan namelijk omver geworpen worden. ING Economisch Bureau heeft daarom in dit rapport een uitgebreide trend analyse gemaakt om te kijken hoe belangrijke trends en ontwikkelingen de omgeving, waarin autoleasemaatschappijen opereren, richting het jaar 2020 kunnen beïnvloeden. Deze analyse wijst richting een continuering van het bestaande business model, maar laat daarbij wel zien dat marktomstandigheden zwaarder worden en de mate van concurrentie toeneemt. Dit als gevolg van een leasemarkt die naar verwachting krimp tegemoet gaat door gemiddeld lagere economische groei dit decennium. Klanten van leasemaatschappijen hebben het zwaar. Oplopende werkloosheid en een restrictief beleid t.a.v. leaseauto s en leasebudgetten zijn het gevolg. Tegelijkertijd leidt flexibilisering van de arbeidsmarkt tot meer vraag naar tijdelijke oplossingen zoals short lease en pool auto s. Dit creëert enerzijds nieuwe kansen, maar maakt de markt ook gevoeliger voor schommelingen en dus minder stabiel. Ratio en prijs zullen de leasemarkt meer en meer domineren. Dit betekent tevens dat schaalgrootte nog belangrijker wordt en effectiever zal worden uitgespeeld door de grote spelers. Om in deze ontwikkeling van schaalvergroting en kostenreductie mee te kunnen is consolidatie en / of intensivering van samenwerking essentieel voor middelgrote leasemaatschappijen. De combinatie van enerzijds strakkere sturing door krachtige samenwerking en anderzijds ondernemerschap, handelsgeest en inventiviteit van de afzonderlijke ondernemers zullen moeten leiden tot verdere verlaging van kosten, zowel in inkoop als beheer van voertuigen. Op deze wijze kunnen middelgrote autoleasemaatschappijen hun positie in de leasemarkt ook in de toekomst tegen grotere partijen verdedigen. 5

6 Executive summary Of versterken en aanvallen 2/2 In dit rapport is naar aanleiding van een trend analyse en schets van de toekomst ook een SWOT opgesteld voor middelgrote autoleasemaatschappijen en is tevens gekeken naar hieruit voortkomende strategieën. Naast verdedigende strategische opties is ook ruimte voor aanvallende opties. Zo zou men kunnen overwegen om niet alleen aan de achterkant (operationeel) over te gaan tot een meer intensieve samenwerking. Ook aan de voorkant (commercieel) zou samenwerking de innovatiekracht van middelgrote autoleasemaatschappijen kunnen versterken en de mogelijkheden vergroten kansen in de markt aan te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke ontwikkeling van online diensten, het bewerken van de groeiende zzp markt of het ontginnen van het potentieel van private lease. Verder kan gedacht worden aan initiatieven op het gebied van inkoop van nieuwe auto s en verkoop van gebruikte auto s zoals gezamenlijke eigen export- en importkanalen of used car concepten. Ook op aftersalesgebied kunnen nieuw ontwikkelde (eigen) aftersalesconcepten landelijke dekking en strakke sturing garanderen, zeker wanneer dealer gelieerde leasemaatschappijen bij een samenwerking betrokken zijn. Belangrijk is daarnaast om ook out-of-the-box te kunnen denken. De verwachtingen in dit rapport vormen namelijk slechts een mogelijke schets van de toekomst (2020). Door invloedrijke, maar onzekere trends kunnen andere scenario s ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn het fiscale kader en de behoeften van de markt (werkgevers en werknemers / particulieren). Een alternatief scenario is denkbaar wanneer markt en overheid daadwerkelijk inzetten op de omschakeling van autobezit naar gebruik en de overheid hier ook het fiscale stelsel op inricht, bijvoorbeeld door stimulering van een mobiliteitsbudget. De behoefte aan traditionele autolease zal in dat geval terugvallen en er zal meer behoefte ontstaan aan mobiliteitsadvies en flexibele (multimodale) oplossingen, zowel richting werkgevers als werknemers. Laatstgenoemde zal meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen eigen keuzes te maken. In een dergelijke markt ontstaan voor alle partijen nieuwe kansen. Om hierin een rol te kunnen spelen als intermediair of adviseur is echter ook bij een autoleasemaatschappij een cultuuromslag noodzakelijk; men zal in dat geval ook zelf de transformatie moeten durven maken van bezit naar gebruik. Voor middelgrote autoleasemaatschappijen die de aansluiting dreigen te missen in de traditionele leasemarkt kan dit een nieuwe start zijn. Juist hun platte en flexibele organisatie kan hen helpen sneller in te springen op veranderingen in de omgeving. 6

7 Hoofdstuk 1. Autoleasebranche 7

8 1 Autoleasebranche Top 3 domineert autolease Leasing; motor voor automobiliteit De totale omzet van de autoleasebranche in Nederland werd door de VNA (Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen) voor het laatst in 2010 geschat op EUR 9,1 miljard. Sindsdien is het wagenpark van autoleasemaatschappijen licht gestegen tot eind Ruim 80% van het wagenpark bestaat uit personenauto s en 20% uit bestelwagens. Het leasepark is goed voor een kleine 8% van het totale Nederlandse wagenpark. Belangrijk is dat geleasede voertuigen relatief jong zijn. De gemiddelde contractduur ligt voor personenauto s tussen de 3 ½ en 4 jaar, terwijl dit bij bestelauto s rond de 5 jaar ligt. Jaarlijks wordt een kwart van de vloot personenauto s vervangen. De impact op de nieuwverkoop is fors; zo n 25% tot 30% van de nieuw geregistreerde personenauto s wordt afgenomen door autoleasemaatschappijen. Grote spelers domineren De top drie spelers in autolease (Athlon, Leaseplan en Alphabet) hebben met een gezamenlijk wagenpark van ruim voertuigen bijna de helft van de leasemarkt in handen. Athlon en Leaseplan claimen ruim voertuigen in beheer te hebben, gevolgd door Alphabet met De top 10 is samen goed voor ongeveer 2/3 van de markt. De verschillen tussen de top 3 en de rest van de top 10 zijn overigens aanzienlijk. Naar schatting liggen de wagenparken van de nummers 4 tot en met 10 tussen de en voertuigen. Onder de top 10 volgt een grote groep spelers met wagenparken tussen de 0 en voertuigen. Naast verschillen in omvang is er ook een scheiding te maken op het gebied van eigendom tussen de verschillende leasemaatschappijen: Universele leasemaatschappijen (onafhankelijk of gelieerd aan autobedrijf / dealer) Captives (eigendom autofabrikant) Bank gelieerde leasemaatschappijen (eigendom bank, deze groep is de afgelopen jaren in omvang afgenomen). Bronnen: VNA, Websites autoleasemaatschappijen. 8

9 1 Autoleasebranche maar middelgrote partijen laten zich niet uit veld slaan Middelgrote autoleasemaatschappijen In dit rapport ligt de focus op het toekomstperspectief van (universele) middelgrote autoleasemaatschappijen. Dit zijn bedrijven met meer dan 1 werknemer en een wagenpark dat varieert van zo n 500 tot voertuigen. De zeer grote partijen (top 3) en zeer kleine spelers worden daarin niet meegenomen. Naar schatting bevinden zich ongeveer 75 bedrijven binnen deze groep. Dit is afgeleid van cijfers van het CBS en de VNA. Het CBS schat het totale aantal operationele autoleasebedrijven in op 180, waarvan 105 met 1 werknemer. Het overgrote deel van de middelgrote autoleasemaatschappijen is lid van branchevereniging VNA. Haar 77 leden zijn goed voor 90% van het totale leasepark. Een leasemaatschappij zal niet zo snel failliet gaan. 1 Een dealer met een leasebedrijf heeft nog toekomst, zonder wordt het moeilijk. 1 Stabiel winstgevend Het aantal autoleasemaatschappijen lijkt redelijk stabiel. Door een voorspelbare en meer gelijkmatige inkomstenstroom hebben leasemaatschappijen minder last van schokken in de markt. Daarnaast zijn de gemiddelde marges hoger dan in de autobranche. Autodealers boekten over 2012 een gemiddeld rendement van 0,08% volgens cijfers van BOVAG Autodealers. Het belang van een leasebedrijf in een dealer holding is in verschillende interviews ter sprake gekomen. Juist leasing heeft veel dealers in moeilijke tijden op de been gehouden. Zowel direct (leaseactiviteiten zijn winstgevend) als indirect (spin-off van leasemaatschappij naar dealerbedrijf zoals afzet van auto s en bezetting werkplaats). De gemiddeld hogere marges in autolease zijn onder meer af te leiden uit het feit dat leasing vaak maatwerk is. Er zijn vele gradaties in dienstverlening mogelijk. Daarnaast is ondanks nauwkeurige calculatie vooraf, zelden sprake van een voertuig dat gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst exact het contract volgt. Van afwijkingen in bijvoorbeeld kilometrage en / of looptijd profiteert een leasemaatschappij. Vrijwel alle contracten worden reeds gedurende de looptijd één of meerdere malen herrekend (voor meer of minder gereden kilometers). 1 Anonieme quotes zijn afkomstig uit expert interviews ter ondersteuning van dit rapport. Bronnen: VNA, CBS, BOVAG Autodealers. 9

10 1 Autoleasebranche Business model autolease De afdeling contractbeheer is de belangrijkste afdeling van het bedrijf. Vrijwel geen enkele auto loopt exact volgens contract en juist daar wordt op verdiend. Marketing en Accountmanagement Order klant Inkoop Marge beheer Benutten schaal Effectieve en efficiënte ICT Kennis, betrokkenheid en inzet medewerkers Regie en sturing Beheer auto s Afschrijving Rente Belasting Verzekering Reparatie, onderhoud en banden Vervangend vervoer Hulpdienst Brandstof voorschot Verkoop ex-lease auto Maximaliseren opbrengst door juiste keuze uit afzetkanalen 10

11 1 Autoleasebranche Evenwicht in branche Status quo? Hoewel grote spelers in het verleden hun marktaandeel sterk hebben uitgebouwd, blijven verschuivingen in wagenparken de laatste jaren beperkt. Het aandeel van de top 3 is reeds geruime tijd stabiel. Ook in de top 10 en daaronder is weinig veranderd. Grote en middelgrote partijen lijken elkaar redelijk in evenwicht te houden. Grote partijen profiteren van hun schaal, maar kleinere partijen kennen het voordeel van een platte en flexibele organisatie waarin snel geschakeld wordt. Grote partijen zijn echter over het algemeen meer geprofessionaliseerd en kunnen uitval van medewerkers makkelijker compenseren. Kennis is breed aanwezig. Local heroes Veel middelgrote partijen putten juist hun kracht uit hun middenpositie. Als local heroes weten zij met sterke lokale of regionale aanwezigheid en een uitgebreid netwerk, partijen uit het MKB te binden. Dankzij hun geringe schaal en platte organisatie zijn zij in staat flexibel en snel te opereren. Beslissingsbevoegdheden liggen nog veelal op de werkvloer zelf. Dealer gelieerde leasemaatschappijen hebben daarnaast het voordeel dat zij de overwegend lokale / regionale MKB klanten makkelijker kunnen sturen richting eigen werkplaats. Dit concept sluit minder aan bij de vraag van landelijk opererende klanten of multinationals. Ook met betrekking tot risicospreiding kennen zowel klein als groot voor- en nadelen. Kleinere partijen beheren veelal klanten met kleinere wagenparken en kunnen risico s van faillissementen of voortijdige terugkeer van auto s daarom meestal opvangen. De grotere partijen hebben weliswaar te maken met relatief grote wagenparken, maar zijn met hun vele afzetkanalen goed ingesteld op hoge aantallen. Daarnaast kiezen grotere klanten er vaak voor hun wagenpark te spreiden. Top 10 autoleasemaatschappijen NL 2006 vs 12 * Leaseplan Nederland Leaseplan Nederland Athlon Car Lease Nederland Athlon Car Lease Nederland Alphabet Nederland Alphabet Nederland Mercedes-B Financial Services Arval Arval ALD Automotive ALD Automotive Terberg Leasing Terberg Leasing Business Lease Nederland Kroymans Financial Services Mercedes-B Financial Services n.b. ** PSA Finance Nederland PSA Finance Nederland n.b. ** Business Lease Nederland BMW Group Financial Services n.b. ** (Bovenstaande cijfers zijn schattingen op basis van informatie van VNA, websites van leasemaatschappijen en Ernst & Young.) * Door de overname van Directlease en J&T zal de Van Mossel Groep (International Car Lease Holding) in 2013 de top 10 binnentreden. ** Mercedes Benz Financial Services, PSA Finance Nederland en BMW Group Financial Services behoren tot de top 10, maar exacte cijfers ontbreken. Bronnen: VNA, Websites autoleasemaatschappijen. 11

12 1 Autoleasebranche mede dankzij samenwerking Groeimogelijkheden beperkt De status quo in de branche lijkt voorlopig stand te houden. Zoals gemeld is aan beide kanten van het speelveld sprake van voor- en nadelen. Hoewel toch sprake is van flinke concurrentie zijn veel spelers (zowel klein, middelgroot als groot) in staat positieve resultaten te behalen. Dit heeft echter ook als consequentie dat groei moeilijk te bewerkstelligen is, terwijl deze behoefte wel aanwezig blijkt. Met name onder middelgrote partijen bestaat het gevaar te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet te worden. De stap richting bovenkant van de markt vormt voor veel partijen een onneembare horde. Mede omdat kansen op overnames beperkt zijn. De recente aankoop van J&T en Directlease door Van Mossel en Mandemakers lijkt de uitzondering die de regel bevestigt. Men groeit hierdoor in de nieuwe combinatie van naar ruim contracten. Tegenwicht Om nadelen op het gebied van schaalgrootte geheel of gedeeltelijk te kunnen opheffen zijn diverse middelgrote leasemaatschappijen samenwerkingsverbanden met elkaar aangegaan. Zo ontstond in 2004 Autolease Alliance, waar inmiddels 16 leden bij aangesloten zijn met gezamenlijk leasecontracten. Eind 2007 werd een soortgelijk initiatief voor kleinere partijen, genaamd Leaseplatform, opgestart met momenteel 14 leden. Er is behoefte in de markt om te groeien. Het is echter niet eenvoudig en de overnames liggen niet voor het oprapen. Door zich aan te sluiten bij dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen kleinere partijen toch profiteren van kortingen die dankzij gezamenlijke inkoop hoger uitvallen. Ook wordt steeds vaker data en kennis gedeeld. Op deze wijze kan men tegenwicht bieden aan de schaalvoordelen van de grote spelers. Bronnen: Autolease Alliance, Leaseplatform. 12

13 1 Autoleasebranche Stilstand is achteruitgang? Zoektocht naar onderscheidend vermogen De status quo in de branche laat niet alleen zien dat het lastig is om in de markt te groeien, maar toont indirect ook aan hoe moeilijk het is voor autoleasemaatschappijen zich te onderscheiden richting klant. Hoewel leasemaatschappijen wel werk maken van een breed en gevarieerd dienstenpakket is het lastig om echt onderscheidend te opereren te midden van de vele aanbieders in de markt. Dit komt echter mede door een toch nog overwegend traditionele vraag en het fiscale stelsel dat niet of onvoldoende is ingericht op nieuwe mobiliteitsvormen. verzandt in prijsconcurrentie Probleem voor de autoleasebranche is dat het geringe onderscheidend vermogen in combinatie met een stabiele en meer op prijs gerichte markt kan leiden tot verdere erosie van de marge. Ook de toenemende invloed van autofabrikanten in directe (eigenaar leasemaatschappij) of indirecte zin (pushen van auto s via leasemarkt) kan hieraan bijdragen. Veel fabrikanten kampen met overcapaciteit door de drastische daling van de Europese markt. Wanneer enkel prijs als onderscheidend element overblijft dreigt autoleasing zich op een hellend vlak te begeven. Stilstand leidt in dat geval tot achteruitgang. Klanten zijn kritisch op prijs. Autofabrikanten misbruiken leasing om auto s op de weg te zetten. Bedrijven worden minder genereus met leaseauto s. 13

14 1 Autoleasebranche Omgeving in beweging raakt toekomst autolease Niet in slaap sukkelen De dreiging van een steeds fellere strijd op prijs kan dienen als wake-up call voor de autoleasebranche. De status quo in de branche en het ogenschijnlijke gemakt waarmee autoleasemaatschappijen de crisis doorstaan mag er niet toe leiden dat partijen zich langzaam in slaap laten sukkelen. Het is belangrijk kansen en bedreigingen die de status quo omver kunnen werpen in kaart te brengen. Door kennis over de branche te koppelen aan een (externe) trendanalyse is het de bedoeling in dit rapport te komen tot een SWOT analyse voor middelgrote autoleasemaatschappijen. Sterkten en zwakten van dit type onderneming worden samengevoegd met een visie op de toekomst van (auto)mobiliteit. Hieruit moet duidelijk worden met welke belangrijke issues middelgrote autoleasemaatschappijen richting het jaar 2020 te maken krijgen en hoe zij hier hun visie en strategie op af kunnen stemmen. Niet reactief de bocht uitvliegen, maar proactief de koers uitstippelen staat hierbij centraal. Zijn kleine stuurcorrecties voldoende of beweegt de markt zich richting een nieuw business model? Je moet als leasebranche wel meebewegen met je markt en omgeving en niet vasthouden aan oude business modellen. 14

15 Hoofdstuk 2. Trend Analyse 15

16 2 Trend Analyse Trends Externe analyse In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar belangrijke ontwikkelingen en hun mogelijk impact op de toekomst van (auto)mobiliteit en autolease. Om deze ontwikkelingen te kunnen identificeren wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde S T E P analyse. Door trends te clusteren kunnen alle relevante ontwikkelingen overzichtelijk in kaart worden gebracht. Bij dit model worden de volgende categorieën gehanteerd: Sociaal Technologisch Economisch Politiek 2020 De genoemde categorieën zullen in dit hoofdstuk in een aangepaste volgorde de revue passeren. We proberen daarbij zo goed mogelijk vooruit te kijken naar het jaar Daarbij moet aangetekend worden dat trends op langere termijn een hogere impact kunnen hebben. Tegelijkertijd wordt het ook moeilijk die impact goed te voorspellen. Door het jaar 2020 te kiezen ontstaat hierin enige balans. Het blijft echter een inschatting welke trends doorslaggevend kunnen zijn. 16

17 2 Trend Analyse Downsizing blijvende trend Trends - Sociaal Vergrijzing en kleinere huishoudens Demografisch zal Nederland de komende jaren een aantal veranderingen ondergaan. De bevolking groeit nog steeds, van zo n 16,8 miljoen in 2013 naar ruim 17,1 miljoen in Een piek wordt verwacht in 2040 (17,8 miljoen), waarna de totale bevolking zal afnemen. Belangrijk is dat het aantal mensen van 65 jaar of ouder naar verwachting toeneemt van ruim 2,8 miljoen in 2013 naar 3,4 miljoen in 2020 (en in 2040 naar 4,6 miljoen) en dat ook het aantal eenpersoonshuishoudens significant stijgt (van 2,8 miljoen nu naar 3,1 miljoen in 2020). Toch neemt ook het aantal meerpersoonshuishoudens nog toe. Binnen deze categorie vindt naar verwachting echter wel een verschuiving plaats richting kleinere (2 of 3 persoons-) huishoudens. Toename beroepsbevolking Hoewel het aantal personen tussen 20 en 65 jaar de komende tijd afneemt voorkomt de verhoging van de AOW leeftijd een afname van de beroepsbevolking. Het CBS verwacht tussen 2012 en 2020 nog een toename van de beroepsbevolking met Dit is uiteraard een belangrijk gegeven voor de autoleasemarkt in Nederland. Pas in de periode volgt een daling, waarbij na 2040 weer sprake is van een opwaartse tendens. Demografische factoren stimulans downsizing Zetten we de verwachte demografische veranderingen op een rijtje dan lijkt de trend richting downsizing voorlopig stand te zullen houden. Huishoudens worden kleiner, waardoor de noodzaak van grotere auto s verder afneemt. Dit is niet per se een slechte ontwikkeling voor autoleasemaatschappijen en kan voordelen met zich meebrengen op het gebied van financiering en restwaarderisico. Probleem is wel dat om in absolute zin de resultaten op peil te houden meer volume noodzakelijk is. Downsizing is op zich geen probleem voor lease. Je hebt minder grote investeringen nodig, terwijl de relatieve marge gelijk blijft. 1 1 Anonieme quotes zijn afkomstig uit expert interviews ter ondersteuning van dit rapport. Bron: CBS. 17

18 2 Trend Analyse Nieuwe generatie, andere eisen Trends - Sociaal Generatie X, Y, Z De Nederlandse bevolking ondergaat niet alleen veranderingen in samenstelling van leeftijden en huishoudens. Nieuwe generaties groeien op, begeven zich op de arbeidsmarkt en drukken hun stempel op het bedrijfsleven en daarmee ook de toekomstige autolease markt. Richting 2020 zal de protestgeneratie ( ) zich verder terugtrekken uit de arbeidsmarkt. Generatie X ( ) en de Pragmatische generatie ( ) schuiven door, terwijl generatie Y ( ) zijn intrede doet. Uit onderzoek blijkt dat iedere generatie haar eigen kenmerken heeft. Zo kunnen jongere generaties een beweging in gang brengen richting een meer praktisch ingestelde no-nonsense cultuur. Snelheid, samenwerking, netwerken en informalisering zullen naar verwachting nog meer terrein winnen. Ook flexibel werken, zelfontwikkeling en authenticiteit komen meer centraal te staan. Online technologie en het onderhouden van sociale contacten op afstand zullen vanzelfsprekend worden. Door de invloed van nieuwe generaties kunnen wensen en eisen veranderen. Reeds zichtbaar is een overgang van emotie naar ratio t.o.v. de auto. Onderzoek onder studenten en jongere medewerkers toont daarnaast aan dat het belang van autobezit daalt ten opzichte van andere behoeften zoals internet. Japan scenario? Regelmatig wordt Japan aangehaald als voorbode voor de toekomst van automobiliteit in de Westerse wereld. Genoemde demografische trends voor Nederland doen zich in Japan echter in veel extremere mate voor. Japan kent een hoge mate van vergrijzing (+65 jaar bijna 25% van de bevolking), een krimpende bevolking en een jongere generatie die minder waarde toekent aan auto s. Verder kent Japan zeer grote steden, zijn autobelastingen en daarmee kosten extreem hoog en is het niveau van het OV uitstekend. De Japanse autoverkopen (nieuw en gebruikt) kennen een structurele dalende trend. Het totale wagenpark is nog wel stabiel. Ook in Japan is sprake van structurele downsizing. Het aandeel zogeheten mini cars is door de jaren heen toegenomen. Bronnen: Wikipedia, Cisco 2011 Connected World Technology onderzoek, JAMA 2012 annual report, Autonews.com. 18

19 2 Trend Analyse Meer flexibiliteit leidt tot verbreding Trends - Sociaal Minder kilometers Het voorbeeld uit Japan laat zien dat hoewel de auto aan status inlevert dit niet direct betekent dat autobezit volledig uit de gratie raakt. Ook het Nederlandse wagenpark groeit nog steeds. Wel is duidelijk dat er bezuinigd wordt op de auto. Kleinere en zuinigere auto s zijn sterk gestegen in populariteit, niet alleen vanwege fiscale voordelen. Duurdere brandstoffen, stijgende kosten van levensonderhoud en toenemende uitgaven aan recreatie (o.a. reizen) en communicatie (telefoon / internet) hebben er voor gezorgd dat een steeds kleiner deel van de bestedingen richting voertuigen gaat. Hoge kosten leiden er tevens toe dat auto s vaker veroordeeld zijn tot stilstand. Volgens cijfers van het CBS daalt sinds 2005 de gemiddelde kilometrage van personenauto s. Reizen met de auto wordt vermeden door bijvoorbeeld thuiswerken of het kiezen van een alternatieve mobiliteitsvorm. In Randstedelijke gebieden en voor grotere bedrijven wordt flexibele mobiliteit veel belangrijker. meer flexibiliteit Ook het bedrijfsleven zoekt vaker naar alternatieven om aan de mobiliteitsbehoefte te voldoen, duurzamer te opereren en kosten terug te dringen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt in combinatie met een onzekere economie leiden er toe dat meer bedrijven een variabele schil aan arbeidskrachten opbouwen. Daarnaast is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij steeds meer bedrijven een integraal onderdeel van het (autolease)beleid geworden. Ook leidt verdere internationalisering tot meer multinationaal opererende ondernemingen en een bijbehorende internationale mobiliteitsvraag. Al deze ontwikkelingen zullen de marktvraag verbreden. Aan de ene kant van het spectrum blijft behoefte aan langjarige full operational lease contracten. Aan de andere kant kunnen echter short-lease en alternatieve mobiliteitsoplossingen een grotere rol gaan spelen. Ook zal meer vraag komen naar internationale oplossingen rondom (auto)mobiliteit. Een alternatieve mobiliteitsoplossing zou car sharing kunnen zijn. Ook autobezit kost onbenut namelijk nog altijd geld. Door de auto niet te bezitten, maar alleen op afroep te gebruiken zijn kosten mogelijk verder terug te dringen en kan het totale wagenpark efficiënter worden benut en mogelijk ook worden teruggedrongen in aantal. Bron: CBS. 19

20 2 Trend Analyse To share or not to share? Trends - Sociaal Car sharing Steeds vaker komt car sharing naar voren als een nieuw kansrijk fenomeen. Gedacht wordt dat, wanneer nieuwe generaties automobilisten op zoek gaan naar slimmere mobiliteitsoplossingen, zij de transitie van bezit naar gebruik zullen omarmen. Car sharing programma s springen inmiddels als paddestoelen uit de grond. In Nederland timmeren, naast het bekende Greenwheels, ook diverse andere partijen aan de weg. Daarnaast onplooit de autobranche ook zelf initiatieven op dit gebied. Zo is Daimler (Mercedes) samen met Europcar het Car2Go concept begonnen. In een aantal grote Europese steden (o.a. A dam) worden auto s gedeeld en kunnen gebruikers auto s inhuren en betalen per gereden kilometer. Ook BMW werkt aan een dergelijk concept met autoverhuurder Sixt genaamd DriveNow. Opvallend is dat beide fabrikanten zich concentreren op grote steden en een belangrijke plaats inruimen voor hun elektrische modellen. De combinatie van metropolen, EV s en car sharing lijkt elkaar te kunnen versterken en heeft daarom de grootste kans van slagen. Meningen verdeeld Tijdens onze interviews bleken de meningen over de kansen van car sharing verdeeld. Er wordt getwijfeld over de mogelijkheden om rondom car sharing een winstgevend business model te ontwikkelen. De helft verwacht dat car sharing een succesvol model zal worden in de toekomst. De andere helft ziet echter diverse hobbels op de weg en twijfelt of car sharing een winstgevend business model kan worden. In een recent artikel in Elsevier wordt bevestigd dat jongeren minder geïnteresseerd zijn in autobezit. Men werkt vaker in de grote stad en gebruikt fiets, taxi, ov, vliegtuig en deelauto. Toch wordt in hetzelfde artikel gemeld dat de auto op latere leeftijd vaak weer in beeld komt, zo blijkt onder meer uit Duits onderzoek naar mobiliteit. Mensen onder de 30 bezitten minder auto s dan voorheen, maar boven de 30 gaat het familieleven een rol spelen en neemt autobezit juist toe. Car sharing lijkt daarmee voor jongeren en metropool gebieden zeker een toevoeging te zijn in het mobiliteitsaanbod. Autobezit zal echter voor velen wenselijk blijven. We gaan meer naar gebruiksoplossingen toe in plaats van bezit. Car sharing werkt in een metropool maar niet daarbuiten. Bronnen: Elsevier (9 maart 2013), BMW, Daimler. 20

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de medewerking van BOVAG Onderzoek, Centraal Bureau Mobiliteit Informatie (RDC CDMI) en de leden van de VNA. Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

De Nederlandse remarketingsector in 2017

De Nederlandse remarketingsector in 2017 #remarketingevent De Nederlandse remarketingsector in 2017 Trends en ontwikkelingen Jeroen van den Broek Commercieel Directeur CRM automotive retail Alle gebruikte data komen van bronnen van de partners

Nadere informatie

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4

1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3. 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3. 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 Inhoudsopgave Hoofdstukken: 1. Marktaandeel VNA-leasevloot 3 2. Marktaandeel nieuw registraties lease 3 3. Ontwikkelingen in het zakelijke personenautopark 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto

Nadere informatie

Marge voor verbetering

Marge voor verbetering Resultaten juni 2008 Marge voor verbetering De leasewereld is sterk in beweging. De overheid stapelt de ene taks op de andere, de almaar toenemende files knagen aan de status van de leaseauto en de markt

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2013

Autoleasemarkt in cijfers 2013 Autoleasemarkt in cijfers 2013 samenvatting www.vna-lease.nl Autoleasing haakt in op tijdgeest In alle aspecten van onze maatschappij is een trend naar verduurzaming. De autoleasebranche levert als vergroener

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Lease. Service op maat

Lease. Service op maat Lease Service op maat Leasen via Santander Consumer Finance Het leasen van een auto is een uitstekende manier om werkkapitaal vrij te houden of vrij te maken. Maar bijvoorbeeld ook om de operationele zaken

Nadere informatie

Nationaal Aftersales Congres. Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers

Nationaal Aftersales Congres. Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers Nationaal Aftersales Congres Jeroen van de Braak Secretaris afdeling Autovak Aftermarket & Suppliers Actuele marktsituatie De markt voor onderhoud en reparatie verandert in volume en samenstelling. Economische

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling: VNA

Inhoud. Samenstelling: VNA Augustus 2016 Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5.

Nadere informatie

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56

Wie? www.localcarlease.nl. www.localcarlease.nl. 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? 0337 A4 sets Local Car Lease.indd 1 03-04-13 09:56 Wie? Local Car Lease is een merkonafhankelijke en niet bankgebonden autoleasemaatschappij. Er is gekozen voor een samenwerking met Business Lease

Nadere informatie

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter De belangrijkste oorzaak van auto-ongelukken in de winter, is een slechte voorbereiding op de weersomstandigheden. Hierbij

Nadere informatie

De automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging?

De automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging? De automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging? AGENDA Onverwachte ontwikkelingen Behoefte berijder/klant verandert Verandering speelveld automotive

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Zakelijk Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Zakelijk 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig geleased 04. Financial Lease 05. Netto Operational Lease 06. Full Operational Lease 08. Optionele componenten

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen.

Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Averus Financial Services. Ons huismerk in leasen. Leasen, onmisbaar in de zakenwereld. Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark, groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ LEASING MOBIEL+ LEASING DE MEERWAARDE VAN MITSUBISHI Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+.

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Heeft u voor uw nieuwe Suzuki motor financiële flexibiliteit nodig? Kies dan voor Suzuki

Nadere informatie

Nederlandse mediators vereniging. Nederlandse mediators vereniging

Nederlandse mediators vereniging. Nederlandse mediators vereniging Nederlandse mediators vereniging Nederlandse mediators vereniging Wie is Alphabet? Alphabet is onderdeel van de BMW Group en is actief in 18 verschillende landen. Hoewel Alphabet een dochteronderneming

Nadere informatie

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt.

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Shell doet met merk-gebonden brandstofpas goede zaken in het grootzakelijk segment. Fleet Profile heeft onderzoek

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Bijtellingsfeest autobranche voorbij

Bijtellingsfeest autobranche voorbij Vooruitzicht Automotive Bijtellingsfeest autobranche voorbij Kater voor Automotive na uitzonderlijk 2015 Bijtellingsfeest leidt tot hoge omzet 2015 Aanscherping bijtelling per 2016 resulteerde in run op

Nadere informatie

Doorkijk naar de toekomst

Doorkijk naar de toekomst Slim op weg Doorkijk naar de toekomst De komende jaren gaat het aantal files dermate toenemen dat het reistijdverlies in 2020 met 45 % is gestegen. Doe je nu een uur over de rit naar je werk, over 5 jaar

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer Business Management Consultant Automotive 29/06/2017 Automotive van NU naar LATER Trends (niet meer geloofwaardig) Ontwikkelingen (Duidelijk

Nadere informatie

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT PRIVATE LEASE. Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Jij regelt de brandstof, wij de rest. SEAT FINANCIAL SERVICES Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit. TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT PRIVATE LEASE Rijd voor één vast maandbedrag een

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

TRENDS IN MOBILITEIT! Kans of bedreiging voor bestaande businessmodellen!

TRENDS IN MOBILITEIT! Kans of bedreiging voor bestaande businessmodellen! ! H.J.Blink Emerged B.V. TRENDS IN MOBILITEIT! Kans of bedreiging voor bestaande businessmodellen! welke trends herkennen we welke nieuwe behoe0en/producten ontstaan daardoor wat is de invloed op bestaande

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

veelgestelde vragen Private lease

veelgestelde vragen Private lease veelgestelde vragen Private lease 1. Wat houdt private lease in? 2. Wat zijn voordelen van private lease? 3. Wat zit er in de maandprijs, die ik betaal? 4. Wat is het verschil tussen privé lease, private

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

FLEETBAROMETER Nederland

FLEETBAROMETER Nederland 1 FLEETBAROMETER 2016 Nederland 2 Inhoudsopgave I KENMERKEN VAN HET WAGENPARK p.16 II FINANCIERING p.35 III TELEMATICA EN MOBIELE APPS p.43 IV VEILIGHEID p.55 V ZELFRIJDEND VOERTUIG p.59 VI PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Lease of financiering

Lease of financiering CITROËN Lease of financiering MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT Bij Citroën Financial Services heeft u ruime keuze uit lease- en financieringsmogelijkheden. Voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de aftermarket. AM Driving Business Aftermarket Olaf de Bruijn Kasteel de Vanenburg Putten 4 december 2012

Ontwikkelingen in de aftermarket. AM Driving Business Aftermarket Olaf de Bruijn Kasteel de Vanenburg Putten 4 december 2012 Ontwikkelingen in de aftermarket AM Driving Business Aftermarket Olaf de Bruijn Kasteel de Vanenburg Putten 4 december 2012 AM Driving Business Aftermarket Hoe ver moet de autobranche in 3 jaar bijsturen

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Leasen in 2019 AM Congres januari 2015

Leasen in 2019 AM Congres januari 2015 Leasen in 2019 AM Congres januari 2015 Leasen in 2019?/ Zakelijke mobiliteit AM Congres januari 2015 Introductie Jack Knol (46) Toegepast Wiskundig ingenieur (Twente) Ruim 19 jaar Capgemini (eerste werkgever)

Nadere informatie

>>> Mobiliteitsonderzoek

>>> Mobiliteitsonderzoek >>> Mobiliteitsonderzoek >>> Column Te complex Op Prinsjesdag stuurde Eric Wiebes, onze Staatssecretaris van Financiën, een brief naar de Tweede Kamer met als onderwerp Keuzes voor een beter belastingstelsel.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden.

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden. 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden. 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit. Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet

Nadere informatie

Alles draait om drive

Alles draait om drive Alles draait om drive MENSEN MET DRIVE Mensen met drive maken het verschil twee Persoonlijk en servicegericht J&T Autolease is een servicegerichte leasemaatschappij met een directe en persoonlijke manier

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Bijlagenrapport BEDRIJVEN NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK

Nadere informatie

Signalen van herstel voor automotive sector

Signalen van herstel voor automotive sector Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Signalen van herstel voor automotive sector Licht aan het einde van de tunnel De markt voor nieuwe personenauto s kent een forse daling in de eerste helft

Nadere informatie

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA.

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. VWBAN214-01 SKODA Abonnement Brochure v7.indd 1 24-05-12 09:22 VWBAN214-01 SKODA Abonnement

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion Auto s en dan Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion De meest voorkomende leasevormen Full Operationele lease Netto Operationele lease Financial Lease Private

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt

Autoleasemarkt. Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen. 1. Marktcijfers: de Nederlandse autoleasemarkt Autoleasemarkt Jaarcijfers 2009 Een uitgave van de vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen VNA Jaarcijfers 2009 Autoleasemarkt krimpt als gevolg van economische crisis Door de economische crisis

Nadere informatie

Fleet Barometer Nederland 2015

Fleet Barometer Nederland 2015 Fleet Barometer Nederland 2015 Omvang van het onderzoek Europa en BRT 2002: Start in Frankrijk 2005: Nederland, Italië, Portugal, Zwitserland 2006: Polen 2007: België, Tsjechië 2008: Spanje, India 2009:

Nadere informatie

JA, Volkswagen Abonnement.

JA, Volkswagen Abonnement. ! JA, ik wil een abonnement op een up!, Polo, Polo BlueMotion, Golf, Golf Cabrio, Golf Plus, Beetle, Touran, Jetta of Passat en betaal één vast maandbedrag. Volkswagen Abonnement. Voorbeeld: U rijdt al

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit

Nationaal Zakenauto Onderzoek. Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Nationaal Zakenauto Onderzoek 2009 Effecten van milieubeleid op zakelijke mobiliteit Samenvatting In september heeft RDC in samenwerking met Automobiel Management onderzoek gedaan naar de effecten van

Nadere informatie

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? PEUGEOT LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? 2 PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. EN MET DIE GROEI STAAN ER STEEDS MEER AUTO S VOOR

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012

Presentatie Europese CVO Barometer 2012. Oud-Zuilen 12 juni 2012 Presentatie Europese CVO Barometer 2012 Oud-Zuilen 12 juni 2012 wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren

Nadere informatie

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er

Nadere informatie

LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE

LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE DS LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS LEASE DS LEASE DS LEASE helpt u met het maken van de JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds meer auto

Nadere informatie

DS OPERATIONAL LEASE DS FINANCIAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

DS OPERATIONAL LEASE DS FINANCIAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? DS OPERATIONAL LEASE DS FINANCIAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? 2 ZAKELIJKE LEASE Altijd een leasevorm die bij u en uw bedrijf past Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling: VNA

Inhoud. Samenstelling: VNA Inhoud 1. Omvang leasepark en marktaandeel VNA 3 2. Nieuwe registraties lease 3 3. Ontwikkelingen zakelijke personenauto s 4 4. Totaal leasepersonen- en leasebestelauto s in Nederland 5 5. Top 10 leasemaatschappijen

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG!

LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! LEASE OF FINANCIERING MOEITE MET KIEZEN? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG! BETAAL PRECIES ZOALS U WILT BIJ PEUGEOT FINANCE HEEFT U RUIME KEUZE UIT LEASE- EN FINANCIE- RINGSMOGELIJKHEDEN. VOOR ELKE PORTEMONNEE

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit partner in duurzame mobiliteit WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit Kosten- en milieubewust leasen. Met volledige compensatie van CO2-uitstoot. Efficiënt wagenparkbeheer en aantrekkelijke oplossingen

Nadere informatie

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1

Audi Private Lease. Compleet Audi. ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 Audi Private Lease Compleet Audi ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 1 20-01-12 11:19 ARS3201-03 Audi Privat Lease Brochure_v12.indd 2 20-01-12 11:19 Audi Private Lease Vanaf nu kunt u ook eenvoudig

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Tevredenheid over leasemaatschappijen inzichtelijk gemaakt. Ranking Leasemaatschappijen 2011

Tevredenheid over leasemaatschappijen inzichtelijk gemaakt. Ranking Leasemaatschappijen 2011 Tevredenheid over leasemaatschappijen inzichtelijk gemaakt. Ranking Leasemaatschappijen 2011 www.verenigingautovandezaak.nl Voorwoord Voor u ligt de eerste editie van de rapportage ranking leasemaatschappijen.

Nadere informatie

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn!

Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een goede leaseauto hoeft niet perse gloednieuw te zijn! Een scherp tarief, of kortere looptijd. Waarom zou u dat niet doen? Met Occasion Lease kunnen u en uw medewerkers snel, veilig, betrouwbaar én voordelig

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL LEASE CITROËN OPERATIONAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

CITROËN FINANCIAL LEASE CITROËN OPERATIONAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? 2 ALTIJD EEN LEASEVORM DIE BIJ U EN UW BEDRIJF PAST Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds meer auto s voor

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

CITROËN Business Finance

CITROËN Business Finance CITROËN Business Finance ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM EEN LEASEVORM VOOR ELKE FASE VAN UW BEDRIJF UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. En met die groei staan er steeds meer auto s voor de deur.

Nadere informatie

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden

1 Zakelijk Audi rijden. Zakelijk Audi rijden 1 Zakelijk Audi rijden Zakelijk Audi rijden 2 Zakelijk Audi rijden Kiezen voor Audi is kiezen voor kwaliteit Als zakelijke rijder mag u hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor uw mobiliteit moet u

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015 Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 Ontwikkeling is breder dan alleen opleiden Hoe ziet in de toekomst de arbeidsmarkt in de mobiliteitsbranche

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease Welkom Duurzame mobiliteit Sessie 1 Hoe uw brandstofverbruik en wagenparkkosten in de toekomst beperken? Maarten Matienko VAB Daniël Peemans KBC Autolease Saskia Raymaekers KBC Autolease Duurzame mobiliteit

Nadere informatie

CITROËN Business Finance

CITROËN Business Finance CITROËN BUSINESS FINANCE CITROËN Business Finance ALTIJD DE PERFECTE LEASEVORM EEN LEASEVORM VOOR ELKE FASE VAN UW BEDRIJF CITROËN BUSINESS FINANCE UW BEDRIJF IS UW LEVEN, HET GROEIT MET U MEE. En met

Nadere informatie

COLLECTIEF AUTO ABONNEMENT UW IDEALE SLEUTEL TOT HET MOBILITEITSBUDGET

COLLECTIEF AUTO ABONNEMENT UW IDEALE SLEUTEL TOT HET MOBILITEITSBUDGET COLLECTIEF AUTO ABONNEMENT UW IDEALE SLEUTEL TOT HET MOBILITEITSBUDGET Inleiding Voor u ligt een brochure met uitleg over het Collectief Auto Abonnement. Volkswagen Leasing speelt hiermee in op een duidelijke

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Cijfers, feiten, trends [INSIDE] PRIVATE LEASE. nr 1-2016 IN PRIVATE LEASE INSIDE NR1: Ruime verdubbeling private leasemarkt in 2015.

Cijfers, feiten, trends [INSIDE] PRIVATE LEASE. nr 1-2016 IN PRIVATE LEASE INSIDE NR1: Ruime verdubbeling private leasemarkt in 2015. PRIVATE LEASE IN PRIVATE LEASE INSIDE NR1: nr 1-2016 Ruime verdubbeling private leasemarkt in 2015 JustIndex Profiel van de private leaserijder Kabinetsplannen autobelastingen pakken positief uit voor

Nadere informatie

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?

CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF? CITROËN BUSINESS FINANCE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er

Nadere informatie

De weg naar uw droomauto.

De weg naar uw droomauto. De weg naar uw droomauto. Inhoudsopgave Introductie Over ALPHERA Financial Services 2 Autofinanciering voor bedrijven ALPHERA Financial Lease 4 ALPHERA Executive Plan 4 Autofinanciering voor particulieren

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie