ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020"

Transcriptie

1 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020

2 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease Marcel Peek ING Economisch Bureau Edgar Sandberg ING Lease 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Executive Summary 5 Hoofdstuk 1. Autoleasebranche 7 2. Trend Analyse Toekomstvisie SWOT en Strategie 41 Bijlage Met dank aan 47 Contact 48 Disclamer 49 3

4 Inleiding: Een nieuwe realiteit voor autolease Autoleasing heeft zich in Nederland weten te ontwikkelen tot een onmisbare schakel op het gebied van mobiliteit. De sector financiert niet alleen een belangrijk deel van het zakelijke wagenpark, maar levert tevens alle diensten om klanten op het gebied van (auto)mobiliteit) volledig te kunnen ontzorgen. Vergaande professionalisering binnen de autoleasebranche heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig wagenpark en efficiënt beheer. Mede hierdoor zijn bijvoorbeeld Nederlandse occasions (ex-lease auto s) zeer gewild in het buitenland. Tevens heeft de sector bijgedragen aan de inzet van een schoner en milieuvriendelijker wagenpark. Nederland behoort tot de kopgroep als het gaat om de verkoop van nieuwe auto s met een lage CO 2 uitstoot en auto s met alternatieve (schonere) aandrijfsystemen. Hoewel autoleasing in Nederland gedomineerd wordt door een klein aantal grote partijen kent de markt ook vele kleine en middelgrote spelers. Deze vormen een onmisbare schakel in het geheel. Zeker in het beheer van kleinere wagenparken voor het MKB spelen zij een belangrijke rol. Dit was voor ING Economisch Bureau drie jaar geleden reden een onderzoek te doen naar de kracht van middelgrote autoleasemaatschappijen, resulterend in een publicatie in juli 2010 getiteld De kracht van een middenpositie. Hieruit kwam voort dat, ondanks steeds scherpere concurrentie in een verdringingsmarkt, middelgrote autoleasemaatschappijen gunstig gepositioneerd waren om moeilijke tijden te doorstaan. De afgelopen jaren hebben middelgrote autoleasemaatschappijen ook in de praktijk laten zien een storm te kunnen doorstaan. De aanhoudend zwakke economie toont echter aan dat niet slechts sprake is van een enkele storm. Een nieuwe realiteit ontvouwt zich waarin niet alleen rekening dient te worden gehouden met een structureel lagere groei, maar waarin ook belangrijke technologische, politieke, ecologische, sociaal-cultureel en demografische ontwikkelingen de wereld veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van internet, de opkomst van schone(re) auto s, het fiscale stelsel rondom de (lease) auto), nieuwe generaties met een andere blik op mobiliteit en de ontwikkeling van vernieuwende mobiliteitsconcepten zoals car sharing. Reden voor ING Economisch Bureau de studie uit 2010 een vervolg te geven en het toekomstperspectief van middelgrote autoleasemaatschappijen richting 2020 centraal te stellen. Hoe zullen belangrijke trends en ontwikkelingen de komende jaren de mobiliteitsvraag van bedrijfsleven en consumenten / berijders beïnvloeden en hoe kunnen middelgrote autoleasemaatschappijen hierop inspelen? Om tot een antwoord te komen op deze vragen hebben wij naast eigen onderzoek ter inspiratie ook verschillende interviews gehouden met deskundigen uit de autolease branche. In dit rapport zijn enkele quotes uit deze gesprekken anoniem opgenomen. U zult deze in oranje gedrukt op verschillende plekken in het rapport terugvinden om teksten te ondersteunen. Wij willen dan ook iedereen bedanken die aan dit rapport een bijdrage heeft geleverd. 4

5 Executive summary Verdedigen en overleven 1/2 Waar veel sectoren geteisterd worden door de zwakke economische omstandigheden lijkt autoleasing redelijk comfortabel de storm te trotseren. Zowel grote als middelgrote autoleasemaatschappijen hebben een stabiele en winstgevende positie weten te bemachtigen. Grote verschuivingen in de markt doen zich nauwelijks voor. In feite is sprake van een status quo waarin grote en middelgrote partijen elkaar in evenwicht houden. Deze status quo toont tegelijkertijd hoe moeilijk het voor autoleasemaatschappijen is zich te onderscheiden richting klant om groei te bewerkstelligen. Belangrijk is dat dit er niet toe mag leiden dat partijen zich langzaam in slaap laten sukkelen. De status quo kan namelijk omver geworpen worden. ING Economisch Bureau heeft daarom in dit rapport een uitgebreide trend analyse gemaakt om te kijken hoe belangrijke trends en ontwikkelingen de omgeving, waarin autoleasemaatschappijen opereren, richting het jaar 2020 kunnen beïnvloeden. Deze analyse wijst richting een continuering van het bestaande business model, maar laat daarbij wel zien dat marktomstandigheden zwaarder worden en de mate van concurrentie toeneemt. Dit als gevolg van een leasemarkt die naar verwachting krimp tegemoet gaat door gemiddeld lagere economische groei dit decennium. Klanten van leasemaatschappijen hebben het zwaar. Oplopende werkloosheid en een restrictief beleid t.a.v. leaseauto s en leasebudgetten zijn het gevolg. Tegelijkertijd leidt flexibilisering van de arbeidsmarkt tot meer vraag naar tijdelijke oplossingen zoals short lease en pool auto s. Dit creëert enerzijds nieuwe kansen, maar maakt de markt ook gevoeliger voor schommelingen en dus minder stabiel. Ratio en prijs zullen de leasemarkt meer en meer domineren. Dit betekent tevens dat schaalgrootte nog belangrijker wordt en effectiever zal worden uitgespeeld door de grote spelers. Om in deze ontwikkeling van schaalvergroting en kostenreductie mee te kunnen is consolidatie en / of intensivering van samenwerking essentieel voor middelgrote leasemaatschappijen. De combinatie van enerzijds strakkere sturing door krachtige samenwerking en anderzijds ondernemerschap, handelsgeest en inventiviteit van de afzonderlijke ondernemers zullen moeten leiden tot verdere verlaging van kosten, zowel in inkoop als beheer van voertuigen. Op deze wijze kunnen middelgrote autoleasemaatschappijen hun positie in de leasemarkt ook in de toekomst tegen grotere partijen verdedigen. 5

6 Executive summary Of versterken en aanvallen 2/2 In dit rapport is naar aanleiding van een trend analyse en schets van de toekomst ook een SWOT opgesteld voor middelgrote autoleasemaatschappijen en is tevens gekeken naar hieruit voortkomende strategieën. Naast verdedigende strategische opties is ook ruimte voor aanvallende opties. Zo zou men kunnen overwegen om niet alleen aan de achterkant (operationeel) over te gaan tot een meer intensieve samenwerking. Ook aan de voorkant (commercieel) zou samenwerking de innovatiekracht van middelgrote autoleasemaatschappijen kunnen versterken en de mogelijkheden vergroten kansen in de markt aan te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke ontwikkeling van online diensten, het bewerken van de groeiende zzp markt of het ontginnen van het potentieel van private lease. Verder kan gedacht worden aan initiatieven op het gebied van inkoop van nieuwe auto s en verkoop van gebruikte auto s zoals gezamenlijke eigen export- en importkanalen of used car concepten. Ook op aftersalesgebied kunnen nieuw ontwikkelde (eigen) aftersalesconcepten landelijke dekking en strakke sturing garanderen, zeker wanneer dealer gelieerde leasemaatschappijen bij een samenwerking betrokken zijn. Belangrijk is daarnaast om ook out-of-the-box te kunnen denken. De verwachtingen in dit rapport vormen namelijk slechts een mogelijke schets van de toekomst (2020). Door invloedrijke, maar onzekere trends kunnen andere scenario s ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn het fiscale kader en de behoeften van de markt (werkgevers en werknemers / particulieren). Een alternatief scenario is denkbaar wanneer markt en overheid daadwerkelijk inzetten op de omschakeling van autobezit naar gebruik en de overheid hier ook het fiscale stelsel op inricht, bijvoorbeeld door stimulering van een mobiliteitsbudget. De behoefte aan traditionele autolease zal in dat geval terugvallen en er zal meer behoefte ontstaan aan mobiliteitsadvies en flexibele (multimodale) oplossingen, zowel richting werkgevers als werknemers. Laatstgenoemde zal meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen eigen keuzes te maken. In een dergelijke markt ontstaan voor alle partijen nieuwe kansen. Om hierin een rol te kunnen spelen als intermediair of adviseur is echter ook bij een autoleasemaatschappij een cultuuromslag noodzakelijk; men zal in dat geval ook zelf de transformatie moeten durven maken van bezit naar gebruik. Voor middelgrote autoleasemaatschappijen die de aansluiting dreigen te missen in de traditionele leasemarkt kan dit een nieuwe start zijn. Juist hun platte en flexibele organisatie kan hen helpen sneller in te springen op veranderingen in de omgeving. 6

7 Hoofdstuk 1. Autoleasebranche 7

8 1 Autoleasebranche Top 3 domineert autolease Leasing; motor voor automobiliteit De totale omzet van de autoleasebranche in Nederland werd door de VNA (Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen) voor het laatst in 2010 geschat op EUR 9,1 miljard. Sindsdien is het wagenpark van autoleasemaatschappijen licht gestegen tot eind Ruim 80% van het wagenpark bestaat uit personenauto s en 20% uit bestelwagens. Het leasepark is goed voor een kleine 8% van het totale Nederlandse wagenpark. Belangrijk is dat geleasede voertuigen relatief jong zijn. De gemiddelde contractduur ligt voor personenauto s tussen de 3 ½ en 4 jaar, terwijl dit bij bestelauto s rond de 5 jaar ligt. Jaarlijks wordt een kwart van de vloot personenauto s vervangen. De impact op de nieuwverkoop is fors; zo n 25% tot 30% van de nieuw geregistreerde personenauto s wordt afgenomen door autoleasemaatschappijen. Grote spelers domineren De top drie spelers in autolease (Athlon, Leaseplan en Alphabet) hebben met een gezamenlijk wagenpark van ruim voertuigen bijna de helft van de leasemarkt in handen. Athlon en Leaseplan claimen ruim voertuigen in beheer te hebben, gevolgd door Alphabet met De top 10 is samen goed voor ongeveer 2/3 van de markt. De verschillen tussen de top 3 en de rest van de top 10 zijn overigens aanzienlijk. Naar schatting liggen de wagenparken van de nummers 4 tot en met 10 tussen de en voertuigen. Onder de top 10 volgt een grote groep spelers met wagenparken tussen de 0 en voertuigen. Naast verschillen in omvang is er ook een scheiding te maken op het gebied van eigendom tussen de verschillende leasemaatschappijen: Universele leasemaatschappijen (onafhankelijk of gelieerd aan autobedrijf / dealer) Captives (eigendom autofabrikant) Bank gelieerde leasemaatschappijen (eigendom bank, deze groep is de afgelopen jaren in omvang afgenomen). Bronnen: VNA, Websites autoleasemaatschappijen. 8

9 1 Autoleasebranche maar middelgrote partijen laten zich niet uit veld slaan Middelgrote autoleasemaatschappijen In dit rapport ligt de focus op het toekomstperspectief van (universele) middelgrote autoleasemaatschappijen. Dit zijn bedrijven met meer dan 1 werknemer en een wagenpark dat varieert van zo n 500 tot voertuigen. De zeer grote partijen (top 3) en zeer kleine spelers worden daarin niet meegenomen. Naar schatting bevinden zich ongeveer 75 bedrijven binnen deze groep. Dit is afgeleid van cijfers van het CBS en de VNA. Het CBS schat het totale aantal operationele autoleasebedrijven in op 180, waarvan 105 met 1 werknemer. Het overgrote deel van de middelgrote autoleasemaatschappijen is lid van branchevereniging VNA. Haar 77 leden zijn goed voor 90% van het totale leasepark. Een leasemaatschappij zal niet zo snel failliet gaan. 1 Een dealer met een leasebedrijf heeft nog toekomst, zonder wordt het moeilijk. 1 Stabiel winstgevend Het aantal autoleasemaatschappijen lijkt redelijk stabiel. Door een voorspelbare en meer gelijkmatige inkomstenstroom hebben leasemaatschappijen minder last van schokken in de markt. Daarnaast zijn de gemiddelde marges hoger dan in de autobranche. Autodealers boekten over 2012 een gemiddeld rendement van 0,08% volgens cijfers van BOVAG Autodealers. Het belang van een leasebedrijf in een dealer holding is in verschillende interviews ter sprake gekomen. Juist leasing heeft veel dealers in moeilijke tijden op de been gehouden. Zowel direct (leaseactiviteiten zijn winstgevend) als indirect (spin-off van leasemaatschappij naar dealerbedrijf zoals afzet van auto s en bezetting werkplaats). De gemiddeld hogere marges in autolease zijn onder meer af te leiden uit het feit dat leasing vaak maatwerk is. Er zijn vele gradaties in dienstverlening mogelijk. Daarnaast is ondanks nauwkeurige calculatie vooraf, zelden sprake van een voertuig dat gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst exact het contract volgt. Van afwijkingen in bijvoorbeeld kilometrage en / of looptijd profiteert een leasemaatschappij. Vrijwel alle contracten worden reeds gedurende de looptijd één of meerdere malen herrekend (voor meer of minder gereden kilometers). 1 Anonieme quotes zijn afkomstig uit expert interviews ter ondersteuning van dit rapport. Bronnen: VNA, CBS, BOVAG Autodealers. 9

10 1 Autoleasebranche Business model autolease De afdeling contractbeheer is de belangrijkste afdeling van het bedrijf. Vrijwel geen enkele auto loopt exact volgens contract en juist daar wordt op verdiend. Marketing en Accountmanagement Order klant Inkoop Marge beheer Benutten schaal Effectieve en efficiënte ICT Kennis, betrokkenheid en inzet medewerkers Regie en sturing Beheer auto s Afschrijving Rente Belasting Verzekering Reparatie, onderhoud en banden Vervangend vervoer Hulpdienst Brandstof voorschot Verkoop ex-lease auto Maximaliseren opbrengst door juiste keuze uit afzetkanalen 10

11 1 Autoleasebranche Evenwicht in branche Status quo? Hoewel grote spelers in het verleden hun marktaandeel sterk hebben uitgebouwd, blijven verschuivingen in wagenparken de laatste jaren beperkt. Het aandeel van de top 3 is reeds geruime tijd stabiel. Ook in de top 10 en daaronder is weinig veranderd. Grote en middelgrote partijen lijken elkaar redelijk in evenwicht te houden. Grote partijen profiteren van hun schaal, maar kleinere partijen kennen het voordeel van een platte en flexibele organisatie waarin snel geschakeld wordt. Grote partijen zijn echter over het algemeen meer geprofessionaliseerd en kunnen uitval van medewerkers makkelijker compenseren. Kennis is breed aanwezig. Local heroes Veel middelgrote partijen putten juist hun kracht uit hun middenpositie. Als local heroes weten zij met sterke lokale of regionale aanwezigheid en een uitgebreid netwerk, partijen uit het MKB te binden. Dankzij hun geringe schaal en platte organisatie zijn zij in staat flexibel en snel te opereren. Beslissingsbevoegdheden liggen nog veelal op de werkvloer zelf. Dealer gelieerde leasemaatschappijen hebben daarnaast het voordeel dat zij de overwegend lokale / regionale MKB klanten makkelijker kunnen sturen richting eigen werkplaats. Dit concept sluit minder aan bij de vraag van landelijk opererende klanten of multinationals. Ook met betrekking tot risicospreiding kennen zowel klein als groot voor- en nadelen. Kleinere partijen beheren veelal klanten met kleinere wagenparken en kunnen risico s van faillissementen of voortijdige terugkeer van auto s daarom meestal opvangen. De grotere partijen hebben weliswaar te maken met relatief grote wagenparken, maar zijn met hun vele afzetkanalen goed ingesteld op hoge aantallen. Daarnaast kiezen grotere klanten er vaak voor hun wagenpark te spreiden. Top 10 autoleasemaatschappijen NL 2006 vs 12 * Leaseplan Nederland Leaseplan Nederland Athlon Car Lease Nederland Athlon Car Lease Nederland Alphabet Nederland Alphabet Nederland Mercedes-B Financial Services Arval Arval ALD Automotive ALD Automotive Terberg Leasing Terberg Leasing Business Lease Nederland Kroymans Financial Services Mercedes-B Financial Services n.b. ** PSA Finance Nederland PSA Finance Nederland n.b. ** Business Lease Nederland BMW Group Financial Services n.b. ** (Bovenstaande cijfers zijn schattingen op basis van informatie van VNA, websites van leasemaatschappijen en Ernst & Young.) * Door de overname van Directlease en J&T zal de Van Mossel Groep (International Car Lease Holding) in 2013 de top 10 binnentreden. ** Mercedes Benz Financial Services, PSA Finance Nederland en BMW Group Financial Services behoren tot de top 10, maar exacte cijfers ontbreken. Bronnen: VNA, Websites autoleasemaatschappijen. 11

12 1 Autoleasebranche mede dankzij samenwerking Groeimogelijkheden beperkt De status quo in de branche lijkt voorlopig stand te houden. Zoals gemeld is aan beide kanten van het speelveld sprake van voor- en nadelen. Hoewel toch sprake is van flinke concurrentie zijn veel spelers (zowel klein, middelgroot als groot) in staat positieve resultaten te behalen. Dit heeft echter ook als consequentie dat groei moeilijk te bewerkstelligen is, terwijl deze behoefte wel aanwezig blijkt. Met name onder middelgrote partijen bestaat het gevaar te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet te worden. De stap richting bovenkant van de markt vormt voor veel partijen een onneembare horde. Mede omdat kansen op overnames beperkt zijn. De recente aankoop van J&T en Directlease door Van Mossel en Mandemakers lijkt de uitzondering die de regel bevestigt. Men groeit hierdoor in de nieuwe combinatie van naar ruim contracten. Tegenwicht Om nadelen op het gebied van schaalgrootte geheel of gedeeltelijk te kunnen opheffen zijn diverse middelgrote leasemaatschappijen samenwerkingsverbanden met elkaar aangegaan. Zo ontstond in 2004 Autolease Alliance, waar inmiddels 16 leden bij aangesloten zijn met gezamenlijk leasecontracten. Eind 2007 werd een soortgelijk initiatief voor kleinere partijen, genaamd Leaseplatform, opgestart met momenteel 14 leden. Er is behoefte in de markt om te groeien. Het is echter niet eenvoudig en de overnames liggen niet voor het oprapen. Door zich aan te sluiten bij dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen kleinere partijen toch profiteren van kortingen die dankzij gezamenlijke inkoop hoger uitvallen. Ook wordt steeds vaker data en kennis gedeeld. Op deze wijze kan men tegenwicht bieden aan de schaalvoordelen van de grote spelers. Bronnen: Autolease Alliance, Leaseplatform. 12

13 1 Autoleasebranche Stilstand is achteruitgang? Zoektocht naar onderscheidend vermogen De status quo in de branche laat niet alleen zien dat het lastig is om in de markt te groeien, maar toont indirect ook aan hoe moeilijk het is voor autoleasemaatschappijen zich te onderscheiden richting klant. Hoewel leasemaatschappijen wel werk maken van een breed en gevarieerd dienstenpakket is het lastig om echt onderscheidend te opereren te midden van de vele aanbieders in de markt. Dit komt echter mede door een toch nog overwegend traditionele vraag en het fiscale stelsel dat niet of onvoldoende is ingericht op nieuwe mobiliteitsvormen. verzandt in prijsconcurrentie Probleem voor de autoleasebranche is dat het geringe onderscheidend vermogen in combinatie met een stabiele en meer op prijs gerichte markt kan leiden tot verdere erosie van de marge. Ook de toenemende invloed van autofabrikanten in directe (eigenaar leasemaatschappij) of indirecte zin (pushen van auto s via leasemarkt) kan hieraan bijdragen. Veel fabrikanten kampen met overcapaciteit door de drastische daling van de Europese markt. Wanneer enkel prijs als onderscheidend element overblijft dreigt autoleasing zich op een hellend vlak te begeven. Stilstand leidt in dat geval tot achteruitgang. Klanten zijn kritisch op prijs. Autofabrikanten misbruiken leasing om auto s op de weg te zetten. Bedrijven worden minder genereus met leaseauto s. 13

14 1 Autoleasebranche Omgeving in beweging raakt toekomst autolease Niet in slaap sukkelen De dreiging van een steeds fellere strijd op prijs kan dienen als wake-up call voor de autoleasebranche. De status quo in de branche en het ogenschijnlijke gemakt waarmee autoleasemaatschappijen de crisis doorstaan mag er niet toe leiden dat partijen zich langzaam in slaap laten sukkelen. Het is belangrijk kansen en bedreigingen die de status quo omver kunnen werpen in kaart te brengen. Door kennis over de branche te koppelen aan een (externe) trendanalyse is het de bedoeling in dit rapport te komen tot een SWOT analyse voor middelgrote autoleasemaatschappijen. Sterkten en zwakten van dit type onderneming worden samengevoegd met een visie op de toekomst van (auto)mobiliteit. Hieruit moet duidelijk worden met welke belangrijke issues middelgrote autoleasemaatschappijen richting het jaar 2020 te maken krijgen en hoe zij hier hun visie en strategie op af kunnen stemmen. Niet reactief de bocht uitvliegen, maar proactief de koers uitstippelen staat hierbij centraal. Zijn kleine stuurcorrecties voldoende of beweegt de markt zich richting een nieuw business model? Je moet als leasebranche wel meebewegen met je markt en omgeving en niet vasthouden aan oude business modellen. 14

15 Hoofdstuk 2. Trend Analyse 15

16 2 Trend Analyse Trends Externe analyse In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar belangrijke ontwikkelingen en hun mogelijk impact op de toekomst van (auto)mobiliteit en autolease. Om deze ontwikkelingen te kunnen identificeren wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde S T E P analyse. Door trends te clusteren kunnen alle relevante ontwikkelingen overzichtelijk in kaart worden gebracht. Bij dit model worden de volgende categorieën gehanteerd: Sociaal Technologisch Economisch Politiek 2020 De genoemde categorieën zullen in dit hoofdstuk in een aangepaste volgorde de revue passeren. We proberen daarbij zo goed mogelijk vooruit te kijken naar het jaar Daarbij moet aangetekend worden dat trends op langere termijn een hogere impact kunnen hebben. Tegelijkertijd wordt het ook moeilijk die impact goed te voorspellen. Door het jaar 2020 te kiezen ontstaat hierin enige balans. Het blijft echter een inschatting welke trends doorslaggevend kunnen zijn. 16

17 2 Trend Analyse Downsizing blijvende trend Trends - Sociaal Vergrijzing en kleinere huishoudens Demografisch zal Nederland de komende jaren een aantal veranderingen ondergaan. De bevolking groeit nog steeds, van zo n 16,8 miljoen in 2013 naar ruim 17,1 miljoen in Een piek wordt verwacht in 2040 (17,8 miljoen), waarna de totale bevolking zal afnemen. Belangrijk is dat het aantal mensen van 65 jaar of ouder naar verwachting toeneemt van ruim 2,8 miljoen in 2013 naar 3,4 miljoen in 2020 (en in 2040 naar 4,6 miljoen) en dat ook het aantal eenpersoonshuishoudens significant stijgt (van 2,8 miljoen nu naar 3,1 miljoen in 2020). Toch neemt ook het aantal meerpersoonshuishoudens nog toe. Binnen deze categorie vindt naar verwachting echter wel een verschuiving plaats richting kleinere (2 of 3 persoons-) huishoudens. Toename beroepsbevolking Hoewel het aantal personen tussen 20 en 65 jaar de komende tijd afneemt voorkomt de verhoging van de AOW leeftijd een afname van de beroepsbevolking. Het CBS verwacht tussen 2012 en 2020 nog een toename van de beroepsbevolking met Dit is uiteraard een belangrijk gegeven voor de autoleasemarkt in Nederland. Pas in de periode volgt een daling, waarbij na 2040 weer sprake is van een opwaartse tendens. Demografische factoren stimulans downsizing Zetten we de verwachte demografische veranderingen op een rijtje dan lijkt de trend richting downsizing voorlopig stand te zullen houden. Huishoudens worden kleiner, waardoor de noodzaak van grotere auto s verder afneemt. Dit is niet per se een slechte ontwikkeling voor autoleasemaatschappijen en kan voordelen met zich meebrengen op het gebied van financiering en restwaarderisico. Probleem is wel dat om in absolute zin de resultaten op peil te houden meer volume noodzakelijk is. Downsizing is op zich geen probleem voor lease. Je hebt minder grote investeringen nodig, terwijl de relatieve marge gelijk blijft. 1 1 Anonieme quotes zijn afkomstig uit expert interviews ter ondersteuning van dit rapport. Bron: CBS. 17

18 2 Trend Analyse Nieuwe generatie, andere eisen Trends - Sociaal Generatie X, Y, Z De Nederlandse bevolking ondergaat niet alleen veranderingen in samenstelling van leeftijden en huishoudens. Nieuwe generaties groeien op, begeven zich op de arbeidsmarkt en drukken hun stempel op het bedrijfsleven en daarmee ook de toekomstige autolease markt. Richting 2020 zal de protestgeneratie ( ) zich verder terugtrekken uit de arbeidsmarkt. Generatie X ( ) en de Pragmatische generatie ( ) schuiven door, terwijl generatie Y ( ) zijn intrede doet. Uit onderzoek blijkt dat iedere generatie haar eigen kenmerken heeft. Zo kunnen jongere generaties een beweging in gang brengen richting een meer praktisch ingestelde no-nonsense cultuur. Snelheid, samenwerking, netwerken en informalisering zullen naar verwachting nog meer terrein winnen. Ook flexibel werken, zelfontwikkeling en authenticiteit komen meer centraal te staan. Online technologie en het onderhouden van sociale contacten op afstand zullen vanzelfsprekend worden. Door de invloed van nieuwe generaties kunnen wensen en eisen veranderen. Reeds zichtbaar is een overgang van emotie naar ratio t.o.v. de auto. Onderzoek onder studenten en jongere medewerkers toont daarnaast aan dat het belang van autobezit daalt ten opzichte van andere behoeften zoals internet. Japan scenario? Regelmatig wordt Japan aangehaald als voorbode voor de toekomst van automobiliteit in de Westerse wereld. Genoemde demografische trends voor Nederland doen zich in Japan echter in veel extremere mate voor. Japan kent een hoge mate van vergrijzing (+65 jaar bijna 25% van de bevolking), een krimpende bevolking en een jongere generatie die minder waarde toekent aan auto s. Verder kent Japan zeer grote steden, zijn autobelastingen en daarmee kosten extreem hoog en is het niveau van het OV uitstekend. De Japanse autoverkopen (nieuw en gebruikt) kennen een structurele dalende trend. Het totale wagenpark is nog wel stabiel. Ook in Japan is sprake van structurele downsizing. Het aandeel zogeheten mini cars is door de jaren heen toegenomen. Bronnen: Wikipedia, Cisco 2011 Connected World Technology onderzoek, JAMA 2012 annual report, Autonews.com. 18

19 2 Trend Analyse Meer flexibiliteit leidt tot verbreding Trends - Sociaal Minder kilometers Het voorbeeld uit Japan laat zien dat hoewel de auto aan status inlevert dit niet direct betekent dat autobezit volledig uit de gratie raakt. Ook het Nederlandse wagenpark groeit nog steeds. Wel is duidelijk dat er bezuinigd wordt op de auto. Kleinere en zuinigere auto s zijn sterk gestegen in populariteit, niet alleen vanwege fiscale voordelen. Duurdere brandstoffen, stijgende kosten van levensonderhoud en toenemende uitgaven aan recreatie (o.a. reizen) en communicatie (telefoon / internet) hebben er voor gezorgd dat een steeds kleiner deel van de bestedingen richting voertuigen gaat. Hoge kosten leiden er tevens toe dat auto s vaker veroordeeld zijn tot stilstand. Volgens cijfers van het CBS daalt sinds 2005 de gemiddelde kilometrage van personenauto s. Reizen met de auto wordt vermeden door bijvoorbeeld thuiswerken of het kiezen van een alternatieve mobiliteitsvorm. In Randstedelijke gebieden en voor grotere bedrijven wordt flexibele mobiliteit veel belangrijker. meer flexibiliteit Ook het bedrijfsleven zoekt vaker naar alternatieven om aan de mobiliteitsbehoefte te voldoen, duurzamer te opereren en kosten terug te dringen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt in combinatie met een onzekere economie leiden er toe dat meer bedrijven een variabele schil aan arbeidskrachten opbouwen. Daarnaast is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij steeds meer bedrijven een integraal onderdeel van het (autolease)beleid geworden. Ook leidt verdere internationalisering tot meer multinationaal opererende ondernemingen en een bijbehorende internationale mobiliteitsvraag. Al deze ontwikkelingen zullen de marktvraag verbreden. Aan de ene kant van het spectrum blijft behoefte aan langjarige full operational lease contracten. Aan de andere kant kunnen echter short-lease en alternatieve mobiliteitsoplossingen een grotere rol gaan spelen. Ook zal meer vraag komen naar internationale oplossingen rondom (auto)mobiliteit. Een alternatieve mobiliteitsoplossing zou car sharing kunnen zijn. Ook autobezit kost onbenut namelijk nog altijd geld. Door de auto niet te bezitten, maar alleen op afroep te gebruiken zijn kosten mogelijk verder terug te dringen en kan het totale wagenpark efficiënter worden benut en mogelijk ook worden teruggedrongen in aantal. Bron: CBS. 19

20 2 Trend Analyse To share or not to share? Trends - Sociaal Car sharing Steeds vaker komt car sharing naar voren als een nieuw kansrijk fenomeen. Gedacht wordt dat, wanneer nieuwe generaties automobilisten op zoek gaan naar slimmere mobiliteitsoplossingen, zij de transitie van bezit naar gebruik zullen omarmen. Car sharing programma s springen inmiddels als paddestoelen uit de grond. In Nederland timmeren, naast het bekende Greenwheels, ook diverse andere partijen aan de weg. Daarnaast onplooit de autobranche ook zelf initiatieven op dit gebied. Zo is Daimler (Mercedes) samen met Europcar het Car2Go concept begonnen. In een aantal grote Europese steden (o.a. A dam) worden auto s gedeeld en kunnen gebruikers auto s inhuren en betalen per gereden kilometer. Ook BMW werkt aan een dergelijk concept met autoverhuurder Sixt genaamd DriveNow. Opvallend is dat beide fabrikanten zich concentreren op grote steden en een belangrijke plaats inruimen voor hun elektrische modellen. De combinatie van metropolen, EV s en car sharing lijkt elkaar te kunnen versterken en heeft daarom de grootste kans van slagen. Meningen verdeeld Tijdens onze interviews bleken de meningen over de kansen van car sharing verdeeld. Er wordt getwijfeld over de mogelijkheden om rondom car sharing een winstgevend business model te ontwikkelen. De helft verwacht dat car sharing een succesvol model zal worden in de toekomst. De andere helft ziet echter diverse hobbels op de weg en twijfelt of car sharing een winstgevend business model kan worden. In een recent artikel in Elsevier wordt bevestigd dat jongeren minder geïnteresseerd zijn in autobezit. Men werkt vaker in de grote stad en gebruikt fiets, taxi, ov, vliegtuig en deelauto. Toch wordt in hetzelfde artikel gemeld dat de auto op latere leeftijd vaak weer in beeld komt, zo blijkt onder meer uit Duits onderzoek naar mobiliteit. Mensen onder de 30 bezitten minder auto s dan voorheen, maar boven de 30 gaat het familieleven een rol spelen en neemt autobezit juist toe. Car sharing lijkt daarmee voor jongeren en metropool gebieden zeker een toevoeging te zijn in het mobiliteitsaanbod. Autobezit zal echter voor velen wenselijk blijven. We gaan meer naar gebruiksoplossingen toe in plaats van bezit. Car sharing werkt in een metropool maar niet daarbuiten. Bronnen: Elsevier (9 maart 2013), BMW, Daimler. 20

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

MANAGEMENT. Autolease Midden Nederland oudgediende in private lease. Fleet Profile: Turning data into business

MANAGEMENT. Autolease Midden Nederland oudgediende in private lease. Fleet Profile: Turning data into business MANAGEMENT INFO Fleet & Lease Zomer 2015 Nieuw Hiltermann Lease Groep in top10 leasemaatschappijen De oude naam Hiltermann Lease wordt nieuw leven ingeblazen door Strix Lease Service, Auto Lease Company

Nadere informatie

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank.

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive 4 Blik in de toekomst Verder in automotive Blik in de toekomst Verder in automotive 5 Voorwoord

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs 5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n CFO Zeeman Groep BV Goedkoop, maar niet tegen elke prijs Jan Zeeman opende de deuren van de eerste Zeeman-vestiging in 1967, in Alphen aan den Rijn. De tweede

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen ING Economisch Bureau Hightech meets business De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen Samenvatting en visie Hoe raakt technologie de economie? Wat zijn de belangrijkste

Nadere informatie

De toekomst van Automotive

De toekomst van Automotive De toekomst van Automotive Reverse engineering 2025-2014 www.rabobank.nl/automotive Hans Groenhuijsen Rabobank International hans.groenhuijsen@rabobank.com DON T LET YOUR PAST STEAL YOUR FUTURE MOVE ON

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011 Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode drs. ing. B.P.A.M van de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod De uitgaven aan vakanties stijgen dit jaar met slechts 2%. Consumenten hebben weliswaar meer vertrouwen in de economie,

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Comfortabel in beweging

Comfortabel in beweging Comfortabel in beweging MKB Lease -1- Welkom bij MKB Lease MKB Lease Siliciumweg 4 3812 SX Amersfoort Postbus 3 3800 AA Amersfoort telefoon 033 42 24 888 fax 033 42 24 800 e-mail info@mkblease.nl www.mkblease.nl

Nadere informatie

Hoe reizen we verder?

Hoe reizen we verder? Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met socio-demografie 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Socio-demografische ontwikkelingen en de travelsector 2 Stakeholders

Nadere informatie

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics

Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie. mobile. cloud. social. analytics Softwaresector Nieuwe groeifase vraagt om andere organisatie mobile cloud social analytics ING Economisch Bureau / Juli 2015 Voorwoord Wij zitten in een tijdperk waar grote en ooit succesvolle bedrijven

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie