openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "openbaar vervoer mobiliteitsmanagement infrastructuur parkeren verkeersmanagement fiets"

Transcriptie

1 Te nemen stappen in technologie, menselijk gedrag en standaardisatie DE ONTWIKKELING VAN DE ZELFRIJDENDE AUTO Veilig op een korte afstand van je voorganger rijden waarbij de auto zelf de snelheid bepaalt en waarbij de bestuurder geen handen aan het stuur heeft. Zelfrijdende auto s zijn volop in ontwikkeling, maar het is tijd om de techniek en interactie met gebruikers te evalueren in complexe omstandigheden op de publieke weg. De eerste stap is gezet met de testrit op de A10, als onderdeel van de lancering van het initiatief DAVI. De verwachting is dat automatisch rijden gefaseerd een steeds grotere rol zal spelen in het Nederlandse wegennet, waarbij acceptatie dan wel het gedragscomponent een belangrijk aandachtspunt is. Het individu met zijn behoeften, gedragingen en mogelijkheden komt steeds meer centraal te staan in het vervoerssysteem. Dit vereist een sector overschrijdende en interdisciplinaire aanpak. [tekst] AGNES JOOSTEMA Om de ontwikkelingen een stap verder te brengen hebben de TU Delft, RDW, Connekt en TNO het Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI) gestart. De officiële lancering vond plaats op 12 november 2013 tijdens de Innovatieestafette in de RAI Amsterdam. Minister Schultz van Haegen stapte zelf in een DAVI-voertuig en reed mee over de A10. De voertuigen beschikten niet alleen over techniek om automatisch te rijden, maar zijn ook uitgerust met technieken om te communiceren met andere voertuigen en de infrastructuur. DAVI maakt onderdeel uit van de aanpak van minister Schultz van Haegen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De nieuwe technieken zorgen niet alleen voor een betere doorstroming op de 8 vib verkeer in beeld

2 wegen, maar vergroten ook de betrouwbaarheid van reistijden. Daarnaast zijn er positieve effecten voor de verkeersveiligheid en het milieu. Bij DAVI wordt kennis verzameld en ontwikkeld om automatische voertuigen uitgerust met coöperatieve systemen te laten rijden op de openbare weg. Op de langere termijn wil DAVI ervoor zorgen dat automatisch rijden voor iedereen toegankelijk is en dat het past in het huidige mobiliteitssysteem. Human Factors TU Delft is projectleider van DAVI en ontwikkelt fundamentele kennis op het gebied van verkeersmanagement, robotica en het gedrag van de bestuurder bij automatisch rijden. Raymond Hoogendoorn, docent aan de TU Delft en system professor aan de faculteit Civiele Techniek, is als specialist in het gedrag van de bestuurder betrokken bij DAVI. Hierbij kijk ik naar de human factors enerzijds en anderzijds wat het voor de bestuurder in de auto zelf betekent, legt Hoogendoorn uit. Hoe oplettend zijn mensen bijvoorbeeld in een zelfrijdende auto? Stel een sensor valt uit en de mens moet de besturing overnemen, reageren ze dan snel genoeg? Acceptatie is hierin een belangrijk onderdeel. Mensen vinden het over het algemeen lastig de controle uit handen te geven en over te laten aan de techniek. De testrit op de A10 was een appetizer, een voorproefje van wat er in de toekomst mogelijk is. De drie voertuigen op de A10 communiceerden onderling en reden achter elkaar. De auto ging zelf inhalen, maar stuurde nog niet zelf en wisselde niet zelf van strook. Wel volgde het ene voertuig automatisch het andere. De TU Delft heeft de demo voorbereid in samenwerking met TNO en RDW. We hebben sensoren in de auto aangebracht die de aanwezige infrastructuur meten, licht Hoogendoorn toe. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de al bestaande ACC-techniek. Dit zorgde ervoor dat de achterste auto automatisch zijn voorganger kon volgen. Zelfstandige strookwisseling volgende stap Een mooie mijlpaal, maar Hoogendoorn geeft toe dat er qua wetgeving nog een aantal zaken in de weg staat. Ook op technologisch vlak moeten we nog een aantal bruggen slaan, vervolgt hij zijn verhaal. Auto s zelfstandig van strook laten wisselen is nog niet geautomatiseerd: dit is de volgende stap. Hiervoor zijn goede algoritmes nodig, maar we staan echt nog aan het begin van deze ontwikkeling. Allereerst is het noodzakelijk de robuustheid van het systeem te testen en met de bestaande technieken een betrouwbaar beeld van de omgeving te maken. Wat doet bijvoorbeeld de andere weggebruiker en kunnen we een realistische, niet robotachtige strookwisseling ontwikkelen? Hoogendoorn kan nu nog niet goed inschatten wat de opkomst van de zelfrijdende auto op de bestaande infrastructuur zal hebben. Of er in de toekomst speciale rijstroken nodig zijn weten we nog niet. In deze fase is voor ons vooral voertuigonderzoek belangrijk. Dit valt te formuleren in een tijdspad: er zijn verschillende vormen van automatisering te benoemen. De laagste vorm is driver assistence, waarbij alleen rijden op dezelfde strook automatisch gaat. Een stapje verder is partial automation, waarbij de mens voortdurend mee oplet. De hoogste trede is high automation, waarbij de bestuurder alleen ingrijpt als het misgaat. Het is duidelijk dat de rol van de bestuurder zeer aan verandering onderhevig is. Je wordt als het ware als een piloot in een vliegtuig, vergelijkt Hoogendoorn. Wat dit betekent voor de oplettendheid van de bestuurder moeten we uitgebreid onderzoeken. Uit rijsimulatorexperimenten is gebleken dat het al snel mis kan gaan. En zijn mensen nog alert genoeg als ze onderweg hun mail en social media checken? En wat voor signaal moet de auto afgeven als het dreigt mis te gaan? Een geluid, een bericht op een scherm? Of moet je het stuur Er was ruime aandacht van de pers tijdens de lancering van DAVI Bron: Hans de Mol Pressvisuals Hoogendoorn: Acceptatie is een belangrijk onderdeel; de controle uit handen geven is lastig #06 - dec

3 laten trillen? Een eerste stap in de verdere ontwikkeling van de zelfsturende auto is het implementeren van een lateral contoller, het beter maken van de sensoren en ervoor zorgen dat het sturen betrouwbaar verloopt. Hoe dan ook zullen de huidige technologische ontwikkelingen invloed hebben op betere benutting van onze infrastructuur en verkeersmanagement. Door voertuigen onderling en met bestaande wegkantsystemen te laten communiceren, kunnen we files voorkomen. De capaciteit van de weg kan beter worden benut en ook de juiste routekeuze maken wordt steeds eenvoudiger. Het individu centraal in het vervoerssysteem De Stichting Toekomstbeeld der Techniek verricht onderzoek op het snijvlak van technologische ontwikkelingen en de maatschappij. In de toekomstverkenning Superintelligent vervoer resulterend in de publicatie Het vervoer van morgen begint vandaag (2013) worden de mogelijkheden geschetst van wat superintelligent vervoer kan betekenen voor de Nederlandse samenleving. In de publicatie laat de stichting zien wat we nu kunnen (en zouden moeten) doen om de kansen te grijpen die nieuwe verplaatsingsmethoden ons bieden. In februari van dit jaar hebben we de verkenning afgerond. Op dit moment richten we ons op de verankering, om onze visie daadwerkelijk tot resultaten in de maatschappij te laten leiden, vertelt ingenieur Rene Hoogerwerf, coauteur van de publicatie. Een belangrijk resultaat is dat de AWT (Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid) de bevindingen heeft meegenomen in het advies aan de regering en het parlement omtrent maatschappelijke uitdagingen. De verkenning laat zien dat we aan de vooravond staan van een systeemsprong in vervoer. In onze samenleving is een aantal maatschappelijke, technologische en gedragsontwikkelingen gaande die grote impact zullen hebben op hoe en waarom we ons verplaatsen over dertig jaar. Een belangrijk resultaat van die ontwikkelingen is dat een individu met zijn behoeften, Hoogerwerf: We moeten dit sector overschrijdend en interdisciplinair oppakken Bron: Continental 10 vib verkeer in beeld

4 gedragingen en mogelijkheden steeds meer centraal komt te staan in het vervoerssysteem. Ondanks dat dit systeem complexer wordt, wordt het voor de persoon steeds gemakkelijker zich te verplaatsen. De reiziger wordt namelijk ontzorgd door intelligente toepassingen, gecombineerd in superintelligent vervoer: een vervoerssysteem dat zelf kan reguleren, sturen en handelen. Techniek biedt in het vervoer oplossingen voor individuele en maatschappelijke vraagstukken. Daarbij moeten de al aanwezige technologische basiskennis en -componenten geïntegreerd worden tot robuuste, integrale oplossingen, en moeten randvoorwaarden als investeren in robuuste ICTinfra verder worden ingevuld. Vervoer, en zeker superintelligent vervoer, heeft een wisselwerking met veel facetten van de samenleving. Zo kan superintelligent vervoer leiden tot een toename van arbeidsproductiviteit en minder verspilling van resources. Doorgaans is er nog te weinig aandacht voor deze onderlinge samenhang, waardoor ze elkaar niet optimaal versterken. Nederland als belangrijke mobiliteitsinnovator Een aanstaande systeemsprong biedt grote kansen: Nederland kan zich internationaal positioneren als belangrijke mobiliteitsinnovator. Ga maar na: uitdagingen als filedruk, aan vervoer gerelateerde maatschappelijke kosten en onze innovatiekracht maakt Nederland de ideale proeftuin voor nieuwe vervoersconcepten. Zo n internationale positionering geeft een grote stimulans aan de economie en innovatie. Verder leidt het ook tot meer comfort voor de reiziger. Om deze kansen te grijpen is het cruciaal dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden vervoer integraal benaderen en samen een roadmap naar het vervoer van morgen opstellen. Dit zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de toekomstverkenning. Maatschappelijke trends Om verschillende toekomstige mogelijkheden te onderzoeken zijn met behulp van scenariomethodiek vier wereldbeelden geschetst om de Testrit met automatische voertuigen op de A10 belangrijke eerste stap #06 - dec

5 Hartman: Bij samenwerkende wegbeheerders en Rijkswaterstaat neemt de belangstelling voor coöperatieve systemen steeds concretere vormen aan vraag naar vervoer te kunnen inschatten. De maatschappelijke trends van verdere individualisering en verdergaande globalisering en hun tegenhangers vormen de achtergrond waartegen de vier uiteenlopende wereldbeelden zijn afgezet: individuele welvaart, wereldwijd bewustzijn, een krachtige regio (personen dragen zorg voor elkaar en hun omgeving) en de zelfvoorzienende eenheid. Op basis van technologische en gedragsontwikkelingen, gecombineerd met de vier wereldbeelden, zijn drie vervoersconcepten ontwikkeld: vervoer naar wens, niet vervoer en vervoer in schaarste. Consumenten bezitten in de toekomst geen eigen vervoersmiddel meer, virtuele verplaatsingen zijn een grootschalig, volwaardig alternatief voor fysieke verplaatsingen en reizigers zijn zich bewust van de externe effecten van een verplaatsing. De belangrijkste bouwstenen die achter deze vervoersconcepten liggen zijn gemak, keuzevrijheid, betalen naar gebruik, autonoom vervoer, telepresence, smart agents en mogelijke koppelingen daartussen. Zelfrijdende auto centraal in vervoer naar wens We hebben deze verkenning niet alléén uitgevoerd, benadrukt Hoogerwerf. Meer dan honderd vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven hebben hier aan meegewerkt. Een belangrijke conclusie is dat autonoom vervoer een grote rol zal spelen in de geschetste ontwikkelingen, vooral in vervoer naar wens staat de autonoom rijdende auto centraal. Mensen kunnen in de toekomst een voertuig oproepen dat ze naar de gewenste bestemming brengt. Ook de smartphone speelt hierin een be- 12 vib verkeer in beeld

6 AUTOMATISCH RIJDEN EN DE WEGBEHEERDER Volgens Willem Hartman, voorzitter van Astrin (branchevereniging voor de verkeersindustrie) is coöperatief rijden een logische volgende stap in eerdere technologische ontwikkelingen als groene golven en netwerkregelsystemen. Hartman: De doorbraak van coöperatieve technologie staat vlak voor de deur, en niet alleen op de A10. De samenwerkende wegbeheerders in de Provincie Noord-Brabant publiceerden onlangs een tender voor het aanpakken van spookfiles via - onder meer - communicatie tussen voertuig en wegkant. En ook bij Rijkswaterstaat neemt de belangstelling voor coöperatieve systemen steeds concreter vormen aan. Vanuit het perspectief van de overheid is dat ook logisch. Wie elk dubbeltje twee keer om moet draaien, is extra kritisch op het rendement ervan. En de minister ziet dat investeringen in slimme technologie méér opleveren dan het aanleggen van meer asfalt. De volgende stap is mijns inziens dat voertuigen met wegkantapparatuur gaan communiceren. Omdat het niet meer noodzakelijk is een uitgebreid detectienetwerk aan te leggen, levert dit een enorme kostenbesparing op. Bovendien zijn de mogelijkheden legio: de verkeersregelinstallatie kan bijvoorbeeld waarschuwen voor gevaarlijke situaties, zoals het naderen van een hulpdienst van rechts. Hartman ziet de testrit op de A10 vooral als een tussenstap naar nog meer geavanceerde communicatiesystemen, zoals het kruispunt over kunnen steken zonder dat er nog een verkeerslicht aan te pas komt. De basisfuncties van communicatie tussen voertuigen zal alleen maar toenemen, schetst Hartman. De wijze waarop veiligheid en doorstroming nu is geregeld is redelijk conservatief, maar de industrie is volop in ontwikkeling, vooral op het gebied van apps en smartphones. Volgens Hartman valt of staat alles met standaardisatie. ASTRIN wordt steeds vaker door opdrachtgevers benaderd voor nieuwe standaardisatietrajecten. Het meest recente voorbeeld is de Provincie Utrecht, die DOV-systemen wil koppelen aan dimbare VRI s, zodat bij gedimde straatverlichting automobilisten niet verblind worden door onnodig felle verkeerslichten. ontwikkelingen te houden. Daarbij kunnen langrijke rol. Er wordt steeds meer data gegenereerd die op applicaties realtime inzichtelijk wordt gemaakt. Dit kan helpen in het maken van de juiste routekeuze en tijdstip van vertrek. Uiteraard hebben we ook gekeken naar de mate waarin acceptatie van zelfrijdende auto s bij mensen een rol speelt. We zien hierin een tweedeling: enerzijds zien mensen de voordelen van hun tijd nuttig kunnen besteden, anderzijds vinden mensen het lastig de controle uit handen te geven. Hoe dit zich zal ontwikkelen en wat voor impact het daadwerkelijk zal hebben, moet in de toekomst blijken. Hoogerwerf geeft aan dat er hoe dan ook veel ontwikkelingen gaande zijn die een plek zullen krijgen in de maatschappij. Dit moeten we sector overschrijdend en interdisciplinair oppakken. Bij deze integrale aanpak is het van belang om een open blik op onverwachte nu al stappen worden gezet, bijvoorbeeld met proeven in de praktijk om meer ervaring op te doen. Door nu pilots te starten, bijvoorbeeld met zelfrijdende auto s, kunnen we veel leren over de praktische toepassing en hoe mensen hierop reageren. Een boodschap die ook DAVI onderstreept. HET VERVOER VAN MORGEN BEGINT VANDAAG (Ver)voer tot nadenken en doen Auteurs: Marie-Pauline van Voorst tot Voorst, Rene Hoogerwerf, 2013 ISBN: Prijs: 17,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten) i vib Hoe past de zelfrijdende auto volgens u in onze maatschappij en infrastructuur en welke stappen moeten we nog nemen? #06 - dec

7 STELLING: SPITSRECHTEN: VEELBELOVEND BUDGETNEUTRAAL ALTERNATIEF VOOR SPITSMIJDEN ERIK VERHOEF - VU, AMSTERDAM Files kunnen met een prijsprikkel effectief en efficiënt bestreden worden. Dat weten we door buitenlandse ervaringen en talloze modelstudies voor Nederland. Een groot nadeel van veel vormen van prijsbeleid is dat het op weinig steun kan rekenen, voornamelijk omdat er volgens velen sprake is van een extra of hogere belasting. Mede om die reden hebben Spitsmijden projecten een behoorlijke vlucht genomen. Belonen voor het vermijden van de spits klinkt natuurlijk vriendelijker dan betalen voor reizen in de spits. Verhandelbare spitsrechten bieden een interessant budgetneutraal alternatief voor belonen en beprijzen. Door een Markt creëren voor spitsrechten legt spitsritten aan banden markt te creëren voor spitsrechten kan het aantal ritten in de spits aan banden worden gelegd en worden gereduceerd. Weggebruikers kunnen ervoor kiezen hun spitsrechten te verkopen aan andere gebruikers die er meer geld voor over hebben om zich tijdens de spits te verplaatsen. Op deze manier blijven de verplaatsingen met de hoogste betalingsbereidheid over. Met dezelfde technologie die voor Spitsmijden wordt gebruikt, een virtuele marktplaats waar rechten gekocht en verkocht kunnen worden, en voldoende werkgevers die het concept steunen, zou op korte termijn een experiment gehouden kunnen worden om het concept in de praktijk te testen. COEN JAGER SENIOR MANAGER SMART MOBILITY ROYAL HASKONINGDHV Het is een sympathiek en interessant concept, maar in essentie te ingewikkeld. Ik vraag me ernstig af hoe je het werkend krijgt in de praktijk. Verhoef gaat ervan uit dat het aantal ritten wordt beperkt, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. Ook vraag ik me af of het idee wordt afgebakend naar tijd en plaats: geldt het voor specifieke wegvakken en hoe wordt omgegaan met de fluctuerende factor tijd? En wat krijg je als je een spitsrecht hebt (gekocht): gegarandeerd doorrijden? Dus geen vertraging door ongevallen? Het concept is vooral ook kunstmatig omdat je in principe alleen kunt handelen als er daadwerkelijk vraag en aanbod Gebrek aan natuurlijke schaarste maakt spitsrechtenconcept kunstmatig is. Op de weg geldt geen natuurlijke schaarste, zoals in de lucht en op het spoor, dat maakt het idee kunstmatig. Daar komt bij dat het een erg ingewikkeld plan is, dat mijns inziens heel lastig communiceerbaar is, en vast ook veel geld en inspanning kost zonder evident effect. Vraag is van wie het eerste spitsrecht moet komen, de handel moet immers ergens beginnen. Tevens rijst de vraag wat de werkgever én weggebruiker (lees: vooral de forenzende werknemer) te winnen heeft met verhandelbare spitsrechten, terwijl het succes bijna valt of staat met de inzet van het bedrijfsleven. Werkgevers hebben geen bedrijfsdoelstelling omtrent filereductie, maar wel omtrent lagere bedrijfskosten en CO 2 -reductie. Als je de gedachte achter het concept weet te koppelen aan bijvoorbeeld een mobiliteitsregeling met een persoonlijk mobiliteitsbudget, gericht op gedragsverandering van medewerkers in hun zakelijke mobiliteit, dan kom je wel in de buurt van de behoefte van bedrijven. En van hun medewerkers. Beide zitten niet te wachten op nieuwe en complexe regelgeving. Download de volledige DBR-synthesenotitie van Erik Verhoef en Hans Stevens (De Verkeersonderneming Rotterdam) op spitsrechten Wat vindt u van het idee om spitsrechten in te voeren? STANDPUNT INGENOMEN #03 - jun

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Beter Benutten Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Onderzoek uitgevoerd door: Prof. Dr. T.M. van Engers Mr. W. F. van Haaften December 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Als de auto autonoom wordt

Als de auto autonoom wordt Aon Risk Solutions Whitepaper: Als de auto autonoom wordt Verkennende analyse van de verzekeringsmarkt en nieuwe risico s bij zelfrijdende auto s April 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID. Vrachtwagenongevallen. op snelwegen

ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID. Vrachtwagenongevallen. op snelwegen ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID Vrachtwagenongevallen op snelwegen Vrachtwagenongevallen op snelwegen Den Haag, november 2012 (projectnummer T2011WV03717-01) De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

UberPOP pilot evaluatie. UberPOP pilot evaluatie

UberPOP pilot evaluatie. UberPOP pilot evaluatie 1 UberPOP pilot evaluatie 2 Verantwoording Dit rapport is door en onder verantwoording van Accenture opgesteld op verzoek van Uber. Het rapport beschrijft een evaluatie van de UberPOP pilot die Uber van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie