Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt."

Transcriptie

1 Belastingdienst Bestelauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Er zijn verschillende tarieven voor bestel auto s. Bepalend is onder andere of de bestelauto geschikt gemaakt is om gehandicapte personen te vervoeren en of de auto gebruikt wordt door een ondernemer. In deze brochure leest u alles daarover. Voor vracht auto s, personenauto s en motoren kunt u aparte brochures krijgen. MB 045-1Z*9FD

2 1 Waarover gaat deze brochure? Als u een bestelauto bezit, hebt u een aantal wettelijke verplichtingen: Het kenteken moet op uw naam staan. U moet de bestelauto periodiek laten keuren. U moet een WA-verzekering hebben. U moet motor rijtuigen belasting betalen. Bij de aanschaf moet u mogelijk bpm betalen. Deze brochure gaat over het betalen van motor rijtuigen belasting voor bestelauto s. 1.1 Wat zijn bestelauto s? Een bestelauto is een auto die voornamelijk is ingericht voor het vervoer van goederen en die maximaal kg mag wegen (zie deel I of IA van het kentekenbewijs bij toegestaan maximum massa ). Om voor het bestelautotarief in aanmerking te komen, moet het voertuig aan een aantal voorwaarden voldoen. In het volgende hoofdstuk leest u hier meer over. Voldoet een bestelauto niet aan de voorwaarden, dan geldt het tarief voor personenauto s. Zie hiervoor de brochure s. Hebt u een voertuig dat is ingericht voor het vervoer van goederen en dat meer dan kg mag wegen? Dan geldt het tarief voor vracht auto s. Zie hiervoor de brochure Vrachtauto s. 1.2 Wanneer moet u motor rijtuigen belasting betalen? U moet motor rijtuigen belasting betalen zodra het kenteken op uw naam staat. Het maakt daarbij niet uit of u met de bestelauto op de weg rijdt, of dat het voertuig stilstaat op privéterrein. Let op! Als u achter uw bestelauto een aanhangwagen gebruikt, hoeft u alleen motor rijtuigen belasting te betalen voor de bestelauto. 2 Wanneer geldt het tarief voor bestelauto s? Om als bestelauto aangemerkt te worden, moet het voertuig aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn algemene voorwaarden die gelden voor alle typen bestelauto s. Daarnaast zijn er specifieke voorwaarden die gelden per type bestelauto. 2.1 Algemene voorwaarden voor bestelauto s Het bestelautotarief geldt als uw bestelauto voldoet aan de volgende algemene voorwaarden: De laadruimte heeft een vaste, vlakke laadvloer die op onverbrekelijke wijze is verbonden met de rest van de carrosserie. De laadvloer is aangebracht over de gehele breedte en lengte van de laadruimte, met uitzondering van eventuele wielkasten. Enige profilering, bijvoorbeeld ter versteviging, is wel toegestaan. Er zijn geen zitplaatsen in de laadruimte. De auto voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto s (zie bijlage I). Bij eisen aan de afmetingen van de laadruimte, gaan we uit van een blok dat in de lengterichting rechtop moet kunnen staan. Het blok hoeft dus niet door de deur naar binnen te kunnen. Mag er één ruit in de rechterzijde van de laadruimte worden aangebracht? Dan mag u in de laadruimte geen andere uitsparingen aanbrengen. Een profilering op de plaats waar doorgaans de zijruiten zitten, mag wel. Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 2

3 Heeft de auto meer zijruiten? Dan moet u deze vervangen door panelen uit één stuk van ondoorzichtig en vormvast materiaal (geen glas). De panelen moeten zoveel mogelijk rondom en op onverbrekelijke wijze aan de carrosserie worden vastgelast of -gelijmd. Op onverbrekelijke wijze verbonden houdt in dat de delen aan elkaar vastgelast of -gelijmd zijn. Dat kan bijvoorbeeld met speciale carrosserielijn. Als de delen met alleen popnagels, schroeven, klemmen, bouten en moeren en dergelijke zijn vastgemaakt, beschouwen we dat niet als op onverbrekelijke wijze verbonden. Heeft de bestelauto een zogenoemde soft top? Dan moet u het materiaal dat de eventueel aanwezige overige zijruiten vervangt, vastlijmen of -naaien aan de overkapping van de laadruimte. 2.2 Specifieke voorwaarden per type bestelauto Naast de algemene voorwaarden, gelden ook per type bestelauto inrichtings eisen. Deze vindt u in bijlage I. U kunt nagaan of uw type bestelauto aan de inrichtingseisen voldoet door het schema in bijlage II (enkele cabine) of III (dubbele cabine) te volgen. 3 Motorrijtuigenbelasting: aangifte doen en betalen Op het moment dat u het kenteken op uw naam laat zetten, doet u gelijk aangifte motor rijtuigen belasting. U geeft daarbij aan of u per drie maanden of per heel jaar wilt betalen. Korte tijd later sturen wij u een rekening met een acceptgiro. Daarop staat het bedrag dat u aan motor rijtuigen belasting moet betalen. Let op! U blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van motor rijtuigen belasting. Hebt u een kenteken op uw naam laten zetten en krijgt u niet binnen één maand een rekening van ons? m dan contact met ons op. 3.1 Tijdvakken Motorrijtuigenbelasting wordt berekend per tijdvak van drie maanden. Een tijdvak begint op de datum dat er voor het eerst een kenteken bewijs is afgegeven voor de bestelauto. Deze datum staat op het kentekenbewijs deel I of IA. Daarna lopen de tijdvakken voor deze bestelauto continu door. Als u een gebruikte bestelauto koopt, komen het begin van een tijdvak en de aankoopdatum meestal niet met elkaar overeen. U betaalt dan eerst motor rijtuigen belasting over een deel van een tijdvak. Daarna betaalt u per tijdvak van drie maanden of per jaar. 3.2 Hoe betaalt u? U kunt uw motor rijtuigen belasting op twee manieren betalen: een automatische incasso Als u een machtigingsformulier invult, schrijven wij elke maand de motor rijtuigen belasting automatisch van uw rekening af. Automatische incasso is alleen mogelijk als u aangifte doet per tijdvak van drie maanden. met een acceptgiro U kunt kiezen voor betaling per drie maanden of voor betaling per jaar (vier tijdvakken) ineens. U kunt na dat jaar weer overgaan op betaling per tijdvak. Voorbeeld 1: U koopt een nieuwe bestelauto U koopt op 2 november een nieuwe bestelauto. Diezelfde dag laat u het kenteken op uw naam zetten. Het eerste tijdvak waarover u moet betalen, begint op 2 november en duurt tot en met 1 februari van het volgende jaar. De volgende tijdvakken beginnen op 2 februari, 2 mei en 2 augustus. Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 3

4 Voorbeeld 2: U koopt een gebruikte bestelauto U koopt op 2 november een gebruikte bestelauto. Diezelfde dag laat u het kenteken op uw naam zetten. De eerste keer dat er een kentekenbewijs voor de auto is afgegeven, was op 5 juni. De bij de bestelauto horende tijdvakken beginnen dus steeds op 5 juni, 5 september, 5 december en 5 maart. Het eerste tijdvak waarover u motor rijtuigen belasting moet betalen, loopt van 2 november tot en met 4 december. 4 Hoeveel belasting moet u betalen? Voor bestelauto s gelden verschillende tarieven. Het tarief hangt onder andere af van de gebruiker (particulier, ondernemer of gehandicapte), het gewicht van de bestelauto, de brandstof waarop de bestelauto rijdt en of de bestelauto onder de oldtimerregeling valt. Wilt u weten hoeveel u precies moet betalen? Gebruik de rekenhulp motor rijtuigen belasting op Of bel de BelastingTelefoon Auto. Bpm Behalve motorrijtuigenbelasting, moet u mogelijk ook belasting van personen auto s en motorrijwielen (bpm) betalen. Zodra u de bestelauto voor het eerst laat registreren in het Nederlandse kentekenregister, moet u bpm betalen. Als echter de bestelauto 5 jaar of langer geleden voor het eerst in gebruik is genomen, bent u geen bpm meer verschuldigd. Importeert u een bestelauto die vóór 1 juli 2005 is geregistreerd in een (buitenlands) kentekenregister? Dan hoeft u geen bpm te betalen. Wij sturen u een aangifteformulier zodra de bestelauto op uw naam is geregistreerd. U moet bpm betalen binnen één maand nadat het kenteken op uw naam is gezet. Als ondernemer of gehandicapte kunt u vrijstelling of teruggaaf van bpm krijgen. Voldoet u niet langer aan de voorwaarden voor deze speciale regelingen? Dit moet u dan zelf melden. Datzelfde geldt als u de bestel auto doorverkoopt aan iemand die geen recht heeft op de ondernemers- of gehandicaptenregeling. U moet dan het resterende bedrag alsnog betalen. Hebt u ten onrechte bpm teruggekregen of vrij stelling van bpm gekregen? Dan krijgt u bovenop de naheffing een boete. 4.1 Tarief ondernemers Voldoet u aan de voorwaarden van de ondernemersregeling? Dan geldt een laag tarief motor rijtuigenbelasting. Voorwaarde is dat u een btw-nummer hebt en dat de bestelauto op uw naam of op naam van uw bedrijf staat. Als u een eenmanszaak hebt, staat de auto altijd op uw eigen naam. Daarnaast moet u de bestelauto meer dan bijkomstig voor de onderneming gebruiken. Dit betekent dat jaarlijks meer dan 10% van de kilometers voor de onderneming moet worden gereden. Bpm voor ondernemers Hebt u vrijstelling van bpm gekregen en verkoopt u de bestelauto aan iemand die geen recht heeft op vrijstelling? En is de auto jonger dan vijf jaar? Dan moet u alsnog bpm betalen. Verkoopt u de bestelauto aan iemand die ook voldoet aan de ondernemersregeling bpm? Dan kan de vrijstelling van bpm overgaan op de koper. Hiervoor moeten u en de koper beiden een verklaring ondertekenen. U kunt hiervoor het formulier Bpm doorschuifregeling ondernemers gebruiken. Deze kunt u downloaden van Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 4

5 4.2 Tarief gehandicapten Ook voor gehandicapten geldt een laag tarief motor rijtuigen belasting. Hiervoor gelden onder meer de volgende voorwaarden: De gehandicapte is aangewezen op een bestelauto voor het vervoer van zichzelf en van een nietopvouwbare rolstoel of een ander zwaar of groot hulpmiddel. Het tarief geldt voor één bestelauto per gehandicapte. De bestelauto hoeft niet geregistreerd te zijn op naam van de gehandicapte. De bestelauto dient alleen voor persoonlijk gebruik van de gehandicapte. De auto mag ook worden gebruikt door de persoon op wiens naam de auto geregistreerd is en door inwonende gezinsleden. Maar de bestelauto mag niet aan anderen worden uitgeleend. De bestelauto mag niet worden gebruikt voor het vervoer van de gehandicapte in een rolstoel in de laadruimte. De bestelauto moet voldoen aan de inrichtingseisen die in bijlage I van deze brochure staan. Is de vaste wand tussen de cabine en de laadruimte aangepast of verwijderd in verband met de handicap? Dan kunnen wij voor deze aanpassing een uitzondering maken. m hiervoor contact op met de BelastingTelefoon Auto. Wilt u in aanmerking komen voor het bestelautotarief voor gehandicapten? Dan moet u hier zelf om verzoeken. Dat kan met het formulier Verzoek motorrijtuigen belasting bestelautotarief voor gehandicapten. Dit formulier kunt u downloaden van of aanvragen bij de BelastingTelefoon Auto. Overlijden gehandicapte en motor rijtuigen belasting Als de gehandicapte persoon overlijdt, dan betaalt u het lage bestel autotarief nog één jaar na het lopende kwartaal voor de motor rijtuigen belasting. Het kenteken moet daarvoor op naam worden gezet van een inwonend gezinslid van het gezin van de gehandicapte. En het kenteken moet op naam van deze persoon blijven staan. Was het kenteken op naam gezet van een ander dan de gehandicapte? Dan moet het kenteken op naam blijven staan van die andere persoon. Vanaf het vijfde kwartaal na het overlijden van de gehandicapte berekenen wij het standaard (hogere) tarief motor rijtuigen belasting voor bestelauto s. Bpm voor gehandicapten Bent u voor uw vervoer afhankelijk van een (aangepaste) bestelauto? En voldoet u aan de voorwaarden voor de gehandicaptenregeling? Dan kunt u de betaalde bpm terugkrijgen. Hiervoor moet u zelf een verzoek indienen. Dat kan met het formulier Verzoek teruggaaf bpm. Dit formulier kunt u downloaden van Verkoopt u vervolgens de bestelauto aan iemand anders die aan de voorwaarden voor de gehandicaptenregeling voldoet? Dan kan de vrijstelling van bpm over gaan op de koper. Hiervoor moeten u en de koper samen een verzoek indienen. Dat kan met het formulier Verzoek bpm - gesloten beurzenregeling gehandicapten. Dit formulier kunt u downloaden van Overlijden gehandicapte en bpm Als de gehandicapte persoon overlijdt, hoeven de nabestaanden geen bpm te betalen. Staat het kenteken op naam van de gehandicapte? Dan geldt als voorwaarde dat het kenteken op naam wordt gezet van een inwonend gezins lid van de gehandicapte. Als het kenteken op naam van een ander dan de gehandicapte staat, dan moet het kenteken op naam blijven staan van die andere persoon. Wordt het kenteken alsnog op naam van iemand anders gezet binnen vijf jaar na de eerste registratie? Dan moet de houder van de auto alsnog een deel van de bpm betalen. Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 5

6 4.3 Tarief voor particulieren Hoeveel motor rijtuigen belasting u als particulier voor een bestelauto moet betalen, hangt af van: het gewicht U vindt het gewicht op deel I of IA van het kentekenbewijs (massa ledig voertuig) de brandstof (benzine, diesel, lpg) of uw bestelauto wordt aangedreven door een elektromotor 4.4 Oldtimers Vanaf 1 januari 2014 geldt een vrijstelling voor alle bestelauto s die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De datum 1e toelating bepaalt wanneer een motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen. Overgangsregeling voor oldtimers U kunt voor uw bestelauto een verzoek doen voor de overgangsregeling, als deze: uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden, én voor het eerst in gebruik is genomen op 1 januari 1974 of later, maar vóór 1 januari 1988 Hoeveel belasting betaalt u bij de overgangsregeling? Het tijdvak waarover u motorrijtuigenbelasting betaalt is een kalenderjaar. U betaalt dan een kwart van de motorrijtuigenbelasting die u normaal betaalt over die periode. Het tarief op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar is bepalend. U betaalt een bedrag van maximaal 120. U moet dit bedrag betalen voordat het tijdvak begint. U mag uw bestelauto niet op de weg gebruiken in de maanden januari, februari en december van hetzelfde tijdvak (voor 2014: alleen in december). Alleen als uw bestelauto in die maanden een APK-keuring moet ondergaan, mag u wel naar het keuringsstation rijden. Let op! Als uw bestelauto niet uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden, komt u niet in aanmerking voor de overgangsregeling. U betaalt dan vanaf 1 januari 2014 volledig motorrijtuigenbelasting, tot uw bestelauto 40 jaar is. U komt dan in aanmerking voor de oldtimervrijstelling. Als uw bestelauto 40 jaar is, krijgt u automatisch vrijstelling voor uw oldtimer. Als u niet automatisch vrijstelling krijgt, kunt u vrijstelling aanvragen met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling. Dit formulier kunt u downloaden van 4.5 Bestelauto s met elektromotor of aangedreven door waterstof U hoeft geen motor rijtuigen belasting te betalen voor bestelauto s die uitsluitend worden aangedreven door: een elektromotor Dit geldt alleen als de elektrische energie uitsluitend wordt geleverd door een batterij of een brandstofcel. een verbrandingsmotor die kan worden gevoed met waterstof 4.6 Vrijstelling voor andere categorieën Ook voor andere categorieën bestelauto s kunnen vrijstellingen gelden. Bijvoorbeeld als de auto uitsluitend wordt gebruikt voor defensie. m voor meer informatie contact met ons op. Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 6

7 5 Veranderingen aan uw bestelauto Als u veranderingen aanbrengt aan uw bestelauto, moet u misschien een hoger of lager bedrag aan motorrijtuigen belasting gaan betalen. Bijvoorbeeld als: de bestelauto in een andere gewichtsklasse komt de soort brandstof van uw bestelauto verandert u de bestelauto ombouwt tot een kampeerauto u de bestelauto ombouwt tot een personenauto 5.1 Wat moet u doen als de bestelauto is aangepast? Brengt u veranderingen aan uw bestelauto aan? Dan moet u het voertuig laten keuren door de RDW en het kentekenbewijs laten aanpassen. m hiervoor zelf contact op met de RDW. Het is mogelijk dat u een verandering aanbrengt waarvoor het kenteken bewijs niet hoeft te worden aangepast, maar waardoor de motor rijtuigen belasting wel wijzigt. Bijvoorbeeld als u in uw bestelauto een extra zijruit maakt, waardoor uw bestelauto fiscaal als een personen auto wordt gezien. In zulke gevallen moet u bij ons aangifte doen. Dat kan met het formulier Aangifte motorrijtuigen belasting verandering aan het motorrijtuig. Dit formulier kunt u downloaden van 5.2 Aanpassingen voor het bestelautotarief Wilt u uw auto aanpassen om voor het belastingtarief voor bestelauto s in aanmerking te komen? Dan moet u rekening houden met een aantal zaken. Als u een laadruimte wilt aanpassen die lager is dan 98 cm over een breedte van ten minste 20 cm, dan moet u het dak verhogen over de volle lengte en breedte. Plaatst u een geheel nieuw dak over het oorspronkelijke dak van de laadruimte, waardoor de laadruimte voldoet aan de vereiste afmetingen? Dan mag een deel van het oorspronkelijke dak blijven zitten. In dat geval moet het oorspronkelijke dak worden verwijderd over een lengte van ten minste 125 cm en over een breedte van ten minste 55 cm. Verhoogt u het dak alleen om een schot te kunnen plaatsen van ten minste 30 cm hoog? Dan moet u het dak verhogen over de volle lengte en breedte. Het oorspronkelijke dak moet worden verwijderd over een lengte van ten minste 70 cm en over een breedte van ten minste 55 cm. De laadruimte moet voor de aanpassing al ten minste 98 cm hoog zijn over een lengte van ten minste 125 cm en over een breedte van ten minste 20 cm. 5.3 Betaling nieuw tarief Is het kentekenbewijs aangepast of hebt u bij ons aangifte gedaan? Dan moet u vanaf het eerstvolgende tijdvak een nieuw bedrag aan motor rijtuigen belasting betalen. De rekening ontvangt u vanzelf. Hebt u de motor rijtuigen belasting voor een jaar ineens betaald, dan zijn er twee mogelijkheden: U ontvangt een acceptgiro om de belasting bij te betalen. Dit is het geval als de motor rijtuigen belasting in de nieuwe situatie hoger is. U krijgt geld terug. Dit is het geval als de motor rijtuigen belasting in de nieuwe situatie lager is. Bedragen van 5 of minder verrekenen wij niet. U hoeft dit dus niet terug te betalen en u ontvangt het ook niet van ons. Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 7

8 6 Wanneer krijgt u motor rijtuigen belasting terug U kunt motor rijtuigen belasting terugkrijgen als u: uw bestelauto verkoopt of inruilt uw bestelauto definitief uitvoert of laat demonteren de geldigheid van het kentekenbewijs laat schorsen Tijdens de overgangsregeling voor uw oldtimer krijgt u bij schorsing geen belasting terug. U moet de reden voor de wijziging van de motor rijtuigen belasting doorgeven aan de RDW. De wijziging gaat in op het moment dat de RDW de aanleiding registreert. Hebt u motor rijtuigen belasting voor een jaar ineens betaald? Dan krijgt u de te veel betaalde belasting van ons terug. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Bedragen van 5 of minder betalen wij niet terug. 6.1 Bij verkoop of inruil van uw bestelauto Bij verkoop of inruil van uw bestelauto moet u ervoor zorgen dat de RDW weet dat het kenteken niet langer op uw naam staat. Het maakt daarbij niet uit of u uw bestelauto verkoopt aan een erkende handelaar of aan een particulier. Vanaf het moment dat het kenteken niet meer op uw naam staat in het kentekenregister van de RDW, hoeft u geen motor rijtuigen belasting meer te betalen. De te veel betaalde belasting krijgt u automatisch van ons terug. Met een vrijwaringsbewijs kunt u aantonen dat het kenteken niet langer op uw naam staat. Bij verkoop aan een particulier krijgt de koper een vrijwarings bewijs. Dat gebeurt bij het op naam zetten van de auto op het postkantoor. Dit bewijs moet de koper aan u geven. Bij verkoop aan een erkende handelaar ontvangt u van de handelaar een vrijwarings bewijs. Door de RDW erkende handelaars en autosloopbedrijven herkent u aan het muurschild met het opschrift: RDW erkend. Raamstickers geven aan of het bedrijf bevoegd is voor de afgifte van RDW-vrijwaringsbewijzen. 6.2 Bij definitieve uitvoer of demontage van uw bestelauto Als u uw bestelauto laat demonteren, moet u dit doorgeven aan de RDW. Zorg ervoor dat demontage plaatsvindt bij een sloopbedrijf dat erkend is door de RDW. U ontvangt dan van dit bedrijf een vrijwaringsbewijs. Daarmee kunt u aantonen dat het kenteken niet langer op uw naam staat. Als u uw bestelauto definitief uitvoert, moet u de zogenaamde uitvoer verklaring invullen bij een van de RDW-kantoren. Meer informatie hierover vindt u in de RDW-brochure Zelf een voertuig uitvoeren. U kunt deze brochure downloaden van 6.3 Bij schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs Gebruikt u uw bestelauto langere tijd niet, dan kunt u schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs aanvragen. Dat kan op Ook kunt u dit op het postkantoor regelen. Raadpleeg hiervoor de RDW. Duurt de schorsing ten minste een maand? Dan hoeft u tijdens die periode geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling voor oldtimers, krijgt u bij schorsing van uw oldtimer geen teruggaaf van betaalde belasting. In deze periode mag u niet op de weg komen met uw bestelauto. Aan een schorsing zijn kosten verbonden. Zie voor de tarieven Meer informatie over schorsen vindt u in de RDW brochure Uw voertuig en het kenteken. U kunt deze brochure downloaden van Let op! Beëindigt u de schorsing voordat er een maand voorbij is? Dan moet u alsnog motor ijtuigen belasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. Wij sturen u dan een naheffingsaanslag. Als de schorsing binnen een maand na het begin daarvan eindigt door het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister hoeft u geen belasting te betalen. Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 8

9 7 Als u tijdelijk naar het buitenland gaat Gaat u tijdelijk naar het buitenland? Dan blijft u verplicht de motor rijtuigen belasting op tijd te betalen. Daarbij maakt het niet uit of u uw bestelauto meeneemt naar het buitenland. U kunt op drie manieren zorgen dat u de belasting op tijd betaalt: Betaal vooraf de rekening(en) over de periode dat u in het buitenland verblijft. m hiervoor contact met ons op. Machtig iemand om de rekening(en) voor u te betalen. Machtig ons om de motor rijtuigen belasting automatisch af te laten schrijven. m hiervoor contact met ons op. Let op! U kunt ook schorsing aanvragen van de geldigheid van het kentekenbewijs als u uw bestelauto niet meeneemt naar het buitenland. Uw bestelauto mag dan in Nederland niet op de weg komen. 8 Er wordt gecontroleerd 8.1 Betaal op tijd U moet de motor rijtuigen belasting op tijd betalen. De uiterste betaal datum staat op de rekening die wij u sturen. U krijgt een naheffings aanslag als u niet op tijd betaalt. Bovendien kunt u een boete krijgen. 8.2 Geef wijzigingen op tijd door Wij controleren intensief en kijken één volledig jaar terug. Daarbij gebruiken wij onder andere foto s, douanegegevens en inlichtingen van de politie, zoals bekeuringen en processen-verbaal. Als blijkt dat u geen of te weinig motor rijtuigen belasting hebt betaald, krijgt u een naheffingsaanslag. Bovendien krijgt u een boete die even hoog is als de aanslag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als wij vaststellen dat u: de inbouw van een gasinstallatie niet hebt doorgegeven aan de RDW gebruikmaakt van de weg tijdens de schorsing van de geldigheid van uw kentekenbewijs niet (meer) voldoet aan de voorwaarden voor het bestelautotarief voor gehandicapten of voor ondernemers en dus het bestelautotarief voor particulieren geldt 9 Hebt u nog vragen? Meer informatie Hebt u nog vragen? Kijk op Hier kunt u ook een berekening maken en brochures downloaden. Of bel de BelastingTelefoon Auto: , bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. Correspondentieadres: Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn. Contact met de RDW Hebt u vragen over kentekenbewijzen, schorsing, erkenningen als handelaar of autosloopbedrijf? m dan contact op met de RDW. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot uur. Telefoonnummer: Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 9

10 Bijlage I Overzicht algemene inrichtingseisen Grote bestelauto (grote bestelbus, verhuisbus en dergelijke) Laadruimte - ten minste 200 cm lang - ten minste 130 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en een lengte van ten minste 200 cm Bestelauto met open laadbak Open laadbak - ten minste 125 cm lang Bestelauto met verhoogd dak (combi s, kleine bestelauto s en dergelijke) Dak laadruimte - ten minste 25 cm hoger dan de bovenkant van de portieropening van de bestuurder Laadruimte - ten minste 125 cm lang - ten minste 98 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en over een lengte van ten minste 125 cm Vast schot - tussen laadruimte en bestuurdersgedeelte - over de volle breedte en ten minste 30 cm hoog Zijruiten - één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan - aan de linkerzijde geen zijruiten Middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak (ruimtewagens, minibusjes, terreinauto s en dergelijke) Dak laadruimte - minder dan 25 cm hoger dan de bovenkant van de portieropening van de bestuurder Laadruimte - ten minste 125 cm lang - ten minste 98 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en over een lengte van ten minste 125 cm Vaste scheidings- - tussen laadruimte en bestuurdersgedeelte wand - over de volle breedte en ten minste dezelfde hoogte als de bestuurderscabine - een vast raam met een maximale hoogte van 40 cm is toegestaan Zijruiten - één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan - aan de linkerzijde geen zijruiten Bestelauto met dubbele cabine (met gesloten laadruimte of open laadbak) Cabine als de cabine ten minste 130 cm hoog is gelden de volgende eisen: - slechts één extra rij zitplaatsen/zitbank Vaste scheidings- - direct achter de achterbank wand tussen laad- - over de volle breedte ruimte en cabine - ten minste dezelfde hoogte als de cabine - een vast raam met een maximale hoogte van 40 cm is toegestaan Zijruiten - één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan - aan de linkerzijde geen zijruiten Laadbak of laad- - ten minste 150 cm lang en bovendien ten minste ruimte 2/3 van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder de extra zitruimte ¹/₃ ²/₃ - ten minste 40% van de lengte is vóór het hart van de achterste as geplaatst - ten minste 130 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en over een lengte van ten minste 150 cm Let op! Als de cabine lager dan 130 cm is, moet de laadruimte ook ten minste twee maal de lengte van de cabine hebben Zijruiten - één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan - aan de linkerzijde geen zijruiten Zijruiten - één zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte is toegestaan - aan de linkerzijde geen zijruiten Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 10

11 Bijlage II Inrichtingseisen bestelauto s Heeft de laadruimte een vlakke laadvloer? Zijn er zitplaatsen achter de bestuur ders zitplaats? Heeft de auto een dubbele cabine? Bestelauto met dubbele cabine (zie bijlage III inrichtings eisen bestel auto s met dubbele cabine) Heeft de auto een gesloten laad ruimte? Lengte laadvloer ten minste 125 cm? Afscheiding: over volle breedte, direct achter zitplaats, zelfde hoogte als de bestuurderscabine? Bestelauto Vanaf voorruit dak aanwezig? Afscheiding: over volle breedte, direct achter bestuur ders zit plaats, hoogte van ten minste 30 cm? Lengte ten minste 200 cm; hoogte ten minste 130 cm over ten minste 200 cm van lengte en 20 cm van breedte? Bestelauto Is de laadruimte geheel geblin deerd of slechts aan de rechter zijde voorzien van één ruit? Lengte ten minste 125 cm; hoogte ten minste 98 cm over ten minste 125 cm van lengte en 20 cm van breedte? Afscheiding: over volle breedte, direct achter zit plaats, dezelfde hoogte als bestuurderscabine? Laadruimte: ten minste 25 cm hoger dan het bestuurders portier? Bestelauto Afscheiding: over volle breedte, direct achter bestuur ders zitplaats, hoogte van ten minste 30 cm? Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 11

12 Bijlage III Inrichtingseisen bestelauto s met dubbele cabine Zitplaatsen achter de bestuurder? Bestelauto (zie bijlage II inrichtings eisen bestelauto s) Zitplaatsen voor één rij naast elkaar in de rijrichting zittende personen? Lengte laadruimte/ laadvloer ten minste 150 cm? Gesloten laadruimte? Ten minste 40% van de lengte van de laadruimte/ laadvloer is voor het hart van de achterste as geplaatst? Hoogte: ten minste 130 cm over ten minste 150 cm van de lengte en 20 cm van de breedte? Is de laadruimte geheel geblindeerd of slechts aan de rechterzijde voorzien van één ruit? Lengte ten minste 2/3 van de lengte van de laadruimte/laadvloer die de laadruimte/ laadvloer zou hebben als achter de bestuurder geen zitplaatsen zouden zijn? Laadruimte/laadvloer ten minste 2 maal de lengte van cabine? Cabinehoogte ten minste 130 cm? Vaste scheidings wand, over gehele breedte, direct achter zitruimte, minimaal zelfde hoogte als de cabine? Bestelauto (met dubbele cabine) Dit is een uitgave van Belastingdienst nuari 2014 Belastingdienst Motorrijtuigenbelasting Bestelauto's 12

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. Personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. Personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering Extra Personenauto Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Bromfietsverzekering BRM141

Bromfietsverzekering BRM141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-04 Opmerking [MW1]: Voettekst nog aanpassen Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Motorrijtuigverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden recht hebben op vergoeding van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus

Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus Voorwaarden verzekering Auto Casco Inruilplus 1/12 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Inruilplus (schade aan de eigen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-04 Opmerking [NvE1]: Let op: nummer in voettekst nog aanpassen. Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Alphera Top Protect. Verzekeringsvoorwaarden ATP15

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Alphera Top Protect. Verzekeringsvoorwaarden ATP15 Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Alphera Top Protect Verzekeringsvoorwaarden ATP15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 5 Hier leest u onder

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk

Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk Voorwaarden verzekering Auto Casco Allrisk 1/14 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Allrisk (schade aan de eigen auto)...pag.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data.

Nadere informatie