Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure"

Transcriptie

1 Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure

2 Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en examens blz. 31 Praktische informatie blz. 33 Bachelor in Toegepaste Informatica Aanvullingstraject blz. 35 Graduaat Informatica 1

3 Even voorstellen 1. Situering Het Katholieke Onderwijs voor Volwassenen (KOV) omvat twee centra: het Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen (CVO HIK) voor het hoger onderwijs en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef (CVO TISJ) voor het secundair onderwijs. De opdracht van CVO HIK en CVO TISJ is aan volwassenen omscholing, bijscholing en een diplomagericht hoogstaand onderwijs te bieden. Het KOV telt een 350-tal leerkrachten en om en bij de cursisten. Het is verspreid over zeven vestigingsplaatsen: de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Geel, de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Vorselaar, het Technisch Instituut Sint-Jozef te Geel, het Heilig-Hartinstituut te Tessenderlo, het Sint-Lambertuscollege te Westerlo, het Sint-Claracollege te Arendonk en het Technicum Noord-Antwerpen te Antwerpen. De hoofdzetel is gehuisvest in de moderne campus van de KHK te Geel. Het KOV is een 50 jaar jonge en levendige avondschool, met als motto: Leren, een meerwaarde op elke leeftijd. Het CVO HIK heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot Dé Avondschool van de Kempen!. 2. Onze missie Aanbod Het CVO Hoger Instituut der Kempen biedt een omvangrijk en ge varieerd aanbod aan up-to-date opleidingen in het kader van levenslang en levensbreed leren. Hiermee beantwoordt het aan hoge kwaliteitsnormen en speelt het optimaal in op de leerbehoeften van iedere volwassene in de ruime regio. In overleg en in samenwerking met de andere regionale actoren beoogt het aldus een actieve bijdrage te leveren tot de sociale, economische en culturele ontplooiing van de Kempen. Het CVO HIK wil erkend blijven als een toonaangevend centrum voor volwassenenonderwijs door snel en flexibel in te spelen op de noden van iedere volwassene, zowel op didactisch als op inhoudelijk vlak. Het aanbod aan opleidingen en cursussen wordt permanent verruimd en geactualiseerd met oog voor alle opportuniteiten die zich aanbieden. Wij willen tevens bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een multiculturele maatschappij waarbij wordt uitgegaan van een christelijk geïnspireerde levensvisie en van de waarden die daaruit voortvloeien. Graduaat Informatica 3

4 Doelgroep Het Hoger Instituut der Kempen richt zich tot cursisten uit diverse leeftijdscategorieën, die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wensen te vergroten of hun persoonlijke ontwikkeling willen verruimen door een opleiding te volgen of en een diploma te behalen. De cursisten worden gezien als partners en in een gemoedelijk klimaat tevens begeleid bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen. Ook aan organisaties stelt het CVO HIK zijn deskundigheid ter beschikking voor het bij- en omscholen van personeel. Middelen Gemotiveerde, geëngageerde en ervaren lectoren, die voeling hebben en houden met de praktijk, staan borg voor cursussen die zowel inhoudelijk als didactisch up-to-date zijn. Ze zorgen er ook voor dat bij de kennisoverdracht en vorming de nadruk ligt op de eigenheden en behoeften van hun cursisten. Om haar opdracht te verwezenlijken, maakt het CVO optimaal gebruik van opportuniteiten in meerdere vestigingsplaatsen in de regio. De centrale vestigingsplaats op de moderne en goed bereikbare campus van de KHK te Geel beschikt over een uitgebreide infrastructuur, een goed imago en dito naambekendheid. 3. Missie afdeling Informatica De afdeling informatica stemt haar programma af op cursisten die zich verder willen verdiepen in de informaticawereld. Een afgestudeerde moet in staat zijn om een job in de informaticawereld te ambiëren. De bedrijfswereld heeft behoefte aan informatici die de moderne technologieën kennen en er hun weg in vinden. We onderscheiden twee grote gebieden: Analyse en programmeren (optie Programmeren) Systeem- en netwerkbeheer (optie Netwerkbeheer) Voor de optie Programmeren kiezen we bewust voor een beperkt aantal programmeeromgevingen die we in de diepte uitwerken. We richten ons op de marktsegmenten van Java en vooral Microsoft.NET. We werken desktopapplicaties én internetapplicaties uit. In de richting Netwerkbeheer proberen we de verschillende facetten aan bod te laten komen. Eén van de pijlers van deze richting is het Cisco Academy Program (semesters 1 tot en met 4). Verder komen server- en backoffice-toepassingen aan bod: Windows Server, Internet Information Server, Exchange Server, System Center Configuration Manager van Microsoft, en Linux, Samba, Apache in de Linux-wereld. 4 Graduaat Informatica

5 De cursisten moeten zelfstandig én in groep leren werken. Ze moeten leren communiceren met elkaar en met een opdrachtgever. We realiseren dit in meerdere kleinere projecten en in het afsluitend eind- of projectwerk. De afdeling Informatica 1. Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun activiteiten met behulp van computers. Er is behoefte aan goedgeschoolde informatici, die nieuwe computertoepassingen kunnen ontwikkelen en de bestaande toepassingen kunnen onderhouden. In bedrijven worden netwerken alsmaar belangrijker. Niet enkel het interne netwerk, maar ook de connectie met andere vestigingen, het internet, enz. hebben aan belang gewonnen. Er is nood aan informatici met een grondige kennis van netwerksystemen en besturingssystemen. De opleiding Informatica geeft een antwoord op deze twee behoeften. Zij legt een stevige basis met gemeenschappelijke modules: Datacommunicatie en Netwerken, Programmeren Je kiest daarna voor een specialisatie in de richting Programmeren of de richting Netwerken. Informatica Optie Programmeren Informatica Optie Netwerkbeheer De opleiding wordt in modulaire vorm aangeboden. Dit gebeurt op een zodanige manier dat je de volledige opleiding in drie jaar kan volbrengen.de beide richtingen hebben een aantal gemeenschappelijke basismodules (zie tabellen). 2. Voor wie is deze opleiding bedoeld? De richting Informatica richt zich tot éénieder die zich wil specialiseren in informatica, dit zowel uit persoonlijke interesse als voor professionele ontwikkeling. Het is een richting in het hoger onderwijs. De cursisten moeten het diploma van het secundair onderwijs behaald hebben of slagen in een instaptoets. We verwachten dat de cursisten een basiskennis hebben m.b.t. het besturingssysteem Windows en de Office-pakketten op een personal computer. Ook een passieve kennis van het Engels is noodzakelijk. Een aantal cursussen gebruikt nl. Engelstalig cursusmateriaal. De lessen worden wel steeds in het Nederlands gegeven. Graduaat Informatica 5

6 3. Extra troeven Om de theoretische kennis concreet te kunnen vertalen naar de praktijk beschikken we over een infrastructuur met meer dan 500 personal computers, die in een netwerk zijn verbonden. De toestellen zijn uitgerust met een waaier van actuele software. Je mag ook gratis gebruik maken van een vrije werkruimte (van maandag tot vrijdag van 8.00 tot uur). De school heeft ook contracten afgesloten met firma s om legaal én goedkoop software te kopen die de cursist thuis kan installeren. Zo kunnen alle cursisten bijvoorbeeld gratis gebruik maken van heel wat ontwikkelingssoftware van Microsoft. Verschillende modules De opties Programmeren en Netwerkbeheer hebben een aantal gemeenschappelijke modules. De modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Om sommige modules te mogen volgen, moet je geslaagd zijn in voorafgaande modules. Een aantal modules worden deels in afstandsonderwijs gegeven. Je kan dit aflezen in de fiches per module, onder het kopje, afstandsonderwijs. Op de volgende bladzijden vind je de verschillende modules in schemavorm. De pijlen duiden de volgorde aan waarin de modules moeten doorlopen worden. Indien je het volledige traject aflegt, kan je dat het gemakkelijkst doen door de modules, die je in één kolom terugvindt, in één jaar af te werken. 6 Graduaat Informatica

7 Deelcertificaat Basiskennis Informatica Lestijden Inschrijvingsgeld A1 Basiskennis A2 Softwarepakketten A3 Communicatie- en Organisatietechnieken A4 Multimedia A5 Programmeren A6 Programmeren 2 (voorwaarde: geslaagd in Programmeren 1) A7 IT-Organisatie A8 Databanken A9 Datacommunicatie en Netwerken A10 Netwerkbeheer A11 Besturingssystemen (voorwaarde: geslaagd in Basiskennis) Totaal aantal lestijden B1 B2 B3 B4 B5 Deelcertificaat Optie Programmeren Lestijden Inschrijvingsgeld Programmeren 3 (voorwaarde: geslaagd in Programmeren 2) Analyse (voorwaarde: geslaagd in Programmeren 2 en Databanken) Programmeren 4 (voorwaarde: geslaagd in Programmeren 3 en Analyse) Programmeren 5 (voorwaarde: geslaagd in Programmeren 3 en Analyse) Projectwerk (voorwaarde: geslaagd in Programmeren 3 en Analyse) Totaal aantal lestijden C1 C2 C3 C4 C5 Deelcertificaat Optie Netwerkbeheer Lestijden Inschrijvingsgeld Beheer van databanken (voorwaarde: geslaagd in Netwerken 1 en Databanken) Netwerkbeheer 2 (voorwaarde: geslaagd in Netwerkbeheer 1) Datacommunicatie (voorwaarde: geslaagd in Netwerkbeheer 1) Internettechnologie en Systeem- en Netwerkbeheer (voorwaarde: geslaagd in Netwerkbeheer 2) Projectwerk (voorwaarde: geslaagd in Netwerkbeheer 2) Totaal aantal lestijden Graduaat Informatica 7

8 I n f o r m a t i c a H o g e r O n d e r w i j s - O p t i e P r o g r a m m e r e n Basiskennis (60 lt.) Netwerkbeheer 1 (60 lt.) IT-Organisatie (40 lt.) Besturingssystemen (60 lt.) Programmeren 2 (60 lt.) Communicatie en Organisatietechnieken (40 lt.) Datacommunicatie en Netwerken (60 lt.) Programmeren 3 (120 lt.) Progammeren 4 (120 lt.) Programmeren 1 (120 lt.) Multimedia (60 lt.) Databanken (60 lt.) Programmeren 5 (120 lt.) Softwarepakketten (40 lt.) Analyse (60 lt.) Projectwerk Programmeren (80 lt.) 8 Graduaat Informatica

9 I n f o r m a t i c a H o g e r O n d e r w i j s - O p t i e N e t w e r k b e h e e r Basiskennis (60 lt.) Netwerkbeheer 1 (60 lt.) Datacommunicatie (120 lt.) Besturingssystemen (60 lt.) Netwerkbeheer 2 (120 lt.) Internettechnologie en Systeem- en Netwerkbeheer (120 lt.) Datacommunicatie en Netwerken (60 lt.) Databanken (60 lt.) Projectwerk Netwerkbeheer (80 lt.) Programmeren 1 (120 lt.) Multimedia (60 lt.) Beheer Databanken (60 lt.) IT-Organisatie (40 lt.) Softwarepakketten (40 lt.) Programmeren 2 (60 lt.) Communicatie en Organisatietechnieken (40 lt.) Graduaat Informatica 9

10 Module-eenheid Vereiste modules A1 - Basiskennis Geen. De module Basiskennis betreft een aanvangsmodule. In deze module wordt de basiskennis over de werking van de computers verworven. Basisvaardigheden voor het gebruik van een computer in een administratieve omgeving. Sterke aandacht moet worden besteed aan het verder ontwikkelen van de volgende attitudes: 1. het schematiseren van probleemstellingen; 2. abstracte computermodellen kunnen begrijpen en interpreteren. 1. de werking van een eenvoudige computer uitleggen; 2. de uitvoering van een programma op machineniveau beschrijven; 3. de manier waarop gegevens (numeriek-alfanumeriek) door een computer worden voorgesteld en verwerkt, beschrijven; 4. de principes en de werking van foutdetectie en correctie opsommen en beschrijven; 5. het nut en de werking van datacompressie en -encryptie beschrijven; 6. de onderlinge samenwerking van processor en geheugen omschrijven; 7. de mogelijkheden van randapparatuur en geheugens correct inschatten; 8. in concrete situaties een advies formuleren over de bruikbaarheid van randapparatuur en geheugens; 9. de belangrijkste functies van een besturingssysteem onderscheiden en omschrijven; 10. beveiligingsmaatregelen met het oog op integriteit inventariseren; 11. nieuwe ontwikkelingen aangeven; 12. het onderscheid tussen de werking van een PC, een mini- en mainframecomputer aangeven. Opstellen van een theoretisch model. Aan de hand van een theoretisch model de basisstructuren van de computerarchitectuur verklaren. I/O. CPU. Binaire code, hexadecimale code en assemblercode. Structuur van machinecode. Gelijkenissen en verschillen tussen data en programma. Fouten bij gegevensoverdracht. Foutdetectie. Busgeoriënteerd model. Voordelen/nadelen van dit model. I/O-positionering t.o.v. gebruikte randapparatuur. Onderscheid tussen gewone operationele systemen en applicatie. ingebouwde computerbeveiliging. Evolutie in opslagcapaciteit van het geheugen. Evolutie in CPU. Evolutie in I/O. De werking van verschillende systemen met elkaar vergelijken. Eenvoudig netwerkschema lezen. NAS, SAN,... Basisprincipes m.b.t. virtualisatie. Image deploy voor kleine omgeving. werkstuk Examencijfer 600 Documenten worden op Toledo geplaatst. Boeken: Installatie hardware (Bert Pinkster) en Windows gevorderden (Roger Frans). Prijs cursus 2 boeken, totaal Graduaat Informatica

11 Module-eenheid Vereiste modules A2 - Softwarepakketten Geen. In de module Softwarepakketten leert de cursist ondersteuning bieden bij het gebruik van de meest courante kantoorpakketten. 1. helpdesk verlenen voor de standaard kantoorpakketten: - tekstverwerker, - rekenblad, - mail; 2. data importeren van het ene pakket naar het andere; 3. de standaardgebruiksinstellingen van de pakketten aanpassen; 4. objecten aanmaken en verwerken in verschillende pakketten; 5. macro s aanmaken binnen verschillende pakketten; 6. scripts aanmaken voor automatische bewerkingen binnen de pakketten en over de pakketten heen; 7. de wiskundige kennis, nodig voor het gevorderd gebruik van de rekenbladen, gebruiken en hanteren; 8. verschillende rekenbladen aan elkaar koppelen. Microsoft Word 2010: - opmaak en stijlen; - sectie- en pagina-einde; - invoegen (tabel, afbeelding, vormen, diagram,...); - kop- en voetteksten, voet- en eindnoten; - figuren (Excel, foto, tabel,...); - opsomming en nummering; - tabs; -... Microsoft Access 2010: - relaties; - tabel; - query; - formulier en subformulier; - rapport; -... Microsoft Excel 2010: - celopmaak (en afdrukken); - grafieken; - functies; - databases; - draaitabellen; - besturingselementen; - macro s; -... Microsoft Outlook 2010: zie module A1. Microsoft Powerpoint 2010: zie module A3. werkstuk Examencijfer 400 Cursus. Documenten op Toledo. Prijs cursus 15 Graduaat Informatica 11

12 Module-eenheid Vereiste modules A3 - Communicatie- en organisatietechnieken Geen. In deze module worden de cursisten de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden aangeleerd om een informaticaproject uit te werken en voor te stellen. 1. inzicht verwerven in de mogelijkheden en beperkingen van communicatie binnen en tussen teams; 2. luisteren naar een groep, de elementaire elementen synthetiseren en deze op een logische manier schematiseren; 3. op basis van consultatie van een opdrachtgever een informaticaproject formuleren; 4. een automatiseringsontwerp (prototype) voorstellen en bespreken met de betrokkenen; 5. een werkgroep leiden, de resultaten synthetiseren en rapporteren; 6. de te automatiseren processen modelleren op basis van de informatie die werd verkregen aan de hand van interviews; 7. op bevattelijke wijze een schematische voorstelling geven van het informaticaproject en de daarmee verbonden implicaties. Communicatiesituatie (zakelijke communicatie, communicatiemodel, communicatiesoorten). Plannen en formuleren (communicatieplan, bouwplan). Schriftelijk communiceren (communicatiepiramide, brief). Ingewikkelde communicatiesituatie: de vergadering. Ingewikkelde communicatiesituatie: de mondelinge presentatie. Ingewikkelde communicatiesituatie: het uitvoerig rapport. Microsoft Office PowerPoint. werkstuk : tussentijdse taken Examencijfer 400 Prijs cursus Boek: Microsoft PowerPoint 2010 (Roger Frans). Cursus. 16,50. De documenten worden op Toledo gezet. 12 Graduaat Informatica

13 Module-eenheid Vereiste modules A4 - Multimedia (Basis in webontwikkeling) Geen. In de module Multimedia wordt de basiskennis van multimediasystemen verworven en toegepast in websites. Gebruik van internet, basiskennis van kantoortoepassingen. 1. multimediaprojecten situeren; 2. multimediasoftware selecteren voor gebruik; 3. op elementaire wijze een website ontwerpen, bouwen en publiceren; 4. de basiscomponenten voor internetprogrammeren hanteren. Websiteontwikkeling: ontwerpen van webpagina s; betere, snellere en grotere websites; programma s voor het ontwerpen van webpagina s; webontwikkelingtools. De basisregels van een internetprogrammeertaal. : - Project 1: Fireworks Tutorial - Project 2: Website werkstuk : Examencijfer 600 Cursus HTML en randapparatuur. Cursus Dreamweaver, Fireworks en Flash. Documenten op Toledo. Prijs cursus 24 Graduaat Informatica 13

14 Module-eenheid A5 - Programmeren 1 Vereiste modules Geen. In deze formule worden de methodologische principes behandeld die nodig zijn om de analyse van een probleem aan te pakken, zowel wat de datastructuren als de controlestructuren betreft. Teven komen de basisvaardigheden van de implementatie aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van één concrete programmeertaal, maar hierbij komt zowel het gestuctureerd als het objectgeoriënteerd programmeren aan bod. 1. modellen voor goed programmeren beschrijven; 2. bij eenvoudige problemen de datastructuur en controlestructuur analyseren en met schematechnieken vastleggen; 3. de levenscyclus van een project beschrijven; 4. het verschil tussen gestructureerd en objectgeoriënteerd programmeren aantonen; 5. de belangrijkste algemene concepten in verband met programmeren toepassen; 6. de basiselementen en -structuren van één programmeertaal beschrijven; 7. de basiselementen en -structuren van één programmeertaal in eenvoudige applicaties toepassen; 8. bij het analyseren en bij het ontwikkelen van programma s een vooraf vastgestelde methodologie toepassen; 9. de vereiste integriteit in acht nemen. Programmatielogica: - inleidende begrippen: programma, instructie, programmeertaal; - algoritme; - fasen in de levenscyclus van een systeem; - methode van objectgeoriënteerde benadering beschrijven; - objectgeoriënteerde benadering met gestructureerde benadering vergelijken; - begrip, oefeningen en schematechnieken van controlestructuren (sequentieselectie, iteratie en speciale controlestructuren); - modulaire benadering; - inputvalidatie en gegevenscontrole. C#.NET: - geïntegreerde ontwikkelingsomgeving van Visual Studio; - bouwstenen van een programmeertaal (constanten, variabelen, gegevenstypen, enz.); - basisinstructies; - controlestructuren; - ingebouwde functies; - eigen functies; - sequentiële bestanden; - foutafhandeling. werkstuk : gespreid Examencijfer 1200 Cursus Programmatielogica. Prijs cursus Cursus: Graduaat Informatica

15 Module-eenheid A6 - Programmeren 2 Vereiste modules A5 - Programmeren 1. De cursus Programmeren 2 bouwt verder op de cursus Programmeren 1. De nadruk ligt hier op het objectgeoriënteerd programmeren. De principes van overerving, polymorfisme,... komen aan bod. De programmeertaal die gebruikt wordt is C#.NET. Er komen ook standaardalgoritmen aan bod om te sorteren, te zoeken standaardalgoritmen voor onder meer sorteren en zoeken opbouwen en toepassen; 2. de elementen en structuren van een programmeertaal grondig omschrijven; 3. de elementen en structuren van een programmeertaal in complexere applicaties toepassen; 4. de volledige levenscyclus van een eenvoudig project volgens een gepaste methodologie zelfstandig doorlopen. Uitleg.Net framework. Foutafhandeling - fouten opvangen: - Try... catch... finally; - 1 try... meerdere catches. Werken met één- en tweedimensionale arrays. Arrays sorteren en zoeken in een array. Werken met collecties, vb.: Collection, ArrayList. Meerdere formulieren en MDI-applicaties. OO in C#: - verbreding klassen en objecten; - properties; - methoden; - constructor; - overloading; - overerving; - overriding; - encapsulatie; - polymorfisme; Ontwerp van een GUI met besturingselementen uit Visual Studio. werkstuk : gespreid Examencijfer 600 Handboek Programmeren in Visual Basic /2 (Roger Frans). Prijs cursus 16,50 Graduaat Informatica 15

16 Module-eenheid Vereiste modules A7 - IT-organisatie Geen. In de module IT-organisatie leert de cursist een IT-organisatieschema opstellen en de exploitatie beschrijven, hij leert een projectplanning opstellen. 1. de verschillende vormen van algemene bedrijfsorganisatie herkennen en het IT-gebeuren in deze organisatie situeren; 2. een schema voor een IT-organisatie opstellen en de exploitatie plannen; 3. een projectplanning opstellen en opvolgen; 4. met behulp van de nodige softwaretools en rekening houdende met alle beschikbare materiële en personele middelen, een projectplanning opstellen. Situering IT Service Management. Invalshoeken (service, kwaliteit, klant). Rol van ITIL en Quint binnen ITSM. ITIL: procesgerichte aanpak. OPDRACHT formulering: PVA met planning en SLA: - opbouw van een project; - plan van aanpak; - planning en fasering; - contracten in IT en SLA s. Processen van ITIL v.2 en ITIL v.3. werkstuk : gespreid Examencijfer 600 Cursus ITSM volgens ITIL. Voorbeelden PVA, SLA en Projectmanagement. Prijs cursus Graduaat Informatica

17 Module-eenheid Vereiste modules A8 - Databanken Geen. De module Databanken verschaft de basiskennis voor het werken met databanken. 1. de verschillende soorten databanken, inzonderheid de relationele, situeren; 2. de relevante data van een probleem definiëren; 3. de recente ontwerptechnieken voor databanken beheersen en in de praktijk hanteren; 4. de normalisatieregels en denormalisatie in de praktijk hanteren; 5. door het aanmaken van indexen de performantie praktisch verhogen; 6. data importeren en exporteren; 7. relevante data uit een databank, via een geconditioneerde zoekfunctie, selecteren; 8. rapporten met relevante gegevens vanuit een databank automatisch genereren. Basisbegrippen, kennis, informatie, gegevens. Opbouw van een databank, gegevensmodel. Verschillende soorten databanken, inzonderheid de relationele. Relevante data van een probleem definiëren. Gebruik van een model, datamodel, conceptueel datamodel. De recente ontwerptechnieken van databanken beheersen en in de praktijk hanteren. De normalisatie en de denormalisatie in de praktijk (normaalvormen). Aanmaken van relaties en sleutels. Data importeren en exporteren volgens de verschillende mogelijkheden. Query s met behulp van SQL. Definiëren, ondervragen, wijzigen en verwijderen van tabellen. Praktische toepassing op databanken en rapportering. Integriteit en beveiliging van databanken. werkstuk Examencijfer 600 Eigen cursus Databanken. Prijs cursus 15 Graduaat Informatica 17

18 Module-eenheid Vereiste modules A9 - Datacommunicatie en netwerken Geen. Na deze opleiding te hebben gevolgd, beschikt de cursist over een basis wat betreft datacommunicatie en netwerken. De cursist heeft inzicht in de meest gebruikte netwerkapparatuur en kan routers in een netwerk implementeren. De cursist kan eveneens goochelen met IP-adressen. De cursist: 1. kan de verschillende netwerkdevices benoemen; 2. kent het OSI-model en zijn eigenschappen; 3. kent verschillende applicaties die terug te vinden zijn op de applicatielaag van het OSI-model; 4. kan werken met zowel het decimaal, het hexadecimaal als het binair talstelsel; 5. kan de eigenschappen van TCP vergelijken met die van UDP op de transportlaag van het OSI-model; 6. kan IP-adressen berekenen met de bijhorende subnetmaskers, zowel met vaste subnetmaskers als met VLSM; 7. kent de routingprotocollen RIP, OSPF en EIGRP; 8. kent de eigenschappen van de Ethernettechnologie; 9. kent het verschil tussen bandbreedte en throughput; 10. kan CSMA/CD uitleggen; 11. kan de verschillende fysieke media bespreken (koper, glasvezel en draadloos); 12. kan een lokaal netwerk opbouwen en documenteren; 13. kan een router configureren met de basiscommando s. Het OSI-model leren interpreteren en vergelijken met het TCP/IP referentiemodel. Het uitwerken van een netwerk met routers en switches. Soorten bekabelingen leren onderscheiden en voor- en nadelen kunnen opsommen. Opbouw van een IP-adres, subnetten en maskers. werkstuk Examencijfer 600 Prijs cursus Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide. Het studiemateriaal bevindt zich op het internet. De cursisten kunnen een boek aanschaffen, nl. Network Fundamentals CCNA. Exploration Companion Guide, Graduaat Informatica

19 Module-eenheid A10 - Netwerkbeheer 1 Vereiste modules A9 - Datacommunicatie en netwerken. In de module Netwerkbeheer 1 wordt de basiskennis van netwerkbeheer verworven via de studie van de mogelijkheden van een eerste netwerkbesturingssysteem (A). 1. verschillende soorten netwerken naar functionaliteit situeren (peer-to-peernetwerken, client/ servernetwerken, gemengde netwerken,...); 2. de kenmerken van een fileserver, printserver, applicatieserver, communiecatieserver,... aangeven; 3. de voornaamste aspecten van beveiliging in een lokaal netwerk beschrijven; 4. de documentatie van een lokaal netwerk samenstellen; 5. een netwerkbesturingssysteem installeren en configureren (inclusief de meest toegepaste clients); 6. gebruikersaccounts opstellen en beheren; 7. gebruikersgroepen opstellen en beheren; 8. netwerkbronnen (bestanden en printers) ter beschikking stellen en de nodige rechten/permissies/ machtigingen toekennen; 9. zich aanmelden en diverse technieken toepassen om in contact te komen met de ter beschikking gestelde netwerkbronnen; 10. het gebruik van netwerkbronnen controleren; 11. een tool gebruiken om een geschikte back-upprocedure uit te voeren; 12. een virusprotectie op client-niveau opzetten. Installatie Windows Server. Beheer van schijven. Active directory. Gebruikersaccounts, computeraccounts en groepen. Bestandssystemen, permissies, delen. DHCP. Nameservices. Routing en Remote Access. werkstuk Examencijfer 600 Cursus. Prijs cursus Graduaat Informatica 19

20 Module-eenheid Vereiste modules A11 - Besturingssystemen Basiskennis. In deze module wordt de opbouw van een besturingssysteem in het algemeen bestudeerd. Zij dient een grondig inzicht te verstrekken in de concepten en werking van een besturingssysteem. Dit inzicht dient als basis voor de modules rond systeem- en netwerkbeheer. 1. het verband tussen de evolutie van de besturingssystemen en de evolutie van de hardware uitleggen; 2. de basisconcepten en de bewerking van een besturingssysteem uitleggen; 3. eenvoudige probleemsituaties binnen een besturingssysteem detecteren en oplossingen suggereren. PowerShell (installatie, kennismaking, commandlets, navigatiemodel, scripttaal, enz.). Linux (installatie, kennismaking, bestandssysteem, enz.). Overzicht van computersystemen (basisarchitectuur, interrupts,...). Doel en functie van besturingssystemen. Processen. Threads. Synchronisatie. Deadlock. Geheugenbeheer. Virtueel geheugen. Scheduling. werkstuk Examencijfer 600 Prijs cursus Cursus De documenten worden op Toledo geplaatst. 20 Graduaat Informatica

21 Module-eenheid B1 - Programmeren 3 Vereiste modules A5 - Programmeren 1 / A6 - Programmeren 2 De module Programmeren 3 is een verdieping van de programmeertaal C#: gevorderde besturingselementen, user controls, delegates, services, security, enz. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan het werken met databases (SQL Server, ADO.NET). Ook XML krijgt een plaats binnen de module. De cursisten werken een case-study uit en stellen een projectdossier op. 1. de technieken gebruiken om de bestanden en databanken te raadplegen, zoals die bij klassieke programmeertalen gehanteerd wordt, maar ook met behulp van meer geavanceerde modellen; 2. gevorderde algoritmen opbouwen en toepassen; 3. de meer geavanceerde mogelijkheden van de geziene ontwikkelingsomgeving gebruiken; 4. de datastructuren en controlestructuren ontwerpen en tot een volwaardig programma implementeren. Ontwerpen van een GUI met C#-besturingselementen: - treeview - listview; - datagrid; - scrollbar; - DateTimePicker - MonthCalender; - ContextMenu - Toolbar; - PrintDialog, PrintPreviewDialog, FontDialog, ColorDialog; - mouse-event handling: Drag - Drop; - providers: Tooltip - Helpprovider - NotifyIcon - Errorprovider; - tabcontrol. Foutafhandeling. Sequentiële bestanden: - file en FileInfo; - directory en DirectoryInfo. OO in C#: - abstracte klassen; - interfaces. User controls - User controls Library: - afgeleid van een bestaande control; - door samenstelling van bestaande controls; - delegates en Events genereren. ADO.NET. Security. Crystal Reports - rapporten maken. Interacties met andere applicaties: Word, Excel, XML, enz. werkstuk : examen gedeelte met meerkeuzevragen (gesloten boek) en gedeelte met opdrachten op computer (open boek). Examencijfer 1200 wordt op Toledo geplaatst. Prijs cursus Graduaat Informatica 21

22 Module-eenheid B2 - Analyse Vereiste modules A6 - Programmeren 2 A8 - Databanken In de module Analyse leert de cursist een probleemanalyse uitvoeren en in alle ontwikkelingsfasen doorlopen. 1. analysetechnieken toepassen; 2. tenminste één Case-tool in het kader van de analyse van een project gebruiken; 3. de formele methoden om een userinterface te schrijven, beschrijven; 4. de methodologie in analyse en ontwerp toepassen op complexe situaties. Bedrijfsorganisatie. Projectorganisatie. Systeemanalyse: definitie, begrippen, rol, problemen, methodologieën. Documentatietechnieken: DFD, ERD, VTOC, EPI, CRUD. Informatieplanning. Definitiestudie. Functionele analyse. Technisch ontwerp. Realisatie. Implementatie. Systeembeheer. UML. Diagrammen in UML. werkstuk Examencijfer 600 Pragmatisch modelleren met UML (Sander Hogendoorn). Eigen cursus Analyse. Prijs cursus Handboek: 29,90 Cursus: Graduaat Informatica

23 Module-eenheid B3 - Programmeren 4 Vereiste modules A5 - Programmeren 1 A6 - Programmeren 2 B1 - Programmeren 3 B2 - Analyse In deze module leer je werken met de programmeertaal Java. In eerste instantie leer je de basisprincipes van de programmeertaal Java (declaratie van variabelen, controlestructuren, enz.). De klemtoon ligt op de objectgeoriënteerde aspecten van de programmeertaal. Er wordt gebruik gemaakt van UML schematechnieken. 1. een omschreven probleem autonoom en in team omzetten in een toepassing aan de hand van het doorlopen van de gehele projectcyclus; 2. methodologie en analysetechnieken toepassen in een programmeer-projectomgeving; 3. een projectdossier samenstellen; 4. moderne geavanceerde programmeerconcepten uitleggen en toepassen. Kennismaking met Java: structuur van een programma. Basiskennis: if / while / for,... Verschil tussen primitief en reference type. OO: klassen en objecten. OO: polymorfisme, encapsulatie, getters en setters. OO: overerving. OO: abstracte klassen en interfaces. Exception Handling. Werken met bestanden. Connectie maken met databases en gegevens ophalen / aanpassen / toevoegen. Het werkje dat in de module Analyse is geïntroduceerd, verder uitwerken met Java en JSP en Servlets. werkstuk Examencijfer 1200 Murach Java SE 6. Prijs cursus 40 Graduaat Informatica 23

Leerplan. Informatica

Leerplan. Informatica ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Leerplan. Informatica

Leerplan. Informatica ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 VSKO Leerplan Telecommunicatietechnieken HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 Leerplan graduaat Telecommunicatietechnieken 1 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU 3529,1&,$$/21'(5:,-69/$$1'(5(1 /((53/$16(&81'$,521'(5:,-6 JDDG762±GHGHOHHMDD &RPPHFLHHO:HEYHNHH 797RHJHSDVWH,QIRPDWLFD 397RHJHSDVWH,QIRPDWLFD Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 2002/5//4/F/SG/1/III 7//D/

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie