Kentekencard, een jaar later

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kentekencard, een jaar later"

Transcriptie

1 > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later

2 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20 > Snellere verwerking wacht op keuren na ongeval RDWijzer 2/2014 2

3 10 > 16 > 22> 4 > Invoering Europese APK-richtlijn 5 > Nieuwe Toezichtbeleidsbrief per 1 januari > Online cursus identiteitsvaststelling voor erkende bedrijven 6 > Stoere spuitgast 8 > Ab van Ravestein 10 > Tellerfraude kan ook u treffen 11 > Betere registratie zorgt voor minder onlogische tellerstanden 12 > Werkgroep Trends 15 > Scherpe daling ombouw MMBS-voertuigen 15 > Kenteken en rijbewijs landbouwvoertuigen 16 > Kentekencard met praktijkervaring 18 > Ambitie Nederland: gidsland zelfrijdende voertuigen 19 > RDW helpt verkeersveiligheid Marokko verbeteren 20 > Snellere verwerking Wacht op keuren 22 > Nieuw model rijbewijs 23 > VIN: altijd controleren 24 > RDW denkt mee met erkenninghouders 25 > Vogelgriep 26 > Trending topics #RDW 27 > Koninklijk onderscheiden: Johan Hakkenberg en Hans van der Bruggen Krijgt u de RDWijzer niet toegestuurd, maar wilt u dat wel? Vul deze bon dan zo volledig mogelijk in en stuur m op naar: RDW, afdeling Communicatie, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer. Bedrijfsnaam : Contactpersoon : m/v* Adres : Postcode/ Woonplaats : *S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 3 RDWijzer 2/2014

4 Invoering Europese APK-richtlijn De Europese APK-richtlijn is op 20 mei 2014 gepubliceerd. Hierin zijn de minimale Europese eisen voor de Algemene Periodieke Keuring vastgelegd. Ieder land is echter vrij hoe deze richtlijn in de nationale wetgeving ingevoerd gaat worden. Wel zijn er een aantal vaste deadlines voor vastgesteld. Zo moet op 20 mei 2017 de richtlijn geïmplementeerd zijn in onze eigen nationale wetgeving en uiterlijk een jaar later worden toegepast. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de RDW opdracht gegeven om te adviseren over de invoering. De RDW doet dit niet alleen, verschillende branchepartijen gaan hierbij ook voor input zorgen. Er zijn daarvoor vier werkgroepen ingericht, waarin deze partijen en de RDW vertegenwoordigd zijn: Land- en bosbouwtrekkers (LBT) Frequentie Keuringseisen Apparatuur en controlefaciliteiten De werkgroepen hebben tot uiterlijk 1 maart 2015 de tijd om hun inbreng voor het advies te leveren. De RDW moet vervolgens het implementatieadvies voor 1 april 2015 aanbieden aan het ministerie. Gelijke eisen Iedere Europese lidstaat is verplicht om aan deze nieuwe APK-richtlijn te voldoen. In Europa zijn er weliswaar verschillende APK-systemen, maar uiteindelijk moet ieder land aan dezelfde eisen voldoen. Dit is voor de RDW reden geweest om alle APK-organisaties uit te nodigen in Nederland. Maar liefst achttien verschillende Europese landen waren op 5 en 6 november in Amsterdam aanwezig. Niet alleen om informatie uit te wisselen, ook best practices en specifieke APKkennis stonden centraal. Verder werd de tweedaagse conferentie ingevuld met verschillende workshops, presentaties en demonstraties over deze nieuwe Europese APK-richtlijn. Film Tijdens de APK-bijeenkomst is aan de aanwezigen een korte film vertoond over het unieke Nederlandse APK-systeem. Wilt u deze film ook eens bekijken? Dat kan. Hij staat op het YouTube-kanaal van de RDW en heeft als titel The Dutch PTI : RDWijzer 2/

5 Nieuwe Toezichtbeleidsbrief per 1 januari 2015 Met ingang van 1 januari 2015 geldt de vernieuwde Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW en de Bijlage keurmeester APK. Wat is er veranderd? Ten opzichte van de Toezichtbeleidsbrief van januari 2014 is een aantal zaken veranderd. De meest opvallende zijn: Het verdwijnen van de voorwaardelijke intrekking. Veranderingen in de opschortende werking bij bezwaar. Het in het proces naar voren halen van het ondertekenen van de wilsverklaring bij tenaamstellen. De invoering per 1 april 2015 van verplichte CVO-kentekening bij versnelde inschrijving zonder onderzoek. Lees de vernieuwde versie De Toezichtbeleidsbrief en de Bijlage keurmeester APK zijn zwaarwegende naslagwerken voor de Erkenning-houder en/of APK-keurmeester. Deze worden per post aan alle Erkenninghouders en APK-keurmeesters gestuurd. Dit gebeurt halverwege de maand december Ook is de Toezichtbeleidsbrief en de Bijlage keurmeester APK te vinden op Wij adviseren u de Toezichtbeleidsbrief en de Bijlage keurmeester APK goed door te lezen. Na 1 januari 2015 kunt u zich niet met succes beroepen op de onbekendheid met de nieuwe toezichtbeleidsbrief van de RDW. Online cursus identiteitsvaststelling voor erkende bedrijven Of u nu een nieuwe auto op naam zet of een proefrit aanbiedt: u wilt zeker weten dat de persoon die u voor u hebt ook is wie hij zegt dat hij is. Sinds 2014 moet u bovendien naast het rijbewijs ook het paspoort en de ID-kaart kunnen beoordelen. De RDW helpt u met een online cursus Wie ben ik? Hoe controleer ik of een rijbewijs, paspoort of ID-kaart echt is? Hoe controleer ik of een rijbewijs, paspoort of ID-kaart geldig is? Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik een vervalst legitimatiebewijs aantref? Hoe controleer ik of het legitimatiebewijs hoort bij de persoon die voor mij staat? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de online cursus identiteitsvaststelling op de website van de RDW. Deze online leermodule is ontwikkeld als ondersteuning voor erkende bedrijven bij de controle van de echtheid en geldigheid van legitimatiebewijzen. De leermodule staat in het online loket van de RDW. Daar klikt u op de homepage van het bedrijvenportaal. U logt in met uw certificaat. Vervolgens klikt u op Online leermodule identiteitsvaststelling. Daar kunt u de leermodule starten. DE BELANGRIJKSTE REGELS Het kentekenregister wordt onder andere gebruikt om na te gaan wie de eigenaar is van een bepaald voertuig. Erkenninghouders moeten daarom de identiteit van hun klanten goed controleren. Sinds 1 januari 2014 zijn de regels rond legitimatie veranderd. Zo moet bij een machtiging ieder erkend bedrijf het legitimatiebewijs van de gemachtigde controleren. Toegestaan zijn een geldig Nederlands rijbewijs, een paspoort en een ID-kaart. Personen met andere legitimatiemiddelen moeten naar een RDW-locatie toe. Bij het tenaamstellen op het voertuigbedrijf mag de nieuwe voertuigeigenaar- of houder zich behalve met het rijbewijs ook met een Nederlands paspoort of ID-kaart legitimeren. 5 RDWijzer 2/2014

6 STOERE SP RDWijzer 2/

7 UITGAST Getest op het RDW testcentrum in Lelystad Een bepaald niet alledaagse en nogal imponerende politieauto is deze spuitwagen, die ingezet wordt om, indien nodig, mensenmenigten uit elkaar te drijven. Dat gebeurt met behulp van de twee futuristisch ogende waterkanonnen op het dak. Die verbruiken veel water, vandaar dat de spuitwagen van grote watertanks voorzien is. Wanneer die echter leeg raken, verandert ook de wegligging van de spuitwagen ingrijpend. Het is al voorgekomen dat een spuitwagen daardoor met hoge snelheid gekanteld is. Om dat te voorkomen heeft de politie besloten om iedere spuitwagen op stabiliteit te laten testen op het RDW testcentrum in Lelystad. Met hoge bochtsnelheden wordt daar getest hoeveel G-krachten deze spuitwagens nog veilig kunnen weerstaan, zodat gevaarlijke situaties vermeden kunnen worden. 7 RDWijzer 2/2014 7

8 Ab van Ravestein In oktober maakte Ab van Ravestein de overstap van directeur-generaal van RVO.nl naar algemeen directeur van de RDW. Van een beleids- naar een productieorganisatie. Heeft hij zijn weg al gevonden binnen de organisatie? Hoe benoemt hij zijn eigen doelstellingen en wat is zijn managementstijl? RDWijzer 2/2014 8

9 De kop is eraf! Eerste werkdag met een warm welkom en veel nieuwe informatie. Krijg er nog meer zin in! luidde de eerste tweet van Ab van Ravestein (60) op woensdag 1 oktober. Kwam de opvolger van Johan Hakkenberg in een voor hem nieuwe wereld terecht? Wel wat betreft de wereld waarin de RDW zich beweegt. Mobiliteit, voertuigen, parkeren, cards, registraties. Maar qua organisatie niet echt, er was zeker geen sprake van een cultuuromslag. Als organisatie is RVO.nl natuurlijk anders; het werkterrein is ook heel divers. Van agrarische subsidies tot windmolens, van octrooien tot duurzaam ondernemen. Beide organisaties kennen een eigen bedrijfsvoering. Waar RVO.nl als integraal deel van het ministerie van Economische Zaken functioneert, is de RDW via zijn tarieven kostendekkend gefinancierd. Daarnaast hebben de activiteiten van de RDW een grotere reikwijdte. In feite heeft vrijwel ieder Nederlands gezin weleens met de RDW te maken en dat maakt het zo bijzonder. Scherpte Waarom koos Ab voor de RDW? Waarom zou je niet veranderen? Veranderen is goed, op elke leeftijd! Het houdt niet op bij zestig, je moet scherpte in je eigen bestaan blijven brengen. En die scherpte vind ik bij de RDW. Nieuwe uitdagingen dus? Natuurlijk. Dat geldt niet alleen voor mij als persoon, ook voor de RDW als organisatie is het belangrijk om steeds weer geprikkeld te worden. En impulsen voor innovatie komen altijd van buiten. Daarom is het netwerk met de klanten zo belangrijk. De RDW staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. De technologie is voortdurend in beweging, de mobiliteit verandert steeds. En dan zijn er de maatschappelijke ontwikkelingen. Onze manier van rijden verandert, denk aan de opkomst van de zelfrijdende auto. Nederland wil vooroplopen in de ontwikkelingen en dan moeten we als RDW mee vooroplopen. Ik noem als voorbeeld het binnenhalen van Tesla, die voor Nederland koos vanwege de enorme expertise die hier nu al beschikbaar is. We gaan wezenlijk anders denken over mobiliteit. Delen is het nieuwe hebben. We zien een verschuiving van bezit naar gebruik. De RDW gaat hier niet alleen in mee, we anticiperen op deze ontwikkelingen. Al lang gaat het bij de RDW niet alleen meer om de bouten en moeren. Ik heb geconstateerd dat de RDW een trekkende rol speelt in Europa. Onze knowhow op het gebied van het beheer van grote registers en digitale dienstverlening is bijvoorbeeld leidend in Europa. Eigen ambities Hoe zou Ab van Ravestein de managementstijl willen omschrijven die nodig is om deze doelstellingen te realiseren? In het kort; het voornaamste is dat je de organisatie de eigen ambities laat waarmaken. Het is aan mij om te begeleiden, te stimuleren. Om de eigen kracht te mobiliseren. Die ambities zitten al in de organisatie ingebakken. Jazeker, de RDW is een ambitieuze organisatie die de eigen grenzen steeds weer, heel zorgvuldig, weet te verzetten. Uiteraard met de klanten en hun belangen en doelen voor ogen. Wil je dat succesvol doen, dan zijn het de mensen die daarvoor zorgen. Wat me direct opviel, waren de professionaliteit, de vriendelijkheid en zeker ook de openheid die ik tegen ben gekomen. Bij de RDW investeren we ook veel in de medewerkers, qua opleiding en ontwikkeling. Als er niets meer verandert in de buitenwereld, zijn we klaar. Dan is de RDW als organisatie gewoon af. Maar zo is het niet, de realiteit is gelukkig anders. Waarbij we als RDW ook impulsen geven om veranderingen in te voeren of te versnellen. Een goede samenwerking met Rijkswaterstaat en daarmee het ministerie van Infrastructuur en Milieu en uiteraard ook de andere betrokken overheden, is daarvoor belangrijk. Ook de RDW maakt deel uit van de netwerkeconomie, en een toenemende goede samenwerking met het bedrijfsleven en de Rijksoverheid neemt daarbij een cruciale plaats in. Het hierbij ontwikkelde denken en handelen in ketens is een heel goed vertrekpunt. In samenwerking met ketenpartners de dienstverlening aanpassen en verbeteren. Door die samenwerking hebben we van de APK een succes gemaakt, een keuringsmodel dat uniek is in Europa. En het nieuwe parkeerdomein heeft alles in zich om ook zo n succes te worden. Hierbij gaat het niet alleen om registratie, maar ook bijdragen aan handhaving. Met de RDW als facilitator, bijvoorbeeld op het gebied van open data. Met onze kennis op het gebied van digitale dienstverlening kunnen we een goede bijdrage leveren aan het uitbouwen van het succes van de e-overheid. Niet in de laatste plaats door kennis van card- en chiptechnologie. In Europa heeft de RDW dat ook gedaan met het netwerk Eucaris. Geen overkoepelend supersysteem, maar een slimme manier van samenwerken die in de praktijk heeft bewezen zeer effectief te zijn. Complexe processen Nu, na zo n twee maanden bij de RDW, beginnen alle puzzelstukjes steeds meer samen te komen. Dat levert een totaalbeeld op. De inhoud van het werk is anders, maar de functie is vergelijkbaar. Daarom valt het in werk mee. Speelt daar de eigen achtergrond een bepalende rol in? (Ab van Ravestein is in Rotterdam afgestudeerd als econometrist, de wetenschap van wiskundig economisch modelleren). Sommige eigenschappen zitten in je, andere kun je leren, is mijn overtuiging. Het belangrijkste dat ik in mijn studie geleerd heb, is logisch nadenken. En dat komt me iedere dag weer van pas. Valt verantwoordelijkheid zwaar? Verantwoordelijkheid nemen is nooit zwaar wanneer het goed gaat. In zwaar weer komen de minder leuke facetten naar voren. Maar gelukkig is dit bij de RDW zeker niet het geval. Want met dank aan mijn voorgangers mag ik de conclusie trekken dat de RDW een schoolvoorbeeld is van een geslaagde ZBO. Een prachtig bouwwerk dat solide staat, inspirerend en tegelijkertijd uitdagend om dat in de komende jaren verder uit te mogen bouwen. 9 RDWijzer 2/2014

10 Tellerfraude kan ook u treffen Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat ook u slachtoffer kan worden van tellerfraude? Controleer daarom altijd of een tellerstand logisch is als u een voertuig inkoopt. Dat voorkomt ellende als u het voertuig wil verkopen. Honderden autobedrijven hebben het al meegemaakt. Wilden ze een tellerrapport aanvragen voor dat mooie autootje dat ze te koop wilden zetten, bleek de tellerstand onlogisch. Zo n voertuig krijgt geen tellerrapport. Dat maakt de economische waarde van het voertuig lager en het verkopen een stuk lastiger. Campagne Samen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude start de RDW een campagne om erkende bedrijven te waarschuwen dat ze ook zelf slachtoffer van tellerfraude kunnen worden. Vijf procent van alle voertuigen heeft een teruggedraaide tellerstand, zo blijkt uit onderzoek. Met tal van maatregelen werken de autobranche en de RDW eraan om dat percentage te verlagen. Maar toch blijft de kans bestaan dat een erkend bedrijf in de val trapt. Ook kunt u de complete tellerhistorie opvragen. Die mogelijkheid is ingebouwd in uw Dealer Management Systeem. De dienst geeft het volledige tellerstandoverzicht van een voertuig, zodat u zelf kan checken of de tellerstand logisch is. Staat het voertuig nog niet in bedrijfsvoorraad dan heeft u wel het rijbewijsnummer van de huidige eigenaar/houder nodig. Verkopen Blijkt u toch een voertuig met onlogische teller in bedrijfsvoorraad te hebben? Het verkopen van voertuigen met teruggedraaide teller is in principe niet strafbaar, maar niet goed voor het imago van het bedrijf. Wees in ieder geval duidelijk dat de tellerstand niet logisch is. Alleen voor voertuigen met een logische tellerstand, krijgt u trouwens een NAP-weblabel. Zelf maatregelen nemen U kunt zelf maatregelen nemen om geen slachtoffer te worden van tellerfraude. Die maatregelen kunt u het best nemen voordat u het voertuig inkoopt of overneemt. Staat een voertuig met een onlogische tellerstand eenmaal in bedrijfsvoorraad, dan is het lastig om van die kwalificatie af te komen. U zult dan moeten aantonen dat een eerder ingevoerde tellerstand onjuist is. Bij voertuigen die niet van u afkomstig zijn, is dat uitermate lastig. Tellerstand controleren U kunt op twee manieren zelf controleren of de tellerstand logisch is. De dienst Tellerstand controleren geeft aan of een tellerstand logisch of onlogisch is. Deze gratis dienst vindt u op de website van de RDW. Voertuigen met een logische tellerstand hebben een oplopende reeks tellerstanden. Er wordt geen oordeel gegeven als: - er te weinig tellerstanden geregistreerd staan om iets over de reeks te kunnen zeggen; - het voertuig geïmporteerd is; - de laatste tellerstand van vóór 1 januari 2014 is en een onlogische reeks veroorzaakt; - het voertuig een afwijkende teller heeft of de teller eens vervangen is. Tellerdokters Ieder erkend bedrijf speelt een belangrijke rol in de strijd tegen tellerfraude. Door geen voertuigen met teruggedraaide teller meer in te kopen, wordt de markt voor deze auto s kleiner. Tellerdokters of mensen die hun tellerstand laten terugdraaien kunnen die voertuigen dan moeilijker verkopen. Volgend jaar begint de RDW een campagne om ook consumenten te waarschuwen. Zo sluit het net om de tellerdokters zich langzaam. Nog beter is het natuurlijk om tellerdokters te betrappen en te berechten. Met het strafbaar stellen van terugdraaien is dat laatste eenvoudiger geworden. Samen met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit is de RDW hard bezig om resultaten te boeken. RDWijzer 2/

11 Betere registratie zorgt voor minder onlogische tellerstanden Erkende bedrijven krijgen het registreren van tellerstanden steeds beter onder de knie. Maar nog steeds maken bedrijven kleine of grote fouten bij de invoer. In oktober van dit jaar heeft de RDW twee wijzigingen doorgevoerd die voor een betere registratie van tellerstanden zorgen. Zo krijgt een erkend bedrijf direct een waarschuwing op zijn scherm als de kilometerstand die hij in wil voeren een onlogische reeks veroorzaakt. Hij kan de ingevoerde stand dan zo nodig nog corrigeren. Blijft de tellerstand een onlogische reeks veroorzaken, dan stuurt de RDW een brief naar de eigenaar/houder. Per dag gaan gemiddeld bijna 400 brieven de deur uit. Met de brief wil de RDW autobezitters informeren over de onlogische tellerstand en vertellen wat ze kunnen doen om de juiste tellerstand in het kentekenregister te krijgen. TELLERRAPPORT VOOR VOERTUIGEN IN BEDRIJFSVOORRAAD Wilt u een tellerrapport voor een voertuig in uw bedrijfsvoorraad? Dat kan nu ook via sommige providers en dealermanagementsystemen. Voorheen kreeg je alleen een tellerrapport via de RDW-website. Informeer bij uw provider of zij het tellerrapport aanbieden of wanneer het in productie gaat. MEER TELLERREGISTRATIES Het aantal tellerregistraties neemt in sneltreinvaart toe. Per voertuig staan nu gemiddeld 12 tellerstanden geregistreerd. Die toename komt doordat alle erkende bedrijven sinds 1 januari 2014 tellerstanden moeten registreren. Bovendien moet de tellerstand vaker doorgegeven worden. Voor de APK bestond de verplichting al langer. Sinds 1 januari 2014 moet het ook bij opname in bedrijfsvoorraad, op naam zetten, export, demontage, inbouwafmeldingen en reparaties, onderhoud en bandenwissels met een waarde van meer dan 150 incl. btw. Internationale doorbraak Een doorbraak is dat het registreren van de tellerstand bij een APK in de hele Europese Unie verplicht wordt. Dat staat in de nieuwe richtlijn over de APK die uiterlijk in 2018 in alle landen moet worden toegepast. In veel landen is registreren nog niet verplicht. Lidstaten hebben nu de plicht om de maatregel de komende jaren door te voeren. Minder fouten en onlogische tellerstanden Voertuigbedrijven krijgen het goed registreren van tellerstanden steeds beter onder de knie. Sommige bedrijven hebben daar hulp en aansporing bij nodig gehad. De RDW heeft bedrijven die opvallend vaak een onlogische tellerstandenreeks veroorzaken een brief gestuurd waarin de juiste werkwijze nog een keer is uitgelegd. Reparatie, onderhoud en bandenwissel Bij reparatie, onderhoud en bandenwissel gaat het registreren nog wel eens mis, blijkt uit analyses van de RDW. Bedrijven noteren de tellerstand na afloop van de reparatie, maar geven hem pas later door aan de RDW. Als tussendoor een andere (hogere) stand wordt ingevoerd, dan lijkt het of de tellerstand onlogisch is. Geef daarom de stand meteen bij het afronden van de werkorder door. VIER VEELGEMAAKTE FOUTEN Sommige fouten bij het vastleggen van tellerstanden komen steeds terug. Hier de vier meestgemaakte missers: Ook blijken erkende bedrijven de registratie van een tellerstand soms af te breken wanneer bij het invoeren een waarschuwing op het scherm verschijnt. Van de vier meldingen worden er drie niet afgemaakt. Dat is niet de bedoeling, want het is een verplicht registratiemoment. Ook nu is het van belang dat u de ingevoerde tellerstand controleert en de juiste stand alsnog invoert. 1. Typefouten in de tellerstand 2. Verkeerde eenheid (km/mijl) opgeven 3. Te laat een tellerstand doorgeven (geef bij reparatie, onderhoud en bandenwissel de tellerstand meteen bij het afronden van de werkorder door) 4. Bij de ene auto de tellerstand van een andere auto invoeren 11 RDWijzer 2/2014

12 MARIJE STAM: De wereld verandert en de RDW verandert mee. RDWijzer 2/

13 Wat is een trend? Volgens Van Dale luidt de definitie: 1. Ontwikkelingslijn, met name het algemene verloop van statistische cijfers > Neiging, richting, tendens. 2. Nieuwe mode, heersende toon. In de wetenschappelijke wereld wordt echter vaak deze simpele, maar heldere betekenis gegeven: een duurzame maatschappelijke ontwikkeling. De maatschappij verandert in hoog tempo. De voertuigbranche merkt dat dagelijks. Ook de RDW bereidt zich voor op een andere toekomst. Dan is het noodzakelijk om trends te herkennen en daar op in te spelen. Informatiemanager Marije Stam geeft een aantal heldere voorbeelden: Voor grote groepen in onze maatschappij is het bezit van een auto niet interessant meer. Die leggen de nadruk op het praktische gebruik er van. Tegelijkertijd merkt de branche dat de rol van de auto binnen de verdienmodellen anders wordt. Verkoopvolumes dalen, de werkplaats gaat steeds meer de kant van een digitaal werkstation op. En de zelfrijdende auto is al lang geen utopie meer. Het zijn voorbeelden van trends die bepalend zijn voor de komende jaren en dus voor de RDW belangrijk zijn. Marije heeft met de werkgroep Trends van de RDW zes trends gedefinieerd die in de komende jaren op alle niveaus bij beslissingen en uitvoerende taken meegenomen zullen worden. De tijd dat de overheid vanuit haar ivoren toren omlaag keek en de wereld aan zich voorbij zag gaan ligt al jaren achter ons. Als organisatie moet je met beide benen in de maatschappij staan, daar deel van uitmaken en meegaan in de veranderingen. Marije vervolgt: Trends zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het innovatieve leven van de RDW. Vandaar dat we de vraag kregen van de directie om te onderzoeken wat we in de komende jaren als organisatie op ons af kunnen zien komen. Zijn we ons daar ook bewust van en goed in staat om er op in te spelen? Om daar antwoord op te geven hebben we eerst een werkgroep samengesteld waarin medewerkers uit alle RDW-divisies deel van uitmaken. Met de vrijheid om out of the box te denken en los van de eigen functie. Het resultaat daarvan is dat we zes trends gedefinieerd hebben. Waarom zes? Dat was geen streefgetal, maar toeval. Ook al omdat sommige trends elkaar overlappen, het is geen exacte wetenschap. Herkenbaar Verschillende trends zijn heel herkenbaar. Het woord crisis wordt regelmatig aan de keukentafel gebruikt, de benzineprijs is altijd actueel en digitalisering is aan de orde van de dag. Klopt, het doel was om inzicht te krijgen op basis van wat er in het hier en nu al zichtbaar is. Door terug te werken van trends naar de huidige situatie is het mogelijk om te bepalen welke strategie of acties ondernomen moeten worden. De werkgroep heeft met een literatuurstudie als het ware van binnen naar buiten gekeken en met kritische externen van buiten naar binnen. Dat leverde deze zes trends op. En uiteraard zijn ze herkenbaar, dat is nu eenmaal een kenmerk van een trend, lacht Marije. Als organisatie willen we niet voor voldongen feiten worden geplaatst. We willen op tijd kunnen inspelen op nieuwe situaties, kansen pakken en risico s vermijden. Trends voorspellen gaat dan ook over de kunst van het vooruitkijken. Nee, we kunnen niet in de toekomst kijken en die ook niet voorspellen. Wat we wel kunnen is inzichten verwerven op basis van wat er nu al zichtbaar is. Daarmee is het mogelijk om te bepalen welke strategie of welke acties ondernomen moeten worden. Dit trendonderzoek heeft ertoe geleid dat we een zestal robuuste maatregelen hebben gedefinieerd. Ook hebben we een toekomstbeeld gemaakt van de RDW over vijf jaar, waarin we deze trends verwerkt hebben. En, hoe staat de RDW er dan voor? Marije Stam: Heel kort samengevat: de RDW blijft onafhankelijk en betrouwbaar en is een expert op het gebied van duurzame mobiliteit. De RDW blijft ook dan ontwikkelingen en trends monitoren om in te spelen op wijzigingen. 13 RDWijzer 2/2014

14 Zes trends TREND 1: ALLES DIGITAAL Alles wordt data, alles gaat open, alles moet snel, simpel en persoonlijk; alles wordt digitaal. De ICT-infrastructuur verschuift naar de cloud. De mobiliteitsketen produceert big data die worden gebruikt voor maatschappelijke vraagstukken. Data zijn dynamisch. Burgers en bedrijven staan centraal, de overheid is digitaal en de kosten zijn minimaal TREND 2: HET NIEUWE VERVOEREN Mensen willen voertuigen gebruiken in plaats van bezitten. Voertuigen worden in toenemende mate onafhankelijk van de eigenaar door deelgebruik. Daarnaast worden voertuigen door ICT-toepassingen onafhankelijk van de bestuurder. Wat blijft is dat de mens zich wil verplaatsen. Gemiddeld 73 minuten en vijf verplaatsingen per dag. Het voertuig is een informatiesysteem in de mobiliteitsketen. Data zorgen voor een veiliger en schoner wegverkeer, waarbij voertuigen veel tot alle taken van de bestuurder hebben overgenomen. Door het voertuigdelen is de groei van het wagenpark tot een einde gekomen TREND 3: GLOBALISATIE. THINK GLOBAL, ACT LOCAL TREND 4: RESOURCES MATTER Innovatie én de variëteit van alternatieve en duurzame brandstoffen, onderdelen en voertuigen nemen in hoog tempo toe. Onderdelen wordt steeds vaker gerecycled: afval wordt een nieuwe grondstof (recycling) en er worden hogere eisen gesteld aan transparantie en eerlijke informatieverstrekking over het verbruik van auto s, de uitstoot en het geluid TREND 5: TERUG NAAR JE KERN De moderne tijd is er één van crisis; dit zijn de momenten waarop echt iets verandert. Nu netwerken steeds belangrijker worden, is het de vraag wie je bent. Nu is het noodzakelijke moment om terug te gaan naar de kern. Waarom doe je bepaalde zaken wel of niet? Hoe anticipeer je op nieuwe ontwikkelingen? Hoe ga je om met je afnemers? TREND 6: GET THE TALENT! Get talent or get lost: wanneer de RDW zich als organisatie niet aanpast aan de ontwikkelingen van de 21e eeuw, dan verliest de organisatie de aansluiting op de arbeidsmarkt. De RDW is een innovatieve en aantrekkelijke werkgever. De uitstroom als gevolg van de vergrijzing is door de RDW opgevangen door nieuwe, getalenteerde medewerkers aan te trekken Europa en de wereld zijn belangrijk. Nederland draagt in de mobiliteitsketen bij aan het creëren van nieuwe mondiale en Europese standaarden. Nederland is het pilotland qua ontwikkelingen en innovatie. Beleid is mondiaal of Europees gestandaardiseerd en geharmoniseerd, de uitvoering is lokaal dicht bij de burger, ondersteund door een gedigitaliseerde dienstverlening. De toezichtrol op de mobiliteitsketen groeit naar hoogwaardig systeemtoezicht. RDWijzer 2/

15 Scherpe daling ombouw MMBS voertuigen Verscherpte criteria moeten oneigenlijke ombouw van gewone personenauto s tot voertuigen met een beperkte snelheid (MMBS-voertuigen) beperken. Vooral jonge bestuurders lieten gewone auto s registreren als MMBS, door bijvoorbeeld de boordcomputer de snelheid te laten begrenzen of door enkele versnellingen te blokkeren. Na de keuring werd deze snelheidsbegrenzing in een aantal gevallen echter weer verwijderd. Het kon dus voorkomen dat 16-jarigen zonder rijbewijs met feitelijk een normale personenauto zonder snelheidsbeperking aan het verkeer deelnamen. Een ongewenste situatie die door de RDW is aangepakt door binnen de bestaande definities die voor MMBS gelden, verscherpte criteria in te voeren. In de praktijk heeft dit snel tot resultaat geleid. Het aantal aanvragen voor de keuring van tot MMBS omgebouwde voertuigen is sinds de verscherpte criteria meer dan gehalveerd. Voor de specifieke doelgroep waarop deze maatregelen gericht waren, is het daarmee aantoonbaar onaantrekkelijk geworden om nog voertuigen tot MMBS om te bouwen. Aanvullend op de verscherpte criteria voor ombouw, is het de bedoeling dat ook MBBS-voertuigen in de toekomst een kenteken krijgen. Daarnaast gaat het T-rijbewijs voor deze voertuigen gelden. Met de invoering daarvan is het straks dus niet meer mogelijk om zonder rijbewijs te rijden op een MMBS. Binnen de wetgeving nemen MMBS-voertuigen een heel aparte plaats in. De afkorting staat voor Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid. MBBS-motorvoertuigen zijn voertuigen die ingericht of omgebouwd zijn voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Er is geen kenteken nodig en voor het besturen van een MMBS is geen rijbewijs nodig, de eis is alleen dat de bestuurder ouder is dan 16 jaar. Er zijn drie categorieën voertuigen. De eerste categorie waren Z1-voertuigen. Dat zijn voertuigen die goederen afleveren op dicht bij elkaar gelegen locaties, zoals bijvoorbeeld de SRV-man. Omdat de snelheid van deze voertuigen zo laag was (maximaal 25 km per uur) was een rijbewijs niet nodig. Later zijn daar nog de categorieën Z2 en Z3 bijgekomen. Dat zijn voertuigen die op, aan of langs de wegen werkzaamheden uitvoeren of wegtreintjes. Een omgebouwd voertuig moet een begrensde maximale snelheid van 25km/u hebben voor de categorie Z1 en 45 kilometer uur hebben voor Z2 en Z3 en moet door de RDW als MMBS-goedgekeurd zijn. Kenteken en rijbewijs landbouwvoertuigen In de afgelopen jaren is een hele reeks van maatregelen genomen om de verkeersveiligheid verder te verhogen. Nu is de categorie landbouwvoertuigen aan de beurt om een inhaalslag op dit gebied te maken. Uit jaarlijkse ongevallencijfers bleek dat er echt iets gedaan moest worden aan de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen. De maatregelen die ingevoerd worden, zijn gebaseerd op twee hoofdpunten: Het kentekenen van landbouwvoertuigen, zoals dat in vrijwel alle Europese landen al gebeurt. En het invoeren van een speciaal rijbewijs voor deze categorie, zodat het straks is toegestaan om vanaf 16 jaar met rijlessen te beginnen en het rijexamen af te leggen. Met het kentekenen van landbouwvoertuigen is niet alleen de handhaving gediend. Aanvullende veiligheidsmaatregelen kunnen ook alleen doorgevoerd worden als het landbouwvoertuig een technische goedkeuring en een kenteken heeft. Na het kentekenen kan er een APK op T5-tractoren komen en kan er gezorgd worden voor een betere ontheffingverlening. Wegbeheerders kunnen dan lokaal besluiten deze soms zeer grote voertuigen ook gebruik te laten gaan maken van provinciale N-wegen. Daarmee worden de vaak smalle en voor dit verkeer totaal niet geschikte lokale wegen en straten ontlast. Voor bepaalde voertuigen kan ook een snelheidsverhoging naar 40 km per uur worden gerealiseerd. De invoering van het rijbewijs voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) is uitgesteld van 1 januari 2015 naar 1 juli Reden is dat de Eerste Kamer pas op 2 december een besluit heeft genomen over dit wetsvoorstel. De RDW werkt in samenwerking met het ministerie aan de uitvoeringstoets voor de kentekening van landbouwvoertuigen. Daarnaast wordt gewerkt aan de implementatie van de Europese verordening ipv nieuwe Kaderverordening 167/2013 (goedkeuring van en markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen). Ook wordt uitvoering van richtlijn 2014/45/EU; de verplichte APK voor T5-tractoren, voorbereid. 15 RDWijzer 2/2014

16 Kentekencard met praktijkervaring De invoering van de nieuwe kentekencard op 1 januari 2014 was één van de grootste projecten ooit binnen de RDW. Hoe denken mensen die in de praktijk met de kentekencard te maken hebben over het nieuwe kentekenen? Karin Heemskerk Van Leeuwen Autobedijf BV Clements Schoonderwoerd PostNL Postkantoor Plus van Ee De Plus in de Goudse wijk Korte Akkeren wordt goed bezocht. Het PostNL postkantoor is al even druk. Medewerker Clements Schoonderwoerd: We zijn maar vier dagen per jaar niet open. We zijn 82 uur per week geopend, ook op zondag. Vergelijk dat eens met de oude postkantoren, die nog tussen de middag dichtgingen. We werken met 16 gecertificeerde medewerkers, die stuk voor stuk alle handelingen mogen uitvoeren, ook het overschrijven van kentekens. Vergeleken met vroeger gaat dat een stuk makkelijker, wanneer je nauwkeurig werkt, kan het eigenlijk niet misgaan. Het is nu even omslachtig omdat we twee systemen naast elkaar hebben lopen: de oude papieren kentekens en de nieuwe kentekencard. Het is belangrijk dat wij onze klanten helder uitleggen hoe het werkt. Dat bijvoorbeeld de uitgeprinte code geen kassabonnetje is. We omcirkelen ook de meldcode en dan merk je dat het allemaal vlot verloopt. Bij Van Leeuwen is Karin Heemskerk onder meer verantwoordelijk voor het tenaamstellen en vrijwaren van de kentekens. Met de invoering van de nieuwe kentekencard is het voor ons makkelijker geworden, er zijn minder handelingen. Wel moet je aan, veelal oudere klanten, goed uitleggen dat ze het kenteken niet meteen meekrijgen, maar dat ze dat na een dag thuis gestuurd krijgen. Ook gaan ze nogal eens slordig met de uitgeprinte code om, dat ziet er ook niet erg officieel uit, eerlijk gezegd. Misschien is het een idee om daar groot een RDW-logo op mee te laten printen. Dan zie je beter dat het een waardepapier is. Yvonne de Haas, productmanager van PostNL, vult aan: We zijn trots op het nieuwe systeem. Door goede afstemming en samenwerking met RDW is er een geheel nieuw en vereenvoudigd proces tot stand gekomen. Simpeler en duidelijk was het doel, daar zijn we zeker in geslaagd. RDWijzer 2/

17 Wouter Dekker salesmanager Morgan en TVR, Suzuki-wagenparkbeheerder Tussen uiterst begeerlijke merken als Morgan en TVR bestrijkt Wouter Dekker vrijwel het hele scala van de automotive branche: importeur (Morgan), dealer (Morgan en TVR) en wagenparkbeheerder (Suzuki). De invoering van de kentekencard was wennen. Maar door nauwkeurig de procedures te volgen wende het snel. We hebben een aparte afdeling die de tenaamstellingen verzorgt, ik zorg dat ze daar de juiste gegevens krijgen. We werken ook veel met tenaamstellingen voor bedrijven en het is zaak om dat zorgvuldig te doen. Dan verloopt het allemaal probleemloos. Zeker in het begin keken particulieren je nogal eens glazig aan wanneer je uitlegde hoe het met die codes gaat. Wat vervolgens goed werkt, is de begeleidende brief die particulieren en bedrijven samen met de kentekencard ontvangen. Die is helder en dan zijn er vrijwel geen vragen meer. Denis Donkervoort Donkervoort Automobielen B.V. Een onafhankelijke Nederlandse autoproducent met een eigenzinnige bedrijfsfilosofie, succesvol op de nichemarkt van bijzondere sportwagens. Dat is Donkervoort in het kort, een merk dat al sinds 1978 razendsnelle bolides met de hand bouwt. Ons kenmerk is natuurlijk de lichtgewicht constructie van onze auto, vertelt Denis Donkervoort. Iedere gram telt voor ons en dan betekent zo n lichtgewicht kentekencard toch weer winst. Bovendien is de card veel handiger mee te nemen dan dat grote meerdelige oude papieren kentekenbewijs. We zijn er als autofabrikant vooral blij mee dat er minder administratieve handelingen nodig zijn voor het kentekenen én dat de kentekencard rechtstreeks naar de eigenaar wordt gestuurd. Dat geeft ons de zekerheid dat de card op het juiste adres komt. Nick Streefkerk student logistiek manager Als student zijn je financiële middelen beperkt, vandaar dat Nick een tweedehandsscooter kocht om mobiel te zijn. Van mijn broer, om precies te zijn. Het is een Piaggio Zip 2000 en bij het overschrijven heb ik die kleine kentekencard gekregen. Handig, omdat je die heel makkelijk altijd bij je kan hebben. Moet ook, want ik gebruik de scooter dagelijks om van Gouda naar Rotterdam te rijden. Ik ben een keer aangehouden bij een algemene politiecontrole en daar moest ik de kentekencard, die ik dus inderdaad bij me had, laten zien. Sacha van Gils Van Gils Automotive Met 2500 vierkante meter onderdelen is autodemontagebedrijf Van Gils Automotive een schoolvoorbeeld van moderne bedrijfsvoering. Het bedrijf heeft dagelijks te maken met vrijwaringsbewijzen van auto s die gedemonteerd moeten worden. Sacha van Gils: Grootste voordeel voor ons is de snelheid waarmee de processen verlopen. Met de papieren kentekens ging alles per post en dat kon dagen duren. Nu knippen we de kentekencard door en de vrijwaring komt per . Dat is prettig voor onze klanten, zaken als het opzeggen van bijvoorbeeld de verzekering gaan nu vrijwel in real time. We merken dat particulieren al aan de kentekencard gewend zijn, alleen missen ze wel het oude vrijwaringbewijs. Dat zag er officieel uit. Nu krijgen ze een soort kassabonnetje, dat komt minder serieus over. 17 RDWijzer 2/2014

18 Ambitie Nederland: gidsland zelfrijdende voertuigen Het is geen toekomstmuziek meer: de zelfrijdende auto wordt realiteit. Voor het zover is, moeten er nog een paar lastige problemen worden opgelost. Bijvoorbeeld hoe zo n zelfrijdende auto in het verkeer getest kan worden. Daarvoor is aanpassing van de wet- en regelgeving nodig. De minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen wil graag dat Nederland een stimulerend klimaat biedt én gidsland wordt voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto s. Zij ziet hier een kans om Nederland wereldwijd op de kaart te zetten als land waar innovaties als deze kunnen plaatsvinden. Grootschalige tests op de openbare weg zijn nodig om de verwachte voordelen van zelfrijdende voertuigen te onderzoeken. Regels en eisen Experts verwachten dat de zelfrijdende auto op termijn gaat bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Arjan van Vliet van het RDW-team dat zich met zelfrijdende voertuigen bezighoudt: De technische innovatie verloopt in een snel tempo. Zoals zo vaak kan de weten regelgeving de ontwikkelingen niet bijhouden. Een voorbeeld daarvan zijn de toelatingsprocedures voor traditionele voertuigen. Die zijn gebaseerd op gedegen testprotocollen en in een handboek voor Europese typegoedkeuringen vastgelegd. Maar voor zelfrijdende voertuigen is in de wetgeving weinig te vinden. Wel zijn er openingen in de reglementen voor sturen (ECE R79) en remmen (ECE R13). Voor het automatisch inparkeren en remmen zijn bijvoorbeeld eisen beschreven. Ook zijn er verkeersregels, zoals afstand houden tot je voorganger. Als voertuigen in een kolonne met een virtuele koppeling op enkele meters afstand van elkaar gaan rijden, dan mag dat nu niet. Daarom worden er de komende tijd nationaal en internationaal toelatingseisen ontwikkeld. Er zijn partijen in de mobiliteitssector die al veel ervaring hebben met zelfsturende voertuigen. Arjan: Denk aan de luchtvaart, met de automatische piloot. Ook in de ruimtevaart en bij de spoorwegen komen we zelfsturende voertuigen tegen. In die bedrijfstakken is er een schat aan ervaring beschikbaar die gebruikt kan worden bij het samenstellen van nieuwe protocollen. RDWijzer 2/

19 RDW helpt verkeersveiligheid Marokko verbeteren De verkeersveiligheid kan op verschillende manieren vergroot worden. Door betere wegen, opleidingen en voertuigkeuringen bijvoorbeeld. Of gewoon door op iedere drukke hoek van de straat een agent neer te zetten. Dat laatste gebeurt nu vaak in Marokko. Niet de meest efficiënte langetermijnoplossing. Als resultaat van een samenwerkingsproject tussen Nederland en Marokko zijn nu door de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en de RDW meer dan honderd aanbevelingen aangereikt om de Marokkaanse verkeersveiligheid te verbeteren. De samenwerking is gestart naar aanleiding van een bezoek van de Marokkaanse minister van Transport aan zijn ambtgenoot Schultz van Haegen (minister van Infrastructuur en Milieu) betaald door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat die veiligheid dringend verbeterd moet worden, blijkt uit de cijfers: de kans op een dodelijk ongeval is in Marokko met 18 doden per mensen maar liefst een factor vijf hoger dan in Nederland, waar dat aantal op 3,9 doden ligt. Marokko erkent dan ook de noodzaak om de veiligheidssituatie op de wegen te verbeteren. De SWOV adviseert onder meer om een coördinerend instituut in het leven te roepen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Verder worden betere gegevensuitwisselingen tussen de instanties en handhaving van onder meer de APK-eisen geadviseerd. De RDW is bij uitstek gekwalificeerd om bij het invoeren van veel van deze aanbevelingen te helpen. Wanneer de Marokkaanse RDW, de ministeries, het Openbaar Ministerie en de politie beter gegevens kunnen uitwisselen, kan er ook veel beter gehandhaafd worden. Nu lijken overtreders soms aan houderschapsverplichtingen te kunnen ontsnappen. Zelfs taxi s, die onder een streng keuringsregime vallen, rijden desondanks vaak rond met slechte of ontbrekende verlichting, gladde banden en niet-werkende gordels. Omdat juist veel oudere voertuigen in Marokko betrokken zijn bij ongevallen, zijn goed toezicht en registratie noodzakelijk voor een betere handhaving van de regels. Handhavingsinstanties moeten dan ook online toegang krijgen tot alle relevante gegevens. Want hoewel er een wettelijke basis voor de APK bestaat, lijken veel voertuigen niet aan de APK-eisen te voldoen. De RDW kan met de nodige expertise zorgen dat dit in de toekomst wel het geval is. Handhaving in Marokko vindt nu vooral plaats door politieagenten op straat. De noodzaak om op veel plaatsen politieagenten in te zetten komt voort uit het feit dat er weliswaar verschillende informatiesystemen in Marokko bestaan, maar dat deze niet aan elkaar gekoppeld zijn. Juist door het uitwisselen van de registers (rijbewijzen, kentekens) en die van bijvoorbeeld ongevalsstatistieken, kan gericht beleid ontwikkeld worden. Het goede nieuws is dat Marokko op de goede weg is. De laatste maanden neemt het aantal verkeersslachtoffers al sterk af. Invoer van de nieuwe maatregelen met hulp van de Nederlandse expertise zal die positieve ontwikkeling in een stroomversnelling moeten brengen. > In Marokko regelen politieagenten het verkeer op drukke kruispunten 19 RDWijzer 2/2014

20 Snellere verwerking wacht op keuren De RDW en de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit hebben een convenant gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over gegevensuitwisseling van schadevoertuigen. Daarmee willen partijen de risico s voor verkeersveiligheid, fraude en andere vormen van voertuigcriminaliteit beperken. RDWijzer 2/

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > Tussen regels en rijden nummer 1/2012 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > LIV 10 jaar: krachtenbundeling tegen voertuigcriminaliteit > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk > Bijzondere

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Micpoint introduceert het VetBase platform Een eigentijdse oplossing voor de veterinaire markt

Micpoint introduceert het VetBase platform Een eigentijdse oplossing voor de veterinaire markt 17 Jaargang 9 mei 2009 All the-w@y is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT waarin de samenwerking tussen een aantal toonaangevende bedrijven op dit gebied en Micpoint Automotive Services vorm

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5 Jaargang 2 - nummer juni 2002 @ w 5 - is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT, waarin de samenwerking tussen toonaangevende bedrijven rond het mobiele communicatieplatform Eagle Ee tot uiting

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie