Kantoorapplicaties behalve een webbrowser en eventueel upgrade wijzigingenin de functionaliwat u bij andere soortgelijke producten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoorapplicaties behalve een webbrowser en eventueel upgrade wijzigingenin de functionaliwat u bij andere soortgelijke producten"

Transcriptie

1 GROUP Page: Circulation: f112e 2819 Contact Office Google Does MS Office Live Viadesk en andere SaaS applicaties i rdi yjnuyiy hmiüüï yyjj^kjp iï d irdïbï Lokaal met applicaties werken heeft voordelen qua werksnelheid maarstelt ook allerlei beperkingen Zo is informatie delen niet altijd even eenvoudig zeker niet voor mobiele medewerkers en telewerkers Bovendien kunt u niet met elke computer vanaf eender welke locatie aan uw data Met virtuele applicaties software als een dienst kan dat wel Welke zijn de voor en nadelen van SaaS JohanZwiekhorst ookzoalsereen pc of notebook stuk nadeel heefttemakenmet updates en maarhetbeperktzichweltotdeopslag Jozef Schildermans gaatof gestolen wordt met eender wel upgrades Bij SaaSgebeurendieimmers van die applicaties en dus nietdeappli NickKinschots keanderepcofnotebookkandegebrui volledig buiten uw controle om U zult caties zelf Dat betekent dat het pro ker dan verder Hij of zij heeft immers het vast niet op prijs stellen als zo n duet doorgaans veel uitgebreideris dan Kantoorapplicaties behalve een webbrowser en eventueel upgrade wijzigingenin de functionaliwat u bij andere soortgelijke producten draaien op uw eigen een beveiligingspakket geen lokale teitofdegebruikersinterfacetotgevolg aantreft Bovendien heeft men er bij computersisdestan geïnstalleerde applicaties nodig heeft En hetverdwijnen van eigen soft ContactOffice zorg aan besteed dathun daard Datvereistwel Dewebinterfaceheeftnoganderevoor ware kan ook heel wat kennis en dienst met zowat eender welke dient wat investeringen U moet doorgaans delen u kunt gebruik maken van thin bekwaamheidin verband daarmee doen gebruikt kan worden U hebt letterlijk u pe s hebben die een moderne versie van meestal MS Windows ondersteunen clients of van pe s of notebooks die verdwijnen onderlinuxwerkenendusveelveiliger in uw onderneming alleen een moderne webbrowser met licentiesvoorwindowsenvoor meest zijn zonder dat u noodzakelijkerwijze DE KERN al MS Office aankopen en bereid zijn moetinvesteren in beveiligingssoftware Samenwerken via het internet lukt het best via om de zoveeltijd te upgraden naarnieu voor op de desktop Bovendien hoeft gedeelde werkruimtes we softwareversies en mogelijk daar uw hardware ook veel minder vaak of Gehoste applicatiediensten staan voorlopig aan gekoppeld hardware upgrades uit zelfszo goed als niette upgraden als er no9 niet voldoende op punt voor bedrijfsmatig voeren Bovendien weten we allemaal op een desktop pc of een notebook gebruik dat werken onder Windows allerlei alleen maareen webbrowser draait Het beveiligingsrisico s metzich meebrengt dus moet u ook nog eens investeren in isimmers de processorkracht van de Java server s die bepaalt hoe vlot de hosted Het lijkt wel of SaaS een relatief nieuw fice ondersteuning nodig ContactOf kan daarom gebruikt worden van de noodzakelijke beveiligingssoftware applicaties werken begrip is zoals u hoger kon lezen is dat af Windows Linux MacOS maar ook en de updates en upgrades daarvan SaaS Lijkt dus een erg interessant idee dus nietzo maar het Belgische Con allerlei pda sen smartphones Medewerkers die regelmatig de baan op voor zowel bedrijven als particulieren tactoffice richt zich al sinds 1999 spe Voor de SaaS toegang betaaltu een moeten kunnen wel via een vpn docu Maaris datwelzo of kleven er behoor cifiekop hosted kantoorapplicaties Het maandelijks abonnement per actieve menten e mails en kalenderinforma lijk wat nadelen aan bedrijf claimt al meer dan gebruiker U hoeft overigens niet dezelf tie uitwisselen metdethuisbasis maar abonnementen te hebben draaien en de abonnementsformule voor al die wat als die notebook defect raakt of Nadelen enkele honderden gepersonaliseerde gebruikers te kiezen er zijn vijf formu gestolen wordt En informatie echtsyn Ook al lijkt SaaS erg modern en nieuw versies van ContactOffice U kunt Con les en een daarvan is volkomen gratis chroon houden tussen een notebook en in feite is het dat niet Over de jaren tactofficeinderdaad laten personalise Alle gebruikers die slechts de minimum eendesktop pclooptooknietaltijdvan heen is SaaS alverschillende keren van ren het kan worden ingepast in uw dienst dadelijk meer hierover nodig een leien dakje naam veranderd Herinnert u zich nog bestaande gehoste applicaties desge hebben kunt u dus vollediggratis met Hosting de netwerkcomputer uit de jaren 90 wenst op uw eigen servers Daartoe kunt ContactOffice laten werken service based computing het Virtu u kiezen tussen een ASP model puur Geen wonder dus dat er steeds meer ele kantoor ASP thin clients noem hosted niet op eigen systemen en een Abonnementen interesse komt voor hosted applica maarop Infeitegaatdatallemaalover klassieke softwarelicentie als u de ContactOffice kent vijf abonnements ties in het Engels software as aservi SaaS Omdat de populariteit taant dienst op uw eigen servers draait Ook formules Free gratis Light 5 ce of kortweg SaaS Hierbij draaien de wordt hetvan tijd tottijd opnieuw uit bij het ASP model kan ContactOffice euro maand gebruiker Regular 10 applicaties op een internetserver van gevonden Datdoetnatuurlijkdevraag voor u worden gepersonaliseerd zodat euro m g Advanced 20 euro m g een dienstenleverancier of van uw rijzen waarom die populariteit dan hetzich aan uw gebruikers presenteert en Hyper 50 euro m g De gratis ver bedrijfzelf Degebruikersvandieappli taant Dat heeft vooral te maken met in uw bedrijfskleuren en met uw sie biedt 50 adressen en 50 afspraken caties hoeven dan alleen maar een pc performantie U hebt echt een bijzon bedrijfslogo 15 MB opslagruimte voor e mails en 10 of notebook met internettoegang en der pittige breedbandinternetverbin ContactOffice is een compleet virtueel MB voor documenten geen sms func een browserte hebben en na een inlog ding nodig om geen problemen met kantoor en biedt alle applicaties die u tionaliteit slechtséén gebruikersgroep kunnen ze meteen aan de slag Dat is werksnelheid te hebben Een ander binnen een kantoor zou verwachten en twee leden Als u gebruikers in uw T +32(0) F +32(0) Page 1 / 5

2 GROUP bedrijf heeft die hiermee toekomen mails U kunt meerdere bestaande EgnSE^fflE^^BBi^^MB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ dan kunt u ze gratis met ContactOffice mailaccounts in één ContactOffice CorctaciOffiee ^ Laten werken Hebt u meer nodig dan venster weergeven en gebruiken U I In = i 7 kiest u een van de betalende formules kunt desgewenst een bestaand e mail 7 Deexactespedficatiesvanelkeformu programma herconfigureren om al die J ^ 7 ^ 2014 Ie zijn op de website van ContactOffice mail aan te spreken via de mailserver te vinden ContactOffice geeft op die van ContactOffice Agenda s en docu wgg^g^^^^^^^^^^bs site een voorbeeld van een kmo met menten kunt u delen met andere I«s ^ achttien medewerkers waarvan er drie gebruikers of een hele groep U kunt ^ rii a ^ groteree mailbehoeften hebben en de hierbij zelf beslissen wie toegang heeft i ^^^^m jl r i ^i ^^ ~r7 ~^»^^ n 77 te resttoekomt meteen gratis abonne tot welke gegevens en die toegangs j i i ment Voor die drie medewerkers kiest rechten op elk moment uitbreiden T TU C ~T de kmo één Advanced abonnement om inkrimpen ofintrekken Deadresboek ^ p een groep van achttien gebruikers functieomvateenvrijvolledigcontac kunnen beheren en twee Regular abon tenbeheer maar geen crm al kunt u j 77 Z V2122 Li nementen Totale kost voor die acht eventueel wel informatie uitwisselen tien gebruikers 33 euro ex btw per met bestaandecrm software Con I maand Datis flink wat goedkoper dan tactoffice biedt verder een virtuele wat het u zou kosten om gebruikersli schijf waarop de gebruikers allerlei ContactOffïce nieuwe versie bèta Documenten centies voor desktopapplicaties met bij bestanden kunnen opslaan om die dan behorende back up en beveiligingsop lossingen aan te schaffen eender waar ter wereld te gebruiken U kuntookanderegebmikerstoegang ^^^T i^ ti^ ^p ^^^^^^^^^ ^2122^ ^^^^^^^^^~ T l ~~ Z7 Volledig tuele geven tot die virtuele schijf Deze vir H HPH ^^^^^^^^^ ^9 ljflfl ^ESBCBB8SCll schijf wordt overigens getoond y^^^esshbbsbsskbhbgbmbhml Wat krijgt u nu precies bij ContactOffi als een folder op de desktop het sys ce Een verrassend volledig pakketvan teem is compatibel met alle bestu c kantoordiensten diewe kunnen onder MngssystemendieWebDAVondersteu verdelen in drie hoofdrubrieken tijds nen Op de website vindt u meervolle beheer informatiebeheer en commu dige informatie over de geboden i L MülL^ U^A^JM^^t^^^^^^^^^^^UÊÊKBÈÈÊÊÊ^tii» ^2014 v nicatiebeheer Tijdsbeheer heeft betrek functionaliteit abonnementen en prij ^ v n king op zaken zoals agenda kalender zen Daar kunt u ook ContactOffice ^ tu ^ en taken Informatiebeheer heeft te Bèta uitproberen een volledig nieuw maken met documenten notities favo herwerkte op Google technologie r erfommc n n g5 «o «7 im rietenen bladwijzers adres en klant gebaseerde variant Helaas heeft ook f2122 gegevens noem maar op Ten slofte is die nog geen gehoste applicaties aan «3 ernoqcommunicatiebeheerendatgaat boord over het versturen van informatie naar tstor i andere mensen berichten via e mail Oordeel jp^ t^ M y ^=^=== fax en sms deelname aan forums en ContactOfficeis een bijzonder rijke vir an~ama^mn^~mxis spreadsheeq onderlingchatten Voorhetwerkenmet tuele kantooromgeving die erg pret documenten allerhande hebt u overi tig werkt en bijna belachelijk goedkoop gens wel lokaal een geïnstalleerde kan is U hebt wel nog steeds een geïnstal uium mi^^^^^^m^^b2014^ JBSiBiHilB2014I^^^^^^^BBj toorsuite nodig ContactOffice bevat leerde kantoorsuite nodig want er zijn 1 ^ T2122 i kw r immers geen gehoste desktopapplica geen gehoste desktopapplicaties Dat ntd rc ties het is voornamelijk uw data die deinformatie behoorlijkingedeelden p^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^b^^^^^^^h^h ^ gehostwordt Die data kunt u vanaf uw veilig eender waar ter beschikking is ^^^ ^n2122 locale applicaties exporteren van en is natuurlijk weleen pluspunt HBH 2122 n2014» ~Êl naarcontactoffice datgeldtzowelvoor zcs ^o6 i uwe mailadresboekalsuwbrowserblad ^^^J wijzers of favorieten Hierbij biedt Con product comtaciofi sce ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^bi tactoffice ook een synchronisatiemo producent 8 leverancier ContactOffice ^^Q^S^^^^^^S^SSS^^HI ^2014 I2014 gelijkheid om uw gegevens zoveel GroupNV tel 32Z ^ mogelijk zowel lokaal als in ContactOf www contactoffice com fo ^ rt JjfeJ van HOHHB fice gelijkte a J houden U kunt gegevens gratis tot prijzen»2122 vanaf «3 4 «13 euro btw vanabel gaat ^^^^^^H^^^^^^^^^H^^^^B perapphcatieexporteren Of allesineen gebruiker maanden maximaal euro «keer gebruiker maand ^^ MrjiHH èkiei 1 Sysieemvereisiek eender welk platform Beveiliging ok pda s eender welke moderne ife^ ll ContactOffice zorgt VOOr constante «ebbrowser ondersteuning voor WebDAV I spam en malwarefiltering voor alle 1 vo rvjrtuele schijf Zmbm uoorbedrijuen diezeifeen gedeeide werkruimte willen opzetten dmaitop Linux T +32(0) F +32(0) Page 2 / 5

3 GROUP maal maar het kan niet de bedoeling u meer dan duizend Microsoft Office m etzo Andere bijkomende mogeüjkhe Momenteel biedt alleen Google echte zijn dat een gebruiker na het uploaden documenten op een centrale plaats denzullenbetalendzijn Ukunteenflink hosted kantoorapplicaties aan via Goo van een spreadsheet tijd moet uittrek opslaan Dit maakt een einde aan usb aantal bestandsoorten uploaden in uw gledocs Datbestaatuiteenonlinetekst ken om de Lay out te gaan fatsoeneren sleutels die u overal mee naartoe moest workspace Office bestanden plaatjes verwerker rekenblad en presentatiepro De werksnelheid is prettig en voelt niet nemen of aan het e mailen Bovendien en pdf s zijn geen probleem Bestanden gramma en een beveiligde werkruimte trager aan dan een lokaal geïnstalleer is het met een wachtwoord beveiligd en die duidelijke risico s met zich meebren waarin u uwdocumenten kunt opslaan deapplicatie GoogleDocsisookbeschik gratis ook voor bedrijven Naastdelen gen zoals EXE s zijn niet toegelaten en delen met anderen Via een speciale baar in het Nederlands en het Frans De kuntuookonlinesamenwerkenrondms Microsoft geeft u een werkplek met een browser plug in kunt u de drie applica bediening steltweinig problemen omdat Office documenten Datdelen van docu opslagcapaciteitvan 500 MB Een enkel tiesooklokaaluitvoerenalsergeeninter erg vertrouwde pictogrammen in de menten of uw volledige workplace bestand kan maximaal30mbgrootzijn netverbinding is U kunt probleemloos knoppenbalken bovenaan te zien zijn online werkplek met anderen kan in documenten uitwisselen met Microsoft Gewijzigde documenten kunnen lokaal enkele simpele stappen Het enige dat Praktijk OfficeenmetOpenOffice org Zeexpor daarmeebedoeltgoogleophaareigen udaarvoornodighebtishete mailadres Na hetinstalleren van de plug in in teren in andere populaire bestandsfor servers niet op uw systeem of op uw van de anderen U kuntzelfs uw scherm Microsoft Office kunt u rechtstreeks matenzoals pdf htmlen rtf is eveneens eigen systeem opgeslagen worden in delen en samenwerken aan hetzelfde documenten bewaren op uw work mogelijk Er zijn wel beperkingen allerlei formaten als het om tekstdocu document in real time door gebruikte space Er is een standaard workspace betreffende de omvang Zo mag een menten gaat maar dat is niet zo voor maken van MicrosoftSharedViewU kunt maar u kunt ook nieuwe werkplekken documentnietgroterzijndan500kben spreadsheetsdieualleen lokaalin het permissies toewijzen aan documenten aanmaken Dat doet u vanuit de kan een rekenblad met meer dan hon zelfde formaat als waarin ze geopend zodat u kunt bepalen wie wat mag zien beheermodule Daarna kunt u docu derdduizend cellen bevatten U kunt werden kuntbewaren Ukuntdocumen bewerken of er commentaar op kan menten toevoegen en de werkplek maximaal vijfduizend documenten en tenenookeen kalenderdelen metande geven U kunt daarnaast notities maken delen U kunt ook nog een heleboel vijfduizend afbeeldingen opslaan re gebruikers maar daar blijft het wel in de workspace een centrale contac extra zaken benutten in de workspaces Afbeeldingen zijn beperkttot 2 MB De bij tenlijstonderhouden eencentraleagen zoals bijvoorbeeld notities lijsten applicaties zijn gebruiksvriendelijk met da publiceren en nog meer takenlijsten en zo meer Allemaal wer duidelijke p ctogrammen Ze werken ook Oordeel ken ze op dezelfde snel Welzijn er beperkingen inzake func Deze gehoste dienst van Google staat Benodigdheden ke manier geef het item een gepaste tionalrteitin vergelijking met MS Office duidelijk nog in de kinderschoenen en is Office Live Workspace werkt met de naam eventueel een beschrijving en en OpenOffice org die heel wat meer niet echt geschikt voor nuttig bedrijfs Microsoft Office programma s die u al vul het item verder in geavanceerde mogelijkheden bieden De werk Maar hetis veelbelovend en hetis kent Word Excel PowerPointen Out Microsoft voorzag de mogelijkheid om meerderheid van de gebruikers heeftdie een van de weinige SaaS oplossingen looku kunt rechtstreeks vanuit Office meerdere documenten tegelijkte uplo vele extra functies echterzelden of nooit metvrijgoedwerkendegehosteapplica XP 2003 of2007 bestanden bewaren en aden Dit kan zelfs via klik en sleep nodig Ukuntzeer eenvoudig documen ties AlsGooglediteenmaalafheeftzit openen mits u een gratis plug in instal metbehulpvan het Multiple Document ten delen metanderen naar keuze alleen heterdikindatzeeenechtekillerappli leert Bovendien kunt uw contacten Upload Tool Dit gereedschap laatzich om te bekijken of ook om te bewerken catie hebben netzoals hun zoekmachi taken en gebeurtenissen synchronise als besturingselement in uw browser De verschillende versies van een docu ne dat was In het oog te houden dus ren met Outlook 2003 en 2007 Dit sluit installeren We kiezen Add Document mentworden automatisch bijgehouden dan welopenoffice org uit maar u had en dan Multiple Documents Vervol u kunt simpel terugkeren naar een eer wellicht nietverwacht dat Microsoftzijn gens slepen we drie bestanden naarde dereversie ofverschillendeversies metconcurrentzou ondersteunen plaats die daarvoor voorzien is Dat e aar vergelijken product docs spreadseiets beia DeOffice Live Workspace is bedoeld voor werkt perfect U moet wel rekening http docs google com zowel persoonlijk als professioneel houden met een beperking elk raktl K producemi leverancier Google gebruik Bovendien kunnen ook clubs bestand mag maximaal 30 MB groot Dethuispaginatoontu alledocumenten www google be scholen etc er hun voordeel mee doen zijn maarin de specificaties vermeldt die u online bewaart en geeft u een advi»p» 3S ex btw gratis U kuntimmers overal en altijd uw docu Microsoft dat het maar 25 MB mag mogelijkheid om bestaande documen smihmvbeiistem moderne webbrowser menten raadplegen en wijzigen u kunt zijn ten te uploaden Datuploadproces stuurt ^ Krefox Opera documenten delenmet anderen ook met Zoals eerder aangehaald is Office zelf u wel meteen door naar het geopende hen die geen toegang nebben tot het niet virtueel die moet u dus zelf geïn bestand wat erg vervelend is als u een lokalenetwerkvandeorganisatieofhet stalleerd hebben als u Office Live hele batterij documenten wil uploaden bedrijf Bovendien kan het een handig Workspace echt wil gebruiken Voor enzemetmeteenwenstteediteren De Webgebaseerde applicaties zijn zeer pop hulpmiddelzijn om een vergadering voor een gehoste dienst is dat een nadeel tekstverwerker ondersteunt alle popu ulair Microsoft wil ook daarvan een tebereiden Iedereendieingroepietswil wantalsu op verplaatsing bentenniet üaireformaten van Microsoft en OpenOf graantjemeepikkenenontwikkeltdusal doen kan zijn voordeel doen metoffice over een eigen pc of notebook kan fice org volgens de pogingen die wij een tijdje Office Live Daarvan bestaan Live Workspace Het is heel handig om beschikken is er mogelijk geen Offi ondernamen werkt dat prima De spre er nu twee varianten Microsoft Office groepswerken mee te maken een tijd ce software aanwezig Google Docs adsheetcomponentondersteuntookalle Live Small Business voor Benelux schema op te stellen en ga zo maar door Bèta heeft dan een stapje voor want populaire formaten van Microsoft en gebruikers nog niet beschikbaar enmi U hoeft bovendien minder heen en weer die heeft wel editeermogelijkheden OpenOffice org alleen blijkt die nietzo crosoft Office Live Workspace dat we te e mailen om alles te regelen De dienst Wat u natuurlijk kunt doen op een pc goed te werken We probeerden eenaan hier bespreken Net als bij Google Docs isgratis maarvoorofficemoetu natuur die geen Office heeft is OpenOffice talexcel spreadsheetsuiten na uploaden zitten deze SaaS projecten van Micro lijkwelbetalen Microsoftiswelvanplan org installeren en de teksten die uwil werd de lay out daarvan verkeerd weer soft kennelijk permantentin bètafase advertenties te laten zien in deze gratis bewerken gewoon up en downloaden gegeven De informatie was er wel alle Met Microsoft Office Live Workspace kunt dienst maar op dit moment is dat nog naar en van Office Live Workspace T +32(0) F +32(0) Page 3 / 5

4 maar dat werkt natuurlijk omslachtig Bra^^^^HH^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^2122 » omdatergeenworkspace pluginvoor HetAmsterdamse bednjfviadesk bestaat zien is Mensen die nog geen Live ID netalscontact0fficealsindsl999 Via Qo oje M1M hebben moeten bovendien eersteen desk gebruikt een webinterface die zo s heel registratieproces doorlopen voor platformonafhankelijk mogelijk is pre ^^ aleer ze überhaupt iets kunnen zien des om gebruikers de kans te geven aan ^ZjZ ^» hun virtuele kantooromgeving te kun i Kritiek nen vanop eender welke pc met een n ZT n» ^ ^ De helpfunctie blijkt in deze bètaver internetaansluiting en ongeacht het ffir^ffüfffw^^gjmi^m^^^^^^^^^^ «iw2122»2122 sieverrevan klaar Als we de heipope daarop gebruikte besturingssysteem U ^ «nen en we kiezen voor de startpagina kunt de dienstenvan Viadesk naadloos Isiwxm j2122 ^ a i» van het help menu krijgen we een wit integreren in uw eigen bedrijfswebsites j F Z n = 3 «i t» te pagina Verder lijkt hetingeven van en applicaties LrX7 W i «ii=^ trefwoorden ook geen zin te hebben Viadesk biedt zijn virtueel kantoor aan we kriiqen qewoon geen enkel resul bedrijven overheids en onderzoeksin b 2122 t^^^^m^^mm^^^j^^v^tt^c^e^i^i^^ J ^ J I v ne mm wtkutn^i m irfff 14 BÉftUoinetsjscan ainctvraklbe^mtf^nga bussen«e taat De documentatieis dus zeker nog stellingen en allerlei andere organisa ^^ ^ r ^m^v^s^^^r n^u^^ ^ ^^^ ^^^^^ ^ nietinorde ties en instellingen ook onderwijsin w2014 Ook bii de weergave van documenten stellingen desgewenst in aangepaste 1^= ~ gaat het vaak mis Met name geavan versiesvoorspecifieke branches Zois er Google Does documenten hier een RTF bestonti bewerken ceerde Excel bestanden worden zeer Viadesk School voor scholenen Viadesk slecht weergegeven en gegevens Zorg voor zorginstellingen 2014 DEHJJ^ISÜ^S ^^^^^^^^^^^^^^^^ i 1 =7 opzoekenwordtdaardoorineensstuk Viadesk biedt een meertalige interface O» 2122«~^ ~ ^ fl ken moeilijker Ook de zo gebruiks maar het gaatalleen over Nederlands en ^ M vriendelijke tabs uit Excel zijn plots Engels geen Frans en geen Duits Dat f «S verdwenen Alle tabbladen worden beperkt natuurlijk de bruikbaarheid in ï i ^B gewoon onder elkaar getoond en de ons land De beschikbare talen kunnen ^^ 1 i»1i««t» ad hele opmaak van het documentis ver wel tegelijkertijd gebruikt worden U anderd betaalteen abonnement voor de dienst f endeprijsvandatabonnementisafhan 11 j i Oordeel kelijk van uw informatieopslag en ^ j 1 i Microsoft Office Live Workspace is gebruikersbehoeften prijzen starten fa^n i redelijk gebruiksvriendelijk en heeft vanaf90 euro per gebruikerper maand rü ^^ ^ veel potentieel Uw Office documen Er is ook een gratis abonnement Via J i ten delen kan haast niet eenvoudiger desk Pilot voor zeer geringe behoeften HH^ en u hebt minder e mailverkeer waar en maximum vijf medewerkers j ^ x door u heel wattijd kan uitsparen Ook 2014» «««^ 1 wh ««kunt u deze virtuele werkplek gebrui Praktijk «2122» D ken als bijkomende back up voor Viadesk biedtu een virtueel webplatform ^ belangrijke documenten Toch heeft bestaande uit veertien hoofdrubrieken ^^ Microsoft nog heel watwerk vooraleer die alleinformatiegroepen dekken diein Microsoft Office Liue Workspace meerdere documenten tegelijk uploaóen de kinderziektes weggewerkt zijn Ook een bedrijf gebruikelijk zijn Net zoals is het natuurlijk een nadeel dat u alleen bij verschillende andere aanbieders gqbgebsaïl HS^^^H^^^^^^HBB^^^H^^^^^^^HH1 vlot van het systeem gebruik kunt houdtdedienstalleenuwinformatiebij ^^^^^Jj^^^^^^^2122^^^^^^^^^^^^^^^ maken als u al over een versie van MS en moet u dus lokaal geïnstalleerde l^2122 1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2122^^^ Office beschikt En Microsoftzelf heeft applicaties hebben om metdieinforma het probleem dat er concurrenten met tie te kunnen werken Er zijn dus geen i2122 een beter werkende SaaS aanbieding gehoste desktopapplicaties De veertien ~ u^ ^2014 zün hoofdrubrieken zijn documentbeheer WebDAV virtuele schijf agenda e mail 1 communicatie discussies onderzoek groepen taakbeheer projecten kennis beveiliging peodüct o» «Lm woucpac k communitybeheer http workspace officelive com J lijkt ^ ende zoekfunctiede termen zijn Producent 8 Lïveramcier Microsoft www micro5oft be ons behoorlijk zelfverklarendu kunt ApviEsPEns ex biw = gratis meerdere projecten bijhouden en voor B=^ SYSTEH«vBRB SiEM WindowsXPofhoger elkprojectinformatieuitwisselenenmel = met IE 6 of hoger OFWEL Windows XP of dingen sturen naar de projectieden Het nieuwe agenda eruit GROUP MacOSX 10 2 met Firefox2 Microsoft kennisnetwerk maakt gebruik van Office geïnstalleerd om de documenten te expgrts waaraan gebruikers vragen kun kunnen openen of bewerken ^ ^^^ ^ ^^ informatie viadesk nieuiue uersie 7 bèta zo ziet de T +32(0) F +32(0) Page 4 / 5

5 I GROUP en antwoorden nakijken i ware en databasesoftware Een deel van Java Zelfs een complete X omgeving De webinterface van Viadesk toont eende applicaties is gratis beschikbaar en met allerlei applicaties is mogelijk thuispagina die ukuntbewerken toteen P»OD binnenkort versie 7 a e software is meertalig waaronder Helaas werkte het niet toen wij het pro bedrijfsthuispagina vooraluw medewer j f12122»2122 Viadesk bv ook Nederlands en Frans Erzijn plugins beerden met een Windows XP met Fire kers Datis de home pagina en er is ook ^~^k com ^ voor office IE Rrefox en Outlook Ioh fox en Sun Java en de website van Ulteo nog een welkom pagina Die welkom Adv ESPKI3S BIW gratis ofvanaf werkt bijna zo snel als Google en biedt biedtalleenhulpvoordiverseünux dis pagma is de startpagina van een gebrui 90 euro maand ex btw heel wat meer applicaties Deze dienst tributies Een goed idee maar helaas ker en geeft een overzicht van alle systkhvemistes eender welk platform krijgt een pluim vanwege deindrukwek nieuws inlichtingen en taken die van ook pda s eender welke moderne kendefunctionaliteitdiegeboden wordt toepassing zijn Eris ook een agenda webbrowser ondersteuning voor WebDAV ThinkFreeOnlinebiedtgratislGBopslag uittrekselzichtbaar Helemaalonderaan r virtuele schijfj ^ ^ ^ vergel»kbare webgebaseerde Als u uw eigen appiicaties gebruikt en ziet de gebruiker een korte samenvat applicatiesalsdievan Google Hetiseen meer geïnteresseerd bentin gedeelde tingvanalzijnpersoonlijkeinstellingen ABC dat kennisgebieden en trefwoorden webgebaseerde kopie van OpenOffice werkruimtes dan kunnen we u diensten gegevens foto wachtwoord voorkeu hergebruikt en de nieuwe versie biedt org en biedt dus veel meer functionali zoals Contactoffice en Viadesk wel aan ren en nieuws Helemaal bovenaan de een verbeterde presentatie van de web teitdan Google Wel werkt het wat tra bevelen MicrosoftOfficeLiveWorkspace pagina staan zeven menublokken voor interface aldus Viadesk U kunt het zelf ger omdat al die functies natuurlijk via komt functioneel niet in de buurt van zien van een pictogram naast de menu uitproberen meteennederlandstaligeof hetinternet moeten worden aangespro deze twee Wel is de dienst van Micro tekst Home Welkom Groepen Experts eenengelstalige 7 0 betasite ken softgratis maarvanafoktober draaien Setup Uitloggen en Help Naast de Zimbra is een opensource server en erwellichtadvertentiesop Bentumeer gebruiker heeft ook de groep waartoe Oordeel dientsoftware voor messaging en samen geïnteresseerdinechtegehosteapplica hij behoorteen eigen welkompagina De Viadesk is een sober doch gebruikers werking e mail groepkalenders con ties dan vonden we geen enkele dienst groep heeft een in en uitbox agenda vriendelijk webplatform om al uw tarten en webdocumentenbeheer en die u Microsoft Office op afstand laat adresboek chat zoekfunctie logboek bedrijfsdata netjesingedeeld in verschil authoring De Zimbra server is beschik gebruiken Er bestaan wel gehoste ver prullenmand en voorwie deze rechten lende rubrieken veilig op hetinternette baarvoor Linux MacOSX appliances en sies van OpenOffice org zoals Think heeft beheer bewaren en vanaf zo ongeveer eender virtualisatieplatforms De Zimbra Web Free en Ulteo maar die laatste werkte De hele interface ziet er grafisch erg welke locatie aan te spreken Het lijkt 2 0 Ajax dient draait op Firefox Safari niet behoorlijk Verderzijn ergoogle en sober uit te meer omdatviadesk er dui onsideaalvoor bedrijven metveelthuis en IE en biedt een gemakkelijke inte Zoho die hun eigen kantoorsoftware hos delrjk van uitgaat dat u uw eigen uiter werkers of mobiele gebruikers of voor gratie van webportalen bedrijfsappli ten Als we moeten kiezen tussen die lijk en interface zult ontwerpen en toe instellingen die geen eigen fileservers caties en VoIP met gebruik vanwebdien twee dan zijn we het meest onder de passen Hoewel de interface redelijk willen draaien en die dan ook nog veilig sten indruk van Zoho gebruikersvriendelijk is zijn we van toegankelijk willen maken vanaf het CentralDesktop biedt projectcollabora mening dat het niet bepaald waar is dat internet Ook hier gaat het voorname tie voor bedrijfsteams via gedeelde gebruikers geen opleiding of training lijk om gedeelde en publiek opgestelde opslagruimtes U kunt online werkplek WIBIIHKS zullen behoeven Die is beslist nodig opslagruimte en niet om gehoste appli ken aanmaken en delen Eris een gratis 0PenOffi r9= www openoffice org zeker weten caties We vinden het ook positief dat dienst maardieiszeerbeperktmettwee Zoho mm zo^com gebruikerszelfsuggestiesvoorverbete werkplekken en vijf deelnemers plus ThlnkFree www thinkfreecom Versie 7 ringen mogen doenin een speciaalforum maximum 25 MB opslagruimte Wilt u ^ ^ ww^bra com Viadesk deelt ons mee dat er een nieu en datdaardan ook rekening mee gehou meer dan betaalt u een abonnement Er mtproberen wa wvw ambra com we versie 7 op komst is zo tegen eind den wordt is een plugin voorsalesforce com maar Produ h fted demo PnP juni 2008 Speciaal voor webmasters is die kost 99 dollar per maand Positiefis 3Z een sneakpreview ingerichtwaaruvan een goede zoekfunctie voor alles in uw Z^ZltoTr^ af vandaag al Viadesk 7 0 kuntervaren werkplek ken VifdeskTo bete http beta 70 maarookalsugeenwebmasterbentkunt Zohoisnietzobekend maarbiedtnaast Salesforce comzelfintegreertdanweer viadesk co m Nederlands http u natuurlijkeen blikwerpen Weikomen tekstverwerking spreadsheeten presen Google applicaties in hun platform beta 70 en viadesk com Engels Home werden geïntegreerd omdat dat tatiesoftware ook webgebaseerd klan Ulteo biedtook een gehoste desktop én Salesforce com www salesforce com eenvoudigerisvoorgebruikers eriseen tenbeheer projectbeheer vergadersoft een gehoste OpenOfficeorg alles via i «PmjectCoiïalKHatleïsforT j r 6I ^ Zoho webapplicaties ulteo delen uan een volledige desktop uiojava central Desktop gedeelde opslagruimte T +32(0) F +32(0) Page 5 / 5

E-mail, agenda, contacten en groepen beheren via een webserver

E-mail, agenda, contacten en groepen beheren via een webserver Reportage Cloudalternatieven: gehoste diensten Holger Bleich, Christian Wölbert Teamwerk zonder cloud E-mail, agenda, contacten en groepen beheren via een webserver Er bestaan veel alternatieven voor e-mail

Nadere informatie

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo Microsoft IN DE CLOUD Alleen maar voordelen voor de kmo ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365 Financiële verrassingen bij Office 365 zijn vandaag uit den boze. (Stageco) TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

DIRKJAN VAN ITTERSUM WELKOM IN DE CLOUD. Alles over gratis onlinesoftware

DIRKJAN VAN ITTERSUM WELKOM IN DE CLOUD. Alles over gratis onlinesoftware Welkom in de cloud DIRKJAN VAN ITTERSUM WELKOM IN DE CLOUD Alles over gratis onlinesoftware 1 e druk, februari 2014 Copyright 2014 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud cloud innovation by Macaw 7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud Microsoft Office 365 of Google Apps for Business Organisaties hebben nieuwe keuzemogelijkheden waar het gaat om de zogenoemde

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

voor een stichting, vereniging of project

voor een stichting, vereniging of project voor een stichting, vereniging of project Paksha Thullner PT Automatisering januari 2006 PT Automatisering Belle van Zuylenstraat 6 6836 PZ Arnhem +31 (0)26 327 11 77 +31 (0)6 28 127 094 info@ ptautomatisering.nl

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

#12onlinetools. voor ambitieuze ondernemers. Sophie Fischer. www.sponiza.nl

#12onlinetools. voor ambitieuze ondernemers. Sophie Fischer. www.sponiza.nl #12onlinetools voor ambitieuze ondernemers Sophie Fischer www.sponiza.nl 1 2 Voor Fred, Claudia en Joost Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 8 Fase 1 Tools voor zichtbaarheid en interactie 13 1 De website

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

Colofon. Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman)

Colofon. Geschreven door Paulus Veltman (@paulusveltman) Colofon Versie 4.0, 30 januari 2012. Bedoeld voor gebruik in combinatie met de Nederlandstalige versie van de nieuwe, in december 2011 gelanceerde twitter.com. Aanvullingen, verbeteringen en suggesties

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Presenteer met stijl

Presenteer met stijl tipsenadvies-internet.nl Uw veertiendaagse navigator op de informatiesnelweg 19 jaargang - nummer 15 31 januari 2015 In dit nummer... Webdiensten Presenteer met stijl... 1 Computer Doeltreffender aan de

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

1 Kennismaken met Google Drive en Docs 1. 2 Werken met Google Drive 11

1 Kennismaken met Google Drive en Docs 1. 2 Werken met Google Drive 11 1 Kennismaken met Google Drive en Docs 1 Voor wie is dit boek? 2 Uw bestanden in de wolken 3 Een kantoorpakket in de browser 4 Apps koppelen aan Drive 6 Voor- en nadelen van Drive 7 Systeemvereisten 10

Nadere informatie

Digitaal werken en vergaderen met

Digitaal werken en vergaderen met Digitaal werken en vergaderen met Windows 8 en Microsoft Surface Impact van Windows 8 op Digitaal vergaderen Mogelijkheden van Windows 8 voor Het Nieuwe Werken Impact van Windows 8 op BYOD, CYOD en HIYD

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING LAN VOOR PROFESSIONALS IN SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER - JAARGANG 24 - NUMMER 1 - MAART 2012-13,50 - WWW.LANMAGAZINE.NL S D N I S 89 19 MAGAZINE azine LAN Mag wd! rnieu wordt ve agina 3 Kijk op p DOSSIER

Nadere informatie