Kantoorapplicaties behalve een webbrowser en eventueel upgrade wijzigingenin de functionaliwat u bij andere soortgelijke producten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoorapplicaties behalve een webbrowser en eventueel upgrade wijzigingenin de functionaliwat u bij andere soortgelijke producten"

Transcriptie

1 GROUP Page: Circulation: f112e 2819 Contact Office Google Does MS Office Live Viadesk en andere SaaS applicaties i rdi yjnuyiy hmiüüï yyjj^kjp iï d irdïbï Lokaal met applicaties werken heeft voordelen qua werksnelheid maarstelt ook allerlei beperkingen Zo is informatie delen niet altijd even eenvoudig zeker niet voor mobiele medewerkers en telewerkers Bovendien kunt u niet met elke computer vanaf eender welke locatie aan uw data Met virtuele applicaties software als een dienst kan dat wel Welke zijn de voor en nadelen van SaaS JohanZwiekhorst ookzoalsereen pc of notebook stuk nadeel heefttemakenmet updates en maarhetbeperktzichweltotdeopslag Jozef Schildermans gaatof gestolen wordt met eender wel upgrades Bij SaaSgebeurendieimmers van die applicaties en dus nietdeappli NickKinschots keanderepcofnotebookkandegebrui volledig buiten uw controle om U zult caties zelf Dat betekent dat het pro ker dan verder Hij of zij heeft immers het vast niet op prijs stellen als zo n duet doorgaans veel uitgebreideris dan Kantoorapplicaties behalve een webbrowser en eventueel upgrade wijzigingenin de functionaliwat u bij andere soortgelijke producten draaien op uw eigen een beveiligingspakket geen lokale teitofdegebruikersinterfacetotgevolg aantreft Bovendien heeft men er bij computersisdestan geïnstalleerde applicaties nodig heeft En hetverdwijnen van eigen soft ContactOffice zorg aan besteed dathun daard Datvereistwel Dewebinterfaceheeftnoganderevoor ware kan ook heel wat kennis en dienst met zowat eender welke dient wat investeringen U moet doorgaans delen u kunt gebruik maken van thin bekwaamheidin verband daarmee doen gebruikt kan worden U hebt letterlijk u pe s hebben die een moderne versie van meestal MS Windows ondersteunen clients of van pe s of notebooks die verdwijnen onderlinuxwerkenendusveelveiliger in uw onderneming alleen een moderne webbrowser met licentiesvoorwindowsenvoor meest zijn zonder dat u noodzakelijkerwijze DE KERN al MS Office aankopen en bereid zijn moetinvesteren in beveiligingssoftware Samenwerken via het internet lukt het best via om de zoveeltijd te upgraden naarnieu voor op de desktop Bovendien hoeft gedeelde werkruimtes we softwareversies en mogelijk daar uw hardware ook veel minder vaak of Gehoste applicatiediensten staan voorlopig aan gekoppeld hardware upgrades uit zelfszo goed als niette upgraden als er no9 niet voldoende op punt voor bedrijfsmatig voeren Bovendien weten we allemaal op een desktop pc of een notebook gebruik dat werken onder Windows allerlei alleen maareen webbrowser draait Het beveiligingsrisico s metzich meebrengt dus moet u ook nog eens investeren in isimmers de processorkracht van de Java server s die bepaalt hoe vlot de hosted Het lijkt wel of SaaS een relatief nieuw fice ondersteuning nodig ContactOf kan daarom gebruikt worden van de noodzakelijke beveiligingssoftware applicaties werken begrip is zoals u hoger kon lezen is dat af Windows Linux MacOS maar ook en de updates en upgrades daarvan SaaS Lijkt dus een erg interessant idee dus nietzo maar het Belgische Con allerlei pda sen smartphones Medewerkers die regelmatig de baan op voor zowel bedrijven als particulieren tactoffice richt zich al sinds 1999 spe Voor de SaaS toegang betaaltu een moeten kunnen wel via een vpn docu Maaris datwelzo of kleven er behoor cifiekop hosted kantoorapplicaties Het maandelijks abonnement per actieve menten e mails en kalenderinforma lijk wat nadelen aan bedrijf claimt al meer dan gebruiker U hoeft overigens niet dezelf tie uitwisselen metdethuisbasis maar abonnementen te hebben draaien en de abonnementsformule voor al die wat als die notebook defect raakt of Nadelen enkele honderden gepersonaliseerde gebruikers te kiezen er zijn vijf formu gestolen wordt En informatie echtsyn Ook al lijkt SaaS erg modern en nieuw versies van ContactOffice U kunt Con les en een daarvan is volkomen gratis chroon houden tussen een notebook en in feite is het dat niet Over de jaren tactofficeinderdaad laten personalise Alle gebruikers die slechts de minimum eendesktop pclooptooknietaltijdvan heen is SaaS alverschillende keren van ren het kan worden ingepast in uw dienst dadelijk meer hierover nodig een leien dakje naam veranderd Herinnert u zich nog bestaande gehoste applicaties desge hebben kunt u dus vollediggratis met Hosting de netwerkcomputer uit de jaren 90 wenst op uw eigen servers Daartoe kunt ContactOffice laten werken service based computing het Virtu u kiezen tussen een ASP model puur Geen wonder dus dat er steeds meer ele kantoor ASP thin clients noem hosted niet op eigen systemen en een Abonnementen interesse komt voor hosted applica maarop Infeitegaatdatallemaalover klassieke softwarelicentie als u de ContactOffice kent vijf abonnements ties in het Engels software as aservi SaaS Omdat de populariteit taant dienst op uw eigen servers draait Ook formules Free gratis Light 5 ce of kortweg SaaS Hierbij draaien de wordt hetvan tijd tottijd opnieuw uit bij het ASP model kan ContactOffice euro maand gebruiker Regular 10 applicaties op een internetserver van gevonden Datdoetnatuurlijkdevraag voor u worden gepersonaliseerd zodat euro m g Advanced 20 euro m g een dienstenleverancier of van uw rijzen waarom die populariteit dan hetzich aan uw gebruikers presenteert en Hyper 50 euro m g De gratis ver bedrijfzelf Degebruikersvandieappli taant Dat heeft vooral te maken met in uw bedrijfskleuren en met uw sie biedt 50 adressen en 50 afspraken caties hoeven dan alleen maar een pc performantie U hebt echt een bijzon bedrijfslogo 15 MB opslagruimte voor e mails en 10 of notebook met internettoegang en der pittige breedbandinternetverbin ContactOffice is een compleet virtueel MB voor documenten geen sms func een browserte hebben en na een inlog ding nodig om geen problemen met kantoor en biedt alle applicaties die u tionaliteit slechtséén gebruikersgroep kunnen ze meteen aan de slag Dat is werksnelheid te hebben Een ander binnen een kantoor zou verwachten en twee leden Als u gebruikers in uw T +32(0) F +32(0) Page 1 / 5

2 GROUP bedrijf heeft die hiermee toekomen mails U kunt meerdere bestaande EgnSE^fflE^^BBi^^MB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ dan kunt u ze gratis met ContactOffice mailaccounts in één ContactOffice CorctaciOffiee ^ Laten werken Hebt u meer nodig dan venster weergeven en gebruiken U I In = i 7 kiest u een van de betalende formules kunt desgewenst een bestaand e mail 7 Deexactespedficatiesvanelkeformu programma herconfigureren om al die J ^ 7 ^ 2014 Ie zijn op de website van ContactOffice mail aan te spreken via de mailserver te vinden ContactOffice geeft op die van ContactOffice Agenda s en docu wgg^g^^^^^^^^^^bs site een voorbeeld van een kmo met menten kunt u delen met andere I«s ^ achttien medewerkers waarvan er drie gebruikers of een hele groep U kunt ^ rii a ^ groteree mailbehoeften hebben en de hierbij zelf beslissen wie toegang heeft i ^^^^m jl r i ^i ^^ ~r7 ~^»^^ n 77 te resttoekomt meteen gratis abonne tot welke gegevens en die toegangs j i i ment Voor die drie medewerkers kiest rechten op elk moment uitbreiden T TU C ~T de kmo één Advanced abonnement om inkrimpen ofintrekken Deadresboek ^ p een groep van achttien gebruikers functieomvateenvrijvolledigcontac kunnen beheren en twee Regular abon tenbeheer maar geen crm al kunt u j 77 Z V2122 Li nementen Totale kost voor die acht eventueel wel informatie uitwisselen tien gebruikers 33 euro ex btw per met bestaandecrm software Con I maand Datis flink wat goedkoper dan tactoffice biedt verder een virtuele wat het u zou kosten om gebruikersli schijf waarop de gebruikers allerlei ContactOffïce nieuwe versie bèta Documenten centies voor desktopapplicaties met bij bestanden kunnen opslaan om die dan behorende back up en beveiligingsop lossingen aan te schaffen eender waar ter wereld te gebruiken U kuntookanderegebmikerstoegang ^^^T i^ ti^ ^p ^^^^^^^^^ ^2122^ ^^^^^^^^^~ T l ~~ Z7 Volledig tuele geven tot die virtuele schijf Deze vir H HPH ^^^^^^^^^ ^9 ljflfl ^ESBCBB8SCll schijf wordt overigens getoond y^^^esshbbsbsskbhbgbmbhml Wat krijgt u nu precies bij ContactOffi als een folder op de desktop het sys ce Een verrassend volledig pakketvan teem is compatibel met alle bestu c kantoordiensten diewe kunnen onder MngssystemendieWebDAVondersteu verdelen in drie hoofdrubrieken tijds nen Op de website vindt u meervolle beheer informatiebeheer en commu dige informatie over de geboden i L MülL^ U^A^JM^^t^^^^^^^^^^^UÊÊKBÈÈÊÊÊ^tii» ^2014 v nicatiebeheer Tijdsbeheer heeft betrek functionaliteit abonnementen en prij ^ v n king op zaken zoals agenda kalender zen Daar kunt u ook ContactOffice ^ tu ^ en taken Informatiebeheer heeft te Bèta uitproberen een volledig nieuw maken met documenten notities favo herwerkte op Google technologie r erfommc n n g5 «o «7 im rietenen bladwijzers adres en klant gebaseerde variant Helaas heeft ook f2122 gegevens noem maar op Ten slofte is die nog geen gehoste applicaties aan «3 ernoqcommunicatiebeheerendatgaat boord over het versturen van informatie naar tstor i andere mensen berichten via e mail Oordeel jp^ t^ M y ^=^=== fax en sms deelname aan forums en ContactOfficeis een bijzonder rijke vir an~ama^mn^~mxis spreadsheeq onderlingchatten Voorhetwerkenmet tuele kantooromgeving die erg pret documenten allerhande hebt u overi tig werkt en bijna belachelijk goedkoop gens wel lokaal een geïnstalleerde kan is U hebt wel nog steeds een geïnstal uium mi^^^^^^m^^b2014^ JBSiBiHilB2014I^^^^^^^BBj toorsuite nodig ContactOffice bevat leerde kantoorsuite nodig want er zijn 1 ^ T2122 i kw r immers geen gehoste desktopapplica geen gehoste desktopapplicaties Dat ntd rc ties het is voornamelijk uw data die deinformatie behoorlijkingedeelden p^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^b^^^^^^^h^h ^ gehostwordt Die data kunt u vanaf uw veilig eender waar ter beschikking is ^^^ ^n2122 locale applicaties exporteren van en is natuurlijk weleen pluspunt HBH 2122 n2014» ~Êl naarcontactoffice datgeldtzowelvoor zcs ^o6 i uwe mailadresboekalsuwbrowserblad ^^^J wijzers of favorieten Hierbij biedt Con product comtaciofi sce ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^bi tactoffice ook een synchronisatiemo producent 8 leverancier ContactOffice ^^Q^S^^^^^^S^SSS^^HI ^2014 I2014 gelijkheid om uw gegevens zoveel GroupNV tel 32Z ^ mogelijk zowel lokaal als in ContactOf www contactoffice com fo ^ rt JjfeJ van HOHHB fice gelijkte a J houden U kunt gegevens gratis tot prijzen»2122 vanaf «3 4 «13 euro btw vanabel gaat ^^^^^^H^^^^^^^^^H^^^^B perapphcatieexporteren Of allesineen gebruiker maanden maximaal euro «keer gebruiker maand ^^ MrjiHH èkiei 1 Sysieemvereisiek eender welk platform Beveiliging ok pda s eender welke moderne ife^ ll ContactOffice zorgt VOOr constante «ebbrowser ondersteuning voor WebDAV I spam en malwarefiltering voor alle 1 vo rvjrtuele schijf Zmbm uoorbedrijuen diezeifeen gedeeide werkruimte willen opzetten dmaitop Linux T +32(0) F +32(0) Page 2 / 5

3 GROUP maal maar het kan niet de bedoeling u meer dan duizend Microsoft Office m etzo Andere bijkomende mogeüjkhe Momenteel biedt alleen Google echte zijn dat een gebruiker na het uploaden documenten op een centrale plaats denzullenbetalendzijn Ukunteenflink hosted kantoorapplicaties aan via Goo van een spreadsheet tijd moet uittrek opslaan Dit maakt een einde aan usb aantal bestandsoorten uploaden in uw gledocs Datbestaatuiteenonlinetekst ken om de Lay out te gaan fatsoeneren sleutels die u overal mee naartoe moest workspace Office bestanden plaatjes verwerker rekenblad en presentatiepro De werksnelheid is prettig en voelt niet nemen of aan het e mailen Bovendien en pdf s zijn geen probleem Bestanden gramma en een beveiligde werkruimte trager aan dan een lokaal geïnstalleer is het met een wachtwoord beveiligd en die duidelijke risico s met zich meebren waarin u uwdocumenten kunt opslaan deapplicatie GoogleDocsisookbeschik gratis ook voor bedrijven Naastdelen gen zoals EXE s zijn niet toegelaten en delen met anderen Via een speciale baar in het Nederlands en het Frans De kuntuookonlinesamenwerkenrondms Microsoft geeft u een werkplek met een browser plug in kunt u de drie applica bediening steltweinig problemen omdat Office documenten Datdelen van docu opslagcapaciteitvan 500 MB Een enkel tiesooklokaaluitvoerenalsergeeninter erg vertrouwde pictogrammen in de menten of uw volledige workplace bestand kan maximaal30mbgrootzijn netverbinding is U kunt probleemloos knoppenbalken bovenaan te zien zijn online werkplek met anderen kan in documenten uitwisselen met Microsoft Gewijzigde documenten kunnen lokaal enkele simpele stappen Het enige dat Praktijk OfficeenmetOpenOffice org Zeexpor daarmeebedoeltgoogleophaareigen udaarvoornodighebtishete mailadres Na hetinstalleren van de plug in in teren in andere populaire bestandsfor servers niet op uw systeem of op uw van de anderen U kuntzelfs uw scherm Microsoft Office kunt u rechtstreeks matenzoals pdf htmlen rtf is eveneens eigen systeem opgeslagen worden in delen en samenwerken aan hetzelfde documenten bewaren op uw work mogelijk Er zijn wel beperkingen allerlei formaten als het om tekstdocu document in real time door gebruikte space Er is een standaard workspace betreffende de omvang Zo mag een menten gaat maar dat is niet zo voor maken van MicrosoftSharedViewU kunt maar u kunt ook nieuwe werkplekken documentnietgroterzijndan500kben spreadsheetsdieualleen lokaalin het permissies toewijzen aan documenten aanmaken Dat doet u vanuit de kan een rekenblad met meer dan hon zelfde formaat als waarin ze geopend zodat u kunt bepalen wie wat mag zien beheermodule Daarna kunt u docu derdduizend cellen bevatten U kunt werden kuntbewaren Ukuntdocumen bewerken of er commentaar op kan menten toevoegen en de werkplek maximaal vijfduizend documenten en tenenookeen kalenderdelen metande geven U kunt daarnaast notities maken delen U kunt ook nog een heleboel vijfduizend afbeeldingen opslaan re gebruikers maar daar blijft het wel in de workspace een centrale contac extra zaken benutten in de workspaces Afbeeldingen zijn beperkttot 2 MB De bij tenlijstonderhouden eencentraleagen zoals bijvoorbeeld notities lijsten applicaties zijn gebruiksvriendelijk met da publiceren en nog meer takenlijsten en zo meer Allemaal wer duidelijke p ctogrammen Ze werken ook Oordeel ken ze op dezelfde snel Welzijn er beperkingen inzake func Deze gehoste dienst van Google staat Benodigdheden ke manier geef het item een gepaste tionalrteitin vergelijking met MS Office duidelijk nog in de kinderschoenen en is Office Live Workspace werkt met de naam eventueel een beschrijving en en OpenOffice org die heel wat meer niet echt geschikt voor nuttig bedrijfs Microsoft Office programma s die u al vul het item verder in geavanceerde mogelijkheden bieden De werk Maar hetis veelbelovend en hetis kent Word Excel PowerPointen Out Microsoft voorzag de mogelijkheid om meerderheid van de gebruikers heeftdie een van de weinige SaaS oplossingen looku kunt rechtstreeks vanuit Office meerdere documenten tegelijkte uplo vele extra functies echterzelden of nooit metvrijgoedwerkendegehosteapplica XP 2003 of2007 bestanden bewaren en aden Dit kan zelfs via klik en sleep nodig Ukuntzeer eenvoudig documen ties AlsGooglediteenmaalafheeftzit openen mits u een gratis plug in instal metbehulpvan het Multiple Document ten delen metanderen naar keuze alleen heterdikindatzeeenechtekillerappli leert Bovendien kunt uw contacten Upload Tool Dit gereedschap laatzich om te bekijken of ook om te bewerken catie hebben netzoals hun zoekmachi taken en gebeurtenissen synchronise als besturingselement in uw browser De verschillende versies van een docu ne dat was In het oog te houden dus ren met Outlook 2003 en 2007 Dit sluit installeren We kiezen Add Document mentworden automatisch bijgehouden dan welopenoffice org uit maar u had en dan Multiple Documents Vervol u kunt simpel terugkeren naar een eer wellicht nietverwacht dat Microsoftzijn gens slepen we drie bestanden naarde dereversie ofverschillendeversies metconcurrentzou ondersteunen plaats die daarvoor voorzien is Dat e aar vergelijken product docs spreadseiets beia DeOffice Live Workspace is bedoeld voor werkt perfect U moet wel rekening http docs google com zowel persoonlijk als professioneel houden met een beperking elk raktl K producemi leverancier Google gebruik Bovendien kunnen ook clubs bestand mag maximaal 30 MB groot Dethuispaginatoontu alledocumenten www google be scholen etc er hun voordeel mee doen zijn maarin de specificaties vermeldt die u online bewaart en geeft u een advi»p» 3S ex btw gratis U kuntimmers overal en altijd uw docu Microsoft dat het maar 25 MB mag mogelijkheid om bestaande documen smihmvbeiistem moderne webbrowser menten raadplegen en wijzigen u kunt zijn ten te uploaden Datuploadproces stuurt ^ Krefox Opera documenten delenmet anderen ook met Zoals eerder aangehaald is Office zelf u wel meteen door naar het geopende hen die geen toegang nebben tot het niet virtueel die moet u dus zelf geïn bestand wat erg vervelend is als u een lokalenetwerkvandeorganisatieofhet stalleerd hebben als u Office Live hele batterij documenten wil uploaden bedrijf Bovendien kan het een handig Workspace echt wil gebruiken Voor enzemetmeteenwenstteediteren De Webgebaseerde applicaties zijn zeer pop hulpmiddelzijn om een vergadering voor een gehoste dienst is dat een nadeel tekstverwerker ondersteunt alle popu ulair Microsoft wil ook daarvan een tebereiden Iedereendieingroepietswil wantalsu op verplaatsing bentenniet üaireformaten van Microsoft en OpenOf graantjemeepikkenenontwikkeltdusal doen kan zijn voordeel doen metoffice over een eigen pc of notebook kan fice org volgens de pogingen die wij een tijdje Office Live Daarvan bestaan Live Workspace Het is heel handig om beschikken is er mogelijk geen Offi ondernamen werkt dat prima De spre er nu twee varianten Microsoft Office groepswerken mee te maken een tijd ce software aanwezig Google Docs adsheetcomponentondersteuntookalle Live Small Business voor Benelux schema op te stellen en ga zo maar door Bèta heeft dan een stapje voor want populaire formaten van Microsoft en gebruikers nog niet beschikbaar enmi U hoeft bovendien minder heen en weer die heeft wel editeermogelijkheden OpenOffice org alleen blijkt die nietzo crosoft Office Live Workspace dat we te e mailen om alles te regelen De dienst Wat u natuurlijk kunt doen op een pc goed te werken We probeerden eenaan hier bespreken Net als bij Google Docs isgratis maarvoorofficemoetu natuur die geen Office heeft is OpenOffice talexcel spreadsheetsuiten na uploaden zitten deze SaaS projecten van Micro lijkwelbetalen Microsoftiswelvanplan org installeren en de teksten die uwil werd de lay out daarvan verkeerd weer soft kennelijk permantentin bètafase advertenties te laten zien in deze gratis bewerken gewoon up en downloaden gegeven De informatie was er wel alle Met Microsoft Office Live Workspace kunt dienst maar op dit moment is dat nog naar en van Office Live Workspace T +32(0) F +32(0) Page 3 / 5

4 maar dat werkt natuurlijk omslachtig Bra^^^^HH^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^2122 » omdatergeenworkspace pluginvoor HetAmsterdamse bednjfviadesk bestaat zien is Mensen die nog geen Live ID netalscontact0fficealsindsl999 Via Qo oje M1M hebben moeten bovendien eersteen desk gebruikt een webinterface die zo s heel registratieproces doorlopen voor platformonafhankelijk mogelijk is pre ^^ aleer ze überhaupt iets kunnen zien des om gebruikers de kans te geven aan ^ZjZ ^» hun virtuele kantooromgeving te kun i Kritiek nen vanop eender welke pc met een n ZT n» ^ ^ De helpfunctie blijkt in deze bètaver internetaansluiting en ongeacht het ffir^ffüfffw^^gjmi^m^^^^^^^^^^ «iw2122»2122 sieverrevan klaar Als we de heipope daarop gebruikte besturingssysteem U ^ «nen en we kiezen voor de startpagina kunt de dienstenvan Viadesk naadloos Isiwxm j2122 ^ a i» van het help menu krijgen we een wit integreren in uw eigen bedrijfswebsites j F Z n = 3 «i t» te pagina Verder lijkt hetingeven van en applicaties LrX7 W i «ii=^ trefwoorden ook geen zin te hebben Viadesk biedt zijn virtueel kantoor aan we kriiqen qewoon geen enkel resul bedrijven overheids en onderzoeksin b 2122 t^^^^m^^mm^^^j^^v^tt^c^e^i^i^^ J ^ J I v ne mm wtkutn^i m irfff 14 BÉftUoinetsjscan ainctvraklbe^mtf^nga bussen«e taat De documentatieis dus zeker nog stellingen en allerlei andere organisa ^^ ^ r ^m^v^s^^^r n^u^^ ^ ^^^ ^^^^^ ^ nietinorde ties en instellingen ook onderwijsin w2014 Ook bii de weergave van documenten stellingen desgewenst in aangepaste 1^= ~ gaat het vaak mis Met name geavan versiesvoorspecifieke branches Zois er Google Does documenten hier een RTF bestonti bewerken ceerde Excel bestanden worden zeer Viadesk School voor scholenen Viadesk slecht weergegeven en gegevens Zorg voor zorginstellingen 2014 DEHJJ^ISÜ^S ^^^^^^^^^^^^^^^^ i 1 =7 opzoekenwordtdaardoorineensstuk Viadesk biedt een meertalige interface O» 2122«~^ ~ ^ fl ken moeilijker Ook de zo gebruiks maar het gaatalleen over Nederlands en ^ M vriendelijke tabs uit Excel zijn plots Engels geen Frans en geen Duits Dat f «S verdwenen Alle tabbladen worden beperkt natuurlijk de bruikbaarheid in ï i ^B gewoon onder elkaar getoond en de ons land De beschikbare talen kunnen ^^ 1 i»1i««t» ad hele opmaak van het documentis ver wel tegelijkertijd gebruikt worden U anderd betaalteen abonnement voor de dienst f endeprijsvandatabonnementisafhan 11 j i Oordeel kelijk van uw informatieopslag en ^ j 1 i Microsoft Office Live Workspace is gebruikersbehoeften prijzen starten fa^n i redelijk gebruiksvriendelijk en heeft vanaf90 euro per gebruikerper maand rü ^^ ^ veel potentieel Uw Office documen Er is ook een gratis abonnement Via J i ten delen kan haast niet eenvoudiger desk Pilot voor zeer geringe behoeften HH^ en u hebt minder e mailverkeer waar en maximum vijf medewerkers j ^ x door u heel wattijd kan uitsparen Ook 2014» «««^ 1 wh ««kunt u deze virtuele werkplek gebrui Praktijk «2122» D ken als bijkomende back up voor Viadesk biedtu een virtueel webplatform ^ belangrijke documenten Toch heeft bestaande uit veertien hoofdrubrieken ^^ Microsoft nog heel watwerk vooraleer die alleinformatiegroepen dekken diein Microsoft Office Liue Workspace meerdere documenten tegelijk uploaóen de kinderziektes weggewerkt zijn Ook een bedrijf gebruikelijk zijn Net zoals is het natuurlijk een nadeel dat u alleen bij verschillende andere aanbieders gqbgebsaïl HS^^^H^^^^^^HBB^^^H^^^^^^^HH1 vlot van het systeem gebruik kunt houdtdedienstalleenuwinformatiebij ^^^^^Jj^^^^^^^2122^^^^^^^^^^^^^^^ maken als u al over een versie van MS en moet u dus lokaal geïnstalleerde l^2122 1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2122^^^ Office beschikt En Microsoftzelf heeft applicaties hebben om metdieinforma het probleem dat er concurrenten met tie te kunnen werken Er zijn dus geen i2122 een beter werkende SaaS aanbieding gehoste desktopapplicaties De veertien ~ u^ ^2014 zün hoofdrubrieken zijn documentbeheer WebDAV virtuele schijf agenda e mail 1 communicatie discussies onderzoek groepen taakbeheer projecten kennis beveiliging peodüct o» «Lm woucpac k communitybeheer http workspace officelive com J lijkt ^ ende zoekfunctiede termen zijn Producent 8 Lïveramcier Microsoft www micro5oft be ons behoorlijk zelfverklarendu kunt ApviEsPEns ex biw = gratis meerdere projecten bijhouden en voor B=^ SYSTEH«vBRB SiEM WindowsXPofhoger elkprojectinformatieuitwisselenenmel = met IE 6 of hoger OFWEL Windows XP of dingen sturen naar de projectieden Het nieuwe agenda eruit GROUP MacOSX 10 2 met Firefox2 Microsoft kennisnetwerk maakt gebruik van Office geïnstalleerd om de documenten te expgrts waaraan gebruikers vragen kun kunnen openen of bewerken ^ ^^^ ^ ^^ informatie viadesk nieuiue uersie 7 bèta zo ziet de T +32(0) F +32(0) Page 4 / 5

5 I GROUP en antwoorden nakijken i ware en databasesoftware Een deel van Java Zelfs een complete X omgeving De webinterface van Viadesk toont eende applicaties is gratis beschikbaar en met allerlei applicaties is mogelijk thuispagina die ukuntbewerken toteen P»OD binnenkort versie 7 a e software is meertalig waaronder Helaas werkte het niet toen wij het pro bedrijfsthuispagina vooraluw medewer j f12122»2122 Viadesk bv ook Nederlands en Frans Erzijn plugins beerden met een Windows XP met Fire kers Datis de home pagina en er is ook ^~^k com ^ voor office IE Rrefox en Outlook Ioh fox en Sun Java en de website van Ulteo nog een welkom pagina Die welkom Adv ESPKI3S BIW gratis ofvanaf werkt bijna zo snel als Google en biedt biedtalleenhulpvoordiverseünux dis pagma is de startpagina van een gebrui 90 euro maand ex btw heel wat meer applicaties Deze dienst tributies Een goed idee maar helaas ker en geeft een overzicht van alle systkhvemistes eender welk platform krijgt een pluim vanwege deindrukwek nieuws inlichtingen en taken die van ook pda s eender welke moderne kendefunctionaliteitdiegeboden wordt toepassing zijn Eris ook een agenda webbrowser ondersteuning voor WebDAV ThinkFreeOnlinebiedtgratislGBopslag uittrekselzichtbaar Helemaalonderaan r virtuele schijfj ^ ^ ^ vergel»kbare webgebaseerde Als u uw eigen appiicaties gebruikt en ziet de gebruiker een korte samenvat applicatiesalsdievan Google Hetiseen meer geïnteresseerd bentin gedeelde tingvanalzijnpersoonlijkeinstellingen ABC dat kennisgebieden en trefwoorden webgebaseerde kopie van OpenOffice werkruimtes dan kunnen we u diensten gegevens foto wachtwoord voorkeu hergebruikt en de nieuwe versie biedt org en biedt dus veel meer functionali zoals Contactoffice en Viadesk wel aan ren en nieuws Helemaal bovenaan de een verbeterde presentatie van de web teitdan Google Wel werkt het wat tra bevelen MicrosoftOfficeLiveWorkspace pagina staan zeven menublokken voor interface aldus Viadesk U kunt het zelf ger omdat al die functies natuurlijk via komt functioneel niet in de buurt van zien van een pictogram naast de menu uitproberen meteennederlandstaligeof hetinternet moeten worden aangespro deze twee Wel is de dienst van Micro tekst Home Welkom Groepen Experts eenengelstalige 7 0 betasite ken softgratis maarvanafoktober draaien Setup Uitloggen en Help Naast de Zimbra is een opensource server en erwellichtadvertentiesop Bentumeer gebruiker heeft ook de groep waartoe Oordeel dientsoftware voor messaging en samen geïnteresseerdinechtegehosteapplica hij behoorteen eigen welkompagina De Viadesk is een sober doch gebruikers werking e mail groepkalenders con ties dan vonden we geen enkele dienst groep heeft een in en uitbox agenda vriendelijk webplatform om al uw tarten en webdocumentenbeheer en die u Microsoft Office op afstand laat adresboek chat zoekfunctie logboek bedrijfsdata netjesingedeeld in verschil authoring De Zimbra server is beschik gebruiken Er bestaan wel gehoste ver prullenmand en voorwie deze rechten lende rubrieken veilig op hetinternette baarvoor Linux MacOSX appliances en sies van OpenOffice org zoals Think heeft beheer bewaren en vanaf zo ongeveer eender virtualisatieplatforms De Zimbra Web Free en Ulteo maar die laatste werkte De hele interface ziet er grafisch erg welke locatie aan te spreken Het lijkt 2 0 Ajax dient draait op Firefox Safari niet behoorlijk Verderzijn ergoogle en sober uit te meer omdatviadesk er dui onsideaalvoor bedrijven metveelthuis en IE en biedt een gemakkelijke inte Zoho die hun eigen kantoorsoftware hos delrjk van uitgaat dat u uw eigen uiter werkers of mobiele gebruikers of voor gratie van webportalen bedrijfsappli ten Als we moeten kiezen tussen die lijk en interface zult ontwerpen en toe instellingen die geen eigen fileservers caties en VoIP met gebruik vanwebdien twee dan zijn we het meest onder de passen Hoewel de interface redelijk willen draaien en die dan ook nog veilig sten indruk van Zoho gebruikersvriendelijk is zijn we van toegankelijk willen maken vanaf het CentralDesktop biedt projectcollabora mening dat het niet bepaald waar is dat internet Ook hier gaat het voorname tie voor bedrijfsteams via gedeelde gebruikers geen opleiding of training lijk om gedeelde en publiek opgestelde opslagruimtes U kunt online werkplek WIBIIHKS zullen behoeven Die is beslist nodig opslagruimte en niet om gehoste appli ken aanmaken en delen Eris een gratis 0PenOffi r9= www openoffice org zeker weten caties We vinden het ook positief dat dienst maardieiszeerbeperktmettwee Zoho mm zo^com gebruikerszelfsuggestiesvoorverbete werkplekken en vijf deelnemers plus ThlnkFree www thinkfreecom Versie 7 ringen mogen doenin een speciaalforum maximum 25 MB opslagruimte Wilt u ^ ^ ww^bra com Viadesk deelt ons mee dat er een nieu en datdaardan ook rekening mee gehou meer dan betaalt u een abonnement Er mtproberen wa wvw ambra com we versie 7 op komst is zo tegen eind den wordt is een plugin voorsalesforce com maar Produ h fted demo PnP juni 2008 Speciaal voor webmasters is die kost 99 dollar per maand Positiefis 3Z een sneakpreview ingerichtwaaruvan een goede zoekfunctie voor alles in uw Z^ZltoTr^ af vandaag al Viadesk 7 0 kuntervaren werkplek ken VifdeskTo bete http beta 70 maarookalsugeenwebmasterbentkunt Zohoisnietzobekend maarbiedtnaast Salesforce comzelfintegreertdanweer viadesk co m Nederlands http u natuurlijkeen blikwerpen Weikomen tekstverwerking spreadsheeten presen Google applicaties in hun platform beta 70 en viadesk com Engels Home werden geïntegreerd omdat dat tatiesoftware ook webgebaseerd klan Ulteo biedtook een gehoste desktop én Salesforce com www salesforce com eenvoudigerisvoorgebruikers eriseen tenbeheer projectbeheer vergadersoft een gehoste OpenOfficeorg alles via i «PmjectCoiïalKHatleïsforT j r 6I ^ Zoho webapplicaties ulteo delen uan een volledige desktop uiojava central Desktop gedeelde opslagruimte T +32(0) F +32(0) Page 5 / 5

Office Live Workspace

Office Live Workspace Het succes van Internettoepassingen zoals Google Docs en Zoho Office waarbij het Internet als werkruimte gebruikt wordt voor kantoortoepassingen (tekstverwerking, elektronisch rekenen ) heeft uiteraard

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Cloud storage. Cloud storage 1/17

Cloud storage. Cloud storage 1/17 Cloud storage 1/17 Cloud storage Het internet wordt weleens voorgesteld als een wolk (Engels: cloud). En in die wolk kan je jouw gegevens bewaren. Maar waar worden die gegevens nu eigenlijk opgeslagen?

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN?

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? 08/06/2016 Wat is in de cloud? Overal zie je het en lees je het. We gaan in de cloud, we werken in de cloud en de toekomst is de cloud, aldus IT-deskunigen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Office 365 versus Online Werkplek

Office 365 versus Online Werkplek Office 365 versus Online Werkplek Datum: 4 juni 2017 Versie: 1.0 2017 Kology Kology Huis ter Heideweg 58 3705 LZ Zeist T. +31 30 890 48 50 E. info@kology.nl W. www.kology.nl Inhoudsopgave 1 Wat is Microsoft

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij

1 INLEIDING. 1.1 Inleiding. 1.2 Webbased. 1.3 Alle voordelen op een rij 1 INLEIDING 1.1 Inleiding De cloud is een recent begrip en duidt op het opslaan en bewerken van informatie niet op je eigen pc, maar ergens op het internet (op een server). Het grote voordeel van het opslaan

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

Inhoud... 1. Voorwoord... 2. 1 introductie... 3. 1 Een korte geschiedenis... 3. 2 Huidige computermodellen... 3. 3 Besturingssysteem...

Inhoud... 1. Voorwoord... 2. 1 introductie... 3. 1 Een korte geschiedenis... 3. 2 Huidige computermodellen... 3. 3 Besturingssysteem... 17 INHOUD Inhoud... 1 Voorwoord... 2 1 introductie... 3 1 Een korte geschiedenis... 3 2 Huidige computermodellen... 3 3 Besturingssysteem... 4 4 Hoe werkt een Mac... 4 4.1 Bits en bytes... 4 4.2 Processor...

Nadere informatie

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie.

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie. Zarafa Exchange is een product waarbij u uw berichten, agenda, taken en contacten altijd ter beschikking stelt. Deel uw agenda met collega s, synchroniseer uw adresboek met uw smartphone of PDA en raadpleeg

Nadere informatie

WebDAV versus iwork.com op je ipad

WebDAV versus iwork.com op je ipad WebDAV versus iwork.com op je ipad Datum: 14 maart 2011 Versie: 1.0 Auteur: Pierre Gorissen (http://ictoblog.nl/ ) Een van de minder handige dingen aan de iwork verzameling voor de ipad (Pages, Keynote,

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Deze handleiding beschrijft de inlog en uitlogprocedure voor Externe Toegang. Daarnaast beschrijft het de mogelijkheden binnen de virtuele werkplek

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

TYPISCHE KENMERKEN VAN EEN CLOUDDIENST

TYPISCHE KENMERKEN VAN EEN CLOUDDIENST TYPISCHE KENMERKEN VAN EEN CLOUDDIENST We hoeven niet meer met de poten in de klei te staan. Het is helemaal hip om met je hoofd in de wolken te zweven. Werken in de Cloud is normaal. Maar als je ooit

Nadere informatie

Altijd op de hoogte. Documentbeheer en teamwerk voor kleine tot middelgrote bedrijven

Altijd op de hoogte. Documentbeheer en teamwerk voor kleine tot middelgrote bedrijven Altijd op de hoogte Documentbeheer en teamwerk voor kleine tot middelgrote bedrijven Inhoudsopgave 1.0 Wat is OfficeDrive? 1.1 Online documentenbeheer 1.2 Autorisatie mappen en bestanden 1.3 Altijd en

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Unit-ICT Docs Handleiding

Unit-ICT Docs Handleiding Unit-ICT Docs Handleiding Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is Unit ICT Docs?... 3 Wat heb ik nodig?... 3 Beginnen met Unit ICT Docs... 4 Mappen maken... 5 Een document Uploaden.... 6 Een Document

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt.

Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt. Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt. 1 Windows Live Mail (WLM) wordt vanaf januari 2017

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

OneDrive handleiding

OneDrive handleiding OneDrive handleiding Voorwoord OneDrive for Business is een dienst die Mondia beschikbaar stelt voor medewerkers en leerlingen om bestanden op te slaan op het internet. De dienst wordt aangeboden via het

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Stabiliteit, eenvoud en gemak Uw ICT vanaf 2015. Zo simpel is ICT-beheer

Stabiliteit, eenvoud en gemak Uw ICT vanaf 2015. Zo simpel is ICT-beheer Stabiliteit, eenvoud en gemak Uw ICT vanaf 2015 1A First Alternative 1A First Alternative levert ICT diensten aan het MKB in Nederland via gecertificeerde 1A partners. Deze ICT diensten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

MSHosted. Versie: 1.2

MSHosted. Versie: 1.2 MSHosted Handleiding: Versie: 1.2 MSHosted Lucrasoft B.V. Noordeinde 88 3341 LW Hendrik Ido Ambacht t +31 (0)78 68 11 500 f +31 (0)78 620 94 04 w www.lucrasoft.nl e info@lucrasoft.nl Rabobank 3976.06.192

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Introductie Workshop

Introductie Workshop Introductie Workshop Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: WINDOWS 8.1 Wat zijn de belangrijkste veranderingen? DEEL 2: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? Inhoud DEEL 1: WINDOWS 8.1

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Documenten scannen met OCR

Documenten scannen met OCR Documenten scannen met OCR Wat betekent OCR eigenlijk? OCR staat voor: "Optical Character Recognition" in het Nederlands optische tekenherkenning. Je kunt er papieren documenten mee scannen, die dan niet

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar abonnementen van zowel onze partners als van eindgebruikers

Nadere informatie

Informatieopslag van websites

Informatieopslag van websites Informatieopslag van websites Inleiding Tijdens je project raadpleeg je veel websites. Vaak is het lastig om achteraf te achterhalen wat het adres en bijbehorende inhoud van de desbetreffende pagina was.

Nadere informatie

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER

HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER BHV VCA Outlook Windows Vista Windows XP Office 2003 Office 2007 cursus elearningredacteur HANDLEIDING DESKTOP PUBLISHER 1 van 13 1. DESKTOP PUBLISHER Wat is de desktop Publisher? De desktop Publisher

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Cloud Portal Toegang tot uw applicaties en gegevens via het internet Handleiding Multrix Cloud Portal - NED Pagina 1 van 11 Inleiding Dit document biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding VU Webmail (Outlook Web App) januari 10

Gebruikershandleiding VU Webmail (Outlook Web App) januari 10 Vrije Universiteit Amsterdam Universitair Centrum IT Gebruikershandleiding VU Webmail (Outlook Web App) januari 10 Dit document beschrijft de toegang tot en de configuratie van VU Webmail (Outlook Web

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Inleiding. Wat hebt u nodig

Inleiding. Wat hebt u nodig Inleiding Dit document beschrijft de procedure die u moet volgen voordat u met King Online kunt gaan werken. King Online is gemaakt door Quadrant Software B.V. te Capelle aan den IJssel. King Online is

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Windows Live (Mail) Een introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Windows Live (Mail) Een introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows Live (Mail) Een introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Inhoud presentatie Overzicht Windows Live Windows Live Mail Live Mail Installeren Live Mail configureren

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken 2 Windows bijwerken Windows Update Microsoft heeft voor haar Windows-klanten een uitstekende service op internet staan: de website Windows Update. Op deze website kunt u eenvoudig aan de meest recente

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

Viaa Online - OneDrive

Viaa Online - OneDrive Viaa Online - OneDrive Wat is OneDrive Onedrive maakt het mogelijk om je bestanden op te slaan in de cloud. Cloudopslag betekent dat je bestanden opgeslagen worden op het internet en je ze ook vanaf iedere

Nadere informatie

Handleiding Werken met Office 365

Handleiding Werken met Office 365 Handleiding Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren... 5 Werken met Office 365 Outlook... 6 Werken met Outlook 2007/2010... 6

Nadere informatie

Flexibele werkplek met de Thin Client

Flexibele werkplek met de Thin Client Flexibele werkplek met de Thin Client Snel aan de Slag met jouw flexibele werkplek met behulp van de Thin Client. Als je voor het eerst gaat werken met de nieuwe DWR Next werkomgeving, adviseren wij je

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

[ OneNote Class Notebook]

[ OneNote Class Notebook] 2016 [ OneNote Class Notebook] ONENOTE CLASS NOTEBOOK CREATOR GEBRUIKEN KURT ROOSBEEK INHOUD 1 Wat is OneNote?... 2 1.1 Interface... 2 1.2 Samenwerken met personen binnen de organisatie... 3 1.3 Samenwerken

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN ONEDRIVE (OFFICE 365)

SAMENWERKEN IN ONEDRIVE (OFFICE 365) SAMENWERKEN IN ONEDRIVE (OFFICE 365) Onlangs werd Office 365 beschikbaar gemaakt voor het Odisee-personeel. Naast het kunnen werken met de online versies van de Officeprogramma s (Word, Excel, PowerPoint,

Nadere informatie

Werken met Google Docs. Joey Lemmens

Werken met Google Docs. Joey Lemmens Werken met Google Docs Joey Lemmens Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Aan de slag... 4 1.2 Google Account aanmaken... 4 1.2 Inloggen... 5 2 De basis... 6 2.1 Interface... 6 2.2

Nadere informatie

Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking

Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking Access. Accomplish. Share. Tips voor het gebruik van Office 365: tools voor email, web, en samenwerking Werk samen, beter Stel uw team in op succes 2 Zie wie online is Communiceer snel met uw team Team

Nadere informatie

Nieuw: Gratis Ureterp.com emailadres via gmail van google bij Ureterp Online

Nieuw: Gratis Ureterp.com emailadres via gmail van google bij Ureterp Online Nieuw: Gratis Ureterp.com emailadres via gmail van google bij Ureterp Online Vanaf nu kunt u bij Ureterp Online naast uw ureterp.org mailadres gebruik maken van de nieuwe manier van e-mailen: gmail van

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie Workshop Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? DEEL 2: WINDOWS 8 Wat zijn

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Vul eerst uw naam en e-mailadres in.

Vul eerst uw naam en e-mailadres in. Outlook instellen voor een IMAP e-mail service. Vraag: mijn email-account wordt opgeheven en ik wil alle mail die nu nog op studentenmail staat bewaren. Hoe doe ik dat? U kunt alle mail downloaden op een

Nadere informatie

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Google Applicaties Online samenwerken Paul Diliën ICT integratie 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

1.1 Selecteren van Locatie en scherm

1.1 Selecteren van Locatie en scherm Handleiding 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1 Selecteren van Locatie en scherm... 4 2. Locatie... 5 2.1 Onderhoudshistorie... 5 3. Client... 6 3.1 Pagina beheer... 6 3.2 Zelf een pagina aanmaken... 7 3.2.1

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

WERKEN IN DE INTERNET BROWSER

WERKEN IN DE INTERNET BROWSER HANDBOEK WERKEN IN DE INTERNET BROWSER Kiezen voor een browser, standaardiseren van je browser, werken in een browser INHOUD 1 Welke browser kiezen?... 3 1.1 Internet Explorer (IE)... 3 1.2 Edge... 4 1.3

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken, uw agenda kunt bijhouden en uw documenten

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND. Teach-IT

CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND. Teach-IT CLOUD COMPUTING Falco, Goan & Wouter CURSUSAVOND Teach-IT 1. INHOUDSTAFEL 1. INHOUDSTAFEL 1 2. Inleiding 3 2.1. Wat is een Cloud? 3 2.2. Voordelen? 3 2.3. Nadelen? 4 2.4. Wie gebruikt voornamelijk clouds?

Nadere informatie

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding Inventus Software Antum Secured Mail / Message System Gebruikershandleiding 1 Hoe begin ik? 3 2 Wat is er zoal aanwezig in het hoofdprogramma? 3 3 Hoe decoder ik e-mails of tekstberichten? 4 3.1 Decoderen

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

DUPLICATI (Bestand back-up)

DUPLICATI (Bestand back-up) DUPLICATI (Bestand back-up) Een erg compleet programma dat al jaren prima diensten bewijst is Duplicati. U kunt Dulplicati downloaden van de website duplicati.com van de makers. Versie 1.3.4 stamt uit

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

Office 365 & Office 2016

Office 365 & Office 2016 In de wolken met Office 365 & Office 2016 Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman Cort van der Lindenstraat 1, 8802 RX Franeker tel.: (0517) 395900, fax: (0517) 397009, e-mail: info@annamaria.nl

Nadere informatie