afgifte van dagbladen en tijdschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "afgifte van dagbladen en tijdschriften"

Transcriptie

1 5. en Tijdschriften >> Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd dagblad Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Regels voor de voorbereiding van geadresseerde Al dan niet publicitaire supplementen bij geadresseerde tijdschriften Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd tijdschrift AFMETINGEN, GEWICHT EN DIKTE Lay-out van de zendingen Regels voor de voorbereiding van geadresseerde tijdschriften Al dan niet publicitaire supplementen bij geadresseerde tijdschriften Dagbladen en Tijdschriften Postabo Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een Postabonnement Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Regels voor de voorbereiding van Postabonnementen Al dan niet publicitaire supplementen bij Postabonnementen Bijlagen Aanvraag uitreiking op Dag+2 voor andere dan wekelijkse tijdschriften Verzoek tot goedkeuring of wijziging voor de afgifte van en tijdschriften

2 5. en Tijdschriften >> 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd dagblad 2. Afmetingen, gewicht en dikte 3. Lay-out van de zendingen 3.1. Verpakkingsmogelijkheden 3.2. Voorzijde van de zendingen 4. regels voor de voorbereiding van geadresseerde 4.1. Niet-gesorteerde 4.2. Dagbladen voorgesorteerd per sorteersector 4.3. Dagbladen voorgesorteerd per sorteersector en per uitreikingskantoor 4.4. Dagbladen die geadresseerd worden aan verkopers of bibliotheken door de uitgever 4.5. Afgifte- en leveringstermijnen 5. al dan niet publicitaire supplementen bij geadresseerde 5.1. Afmetingen, gewicht en dikte 5.2. Tarifering 5.3. Informatieve supplementen 5.4. Publicitaire supplementen

3 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd dagblad >> Een geadresseerd dagblad is een gedrukte publicatie (die dagelijks verschijnt) die door de uitgever geadresseerd en gefrankeerd wordt afgegeven bij MassPost en verdeeld wordt door De Post op het adres van bestemming. De zendingen worden verdeeld via de gewone post, in principe in D+1. Om beschouwd te worden als een geadresseerd dagblad moet uw zending voldoen aan alle voorwaarden, daarbij inbegrepen de definitie, die vermeld zijn in het postreglement 1. De Post moet uw zending ook erkennen. U vindt in het reglement ook een lijst van publicaties die uitgesloten zijn van de categorie. Voorwaarden voor afgifte van geadresseerde : de mogen enkel afgegeven worden in de MassPost hypercentra 2. Dit geldt voor de uit het buitenland evenals voor de nationale die geen Postabonnementen zijn en die door de uitgeverij rechtstreeks geadresseerd worden aan de lezers. U moet de bepalingen voorzien in het Reglement en de Algemene Voorwaarden 1 van De Post naleven wat betreft de inhoud van elke zending die u toevertrouwt aan De Post. WIST U DAT Elke aanvraag om een publicatie door De Post te laten erkennen als een dagblad moet worden doorgegeven aan het Service Centre van De Post. Als de publicatie beantwoordt aan de definitie die in het postreglement vermeld staat, wordt er een erkenningsnummer (of P-nummer) aan toegekend. 1 Het reglement en de Algemene Voorwaarden van De Post kunnen geraadpleegd worden op 2 Zie Algemene Bijlage Lijst van de MassPost Hypercentra. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 1

4 2. Afmetingen, gewicht en dikte De onderstaande afmetingen, gewicht en dikte moeten in acht genomen worden behoudens voorafgaande toestemming van De Post. Maximumafmetingen: 230 mm x 350 mm (de geadresseerde moeten zodanig geplooid zijn dat ze niet groter zijn dan deze maximale afmetingen). Maximumgewicht per publicatie: 2 kg. Maximumgewicht per bundel: 7 kg. Maximumdikte van een publicatie: 30 mm. Maximumdikte van een bundel: 12 cm. 3. Lay-out van de zendingen De volgende informatie moet op het eerste coverblad staan of op een etiket dat op het coverblad gekleefd wordt: de titel; de datum; de vermelding dagelijks. Als de verpakking (enveloppe of iets anders) deze gegevens verbergt, moeten ze ook allemaal vermeld worden op de verpakking, behalve de datum van verschijning. Bovendien moeten de volgende gegevens aangebracht zijn op de kant die zichtbaar is voor de diensten van De Post (ofwel op het coverblad, ofwel op het schutblad ofwel op de verpakking): het afgiftekantoor; het adres van de bestemmeling 3 ; het adres van de afzender; het nummer van de frankering in geldwaarde, indien de zendingen los verzonden worden. De naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever moeten eveneens vermeld worden ofwel op het coverblad, ofwel binnenin de publicatie. WIST U DAT De geadresseerde (als dusdanig erkend door De Post) moeten bij voorkeur gefrankeerd zijn in het stelsel P.B. 4 De geadresseerde moeten geplaatst zijn in een verpakking (plastic folie of omslag), zonder verpakking met een sluitingsetiket of geplooid, met een band eromheen. 3 Voor meer informatie over de verschillende conditioneringen, zie Sectie 1, hoofdstuk Voorbereiding van uw zendingen, Conditionering. 4 Voor meer informatie over de frankering, zie Algemene Bijlage, Frankeermogelijkheden. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 2

5 3.1. Verpakkingsmogelijkheden Zending in plastic folie Elk dagblad kan in een plastic folie verpakt worden. Het adres van de bestemmeling evenals het adres van de afzender en de naam van het dagblad moeten goed leesbaar zijn. Het adres van de bestemmeling mag: vermeld zijn op de plastic verpakking: > u kleeft een etiket op het plastic of > u drukt het adres rechtstreeks af op een niet-transparante witte band op dat plastic. zichtbaar vermeld worden doorheen de plastic verpakking: > ofwel op het titelblad, > ofwel op een schutblad dat in de verpakking zit. Dit schutblad moet idealiter de hele oppervlakte van de zending bedekken maar er dient minimum een formaat A5 voor een C4 zending gebruikt te worden. Het schutblad wordt op dezelfde plaats in identieke richting geplaatst en zodanig dat het zich niet kan verplaatsen in de verpakking 6. De plastic folie moet volledig transparant zijn ter hoogte van de adreszone. Ongeacht voor welke oplossing u kiest, moet er minstens 2 cm afstand zitten tussen het adreskader van de bestemmeling en alle andere gegevens die zichtbaar zijn onder de plastic folie of op de afdrukdrager, en dit in alle richtingen. Indien het adres afgedrukt wordt op een etiket, mag enkel het adres weergegeven zijn op het etiket. De andere informatie die hierboven vermeld wordt, mag: afgedrukt worden op een niet-transparante witte band; afgedrukt worden op het coverblad of op het schutblad. a Technische kenmerken van de plastic folie De folie en de lasnaad van de plastic folie moeten voldoende resistent zijn, zodat ze niet scheuren tijdens de automatische behandeling door de sorteermachines. De aanbevolen minimale dikte van de plastic folie is 25 micron voor plastic van het type LDPE (polyethyleen met lage dichtheid) en 14 micron voor plastic van het type HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid). De lasnaad van de plastic folie mag niet over het adres lopen, zodat dit volledig leesbaar blijft. De plastic folie mag niet electrostatisch geladen zijn. Daartoe moet het gebruikte materiaal antistatisch zijn en mag het geen statische lading ondergaan tijdens het verpakkingsproces. De folie mag niet veel groter zijn dan de inhoud. De lengte van de plastic verpakking mag niet meer dan 30 mm groter zijn dan de afmetingen van de inhoud (met een tolerantie van 10 mm voor de zendingen die meer dan 1 cm dik zijn). Het moet mogelijk zijn om te schrijven op de plastic folie, liefst op een witte, niet-transparante band. 5 Afsluitingen die het personeel van De Post zouden kunnen kwetsen of de andere zendingen zouden kunnen beschadigen (nietjes, paperclips, metalen oogjes) zijn niet toegestaan. 6 Bij de conditionering moeten alle zendingen in dezelfde richting geplaatst worden. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 3

6 Geplooide zendingen met een band eromheen Elk dagblad mag geplooid zijn, met een band eromheen. Het adres van de bestemmeling evenals het adres van de afzender en de naam van het dagblad moeten op de band staan. Het deel van de band met het adres van de bestemmeling moet zich op dezelfde zijde van de zending bevinden als de frankering (voorzijde) Zendingen zonder verpakking Als het dagblad verdeeld wordt zonder verpakking, moet het adres: afgedrukt zijn op de publicatie zelf of afgedrukt worden op een etiket dat op de publicatie gekleefd wordt of afgedrukt worden op een etiket waarmee het dagblad dichtgeplakt wordt Zendingen in enveloppe Indien het dagblad verdeeld wordt in een omslag, moeten alle elementen die vermeld zijn in de inleiding van punt 3 en die zichtbaar moeten zijn voor de diensten van De Post, op de buitenkant van de omslag terug te vinden zijn Voorzijde van de zendingen De voorzijde is de zijde waarop het adres van de bestemmeling en de frankering aangebracht zijn. Dat kan dus zijn: 1. de voorzijde van een plastic verpakking; 2. het schutblad; 3. het eerste coverblad; 4. de zijde van het dagblad waarop het adres van de bestemmeling staat, indien het dagblad geplooid is met een band eromheen; 5. de voorzijde van een omslag. 1. Als het adres van de bestemmeling op de plastic verpakking staat, moet de voorzijde de volgende regels respecteren: Het adres van de bestemmeling moet zich op ten minste 1,5 cm van de zijkant bevinden op een etiket, of op een niet-transparante witte band. Het adres van de afzender moet op een niet-transparante witte band staan of afgedrukt worden op het schutblad, ofwel op het coverblad: > op minstens 2 cm van het adres van de bestemmeling; > tenzij het adres van de afzender rechtstreeks op het titelblad afgedrukt wordt, moet het zich bovenaan links van het adres van de bestemmeling bevinden; > het moet voorafgegaan worden door de vermelding afz. of afzender en het moet perfect gealigneerd zijn daarmee; > de lettergrootte moet eveneens minstens 3 punten kleiner zijn dan die van het adres van de bestemmeling, indien dat afgedrukt wordt op het coverblad; > is bij voorkeur vet of cursief; > tenzij het adres van de afzender rechtstreeks op het titelblad afgedrukt wordt, mogen de lettertypes Arial en Verdana niet gebruikt worden voor het retouradres. Alle andere vereiste vermeldingen (zie intro punt 3) moeten eveneens op een niet-transparante witte band staan of afgedrukt worden op het schutblad, ofwel op het coverblad op minstens 2 cm van het adres van de bestemmeling. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 4

7 2. Als het adres van de bestemmeling afgedrukt wordt op een schutblad, moet de voorzijde de onderstaande regels respecteren: de frankering moet in de rechterbovenhoek staan. het adres van de bestemmeling moet zich op 1,5 cm van de rand bevinden. alle andere gegevens (zie punt 3) moeten zich op het schutblad bevinden, op minstens 2 cm van het adres van de bestemmeling. het adres van de afzender wordt rechtstreeks op het schutblad afgedrukt: > het moet zich bovenaan links van het adres van de bestemmeling bevinden; > op minstens 2 cm van het adres van de bestemmeling; > het moet voorafgegaan zijn door de vermelding afz. of afzender en moet perfect gealigneerd zijn daarmee; > de lettergrootte moet eveneens minstens 3 punten kleiner zijn dan die van het adres van de bestemmeling, als dat op het coverblad afgedrukt wordt; > is bij voorkeur vet of cursief; > de lettertypes Arial en Verdana mogen niet gebruikt worden voor het retouradres. Frankeerzone 15 mm Frankeerzone 15 mm 3. Als het adres van de bestemmeling op het eerste coverblad verschijnt: In dit geval is het dagblad niet verpakt of verpakt in een volledig transparant plastic folie ter hoogte van de adreszone. De voorzijde moet de volgende regels respecteren: het adres van de bestemmeling moet Newspaper > op een etiket staan of moet rechtstreeks op het coverblad 7 afgedrukt worden; > op minstens 1,5 cm van de zijkant staan; het adres van de afzender > moet afgedrukt zijn op de plastic folie op een niettransparante witte band of rechtstreeks op het coverblad; > moet op minstens 2 cm van het adres van de bestemmeling staan; > moet voorafgegaan worden door de vermelding afz. of afzender en het moet perfect gealigneerd zijn daarmee; > de lettergrootte moet eveneens minstens 3 punten kleiner zijn dan die van het adres van de bestemmeling, indien dat afgedrukt wordt op het coverblad; > is bij voorkeur vet of cursief; > tenzij het adres van de afzender rechtstreeks op het titelblad (coverblad) afgedrukt wordt, mogen de lettertypes Arial en Verdana niet gebruikt worden voor het retouradres. alle andere vereiste vermeldingen (zie intro punt 3) moeten > op het coverblad of op de plastic folie of op een niet-transparante witte band staan; > op minstens 2 cm van het adres van de bestemmeling staan. 7 Zie Algemene Bijlage - Kleurnormen Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 5

8 4. Als het dagblad geplooid wordt met een band eromheen, moeten het adres van de bestemmeling, de titel van de publicatie en het adres van de afzender op deze band staan en op dezelfde zijde als de frankering. De andere vermeldingen (zie punt 3) kunnen hierop eveneens aangebracht worden, ofwel op het coverblad. Het adres van de afzender moet: > bovenaan links van het adres van de bestemmeling staan; > op minstens 2 cm van het adres van de bestemmeling staan; > het moet voorafgegaan zijn door de vermelding afz. of afzender en moet perfect gealigneerd zijn daarmee; > de lettergrootte moet eveneens minstens 3 punten kleiner zijn dan die van het adres van de bestemmeling, indien dat afgedrukt wordt op het coverblad; > het is bij voorkeur vet of cursief; > de lettertypes Arial en Verdana mogen niet gebruikt worden voor het retouradres. Newspaper 5. De voorzijde van een omslag moet dezelfde regels respecteren als LARGE Format-zendingen zonder venster, zie Sectie Regels voor de voorbereiding van geadresseerde In dit deel leggen wij u uit hoe u uw post kunt voorbereiden om te beantwoorden aan de vereisten van De Post. Naargelang uw voorkeur en uw productieproces en eventueel uw overeenkomst, kunt u kiezen om uw zendingen al dan niet voor te sorteren. In België zijn er: Gent x BRUSSEL X ANTWERPEN X WIST U DAT 5 sorteercentra (Antwerpen X, Brussel X, Charleroi X, Gent X en Luik X) 19 sorteersectoren (gegroepeerd per postcode) 8 ongeveer 570 uitreikingskantoren. CHARLEROI X De vijf Belgische sorteercentra LUIK X 8 Zie Algemene Bijlage - Lijst van de sectoren. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 6

9 4.1. Niet-gesorteerde Beschrijving & minimale en maximale afgiftevolumes Een niet-gesorteerde afgifte houdt in dat de klant het product niet heeft voorbereid volgens de regels van De Post vermeld in de punten 4.2. en 4.3. De geadresseerde moeten steeds afgegeven worden in een MassPost Hypercentrum gesitueerd in een sorteercentrum (Doornik accepteert dus geen afgiften van geadresseerde ), en dit zonder kwantitatieve toegangscriteria. U mag tot stuks niet-gesorteerde afgeven. MassPost CENTRUM Min. & Max./Afgifte MassPost HYPERCENTRUM Min. & Max./Afgifte 1 > Conditionering 9 en etikettering Voor de conditionering van de geadresseerde kunt u kiezen tussen 3 mogelijkheden: a Optie 1: bakken in containers Minimum per container: 10 bakken moeten de containers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/ A5). Niet-gesorteerd Nietgesorteerd naam (minimale lettergrootte: 36); niet-gesorteerd (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; niet-gesorteerd. Alternatief 1: bakken op palletten Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plastic folie rond gewikkeld worden. moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Niet-gesorteerd Nietgesorteerd naam (minimale lettergrootte: 36); niet-gesorteerd (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; nietgesorteerd. 9 Voor meer informatie over de verschillende conditioneringen, zie Sectie 1, hoofdstuk Voorbereiding van uw zendingen, Conditionering. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 7

10 b Optie 2: conditioneringsbundels in restmailcontainers of op palletten Minimum per restmailcontainer: 200 kg of voor de helft gevuld Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog Minimum per bundel: 3 cm hoog moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. OF Niet-gesorteerd Nietgesorteerd naam (minimale lettergrootte: 36); niet-gesorteerd (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; niet-gesorteerd. c Optie 3: conditioneringsbundels in zakken in restmailcontainers Minimum per restmailcontainer: 200 kg of voor de helft gevuld moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5). Niet-gesorteerd Nietgesorteerd naam niet-gesorteerd (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; niet-gesorteerd. WIST U DAT De bladen (formaat etiket bak/a4/a5) voor de containers/restmailcontainers/palletten alsook de etiketten voor de bakken/zakken zijn beschikbaar op Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 8

11 4.2. Dagbladen voorgesorteerd per sorteersector Beschrijving & minimale en maximale afgiftevolumes De afzender moet zijn zendingen ordenen per sorteersector (dus in functie van de postcodes) en moet de voorbereidingsregels vermeld in Conditionering en etikettering hieronder respecteren. Tussen en stuks moeten geadresseerde voorgesorteerd worden per sector en verplicht afgegeven worden in een MassPost Hypercentrum gesitueerd in een sorteercentrum (Doornik accepteert dus geen afgiften van geadresseerde ). MassPost centrum Min. & Max./Afgifte MassPost hypercentrum Min. & Max./Afgifte > Conditionering 10 en etikettering a Optie 1: bakken in containers Minimum per container: 10 bakken 1. Container per sorteersector Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Elke bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De bakken worden in containers geplaatst. Elke container bevat uitsluitend producten van dezelfde sector container per sector (BRUSSEL X 10 12) 1 bak = 1 sector moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de containers voorzien worden van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/ A5). Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde ; sortering per sector. Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam (minimale lettergrootte: 36); nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. 10 Voor meer informatie over de verschillende conditioneringen, zie Sectie 1, hoofdstuk Voorbereiding van uw zendingen, Conditionering. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 9

12 2. Container per sorteercentrum Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per sorteersector (min. 10 bakken), is het mogelijk om de container aan te vullen met bakken van andere sectoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in bakken geplaatst BRUSSEL X container per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De container mag uitsluitend producten bevatten van sectoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren BRUSSEL X bak = 1 sector moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de containers voorzien worden van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/ A5). Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 36); geadresseerde ; sortering per sector. Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) per sector naam (minimale lettergrootte: 36); sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 10

13 3. Nationale container Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per sorteercentrum (min. 10 bakken), is het mogelijk om de container aan te vullen met bakken van andere sorteercentra (nationale container). Alle zendingen worden in bakken geplaatst BRUSSEL X 1 nationale container = meerdere sorteercentra Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De container mag producten bevatten van verschillende sorteercentra ANTWERPEN X 1 bak = 1 sector moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de containers voorzien worden van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/ A5). Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde ; sortering per sector. per sector Nationaal naam nationaal (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 11

14 Alternatief 1: bakken op palletten Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog 1. Pallet per sorteersector pallet per sorteersector (BRUSSEL X 10 12) 1 bak = 1 sector Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Elke bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De bakken worden op palletten geplaatst. Elke pallet bevat uitsluitend producten van dezelfde sector. Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plastic folie rond gewikkeld worden. moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde ; sortering per sector. Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 12

15 2. Pallet per sorteercentrum BRUSSEL X BRUSSEL X < 80 cm of < 200 kg < 80 cm of < 200 kg pallet per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) 1 bak = 1 sector Als er onvoldoende producten zijn om een pallet te vullen per sorteersector (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk de pallet aan te vullen met bakken van andere sectoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De pallet mag uitsluitend producten bevatten van sectoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plastic folie rond gewikkeld worden. moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming geadresseerde ; sortering per sector. Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) per sector naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 13

16 3. Nationale pallet BRUSSEL X < 80 cm of < 200 kg nationale pallet = verschillende sorteercentra Als er onvoldoende producten zijn om een pallet te vullen per sorteercentrum (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk de pallet aan te vullen met bakken van andere sorteercentra (nationale pallet). Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De pallet mag producten bevatten van verschillende sorteercentra ANTWERPEN X < 80 cm of < 200 kg 1 bak = 1 sector Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plastic folie rond gewikkeld worden. moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde ; sortering per sector. per sector Nationaal naam (minimale lettergrootte: 36); nationaal (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 14

17 b Optie 2: blinde bundels in restmailcontainers of op palletten Minimum per restmailcontainer: 200 kg of voor de helft gevuld Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog Minimum per bundel: 3 cm hoog 1. Restmailcontainer of pallet per sorteersector Alle zendingen worden in blinde bundels geplaatst. De bundels worden op palletten of in restmailcontainers geplaatst. Elke restmailcontainer of pallet bevat uitsluitend producten voor dezelfde sector container per sector (BRUSSEL X 10 12) OF pallet per sector (BRUSSEL X 10 12) moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. 1 bundel = 1 sector Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 15

18 2. Restmailcontainer of pallet per sorteercentrum < 80 cm of < 200 kg BRUSSEL X container per sorteercentrum = meerdere sorteersectoren (BRUSSEL X ) OF BRUSSEL X pallet per sorteercentrum (BRUSSEL X) BRUSSEL X < 80 cm 1 bundel = 1 sector of < 200 kg 1 bundel = 1 sector BRUSSEL X Als er onvoldoende producten zijn om een restmailcontainer te vullen (min. 200 kg of voor de helft gevuld) of een pallet (minstens 200 kg of 80 cm hoog) per sorteersector, is het mogelijk om een restmailcontainer of een pallet per sorteercentrum te vullen. Alle zendingen worden in blinde bundels geconditioneerd. Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde sector bevatten. moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. De restmailcontainer of de pallet mag uitsluitend producten bevatten van meerdere sectoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. Wat betreft de identificatie van de bundels: elke bundel wordt voorzien van een etiket op de buitenzijde van de bundel; de bundels worden van elkaar gescheiden door een kartonnen of papieren scheidingsvel dat dezelfde afmetingen heeft als de oppervlakte van de container of de pallet en waarop de volgende informatie moet staan: > code voor de identificatie van de sortering: Sector (bijv ), > per sector. Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde ; sortering per sector. Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) per sector naam (minimale lettergrootte: 36); sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 16

19 3. Nationale restmailcontainer of nationale pallet < 80 cm of < 200 kg BRUSSEL X 1 nationale container = meerdere sorteercentra OF BRUSSEL X 1 nationale pallet = meerdere sorteercentra ANTWERPEN X < 80 cm 1 bundel = 1 sector of < 200 kg 1 bundel = 1 sector ANTWERPEN X Als er onvoldoende producten zijn om een restmailcontainer te vullen (min. 200 kg of minstens voor de helft gevuld) of een pallet (minstens 200 kg of 80 cm hoog) per sorteercentrum, is het mogelijk om een nationale restmailcontainer of een nationale pallet te vullen. Alle zendingen worden in bundels geconditioneerd. De restmailcontainer of de pallet mag producten bevatten voor verschillende sorteercentra. Elke bundel mag uitsluitend producten van eenzelfde sorteersector bevatten. elke bundel wordt voorzien van een etiket op de buitenzijde van de bundel; de restmailcontainers worden voorzien van een identificatieblad (A4 of A5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde ; sortering per sector. per sector Nationaal naam (minimale lettergrootte: 36); nationaal (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 17

20 B Optie 3: blinde bundels in zakken in restmailcontainers Minimum per restmailcontainer: 200 kg of voor de helft gevuld 1. Restmailcontainer per sorteersector Alle zendingen worden geconditioneerd in blinde bundels die in zakken gelegd worden. De zakken worden in restmailcontainers geplaatst Een restmailcontainer bevat enkel producten voor dezelfde sector. 1 container per sector (BRUSSEL X 10 12) 1 zak = 1 sector Volume 5 kg of volume van halfgevulde zak moeten de zakken voorzien worden van een zaketiket; moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5). Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde ; sortering per sector. Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam (minimale lettergrootte: 36); nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 18

21 2. Restmailcontainer per sorteercentrum Als er onvoldoende producten zijn om een restmailcontainer te vullen per sorteersector (min. 200 kg of minstens voor de helft gevuld), is het mogelijk om een restmailcontainer te vullen per sorteercentrum. Alle zendingen worden geconditioneerd in blinde bundels die in zakken gelegd worden. BRUSSEL X container per sorteercentrum = meerdere sorteersectoren (BRUSSEL X) Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde sector bevatten. Een zak mag uitsluitend producten van eenzelfde sector bevatten. De container mag enkel zakken bevatten van sectoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren BRUSSEL X zak = 1 sector Volume 5 kg of volume van halfgevulde zak moeten de zakken voorzien worden van een zaketiket; moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5). Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde. sortering per sector. Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) per sector naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 19

22 3. Nationale restmailcontainer Als er niet voldoende zakken zijn om een restmailcontainer te vullen per sorteercentrum (min. 200 kg of minstens voor de helft gevuld), is het mogelijk om een nationale restmailcontainer te vullen. Alle zendingen worden geconditioneerd in blinde bundels die in zakken gelegd worden. BRUSSEL X 1 nationale container = meerdere sorteercentra BRUSSEL X Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde sector bevatten. Een zak mag uitsluitend producten van eenzelfde sorteersector bevatten. De restmailcontainer mag zakken van verschillende sorteercentra bevatten ANTWERPEN X 1 zak = 1 sector Volume 5 kg of volume van halfgevulde zak moeten de zakken voorzien worden van een zaketiket; moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5). Voorbeeld etiket Nummer van de Sector (bijv ) per sector naam nummer van de sector (bestemming) geadresseerde. sortering per sector. per sector Nationaal naam nationaal (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; sortering per sector. bij voorkeur 145 g/m2. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 20

23 4.3. Dagbladen voorgesorteerd per sorteersector en per uitreikingskantoor Beschrijving & minimale en maximale afgiftevolumes Elk uitreikingskantoor is een groepering van postcodes 11. De afgever moet zijn zendingen ordenen per uitreikingskantoor (dus in functie van de postcodes) en moet de voorbereidingsregels vermeld in Conditionering en etikettering hieronder respecteren. Vanaf stuks moeten geadresseerde verplicht voorgesorteerd worden per uitreikingskantoor en verplicht worden afgegeven in een MassPost Hypercentrum gesitueerd in een sorteercentrum (Doornik accepteert dus geen afgiften van geadresseerde ). MassPost CENTRUM Min. & Max./Afgifte MassPost Hypercentrum Min. & Max./Afgifte >... Conditionering 12 en etikettering a Optie 1: directe bakken in containers Minimum per container: 10 bakken 1. Container per uitreikingskantoor Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. Elke bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De bakken worden in containers geplaatst. PC1020 PC1020 PC1020 PC1020 PC1020 Elke container mag uitsluitend producten van eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. 1 container = 1 uitreikingskantoor (CP 1020) 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor moeten de containers voorzien worden van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/ A5). Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1020) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; 11 Zie Lijst van de postcodes op 12 Voor meer informatie over de verschillende conditioneringen, zie Sectie 1, hoofdstuk Voorbereiding van uw zendingen, Conditionering. Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 21

24 2. Container per sorteersector PC1000 PC1030 PC1000 Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per uitreikingskantoor (min. 10 bakken), is het mogelijk om een container per sector te vullen. Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. De bakken worden in containers geplaatst. PC1000 PC1030 BRUSSEL 1 1 container per sorteersector (BRUSSEL X 10 12) Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De container mag uitsluitend producten bevatten van de uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. PC1030 PC1030 PC1030 BRUSSEL 3 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de containers voorzien worden van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/ A5). Voorbeeld etiket Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1020) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) geadresseerde. Nummer van de Sector (bijv ) naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; WIST U DAT De bladen (formaat etiket bak/a4/a5) voor de containers/restmailcontainers/palletten en de etiketten voor de bakken/ zakken zijn beschikbaar op Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 22

25 3. Container per sorteercentrum PC1400 Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen (min. 10 bakken) per sector, is het mogelijk om een container per sorteercentrum te vullen. Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. PC1300 PC1300 PC1030 PC1180 BRUSSEL X PC1030 PC container per sorteercentrum = meerdere sorteersectoren (BRUSSEL X) Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De container mag uitsluitend producten bevatten van de uitreikingskantoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. PC1300 PC1300 PC1400 BRUSSEL X directe bak = 1 uitreikingskantoor moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de containers voorzien worden van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/ A5). Voorbeeld etiket Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1020) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) geadresseerde ; Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 23

26 Alternatief 1: directe bakken op palletten Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog 1. Pallet per uitreikingskantoor PC1020 PC1020 PC1020 PC1020 PC pallet = 1 uitreikingskantoor (PC 1020) 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. Elke bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De bakken worden op palletten geplaatst. Elke pallet mag uitsluitend producten van eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plastic folie rond gewikkeld worden. moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) geadresseerde ; Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 24

27 2. Pallet per sorteersector BRUSSEL 1 PC1030 PC1030 PC1030 BRUSSEL 2 < 80 cm of < 200 kg < 80 cm of < 200 kg PC1000 PC1000 PC1030 PC1030 PC pallet per sector = verschillende uitreikingskantoren (BRUSSEL X 10 12) 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Als er onvoldoende producten zijn om een pallet te vullen per uitreikingskantoor (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk de pallet aan te vullen met bakken van andere uitreikingskantoren van dezelfde sorteersector. Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De pallet mag uitsluitend producten bevatten van uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plastic folie rond gewikkeld worden. moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) geadresseerde. Nummer van de Sector (bijv ) naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 25

28 3. Pallet per sorteercentrum PC1030 PC1180 BRUSSEL X PC1400 PC1300 PC1400 BRUSSEL X < 80 cm of < 200 kg < 80 cm of < 200 kg PC1030 PC1400 PC1030 PC1400 PC pallet per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Als er onvoldoende producten zijn om een pallet te vullen per sorteersector (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk de pallet aan te vullen met bakken van andere uitreikingskantoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De pallet mag uitsluitend producten bevatten van de uitreikingskantoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plastic folie rond gewikkeld worden. moeten de bakken voorzien worden van een etiket; moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) geadresseerde ; Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 26

29 b Optie 2: directe bundels in restmailcontainers of op palletten Minimum per restmailcontainer: 200 kg of voor de helft gevuld Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog Minimum per bundel: 3 cm hoog 1. Restmailcontainer of pallet per uitreikingskantoor Alle zendingen worden in directe bundels geconditioneerd. De bundels worden op palletten of in restmailcontainers geplaatst. PC1000 OF PC1000 Elke restmailcontainer of pallet mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. 1 container per uitreikingskantoor (BRUSSEL 1 (PC 1000)) 1 pallet per uitreikingskantoor (BRUSSEL 1 (PC 1000)) 1 directe bundel = 1 uitreikingskantoor moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 27

30 2. Restmailcontainer of pallet per sorteersector PC1030 PC1030 PC1030 PC1030 PC1030 PC1030 < 80 cm of < 200 kg BRUSSEL 1 1 container per sector (BRUSSEL X 10 12) OF BRUSSEL 1 1 pallet per sector (BRUSSEL X 10 12) PC1030 PC1030 PC1030 BRUSSEL 3 1 directe bundel = 1 uitreikingskantoor PC1030 PC1030 PC1030 BRUSSEL 3 < 80 cm of < 200 kg 1 directe bundel = 1 uitreikingskantoor Als er onvoldoende producten zijn om een restmailcontainer te vullen (min. 200 kg of voor de helft gevuld) of een pallet (minstens 200 kg of 80 cm hoog) per uitreikingskantoor, is het mogelijk om de container of de pallet aan te vullen met bundels van andere uitreikingskantoren van dezelfde sorteersector. Alle zendingen worden in directe bundels geconditioneerd. De bundels worden op palletten of op restmailcontainers geplaatst. Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De restmailcontainer of de pallet mag uitsluitend producten bevatten van de uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet. Nummer van de Sector (bijv ) naam nummer van de sector (bestemming (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 28

31 3. Restmailcontainer of pallet per sorteercentrum PC1300 PC1030 PC1300 PC1300 PC1030 PC1030 < 80 cm of < 200 kg BRUSSEL container per sorteercentrum (BRUSSEL X) OF BRUSSEL pallet per sorteercentrum (BRUSSEL X) PC1300 PC1300 PC1300 BRUSSEL directe bundel = 1 uitreikingskantoor PC1300 PC1300 PC1300 BRUSSEL < 80 cm of < 200 kg 1 directe bundel = 1 uitreikingskantoor Als er onvoldoende producten zijn om een restmailcontainer te vullen (min. 200 kg of voor de helft gevuld) of een pallet (minstens 200 kg of 80 cm hoog) per sorteersector, is het mogelijk om de container of de pallet aan te vullen met bundels van andere uitreikingskantoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in directe bundels geconditioneerd. Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De restmailcontainer of de pallet mag uitsluitend producten bevatten van de uitreikingskantoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); moeten de palletten voorzien worden van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op een van de kortste zijden van de pallet en het andere bovenop de pallet; moeten de directe bundels van elkaar gescheiden worden door een kartonnen of papieren scheidingsvel dat dezelfde afmetingen heeft als de oppervlakte van de restmailcontainer of de pallet en waarop de volgende informatie moet staan: > code voor de identificatie van de sortering: sector (bijv ), en uitreikingskantoor (postcode, bijv. 1000); > Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 29

32 c Optie 3: directe zakken in restmailcontainers 1. In restmailcontainer per uitreikingskantoor Alle zendingen worden geconditioneerd in directe bundels die in zakken gelegd worden. De zakken worden in restmailcontainers geplaatst. 1 container = 1 uitreikingskantoor (BRUSSEL 1 (PC 1000)) 1 zak = 1 uitreikingskantoor Volume 5 kg of volume van halfgevulde zak Een zak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. Een restmailcontainer mag enkel zakken van eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5). Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 30

33 2. Restmailcontainer per sorteersector PC1030 PC1000 PC1030 PC1000 Als er onvoldoende zakken zijn om een restmailcontainer te vullen per uitreikingskantoor (min. 200 kg of minstens voor de helft gevuld), is het mogelijk om een restmailcontainer te vullen per sector. Alle zendingen worden geconditioneerd in directe bundels die in zakken gelegd worden. De zakken worden in restmailcontainers geplaatst. BRUSSEL X 1 1 container per sorteersector (BRUSSEL X 10 12) Een zak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De restmailcontainer mag enkel zakken bevatten van uitreikingskantoren die tot eenzelfde sorteersector behoren. PC1030 PC1030 BRUSSEL X 3 1 zak = 1 uitreikingskantoor Volume 5 kg of volume van halfgevulde zak moeten de zakken voorzien worden van een zaketiket; moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5). Voorbeeld etiket Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) geadresseerde ; Nummer van de Sector (bijv ) naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 31

34 3. Restmailcontainer per sorteercentrum PC1000 PC1000 PC1300 PC1300 Als er onvoldoende zakken zijn om een restmailcontainer te vullen per sector (min. 200 kg of minstens voor de helft gevuld), is het mogelijk om een restmailcontainer te vullen per sorteercentrum. Alle zendingen worden geconditioneerd in directe bundels die in zakken gelegd worden. De zakken worden in restmailcontainers geplaatst. BRUSSEL X container per sorteercentrum (BRUSSEL X) Een zak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De restmailcontainer mag zakken bevatten van verschillende uitreikingskantoren die tot eenzelfde sorteercentrum behoren. PC1300 PC1300 BRUSSEL X zak = 1 uitreikingskantoor Volume 5 kg of volume van halfgevulde zak moeten de zakken voorzien worden van een zaketiket; moeten de restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5). Voorbeeld etiket Nummer van het uitreikingskantoor (bijv. 1000) naam nummer van het uitreikingskantoor (bestemming) geadresseerde ; Sorteercentrum (bijv. BRUSSEL X) naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde ; Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 32

35 4.4. Dagbladen die geadresseerd worden aan verkopers of bibliotheken door de uitgever De geadresseerde die bestemd zijn voor verkopers of bibliotheken, kunnen geleverd worden in de vorm van publicatiepakketten (zakken) met een maximumgewicht van 27 kg of in de vorm van bundels met een maximumgewicht van 7 kg. Op het etiket dat op de zak of op de bundel gekleefd wordt, moet zowel het volledige adres van de bestemmeling staan, als de vermelding Pakket voor het volgende adres. Pakket voor het volgende adres: Bibliotheek XY Poststraat Brussel Voorbeeld 4.5. Afgifte- en leveringstermijnen De geadresseerde worden geleverd op D+1 als de uitgever één van de volgende 3 voorwaarden vervult: de geadresseerde, voorgesorteerd per sector, worden vóór 17 uur afgegeven in het MassPost Hypercentrum, gesitueerd in een sorteercentrum. de geadresseerde, voorgesorteerd per sector, worden vóór 23 uur in Brussel X afgegeven. Onder voorbehoud van een voorafgaand akkoord met De Post, is het mogelijk om een afgifte te doen op de loskade van Brussel X tot uur, op voorwaarde dat de voorgesorteerd zijn per Depot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Service Centre ( ). de geadresseerde, voorgesorteerd per sector en per uitreikingskantoor, worden afgegeven in het juiste sorteercentrum van het desbetreffende uitreikingskantoor en dit vóór een bepaald uur dat vooraf afgesproken is met het sorteercentrum. 5. Al dan niet publicitaire supplementen bij geadresseerde 13 Onder de informatieve of publicitaire supplementen bij de geadresseerde vallen: catalogen, mededelingen, inlegbladen, stalen of andere voorwerpen die niet aan de publicatie gehecht zijn door een procedé dat gangbaar is in een drukkerij (bijvoorbeeld: op de publicatie geplakt, vastgeniet, enz.). Al wat vastgehecht is aan de publicatie, maakt deel uit van de publicatie zelf en wordt dus niet beschouwd als een supplement. Opmerking Het supplement moet voor alle bestemmelingen hetzelfde zijn en mag niet apart verdeeld worden (los van de publicatie). 13 Zie het postreglement op Versie 3.1. April 2009 I Sectie 5 I Pagina 33

Pers. Bijlagen 34 Aanvraag uitreiking op dag +2 34 Verzoek tot goedkeuring of wijziging 35

Pers. Bijlagen 34 Aanvraag uitreiking op dag +2 34 Verzoek tot goedkeuring of wijziging 35 Pers pers 1 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd tijdschrift en een geadresseerd dagblad 1 2. Afmetingen, gewicht & dikte 2 3. Lay-out van de zendingen 2 4. Regels voor de

Nadere informatie

Geadresseerde pers. en te respecteren voorwaarden voor

Geadresseerde pers. en te respecteren voorwaarden voor Pers Geadresseerde pers 1. B eschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd tijdschrift en een geadresseerd dagblad 2. Afmetingen, gewicht & dikte 3. Lay-out van de zendingen 4. Regels

Nadere informatie

7. De geadresseerde pers

7. De geadresseerde pers 7. De geadresseerde pers Inhoudstafel 1. Definitie en voorwaarden.... 1 1.1 De supplementen... 1 2. Afmetingen, gewicht en dikte... 2 3. Lay-out van de zendingen... 3 3.1 Verplichte vermeldingen... 3 3.2

Nadere informatie

3. Aangetekende Zendingen

3. Aangetekende Zendingen 3. Aangetekende Zendingen >> Creatie Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Voorbereiding van uw zendingen Conditionering: in het algemeen Sorteeropties Afgifte Bijlagen Lijst 208 2 0 0

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op:

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op: PERIODIEK partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen periodieken met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel van

Nadere informatie

8. Te adresseren pers (PostAbo)

8. Te adresseren pers (PostAbo) 8. Te adresseren pers (PostAbo) Inhoudstafel. Definitie en voorwaarden..... De supplementen... 2. Afmetingen, gewicht & dikte... 2 3. Lay-out van de zendingen... 2 4. Voorbereiding van de zendingen....

Nadere informatie

Periodiek partijen België

Periodiek partijen België Periodiek partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen periodieken met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel van

Nadere informatie

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008 Enveloppen nieuwe richtlijnen vanaf //008 Steenweg Deinze, 980 Nazareth Tel. 09 89 0 9 Fax 09 89 0 00-89 0 08 ods@schaubroeck.be www.schaubroeck.be Wijziging: Vanaf januari 008 gelden nieuwe bepalingen

Nadere informatie

Aangetekende zendingen

Aangetekende zendingen Aangetekende zendingen Creatie Voorbereiding van uw zendingen 0 Afgifte Bijlage 2 Creatie. Afmetingen, gewicht & dikte.. Aangetekende SMALL Format-zendingen.2. Aangetekende LARGE Format-zendingen.3. Aangetekende

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte wat zijn de grote inhoudelijke veranderingen in de MassPost Gids 2012? In sectie 1 Brieven: Meer gebruiksgemak voor Small formaat: De adresseringsregels

Nadere informatie

Maak het u gemakkelijk: volg de MassPost Gids

Maak het u gemakkelijk: volg de MassPost Gids Maak het u gemakkelijk: volg de MassPost Gids >> Deze praktische gids toont u hoe u het best grote hoeveelheden zendingen afgeeft. Goed voorbereide zendingen kunnen immers sneller en tegen voordeligere

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte Wat zijn inhoudelijk de grote veranderingen in de MassPost gids 2014? In sectie 1 - Brieven De hoogte van de indexatiezone bedraagt 30mm (einde

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte wat zijn de grote wat zijn inhoudelijk de grote veranderingen inhoudelijke veranderingen in de MassPost gids 2013? in de MassPost Gids 2012? In

Nadere informatie

2. distripost. Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

2. distripost. Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2 Waar en hoe GEEFT u uw Distripostzending AF? 1. Wat moet u meebrengen bij uw? p. 2 2. Wat zijn uw voorwaarden? p. 2 2.1. Centrale reservatie p. 3 2.1.1. Dag-4 (bulk) p. 4 2.1.2. Dag-1 (klaar voor verzending)

Nadere informatie

3. De aangetekende zendingen

3. De aangetekende zendingen 3. De aangetekende zendingen Inhoudstafel 1. (Binnenlandse) aangetekende zendingen aanmaken... 1 1.1 Definitie & kenmerken van een aangetekende zending... 1 1.2 Afmetingen, gewicht & dikte... 2 1.2.1 Small

Nadere informatie

PARTIJEN DRUKWERK KLEINER DAN 500 STUKS WORDEN ALS LOSSE POST BUITENLAND VERWERKT TEGEN DE DAARVOOR GELDENDE TARIEVEN.

PARTIJEN DRUKWERK KLEINER DAN 500 STUKS WORDEN ALS LOSSE POST BUITENLAND VERWERKT TEGEN DE DAARVOOR GELDENDE TARIEVEN. DIRECT MAIL partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen direct mail met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel

Nadere informatie

3. De aangetekende zendingen

3. De aangetekende zendingen 3. De aangetekende zendingen Inhoudstafel 1. (Binnenlandse) aangetekende zendingen aanmaken... 1 1.1 Definitie & kenmerken van een aangetekende zending... 1 1.2 Afmetingen, gewicht & dikte... 2 1.2.1 Small

Nadere informatie

4. Taxipost. Internationale pakketten. bijlage afgifteborderel voor pakketten. producten & opties. voorbereiding & afgifte van uw zendingen

4. Taxipost. Internationale pakketten. bijlage afgifteborderel voor pakketten. producten & opties. voorbereiding & afgifte van uw zendingen 4. Taxipost >> Nationale pakketten producten & opties creatie voorbereiding & afgifte van uw zendingen Internationale pakketten producten & opties creatie voorbereiding & afgifte van uw zendingen bijlage

Nadere informatie

tarieven geldig vanaf 01.01.2009 bedrijven Geadresseerde commerciële zendingen Huis-aan-huis Taxipost-pakketten

tarieven geldig vanaf 01.01.2009 bedrijven Geadresseerde commerciële zendingen Huis-aan-huis Taxipost-pakketten tarieven geldig vanaf 01.01.2009 Voorkeurtarieven voor de bedrijven Geadresseerde commerciële zendingen Huisaanhuis Taxipostpakketten Geadresseerd reclamedrukwerk Definitie Formaten Tarieven Afgifte en

Nadere informatie

Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 2012

Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 2012 Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 202 De bedoeling van dit document is u om de voornaamste kenmerken van de producten en tarieven 202 van toepassing op de behandeling en uitreiking

Nadere informatie

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Geldig vanaf 01.01.2016 Inhoud Brieven in hoeveelheden 3 1. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6 1. Direct Mail 6 1.1. Definitie 6 1.2.

Nadere informatie

Vormgeven van postzendingen. Praktische richtlijnen voor het vormgeven van automatisch verwerkbare post

Vormgeven van postzendingen. Praktische richtlijnen voor het vormgeven van automatisch verwerkbare post Vormgeven van postzendingen Praktische richtlijnen voor het vormgeven van automatisch verwerkbare post Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemeen 4 2. Enveloppen en andere verpakkingen vormgeven 5 3. Indelen

Nadere informatie

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN Welke verpakkingsmethode u kiest, hangt af van de aard en het formaat van het werk, van het budget, enz. De materialen die u gebruikt, moeten chemisch inert zijn.

Nadere informatie

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post?

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post? 7. Algemene bijlagen I. Hoe contact opnemen met De Post? II. Lijst van MassPost (Hyper)Centra III. Lijst van sectoren IV. Frankeermogelijkheden V. Afmetingen zendingen op ware grootte VI. normen omtrent

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post?

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post? 7. Algemene bijlagen I. Hoe contact opnemen met De Post? II. Lijst van MassPost (Hyper)Centra III. Lijst van sectoren IV. Frankeermogelijkheden V. Afmetingen zendingen op ware grootte VI. normen omtrent

Nadere informatie

Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending?

Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending? Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending? 1. Centrale p. 3 1.1. Hoe reserveren? p. 3 1.2. Voor welke distributiezones? p. 3 1.3. Wanneer een Distripost-zending reserveren? p. 3 1.4. Hoe vult u een aanvraag

Nadere informatie

2. De geadresseerde zendingen

2. De geadresseerde zendingen 2. De geadresseerde zendingen Creatie - Small Format 1 Creatie - Large Format 12 Creatie - Special Format 24 Mail ID-technologie 28 Voorbereiding van uw zendingen - Conditionering 33 Voorbereiding van

Nadere informatie

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm.

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm. Vormgeven van postzendingen U kunt door deze brochure bladeren door op de onderstreepte linkjes te klikken. Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót

Nadere informatie

2 gloednieuwe sorteerinstallaties voor een nog betere V.I.P.-behandeling voor uw pakketten.

2 gloednieuwe sorteerinstallaties voor een nog betere V.I.P.-behandeling voor uw pakketten. 2 gloednieuwe sorteerinstallaties voor een nog betere V.I.P.-behandeling voor uw pakketten. Taxipost investeert in 2 hypermoderne sorteerinstallaties. 2 hypermoderne sorteerinstallaties verwerken tot 15.000

Nadere informatie

Voorwaarden Vormgeven van poststukken

Voorwaarden Vormgeven van poststukken Voorwaarden Vormgeven van poststukken Waar moet u rekening mee houden? U kunt door deze voorwaarden bladeren door op de onderstreepte links te klikken. Postzegel niet nodig Inhoud Inleiding 2 Formaatindeling

Nadere informatie

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

5. Antwoord met port betaald door de afzender (MaxiResponse)

5. Antwoord met port betaald door de afzender (MaxiResponse) 5. Antwoord met port betaald door de afzender (MaxiResponse) Inhoudsopgave 1. Definitie en formules... 1 2. Webtool... 1 3. Technische kenmerken en lay-out... 2 3.1 MaxiResponse ECO... 2 3.2 MaxiResponse

Nadere informatie

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

Voorwaarden Vormgeven van poststukken

Voorwaarden Vormgeven van poststukken Voorwaarden Vormgeven van poststukken Waar moet u rekening mee houden? U kunt door deze voorwaarden bladeren door op de onderstreepte links te klikken. Postzegel niet nodig Inhoud Inleiding 2 Formaatindeling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene bijlagen. Overzicht

Inhoudstafel. Algemene bijlagen. Overzicht Algemene bijlagen Overzicht Algemene bijlagen Inhoudstafel 1. Hoe contact opnemen met bpost?... 1 1.1 Vragen en inlichtingen van algemene aard.... 1 1.2 Specifieke vragen over bpack... 1 2. Lijst van de

Nadere informatie

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprika's van de variëteiten 1 (cultivars) van Capsicum annuum L. die bestemd zijn voor levering als vers product

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

producten en tarieven 2013 grote volumes administratieve brieven

producten en tarieven 2013 grote volumes administratieve brieven producten en tarieven 2013 grote volumes administratieve brieven 2 stafel Introductie 3 Clean Mail 2013 4 Contractuele tarieven 2013 5 Introductie 5 Kortingen 6 Tariefformule Instant Advantage 6 Tariefformule

Nadere informatie

Vormgeven van poststukken

Vormgeven van poststukken Vormgeven van poststukken Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót kg en een maximale afmeting van 80 x 6 x mm. U kunt door deze brochure bladeren door

Nadere informatie

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Van toepassing vanaf 17 november 2014 Verschaft de inhoud van mijn zending toegang tot Direct Mail tarieven? De precieze omschrijving van de inhoudscriteria

Nadere informatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie Technische fiche Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering huis-aan-huiscommunicatie Drukwerk specificaties maximaal formaat Afmetingen De hoogte

Nadere informatie

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Vo (EG) 730/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op wortelen van variëteiten (cultivars) afgeleid van Daucus carota L.,

Nadere informatie

Voorkeurtarieven voor bedrijven

Voorkeurtarieven voor bedrijven Tarieven geldig vanaf 01.01.2010 Voorkeurtarieven voor bedrijven > geadresseerde commerciële zendingen > huis-aan-huiszendingen > Taxipost-pakketten Geadresseerde commerciële zendingen 1. Definitie 2.

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprikavariëteiten

Nadere informatie

Technische Informatie INSERTING. De Standaard Het Nieuwsblad Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg L Avenir

Technische Informatie INSERTING. De Standaard Het Nieuwsblad Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg L Avenir Technische Informatie INSERTING 2017 De Standaard Het Nieuwsblad Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg L Avenir INSERTING Reservering en orders: Voor reservatie van het inlegblad in een titel: website:

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Gemengd Formaat: mag verschillen Verpakking: mag verschillen Inhoud: mag verschillen Uiterlijk: mag verschillen Het tarief van Gemengd wordt bepaald door het aantal stuks en het gemiddelde gewicht per

Nadere informatie

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 2 Collect & Send _ Gebruikersgids Inhoud Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wat heeft u nodig? 3 Bakken of zakken

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

voorkeurtarieven * voor bedrijven Direct Mail huis-aan-huiszendingen pakketten

voorkeurtarieven * voor bedrijven Direct Mail huis-aan-huiszendingen pakketten voorkeurtarieven * voor bedrijven Direct Mail huis-aan-huiszendingen pakketten * tarieven geldig vanaf 01.01.2013 Direct Mail inhoud Direct Mail 3 1. definitie 3 2. formaten 4 3. tarieven 6 4. frankering

Nadere informatie

DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES

DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op perziken en nectarines van de variëteiten (cultivars) van Prunus persica Sieb. et Zucc. die bestemd zijn

Nadere informatie

De juiste manier om post te adresseren

De juiste manier om post te adresseren >> Een goed opgesteld adres is leesbaar, volledig, juist en ondubbelzinnig. Help ons u beter van dienst te zijn! Als u enkele zeer eenvoudige aanbevelingen opvolgt, kunnen wij uw post sneller en beter

Nadere informatie

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011 wenst u meer informatie over onze oplossingen? ons commercieel team staat voor u klaar : 02 201 11 11 www.bpost.be V.U. Christian du Jardin, Muntcentrum, 1000 Brussel. RPR Brussel. OIP Code 250000002188.

Nadere informatie

Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen

Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen Verpakkingsinstructie archieven Objectsoorten: Losse stukken en gebonden delen Verpakking: Algemeen Archiefbescheiden zijn vrij van stof en vuil Archiefbescheiden zijn vrij van insecten en schimmel. Metalen

Nadere informatie

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids Afhaling ten Huize Gebruikersgids Inhoud 1. INLEIDING... 1. Hoe gaat het in zijn werk?.... 2. Wat heeft u nodig?.... 05 06 06 2. WELKE ZENDINGEN KUNT U LATEN AFHALEN?... 1. Type.... 2. Gewicht en volume....

Nadere informatie

AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART

AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART 1. Context 1.1. De ontwikkeling van de betrekkingen tussen de makelaars en de maatschappijen, die tot uiting komt in het delegeren van bevoegdheid

Nadere informatie

6. De nietgeadresseerde. zendingen (Distripost)

6. De nietgeadresseerde. zendingen (Distripost) 6. De nietgeadresseerde zendingen (Distripost) Inhoudstafel 1. Definitie van het product Distripost (zendingen zonder adres)... 1 1.1 Kenmerken van de zendingen voor commerciële doeleinden (Distripost

Nadere informatie

CODES Binnenformaat Type Kleur Verk.eenh. Aantal/pallet

CODES Binnenformaat Type Kleur Verk.eenh. Aantal/pallet HOE HET JUISTE FORMAAT VOOR UW OMSLAGEN BESTELLEN : 1- De lengte en breedte van het te verpakken product meten. 2- Bij elke afmeting de dikte van het product toevoegen. 3- Een bijkomende marge voorzien

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen

Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen Onze oplossingen 2017 voor zendingen van Brieven in grote aantallen: alles wat u moet weten Inhoud 1. Inleiding 3 2. De niet-contractuele

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN MOUSTIQUE

CREATIEVE OPLOSSINGEN MOUSTIQUE CREATIEVE OPLOSSINGEN MOUSTIQUE GATEFOLD...3 SUPERGATEFOLD...4 DUBBELE GATEFOLD...5 VASTE INSERT - 2p tot 40p...6 VASTE INSERT 6p...7 LOSSE INSTEEK...8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK...9 POP-UP... 10 OPKLEVEN SACHETS...

Nadere informatie

Vragen over het bestek en de bijlagen:

Vragen over het bestek en de bijlagen: Vragen over het bestek en de bijlagen: OPMERKING VOORAF Voor een reeks vragen wordt naar de Uitgevers doorverwezen voor meer informatie. Het BIPT wenst daarbij te verduidelijken dat de Uitgevers op de

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen

Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2018 - Zendingen van Brieven in grote aantallen.indd 1 29/09/17 16:41 Onze oplossingen 2018 voor zendingen

Nadere informatie

DEEL 10: HANDELSNORM VOOR TOMATEN

DEEL 10: HANDELSNORM VOOR TOMATEN DEEL 10: HANDELSNORM VOOR TOMATEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op tomatenvariëteiten (cultivars) van Solanum lycopersicum L. die bestemd zijn voor levering als vers product aan

Nadere informatie

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING?

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? Geblazen (Blown) rekfolie Deze folie is zeer sterk. Dezelfde als handmatige folie, standaardfolie

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Maximumformaat: Formaat: mag Uiterlijk: mag Het tarief van gemiddelde gewicht per stuk van de partij. gadget Productcode 2821 Minimumorder/ -aantal 17,50 250 1.000 2.500 100 500-2.000 Productcode 2822

Nadere informatie

Aanleveren grafisch materiaal

Aanleveren grafisch materiaal anleveren grafisch materiaal INLEGKRTEN PLUS NEDERLND (1/2) Zie kalenders. Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te gebeuren, verplicht vergezeld van een verzendnota

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 790/00, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 717/01, Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 TOMATEN

Vo (EG) Nr. 790/00, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 717/01, Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 TOMATEN Vo (EG) Nr. 790/00, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 717/01, Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 TOMATEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op tomaten van de variëteiten (cultivars) van

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN TEVE-BLAD SANOMA MEDIA BELGIUM NV STATIONSSTRAAT 55-2800 MECHELEN - TEL: 0032 (0)15 67 80 00

CREATIEVE OPLOSSINGEN TEVE-BLAD SANOMA MEDIA BELGIUM NV STATIONSSTRAAT 55-2800 MECHELEN - TEL: 0032 (0)15 67 80 00 CREATIEVE OPLOSSINGEN TEVE-BLAD GATEFOLD... 3 SUPERGATEFOLD... 4 DUBBELE GATEFOLD... 5 VASTE INSERT - 2p tot 24p... 6 VASTE INSERT 6p.... 7 LOSSE INSTEEK... 8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK... 9 POP-UP... 10 OPKLEVEN

Nadere informatie

Verpakkingen. Goed verpakt, perfect geleverd

Verpakkingen. Goed verpakt, perfect geleverd Verpakkingen Goed verpakt, perfect geleverd De verpakkingsoplossingen van TNT Express TNT-verpakkingsrichtlijnen voor een intacte levering TNT Express doet zijn uiterste best om uw zendingen vlekkeloos

Nadere informatie

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? 1. Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2. Afgifte en uren van afgifte 3. Lijst van sectoren 4

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? 1. Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2. Afgifte en uren van afgifte 3. Lijst van sectoren 4 Algemene bijlagen Hoe contact opnemen met bpost? 1 Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2 Afgifte en uren van afgifte 3 Lijst van sectoren 4 Frankeermogelijkheden 5 1. De frankeermachine 5 2. Port betaald

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN STORY

CREATIEVE OPLOSSINGEN STORY CREATIEVE OPLOSSINGEN STORY GATEFOLD...3 DUBBELE GATEFOLD...5 SUPERGATEFOLD...4 VASTE INSERT - 2p tot 40p...6 VASTE INSERT 6p....7 LOSSE INSTEEK...8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK...9 POP-UP... 10 OPKLEVEN SACHETS...

Nadere informatie

INSERTING Reserveren en voorleggen van maquette

INSERTING Reserveren en voorleggen van maquette Reserveren en voorleggen van maquette Reservering en orders: Minimum 3 weken voor verschijning (annuleren mogelijk tot 2 weken voor verschijning) Belangrijk! In te steken drukwerken of dummy's dienen steeds

Nadere informatie

Wat kost een magazine? 1. Creatie

Wat kost een magazine? 1. Creatie Wat kost een magazine? Wie een nieuw magazine bedenkt, kan maar beter weten wat dat mooi bedachte concept bij uitvoering zo ongeveer zal kosten. De handlleiding hieronder geeft stap voor stap aan hoe je

Nadere informatie

Nationale pakketten Internationale pakketten

Nationale pakketten Internationale pakketten Pakketten Nationale pakketten 1 Internationale pakketten 11 Nationale pakketten Diensten & opties 1 Creatie 3 1. Afmetingen, gewicht & dikte 3 2. Lay-out van de zendingen 4 2.1. Voorzijde van het pakket

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN HUMO

CREATIEVE OPLOSSINGEN HUMO CREATIEVE OPLOSSINGEN HUMO GATEFOLD... 3 DUBBELE GATEFOLD... 4 SUPERGATEFOLD... 5 VASTE INSERT - 4p tot 40p... 6 VASTE INSERT 6p.... 7 LOSSE INSTEEK... 8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK... 9 POP-UP... 10 OPKLEVEN

Nadere informatie

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Van toepassing vanaf 17 november 2014 Verschaft de inhoud van mijn zending toegang tot Direct Mail tarieven? De precieze omschrijving van de inhoudscriteria

Nadere informatie

Aanleveren grafisch materiaal

Aanleveren grafisch materiaal anleveren grafisch materiaal Inlegkaarten Plaats uitsluitend na overleg Formaten NTWOORDKRT MX MIN 115 115 150 80 150 115 Kopgesneden: bovenaan 5 mm afsnede voorzien Voetgesneden: onderaan 5 mm afsnede

Nadere informatie

Frankeermachine. Gebruikersgids

Frankeermachine. Gebruikersgids Frankeermachine Gebruikersgids 2 Inhoud 1. INLEIDING 1. Gebruikstoelating... 6 2. Identificatienummer van uw Frankeermachine... 6 3. Bevoorraden van de frankeerrekening... 7 2. AAN DE SLAG MET UW FRANKEERMACHINE

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_19920918 / 2009-07-11 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 18 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit betreffende de benamingen

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN FEELING SANOMA MEDIA BELGIUM NV STATIONSSTRAAT MECHELEN - TEL: 0032 (0)

CREATIEVE OPLOSSINGEN FEELING SANOMA MEDIA BELGIUM NV STATIONSSTRAAT MECHELEN - TEL: 0032 (0) CREATIEVE OPLOSSINGEN FEELING GATEFOLD... 3 SUPERGATEFOLD... 4 DUBBELE GATEFOLD... 5 VASTE INSERT - 2p tot 40p... 6 VASTE INSERT 6p.... 7 LOSSE INSTEEK... 8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK... 9 POP-UP... 10 OPKLEVEN

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Maximumformaat: Formaat: mag Inhoud: mag Uiterlijk: mag Productcode 2821 Bezorging op dinsdag tot en met zaterdag Minimumorder/ -aantal 22 1.000 2. 1 Productcode 2822 73,9 68,0 61,3 60,5 110,7 101,9 91,9

Nadere informatie

Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen

Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen Stappenplan voor de bewaargeving bij het Rijksarchief van minuten en repertoria van notarissen Inleiding Voorbereiding Ordenen van de repertoria en minuten Een voorlopige inventaris opmaken - Samenstelling

Nadere informatie

ADVERTEREN IN BDW. ConCePt. inhoud. Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal nieuws -- economie -- opinie

ADVERTEREN IN BDW. ConCePt. inhoud. Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal nieuws -- economie -- opinie ADVERTEREN IN BDW identikit ConCePt Gratis stadskrant met het belangrijkste stadsnieuws, de interessantste Brusselaars, de boeiendste reportages. inhoud Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal

Nadere informatie

Drukwerkdozen Grijskarton

Drukwerkdozen Grijskarton Drukwerkdozen Drukwerkdozen Grijskarton Voor verpakking van drukwerk op A4 formaat Een verpakkingseenheid bestaat uit 50 dozen en 50 deksels materiaal gewicht Drukwerkdozen Grijskarton Artikelnr. DIN mm

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN

CREATIEVE OPLOSSINGEN CREATIEVE OPLOSSINGEN LA SANTE DE FEMMES D AUJOURD HUI LES DELICES DE FEMMES D AUJOURD HUI LES IDEES DE FEMMES D AUJOURD HUI FEMMES D AUJOURD HUI MOMENTUMS GATEFOLD...3 SUPERGATEFOLD...4 DUBBELE GATEFOLD...5

Nadere informatie

AANLEVERCONDITIES INSERTS, SACHETS en FLOWPACKS

AANLEVERCONDITIES INSERTS, SACHETS en FLOWPACKS 1 (5) AANLEVERCONDITIES INSERTS, SACHETS en FLOWPACKS Administratieve begeleiding LET OP, BELANGRIJK!!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Aangeleverde goederen/europallets moeten zijn voorzien van palletlabels

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE 2016 DRUKWERK SPECIFICATIES VERPAKKING EN CONDITIONERING CORRECT PALLETISEREN PLANNING EN AANLEVERING

TECHNISCHE FICHE 2016 DRUKWERK SPECIFICATIES VERPAKKING EN CONDITIONERING CORRECT PALLETISEREN PLANNING EN AANLEVERING TECHNISCHE FICHE 2016 DRUKWERK SPECIFICATIES VERPAKKING EN CONDITIONERING CORRECT PALLETISEREN PLANNING EN AANLEVERING DRUKWERK SPECIFICATIES AFMETINGEN De hoogte van een drukwerk wordt gemeten langs de

Nadere informatie

Aanlevermethodiek Bundelwijzer

Aanlevermethodiek Bundelwijzer Aanlevermethodiek Bundelwijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestandsaanlevering 4 2.1 Verwerken van het bestand 4 2.2 Onbekende adressen 4 2.3 Aanbiedingsformulier 5 3. Printen 6 3.1 Verrijkte bestand

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN FLAIR VLAAMS

CREATIEVE OPLOSSINGEN FLAIR VLAAMS CREATIEVE OPLOSSINGEN FLAIR VLAAMS GATEFOLD... 3 SUPERGATEFOLD... 4 DUBBELE GATEFOLD... 5 VASTE INSERT - 2p tot 40p... 6 VASTE INSERT 6p.... 7 LOSSE INSTEEK... 8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK... 9 POP-UP... 10

Nadere informatie

Polyetheenfolie Polypropyleenfolie

Polyetheenfolie Polypropyleenfolie FOLIE Verpakkings is de verzamelnaam voor kunststofproducten (veelal polyethyleen en polypropyleen) met als functionaliteit het verpakken van producten voor bescherming, verpakking of presentatie. Folie

Nadere informatie

ADVERTEREN IN. concept

ADVERTEREN IN. concept ADVERTEREN IN concept Brussel Deze Week is sinds jaar en dag de kwaliteitskrant die achtergrond geeft bij de hoofdstad. Dat doen we met kritische en betrokken journalistiek, waarmee we duiding geven bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tijdschriften

Algemene voorwaarden Tijdschriften Algemene voorwaarden Tijdschriften Versie 2015 Inhoud Deel I. Toepassingsgebied en definities 2 1. Toepassingsgebied 2 2. Definities 2 Deel II. Algemene bepalingen 3 1. Afgiftevoorwaarden 3 2. Tarieven

Nadere informatie

Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service

Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service Kruger Pakket Service Accustraat 8 / 3903 LX Veenendaal Postbus 632 / 3900 AP Veenendaal Tel : +31 (0)318-528108 Fax : +31 (0)318-528931 Website: www.krugerpakketservice.com

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Separaat Ongeseald

Aanleverspecificaties Separaat Ongeseald Aanleverspecificaties Separaat Ongeseald Specificaties van uw drukwerk Om uw folder goed te kunnen verwerken voldoet uw drukwerk aan de volgende specificaties: Maatvoeringen Minimaal Maximaal Lengte 150

Nadere informatie

PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 31.08.2014 - B.S.)

PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 31.08.2014 - B.S.) NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) september 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B.

Nadere informatie