INGENIEURS- EN INKOOPBURO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INGENIEURS- EN INKOOPBURO"

Transcriptie

1 Syndeks BV THE GATEWAY TO THE ICT Ekkersrijt 4504, 5692 DM Son Postbus 67, 5690 AB Son The Netherlands Phone: Fax: Web: TELEMATICA ICT EUROPESE AANBESTEDINGEN GLOBAL SUPPLY CHAIN FACILITAIR INGENIEURS- EN INKOOPBURO

2 Syndeks BV* (*Est. 1993) Is een 100% onafhankelijk ingenieurs- en inkoopburo en conformeert zich voor u aan de beroepscode van de NEVI, levert geen producten en kent geen verborgen commissies op de door haar geadviseerde diensten. Syndeks kent dan ook maar één belang: objectief klantbelang!! Het samenvloeien van technische knowhow, marktkennis, strategische en tactische inkoopervaring gaat heden ten dagen een steeds grotere rol spelen. Hierbij opgeteld, dat de huidige voortschrijdende technische ontwikkelingen een steeds belangrijkere rol spelen in zowel operationele als uitbestedingactiviteiten, geeft aan dat de inzet van multidisciplinaire specialisten (vaktechnisch èn commercieel) steeds noodzakelijker wordt. Syndeks is gespecialiseerd in de innovatieve uitvoering van complexe aanbestedingprocessen in zijn algemeenheid waarbij technische diepgang en professionele inkoopkennis een cruciale rol spelen. Tot onze opdrachtgevers behoren bedrijven, overheden en instellingen. Syndeks behandelt vraagstukken vanuit het perspectief van uw organisatie. Binnen onze organisatie is daarom zowel technische als bedrijfskundige- als professionele inkoop- expertise aanwezig. Hiermee wordt gewaarborgd dat geboden oplossingen aansluiting vinden op de doelstellingen en de werkwijze van uw bedrijf of organisatie. Door voortdurende kennisontwikkeling van onze medewerkers en de sterk innovatieve bedrijven in onze klantenkring is Syndeks een waardevolle partner in complexe en technisch hoogstaande projecten. Syndeks van ontwerp / specificatie tot en met implementatie en nazorg. Syndeks is actief in de volgende werkgebieden: ICT en Telematica; Global supply chain management in mechatronics, electronics, mechanics; Europese aanbestedingen; Facilitaire zaken. Adviseurs van Syndeks bieden u een onafhankelijke oplossing: Onze adviseurs werken net zoals advocaten van een advocatenkantoor: Wij behartigen uitsluitend uw belang en zijn gegarandeerd objectief. Wij verkopen onze adviezen tegen een afgesproken uurtarief. Onze advieskosten verdient u via de gerealiseerde besparingen meestal dubbel en dwars weer terug; Onze onafhankelijkheid onderstrepen wij doordat we niet zijn gelieerd aan andere bedrijven en geen commissie ontvangen voor onze adviezen; Onze toegevoegde waarde ligt zowel bij de technische kant als bij de inkoopkant van een investering, inclusief de belangrijkste financiële evaluaties en besluitvorming. SYNDEKS

3 ICT Syndeks is een adviesorganisatie voor investeringen en optimalisatie in ICT en Telematica. Een ingenieursbureau en inkoopspecialist in één. Via onze inkoopadviezen investeert u tegen zo laag mogelijke kosten in een goede kwaliteit. Wij zorgen voor kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Een combinatie met veel creativiteit dat ten dienste staat van uw investeringen in telecommunicatie en datanetwerken. Omdat alle investeringen een directe relatie hebben met inkoop zijn wij eenvoudig te vinden onder de naam: Syndeks gedraagt zich als een interne ICT-expert die niet persé op locatie haar werkzaamheden hoeft uit te oefenen. Dit vanwege de efficiency en het projectmatige karakter van de werkzaamheden. Syndeks is uw ICT tool Daar waar nieuwe producten of diensten op de markt komen is een tool noodzakelijk om de inkoop mogelijkheden ervan te kunnen inventariseren en/of een indruk te kunnen krijgen of er samenwerkingsmogelijkheden bestaan. ICT speelt een steeds grotere rol in het streven van organisaties en bedrijven om sneller, efficiënter en bedrijfszekerder in de markt te opereren. In dit kader kan men spreken over een technologie-, inkoopscan of een productscan. (nationaal, Europees of internationaal gericht) Zo n inventarisatie kan deel uitmaken van een inkoopplan (outsourcing) of marketingplan in de zin van technische, financiële of operationele haalbaarheid. Het belang, de uitvoerbaarheid en de rentabiliteit van een dergelijk plan worden vooral bepaald door de eerste besluitvormingen aangaande: Functionaliteit De keuze van leveranciers en / of partners Geïmplementeerde producttechnologie Opgelegde regelgeving Syndeks kan uw tool zijn. Zij inventariseert snel en optimaal de technologiemogelijkheden voor uw in te kopen dienst of product. Zij helpt u uw kostprijs te reduceren met de inzet van alternatieve of nieuwe technologieën of creatieve inkoopprocessen. Syndeks opereert als geheel onafhankelijke organisatie in de markt en kan daardoor optimaal objectief en strategisch worden ingezet. Het vinden van dergelijke klantgerichte oplossingen is nog maar één van de kernactiviteiten van Syndeks. Naast het inventariseren kan zij tevens het gehele traject voor u organiseren (van specificatie tot en met de implementatie) tot het niveau wat wenselijk is. Om een indruk te geven van de brede know how volgen onderstaand een aantal gebieden waarop Syndeks actief is: Data- en telecommunicatie; Implementatie OT2006 (overheidstelefonie 2000 & 2006) en OL2000 (Overheidsloket 2000); Computernetwerken en bijbehorende LAN / WAN infrastructuur; Integratie computer- (WAN) en telefonie- (PBX) netwerken; DSL technologie; Internet en ASP diensten; Office- (en home-) automation systemen; Outsourcing van elektronica; ICT

4 WERKWIJZE Syndeks deelt haar werkzaamheden in naar karakteristieke fasen over zogenaamde percelen (kosten gebieden). Als het gaat om aanschaf, installatie en oplevering van een bedrijfstelecommunicatiesysteem of datainfrastructuur blijkt in de praktijk dat de vertaling van de actuele informatie uit de eigen organisatie naar technische specificaties vaak de nodige problemen oplevert. Afhankelijk van het vraagstuk zijn enkele fasen ontwikkeld om u hierin te ondersteunen. Werkwijze Syndeks Ingenieurs activiteiten Tactische inkoop Inkoop activiteiten Operationele inkoop ONTWERPEN SPECIFICEREN (wat) SELECTEREN (wie) CONTRACTEREN (hoe) OPDRACHT VERSTREKKEN BEWAKEN NAZORG Marktonderzoek uitvoeren; Leveranciersselectie; Contract onderhandelingen; Orders plaatsen; Contract bewaken; Claims afhandelen; Ontwerp maken; Programma van eisen opstellen; Inkoopstromen anayseren, acties initëren Offertes aanvragen; Offertes beoordelen; (Mantel)contracte nafsluiten; Individuele bestelling bewaken; Facturering bewaken; Meer- / minderwerk; Contract evaluatie opstarten; FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Fase 1: onderzoek Een inventarisatie vindt plaats van de huidige data- en tele-communicatiestructuur (hard- en software, netwerken, infrastructuren, uw eisen en wensen m.b.t. telecommunicatie en integratie mogelijkheden van data communicatie ), specificeren van technische voorzieningen om te komen tot een realistisch plan van aanpak. Binnen deze fase worden de te verrichten werkzaamheden onder vervolgfase 2 begroot en op realiteit getoetst en worden zonodig de afwijkingen op eerdere inschattingen, onderbouwd aan u voorgelegd ter goedkeuring. Het kan voorkomen dat bepaalde percelen buiten schot kunnen blijven uit bedrijfseconomische overwegingen. Binnen deze fase kan sprake zijn van: Quickscan Outsourcing Haalbaarheidsstudies Second opinion Audit Dit betreft werkzaamheden die vaak betrekking hebben op de uitvoering van de volgende karakteristieke ICT zaken: Aanschaf systemen en netwerken Optimalisatie ICT kosten Projectleiding en -begeleiding Voice over IP (VoIP, IPT) Netwerkontwerp LAN /WAN DSL toepassingen OT2006 en of OL2000 Inrichting contactcenters cq. meldcentrale Integratie organisatie en techniek Coaching ICT

5 No cure no pay Al meer dan tien jaar adviseren wij onze klanten bij hun investeringen in ICT en Telematica (hardware, software, randapparatuur en infrastructuur, enzovoort). Altijd werken wij vanuit het principe dat u minimaal 5% op uw ICTkosten moet kunnen besparen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is onze fase 1 no cure no pay quickscan gratis. Verreweg onze meeste klanten besparen echter fors op hun ICT-kosten vanwege onze adviezen. Conclusie: Wanneer u ons inschakelt levert het u in principe altijd forse kostenbesparingen op! Fase 2: om te komen tot realisatie In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen tot het moment waarop u kunt overgaan tot aanbesteding. Syndeks ondersteunt in de volgende stappen: Beleid en strategie bepaling; Het opstellen van een programma van eisen; Oriënterende marktonderzoeken naar welke apparatuur in de betreffende situatie het meest geschikt is; Het opstellen van een bestek, inclusief beoordelings- en selectiecriteria (procesverbaal); Het opstellen van een begroting inclusief planning; Het aanvragen van offertes en daar waar nodig in het kader van aanbesteding in Europees of internationaal verband; De beoordeling van offertes inclusief TCO (Total Cost of Ownership) en ROI (Return On Investment); Kostenanalyses Total Cost Reduction Plan TCRP software toepassing om de meest optimale selectie binnen diensten te kunnen maken wordt een speciaal ontwikkeld programma toegepast dat zeer accuraat de besparingen bepaalt in iedere situatie. Binnen dit programma worden ook de specifieke kenmerken van het project meegenomen; Opzetten van contracten en onderhandelen met leveranciers; De voortgangscontrole alsmede controle bij de uitvoer en de oplevering; Verzorgen of begeleiden van acceptatietests. Wij bereiden de besluitvorming voor, zodat u de keuze op weloverwogen gronden kunt nemen en ontvangt op regelmatige basis een voortgangsrapportage Fase 3: Realisatie (Projectmanagement) Namens de klant kan zorggedragen worden voor het projectmanagement bij de implementatie van de ICT voorzieningen. De implementatie van nieuwe ICT voorzieningen vereist een strakke coördinatie en begeleiding om de voortgang van de primaire alsmede aanverwante processen met een minimum aan afbreukrisico en verstoring te kunnen garanderen. Doel van het projectmanagement is: het streven om binnen de gestelde tijdstermijn en begroting de implementatie van de ICT voorzieningen te realiseren volgens de afgesproken kwantiteits- en kwaliteitsnormen met een minimaal risico. Naast werkzaamheden uit fasen 1 en 2 houdt projectmanagement onder andere in: Controle, sturing van het project; Bewaken van budgetten; Controleren meer- en minderwerk; Voortgangsoverleg; Zorgdragen voor opleveringsdocumenten, etc. Syndeks levert deze ondersteuning in de vorm van professioneel communicatiebeheer. ICT

6 Fase 4 Nazorg Na invoering van het systeem blijven wij graag betrokken bij het operationele gebruik om het rendement op de werking van het systeem hoog te houden of te verhogen. Periodieke beheerscan en optimalisatie Periodiek telecommunicatiebeheer wordt regelmatig uitgevoerd binnen wat grotere organisaties. Dit beheer zorgt dat de communicatiesystemen aansluiten bij de actuele situatie die continue aan veranderingen onderhevig is. Daarnaast is het van belang om de medewerkers te assisteren bij het optimaal gebruiken van de vele telecommunicatiemogelijkheden. PERCELEN Alle ICT activiteiten worden onderverdeeld in percelen. Syndeks adviseert bedrijven en organisaties vanuit inkoopperspectief over de vele mogelijkheden die zijn ontstaan door liberalisering van de telecommarkt. Besparing met behoud van kwaliteit staat hierbij voorop. Er wordt zowel gekeken naar direct in de praktijk te realiseren besparingen, als naar het structureel beheersen van de data- en telecomkosten op langere termijn in combinatie met uw huidige hardware en verantwoorde investeringen hierin. ICT werkgebieden Syndeks: Telefonie Data-communicatie Internet Telefooncentrale (PBX / IP-PBX) Netwerken en (WAN/LAN) infrastructuur Web hosting Telecommunicatie diensten Gebouw infrastructuren Toegang Infrastructuren Data-diensten (VoIP) Verdeeld over de ICT werkgebieden hanteert Syndeks vanuit het inkoopperspectief zogenaamde percelen om te komen tot een structurele inkoopaanpak. Perceel 1: Vaste telecommunicatie: PSTN, ISDN, VoDSL, IP telefonie etc. Perceel 2: Mobiele telecommunicatie: GSM / UMTS etc. Perceel 3: Bijzondere bestemmingen telecommunicatie: vast naar mobiel en vast naar internationaal, speciale telefoniediensten, w.o. fax, sms, 080x, 090x, alarm, pin, etc.. Perceel 4: Verhuisbare ICT hardware: Alle verhuisbare hardware producten t.b.v. de tele- en datacommunicatie. W.o. routers, telefooncentrale, glas- en straalverbindingen, vaste verbindingen, computerhardware, computernetwerken, camerasystemen, meldsystemen, arbitrage etc. inclusief bijbehorende service en lease constructies. Perceel 5: Niet verhuisbare ICT hardware: Alle niet verhuisbare hardwareproducten t.b.v. tele- en datacommunicatie infrastructuur in gebouwen / kantoren / bedrijfsvestingen inclusief bijbehorende service en lease constructies. Perceel 6: Internet: mobiele en vaste internetdiensten. Perceel 7: Data netwerk: Alle LAN/WAN netwerkdiensten, IP-VPN, point to point verbindingen etc. (mobiele en vast). Syndeks hanteert het inkoopprincipe dat een onderbouwde marktkeuze gemaakt moet kunnen worden voor 1 leverancier voor alle diensten per perceel en 1 leverancier voor alle leveringen per perceel. De Nederlandse marktsituatie is dusdanig dat hierdoor alle 7 percelen afdekt kunnen worden met een minimum aan verschillende leveranciers. (Leveranciers zijn nl. vaak gelijktijdig actief op meerdere percelen). ICT

7 WELKE ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE WIJST U OP BELANGRIJKE KOSTENBESPARINGEN Het gaat u om een adviseur die uitsluitend vanuit uw belang werkt en voor zijn inkomen niet afhankelijk is van de uitkomst van het advies. Een adviseur die geen (voor u onzichtbare) relaties heeft met bepaalde leveranciers. Zodat u het beste advies krijgt dat er in uw concrete situatie is. Bovenal een deskundig adviseur met zowel up to date technische kennis als professionele inkoopervaring. Zodat u niet het risico loopt met uw besparingen tegelijkertijd ook technisch inferieure kwaliteit in huis te halen. Met alle gevolgen van dien. Kortom Syndeks vervult de rol van tactisch adviseur met een schat aan marktervaring die naast u werkt, als complementaire aanvulling op de kennis binnen de organisatie. Hieronder treft u enkele voorbeelden van karakteristieke ICT werkzaamheden waar Syndeks vaak als strategisch en tactisch wapen wordt ingezet: Aanschaf systemen en netwerken De aanschaf van communicatiesystemen en -netwerken vergt specifieke kennis van techniek en projectmanagement. Kennis die vaak slechts tijdelijk en incidenteel nodig is. Medewerkers van Syndeks zijn experts in techniek, marktkennis en project- en inkoopmanagement. Er is een uitgebreide ervaring aanwezig m.b.t.: De inrichting van werkplekken (PC's, servers, switches ed.); Telefooncentrales (PBX) of servers (IP-PBX); Mobiele (data)- communicatie (PDA, smartphone etc); Contactcenters cq. meldcentrales; Netwerkontwerp (LAN /WAN) Het ontwerp van netwerk is bepalend voor de kwaliteit en effectiviteit van uw spraak- en datatoepassingen. Syndeks beschikt over deskundige netwerkarchitecten die voor elke specifieke bedrijfsomgeving de juiste infrastructuur toepassen. Lokaal, multisite of internationaal. Of het nu gaat om een specifiek spraak- of datanetwerk of om geïntegreerde voorzieningen, Syndeks wijst u de weg bij de juiste keuze. Zowel netwerkapparatuur als bekabeling als selectie van het infrastructuurtype, business model voor netwerkdiensten en operators behoren tot onze expertise voor: Lokale netwerken voor spraak en data; Multisite netwerken voor spraak en data; Pan-Europese en wereldwijde netwerken; Virtuele private netwerken (VPN in combinatie met ASP en security); Draadloze netwerken; Mobiele netwerken (GSM, UMTS etc.) Gesloten netwerken voor spraak en data (C2000, OT2006, OL2000 etc); Openbare netwerken voor spraak en data (Particuliere Alarm Centrales, Openbare Meld Systemen, etc). DSL toepassingen Toepassing van DSL verbindingen heeft een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt en biedt aanzienlijke mogelijkheden tot besparingen op netwerk-, access- en beheer-kosten.door de snel verbeterende netwerken is een scala aan diensten beschikbaar die efficiency verbeteren van de ICT infrastructuur. Syndeks begeleidt u bij het ontwerpen van DSL-netwerktoepassingen en adviseert u over de besparingsmogelijkheden die DSL kan bieden ten opzichte van uw huidige infrastructuur. Tot onze kernactiviteiten behoren o.a.: Keuze van infrastructuren; Advies en ontwerp van (virtuele) netwerken, integratie van spraak en data (VPN, CTI, IPT etc.); Innovatieve aanbesteding van diensten en investeringen; Contractonderhandelingen; Optimalisering van de communicatiekosten. TELEMATICA & ICT

8 Voice over IP (VoIP, IPT) Voice over IP is een belangrijkste telecommunicatie-ontwikkeling van dit moment. Staat u voor de keuze tussen VoIP en traditionele telefonie? Syndeks beschikt naast uitgebreide kennis en ervaring - ook over een heldere visie op de ontwikkeling van Voice over IP en met name de keuze van het business model voor bijbehorende communicatiediensten. Dit borgt een objectieve beoordeling van Voice over IP in úw specifieke bedrijfssituatie en de juiste keuze van systemen en bijbehorende diensten. Syndeks kan bogen op ervaring in: Tactisch en strategisch advies bij de keuze VoIP of traditionele telefonie; Motivering van keuzen naar directie cq. het management; VoIP netwerkontwerp; Tactisch advies met betrekking tot het te kiezen migratiepad naar VoIP; De principiële keuze tussen eindgebruikerdiensten of infrastructuurafname; Innovatie aanbestedingvormen van nieuwe VoIP diensten; Koppelingen met mobiele (spraak en data) netwerken. Inrichting contactcenters cq. meldcentrales Voor de vele vraagstukken op het gebied van contactcenters, cameratoezichtsystemen of, meldcentrales heeft Syndeks specialisten beschikbaar. Zij opereren op alle niveaus, van strategisch en tactisch advies tot innovatieve aanbesteding, procesinrichting en operationele ondersteuning. Specifiek voor overheidsvraagstukken als (C2000, OMS, PAC etc.) beschikken wij over een uitgebreide ervaring m.b.t.: Systeem- en pakketselectie; Multimedia toepassingen; Haalbaarheidsonderzoeken; Procesanalyse; Projectmanagement; Innovatieve aanbestedingsvormen binnen strategisch en tactische inkoopprocessen; SLA (Service Level Agreement) management. OL2000 Het dienstverleningsconcept Overheidsloket 2000 is in 1996 gestart met als doel het snel en eenvoudig verschaffen van toegang tot overheidsinformatie en -diensten. Kern van het concept aanbieden van informatie en diensten gebaseerd op vraagprofielen van burgers en bedrijven. Onze dienstverlening op het terrein van OL2000 omvat o.a. activiteiten aangaande: Ontwikkelen van internet- en intranetconcepten; Strategieontwikkeling voor elektronische interactie met burgers en bedrijven; Ondersteuning bij ontwikkeling ASP-modellen; Aanbesteding en integratie in infrastructuur van CRM pakketten; Aanbesteding en integratie in infrastructuur van Service Providers (TSP s, ISP s, Telco's en ASP s); Verbetering van de bereikbaarheid (internet en telefonie); Ontwikkelen van integrale communicatiestrategieën. TELEMATICA & ICT

9 Projectleiding en begeleiding ICT-projecten vragen om specifieke kennis en ervaring gedurende een afgebakende periode. Door het incidentele karakter van dergelijke projecten, is het voor veel bedrijven lastig de benodigde kennis en ervaring zelf te ontwikkelen, laat staan op peil te houden. Onze medewerkers en projectleiders zijn door een hoog kennis- en ervaringsniveau in staat uw projecten snel op te pakken en strak te begeleiden naar het beoogde resultaat. Syndeks levert projectleiding en -begeleiding voor tele- en datacommunicatieprojecten. Daarnaast beschikken wij over een ervaren team voor het ontwikkelen en realiseren van uw internetstrategieën. Typische projectdiensten omvatten hier: Directievoering of algemene projectleiding; Opstellen projectplannen; Toetsing projectbegrotingen; Opstellen Programma s van Eisen; Opstellen inkoopbestekken ; Begeleiden van de (Europese) aanbesteding; Implementatiebegeleiding Opstellen beheerplannen / inrichten beheerorganisaties Begeleiding ingebruikname en oplevering. Overheidstelefonie 2010 (vervolg op OT2000 en OT2006) Met het Overheidstelefonie 2000 programma (OT2000 & OT2006 & OT2010) beoogt de overheid een reductie van telecommunicatiekosten door middel van bundeling van inkoopactiviteiten. Syndeks adviseert overheidsinstellingen bij de keuze uit de binnen de OT2000-percelen te sluiten contracten. Met de doelmatigheidsanalyse biedt Syndeks een toevoeging op de OT2000 activiteiten. Waar het bij OT2000 vooral handelt om inkoopvoordelen, maakt Syndeks een analyse van alle kostenbronnen. Op deze wijze wordt elke vervuiling of oneigenlijke kostenpost weggenomen, waardoor een nog grotere kostenefficiency in telecommunicatie ontstaat. Met name een analyse van zogenaamde perceel-overschrijdende effecten cq. voordelen zijn cruciaal van belang bij de invulling van de OT2000 percelen. Onze diensten voor OverheidsTelefonie omvatten de volgende activiteiten: Advies en begeleiding bij contractkeuze OT2000-percelen Gunning en procesverbaaladviezen Inventarisatie bestaande infrastructurele voorzieningen Doelmatigheidsanalyse bestaande infrastructurele voorzieningen Doelmatigheidsanalyse bestaande telecommunicatiediensten Doelmatigheidsanalyse bestaande service- en onderhoudscontracten Begeleiding bij afbouw en herziening bestaande contracten TELEMATICA & ICT

10 Integratie van organisatie en techniek Veel knelpunten op het gebied van data- en telecommunicatie zijn terug te voeren tot een gebrekkige afstemming van de techniek op een organisatie. Voorbeelden: slechte telefonische bereikbaarheid, onnodige hoge operationele kosten, desinvesteringen in functies die in de dagelijkse gang van zaken niet (meer) gebruikt worden, onvoldoende integratie van data en telefonieverkeer etc.. Syndeks is gespecialiseerd in het optimaliseren van de integratie van technische systemen in organisaties en processen. Met eenvoudige aanpassingen zijn vaak substantiële prestatieverbeteringen mogelijk.typische onderzoeken bevatten vaak de volgende onderdelen: Onderzoek en vastlegging organisatieprocessen en communicatieprofielen; Onderzoek telefonie- en/of dataverkeersstromen in en rond de organisatie; Onderzoek functionele mogelijkheden en beperkingen van systemen; Onderzoek naar beschikbaarheid en gebruik van de aanwezige faciliteiten; Onderzoek naar beschikbaarheid en gebruik van aanwezige infrastructuur; Analyse van de afstemming van techniek op verkeersstromen huidige situatie; In kaart brengen knelpunten en verbeteringsmogelijkheden adviseren; Implementatie van adviezen voor verbeterings- en optimalisatietraject. Analyse en optimalisatie data- en telecommunicatiekosten Een effectieve werkwijze om besparingsmogelijkheden vast te stellen is de doelmatigheidsanalyse. Deze analyse gaat verder dan de reguliere kostenonderzoeken, die zich doorgaans beperken tot alleen de gesprekskosten. Syndeks kijkt naar de integrale telecommunicatiekosten over percelen (vast en mobiel spraak, dataverkeer en infrastructuur, internet infrastructuur en diensten). Centraal daarin staat de doelmatigheid van de aanwezige data en telecommunicatie-voorzieningen (diensten en infrastructuur). Een kostenanalyse beslaat de volgende stappen: Inventarisatie en doorlichting alle vaste en variabele kosten; Doelmatigheidsanalyse kostenbronnen per perceel; Analyse naar onderlinge perceel afhankelijkheden en perceel overschrijdende effecten; Opstellen rapport en stappenplan realisatie besparingen. Coaching Wanneer u tijdelijk behoefte heeft aan een klankbord, een sparringpartner of specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld in de aanloop naar een investeringsbeslissing of bij het bepalen van uw ICT-strategie, biedt Syndeks u de mogelijkheid tot Coaching. Kortlopende, deskundige ondersteuning waarmee u snel over de benodigde kennis beschikt en uw activiteiten geen vertraging oplopen. Coaching kan worden ingezet in de volgende situaties: Sparringpartner bij visie-, strategie- en beleidsformulering; Vaststellen van ICT-doelstellingen en de haalbaarheid daarvan; Snelle kennisopbouw op hoofdlijnen, bijvoorbeeld bij besluitvorming over ICT-kwesties; Ondersteuning bij gesprekken en contractonderhandelingen met leveranciers; Ondersteuning bij ICT-vraagstukken op tactisch en strategisch niveau; Second opinion, bijvoorbeeld over adviezen van leveranciers of investeringsvraagstukken; Toetsen en beoordelen van aanbestedingen cq. budgetten. TELEMATICA & ICT

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Risico s en maatregelen bij de introductie van VoIP in de (groot)zakelijke markt

Risico s en maatregelen bij de introductie van VoIP in de (groot)zakelijke markt Compact 2007/4 Risico s en maatregelen bij de introductie van VoIP in de (groot)zakelijke markt Ir. B.L.G. Bastiaans en R. van der Sanden CISA Steeds meer bedrijven vervangen bestaande telefoniecentrales

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV

Reseller Informatie 12Connect BV. Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Reseller Informatie 12Connect BV Inhoud Introductie 3 De toekomst begint vandaag! Wereldwijd voordelig bellen geeft u vrijheid! Een dynamische relatie Voorwoord 5 12Connect

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie

Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie E e n h a n d l e i d i n g v o o r h e t m i d d e n - e n k l e i n b e d r i j f Van Swyx en de CMA I N H O U D S O P G A V E 4-5 VOORWOORD door de CMA 6-7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie