INGENIEURS- EN INKOOPBURO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INGENIEURS- EN INKOOPBURO"

Transcriptie

1 Syndeks BV THE GATEWAY TO THE ICT Ekkersrijt 4504, 5692 DM Son Postbus 67, 5690 AB Son The Netherlands Phone: Fax: Web: TELEMATICA ICT EUROPESE AANBESTEDINGEN GLOBAL SUPPLY CHAIN FACILITAIR INGENIEURS- EN INKOOPBURO

2 Syndeks BV* (*Est. 1993) Is een 100% onafhankelijk ingenieurs- en inkoopburo en conformeert zich voor u aan de beroepscode van de NEVI, levert geen producten en kent geen verborgen commissies op de door haar geadviseerde diensten. Syndeks kent dan ook maar één belang: objectief klantbelang!! Het samenvloeien van technische knowhow, marktkennis, strategische en tactische inkoopervaring gaat heden ten dagen een steeds grotere rol spelen. Hierbij opgeteld, dat de huidige voortschrijdende technische ontwikkelingen een steeds belangrijkere rol spelen in zowel operationele als uitbestedingactiviteiten, geeft aan dat de inzet van multidisciplinaire specialisten (vaktechnisch èn commercieel) steeds noodzakelijker wordt. Syndeks is gespecialiseerd in de innovatieve uitvoering van complexe aanbestedingprocessen in zijn algemeenheid waarbij technische diepgang en professionele inkoopkennis een cruciale rol spelen. Tot onze opdrachtgevers behoren bedrijven, overheden en instellingen. Syndeks behandelt vraagstukken vanuit het perspectief van uw organisatie. Binnen onze organisatie is daarom zowel technische als bedrijfskundige- als professionele inkoop- expertise aanwezig. Hiermee wordt gewaarborgd dat geboden oplossingen aansluiting vinden op de doelstellingen en de werkwijze van uw bedrijf of organisatie. Door voortdurende kennisontwikkeling van onze medewerkers en de sterk innovatieve bedrijven in onze klantenkring is Syndeks een waardevolle partner in complexe en technisch hoogstaande projecten. Syndeks van ontwerp / specificatie tot en met implementatie en nazorg. Syndeks is actief in de volgende werkgebieden: ICT en Telematica; Global supply chain management in mechatronics, electronics, mechanics; Europese aanbestedingen; Facilitaire zaken. Adviseurs van Syndeks bieden u een onafhankelijke oplossing: Onze adviseurs werken net zoals advocaten van een advocatenkantoor: Wij behartigen uitsluitend uw belang en zijn gegarandeerd objectief. Wij verkopen onze adviezen tegen een afgesproken uurtarief. Onze advieskosten verdient u via de gerealiseerde besparingen meestal dubbel en dwars weer terug; Onze onafhankelijkheid onderstrepen wij doordat we niet zijn gelieerd aan andere bedrijven en geen commissie ontvangen voor onze adviezen; Onze toegevoegde waarde ligt zowel bij de technische kant als bij de inkoopkant van een investering, inclusief de belangrijkste financiële evaluaties en besluitvorming. SYNDEKS

3 ICT Syndeks is een adviesorganisatie voor investeringen en optimalisatie in ICT en Telematica. Een ingenieursbureau en inkoopspecialist in één. Via onze inkoopadviezen investeert u tegen zo laag mogelijke kosten in een goede kwaliteit. Wij zorgen voor kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Een combinatie met veel creativiteit dat ten dienste staat van uw investeringen in telecommunicatie en datanetwerken. Omdat alle investeringen een directe relatie hebben met inkoop zijn wij eenvoudig te vinden onder de naam: Syndeks gedraagt zich als een interne ICT-expert die niet persé op locatie haar werkzaamheden hoeft uit te oefenen. Dit vanwege de efficiency en het projectmatige karakter van de werkzaamheden. Syndeks is uw ICT tool Daar waar nieuwe producten of diensten op de markt komen is een tool noodzakelijk om de inkoop mogelijkheden ervan te kunnen inventariseren en/of een indruk te kunnen krijgen of er samenwerkingsmogelijkheden bestaan. ICT speelt een steeds grotere rol in het streven van organisaties en bedrijven om sneller, efficiënter en bedrijfszekerder in de markt te opereren. In dit kader kan men spreken over een technologie-, inkoopscan of een productscan. (nationaal, Europees of internationaal gericht) Zo n inventarisatie kan deel uitmaken van een inkoopplan (outsourcing) of marketingplan in de zin van technische, financiële of operationele haalbaarheid. Het belang, de uitvoerbaarheid en de rentabiliteit van een dergelijk plan worden vooral bepaald door de eerste besluitvormingen aangaande: Functionaliteit De keuze van leveranciers en / of partners Geïmplementeerde producttechnologie Opgelegde regelgeving Syndeks kan uw tool zijn. Zij inventariseert snel en optimaal de technologiemogelijkheden voor uw in te kopen dienst of product. Zij helpt u uw kostprijs te reduceren met de inzet van alternatieve of nieuwe technologieën of creatieve inkoopprocessen. Syndeks opereert als geheel onafhankelijke organisatie in de markt en kan daardoor optimaal objectief en strategisch worden ingezet. Het vinden van dergelijke klantgerichte oplossingen is nog maar één van de kernactiviteiten van Syndeks. Naast het inventariseren kan zij tevens het gehele traject voor u organiseren (van specificatie tot en met de implementatie) tot het niveau wat wenselijk is. Om een indruk te geven van de brede know how volgen onderstaand een aantal gebieden waarop Syndeks actief is: Data- en telecommunicatie; Implementatie OT2006 (overheidstelefonie 2000 & 2006) en OL2000 (Overheidsloket 2000); Computernetwerken en bijbehorende LAN / WAN infrastructuur; Integratie computer- (WAN) en telefonie- (PBX) netwerken; DSL technologie; Internet en ASP diensten; Office- (en home-) automation systemen; Outsourcing van elektronica; ICT

4 WERKWIJZE Syndeks deelt haar werkzaamheden in naar karakteristieke fasen over zogenaamde percelen (kosten gebieden). Als het gaat om aanschaf, installatie en oplevering van een bedrijfstelecommunicatiesysteem of datainfrastructuur blijkt in de praktijk dat de vertaling van de actuele informatie uit de eigen organisatie naar technische specificaties vaak de nodige problemen oplevert. Afhankelijk van het vraagstuk zijn enkele fasen ontwikkeld om u hierin te ondersteunen. Werkwijze Syndeks Ingenieurs activiteiten Tactische inkoop Inkoop activiteiten Operationele inkoop ONTWERPEN SPECIFICEREN (wat) SELECTEREN (wie) CONTRACTEREN (hoe) OPDRACHT VERSTREKKEN BEWAKEN NAZORG Marktonderzoek uitvoeren; Leveranciersselectie; Contract onderhandelingen; Orders plaatsen; Contract bewaken; Claims afhandelen; Ontwerp maken; Programma van eisen opstellen; Inkoopstromen anayseren, acties initëren Offertes aanvragen; Offertes beoordelen; (Mantel)contracte nafsluiten; Individuele bestelling bewaken; Facturering bewaken; Meer- / minderwerk; Contract evaluatie opstarten; FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Fase 1: onderzoek Een inventarisatie vindt plaats van de huidige data- en tele-communicatiestructuur (hard- en software, netwerken, infrastructuren, uw eisen en wensen m.b.t. telecommunicatie en integratie mogelijkheden van data communicatie ), specificeren van technische voorzieningen om te komen tot een realistisch plan van aanpak. Binnen deze fase worden de te verrichten werkzaamheden onder vervolgfase 2 begroot en op realiteit getoetst en worden zonodig de afwijkingen op eerdere inschattingen, onderbouwd aan u voorgelegd ter goedkeuring. Het kan voorkomen dat bepaalde percelen buiten schot kunnen blijven uit bedrijfseconomische overwegingen. Binnen deze fase kan sprake zijn van: Quickscan Outsourcing Haalbaarheidsstudies Second opinion Audit Dit betreft werkzaamheden die vaak betrekking hebben op de uitvoering van de volgende karakteristieke ICT zaken: Aanschaf systemen en netwerken Optimalisatie ICT kosten Projectleiding en -begeleiding Voice over IP (VoIP, IPT) Netwerkontwerp LAN /WAN DSL toepassingen OT2006 en of OL2000 Inrichting contactcenters cq. meldcentrale Integratie organisatie en techniek Coaching ICT

5 No cure no pay Al meer dan tien jaar adviseren wij onze klanten bij hun investeringen in ICT en Telematica (hardware, software, randapparatuur en infrastructuur, enzovoort). Altijd werken wij vanuit het principe dat u minimaal 5% op uw ICTkosten moet kunnen besparen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is onze fase 1 no cure no pay quickscan gratis. Verreweg onze meeste klanten besparen echter fors op hun ICT-kosten vanwege onze adviezen. Conclusie: Wanneer u ons inschakelt levert het u in principe altijd forse kostenbesparingen op! Fase 2: om te komen tot realisatie In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen tot het moment waarop u kunt overgaan tot aanbesteding. Syndeks ondersteunt in de volgende stappen: Beleid en strategie bepaling; Het opstellen van een programma van eisen; Oriënterende marktonderzoeken naar welke apparatuur in de betreffende situatie het meest geschikt is; Het opstellen van een bestek, inclusief beoordelings- en selectiecriteria (procesverbaal); Het opstellen van een begroting inclusief planning; Het aanvragen van offertes en daar waar nodig in het kader van aanbesteding in Europees of internationaal verband; De beoordeling van offertes inclusief TCO (Total Cost of Ownership) en ROI (Return On Investment); Kostenanalyses Total Cost Reduction Plan TCRP software toepassing om de meest optimale selectie binnen diensten te kunnen maken wordt een speciaal ontwikkeld programma toegepast dat zeer accuraat de besparingen bepaalt in iedere situatie. Binnen dit programma worden ook de specifieke kenmerken van het project meegenomen; Opzetten van contracten en onderhandelen met leveranciers; De voortgangscontrole alsmede controle bij de uitvoer en de oplevering; Verzorgen of begeleiden van acceptatietests. Wij bereiden de besluitvorming voor, zodat u de keuze op weloverwogen gronden kunt nemen en ontvangt op regelmatige basis een voortgangsrapportage Fase 3: Realisatie (Projectmanagement) Namens de klant kan zorggedragen worden voor het projectmanagement bij de implementatie van de ICT voorzieningen. De implementatie van nieuwe ICT voorzieningen vereist een strakke coördinatie en begeleiding om de voortgang van de primaire alsmede aanverwante processen met een minimum aan afbreukrisico en verstoring te kunnen garanderen. Doel van het projectmanagement is: het streven om binnen de gestelde tijdstermijn en begroting de implementatie van de ICT voorzieningen te realiseren volgens de afgesproken kwantiteits- en kwaliteitsnormen met een minimaal risico. Naast werkzaamheden uit fasen 1 en 2 houdt projectmanagement onder andere in: Controle, sturing van het project; Bewaken van budgetten; Controleren meer- en minderwerk; Voortgangsoverleg; Zorgdragen voor opleveringsdocumenten, etc. Syndeks levert deze ondersteuning in de vorm van professioneel communicatiebeheer. ICT

6 Fase 4 Nazorg Na invoering van het systeem blijven wij graag betrokken bij het operationele gebruik om het rendement op de werking van het systeem hoog te houden of te verhogen. Periodieke beheerscan en optimalisatie Periodiek telecommunicatiebeheer wordt regelmatig uitgevoerd binnen wat grotere organisaties. Dit beheer zorgt dat de communicatiesystemen aansluiten bij de actuele situatie die continue aan veranderingen onderhevig is. Daarnaast is het van belang om de medewerkers te assisteren bij het optimaal gebruiken van de vele telecommunicatiemogelijkheden. PERCELEN Alle ICT activiteiten worden onderverdeeld in percelen. Syndeks adviseert bedrijven en organisaties vanuit inkoopperspectief over de vele mogelijkheden die zijn ontstaan door liberalisering van de telecommarkt. Besparing met behoud van kwaliteit staat hierbij voorop. Er wordt zowel gekeken naar direct in de praktijk te realiseren besparingen, als naar het structureel beheersen van de data- en telecomkosten op langere termijn in combinatie met uw huidige hardware en verantwoorde investeringen hierin. ICT werkgebieden Syndeks: Telefonie Data-communicatie Internet Telefooncentrale (PBX / IP-PBX) Netwerken en (WAN/LAN) infrastructuur Web hosting Telecommunicatie diensten Gebouw infrastructuren Toegang Infrastructuren Data-diensten (VoIP) Verdeeld over de ICT werkgebieden hanteert Syndeks vanuit het inkoopperspectief zogenaamde percelen om te komen tot een structurele inkoopaanpak. Perceel 1: Vaste telecommunicatie: PSTN, ISDN, VoDSL, IP telefonie etc. Perceel 2: Mobiele telecommunicatie: GSM / UMTS etc. Perceel 3: Bijzondere bestemmingen telecommunicatie: vast naar mobiel en vast naar internationaal, speciale telefoniediensten, w.o. fax, sms, 080x, 090x, alarm, pin, etc.. Perceel 4: Verhuisbare ICT hardware: Alle verhuisbare hardware producten t.b.v. de tele- en datacommunicatie. W.o. routers, telefooncentrale, glas- en straalverbindingen, vaste verbindingen, computerhardware, computernetwerken, camerasystemen, meldsystemen, arbitrage etc. inclusief bijbehorende service en lease constructies. Perceel 5: Niet verhuisbare ICT hardware: Alle niet verhuisbare hardwareproducten t.b.v. tele- en datacommunicatie infrastructuur in gebouwen / kantoren / bedrijfsvestingen inclusief bijbehorende service en lease constructies. Perceel 6: Internet: mobiele en vaste internetdiensten. Perceel 7: Data netwerk: Alle LAN/WAN netwerkdiensten, IP-VPN, point to point verbindingen etc. (mobiele en vast). Syndeks hanteert het inkoopprincipe dat een onderbouwde marktkeuze gemaakt moet kunnen worden voor 1 leverancier voor alle diensten per perceel en 1 leverancier voor alle leveringen per perceel. De Nederlandse marktsituatie is dusdanig dat hierdoor alle 7 percelen afdekt kunnen worden met een minimum aan verschillende leveranciers. (Leveranciers zijn nl. vaak gelijktijdig actief op meerdere percelen). ICT

7 WELKE ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE WIJST U OP BELANGRIJKE KOSTENBESPARINGEN Het gaat u om een adviseur die uitsluitend vanuit uw belang werkt en voor zijn inkomen niet afhankelijk is van de uitkomst van het advies. Een adviseur die geen (voor u onzichtbare) relaties heeft met bepaalde leveranciers. Zodat u het beste advies krijgt dat er in uw concrete situatie is. Bovenal een deskundig adviseur met zowel up to date technische kennis als professionele inkoopervaring. Zodat u niet het risico loopt met uw besparingen tegelijkertijd ook technisch inferieure kwaliteit in huis te halen. Met alle gevolgen van dien. Kortom Syndeks vervult de rol van tactisch adviseur met een schat aan marktervaring die naast u werkt, als complementaire aanvulling op de kennis binnen de organisatie. Hieronder treft u enkele voorbeelden van karakteristieke ICT werkzaamheden waar Syndeks vaak als strategisch en tactisch wapen wordt ingezet: Aanschaf systemen en netwerken De aanschaf van communicatiesystemen en -netwerken vergt specifieke kennis van techniek en projectmanagement. Kennis die vaak slechts tijdelijk en incidenteel nodig is. Medewerkers van Syndeks zijn experts in techniek, marktkennis en project- en inkoopmanagement. Er is een uitgebreide ervaring aanwezig m.b.t.: De inrichting van werkplekken (PC's, servers, switches ed.); Telefooncentrales (PBX) of servers (IP-PBX); Mobiele (data)- communicatie (PDA, smartphone etc); Contactcenters cq. meldcentrales; Netwerkontwerp (LAN /WAN) Het ontwerp van netwerk is bepalend voor de kwaliteit en effectiviteit van uw spraak- en datatoepassingen. Syndeks beschikt over deskundige netwerkarchitecten die voor elke specifieke bedrijfsomgeving de juiste infrastructuur toepassen. Lokaal, multisite of internationaal. Of het nu gaat om een specifiek spraak- of datanetwerk of om geïntegreerde voorzieningen, Syndeks wijst u de weg bij de juiste keuze. Zowel netwerkapparatuur als bekabeling als selectie van het infrastructuurtype, business model voor netwerkdiensten en operators behoren tot onze expertise voor: Lokale netwerken voor spraak en data; Multisite netwerken voor spraak en data; Pan-Europese en wereldwijde netwerken; Virtuele private netwerken (VPN in combinatie met ASP en security); Draadloze netwerken; Mobiele netwerken (GSM, UMTS etc.) Gesloten netwerken voor spraak en data (C2000, OT2006, OL2000 etc); Openbare netwerken voor spraak en data (Particuliere Alarm Centrales, Openbare Meld Systemen, etc). DSL toepassingen Toepassing van DSL verbindingen heeft een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt en biedt aanzienlijke mogelijkheden tot besparingen op netwerk-, access- en beheer-kosten.door de snel verbeterende netwerken is een scala aan diensten beschikbaar die efficiency verbeteren van de ICT infrastructuur. Syndeks begeleidt u bij het ontwerpen van DSL-netwerktoepassingen en adviseert u over de besparingsmogelijkheden die DSL kan bieden ten opzichte van uw huidige infrastructuur. Tot onze kernactiviteiten behoren o.a.: Keuze van infrastructuren; Advies en ontwerp van (virtuele) netwerken, integratie van spraak en data (VPN, CTI, IPT etc.); Innovatieve aanbesteding van diensten en investeringen; Contractonderhandelingen; Optimalisering van de communicatiekosten. TELEMATICA & ICT

8 Voice over IP (VoIP, IPT) Voice over IP is een belangrijkste telecommunicatie-ontwikkeling van dit moment. Staat u voor de keuze tussen VoIP en traditionele telefonie? Syndeks beschikt naast uitgebreide kennis en ervaring - ook over een heldere visie op de ontwikkeling van Voice over IP en met name de keuze van het business model voor bijbehorende communicatiediensten. Dit borgt een objectieve beoordeling van Voice over IP in úw specifieke bedrijfssituatie en de juiste keuze van systemen en bijbehorende diensten. Syndeks kan bogen op ervaring in: Tactisch en strategisch advies bij de keuze VoIP of traditionele telefonie; Motivering van keuzen naar directie cq. het management; VoIP netwerkontwerp; Tactisch advies met betrekking tot het te kiezen migratiepad naar VoIP; De principiële keuze tussen eindgebruikerdiensten of infrastructuurafname; Innovatie aanbestedingvormen van nieuwe VoIP diensten; Koppelingen met mobiele (spraak en data) netwerken. Inrichting contactcenters cq. meldcentrales Voor de vele vraagstukken op het gebied van contactcenters, cameratoezichtsystemen of, meldcentrales heeft Syndeks specialisten beschikbaar. Zij opereren op alle niveaus, van strategisch en tactisch advies tot innovatieve aanbesteding, procesinrichting en operationele ondersteuning. Specifiek voor overheidsvraagstukken als (C2000, OMS, PAC etc.) beschikken wij over een uitgebreide ervaring m.b.t.: Systeem- en pakketselectie; Multimedia toepassingen; Haalbaarheidsonderzoeken; Procesanalyse; Projectmanagement; Innovatieve aanbestedingsvormen binnen strategisch en tactische inkoopprocessen; SLA (Service Level Agreement) management. OL2000 Het dienstverleningsconcept Overheidsloket 2000 is in 1996 gestart met als doel het snel en eenvoudig verschaffen van toegang tot overheidsinformatie en -diensten. Kern van het concept aanbieden van informatie en diensten gebaseerd op vraagprofielen van burgers en bedrijven. Onze dienstverlening op het terrein van OL2000 omvat o.a. activiteiten aangaande: Ontwikkelen van internet- en intranetconcepten; Strategieontwikkeling voor elektronische interactie met burgers en bedrijven; Ondersteuning bij ontwikkeling ASP-modellen; Aanbesteding en integratie in infrastructuur van CRM pakketten; Aanbesteding en integratie in infrastructuur van Service Providers (TSP s, ISP s, Telco's en ASP s); Verbetering van de bereikbaarheid (internet en telefonie); Ontwikkelen van integrale communicatiestrategieën. TELEMATICA & ICT

9 Projectleiding en begeleiding ICT-projecten vragen om specifieke kennis en ervaring gedurende een afgebakende periode. Door het incidentele karakter van dergelijke projecten, is het voor veel bedrijven lastig de benodigde kennis en ervaring zelf te ontwikkelen, laat staan op peil te houden. Onze medewerkers en projectleiders zijn door een hoog kennis- en ervaringsniveau in staat uw projecten snel op te pakken en strak te begeleiden naar het beoogde resultaat. Syndeks levert projectleiding en -begeleiding voor tele- en datacommunicatieprojecten. Daarnaast beschikken wij over een ervaren team voor het ontwikkelen en realiseren van uw internetstrategieën. Typische projectdiensten omvatten hier: Directievoering of algemene projectleiding; Opstellen projectplannen; Toetsing projectbegrotingen; Opstellen Programma s van Eisen; Opstellen inkoopbestekken ; Begeleiden van de (Europese) aanbesteding; Implementatiebegeleiding Opstellen beheerplannen / inrichten beheerorganisaties Begeleiding ingebruikname en oplevering. Overheidstelefonie 2010 (vervolg op OT2000 en OT2006) Met het Overheidstelefonie 2000 programma (OT2000 & OT2006 & OT2010) beoogt de overheid een reductie van telecommunicatiekosten door middel van bundeling van inkoopactiviteiten. Syndeks adviseert overheidsinstellingen bij de keuze uit de binnen de OT2000-percelen te sluiten contracten. Met de doelmatigheidsanalyse biedt Syndeks een toevoeging op de OT2000 activiteiten. Waar het bij OT2000 vooral handelt om inkoopvoordelen, maakt Syndeks een analyse van alle kostenbronnen. Op deze wijze wordt elke vervuiling of oneigenlijke kostenpost weggenomen, waardoor een nog grotere kostenefficiency in telecommunicatie ontstaat. Met name een analyse van zogenaamde perceel-overschrijdende effecten cq. voordelen zijn cruciaal van belang bij de invulling van de OT2000 percelen. Onze diensten voor OverheidsTelefonie omvatten de volgende activiteiten: Advies en begeleiding bij contractkeuze OT2000-percelen Gunning en procesverbaaladviezen Inventarisatie bestaande infrastructurele voorzieningen Doelmatigheidsanalyse bestaande infrastructurele voorzieningen Doelmatigheidsanalyse bestaande telecommunicatiediensten Doelmatigheidsanalyse bestaande service- en onderhoudscontracten Begeleiding bij afbouw en herziening bestaande contracten TELEMATICA & ICT

10 Integratie van organisatie en techniek Veel knelpunten op het gebied van data- en telecommunicatie zijn terug te voeren tot een gebrekkige afstemming van de techniek op een organisatie. Voorbeelden: slechte telefonische bereikbaarheid, onnodige hoge operationele kosten, desinvesteringen in functies die in de dagelijkse gang van zaken niet (meer) gebruikt worden, onvoldoende integratie van data en telefonieverkeer etc.. Syndeks is gespecialiseerd in het optimaliseren van de integratie van technische systemen in organisaties en processen. Met eenvoudige aanpassingen zijn vaak substantiële prestatieverbeteringen mogelijk.typische onderzoeken bevatten vaak de volgende onderdelen: Onderzoek en vastlegging organisatieprocessen en communicatieprofielen; Onderzoek telefonie- en/of dataverkeersstromen in en rond de organisatie; Onderzoek functionele mogelijkheden en beperkingen van systemen; Onderzoek naar beschikbaarheid en gebruik van de aanwezige faciliteiten; Onderzoek naar beschikbaarheid en gebruik van aanwezige infrastructuur; Analyse van de afstemming van techniek op verkeersstromen huidige situatie; In kaart brengen knelpunten en verbeteringsmogelijkheden adviseren; Implementatie van adviezen voor verbeterings- en optimalisatietraject. Analyse en optimalisatie data- en telecommunicatiekosten Een effectieve werkwijze om besparingsmogelijkheden vast te stellen is de doelmatigheidsanalyse. Deze analyse gaat verder dan de reguliere kostenonderzoeken, die zich doorgaans beperken tot alleen de gesprekskosten. Syndeks kijkt naar de integrale telecommunicatiekosten over percelen (vast en mobiel spraak, dataverkeer en infrastructuur, internet infrastructuur en diensten). Centraal daarin staat de doelmatigheid van de aanwezige data en telecommunicatie-voorzieningen (diensten en infrastructuur). Een kostenanalyse beslaat de volgende stappen: Inventarisatie en doorlichting alle vaste en variabele kosten; Doelmatigheidsanalyse kostenbronnen per perceel; Analyse naar onderlinge perceel afhankelijkheden en perceel overschrijdende effecten; Opstellen rapport en stappenplan realisatie besparingen. Coaching Wanneer u tijdelijk behoefte heeft aan een klankbord, een sparringpartner of specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld in de aanloop naar een investeringsbeslissing of bij het bepalen van uw ICT-strategie, biedt Syndeks u de mogelijkheid tot Coaching. Kortlopende, deskundige ondersteuning waarmee u snel over de benodigde kennis beschikt en uw activiteiten geen vertraging oplopen. Coaching kan worden ingezet in de volgende situaties: Sparringpartner bij visie-, strategie- en beleidsformulering; Vaststellen van ICT-doelstellingen en de haalbaarheid daarvan; Snelle kennisopbouw op hoofdlijnen, bijvoorbeeld bij besluitvorming over ICT-kwesties; Ondersteuning bij gesprekken en contractonderhandelingen met leveranciers; Ondersteuning bij ICT-vraagstukken op tactisch en strategisch niveau; Second opinion, bijvoorbeeld over adviezen van leveranciers of investeringsvraagstukken; Toetsen en beoordelen van aanbestedingen cq. budgetten. TELEMATICA & ICT

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks 1 Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks Syndeks een combinatie van ingenieurs- en inkoopactiviteiten Materiekennis Syndeks b.v. Son & Europese Aanbestedingen Lid van 2 Syndeks in een notedop

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks

Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks 1 Hartelijk welkom op deze presentatie van Syndeks Syndeks een combinatie van ingenieurs- en inkoopactiviteiten Materiekennis Syndeks b.v. Son & Europese Aanbestedingen Lid van 2 Syndeks in een notedop

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Het recept van de IP Businessmanager

Het recept van de IP Businessmanager Het recept van de IP Businessmanager mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie : Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009 Karin van IJsselmuide Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Opzetten van een complex sourcingtraject Realisatie van het

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict Zélf slimmer werken vóór studenten Presentatie Skype Sambo-Ict Welkom 1. welkom 2. Selectieproces: de aanbesteding 3. Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven 4. Eerste ervaringen binnen het onderwijsveld

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Profiel Shared Values. Onafhankelijke ICT & Telecom managers en adviseurs

Profiel Shared Values. Onafhankelijke ICT & Telecom managers en adviseurs Profiel Shared Values Onafhankelijke ICT & Telecom managers en adviseurs Onze scope organisatie ICT & Telecom werkprocessen strategie Onze diensten ICT & Telecom advies Projectmanagement Interim-management

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

ISDN verdwijnt Wat is het alternatief?

ISDN verdwijnt Wat is het alternatief? ISDN verdwijnt Wat is het alternatief? Voice over IP (VoIP) is een van de meest populaire alternatieven voor ISDN, de telefooncentrale koppelt over internet via Voice over IP aan het publieke telefoonnetwerk.

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB.

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB. TIAB Uw persoonlijk adviseur Maak kennis met TIAB TIAB Uw persoonlijk adviseur TIAB DETACHERING Wij zijn uw persoonlijk adviseur, waar u op terug kunt vallen, in iedere discipline TIAB OPLEIDINGEN TIAB

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008

Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 Beheer van IP telefonie diensten 12 december 2008 NiVo network architects Peter Hartman Even voorstellen NiVo network architects Sinds 1991 actief op het gebied van ICT Architectuur, Consultancy en Management

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Deze whitepaper beschrijft de kostenstructuur van de inrichting van een traditionele telefooncentrale op een

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.?

White Papers VoIP. IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, bellen via internet, IPT, etc.? White Papers VoIP IP-Telefonie (IPT) voor bedrijven: hoe werkt het? VoIP, dat wil zeggen het toepassen van het Internet Protocol (IP) voor spraaktoepassingen (voice), is op dit moment enorm in opkomst.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Titel: wat eenvoudig was wordt ingewikkeld Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar, Jaap Scheltus.

Titel: wat eenvoudig was wordt ingewikkeld Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar, Jaap Scheltus. Titel: wat eenvoudig was wordt ingewikkeld Auteurs: Maarten Oberman, Albert Molenaar, Jaap Scheltus. Nieuwe communicatienetwerkconcepten winnen snel aan terrein mede met het gegeven dat de huidige klassieke

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

partner voor wen op uw netwerk. Vertrouwen op uw netwerk Van Dorp ict: Met kennis en respect

partner voor wen op uw netwerk. Vertrouwen op uw netwerk Van Dorp ict: Met kennis en respect Vertrouwen op uw netwerk - rp ict et de n en die is of en/of partner voor twerkbeheer bedrijfsvoering van iedere organisatie, ook in die van u. geringste storing kan immers enorme gevolgen hebben voor

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat?

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? ir. Richard Heijne den Bak Lezing ICT Zorg 004 en mei in Ede GOUDA 08-573 HENGELO (O) 074-674067 M I T O P I C S BV WWW.MITOPICS.NL INFO@MITOPICS.NL Even voorstellen

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Introductie in IP Communicatie

Introductie in IP Communicatie AMR ict: De specialist voor IP communicatie Oplossingen Introductie in IP Communicatie Vroeger bestond er een strikte scheiding tussen de telefoniewereld en computernetwerken. Binnen ICT infrastructuren

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf it s in our nature Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf tot een succesvolle onderneming. Ambitieus, deskundig en betrokken personeel

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values

Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager en Gerjon Kunst, consultant bij Shared Values VALUE PAPER Aanpak vervanging bedrijfstelefooncentrale (PABX) Door Cor de Jong, directeur/projectmanager, consultant bij Shared Values Inleiding Het vervangen van de bedrijfstelefooncentrale (in vaktermen:

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Congres Verantwoord Gebouwonderhoud Nieuwegein 16 mei 2013 1 Waar gaat het over? Verantwoord Goed doordacht Zich verantwoorden

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52

Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Amersfoort Hospitality Consultants b.v. Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD Amersfoort Telefoon: 033-462 55 55 Fax: 033-462 55 52 Maastricht Hospitality Consultants b.v. Op de Thermen 28 B Postbus 755

Nadere informatie

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 INHOUD 1.Over de ICT Benchmark Gemeenten 2.Uitkomsten basiskengetallen 3.Conclusies 4.Uitkomsten A2-samenwerking 5.Bijlagen Management rapport

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie