STRUCTUUR Verwijzing naar het hoofdstuk in de Strategische Nota voor de informatisering van Justitie. Korte uitleg over het programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRUCTUUR Verwijzing naar het hoofdstuk in de Strategische Nota voor de informatisering van Justitie. Korte uitleg over het programma"

Transcriptie

1 Werkplan ICT Vooraf: Hoe deze Tabel te lezen: STRUCTUUR Verwijzing naar het hoofdstuk in de Strategische Nota voor de informatisering van Justitie PGRAMMA Timing Korte uitleg over het programma Begunstigde Naam Project(voorstel) Timing LEGENDE Begunstigden/Timing/ICT-Applicaties 2. Werkplan ICT Evolutie naar een Service Oriented Architecture (SOA) Architectuur FOD Financiën / / JUSTX (Programma) 2015 Ontwikkeling van modules voor de uitbouw van het justitieel kruispunt JUSTX, met als eerste fase de realisatie van een databank vonnissen & arresten (VAJA). Piloot Databank Vonnissen & Arresten Hoven Uitrol databank Vonnissen & Arresten Hoven Flux penale boeten MaCH - FOD Financiën via databank Vonnissen & Arresten Change Management Activiteiten 2015 Integratie Europese identificator voor rechtspraak (ECLI) in databank Vonnissen & Arresten 2015 Zaakconcept - Uniek Zaaknummer In voorbereiding 2015 Distributieplatform In voorbereiding 2015 PCES VERBAAL - PERSOON - ZAAK (Programma) Ontwikkeling van een centraal beheer van gestructureerde gegevens wat toelaat om de relaties tussen personen, processen-verbaal en op langere termijn het dossier te consulteren. PV-persoon-zaak: Analyse (Fase 1) WERKPLAN ICT - APRIL

2 PV: Proof of Concept (POC) ARCO (document management) PV-persoon-zaak: SOA Concept (Fase 2) 2015 Beheer Plichten Op te starten 2014 e-bericht Op te starten 2014 e-conclusies (via functionele mailboxen) e-deposit + authentieke bron conclusies (inclusief integratie mailpiloot) Collectieve schuldenregeling arbeidsrechtbanken: design, ontwikkeling, piloot, uitrol (Fase 2) Plan 2015 MASTER DATA MANAGEMENT (MDM) (Programma) Ontwikkeling van een gemeenschappelijk datamodel Master Data Management : concept 2015 Master Data Management (fase 1): Piloot authentieke databank magistraten en gerechtspersoneel Continuïteit van de dienstverlening 5.1. Vervanging van de meest risicovolle bedrijfsapplicaties DG WL Migratie REA/TPI Rechtbanken Eerste Aanleg naar MaCH Vervanging databanken individuele dossiers /Uitwerken elektronisch dossierbeheer Aanpassing aan wijzigende wetgeving FOD Justitie ICT-impact splitsing Brussel Halle Vilvoorde Nationale DNA-databank ( Fase 2) Aanpassing templates/documenten/codes ingevolge Wet op de onbekwaamheid ICT impact Artikel 44 wet politieambt - wijziging 646 Strafvordering Regulerings-impactanalyse inzake ICT Aanpassing applicaties aan wetgeving dubbele naamgeving 2015 WERKPLAN ICT - APRIL

3 6. Modernisering van de dienstverlening Justitie Toegang tot het rijksregister ( Fase 2) Ondersteuning van de Rechterlijke Orde bij de rechtsbedeling Integrale informatisering van de Rechterlijke Orde Uitrol Mach (incl. migratie REA/TPI) naar arbeidsauditoraten Modernisering bedrijfsapplicaties / DVZ (BS) / DVZ (BS) / Advocaten / Gerechtsdeurwaarders HVCASS Issuetracking via GLPI Uitwisseling Belgisch Staatsblad rechtbanken van koophandel: faillissementsberichten (Fase 1a) Uitwisseling Belgisch Staatsblad rechtbanken van koophandel: andere berichten (Fase 1b) Crossborder : inning verkeersboetes buitenlandse overtreders Bevel tot betaling via MaCH Aanpassing databank Beslagberichten rechtbanken van koophandel Opladen pdf-documenten Uniformisering templates / documenten / codes Vredegerechten e-griffiebon COLLABORATION/CONTENT/WORKFLOW MANAGEMENT (Programma) Ontwikkeling van een omgeving voor collaboration/content en workflow management via MS Share Point Hosting via Smalls Intranet (PTRANET, ontw/content/ondersteuning) Intranet (IUDEXNET, ontw/content/ondersteuning) Electronisch documentenbeheer Hof van Beroep Brussel Documentatiebeheer Hof van Cassatie In voorbereiding 2015 MODERNISERING LEGACY (Programma) 2015 Modernisering verschillende applicaties van de parallel aan de uitbouw van de SOA-architectuur DUMBO: modernisering en uitrol (Fase 1-2) WERKPLAN ICT - APRIL

4 HVCASS / PJP: modernisering en uitrol (Fase 3) DUMBO-PJP: migratie naar centrale databank (Fase 4) Modernisering Applicaties Rechterlijke Orde via Genero Modernisering SYSCASS Op te starten 2015 JUSTSCAN (Programma) ConsultOnline strafdossiers vanuit gevangenissen via JustScan: piloot ConsultOnline strafdossiers vanuit gevangenissen via JustScan: elektronische handtekening e-codex (Programma) Europees programma betreffende de elektronische uitwisseling van justitiële gegevens tussen de Europese lidstaten Nationale gateway/connector Euregio Maas-Rijn: uitwisseling gegevens tussen gerechtelijke autoriteiten (Rogatoire Commissies) (piloot) Optimalisatie van de personele middelen / VBSW BI-omgeving Werklastmeting Redesign BI-omgeving Werklastmeting (volumetelling correctioneel / politie / parketten generaal) Uitrol boordtabel MaCH (Fase 1) Uitrol boordtabel Minerva-Rapide Reorganisatie van het gerechtelijk landschap en het beheer ICT-impact splitsing Brussel Halle Vilvoorde Op te leveren HERVORMING RECHTERLIJKE ORDE (H) (Programma) Voorbereiding en implementatie van de ICT-impact ingevolge de geografische hertekening, de invoering van mobiliteit, de verzelfstandiging van het beheer en de oprichting van familierechtbanken binnen de. ICT-impact Hervorming Rechterlijke Orde (structuur, strategisch/financieel beleid, management, HRM, materiële middelen, interne audit, ) Familierechtbank Upgrade Person-Courrier DG J Databank jaarlijkse werkingsverslagen rechtscolleges DG J WERKPLAN ICT - APRIL

5 6.2. Ondersteuning van de FOD Justitie bij haar dienstverlening Optimalisering van de dienstverlening aan klanten en partners DG WL / DAV DG WL SD P&O DVSP DG WL FOD Justitie DG WL DVSP Modernisering bedrijfstoepassingen Justitiehuizen: SIPAR/SIPARdoc/SOSIP e.a. Ontwikkeling planningstool voor ressource planning Justitiehuizen Uitrol personeelstoepassing SP expert naar het Nationaal Centrum voor elektronisch toeizicht (NCET) Informatisering burgerlijke stand Koppeling registers Burgelijke Stand Rapportering EMPREVA (Emploi et Prévention / Preventie en Arbeid) Beheersapplicatie voor parlementaire vragen 2015 Externe toegang tot databank voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) via webapplicatie COLLABORATION/CONTENT/WORKFLOW MANAGEMENT (Programma) Ontwikkeling van een omgeving voor collaboration/content en workflow management via MS Share Point Hosting via Smalls Governance Werkgroep Justitie Migratie Intranet (inclusief rapportering EMPREVA) Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) (Fase 1) Portaal kennismanagement/intranet (incl. WIKI) (piloot) Migratie en upgrade intranet EPIsite Portaal Directiecomité P&O/tuchtzaken Intranet dienst facturatie (piloot) Ondersteuning van de strafuitvoering DG J MODERNISERING CENTRAAL STRAFREGISTER (Programma) Modernisering Centraal strafregister DG J DG J Modernisering Centraal strafregister : integratie rijksregisternummer e.a Modernisering Centraal strafregister: aanpassing ECRIS WERKPLAN ICT - APRIL

6 DG J / DG J / DG J / DG J / DG J DG J DG J / / / Koppeling Strafregisters Europese Unie incl. upgrades (ECRIS) Koppeling Centraal strafregister MaCH voor automatische voeding (incl. afschaffing lokaal Strafregister) Modernisering Centraal strafregister: koppeling databank vingerafdrukken / DNA databank Modernisering Centraal strafregister: ontsluiting Webservices Gemeenten In voorbereiding 2015 Modernisering Centraal strafregister: koppeling morele personen / integratie Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) In voorbereiding 2015 Modernisering Centraal strafregister: toegang burger In voorbereiding 2015 Modernisering Centraal strafregister: koppeling SIDIS Suite Op te starten 2015 MODERNISERING DETENTIE (Programma) Modernisering van de bedrijfstoepassingen voor de ondersteuning van detentie en gedetineerden SIDIS SUITE - Beheer gevangenissen (personeel, biometrie, veiligheidsevaluatie, DVZ, CBM, koppeling SIDISSuite - SISET) ( Fase 1) SIDIS SUITE - Beheer gevangenissen (PSD, Agenda, Capaciteit,..) (Fase 2) Modernisering EPICURE medische opvolging gedetineerden Identiteitscontrole gedetineerden via ID Check 2015 MODERNISERING INFRASTRUCTUUR GEDETINEERDEN (Programma) 2015 Modernisering ICT-infrastructuur voor detentie en gedetineerden Verdere modernisering en upgrade back-end (incl. LAN gevangenissen) 2015 Apart beveiligd netwerk voor gedetineerden MODERNISERING ELEKTNISCH TOEZICHT (Programma) Modernisering beheerstoepassing voor elektronisch toezicht SISET - Elektronisch toezicht : uitrol ( Fase 2 en 3) SISET - Elektronisch toezicht : call desk (Fase 4) Op te starten Ondersteuning van het nationaal en internationaal wetgevend proces DG WL Vervanging wetgevingstoepassing e-leg door webgebaseerd samenwerkingsplatform WERKPLAN ICT - APRIL

7 Ondersteuning van het beheer BEHEER KOSTEN (Programma) 2015 SD BBL / / DG J / DG J FOD Justitie FOD Justitie DG J / / SD P&O DG J / / SD P&O SD BBL DG J Informatisering van het beheer voor de bestelling, opvolging, facturatie en betaling van justitiekosten, inclusief gerechtskosten. Gerechtskosten: bestelbon via MaCH incl. link experten in boekhoudprogramma CGAB (Fase 1) Uitrol boekhoudprogramma CGAB naar Rechterlijke Orde Gerechtskosten: scan bestelbon factuur rapport via MaCH/CGAB (Fase 2) Authentieke Databank Gerechtsexperten FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (FMIS ) (Programma) Uitbreiding Databank FMIS (beheer gebouwen, vaste activa, voorraden, overheidsopdrachten, interface CGAB) MODERNISERING BEHEER PERSONEEL (e-hr) (Programma) 2015 e-hr e-hr Gerechtspersoneel (J 1): functionele analyse Person e-hr J Magistratuur (J 2) : conversie gegevens vanuit Person 2015 ICT-impact upgrade boekhoudprogramma FOD Budget&Begroting op boekhoudprogramma CGAB Upgrade logistieke beheerstoepassing "Materieel" Ondersteuning van het proces van verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde: cf Uitvoering van de zesde staatshervorming CMUNAUTARISERING HUIZEN DGMJH (Programma) / ICT-impact ingevolge de overdracht van de Justitiehuizen in 2014 aan de Gemeenschappen ICT-impact communautarisering Justitiehuizen Communautarisering intranet Justitiehuizen Aanpassing ICT-systemen Everberg, St Hubert WERKPLAN ICT - APRIL

8 6.3. Gestandaardiseerde en moderne werk- en communicatieomgeving MODERNISERING/STANDAARDISERING WERKGEVING (Programma) / Modernisering, standaardisering en uniformisering van elektronische werkmiddelen, tooling, policy s, interfaces enz... Policy lokale ICT-assistentie en administratorrechten Invoeren van standaarden voor ontwikkeltools Platform lokale ontwikkeling: piloot Openbaar Ministerie Uitrol Modernisering mobiele communicatie (incl. policy s / Bring Your Own Device) Behoeftestudie videoconferentie voor Justitie (Fase 1) Uitrol multi-functionele printers (MFP): rationalisering printomgeving Rechterlijke Orde (Fase 2) Ontwikkeling uniforme user interface Studie voor lastenboek Voice over IP (VOIP)/Unified Communication (UC) (Fase 1) 2015 Lastenboek modernisering telefonie voor gedetineerden (fase 1) 6.4. Overkoepelende ontsluiting van bedrijfsgegevens BUSINESS INTELLIGENCE (BI) (Programma) / SD P&O DSB / Governance Werkgroep Business Intelligence Competence Center (BICC) BI SAS-platform BI-omgeving en portaal (Personeel/Detentie/Budget en CDRGA) BI-omgeving SISET SAS BI-omgeving CDVU data BI-omgeving Veroordelingsstatistieken Dienst Strafrechtelijk Beleid Globaal informatie- en informaticaveiligheidsbeleid INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) (Programma) DG J / Implementatie risicobehandelingsplan op drie bedrijfstoepassingen (Strafregister, Justscan, MaCH) WERKPLAN ICT - APRIL

9 6.6. Verdere uitbouw van de elektronische dienstverlening EXTERNEN E-griffie ( Fase 3) Op te leveren Website Hoven & Rechtbanken Op te leveren Website werkstraffen (Fase 2) Online consultatie E- VZW Integratie authentieke databank advocaten Investeren in de noodzakelijke ICT-onderbouw 7.1. Performante en evolutieve infrastructuur MODERNISERING INFRASTRUCTUUR (Programma) Update computerzaal Studie Lastenboek ICT Business Continuity (Fase 1) 2015 Studie Lastenboek Backup and Restore voor alle centraal beheerde infrastructuur (Fase 1) 2015 Studie Lastenboek Virtual Storage (Fase 1) Investeren in noodzakelijke fundamenten FUNDAMENTEN (Programma) Entreprise Service Bus (ESB/FSB) 2015 Identity and Acces Management (IAM) + User Acces management (UAM) 2015 DOCUMENT MANAGEMENT (Programma) WERKPLAN ICT - APRIL

10 8. Aangepaste IT-Governance 8.2. Service Management Reorganisatie call desk Geprofessionaliseerde ICT-projectwerking implementatie (Fase 2) 8.7. Aangepast resource- en competentiebeleid Kadercontract ICT-profielenlastenboek Rechterlijke Orde WERKPLAN ICT - APRIL

11 3. Legende 3.1. Begunstigden Afkorting COIV Commissie voor bemiddeling DAV DG J DG WL DSB DVSP DVSP (BS) IDPB FOD BIZA FOD Justitie FOD SocZek HVCASS KBO SD BBL SD P&O VBSW Uitleg Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen Directoraat-Generaal Justitiehuizen Directoraat-Generaal Rechterlijke orde Directoraat-Generaal Wetgeving Dienst Strafrechtelijk Beleid Diensten van de Voorzitter Diensten van de Voorzitter (Belgisch Staatsblad) Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Justitie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Hoven & Rechtbanken Hof van Cassatie FOD Justitie en Rechterlijke Orde Kruispuntbank Ondernemingen Openbaar Ministerie Rechterlijke Orde (Hoven & Rechtbanken en Openbaar Ministerie) Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek Stafdienst ICT Stafdienst Personeel & Organisatie Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting 3.2. Timing Status Detail Op te leveren Dit project werd verondersteld te worden opgeleverd in 2013, maar heeft nog activiteiten en/of resources ingepland voor 2014 Dit project is gepland om te worden uitgevoerd in Dit project is gepland om te worden uitgevoerd in 2014 en 2015 Plan 2015 Dit project is gepland om te worden uitgevoerd in 2015 In Voorbereiding 2014 Voorbereidende activiteiten lopende voor opstart project in Voorbereidende activiteiten lopende voor opstart project in 2014 of 2015 In voorbereiding 2015 Voorbereidende activiteiten lopende voor opstart project in 2015 Op te starten 2014 Nog geen activiteit. Opstart voorbereidende activiteiten voorzien in 2014 Op te starten Nog geen activiteit. Opstart voorbereidende activiteiten voorzien in 2014 of 2015 Op te starten 2015 Nog geen activiteit. Opstart voorbereidende activiteiten voorzien in 2015 WERKPLAN ICT - APRIL

12 3.3. ICT-applicaties e.a. Afkorting Uitleg SOA Service Oriented Architecture VAJA Databank vonnissen en arresten MaCH Bedrijfstoepassing vredegerechten en politierechtbanken ECLI European Case Law Identifier MDM Master Data Management ARCO Tool document management REA/TPI Bedrijfstoepassing rechtbank van eerste aanleg (correctioneel) GLPI Gestionnaire libre de parc informatique DUMBO Bedrijfstoepassing Jeugdrechtbank PJP Bedrijfstoepassing Jeugdparket SYSCASS Bedrijfstoepassing Hof van Cassatie JUSTSCAN Bedrijfstoepassing voor digitalisering en opslag van documenten Person-Courrier Bedrijfstoepassing DG voor personeelsbeheer MS SharePoint Bedrijfstoepassing Collaboration/Content/Workflow Management ECRIS European Criminal Records Information System SIDIS (SUITE) Bedrijfstoepassing voor het beheer van penitentiaire inrichtingen EPICURE Bedrijfstoepassing voor het elektronisch medisch dossier voor gedetineerden ID-check Bedrijfstoepassing voor identiteitscontrole SISET Bedrijfstoepassing voor elektronisch toezicht e-leg Bedrijfstoepassing DG WL ter ondersteuning van het wetgevend proces CGAB Bedrijfstoepassing «Algemene Boekhouding» FMIS Financial Management Information System ISMS Information Security Management System e-hr Bedrijfsapplicatie personeelsbeheer Materieel Bedrijfsapplicatie DG J voor logistiek beheer SIPAR/SIPARdoc/SOSIP Bedrijfsapplicaties voor het beheer van de Justitiehuizen SP expert Bedrijfstoepassing voor personeelsplanning EPIsite Intranet BI Business Intelligence BICC Business Intelligence Competence Center CIEC Commission Internationale de l'état Civil WERKPLAN ICT - APRIL

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Inhoudstafel Deel 1: Inleiding...9 1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen... 9 2. De globale context

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

Stafdienst ICT. 1 Stafdienst ICT

Stafdienst ICT. 1 Stafdienst ICT 1 2 1 VOORSTELLING A. Missie en doelstellingen Directie Generaal De stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) reikt bruikbare en professionele oplossingen aan, gericht op de ondersteuning

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN O5 TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN 5.1. Structuur van de business unit van de dienst ICT 5.1.1. Onderzoek, advies, opportuniteits- en haalbaarheidsstudies betreffende ICT-diensten en oplossingen Om vanaf het

Nadere informatie

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013

Informatiebeheerder lokale besturen. Module 4 Informatiesystemen. Ivan Stuer 5 maart 2013 Informatiebeheerder lokale besturen Module 4 Informatiesystemen Ivan Stuer 5 maart 2013 Agenda Optimale informatiesystemen Authentieke gegevensbronnen Midoffice concepten Geografische informatiesystemen

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Activiteitenverslag

Jaarverslag 2010 Activiteitenverslag Activiteitenverslag Jaarverslag 2010 INHOUD > Missie pag. 3 > ICT als strategisch instrument pag. 3 > Sociale verantwoordelijkheid pag. 5 > Reguliere werking pag. 5 > Kwaliteitscoördinatie pag. 7 > Enterprise

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 www.smals.be Inhoud Voorwoord 3 ICT voor Werk, Gezin en Gezondheid 4 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 Corporate Social Responsibility 8 Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE Stafdienst ICT Resultaatgebieden van de teams Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE INFORMATION Structured data & DB Vector Data Non-structured data APPLICATIONS Business services framework Data exchange

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk. Rijk. Jaarrapportage. Jaarrapportage. Bedrijfsvoering R. Rijk. Jaarrapportage. Jaarrapportage. Jaarrapportage.

Bedrijfsvoering Rijk. Rijk. Jaarrapportage. Jaarrapportage. Bedrijfsvoering R. Rijk. Jaarrapportage. Jaarrapportage. Jaarrapportage. Rapportage grote en risicovolle ICT-projecten Bijlage bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 svoering Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk Jaarrapportage Jaarrapportage 1 Jaarrapportage Bedrijfsvoering

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen 1 Digipolis 2 Digipolis Een passie voor ICT? Lees vooral verder. Digipolis 3 Antwerpen zet in op digitaal Antwerpen zet in op digitaal. Maar dan digitaal-tot-op-het-bot.

Nadere informatie

ICT Fundamenten. Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT

ICT Fundamenten. Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT ICT Fundamenten Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT INHOUDSTAFEL ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 1 ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK 1 Inleiding 1 Doel van

Nadere informatie