STRUCTUUR Verwijzing naar het hoofdstuk in de Strategische Nota voor de informatisering van Justitie. Korte uitleg over het programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRUCTUUR Verwijzing naar het hoofdstuk in de Strategische Nota voor de informatisering van Justitie. Korte uitleg over het programma"

Transcriptie

1 Werkplan ICT Vooraf: Hoe deze Tabel te lezen: STRUCTUUR Verwijzing naar het hoofdstuk in de Strategische Nota voor de informatisering van Justitie PGRAMMA Timing Korte uitleg over het programma Begunstigde Naam Project(voorstel) Timing LEGENDE Begunstigden/Timing/ICT-Applicaties 2. Werkplan ICT Evolutie naar een Service Oriented Architecture (SOA) Architectuur FOD Financiën / / JUSTX (Programma) 2015 Ontwikkeling van modules voor de uitbouw van het justitieel kruispunt JUSTX, met als eerste fase de realisatie van een databank vonnissen & arresten (VAJA). Piloot Databank Vonnissen & Arresten Hoven Uitrol databank Vonnissen & Arresten Hoven Flux penale boeten MaCH - FOD Financiën via databank Vonnissen & Arresten Change Management Activiteiten 2015 Integratie Europese identificator voor rechtspraak (ECLI) in databank Vonnissen & Arresten 2015 Zaakconcept - Uniek Zaaknummer In voorbereiding 2015 Distributieplatform In voorbereiding 2015 PCES VERBAAL - PERSOON - ZAAK (Programma) Ontwikkeling van een centraal beheer van gestructureerde gegevens wat toelaat om de relaties tussen personen, processen-verbaal en op langere termijn het dossier te consulteren. PV-persoon-zaak: Analyse (Fase 1) WERKPLAN ICT - APRIL

2 PV: Proof of Concept (POC) ARCO (document management) PV-persoon-zaak: SOA Concept (Fase 2) 2015 Beheer Plichten Op te starten 2014 e-bericht Op te starten 2014 e-conclusies (via functionele mailboxen) e-deposit + authentieke bron conclusies (inclusief integratie mailpiloot) Collectieve schuldenregeling arbeidsrechtbanken: design, ontwikkeling, piloot, uitrol (Fase 2) Plan 2015 MASTER DATA MANAGEMENT (MDM) (Programma) Ontwikkeling van een gemeenschappelijk datamodel Master Data Management : concept 2015 Master Data Management (fase 1): Piloot authentieke databank magistraten en gerechtspersoneel Continuïteit van de dienstverlening 5.1. Vervanging van de meest risicovolle bedrijfsapplicaties DG WL Migratie REA/TPI Rechtbanken Eerste Aanleg naar MaCH Vervanging databanken individuele dossiers /Uitwerken elektronisch dossierbeheer Aanpassing aan wijzigende wetgeving FOD Justitie ICT-impact splitsing Brussel Halle Vilvoorde Nationale DNA-databank ( Fase 2) Aanpassing templates/documenten/codes ingevolge Wet op de onbekwaamheid ICT impact Artikel 44 wet politieambt - wijziging 646 Strafvordering Regulerings-impactanalyse inzake ICT Aanpassing applicaties aan wetgeving dubbele naamgeving 2015 WERKPLAN ICT - APRIL

3 6. Modernisering van de dienstverlening Justitie Toegang tot het rijksregister ( Fase 2) Ondersteuning van de Rechterlijke Orde bij de rechtsbedeling Integrale informatisering van de Rechterlijke Orde Uitrol Mach (incl. migratie REA/TPI) naar arbeidsauditoraten Modernisering bedrijfsapplicaties / DVZ (BS) / DVZ (BS) / Advocaten / Gerechtsdeurwaarders HVCASS Issuetracking via GLPI Uitwisseling Belgisch Staatsblad rechtbanken van koophandel: faillissementsberichten (Fase 1a) Uitwisseling Belgisch Staatsblad rechtbanken van koophandel: andere berichten (Fase 1b) Crossborder : inning verkeersboetes buitenlandse overtreders Bevel tot betaling via MaCH Aanpassing databank Beslagberichten rechtbanken van koophandel Opladen pdf-documenten Uniformisering templates / documenten / codes Vredegerechten e-griffiebon COLLABORATION/CONTENT/WORKFLOW MANAGEMENT (Programma) Ontwikkeling van een omgeving voor collaboration/content en workflow management via MS Share Point Hosting via Smalls Intranet (PTRANET, ontw/content/ondersteuning) Intranet (IUDEXNET, ontw/content/ondersteuning) Electronisch documentenbeheer Hof van Beroep Brussel Documentatiebeheer Hof van Cassatie In voorbereiding 2015 MODERNISERING LEGACY (Programma) 2015 Modernisering verschillende applicaties van de parallel aan de uitbouw van de SOA-architectuur DUMBO: modernisering en uitrol (Fase 1-2) WERKPLAN ICT - APRIL

4 HVCASS / PJP: modernisering en uitrol (Fase 3) DUMBO-PJP: migratie naar centrale databank (Fase 4) Modernisering Applicaties Rechterlijke Orde via Genero Modernisering SYSCASS Op te starten 2015 JUSTSCAN (Programma) ConsultOnline strafdossiers vanuit gevangenissen via JustScan: piloot ConsultOnline strafdossiers vanuit gevangenissen via JustScan: elektronische handtekening e-codex (Programma) Europees programma betreffende de elektronische uitwisseling van justitiële gegevens tussen de Europese lidstaten Nationale gateway/connector Euregio Maas-Rijn: uitwisseling gegevens tussen gerechtelijke autoriteiten (Rogatoire Commissies) (piloot) Optimalisatie van de personele middelen / VBSW BI-omgeving Werklastmeting Redesign BI-omgeving Werklastmeting (volumetelling correctioneel / politie / parketten generaal) Uitrol boordtabel MaCH (Fase 1) Uitrol boordtabel Minerva-Rapide Reorganisatie van het gerechtelijk landschap en het beheer ICT-impact splitsing Brussel Halle Vilvoorde Op te leveren HERVORMING RECHTERLIJKE ORDE (H) (Programma) Voorbereiding en implementatie van de ICT-impact ingevolge de geografische hertekening, de invoering van mobiliteit, de verzelfstandiging van het beheer en de oprichting van familierechtbanken binnen de. ICT-impact Hervorming Rechterlijke Orde (structuur, strategisch/financieel beleid, management, HRM, materiële middelen, interne audit, ) Familierechtbank Upgrade Person-Courrier DG J Databank jaarlijkse werkingsverslagen rechtscolleges DG J WERKPLAN ICT - APRIL

5 6.2. Ondersteuning van de FOD Justitie bij haar dienstverlening Optimalisering van de dienstverlening aan klanten en partners DG WL / DAV DG WL SD P&O DVSP DG WL FOD Justitie DG WL DVSP Modernisering bedrijfstoepassingen Justitiehuizen: SIPAR/SIPARdoc/SOSIP e.a. Ontwikkeling planningstool voor ressource planning Justitiehuizen Uitrol personeelstoepassing SP expert naar het Nationaal Centrum voor elektronisch toeizicht (NCET) Informatisering burgerlijke stand Koppeling registers Burgelijke Stand Rapportering EMPREVA (Emploi et Prévention / Preventie en Arbeid) Beheersapplicatie voor parlementaire vragen 2015 Externe toegang tot databank voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) via webapplicatie COLLABORATION/CONTENT/WORKFLOW MANAGEMENT (Programma) Ontwikkeling van een omgeving voor collaboration/content en workflow management via MS Share Point Hosting via Smalls Governance Werkgroep Justitie Migratie Intranet (inclusief rapportering EMPREVA) Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) (Fase 1) Portaal kennismanagement/intranet (incl. WIKI) (piloot) Migratie en upgrade intranet EPIsite Portaal Directiecomité P&O/tuchtzaken Intranet dienst facturatie (piloot) Ondersteuning van de strafuitvoering DG J MODERNISERING CENTRAAL STRAFREGISTER (Programma) Modernisering Centraal strafregister DG J DG J Modernisering Centraal strafregister : integratie rijksregisternummer e.a Modernisering Centraal strafregister: aanpassing ECRIS WERKPLAN ICT - APRIL

6 DG J / DG J / DG J / DG J / DG J DG J DG J / / / Koppeling Strafregisters Europese Unie incl. upgrades (ECRIS) Koppeling Centraal strafregister MaCH voor automatische voeding (incl. afschaffing lokaal Strafregister) Modernisering Centraal strafregister: koppeling databank vingerafdrukken / DNA databank Modernisering Centraal strafregister: ontsluiting Webservices Gemeenten In voorbereiding 2015 Modernisering Centraal strafregister: koppeling morele personen / integratie Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) In voorbereiding 2015 Modernisering Centraal strafregister: toegang burger In voorbereiding 2015 Modernisering Centraal strafregister: koppeling SIDIS Suite Op te starten 2015 MODERNISERING DETENTIE (Programma) Modernisering van de bedrijfstoepassingen voor de ondersteuning van detentie en gedetineerden SIDIS SUITE - Beheer gevangenissen (personeel, biometrie, veiligheidsevaluatie, DVZ, CBM, koppeling SIDISSuite - SISET) ( Fase 1) SIDIS SUITE - Beheer gevangenissen (PSD, Agenda, Capaciteit,..) (Fase 2) Modernisering EPICURE medische opvolging gedetineerden Identiteitscontrole gedetineerden via ID Check 2015 MODERNISERING INFRASTRUCTUUR GEDETINEERDEN (Programma) 2015 Modernisering ICT-infrastructuur voor detentie en gedetineerden Verdere modernisering en upgrade back-end (incl. LAN gevangenissen) 2015 Apart beveiligd netwerk voor gedetineerden MODERNISERING ELEKTNISCH TOEZICHT (Programma) Modernisering beheerstoepassing voor elektronisch toezicht SISET - Elektronisch toezicht : uitrol ( Fase 2 en 3) SISET - Elektronisch toezicht : call desk (Fase 4) Op te starten Ondersteuning van het nationaal en internationaal wetgevend proces DG WL Vervanging wetgevingstoepassing e-leg door webgebaseerd samenwerkingsplatform WERKPLAN ICT - APRIL

7 Ondersteuning van het beheer BEHEER KOSTEN (Programma) 2015 SD BBL / / DG J / DG J FOD Justitie FOD Justitie DG J / / SD P&O DG J / / SD P&O SD BBL DG J Informatisering van het beheer voor de bestelling, opvolging, facturatie en betaling van justitiekosten, inclusief gerechtskosten. Gerechtskosten: bestelbon via MaCH incl. link experten in boekhoudprogramma CGAB (Fase 1) Uitrol boekhoudprogramma CGAB naar Rechterlijke Orde Gerechtskosten: scan bestelbon factuur rapport via MaCH/CGAB (Fase 2) Authentieke Databank Gerechtsexperten FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (FMIS ) (Programma) Uitbreiding Databank FMIS (beheer gebouwen, vaste activa, voorraden, overheidsopdrachten, interface CGAB) MODERNISERING BEHEER PERSONEEL (e-hr) (Programma) 2015 e-hr e-hr Gerechtspersoneel (J 1): functionele analyse Person e-hr J Magistratuur (J 2) : conversie gegevens vanuit Person 2015 ICT-impact upgrade boekhoudprogramma FOD Budget&Begroting op boekhoudprogramma CGAB Upgrade logistieke beheerstoepassing "Materieel" Ondersteuning van het proces van verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde: cf Uitvoering van de zesde staatshervorming CMUNAUTARISERING HUIZEN DGMJH (Programma) / ICT-impact ingevolge de overdracht van de Justitiehuizen in 2014 aan de Gemeenschappen ICT-impact communautarisering Justitiehuizen Communautarisering intranet Justitiehuizen Aanpassing ICT-systemen Everberg, St Hubert WERKPLAN ICT - APRIL

8 6.3. Gestandaardiseerde en moderne werk- en communicatieomgeving MODERNISERING/STANDAARDISERING WERKGEVING (Programma) / Modernisering, standaardisering en uniformisering van elektronische werkmiddelen, tooling, policy s, interfaces enz... Policy lokale ICT-assistentie en administratorrechten Invoeren van standaarden voor ontwikkeltools Platform lokale ontwikkeling: piloot Openbaar Ministerie Uitrol Modernisering mobiele communicatie (incl. policy s / Bring Your Own Device) Behoeftestudie videoconferentie voor Justitie (Fase 1) Uitrol multi-functionele printers (MFP): rationalisering printomgeving Rechterlijke Orde (Fase 2) Ontwikkeling uniforme user interface Studie voor lastenboek Voice over IP (VOIP)/Unified Communication (UC) (Fase 1) 2015 Lastenboek modernisering telefonie voor gedetineerden (fase 1) 6.4. Overkoepelende ontsluiting van bedrijfsgegevens BUSINESS INTELLIGENCE (BI) (Programma) / SD P&O DSB / Governance Werkgroep Business Intelligence Competence Center (BICC) BI SAS-platform BI-omgeving en portaal (Personeel/Detentie/Budget en CDRGA) BI-omgeving SISET SAS BI-omgeving CDVU data BI-omgeving Veroordelingsstatistieken Dienst Strafrechtelijk Beleid Globaal informatie- en informaticaveiligheidsbeleid INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) (Programma) DG J / Implementatie risicobehandelingsplan op drie bedrijfstoepassingen (Strafregister, Justscan, MaCH) WERKPLAN ICT - APRIL

9 6.6. Verdere uitbouw van de elektronische dienstverlening EXTERNEN E-griffie ( Fase 3) Op te leveren Website Hoven & Rechtbanken Op te leveren Website werkstraffen (Fase 2) Online consultatie E- VZW Integratie authentieke databank advocaten Investeren in de noodzakelijke ICT-onderbouw 7.1. Performante en evolutieve infrastructuur MODERNISERING INFRASTRUCTUUR (Programma) Update computerzaal Studie Lastenboek ICT Business Continuity (Fase 1) 2015 Studie Lastenboek Backup and Restore voor alle centraal beheerde infrastructuur (Fase 1) 2015 Studie Lastenboek Virtual Storage (Fase 1) Investeren in noodzakelijke fundamenten FUNDAMENTEN (Programma) Entreprise Service Bus (ESB/FSB) 2015 Identity and Acces Management (IAM) + User Acces management (UAM) 2015 DOCUMENT MANAGEMENT (Programma) WERKPLAN ICT - APRIL

10 8. Aangepaste IT-Governance 8.2. Service Management Reorganisatie call desk Geprofessionaliseerde ICT-projectwerking implementatie (Fase 2) 8.7. Aangepast resource- en competentiebeleid Kadercontract ICT-profielenlastenboek Rechterlijke Orde WERKPLAN ICT - APRIL

11 3. Legende 3.1. Begunstigden Afkorting COIV Commissie voor bemiddeling DAV DG J DG WL DSB DVSP DVSP (BS) IDPB FOD BIZA FOD Justitie FOD SocZek HVCASS KBO SD BBL SD P&O VBSW Uitleg Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen Directoraat-Generaal Justitiehuizen Directoraat-Generaal Rechterlijke orde Directoraat-Generaal Wetgeving Dienst Strafrechtelijk Beleid Diensten van de Voorzitter Diensten van de Voorzitter (Belgisch Staatsblad) Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Justitie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Hoven & Rechtbanken Hof van Cassatie FOD Justitie en Rechterlijke Orde Kruispuntbank Ondernemingen Openbaar Ministerie Rechterlijke Orde (Hoven & Rechtbanken en Openbaar Ministerie) Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek Stafdienst ICT Stafdienst Personeel & Organisatie Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting 3.2. Timing Status Detail Op te leveren Dit project werd verondersteld te worden opgeleverd in 2013, maar heeft nog activiteiten en/of resources ingepland voor 2014 Dit project is gepland om te worden uitgevoerd in Dit project is gepland om te worden uitgevoerd in 2014 en 2015 Plan 2015 Dit project is gepland om te worden uitgevoerd in 2015 In Voorbereiding 2014 Voorbereidende activiteiten lopende voor opstart project in Voorbereidende activiteiten lopende voor opstart project in 2014 of 2015 In voorbereiding 2015 Voorbereidende activiteiten lopende voor opstart project in 2015 Op te starten 2014 Nog geen activiteit. Opstart voorbereidende activiteiten voorzien in 2014 Op te starten Nog geen activiteit. Opstart voorbereidende activiteiten voorzien in 2014 of 2015 Op te starten 2015 Nog geen activiteit. Opstart voorbereidende activiteiten voorzien in 2015 WERKPLAN ICT - APRIL

12 3.3. ICT-applicaties e.a. Afkorting Uitleg SOA Service Oriented Architecture VAJA Databank vonnissen en arresten MaCH Bedrijfstoepassing vredegerechten en politierechtbanken ECLI European Case Law Identifier MDM Master Data Management ARCO Tool document management REA/TPI Bedrijfstoepassing rechtbank van eerste aanleg (correctioneel) GLPI Gestionnaire libre de parc informatique DUMBO Bedrijfstoepassing Jeugdrechtbank PJP Bedrijfstoepassing Jeugdparket SYSCASS Bedrijfstoepassing Hof van Cassatie JUSTSCAN Bedrijfstoepassing voor digitalisering en opslag van documenten Person-Courrier Bedrijfstoepassing DG voor personeelsbeheer MS SharePoint Bedrijfstoepassing Collaboration/Content/Workflow Management ECRIS European Criminal Records Information System SIDIS (SUITE) Bedrijfstoepassing voor het beheer van penitentiaire inrichtingen EPICURE Bedrijfstoepassing voor het elektronisch medisch dossier voor gedetineerden ID-check Bedrijfstoepassing voor identiteitscontrole SISET Bedrijfstoepassing voor elektronisch toezicht e-leg Bedrijfstoepassing DG WL ter ondersteuning van het wetgevend proces CGAB Bedrijfstoepassing «Algemene Boekhouding» FMIS Financial Management Information System ISMS Information Security Management System e-hr Bedrijfsapplicatie personeelsbeheer Materieel Bedrijfsapplicatie DG J voor logistiek beheer SIPAR/SIPARdoc/SOSIP Bedrijfsapplicaties voor het beheer van de Justitiehuizen SP expert Bedrijfstoepassing voor personeelsplanning EPIsite Intranet BI Business Intelligence BICC Business Intelligence Competence Center CIEC Commission Internationale de l'état Civil WERKPLAN ICT - APRIL

Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014

Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014 Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014 Overzicht Overleg centraal Strategische mijlpalen Conceptuele mijlpalen Technologische keuzes Responsabilisering Optimalisatie

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

Leuven het PHENIX-project

Leuven het PHENIX-project Leuven 25.05.2005 Een binnen een redelijke termijn afgehandeld proces met de hulp van nieuwe ICTinstrumenten : het PHENIX-project Phenix 25.05.2005 1 PHENIX Een nieuw hulpmiddel voor de rechterlijke orde

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Overleg project strafregister

Overleg project strafregister Overleg project strafregister Overleg FOD Justitie 15/07/2014 verslag VVSG (versie 2) Aanwezig: VLAVABBS, CEVI, CIPAL, Remmicom, Schaubroeck, BULL, DAV, dienst centraal strafregister FOD Justitie, directoraat-generaal

Nadere informatie

BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE

BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE BIJLAGE 1 PROTOCOL ANNEXE 1 PROTOCOLE PROTOCOL Houdende de taakverdeling in de uitwerking van het Stappenplan CHEOPS-Justitie Inleiding: Vanuit de opdracht die de wetgever aan het Beheerscomité heeft gegeven

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN

ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN WERKINGSVERSLAG 2015 WERKINGSJAAR 2014 HOOFDSTUK I : PERSONELE MIDDELEN Personeelsformatie Magistra ten Magistra ten Art. 100 Ger. W. Plaatsver vangende rechters Rechters in sociale

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Koen Snyders Administrateur-generaal Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Administrateur général Office Nationale de Sécurité Sociale 1 Agenda Achtergronden:

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Krokusplan Projectenplan 2017 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 januari 2017 Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Januari 2017

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding 3

Inleiding. Inleiding 3 Inleiding U wordt geraadpleegd door een vader wiens kind werd betrapt op het verhandelen van drugs en werd voorgeleid voor de procureur. De vader kreeg de boodschap dat het parket de aanhouding van zijn

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijk strafregister

Stand van zaken gemeentelijk strafregister Stand van zaken gemeentelijk strafregister VVSG Tom De Schepper 14/04/2015 Er vond de voorbije maanden regelmatig overleg plaats tussen de verenigingen van steden en gemeenten, VLAVABBS en FOD Justitie

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens minister van Justitie 18 maart 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget Justitie): belofte om met een

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. SITUERING... 3

Inhoudsopgave 1. SITUERING... 3 Operationele planning voor de informatisering van de rechterlijke orde 2012-2014 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING... 3 1.1. Voorwerp van operationele planning... 3 1.2. Globaal overzicht projecten en voorstellen

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

Administratieve vereenvoudiging & modernisering burgerlijke stand

Administratieve vereenvoudiging & modernisering burgerlijke stand Administratieve vereenvoudiging & modernisering burgerlijke stand CEVI Klantendag 18-04-2013 Blankenberge Inhoud Voorstelling project Partners & projectstructuur Krijtlijnen & centrale doelstellingen Krachtlijnen

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN bijlage timing van de hervorming

JUSTITIEPLAN bijlage timing van de hervorming Maatregel Ontwerp (potpourri I/II/III/IV) Regeerakkoord (RA) (Gedr. St. Kamer 2014-2015, nr. 0020/001) Hoofdstuk I Hoofdstuk II BURGERLIJKE RECHTSPLEGING II.1. Minder talrijke procedures RA 6.1.1. 123

Nadere informatie

MODERNISERING BURGERLIJKE STAND. VVSG 1 februari 2017

MODERNISERING BURGERLIJKE STAND. VVSG 1 februari 2017 MODERNISERING BURGERLIJKE STAND VVSG 1 februari 2017 Projectvoorstelling Historiek Eerste voorstudie modernisering Werkgroep modernisering VLAVABBS voor uitwerking documentaire aktemodellen Op vraag van

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (P&C, FA, CA, HV, Veiligheid en ICT) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz)

Hoofd Bedrijfsvoering (P&C, FA, CA, HV, Veiligheid en ICT) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz) Hoofd Bedrijfsvoering (P&C, FA, CA, HV, Veiligheid en ICT) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz) Toekomstvisie De Waerden (uit 2010) Visie op ICT in / voor de langdurige

Nadere informatie

HET NOTARIAAT EN DE ELEKTRONISCHE SNELWEG

HET NOTARIAAT EN DE ELEKTRONISCHE SNELWEG HET NOTARIAAT EN DE ELEKTRONISCHE SNELWEG BART VAN OPSTAL, NOTARIS MAURICE ZWARTS, CHANGE MANAGER AGIV GENT 27/11/2014 AGENDA Inleiding Vereisten/uitdagingen voor het notariaat Wat is onze aanpak? Een

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

GIS voor Corporate Data Management

GIS voor Corporate Data Management GIS voor Corporate Data Management V. Rambaran Mishre, Staatsolie GIS : Meten is Weten! (GIS-dag 2008) Agenda Waarom ArcGIS Implementatie Timeframe Architectuur Resultaten Data Management, Exploratie,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december A D V I E S Nr. 1.716 ----------------------------- Zitting van dinsdag 15 december 2009 -------------------------------------------------- Hervorming van de gerechtelijke instellingen - Arbeidsgerechten

Nadere informatie

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Federale Overheidsdienst Justitie Diensten

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer

Inhoud. Woord vooraf...v. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Woord vooraf...v De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer Paul Van Orshoven...1 Inleiding...1 I. De schaalvergroting...6 A. Provinciale eerstelijnsrechtbanken...6 B. of toch niet (altijd, helemaal)...9

Nadere informatie

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren

edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren edepot Interbestuurlijke samenwerking in e-gov Een verhaal van starten, vallen, opstaan, doorzetten en opleveren Vlaamse Vereniging Bestuur en Beleid «De elektronische overheid» Brussel, vrijdag 13 juni

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Informatisering hoven en rechtbanken het elektronisch dossier

Informatisering hoven en rechtbanken het elektronisch dossier Federale Overheidsdienst Justitie --- Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 1000 Brussel, Waterloonlaan 115 celcom.dgroj@just.fgov.be Informatisering hoven en rechtbanken het elektronisch dossier

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

Arresten en documenten Gerechtelijk recht

Arresten en documenten Gerechtelijk recht Paul Lemmens en Stefaan Raes Arresten en documenten Gerechtelijk recht Acco Leuven / Amersfoort INHOUD WOORD VOORAF A. GERECHTELIJK RECHT - ALGEMEEN 15 1. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

De hertekening van het gerechtelijk landschap. Prof. Dr. Em. Roger Depré Prof. Dr. Annie Hondeghem

De hertekening van het gerechtelijk landschap. Prof. Dr. Em. Roger Depré Prof. Dr. Annie Hondeghem De hertekening van het gerechtelijk landschap Prof. Dr. Em. Roger Depré Prof. Dr. Annie Hondeghem Inleiding (1) Regeringsverklaring dd. 18 maart 2008: Na de politiehervorming moet men de grondige hervorming

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Diensten binnen de gevangenis een introductie. Sociale plattegrond 21/10/2014 Gent

Diensten binnen de gevangenis een introductie. Sociale plattegrond 21/10/2014 Gent Diensten binnen de gevangenis een introductie Sociale plattegrond 21/10/2014 Gent België Oost-Vlaanderen 2013 Capaciteit Gem. bevolking overbevolking Gent 299 423 41,5% Oudenaarde 132 160 21,2% Dendermonde

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie

Inhoud. Ten geleide. Avant propos. Woord vooraf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie Inhoud Inhoud Ten geleide Avant propos Woord vooraf Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond en oriëntatie 1 Intitiele opdracht 1.1 haalbaarheidscriteria 1.2 Definitie van het begrip integrale veiligheidszorg

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Juridische dienst opdrachten

Juridische dienst opdrachten Wil je werken voor SAM-TES als jurist? Juridische dienst opdrachten Op Federaal en Europees vlak staan de elektronische procedures waaronder de e-betekening voor de deur. Hierbij moet er voor de wetgever

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging UWV Informatiebeveiliging Een schets 1 Informatiebeveiliging UWV Platform Informatiebeveiliging 25-05-05 drs G.Bayens MBA drs Guido Bayens MBA UWV Concern ICT Hoofd Afdeling Beleid & Architectuur Adviseur

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3 INHOUD Voorwoord.......................................................... v Beknopte inhoud................................................... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN Hoofdstuk I. Concepten van recht.......................................

Nadere informatie

Federaal e-government in België

Federaal e-government in België Federaal e-government in België Jan Deprest 24 september 2008 Cipal e-gov Symposium Agenda >Fedict: een verhaal van continue verandering >Informatisering van de staat Bouwstenen Services Projecten Samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

MEMORANDUM TER GELEGENHEID VAN DE VORMING VAN DE FEDERALE REGERING

MEMORANDUM TER GELEGENHEID VAN DE VORMING VAN DE FEDERALE REGERING MEMORANDUM TER GELEGENHEID VAN DE VORMING VAN DE FEDERALE REGERING Uit de cijfers die door de FOD Justitie gepubliceerd werden blijkt dat van alle burgerlijke zaken die voor een Belgische rechtbank worden

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie.

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie. DOSIS Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Waar zitten mijn dossiers?! Goede dossieropvolging Klant & Overheid Burger/Ondernemer DOSSIEROPVOLGING? Overheid = versnipperd

Nadere informatie

Uitvoering van de geldstraffen

Uitvoering van de geldstraffen Uitvoering van de geldstraffen Actieplan Uitvoering van de geldstraffen 1 Dit actieplan werd in opdracht van Annemie TURTELBOOM, Minister van Justitie Koen GEENS, Minister van Financiën voorbereid door

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER

JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Wetsontwerp Burgerlijk procesrecht Koen Geens Minister van Justitie 8 mei 2015 Plan-methode op maat van uitdaging» 9 december 2014 (budget

Nadere informatie

Fedict ook tot úw dienst

Fedict ook tot úw dienst Fedict ook tot úw dienst 16 december 2014 1 Only Once Wetgeving 2 Only Once wetgeving Wet van 5 mei 2014 Doelstellingen Toepassingsgebied Basisprincipes Privacy Afdwingbaarheid en controle Inwerkingtreding

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader...................................... 1 1.1. Inleiding.............................................. 1 1.2. Mala in se versus

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte Microsoft s platform voor projectorganisaties EPM 2007 en straks 2010 Wil Jansen Gwen Schilte EVEN VOORSTELLEN! Office Solutions SharePoint Solutions Project Solutions Learning Solutions Professional Services

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS voor de overheid, door de overheid infosessie 24 april 2014 agenda Public AXI specialisaties Software referenties Solutions #Case Management concept framework demo klanten

Nadere informatie

Connectivity/Magic of Mobility

Connectivity/Magic of Mobility Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic

Nadere informatie

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten.

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten. MAGDA Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inhoudstafel > MAGDA² Recap > MAGDA Aanbod Even inzoomen Welke webdiensten zijn er? Welke bronnen

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen INHOUD Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 1. Inleiding 1 2. De openbare orde 1 3. Openbare overlast en administratieve sancties 5 4. Materiële

Nadere informatie

Cijfers en cultuurverandering

Cijfers en cultuurverandering Cijfers en cultuurverandering Peter Samyn Stafdirecteur P&O FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu In Search of HRM Measurement Gent 2011 FUSIE - DEFUSIE 2002 FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

Pol Office & ISLP-admin-PPP DEEL I: ISLP-Admin & de link naar financieel management?

Pol Office & ISLP-admin-PPP DEEL I: ISLP-Admin & de link naar financieel management? Pol Office & ISLP-admin-PPP DEEL I: ISLP-Admin & de link naar financieel management? 1 ISLP-Admin-PPP & link naar financieel management HCP Wim GEENS, 2 Wat is ISLP-Admin-PPP? HCP Wim GEENS, 3 Pol Office

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

KERNTAKEN POLITIE EEN STAND VAN ZAKEN

KERNTAKEN POLITIE EEN STAND VAN ZAKEN Lokale en Regionale Besturen Brussel, 8 januari 2016 KERNTAKEN POLITIE EEN STAND VAN ZAKEN In het kader van het kerntakendebat heeft de regering een aantal maatregelen genomen die ze wil realiseren tussen

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN O5 TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN 5.1. Structuur van de business unit van de dienst ICT 5.1.1. Onderzoek, advies, opportuniteits- en haalbaarheidsstudies betreffende ICT-diensten en oplossingen Om vanaf het

Nadere informatie

Online Upgrade Pack 2015. Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online

Online Upgrade Pack 2015. Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online Online Upgrade Pack 2015 Assistance PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Online 1 P a g e Introductie 2015 is het jaar dat Assistance Software haar 25 jarige bestaan viert. Met deze mijlpaal introduceren

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie Federale Overheidsdienst Justitie voorwoord Beste lezers, In 2002 evolueerde het ministerie van Justitie naar een Federale Overheidsdienst in het kader van de modernisering van het openbaar ambt. Deze

Nadere informatie

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013

EPD in the cloud. Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 EPD in the cloud Workshop informatieveiligheidsconsulenten FOD VG 5/12/2013 ICT:... van tool naar strategie Strategische implicaties Administratieve functies Medisch- Individualisatie technische patiëntbenadering

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Efficiënter werken met het uniek elektronisch dossier zelfstandigen en vennootschappen. 24 maart 2010

Efficiënter werken met het uniek elektronisch dossier zelfstandigen en vennootschappen. 24 maart 2010 Efficiënter werken met het uniek elektronisch dossier zelfstandigen en vennootschappen 24 maart 2010 1 RSVZ - INASTI Voluit: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Institut National

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie