Cijfers en feiten over dementie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfers en feiten over dementie"

Transcriptie

1 Cijfers en feiten over dementie - Elke 7 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer 1. - Dementie is een syndroom waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Hierdoor treden geheugenstoornissen op, in wisselende combinatie met één of meerdere van de volgende stoornissen: o Afasie (niet meer goed begrijpen van of kunnen uitdrukken in woord of schrift) o Apraxie (geen doelbewuste handelingen kunnen uitvoeren) o Agnosie (geen objecten meer kunnen herkennen) o Stoornis in uitvoerende functies (niet meer kunnen abstraheren, logisch redeneren, organiseren, plannen, doelgericht handelen) - De meeste voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). - Aantal personen met dementie in Vlaanderen zal verdubbelen: o 2010: (waarvan 2000 jonger dan 65 jaar) o 2020: o 2050: Aantal personen met dementie wereldwijd zal verdriedubbelen: o 2010: 35,6 miljoen o 2050: 115 miljoen - De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. - Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: o Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie. o Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie. o Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie - Er is een leemte van ongeveer 1 jaar tussen de eerste symptomen van dementie en het melden ervan aan een vriend of de eigen partner. - Pas 2 tot 3 jaar na de eerste tekenen wordt de diagnose gesteld door een arts. - Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen (naasten die voor de zorg instaan en professionele hulpverleners) als het aantal patiënten. - 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving.

2 - 82% van wie voor iemand met dementie zorgt, is overbelast of loopt een groot risico op overbelasting. Als men die zorg niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor de transfer naar een woonzorgcentrum. - Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Samenvatting resultaten nulmeting campagne Vergeet dementie, onthou mens De belangrijkste cijfers - Er is een hoge mate van betrokkenheid bij het thema: een relatief hoog percentage van de Vlaamse bevolking (18+) heeft op een of andere manier voeling met dementie. - 40% van de Vlamingen is ooit direct in aanraking geweest met dementie doordat ze in hun omgeving iemand kennen die dementie heeft. - 7% van de Vlamingen staat zelf in voor de zorg voor personen met dementie (waarvan ongeveer de helft als mantelzorger en de helft als professionele hulpverlener). - De meerderheid van de mantelzorgers zijn 50-plussers en vrouwen. - 70% van de Vlamingen heeft angst voor dementie. - 80% van de Vlamingen vindt dat mensen met dementie nog kunnen genieten van de kleine dingen. - 70% van de Vlamingen ziet mensen met dementie als volwaardige individuen, met een gevoelsleven. - 60% van de Vlamingen gelooft in een waardevol persoonlijk contact tussen een persoon met dementie en zijn naasten. - De helft van de Vlamingen vindt dat de buitenwereld een totaal verkeerd beeld heeft van dementie. Resultaten beeldvorming: - 2 op de 3 Vlamingen vindt dat een persoon met dementie nog steeds een gevoelsleven heeft en dat persoonlijk contact mogelijk blijft. - Tegelijkertijd denkt 55% dat mensen met dementie hun identiteit en persoonlijkheid verliezen. - De grote meerderheid van de Vlamingen is van mening dat dementie het leven onverwacht overhoop haalt, maar dat het ook iets is dat men moet leren aanvaarden. - 40% vindt dat dementie een vijandige indringer is. - Dementie kan worden afgeremd, maar - althans voorlopig - niet genezen volgens de Vlamingen. - 1 op de 3 ziet dementie als natuurlijk verschijnsel van het verouderingsproces. Men vindt niet dat met dementie het leven eindigt, maar ziet het vaak wel als een langgerekt afscheid.

3 - 2 op de 3 Vlamingen vindt dat een persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger nog kunnen genieten van het leven. - 6 op de 10 Vlamingen vindt dat kinderen de zorg voor een ouder met dementie moeten leren aanvaarden. - Liefst 2 op de 3 vindt dat de omgeving door de zware zorg meer lijdt dan de persoon met dementie zelf. - Zorgen voor personen met dementie is een natuurlijke plicht, maar de omgeving ziet hen vaak niet als volwaardige mensen. - Wie meer contact heeft met of betrokken is bij dementie, heeft in het algemeen vaker een iets genuanceerder beeld van dementie. Beschikbaarheid en kwaliteit van informatie over dementie - De meest gebruikte informatiebronnen zijn: o Getuigenissen van familie, vrienden of kennissen o Internet (gezondheid.be, dementie.be, Vlaamse Alzheimer Liga, ) o Brochures - De betrouwbaarste informatiebronnen zijn: o Huisarts o Professionele hulpverleners o Brochures - De helft van de respondenten die zich reeds over dementie hebben geïnformeerd, duiden de huisarts aan als belangrijkste bron. Personen die niet geconfronteerd worden met dementie, zouden zich bij voorkeur informeren via de huisarts, internet en brochures. Vrouwen zoeken significant meer informatie op rond dementie. - 3 op 4 Vlamingen vindt de beschikbare informatie rond dementie waardevol en bruikbaar. Toch vindt minder dan de helft dat er voldoende informatie beschikbaar is over de omgang met een persoon met dementie. - 1 op de 2 Vlamingen vindt de beeldvorming van dementie door de media (eerder tot overwegend) negatief. Engagementsverklaringen campagne vergeet dementie, onthou mens Inhoud van het charter - We streven een open en respectvolle houding na ten opzichte van personen met dementie. - We beschouwen dementie als een geleidelijke aandoening met verschillende stadia die ingrijpende gevolgen heeft voor de persoon zelf en voor zijn omgeving. - We vertrekken vanuit de autonomie van personen met dementie: met hun beperkingen, maar evenzeer met talloze mogelijkheden. - We ondersteunen vanuit onze missie de zorg voor en begeleiding van personen met dementie, zowel voor mensen thuis als in zorgvoorzieningen. - We bouwen mee aan een toegankelijke openbare ruimte voor personen met dementie die hen maximale kansen biedt op participatie aan het sociale leven.

4 - We verbreden vanuit onze beleidsvisie het maatschappelijke draagvlak voor personen met dementie door sensibiliserende acties die laagdrempelige informatie beschikbaar stellen voor iedereen die meer wil weten over genuanceerde beeldvorming. - We dragen bij tot een transparante communicatie die bestaande taboes over dementie doorbreekt door aandacht te schenken aan alle fases van de aandoening en zowel jongere als oudere mensen met dementie aan het woord te laten. - We spreken over personen met dementie en niet over dementen of dementerenden, ook zij blijven mens. - We werken mee aan lokale, regionale, nationale en internationale initiatieven die bijdragen tot een genuanceerde en realistische beeldvorming van het dementieproces. - We promoten via onze communicatiedragers (digitaal en niet-digitaal) de boodschap van de campagne Vergeet dementie, onthou mens. Acties van ondertekenaars In navolging van de ondertekening van de engagementsverklaringen, engageren de ondertekenende partners zich ook met concrete initiatieven. Hieronder een bondige schets: - De Vlaamse Alzheimer Liga: o In haar regionaal verankerde Familiegroepen (zelfhulpgroepen voor families van personen met dementie) wordt in de toekomst genuanceerde beeldvorming van dementie op de agenda geplaatst als gespreksthema. o In de vorming voor startende vrijwilligers wordt expliciet een luik rond beeldvorming opgenomen. o De concrete initiatieven worden verder besproken tijdens de jaarlijkse vormingsdag van de Vlaamse Alzheimer Liga die dit jaar plaatsvindt op 13 oktober en ook in het teken staat van genuanceerde beeldvorming. Daar zullen de lokale voorzitters van de Familiegroepen niet alleen geïnformeerd worden over het belang van de campagneboodschap. Bedoeling is vooral ook te brainstormen over verdere projecten die de missie van Vergeet dementie, onthou mens kunnen uitdragen. o In haar communicatie engageert de Vlaamse Alzheimer Liga zich om zowel in de online- als offline- publicaties de boodschap van de campagne kracht bij te zetten door op regelmatige basis vrijwilligers, sympathisanten en professionelen te informeren over dementievriendelijke initiatieven en genuanceerde beeldvorming - De Vlaamse Ouderenraad o Op 17 september organiseert de Vlaamse Ouderenraad een sensibiliserende studiedag voor stafmedewerkers, educatief medewerkers en bestuursleden in het kader van genuanceerde beeldvorming van dementie en dementievriendelijke initiatieven. Hiermee wil ze haar lidorganisaties informeren en activeren om in de eigen organisatie rond genuanceerde

5 beeldvorming aan de slag te gaan en in de jaarprogramma s dementievriendelijke activiteiten een plaats te geven. o In 2013 en 2014 zullen de ouderenorganisaties in navolging van deze studiedag op lokaal niveau ook mee de engagementsverklaring in de praktijk omzetten met concrete initiatieven. - De stad Brugge o Met de organisatie van de Werelddag Dementie wil de stad Brugge bijdragen aan genuanceerde beeldvorming van dementie en mensen met dementie een volwaardige plaats geven binnen de lokale gemeenschap. o I.s.m. regionaal expertisecentrum Foton werd een breed programma aan vormingen rond dementie en omgaan met dementie ontwikkeld dat wordt aangeboden aan alle lokale verenigingen en organisaties. o De Dementiewijzer, een handig en laagdrempelig hulpmiddel om dementie bespreekbaar te maken, werd op brede schaal verdeeld om de bevolking te sensibiliseren en is nog steeds gratis verkrijgbaar. o Opname en montage dvd op locatie bij de middenstand die dementievriendelijke en dementieonvriendelijke omgang illustreren (oktober - november 2012). Dit toekomstige project zal tot stand komen in nauwe samenwerking met de lokale handelaars en zal ook voor deze doelgroep gebruikt worden als educatieve dvd in toekomstige vormingen voor de middenstand. - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten o VVSG en de Koning Boudewijnstichting werkten samen aan het concretiseren van het concept dementievriendelijke gemeente. Dit resulteerde in een gids die concrete handvaten geeft aan besturen die willen starten met initiatieven om de samenleving meer dementievriendelijk te maken. o VVSG nodigt al haar leden uit om mee vorm te geven aan een genuanceerde beeldvorming van dementie en het concept 'dementievriendelijke gemeente' uit te dragen. o VVSG zal jaarlijks intervisies organiseren met de bestaande dementievriendelijke gemeenten met het oog op de verdere verduurzaming van de bestaande initiatieven. o Het thema dementie zal transversaal ingebed worden in het lokaal sociaal beleid. o In dit kader zal er een gestructureerde samenwerking met de betrokken actoren (expertisecentra dementie en de Vlaamse Alzheimer Liga) geïnitieerd worden. o VVSG zal de ervaringen van de dementievriendelijke gemeenten delen en beleidsaanbevelingen formuleren ten behoeve van de volgende Vlaamse legislatuur.

6 - De provincie West-Vlaanderen o De provincie ondersteunt regionale dementievriendelijke activiteiten en faciliteert de genuanceerde beeldvorming van dementie op niveau van communicatie, logistiek en netwerking. o Projecten waarbij de provincie West-Vlaanderen voor substantiële ondersteuning zorgde en zorgt zijn o.a. de praatcafés en infopunten dementie, jaarlijkse symposia, de toekomstige film rond omgang met personen met dementie i.s.m. de lokale middenstand en het ambitieuze meerjaarlijks initiatief Dementievriendelijk Brugge.

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorgen voor je ouders is een manier van leven

Zorgen voor je ouders is een manier van leven Zorgen voor je ouders is een manier van leven Een kwalitatief onderzoek onder mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen met dementie Arie Kievit/HH M.M. Hootsen, MSc Drs. N. Rozema Drs.

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Ik blijf een mens. Anders communiceren over dementie een uitnodiging tot actie

Ik blijf een mens. Anders communiceren over dementie een uitnodiging tot actie Ik blijf een mens Anders communiceren over dementie een uitnodiging tot actie Ik blijf een mens Anders communiceren over dementie een uitnodiging tot actie September 2011 colofon Ik blijf een mens : Anders

Nadere informatie

Goed omgaan met dementie

Goed omgaan met dementie Praktijkvoorbeelden uit de provincie Noord-Brabant Goed omgaan met dementie Tilburg, november 2011 Provinciaal Coördinatiepunt RDO s Noord-Brabant praktijkvoorbeelden uit provincie Noord-Brabant Colofon

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie