L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang)."

Transcriptie

1 \ \ +.::...,

2 8E JAARGANG NUMMER 1 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus AA Eindhoven INHOUD Voorwoord - 1 Mededelingen direktie - 2 Nieuws Branche Overheid - 3 Nieuws Engineering Center - 4 Nieuws Branche Industrie-5 Een dag uit het leven van Personalia -8 Even Puzzelen - 10 Loopbaan Begeleidings Systeem - 11 Squash mee - 12 Uitslag kleurwedstrijd - 12 L + T "in the picture" - 13 PeeVee-nieuws - 18 Wist u dal VOORWOORD Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang). Weer een "normale" ABC met de vaste rubrieken en natuurlijk andere leuke zaken. lets later dan gepland verstuurd, maar ook de redaktie heeft te kampen gehad met een drukke start in januari. Zoals gezegd in dit nummer weer veel nieuws uit de branche Overheid, de branche Industrie en het Engineering Center. Ook een dag uit het leven van ontbreekt niet. Dit keer Wim Smulders. De redaktie moet hierbij opmerken dat hij dit artikel heeft geschreven toen F.E.P. nog aan het Croy was gehuisvest. Op pagina 10 een puzzel waaraan zelfs de redaktie van het L + T ABC mee kan doen. En op pagina 12 de langverwachte uitslag van de kleurwedstrijd. Wie zijn er in de prijzen gevallen? Een exemplaar met voor ieder wat wils. Veel lees- en puzzelplezier. De redaktie

3 MEDEDELINGEN DIREKTIE Ondanks alle drukte die een funktie bij L + T met zich meebrengt, verbaast het ons iedere maand weer opnieuw dat een groepje enthousiaste medewerkers er in slaagt een portie leesvoer samen te stellen in de smakelijk ogende L+ T-ABC verpakking. Een maand is immers zo voorbij. Dat geldt niet alleen voor de redaktie van ons gewaardeerde personeelsblad. Eenieder zal waarschijnlijk ervaren dat de tijd bij L + T Informatica smelt als sneeuw voor de zon. Zeker in een turbulente maand als januari Tussen de stormen en orkanen door hebben we in januari reeds de eerste mijlpalen achter ons gelaten. In de eerste plaats doelen we dan op de gezamenlijke terugblik op het grandioze jaar 1989 en de vooruitblik op een zo mogelijk nog suksesvoller 1990, tijdens de nieuwjaars kickoft te Veldhoven. In de tweede plaats was er de geslaagde annonce ring van Ratio door onze branche Industrie. als de markt even gretig reageert op de aanstaande direct marketing aktiviteiten als de pers op de perskonferentie en de trip naar Ellen Betrix, is sukses verzekerd. Automatiserings Gids, Computable, PT Aktueel en zelfs de Telegraaf schreven in januari over L + T Informatica en haar pakket Ratio. In de derde plaats kunnen we tevreden terugblikken op de oprichtingsvergadering van de gemeentelijke gebruikersvereniging gekombineerd met de kick-oft voor gemeentelijke coördinatoren informatievoorziening en automatisering bij onze gemeentelijke relaties. Ook hierover schreef de pers. De sfeer tijdens de oprichtingsvergadering werd uiterst positief betnvloed door de vergelijking die de voorzitter maakte tussen de geboorte van Joep Snijders en de geboorte. van de gebruikersvereniging. Zelfs drs. H. Kapsenberg, topman Binnenland se Zaken, greep deze vergelijking aan tijdens zijn inleiding. Inmiddels geniet de jongste zoon van Hans en Anita Snijders derhalve landelijke bekendheid. Een vierde hoogtepunt was gelegen in de verhuizing van L+ T Hardware van de Croy naar Welschap (muv. het magazijn dat aan de Croy gehuisvest blijft). Daarmee kwam een einde aan het enigszins onwerkelijke idee dat de hele benedenverdieping was gereserveerd voor Anja Cam ps. Inmiddels zijn wij al weer druk bezig om de eerste maandcijfers te verzamelen teneinde vast te stellen of de genoemde kwalitatieve resultaten ook gepaard gingen met een kwantitatieve realisatie van onze doelstellingen. Getuige een ieders inzet en streven naar optimalisatie zal dit echter geen problemen geven. Harrie Gooskens 'J( Kl{iJC; HEM NIET AAN

4 NIEUWS BRANCHE OVERHEID PASPOORTOPLOSSING SUKSESVOL DOOR PILOT. In november 1989 heeft L + T de paspoortmodule geannonceerd. Een toepassing bestaande uit GIDA-software en een Nokia-printer. In de maanden december 1989 en januari 1990 is deze oplossing in een viertal gemeenten gefmplementeerd. En met sukses. De printer voldoet aan de wensen van de markt en verbetert de service naar de burger. De gemeente is nu in staat met een kwaliteitschrift direkt het paspoort aan de burger af te geven. De researchprojekten van een gefntegreerde balie-oplossing zullen in de loop van 1990 door het Engineering Center verder in de rit worden gezet. 25 JANUARI: OPRICHTING GEBRUIKERSVERENIGING L+ T. De grootste vereniging binnen de gemeentelijke, of beter gezegd lokale overheid. De L + T Gebruikersvereniging. Op 25 januari jl. heeft Hans Snijders en burgemeester De Jong van Nieuwleusen (voorzitter gebruikersvereniging) het convenant ondertekend. Hiermee is niet alleen de geboorte van de gebruikersvereniging L + T een feit, maar is tevens de geboorte van Joep een historisch feit (zoals Harrie al zei). Joep, de pasgeboren zoon van Hans, heeft in gemeentelijk land in zo'n korte tijd een naamsbekendheid verworven, wat zelfs Harrie Gooskens niet heeft gepresteerd. Een kwestie van plannen! IRIS INTERNATIONAL, BUSINESSPARTNER L+ T INFORMATICA Op 19 januari jl. heeft de officiêle ondertekening plaatsgevonden met de firma Iris International B.V. Het betreft een verkoop-distributie-overeenkomst van het produkt Saladin. Een toepassing waarmee op eenvoudige wijze administratieve gegevens op thematische kaarten kunnen worden afgedrukt. Wat heet hier eenvoudig. Een voorbeeld. Wil je weten in welke wijken de schoolgaande kinderen wonen, dan kun je een lijst uitdraaien vanuit de bevolkingsadministratie. Deze lijst zegt echters niet en geeft geen goed overzicht. Door Saladin kun je met flowcharts en diagrammen op een wijkkaart aangeven hoe de leeftijdopbouw per wijk is. Zo'n geplotte kaart geeft je direkt inzicht in de leeftijdsverhouding per wijk. Andere voorbeelden zijn: uitkeringsgerechtigden per wijk, buurt of straat, groenvoorzieningen per wijk, buurt of straat, het aantal verkregen stemmen per stemdistrikt. Kortom een managementtooi voor thematische presentatie op gedigitaliseerde kaarten van administratieve gegevens. Het produkt is een onderdeel van de in 1989 geannonceerde produktlijn vastgoed (GEOVAS). Branche Overheid

5 NIEUWS ENGINEERING CENTER STADSDELEN AMSTERDAM "Het L+ T-projekt" verloopt naar wens. Reeds twee stadsdelen zijn suksesvol gefnstalleerd en de belangrijke opleidingen voor de systeem- en applikatie beheerders zijn vollop in uitvoering. De voortgang laat een voorspoedig verloop voorspellen. SUBSIDIE BEHEER SYSTEEM GEMEENTE AMSTERDAM Door meerwerk en enkele vervolgopdrachten zal dit projekt later dan gepland worden opgeleverd. Momenteel wordt de dokumentatie afgerond en werkplekbegeleiding gegeven aan de eindgebruikers. De einddatum van het projekt is voorzien rond eind januari. VAN BESOUW Het projekt "Kunststoffen" wordt momenteel afgerond, zodat ook eerdaags dit projekt wordt beêindigd. (Behoudens enkele kleinere vervolgopdrachten. ) EIS 111 Volgens planning is het projekt EIS 111 beêindigd en opgeleverd medio november. Dat Philips zeer tevreden is over de uitvoering, benadrukte ze door het spontaan schrijven van een brief aan L+ T. Proficiat aan Joop Sötebeer en zijn gehele projektteam! PHIUPS -~.= :.~: =......:;:-~~--l "".I~ IIII \61' IC &1"...&....., "... -_.. - _. c...".t I'...:... fi «.' 0 """"" tlll/...,....,.". u.. " J. ' ). "... rij _t _... ru.iil - I, 'U n ar..,.t_'tt."..._... J...,. IJ T J. '...,... r... ',"Ilt...'J....,... tt c... ""I...,.,... "'... 10' I... ' t ft......_.. I.. J , T,.' It... t _,..,....,... IJ... tj t... t. t. _...,... _...,. ".t. It... p...,.. _., tt p t.... "~ t I.. " " ' 11. ", t t l.r t'. p... I I. '... r... p'h.c"t)....".... t~.... """,.,... _11. 1 "".,.,,,. w. i/;.jlitj/.. ~ c..,... /I...,... '.'1"'... I tt 1_""1 i I SEGMOSfWAS Dit grote Philips-projekt is de laatste maand grondig geherstruktureerd. In gezamenlijk overleg met de opdrachtgevers is het projekt SEGMOS beêindigd en onder een nieuwe struktuur (SIS-projekt) herstart. Momenteel wordt een uitgebreid funktioneel ontwerp vervaardigd in Hamburg door het ontwerpteam onder leiding van Richard Bax. WAS WAS zal konform de oorspronkelijke planning worden opgeleverd. SYNON/2 De aktiviteiten van de werkgroep Synon/2 verlopen naar wens, waarbij inmiddels de organisatie zoals in het vorige L + T ABC was aangekondigd, uitgebreid is gefnformeerd. In totaal zijn er 5 informatiesessies gehouden waaraan zo'n 75-tal professionals hebben deelgenomen. Tevens zijn er twee sales-presentaties verzorgd, als ondersteuning voor onze salesafdelingen. Engineering Center

6 NIEUWS BRANCHE INDUSTRIE Implementatie TOF bij Liko Frisdranken. Vanaf 1 augustus 1989 is L+ T Informatica gestart met de implementatie van het pakket TOF bij de limonadefabriek Liko in Bodegraven, een bedrijf waar in totaal 150 mensen werkzaam zijn. Het bedrijf vult pakken (vruchtensap) en blikjes (frisdrank) af voor het eigen Jaffa merk en in principe voor elke derde die een order plaatst. Jaarlijks verlaten een half miljard pakken sap en blikjes fris het bedrijf, voldoende om er de aarde twee keer mee te omcirkelen. TOF (Tele-verkoop, Distributie en Fakturering) is een systeem dat in 1983 is ontwikkeld voor een IBM Sj38-systeem door de Maes Brouwerijen in samenwerking met het toenmalige L + T International. Het systeem ondersteunt funkties die betrekking hebben op de orderacceptatie en -verwerking van bedrijven binnen de voedingsmiddelen-industrie (met name bierbrouwerijen). Als funkties kunnen onder andere worden genoemd: het registreren van klantenorders, het ondersteunen van de uitlevering van deze orders (het aanmaken van vrachtbrieven en laadbonnen, het registreren van retour- goederen, etc.), het faktureren van deze orders, het voorraadbeheer van gereed produkt en komponenten. Begin vorig jaar werd de interesse gewekt van het management-team van LlKO voor het TOF-systeem. Het bedrijf kampt met problemen ten aanzien van de orderacceptatie en - verwerking en het ontbreken van een koppeling tussen deze funkties met de funktie voorraadbeheer. Door het ontbreken van deze koppeling ontbreekt aktuele informatie betreffende de voorraad gereed produkt en het gedeelte wat hiervan gereserveerd is als gevolg van reeds geplaatste bestellingen. Dit alles leidt enerzijds tot problemen ten aanzien van de uitlevering van deze bestellingen, maar anderzijds ook tot problemen ten aanzien van het op de juiste wijze aansturen van de produktie. De konsekwentie hiervan is dat LlKO zich steeds in een "spoed-situatie" bevindt. Naast deze problemen bestaat binnen LlKO de wens naar betere verkoopstatistieken, zowel in bedragen als in aantallen. Het nieuwe systeem dient dan ook een goede basis te zijn voor het aanleveren van deze statistieken. In april 1989 kreegt L+ T Informatica de opdracht om de haalbaarheid te onderzoeken van een implementatie van TOF bij LlKO. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ad Kolsteren, consultant bij L+ T Branche Industrie. Na een grondige bedrijfsanalyse met daaraan gekoppeld een kosten-batenanalyse werd aan het management-team van LlKO het rapport aangeboden. Dit rapport vormde de basis voor de uiteindelijke opdracht in juli 1989 aan L+ T Informatica voor de implementatie van TOF binnen de LlKO-organisatie, met daaraan gekoppeld de voorwaarde dat de implementatie van het systeem in maart 1990 gereed is. De implementatie van TOF startte op 1 augustus 1989 via de oprichting van een projektgroep en de goedkeuring van het inmiddels door L+ Topgestelde projektplan. De projektgroep kent vertegenwoordigers van de afdelingen verkoopbinnendienst, administratie en het bedrijfsburo, terwijl vanuit L+ T-zijde Ad Kolsteren en ondergetekende zitting hebben in de projektgroep. De aktiviteiten in het projektplan kunnen gegroepeerd worden in een viertal hoofdaktiviteiten, namelijk: het definiêren en vastleggen in TOF van stamgegevens, het gedeeltelijk wijzigen van de funktionaliteit van TOF via maatwerk, het opleiden van de gebruikers, het schaduwdraaien van TOF naast het huidige systeem.. Ad 1. Definiêren en vastleggen in TOF van stamgegevens. Voordat met TOF gewerkt kan worden, dient een groot aantal stamgegevens gedefinieerd en vastgelegd te worden, zoals klantgegevens, produktgegevens, verkoopprijzen van produkten, kortingen, etc. Het goed definiêren en vastleggen van deze gegevens is de belangrijkste sukses-faktor

7 bij de implementatie van TOF. Om dit te realiseren dient een algeheel commitment van het managementteam aanwezig te zijn tijdens. de implementatie van TOF, om zodoende de gestelde mijlpalen te realiseren. het ontbreken van dit commitment leidt tot verlenging van de implementatietijd en verkleint de nauwkeurigheid bij de definiêring en vastlegging van de stamgegevens, hetgeen resulteert in een verminderde acceptatie van TOF bij de gebruikers. Ad 2. Gedeeltelijk wijzigen van de funktionaliteit van TOF via maatwerk. In het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de gewenste funktionaliteit van LlKO ten aanzien van een orderacceptatie- en -verwerkingssysteem niet geheel overeenkomt met de funktionaliteit zoals TOF deze biedt. Mede dankzij de wens van LlKO om TOF zo standaard mogelijk te implementeren, heeft dit geleid tot slechts een beperkt aantal wijzigingen. Ad 3. Opleidingen van gebruikers. In de maanden november 1989 en december 1989 zijn in totaal 15 medewerkers van LlKO in TOF opgeleid. Het betrof hier medewerkers van verkoopbinnendienst, expeditie, administratie en bedrijfsburo alsmede de toekomstige applikatie beheerder van TOF binnen LlKO. De opleiding had het karakter van een "onthe-job" -training, waarbij maximaal drie gebruikers tegelijkertijd zijn opgeleid. Over het algemeen toonden de gebruikers zich enthousiast tijdens de opleidingen, alhoewel er altijd gebruikers blijven bestaan die het graag. houden bij de bestaande situatie. grote problemen verlopen. Problemen die zich voordeden, hadden voornamelijk betrekking op het goed definiêren en vastleggen van de stamgegevens, aangezien de rechtstreekse beschikking over deze gegevens binnen de organisatie vaak ontbrak. Tijdens de implementatie is gebleken dat TOF geen oplossing biedt voor de geschetste problemen binnen LlKO indien de totale goederenstroom niet beter wordt afgestemd binnen het bedrijf. Alleen op die manier kan LlKO in de toekomst verlost worden van zijn "spoed-situatie". Eind januari zal L + T dan ook starten met het opstellen van een logistiek plan voor LlKO, waarin maatregelen worden voorgesteld die leiden tot een betere beheersing van de goederenstroom. AI deze aktiviteiten staan erg in de belangstelling van Menken Landbouw Holding, de moederorganisatie van LlKO. Reden genoeg om van deze aktiviteiten een sukses te maken, wat kan leiden tot opdrachten bij Menken Landbouw Holding of andere dochterorganisaties van dit bedrijf. Michel van Lieshout Ad 4. Schaduwdraaien van TOF naast het huidige systeem. Vanaf 1 januari 1990 is gestart met het "schaduwdraaien" van TOF naast het huidige systeem voor orderacceptatie- en verwerking. Dit betekent een extra belasting voor de organisatie, aangezien een dubbele registratie en verwerking plaatsvindt. Afhankelijk van de resultaten worden twee danwel drie periode van vier weken "schaduwgedraaid". Tot op heden zijn de aktiviteiten zonder al te

8 EEN DAG UIT HET LEVEN VAN... WIM SMULDERS Het is nu elf jaren dat ik in het vak zit. Tenminste als je administratie een vak wilt noemen. Even voorstellen: 1 juli 1989 ben ik in dienst getreden bij de afdeling F.E.P. van L+ T Informatica als hoofd administratie. Eenzelfde funktie heb ik de laatste drie jaren gehad bij een groothandel. In de jaren daarvoor heb ik in de rust van een ambtelijke omgeving de vereiste diploma's gehaald. Op veler verzoek zal dit verhaal niet gaan over de taken en funkties van de administratie. Hieronder komt "een dag uit mijn leven" zoals die opdracht door Godfried Hendricx met veel (Ieed)vermaak aan mij is doorgegeven. Om uur gaat de wekker, dat betekent dat die om 7.09 nog een keer gaat. Dan staan wij op. Dat wij betekent mijn vrouwen onze kinderen. Een goede gewoonte is het rustig aan tafel verorberen van beschuit (met vlokken) en het lezen van het ochtendblad (voorpagina en sport). Om uur fiets ik aan ua, ja, helemaal vanuicgeldrop naar het Croy). (Red. dit verhaal is door Wim geschreven toen L + T nog aan het Croy zat.) Zo goed en zo kwaad als het kan, fris ik me na het fietsen op in de toiletruimte en verwissel een T-shirt voor een meegenomen overhemd. De eerste aktie is het starten van de save op het computersysteem S/36. Vervolgens een belangrijker aktie: het aanzetten van het koffiezetapparaat. Een werkdag begint met koffie en in de tijd dat die in de kan druppelt, druppelen ook de kollega's binnen. Terwijl de save loopt, wordt de koffie genuttigd en worden wetenswaardigheden uitgewisseld. Na dit alles gaat iedereen naar zijn werkplek. Mijn werkplek is gelegen in een kamer waar zich verder niemand bevindt. Dit heeft als nadeel dat je weinig direkte aanspraak hebt. Een voordeel is dat je ongestoord kunt dutten. Vanochtend bestaat het werk uit cijferen. Dat lijkt normaler voor mijn funktie dan dat het is. Vaker dan met cijferen ben ik bezig met praten, schrijven, andere opzadelen met werk en afwachten of het werk ook wordt uitgevoerd. Dat heet organiseren en wordt meer gewaardeerd dan boekhouden. Met cijfers omgaan lijkt heel saai en dat is het ook. Maar gelukkig zijn er saaie mensen als ik die dat werk willen doen en het eigenlijk best leuk vinden. Dit rekenwerk doe ik op een gloednieuwe PS/2 met een fijn ouderwets spreadsheetprogramma dat werkt via een toetsenbord en een recht-toe-recht-aan scherm en dat niet besmet is met een muis en vensters. Deze persoonlijke computer is een voorbeeld van moderne automatisering zoals je mag verwachten bij een informaticabedrijf. Maar ook bij deze loodgieter lekken verder veel kranen. Om uur gaat de kantine open (of voor de snobs onder ons: het restaurant). Als het bedienend personeel in de stemming is, is de verzorging goed. Zo niet dan heb je kans dat je de helft van de kaart niet kunt bestellen en moet luisteren naar jankverhalen over onderbezetting. Vandaag géén onderbezetting en dus een gezellige lunch (brood met jam en vleeswaren en een kop kippesoep. Deze luxe is over enige tijd (red. nu dus) voor heel L+ T beschikbaar. Om uur neem ik mijn lijstje door met werkzaamheden die nog liggen te wachten. Een aantal zaken die nog " hangen" bij derden ga ik vanmiddag even na of die daar nog liggen en wanneer die af zullen komen. Dat is altijd een belangrijke taak van een administratie. Anderen "achterna lopen voor gegevens zorgt voor veel stress. Een vervelende eigenschap van mensen is nu eenmaal het verzaken c.q. afwachten van een aanmaning (doe ik privé ook altijd, maar dat terzijde). Zo, die frustratie staat op papier en ben ik dus kwijt. (Moraal van het verhaal: alles wat je extern opslaat, kun je verwijderen uit het interne geheugen).

9 Uit mijn aktie lijstje kies ik het bestuderen van de ongebruikte opties van het financieel pakket. Schaf toch alle modules aan, dan kom je nooit tekort, moet er destijds gedacht zijn. Deze lekkende kraan wil ik dus gaan repareren. Maar zoals gewoonlijk wordt de middag toch anders gevuld dan ik had voorzien. Verschillende zaken zorgen er voor dat ik een kwartier voor het einde van de werkdag begin met het lezen van het gebruikershandboek van het financieel pakket. Een voor de meesten bekende stoorzender is natuurlijk de telefoon. Daarnaast komt er deze middag ook een spoedopdracht je met de post. Een groot deel van deze middag gaat echter verloren aan het rondlopen met een schroevendraaier (ja, ik werk op de administratie) om printers te verplaatsen. Is het erg om andere zaken uit te voeren dan gepland? Nee, dat is juist leuk! Op het moment dat ik 's avonds de voordeur open doe, word ik enthousiast begroet door de rest van de familie. Het eten wordt bijna direkt opgediend (sorry voor de feministen, maar dit is wel ideaal). Mijn vrouw vertelt over haar dag en vraagt naar hoe die van mij is gegaan. Ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Deze keer weet ik het aan de hand van mijn aantekeningen voor dit stukje. Na het avondeten (soep, rundervinken, spinazie, aardappelen en kwark) help ik mijn echtgenote mee met de afwas; zo ben ik ook wel (geworden). Deze avond wordt ik verwacht bij familie van mijn vrouw. Die heeft een PC gekocht maar krijgt daar niet uit wat zou moeten. Met in het achterhoofd de tarieven van L + T Hardware ga ik op pad (deze firma wilde zelfs voorrijdkosten berekengen voor het gaan met lift van de kelder naar de 2e etage in het pand Croy). Het blijkt een eenvoudige en gezellige klus en de beloning bestaat uit een dankbare familie die mij met schilderwerk zal komen helpen. Thuis gekomen, kijk ik voor het slapen nog even naar het nieuws op de teletekst. PERSONALIA VERJAARDAGEN FEBRUARI 05 Lex van den Brink 08 Els Meus Jos van Kollenburg 10 Carl Stoepker 12 Alex Colaers 14 Hannie van Roosmalen 15 Jos Piepenbrock 18 Marcel Brons 19 Frank Voigt 29 Daniêla Toffolo MAART 02 Henny Baijens 04 Han Gootzen 05 Willem Isendoorn 07 Leo van de Ven 10 Frank van Luijk Maria Hack 11 John Jansen 18 Wil van Krieken Ben Kock 19 Joke Deckers Kor Meelker 21 Peter Starke Les Wetzel 22 Toine Verkooijen 23 Jan Meurkens 26 Andrè van der Zee 27 Alex Koopman 29 Jacqueline Matthijsse Zo, dat was deze dag. Voor het volgende "een dag uit het leven van... " heb ik Jos van Kollenburg gevraagd. Ik wens hem veel sukses.

10 INDIENSTTREDING 1 januari 1990 Mirjam Struyk, sekretaresse account sales en advies overheid Bas Heijboer, fieldmanager engineering center Rob Wernsen, programmeur/technisch ontwerper engineering center Gideon van Melle, instrukteur service overheid Brigitte Dreezens, sr. instrukteur service overheid 8 januari 1990 Lian Prinsen, sekretaresse projektmanagement engineering center 1 februari 1990 Jelle Vijn, sr. sales industrie GEBOORTE 20 februari 1990 Anja Brils 1 maart 1990 Les Wetzel GESLAAGD Marcel Brons, HS2 Monique van Lierop, Apics MRP Freddy vd. Berk, Apics IM/MP Wil van Krieken, Apics MRP Ivan Samson, Apics MRP Ben de Boer, S1 Hans te Walvaart HS4 Maarten Rutten, HS1 en Hs2 Conny vd. Aalst, HS2 Henny Jussen, Hs2 Christiaan Ie Mahieu HE2 VAN HARTE PROFICIAT!!!! 24 oktober 1989 Eva, dochter van Astrid en Dirk Moree 30 oktober 1989 Vivian, dochter van Ingrid en Bertil Rebergen 20 januari 1990 Joep, zoon van Anita en Hans Snijders JUBILARISSEN 1 januari 1990 Ton de Wit Leo van de Ven 14 januari 1990 Rob van Oerle 1 februari 1990 Liny Alards 14 februari 1990 Tineke Sielhorst

11 EVEN PUZZELEN TEST JE KENNIS VAN DE BUITENLANDSE TALEN. Binnen ons internationale bedrijf moet je wel in staat zijn om met elkaar te kommuniceren. We werken met z'n allen nou eenmaal aan hetzelfde doel. Hier mag dus geen krommunikatie voorkomen. Deze test is niet alleen voor de prijzen maar ook voor verbetering van de interne kontakten. Tot onze spijt zitten er ook vieze woorden bij, dit viel niet te voorkomen. Stel je voor dat je zo'n woord gebruikt en het betekent iets heel anders dan je denkt. Straks kun je krommunikatie voorkomen of expres doen. - Het zijn Belgische woorden en wij willen de Nederlandse vertaling. In het kort de regels: Iedereen mag meedoen Er mag geen onderling overleg plaatsvinden De antwoorden moet je insturen voor 21 februari 1990 De antwoorden opsturen naar Kamer 214 De wedstrijdleiding beslist Er is geen overleg mogelijk In de volgende ABC staan de antwoorden en de winnaars. De hoofd- en enige prijs: Een lunch voor 2 in de kantine met een persoon van eigen keuze. Deze persoon moet: van de andere sexe zijn, van een andere nationaliteit zijn, een L + T medewerker zijn. VERTAAL: Depaneren Inkaderen Ambetant Camion Okkasi Zeker en vast Congé Zjat Naft Pronostiek Kuisen Proper Acid Golfke Appendiciet Bavet Kannibaal Chapeau Hesp Mazout Pisvod Lavabo Nondedjeuke Verrokken Poepen Zot Tournevies Kot jes knipper Debardeurke Snotvalling Amai Goesting Aftrekker Duimspijker Pitser Tirette Kot Tot subiet Salut Chambrang Frigo Trekstaal Pinker Chacosse Patattemeske Potenstomp Schuif Dikke piet Kopke Vijske Opener Kapoen Bekant Moeke Bic Smossen Teloor

12 Sukses Bomma Klak Pompbak Nestels Draperies Bompa Poepeloerie zat Mijn wijsheids-tand komt piepen Ik zit in de patatte Onthaalmoeder Broodje smos ZET IN DE JUISTE VOLGORDE ZOALS DAT IN HET TELEFOONBOEK MOET: 1 Manders H. 2 Kampen T. van 3 Vos J. de 4 Berg H. van de 5 Mahieu C. Ie 6 Vlimmeren C. van Belgisch Nederlands Onze dank gaat uit naar alle inzenders, met eervolle vermelding voor Fleur. De wedstrijdleiding: Lieve Dreesen, Boudewijn van de Berg en Fred Mesritz. LOOPBAAN BEGELEIDINGS SYSTEEM (LBS) In 1988 is het Loopbaan Begeleidings Systeem ingevoerd; een beoordelingssysteem voor automatiseringsfunkties. Het LBS is een instrument om ontplooiing van kapaciteiten van de medewerkers zoveel mogelijk parallel te laten lopen aan de ondernemingsdoelstellingen. De automatiseringsbranche is konstant in beweging. L + T verandert mee. Reeds twee jaar worden de automatiseringsmedewerkers binnen L + T op basis van dit systeem beoordeeld en begeleid. Eind 1989 is de werkgroep-lbs opgericht met als doel het huidige LBS te evalueren en indien nodig bij te stellen. Deze werkgroep bestaat uit: Hans Snijders, Chris de K1eijn, Jan Draaisma, Charles de Wuffel en Hannie van Roosmalen. De werkgroep heeft inmiddels een aktieplan opgesteld. Heeft u ideeên over aanpassing van het huidige LBS dan kunt u kontakt opnemen met een van de leden van de werkgroep. Via het L + T ABC zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang.

13 SCHEP JIJ OOK ALTIJD OP DAT JE DE BESTE BENT, VAN L+T? DURF JIJ OOK TE ZEGGEN DAT JE KUNT SQUASHEN? OF WIL JE GEWOON GEZELLIG MEEDOEN? SQUASH, EEN KWESTIE VAN AFZIEN. Wij zijn een ladderkompetitie begonnen voor iedereen, vrouwen en mannen. Deze ladder hangt voorlopig op kamer 214. Je kunt een kaartje met daarop je eigen naam en telefoonnummer natuurlijk op elk moment onderaan ophangen. Je mag een van de 2 mensen die boven je staan uitdagen en die moet binnen 7 dagen tegen je spelen, anders mag je haar / zijn plaats innemen. Wij schrijven ons in op 15 februari, dus je kan hoog op de ladder beginnen als je snel bent. De wedstrijden worden gespeeld volgens de echte regels over 3 sets of totdat de tijd om is. Wij zijn in een vergevorderd stadium om een L+ T-baan te huren op een vaste avond, daar hoor je nog meer van. Je kunt natuurlijk in overleg met je tegenstander een baan huren. Het kan nu ook tussen de middag, in een uur ben je uit en thuis en weer extra fit om verder te werken. De kompetitie duurt tot 24 mei a.s. en op die donderdag zullen de prijzen uitgedeeld worden tijdens de afsluitende borrel. Inschrijfgeld is nog niet bepaald, hangt o.a. van de sponsor af. Vragen? Bel Christ (676), Arjon (674) of Fred (915). UITSLAG KLEURWEDSTRIJD In het vorige L + T ABC, de special over het nieuwe L+ T hoofdkantoor, stond een kleurplaat van ons pand. Wij hebben van verschillende kinderen hele mooie kleurplaten ontvangen. Het was voor ons dan ook erg moeilijk om prijswinnaars te kiezen. Daarom heeft de jury besloten dat alle kinderen een prijs krijgen. De prijs wordt binnenkort met de post bij je thuis bezorgd. De prijswinnaars en -winnaressen zijn: Matlhijs Timmermans Han Gootzen, 30 jaar Mark van der Wolk, 10 jaar Hilde van Mierlo, 9 jaar Ankie van Kampen, 9 jaar Sandra van Kampen, 8 jaar Miranda van der Wolk, 6 t/m 8 jaar Ingrid van Mierlo, 7 jaar Cynthia Nederend, 7 jaar Lona Verkooijen, 7 jaar Roy Beerens, 5 jaar Kees Isendoorn, 4 jaar Vivian Nederend, 4 jaar Thijs de Kleijn, 4 jaar Maarten Timmermans, 3 jaar Elja Nijkamp, 3 jaar Ellen Smulders, 2 jaar Willemijn de K1eijn, 2 jaar Remko Jussen, 2 jaar VAN HARTE GEFELICITEERD!!!!! De Redaktie

14 L+ TIN THE PICTURE MRP-II PAKKET VOOR DE PROCESINDUSTRIE Ook prioriteit voor capaciteitsplan AMSTERDAM - Het Eindhovense L+ T Informatica heeft de rechten verworven van een MRP-U pakket, dat het mogelijk maakt om naast de gebruikelijke materiaalplanning ook prioriteit te geven aan de capaciteitsplanning. Het pakket, Ratio genaamd, is ontwikkeld door het Duitse softwarehuis Ratiop!an voor IBM Systeem 38- en AS/400-omgevingen en zou met name geschikt zijn voor procesgeoriënteerde batch/mix-omgevingen. Met de annoncering van het pakket Ratio voor de Nederlandse markt denkt L+ T Informatica, een dochteronderneming van Bouwfonds Informatica, een specifieke ba~i~ voor cl e volume procesgeoriën,eerde in strie, de batch/mix, te kunnen aanbieden. Het Eindhovense bedrijf, dat in 1989 een omzet realiseerde van 33 miljoen gulden, wil de komende jaren haar aandacht meer en meer gaan vestigen op de industrie. De omzet zal geleidelijk aan gelijkelijk verdeeld moeten worden over overheid en indlls:rie. door HENNY LUIJTEN Op dit moment is de overheid nog verantwoordelijk voor zo'n zeventig procent van de totale omzet. En hoewel dat aandeel volgens H.W. Gooskens, directeur van L+ T Informatica weliswaar met de markt zal mee- _ groeien, verwacht hij toch dat de meeste groei uit het segment industrie zal komen. Hetgeen voor de geprognotiseerde omzet van 39 miljoen gulden in 1990 zou betekenen dat daarvan 25,5 miljoen afkomstig is van de lokale overheid en 13,5 miljoen van de industrie. Het MRP-I1 pakket Ratio zal daarbij een essentiële rol vervullen. Het pakket kent een volgens L+ T Informatica een unieke MRP-I1 filosofie, die behalve met materiaalplanning ook rekening houdt met planning van capaciteiten. Kees van de Heijkant. logistiek adviseur van L+ T Informatica: "Materiaalplanning en proquktieplanning worden als afzonderlijke regelkringen beschouwd, terwijr. daarnaast geen sprake mag zijn van suboptimalisatie. Dit geldt eveneens voor de rela tie materiaalplanning en inkoop. De planner kan structureel beperkte invloed uitoefenen op externe levertijden. Met andere woorden Ratio kent volledig gescheiden trajecten voor wat betreft materiaalbehoeftebepaling en capaciteitsplanning en maakt hiermee een einde aan de capaciteitsongevoeligheid van traditionele MRP-I1 systemen zonder afbreuk te doen aan de besturingsfilosofie." Dit laatste tesamen met de modulaire opzet (Ratio kent tien modules die elk weer opgebouwd zijn uit een aantal bouwstenen) moet het mogelijk maken om maatwerkpakketten voor de procesgeoriënteerde batch/mix-industrie samen te stellen. Een deel van de markt dat, volgens van de Heijkant, tot op hede'1 te vaak aangewezen was op standaardpakketten voor de assemblage en r;! petitieve industrie. Het pakket is ontwikkeld in RPG 111 en RPG 400 en kent naast de mogelijkheid om menu's samen te ~tellen per individuele gebruiker, ook de mogelijkheid om met behulp van een programmagenerator het besturingsmodel aan te passen aan de specifieke wensen van de organisatie. De prijs van het pakket is afhankelijk van de gewenste modules. Zo kost de ProduktiePlanning en -Sturing (PPS) module bij voorbeeld 200 duizend gulden, terwijl de overige modules gemiddeld zo'n 50 duizend gulden kosten. III

15 Software houdt nu ook al rekening met milieu door drs. P. VAN DER TUIN DREIEICH, zaterdag Softwarepakketten en computers doen steeds meer voor het management. De Duitse cosmeticafirma Ellen Hetrix beeft sinds kort een systeem waarbij zelfs al rekening wordt gehouden met allerlei milieu-eisen en eventuele arinsprakelijkheidsclaims. Dit _ systeem, Ratio genaamd, wordt nu ook in Nederland geïntroduceerd door L+T Informatica uit Eiridhoven. "Voor dit soort' systemen bestaat steeds meer belangstelling," aldus drs. Peter Koppens, manager branche Industrie bij L+T. "Het milieu-aspect van de produktie wordt belangrijker, straks gaat de overheid duidelijke ; eisen stellen. Voor Ellen Betrix is van belang dat zij precies weet welke grondstoffen zijn gebruikt in haar cosmetica, wie deze grondstoffen heeft geleverd, waar eventuele afval is gebleven, welke bijwerkingen ze kunnen hebben, enzovoort. Mochten er kla,chten komen,dan -leverc ~e computer al deze gegevens 10 een oogwenk. Ook met het oog op de zogenaamde ketenaansprakelijkheid kan dat uiterst belangrijk zijn. Dit systeem, dat ontworpen is door de Duitse organisatie Ratiop- l.... lan, heeft daarom alle gegevens van administratie en produktie aan elkaar gekoppeld. Die integratie is de toekomst, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven." Rainer Reichelt, directeur logistiek en organisatie-bij &1--, len Betrix in het Duitse Dreieich(bij Frankfurt) toonde zich tijdens een persbezoek afgelopen week aan het bedrijf uiterst tevreden. "We voeren 1500 verschillende produkten, allen met een andere chemische samenstelling. Vorig jaar alleen al kwa ~en daar 500 nieuwe artikelen bij, zodat een en ander eigenlijk alleen nog per computer beheerst kan worden. Bovendien hebben we zo een verbetering bereikt van het voorraadsysteem, een betere efficiency van l?estellen en afleveren, een gelijkmatiger benutting van de capaciteit en een verbetering van de afzetprognose. Kortom, onze logistiek is enorm verbeterd." Ellen Betrix, sinds enkele jaren onderdeel van het Amerikaanse Revlon, heeft een omzet van ca. DM 250 miljoen - en telt 1400 werknemers. Merken zijn O.a. Laura Biagiotti f'n Boss cosmetica naast het eigen merk. Het bedrijfsproces wordt nu beheerst door een IBM AS/400-systeem, een minicomputer waarop o.a. 150 werkstations zijn aangesloten. Rátio, het gebruikte _ systeem, is ontworpen door het Duitse systeemhuis Ratioplan, dat 130 werknemers telt en een omzet heeft van ca. DM 16 miljoen. L+ T Informatica, met 210 werknemers en een omzet van ruim f 42 miljoen is dus bijna twee keer zo groot.

16 III Software voor de procesindustrie door Richard Keijzer L+ T Informatica heeft voor ons land de distributierechten verworven van het in West-Duitsland ontwikkelde pakket Ratio. Hiermee kan een produktieprocesjlexibeler worden beheerd dan met bijvoorbeeld MRP (Materials Resource Planning) mogelijk is. Ratio wordt omschreven als een geïntegreerd industrieel informatiesysteem, de software is geschreven voor de systemen S/38 en AS/400. De ontwerpers hebben het pakket reeds voorbereid voor SAA, onder meer door gebruik te maken van een uniforme menustructuur. "De meeste produktiebedrijven volgen een aanpak, zoals die is gedefinieerd in de beheersingsfilosofie van MRP-II. Daarin worden.alle onderdelen van een proces samengebald tot één complexe vergelijking die als basis dient voor alle berekeningen. Om de vergelijking niet al te ingewikkeld te maken, worden bepaalde onderdelen van het produktieproces constant gehouden. Dat geeft wel een aardig besturingsmodel, maar op cruciale punten verliest de gebruiker zijn grip op het geheel. Een voorbeeld daarvan is de doorlooptijd van een procesonderdeel, die magje niet zomaar constant veronderstellen", stelt C. van den Heijkant, logistiek adviseur van L+ T Informatica. "Ratio volgt een iets andere opzet, waardoor deze lacunes worden vermeden. Het pakket bevat kortgezegd een mengeling van een aantal methodieken. elk afgestemd op een specifiek gedeelte van het produktieproces. Vandaar, dat we na een onderzoek van meer dan een jaar hebben gekozen voor Ratio. Dit gaf de beste mogelijkheden". aldus Van den Heijkant. Het hele Ratio-pakket bestaat uit tien modules: die de gebruiker naar eigen inzicht met elkaar kan combineren. Ook hoeft niet iedere module volledig te worden geïmplementeerd. De modules zijn ondergebracht in e~n menustructuur. hetgeen de gebruiker op eenvoudige wijze van de ene naar de andere module voert. Het is mogelijk om deze structuur te omzeilen door direct via een codewoord naar het gewenste programmagcdeelte te springen. HooÏdmoot van het pakket is de sturing van het produktieproces inclusief de inkoop, verkoop, kwal i-. teitsbeheersing en planning. Desgewenst kan de software worden aangepast aan specifieke wensen in een bepaalde branche. Mo- menteel zijn versies beschikbaar voor producenten van chemische. produkten, geneesmiddelen, voedingsmiddelen en kunststoffen. In. deze takken van industrie heeft men doorgaans te maken met schadelijke afvalstoffen. Ratio is toegesneden op de komende milieuwetten. Ratio beschikt hiervoor over een aantal modules waarmee onder meer de uitstoot van dergelijke stoffen kan worden bijgehouden. Door de komende milieuwetgeving worden fabrikanten verplicht om bij te houden in hoeverre zij milieuvreemde stoffen in de leefomgeving brengen. Ratio maakt het mogelijk om tevens een administratie bij te houden van alle bij- en afvalprodukten van het produktieproces. Ook de zogeheten ketenaansprakelijkheid, waarbij rekening wordt gehouden met de uitstoot van schadelijke stoffen door toeleveranciers, wordt op deze manier beter beheersbaar. Al ITOMATIS fo: RI:"oI(; GUIS/RAK Jlj.O!."90 III

17 PT AKTUEEL LOGISTIEK P'rocesindustrie kan voortaan met haar eigen systeem batchprocessen besturen r 1\, - - ::::::-- ~tchpro(hseft d l" I.b~~t met.en scheidlnl tuisen mater'aalplanning en capaciteltsplan- nlnl o. lopend. band op de 'tul- en pakilf dilin. bil I.trl. (osmetk staat in nalante telenstef. IIn. tot hot amb! tl,uli... turin'. srsteem. Recepturen, milieuvervuilende afvalstoffen, kritische mengverhoudingen en quarantainevoorraden; de planning en besturing van batchprocessen is van totaal andere orde dan die in de massaproduktie. Toch moest de procesindustrie tot nu toe een eigen besturingssysteem ontberen. Huize Betrix is sinds twee jaar verrijkt met een besturingssysteem dat speciaal op batchprocessen is toegesneden. In Nederland een nog onbekend fenomeen maar dat moet nu gaan veranderen. De tegenstellingen zijn frappant. Op de yul- en pakafdeling staan temidden van een weeïge geur vrouwen potjes recht te zetten en verstuivers op flesjes te plaatsen, potjes recht te zetten en verstuivers op flesjes te plaatsen, poli "echt te zetten en verstuivers op s te plaatsen... Op de bovenste yerd'l!ping staan op de gladde yloer blauwe tonnen, metalen ketels en gasstellen waarop een rood mengsel kookt. Her en der loopt een man in een witte oyerall. Ozokerite 5 188, bentone gel mio, Isg.alugel, parafflnum perllquidum: vier van de honderden ingredl~nten om de nachtcrème Rlch Nlght Care te produceren. Het romantische beeld dat parfums en aftershaye oproepen, krijgt een geyoelige knauw. In aparte ru imtes suan i 20 beeldscherme., opgesteld t er planning en besturing Yan het produktieproces. Onzichtbaar voor de bezoeker die toch speciaal voor het ambit ieuze produktie-. planning- en sturingssysteem (PPS) Ratio naar de fabriek van Betrix Cosmetic in de buurt Yan Frankfurt was gekomen. Want sinds de invoering Yan het PPS-systeem supelen ondanks de groeiende omzet de yoorraden zich niet verder op. RAMPZALIG De cosmetica behoort. net zoais de chemie. de voedings- en genotmiddelenindustrie. de f.rmacie en de papierindu" \!!. tot de procesindustrie. Ander J bijvoorbeeld de automobielind :) to:". le, waar een oluto de optelsom is van de versch i ilend ~ or derdelen, worden in de prcx.eslilcusl'"le uit één 2rondstof meerdere Droduktc:n en biidat in de verste verte niet meer lijkt op de oorspronkelijke stoffen. Vaak is bij de produktie van te voren niet bekend wat er precies uit zal komen. Dit blijkt pas achteraf. Een verdubbeling van alle I ngred l ~nten resulteert niet in een twee keer zo grote cake met dezelfde smaak, en zelfs met precies dezelfde hoeyeelheden en hetzelfde recept smaakt de ene cake anders dan de andere. Hoeft dit voor een cake niet meteen rampzalig te zijn, wanneer een eindprodukt uit de farmacie of cosmetica niet aan de kwaliteitseisen yoldoet dan is het een noodzaak om te kunnen achterhalen welk ingrediënt of welke stap in het produktieproces voor dit euyel verantwoordelijk is. Dit terugrekenen wordt er niet eenyoudiger op omdat na de ene sup het mengsel yloeibaar is, na de volgende stap een vaste massa en tenslotte een afgemeten hoeyeelheid. De metingen tijdens het produktieproces geven achtereenvolgens de resuluten weer In liters, _ kilogrammen en stuks. KRITISCH Ee~ deel van de produkten in de procesindustrie worden in continue processen aangemaakt. Zalfjes, lippenstift en reuk waren worden in afzonderlijke batches geproduceerd, een trend die ook In de chemie en kunststofindustrie opgang doet. Klanten willen meer en meer een afgepaste en op hun specificaties toegesneden hoeveelheid. Voor de cosmetica geldt dit nog sterker. De bedrijfsuk die geen zalfjes en parfums verkoopt maar schoonheid, moet snel op de veranderingen in de markt kunnen reanren. De 2emiddelnieuwe naam op de mark! is volgens een woordvoerder Yan Betrix Cosmetic maximaal driekwart jaar. Hoewel de omzet van het -Westduitse cosmeticaconcern de afgelopen jaren steeg, groeiden de voorraden nog veel harder. Een onbedoeld effect van de wens tot voldoende beschikbaarheid, een probieemloze produktie-afloop en compensatie voor slechte prognoses. Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat het reduce.-en Yan de voorraden voor Betrix een probleem Yan de eerste orde was. Dit betekent de beheersing Yan het toule produktieproces, van inkoop tot eindprodukt. En hier wringt de schoen, want-gangbare besturingssystemen als MRP I en 11 zijn ontleend aan discrete produktieprocessen voor -&--ote hoeveeiheden. zoals de automobielindustrie. Voor de specifieke eigenschappen van batchprocessen zijn ze minder geëigend. Zo moet een planningsysteem voor de batchprocessen idealiter ook recepturen (inclusief divergentie. cyclische produktstructuren en toevoeging van energie) kunnen vastleggen. Ook de registratie van de afyalstoffen, het vaststellen van de herkomst yan partijen, het controleren van vervaldata, het beheren van kritische mengverhoudingen en het samenstellen van.ilomengsels b~horen tot de wenseiijkheden. CONSTANT Een gat in de markt yolgens, L+ T Informatica, dat daarop besloot op zoek te gaan naar geschikte software alyorens eventueel zeif tot ontwikkeling over te gaan. In Nederland was een derleliik pakket niet voorhanden. Mln t io van de Westduitse firma Ratioplan dat speciaal is ontwikkeid voor de planning van batchprocessen. Na anderhalf jaar studie is C. yan den Heljkant, logistiek manager yan L+ T Informatica, zover dat hij de gedach.en achter het PPS-pakket kan verwoorden. Van den Heljkant signaleert dat het formuieren Yan een logistiek beleid en het hierop afstemmen van de Informatievoorziening voor yeel ondernemingen een probleem is_ BIJ het huidige aanbod van logistieke systemen blijkt yolgens Van den Heljkant dat een groot aantal systemen niet of slechts enkele malen is geïmplementeerd. Uit onderzoek blijkt dat siechts vijf procent van de toepassingen succesyol is. Het merendeel van de huidige systemen Is gebaseerd op MRP-II (Management Resource Planning). Anders dan MRP-I (Materials Requlrements plann;ng) houdt MRP-II niet aueen rekening met de behoefte aan materiaal, maar ook met de beschikbare capaciteit_ MRP-II past echter niet altijd. Van den Heijkant stelt dat binnen een onderneming nooit sprake is Yan ün enkeie filosofie. Zo gebruikt de voedings- en genotmiddelenindustrie tot aan de fase Yan Yerpakklngen een besturing die op beheersing Yan de capaciteit is georl~nteerd en daarna een materiaalgeoriënteerde besturing. Het probleem met MRP-II is yoigens Van den Heijkant h~t basioprincipe van,;én gesloten regelkring. De materiaalplanning heeft daarbij priori feit boven de capaciteitsplanning. 'En er wordt vanuit,;én punt gepland, met een optiek waarin aues te pltnnen is en dus alle variabelen te berekenen zouden moeten zijn'. Het plannen op zo'n hoog niveau In de organisatie gaat echter fout omdat de prioriteiten van de materiaalpianner en de werkvoorbereider heel anders liggen. De mater i aalplanner legt prioriteiten op grond van levertijd en andere extern opge I~gde v.. iabelen. De -werkyerdeier heeft met interne.ariabelen te maken die sterk afhankelijk zijn van de flex i biliteit v~n het produktieproces. Met name voor de doorlooptijden wordt dit probieem zichtbaar. Wanneer een order door het produktieproces wordt revoerd. is er een zeke- porttijden zijn variabel Gezien het aanul varia beien waarvan de speelruimte afhankelijk Is, wordt voor de eenvoud een aanul yariabelen als consunt beschouwd. 'Dit doet de werke Ii jkheld zoveel geweld aan dat het nauwelijks zin heeft om het planningsproces te modelleren', aldus Van den Heijkant. MIDDELGROOT De crux van het PPS-pakket Ratio is nu dat het-de materlaal- en produktieplanning ontkoppelt en beschouwt als afzonderlijke regelkringen. De fuosofle van Ratio Is ontleend aan het besturingssysteem MRP-IL Echter, 'In Ratio worden niet zoals bij MRP-systemen gebruikelijk, het overschrijden van de kritieke Cloorlooptijd (de som Yan de variabele en niet-variabele tijdselementen) automatisch veruald in consequenties naar boven of naar onder in he~ produkt of de stuklijst. Ratio laat dit open maar biedt daarent-zen alle benodigde Informatie om in dlaioog handmatig te komen tot een oplossing voor het probieem van de kr l t i ek~ doorlooptijdoverschrijding'. aldus Van den Heljkant. Het modulair opgebouwde pakket RatiO is bedoeld voor middelgrote bedrijven uit de procesindustrie die hun produkten in batches produceren. Ratioplan houdt het op bedrijven met honderd i tweehonderd werknemers tot maximaal drieduizend werknemers. L+ T, dat voor Ratio de dlstrlbu tie voor Nederland gaat verzorgen, heeft voor ons land zo'n zeyenhonderd potentiële klanten uit de procesindustrie geselecteerd. Na een voorbereidingstijd van vier jaar heeft Betrix Cosmetlc in het najaar van i 987 Ratio ingevoerd. Twee jaar later stijgen de voorraden niet langer doordat de afzetprognose is yerbeterd. De bedrijfscapaciteit wordt gelijkmatiger benut en de gevaarlijke stoffen beter beheerd. Op de vraag waarom toch nog oyeral met de hand gestempelde dozen verspreid suan en het vuuen en inpakken Ietwat primitief lfueekt bij het 1mbltleuze besturingssysteem, antwoordt L + T Informatica directeur dat de directeur waarschijnlijk nooit op de werkvloer komt.

18 In het Apeldoornse congrescentrum Orpheus is de gebruikersvereniging L+ T ten doop gehouden. Voorzitter mr. A.B.L. de Jonge (links) en J.H.G. Snijders, directeur van L+ T Informatica, tekenden het convenant dat de samenwerking tussen beide L+ T GEBRUIKERS VERENIGEN ZICH APELDOORN - Na een periode van intensieve voorbereiding hebben een groep van gemeentelijke coördinatoren informatievoorzieningen automatisering onlangs een L+ T gebruikersvereniging opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de software. met name waar het gaat om het L+ T aanbod. alsook de hardware te bevorderen. Daartoe zal de vereniging regelmatig de wensen van haar leden met de leverancier afstemmen en optreden als coördinatiepunt voor het uitwisselen van informatie tuso;en leden en leverancier. Daar waar nodig zal men zich laten ondersteunen door onafhankelijke derden. zoals het Rijksinkoöpbureau en de stichting Accadi. een. dochtermaatschappij van VB accountantskantoor. partijen regelt. Oe vereniging gaat de kwaliteit van de door L+ T geleverde hard- en software bewaken. Sinds 1983 hebben ruim 280 van de 700 Nederlandse gemeenten bij L+ T Informatica te Eindhoven een IBM S/36- of AS/400-minicomputer aangeschaft. Auwmatlstrtf). ' 0/d5 S/-/ IC/qo -----GEBRUIKERSVERENIGING l+ r:...---

19 PEEVEE-NIEUWS Omdat een groot aantal nieuwe kollega's de gelederen van L + T is komen versterken, lijkt het ons goed om de PeeVee nog eens aan u voor te stellen. De PeeVee organiseert jaarlijks diverse aktiviteiten met als doel het bevorderen van de onderlinge kontakten tussen alle L+ T medewerk(st)ers. De kontributie bedraagt f 10,-- per maand en wordt ingehouden op je salaris. Daarnaast stelt de direktie maandelijks een bedrag van f 5,-- per persoon beschikbaar (= f 60,-- per jaar). Dit geld kan worden besteed aan een afdelingsuitstapje. Wil je hiervan gebruikmaken van kun je kontakt opnemen met de penningmeester. Het bestuur van de PeeVee bestaat uit: Raymond Korteknie, voorzitter Hannie van Roosmalen, sekretaris Joyce Vercoelen en Monique Aarts, penningmeester Lizette Termeer, lid Shirley Moes, lid Caroline de Jonge, lid Ger de Kuster, lid. Ook voor 1990 hebben we al weer leuke ideeên. Heb je trouwens zelf een voorstel voor een aktiviteit, schroom dan niet en neem kontakt op met een van de bestuursleden. Reserveer vast de volgende data in je agenda: Voorlopig programma: 8 of 16 april, Paasfeest, gekombineerd met huifkartocht en klootschieten (in de omgeving van Apeldoorn) 19 mei, Traditionele tennis/squash/bowlavond (De Brug in Mierlo) 9 juni, Sportdag Bouwfonds Juni, Pretpark 30 september, Zeildag November, Personeelsfeest December, Sinterklaas/Kerstfeest. De PeeVee WIST U DAT Jacco Cornelissen een geheugen heeft dat hem in de steek laat.... Dit heel vervelend is voor een salesmanager.... Hij nu van anderen afhankelijk is.... Die anderen namelijk Jan Draaisma en Leslie Wetzel zijn.... Jacco namelijk een memo schreef aan hen.... De tekst was: Mijn geheugen laat mij in de steek. Kunnen jullie mij helpen.... Wij hopen dat zijn geheugen weer terugkomt.... Hij anders vergeet wie hij is en wat hij bij L+ T doet.... Dit problemen voor de omzet en wellicht ook voor de bonus van de sales kan geven..... We dit niemand toewensen.... Op 25 januari jl. de jaarlijkse koördinatoren kick-oft heeft plaatsgevonden.... Ad van Dijck voor zijn presentatie een fotoserie binnen L+ T had laten maken.... De fotograaf bij het Engineering Center geen foto's kon maken.... Dit is omdat daar alleen "oude" PC's staan.... Daarom de foto met engineering medewerkers werd gemaakt bij de afdeling Service.... Heel wat L+ T-medewerkers op de foto zijn gegaan.... Wij gemerkt hebben dat L+ T heel wat

20 fotomodellen rijk is..... Wij ons afvragen of dit misschien een nieuwe markt voor L + T is..... Jolanda van de Mortel voor het produktmanagement Engineering Center werkt.... Zij kort geleden een keer op Renè's PC wilde.... Renè zich afvroeg of zijn PC dat wel zou houden.... Wij vastgesteld hebben dat de PC van Renè het heeft gehouden; ook al is het dan een oud model.... Wij in het nieuwe pand een mooi bedrijfsrestaurant hebben.... het verboden is om kantine te zeggen..... Charles de Wuffel in de kantine regelmatig een kroketje pakt met de opmerking: "Zo'n kroketje gaat er altijd in!"... De kassajuffrouw daarop prompt aan Charles vroeg of hij wilde passen.... Veel medewerkers klagen over een enorme gewichtstoename.... Er in het bedrijfsrestaurant leuke dingen te zien zijn.... Bijvoorbeeld Wim Smulders als een echte "kloek" regelmatig met de admi-"kippen" gaat eten..... Peter Koppens en Wim van der Kroef regelmatig samen worden gesignaleerd.... Wim Verheijen meestal met een klant gaat eten.... Wim Verheijen trouwens zeer bedreven is in het rondleiden van mensen in ons nieuwe pand.... Wij regelmatig het zelfde verhaal over de 9angen horen galmen..... het ons nu toch echt beter lijkt dat hij naar de klanten toe gaat in plaats van andersom..... Wim zegt dat dit niet mogelijk is.... Dit volgens hem alles te maken heeft met de regio waarin hij opereert en natuurlijk met ons mooie nieuwe pand..... Lian Prinsen haar zaakjes goed heeft geregeld..... Zij postbakjes heeft voor Bas, Jacky, Hans, Chris en Professionals en Projektleiders.... Deze verdeling bij ons de vraag oproept of de field managers geen professionals zijn????.... De module ROA (Regeling Opvang Asielzoekers) bij het pakket GIDAS door de verschillende anders wordt genoemd, te weten: GIDAS-MR (ROA), GIDAS-MO (Opvans Asielzoekers) of GIDAS-MA (Asielzoekers)..... Een goede sales deze module driemaal verkoopt aan dezelfde klant..... Wij hopen dat dit een grapje is (of juist niet)..... We geen 06-nummers meer kunnen bellen.... We volgens Anja Camps het hoofd facilitair centrum, Liny Alards, daarvoor moeten hebben als we behoefte hebben..... Anja Cam ps dit misschien nader kan verklaren Wij u enkele mijlpalen uit de Meerpaal in Dronten niet willen onthouden.... Er zo'n 1250 deelnemers de manifestatie hebben bezocht?... Er zo'n 400 storyboardplaatjes gedurende

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no.

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no. 1 Qm. augustus 2006 Qm. Qm quadrant magazine 14 e jaargang no.1 augustus 2006 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw: Uren- en Projectenadministratie

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer

KingMagazine. Arko van Brakel. Het Wijn en Spijs Lokaal. Tony s Chocolonely. Op weg naar slaafvrije chocolade. Iedereen ondernemer Het Wijn en Spijs Lokaal Lekker eten en een goed glas wijn interview pagina 5 Tony s Chocolonely Op weg naar slaafvrije chocolade interview pagina 8 Arko van Brakel Iedereen ondernemer expert pagina 22

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Een oud c o m p l e x i t e i t Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl

Een oud c o m p l e x i t e i t Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl Deze publicatie is mogelijk gemaakt door: Inventive Patrijsweg 14 2289 EX Rijswijk www.inventive.nl Eenvoud in complexiteit De passie van een ondernemersfamilie Arno, Hans en Theo Mulder Een oudin comp

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt 25 juni 2008 Groene IT de hype voorbij Gartner: duurzaamheid is serieus thema bij grote ondernemingen ING bespaart 10 miljoen kilowattuur per jaar De 45.000 pc s van ING Group gaan voortaan s avonds automatisch

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Een mooie combinatie. KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen. ISO-certificering voor Fa-med. Klantbeleving staat centraal in Contactcenter

Een mooie combinatie. KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen. ISO-certificering voor Fa-med. Klantbeleving staat centraal in Contactcenter N u M M E R 02 2010 JAARGANG 1 Fa-MED OnDErSTEUnT SHOrTTraCKSTEr annita Van DOOrn Een mooie combinatie KPMG-voorzitter Herman Dijkhuizen ISO-certificering voor Fa-med Klantbeleving staat centraal in Contactcenter

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie