L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang)."

Transcriptie

1 \ \ +.::...,

2 8E JAARGANG NUMMER 1 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus AA Eindhoven INHOUD Voorwoord - 1 Mededelingen direktie - 2 Nieuws Branche Overheid - 3 Nieuws Engineering Center - 4 Nieuws Branche Industrie-5 Een dag uit het leven van Personalia -8 Even Puzzelen - 10 Loopbaan Begeleidings Systeem - 11 Squash mee - 12 Uitslag kleurwedstrijd - 12 L + T "in the picture" - 13 PeeVee-nieuws - 18 Wist u dal VOORWOORD Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang). Weer een "normale" ABC met de vaste rubrieken en natuurlijk andere leuke zaken. lets later dan gepland verstuurd, maar ook de redaktie heeft te kampen gehad met een drukke start in januari. Zoals gezegd in dit nummer weer veel nieuws uit de branche Overheid, de branche Industrie en het Engineering Center. Ook een dag uit het leven van ontbreekt niet. Dit keer Wim Smulders. De redaktie moet hierbij opmerken dat hij dit artikel heeft geschreven toen F.E.P. nog aan het Croy was gehuisvest. Op pagina 10 een puzzel waaraan zelfs de redaktie van het L + T ABC mee kan doen. En op pagina 12 de langverwachte uitslag van de kleurwedstrijd. Wie zijn er in de prijzen gevallen? Een exemplaar met voor ieder wat wils. Veel lees- en puzzelplezier. De redaktie

3 MEDEDELINGEN DIREKTIE Ondanks alle drukte die een funktie bij L + T met zich meebrengt, verbaast het ons iedere maand weer opnieuw dat een groepje enthousiaste medewerkers er in slaagt een portie leesvoer samen te stellen in de smakelijk ogende L+ T-ABC verpakking. Een maand is immers zo voorbij. Dat geldt niet alleen voor de redaktie van ons gewaardeerde personeelsblad. Eenieder zal waarschijnlijk ervaren dat de tijd bij L + T Informatica smelt als sneeuw voor de zon. Zeker in een turbulente maand als januari Tussen de stormen en orkanen door hebben we in januari reeds de eerste mijlpalen achter ons gelaten. In de eerste plaats doelen we dan op de gezamenlijke terugblik op het grandioze jaar 1989 en de vooruitblik op een zo mogelijk nog suksesvoller 1990, tijdens de nieuwjaars kickoft te Veldhoven. In de tweede plaats was er de geslaagde annonce ring van Ratio door onze branche Industrie. als de markt even gretig reageert op de aanstaande direct marketing aktiviteiten als de pers op de perskonferentie en de trip naar Ellen Betrix, is sukses verzekerd. Automatiserings Gids, Computable, PT Aktueel en zelfs de Telegraaf schreven in januari over L + T Informatica en haar pakket Ratio. In de derde plaats kunnen we tevreden terugblikken op de oprichtingsvergadering van de gemeentelijke gebruikersvereniging gekombineerd met de kick-oft voor gemeentelijke coördinatoren informatievoorziening en automatisering bij onze gemeentelijke relaties. Ook hierover schreef de pers. De sfeer tijdens de oprichtingsvergadering werd uiterst positief betnvloed door de vergelijking die de voorzitter maakte tussen de geboorte van Joep Snijders en de geboorte. van de gebruikersvereniging. Zelfs drs. H. Kapsenberg, topman Binnenland se Zaken, greep deze vergelijking aan tijdens zijn inleiding. Inmiddels geniet de jongste zoon van Hans en Anita Snijders derhalve landelijke bekendheid. Een vierde hoogtepunt was gelegen in de verhuizing van L+ T Hardware van de Croy naar Welschap (muv. het magazijn dat aan de Croy gehuisvest blijft). Daarmee kwam een einde aan het enigszins onwerkelijke idee dat de hele benedenverdieping was gereserveerd voor Anja Cam ps. Inmiddels zijn wij al weer druk bezig om de eerste maandcijfers te verzamelen teneinde vast te stellen of de genoemde kwalitatieve resultaten ook gepaard gingen met een kwantitatieve realisatie van onze doelstellingen. Getuige een ieders inzet en streven naar optimalisatie zal dit echter geen problemen geven. Harrie Gooskens 'J( Kl{iJC; HEM NIET AAN

4 NIEUWS BRANCHE OVERHEID PASPOORTOPLOSSING SUKSESVOL DOOR PILOT. In november 1989 heeft L + T de paspoortmodule geannonceerd. Een toepassing bestaande uit GIDA-software en een Nokia-printer. In de maanden december 1989 en januari 1990 is deze oplossing in een viertal gemeenten gefmplementeerd. En met sukses. De printer voldoet aan de wensen van de markt en verbetert de service naar de burger. De gemeente is nu in staat met een kwaliteitschrift direkt het paspoort aan de burger af te geven. De researchprojekten van een gefntegreerde balie-oplossing zullen in de loop van 1990 door het Engineering Center verder in de rit worden gezet. 25 JANUARI: OPRICHTING GEBRUIKERSVERENIGING L+ T. De grootste vereniging binnen de gemeentelijke, of beter gezegd lokale overheid. De L + T Gebruikersvereniging. Op 25 januari jl. heeft Hans Snijders en burgemeester De Jong van Nieuwleusen (voorzitter gebruikersvereniging) het convenant ondertekend. Hiermee is niet alleen de geboorte van de gebruikersvereniging L + T een feit, maar is tevens de geboorte van Joep een historisch feit (zoals Harrie al zei). Joep, de pasgeboren zoon van Hans, heeft in gemeentelijk land in zo'n korte tijd een naamsbekendheid verworven, wat zelfs Harrie Gooskens niet heeft gepresteerd. Een kwestie van plannen! IRIS INTERNATIONAL, BUSINESSPARTNER L+ T INFORMATICA Op 19 januari jl. heeft de officiêle ondertekening plaatsgevonden met de firma Iris International B.V. Het betreft een verkoop-distributie-overeenkomst van het produkt Saladin. Een toepassing waarmee op eenvoudige wijze administratieve gegevens op thematische kaarten kunnen worden afgedrukt. Wat heet hier eenvoudig. Een voorbeeld. Wil je weten in welke wijken de schoolgaande kinderen wonen, dan kun je een lijst uitdraaien vanuit de bevolkingsadministratie. Deze lijst zegt echters niet en geeft geen goed overzicht. Door Saladin kun je met flowcharts en diagrammen op een wijkkaart aangeven hoe de leeftijdopbouw per wijk is. Zo'n geplotte kaart geeft je direkt inzicht in de leeftijdsverhouding per wijk. Andere voorbeelden zijn: uitkeringsgerechtigden per wijk, buurt of straat, groenvoorzieningen per wijk, buurt of straat, het aantal verkregen stemmen per stemdistrikt. Kortom een managementtooi voor thematische presentatie op gedigitaliseerde kaarten van administratieve gegevens. Het produkt is een onderdeel van de in 1989 geannonceerde produktlijn vastgoed (GEOVAS). Branche Overheid

5 NIEUWS ENGINEERING CENTER STADSDELEN AMSTERDAM "Het L+ T-projekt" verloopt naar wens. Reeds twee stadsdelen zijn suksesvol gefnstalleerd en de belangrijke opleidingen voor de systeem- en applikatie beheerders zijn vollop in uitvoering. De voortgang laat een voorspoedig verloop voorspellen. SUBSIDIE BEHEER SYSTEEM GEMEENTE AMSTERDAM Door meerwerk en enkele vervolgopdrachten zal dit projekt later dan gepland worden opgeleverd. Momenteel wordt de dokumentatie afgerond en werkplekbegeleiding gegeven aan de eindgebruikers. De einddatum van het projekt is voorzien rond eind januari. VAN BESOUW Het projekt "Kunststoffen" wordt momenteel afgerond, zodat ook eerdaags dit projekt wordt beêindigd. (Behoudens enkele kleinere vervolgopdrachten. ) EIS 111 Volgens planning is het projekt EIS 111 beêindigd en opgeleverd medio november. Dat Philips zeer tevreden is over de uitvoering, benadrukte ze door het spontaan schrijven van een brief aan L+ T. Proficiat aan Joop Sötebeer en zijn gehele projektteam! PHIUPS -~.= :.~: =......:;:-~~--l "".I~ IIII \61' IC &1"...&....., "... -_.. - _. c...".t I'...:... fi «.' 0 """"" tlll/...,....,.". u.. " J. ' ). "... rij _t _... ru.iil - I, 'U n ar..,.t_'tt."..._... J...,. IJ T J. '...,... r... ',"Ilt...'J....,... tt c... ""I...,.,... "'... 10' I... ' t ft......_.. I.. J , T,.' It... t _,..,....,... IJ... tj t... t. t. _...,... _...,. ".t. It... p...,.. _., tt p t.... "~ t I.. " " ' 11. ", t t l.r t'. p... I I. '... r... p'h.c"t)....".... t~.... """,.,... _11. 1 "".,.,,,. w. i/;.jlitj/.. ~ c..,... /I...,... '.'1"'... I tt 1_""1 i I SEGMOSfWAS Dit grote Philips-projekt is de laatste maand grondig geherstruktureerd. In gezamenlijk overleg met de opdrachtgevers is het projekt SEGMOS beêindigd en onder een nieuwe struktuur (SIS-projekt) herstart. Momenteel wordt een uitgebreid funktioneel ontwerp vervaardigd in Hamburg door het ontwerpteam onder leiding van Richard Bax. WAS WAS zal konform de oorspronkelijke planning worden opgeleverd. SYNON/2 De aktiviteiten van de werkgroep Synon/2 verlopen naar wens, waarbij inmiddels de organisatie zoals in het vorige L + T ABC was aangekondigd, uitgebreid is gefnformeerd. In totaal zijn er 5 informatiesessies gehouden waaraan zo'n 75-tal professionals hebben deelgenomen. Tevens zijn er twee sales-presentaties verzorgd, als ondersteuning voor onze salesafdelingen. Engineering Center

6 NIEUWS BRANCHE INDUSTRIE Implementatie TOF bij Liko Frisdranken. Vanaf 1 augustus 1989 is L+ T Informatica gestart met de implementatie van het pakket TOF bij de limonadefabriek Liko in Bodegraven, een bedrijf waar in totaal 150 mensen werkzaam zijn. Het bedrijf vult pakken (vruchtensap) en blikjes (frisdrank) af voor het eigen Jaffa merk en in principe voor elke derde die een order plaatst. Jaarlijks verlaten een half miljard pakken sap en blikjes fris het bedrijf, voldoende om er de aarde twee keer mee te omcirkelen. TOF (Tele-verkoop, Distributie en Fakturering) is een systeem dat in 1983 is ontwikkeld voor een IBM Sj38-systeem door de Maes Brouwerijen in samenwerking met het toenmalige L + T International. Het systeem ondersteunt funkties die betrekking hebben op de orderacceptatie en -verwerking van bedrijven binnen de voedingsmiddelen-industrie (met name bierbrouwerijen). Als funkties kunnen onder andere worden genoemd: het registreren van klantenorders, het ondersteunen van de uitlevering van deze orders (het aanmaken van vrachtbrieven en laadbonnen, het registreren van retour- goederen, etc.), het faktureren van deze orders, het voorraadbeheer van gereed produkt en komponenten. Begin vorig jaar werd de interesse gewekt van het management-team van LlKO voor het TOF-systeem. Het bedrijf kampt met problemen ten aanzien van de orderacceptatie en - verwerking en het ontbreken van een koppeling tussen deze funkties met de funktie voorraadbeheer. Door het ontbreken van deze koppeling ontbreekt aktuele informatie betreffende de voorraad gereed produkt en het gedeelte wat hiervan gereserveerd is als gevolg van reeds geplaatste bestellingen. Dit alles leidt enerzijds tot problemen ten aanzien van de uitlevering van deze bestellingen, maar anderzijds ook tot problemen ten aanzien van het op de juiste wijze aansturen van de produktie. De konsekwentie hiervan is dat LlKO zich steeds in een "spoed-situatie" bevindt. Naast deze problemen bestaat binnen LlKO de wens naar betere verkoopstatistieken, zowel in bedragen als in aantallen. Het nieuwe systeem dient dan ook een goede basis te zijn voor het aanleveren van deze statistieken. In april 1989 kreegt L+ T Informatica de opdracht om de haalbaarheid te onderzoeken van een implementatie van TOF bij LlKO. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ad Kolsteren, consultant bij L+ T Branche Industrie. Na een grondige bedrijfsanalyse met daaraan gekoppeld een kosten-batenanalyse werd aan het management-team van LlKO het rapport aangeboden. Dit rapport vormde de basis voor de uiteindelijke opdracht in juli 1989 aan L+ T Informatica voor de implementatie van TOF binnen de LlKO-organisatie, met daaraan gekoppeld de voorwaarde dat de implementatie van het systeem in maart 1990 gereed is. De implementatie van TOF startte op 1 augustus 1989 via de oprichting van een projektgroep en de goedkeuring van het inmiddels door L+ Topgestelde projektplan. De projektgroep kent vertegenwoordigers van de afdelingen verkoopbinnendienst, administratie en het bedrijfsburo, terwijl vanuit L+ T-zijde Ad Kolsteren en ondergetekende zitting hebben in de projektgroep. De aktiviteiten in het projektplan kunnen gegroepeerd worden in een viertal hoofdaktiviteiten, namelijk: het definiêren en vastleggen in TOF van stamgegevens, het gedeeltelijk wijzigen van de funktionaliteit van TOF via maatwerk, het opleiden van de gebruikers, het schaduwdraaien van TOF naast het huidige systeem.. Ad 1. Definiêren en vastleggen in TOF van stamgegevens. Voordat met TOF gewerkt kan worden, dient een groot aantal stamgegevens gedefinieerd en vastgelegd te worden, zoals klantgegevens, produktgegevens, verkoopprijzen van produkten, kortingen, etc. Het goed definiêren en vastleggen van deze gegevens is de belangrijkste sukses-faktor

7 bij de implementatie van TOF. Om dit te realiseren dient een algeheel commitment van het managementteam aanwezig te zijn tijdens. de implementatie van TOF, om zodoende de gestelde mijlpalen te realiseren. het ontbreken van dit commitment leidt tot verlenging van de implementatietijd en verkleint de nauwkeurigheid bij de definiêring en vastlegging van de stamgegevens, hetgeen resulteert in een verminderde acceptatie van TOF bij de gebruikers. Ad 2. Gedeeltelijk wijzigen van de funktionaliteit van TOF via maatwerk. In het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de gewenste funktionaliteit van LlKO ten aanzien van een orderacceptatie- en -verwerkingssysteem niet geheel overeenkomt met de funktionaliteit zoals TOF deze biedt. Mede dankzij de wens van LlKO om TOF zo standaard mogelijk te implementeren, heeft dit geleid tot slechts een beperkt aantal wijzigingen. Ad 3. Opleidingen van gebruikers. In de maanden november 1989 en december 1989 zijn in totaal 15 medewerkers van LlKO in TOF opgeleid. Het betrof hier medewerkers van verkoopbinnendienst, expeditie, administratie en bedrijfsburo alsmede de toekomstige applikatie beheerder van TOF binnen LlKO. De opleiding had het karakter van een "onthe-job" -training, waarbij maximaal drie gebruikers tegelijkertijd zijn opgeleid. Over het algemeen toonden de gebruikers zich enthousiast tijdens de opleidingen, alhoewel er altijd gebruikers blijven bestaan die het graag. houden bij de bestaande situatie. grote problemen verlopen. Problemen die zich voordeden, hadden voornamelijk betrekking op het goed definiêren en vastleggen van de stamgegevens, aangezien de rechtstreekse beschikking over deze gegevens binnen de organisatie vaak ontbrak. Tijdens de implementatie is gebleken dat TOF geen oplossing biedt voor de geschetste problemen binnen LlKO indien de totale goederenstroom niet beter wordt afgestemd binnen het bedrijf. Alleen op die manier kan LlKO in de toekomst verlost worden van zijn "spoed-situatie". Eind januari zal L + T dan ook starten met het opstellen van een logistiek plan voor LlKO, waarin maatregelen worden voorgesteld die leiden tot een betere beheersing van de goederenstroom. AI deze aktiviteiten staan erg in de belangstelling van Menken Landbouw Holding, de moederorganisatie van LlKO. Reden genoeg om van deze aktiviteiten een sukses te maken, wat kan leiden tot opdrachten bij Menken Landbouw Holding of andere dochterorganisaties van dit bedrijf. Michel van Lieshout Ad 4. Schaduwdraaien van TOF naast het huidige systeem. Vanaf 1 januari 1990 is gestart met het "schaduwdraaien" van TOF naast het huidige systeem voor orderacceptatie- en verwerking. Dit betekent een extra belasting voor de organisatie, aangezien een dubbele registratie en verwerking plaatsvindt. Afhankelijk van de resultaten worden twee danwel drie periode van vier weken "schaduwgedraaid". Tot op heden zijn de aktiviteiten zonder al te

8 EEN DAG UIT HET LEVEN VAN... WIM SMULDERS Het is nu elf jaren dat ik in het vak zit. Tenminste als je administratie een vak wilt noemen. Even voorstellen: 1 juli 1989 ben ik in dienst getreden bij de afdeling F.E.P. van L+ T Informatica als hoofd administratie. Eenzelfde funktie heb ik de laatste drie jaren gehad bij een groothandel. In de jaren daarvoor heb ik in de rust van een ambtelijke omgeving de vereiste diploma's gehaald. Op veler verzoek zal dit verhaal niet gaan over de taken en funkties van de administratie. Hieronder komt "een dag uit mijn leven" zoals die opdracht door Godfried Hendricx met veel (Ieed)vermaak aan mij is doorgegeven. Om uur gaat de wekker, dat betekent dat die om 7.09 nog een keer gaat. Dan staan wij op. Dat wij betekent mijn vrouwen onze kinderen. Een goede gewoonte is het rustig aan tafel verorberen van beschuit (met vlokken) en het lezen van het ochtendblad (voorpagina en sport). Om uur fiets ik aan ua, ja, helemaal vanuicgeldrop naar het Croy). (Red. dit verhaal is door Wim geschreven toen L + T nog aan het Croy zat.) Zo goed en zo kwaad als het kan, fris ik me na het fietsen op in de toiletruimte en verwissel een T-shirt voor een meegenomen overhemd. De eerste aktie is het starten van de save op het computersysteem S/36. Vervolgens een belangrijker aktie: het aanzetten van het koffiezetapparaat. Een werkdag begint met koffie en in de tijd dat die in de kan druppelt, druppelen ook de kollega's binnen. Terwijl de save loopt, wordt de koffie genuttigd en worden wetenswaardigheden uitgewisseld. Na dit alles gaat iedereen naar zijn werkplek. Mijn werkplek is gelegen in een kamer waar zich verder niemand bevindt. Dit heeft als nadeel dat je weinig direkte aanspraak hebt. Een voordeel is dat je ongestoord kunt dutten. Vanochtend bestaat het werk uit cijferen. Dat lijkt normaler voor mijn funktie dan dat het is. Vaker dan met cijferen ben ik bezig met praten, schrijven, andere opzadelen met werk en afwachten of het werk ook wordt uitgevoerd. Dat heet organiseren en wordt meer gewaardeerd dan boekhouden. Met cijfers omgaan lijkt heel saai en dat is het ook. Maar gelukkig zijn er saaie mensen als ik die dat werk willen doen en het eigenlijk best leuk vinden. Dit rekenwerk doe ik op een gloednieuwe PS/2 met een fijn ouderwets spreadsheetprogramma dat werkt via een toetsenbord en een recht-toe-recht-aan scherm en dat niet besmet is met een muis en vensters. Deze persoonlijke computer is een voorbeeld van moderne automatisering zoals je mag verwachten bij een informaticabedrijf. Maar ook bij deze loodgieter lekken verder veel kranen. Om uur gaat de kantine open (of voor de snobs onder ons: het restaurant). Als het bedienend personeel in de stemming is, is de verzorging goed. Zo niet dan heb je kans dat je de helft van de kaart niet kunt bestellen en moet luisteren naar jankverhalen over onderbezetting. Vandaag géén onderbezetting en dus een gezellige lunch (brood met jam en vleeswaren en een kop kippesoep. Deze luxe is over enige tijd (red. nu dus) voor heel L+ T beschikbaar. Om uur neem ik mijn lijstje door met werkzaamheden die nog liggen te wachten. Een aantal zaken die nog " hangen" bij derden ga ik vanmiddag even na of die daar nog liggen en wanneer die af zullen komen. Dat is altijd een belangrijke taak van een administratie. Anderen "achterna lopen voor gegevens zorgt voor veel stress. Een vervelende eigenschap van mensen is nu eenmaal het verzaken c.q. afwachten van een aanmaning (doe ik privé ook altijd, maar dat terzijde). Zo, die frustratie staat op papier en ben ik dus kwijt. (Moraal van het verhaal: alles wat je extern opslaat, kun je verwijderen uit het interne geheugen).

9 Uit mijn aktie lijstje kies ik het bestuderen van de ongebruikte opties van het financieel pakket. Schaf toch alle modules aan, dan kom je nooit tekort, moet er destijds gedacht zijn. Deze lekkende kraan wil ik dus gaan repareren. Maar zoals gewoonlijk wordt de middag toch anders gevuld dan ik had voorzien. Verschillende zaken zorgen er voor dat ik een kwartier voor het einde van de werkdag begin met het lezen van het gebruikershandboek van het financieel pakket. Een voor de meesten bekende stoorzender is natuurlijk de telefoon. Daarnaast komt er deze middag ook een spoedopdracht je met de post. Een groot deel van deze middag gaat echter verloren aan het rondlopen met een schroevendraaier (ja, ik werk op de administratie) om printers te verplaatsen. Is het erg om andere zaken uit te voeren dan gepland? Nee, dat is juist leuk! Op het moment dat ik 's avonds de voordeur open doe, word ik enthousiast begroet door de rest van de familie. Het eten wordt bijna direkt opgediend (sorry voor de feministen, maar dit is wel ideaal). Mijn vrouw vertelt over haar dag en vraagt naar hoe die van mij is gegaan. Ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Deze keer weet ik het aan de hand van mijn aantekeningen voor dit stukje. Na het avondeten (soep, rundervinken, spinazie, aardappelen en kwark) help ik mijn echtgenote mee met de afwas; zo ben ik ook wel (geworden). Deze avond wordt ik verwacht bij familie van mijn vrouw. Die heeft een PC gekocht maar krijgt daar niet uit wat zou moeten. Met in het achterhoofd de tarieven van L + T Hardware ga ik op pad (deze firma wilde zelfs voorrijdkosten berekengen voor het gaan met lift van de kelder naar de 2e etage in het pand Croy). Het blijkt een eenvoudige en gezellige klus en de beloning bestaat uit een dankbare familie die mij met schilderwerk zal komen helpen. Thuis gekomen, kijk ik voor het slapen nog even naar het nieuws op de teletekst. PERSONALIA VERJAARDAGEN FEBRUARI 05 Lex van den Brink 08 Els Meus Jos van Kollenburg 10 Carl Stoepker 12 Alex Colaers 14 Hannie van Roosmalen 15 Jos Piepenbrock 18 Marcel Brons 19 Frank Voigt 29 Daniêla Toffolo MAART 02 Henny Baijens 04 Han Gootzen 05 Willem Isendoorn 07 Leo van de Ven 10 Frank van Luijk Maria Hack 11 John Jansen 18 Wil van Krieken Ben Kock 19 Joke Deckers Kor Meelker 21 Peter Starke Les Wetzel 22 Toine Verkooijen 23 Jan Meurkens 26 Andrè van der Zee 27 Alex Koopman 29 Jacqueline Matthijsse Zo, dat was deze dag. Voor het volgende "een dag uit het leven van... " heb ik Jos van Kollenburg gevraagd. Ik wens hem veel sukses.

10 INDIENSTTREDING 1 januari 1990 Mirjam Struyk, sekretaresse account sales en advies overheid Bas Heijboer, fieldmanager engineering center Rob Wernsen, programmeur/technisch ontwerper engineering center Gideon van Melle, instrukteur service overheid Brigitte Dreezens, sr. instrukteur service overheid 8 januari 1990 Lian Prinsen, sekretaresse projektmanagement engineering center 1 februari 1990 Jelle Vijn, sr. sales industrie GEBOORTE 20 februari 1990 Anja Brils 1 maart 1990 Les Wetzel GESLAAGD Marcel Brons, HS2 Monique van Lierop, Apics MRP Freddy vd. Berk, Apics IM/MP Wil van Krieken, Apics MRP Ivan Samson, Apics MRP Ben de Boer, S1 Hans te Walvaart HS4 Maarten Rutten, HS1 en Hs2 Conny vd. Aalst, HS2 Henny Jussen, Hs2 Christiaan Ie Mahieu HE2 VAN HARTE PROFICIAT!!!! 24 oktober 1989 Eva, dochter van Astrid en Dirk Moree 30 oktober 1989 Vivian, dochter van Ingrid en Bertil Rebergen 20 januari 1990 Joep, zoon van Anita en Hans Snijders JUBILARISSEN 1 januari 1990 Ton de Wit Leo van de Ven 14 januari 1990 Rob van Oerle 1 februari 1990 Liny Alards 14 februari 1990 Tineke Sielhorst

11 EVEN PUZZELEN TEST JE KENNIS VAN DE BUITENLANDSE TALEN. Binnen ons internationale bedrijf moet je wel in staat zijn om met elkaar te kommuniceren. We werken met z'n allen nou eenmaal aan hetzelfde doel. Hier mag dus geen krommunikatie voorkomen. Deze test is niet alleen voor de prijzen maar ook voor verbetering van de interne kontakten. Tot onze spijt zitten er ook vieze woorden bij, dit viel niet te voorkomen. Stel je voor dat je zo'n woord gebruikt en het betekent iets heel anders dan je denkt. Straks kun je krommunikatie voorkomen of expres doen. - Het zijn Belgische woorden en wij willen de Nederlandse vertaling. In het kort de regels: Iedereen mag meedoen Er mag geen onderling overleg plaatsvinden De antwoorden moet je insturen voor 21 februari 1990 De antwoorden opsturen naar Kamer 214 De wedstrijdleiding beslist Er is geen overleg mogelijk In de volgende ABC staan de antwoorden en de winnaars. De hoofd- en enige prijs: Een lunch voor 2 in de kantine met een persoon van eigen keuze. Deze persoon moet: van de andere sexe zijn, van een andere nationaliteit zijn, een L + T medewerker zijn. VERTAAL: Depaneren Inkaderen Ambetant Camion Okkasi Zeker en vast Congé Zjat Naft Pronostiek Kuisen Proper Acid Golfke Appendiciet Bavet Kannibaal Chapeau Hesp Mazout Pisvod Lavabo Nondedjeuke Verrokken Poepen Zot Tournevies Kot jes knipper Debardeurke Snotvalling Amai Goesting Aftrekker Duimspijker Pitser Tirette Kot Tot subiet Salut Chambrang Frigo Trekstaal Pinker Chacosse Patattemeske Potenstomp Schuif Dikke piet Kopke Vijske Opener Kapoen Bekant Moeke Bic Smossen Teloor

12 Sukses Bomma Klak Pompbak Nestels Draperies Bompa Poepeloerie zat Mijn wijsheids-tand komt piepen Ik zit in de patatte Onthaalmoeder Broodje smos ZET IN DE JUISTE VOLGORDE ZOALS DAT IN HET TELEFOONBOEK MOET: 1 Manders H. 2 Kampen T. van 3 Vos J. de 4 Berg H. van de 5 Mahieu C. Ie 6 Vlimmeren C. van Belgisch Nederlands Onze dank gaat uit naar alle inzenders, met eervolle vermelding voor Fleur. De wedstrijdleiding: Lieve Dreesen, Boudewijn van de Berg en Fred Mesritz. LOOPBAAN BEGELEIDINGS SYSTEEM (LBS) In 1988 is het Loopbaan Begeleidings Systeem ingevoerd; een beoordelingssysteem voor automatiseringsfunkties. Het LBS is een instrument om ontplooiing van kapaciteiten van de medewerkers zoveel mogelijk parallel te laten lopen aan de ondernemingsdoelstellingen. De automatiseringsbranche is konstant in beweging. L + T verandert mee. Reeds twee jaar worden de automatiseringsmedewerkers binnen L + T op basis van dit systeem beoordeeld en begeleid. Eind 1989 is de werkgroep-lbs opgericht met als doel het huidige LBS te evalueren en indien nodig bij te stellen. Deze werkgroep bestaat uit: Hans Snijders, Chris de K1eijn, Jan Draaisma, Charles de Wuffel en Hannie van Roosmalen. De werkgroep heeft inmiddels een aktieplan opgesteld. Heeft u ideeên over aanpassing van het huidige LBS dan kunt u kontakt opnemen met een van de leden van de werkgroep. Via het L + T ABC zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang.

13 SCHEP JIJ OOK ALTIJD OP DAT JE DE BESTE BENT, VAN L+T? DURF JIJ OOK TE ZEGGEN DAT JE KUNT SQUASHEN? OF WIL JE GEWOON GEZELLIG MEEDOEN? SQUASH, EEN KWESTIE VAN AFZIEN. Wij zijn een ladderkompetitie begonnen voor iedereen, vrouwen en mannen. Deze ladder hangt voorlopig op kamer 214. Je kunt een kaartje met daarop je eigen naam en telefoonnummer natuurlijk op elk moment onderaan ophangen. Je mag een van de 2 mensen die boven je staan uitdagen en die moet binnen 7 dagen tegen je spelen, anders mag je haar / zijn plaats innemen. Wij schrijven ons in op 15 februari, dus je kan hoog op de ladder beginnen als je snel bent. De wedstrijden worden gespeeld volgens de echte regels over 3 sets of totdat de tijd om is. Wij zijn in een vergevorderd stadium om een L+ T-baan te huren op een vaste avond, daar hoor je nog meer van. Je kunt natuurlijk in overleg met je tegenstander een baan huren. Het kan nu ook tussen de middag, in een uur ben je uit en thuis en weer extra fit om verder te werken. De kompetitie duurt tot 24 mei a.s. en op die donderdag zullen de prijzen uitgedeeld worden tijdens de afsluitende borrel. Inschrijfgeld is nog niet bepaald, hangt o.a. van de sponsor af. Vragen? Bel Christ (676), Arjon (674) of Fred (915). UITSLAG KLEURWEDSTRIJD In het vorige L + T ABC, de special over het nieuwe L+ T hoofdkantoor, stond een kleurplaat van ons pand. Wij hebben van verschillende kinderen hele mooie kleurplaten ontvangen. Het was voor ons dan ook erg moeilijk om prijswinnaars te kiezen. Daarom heeft de jury besloten dat alle kinderen een prijs krijgen. De prijs wordt binnenkort met de post bij je thuis bezorgd. De prijswinnaars en -winnaressen zijn: Matlhijs Timmermans Han Gootzen, 30 jaar Mark van der Wolk, 10 jaar Hilde van Mierlo, 9 jaar Ankie van Kampen, 9 jaar Sandra van Kampen, 8 jaar Miranda van der Wolk, 6 t/m 8 jaar Ingrid van Mierlo, 7 jaar Cynthia Nederend, 7 jaar Lona Verkooijen, 7 jaar Roy Beerens, 5 jaar Kees Isendoorn, 4 jaar Vivian Nederend, 4 jaar Thijs de Kleijn, 4 jaar Maarten Timmermans, 3 jaar Elja Nijkamp, 3 jaar Ellen Smulders, 2 jaar Willemijn de K1eijn, 2 jaar Remko Jussen, 2 jaar VAN HARTE GEFELICITEERD!!!!! De Redaktie

14 L+ TIN THE PICTURE MRP-II PAKKET VOOR DE PROCESINDUSTRIE Ook prioriteit voor capaciteitsplan AMSTERDAM - Het Eindhovense L+ T Informatica heeft de rechten verworven van een MRP-U pakket, dat het mogelijk maakt om naast de gebruikelijke materiaalplanning ook prioriteit te geven aan de capaciteitsplanning. Het pakket, Ratio genaamd, is ontwikkeld door het Duitse softwarehuis Ratiop!an voor IBM Systeem 38- en AS/400-omgevingen en zou met name geschikt zijn voor procesgeoriënteerde batch/mix-omgevingen. Met de annoncering van het pakket Ratio voor de Nederlandse markt denkt L+ T Informatica, een dochteronderneming van Bouwfonds Informatica, een specifieke ba~i~ voor cl e volume procesgeoriën,eerde in strie, de batch/mix, te kunnen aanbieden. Het Eindhovense bedrijf, dat in 1989 een omzet realiseerde van 33 miljoen gulden, wil de komende jaren haar aandacht meer en meer gaan vestigen op de industrie. De omzet zal geleidelijk aan gelijkelijk verdeeld moeten worden over overheid en indlls:rie. door HENNY LUIJTEN Op dit moment is de overheid nog verantwoordelijk voor zo'n zeventig procent van de totale omzet. En hoewel dat aandeel volgens H.W. Gooskens, directeur van L+ T Informatica weliswaar met de markt zal mee- _ groeien, verwacht hij toch dat de meeste groei uit het segment industrie zal komen. Hetgeen voor de geprognotiseerde omzet van 39 miljoen gulden in 1990 zou betekenen dat daarvan 25,5 miljoen afkomstig is van de lokale overheid en 13,5 miljoen van de industrie. Het MRP-I1 pakket Ratio zal daarbij een essentiële rol vervullen. Het pakket kent een volgens L+ T Informatica een unieke MRP-I1 filosofie, die behalve met materiaalplanning ook rekening houdt met planning van capaciteiten. Kees van de Heijkant. logistiek adviseur van L+ T Informatica: "Materiaalplanning en proquktieplanning worden als afzonderlijke regelkringen beschouwd, terwijr. daarnaast geen sprake mag zijn van suboptimalisatie. Dit geldt eveneens voor de rela tie materiaalplanning en inkoop. De planner kan structureel beperkte invloed uitoefenen op externe levertijden. Met andere woorden Ratio kent volledig gescheiden trajecten voor wat betreft materiaalbehoeftebepaling en capaciteitsplanning en maakt hiermee een einde aan de capaciteitsongevoeligheid van traditionele MRP-I1 systemen zonder afbreuk te doen aan de besturingsfilosofie." Dit laatste tesamen met de modulaire opzet (Ratio kent tien modules die elk weer opgebouwd zijn uit een aantal bouwstenen) moet het mogelijk maken om maatwerkpakketten voor de procesgeoriënteerde batch/mix-industrie samen te stellen. Een deel van de markt dat, volgens van de Heijkant, tot op hede'1 te vaak aangewezen was op standaardpakketten voor de assemblage en r;! petitieve industrie. Het pakket is ontwikkeld in RPG 111 en RPG 400 en kent naast de mogelijkheid om menu's samen te ~tellen per individuele gebruiker, ook de mogelijkheid om met behulp van een programmagenerator het besturingsmodel aan te passen aan de specifieke wensen van de organisatie. De prijs van het pakket is afhankelijk van de gewenste modules. Zo kost de ProduktiePlanning en -Sturing (PPS) module bij voorbeeld 200 duizend gulden, terwijl de overige modules gemiddeld zo'n 50 duizend gulden kosten. III

15 Software houdt nu ook al rekening met milieu door drs. P. VAN DER TUIN DREIEICH, zaterdag Softwarepakketten en computers doen steeds meer voor het management. De Duitse cosmeticafirma Ellen Hetrix beeft sinds kort een systeem waarbij zelfs al rekening wordt gehouden met allerlei milieu-eisen en eventuele arinsprakelijkheidsclaims. Dit _ systeem, Ratio genaamd, wordt nu ook in Nederland geïntroduceerd door L+T Informatica uit Eiridhoven. "Voor dit soort' systemen bestaat steeds meer belangstelling," aldus drs. Peter Koppens, manager branche Industrie bij L+T. "Het milieu-aspect van de produktie wordt belangrijker, straks gaat de overheid duidelijke ; eisen stellen. Voor Ellen Betrix is van belang dat zij precies weet welke grondstoffen zijn gebruikt in haar cosmetica, wie deze grondstoffen heeft geleverd, waar eventuele afval is gebleven, welke bijwerkingen ze kunnen hebben, enzovoort. Mochten er kla,chten komen,dan -leverc ~e computer al deze gegevens 10 een oogwenk. Ook met het oog op de zogenaamde ketenaansprakelijkheid kan dat uiterst belangrijk zijn. Dit systeem, dat ontworpen is door de Duitse organisatie Ratiop- l.... lan, heeft daarom alle gegevens van administratie en produktie aan elkaar gekoppeld. Die integratie is de toekomst, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven." Rainer Reichelt, directeur logistiek en organisatie-bij &1--, len Betrix in het Duitse Dreieich(bij Frankfurt) toonde zich tijdens een persbezoek afgelopen week aan het bedrijf uiterst tevreden. "We voeren 1500 verschillende produkten, allen met een andere chemische samenstelling. Vorig jaar alleen al kwa ~en daar 500 nieuwe artikelen bij, zodat een en ander eigenlijk alleen nog per computer beheerst kan worden. Bovendien hebben we zo een verbetering bereikt van het voorraadsysteem, een betere efficiency van l?estellen en afleveren, een gelijkmatiger benutting van de capaciteit en een verbetering van de afzetprognose. Kortom, onze logistiek is enorm verbeterd." Ellen Betrix, sinds enkele jaren onderdeel van het Amerikaanse Revlon, heeft een omzet van ca. DM 250 miljoen - en telt 1400 werknemers. Merken zijn O.a. Laura Biagiotti f'n Boss cosmetica naast het eigen merk. Het bedrijfsproces wordt nu beheerst door een IBM AS/400-systeem, een minicomputer waarop o.a. 150 werkstations zijn aangesloten. Rátio, het gebruikte _ systeem, is ontworpen door het Duitse systeemhuis Ratioplan, dat 130 werknemers telt en een omzet heeft van ca. DM 16 miljoen. L+ T Informatica, met 210 werknemers en een omzet van ruim f 42 miljoen is dus bijna twee keer zo groot.

16 III Software voor de procesindustrie door Richard Keijzer L+ T Informatica heeft voor ons land de distributierechten verworven van het in West-Duitsland ontwikkelde pakket Ratio. Hiermee kan een produktieprocesjlexibeler worden beheerd dan met bijvoorbeeld MRP (Materials Resource Planning) mogelijk is. Ratio wordt omschreven als een geïntegreerd industrieel informatiesysteem, de software is geschreven voor de systemen S/38 en AS/400. De ontwerpers hebben het pakket reeds voorbereid voor SAA, onder meer door gebruik te maken van een uniforme menustructuur. "De meeste produktiebedrijven volgen een aanpak, zoals die is gedefinieerd in de beheersingsfilosofie van MRP-II. Daarin worden.alle onderdelen van een proces samengebald tot één complexe vergelijking die als basis dient voor alle berekeningen. Om de vergelijking niet al te ingewikkeld te maken, worden bepaalde onderdelen van het produktieproces constant gehouden. Dat geeft wel een aardig besturingsmodel, maar op cruciale punten verliest de gebruiker zijn grip op het geheel. Een voorbeeld daarvan is de doorlooptijd van een procesonderdeel, die magje niet zomaar constant veronderstellen", stelt C. van den Heijkant, logistiek adviseur van L+ T Informatica. "Ratio volgt een iets andere opzet, waardoor deze lacunes worden vermeden. Het pakket bevat kortgezegd een mengeling van een aantal methodieken. elk afgestemd op een specifiek gedeelte van het produktieproces. Vandaar, dat we na een onderzoek van meer dan een jaar hebben gekozen voor Ratio. Dit gaf de beste mogelijkheden". aldus Van den Heijkant. Het hele Ratio-pakket bestaat uit tien modules: die de gebruiker naar eigen inzicht met elkaar kan combineren. Ook hoeft niet iedere module volledig te worden geïmplementeerd. De modules zijn ondergebracht in e~n menustructuur. hetgeen de gebruiker op eenvoudige wijze van de ene naar de andere module voert. Het is mogelijk om deze structuur te omzeilen door direct via een codewoord naar het gewenste programmagcdeelte te springen. HooÏdmoot van het pakket is de sturing van het produktieproces inclusief de inkoop, verkoop, kwal i-. teitsbeheersing en planning. Desgewenst kan de software worden aangepast aan specifieke wensen in een bepaalde branche. Mo- menteel zijn versies beschikbaar voor producenten van chemische. produkten, geneesmiddelen, voedingsmiddelen en kunststoffen. In. deze takken van industrie heeft men doorgaans te maken met schadelijke afvalstoffen. Ratio is toegesneden op de komende milieuwetten. Ratio beschikt hiervoor over een aantal modules waarmee onder meer de uitstoot van dergelijke stoffen kan worden bijgehouden. Door de komende milieuwetgeving worden fabrikanten verplicht om bij te houden in hoeverre zij milieuvreemde stoffen in de leefomgeving brengen. Ratio maakt het mogelijk om tevens een administratie bij te houden van alle bij- en afvalprodukten van het produktieproces. Ook de zogeheten ketenaansprakelijkheid, waarbij rekening wordt gehouden met de uitstoot van schadelijke stoffen door toeleveranciers, wordt op deze manier beter beheersbaar. Al ITOMATIS fo: RI:"oI(; GUIS/RAK Jlj.O!."90 III

17 PT AKTUEEL LOGISTIEK P'rocesindustrie kan voortaan met haar eigen systeem batchprocessen besturen r 1\, - - ::::::-- ~tchpro(hseft d l" I.b~~t met.en scheidlnl tuisen mater'aalplanning en capaciteltsplan- nlnl o. lopend. band op de 'tul- en pakilf dilin. bil I.trl. (osmetk staat in nalante telenstef. IIn. tot hot amb! tl,uli... turin'. srsteem. Recepturen, milieuvervuilende afvalstoffen, kritische mengverhoudingen en quarantainevoorraden; de planning en besturing van batchprocessen is van totaal andere orde dan die in de massaproduktie. Toch moest de procesindustrie tot nu toe een eigen besturingssysteem ontberen. Huize Betrix is sinds twee jaar verrijkt met een besturingssysteem dat speciaal op batchprocessen is toegesneden. In Nederland een nog onbekend fenomeen maar dat moet nu gaan veranderen. De tegenstellingen zijn frappant. Op de yul- en pakafdeling staan temidden van een weeïge geur vrouwen potjes recht te zetten en verstuivers op flesjes te plaatsen, potjes recht te zetten en verstuivers op flesjes te plaatsen, poli "echt te zetten en verstuivers op s te plaatsen... Op de bovenste yerd'l!ping staan op de gladde yloer blauwe tonnen, metalen ketels en gasstellen waarop een rood mengsel kookt. Her en der loopt een man in een witte oyerall. Ozokerite 5 188, bentone gel mio, Isg.alugel, parafflnum perllquidum: vier van de honderden ingredl~nten om de nachtcrème Rlch Nlght Care te produceren. Het romantische beeld dat parfums en aftershaye oproepen, krijgt een geyoelige knauw. In aparte ru imtes suan i 20 beeldscherme., opgesteld t er planning en besturing Yan het produktieproces. Onzichtbaar voor de bezoeker die toch speciaal voor het ambit ieuze produktie-. planning- en sturingssysteem (PPS) Ratio naar de fabriek van Betrix Cosmetic in de buurt Yan Frankfurt was gekomen. Want sinds de invoering Yan het PPS-systeem supelen ondanks de groeiende omzet de yoorraden zich niet verder op. RAMPZALIG De cosmetica behoort. net zoais de chemie. de voedings- en genotmiddelenindustrie. de f.rmacie en de papierindu" \!!. tot de procesindustrie. Ander J bijvoorbeeld de automobielind :) to:". le, waar een oluto de optelsom is van de versch i ilend ~ or derdelen, worden in de prcx.eslilcusl'"le uit één 2rondstof meerdere Droduktc:n en biidat in de verste verte niet meer lijkt op de oorspronkelijke stoffen. Vaak is bij de produktie van te voren niet bekend wat er precies uit zal komen. Dit blijkt pas achteraf. Een verdubbeling van alle I ngred l ~nten resulteert niet in een twee keer zo grote cake met dezelfde smaak, en zelfs met precies dezelfde hoeyeelheden en hetzelfde recept smaakt de ene cake anders dan de andere. Hoeft dit voor een cake niet meteen rampzalig te zijn, wanneer een eindprodukt uit de farmacie of cosmetica niet aan de kwaliteitseisen yoldoet dan is het een noodzaak om te kunnen achterhalen welk ingrediënt of welke stap in het produktieproces voor dit euyel verantwoordelijk is. Dit terugrekenen wordt er niet eenyoudiger op omdat na de ene sup het mengsel yloeibaar is, na de volgende stap een vaste massa en tenslotte een afgemeten hoeyeelheid. De metingen tijdens het produktieproces geven achtereenvolgens de resuluten weer In liters, _ kilogrammen en stuks. KRITISCH Ee~ deel van de produkten in de procesindustrie worden in continue processen aangemaakt. Zalfjes, lippenstift en reuk waren worden in afzonderlijke batches geproduceerd, een trend die ook In de chemie en kunststofindustrie opgang doet. Klanten willen meer en meer een afgepaste en op hun specificaties toegesneden hoeveelheid. Voor de cosmetica geldt dit nog sterker. De bedrijfsuk die geen zalfjes en parfums verkoopt maar schoonheid, moet snel op de veranderingen in de markt kunnen reanren. De 2emiddelnieuwe naam op de mark! is volgens een woordvoerder Yan Betrix Cosmetic maximaal driekwart jaar. Hoewel de omzet van het -Westduitse cosmeticaconcern de afgelopen jaren steeg, groeiden de voorraden nog veel harder. Een onbedoeld effect van de wens tot voldoende beschikbaarheid, een probieemloze produktie-afloop en compensatie voor slechte prognoses. Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat het reduce.-en Yan de voorraden voor Betrix een probleem Yan de eerste orde was. Dit betekent de beheersing Yan het toule produktieproces, van inkoop tot eindprodukt. En hier wringt de schoen, want-gangbare besturingssystemen als MRP I en 11 zijn ontleend aan discrete produktieprocessen voor -&--ote hoeveeiheden. zoals de automobielindustrie. Voor de specifieke eigenschappen van batchprocessen zijn ze minder geëigend. Zo moet een planningsysteem voor de batchprocessen idealiter ook recepturen (inclusief divergentie. cyclische produktstructuren en toevoeging van energie) kunnen vastleggen. Ook de registratie van de afyalstoffen, het vaststellen van de herkomst yan partijen, het controleren van vervaldata, het beheren van kritische mengverhoudingen en het samenstellen van.ilomengsels b~horen tot de wenseiijkheden. CONSTANT Een gat in de markt yolgens, L+ T Informatica, dat daarop besloot op zoek te gaan naar geschikte software alyorens eventueel zeif tot ontwikkeling over te gaan. In Nederland was een derleliik pakket niet voorhanden. Mln t io van de Westduitse firma Ratioplan dat speciaal is ontwikkeid voor de planning van batchprocessen. Na anderhalf jaar studie is C. yan den Heljkant, logistiek manager yan L+ T Informatica, zover dat hij de gedach.en achter het PPS-pakket kan verwoorden. Van den Heljkant signaleert dat het formuieren Yan een logistiek beleid en het hierop afstemmen van de Informatievoorziening voor yeel ondernemingen een probleem is_ BIJ het huidige aanbod van logistieke systemen blijkt yolgens Van den Heljkant dat een groot aantal systemen niet of slechts enkele malen is geïmplementeerd. Uit onderzoek blijkt dat siechts vijf procent van de toepassingen succesyol is. Het merendeel van de huidige systemen Is gebaseerd op MRP-II (Management Resource Planning). Anders dan MRP-I (Materials Requlrements plann;ng) houdt MRP-II niet aueen rekening met de behoefte aan materiaal, maar ook met de beschikbare capaciteit_ MRP-II past echter niet altijd. Van den Heijkant stelt dat binnen een onderneming nooit sprake is Yan ün enkeie filosofie. Zo gebruikt de voedings- en genotmiddelenindustrie tot aan de fase Yan Yerpakklngen een besturing die op beheersing Yan de capaciteit is georl~nteerd en daarna een materiaalgeoriënteerde besturing. Het probleem met MRP-II is yoigens Van den Heijkant h~t basioprincipe van,;én gesloten regelkring. De materiaalplanning heeft daarbij priori feit boven de capaciteitsplanning. 'En er wordt vanuit,;én punt gepland, met een optiek waarin aues te pltnnen is en dus alle variabelen te berekenen zouden moeten zijn'. Het plannen op zo'n hoog niveau In de organisatie gaat echter fout omdat de prioriteiten van de materiaalpianner en de werkvoorbereider heel anders liggen. De mater i aalplanner legt prioriteiten op grond van levertijd en andere extern opge I~gde v.. iabelen. De -werkyerdeier heeft met interne.ariabelen te maken die sterk afhankelijk zijn van de flex i biliteit v~n het produktieproces. Met name voor de doorlooptijden wordt dit probieem zichtbaar. Wanneer een order door het produktieproces wordt revoerd. is er een zeke- porttijden zijn variabel Gezien het aanul varia beien waarvan de speelruimte afhankelijk Is, wordt voor de eenvoud een aanul yariabelen als consunt beschouwd. 'Dit doet de werke Ii jkheld zoveel geweld aan dat het nauwelijks zin heeft om het planningsproces te modelleren', aldus Van den Heijkant. MIDDELGROOT De crux van het PPS-pakket Ratio is nu dat het-de materlaal- en produktieplanning ontkoppelt en beschouwt als afzonderlijke regelkringen. De fuosofle van Ratio Is ontleend aan het besturingssysteem MRP-IL Echter, 'In Ratio worden niet zoals bij MRP-systemen gebruikelijk, het overschrijden van de kritieke Cloorlooptijd (de som Yan de variabele en niet-variabele tijdselementen) automatisch veruald in consequenties naar boven of naar onder in he~ produkt of de stuklijst. Ratio laat dit open maar biedt daarent-zen alle benodigde Informatie om in dlaioog handmatig te komen tot een oplossing voor het probieem van de kr l t i ek~ doorlooptijdoverschrijding'. aldus Van den Heljkant. Het modulair opgebouwde pakket RatiO is bedoeld voor middelgrote bedrijven uit de procesindustrie die hun produkten in batches produceren. Ratioplan houdt het op bedrijven met honderd i tweehonderd werknemers tot maximaal drieduizend werknemers. L+ T, dat voor Ratio de dlstrlbu tie voor Nederland gaat verzorgen, heeft voor ons land zo'n zeyenhonderd potentiële klanten uit de procesindustrie geselecteerd. Na een voorbereidingstijd van vier jaar heeft Betrix Cosmetlc in het najaar van i 987 Ratio ingevoerd. Twee jaar later stijgen de voorraden niet langer doordat de afzetprognose is yerbeterd. De bedrijfscapaciteit wordt gelijkmatiger benut en de gevaarlijke stoffen beter beheerd. Op de vraag waarom toch nog oyeral met de hand gestempelde dozen verspreid suan en het vuuen en inpakken Ietwat primitief lfueekt bij het 1mbltleuze besturingssysteem, antwoordt L + T Informatica directeur dat de directeur waarschijnlijk nooit op de werkvloer komt.

18 In het Apeldoornse congrescentrum Orpheus is de gebruikersvereniging L+ T ten doop gehouden. Voorzitter mr. A.B.L. de Jonge (links) en J.H.G. Snijders, directeur van L+ T Informatica, tekenden het convenant dat de samenwerking tussen beide L+ T GEBRUIKERS VERENIGEN ZICH APELDOORN - Na een periode van intensieve voorbereiding hebben een groep van gemeentelijke coördinatoren informatievoorzieningen automatisering onlangs een L+ T gebruikersvereniging opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van de software. met name waar het gaat om het L+ T aanbod. alsook de hardware te bevorderen. Daartoe zal de vereniging regelmatig de wensen van haar leden met de leverancier afstemmen en optreden als coördinatiepunt voor het uitwisselen van informatie tuso;en leden en leverancier. Daar waar nodig zal men zich laten ondersteunen door onafhankelijke derden. zoals het Rijksinkoöpbureau en de stichting Accadi. een. dochtermaatschappij van VB accountantskantoor. partijen regelt. Oe vereniging gaat de kwaliteit van de door L+ T geleverde hard- en software bewaken. Sinds 1983 hebben ruim 280 van de 700 Nederlandse gemeenten bij L+ T Informatica te Eindhoven een IBM S/36- of AS/400-minicomputer aangeschaft. Auwmatlstrtf). ' 0/d5 S/-/ IC/qo -----GEBRUIKERSVERENIGING l+ r:...---

19 PEEVEE-NIEUWS Omdat een groot aantal nieuwe kollega's de gelederen van L + T is komen versterken, lijkt het ons goed om de PeeVee nog eens aan u voor te stellen. De PeeVee organiseert jaarlijks diverse aktiviteiten met als doel het bevorderen van de onderlinge kontakten tussen alle L+ T medewerk(st)ers. De kontributie bedraagt f 10,-- per maand en wordt ingehouden op je salaris. Daarnaast stelt de direktie maandelijks een bedrag van f 5,-- per persoon beschikbaar (= f 60,-- per jaar). Dit geld kan worden besteed aan een afdelingsuitstapje. Wil je hiervan gebruikmaken van kun je kontakt opnemen met de penningmeester. Het bestuur van de PeeVee bestaat uit: Raymond Korteknie, voorzitter Hannie van Roosmalen, sekretaris Joyce Vercoelen en Monique Aarts, penningmeester Lizette Termeer, lid Shirley Moes, lid Caroline de Jonge, lid Ger de Kuster, lid. Ook voor 1990 hebben we al weer leuke ideeên. Heb je trouwens zelf een voorstel voor een aktiviteit, schroom dan niet en neem kontakt op met een van de bestuursleden. Reserveer vast de volgende data in je agenda: Voorlopig programma: 8 of 16 april, Paasfeest, gekombineerd met huifkartocht en klootschieten (in de omgeving van Apeldoorn) 19 mei, Traditionele tennis/squash/bowlavond (De Brug in Mierlo) 9 juni, Sportdag Bouwfonds Juni, Pretpark 30 september, Zeildag November, Personeelsfeest December, Sinterklaas/Kerstfeest. De PeeVee WIST U DAT Jacco Cornelissen een geheugen heeft dat hem in de steek laat.... Dit heel vervelend is voor een salesmanager.... Hij nu van anderen afhankelijk is.... Die anderen namelijk Jan Draaisma en Leslie Wetzel zijn.... Jacco namelijk een memo schreef aan hen.... De tekst was: Mijn geheugen laat mij in de steek. Kunnen jullie mij helpen.... Wij hopen dat zijn geheugen weer terugkomt.... Hij anders vergeet wie hij is en wat hij bij L+ T doet.... Dit problemen voor de omzet en wellicht ook voor de bonus van de sales kan geven..... We dit niemand toewensen.... Op 25 januari jl. de jaarlijkse koördinatoren kick-oft heeft plaatsgevonden.... Ad van Dijck voor zijn presentatie een fotoserie binnen L+ T had laten maken.... De fotograaf bij het Engineering Center geen foto's kon maken.... Dit is omdat daar alleen "oude" PC's staan.... Daarom de foto met engineering medewerkers werd gemaakt bij de afdeling Service.... Heel wat L+ T-medewerkers op de foto zijn gegaan.... Wij gemerkt hebben dat L+ T heel wat

20 fotomodellen rijk is..... Wij ons afvragen of dit misschien een nieuwe markt voor L + T is..... Jolanda van de Mortel voor het produktmanagement Engineering Center werkt.... Zij kort geleden een keer op Renè's PC wilde.... Renè zich afvroeg of zijn PC dat wel zou houden.... Wij vastgesteld hebben dat de PC van Renè het heeft gehouden; ook al is het dan een oud model.... Wij in het nieuwe pand een mooi bedrijfsrestaurant hebben.... het verboden is om kantine te zeggen..... Charles de Wuffel in de kantine regelmatig een kroketje pakt met de opmerking: "Zo'n kroketje gaat er altijd in!"... De kassajuffrouw daarop prompt aan Charles vroeg of hij wilde passen.... Veel medewerkers klagen over een enorme gewichtstoename.... Er in het bedrijfsrestaurant leuke dingen te zien zijn.... Bijvoorbeeld Wim Smulders als een echte "kloek" regelmatig met de admi-"kippen" gaat eten..... Peter Koppens en Wim van der Kroef regelmatig samen worden gesignaleerd.... Wim Verheijen meestal met een klant gaat eten.... Wim Verheijen trouwens zeer bedreven is in het rondleiden van mensen in ons nieuwe pand.... Wij regelmatig het zelfde verhaal over de 9angen horen galmen..... het ons nu toch echt beter lijkt dat hij naar de klanten toe gaat in plaats van andersom..... Wim zegt dat dit niet mogelijk is.... Dit volgens hem alles te maken heeft met de regio waarin hij opereert en natuurlijk met ons mooie nieuwe pand..... Lian Prinsen haar zaakjes goed heeft geregeld..... Zij postbakjes heeft voor Bas, Jacky, Hans, Chris en Professionals en Projektleiders.... Deze verdeling bij ons de vraag oproept of de field managers geen professionals zijn????.... De module ROA (Regeling Opvang Asielzoekers) bij het pakket GIDAS door de verschillende anders wordt genoemd, te weten: GIDAS-MR (ROA), GIDAS-MO (Opvans Asielzoekers) of GIDAS-MA (Asielzoekers)..... Een goede sales deze module driemaal verkoopt aan dezelfde klant..... Wij hopen dat dit een grapje is (of juist niet)..... We geen 06-nummers meer kunnen bellen.... We volgens Anja Camps het hoofd facilitair centrum, Liny Alards, daarvoor moeten hebben als we behoefte hebben..... Anja Cam ps dit misschien nader kan verklaren Wij u enkele mijlpalen uit de Meerpaal in Dronten niet willen onthouden.... Er zo'n 1250 deelnemers de manifestatie hebben bezocht?... Er zo'n 400 storyboardplaatjes gedurende

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. P01 MiNiGRiP meer dan alleen verpakkingen Minigrip Nederland BV, met

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

SPHINXprojects C A S E K A RE L MA ES. Dé beheersoftware voor plaatsings- en constructiebedrijven

SPHINXprojects C A S E K A RE L MA ES. Dé beheersoftware voor plaatsings- en constructiebedrijven C A S E SPHINXprojects Dé beheersoftware voor plaatsings- en constructiebedrijven SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne 2 1480 Saintes t. 02 391 45 48

Nadere informatie

Automatic Order Picking systems. Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl

Automatic Order Picking systems. Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl Automatic Order Picking systems Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl Hoeveel kost het verzamelen van uw orders? Verwerkt u dagelijks een serieuze hoeveelheid orders en is uw orderpik

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?...

Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?... Leads Versie 1.0 Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?... 5 Wat zijn categorieën en hoe werken ze?...

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen Sportlink Club.Basis Uitbreidingsmogelijkheden U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Commercieel Duits voor de Binnendienst

Commercieel Duits voor de Binnendienst Taaltrainingen & Workshops Duits 2013 Commercieel Duits voor de Binnendienst Unser Angebot an Sie! & Training Commercieel Duits In 4 dagdelen naar een effectieve binnendienst en meer Duitse klanten Medewerkers

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Media&center&Rotterdam&

Media&center&Rotterdam& Media&center&Rotterdam& MPM20 Kim,Robbin,Ricardo,Anisa,Arseli Bezochtop:15>10>2015 Inhoudsopgave Bedrijfomschrijving...3 Deproductie...4 Onzebeleving(Individueel)...5 Fotoverslag...7 2 Bedrijfomschrijving

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 8 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen inleiding.

Veelgestelde vragen inleiding. Veelgestelde vragen inleiding. In dit document zullen wij trachten om veelgestelde vragen te beantwoorden. Dit document wordt periodiek bijgewerkt en heeft u een vraag die niet op deze lijst voorkomt of

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

DeR-Tec Aandrijftechniek

DeR-Tec Aandrijftechniek DeR-Tec Aandrijftechniek Mechanische variatoren MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: Stage Stage werkplan PERIODE: Blok 2: 18-11-2013 t/m 07-02-2014 RAPPORT VAN: Stefan Immerzeel (10056025) Stagebegeleider:

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden?

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? DELA LeefdoorPlan wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? wie zorgt er voor uw nabestaanden? Ná uw uitvaart gaat het leven door voor uw nabestaanden. Redden zij het dan financieel? Of overkomt hen

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

StarCuisine Van Gijnstraat GB Rijswijk (zh) t f

StarCuisine Van Gijnstraat GB Rijswijk (zh) t f StarCuisine Van Gijnstraat 25 2288 GB Rijswijk (zh) t 070-362 87 02 f 070-362 85 23 order@starcuisine.nl www.starcuisine.nl StarCuisine heet u welkom StarCuisine is alles wat u kunt verwachten van een

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Voedingsmanagementsysteem

Voedingsmanagementsysteem Voedingsmanagement Voedingsmanagementsysteem Voedingsmanagement 02 Kwaliteit en efficiëntie Software ondersteund voedingsmanagement De moderne zorgmarkt heeft vandaag de dag meer dan ooit te maken met

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Handleiding RoosterGenerator

Handleiding RoosterGenerator Inleiding Handleiding RoosterGenerator, deel II Handleiding RoosterGenerator Deel II: Aan de slag met RoosterGenerator De module RoosterGenerator is bedoeld als aanvulling op het maken van een competitie

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin

Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin Handleiding Mijn StyleMathôt klantenlogin Logistiek DTP Drukwerk Ontwerp Inhoudsopgave Pagina Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Website onderdelen Home/Login... 5 Administratie... 6 Standaard artikelen...

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Een gezonde businesspartner. Programma. Voorstellen 6-12-2013. Voorstellen. Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding

Een gezonde businesspartner. Programma. Voorstellen 6-12-2013. Voorstellen. Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding Een gezonde businesspartner Gezondheidsmanagement door managers en hun businesspartners Drs Ronald Aerts CMC Programma Voorstellen Gezondheidsmanagement Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding Voorstellen

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS artikel 16 sep 2008 Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS LABEL: WAREHOUSING De locatie van Colbond s nieuwe distributiecentrum is bijzonder. Het is hier op het voormalige Akzo-terrein in

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

IT S ABOUT YOUR TIME HI THERE.

IT S ABOUT YOUR TIME HI THERE. DE FETCH FEITEN. IT S ABOUT YOUR TIME HI THERE. Deze FETCH Feiten hebben jou bereikt om één van de volgende redenen. Eén: jij realiseert je dat het moment is aangebroken om tijdrovende dagelijkse bezigheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN

10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN 10 SUCCESFACTOREN VAN VIP-DAGEN SNEL GOED VERDIENEN MET WERK DAT JE LEUK VINDT DOOR LAURA BABELIOWSKY WWW.BOUWEENBLOEIENDBEDRIJF.NL WAT IS EEN VIP-DAG PRECIES? Je gaat een dag met de klant aan het werk

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Pelosa: optimaal rendement in uw organisatie 2 2. PlanRad: het personeelsinformatiesysteem voor de kinderopvang 2 3. Relatiebeheer 3 4. Planning module 3 5.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging PROGRAMMA URBAN PROFESSIONAL Deze leergang is een vliegwiel voor beweging Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht ontwikkelde

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Apollo 11 kleurde rood, wit, blauw en oranje. De meest prachtige T-shirts, jurkjes, haarbanden en kroontjes kwamen voorbij. Iedereen was

Nadere informatie

Over Smaak. Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop.

Over Smaak. Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop. Over Smaak Willen we datgene veranderen wat we willen veranderen, dan moet het hele systeem van producent tot consument op de schop. Frank van Oirschot Oprichter online supermarkt Smaak Wat is het? Smaak

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri C A S E B E LG O S U C Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Dé referentie op de markt als het gaat over ERP voor KMO SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie