LEDLINEAR LEDPROFILES LEDSPOTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEDLINEAR LEDPROFILES LEDSPOTS"

Transcriptie

1 COLOR OUTDOOR ALU WALL EXTRUSIONS LEDPROFILES SLEDSPOTS LEDLINEAR LEDLINES TLEDPA A TLEDBOLLARDS LEDLIGHTS LEDSPOTS LEDOBJECTS AQUASPOTS I CNELS CEILINGi TRACKrails systemen prof iopbouw elen railspots ledstrips 3 & nbou fase & lijnarmaturen inbouw & w & onderdelen raildownlights & tuinpaaltjes opbouw grondspots inbouw hang drivers o && staande popbouw ane inbouw & l e stralers n & objecten armaturen masten

2 Over ons AtexLicht is al ruim 23 jaar actief als lichtspecialist, wij leveren armaturen en zijn ervaren in het maken van lichtconcepten met deze catalogus beschikt u over een grote productkeuze in prijsklasse en uitvoeringen. Voor een juiste indruk van onze expertise en voor een overzicht van door ons gerealiseerde lichtconcepten bekijk onze website AtexLicht.nl. Wij zijn bekend met de laatste innovaties van licht en weten hoe om te gaan met het vraagstuk energie. Voor advies voor het toepassen van armaturen of een totaal lichtconcept bel ons gerust wij zijn u graag van dienst. atexlicht Bezoekadres Elftweg VP Raamsdonksveer Postadres Postbus AK Raamsdonksveer Tel. +31 (0) Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00. Bezoek op basis van afspraak

3 COMMERCIAL 3-Phase 230V Bulky goods: * increased freight costs, price on request aluminum power rails angular version Meter black 33, Meter white 33, Meter mat-silver 33, Meter black 66, Meter white 66, Meter mat-silver 66, * 3 Meter black 102, * 3 Meter white 102, * 3 Meter mat-silver 102, V AC/50Hz Aluminium Stromschienen (eckige Ausführung) Meter / Schwarz 33, Meter / Weiß 33, Meter / Matt-silber 33, Meter / Schwarz 66, Meter / Weiß 66, Meter / Matt-silber 66, Meter / Schwarz 102, Meter / Weiß 102, Meter / Matt-silber 102,00 230V MAX 3 x 16A MAX 3x16A 33 mm B 36 mm H 42 mm B Feeder Flexible connectors Endcap Einspeiser black earth right 12, black Flexibler Verbinder 35, white earth right 12, white 35, Schwarz Erde rechts 12, Schwarz 35, black Weiß earth left Erde 12,00 rechts 12, Weiß 35, white Schwarz earth left Erde 12,00 links 12, Weiß Erde links 12,00 80 mm L 300 mm L 36 mm B 36 mm B black Endkappe 1, white Schwarz 1,50 1, Weiß 1,50 36 mm B T-connector 90 -angle T-Verbinder black earth left 39, black Längsverbinder 55, mit white Einspeisemöglichkeit earth left 39, white mit Einspeisemöglichkeit 55, black Schwarz earth right Erde links 39,00 39, Schwarz 28, white Weiß earth right Erde links 39,00 39, Weiß 28, Schwarz Erde rechts 39, mm L Weiß Erde rechts 39, mm B B 80 mm 120 mm L 80 mm black 90 -Ecke earth outside 28, white mit Einspeisemöglichkeit earth outside 28, black Schwarz earth inside Erde außen 28,00 28, white Weiß earth inside Erde außen 28,00 28, Schwarz Erde innen 28, Weiß Erde innen 28,00 L 80 mm B Straight connector outside außen inside innen left links right rechts right rechts black 28, white 28,00 X-Verbinder 120 mm L 36 mm B X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit Schwarz 55, Weiß 55,00

4 269 accessories for round, angular and wing 3-phase power rails Stud bolt max. carrying capacity: 10kg Electr. Straight connector Wire suspension 2m» aluminum diecast black 7, white 7, black 8, white 8,50 metal black 5, white 5,00 65 mm L 21 mm L 30 mm H 2000 mml Rail cover 1m Adapter for spotlight mounting max. 6A Outlet max. 2300W black 4, white 4, black 12, white 12, black 42, mml 65 mm L 90 mm H Ceiling fixation außen outside inside innen» aluminum silver rechts right rechts right rail holder 5,00 X-Verbinder L 30 mm 33 mm B 15 mm H

5 COMMERCIAL 3-Phase 230V Bulky goods: * increased freight costs, price on request aluminum power rails, built in with wings Meter white 39, Meter white 78, *3 Meter white 115, V AC/50Hz MAX 3 x 16A B 37 mm 53 mm B Feeder Feeder white earth left 13, white earth right 13,00 80 mm L 80 mm L 53 mm B 53 mm B Straight connector Mounting bracket for suspension white 27, chrome 3, mm L 53 mm B

6 271 Bulky goods: * increased freight costs, price on request aluminum power rails round verion Meter black 37, Meter white 37, Meter mat-silver 37, Meter black 74, Meter white 74, Meter mat-silver 74, * 3 Meter black 110, * 3 Meter white 110, * 3 Meter mat-silver 110, V AC/50Hz MAX 3 x 16A 42 mm B Feeder Flexible connectors Endcap black earth right 12, white earth right 12, black earth left 12, white earth left 12, black 34, white 34, black 1, white 1,50 42 mm L 42 mm L 42 mm L T-connector 90 -angle black earth left 42, white earth left 42, black earth right 42, white earth right 42, black 55, white 55, black earth outside 29, white earth outside 29, black earth inside 29, white earth inside 29,00 80 mm L 120 mm L 80 mm L Straight connector außen outside innen inside right rechts rechts right black 26, white 26,00 X-Verbinder 42 mm L

7 1. Algemene bepalingen In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: A B C Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AtexLicht B.V. handelend onder AtexLicht gevestigd te Raamsdonksveer, kantoorhoudende te 4941 VX Raamsdonksveer aan de Zalmweg 1b, Kamer van Koophandel Tilburg, Handelsregisternummer Opdrachtgever: de onderneming die aan leverancier een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van enkele diensten heeft verstrekt en die de algemene voorwaarden van leverancier heeft aanvaard. Goederen: alle producten die leverancier in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen of zullen worden opgenomen, hieronder mede begrepen het verrichten van diensten. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met leverancier af te sluiten overeenkomsten en op alle door leverancier gedane aanbiedingen. 2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien leverancier daarmede schriftelijk heeft ingestemd. 2.3 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 2.4 Over bepalingen die, in een zekere situatie of onder zekere omstandigheden, blijken nietig te zijn, zullen partijen te goeder trouw onderhandelingen voeren teneinde te dienaangaande een nieuwe regeling te treffen die de intentie van partijen zo veel mogelijk weergeeft. OUTDOOR LEDBOLLARDS LEDLIGHTS AQUASPOTS kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten tuinpaaltjes inbouw gebruiken en/of te & opbouw & armaturen masten vervreemden. 3. Aanbiedingen 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij leverancier het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld. 3.2 Iedere aanbieding blijft dertig (30) dagen geldig, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen. 3.3 Alle bij de aanbieding verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d. als mede alle andere OUTDOORopbouw & inbouw armaturen schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk intellectueel eigendom van leverancier. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te 3.4 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. 3.5 Op eerste verlangen van leverancier en voorts in geval geen overeenkomst tot stand komt, dient alle informatie onmiddellijk aan leverancier geretourneerd te worden. 4. Totstandkoming overeenkomst 4.1 De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt eerst tot stand, nadat en voor zover leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en leverancier is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. 4.2 De inhoud van de opdrachtbevestiging bepaalt volledig de aard en de omvang van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever onmiddellijk na ontvangst van de opdracht bevestiging bezwaar maakt tegen het in de opdrachtbevestiging bepaalde. 5. Levering 5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt als plaats van aflevering de fabriek/het magazijn van leverancier. De goederen zijn vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat opdrachtgever de goederen in ontvangst had behoren te nemen, voor risico van opdrachtgever. Kosten en schaden voor leverancier, voortvloeiende uit de niet tijdige inontvangstneming van de goederen door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. 5.2 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt leverancier ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet tijdige levering, door welke oorzaak dan ook, opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. 5.3 Bij overschrijding van de levertijd is opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven leverancier in verzuim te stellen, waarbij aan leverancier een termijn van ten minste dertig (30) dagen dient te worden gegund de opdracht alsnog uit te voeren. Indien leverancier gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat leverancier enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd wordt. 5.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere levering een vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van leverancier wordt verschaft, is leverancier bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren. 5.5 Leverancier is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden. 6. Prijzen 6.1 De door leverancier opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en afhankelijk van prijsverandering door toeleveranciers van leverancier, valutakoersschommelingen en/of andere factoren welke prijsbepalend zijn. 6.2 Alle prijzen luiden in de voor Nederland geldende valuta en zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en overheidsheffingen. Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en voor de vastgestelde condities. 6.3 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten. 6.4 Indien leverancier met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden. 6.5 Indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 7. Reclame 7.1 Opdrachtgever is verplicht bij inontvangstneming van de goederen te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien leverancier aan opdrachtgever lampen heeft geleverd, is opdrachtgever verplicht de werking van de lampen te controleren. Klachten met betrekking tot niet-werkende lampen en andere zichtbare gebreken kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door leverancier alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan leverancier zijn gedaan en binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen danwel terbeschikkingstelling van de goederen door leverancier zijn ontvangen. Na eventuele verwerking van de goederen door of vanwege opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk. 7.2 Reclames betreffende geringe, in deze handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd. 7.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door leverancier zijn aanvaard. 7.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en binnen vijf (5) werkdagen na verzenddatum van de facturen door leverancier te zijn ontvangen. 7.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door leverancier in behandeling genomen. 7.6 Indien de reclame door leverancier gegrond wordt bevonden, dan is leverancier uitsluitend hetzij verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, hetzij aan opdrachtgev er een redelijke prijsreductie aan te bieden, zulks naar keuze van leverancier, zonder dat opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 7.7 Indiening van een reclame ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van leverancier. 8. Betaling 8.1 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden middels storting ten gunste van een door leverancier aan te wijzen bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 8.2 Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is leverancier gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente te berekenen over het nog openstaande bedrag, alsmede buitengerechtelijke incassokosten. 8.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van opdrachtgever conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 226, Garantie 9.1 Leverancier verleent op door haar geleverde armaturen voor zoveel en voor zolang als leverancier garantie van haar toeleveranciers heeft kunnen bedingen. Leverancier verleent op door haar aan opdrachtgever geleverde lampen geen garantie, behoudens de mogelijkheid van reclame ingevolge het bepaalde in artikel 7. Een gebrek dient binnen vijf (5) werkdagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan leverancier zijn kenbaar gemaakt. 9.2 Gebreken in geleverde goederen welke onder de garantie vallen, worden, uitsluitend ter beoordeling van leverancier, hetzij hersteld dan wel door levering van deugdelijke producten vervangen. 9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien opdrachtgever zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan de goederen (laat) verricht(en) dan wel de goederen niet nauwkeurig gebruikt volgens de voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor de goederen zijn bestemd. 9.4 Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten de controle van leverancier liggende oorzaken, vallen niet onder de garantiebepalingen. 9.5 Niet nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen, ontheft leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadeplicht. 10. Aansprakelijkheid 10.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de goederen Ieder advies of aanbeveling, gegeven door of vanwege leverancier, met betrekking tot de opslag, de verwerking, het gebruik en/of verbruik van de goederen geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van het advies geschiedt voor eigen risico van opdrachtgever. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen Indien en voor zover ingevolge wettelijke bepalingen aansprakelijkheid van leverancier voortvloeit, zal de aansprakelijkheid van leverancier, op welke wijze ook ontstaan, beperkt zijn tot het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Leverancier zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, winstderving en/of gemiste besparingen Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 11. Overmacht 11.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan leverancier toe te rekenen omstandigheid, die aan een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat Indien er sprake is van overmacht kan na een periode van twee (2) maanden de opdracht door opdrachtgever bij aangetekend schrijven ontbonden worden In geval van tijdelijke of blijvende overmacht is leverancier gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen en/of invoerbelemmeringen. 12. Eigendomsvoorbehoud 12.1 De geleverde goederen blijven onvoorwaardelijk eigendom van leverancier, totdat opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door leverancier gedane levering aan leverancier is verschuldigd, inclusief renten en kosten, volledig heeft betaald Ingeval opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, er bij hem beslag is gelegd of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is leverancier gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 13. Verzuim van opdrachtgever Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met opdrachtgever afgesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. 14. Afnameverplichting 14.1 Opdrachtgever is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever weigert de producten in ontvangst te nemen, is leverancier gerechtigd opdrachtgever bij aangetekend schrijven in verzuim te stellen, waarbij aan opdrachtgever alsnog een termijn van veertien (14) dagen wordt gegund de producten alsnog in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever nalaat de producten gedurende de haar gegunde termijn in ontvangst te nemen, is leverancier gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan dan wel, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden Kosten en schaden van leverancier voortvloeiende uit de niet-tijdige inontvangstneming van de producten door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien de overeenkomst tengevolge van het niet in ontvangst nemen van de producten wordt ontbonden, wordt onder schade mede begrepen de door leverancier gederfde winst. Als door leverancier gederfde winst geldt het verschil tussen de door leverancier en opdrachtgever overeen gekomen verkoopprijs en de door leverancier van derden met betrekking tot de producten ontvangen koopprijs, met een minimum van vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen verkoopprijs. 15. Overige bepalingen 15.1 Op alle overeenkomsten met leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen opdrachtgever en leverancier met betrekking tot overeenkomsten waarop de onderhavige algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda Voor spoedeisende zaken kan door partijen aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda in kort geding een voorlopige voorziening worden gevraagd. januari 2016

8 OUTDOOR LEDBOLLARDS LEDLIGHTS AQUASPOTS tuinpaaltjes inbouw & opbouw & armaturen masten OUTDOORopbouw & inbouw armaturen T (31) E I AT EXLI C H T.NL WWW. ATEXLICH T.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S.

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S. Algemene voorwaarden Artikel 1. OFFERTES Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en bestellingen zijn eerst definitief wanneer deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. Artikel 2. PRIJSVERHOGINGEN

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn 68 3905 NV Veenendaal Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

ALGEMEEN Artikel 1. -----------

ALGEMEEN Artikel 1. ----------- Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden F.J.L.M. van Heteren h.o.d.n. General Bikes Beemsterstraat 69 1023 TK AMSTERDAM Hierna verder te noemen General Bikes -- ALGEMEEN Artikel 1. -- 1. Alle orders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ARTIKEL 7 AI onze prijzen zijn exclusief B.T.W en luiden in Euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 AI onze prijzen zijn exclusief B.T.W en luiden in Euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden van W fashion b.v., gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht aan de Gellikstraat 9, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Limburg te Maastricht. ARTIKEL 1 Op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANENBERG MATERIEEL B.V. gevestigd te Nistelrode Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten waarbij Hanenberg Materieel

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING Art. 1 Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Dudink Brandbeveiliging te Alkmaar, verder te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 1. De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden van Instruct B.V. gevestigd te Bodegraven, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 29048575. Algemeen 1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen Quality Line International en haar klanten. In die gevallen waar (ten dele) wordt afgeweken van deze

Nadere informatie

'bedrijf': een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

'bedrijf': een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; HET LED HUIS Gevestigd en kantoorhoudend te: Kaalbertlanden 48 7542HT Enschede Hierna te noemen 'gebruiker'. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'gebruiker': de gebruiker

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V.

Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V. Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V. 1 Toepasselijk recht Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen door ETB Automatisering B.V.,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN: 7 Colors Multimedia B.V., gevestigd en kantoorhoudende te: 3514 AX Utrecht, Nederland Tel: +31307116715 email: info@7c.nl website: www.7c.nl Hierna te noemen: gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van C.K. Beijer Holding, Calculatie en Adviesbureau BV, in deze voorwaarden aangeduid met opdrachtnemer, statutair gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop

ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop ALGEMENE VOORWAARDEN ILEXYS MRO-shop 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ILEXYS BV, gevestigd te Beerta (verder ILEXYS genoemd),

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen "koper", blijven buiten toepassing.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen koper, blijven buiten toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HELMOND, VEEDRIFT 1 Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283)

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met RPM Techniek gesloten overeenkomsten, uitgebrachte offertes en verstrekte opdrachtbevestigingen. 1-2

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Savon de Provence

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Savon de Provence Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Savon de Provence 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende onze producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SOUNDFIDELITY te Wolvega Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op alle door ons aangegane

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR DE BIE GROENTENVERWERKING B.V. TE NIEUWEGEIN

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR DE BIE GROENTENVERWERKING B.V. TE NIEUWEGEIN ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR DE BIE GROENTENVERWERKING B.V. TE NIEUWEGEIN 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden A. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden

Nadere informatie

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden 1 Algemeen / Definities 1.1. Onder Designer Kollektiv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF Designer Kollektiv gevestigd te Hilversum.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA **********************

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verkoper : Fugo

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

totaaloplossingen voor ramen en deuren Condities

totaaloplossingen voor ramen en deuren Condities totaaloplossingen voor ramen en deuren Condities Voorerf 75 4824 GM Breda T: 076 5416900 F: 076 5416910 www.deventer-profielen.nl info@deventer-profielen.nl Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden van

Nadere informatie