Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. Selecteren We define ourselves by what we choose to remember and to forget Presentatie Daniel Pitty tijdens het minisymposium EAD in UB van de Universiteit van Amsterdam, 7 juni Pagina 1 van 24

2 0 Algemeen 4864 Burger eist bestuurlijke vernieuwing Arthur Docters van Leeuwen en Paul Frissen (Artikel) NRC van 27-jun E-governance Ook nu het kabinet Kok demissionair is, weigert het de noodzaak van vernieuwing van het openbaar bestuur serieus te nemen. Daarvan getuigt in ieder geval het kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie ICT en overheid, Openbaar bestuur Geen commissaris; Kabinet volgt Commissie ICT en Overheid niet Peter Mom (Bericht) Computable van 14-jun E-governance Het demissionaire paarse kabinet ziet niets in een regeringscommissaris voor de elektronische relatie tussen burgers en overheid en een 'Platform voor de elektronische samenleving'. Dit blijkt uit het standpunt over de adviezen van de Commissie ICT en Overheid. Democratie; Overheidsinformatie. Pagina 2 van 24

3 1 Ontstaan 4830 Automatisering CWI's mislukt; Centra voor Werk en Inkomen door afblazen miljoenenproject overgeleverd aan koeriers (Bericht) Trouw van 13-jun Systeemontwikkeling De automatisering van de 131 Centra voor Werk en Inkomen is mislukt. De CWI's, sociale diensten en uitkeringsinstellingen blijven voorlopig afhankelijk van koeriers en bode's om onderling gegevens uit te wisselen. De complexiteit van de op elkaar aan te sluiten processen is blijkbaar onoverkomelijk. Communicatie; Protocol; Standaard; Uitwisseling Digitale ruimtelijke ordening mist sturing Stefan van Mierlo (Bericht) Automatisering Gids van 7-jun Digitalisering Slechte regie en ondersteuning van gemeenten en halfslachtigen doelistellingen maken dat Nederland met het digitaliseren van ruimtelijke plannen een achterstand heeft op bijvoorbeeld Vlaanderen. Beschikbaarheid; GIS; Ruimtelijke plannen Dualisering en archivering Dirk Snapper en Judith Fröling (Artikel) Doxis Info Management, nr 1, arpil 2002 Informatiebeheer 20 september 2001 heeft de kamer ingestemd met het voorstel tot wijziging van de gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting en werkwijze van het gemeentebestuur. Sinds 7 maart 2002 is de wet dualisering gemeentebestuur van kracht geworden. 6 vragen over de gevolgen voor het informatiebeheer. 1 veranderen de verantwoordelijkheden met betrekking tot de archiefzorg, wie is de zorgdrager? 2 veranderen de werkprocessen en daarmee ook de documentflow binnen de gemeente? 3 hoe wordt de beveiliging van informatie geregeld? 4 verandert het volume van de informatieverzoeken en de vraagstelling van de gebruiker? 5 verandert de informatieneerslag? 6 moet er onderscheid worden gemaakt tussen archivering in een digitale of fysieke (analoge) omgeving? Archiefbeheer; Archiefvormer; Beveiligen; Documentflow; Dualisme; Gemeentebestuur; Neerslag; Raadsgriffie; Secretarie; Werkproces Gebruikers schromen niet exotische eisen te stellen Jef Bergsma (Artikel) Automatisering Gids van 7-jun Systeemontwikkeling Verleid door nieuwe mogelijkheden stellen gebruikers nogal eens zware eisen aan softwareapplicaties. Hun wensen staan niet in verhouding tot de bedrijfsdoelstellingen. Door die eisen en wensen is het gevaar groot dat softwareprojecten uitlopen en duurder uitvallen. Het is van het grootste belang dat ebruikers goede geïnformeerd worden over de doelstellingen van een project en de toegevoegde waarde daarvan voor een bedrijf. PVE. Pagina 3 van 24

4 1 Ontstaan ** 4837 Model Requirements for the Management of Electronic Records (MoReq) (Publicatie) CECA-CEE-CEEA, Bruxelles- Luxembourg, ERMS Moreq is een model ten behoeve van het omgaan met elektronische records. Het spitst zichhoofdzakelijk toe op de functionele eisen voor het managen van elektronische records door een Electronic Records Management System (ERMS). Het model is ontwikkeld door Cornwell Affiliates plc in het kader van het IDA programma (Interchange of Data between Administrations) van de Europese Commissie. The MoReq Specification is a model specification of requirements for Electronic Records Management Systems (ERMS). It has designed to be easily used, and to be applicable throughout Europe. It is intended to be useful for - potential ERMS users: as a basis for preparing an invitation to tender; - ERMS users: as a basis for auditing or checking an existing ERMS; - training organisations: as a reference document for preparing records management training, and as course material; - academic institutions: as a teaching resource; - ERMS suppliers and developers: to guide product development by highlighting functionality required; - record management service providers: to guide the nature of the services to be provided; - potential users of outsourced record management services: as an aid in specifying the services to be procured. Archiefbeheer; Communicatie; DIS; EDMS; ISAD(g); Model; Standaard. Verwijzing (URL of bestandsnaam) DLM-forum ~ IDA ~ Op de website van Cornwell Affiliates plc ~ Website Cornwell Affiliates plc ~ ** 4842 Preservation Metadata and the OAIS Information Model; A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects (Rapport) OCLC Online Computer Library, Inc., Dublin Ohio, A Report by The OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata, June 2002 Metadata The report is a comprehensive guide to preservation metadata that is applicable to a broad range of digital preservation activities. Preservation metadata is the information infrastructure necessary to support processes associated with the long-term retention of digital resources and is an essential component of most digital preservation systems. The report represents the consensus of leading experts and practitioners comprising the working group and is intended for use by organizations and institutions managing, or planning to manage, the long-term retention of digital resources. The working group based its work on preservation metadata element sets developed by several leading institutions and organizations in the digital preservation community, as well as the Open Archival Information System (OAIS) reference model. OAIS is a conceptual framework for a generic digital archiving system that establishes shared concepts and terminology for describing and comparing architectures and data models for digital repositories. Pagina 4 van 24

5 1 Ontstaan The report follows on the working group's earlier white paper, Preservation Metadata for Digital Objects: A Review of the State of the Art, which defined and discussed the concept of preservation metadata, reviewed current thinking and practice in the use of preservation metadata, and identified starting points for consensusbuilding activity in this area. The white paper is also available on the OCLC Web site at "The working group's report illustrates the value of cooperatively resolving the challenges of digital preservation," said Brian Lavoie, research scientist in the OCLC Office of Research. "The most effective solutions for the long-term retention of digital resources are likely to emerge from collaboration within the digital preservation community, pooling the expertise of researchers and practitioners from a variety of institutional and geographical backgrounds. Taken together, these consensus-building efforts will establish the necessary infrastructure, in the form of standards and best practices, to support a broad range of digital preservation activity." "For institutions creating and preserving digital objects, this new OCLC/RLG report is a good resource for both preservation metadata and its relationship to the OAIS reference model," said Robin Dale, RLG program officer. "It broadens the digital preservation toolset we've been building, which includes such aids as the RLG/OCLC report on the attributes of trusted digital repositories and RLG's OAIS practitioners' Web page." "The work of the OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata has been an extremely important effort as libraries and related cultural institutions begin to tackle issues concerning digital preservation," said Rebecca S. Guenther, senior networking and standards specialist, Library of Congress, and working group member. "The working group document takes the OAIS information model closer to the goal of actually implementing archival information systems that document preservation requirements and processes and is particularly relevant to the needs of libraries. This document is an important contribution to the development of preservation metadata standards in information technology, an area where much additional work is needed." The Working Group on Preservation Metadata is part of a cooperative effort between OCLC and RLG to support consensus-building activity in the development of key infrastructure for digital preservation. Beheer; Behoud; OAIS. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Het bericht op internet ~ Het rapport op internet ~ RLG-websiite ~ The OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata ~ 1.2 Benoeming informatiesysteem * 4798 Plan voor een archiefinformatiesysteem voor het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum Arnaud Glaudemans (Scriptie) A.J.P. Glaudemans, Amsterdam, november juni 2001 Archiefsysteem Onderzoek naar beschrijvingsstandaarden en hun toepasbaarheid in de praktijk, met een relativerende analyse van het vak archivistiek. Archival Bond; Archivistiek; Archivistisch kenmerk; Archivistische beschrijving; Context; DIRKS methodology; EAD; ISAAR(cpf); ISAD(g); PIVOT; Recordkeeping metadata; Standaard; Vakwetenschap. Pagina 5 van 24

6 2 Waarderen * 4816 Het gezicht keert terug Wilma Kieskamp (Artikel) Trouw van 3-jun Archief Het leken weinig opzienbarende dozen met oude Amsterdamse marktvergunningen. Maar tussen de twintigduizend kaarten zaten duizenden pasfoto's, waaronder die van joodse handelaren. Op de computers van het Amsterdamse Gemeentearchief vinden de achterblijvers de gezichten terug. Bewaarbelang; Criteria; Genealogie; Vergunning. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Website gemeentearchief Amsterdam ~ 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Zwarte lijsten Marie-José Klaver (Column) NRC van 24-jun Verwerking van gegevens Zwarte lijsten mogen wel, maar de opstellers moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen ten onrechte op de lijst terecht komen. Ook moet degene die op delijst staat daarvan op de hoogte worden gebracht en heeft hij of zij inzage en correctierecht. Ook moet de persoon gewaarschuwd worden als hij of zij van de lijst wordt afgevoerd. In Duitsland kunnen opstellers van zwarte lijsten vervolgd worden. De discussie speelt vooral rond lijsten met namen van personen die al dan niet in dienst van de Stasi zijn geweest. Inzagerecht; Privacy. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Berliner Datenschutzbeauftragte ~ College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ~ De website van de Horecabond ~ Stasi slachtoffers ~ Zoekmachine voor websites over de DDR ~ Handtekening in jaarverslag KPNQwest vals Douwe Douwes (Bericht) Volkskrant van 25-jun Handtekening KPNQwest heeft in april duizenden jaarverslagen laten drukken zonder dat de accountant Arthur Anderson een goedkeurende verklaring had verleend voor de cijfers over In het jaarverslag stond wel de handtekening van Arthur Andersen afgedrukt. Pagina 6 van 24

7 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Accountancy; Accountantsverklaring; Authenticiteit; Jaarverslag; Valsheid in geschrifte; Verstoring; Waarmerk De liegende waarheid; De onstaanscontext voor de fotografie Geert-Jan van Bussel (Artikel) ARCHOS Magazine, nummer 5, 2002 Betrouwbaarheid De voortschrijdende digitalisering bedreigt het 'bevroren moment in de tijd', dat de fotografie vanaf haar ontstaan in de vorm van gefotografeerde tijdsbeelden heeft geboden. E manipulatie komt aan de macht. Daarmee wordt de ontstaanscontext van een foto een belangrijk criterium voor de betrouwbaarheid van het nieuws. Want ook foto's moeten voldoen aan eisen van authenticiteit, integriteit, controleerbaarheid en historiciteit. Controleerbaarheid; Foto; Historiciteit; Integriteit van informatie; Ontstaanscontext Scepsis over PKI voor de overheid; 'Complete elektronische identificatie voorlopig belofte' (Bericht) Automatisering Gids van 7-jun PKI Eenvoudige PIN-gebaseerde systemen voor vaststelling van de identificatie van afnemers van elektronische overheidsdiensten verdienen voorlopig de voorkeur boven een ingewikkeld PKI-systeem zoals de overheid dat in 2003 wil realiseren. Betrouwbaarheid; Beveiligen; Encryptie Srebrenica, lessons learned; Informatiebeheer als essentiele factor in risicomanagement Eric Burger en Ludwina van der Wijst (Artikel) Doxis Info Management, nr 2, juni 2002 Risico Sinds de val van Srebrenica op 11 juli 1995 wordt jaarlijks deze open wond in de Nederlandse politieke en militaire geschiedenis opengereten door nieuwe publicaties, al dan niet opgetuigd met nieuwe onthullingen. Kamervragen, onderzoeken, publicaties en dan weer nieuwe vragen volgen elkaar in rap tempo op, maar bevredigen niet. Als klap op de vuurpijl was er het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). "Srebrenica, een 'veilig gebied' leg op tergend gedetailleerde wijze in drieduizend pagina's de handelingen van militairen, ambtenaren en bestuurders vast. De kwestie Srebrenica gaat over meer dan alleen welke politicus of functionaris moet opstappen. Het gaat ook over de instrumenten die een democratisch bestel ten dienste staan om het bestuur te controleren. De beschikbaarheid van betrouwbare informatie, op korte en lange termijn, is daarvoor een essentiële factor. Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid; Democratie; Risico; Tijdigheid. Pagina 7 van 24

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 4844 Minder in de bus en meer in de box Marie-José Klaver (Bericht) NRC van 17-jun De brievenbus raakt steeds minder gevuld. De inbox van het mailprogramma op de pc raakt steeds voller. Digitale post is sneller en goedkoper. En de notaris biedt elektronische beveiliging aan. Beveiligen; Privacy Witte Huis geeft onder protest Enronpapieren (Bericht) Trouw van 6-jun Overdracht Tot op het laatst tegenspartelend en protesterend is het Witte Huis begonnen met de overdracht van Enrondocumenten aan het Amerikaanse Congres. Controleerbaarheid; Democratie; Openbaarheid. 3.1 Bewaken kosten 4846 ICTU duurder dan geraamd; Uitbreiding projecten en hogere kosten van faciliteiten en personeel kosten ruim 10 miljoen Euro (Bericht) Automatisering Gids van 14-jun Digitale duurzaamheid De kosten van ICTU vielen vorig jaar 10,6 miljoen Euro hoger uit dan begroot. Dat blijkt uit een toelichting van Binnenlandse Zaken op het Financieel Jaarverslag van het Rijk over Jaarverslag. Verwijzing (URL of bestandsnaam) ICTU ~ 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Europese zorgen over cookies Marie-José Klaver (Column) NRC van 3-jun Privacy Internetaanbieders en telecombedrijven kunnen verplicht worden verkeersgegevens van klanten langer te bewaren dan de een tot twee maanden die nu gebruikelijk zijn. Bewaarbelang; Bewaartermijn; Cookie. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bits of Freedom Pagina 8 van 24

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 4861 ~ Global Internet Libert Campaign (GILC) ~ Microsoft Passport ~ Safe Harbour ~ Zwarte lijsten Marie-José Klaver (Column) NRC van 24-jun Verwerking van gegevens Zwarte lijsten mogen wel, maar de opstellers moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen ten onrechte op de lijst terecht komen. Ook moet degene die op delijst staat daarvan op de hoogte worden gebracht en heeft hij of zij inzage en correctierecht. Ook moet de persoon gewaarschuwd worden als hij of zij van de lijst wordt afgevoerd. In Duitsland kunnen opstellers van zwarte lijsten vervolgd worden. De discussie speelt vooral rond lijsten met namen van personen die al dan niet in dienst van de Stasi zijn geweest. Inzagerecht; Privacy. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Berliner Datenschutzbeauftragte ~ College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ~ De website van de Horecabond ~ Stasi slachtoffers ~ Zoekmachine voor websites over de DDR ~ College koppelt en internet onterecht mr. V.A. de Pous (Artikel) Automatisering Gids van 7-jun Privacy Mag de werkgever s bekijken van zijn personeel? Ja, dat mag hij niet. Vanzelfsprekend ja wanneer het om zakelijke correspondentie gaat, waarschijnlijk niet in het geval van elektronische liefdesbrieven. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft ook een mening en combineert onterecht met voorschriften het internetgebruikte. Gebruik; Internet; Verantwoordelijkheid Crisis in de accountancy Micha de Kat (Artikel) Intermediair van 13-jun Accountancy Accountants van Deloitte & Touche maken overuren om de boedel van de door de Enron-affaire ten val gekomen Pagina 9 van 24

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden collega Andersen over te nemen. Is 'het oplossen' van Andersen voldoende om het geloof in de betrouwbaarheid van de controleur van de jaarrekening te herstellen? Accountantsverklaring; Betrouwbaarheid; Integriteit; Toezicht; Verantwoordelijkheid Verwijzing (URL of bestandsnaam) Het artikel ~ Website intermediair ~ Digitale ME moet vaste vorm krijgen; Hacking Emergency Response Team (HERT) in de maak (Bericht) Automatisering Gids van 28-jun Opsporing Een snelle interventiemacht die krachtdadig kan optreden in crisissituaties waarbij digitaal rechercheren noodzakelijk is. Dat is wat het ministerie van Justitie voor ogen staat. Cybercrime; Kwetsbaarheid Europees verbod op ongewenste zal weinig uithalen Peter van Ammelrooy (Bericht) Volkskrant van 1-jun Spam Internetters zijn nog niet af van de ongevraagde . Dat oordeel vellen de internetsector en de marketingbranche over de maatregelen tegen 'spam' waartoe het Europees Parlement besloot. ; Opt-in regeling; Opt-out regeling; Reclame ICT in de strijd tegen creatief boekhouden Tjalling Houkema (Artikel) Computable van 21-jun Accountancy Veel ondernemingen hebben het verbruid bij beleggers en financieel journalisten door onduidelijke of te late rapportage van de financiële prestaties. Soms moedwillig, meestal door gebrek aan accurate IT-systemen, niet zelden met desastreuze gevolgen. Beter gebruik van technologische mogelijkheden kan dat verhelpen. Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid Kabinet gooit privacyregels te grabbel F. Kuitenbrouwer (Artikel) NRC van 19-jun Privacy Bankgegevens, maar ook de administratie van sportclubs of vakbond worden een open boek voor de voor de overheid. Dat staat in een plan dat door het demissionaire kabinet op de valreep is goedgekeurd. Een algemene inlichtingenplicht van banken, internetproviders en dergelijke over hun klanten aan politie en justitie. Inclusief de plicht op bevel van de ovehreid uit te zoeken als wie allemaal naar u een hebben Pagina 10 van 24

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden gestuurd, hoe vaak u een bepaald type product hebt gekocht, van wie u pakketjes hebt ontvangen. Een trendbreuk die te ver gaat Beveiligen; Common carrier regel; Grondrechten; Justitie; Opsporing Regels tegen misbruikeigendomsrecht nu uniform mr. F.V.B.M. Mutsaerts (Artikel) Automatisering Gids van 28-jun Intellectueel eigendom Het College van procureurs generaal heeft uniforme regels opgesteld voor opsporing en vervolging van overtreding van intellectuele eigendomsrechten, die met ingang van 1 juni in werking zij getreden. Auteursrecht; Licentie; Verstoring Scepsis over PKI voor de overheid; 'Complete elektronische identificatie voorlopig belofte' (Bericht) Automatisering Gids van 7-jun PKI Eenvoudige PIN-gebaseerde systemen voor vaststelling van de identificatie van afnemers van elektronische overheidsdiensten verdienen voorlopig de voorkeur boven een ingewikkeld PKI-systeem zoals de overheid dat in 2003 wil realiseren. Betrouwbaarheid; Beveiligen; Encryptie. 3.3 Fysiek beheer 4832 Drie miljard putjes in een ponsgaatje; Computertechnologie Vincent Dekker (Bericht) Trouw van 14-jun Gegevensdrager Het lijkt een onbegrijpelijke stap terug: IBM gaat weer net als vijftig jaar geleden computergegevens opslaan op ponskaartjes. Het verschil met toen is echter het formaat van de gaatjes. Die zijn niet een paar milimeter, maar een paar miljoenste milimeter groot. Op een postzegel passen straks 25 miljoen pagina's aan tekst. Opslag; Ponskaart EZ: stimuleer open standaarden Gijs Hillenius (Bericht) Computable van 21-jun Open standaard De overheid moet het gebruik van open standaarden en open source software stimuleren. Dat zou haar minder afhankelijk maken van softwareleveranciers. Open source software. Pagina 11 van 24

12 3.3 Fysiek beheer 4827 Glasvezelnetwerk is publiek Koen Koch (Column) Trouw van 8-jun Publiek domein De KPNQWestaffaire laat zien dat het particuliere bezit van een publiek goed, want dat zijn dergelijke communiecatienetwerken in een moderne samenleving een groter gevaar is dan de terroristische dreiging. Kwetsbaarheid; Netwerk; PPP; Terrorisme IBM blaast ponskaart nieuw leven in Richard Keijzer (Bericht) Automatisering Gids van 14-jun Ponskaart Onder de naam Millipede werken wetenschappers van IBM aan een opslagsysteem dat 1 terrabit kan samenpersen op een plaatje ter grootte van een postzegel. Een alternatief voor magneetschijven lijkt geboren. Gegevensdrager Rijk wil openheid; Centrum moet kennis verzamelen Gijs Hillenius (Bericht) Computable van 21-jun Open standaard Beleidsmakers bij de ministeries van Binnenlandse- en Economische Zaken willen gedurende twee jaar een kenniscentrum oprichten voor open standaarden en open source. Open source software; Standaard Standaard digitale foto's in de maak; Consortium maakt 'webdiensten' voor afdrukcentrales (Bericht) Automatisering Gids van 21-jun CPXe Common Picture exchange Environment Communicatie; JPEG; Simple Access Object Protocol; SOAP; Standaard; TIFF; Universal description discovery and integration. Standaard Er moeten dringend standaarden komen voor het 'online' bestellen van digitale foto-afdrukken. Dat vindt het consortium IA3. Eind 2002 zijn concrete resultaten te verwachten. CPXe. 3.6 Beschikbaarstellen Pagina 12 van 24

13 3.6 Beschikbaarstellen 4860 E-government digitale overheid verstrikt in het Web? (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 56, nummer 6, juni 2002 E-government De (centrale) overheid stimuleert de gemeenten deel te nemen aan de digitalisering van ons land. Hoewel de 'overheid' op zichzelf niet bestaat, en de gemeentes voor burgers de uiteindelijke doelgroep in allerlei gedaantes kan voorkomen wordt nog steeds uitgegaan van een uniforme aanpak en benadering van de toepassing van ICT. Ook bij het in gebruik nemen van internettoepassingen binnen gemeenten gaat dit op. Te veel wordt de ICT nog benaderd vanuit de technische invalshoek en te weining wordt wederom rekening gehouden met de organisatorische en culturele aspecten binnen een gemeentelijke organisatie. Immers de ene gemeente is de andere niet, Bovendien waar internet binnen de ene gemeente betekent, dat een droom is c.q. wordt verwezenlijkt kan bij een andere gemeente internet (en de toepassingen ervan) leiden tot menige nachtmerrie. Beschikbaarheid; Internet; Organisatiecultuur; PVE; Website De gemeente is op zoek naar de klant Stefan van Mierlo (Artikel) Automatisering Gids van 28-jun Beschikbaarheid Dordrecht staat in de top tien van gemeenten met de beste website zoals die door advies.overheid wordt opgesteld. De zuidhollandse gemeente loopt voorop met identificatie en authenticatie van de bezoekende burger op haar website. Het op maat snijden van dienstverlening komt daarmee in zicht, maar wordt nog niet gerealiseerd. Dat is illustratief voor het niveau van de CRM-aannpl van lagere overheden, zo blijkt uit onderzoek. Authenticatie; Customer Relation Management; E-gemeente; Profiel; Virtuele dienstverlening. * 4816 Het gezicht keert terug Wilma Kieskamp (Artikel) Trouw van 3-jun Archief Het leken weinig opzienbarende dozen met oude Amsterdamse marktvergunningen. Maar tussen de twintigduizend kaarten zaten duizenden pasfoto's, waaronder die van joodse handelaren. Op de computers van het Amsterdamse Gemeentearchief vinden de achterblijvers de gezichten terug. Bewaarbelang; Criteria; Genealogie; Vergunning. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Website gemeentearchief Amsterdam ~ Interactieve burger bestaat niet Otto Scholten (Ingezonden brief) Trouw van 4-jun E-governance Het nieuwe kabinet moet in een A4-tje vastleggen dat het de burger fatsoenlijk en in alle openheid zal informeren. Maar het moet niet verwachten dat mensen meedenken over beleidskwesties. Het volk kiest elke 4 jaar zijn vertegenwoordiging en meer wil het ook niet. Beschikbaarheid; Democratie; Inspraak; Openbaarheid; Openbare Pagina 13 van 24

14 3.6 Beschikbaarstellen overheidsinformatie; Verkiezingen De naald uit de hooiberg; Software vergemakkelijkt het archiveren en doorzoeken van documenten Gijs Hillenius (Artikel) Computable van 21-jun DIS Veiligheidsdiensten, politieorganisaties en andere instellingen maken gebruik van software waarmee informatie, die via optische tekenherkenning (OCR) in de computer is opgeslagen, snel te doorzoeken is. De software is afkomstig van de Nederlandse Zylab. Archiveren; EDMS; OCR; RMA; Zoeken ' Wij willen overheden kietelen' Stefan van Mierlo (Bericht) Automatisering Gids van 21-jun Beschikbaarheid "Eind 2002 zijn er hooguit vijftien gemeenten die nog geen website hebben". Rond de jaarwisseling had 72% van de 496 gemeenten in Nederland een eigen website. Inmiddels hebben 433 gemeenten een eigen site, dat komt neer op ruim 87%. Nog 63 gemeenten hebben geen website. Website. 3.7 Beveiliging 4848 Aanpak computercriminaliteit staat of valt bij een goede opsporing mr. V.A. de Pous (Bericht) Automatisering Gids van 21-jun Computercriminaliteit De EC heeft ineens haast bij de bestrijding van ICT-criminaliteit. De drempels in de praktijk blijken niet legislatief van aard maar hebben betrekking op capaciteit deskundigheid van- en prioriteit bij het opsporingsapparaat Opsporing; Verstoring Handcomputers nekken beveiliging berijfsinformatie thijs Doorenbosch (Artikel) Automatisering Gids van 28-jun Beveiligen De groeiende populariteit van PDA's en andere handzame elektronische hulpmiddelen vereist van ondernemingen een stringent beleid om bedrijfskritische gegevens niet op straat te laten belanden. Verstoring; Vertrouwelijkheid. Pagina 14 van 24

15 3.7 Beveiliging 4818 Hoe word je virusschrijver?; Informatie en educatie belangrijke wapens in strijd tegen virussen André Post (Artikel) Computable van 7-jun Virus In de 'onderwereld' van hackers en crackers gelden virusschrijvers min of meer als een inferieur ras. Als iemand uit eigen kring geen enkele waardering krijgt, wat beweegt hem dan om computervirussen te schrijven en te verspreiden? Inzicht in de achtergronden en motieven van virusschrijvers is dringend gewenst. Al is het maar om ons beter te kunnen verdedigen. Het profiel van een virusschrijver. Cracker; Hacker; Verstoring Mee in het **** (Bericht) Computable van 14-jun Beveiligen Een archivaris in Noorwegen heeft de wachtwoorden op belangrijke historische documenten meegenomen in zijn graf. Het Nationale Centrum voor de Nieuwe Noorse Taal en Cultuur heeft een beroep gedaan op hackers om de wachtwoorden te kraken. Autorisatie; Hacker; PKI Snel gegevensherstel krijgt meer prioriteit (Artikel) Automatisering Gids van 28-jun Beschikbaarheid De snelle beschikbaarheid van bedrijfsgegevens uit een backup wordt steeds belangrijker. De tijd tussen falen van technologie en het weer volledig beschikbaar zijn van kritische netwerkapplicaties met een minimum aan gegevensverlies, mag niet meer dan enkele uren bedragen. Afbreukrisico; Backup; Beveiligen; Risico; Verstoring Virussen steeds schadelijker Marie-José Klaver (Bericht) NRC van 25-jun Virus Het computervirus Yaha is niet heel bijzonder, naar vestigt wel weer de aandacht op het internet-vandalisme. Het aantal computervirussen stijgt namelijk nog steeds spectaculair. En de virussen worden ook steeds schadelijker. Beveiligen; Computercriminaliteit Wachten op wachtwoord (Bericht) Computable van 21-jun Pagina 15 van 24

16 3.7 Beveiliging Beveiligen Het Noorse wachtwoord is terecht, het was de naam van de archivaris omgedraaid. Autorisatie. Pagina 16 van 24

17 4 Overdragen (of vernietigen) 4856 The Archive as a Time Machine; The ICT-industry and public sector partnership: to promote the preservation and accessibility of the European archival heritage Eric Ketelaar (Lezing) DLM-Forum 2002, Barcelona, Closing Speech of the DLM-Forum 2002 Barcelona, 8 May 2002 Archief Preserving and making accessible the archival heritage means: offering people the possibility to create memories and to experience the past, by using the archive as a time machine To enable a time travel back and forth, archivists and administrators in the public and the private sector, in co-operation with the ICT-industry, have to care about the future. In our age of access record keeping systems and archival institutions are moving from providing physical documents to providing access to the collective memory. In most organizations the boundaries between records and non-record material, and those between personal and institutional memory are blurring. This causes fragmentation and individualization of the organizational memory. What the risks are of an organizational memory being dependent on what individuals have stored on their laptops and PC s, has been dramatically shown by the September 11 tragedies. Therefore organizational record keeping systems should ensure that individual and organizational memories blend together. Many of the artefacts that in the public perception are considered to be archives, function in societal processes of accountability and evidence, just like records and archives-proper. Archives by birth and archives by baptism are not opposites, but should be seen in a perspective view, where both, at the foreground and in the background, serve to understand the past. Artefact; Cultureel belang; Cultureel erfgoed; Cultuurhistorische waarde; Digitale duurzaamheid; RKS. * 4816 Het gezicht keert terug Wilma Kieskamp (Artikel) Trouw van 3-jun Archief Het leken weinig opzienbarende dozen met oude Amsterdamse marktvergunningen. Maar tussen de twintigduizend kaarten zaten duizenden pasfoto's, waaronder die van joodse handelaren. Op de computers van het Amsterdamse Gemeentearchief vinden de achterblijvers de gezichten terug. Bewaarbelang; Criteria; Genealogie; Vergunning. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Website gemeentearchief Amsterdam ~ Pagina 17 van 24

18 De rubrieken 0 Algemeen Engelse term: 1 Ontstaan <geen> Ontstaan en identificatie Engelse term: Creation and identification 1.1 Definitie Definitie van het begrip archiefbescheiden, de toepassing en reikwijdte daarvan. Engelse term: Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. Engelse term: Identifying electronic records systems 1.3 Benoemen bestanddeel Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk,object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. Engelse term: Identifying electronic records 2 Waarderen Het waarderen en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Engelse term: Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Engelse term: Appraising 2.2 Bepalen van de termijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Engelse term: Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Engelse term: Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Engelse term: Control and use 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Engelse term: Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. Engelse term: Assigning responsability Pagina 18 van 24

19 3.3 Fysiek beheer Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. Engelse term: Storing 3.4 Integratie Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. Engelse term: Integrating access 3.5 Documentatie Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Engelse term: Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. Engelse term: Providing for use 3.7 Beveiliging Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Engelse term: Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Engelse term: Disposition 4.1 Duurzaamheid Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. Engelse term: Preserving media 4.2 Bewaren context Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Engelse term: Preserving functionality Pagina 19 van 24

20 Overzicht termen Accountancy Toezicht. Accountantsverklaring; Accountantsverslag. Archief Synoniem : Archiefafdeling; Archiefblok; Archive group; Bedrijfsarchief; Centraal archief; Familiearchief; Huisarchief; Persoonlijk archief; Schaduwarchief; Verenigingsarchief. Collectie; Informatiehuishouding. Archive. Achives; Administratie; Archiefbeheerssysteem; Archival fonds; Archives; Bronnen; Cultureel erfgoed; Datawarehouse; Fonds; Legacydatabase; Record Keeping System. Archiefsysteem DIS; ERMS. Archiefbeheerssysteem. Kwaliteitssysteem. Beschikbaarheid Kwaliteit. Access; Beschikbaarstellen; Beveiligen; Dienstverlening; E-gemeente; E- governance; Internet; Openbare overheidsinformatie; Virtuele dienstverlening; Waarneembaarheid; Zoeksysteem. Betrouwbaarheid Controleerbaarheid; Juistheid; Tijdigheid; Volledigheid. Kwaliteit. Authenticiteit; Betrouwbaar; Beveiligen; Opschonen. Beveiligen In plaats van : Autorisatie; Backup; Checksum; Clean desk; Cyclical Redundancy Check; Encryptie; Firewall; Informatiebeveiliging; Infraroodpatroon; Portblocker; Steganografie; Veiligheidsverfilming. Beveiliging. Beheershandeling; Gebruik. Authenticiteit; Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Datenschutz; Exclusiviteit; Informatie-apartheid; Integriteit van informatie; Verstoring. Computercriminaliteit Criminaliteit; Verstoring. Cybercrime. Digitale duurzaamheid In plaats van : Digitale kluis; Emulatie; MLG. E-permanence; Machine readable records/archives. Duurzaamheid. Digital preservation. Digitalisering Pagina 20 van 24

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Naar cloud-actieve overheidsorganisaties

Naar cloud-actieve overheidsorganisaties executiveanalyse Naar cloud-actieve overheidsorganisaties Mr. V.A. de Pous Deze Executive Analyse bevat de onafhankelijke visie van de auteur en wordt aangeboden door PinkRoccade en verspreid door VNU

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Trendrapport open data 2015

Trendrapport open data 2015 Algemene Rekenkamer Trendrapport open data 2015 Algemene Rekenkamer Onderzoeksteam Voorlichting Afdeling Communicatie Dhr. P. Boers MA Postbus 20015 Mw. drs. F.T.G. de Graaf 2500 ea Den Haag Mw. ir. J.M.

Nadere informatie

FS 42-02-07B. Versie 1.1

FS 42-02-07B. Versie 1.1 In dit document worden in tabelvorm de belangrijkste recente ontwikkelingen weergegeven per dossier: etoegang, edocumenten, efactureren, eaanbesteden, erapporteren en egegevens, uitwisseling en opslag.

Nadere informatie

Op het gebied Identity Management

Op het gebied Identity Management Framing works! Ident De CIO, de informatiemanager en de informatie-architect spelen een belangrijke rol bij het initiëren, stu waarde als men de juiste uitgangspunten kiest. Dit artikel behandelt die uitgangspunten

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

SharePoint. samenwerken

SharePoint. samenwerken SharePoint document management record management samenwerken SharePoint 2013 slim, makkelijk en duurzaam samenwerken 11 december 2014 de basis opbouw rollen en rechten inrichten van je eigen site inrich@ng:

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Beurscatalogus. DNSSEC en DKIM overheidsstandaards trends in cybercrime

Beurscatalogus. DNSSEC en DKIM overheidsstandaards trends in cybercrime JAARGANG 11 - BEURSBeurscatalogus- OKTOBER/NOVEMBER 2012 - e 12,00 magazine Beurscatalogus INFOSECURITY.NL STORAGE EXPO TOOLING EVENT CLOUDTOUR DNSSEC en DKIM overheidsstandaards trends in cybercrime tablets

Nadere informatie