Te land, ter zee en in de lucht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Te land, ter zee en in de lucht"

Transcriptie

1 Te land, ter zee en in de lucht Dagcentra De Oever en De Berg Inzending van de dagcentra De Oever en De Berg voor de wedstrijd 'Laat in je kaarten kijken'. De pastorale animatiegroep van beide dagcentra ontwikkelde een speelse werkvorm om gedurende opeenvolgende teamvergaderingen met behulp van de kaart te werken aan een gedeelde visie en diepere inspiratie in het team. samen DON BOSCO zijn plaats geven

2 Deelnemers PAG-groep dagcentra De Oever en De Berg Luc De Win (spelleider), Isabel Cambré, Bart Hoeree, Lieve Drees, Nadine Aerts (stagiaire) en Nele Verspreet Voorstelling van het project We verknipten de kaart van het opvoedingsproject en maakten er verschillende eilandjes van (zie foto s). In ploegjes van ongeveer 3 collega s dobbelen we om de 14 dagen van het ene eiland naar het andere. Voor elke tussenstop die we maken, krijgen we een opdracht. Deze heeft te maken met het eiland waarvan we komen. De dobbelsteen is zo aangepast, dat je max. 4 stappen vooruit kan gaan. Dus je moet minstens 3 opdrachten maken (en maximum 10 à 12). Het ploegje dat eerst bij het volgende eiland aankomt, krijgt 3 extra punten. Voor elke opdracht die tegen de volgende teamvergadering volbracht is, krijgt dat groepje 2 punten, de teamvergadering erna 1 punt. Het is de bedoeling om met jouw ploegje aan de leiding te komen. De vragen en opdrachten zijn vooraf niet gekend. We zeggen gewoon een nummer van 1 tot 12 en komen op het einde van het spel pas te weten waarrond we de komende week zullen werken. Uiteraard zijn er ook nog extra opdrachten verwerkt in het spel, zo zijn bepaalde eilandjes (tussenstappen) met stift omlijnd. Op deze eilanden moeten we nog iets extra uitvoeren (ganzenbordopdrachten, zoals bv. ga 2 plaatsen terug, sla een beurt over, ). Als het spel volledig gespeeld is, mogen de (winnende) deelnemers de spelleider met eigen opdrachten rond het thema communicatie en collegialiteit, uitdagen. Ze krijgen 2 punten voor iedere opdracht die ze maken, 2 punten extra als ze met de kaart te maken heeft en nog eens 2 punten erbij als de spelleider ze uitvoert Tijdens de nieuwjaarsreceptie, werden door middel van een quiz, de ploegjes verdeeld (aan de hand van de axenroos). Op 30 januari (Heist) en 1 februari (Lier) werd het spel in gang gezet tijdens de teamvergadering. In het begin waren we blij met een minimum aantal aan opdrachten (zoals je in de bijlage kan lezen, zijn de opdrachten vaak tijdsintensief). Maar de pechvogels onder ons, die veel opdrachten moesten maken, kregen natuurlijk ook meer punten. Daarom spelen we nu voor het maximum aan punten! 2

3 De eilandjes zijn: Communicatieve stijl en Collegialiteit in teamverband Stroomgebied van de Mens Land van Don Bosco en Maria Mazzarello Assisterende stijl en structuur Het gebied van de Blijde boodschap en de Evangelische stijl De streek van de opvoedingsdoelen Jongerenbiotoop 3

4 Opdrachten voor het Land van Don Bosco en Maria Mazzarello 1. Don Boscostreek Hieronder vind je een aantal stellingen over Don Bosco. Duid aan of ze waar of niet waar zijn en staaf je stelling ook met de nodige bewijsstukken. a. Giovanni Bosco werd geboren in Chieri op 16 augustus b. Als 16-jarige stichtte Jan Bosco met enkele makkers op het college de club van de vrolijkheid. c. Don Bosco stichtte één religieuze congregatie, de Salesianen. d. Niet alleen Jezus kon brood en vissen vermenigvuldigen, ook Don Bosco heeft tot twee keer toe het wonder van de vermenigvuldiging van voedsel zelf ervaren. Zoek deze verhalen op. e. Het echte levenswerk van Don Bosco start bij Bartolomeo Garelli. f. Giovanni Bosco wordt thuis weggestuurd omdat zijn moeder niet alle mondjes kan vullen. g. De beste straf is de straf die je niet moet geven is een uitspraak van Don Bosco Giovanni Bosco wordt Don Bosco op 5 juni School Leer deze week alle jongeren iets nieuw (een kaartspel, een liedje, een dansje, een zinnetje in een vreemde taal, ). 3. Thuis Bak, kook of maak een lekker vieruurtje (nieuw en verrassend) voor de jongeren en het team. 4. Speelplaats Speel een groepsspel met alle jongeren en alle begeleiders samen. 5. Parochie Zoek een alternatief voorwerp dat voor jou God/parochie symboliseert en probeer er met de jongeren een gesprek rond aan te knopen. 6. Assistentie in preventief systeem Zorg ervoor dat je bij jongeren bent en dat ze ervaren dat je hen graag ziet: vb. vriendschapsbandjes maken 7. Basiliek Maria Hulp der Christenen Da mihi animas was de lijfspreuk van Don Bosco. Wat betekent ze? Verzin zelf een lijfspreuk als begeleider binnen de bijzondere jeugdzorg. (voor de genieën onder ons: Latijn is toegestaan, maar niet verplicht) 8. Meer van traditie Welke tradities uit je eigen leven zijn voor jou belangrijk en neem je graag mee in de opvoeding en begeleiding van de jongeren? 9. Geest van Mornese met de dorpjes Eenvoud, Vrijheid, Realisme, Pastorale bewogenheid en Samen Deze week ben je kunstfotograaf. De bedoeling is dat je groepsfoto s maakt rond de Geest van Mornese (Eenvoud, Vrijheid, Realisme, Pastorale bewogenheid en Samen) 10. Uitzichtpunt Venstertje Verbonden met het mysterie binnen in je en de wereld buiten jou schrijf je een gedicht over het venstertje op je leven. 4

5 Opdrachten voor het Gebied van de Blijde Boodschap en de Evangelische Stijl 1. Op de affiches van opvoedingsproject in beeld gebracht wordt een speciaal soort kruis gebruikt. Welk? Waarom? 2. Beschrijf een eigen pelgrimstocht die de kust volgt vanaf t Kruis tot in het moeras van verlorenheid? (zoals in het boekje) 3. Op de kaart staat Emmaüs. Naar wat verwijst dit? Waarom staat het daar? Wat kan dit te maken hebben met de verwerking van rouw? 4. De Weg van realiteit verbindt de stad Blijde Boodschap met t Kruis. Geven jullie eens een zinvolle uitleg over de naamgeving van deze weg. 5. Geloven met hoofd, hart en armen is een deelgebied op de kaart. Wat betekent dit en hoe kan je dit als hulpverlener verwezenlijken? 6. In het opvoedingsproject wordt de evangelische stijl gebaseerd op een citaat uit de bijbel. Welk? Uit welk verhaal en vertel kort na? Wat betekent deze uitspraak voor jullie werk in het dagcentrum? 7. Door het evangelisch gebied loopt geen rivier. Zoek een goede naam voor de bron en een rivier? 8. Wat is de bergrede? Waarom staat het daar op de kaart? Zoek of maak een korte bezinning hierrond? 9. Wat maakt praten over zingeving zo moeilijk? Geef jullie verklaring. 10. Breng allen een voorwerp mee dat jullie persoonlijke bewogenheid of eigen zingeving symboliseert. 11. Het christen-zijn maakt deel uit van het oratorium van Don Bosco. Welke activiteiten werden in zijn tijd hiervoor opgezet. 12. Op de kaart staat een gebied dat het onontgonnen gebied heet. Het maakt deel uit van de evangelische stijl. Wat is de betekenis? 5

6 Opdrachten voor het Gebied van de Assisterende Stijl en Structuur 1. Verzamel 5 meningen rond de betekenis van redelijkheid. 2. Wat betekent het woord assistentie? 3. Op de kaart worden de stappen beschreven na een conflict? Welke zijn deze en wat vind jij hiervan? 4. Zoek een natuurelement rondom jou en zeg wat het met jouw visie op assistentie heeft te maken. 5. Wat versta jij onder assisterende stijl? Geef vijf voorbeelden van een begeleider die dit waarmaakt? 6. In het hartelijkrijk staan veel metaforen om een warm klimaat te beschrijven. Zoek er zelf nog. 7. Wat betekent voor jullie kwaliteitvolle aanwezigheid tijdens de studie? Geef vijf voorbeelden. 8. Wat betekent voor jullie kwaliteitvolle aanwezigheid tijdens een activiteit? Geef vijf voorbeelden. 9. Maak een schilderij of een gedicht met als thema hartelijkrijk. 10. Ga er samen eentje drinken (het dagcentrum sponsort niet). 11. Schrijf een getuigenis van een beginnend opvoeder over nabijheid en afstand. 12. Wat versta jij onder assisterende stijl? Geef vijf voorbeelden (in het totaal) van een logistiek medewerkster, administratieve kracht of directie die dit waarmaakt? 6

7 Opdrachten voor de Jongerenbiotoop 1. Ontcijfer volgende SMS-codes %-6 :-(( (_)_) :-c (=_=) : -( 2BCTND =:-) ASAP \\----// AAND8 \\%%%// 4ing +<:-) 10Q 0:-) 2. Land van de vriendschap Schrijf in de boom hoe je zelf een boomstronk kan zijn voor anderen aan de hand van het verhaal van de giving tree (zie verder). 3. Peergroup Artikel: Vrienden: dat is vuurwerk. Wat vind je interessant en wat onthoud je hieruit? 4. Medialandschap/ Idolen Wie wordt er afgebeeld? 7

8 5. Meet aan de hand van de Rambometer (gemakkelijk te vinden via google) het rambogehalte van elk lid van de groep alsook van twee jongeren? 6. Liefde/liefdesverdriet Schrijf een lieve/toffe boodschap voor een collega (ieder trekt een kaartje; zodat elke collega aan bod komt) 7. Zoek in volgende woordzoeker 15 woorden die te maken hebben met jongeren en hun cultuur? f j k d x s e r i e s d o n e t s i u p g u e l f p y q w u t c s a p l t i t m l I i s e s a l i e f a h d e l o p a s o t s v f d a d b m k u d o t k m s n l g g i p e e ij d g e l a t e o p u u g o a a f d g n n h j g f j m r h l a z s o m a n l u i s t e r e n e h l k u y t c i n l f e k l p o b e z i a t r t u b x q d e c v g j a g i r n s p ij b e l e n d X r g o l u k j j r d j p o k t s e p l r n a k h h e t r q v e d t i o o g e l y a n a f o d b u p d s t o e r g h a g h q n d h r l g a r l o p h t l e a v s a u s k m t r o p p a r h p e r u i s d t y e d f e i l r e m o z e n o y k s m a a n d v e r b a n d g i p l k e f j i b c x r e b u p k z a i n e t s r o b m a m a l t q a i s t r i n g p i e d s r b f l g k p e s t e n c k f a r u o p f a a r g u s r u e m u h d n e t h c o 8. Ikke: Maak een pizzavoorstelling van ieder lid van je team? 9. Bevraag de pubers naar hun favoriete zanger en film? Maak hiervan een top drie? 10. Bevraag alle jongeren naar welke voorwerp zij mee zouden nemen naar een onbewoond eiland? Maak hiervan een top drie. The Giving tree Er was eens een boom die van een kleine jongen hield. Iedere dag ging de jongen naar de boom en raapte de bladeren bij elkaar. Daar vlocht hij dan een kroon van, zette hem op zijn hoofd en deed alsof hij koning van het hele bos was. Hij klauterde tegen de stam op en zwaaide aan de takken op en neer. De boom liet hem eten van zijn appels en ze speelden verstoppertje. Als de jongen moe was, ging hij slapen in de schaduw van de boom. En de jongen hield van de boom, heel erg veel. En de boom was gelukkig. 8

9 Maar het leven ging verder en de jongen werd groter en ging van school af. En de boom was vaak alleen. Op een zekere dag kwam de jongen weer eens bij de boom en de boom zei: Kom jongen, kom weer eens in mijn stam klimmen en aan mijn takken zwaaien. Eet weer van mijn appels, speel in mijn schaduw en wees gelukkig. Maar de jongen zei: Ik ben te groot geworden om te klimmen en te spelen. Ik heb geld nodig, want ik hou ervan om dingen te kopen en plezier te maken. Kun je me niet wat geld geven? Het spijt me wel, zei de boom, maar geld kan ik je niet geven. Ik heb alleen maar bladeren en appels. Neem mijn appels maar en verkoop die in de stad. Dan heb je geld en zul je gelukkig zijn. En de jongen klom in de boom, plukte appels en bracht ze weg. En de boom was gelukkig. Maar weer bleef de jongen een hele tijd weg. En de boom was bedroefd. Op een goede dag kwam de jongen weer terug. De boom fleurde helemaal op en zei: Kom mijn jongen, klim weer in mijn stam en zwaai aan mijn takken en wees gelukkig. Ik heb het veel te druk om in bomen te klimmen zei de jongen. Ik wil een huis bouwen voor mijn vrouw en kinderen. Kunt u mij geen huis geven? Ik heb geen huis zei de boom, maar je mag wel mijn takken afzagen om een huis te kunnen bouwen. Dan zul je gelukkig zijn. En de jongen zaagde de takken af en bracht ze weg om er zijn huis mee te bouwen. En de boom was gelukkig. En opnieuw bleef de jongen een lange tijd weg. Toen hij weer terug kwam, was de boom zo gelukkig dat hij nauwelijks kon praten. Kom jongen, fluisterde hij, kom met me spelen. Ik ben te oud en heb geen zin om te spelen zei de jongen. Ik wil een boot, waarmee ik een heel eind hiervandaan kan. Kun je mij die boot geven? Hak mijn stam maar om en maak daar een boot van zei de boom, dan kun je weg zeilen en zul je gelukkig zijn. En de jongen hakte de boom om, maakte er een boot van en zeilde weg. En na een lange tijd kwam de jongen weer terug. Het spijt me, jongen zei de boom, maar nu heb ik niets meer om je te geven. Mijn appels zijn op. Mijn tanden zijn te slecht om te eten zei de jongen. Mijn takken ben ik kwijt zei de boom. Je kunt er niet meer aan zwaaien. Ik ben te oud om aan takken te zwaaien zei de jongen. Ik heb zelfs geen stam meer zei de boom, om tegenop te klimmen. Ik ben te moe om te klimmen zei de jongen. Ik vind het echt jammer zuchtte de boom, ik wou dat ik je nog wat kon geven, maar ik heb niets meer over. Ik ben nog maar een oude stomp. Het spijt me werkelijk. Ik heb niet meer veel nodig zei de jongen, alleen een rustig plekje om te zitten, ik ben doodmoe. Nou zei de boom, die zo goed als het kon weer een beetje moed vatte, een oude stomp is juist genoeg om stil op uit te rusten. Kom jongen, ga zitten en rust uit. Dat deed de jongen. En de boom was gelukkig. 9

10 Opdrachten voor het Stroomgebied van de Mens 1. Levenspad Teken elk je levenslijn met 5 gebeurtenissen die je altijd met je zal meedragen. 2. Zelfbeeld Benoem 10 zaken die jij goed kan/ die jij niet goed kan. 3. Authentieke opvoeder Schrijf elk (geldt enkel voor begeleiders) in enkele zinnen op wat zo authentiek is aan jou opvoedingsstijl. 4. Op adem komen Wat zorgt ervoor dat jij tot rust kan komen (denk ruimer dan alleen op vakantie in een luie zetel met een cocktail in mijn handen). Probeer dit te delen met collega s. 5. Bekijk de kaart. Als je het stroomgebied van de mens bekijkt, wat vinden jullie de vijf meest merkwaardige zaken? 6. Bekijk de kaart Je vindt in het stroomgebied van de mens verschillende rivieren. De welke en waarom staan ze daar? 7. De mens als uniek wezen Kleur elk een axenroos in voor jezelf. 8. De mens een Individu In ib (individuele begeleiding) zijn wij steeds op zoek naar wat zou werken om aan problemen te werken. Hoe zou men bij jou te werk moeten gaan. Welke techniek moest men gebruiken en werk hem kort uit. 10 Ontplooiing Probeer iets nieuws uit, iets wat je al lang wilde doen, maar nog nooit durfde. (En natuurlijk verwachten wij een uitgebreid verslag). 11. Bezinning Breng iets mee of vertel over iets wat je heeft geraakt. I.v.m. de driehoek liefde, hoop en geloof (tekstje, foto, gebeurtenis in je leven). 10

11 Opdrachten voor de Communicatieve stijl en Collegialiteit in teamverband Verzin een aantal opdrachten voor de spelleider in verband met communicatieve stijl en collegialiteit. Per opdracht die je verzint: Als de opdracht met de kaart te maken heeft: Als de spelleider de opdracht uitvoert: 2 punten 2 punten 2 punten 11