Gemeentelijke subsidies voor sport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke subsidies voor sport"

Transcriptie

1 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad Dit puntensysteem wordt gebruikt als basis bij de voorbereiding van het advies aan het schepencollege en de gemeenteraad 2. Algemene toekenningsvoorwaarden Dit reglement is enkel van toepassing op sportverenigingen die erkend zijn volgens het gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 3. Algemene afspraken betreffende de berekening 3.0 Een vereniging kan pas aanspraak maken op subsidies na het inrichten van minstens 1 sportactiviteit op het grondgebied van Wichelen gedurende het afgelopen werkingsjaar. 3.1 De puntentotalen worden berekend door de sportdienst bijgestaan door minstens 2 leden van het bestuur van de sportraad. 3.2 Twijfelgevallen worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Deze formuleert een voorstel dat ter goedkeuring voorgelegd wordt op de volgende algemene vergadering. 3.3 Indien door het dagelijks bestuur van de sportraad wijzigingen worden aangebracht aan de in de jaarverslagen aangevraagde punten, wordt de motivatie hiervan als bijlage aan het advies aan het schepencollege en de gemeenteraad toegevoegd. 3.4 Niet tijdig binnengebrachte jaarverslagen worden niet behandeld. 3.5 Niet ingevulde rubrieken in de jaarverslagen worden niet in aanmerking genomen, ook al is het eventueel bewijsmateriaal aanwezig. 3.6 Niet gemotiveerde rubrieken (gebrek aan bewijsmateriaal) worden niet in aanmerking genomen. 3.7 Het schepencollege en de gemeenteraad verbinden er zich toe de sportraad eveneens een motivatie toe te sturen indien aan het advies wijzigingen worden aangebracht. 3.8 De activiteitenverslagen dienen bij afgifte ondertekend te zijn door de vertegenwoordiger van de vereniging. 3.9 Bij het fout invullen van de subsdieaanvraag worden de punten van het foutieve artikel niet in rekening gebracht. Bij veelvoudig niet-ingevulde rubrieken vervalt de subsidieaanvraag Minstens 51% van de toe te kennen subsidies moet aan de kwaliteitseisen voldoen Het totaal te verdelen bedrag zal verdeeld worden onder de sportverenigingen volgens het puntensysteem dat hieronder staat beschreven.

2 3.12 De sportvereniging mag, sinds 2010, niet aangesloten zijn bij een overkoepelde sportfederatie die niet wenst te splitsen in een Vlaamse en Waalse afdeling De erkende sportvereniging kan geen subsidies ontvangen voor hun activiteiten via andere gemeentelijke adviesraden of andere gemeenten 2

3 3 4. Puntensysteem Thema 1: Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging Werken met gediplomeerde trainers: Aantal uren sport met gediplomeerde trainer 3 ptn. Geldig voor alle verenigingen Bewijsmateriaal: een diploma verstrekt binnen de sporttak verleend door een erkende instantie Aantal uren met trainer met ervaring 1 pt. Bewijsmateriaal: trainingsagenda. Dossier voor het seizoen indienen met CV. Wanneer hij binnen het seizoen aangesteld wordt mag dit op dat moment bij de sportdienst ingediend worden. Punten per gediplomeerde jeugdtrainer Geldig voor alle verenigingen met een jeugdwerking. Bewijsmateriaal: een diploma verstrekt binnen de sporttak verleend door een erkende instantie. Volgen en organiseren van opleiding en bijscholing: Trainingssessies door gekwalificeerde gasttrainer (max 2 per jaar) Bewijsmateriaal: kopie uitnodiging trainingsessie. Punten per gevolgde bijscholing bij een erkende organisatie, officiële instantie of sportfederatie (vb bijscholingen door Vlaamse Trainerschool, EHBO, wegkapitein, rugvriendelijk bewegen en sporten, congres De moderne coach,.) 50 ptn. Bewijsmatiaal: kopie van het attest van bijscholing of inschrijvingsbewijs en bevestiging Aantal officiële/gediplomeerde scheidsrechters aangesloten bij de vereniging, en wonende op de gemeente 25 ptn. Bewijsmateriaal: diploma, erkende scheidrechterskaart. Thema 2: Financieel beleid en structuur vereniging Afstemmen van het financieel beleid op diverse doelgroepen: Een gedifferentieerd lidgeld hanteren voor gezinnen/doelgroepen voor sociale correctie Bewijsmateriaal:kopie huishoudelijk reglement. Een doordacht en transparant financieel beheer: Hanteren van een vzw-structuur 300 ptn. Punten indien begroting en boekhouding (enkel voor feitelijke vereniging) Bewijsmateriaal: de sportdienst mag inzage vragen indien men van deze subsidie gebruik wenst te maken.

4 4 Aantal bestuursvergaderingen max 45 aan 5 ptn. Bewijsmateriaal: lijst met datums en plaats, verslagen van de vergadering kunnen door de sportdienst opgevraagd en gecontroleerd worden (vergaderingen waar geen verslag van bestaat mogen niet ingebracht worden) Algemene vergaderingen max 2 aan 50 ptn. Bewijsmateriaal: lijst met datums en plaats, verslagen van de vergadering kunnen door de sportdienst opgevraagd en gecontroleerd worden (vergaderingen waar geen verslag van bestaat mogen niet ingebracht worden) Organogram 50 ptn. Bewijsmateriaal: eenmalige kopie organogram. Bij wijzigingen in het bestuur, dient telkens een nieuwe organogram opgemaakt te worden en een exemplaar bezorgd aan de sportdienst. Extra punten indien verschillende functies een taakomschrijving hebben en gecommuniceerd worden. Bewijsmateriaal: kopie. Aantal aanwezigheden algemene vergadering sportraad. Deelname bestuur sportraad per vergadering. 25 ptn. Enkel voor de leden van het dagelijks bestuur. Aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Bewijsmateriaal: de sportdienst kan steekproeven doen. Jaarlijks tevredenheidsonderzoek bij de leden organiseren. 20 ptn. Bewijs: sportdienst kan steekproeven doen. Punten voor een bestuursgerichte bijscholing bij een erkende organisatie, officiële instantie of sportfederatie (vb. cursus boekhouden, loonadministratie bij sportclubs, sportwetgeving, vrijwilligerswetgeving, ) 50 ptn. Bewijs: kopie van het attest of inschrijvingsbewijs en bevestiging. Ter bevordering van de communicatie zoals voorzien in het sportbeleidsplan: Punten per actieve commissie of werkgroep. Dit in samenwerking met de sportraad of bij nieuwe initiatieven tussen erkende sportverenigingen. 20 ptn. Extra punten indien taakomschrijving per commissie. 10 ptn. Extra punten indien vermelding op website. 10 ptn. Bewijsmateriaal: de sportdienst kan steekproeven doen. Eenmalig de informatienota kunnen voorleggen (zie vrijwilligerswet). Telkens bij een wijziging in de informatienota, een nieuw exemplaar bezorgen aan de sportdienst. Bewijsmateriaal: de nota en controle door de sportdienst.

5 5 Een jeugdcoördinator met functieomschrijving. Bij wijziging coördinator of taakomschrijving, exemplaar doorgeven aan de sportdienst Bewijsmateriaal: kopie. Jeugdwerking is een afzonderlijke afdeling met gediplomeerde trainers Bewijs: organogram jeugdbestuur + kopie diploma s (zie ook boven). Punten bij een structureel samenwerkingsverband voor vb. uitwisseling trainersbewijs of samenwerkingsverbanden tussen de erkende sportverenigingen Bewijsmateriaal : kopie van samenwerkingsverband. Thema 3: Aanbod en doelgroepen Aantal organisaties publieke wielerwedstrijden op onze gemeente bij een nevenbond (vb VWF) 75 ptn. Bewijs: lijst met plaats en datums. Aantal organisaties publieke wielerwedstrijden op onze gemeente bij de Wielerbond Vlaanderen. Bewijs: lijst met plaats en datums. Drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen hebben. Initiatieven in het kader van het voor het voorkomen van pesten, racisme, druggebruik, ongewenst seksueel gedrag, homofobie, het bevorderen van fair play, aandacht voor kindvriendelijke aanpak (maximaal 100 punten) Bewijsmateriaal:Duidelijke omschrijving van het initiatief ondersteund door een affiche of een artikel op website of. Punten per jeugdlid onder de 18 5 ptn. Bewijs: lijst met naam, adres en geboortedatum. Punten per senior (vanaf 55) 2 ptn. Bewijs: lijst met naam, adres en geboortedatum. Punten per mindervalide 5 ptn. Bewijs: lijst met naam, adres en geboortedatum. Aanbod met specifieke begeleiding naar gehandicaptenwerking (vb organiseren van een G-tornooi) Bewijs: omschrijving van het aanbod. Organiseren van of deelnemen aan stages in teamverband (minimum 2 dagen) 50 ptn. Organiseren van sportpromotionele activiteiten (vb. organisatie van jeugdsportactiviteiten die openstaan voor niet-leden)

6 6 Aanbod gratis initiatie/proeflessen voor nieuwe (jeugd)leden Deelname/hulp aan activiteiten ingericht door de sportraad/sportdienst, Follo (bijvoorbeeld medewerking aan de fietsinitiaties) 50 ptn. Bewijs: lijst per activiteit met het aantal helpende personen. Aantal ploegen in competitie (per ploeg) 25 ptn. Bewijs: officiële wedstrijdkalender. Thema 4: Communicatie Clubblad hebben dat zelf uitgegeven wordt(max 10/jaar) 20 ptn. Uitgesloten: kalenders, bijdragen in dagbladen of andere clubbladen en publiciteitsbrochures. Een actuele clubwebsite hebben Bewijs: naam website. Extra punten indien website maandelijks bijgewerkt wordt 50 ptn. Controle: sportdienst. Jaarlijkse ouderbijeenkomst/ infoavond ouders Openbare facebookpagina of blog 50 ptn. Thema 5: Milieu en veiligheid Punten indien expliciete milieumaatregelen bij reguliere competitie en/of evenementen. Bewijs: omschrijving van de maatregel (maximaal 100 punten) Punten indien ehbo-koffer in lokaal, fietszak of op sportterrein Bewijs: gerichte steekproeven door sportdienst mogelijk (maximaal 100 punten) Veiligheidsverantwoordelijke in de club met taakomschrijving Bewijs: naam + taakomschrijving (maximaal 100 punten)

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Burgemeester Schepenen Raadsleden Secretaris Roger Gabriëls Stijn Raeymaekers, Frans Witvrouwen, Hugo Cambré, Machteld Ledegen Freddy Kerkhofs, Jan

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen Provincie Antwerpen - http://www.provant.be/subsidies/vrije_tijd/sport/ Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen 1

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie