Update SHL versie 8.20

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update SHL versie 8.20"

Transcriptie

1 Update SHL versie 8.20 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Algemene wijzigingen Dossiercreatie - overname gegevens Programma's 101/ /122 - (afdruk) klanten- en leveranciersrekeningen Programma Afdruk rekeningenplan Programma's Invoerprogramma's - blokkering annulatie boekingslijnen Programma Aanzuiveren facturen 0 - aanpassing Programma Afpunten grootboek - correctieposten Programma's Importprogramma's - verschillende wijzigingen Programma's Rekeninguittreksels klanten en leveranciers - verschillende wijzigingen Programma's A Datumbalansen - extra optie Programma Maningen - diverse wijzigingen Programma Jaarrekening in Excel Programma Consultatie grootboek - aanpassing Programma BTW-aangifte - diverse wijzigingen Programma BTW listing - aanpassing Programma Correctieboekingen vorig boekjaar Programma Omzetlijsten - aanpassing Programma Fiches in XML formaat Programma Bijwerken groepsdossier - verschillende wijzigingen Menu 7 - Analytische boekhouding - verschillende wijzigingen Menu a - Betaalopdrachten - verschillende aanpassingen Menu b - Standaardboekingen - verschillende wijzigingen Menu f - Budgetten algemene rekeningen - verschillende wijzigingen Print deze pagina ALGEMENE WIJZIGINGEN De rekenmachine (F3 op de zone "waarde") staat nu juist na het veld met de waarde zodat men steeds een overzicht heeft van de reeds ingevoerde bedragen. Indien gewenst kan men zoals vroeger het scherm met de rekenmachine verplaatsen. Inboeken financiële en diverse verrichtingen: bijkomende optie in het selectiescherm voor het opzoeken van klanten- en/of leveranciersdocumenten: "met of zonder documenten f0". Export logboek naar Excel: datum en tijd worden voortaan opgesplitst in afzonderlijke velden: veld "ptime" = tijdsduur van het programma, veld "aminute" = tijdsduur uitgedrukt in minuten. DOSSIERCREATIE - OVERNAME GEGEVENS Bij de overname van klanten en/of leveranciersgegevens van een bestaand dossier worden voortaan ook de contactgegevens overgenomen. PROGRAMMA'S 101/ /122 - (AFDRUK) KLANTEN- EN LEVERANCIERSREKENINGEN Via Opties (F2) en vervolgens contactgegevens kan de fiche aangevuld worden met volgend informatie: Telefoonnummer Faxnummer GSMnummer adres Contactpersoon Deze gegevens worden eveneens opgenomen bij de afdruk van de klanten- en leveranciersrekeningen en bij de export naar Excel. Er wordt voortaan ook gecontroleerd of de BIC code minstens 8 tekens bevat. 1 van 5 16/12/ :01

2 2 van 5 16/12/ :01 PROGRAMMA AFDRUK REKENINGENPLAN Mogelijkheid om het rekeningenplan te exporteren naar Excel. PROGRAMMA'S INVOERPROGRAMMA'S - BLOKKERING ANNULATIE BOEKINGSLIJNEN De (analytische) boekingslijnen van openstaande periodes die via (analytisch) afpunten grootboek werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. Invoer finanicële verrichtingen: nadat men via "+" de volgende financiële rekening heeft gevraagd, wordt er eerst een bevestiging gevraagd om de huidige financiële rekening te vervangen. PROGRAMMA AANZUIVEREN FACTUREN 0 Kan enkel nog uitgevoerd worden in periode 1 om problemen met de datum van een onevenwichtige aanzuivering (D/C) te vermijden. Bij een onevenwichtige aanzuivering worden de geselecteerde lijnen vervangen door een nieuwe lijn met het saldo van aanzuivering en als omschrijving "gecumuleerd". PROGRAMMA AFPUNTEN GROOTBOEK - CORRECTIEPOSTEN Correctieposten kunnen voortaan ook afgepunt worden. Openings- en afsluitposten kunnen daarentegen niet afgepunt worden. PROGRAMMA'S IMPORTPROGRAMMA'S - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN Indien het Belgische BBAN met "-" werd vermeld (bv ) wordt het desondanks (normaal wordt het BBAN vermeld zonder "-") geconverteerd naar IBAN. Controle dat de BIC minstens 8 tekens bevat. Mogelijkheid om de contactgegevens (tel-fax-gsmnummer, emaiadres en contactpersoon) van klanten- en leveranciersrekeningen te importeren in de boekhouding. Import diverse verrichtingen: blancolijnen worden niet verwerkt. Het linkbestand CnnnnLOD.TXT kan ook lijnen bevatten m.b.t. de aanmaak van nieuwe algemene rekeningen met daarbij 2 benamingen voor die rekeningen. PROGRAMMA'S REKENINGUITTREKSELS KLANTEN EN LEVERANCIERS - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN Rekeninguittreksels klanten en leveranciers - opties: lijst/fiche/excel - correctie: indien men voor de afdruk enkel facturen selecteerde werden de betalingen van creditnota's ook opgenomen. Selecteerde men enkel creditnota's, dan werden betalingen van deze creditnota's niet opgenomen. Rekeninguittreksels klanten en leveranciers - optie documenten - correctie: de creditnota's werden opgeteld in het totaal facturen en de betalingen van de creditnota's werden niet opgenomen. Voor de leveranciers werden de bedragen van factuur 0 foutief opgenomen. Rekeninguittreksels klanten: indien de dossier-memocode $306REF aangemaakt is, dan wordt bij de afdruk van de rekeninguittreksels klanten in fichevorm het nummer van het boekhouddossier niet vermeld. Indien de dossier-memocode $306REF werd aangemaakt dan wordt bij de afdruk van de rekeninguittreksels klanten in fichevorm het telefoon- en faxnummer vermeld onder het adres van de klant. PROGRAMMA'S A DATUMBALANSEN - EXTRA OPTIE Er werd een rubriek toegevoegd "met beginsaldo". Indien deze rubriek niet werd aangevinkt dan worden enkel de waarden van de gekozen periode afgedrukt zonder overdracht van de vorige periodes. De datumbalansen kunnen voortaan ook geëxporteerd worden naar Excel. PROGRAMMA MANINGEN - DIVERSE WIJZIGINGEN Indien de dossier-memocode $306REF werd aangemaakt, dan wordt bij de afdruk van de maning het tel/faxnummer vermeld onder het adres van de klant. Maningen eigen layout: bij de intrestberekening wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat het document vervallen is. Het aantal vervallen dagen = referentiedatum maning - vervaldatum. Intrest = saldo x percentage/100 x (aantal vervallen dagen/365). Maningen eigen layout: indien de maningen worden afgedrukt naar een printer met de naam "PDF", "Pdf", "pdf", "ADOBE", "Adobe", "adobe", "Acrobat" of "acrobat", dan worden alle maningen in één pdf-bestand opgemaakt. Het probleem bij de opslag als jobverwerking werd opgelost.

3 3 van 5 16/12/ :01 Maningen eigen layout: de contactgegevens van de klant kunnen worden vermeld op de maning veld ^b31: telefoonnummer veld ^b32: faxnummer veld ^b33: gsmnummer veld ^b34: adres veld ^b35: contactpersoon PROGRAMMA CONSULTATIE GROOTBOEK - AANPASSING Voortaan kan de selectie van rekeningen via Opties ook worden opgeslagen (bv het grootboek zonder de centralisatierekeningen en financiële rekeningen) PROGRAMMA JAARREKENING IN EXCEL Indien "geen vorig boekjaar" dan ook in excel geen vermelding waarden vorig boekjaar PROGRAMMA BTW AANGIFTE - DIVERSE WIJZIGINGEN Naast de landcode van de klant/leverancier wordt voortaan ook het BTW-nummer van de klant/leverancier vermeld. Hierdoor wordt een controle mogelijk met bv. de intracommunautaire opgave. Optie Edivat en scanningsdocument kan niet meer geselecteerd worden; Indien de taal van het dossier verschillend is van het nederlands of frans dan wordt de taalkeuze gevraagd bij de afdruk van de aangifte; PROGRAMMA BTW LISTING - AANPASSING Klanten met een omzet 0 en geen ondernemingsnummer worden niet langer op de controlelijst vermeld. PROGRAMMA CORRECTIEBOEKINGEN VORIG BOEKJAAR Analytische boekingslijnen die via "afpunten analytisch grootboek" werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. Correctieboekingen die via "afpunten grootboek" werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. De individuele klant of leverancier wordt nu ook vermeld in het grootboek van de centralisatierekening PROGRAMMA OMZETLIJSTEN - AANPASSING Aan de omzetlijsten klanten/leveranciers zonder maandtotalen werd het BTW-regime klant/leverancier toegevoegd. PROGRAMMA FICHES IN XML FORMAAT Wanneer de gegevens van de verzender verschillend zijn van die van de schuldenaar dan kunnen de gegevens van de afzender worden ingevuld via programma 111- dossiergegevens: Opties -> Memo -> Memocode = = $ lijn 1 = naam afzender lijn 2 = adres afzender lijn 3 = postcode afzender lijn 4 = gemeente afzender lijn 5 = contact afzender lijn 6 = telefoonnummer afzender lijn 7 = adres afzender lijn 8 = ondernemingsnummer afzender PROGRAMMA BIJWERKEN GROEPSDOSSIER - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN Bij de groepering van klanten en/of leveranciers worden de bijkomende gegevens (optioneel adres, ondernemingsnummer, bankgegevens) eveneens overgenomen. Toevoeging keuze "groepering volgens datuminterval j/n?" Nee = huidig programma 601 volgens boekjaar/periode Ja = nieuw programma 61D volgens datuminterval. Hierbij wordt het mogelijk een

4 4 van 5 16/12/ :01 groepering te bekomen van de grootboekrekeningen met detail tussen een ingestelde begin- en einddatum, zonder dat deze data moeten samenvallen met een begin- of einddatum van een periode of boekjaar. Enkel de verrichtingen vanaf de begindatum tot en met de einddatum worden opgenomen en er is geen beginsaldo. In het groepsdossier moet men de proef- en saldibalans en/of de interne plannen afdrukken volgens datuminterval. Indien groepering met detail van de grootboekrekeningen wordt het dossiernummer van oorsprong vermeld in de toelichting zodat bij de afdruk van het grootboek in het groepsdossier men kan nagaan uit welk deeldossier de verrichting afkomstig is. MENU 7 - ANALYTISCHE BOEKHOUDING - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN Programma Budgetanalyse 200: het probleem met de bladnummering vanaf blz. 2 werd opgelost. Programma Analytisch grootboek: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma Diverse analytische verrichtingen: analytische boekingslijnen die via "afpunten analytisch grootboek" werden afgepunt kunnen niet meer geannuleerd worden. Programma Analytische projectbudgetten: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma Analytisch dagboek: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma 73B - Intern budgetplan: voortaan is er een melding dat de afdruk in landscape dient te gebeuren. Programma Analytische balans subkostenplaatsen: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma Gesorteerd analytisch grootboek: diverse analytische verrichtingen worden aangeduid met dagboek D99. Analytische verrichtingen via regularisatieboekingen vorig jaar worden aangeduid met dagboek D00. Programma Analytische afpunting: correctie: bij het verlaten werd het resterend saldo niet volledig gecleard. MENU A - BETAALOPDRACHTEN - VERSCHILLENDE AANPASSINGEN Binnenlandse betaalopdrachten in XML-formaat: controle dat de BIC-code van de opdrachtgever/begunstigde minstens 8 tekens bevat. De naam van het XML-bestand moet minstens 4 tekens bevatten. Het teken "\" in een veld wordt vervangen door "/". Buitenlandse betaalopdrachten in XML-formaat: controle dat de BIC-code van de opdrachtgever/begunstigde minstens 8 tekens bevat. De naam van het XML-bestand moet minstens 4 tekens bevatten. Toevoeging vraag "verwijderen voorstellen?" zodat de gebruiker kan beslissen om de gebruikte buitenlandse betalingsvoorstellen te behouden, zoniet worden die zoals vroeger verwijderd. Bij de aanmaak van nieuwe voorstellen moet men dan aanvinken "annulatie vorige voorstellen". Het teken "\" in een veld wordt vervangen door "/". Programma's A02, A22, AB1, AB2, AB4 - (controle) lijst betaalvoorstellen/invorderingen: het IBAN en de BIC worden vermeld op de controlelijst indien ingevuld. Programma AB1, AB2, A04, A24, AB7 - Lijst/bestand/uitzuiveren betaalopdrachten: via de F3 toets op de financiële rekening bekomt men enkel de lijst van de algemene rekeningen waarvoor er voorstellen werden opgemaakt. Programma AB2 - Bestand betaalopdrachten binnenlandse leveranciers: het probleem van de foutieve positionering van de documentnummers in de mededeling (na de uitbreiding naar 7 cijfers) werd opgelost. Programma's A01, A03 - Voorbereiden/wijzigen/toevoegen betaalvoorstellen: enkel leveranciers met binnenlands BBAN en/of IBAN komen in aanmerking (vroeger was dit enkel leveranciers met een Belgisch banknummer). Ter herinnering: de aanpassing of invulling van banknummer, IBAN en/of BIC dient te gebeuren in de leveranciersfiche. Indien de landcode BE niet werd ingevuld in de dossiergegevens, dan worden geen leveranciers met een Belgisch BBAN en/of IBAN toegelaten. Programma A03 - Voorbereiden/wijzigen/toevoegen betaalvoorstellen: nu ook controle op de instelling "toepassen bij betaalopdrachten" ivm korting op niveau van de leverancier bij de berekening van het te betalen bedrag per document.

5 5 van 5 16/12/ :01 Programma A04 - Uitzuiveren betaalvoorstellen/opdrachten: via de F3 toets op het inschrijvingsnummer bekomt men de lijst van de opgemaakte maar nog niet verwerkte betaalopdrachten. Programma A05 - Boeken betaalopdrachten: het inschrijvingsnummer van de binnenlandse betaalopdrachten dient steeds in hoofdletters vermeld te worden, evenzo bij controle en/of opzoeken. Programma AB2, AB7 - Betaalopdrachten leveranciers in XML-formaat (SEPA): er wordt een voorblad afgedrukt met de schermselecties met vermelding van de volledige naam van het XML-bestand. U kan als volgt bepalen waar u de XML-bestanden met de betaalopdrachten per opdrachtgevende bank wilt opslaan op de harde schijf. : Ga naar de Utilities, Printers instellen en selecteer om het even welke bestaande printer; Klik Opties, vervolgens Gebruikers; Tik in de rubriek Programma de eerste vier posities van de BIC van de bank van de opdrachtgever en klik OK Tik vervolgens in de rubriek Printernaam de padnaam voor de opslag van de XML-bestanden betalingen leveranciers. Herhaal deze stappen per bank, zodat u nadien enkel de opmaakdatum, uitvoeringsdatum, inschrijvingsnummer en bestandsnaam hoeft aan te passen. Wordt de plaats van de bestanden niet gespecifieerd, dan worden ze in de data-directory van het dossier geplaatst. Indien de landcode BE niet werd ingevuld in de dossiergegevens, dan wordt het ondernemingsnummer (identificatienummer) niet opgevraagd. Programma's AB5, AB6 - Voorbereiden/wijzigen buitenlandse betalingen: daar nu zowel de binnenlandse als buitenlandse leveranciers een IBAN en/of BIC hebben, wordt een leverancier als "buitenlands" beschouwd wanneer (1) in de leveranciersfiche een landcode werd ingevuld verschillend van die van het dossier en (2) er opvolging is in vreemde munt. Programma AB6, AB8 - Lijst/wijziging voorbereiding buitenlandse betalingen: correcties: (1) eventuele foutmeldingen werden op de verkeerde lijn vermeld waardoor de omschrijving van de kosten voor internationale betalingen werd overschreven, (2) probleem met het totaal van de lijst bij verschillende munten. MENU B - STANDAARDBOEKINGEN - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN Programma B01 - Beheer standaardboekingen: bij de aanmaak van een boekpost met datums wordt een begindatum, het aantal dagen en het aantal datums gevraagd waardoor de datums automatisch worden ingevuld. Indien er geen begindatum werd ingevuld dan moeten de datums manueel worden ingevoerd. Door "d" in te voeren in de rubriek OK, kan men de automatische invulling herbeginnen. Programma B06 - Boekhoudkundige verwerking: er wordt een bericht afgebeeld en een vraag gesteld bij onvolledig te verwerken boekposten. MENU F - BUDGETTEN ALGEMENE REKENINGEN - VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN Toevoeging opties in menu f budgetten. Programma F25 - Geactualiseerde budgetten: het probleem met het aantal lijnen per blad werd opgelost en de afdruk gebeurt in de taal van het dossier i.p.v. die van de gebruiker. Programma F26 - Budgetanalyse 200: het probleem met het paginanummer vanaf de 2e pagina werd opgelost. Programma F28 - Budgetlijst gerealiseerd + budgetten: in de hoofding wordt "gerealiseerd tot : jjjj.mm" vermeld. Programma F30 - Budgettair intern plan: intern plan met gerealiseerd + budgetten. Maximum 12 maanden naast elkaar met de gerealiseerde waarde per maand. Tot en met de geselecteerde maand: "gerealiseerd tot jjjj.mm", voor de overige maanden worden de budgetten weerhouden. Het intern plan kan ook naar Excel worden geëxporteerd.

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 Inhoudsopgave 1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 3 KORT OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE ICOONTJES 7 4 EEN DOSSIER AANMAKEN OF OPENEN

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. klantenwebsite

Handleiding. klantenwebsite Handleiding klantenwebsite Overzicht 1. CREDITEL 4 1.1 ZOEKEN VAN BEDRIJVEN 4 1.2 SERIEEL AANVRAGEN 7 1.3 BEDRIJFSLEIDING ZOEKEN 8 1.4 AKTES (PUBLICATIES VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VZW S) 9 1.5 NEERGELEGDE

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006)

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006) Handleiding Splash KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken TeamManager (versie 18-12-2006) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding.... 3 Ophalen en installeren van de Software.... 4 Standaard installatie

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Bij het aanmaken van klanten worden de aanspreektitels weergegeven in de taal waarin gewerkt wordt.

Bij het aanmaken van klanten worden de aanspreektitels weergegeven in de taal waarin gewerkt wordt. Nieuwe Functies Nieuw in versie 9.02 ShopPlus Verkooppunt Bij het aanmaken van klanten worden de aanspreektitels weergegeven in de taal waarin gewerkt wordt. In het scherm overzicht bestellingen door klant

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie