Leeftijd 66 jaar of jonger. Dispensatie BPF. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) BPF DGA BPF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeftijd 66 jaar of jonger. Dispensatie BPF. Directeur-grootaandeelhouder (DGA) BPF DGA BPF"

Transcriptie

1 s voor berekenen premie bpfbouw niet-uta Middelloon Productkeuze: ML 66 jaar of jonger (DGA) BPF DGA BPF Max. Pensioengevend Loon (MPL) ,53 Pensioen Bodemloon (BL) ,36 Premiefactor (PF) 0, Premiedagen (PDG) 261 Normuren/cao uren (CU) 8 Vakantietoeslagfactor (VT) 1,08 PDG x CU x Uurloon X VT Bepaal Bepaal Pensioenloon (PL) > MPL MPL PL PL PL - BL PG Middelloon niet-uta: PG x PF x aantal uren in PVP : (PDG x CU) Premiebedrag Indien er sprake is van een vaste eindejaarsuitkering (13 de maand, tantième) dan is de rekenregel voor het productloon: PDG x CU x Uurloon x VT + vaste eindejaarsuitkering Wanneer de premiegrondslag negatief is, rekent u met een premiegrondslag van 0,00

2 s voor berekenen premie bpfbouw Aanvulling 55min Productkeuze: BPFBBA 66 jaar of jonger (DGA) BPF DGA BPF Max. Pensioengevend Loon (MPL) ,53 Pensioen Bodemloon (BL) ,36 Premiefactor (PF) 0, Premiedagen (PDG) 261 Normuren/cao uren (CU) 8 Vakantietoeslagfactor (VT) 1,08 PDG x CU x Uurloon X VT Bepaal Bepaal Pensioenloon (PL) > MPL MPL PL PL PL - BL PG Aanvulling 55min: PG x PF x aantal uren in PVP : (PDG x CU) Premiebedrag Indien er sprake is van een vaste eindejaarsuitkering (13 de maand, tantième) dan is de rekenregel voor het productloon: PDG x CU x Uurloon x VT + vaste eindejaarsuitkering Wanneer de premiegrondslag negatief is, rekent u met een premiegrondslag van 0,00

3 s voor berekenen premie bpfbouw Middelloon UTA Productkeuze: MLBITU Productvariant: DU 66 jaar of jonger (DGA) BPF DGA BPF Max. Pensioengevend Loon (MPL) ,53 Pensioen Bodemloon (BL) ,36 Premiefactor (PF) 0, Premiedagen (PDG) 261 Normuren/cao uren (CU) 8 Vakantietoeslagfactor (VT) 1,08 PDG x CU x Uurloon X VT Bepaal Bepaal Pensioenloon (PL) > MPL MPL PL PL PL - BL PG Middelloon UTA: PG x PF x aantal uren in PVP : (PDG x CU) Premiebedrag Wanneer de premiegrondslag negatief is, rekent u met een premiegrondslag van 0,00

4 s voor berekenen premie bpfbouw Middelloon UTA Productkeuze: MLBITU Productvariant: DU

5 s voor berekenen premies SF Bikudak Productkeuze: SFBIT (DGA) DGA Werkgeversdeel 0, Werknemersdeel 0, Totale premiefactor (PF) Max(premie) dagloon 0, Ongemaximeerd Bepaal *Brutoloon SV SF: PG x PF Premiebedrag *Brutoloon SV is exclusief de waarde van een auto van de zaak.

6 s voor berekenen premie WGA-hiaatverzekering Productkeuze: WGABIT 62 jaar of jonger (DGA) DGA Werkgeversdeel 0, Werknemersdeel 0, Totale premiefactor (PF) 0, Max(premie) dagloon (MDL) 210,05 *Brutoloon SV Bepaal SV dagen x MDL > SV dagen x MDL WGABIT: PG x PF Premiebedrag WGA: De regeling Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten WGA-hiaat premies zijn verschuldigd voor zowel UTA als niet UTA-personeel. Indien er sprake is van dispensatie WGA, dan is er geen premieplicht Het werknemersdeel voor de premie WGA-hiaat verzekering is een aftrekpost voor alle heffingen. Het werknemersdeel mag niet in mindering worden gebracht op het brutoloon SV. De premieplicht eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 63 jarige leeftijd bereikt. *Brutoloon SV is exclusief de waarde van een auto van de zaak.

7 s voor berekenen premie Collectieve ongevallenverzekering Productkeuze: COVBIT (DGA) DGA COV premiefactor (PF) 0, Max(premie) dagloon Ongemaximeerd *Brutoloon SV Bepaal COVBIT: PG x PF Premiebedrag Indien dispensatie COV premie, dan geen premieplicht. De COV premie is een werkgeversbijdrage van het brutoloon SV. *Brutoloon SV is exclusief de waarde van een auto van de zaak.