Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen. op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen. op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht"

Transcriptie

1 Liturgie voor de dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk van Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen op 1 juni 2012 in de Grote Kerk te Sliedrecht Aanvang: uur Voorgangers: ds. L. den Breejen en ds. E. Haumahu Ouderling: Dhr. P. Parera Organist: Arjan Versluis M.m.v. Vocalgroup Damai

2

3 Liturgie voor de dienst van bevestiging en inzegening van het huwelijk van Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen 1

4 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst van het Bruidspaar (gemeente gaat staan) Woord van welkom en stil gebed Votum en groet Samenzang: Neem mijn leven (Gezang 473:1, 3 en 10 Liedboek voor de kerken) Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd. 2

5 Vocalgroup Damai: Firman mu (Suara Rebana) Kami naikan sjukur Di hari ini kami semua dapat bertemu Engkau brikan Tuhan Kekuatan penghiburan dan kebahagian Firman mu, beserta kami selalu Firman mu, membimbing langka langkaku Firman mu, akan tetap kami bawa di hati Tuhan Allahku, Tuhan Bapaku Terangilah selalu perdjalanan kehidupan ini Tuhan Allahku, Tuhan Bapaku Bersinarilah dengen pengasihan mu itu Bapa Wij brengen onze lofprijzing en eer Deze dag brengt ons allen bij elkaar U Heer schenkt kracht,troost en heil Uw Woord is altijd met ons Uw Woord leidt mijn wegen Uw Woord zullen wij altijd dragen in onze harten Heer mijn God, Heer mijn Vader Verlicht altijd mijn levensweg Heer mijn God, Heer mijn Vader Laat uw barmhartigheid schijnen Vader 3

6 Dienst van het woord Schriftlezing: Beter met zijn tweeën dan alleen Pengkhotbah 4: Masih ada lagi jang sia-sia dalam hidup ini. 8 Ada orang yang hidup sebatang kara tanpa anak, atau pun saudara. Meskipun begitu, ia bekerdja keras terusmenerus dan hatinja tak pernah puas dengan hartanja. Untuk siapakah ia memeras keringat dan menolak segala kesenangan? Itu pun sia-sia, dan suatu tjara hidup jang sengsara.9 Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerdja, hasilnja akan lebih baik.10 Kalau jang seorang jatuh jang lain dapat menolongnja. Tetapi kalau seorang djatuh, padahal ia sendirian, tjelakalah dia, karena tidak ada jang dapat menolongnja. 11 Pada malam jang dingin, dua orang jang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan, tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? 12 Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang jang sendirian mudah dikalahkan. Tiga utas tali jang didjalin mendjadi satu, sulit diputuskan. Prediker 4: Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat is leegte. 8 Iemand is helemaal alleen. Hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij almaar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie beult hij zich zo af en ontzegt hij zich de genoegens van het leven? Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. 9 Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want dat is zeker samen zwoegen loont. 10 Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. 11 Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12 En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. 4

7 Vocalgroup Damai : God is hier/ia ada (Opwekking 686) Ke ada mu memperbarui ku Bagi jiwaku, roh dan sebu ku keadjaibanmu jang mustahil di sini Uw nabijheid vernieuwt en geneest, er stroomt nieuw leven voor lichaam ziel en geest. God van wonderen, God van het onmoog'lijke is hier. God is hier. God is hier, maakt gebroken harten weer blij. (Kom en wees blij!) God is hier, en wie ziek is richt Hij op. (Machtig God is Hij!) God is hier, zeg als zwakke: ik ben sterk. (Zeg als zwakke: ik ben sterk.) God is hier, met wonderbare kracht. Ke ada mu bahwa berdjamaah nja (di hidupku) Membuat aku selalu denganmu hau jang indah yang maha esa di sini (di sini) Uw nabijheid die brengt mij tot rust, en maakt mij steeds meer van Uw heiligheid bewust. God zo wonderlijk, God de Almachtige is hier. God is hier. Ia ada se muka hatian luka gembiralah Ia ada Kuatkan semua deng kau jang perkasa 5

8 Overdenking Samenzang: Geprezen zij de Heer (Opwekking 44) Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aard gebeuren vast in handen heeft. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. Verdreven is de schaduw van de nacht. En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig thuis gebracht. Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. Refrein (1x) Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Refrein (2x) 6

9 Bevestiging van het huwelijk Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van Peter Leiwakabessy en Caroline den Breejen voor Gods aangezicht in te zegenen en om met hen voor hen te bidden. De Kerk van Jezus Christus belijdt, dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is; een gemeenschap voor het gehele leven, waarin het aan twee mensen gegeven is elkaar te verblijden en te dienen, waarin zij liefde en trouw mogen schenken en ontvangen, in voorspoed en in tegenspoed. Wanneer twee mensen hun trouwverbond sluiten in de Naam van de Heer, dan spreken zij samen uit, dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en dat zij elkaar in alle dingen trouw terzijde staan. Samen zullen zij hun taak verrichten naar de hun geschonken gaven, in dienst van de samenleving. Samen zullen zij de kinderen, zo die hun worden toevertrouwd, voorgaan in het leven met de Heer, zodat ook zij zich verbonden mogen voelen met de hemelse Vader en Zijn Kerk. Peter en Caroline jullie trouwverbond mag een gelijkenis zijn van het verbond tussen Christus en Zijn gemeente. Daarom zullen jullie elkaar liefhebben, zoals Christus en de gemeente elkaar liefhebben. Zoals Jezus Zich aan het kruis uit liefde en trouw voor Zijn gemeente heeft overgegeven, zo zullen jullie elkaar in liefde dienen, in wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar vergeven. Alle dingen zullen jullie met elkaar delen, zonder dat je elkaar de vrijheid ontneemt. In alle omstandigheden zullen jullie elkaar trouw terzijde staan en elkaar respecteren in je eigenheid, want jullie zijn unieke mensen, mensen door God Zélf zo geschapen! 7

10 Jullie mogen een hechte gemeenschap vormen, maar ook blijven beseffen, dat je een verantwoordelijkheid hebt buiten eigen huis, door om te zien naar je naaste, om te helpen waar je kunt. Zorg, dat er ook tijd is voor ontspanning, dat je samen tot rust komt, dat je samen van het leven en van elkaar genieten mag, van alle goede gaven, die jullie hemelse Vader jullie schenken wil. Zo zullen jullie elkaar bewaren in liefde en in trouw tot de dag aanbreekt van het grote Bruiloftsfeest, het feest van Jezus, de Bruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente! Trouwgelofte Peter en Caroline, omdat God jullie aan elkaar heeft geschonken en omdat jullie vreugde scheppen in elkaar, vraag ik jullie op te staan van jullie zitplaats en elkaar de rechterhand te geven en voor allen hier aanwezig voor de kerk van God uit te spreken dat jullie bij elkaar horen. Peter, wil je Caroline ontvangen als je vrouw? Beloof je haar trouw te zijn in dagen van vreugde en verdriet, in dagen van armoede en voorspoed, in dagen van ziekte en gezondheid? Wil je haar waarderen en vol liefde eren Zolang God jullie levensdagen geeft? Bruidegom: Ja, dat beloof ik. Caroline, wil je Peter ontvangen als je man? Beloof je hem trouw te zijn in dagen van vreugde en verdriet, in dagen van armoede en voorspoed, in dagen van ziekte en gezondheid? Wil je hem waarderen en vol liefde eren Zolang God jullie levensdagen geeft? Bruid: Ja, dat beloof ik. 8

11 Uitwisselingen van de ringen Gebed Bruidspaar knielt neer Huwelijkszegen De HERE zegene u en Hij behoede u! De HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Amen! Samenzang: (staande): Wat de toekomst brengen moge (Gezang 293:1 Liedboek voor de kerken) Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! Overhandiging van de trouwbijbel door de ouderling van dienst 9

12 Vocalgroup Damai: Een dag om nooit te vergeten. (E. Zuiderveld Nieman/E. Krijgsman) Dit is een dag om nooit te vergeten Nu we hier staan een man en een vrouw Een hand in een hand, het begin van een keten Een hart in een hart, een teken van trouw. Ik hou van jou Laat het gezegd zijn voor al wie het hoort Ik hou van jou Laat het oprecht zijn in ieder woord. Dit is een dag om nooit te vergeten Nu we hier staan in een grote kring. Familie en vrienden en al wie ons lief zijn Deel met ons mee in de zegening. Ik hou van jou Dit is een dag om nooit te vergeten Nu we hier staan een vrouw en een man Een heilig begin van een eeuwige keten een drievoudig snoer dat niet breken kan. Ik hou van jou 10

13 Dienst aan de wereld Dankgebed en voorbeden Collecte Slotzang: Ga nu heen in vrede (Joh. de Heer 928:1) Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk. Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar Wegzending en Zegen Zingen: Amen, Amen, Amen. Uitleidend orgelspel 11

14 12

15

16