A. B. S. O. B. V. O. S.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. B. S. O. B. V. O. S."

Transcriptie

1 A. B. S. O. B. V. O. S. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING Donderdag 20 maart hr ADEPS-CENTRUM - AUDERGHEM 21 maart 2008 Aan ABSO-BVOS v.z.w : DAGORDE : Liga VVO Ligue FRSO Raad van Bestuur ABSO-BVOS (Aline Hermans, Luc Heuninckx, Jacques Hofmans, Mark Van Bruggen, Christian Chalon, Walter Van Krunckelsven) 1 Controle van de stemgerechtigden en noteren van de aanwezigheden a. Beheerraad ABSO BVOS Luc Heuninckx (stemgerechtigd voor VVO), Jacques Hofmans, Aline Hermans en Mark Van Bruggen b. FRSO Serge Dery (stemgerechtigd), Jacques Hofmans (stemgerechtigd) en Jean-Noel Debehogne (stemgerechtigd voor FRSO) c. VVO Jos Thijs (stemgerechtigd) en Jacques Grauls (stemgerechtigd + volmacht van Noel Nijsten) d. Christian Chalon en Walter Van Krunckelsven (nieuwe leden Raad van Bestuur) 2 Goedkeuring dagorde De dagorde wordt goedgekeurd. Bij de rubriek varia worden 3 items toegevoegd: aanpassingen sportreglement gestemd tijdens de Conferentie van de Clubs (feb 08), de problematiek van het Belgisch kampioenschap nacht en het reglement fietsoriëntatie. 3 Toespraak van de voorzitter Voorzitter ad interim Mark Van Bruggen betreurt het voortijdige ontslag van voorzitter Roger Aerts, en dankt hem voor zijn jarenlange inzet. Hij benadrukt dat de oriëntatiesport in België in zeer grote mate draait op vrijwilligers, waaraan men niet altijd even hoge eisen kan stellen. Dat er dan soms fouten gemaakt worden, is normaal, en zullen we moeten leren accepteren. Voor het goed functioneren van B.V.O.S. is het belangrijk dat alle leden van commissies, bestuurders en leden van de algemene algemene vergadering permanent het algemeen belang van de Belgische oriëntatiesport voor ogen houden. Wanneer nodig moeten ze verder kijken dan hun persoonlijke mening en standpunten van hun club of federatie. Eikendreef, Leopoldsburg 011/

2 4 Verslag van de penningmeester (incl. budgettair overzicht 2007) De penningmeester geeft een overzicht van de uitgaven en inkomsten gedurende het jaar De leden van de vergadering hebben geen opmerkingen. Details zie bijlage. 5. Verslag van de controleurs van de boekhouding 2007 Jean Michel Ludovicy en Jacques Grauls hebben de boekhouding 2007 gecontroleerd. Zij verklaren geen fouten of anomalieën te hebben vast gesteld. De penningmeester en de Raad van Bestuur worden ontlast van de verantwoordelijkheden voor de boekhouding Vastleggen van de bijdrage van de liga s De jaarlijkse bijdrage van de liga s aan ABSO-BVOS wordt bepaald op 400. De bijdrage aan IOF en BOIC zal verdeeld worden onder de liga s (ieder 50 %). 7. Goedkeuring budget 2008 Het budget 2008 wordt goedgekeurd. Details zie bijlage. 8. Verkiezing Raad van Bestuur en verdeling functies De mandaten van Jacques Hofmans en Luc Heuninckx liepen ten einde. Geen van beide stelt zich opnieuw verkiesbaar. Roger Aerts had reeds zijn ontslag ingediend. De vergadering dankt de ontslagnemende besuurders voor de geleverde inspanningen. De kandidaten VVO zijn : Marc Van Bruggen en Walter Van krunckelsven. De kandidaten FRSO zijn : Christian Chalon en Aline Hermans De functies worden als volgt verdeeld: Voorzitter : Mark Van Bruggen (TROL) Ondervoorzitter : Aline Hermans (CO Liège) Secretaris generaal : Walter Van Krunckelsven (OMEGA) Penningmeester : Christian Chalon (Altaïr) 9. Goedkeuring samenstelling ploegencommissie ABSO/BVOS De volgende samenstelling wordt goedgekeurd : FRSO VVO Stefan Dmyterko (Herma) Stefan Thiels (OMEGA) Jacques Hofmans (ASUB) Bart Van de Moortel (OMEGA) Christian Stoffels (Balise 10) Roger Vanaken (OMEGA) Het voorstel van de ploegencommissie in verband met de begeleiding van de senioren en junioren wordt unaniem goedgekeurd. Voorstel: Tijdens de WOC, JWOC, EOC, JEC en EYOC zal iedere liga één begeleider afvaardigen. De liga s financieren ieder hun begeleider. Indien door een onverwachte gebeurtenis een begeleider niet kan aanwezig zijn zal de financiering gebeuren in verhouding tot het aantal aanwezige atleten per liga. Tijdens de andere wedstrijden (bv. World Cup Events) zal er in principe geen begeleiding zijn. Indien er toch iemand zou meegaan is dit ten laste van zijn liga of ten persoonlijke titel. Eikendreef, Leopoldsburg 011/

3 10. Goedkeuring samenstelling technische commissie ABSO BVOS De volgende samenstelling wordt goedgekeurd : FRSO VVO Jean Michel Ludovicy (CO Liège) Wim Vervoort (TROL) Serge Jeanmenne (Balise 10) Ronny Timmers (hamok) Guy Wullepit (OLVE) Mireille Vanoosterhout (KOL) 11. Aanduiden van de controleurs voor de boekhouding van 2008 Jacques Grauls en Jean-Michel Ludovicy verklaren zich bereid om de boekhouding 2008 te controleren. 12. Goedkeuring lijst personeel onderzoeks-, tucht- en beroepscommissie Zie Bijlage. De personen vermeld in bijlage worden unaniem benoemd als leden van de onderzoekscommissie, tuchtcommissie of beroepscommissie. 13. Varia a. Aanpassing kalender De kandidatuur van BORASCA voor de organisatie van het BK Fietsoriëntatie op 15 nov. 08 wordt unaniem goedgekeurd (kaart Schaffen). b. Aanpassing kalender 2009 De kandidatuur van FRSO om de nieuwe nationale wedstrijd Relais des clubs te organiseren op 19 apr. 09 wordt unaniem goedgekeurd. c. Aanpassing sportreglement - Het voorstel van VVO om vanaf 2010 de nationale wedstrijd midden afstand over te hevelen van groep 1 naar groep 2 wordt unaniem goedgekeurd. - De wijziging van de tekst i.v.m. het nationale regelmatigheidcriterium wordt unaniem goedgekeurd. De huidige tekst par laatste nationale wedstrijd van het seizoen, vervangen door laatste wedstrijd van het seizoen die in aanmerking komt voor het regelmatigheidscriterium d. BK Nacht De technische commissie is tot de bevinding gekomen dat de Belgische titels aan de categorieën Dames junioren, Vet. A, Vet. B en Heren Vet. D ten onrechte werden ontzegd. Het reglement legt geen aantal deelnemers op. De kampioenen badges zullen uitgereikt worden tijdens de nationale wedstrijd midden afstand op 27 apr. 08. e. Reglement fietsoriëntatie Voor fietsoriëntatiewedstrijden wordt door V.V.O. per wedstrijd (à 50) een bijkomende verzekeringspolis afgesloten. Deze dekking wordt door Arena verleend op voorwaarde dat - de deelnemers expliciet verplicht worden het verkeersreglement na te leven; - de oversteken van wegen met veel verkeer bewaakt worden door een seingever; - de tijd nodig voor deze oversteken geneutraliseerd wordt. Walter VK zal nagaan of deze polis ook bruikbaar is voor F.R.S.O.-clubs. Zoniet zal JND bekijken Eikendreef, Leopoldsburg 011/

4 of een gelijkaardige polis kan worden afgesloten met de F.R.S.O.-verzekeraar. Walter VK komt nadien met een voorstel om een en ander duidelijk in te schrijven in de respectieve reglementen. d. Nationale regelmatigheid 2007 De diploma s van de nationale regelmatigheid 2007 zullen eveneens uitgereikt worden tijdens de nationale wedstrijd midden afstand op 27 apr. 08. Er zal voor een nieuwe lay-out gezorgd worden. De diploma s zullen gedrukt worden bij VVO. 16. Bijlagen a. Overzicht boekhouding 2007 en budget b. Lijst onderzoekscommissie, tuchtcommissie en beroepscommissie. Luc Heuninckx Secretaris-Generaal Eikendreef, Leopoldsburg 011/

5 Bijlage B ONDERZOEKS-, TUCHT- EN BEROEPSCOMMISSIES COMMISSIONS D ENQUETE, DE DISCIPLINE ET D APPEL 1. Onderzoekscommissie Commission d Enquête (FRSO: 1 en VVO: 1) Hubert BASTIN FRSO ARDOC Effectief - Effectif Jos BYLEMANS VVO KOL Effectief - Effectif 2. Tuchtcommissie Commission de Discipline (FRSO: 1 en VVO: 2) Yves MATTART FRSO Pégase Effectief - Effectif Willy VAN CAELENBERGE VVO HAM OK Effectief - Effectif Alfred SIMKENS VVO KOL Effectief - Effectif 3. Beroepscommissie Commission d Appel (FRSO: 2 en VVO: 1) Joe DEWEZ FRSO Pégase Effectief - Effectif Claudy DUJARDIN FRSO Balise 10 Effectief - Effectif Karl KEUPPENS VVO OMEGA Effectief - Effectif Eikendreef, Leopoldsburg 011/

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

beroep 15 APRIL 2000 ALGEMENE VERGADERING VAN Toespraak van de Voorzitter

beroep 15 APRIL 2000 ALGEMENE VERGADERING VAN Toespraak van de Voorzitter O p 15 april, om 9.00 u, verklaarde de heer J. DE LEENHEER, Voorzitter van het Instituut, de veertiende algemene vergadering van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten voor geopend. Meer

Nadere informatie

WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie

WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie WIJZIGINGEN die het directiecomité van de CREG overweegt aan zijn huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie OVERZICHT Onderwerp: Het directiecomité van de CREG organiseert

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk gehouden op de residentie van de ambassadeur op1 maart 2014 Aanwezigen: Afgevaardigden van: Aneas, ANM,

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie