Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1"

Transcriptie

1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1

2 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal... 6 De intersectorale beroepskennis... 7 Rijwielen... 8 Motorvoertuigen sectoraal tot 3,5 ton Motorvoertuigen sectoraal vanaf 3,5 ton Basiskennis bedrijfsbeheer Milieuvergunning Voor wie? Welke vergunning? Standaardgarages en carrosseriebedrijven Andere garages en carrosseriebedrijven Andere vergunningen Commerciële platen: proefrittenplaten en handelaarsplaten Verkoop op afbetaling Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) ACERTA ondernemingsloketten Inschrijven via uw boekhouder of accountant Startersgids Garagist p. 2

3 Kostprijs Sociaal Statuut en sociale bijdragen Aansluiten Bijdragen voor een starter Hoeveel betaalt u per kwartaal bij Acerta? Vanaf het vierde jaar Hoeveel sociale bijdragen betaalt u op uw beroepsinkomen van 2015? Aanpassing van de voorlopige bijdragen Vrijstelling van sociale bijdragen Zelfstandige in bijberoep Gelijkgestelden met een bijberoep (Art. 37) Verplichte en vrije verzekeringen Sociale verzekeringen Gezondheidszorgen - Grote en kleine risico s Uitkering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit Aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen Moederschapsuitkering Adoptieuitkering Dienstencheques moederschapshulp Loopbaanonderbreking Pensioen Kinderbijslagen Verplichte verzekering meewerkende echtgenote Andere verzekeringen BTW Activering ondernemingsnummer bij de BTW Verplichtingen en rechten in de gewone BTW-regeling Periodiek aangeven van de BTW Andere verplichtingen: Kleine ondernemingen: geen BTW Specifieke btw-verplichtingen voor garagisten BTW-tarief Personenbelasting Aftrekbare kosten Wettelijk forfait Samenstelling van het belastbaar inkomen Startersgids Garagist p. 3

4 Tarieven Belastingvrij minimum Vennootschap of eenmanszaak? De eenmanszaak De vennootschap Vennootschapsvormen Werkloos en zelfstandige worden Opleiding volgen Voorbereiding van het zelfstandig beroep Toelating werkloosheid: stopzettende zelfstandige Werkhervattingstoeslag Een lening via het Participatiefonds De startlening Starteo Optimeo De KMO-portefeuille Winwinlening Wat houdt deze maatregel in? Contact - informatie Acerta kantoren Startersgids Garagist p. 4

5 U gaat als zelfstandige van start...? Beste starter, Klantgerichtheid, deskundigheid en betrouwbaarheid zijn dié thema s waarin ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds zich wil onderscheiden. Reeds bij uw eerste plannen om zelfstandige te worden, staan we u bij met informatie en advies. De volgende pagina s illustreren wat wij willen aanbieden: gepersonaliseerd advies en een professionele begeleiding bij de administratieve verplichtingen van een startende ondernemer. Veel meer dan de algemene informatie die je overal kan vinden, wijst deze gids je de weg doorheen de administratieve en wettelijke verplichtingen die specifiek in jouw beroepssector gelden. Je vindt er ook bijkomende informatie over de beroepsverenigingen en overheidsdiensten die je begeleiden naar succesvol ondernemen. Bovendien wordt al deze informatie permanent actueel gehouden. Materies zoals vergunningen, sociale en fiscale wetgeving zijn immers dagelijks in beweging en worden nauwgezet opgevolgd door onze startersconsulenten. De ACERTA-startersconsulenten zijn als dienstverleners bij uitstek vertrouwd met de KMOrealiteit. Zij geven u dan ook graag vrijblijvend meer informatie over de inhoud van deze gids en kunnen u bijstaan bij het vervullen van de vestigingsvoorwaarden. Voor meer informatie bent u welkom op één van onze kantoren. De lijst ervan vindt u achteraan. Bezoek ons ook eens op internet: of ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds Groenenborgerlaan 16 Diestsepoort WILRIJK 3000 LEUVEN Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de controle van de ondernemers vaardigheden en de aanvraag van de nodige vergunningen, doet u via het ACERTA- ONDERNEMINGSLOKET. Redactie: Bert Hens Pat Cleys Bijwerking: januari 2015 Verantwoordelijke uitgever: Paul Roosen, algemeen directeur ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds, Buro & Designcenter, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel. Acerta Ondernemingsloket vzw, Buro & Designcenter, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel, BTW BE RPR Brussel. Startersgids Garagist p. 5

6 Beroepen die onder de vestigingswet vallen Motorvoertuigen intersectoraal Definitie Eenieder die één of meer van de volgende activiteiten voor rekening van derden wil uitoefenen : - het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen - het verkopen aan eindgebruikers van gebruikte motorvoertuigen - het herstellen of wijzigen van het koetswerk van motorvoertuigen, uitgezonderd de werken met speciale technieken die uitsluitend bedoeld zijn ter verfraaiing. De bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen. Vallen niet onder de reglementering 1. de activiteiten die nodig zijn in het kader van andere activiteiten, waarvoor het gebruikelijk en redelijk is dat hiervoor geen beroep wordt gedaan op een vakman die voldaan heeft aan de ervoor bepaalde bekwaamheidseisen, omdat die activiteiten bijkomstig en van kleine omvang zijn; 2. de rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd; 3. motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen die in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun anhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle: 4. de verkoop van voertuigonderdelen en -toebehoren zonder montage die de werking van het voertuig rechtstreeks beïnvloedt; 5. de volgende onderhoudswerkzaamheden : het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen het vervangen van de ruiten of ruitenwissers het reinigen het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten 6. de werken die noodzakelijk zijn bij het takelen, bergen of de hulpverlening onderweg of ten huize van de klant. Startersgids Garagist p. 6

7 De intersectorale beroepskennis De intersectorale beroepsbekwaamheid omvat : 1. de volgende bijzondere administratieve kennis, specifiek voor de sector van de motorvoertuigen de fiscale regelingen; de milieuregelingen; de sociale regelingen; de regelingen met betrekking tot : de beteugeling van de fraude met de kilometertellers; de waarborg; de verkoop op afbetaling, kredieten en verzekeringen; de verticale overeenkomsten in de Europese Unie; het gebruik van commerciële platen; 2. de volgende technische kennis : basiskennis van mechanica, elektriciteit, fysica, elektronica, metaalkunde, warmtebehandeling, hydraulica, pneumatica en informatica het kunnen lezen en interpreteren van technische documentatie en informatie van de constructeurs, fabrikanten en leveranciers goede kennis van materiaalsoorten, kunststoffen, lakproducten en polymerisatietechnieken de techieken voor het storingzoeken en repareren van voertuigen goede kennis van montage-, reparatie- en afsteltechnieken van onderdelen, aansluittechnieken; banden, velgen en bolling, ophangingen en stuursystemen en remsystemen goede kennis van de technische reglementering inzake voertuigen en de keuringsnormen goed gebruik en onderhoud van alle apparatuur en gereedschap evenals van spuitgereedschap en -installaties. Het bewijs van de intersectorale beroepskennis Via akte de akten met betrekking op motorvoertuigen, uitgereikt door : het voltijds secundair onderwijs na het beëindigen van het tweede jaar van de derde graad, alsook het buitengewoon onderwijs van de opleidingsvorm 4 dat hiermee gelijkwaardig is; het onderwijs voor sociale promotie en het volwassenenonderwijs, waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de derde graad van het voltijds secundair onderwijs; het deeltijds beroepsonderwijs, in het kader van een voltijds engagement en op voorwaarde dat de lessen en de werkervaring met succes werden doorlopen; het middenstandsonderwijs, met name de leertijd en de opleiding tot ondernemingshoofd; het hoger onderwijs; het diploma van master in de ingenieurswetenschappen; het getuigschrift van de centrale examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; Startersgids Garagist p. 7

8 een of meer titels van beroepsbekwaamheid met betrekking op de intersectorale beroepsbekwaamheid van de motorvoertuigen, uitgereikt in overeenstemming met de regelingen van een Gemeenschap of een Gewest. Via praktijkervaring Minimumleeftijd : 18 jaar. Binnen laatste 15 jaar : - hoofdberoep of voltijds en effectief : 3 jaar - nevenberoep of deeltijds : 5 jaar In volgende hoedanigheden of combinaties : geschoolde arbeider in de zin van de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst, bediende in een leidende of technische functie of zelfstandige helper in de zin van de regelingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen; arbeider met een leidinggevende functie in een openbare dienst of handelsonderneming die de activiteit voor eigen rekening uitoefent; zelfstandig ondernemer; bedrijfsleider zonder arbeidsovereenkomst. Rijwielen Definitie Het verkopen van rijwielen aan gebruikers of het herstellen van rijwielen voor rekening van derden. Vallen niet onder de reglementering 1 de activiteiten die nodig zijn in het kader van andere activiteiten, waarvoor het gebruikelijk en redelijk is dat hiervoor geen beroep wordt gedaan op een vakman die voldaan heeft aan de ervoor bepaalde bekwaamheidseisen, omdat die activiteiten bijkomstig en van kleine omvang zijn; 2 de rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd; De sectorale beroepskennis a) basiskennis van mechanica, elektriciteit, fysica, elektronica, metaalkunde, warmtebehandeling, hydraulica en pneumatica, elektrische kringen, kunststoffen, krachtenstelsels, lichtleer, rolweerstand, luchtdruk, druk, snelheid en zwaartekracht; Startersgids Garagist p. 8

9 b) goede kennis van montage-, reparatie- en afsteltechnieken van onderdelen, van producten en materialen, van de vereiste apparatuur en gereedschap, van het versnellingsapparaat, de versnellingsnaven en de verschillende remsystemen, de courante veringsystemen en lastechnieken; c) het kunnen monteren van de verschillende soorten rijwielen. Het bewijs van de sectorale beroepskennis Via akte 1. akten met betrekking op motorvoertuigen, rijwielen, bromfietsen, mechanica, elektromechanica of elektronica, uitgereikt door : a. het voltijds secundair onderwijs na het beëindigen van het tweede jaar van de derde graad, alsook het buitengewoon onderwijs van de opleidingsvorm 4 dat hiermee gelijkwaardig is b. het onderwijs voor sociale promotie en het volwassenenonderwijs, waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de derde graad van het voltijds secundair onderwijs c. het deeltijds beroepsonderwijs, in het kader van een voltijds engagement en op voorwaarde dat de lessen en de werkervaring met succes werden doorlopen d. het middenstandsonderwijs, met name de leertijd en de opleiding tot ondernemingshoofd e. het hoger onderwijs 2. het diploma van master in de ingenieurswetenschappen 3. het getuigschrift van de centrale examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, over de sectorale beroepsbekwaamheid van artikel 9 een of meer titels van beroepsbekwaamheid met betrekking op de sectorale beroepsbekwaamheid voor de rijwielactiviteiten, uitgereikt in overeenstemming met de regelingen van een Gemeenschap of een Gewest. Via praktijkervaring Minimumleeftijd : 18 jaar. Binnen laatste 15 jaar : - hoofdberoep of voltijds en effectief : 1 jaar - nevenberoep of deeltijds : 3 jaar In volgende hoedanigheden of combinaties : a) geschoolde arbeider in de zin van de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst, bediende in een leidende of technische functie of zelfstandige helper in de zin van de regelingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen; b) arbeider met een leidinggevende functie in een openbare dienst of handelsonderneming die de activiteit voor eigen rekening uitoefent; c) zelfstandig ondernemer; d) bedrijfsleider zonder arbeidsovereenkomst. Startersgids Garagist p. 9

10 Motorvoertuigen sectoraal tot 3,5 ton Definitie Het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen met een maximale massa tot 3,5 ton. De bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen. Vallen niet onder de reglementering 1. de activiteiten die nodig zijn in het kader van andere activiteiten, waarvoor het gebruikelijk en redelijk is dat hiervoor geen beroep wordt gedaan op een vakman die voldaan heeft aan de ervoor bepaalde bekwaamheidseisen, omdat die activiteiten bijkomstig en van kleine omvang zijn; 2. de rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd; 3. motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen die in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle: 4. de verkoop van voertuigonderdelen en -toebehoren zonder montage die de werking van het voertuig rechtstreeks beïnvloedt; 5. de volgende onderhoudswerkzaamheden : a. het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen b. het vervangen van de ruiten of ruitenwissers c. het reinigen d. het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten 6. de werken die noodzakelijk zijn bij het takelen, bergen of de hulpverlening onderweg of ten huize van de klant. De intersectorale beroepskennis De intersectorale beroepsbekwaamheid omvat : 1. de volgende bijzondere administratieve kennis, specifiek voor de sector van de motorvoertuigen: a. de fiscale regelingen; b. de milieuregelingen; c. de sociale regelingen; d. de regelingen met betrekking tot : i. de beteugeling van de fraude met de kilometertellers; Startersgids Garagist p. 10

11 ii. de waarborg; iii. de verkoop op afbetaling, kredieten en verzekeringen; iv. de verticale overeenkomsten in de Europese Unie; v. het gebruik van commerciële platen; 2. de volgende technische kennis : basiskennis van mechanica, elektriciteit, fysica, elektronica, metaalkunde, warmtebehandeling, hydraulica, pneumatica en informatica het kunnen lezen en interpreteren van technische documentatie en informatie van de constructeurs, fabrikanten en leveranciers goede kennis van materiaalsoorten, kunststoffen, lakproducten en polymerisatietechnieken de techieken voor het storingzoeken en repareren van voertuigen goede kennis van montage-, reparatie- en afsteltechnieken van onderdelen, aansluittechnieken; banden, velgen en bolling, ophangingen en stuursystemen en remsystemen goede kennis van de technische reglementering inzake voertuigen en de keuringsnormen goed gebruik en onderhoud van alle apparatuur en gereedschap evenals van spuitgereedschap en -installaties. De sectorale beroepskennis 1. goede kennis van elektronica en automechanica, hydraulische en pneumatische systemen en micro-elektronische stuur- en regelsystemen; 2. het kunnen : a. beoordelen van het functioneren van een verbrandingsmotor; b. afstellen en reviseren van een verbrandingsmotor; c. detecteren van defecten van elektrische en elektronische voertuigkringen en ze reviseren; d. opstellen van een diagnose van de meest voorkomende voertuigproblemen; e. repareren van storingen. Het bewijs van de sectorale beroepskennis Via akte 1. akten met betrekking op motorvoertuigenmechanica, uitgereikt door : a) het voltijds secundair onderwijs na het beëindigen van het tweede jaar van de derde graad, alsook het buitengewoon onderwijs van de opleidingsvorm 4 dat hiermee gelijkwaardig is; b) het onderwijs voor sociale promotie en het volwassenenonderwijs, waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de derde graad van het voltijds secundair onderwijs; c) het deeltijds beroepsonderwijs, in het kader van een voltijds engagement en op voorwaarde dat de lessen en de werkervaring met succes werden doorlopen; d) het middenstandsonderwijs, met name de leertijd en de opleiding tot ondernemingshoofd; e) het hoger onderwijs; 2. het diploma van master in de ingenieurswetenschappen; 3. het getuigschrift van de centrale examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; Startersgids Garagist p. 11

12 4. een of meer titels van beroepsbekwaamheid met betrekking op de sectorale beroepsbekwaamheid voor de motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton, uitgereikt in overeenstemming met de regelingen van een Gemeenschap of een Gewest. Via praktijkervaring Minimumleeftijd : 18 jaar. Binnen laatste 15 jaar : - hoofdberoep of voltijds en effectief : 3 jaar - nevenberoep of deeltijds : 5 jaar In volgende hoedanigheden of combinaties : - geschoolde arbeider in de zin van de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst, bediende in een leidende of technische functie of zelfstandige helper in de zin van de regelingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen; - arbeider met een leidinggevende functie in een openbare dienst of handelsonderneming die de activiteit voor eigen rekening uitoefent; - zelfstandig ondernemer; - bedrijfsleider zonder arbeidsovereenkomst. Motorvoertuigen sectoraal vanaf 3,5 ton Definitie Het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen met een maximale massa boven 3,5 ton. De bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen. Vallen niet onder de reglementering 1. de activiteiten die nodig zijn in het kader van andere activiteiten, waarvoor het gebruikelijk en redelijk is dat hiervoor geen beroep wordt gedaan op een vakman die voldaan heeft aan de ervoor bepaalde bekwaamheidseisen, omdat die activiteiten bijkomstig en van kleine omvang zijn; 2. de rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd; Startersgids Garagist p. 12

13 3. motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen die in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle: 4. de verkoop van voertuigonderdelen en -toebehoren zonder montage die de werking van het voertuig rechtstreeks beïnvloedt; 5. de volgende onderhoudswerkzaamheden : a. het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen b. het vervangen van de ruiten of ruitenwissers c. het reinigen d. het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten 6. de werken die noodzakelijk zijn bij het takelen, bergen of de hulpverlening onderweg of ten huize van de klant. De intersectorale beroepskennis De intersectorale beroepsbekwaamheid omvat : 1. de volgende bijzondere administratieve kennis, specifiek voor de sector van de motorvoertuigen de fiscale regelingen; de milieuregelingen; de sociale regelingen; de regelingen met betrekking tot : de beteugeling van de fraude met de kilometertellers; de waarborg; de verkoop op afbetaling, kredieten en verzekeringen; de verticale overeenkomsten in de Europese Unie; het gebruik van commerciële platen; 2 de volgende technische kennis : basiskennis van mechanica, elektriciteit, fysica, elektronica, metaalkunde, warmtebehandeling, hydraulica, pneumatica en informatica het kunnen lezen en interpreteren van technische documentatie en informatie van de constructeurs, fabrikanten en leveranciers goede kennis van materiaalsoorten, kunststoffen, lakproducten en polymerisatietechnieken de techieken voor het storingzoeken en repareren van voertuigen goede kennis van montage-, reparatie- en afsteltechnieken van onderdelen, aansluittechnieken; banden, velgen en bolling, ophangingen en stuursystemen en remsystemen goede kennis van de technische reglementering inzake voertuigen en de keuringsnormen goed gebruik en onderhoud van alle apparatuur en gereedschap evenals van spuitgereedschap en -installaties. De sectorale beroepskennis 1 goede kennis van : Startersgids Garagist p. 13

14 mechanica, elektriciteit, elektronica, hydraulica en pneumatica, krachten- en drukleer, voertuigtechniek, nieuwe technologieën en complexe mechanische, hydraulische en pneumatische systemen, luchtdruksystemen en luchtdruk-reminstallaties, micro-elektronische stuur- en regelsystemen, elektromotoren en verbrandingsmotoren, metaalbewerking en lassen : 2 het kunnen a) correct gebruiken en onderhouden van apparatuur en gereedschap; b) lezen en interpreteren van elektrotechnische, hydraulische en pneumatische schema s; c) afleveringsklaar maken, toelichten en demonstreren van de werking van voertuigen en machines aan een klant; d) uitvoeren van volledige onderhoudsbeurten volgens de richtlijnen van de constructeur; e) opstellen van een volledige diagnose voor reparatie ter plaatse of in de werkplaats; f) controleren en herstellen van koelkringen en hydraulische en pneumatische kringen; g) demonteren, monteren, repareren, vervangen en afstellen van componenten; h) volledig reviseren van voertuigen en heftoestellen; i) uitvoeren van laswerken en repareren van breuken; j) vervangen en uitbalanceren van wielen en banden. Bewijs van de sectorale beroepskennis Via akte 1. akten met betrekking op motorvoertuigenmechanica, uitgereikt door : a) het voltijds secundair onderwijs na het beëindigen van het derde jaar van de derde graad, alsook het buitengewoon onderwijs van de opleidingsvorm 4 dat hiermee gelijkwaardig is; b) het onderwijs voor sociale promotie en het volwassenenonderwijs, waarvan het niveau minstens gelijkwaardig is met de derde graad van het voltijds secundair onderwijs; c) het deeltijds beroepsonderwijs, in het kader van een voltijds engagement en op voorwaarde dat de lessen en de werkervaring met succes werden doorlopen; d) het middenstandsonderwijs, met name de opleiding tot ondernemingshoofd; e) het hoger onderwijs 4. het diploma van master in de ingenieurswetenschappen; 5. het getuigschrift van de centrale examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 6. een of meer titels van beroepsbekwaamheid met betrekking op de sectorale beroepsbekwaamheid voor de motorvoertuigen met een massa van meer dan 3,5 ton, uitgereikt in overeenstemming met de regelingen van een Gemeenschap of een Gewest. Via praktijkervaring Minimumleeftijd : 18 jaar. Binnen laatste 15 jaar : - hoofdberoep of voltijds en effectief : 3 jaar - nevenberoep of deeltijds : 5 jaar In volgende hoedanigheden of combinaties : Startersgids Garagist p. 14

15 - geschoolde arbeider in de zin van de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst, bediende in een leidende of technische functie of zelfstandige helper in de zin van de regelingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen; - arbeider met een leidinggevende functie in een openbare dienst of handelsonderneming die de activiteit voor eigen rekening uitoefent; - zelfstandig ondernemer; - bedrijfsleider zonder arbeidsovereenkomst. Startersgids Garagist p. 15

16 Basiskennis bedrijfsbeheer Iedereen die zich als handelaar wil inschrijven in de KBO moet bij de inschrijving over voldoende kennis van het bedrijfsbeheer beschikken. Dit bewijs kan geleverd worden door een vroeger afgeleverd (vestigings-) attest, door een diploma of door beroepspraktijk. Het bedrijfsbeheer kan bewezen worden door voorlegging van volgende akte of diploma: getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer; diploma van hoger onderwijs; getuigschrift van een erkende versnelde cursus bedrijfsbeheer (128 uur); getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer uitgereikt door de centrale examencommissies; akten die volgens internationale verbintenissen gelijkwaardig zijn met de bovengenoemde. De volgende akten worden aanvaard indien behaald vóór 30 september 2000: getuigschrift van hoger algemeen, kunst- of technisch secundair onderwijs (volledig leerplan); getuigschrift van hoger BSO afdeling handel, boekhouding of verkoop (volledig leerplan); diploma of getuigschrift van het onderwijs voor sociale promotie; de vroeger bekomen attesten bedrijfsbeheer. Ook praktijkervaring kan ter staving worden ingeroepen. De praktijkervaring moet aangetoond worden in de loop van de vijftien jaren vóór de aanvraag tot inschrijving. De praktijkervaring omvat minstens: drie jaar als ondernemingshoofd in hoofdberoep een handelszaak of ambacht hebben gevoerd (vijf jaar bijberoep); vijf jaar als zelfstandig helper van een ondernemingshoofd; vijf jaar als bediende in een leidinggevende functie. Tot slot kan de beheerskennis ook aangetoond worden door de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de zelfstandige, (voor de niet wettelijk samenwonenden geldt de voorwaarde dat ze al minstens 6 maanden samenwonen), de zelfstandige helper (beperkt tot familieverband in de derde graad), of de werknemer die belast wordt met het dagelijks beheer. In een vennootschap is de aangestelde het orgaan van (dagelijks) bestuur. Volgende personen moeten de basiskennis bedrijfsbeheer niet aantonen: de overlevende echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner (gewone samenwonende: minstens 6 maanden samenwonend) of meewerkende echtgenoot die de onderneming overneemt bij overlijden van het ondernemingshoofd; de overnemer van een onderneming gedurende één jaar volgend op de overname; de kinderen van een overleden ondernemer zijn gedurende 3 jaar vrijgesteld. Bij minderjarige kinderen, begint de termijn van 3 jaar te lopen vanaf hun 18e verjaardag. Startersgids Garagist p. 16

17 Milieuvergunning Voor wie? Als u "hinderlijke" activiteiten ontplooit moet u een milieuvergunning aanvragen. Of een activiteit als hinderlijk wordt beschouwd, kan worden afgeleid uit een indelingslijst (bijlage 1 van VLAREM I) die in de toepasselijke wetgeving is opgenomen. Welke vergunning? De hinderlijke ondernemingen worden ingedeeld in 3 klassen. Een milieuvergunning van klasse 1 moet aangevraagd worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar u uw werkzaamheid uitoefent. Een milieuvergunning van klasse 2 bekomt u bij het College van burgemeester en schepenen. Voor een onderneming van klasse 3 volstaat een eenvoudige melding op het gemeentehuis. Onder welke klasse uw onderneming valt, hangt onder meer af van het vermogen van de installaties, de hoeveelheid afvalwater dat u loost, de ligging (gewestplan) waar uw onderneming gevestigd is enz... Startersgids Garagist p. 17

18 Standaardgarages en carrosseriebedrijven Recent werden de integrale milieuvoorwaarden voor garages en carrosseriebedrijven ingevoerd. Deze maatregel betekent een totale nieuwe benadering van de Vlarem-reglementering: alle milieuvoorwaarden voor kleinschalige garages worden in één pakket gebundeld, zodat men niet langer de volledige wetgeving moet doornemen om te weten welke milieuvoorwaarden van toepassing zijn op de onderneming. De omschrijving van standaardgarages en carrosseriebedrijven is terug te vinden onder de nieuwe rubriek 15.5: De standaardinrichting moet ten minste één van de volgende onderdelen bevatten: werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen met gebruik van maximum 4 schouwputten of hefbruggen, wanneer het bedrijf volledig of gedeeltelijk gelegen is in een gebied ander dan industriegebied, respectievelijk maximum 10 schouwputten of hefbruggen, wanneer het volledig in industriegebied gelegen is installaties voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kw tot en met 25 kw, wanneer het bedrijf volledig of gedeeltelijk gelegen is in een gebied ander dan industriegebied, respectievelijk van 5 kw tot en met 60 kw, wanneer het volledig in industriegebied gelegen is Bijkomend mag de standaardinrichting uitsluitend één of meer andere activiteiten uitvoeren, welke samen met hun bovendrempels opgesomd zijn onder rubriek Hierbij gaat het o.a. over het lozen van afvalwater, vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren, opslagplaatsen voor gassen, stookinstallaties, installaties voor het mechanisch behandelen van metalen, De garages die voldoen aan deze omschrijving, worden beschouwd als standaardgarage en vallen als gevolg daarvan onder klasse 3. Een melding op het gemeentehuis volstaat om de exploitatie te starten. Andere garages en carrosseriebedrijven Komen er op het bedrijf andere activiteiten voor dan deze opgesomd onder rubriek 15.5, of worden één of meerdere van de bovendrempels overschreden, dan voldoet het bedrijf niet aan de definitie van een standaardgarage. Voor deze bedrijven blijft de oude regelgeving gelden: de hele Vlarem-wetgeving moet doorlopen worden om te bepalen welke vergunningsplichtige activiteiten op het bedrijf voorkomen. De klasse van het bedrijf in zijn geheel, wordt bepaald door de klasse van de meest hinderlijke activiteit die op het bedrijf plaatsvindt. Hieronder worden de belangrijkste hinderlijke activiteiten, eigen aan garages of carrosseriebedrijven, opgesomd: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen Klasse Al dan niet overdekte ruimte waarin gestald worden: - 3 t.e.m. 25 auto s en aanhangwagens, andere dan personenwagens 3 Startersgids Garagist p. 18

19 - meer dan 25 auto s en aanhangwagens, andere dan personenwagens Werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen met max 1 schouwput of brug Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden), met gebruik van: 10 schouwputten of hefbruggen, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied 4 schouwputten of hefbruggen, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens: volledig gelegen in industriegebied volledig of gedeeltelijke gelegen in een gebied ander dan industriegebied, waarin: o minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen o 10 en meer voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen Afvalstoffen Opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen, met een opslagcapaciteit van: - max 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten; - meer dan 25 ton of 25 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen tot max 100 ton of 100 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten alsook: o max 100 ton of 100 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen die wel nog vloeistoffen en/of andere gevaarlijke onderdelen bevatten - meer dan 100 ton of 100 voertuigwrakken of afgedankte voertuigen Gevaarlijke stoffen Opslagplaatsen voor olie met een totaal inhoudsvermogen van: l tot en met l - meer dan l tot en met l - meer dan l Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen - Inrichtingen voorzien van een filterinstallatie met gebruik van actieve kool voor de adsorptie van de afvalgassen of een gelijkwaardige installatie, alsmede inrichtingen waar uitsluitend bedekkingsmiddelen met minder dan 150 g VOS/l worden aangebracht, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: o 5 kw tem 60 kw, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied o 5 kw tem 25 kw, wanneer de inrichtingen volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied o meer dan 60 kw tem 200 kw, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied o meer dan 25 kw tem 200 kw, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied o meer dan 200 kw - Inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een max gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: o 5 kw tem 60 kw, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied o 5 kw tem 25 kw, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied o meer dan 60 kw tem 200 kw, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied o meer dan 25 kw tem 200 kw, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is Startersgids Garagist p. 19

20 gelegen in een gebied ander dan industriegebied o meer dan 200 kw - Inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere dan onder sub a) en sub b) bedoelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: o 5 kw tem 25 kw, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied o 5 kw tem 10 kw, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied o meer dan 25 kw tem 200 kw, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied o meer dan 10 kw tem 200 kw, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied o meer dan 200 kw Accumulatoren (gebruik van): - vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kw Gassen Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijke waterinhoudsvermogen van: 300 l tot en met 1000 l meer dan 1000 l tot en met l meer dan l Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste recipiënten met een gezamenlijke waterinhoudsvermogen van: Tot en met 3000 l Meer dan 3000 l tot en met l meer dan l Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek , en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kw tot en met 200 kw, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 5 kw tot en met 10 kw, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied meer dan 10 kw tot en met 200 kw wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied meer dan 200 kw Startersgids Garagist p. 20

21 Andere vergunningen Commerciële platen: proefrittenplaten en handelaarsplaten Proefrittenplaten zijn platen die toegekend worden aan een koetswerkmaker of hersteller van motorrijtuigen of aanhangwagens, constructeurs of bouwer van motorrijtuigen of aanhangwagen of detailhandelaars. De platen kunnen gebruikt worden om na montage of herstelling de voertuigen af te stellen of hun goede werking na te gaan, voor een demonstratie, voor de overbrenging van een voertuig naar een plaats van inschrijving of van aankoop, om ze voor te rijden bij een instelling belast met de controle van de in verkeer gebrachte voertuigen of om ze voor te rijden van proefnemingen. Een handelaarsplaat wordt toegekend aan de instructeur of bouwer van motorvoertuigen of aan de detailhandelaar van voertuigen waarvan zij eigenaar is. Wegens de aard van hun beroep gebruikten zij afwisselend dikwijls meerdere voertuigen en zouden zij voor elk van die voertuigen verkeersbelasting moeten betalen. Een handelaarsplaat bestaat uit de letter Z gevolgd door twee andere letters. Bij een proefrittenplaat zijn de twee eerste letters ZZ. De achtergrond is wit met groene letters. Er wordt tevens een zelfklevend vignet met vermelding van het jaartal opgekleefd op de specifiek daarvoor voorziene plaats. De commerciële platen moeten aangevraagd worden bij de Dienst Inschrijving Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, mits een groen formulier van "Aanvraag om inschrijving onder commerciële plaat" (fiscale zegel van 12,5 euro), vergezeld van: Een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (enkel wanneer bij raadpleging door het DIV blijkt dat uw KBO-gegevens niet in orde zijn); Een attest van de BTW-controle (max. 30 dagen oud). Verkoop op afbetaling Natuurlijke personen of rechtspersonen die gewoonlijk, hoofdzakelijk of bijkomstig en in welke vorm ook verkopen op afbetaling toestaan, moeten daarvoor erkend zijn door de Minister van Economische Zaken. De aanvraag tot erkenning gebeurt op een voorgeschreven formulier dat aan de betrokken dienst overhandigd moet worden. Men heeft te doen met een verkoop op afbetaling van zodra de prijs niet onmiddellijk bij het leveren van het goed moet voldaan worden maar er betaald kan worden in 4 termijnen. Alarminstallaties in wagens De plaatser van alarminstallaties heeft daarvoor geen bijzondere vergunning nodig. De alarminstallatie zelf moet wel erkend zijn opdat een diefstalverzekering aanvaard zou zijn. Startersgids Garagist p. 21

22 Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) Elke natuurlijke of rechtspersoon die met een handelsactiviteit wil starten moet zich laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze inschrijving gebeurt via de ondernemingsloketten. Zij kennen het uniek ondernemingsnummer toe, dat in de plaats komt van het vroegere handelsregisternummer. Dit uniek ondernemingsnummer wordt gebruikt in alle verdere correspondentie met de overheid. ACERTA ondernemingsloketten Antwerpen-Wilrijk Groenenborgerlaan 16 Tel Aalst Leo de Béthunelaan 100/104 Tel Brugge-Assebroek Baron Ruzettelaan 5 bus 2 Tel Brussel Bureau & Design Center, Heizel Esplanade PB 65 Tel Dendermonde Noordlaan 148 Tel Gent Opgeëistenlaan 8/201 Tel Hasselt Kunstlaan 16 Tel Kortrijk Nijverheidskaai 3 bus 11 Tel Leuven Diestsepoort 1 Tel Lier Berlaarsesteenweg 39/1 Tel Mechelen Battelsestwg. 455 A1 Tel Oostende Vijverstraat 47 Tel Roeselare Clinton Park Ter Reigerie 11 Tel Sint-Niklaas Industriepark Noord 27 Tel Turnhout Patersstraat 100 Tel Inschrijven via uw boekhouder of accountant Acerta heeft een samenwerkingsakkoord met een groot aantal accountants en boekhouders. Ook zij kunnen uw beginnende zelfstandige of de startende onderneming begeleiden. Ze hebben toegang tot de on-line kennistools over de vestigingswetgeving en kunnen uw gegevens verzamelen en overmaken aan Acerta Ondernemingsloket voor de inschrijving in de KBO. Bij de inschrijving bezorgt u ons volgende documenten: identiteitskaart; Startersgids Garagist p. 22

23 bewijs basiskennis bedrijfsbeheer, vergezeld van een bewijs van beroepskennis indien het om een gereglementeerd beroep gaat; indien u vreemdeling is: bewijs van inschrijving in vreemdelingen- of bevolkingsregister, kopie van de beroepskaart (indien reeds in uw bezit); bij ambulante handel: de vergunning (indien reeds in uw bezit); bankrekeningnummer; adressen van de vestigingseenheden; bij de oprichting van een vennootschap: oprichtingsakte (na neerlegging bij de griffie). Kostprijs De inschrijvingen of wijzigingen waarop dit tarief van toepassing is betreffen: - de begin- of stopzettingsdatum van de onderneming of van een vestigingseenheid; - de economische activiteiten; - de personen die de ondernemersvaardigheden bewijzen; - de lokalisatie van een vestigingseenheid. Het eenheidstarief bedraagt 82,50 euro per (vestigings-)eenheid en geldt voor alle ondernemingsloketten! De inschrijving van de eerste vestigingseenheid is inbegrepen in de eerste inschrijving; er is geen bijkomende betaling voor verschuldigd. Dat is wel het geval als een tweede vestigingseenheid wordt ingeschreven, meteen bij de eerste inschrijving in de KBO of later. Indien een onderneming zich aanbiedt om verschillende wijzigingen aan te brengen, moet ze maar éénmaal 82,50 euro betalen. Dit geldt niet als ze bij dezelfde gelegenheid een vestigingseenheid laat inschrijven. In dat geval betaalt ze 82,50 euro voor de wijzigingen en 82,50 euro voor de inschrijving van de vestigingseenheid. De onderneming betaalt niets voor ambtshalve wijzigingen en voor de overige verificaties of wijzigingen die horen bij de inschrijving in de KBO als handels- of ambachtsonderneming. Het tarief van de eerste inschrijving is ook van toepassing wanneer een handelszaak wordt overgenomen en wanneer iemand van wie de inschrijving was doorgehaald, zijn of haar handelszaak terug wil inschrijven in de KBO. Voor de uittreksels bedraagt het tarief 12,00 euro (BTW inbegrepen) + 12,00 euro per bijkomende vestigingseenheid. Het tarief voor een uittreksel bestemd voor het buitenland (apostille) bedraagt 20,00 euro (excl. BTW) + 20 euro (excl. BTW) per bijkomende vestigingseenheid. Startersgids Garagist p. 23

24 Sociaal Statuut en sociale bijdragen Aansluiten Verplichte aansluiting Een zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage. Binnen welke termijn aansluiten? De aansluiting is verplicht ten laatste op de dag van de start van de beroepsactiviteit. De starter moet ook al zijn beroepsactiviteiten onmiddellijk laten registreren in de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). U kunt voor beide verplichtingen terecht bij Acerta. Bijdragen voor een starter Als beginnende zelfstandige kent het sociaal verzekeringsfonds uw nettoberoepsinkomen nog niet en betaalt u voorlopige bijdragen, berekend op een forfaitair geschat inkomen van ,43 euro. Ongeveer twee jaar later deelt de fiscus uw beroepsinkomen mee aan het sociaal verzekeringsfonds. Op dat ogenblik worden uw sociale bijdragen definitief berekend en moet u het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen bijbetalen. Als uw inkomsten hoger blijken te liggen dan het forfaitair inkomen waarop de voorlopige bijdragen zijn berekend en die u gedurende de eerste drie volledige jaren heeft betaald, moet u bijbetalen. Zijn de inkomsten lager, dan krijgt u het teveel terugbetaald. Uw bijdragen worden dan geregulariseerd. Dit systeem van herziening geldt voor de eerste 3 volledige jaren van de zelfstandige activiteit, eventueel verlengd met de kwartalen van het eerste onvolledige jaar. Een onvolledig jaar is een jaar met minder dan 4 kwartalen aansluiting. Vanaf 2015 worden de bijdragen van het eerste onvolledige kalenderjaar van aansluiting definitief berekend op het inkomen van dit onvolledig jaar zelf. Maar vooraleer het sociaal verzekeringsfonds de bijdragen van dit onvolledige jaar regulariseert, wordt dit inkomen omgerekend op jaarbasis. Dit gebeurt via de volgende formule: Inkomen X 4 : aantal kwartalen onderwerping Voorbeeld: U betaalt in 2016 een voorlopige bijdrage op uw inkomen van Deze bijdrage zal geregulariseerd worden op het inkomen van 2016, maar u stopt als zelfstandige op 30 juni Het bijdragejaar 2016 telt maar 2 kwartalen activiteit en u hebt in dat jaar een beroepsinkomen van Startersgids Garagist p. 24

25 euro. Voor de regularisatie van de bijdragen van 2016 wordt dit inkomen verdubbeld naar euro. Hoeveel betaalt u per kwartaal bij Acerta? (inclusief administratiekosten 3,05 %) Vanaf het vierde jaar Vanaf 2015 betaalt u vanaf uw vierde volledige jaar als zelfstandige opnieuw voorlopige bijdragen, maar deze worden berekend op basis van uw netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Uw voorlopige bijdrage voor 2015 wordt dus berekend op basis van uw beroepsinkomen van Dit beroepsinkomen wordt eerst geïndexeerd met 2,82748 %. Op dit geïndexeerde inkomen wordt het bijdragepercentage dat voor u geldt, toegepast. Nadien worden deze voorlopige bijdragen geregulariseerd op het netto beroepsinkomen van het lopende jaar. Dit gebeurt van zodra de fiscus dit inkomen doorgeeft aan het sociaal verzekeringsfonds. Dit is ongeveer twee jaar later. Startersgids Garagist p. 25

26 Hoeveel sociale bijdragen betaalt u op uw beroepsinkomen van 2015? In de volgende tabel vindt u de sociale bijdrage die u moet betalen op uw beroepsinkomen van Bij de herziening moet u het verschil betalen tussen de definitieve en de voorlopige bijdrage. Startersgids Garagist p. 26

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie