Financiële richtlijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële richtlijnen 2014 2016"

Transcriptie

1 Financiële richtlijnen Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten, p de pmerkingen van de vrbije cntrles dr DGD en p de budgettabellen vr de prgramma-aanvraag Algemeen Een frmat zals dat van het vrige MJP zal wrden aangeleverd. Let erp alle werkbladen zrgvuldig in te vullen. We zullen elk jaar k zrgen vr twee reeksen van lgement en per diem vergedingen, nl van 1 januari tt 31 maart, en van 1 april tt 31 december. Dit m misverstanden te vermijden bij zendingen die tijdens de eerste drie maanden plaats vinden. Het jaarverslag wrdt in 2015 p 30 april verwacht bij DGD. Dit betekent dat jullie verslag ten laatste p 15 februari p VVSG met zijn. Prbeer dus z krt mgelijk p de bal te spelen met de pvlging van jullie plan en het pvragen van facturen. Wacht niet tt januari 2015, maar maak een maandelijkse tussenstand met tegeznden facturen. Indien de partner geen analytische bekhuding heeft, dan meten financiële dagbeken wrden bijgehuden vr het beheer van het prgramma. Zrg vr cherentie tussen de uitgaven, de planning en het narratief verslag. Als activiteit spreekt ver een vrming vr jeugdwerkers en bij de uitgaven staat de plaatsing van een afsluiting bij deze activiteit, dan met je aantnen welke de link is tussen deze uitgave en de activiteit. Als in het narratief verslag bij een activiteit staat dat deze niet werd uitgeverd, maar er zijn tch uitgaven vr, dan klpt er iets niet. 2 Chrngram Duid aan tijdens welke maanden je met bepaalde activiteiten bezig was (x) en waar van tepassing wanneer ze werden vltid (v). Vr activiteiten die niet werden uitgeverd geef je vldende mtivatie in je narratief verslag. 3 Budget per activiteit: specifieke delstelling tussentijds resultaat activiteit Budgetverschuiving van maximaal 15% (tt ) van de rsprnkelijk gedgekeurde begrting kan znder testemming van DGD tussen verschillende tussentijdse resultaten. We hadden een uitzndering verkregen in het vrige prgramma m dit p een hger niveau (specifieke delstelling) te den, maar vrlpig is het vr dit prgramma ng niet 7 mei /8

2 tegestaan. Dit werkblad zal aan de hand van frmules verbnden wrden met het werkblad bewijsstukken en autmatisch wrden ingevuld. Indien men meer dan 15% f meer dan wil verschuiven, heeft men de testemming ndig van DGD en dient men een fficiële aanvraag tt budgetwijziging in. Hiervr zullen frmats ter beschikking zijn. Na 30 september wrden geen verschuivingen meer tegestaan. 4 Budget per srt: Investering Werking Persneel Ok dit werkblad zal autmatisch wrden ingevuld aan de hand van frmules gelinkt aan het werkblad bewijsstukken. Er zullen bij srten ksten slechts 3 rubrieken zijn: Investeringen, Werking en Persneel. Werking zal verder wrden nderverdeeld in peratinele kst, zending en vrming. De verdracht van budget kan vr 15% tt maximaal van de rsprnkelijk gedgekeurde begrting - tussen de 3 hfdrubrieken. Binnen werking kan men vrij verschuiven tussen peratinele kst, zending en vrming. Overdracht van budget met altijd gemtiveerd wrden in het narratief verslag. Indien men meer dan 15% f meer dan wil verschuiven, heeft men de testemming ndig van DGD en dient men een fficiële aanvraag tt budgetwijziging in. Hiervr zullen frmats ter beschikking zijn. Na 30 september wrden geen verschuivingen meer tegestaan. Grte facturen mgen niet pgesplitst wrden in kleinere facturen m een marktbevraging te mzeilen. Dit is drzichtig. Kstensrten: Investeringen: duurzame gederen met een levensduur van meer dan één jaar EN een eenheidswaarde hger dan 300 (excl BTW) Elke investering met fficieel wrden vergedragen aan de partner via een cntract van verdracht/vername van eigendm. Dit dcument wrdt als bijlage tegevegd aan het jaarverslag. VVSG heeft hiervr een frmat ter beschikking. Bij aanvang van het MJP wrdt reeds vrzien welke investeringen zullen wrden verkregen bij de uitvering van het MJP Bij aankp van mtrvertuigen met het chassisnummer wrden meegegeven. Bij aankp cmputers dient het serienummer vermeld te wrden. Dit m bij cntrle ter plaatse de aankpen te kunnen identificeren. Werking: ksten vr de nrmale werking van de investeringen f vr de aankp van cnsumptiegederen vr gangbaar gebruik. Deze gederen hebben een levensduur van minder dan één jaar OF een eenheidswaarde van minder dan 300 (excl BTW) Werkingsksten zijn ten gunste van de partner en wrden in partnerland uitgegeven. Uitznderingen wrden fatsenlijk verduidelijkt en gerechtvaardigd in MJP en JV 7 mei /8

3 Alle uitgaven wrden gerechtvaardigd dr een factuur f uitgaven bn die duidelijk weergeven wie de aankp det, wie de leverancier is, het bedrag, de datum, en een duidelijke mschrijving van de gederen/diensten, een btw-nummer, een factuurnummer. Wanneer dit niet kan, met dit duidelijk gemtiveerd wrden, maar in principe wrden geen uitznderingen tegestaan. Vrmingen: alle uitgaven dienen gestaafd te wrden dr facturen f rechtvaardigingsstukken. Aanwezigheidslijsten getekend dr de deelnemers zijn ndzakelijk. Vrmingen wrden vldende tegelicht en gedcumenteerd in het narratief verslag. Zendingen: mvatten verplaatsingen, verblijf, per diem en andere gerelateerde ksten zals inentingen en visum. Per diem wrdt tegekend vr elke vlledige zendingsdag met inbegrip van de dag van vertrek. De dag van terugkeer in België wrdt niet meegeteld. Wanneer een per diem wrdt uitbetaald, wrdt dit bedrag verminderd met: 15% indien ntbijt inbegrepen is in de prijs van het htel 35% indien middagmaal inbegrepen is in de prijs van het htel 45% indien het avndmaal is inbegrepen in de prijs van het htel 5% indien kleine ksten zijn inbegrepen in de prijs van het htel Dit geldt k wanneer die dag catering werd vrzien en als kst werd ingebracht. (vb bij een vrming waarp de persn k aanwezig was) Indien het per diem gebaseerd is p de werkelijke uitgaven, dan maakt u een nta met daarp de bedragen van de dagelijkse uitgaven znder de bewijsstukken te te vegen en u deelt het ttaal dr het aantal dagen en het aantal persnen. Maak hierbij k een lijst van de namen en functies van deze persnen en zrg dat we deze namen kunnen terugvinden p facturen van vliegtickets en htels. Deze afrekening wrdt ndertekend dr de NZ-ambtenaar. Bij vliegtuigtickets met de factuur en de al f niet elektrnische instapkaart van de heen- en terugvlucht(en) vrgelegd kunnen wrden als bewijs van uitgaven. De namen van de passagiers meten p de factuur staan. Ok p de htelfactuur meten de namen staan van de persnen die er vernacht hebben, en ver heveel nachten het precies gaat. Indien het ntbijt is inbegrepen, denk dan aan de vermindering van het per diem (zie bven). 7 mei /8

4 Men maakt zveel mgelijk gebruik van het penbaar verver. Er zijn duidelijke referentietermen ndig bij elke zending. Veg k een zendingsverslag te. Persneel: ksten inzake verlning van persnen die dr een vereenkmst f cntract gebnden zijn aan de partner in het Zuiden. Het bedrag kan niet hger liggen dan de geldende barema s in het partnerland. Bij uitbetalingen van lnen is een verzicht ndig met de vlgende gegevens: maand naam functie ln - eventuele pmerking handtekening vr ntvangst (bij vrkeur) 5 Indicatren Vul jaarlijks in hever het staat met de indicatren. matig f 20% is niet vldende. Gebruik vlzinnen. 6 Inventaris Alle investeringen wrden hier samen gezet. Verwijs k naar het nummer van de bewijsstukken, zdat de ttaalkst traceerbaar is. 7 Bewijsstukken Vul het werkblad zrgvuldig in. Zrg ervr dat je het bedrag alsk de datum van de factuur nauwgezet verneemt. Vr alle duidelijkheid rden je z dat uitgaven die bij elkaar hren, nder elkaar staan. Liefst zveel mgelijk chrnlgisch. Vrbeeld: bij een zending zet je aankp tickets (met daaraan de barding passes gehecht), lgement, ksten inentingen, visum, per diem, verver nder elkaar. Bij een vrming hren vb verver, drank, maaltijd, lesgever, bendigdheden, etc. Geef een duidelijke mschrijving per bewijsstuk. Vrbeeld: bij tickets k de naam van de passagiers vermelden in de lijst en de peride van de zending. In de klm bemerkingen kan eventueel extra uitleg staan, m de uitgave beter te kaderen. Dit maakt de cntrle gemakkelijker. Je kan eventueel k verwijzen naar een bepaalde bijlage waar meer uitleg staat. Wanneer slechts een deel van een factuur wrdt pgenmen, vermeld dit dan duidelijk p de factuur, en leg k uit he de rest van de factuur wrdt geregeld. Als een factuur wrdt betaald dr verschillende subsidiegevers met dit duidelijk p de riginele factuur wrden geschreven, zdat het rigineel later niet in zijn geheel bij een andere subsidiegever kan wrden ingegeven. Sla geen nummers ver. Prbeer geen rijen te wissen f te kpiëren. Dit kan de samenhang van de frmat in het gedrang brengen. Als er meerdere facturen gebundeld zijn vr één activiteit, dan met daar een verzichtsblad wrden bijgevegd. De unieke cde verwijst dan naar het vrblad in plaats van naar de factuur. De facturen krijgen vervlgens k een vlgnummer vb 7 mei /8

5 WER28.1, WER28.2 Deze nummers vermeld je k p het vrblad, met daarnaast het bijhrende bedrag. Z kan achteraf nagekeken wrden f alles crrect werd ingevuld. Aanvaardbaarheid: een uitgave is slechts aanvaardbaar als ze in de gedgekeurde begrting van het prgramma vrzien is en als ze Gestaafd wrdt met een rigineel verantwrdingsstuk (geen pr frmafactuur). Gevlg: het verlies van het riginele verantwrdingsstuk maakt dat de uitgave niet aanvaard kan wrden. Identificeerbaar en cntrleerbaar is. Op htelfacturen dient duidelijk de naam te staan van wie er vernacht heeft. Vr vliegreizen zijn de factuur met de namen van de passagiers alsk ALLE BOARDING PASSES verplicht. Werkelijk gemaakt werd tijdens de peride vrzien in het subsidiebesluit Opgenmen is in de bekhuding in Nrden en/f Zuiden Niet vlledig ten laste is van één f meer andere dnren Vldet aan de minimale reglementaire vrmvereisten. Andere fundamentele principes: Bij vrmingen zijn ndertekende aanwezigheidslijsten vereist. Bij aankp van gemtriseerd vertuig is een chassisnummer vereist. Aankpen gebeuren bij vrkeur in het partnerland Lkale expertise geniet de vrkeur Niet subsidieerbare uitgaven: Er is een lange lijst van uitgaven die niet dr de subsidiegever wrden terugbetaald. Je vindt ze nder nr11 8 Wisselkersen Werkwijze wisselkers berekening: - Werkjaar 1: per geldtransfer Brut wat van de Belgische rekening is afgegaan in EUR (a) Nett wat er p de lkale rekening is gekmen in lkale munt (b) Dus bankksten van de transfers reeds verwerkt in wisselkersberekening Gewgen gemiddelde wisselkers: (Σa) / (Σb) - Werkjaar 2 en vlgende: Idem als werkjaar 1 MAAR: het sald in lkale munt dat ng p de lkale rekening staat mee waarderen aan gewgen gemiddelde wisselkers van vrig werkingsjaar Denk eraan k de vakken in te vullen waar de munteenheid in kmt. Als bewijs van de wisselkersen bezrg je de bankuittreksels van de verschrijving naar de partner, met daarp k de vermelding van de bankksten/transferksten. Ok een bankuittreksel van de ntvangende bankrekening is ndig m te bewijzen wat de tegenwaarde van elke strting is in de lkale munt. Zrg bij een verschrijving vr een duidelijk traceerbare mededeling: FP GEMEENTENAAM 7 mei /8

6 Vr uitgaven met visa-kaart kan je de wisselkers p het visa-uittreksel ingeven, mits teveging van dit uittreksel. Dit hef je niet p te nemen in het werkblad wisselkersen Gebruik van OANDA website is niet langer tegestaan! 9 Overdracht saldi Dit werkblad zal autmatisch wrden ingevuld aan de hand van frmules gelinkt aan het werkblad bewijsstukken. Het geeft je een verzicht van de gedane uitgaven, het ng beschikbare sald en het bedrag waarver je het vlgende werkjaar kan beschikken. Dit bedrag dien je te gebruiken bij je activiteitenplanning vr het vlgende jaar. De dit nauwgezet. 10 Per diem en lgementvergeding Hier zal je vrtaan twee tabellen vinden. Die van het vrbije jaar, die ng geldig is tt 31 maart en die van het lpende jaar, geldig vanaf 1 april. Let erp wanneer je een zending in het vrjaar plant. 11 Niet subsidieerbare uitgaven (NSU) zijn uitgaven die je wel mag maken maar waarvr de subsidiegever niet tussenkmt. Het gaat m vlgende uitgaven: Uitgaven m het juridische statuut van de rganisatie (N f Z) te behuden audit partner Zuiden (vr deel van het prgramma valt deze kst p beheerskst VVSG) Representatieksten, uitgaven vr sciale activiteiten, vr ceremnies en festiviteiten Uitgaven met het g p de beperking van de persnlijke verantwrdelijkheid als gede huisvader Uitgaven mbt schadelsstelling nav schadegeval vrtvleiend uit burgerlijke aansprakelijkheid Juridische diensten ingeval van rechtszaak Zitpenningen Certificaten Uitgaven vr fndsenwerving Bijdragen en giften aan andere verenigingen Prfessinele financiële diensten m inkmsten van partners te verhgen Investeringen met als del het patrimnium te verhgen en niet m prgramma uit te veren 7 mei /8

7 Dubieuze schuldvrderingen (werkelijke f geschatte verliezen, ingevlge nietinvrderbare tegeden en andere vrderingen, alsk de juridische ksten verbnden aan het terugvrderen ervan) Tekrten van andere prgramma s Alle prvisies Waarbrgen en brgtchten Terugvrderbare BTW f andere terugvrderbare taksen Tweedehands materiaal: aankp kan wel verwgen wrden mits vrafgaande testemming en gemtiveerde vraagstelling aan DGD, aankp bij prfessinelen van de sectr, ndersteund dr factuur aan het aangekchte materiaal een garantie verbnden is, er een marktbevraging is gebeurd in dien het bedrag van de aankp meer dan bedraagt (minstens 3 vergelijkbare ffertes ndig) alle bekhudkundige verrichtingen die geen betalingen inhuden directe ksten mbt andere prgramma s, prjecten f activiteiten cntracten vr nderaanneming f cnsultancy vr essentiële taken in het prgramma die tt de cre business hren van de partner (N en Z) Facturen van andere VZW s vr gederen en diensten die reeds dr een dnr werden gesubsidieerd Onderverhuring van allerlei aard aan zichzelf Uitbesteding via diensten- f cnsultancycntracten aan eigen persneelsleden Hnraria vr cnsultancy bven 500 per effectief gepresteerde werkdag (exclusief BTW) (gezndheidsindex van juli vrig jaar tevegen) (Vr 2014 is dat 121, wrdt dus 605). Opdrachten en aankpen van meer dan (excl BTW) waarvr geen prijsffertes werden gevraagd Maaltijden, drank, snacks, feestelijkheden. Ten beheve van activiteiten in het Nrden. Vr activiteiten in het Zuiden wrden ze aangenmen indien ze deel uitmaken en ndzakelijk zijn vr deze activiteiten. Aankp van alchlhudende dranken, tabak en afgeleiden Verzekering- en nderhudsksten van vertuigen niet ingeschreven p naam van de partner Gezndheidszrgen, uitgeznderd vaccinaties, niet gedekt dr de specifieke ziekteverzekering Verzekering gewaarbrgd inkmen Opzegvergedingen Ksten vr gesprekken dmv vaste f mbiele telefnie, waarvan het abnnement niet p naam staat van de partner Reizen in eerste klasse f in business class en ksten verbnden aan verlenging van reizen m privéredenen. Persneelspleidingen niet bedeld m de kennis te verbeteren ver een prgramma f die geen betrekking hebben p OS 7 mei /8

8 Taksen en belastingen Aankp/verkp quta CO² 7 mei /8

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie