PHILIPS HD7850/80. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHILIPS HD7850/80. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 PHILIPS HD7850/80 Gebruiksaanwijzing

2 HD7852, HD7850

3 3 1

4 Nederlands 65 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op Maak uw koffiemomenten echt speciaal met SENSEO. Dit unieke systeem combineert de gebruiksvriendelijke Philips SENSEO koffiemachine met de speciaal ontwikkelde Douwe Egberts SENSEO coffee pads, voor koffie met een volle, ronde koffiesmaak en een heerlijk schuimlaagje. De SENSEO Caffè Latte-koffiemachine biedt u heerlijke koffiespecialiteiten met vers opgeschuimde melk. U hebt de keuze uit cappuccino, latte macchiato, caffè latte en de gewone zwarte SENSEO koffie en dat alles met één druk op de knop. Om zeker te zijn van een volle, ronde koffiesmaak, dient u aan het volgende te denken: Vers water Gebruik elke dag vers water. Verse coffee pads Gebruik de SENSEO coffee pads die speciaal door Douwe Egberts voor uw SENSEO koffiemachine zijn ontwikkeld om die volle, ronde smaak te krijgen. De Douwe Egberts SENSEO coffee pads blijven langer vers als u deze in een hermetisch afsluitbaar opbergblik bewaart. Een schone koffiemachine Reinig uw koffiemachine regelmatig (zie hoofdstuk Schoonmaken ). Verwijder na gebruik de gebruikte coffee pad(s). Als u de machine enige tijd niet hebt gebruikt, moet u de machine doorspoelen voordat u deze weer gaat gebruiken (zie De machine doorspoelen in hoofdstuk Schoonmaken ). Nadat u cappuccino, latte macchiato of caffè latte hebt gezet, moet u de melkreservoirunit doorspoelen (zie Doorspoelen na elk gebruik in hoofdstuk Schoonmaken ). Maak het melkreservoir en het deksel grondig schoon als u het melkreservoir diezelfde dag niet meer gaat gebruiken (zie Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag in hoofdstuk Schoonmaken ). Voor de beste resultaten op de lange termijn moet u de machine regelmatig ontkalken volgens de instructies in hoofdstuk Ontkalken. Gebruik altijd een ontkalker op basis van citroenzuur, bijvoorbeeld de ontkalker die speciaal voor SENSEO koffiemachines is ontwikkeld. Gebruik geen blanke azijn om uw SENSEO machine te ontkalken! Deze machine is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor professioneel gebruik. Algemene beschrijving (fig. 1) A Bedieningspaneel 1 Koffiekeuzeknop 2 SENSEO zwarte-koffie-indicator 3 Cappuccino-indicator 4 Latte macchiato-indicator 5 Caffè latte-indicator 6 Clean/Calc-Clean-knop 7 Calc-Clean-indicator

5 66 Nederlands 8 Clean-indicator 9 Indicator voor grote hoeveelheid zwarte koffie 10 Indicator voor gemiddelde hoeveelheid zwarte koffie 11 Indicator voor kleine hoeveelheid zwarte koffie 12 Hoeveelheidkeuzeknop B Hoogte-instelknop voor lekbak C Calc-Clean-functie D Waterreservoir E Lekbak F 1-kops knop q G Lichtringen voor waterniveau H Aan/uitknop met indicatielampje I 2-kops knop qq J Plateau K Melkreservoirhendel L Melkreservoirunit M Melkreservoir N Melkbuis O Melkreservoirdeksel, inclusief opschuimunit P Ontgrendelhendel van melkreservoirdeksel Q Klepje van melkreservoirdeksel R Stoominlaat S Koffietuit T Afdekkap van koffietuit U Waterverdeelschijf V Afdichtring W Hendel van deksel X Koffiecollector Y 2-kops padhouder qq Z 1-kops padhouder q Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Gevaar Dompel de machine nooit in water of een andere vloeistof. Waarschuwing Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van de machine overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de machine aansluit. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Gebruik de machine niet indien de stekker, het netsnoer of de machine zelf beschadigd is.

6 Nederlands 67 Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Let op Breng de machine altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf de machine te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt. De machine mag niet worden gebruikt in combinatie met een transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden. Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond. Laat de machine nooit zonder toezicht werken. Gebruik de machine niet op een hoogte boven 2200 meter NAP. De machine werkt niet bij temperaturen onder 10 C. Spoel voor het eerste gebruik de koffiemachine door met vers water (zie hoofdstuk Voor het eerste gebruik ). Dit is belangrijk, want hierdoor vult de boiler zich en pas dan is de machine klaar voor gebruik. Gebruik de SENSEO machine niet in combinatie met waterontharders gebaseerd op uitwisseling met natrium. Philips raadt u sterk aan deze SENSEO machine iedere 3 maanden te ontkalken. Als de machine niet op tijd en volgens de instructies in hoofdstuk Ontkalken wordt ontkalkt, kan dit leiden tot technische mankementen. Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. azijn). Deze ontkalkers kunnen uw SENSEO koffiemachine beschadigen. Leg uw SENSEO machine nooit op zijn kant. Houd de machine altijd rechtop, ook tijdens het transport. Elektromagnetische velden (EMV) Deze machine voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits de machine op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik U KUNT GEEN KOFFIE ZETTEN ALS U DE SENSEO KOFFIEMACHINE NIET EERST MET WATER HEBT DOORGESPOELD! De knoppen werken pas en het indicatielampje gaat pas knipperen nadat u de koffiemachine met water hebt doorgespoeld. Tijdens het doorspoelen wordt de boiler met water gevuld. Daarna is de koffiemachine klaar voor gebruik. Het doorspoelen van de machine gaat als volgt:

7 68 Nederlands 1 Neem het waterreservoir van de machine af. 2 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine. 3 Zorg ervoor dat het melkreservoir is geplaatst. 4 Beweeg de hendel van het deksel omhoog om het deksel te ontgrendelen. 5 Open het deksel.

8 Nederlands 69 6 Plaats de 1-kops padhouder q of 2-kops padhouder qq zonder pad(s) in de machine. 7 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel. Opmerking: Zorg ervoor dat het deksel goed is vergrendeld. De hendel dient helemaal naar beneden te zijn gedrukt ( klik ). U kunt de machine niet doorspoelen als het deksel niet goed is gesloten. 8 Steek de stekker in een geaard stopcontact. 9 Zet een kom (met een inhoud van minstens 1,5 liter) onder de koffietuit om het water op te vangen. 10 Druk op de aan/uitknop 3. Nadat u de aan/uitknop 3 hebt ingedrukt, branden de lichtringen rondom de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq continu. 11 Druk de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq tegelijkertijd kort in.,, De boiler vult zich met water uit het waterreservoir. Dit kan enige tijd duren (ongeveer 90 tot 150 seconden). De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd. Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten. Onderbreek het doorspoelen nooit. Anders wordt de boiler niet correct gevuld. Opmerking: Als de machine niet goed werkt, herhaalt u de stappen 1 tot en met 11. Onderbreek het doorspoelen niet. 12 Maak de koffietuit, de koffiecollector, de padhouders, het melkreservoir en het melkreservoirdeksel schoon in warm water met wat afwasmiddel of in de vaatwasmachine. Maak het

9 70 Nederlands waterreservoir grondig schoon met warm water en gebruik indien nodig een beetje afwasmiddel. Uw Philips SENSEO koffiemachine is nu klaar voor gebruik. De machine gebruiken Klaarmaken voor gebruik 1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine. Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir. q MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 1 kop SENSEO zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato of caffè latte. qq MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 2 koppen SENSEO zwarte koffie. Met een vol reservoir kunt u 6 grote koppen h, 8 middelgrote koppen g of 10 kleine koppen f SENSEO zwarte koffie zetten. Hierdoor is het niet nodig het waterreservoir elke keer te vullen wanneer u koffie wilt zetten. 2 Druk op de aan/uitknop 3.,, Het indicatielampje knippert wanneer het water wordt opgewarmd. Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.,, De koffiemachine is klaar voor gebruik wanneer het indicatielampje continu brandt en de lichtring rond de 1-kops knop of de 2-kops knop gaat branden.,, Als het indicatielampje snel knippert, bevat het waterreservoir niet genoeg water om één kop koffie te zetten. 3 Beweeg de hendel van het deksel omhoog om het deksel te ontgrendelen. 4 Open het deksel. 5 Plaats eerst de juiste padhouder in de machine. Opmerking: Zorg dat de padhouder schoon is en dat het zeefje in het midden niet verstopt is, bijvoorbeeld met koffiekorrels. Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder en de 1-kops knop q als u één kop SENSEO zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato of caffè latte wilt zetten.

10 Nederlands 71 Gebruik 2 coffee pads in combinatie met de diepere 2-kops padhouder en de 2-kops knop qq als u twee koppen SENSEO zwarte koffie wilt zetten. 6 Plaats vervolgens de SENSEO coffee pad(s) netjes in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden. Opmerking: Gebruik de SENSEO coffee pads van Douwe Egberts die speciaal zijn gemaakt voor uw SENSEO koffiemachine voor een volle, ronde smaak. Opmerking: Zorg ervoor dat de koffie in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld en druk de pad(s) licht aan in de padhouder. Opmerking: Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO machine, omdat de machine hierdoor verstopt raakt. Plaats 1 SENSEO coffee pad in de 1-kops padhouder q. Plaats 2 SENSEO coffee pads in de 2-kops padhouder qq. 7 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel. Zorg ervoor dat de hendel van het deksel helemaal naar beneden is gedrukt ( klik ). Opmerking: U kunt geen koffie zetten als het deksel niet goed is gesloten en de hendel van het deksel niet is vergrendeld. Het melkreservoir vullen Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur (5-8 C) om goed melkschuim te krijgen voor uw cappuccino, latte macchiato of caffè latte. Opmerking: Als u SENSEO zwarte koffie wilt zetten, hoeft u het melkreservoir niet te vullen.

11 72 Nederlands 1 Beweeg de melkreservoirhendel omhoog om de melkreservoirunit te ontgrendelen. 2 Trek de melkreservoirunit naar voren om deze uit de machine te halen. 3 Druk op de ontgrendelhendel van het melkreservoirdeksel (1) en verwijder het melkreservoirdeksel van het melkreservoir (2). 4 Vul het melkreservoir met koude melk die direct uit de koelkast komt (5-8 C) tot het niveau dat nodig is voor de gewenste koffievariant. = de hoeveelheid melk die nodig is om één kop cappuccino te zetten. % = de hoeveelheid melk die nodig is om één kop caffè latte te zetten. õ/ = de hoeveelheid melk die nodig is om één kop latte macchiato of twee koppen cappuccino te zetten. Opmerking: We raden u aan geen rijst- of sojamelk te gebruiken. Deze typen melk produceren geen goed melkschuim. 5 Om het melkreservoirdeksel te bevestigen, drukt u eerst de voorkant van het deksel op de rand van het melkreservoir (1) en dan drukt u de achterkant op het melkreservoir (2). 6 Plaats de melkreservoirunit in de koffiemachine (1) en druk de melkreservoirhendel omlaag (2).

12 Nederlands 73 Zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato of caffè latte zetten Koffievarianten met melk Voor elke koffievariant met melk geldt een apart zetproces: Cappuccino is een heerlijke combinatie van eenderde koffie en tweederde verse, warme melk met een romig schuimlaagje. Als u een cappuccino maakt, wordt uw kop eerst gevuld met warm melkschuim en daarna volgt de sterke zwarte koffie. Dit zorgt ervoor dat de koffie onder de schuimlaag zakt. Latte macchiato is een drank die uit 3 lagen bestaat en die meer melk dan koffie bevat. Als u een latte macchiato maakt, vult de machine uw kop eerst met melk en melkschuim en vervolgens gebeurt er 15 seconden niets. In deze tijd zakt de melk onder het schuim. Vervolgens zet de machine zwarte koffie, die ook onder het schuim zakt, maar boven de melklaag blijft hangen. Caffè latte is een drank met ongeveer evenveel melk als koffie. Als u een caffè latte maakt, wordt uw kop eerst gevuld met koffie, waarna warme melk en een crema-laagje worden toegevoegd. Zwarte koffie of een koffievariant met melk zetten Volg de hieronder beschreven stappen voor het maken van een heerlijke zwarte koffie, cappuccino, latte macchiato of caffè latte. 1 Plaats 1 SENSEO coffee pad in de 1-kops padhouder. Als u zwarte koffie wilt zetten, kunt u ook twee koppen zetten. Wanneer u 2 koppen zwarte koffie wilt zetten, plaats dan 2 SENSEO coffee pads in de 2-kops padhouder qq. Opmerking: U kunt geen twee koppen cappuccino, latte macchiato of caffè latte tegelijkertijd zetten. Opmerking: Wanneer u twee koppen cappuccino wilt zetten, moet u één kop per keer zetten met de 1-kops knop q. 2 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel. Zorg ervoor dat de hendel van het deksel helemaal naar beneden is gedrukt ( klik ). Opmerking: U kunt geen koffie zetten als het deksel niet goed is gesloten en de hendel van het deksel niet is vergrendeld. 3 Druk op de koffiekeuzeknop om de gewenste koffievariant met melk te kiezen. Kies À om SENSEO zwarte koffie te zetten. Kies om cappuccino te zetten. Kies õ om latte macchiato te zetten. Kies % om caffè latte te zetten. 4 Als u voor SENSEO zwarte koffie hebt gekozen, druk dan u op de hoeveelheidskeuzeknop om de gewenste koffiehoeveelheid te kiezen. Wijzigen van de koffiehoeveelheid is tevens van invloed op de sterkte van de koffie. Kies f voor een kleine hoeveelheid zwarte koffie (80 ml). Kies g voor een gemiddelde hoeveelheid zwarte koffie (125 ml). Kies h voor een grote hoeveelheid zwarte koffie (145 ml). Opmerking: Als u een van de koffievarianten met melk hebt gekozen, kunt u de hoeveelheidkeuzeknop niet gebruiken.

13 74 Nederlands 5 Plaats een of twee koppen onder de koffietuit. Draai aan de knop om de hoogte van de lekbak zo in te stellen dat uw kop vlak onder de tuit staat. Tip Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt. De hoeveelheden van de koffievarianten met melk zijn: 160 ml voor cappuccino. 190 ml voor latte macchiato õ. 220 ml voor caffè latte %. Opmerking: De hoeveelheden voor de melkvarianten kunnen variëren afhankelijk van verschillen in melktemperatuur, het type melk, hoe vuil de melkreservoirunit is, enz. 6 Druk op de knop met het aantal koppen SENSEO koffie dat u wilt zetten. Druk op de 1-kops knop q voor één kop. Druk op de 2-kops knop qq voor twee koppen. Opmerking: Als er niet genoeg water is om 2 koppen SENSEO zwarte koffie te zetten of als u een koffievariant met melk hebt gekozen, dan brandt de lichtring rond de 2-kops knop niet. U kunt deze knop dan niet gebruiken.,, De SENSEO koffiemachine begint te werken. De machine doseert automatisch de juiste hoeveelheid water en melk, afhankelijk van de gekozen koffievariant. U kunt het koffiezetten altijd onderbreken door op de aan/uitknop 3 te drukken. Zet u de machine daarna weer aan, dan maakt de machine de onderbroken koffiezetcyclus echter niet af. Let op: Het waterreservoir mag tijdens het koffiezetten niet worden verwijderd, omdat dan lucht wordt aangezogen. De volgende kop wordt in dat geval slechts gedeeltelijk gevuld. Let op: Verwijder het melkreservoir niet tijdens het koffiezetten. 7 Verwijder na gebruik de coffee pad(s) door de padhouder uit de machine te nemen en te legen. Doe dit voorzichtig, want er kan nog water/koffie op de coffee pad(s) liggen. 8 Spoel de melkreservoirunit meteen door nadat u een koffievariant met melk hebt gezet (zie Doorspoelen na elk gebruik in hoofdstuk Schoonmaken ). Opmerking: Na gebruik van de melkreservoirunit knippert de Clean-indicator altijd een paar keer langzaam om u eraan te herinneren de melkreservoirunit door te spoelen.

14 Nederlands 75 Schoonmaken Gevaar: Dompel de machine nooit in water of een andere vloeistof. De melkreservoirunit schoonmaken Volg de onderstaande instructies voor een betrouwbare werking van de melkreservoirunit en goede schuimresultaten: Spoel de melkreservoirunit onmiddellijk na gebruik door als u deze niet meteen weer wilt gebruiken. Na ieder gebruik begint de Clean-indicator langzaam te knipperen om u eraan te herinneren de melkreservoirunit schoon te maken. Zie Doorspoelen na elk gebruik. Maak de melkreservoirunit schoon na het laatste gebruik van de dag. Zie Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag. Opmerking: De machine maakt alleen goed schuim als u de onderstaande instructies nauwkeurig opvolgt. Opmerking: Als u geen goed schuim kunt krijgen, is de melkreservoirunit mogelijk vuil. Maak de melkreservoirunit schoon volgens de instructies in Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag verderop in deze gebruiksaanwijzing. Doorspoelen na elk gebruik 1 Beweeg de melkreservoirhendel omhoog en verwijder de melkreservoirunit. 2 Druk op de ontgrendelhendel van het melkreservoirdeksel en verwijder het melkreservoirdeksel van het melkreservoir. 3 Gooi melk die in het melkreservoir is achtergebleven weg en spoel het melkreservoir even uit onder de kraan. 4 Vul het melkreservoir met koud water tot aan de aanduiding voor latte macchiato õ/2 koppen cappuccino. Opmerking: Vul het melkreservoir niet met warm of heet water. Als u dit wel doet, produceert de machine alleen stoom en wordt het melkreservoir niet goed schoongemaakt. 5 Plaats de melkreservoirunit terug in de machine en plaats een lege kop onder de koffietuit.

15 76 Nederlands 6 Druk op de Clean-knop.,, De melkreservoirunit wordt doorgespoeld. Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag 1 Druk op de ontgrendelhendel van het melkreservoirdeksel (1) en verwijder het melkreservoirdeksel van het melkreservoir (2). 1 2 Open het klepje van het melkreservoirdeksel door te trekken en licht aan de knop te draaien (1) en trek de melkbuis van het deksel (2). 2 3 Trek de stoominlaat uit het melkreservoir deksel. Opmerking: U kunt de stoominlaat alleen uit het melkreservoirdeksel trekken als het klepje van het melkreservoirdeksel open staat. 4 Maak het melkreservoir, het melkreservoirdeksel en de melkbuis schoon in de vaatwasmachine of met een afwasborstel in warm water met een beetje afwasmiddel. Spoel de onderdelen na met schoon water Druk de stoominlaat terug (1), sluit de melkbuis aan (2) en sluit het klepje van het melkreservoirdeksel (3). Opmerking: Zorg ervoor dat u de melkbuis ver genoeg op het koppelstuk plaatst, zodat de gaten in het koppelstuk zijn bedekt. 2

16 Nederlands 77 6 Bevestig het melkreservoirdeksel op het melkreservoir. 7 Plaats de melkreservoirunit in de machine en druk de melkreservoirhendel omlaag. Opmerking: Zorg dat de onderdelen van het melkreservoirdeksel droog zijn voordat u het deksel weer in elkaar zet. De machine schoonmaken 1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de machine schoonmaakt. 2 Maak de buitenkant van de machine schoon met een vochtige doek. 3 Verwijder de koffiecollector. 4 Verwijder de afdekkap van de koffietuit en neem de koffietuit uit de machine. 5 Maak de afdekkap van de koffietuit, de koffietuit, de koffiecollector en de lekbak schoon in warm water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine.

17 78 Nederlands 6 Houd het plateau in uw hand terwijl u het schoonmaakt met warm water. Gebruik indien nodig wat afwasmiddel. U kunt het plateau ook in de vaatwasmachine schoonmaken. Om het plateau schoon te maken, moet u het plateau altijd uit de machine halen, omdat het scherp kan zijn wanneer het onjuist wordt gehanteerd. Hanteer het plateau daarom altijd voorzichtig. 7 Maak de padhouders schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel, of in de vaatwasmachine. Controleer of het zeefje in het midden van de padhouder verstopt is. Als dit het geval is, kunt u het zeefje ontstoppen door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje te schoon te maken. 8 Maak het waterreservoir schoon in heet water, desgewenst met wat afwasmiddel. Opmerking: Als u een afwasborstel gebruikt, wees dan voorzichtig bij het ventiel onder in het waterreservoir om beschadiging te voorkomen. 9 Gebruik geen voorwerp met scherpe randen om de waterinlaat op de machine schoon te maken. 10 Spoel de onderdelen na met schoon water en plaats deze terug in de machine. 11 Maak de waterverdeelschijf schoon met een vochtige doek. Doe dit voorzichtig en let op dat de rubberen afdichtring niet onder de rand van de waterverdeelschijf vast komt te zitten. Anders gaat de koffiemachine lekken.

18 Nederlands 79 De koffiemachine doorspoelen Wanneer u de koffiemachine drie dagen niet hebt gebruikt, moet u de machine voor gebruik doorspoelen met vers water. Het doorspoelen van de machine gaat als volgt: 1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAX-aanduiding en plaats het terug in de machine. 2 Plaats de 1-kops padhouder q of 2-kops padhouder qq zonder pad(s) in de machine. 3 Sluit het deksel en vergrendel de hendel van het deksel. Opmerking: Zorg ervoor dat het deksel goed is vergrendeld. De hendel dient helemaal naar beneden te zijn gedrukt ( klik ). U kunt de machine niet doorspoelen als het deksel niet goed is gesloten. 4 Zet een kom (met een inhoud van 1,5 liter) onder de koffietuit om het water op te vangen. 5 Druk op de aan/uitknop 3 (1) en druk aansluitend de 1-kops knop q en de 2-kops knop qq tegelijkertijd kort in (2). Het apparaat vult zich met water uit het waterreservoir. Terwijl dit gebeurt, komt er water uit de tuit. De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd. Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten. Ontkalken Opmerking: Deze machine is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

19 80 Nederlands Wanneer ontkalken Opmerking: Ontkalk de machine wanneer de Calc-Clean-indicator brandt. Waarom ontkalken Tijdens het gebruik ontwikkelt zich kalk in het apparaat. Het is zeer belangrijk dat u uw SENSEO koffiemachine ten minste elke 3 maanden ontkalkt. U moet het apparaat ontkalken omdat: het de levensduur van uw SENSEO koffiemachine verlengt dit ervoor zorgt dat uw kop koffie volledig wordt gevuld dit ervoor zorgt dat de koffie zo warm mogelijk is de machine dan tijdens het zetten van een kop koffie minder geluid maakt het defecten voorkomt Als de ontkalkingsprocedure niet juist wordt uitgevoerd, blijven er kalkresten achter in de machine. Hierdoor ontwikkelt de kalk zich sneller en kan de machine permanent en onherstelbaar worden beschadigd. Gebruik de juiste ontkalker Alleen ontkalkers op basis van citroenzuur zijn geschikt voor het ontkalken van de SENSEO machine. Dit type ontkalker ontkalkt het apparaat zonder het te beschadigen. Zie Ontkalkingsprocedure hieronder voor de juiste hoeveelheid. Het ontkalkingsmengsel kan slechts eenmaal worden gebruikt. Na gebruik is het ontkalkingsmengsel niet meer actief. Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. azijn). Deze ontkalkers beschadigen uw SENSEO koffiemachine. Ontkalkingsprocedure 1 Meng in een maatbeker 50 gram citroenzuur met 1 liter water. Roer het mengsel totdat het poeder volledig is opgelost. 2 Neem het waterreservoir van de machine af. 3 Neem het Calc-Clean-hulpstuk uit de uitsparing op de achterkant van de machine. 4 Verwijder de melkreservoirunit van de machine. 5 Plaats het Calc-Clean-hulpstuk in de koffietuit. Opmerking: Duw het Calc-Clean-hulpstuk in de machine totdat het vastklikt. 6 Druk de melkreservoirhendel omlaag. 7 Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met het ontkalkermengsel. Plaats het waterreservoir vervolgens terug in de koffiemachine.

20 Nederlands 81 8 Druk op de aan/uitknop 3. De machine is klaar voor gebruik wanneer het indicatielampje continu blijft branden. 9 Plaats de 1-kops padhouder q in de koffiemachine. Sluit het deksel en zorg ervoor dat het goed vergrendeld is. Opmerking: Plaats tijdens het ontkalken altijd een gebruikte coffee pad in de padhouder. Deze pad dient als filter om te voorkomen dat de zeef in de padhouder tijdens het ontkalken verstopt raakt met kalkresten. 10 Zet een kom met een inhoud van minstens 1,5 liter onder de tuit om het ontkalkermengsel op te vangen. 11 Druk op de Calc-Clean-knop om het ontkalkingsprogramma te starten.,, Tijdens het ontkalkingsprogramma pauzeert de machine een aantal keren om kalkaanslag uit het inwendige van de SENSEO machine te verwijderen.,, Tijdens het ontkalkingsprogramma gaan de indicators op het bedieningspaneel op het deksel opeenvolgend branden om aan te geven dat de machine bezig is met ontkalken.,, Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer 35 minuten. Wanneer het ontkalkingsprogramma is voltooid, knippert de Calc-Clean-indicator snel. Onderbreek het ontkalkingsproces nooit! Ontkalk de SENSEO koffiemachine nooit met een geopend deksel. Het deksel dient volledig vergrendeld te zijn. 12 Maak het waterreservoir leeg, spoel het schoon en vul het reservoir met vers water. Let op: Vul het waterreservoir niet met gebruikt heet water of met het gebruikte ontkalkermengsel. 13 Druk op de Calc-Clean-knop om de machine door te spoelen. Opmerking: Het spoelen duurt een paar minuten. 14 Verwijder de pad uit de padhouder en maak de padhouder schoon om te voorkomen dat het zeefje in het midden verstopt raakt. 15 Herhaal de stappen 12 en 13 om de machine een tweede keer door te spoelen.

21 82 Nederlands 16 Verwijder het Calc-Clean-hulpstuk uit de koffietuit. Plaats het Calc-Clean-hulpstuk terug in de uitsparing op de achterkant van de machine. Het ontkalkingsprogramma is nu voltooid en u kunt de machine weer gebruiken om koffie te zetten. Vorstvrije opslag Indien de koffiemachine reeds is gebruikt en dus met water is doorgespoeld, mag deze enkel worden gebruikt en opgeslagen in een vorstvrije ruimte. De machine kan anders beschadigd raken. Vervangen Alle afneembare onderdelen zijn te bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. Garantie & service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het worldwide guarantee -vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. De aankoop van de Philips SENSEO koffiemachine put geen enkel recht uit dat Sara Lee/Douwe Egberts of Philips hebben op grond van hun patenten, ook verstrekt het de koper geen licentie onder deze patenten.

22 Nederlands 83 Problemen oplossen Mocht u problemen ondervinden, dan vindt u wellicht de oplossing in de onderstaande tabel. Komt u er toch niet uit of hebt u een andere vraag, raadpleeg dan hoofdstuk Garantie & service. Probleem De SENSEO machine zet minder koffie dan voorheen. Wanneer ik een koffievariant met melk bereid, krijg ik minder dan ik had verwacht. De SENSEO machine blijft te lang druppelen na het koffiezetten. Oplossing 1. De zeef/opening in het midden van de padhouder is misschien verstopt. Probeer de zeef/opening te ontstoppen door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje schoon te maken of een speld om de opening te ontstoppen. Voorkom dit probleem door nooit gemalen koffie (snelfiltermaling) in de padhouder van de SENSEO te doen. Voorkom dat de pads scheuren door ze met de bolle zijde naar beneden in de padhouder te leggen. 2. De SENSEO machine kan van binnen verstopt raken door kalkaanslag. Ontkalk de machine volgens de instructies in hoofdstuk Ontkalken van de gebruiksaanwijzing. Gebruik een ontkalker op basis van citroenzuur. Gebruik geen blanke azijn om de machine te ontkalken. U kunt ook een ontkalker kopen die Philips speciaal voor de SENSEO machine heeft ontwikkeld: type HD7006. Deze ontkalker is verkrijgbaar in een verpakking met 3 zakjes voor de prijs van 4, U hebt misschien gekozen voor een kleinere hoeveelheid zwarte koffie. Controleer de hoeveelheidkeuze op het bedieningspaneel boven op de machine. Door op de hoeveelheidkeuzeknop te drukken, kunt u een kleine (80 ml), gemiddelde (125 ml) of grote (145 ml) hoeveelheid zwarte koffie kiezen. 1. Misschien hebt u het melkreservoir niet tot het juiste niveau gevuld. Zorg ervoor dat u het melkreservoir vult tot het juiste niveau voor de gekozen koffievariant. Pictogrammen op het melkreservoir geven het vereiste niveau aan voor koffievarianten met melk. 2. De melkreservoirunit is mogelijk vuil. Maak de melkreservoirunit schoon volgens de instructies in Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag in hoofdstuk Schoonmaken. 3. Voor de koffievarianten met melk zijn koppen van verschillende grootte nodig. Voor latte macchiato hebt u een kop nodig van 260 ml, voor caffè latte een kop van 220 ml en voor cappuccino een kop van 180 ml. U kunt een andere koffievariant met melk proberen als u meer of minder koffie wilt. De varianten hebben verschillende smaken en worden bereid met verschillende hoeveelheden melk, dus u kunt ze het beste allemaal proberen om te ontdekken wat u het lekkerst vindt. 1. Enig druppelen is normaal, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De lekbak vangt de druppels op. U kunt de lekbak en de lekbakdeksel gemakkelijk verwijderen en schoonmaken. 2. Als de SENSEO machine langer dan anderhalve minuut na het koffiezetten blijft doordruppelen, moet de machine worden nagekeken om de oorzaak van het probleem op te sporen en de beste oplossing te zoeken. We raden u aan de machine naar uw dealer of een Philips-servicecentrum te brengen.

23 84 Nederlands Probleem Als ik 2 koppen zwarte koffie zet, worden ze niet gelijkmatig gevuld. De koffie is te slap. De koffie is te sterk. Oplossing 1. Een van de uitstroomopeningen van de koffietuit is misschien verstopt. Maak de koffietuit en de afdekkap van de koffietuit schoon met een afwasborstel en een beetje afwasmiddel. U kunt de koffietuit en de afdekkap van de koffietuit ook schoonmaken in de vaatwasmachine. Zie hoofdstuk Schoonmaken in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het schoonmaken van de koffietuit. 2. Misschien staat de SENSEO machine niet op een vlakke ondergrond. Plaats de SENSEO machine op een vlakke ondergrond om ervoor te zorgen dat beide koppen gelijkmatig worden gevuld. 3. Misschien gebruikt u de verkeerde pads. We raden u aan Douwe Egberts SENSEO coffee pads te gebruiken. De SENSEO koffiemachine is ontwikkeld in samenwerking met Douwe Egberts. Het gebruik van Douwe Egberts SENSEO coffee pads in de SENSEO machine levert de beste resultaten. 1. Misschien hebt u de coffee pad niet goed in de padhouder gelegd. Leg de pad goed in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden. 2. Misschien hebt u dezelfde pad per ongeluk twee keer gebruikt. Gebruik voor elke kop koffie die u zet een nieuwe pad. 3. Misschien hebt u de verkeerde padhouder gebruikt met het verkeerde aantal pads. Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder en de 1-kops knop. Gebruik 2 coffee pads in combinatie met de 2-kops padhouder en de 2-kops knop. 4. U hebt een grote hoeveelheid koffie gekozen (alleen bij zwarte koffie). Druk op de hoeveelheidkeuzeknop om een kleinere hoeveelheid zwarte koffie te kiezen, zodat de koffie sterker wordt. 5. U hebt een pad gekozen met een zachtere smaak. We raden u aan te experimenteren met andere pads, bijvoorbeeld Dark Roast voor een sterkere smaak. 6. Als u van sterke koffie houdt, kunt u ook proberen hoe de koffie smaakt als u 2 pads in de 2-kops padhouder doet en op de 1-kops knop drukt. 1. U hebt misschien op de 1-kops knop gedrukt terwijl u van plan was twee koppen koffie te zetten. Controleer of de koffie goed smaakt als u op de 2- kops knop drukt als u tegelijkertijd twee koppen koffie wilt zetten. 2. U hebt misschien een kleinere hoeveelheid koffie gekozen (alleen bij zwarte koffie). Druk op de hoeveelheidkeuzeknop om een grotere hoeveelheid zwarte koffie te kiezen, zodat de koffie minder sterk wordt. 3. Als u pads van de smaken Dark Roast of Regular hebt gebruikt, vindt u die varianten te sterk. We raden u aan om pads van de smaak Mild Roast te kopen. Die koffie heeft een mildere smaak. 4. Als de smaken Mild Roast of Cafeïnevrij te sterk zijn, druk dan op de hoeveelheidkeuzeknop om een grotere hoeveelheid koffie te kiezen, zodat de koffie minder sterk wordt.

24 Nederlands 85 Probleem De zekering slaat door bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de SENSEO machine. Als ik zwarte SENSEO koffie zet, is de koffie koud/niet heet genoeg. De koffievarianten met melk zijn niet warm genoeg. Een onderdeel van de SENSEO machine ontbreekt of is beschadigd of gebroken. De SENSEO machine lekt. Oplossing 5. Misschien hebt u de verkeerde padhouder gebruikt met het verkeerde aantal pads. Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder en de 1-kops knop. Gebruik 2 coffee pads in combinatie met de 2-kops padhouder en de 2-kops knop. Haal de stekker van andere apparaten die zijn aangesloten op dezelfde stroomgroep uit het stopcontact. Steek dan de stekker van de SENSEO machine weer in het stopcontact om te controleren of de zekering opnieuw doorslaat. Als dat gebeurt, breng dan de SENSEO machine naar uw dealer of een Philips-servicecentrum. De SENSEO Caffè Latte verbruikt maximaal 2650W. 1. Misschien is de machine verstopt geraakt door kalkaanslag. Ontkalk de machine volgens de instructies in hoofdstuk Ontkalken van de gebruiksaanwijzing. Gebruik een ontkalker op basis van citroenzuur. Gebruik geen blanke azijn om de machine te ontkalken. 2. U hebt te grote koppen gebruikt. Koffie koelt sneller af in grote koppen. Gebruik koppen met een inhoud van 100 ml als u een kleine hoeveelheid zwarte koffie zet. Gebruik koppen met een inhoud van 150 ml als u een gemiddelde hoeveelheid zwarte koffie zet. Gebruik koppen met een inhoud van 170 ml als u een grote hoeveelheid zwarte koffie zet. 3. U hebt de koppen niet voorverwarmd. Als u de koffie langer warm wilt houden, verwarm dan de koppen voor met warm water. Dat kan het beste door op de 1-kops knop te drukken zonder een coffee pad te gebruiken. 1. U hebt de koppen niet voorverwarmd. Als u de koffie langer warm wilt houden, verwarm dan de koppen voor met warm water. Dat kan het beste door op de 1-kops knop te drukken zonder een coffee pad te gebruiken. 2. U hebt te grote koppen gebruikt. Als u te grote koppen gebruikt, koelt de koffie sneller af. Gebruik een kop met een inhoud van 180 ml voor het maken van cappuccino. Gebruik een kop met een inhoud van 260 ml voor het maken van latte macchiato. Gebruik een kop met een inhoud van 220 ml voor het maken van caffè latte. De SENSEO machine moet worden nagekeken om de oorzaak van het probleem vast te stellen en de beste oplossing te vinden. We raden u aan de SENSEO machine naar uw dealer of een Philips-servicecentrum te brengen. 1. Misschien hebt u de coffee pad niet goed in de padhouder gelegd. Als de coffee pads niet mooi in het midden van de padhouder liggen, kan er water langs de randen van de pads lekken. De coffee pads moeten netjes in het midden van de padhouder worden gelegd met de bolle zijde naar beneden. Als u twee pads boven op elkaar legt, zorg er dan voor dat de bolle zijde van beide pads naar beneden ligt, en druk de pads licht aan in de 2-kops padhouder. Zorg er bovendien voor dat de koffie in de pads gelijkmatig verdeeld is. 2. Misschien is de koffietuit verstopt. Verwijder de afdekkap van de koffietuit en neem de koffietuit uit de machine. Maak de koffietuit en de afdekkap van de koffietuit schoon met een afwasborstel en een beetje afwasmiddel of maak ze schoon in de vaatwasmachine.

25 86 Nederlands Probleem Er druppelt wat water uit de onderkant van het waterreservoir. Het deksel sluit niet. Het indicatielampje van de aan/uitknop blijft snel knipperen. Oplossing 3. Het waterreservoir is beschadigd/stuk. Het waterreservoir moet worden vervangen. Ga naar uw dealer of een Philips-servicecentrum voor een nieuw waterreservoir. 4. Het is normaal dat er een klein beetje water van de onderkant van het waterreservoir druppelt als u het uit de machine neemt of terugplaatst. 5. De afdichtring is misschien vast blijven zitten onder de rand van de waterverdeelschijf in het deksel van de machine. Trek het gedeelte van de afdichtring dat vastzit voorzichtig onder de waterverdeelschijf weg. 6. Misschien hebt u het waterreservoir gevuld tot boven de MAX-aanduiding. Als u te veel water in het reservoir doet, kan het over de rand lopen als u het reservoir in de machine terugplaatst. Giet wat water uit het reservoir, zodat het water niet meer boven de MAX-aanduiding uitkomt. 7. De lekbak is overgestroomd omdat deze niet op tijd is leeggemaakt. Maak de lekbak leeg. Als u het waterreservoir uit de machine neemt of als u een vol reservoir in de machine plaatst, kunnen er een paar druppels water uit de onderkant lekken. Dat is normaal. 1.Misschien hebt u te veel pads in de padhouder gelegd. Controleer of u de juiste padhouder hebt gebruikt. Gebruik 2 pads boven op elkaar in de diepere 2-kops padhouder. Gebruik 1 pad in de 1-kops padhouder. 2. Misschien is er een gebruikte pad blijven vastzitten aan de waterverdeelschijf. Verwijder de gebruikte pad. 3. De padhouder is niet correct in de machine geplaatst, waardoor het deksel niet wil sluiten. Als de padhouder iets scheef ligt, wil het deksel niet sluiten. Leg de padhouder goed in de machine. 4. Misschien hebt u een verkeerde padhouder gebruikt. Controleer of u de padhouders gebruikt die speciaal voor de SENSEO Caffè Latte zijn gemaakt. 1. Als het indicatielampje knippert en de lichtringen rond de 1-kops en 2-kops knoppen uit zijn, is er niet genoeg water in het waterreservoir om een kop koffie te zetten. Voor het zetten van één kop koffie, moet het waterniveau zich boven het minimumniveau voor 1 kop bevinden. Voor het zetten van twee koppen koffie, moet het waterniveau zich boven het minimumniveau voor 2 koppen bevinden. Als het waterniveau zich boven het minimumniveau voor 1 kop, maar onder het minimumniveau voor 2 koppen bevindt, is de lichtring rond de 2-kops knop uit. In dat geval kunt u nog steeds één kop koffie zetten, voordat het indicatielampje begint te knipperen en de lichtring rond de 1-kops knop uit gaat. 2. U hebt een koffievariant met melk gekozen (cappuccino, caffè latte, latte macchiato), maar u hebt het melkreservoir niet, of niet goed, in de machine geplaatst. Plaats een melkreservoir met melk in de machine als u een koffievariant met melk wilt zetten. 3. Het waterreservoir is niet goed geplaatst. Verwijder het waterreservoir en plaats het op de juiste wijze terug.

26 Nederlands 87 Probleem Er zit geen schuimlaag op de koffie. De SENSEO machine spoelt niet door. De SENSEO machine werkt niet op mijn boot/in mijn vrachtwagen/in mijn camper. Oplossing 4. Het deksel is misschien niet vergrendeld. Controleer of de hendel goed is vergrendeld. 5. Het ventiel van het waterreservoir zit vast. Controleer of het ventiel vastzit als u het reservoir vult met water. Als u geen beweging in het ventiel krijgt, breng het waterreservoir dan naar uw dealer of een Philips-servicecentrum. 6. Mogelijk gebruikt u de SENSEO machine in een ruimte met een temperatuur beneden de 10 graden Celsius. De SENSEO machine werkt niet beneden de 10 graden Celsius. Controleer of de SENSEO machine normaal functioneert als u deze gebruikt in een ruimte met een temperatuur boven de 10 graden Celsius. De koffietuit is waarschijnlijk vuil en moet worden schoongemaakt. Verwijder de afdekkap van de koffietuit en neem de koffietuit uit de machine. Maak de koffietuit en de afdekkap van de koffietuit schoon met een afwasborstel en een beetje afwasmiddel of maak ze schoon in de vaatwasmachine. Misschien hebt u de verkeerde coffee pads gebruikt. We raden u aan om SENSEO coffee pads te gebruiken, omdat die door Douwe Egberts speciaal zijn ontwikkeld voor de SENSEO koffiemachine voor koffie met een volle, ronde smaak en een heerlijke schuimlaag. 1. Het waterreservoir is mogelijk niet goed geplaatst of er zit niet genoeg water in het waterreservoir. Controleer of u het waterreservoir goed in de machine hebt geplaatst en of er zich genoeg water in bevindt, en of de SENSEO machine dan goed functioneert. Er bevindt zich genoeg water in het reservoir als het is gevuld tot de MAX-aanduiding. 2. Misschien hebt u de spoelprocedure niet juist uitgevoerd. Voer de volgende stappen uit om de machine door te spoelen. Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding. Druk op de aan/uitknop en daarna tegelijkertijd kort op de 1-kops knop en de 2-kops knop. Het duurt even voordat de SENSEO machine begint met de spoelprocedure. 3. De ruimte waarin de SENSEO machine staat, is misschien te koud. Plaats de SENSEO machine in een ruimte met een temperatuur van minimaal 10 graden Celsius. De SENSEO machine werkt niet goed bij lagere temperaturen. 4. Het deksel is misschien niet goed vergrendeld. Controleer of het deksel is gesloten en goed is vergrendeld voordat u de machine gebruikt. 5. Misschien hebt u het melkreservoir niet in de machine geplaatst. U kunt de spoelprocedure alleen uitvoeren als het melkreservoir zich in de machine bevindt. Vanwege het stroomverbruik is de SENSEO machine niet geschikt voor gebruik in combinatie met een transformator. Gebruik samen met een transformator kan zelfs tot een gevaarlijke situatie leiden.

27 88 Nederlands Probleem De SENSEO machine trilt sterk. De SENSEO machine is tijdens het koffiezetten gestopt met werken. Tijdens het koffiezetten ontsnapt er stoom uit de SENSEO machine. Het deksel kan niet worden geopend. Oplossing U hebt de SENSEO machine op een niet stabiele ondergrond geplaatst of op een roestvrijstalen aanrecht. Het is normaal dat de SENSEO machine een beetje trilt. Zet de SENSEO machine altijd op een stabiele, vlakke ondergrond, en bij voorkeur niet op een roestvrijstalen aanrechtblad. 1. Misschien hebt u te veel apparaten aangesloten op één stroomgroep. Neem de stekkers van een aantal apparaten dat is aangesloten op dezelfde groep uit het stopcontact (raadpleeg bij twijfel een elektricien). Steek daarna de stekker van de SENSEO machine weer in het stopcontact om te controleren of de machine goed functioneert. Als de zekering opnieuw doorslaat, raden we u aan de SENSEO machine naar uw dealer of een Philips-servicecentrum te brengen. 2. Het is ook mogelijk dat de SENSEO machine tijdens het koffiezetten is gestopt als gevolg van een technisch defect. In dat geval moet de SENSEO machine worden nagekeken om de oorzaak van het probleem vast te stellen en de beste oplossing te vinden. We raden u aan de SENSEO machine naar uw dealer of een Philips-servicecentrum te brengen. 1. Als u een koffievariant met melk zet, kan er een beetje stoom uit de machine vrijkomen. Vul het melkreservoir tot het vereiste niveau voor de koffievariant die u maakt, zodat u een perfecte kop koffie krijgt met een minimum aan stoom. 2. Misschien hebt u vergeten het melkreservoir te vullen met melk voordat u een koffievariant met melk maakt. Vul het melkreservoir tot het vereiste niveau voor de koffievariant die u maakt. 3. U hebt op de Clean/Calc-Clean-knop gedrukt om de melkreservoirunit te spoelen. Voor grondig spoelen van de melkreservoirunit is maximaal stoom nodig. Daarom kan tijdens de spoelprocedure iets meer stoom dan gewoonlijk ontsnappen. 4. Misschien hebt u het melkreservoir voor het spoelen gevuld met warm water. Vul het melkreservoir met koud water. 5. De melkbuis is niet aangesloten op het deksel van het melkreservoir. Sluit de melkbuis aan op het deksel van het melkreservoir. Mogelijk is een vacuüm onder het deksel ontstaan. Zet de hendel zo ver mogelijk omhoog en wacht 24 uur voordat u het deksel opent. Mogelijk moet u hiervoor aanzienlijke kracht uitoefenen. Controleer als u het deksel opent, of de zeef/opening in het midden van de padhouder is verstopt. Ontstop de zeef/opening door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje schoon te maken of een speld om de opening te ontstoppen. Voorkom dit probleem door nooit gemalen koffie (snelfiltermaling) in de padhouder te doen. Voorkom dat de pads scheuren door ze met de bolle zijde naar beneden in de padhouder te leggen. Controleer of de koffie in de pad gelijkmatig is verdeeld als u de pad in de padhouder legt en druk de pads licht aan in de padhouder. Breng de machine naar uw dealer of een Philips-servicecentrum als u het deksel niet kunt openen of als het probleem zich blijft voordoen.

28 Nederlands 89 Probleem Het waterreservoir lijkt niet te passen. Ik heb onlangs een SENSEO machine gekocht, maar de knoppen werken niet en ik kan dus geen koffie zetten. De SENSEO machine maakt veel lawaai als ik een koffievariant met melk maak of de melkreservoirunit doorspoel. De SENSEO machine maakt geen goed melkschuim, of te weinig melkschuim. Kan ik het melkreservoirdeksel openen om het schoon te maken? Waarvoor dient de Clean/Calc-Clean-knop? Oplossing Zorg ervoor dat u de SENSEO machine niet verplaatst. Het ontgrendelen van het deksel gaat niet sneller als u de machine verplaatst of de machine buiten of in een koude omgeving plaatst. Plaats de SENSEO machine NIET in de koelkast of vriezer. Dit versnelt het ontgrendelen van het deksel niet. Er is altijd een kleine opening zichtbaar tussen het waterreservoir en de machine. Dat is normaal. Plaats het waterreservoir goed op de machine. U moet de machine doorspoelen voordat u er koffie mee kunt zetten. Volg de onderstaande stappen om de machine door te spoelen (zie ook hoofdstuk Voor het eerste gebruik in de gebruiksaanwijzing). Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding. Controleer of het melkreservoir is geplaatst. Open het deksel. Plaats de 1-kops padhouder of de 2-kops padhouder zonder pad(s) in de machine. Sluit het deksel en vergrendel de hendel. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Zet een kom (met een inhoud van minstens 1500 ml) onder de koffietuit om het water op te vangen. Druk op de aan/uitknop en daarna tegelijkertijd kort op de 1-kops knop en de 2-kops knop. De boiler vult zich met water uit het waterreservoir. Dit kan enige tijd duren (ongeveer 90 tot 150 seconden). De machine schakelt automatisch uit wanneer het doorspoelen is beëindigd. Het doorspoelen maakt meer geluid dan gewoon koffiezetten. Voor een perfecte kop koffie met melkschuim is stoomdruk nodig. Het is daarom normaal dat u een sissend geluid hoort. De machine produceert meer geluid tijdens de spoelprocedure omdat er meer stoomdruk nodig is om de melkreservoirunit door te spoelen dan bij het opschuimen van melk. 1.De melkreservoirunit is mogelijk vuil. Maak de melkreservoirunit schoon volgens de instructies in Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag in hoofdstuk Schoonmaken. 2.Misschien hebt u melk gebruikt die niet koud genoeg is. Gebruik koude melk die direct uit de koelkast komt (5-8 graden). 3. Misschien hebt u rijst- of sojamelk gebruikt. Deze melksoorten produceren geen goed melkschuim. Gebruik andere melk voor een perfecte kop koffie met melkschuim. Als u het melkreservoirdeksel wilt schoonmaken, druk dan op de ontgrendelhendel van het melkreservoirdeksel en verwijder het melkreservoirdeksel van het melkreservoir. Open het melkreservoirdeksel door aan de knop te trekken en deze een beetje te draaien en verwijder de melkbuis. Voor een grondige reiniging kunt u de stoominlaat verwijderen. Zie Schoonmaken na het laatste gebruik van de dag in hoofdstuk Schoonmaken voor schoonmaakinstructies. U gebruikt deze knop om de melkreservoirunit meteen na gebruik door te spoelen met vers, koud water. De knop dient ook voor het ontkalken van de machine als de Calc-Clean-indicator gaat branden.

29 90 Nederlands Probleem De lichtring rond de 2-kops knop is uit en de knop werkt niet. De Clean-indicator knippert langzaam. De Calc-Clean-indicator brandt onafgebroken. Ik heb op de Clean/ Calc-Clean-knop gedrukt, maar de machine doet niets. De Calc-Clean-indicator brandt onafgebroken. Ik kan het melkreservoirdeksel niet bevestigen. Ik kan het melkreservoir niet in het apparaat plaatsen. Oplossing 1. U wilt twee koppen zwarte koffie zetten en de lichtring rond de 2-kops knop is uit omdat er te weinig water in het waterreservoir is voor 2 koppen zwarte koffie. Vul het waterreservoir. 2. Als u een koffievariant met melk hebt gekozen, kunt u niet meer dan 1 kop koffie per keer zetten. Daarom is de lichtring rond de 2-kops knop uit en brandt alleen de lichtring rond de 1-kops knop. Als u een koffievariant met melk hebt gezet, begint de Clean-indicator te knipperen om u eraan te herinneren dat u de melkreservoirunit moet doorspoelen (zie hoofdstuk Schoonmaken ). De Calc-Clean-indicator gaat branden wanneer de machine moet worden ontkalkt. Dit gebeurt nadat u 1000 koppen SENSEO zwarte koffie of 500 koppen cappuccino, latte macchiato of caffè latte hebt gezet. Volg de instructies in hoofdstuk Ontkalken om de SENSEO machine te ontkalken. Als de Calc-Clean-indicator snel knippert, is het ontkalkingsprogramma voltooid. 1. Als u de melkreservoirunit wilt doorspoelen, zorg er dan voor dat het melkreservoir is geplaatst en is gevuld met koud water. 2. Controleer of u het Calc-Clean-hulpstuk goed hebt gemonteerd als u de machine wilt ontkalken. Zie hoofdstuk Ontkalken in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie. 3. Misschien hebt u de machine uitgeschakeld. De machine heeft enige tijd nodig om op te warmen voordat deze kan worden schoongemaakt. 1.Het ontkalkingsprogramma is nog niet voltooid of u hebt de ontkalkingsprocedure niet juist uitgevoerd. Volg de instructies in hoofdstuk Ontkalken in de gebruiksaanwijzing om de machine te ontkalken. 2. U hebt waarschijnlijk vergeten het Calc-Clean-hulpstuk te verwijderen. Nadat u de ontkalkingsprocedure hebt uitgevoerd, dat wil zeggen het ontkalkingsprogramma hebt laten draaien en daarna de machine twee keer hebt doorgespoeld met water, moet u het Calc-Clean-hulpstuk van de koffietuit verwijderen. Druk eerst de achterkant van het deksel (de kant zonder hendel) op de rand van het melkreservoir. Druk dan de andere kant van het deksel omlaag en naar voren tot de ontgrendelhendel op zijn plaats klikt. 1. Misschien hebt u geprobeerd het melkreservoir verkeerd om in de machine te plaatsen. Controleer of de niveauaanduidingen op het melkreservoir naar buiten gericht zijn en plaats het melkreservoir in de machine in de richting van de pijlen op het melkreservoirdeksel. 2. U hebt de melkreservoirunit waarschijnlijk niet op de juiste hoogte in de machine geschoven. Het is bovendien belangrijk om de melkreservoirunit horizontaal in de machine te schuiven. Als u de melkreservoirunit op de juiste hoogte horizontaal in de machine schuift, glijden de ribben gemakkelijk in de groeven van de machine.

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7870/60. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7870/60 Gebruiksaanwijzing HD7812, HD7811, HD7810, HD8705 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 Nederlands 35 Inleiding Met SENSEO geniet u ieder moment van de dag van de perfecte kop koffie met een heerlijk

Nadere informatie

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7824/50. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7824/50 Gebruiksaanwijzing HD7824 HD7823 HD7822 HD7820 Coffee Machine 3 1 a F G B H D e i J K c l M n O P 34 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfect

Nadere informatie

PHILIPS HD7860/60. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7860/60. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7860/60 Gebruiksaanwijzing HD7860 A B 1 C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 H I D E J F G K L U S M N Q R T O P Nederlands Inleiding Gefeliciteerd

Nadere informatie

PHILIPS HD7820/70. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7820/70. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7820/70 Gebruiksaanwijzing HD7824 HD7823 HD7822 HD7820 1 a F G B H D e i J K c l M n O P 36 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfect kopje koffie op

Nadere informatie

PHILIPS HD7830/50. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7830/50. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7830/50 Gebruiksaanwijzing HD7842, HD7830 3 1 H A I J B F G K C L M D N E O P Q R 38 Nederlands Inleiding Met Douwe Egberts SENSEO \ coffee pads geniet u van een perfecte kop koffie op elk moment

Nadere informatie

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Inhoudsopgave 1 Inleiding 75 2 Algemene beschrijving 75 3 Belangrijk 76 4 De machine doorspoelen vóór het

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Introductie 57 1.1 SENSEO koffiemachine 57 2 Algemene beschrijving 58 3 Belangrijk 58 3.1 Naleving van richtlijnen 59 4 De machine doorspoelen

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7567/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7567/20 Gebruiksaanwijzing HD7567, HD7566, HD7565, HD7564, HD7563, HD7562 A B C 1 D J E I F H G K L HD7565/HD7566 HD7567 50 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP4940/00. Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4940/00 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d f e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Gebruiksaanwijzing

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 NL Gebruiksaanwijzing abc h g f e d i j Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 NL Gebruiksaanwijzing a h g b c f e d Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e i h g f Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

GC9920. Snelstartgids. Strijken. Stomen. Verfrissen. Automatische Calc-Clean-systeem. Opbergen. Downloaded from www.vandenborre.be

GC9920. Snelstartgids. Strijken. Stomen. Verfrissen. Automatische Calc-Clean-systeem. Opbergen. Downloaded from www.vandenborre.be GC990 Snelstartgids 3 4 5 Strijken Stomen Verfrissen Automatische CalcCleansysteem Opbergen Overzicht Algemene Beschrijving A A Kleerhangerhaak B Verfrissingsknop C Ventilatieopeningen D Schuifknop ventilatieopeningen

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8355. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8355 NL Gebruiksaanwijzing SONIC SONIC Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at  Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 NL Gebruiksaanwijzing a 9 b c d e f g h Nederlands 1 Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 NL Gebruiksaanwijzing d c b e f g h a i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8331. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 NL Gebruiksaanwijzing j k Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op

Nadere informatie

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Gebruiksaanwijzing

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NL Gebruiksaanwijzing e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e + -- --- f g h i j k l Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 NL Gebruiksaanwijzing 7k j 7l i a h b c d e f g Nederlands 1 Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Downloaded from Register your product and get support at HP8319. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from  Register your product and get support at  HP8319. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Downloaded from www.vandenborre.be HP8319 Gebruiksaanwijzing a b c d e Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NL Gebruiksaanwijzing a b c d e f g h c d i j k Downloaded from www.vandenborre.be C 3 Downloaded from www.vandenborre.be

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Register your product and get support at HP8697. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at  HP8697. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Straightener. NL Gebruiksaanwijzing. Register your product and get support at

Straightener.  NL Gebruiksaanwijzing. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener Gebruiksaanwijzing 1 2 Nederlands Gefeliciteerd met je aankoop en welkom bij Philips! Wil je volledig profiteren van de ondersteuning

Nadere informatie

Straightener HP8362. Register your product and get support at Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8362. Register your product and get support at  Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8362 NL Gebruiksaanwijzing l a b c d e f g h i j k Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter Gebruiksaanwijzing Waterkoker 1,0 liter SB4472 NL Lees voor het gebruik de gebruiksinstructies en vooral de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen grondig door alvorens u het product voor de eerste

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Gebruiksaanwijzing o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332 Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF334, SCF332 1 70 NEDERLANDS Inleiding ondersteuning die Philips AVENT biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Volgens

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL 1 2 3 4 5 Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het heetwaterapparaat. 1.16 Inleiding Dit

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

nederlands inleiding Algemene beschrijving (fig. 1) Belangrijk Gevaar Waarschuwing let op

nederlands inleiding Algemene beschrijving (fig. 1) Belangrijk Gevaar Waarschuwing let op HD6103 1 Nederlands 65 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Nadere informatie

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR Notice 0827838 EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 www.krups.com F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR fig. 1 fig. 2 1 2 fig. 3 fig. 4 auto 2 1 fig. 5 1 2 on fig. 6 fig. 7 fig. 8 off off on

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

KETTLE WK 7280 WK 7280 W

KETTLE WK 7280 WK 7280 W KETTLE WK 7280 WK 7280 W NL B C A D E F G L H K J I 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR

GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR GEBRUIKERSHANDLEIDING STAANDE MIXER modelnummer WM-606 MXR Wartmann www.wartmann.cooking INHOUDSOPGAVE WELKOM... 1 Gefeliciteerd met uw aankoop... 1 Een goede keuze... 1 BELANGRIJK... 2 Alleen geschikt

Nadere informatie

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 SCF870 Nederlands 71 Nederlands 71 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips AVENT! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

gebruikershandleiding keukenmixer

gebruikershandleiding keukenmixer gebruikershandleiding keukenmixer www.wartmann.cooking Inhoudsopgave Welkom 1 Gefeliciteerd met uw aankoop 1 Een goede keuze 1 Belangrijk 2 Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik 2 Controleer elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E.

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren

Nadere informatie

Waterkoker Gebruikershandleiding

Waterkoker Gebruikershandleiding Waterkoker Gebruikershandleiding WKD6246W NL 01M-8938103200-1617 -01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1750SS NL Waterkoker - 1 - NL Waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt,

Nadere informatie

Gourmet Recipe Guide & Instructions

Gourmet Recipe Guide & Instructions Gourmet Recipe Guide & Instructions GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Neem bij het gebruik van de Veggetti Power

Nadere informatie

Register your product and get support at HP8699. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at  HP8699. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Gebruiksaanwijzing r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICK MILL 980

GEBRUIKSAANWIJZING QUICK MILL 980 GEBRUIKSAANWIJZING QUICK MILL 980 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quick Mill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat

Nadere informatie

Waterkoker Gebruikershandleiding

Waterkoker Gebruikershandleiding Waterkoker Gebruikershandleiding WKM6246W NL 01M-8832913200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HR1379/00. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1379/00 Gebruiksaanwijzing 3 A H 1 I B C N D J E O F K P L G M Q 24 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips

Nadere informatie

dan op www.philips.com/welcome. Wat zit er in de doos? - Scheerapparaat - - - - - Local guarantee -vouwblad - Worldwide guarantee -vouwblad

dan op www.philips.com/welcome. Wat zit er in de doos? - Scheerapparaat - - - - - Local guarantee -vouwblad - Worldwide guarantee -vouwblad NEDERLANDS 53 Inleiding dan op www.philips.com/welcome. scheerbeurt met een glad resultaat. Beweeg voor het beste resultaat de scheerhoofden in zowel rechte als draaiende bewegingen over uw huid. Wat zit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Innova espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam

Nadere informatie

XP52 SERIE. www.krups.com FIN

XP52 SERIE. www.krups.com FIN XP52 SERIE www.krups.com F I E P D GB NL DK N S FIN fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 2 fig. 13 fig. 14 fig. 15 2 2 fig. 16 fig. 17 fig. 18 2 1 1 2

Nadere informatie

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR F P - 4 GB P 5-8 D P 9-2 NL P 3-6 E P 7-20 I P 2-24 P P 25-28 DK P 29-32 N P 33-36 S P 37-40 FIN P 4-44 GR P 45-48 TR p 49-52 RC p 53-56 ROK p 57-60 ARA p 6-64 IR p 65-68 KETTLE F GB D NL E I P DK N S

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT

Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1.1 Inleiding Wij zijn verheugd, dat uw keuze is gevallen op één van onze kwaliteitsprodukten. De apparaten zijn speciaal ontworpen

Nadere informatie

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N CP2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik. Mill HT600 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE

Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE Bravilor Bonamat RLX HEETWATER MODULE 700.403.276A Bravilor Bonamat 04 2002 Bravilor Bonamat Pascalstraat 20 1704 RD Heerhugowaard Nederland Inhoudsopgave 1. Module 3 en 7 (heetwater)........................................

Nadere informatie

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Inhoudsopgave Uw machine handmatig reinigen pagina 3 Storingen & oplossingen pagina 13 1. Schakel de machine uit. 2. Open beide kleppen aan de voorzijde. 3.

Nadere informatie

Handleiding Hogedrukpan Field Koch

Handleiding Hogedrukpan Field Koch Handleiding Hogedrukpan Field Koch 118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een warme oven Zet de pan voorzichtig

Nadere informatie

Difrax magnetronsterilisator

Difrax magnetronsterilisator Difrax magnetronsterilisator Je wilt het beste voor je baby, daar is hygi ne een belangrijk onderdeel in. Met de Difrax magnetronsterilisator worden schadelijke bacteri n binnen enkele minuten gedood.

Nadere informatie

PHILIPS HR2094/00. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HR2094/00. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR2094/00 Gebruiksaanwijzing HR2094, HR2090 3 38 NEDERLANDS Algemene beschrijving lender A Motorunit Draaiknop en snelkeuzeknoppen C Koppelstuk voor mesunit D Mesunit E Afdichtingsring F lenderkan

Nadere informatie