Financiële Rapportering en Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Rapportering en Analyse"

Transcriptie

1 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Financiële rapportering en analyse: Voorbeeld: Van de Velde NV zijn strategie To shape the body and mind of woman Belang financiële verslaggeving: Financiële overzichten (=jaarrekening: rapport van een onderneming): * Winst-en-verliesrekening (voorheen resultatenrekening): kosten, opbrengsten, winst, verlies weergeven * Balans: overzicht op laatste dag van boekjaar v/d oorsprong en besteding v/h vermogen * Toelichting: nuttige info over cijfers vb: wnr schulden vervallen * Kasstroomoverzicht (IFRS): vanwaar komen de gelden en waaraan worden ze besteed * Controleverslag: (voor grote bedrijven) = verklaring over elementen v/d jaarrekening * Mutatieoverzicht eigen vermogen (IFRS): vb kapitaalsverhoging of verlaging gebeurd? = transacties die het eigen vermogen beïnvloeden vb dividendbetaling, uitgifte nieuwe aandelen * Grote ondernemingen bundelen deze informatie meestal met niet-boekhoudkundige informatie over groepsactiviteiten: geeft beeld van groep, controles en strategie - op papier - website een jaarverslag gaat een onderneming uitleg geven over de cijfers, je moet dit kritisch bekijken! Als het goed gaat = ligt aan onszelf, de werknemers, Als het slecht gaat = ligt aan iets anders vb de conjunctuur -> dit wordt in het jaarverslag geschreven Gebruik van de financiële overzichten: (Wie zijn geïnteresseerd in het verslag?) * Interne gebruikers: management beslist over: financiering, productie, investeringen, marketing - productie: Wat produceren? Zelf produceren of laten produceren? - investeren: Op het einde v/h jaar nagaan of je nog extra kan investeren voor meer winst of je vb beter een bepaalde productie stopzet. Hoeveel kost de productie? - marketing: Wat is het effect v/e actie? Zijn de verkoopcijfers toen gestegen en na de actie terug gedaald naar het niveau v/d verkoop voor de actie? (= slecht!) * Externe gebruikers: - aandeelhouders: jaarrekening goedkeuren op algemene vergadering, inbreng in onderneming doen en krijgt in ruil dividend uitgekeerd, beslissen wat met winst gebeurd, - kredietverstrekkers: banken -> bedrijf in problemen = bank gaat geldkraan dichtdraaien kredietvoorwaarden zijn afh van kredietwaardigheid en rentabiliteit v/d onderneming - werknemers: uitleg krijgen van bedrijfsrevisor, worden vertegenwoordigd door vakbonden - overheid: belastingen en btw -> kijkt na dat u doet wat u moet doen en gaat de jaarrekening v/e onderneming gebruiken om bbp op te stellen - rechtbank v Koophandel: bedrijven in moeilijkheden opsporen en melden dat ze niet goed bezig zijn een onderneming kan een regelmatig gehouden BH gebruiken als bewijs voor de rechtbank - stakeholders: grote investeerders 1

4 -> op verschillende niveaus, verschillende info nodig: nl interne gebruikers hebben elke dag nood aan de beschikbare info om beslissingen te kunnen nemen, maar externe gebruikers krijgen slechts op bepaalde tijdstippen de info ter beschikking de grootste financierders v bedrijven zijn de leveranciers, niet de banken, want als zij niet betalen = voor een mogelijk probleem zorgen een bedrijf moet elke dag opgevolgd worden, want een probleem kan grote gevolgen hebben! 2 soorten modellen: 1) Angelsaksisch model: * vroege 20 e eeuw * IASB * geen boekhoudwetten, bedrijven maakten eigen regels ondersteund door de accountants = weinig regels, bedrijven hun goesting laten doen * bij ernstige problemen: Wall Street Crash, Enron (= een energie bedrijf = foute boekhouding gemaakt vb in 1st jaar alle winsten geboekt en schulden in buitenland geplaatst), Worldcom: overheid grijpt in met strengere regels: Security and Exchange Commission (SEC) en Sarbanes-Oxley Act (Sox) (= persoonlijke aansprakelijkheid ingevoerd) = verplichten meer en juiste informatie publiek te maken * JR en in functie van financiering bedrijven opgesteld, JR enige informatiebron voor externe financiers -> ontstaan onafhankelijke audit v/d boekhoudkundige informatie = zo zeker zijn info correct was 2) Continentaal model: * ontstaan in 1673 (Frankrijk), maar eerste begin in 1560 * overheid wil reguleren omdat er veel frauduleuze faillissementen waren overheid verantwoordelijk voor boekhoudregels * voorzichtigheid is zeer belangrijk, zeker niet beter voorstellen dan realiteit en rekening houden met alle negatieve factoren (= zorgen dat JR niet te goed wordt voorgesteld, beter te slecht dan te goed voorstellen) Fiscaal: * overheid wil graag belastingen heffen * Angelsaksisch: aparte fiscale regelgeving twee jaarrekeningen * Continentaal: inkomstenbelastingen na vastleggen boekhoudregels, fiscale vereisten opgenomen, nauw verband * fiscale speelt vaak belangrijke rol bij strategische keuzes voor boekhouding en financiering invloed financiële overzichten, betrouwbaarheid? * vooral belangrijk in kleinere bedrijven bij overnames Aparte fiscale en boekhoudkundige regelgeving -> uiteindelijk 1 JR voor beide doeleinden Afschrijvingen, kosten voor de toekomst gaan voorzien, = creatief gaan boekhouden vb: van een beetje verlies, een beetje winst kunnen maken en andersom 2

5 Voorraad vaak niet overeenkomen met werkelijkheid! Boekhoudkundige keuzes: * exact winst meten of waarde bedrijf bepalen kan! (= altijd e schatting/ waardering, nooit 100% juist) * boekhoudregels niet eenduidig * winst is schatting * waarde is subjectief * drie mogelijkheden: - regels zijn specifiek zonder keuze: wet of boekhoudstandaard legt ondubbelzinnig vast wat er moet gebeuren - keuze tussen twee of meer regels (komt meeste voor) - geen regels: zelf beslissen hoe het probleem opgelost zal worden - toelichting bevat lijst met gemaakte keuzes -> hoe afschrijven, hoe lang afschrijven, hoe omgaan met vreemde munten, Relevantie tegenover betrouwbaarheid: * meest betrouwbare informatie = oude informatie * meest relevantie informatie = recente informatie * nuttige informatie = relevant en betrouwbaar * tijdige informatie bevat ramingen en onzekerheden spanning ontstaan tss betrouwbaarheid en relevantie = keuzes maken om JR op te stellen -> op tijd alle informatie moeten hebben * echte winst pas gekend na stopzetten bedrijf! -> dan pas weten hoeveel bedrijf waard is Fundamentele accountingprincipes: Basisprincipes: * ondernemingsentiteit: onderscheid maken tussen privébezit en ondernemingsbezit en onderscheid maken tss enkelvoudige JR die betrekking heeft op 1 onderneming en de geconsolideerde JR die wordt opgesteld voor een groep van ondernemingen die een relatie met elkaar hebben * monetaire kwantificering: enkel terugvinden wat monetair uitdrukbaar is vb motivatie v/h personeel * consistentie: altijd dezelfde regels toepassen, zo kan je JR en van verschillende jaren vergelijken *continuïteitsassumptie (going concern): je mag in de BH er vanuit gaan dat het bedrijf blijft bestaan Registratieprincipes: * verantwoordingsstukken: uitleggen wat er is gebeurd en waarom via vb facturen, rekeninguittreksel, * volledigheid: alle verrichtingen moeten opgenomen worden in de boekhouding = rechten, plichten, tegoeden en schulden * verbod tot compensatie: er mag geen compensatie gebeuren van schulden en vorderingen of van kosten en opbrengsten vb: wnr een klant ook leverancier is v/d onderneming, moeten de vorderingen en de schulden apart genoteerd worden 3

6 * realisatieprincipe: enkel in boekhouding zaken mogen boeken die gerealiseerd zijn (of zaken die zeker zijn dat ze gerealiseerd zullen worden) * periode-toerekeningsprincipe (matching-principle): kosten en opbrengsten die met elkaar samenhangen worden in dezelfde periode geboekt Waarderingsprincipes: * materialiteitsprincipe/relevantie: relevante zaken moeten boeken * individuele waardering: alle vorderingen, schulden apart moeten bijhouden, niet samen! * objectiviteit: waardering moet gebeuren volgens betrouwbare methodes * voorzichtigheid: situatie niet te rooskleurig mogen voorstellen Informatieprincipes: * periodiciteit: elk jaar cijfers publiek moeten maken, boekjaren stemmen meestal overeen met kalenderjaren = zo kan je jaarrekening onderling vergelijken * vergelijkbaarheid: alle boekhoudingen dezelfde vorm in België * oprecht en getrouw beeld (true and fair view): = oprecht en trouw beeld geven, je weet pas wat goederen waard zijn als ze echt verkocht zijn -> oplossing: je mag schattingen maken v/d waarde v/d goederen, want goederen worden niet altijd direct verkocht (vorderingen = schatten) alle activa en passiva moeten jaarlijks ge(her)waardeerd worden Regelgeving: * overheid verantwoordelijk: belastingen, economie, kapitaalmarkten (sub-primecrisis) * markten zetten concurrerende bedrijven onder druk om vergelijkbare en betrouwbare informatie publiek te maken: financieringskosten dalen, relaties verbeteren, internationale accountingstandaarden Doel: zo veel mogelijk info te krijgen over bedrijven (ze doen dit door de bedrijven te verplichten om enkele cijfers bekend te maken, hoe meer info de bedrijven bekendmaken, hoe meer financiering ze krijgen) Soorten regelgeving: Regelgevende instanties: * overheid: efficiënte economie, belastingen, beurs (+ regulator) = om eco te beheren + fiscale redenen * particuliere sector: werken samen met overheid voor het opstellen van regels vb: CBN (= Commissie voor Boekhoudkundige Normen) in België, gebruik expertise * internationaal regels opstellen: IASB (IFRS), Verenigde Naties, IFAC (IAASB) -> voordeel: makkelijker om bedrijven met elkaar te vergelijken * openbare sector: zeer verschillende methodes, KT, individuele rapporten -> gemeentes kasboekhouding krijgen * IFRS: internationaal gebruikt en aanvaard = doel is wereldwijde kapitaalmarkt bekomen, geen verplichting opleggen 4

7 Inleiding financiële analyse: (= Hoe is de onderneming eraan toe?) * doel financiële analyse: grondig en nauwkeurig inzicht financiële toestand onderneming: vermogen, financiële prestaties en kasstromen * aandachtspunten: - beoordeling financiële structuur en politiek - beoordeling prestaties ondernemingsleiding * belangrijk voor verschillende partijen, maar verschillende weging aandachtspunten * fundamenteel beoordelingsprincipe: risico/rendement-verhouding: rendement moet enerzijds risico vergoeden, anderzijds minstens zelfde vergoeding als risicovrije belegging + inflatie * gegevens financiële overzichten volstaan niet alleen: - historisch = heb je een bepaald idee - risico investering niet enkel financieel risico, ook operationeel risico * andere niet-financiële informatie gebruiken: industrietrends; kwaliteit en integriteit management; bijkomende gegevens jaarverslag; sector * traditionele basistechnieken: voorbeeld Van de Velde NV Hoorcollege 2: Horizontale analyse of tijdsanalyse (time series of trend analysis) (blz. 25) : * doel: - evolutie financiële gegevens in de tijd - richting en grootte v veranderingen in posten balans en winst-en-verliesrekening kunnen vaststellen * Hoe? - grafische voorstelling - berekening van veranderingen in bedrag - berekening van procentuele verandering ((eindcijfer begincijfer) / begincijfer * 100) - berekening van tijdindex: (financieel gegeven jaar x t / financieel gegeven basisjaar x 0 ) x 100 * interpretatie: - Wat betekenen percentages?: kritisch zijn en enkel belangrijke % bekijken - Welke percentages zijn significant en vereisen diepgaandere analyse? -> MVA, omzet, bedrijfskosten zijn belangrijke posten - Verklaring voor veranderingen? : soms in jaarverslag - impact van de inflatie op lange tijdreeksen: aanpassen om foute conclusies te vermijden - extrapolatie naar de toekomst: proberen adhv cijfers: wat gaat er binnen 2j gebeuren weten wat het is, maar niet kunnen berekenen op het examen!! (ku interpreteren) 5

8 * toepassing: (HB p7/43 bijlage + p5/43 bijlage) Bedrijfsopbrengsten zijn gestegen met MAAR 3 miljoen. Bedrijfskosten stijgen over de jaren heen én de bedrijfskosten, stijgen harder dan de bedrijfsopbrengsten. Afschrijvingen zijn toegenomen. Bedrijfsresultaat toegenomen, maar niet heel veel, omdat de kosten ook sterk zijn toegenomen. Bij uitzonderlijke kosten, kan je de ratio s (verhoudingen) niet berekenen. Op LT altijd jaren dat het goed gaat en jaren dat het minder gaat = logisch. VA: dalende trend, owv financiële vaste activa en immateriële vaste activa gedaald zijn Meer geld belegt en minder liquide gehouden. Vorderingen en voorraden zijn toegenomen, logisch want omzet is toegenomen hangt allemaal aan elkaar! Geld van reserves afgenomen, om te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Schulden zijn toegenomen, maar niet abnormaal hoog. 6

9 Verticale of structuuranalyse (common size-analyse): (zie HB p26-27 kaders) * doel: structuur balans en resultatenrekening analyseren * Hoe?: relatief aandeel (verhoudingen) van diverse posten balans en resultatenrekening bepalen - balans: totale activa (of passiva) = 100% elke balanspost uitdrukken als percentage totale activa (passiva) - resultatenrekening: bedrijfsopbrengsten / verkopen = 100% elke rubriek resultatenrekening uitdrukken als percentage verkopen * nut?: - inzicht in samenstelling activa (soorten investeringen) & passiva (wijze van financiering), opbrengsten & kosten (bv. verhouding bedrijfskosten in functie van omzet) - vergelijking in de tijd = aanvulling horizontale analyse -> hoe evolueert alles - vergelijking met concurrenten: verhoudingen met concurrent vergelijken hoe evolueren de verhoudingen vd verschillende posten; veranderingen doorheen de tijd per rubriek weergeven, onafhankelijk vd evolutie v/h totaal * toepassing: (HB p151) Materieel VA zijn toegenomen, Vl A ook Eigen vermogen bijna 68% bedragen in 2009, in 2011 nog maar 61% bedragen dus meer met VV gaan vergoeden 7

10 RR blijft heel stabiel, verhoudingen blijven gerespecteerd. Van de Velde is een stabiel bedrijf! Grafieken van resultaten kunnen maken, gaat een mooi beeld geven vd resultaten vh bedrijf. Kasstroomanalyse: (cash flows) Doel: - nuttige indicator prestaties onderneming (nuttig document!) - bijkomende informatie hoe en waarom financiële positie onderneming is gewijzigd - kasstroomoverzicht = statement of cash flows (SCF) - winst-en-verliesrekening meet economische prestaties zonder rekening te houden met kasstromen - gerealiseerde kasstromen zijn belangrijk voor kapitaal- en kredietverschaffers (dividend en terugbetalingen) - cashflow = middelen die door opbrengstactiviteit gegenereerd worden en die de onderneming niet opnieuw verlaten via kaskosten of winstuitkering - inzicht in de aard en omvang van transacties die de kaspositie van een onderneming beïnvloeden - weergave van de wijziging in de kaspositie; wijziging in de financiële positie tss 2 opeenvolgende balansen - inzicht in herkomst en besteding financiële middelen - belangrijk in economische beslissingsmodellen: inschatting capaciteit om kasmiddelen te genereren en wanneer - historische stromen gebruiken om toekomstige stromen te schatten (omvang, timing en waarschijnlijkheid van toekomstige kasstromen) - onder IFRS is een kasstroomoverzicht een verplicht onderdeel * kasstroom: groot aantal kasstromen in de onderneming: korte- en langetermijn Ideaal: een bedrijf dat winst maakt én positieve kasstromen heeft. 8

11 Afschrijvingen = zijn niet-kaskosten: je hebt geld uitgegeven om het gebouw; machine te kopen, maar je moet daar nu niet nog eens voor betalen. Van waar komen kasstromen, wat zijn hun doel en waar worden ze aan uitgegeven = weergeven. Kasstroom KT en LT: * operationele cyclus = belangrijkste KT-cyclus -> bovenstaande cyclus gebeurt elke dag in een bedrijf dubbele pijl: er gaat geld binnenkomen en buitengaan operationele cashflow; investeringscashflow en financieringscashflow ontstaan * investerings- en financieringscylus = LT (aanwending van LT-middelen) * bijkomend inzicht in de prestaties + strategie * geeft beeld intern gegenereerde groei * vragen die beantwoord worden: - Uit welke bronnen heeft de onderneming dit jaar geldmiddelen gegenereerd? Hoe werden deze geldmiddelen aangewend? Waar zijn ze nu? - Waren de normale bedrijfsactiviteiten in staat om de behoeften aan geldmiddelen te voldoen dit jaar? - Indien niet, is het tekort aangevuld door nieuwe leningen of door het verkopen van vaste activa? - Is een overschot aan geldmiddelen gebruikt voor het terugbetalen van bankschulden, voor investeringen in materiële vaste activa of voor het uitkeren van dividenden? - Waarom is het saldo van de beschikbare geldmiddelen afgenomen, hoewel de bedrijfsactiviteiten winstgevend waren? Opstelling cashflow statement: * onderscheid 3 soorten activiteiten: (zie hb p31 berekening) - operationele activiteiten - investeringsactiviteiten - financieringsactiviteiten 9

12 * 2 manieren om OCF te bepalen: (weten wat het verschil is, maar niet kunnen uitrekenen) - directe methode (blz ) geprefereerd door IFRS - indirecte methode vertrekt van de nettowinst en wordt dan gecorrigeerd voor niet-kaskosten en verandering in het operationeel nettobedrijfskapitaal - enkel bepaling OCF is verschillend voor OCF keuze tussen directe en indirecte methode; bij investerings- en financieringsactiviteiten enkel kasstroomoverzicht volgens de directe methode kunnen gebruiken Voordelen kasstroomanalyse: * wordt vaak vrijwillig openbaar gemaakt * winst en cashflow zijn niet equivalent * beoordeling van zelffinancieringscapaciteit * inzicht in de samenstelling van de SCF naar activiteit * beoordeling financieel risico (OCF/VV op KT en OCF/TV) en bepaling vrije kasstroom (=fin. ademruimte) * maatstaf voor financiële prestaties (vergelijken ondernemingen met versch. accountingpraktijken) * analyse kasstroomprofiel en voorspelling toekomstige kasstromen (snelgroeiend / rijp) obv van kasstromen bedrijven over heel de wereld kunnen vergelijken; een jong bedrijf gaat een ander beeld geven dan een bedrijf dat al langer bestaat (rijpe onderneming) obv de kasstroom Opstelling SCF op basis van jaarrekening: * bepalen van het verschil tussen liquide middelen in het begin en op het einde van het boekjaar * berekening van het verschil voor alle andere posten tussen begin en einde boekjaar -> totaal verschillen balans moet gelijk zijn aan totaal verandering liquide middelen, want A = P * identificatie van de redenen van veranderingen in de niet-kaselementen: -> kasstromen groeperen per activiteit: operationeel, investering, financiering Staat van vermogensstromen: ( funds flow statement ) * variant van SCF (kasstroomoverzicht) * andere benamingen: staat van herkomst en besteding van middelen, tabel van bronnen en aanwendingen, financieringstabel, staat van wijzigingen in de financiële positie, funds flow statement * opgebouwd rond verandering in het bedrijfskapitaal (hoe vlottend actief gaan evolueren) gedefinieerd als vlottende activa minus vreemd vermogen op KT * centraal staat het werkkapitaal (= bedrijfskapitaal) * opdeling in bronnen en aanwendingen en niet in activiteiten Niet altijd eenvoudig te interpreteren, maar toch zeer interessant 10

13 Ratio-analyse (blz. 37): * ratio standaardiseert gegevens financiële overzichten * ratio: verhoudingsgetal waarbij 2 of meer gegevens uit balans, resultatenrekening of toelichting met elkaar in verband worden gebracht * Nut? - informatiever dan absolute bedragen - financiële positie samenvatten in aantal kerncijfers - vergelijking in de tijd en met concurrentie * groot aantal mogelijke combinaties: zinvolle keuze maken Je krijgt meestal kleinere getallen of percentages, waardoor je makkelijker kan gaan vergelijken. ratio s van Nationale Bank van België gaan bekijken -> op het examen een formularium krijgen -> niet alle ratio s zijn zinvol Klassieke ratio s: * liquiditeit: risico-indicator * solvabiliteit * rendabiliteit: rendement-indicator * toegevoegde waarde niet beperken tot één boekjaar, opeenvolgende periodes bekijken (je moet een evolutie zien) gaan vergelijken met de concurrentie Liquiditeit: * mate waarin een onderneming haar korte termijn betalingsverplichtingen kan voldoen * algemene liquiditeitsratio s: = indicatie van potentiële liquiditeitstoestand op basis van ratio s afgeleid uit netto-bedrijfskapitaal current ratio (ratio in ruime zin) quick ratio of acid test (ratio in enge zin) Current ratio = Vlottende activa vorderingen > 1 jaar VV op KT * current Ratio < 1: KAN een teken zijn van liquiditeitsproblemen, nettobedrijfskapitaal is negatief (vlottende activa niet in staat om de KT-schulden te voldoen) goede current ratio is groter dan 1! * te hoge Current Ratio: te hoge voorraden, te weinig VV op KT, te flexibele handelsvorderingenpolitiek (= te veel vorderingen toestaan, betalingsuitstel) = nadelig voor de rendabiliteit Quick ratio of acid test = Vorderingen <1 jaar + Geldbeleggingen + Liquide Middelen Schulden < 1 jaar 11

14 * minst liquide elementen niet in aanmerking nemen; deze worden uit de berekening vd ratio gehaald (voorraden, bestellingen in uitvoering, overlopende rekeningen) = strengere beoordeling vd liquiditeitspositie v/e onderneming * netto cashflow liquiditeitsratio = OCF/(Schulden < 1 jaar), want gezonde ondernemingen betalen hun schulden af uit hun CF * reële liquiditeitstoestand wordt bepaald door netto-bedrijfskapitaalbehoefte. De voornaamste componenten netto-bedrijfskapitaalbehoefte: (= waar je geld in gaat steken) - voorraden - handelsvorderingen - handelsschulden < 1j -> ratio kan er goed uitzien, maar je moet kijken naar de reële situatie = die kan er slechter uitzien!! Quick ratio is een sterkere beoordeling dan de current ratio. Specifieke liquiditeitsratio s: 1) Liquiditeit voorraden: aantal dagen voorraad = voorraden en BIU / kostprijs verkopen ( voorraadrotatie). hoe kleiner, hoe beter (stockbreuk!) Te groot: voorraad verouderd / ijzeren voorraad? = drukt uit hoelang het gemiddeld duurt vooraleer de voorraad verkocht wordt en de bestellingen in uitvoering afgewerkt worden Voorraadrotatie: aantal keer per jaar dat de voorraad wordt vernieuwd -> het kan zijn dat je een grote rotatie hebt, maar dat je een deel van je voorraad niet meer kwijt krijgt, omdat het verouderd is (= te hoog aantal dagen voorraad) = hoe kleiner het aantal dagen voorraad, hoe sneller de voorraad roteert en gerealiseerd wordt en hoe beter de liquiditeit van de voorraden ijzeren voorraad (= buffer voorraad): in een bepaalde bedrijven altijd een zekere voorraad aanwezig moeten zijn, anders niet kunnen produceren -> je moet er dus constant in investeren 2) liquiditeit handelsvorderingen: aantal dagen klantenkrediet = Handelsvorderingen < 1 jaar + geëndosseerde handelseffecten verkopen incl. BTW / 365 hoe kleiner, hoe beter de liquiditeit vergelijken met kredietpolitiek onderneming = wil zeggen dat de klanten snel betalen -> krijg je een betere liquiditeit Als een bedrijf zegt dat hij 30 dagen betalingsuitstel geeft en je geeft 32 dagen betalingsuitstel is goed, stel ze geeft 10 dagen betalingsuitstel, en je krijgt 20 dagen uitstel -> is niet goed! boekhoudkundig: willen dat klanten snel betalen ; commercieel: om klant te behouden, betalingsuitstel moeten geven 12

15 * geëndosseerde handelseffecten: wissels die zijn overgedragen aan de bank voor betaling * Waarom verkoop inclusief BTW nemen? Omdat de vorderingen ook in btw zijn. * 365 = het aantal dagen in een jaar * HB p42: 9150 = verwijzing naar een rekening in de toelichting (bij geëndosseerde handelseffecten) 740: kapitaalsubsidies ; 9146: toelichting (p30 in de bijlage) Te losse kredietpolitiek: toestaan van te lange betalingstermijnen of het slecht opvolgen van vervallen vorderingen 3) liquiditeit handelsschulden: aantal dagen leverancierskrediet = Handelsschulden < 1 jaar Aankopen incl. BTW / 365 Groot: vertrouwen of problemen? Klein: geen vertrouwen of financiële korting? Je kan zeggen: je krijgt korting, als je contant betaald bij ratio analyse altijd verder kijken dan je neus lang is; niet zwart- wit bekijken!! = niet per se omdat het groot aantal dagen is dat het slecht is en andersom * Toepassing: proberen zelf te berekenen!! * zowel current als quick ratio zijn groter dan 1 = prachtig (quick ratio boven 1, komt niet vaak voor) * liquiditeitsratio kleiner dan 1, is geen probleem * voorraad laten stijgen -> rotatie daalt, want in 1x meer laten leveren, waardoor je minder keer per jaar moet laten leveren * klanten sneller laten betalen en zelf trager gaan betalen: liquiditeit zo doen stijgen!! * proberen je klanten te laten betalen vooraleer je je leveranciers moet betalen, maar gaat meestal niet lukken. 13

16 Solvabiliteit: (belangrijk voor banken en kredietinstellingen) = mate waarin onderneming haar financiële verplichtingen m.b.t. intrestbetalingen en aflossingen van schulden kan nakomen (leveranciers geïnteresseerd in de liquiditeit) * schuldgraadratio s: - algemene schuldgraad = VV / TV - financiële onafhankelijkheid = EV / TV (=100%) Algemene schuldgraad: mate waarin een onderneming beroep doet op vreemd vermogen voor de financiering van haar activiteiten Hoe hoger de schuldgraad, hoe meer afhankelijk van derden en hoe kleiner de bescherming van de schuldeisers. Er spelen echter ook andere factoren (boekwaarde, verkoopwaarde, schuldbescherming) EV wordt kleiner = bedrijf is minder beschermd -> oppassen dat je niet te veel gaat lenen, je moet het ook kunnen terugbetalen, anders ga je failliet Hefboomeffect: ik ga geld lenen, betaal er een vergoeding voor = intrestbetaling (financieel risico) -> voorzichtig 50%, banken zeggen 75% (max. toegelaten schuldgraad = debt covenants ) -> hefboomwerking: kosten die verbonden zijn aan de lening < de winsten die je daardoor realiseert Dekkingsratio s: * Dekking financiële kosten v/h FKVV door netto-resultaat = Winst voor belastingen + FKVV FKVV In welke mate kan onderneming FKVV dragen? * Dekking totaal vreemd vermogen door cashflow = Operationele CF totaal VV Indicatie risico dat men de schulden niet kan terugbetalen. Interessant wanneer er veel niet-kaskosten zijn die de winst drukken. (Het al dan niet kunnen terugbetalen van schulden weergeven) Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen vermeld in toelichting (zakelijke zekerheden, vervallen belastingschulden, schulden RSZ, hangende geschillen, verplichtingen aan- en verkoop VA) Genoeg verdienen om VV te kunnen dekken? (= dat je niet enkel de bank aan het financieren bent, dus niet enkel je schulden aan de bank aan het terugbetalen bent, maar nog winsten overhoudt) operationele CF: kasstromen die voorkomen uit je gewone activiteiten, zijn die voldoende om je vv te dekken? 14

17 * Toepassing : Algemene schuldgraad: zit ver onder de 50% (75% die banken liever hebben) -> gaat vooral met EV financieren Alg schuldgraad + fin onafhankelijkheid = 100 -> Van de Velde is dus onafhankelijk!! Zelf eens proberen te berekenen! Zijn zeker gedekt = positief Stijgt of daalt het? Gelijk met de concurrentie? zijn prachtige ratio s, meer je kan het niet vergelijken met de concurrentie, want je hebt hier geen cijfers vd concurrentie Rendabiliteit: = indicatie van winstgevendheid v/d onderneming * onderscheid tussen rendabiliteit: - verkopen: Is de omzet rendabel? - activa: gebouw, machines, voertuigen -> Brengen ze op wat ze kosten? - eigen vermogen: Heb je goed geïnvesteerd of niet? * correctie voor invloed niet-kaskosten (onderscheid bruto / netto): = kosten die een onderneming heeft, maar die geen nieuwe uitstroom van kasstromen heeft -> boekhoudkundige kosten gaan winst laten af of toenemen, maar ga je niet moeten betalen vb: je hebt te veel vrachtwagens gekocht (kan je concluderen) = aan afschrijvingen kunnen zien drm onderscheid maken tussen netto en bruto kaskosten Resultaat in functie van verkopen : - Bruto verkoopmarge = Brutobedrijfsresultaat voor niet-kaskosten verkopen - Netto verkoopmarge = Nettobedrijfsresultaat na niet-kaskosten verkopen Indicatie efficiëntie bedrijfsactiviteit Je hebt verkopen en winst: wat is de verhouding? -> Hoe efficiënt is je bedrijfsactiviteit? Als een bedrijf veel niet-kaskosten heeft, kan het zijn dat het niet uitmaakt. vb: zelfstandige consultent: laptop, auto en kennis nodig -> mens gaat weinig afschrijvingen hebben 15

18 Verandering resultaat in functie van verandering in verkopen - Graad operationele hefboom = Proc. verandering nettobedrijfsresultaat na niet-kaskosten Proc. verandering verkopen Hoge graad v op. hefboom: kleine verandering in verkopen heeft grote invloed op resultaat (pos. / neg.) Indicatie bedrijfsrisico v/e onderneming Verhouding tussen iets meer of iets minder verkopen? -> impact op winst bekijken kleine veranderingen in verkopen, heeft groot effect op de winst (= operationele hefboom) = kunnen afleiden hoe riskant de business is (= operationele hefboom ligt gevoelig) -> als bij 1 van jouw klanten het mis gaat, kan het bij jou ook flink misgaan Hoe kunnen oplossen? Risico gaan spreiden? Goede buffer opbouwen in goede tijden! (= je moet altijd een paar maanden kunnen rondkomen, niet nu moeten werken om de kosten voor het einde vd maand te kunnen betalen!!) = je moet er op rekenen dat je 6maanden zonder inkomsten kan rondkomen Rendabiliteit totale activa: = drukt uit hoeveel een onderneming verdiend heeft met het geheel v/d middelen waarover ze beschikt - Brutorendabiliteit TA voor belastingen = winst voor belastingen+nkk+fkvv TA NKK: niet-kaskosten = afschrijvingen FKVV: financiële kosten vreemd vermogen - Nettorendabiliteit TA voor belastingen= Winst voor belastingen+fkvv TA Alternatieve formulering: - winstmarge x rotatie van de activa - winstmarge: indicatie van winstgevendheid verkopen - rotatie activa: indicatie van mate waarin activa worden benut Rentabiliteit verbeteren door verhoging winstmarge, snellere rotatie of beide sectorafhankelijk -> winstmarge in deze tijd verhogen, is niet makkelijk!! Je kan ook proberen je activa beter te benutten! Vb: deel van je onbenutte magazijn verhuren 16

19 Rendabiliteit eigen vermogen: * Indicatie winstgevendheid financiële middelen ter beschikking gesteld door aandeelhouders * notionele intrestaftrek: (typisch Belgisch) intrestaftrek toekennen bij de belastingen (je betaalt zogezegd 5% intrest) en mag dit van je winst aftrekken, zodat je op een kleiner winstbedrag, belastingen moet betalen = aanmoedigen om EV aan te houden (anders lening aangaan, zodat je het kan aftrekken) = beloning voor bedrijven die werken met EV ipv VV staat niet in de boekhouding, louter fiscaal gegeven (faines taks: redenering = als je geen belastingen moet betalen, moet je toch belastingen betalen) * Nettorendabiliteit EV voor belastingen: winst (verlies) voor belastingen / eigen vermogen -> % vgl met een risicovrije belegging * Alternatieve formulering: - rendabiliteit totale activa x financiële hefboom financiële hefboom: relatieve schuldenkost x eigenlijke financiële hefboomfactor hefboom: positief effect op rendabiliteit EV indien de kost van het VV kleiner is dan de rendabiliteit van de geïnvesteerde activa (notionele intrestaftrek!) (opbrengst moet > de kost) - graad financiële hefboom: indicatie financieel risico % verandering winst(verlies) na FKVV en na belasting % verandering winst(verlies) voor FKVV en voor belasting in welke mate ben je afhankelijk vd financiële kosten Toepassing : Brutomarge stijgt elkaar jaar = goed, probeert elk jaar te verbeteren Nettomarge < brutomarge = goed -> maar klein verschil tussen netto en brutomarge = dus goed!! Actief neemt elk jaar af, maar activa wordt beter gebruikt (= rotatie is gestegen) Nettorendabiliteit: wil niet zeggen dat je dat allemaal krijgt -> zelf proberen te berekenen!! Stel je hebt een negatief EV: - / - = + OPGEPAST! Een plus wil dus niet per se zeggen dat je h goed doet!! 17

20 Toegevoegde waarde: * concept afgeleid uit macro-economie = algemene indicatie van economische prestaties van een land -> In welke mate creëert de onderneming waarde? (Hoe productief zijn we?) * definitie toegevoegde waarde naar oorsprong: TW = waarde productie intermediair verbruik -> diensten bedrijven hebben vaak een hoge toegevoegde waarde! (klein bedrijf kan hoge toegevoegde waarde hebben, hangt af van verhouding tss gebruik en productie) -> TW wordt slechts gerealiseerd indien de onderneming tegemoetkomt aan de eisen vd markt en dit ongeacht de ingezette middelen * alternatieve definitie toegevoegde waarde: naar verdeling over productiefactoren (personeel, FKVV, belastingen, dividend) resterend deel blijft voor expansiedoelen = kan je personeel, FKVV, betalen? (dit moet je nagaan) Voorbeelden van toegevoegde waarderatio s: - Toegevoegde waarde per personeelslid = TW / Gem. personeelsbestand Indicator productiviteit en concurrentiekracht (= mag niet laag zijn!!) (extra werkkracht gaat mogelijk geen extra TW creëren) - Toegevoegde waardemarge = TW / Waarde productie hoe groter, hoe groter de graad van verticale integratie (= hoeveel stappen heb je zelf in handen in een productieproces; vb je hebt zelf productie en verkoop in handen = hogere TW hebben dan dat je enkel zou verkopen) Toepassing : * toegevoegde waarde is mooi gestegen over de jaren heen. * het personeelsbestand is ook gestegen. -> TW neemt sterker toe dan het personeelsbestand * om te zeggen of het goed is, moet je vergelijken met andere bedrijven uit de sector. (= kan je hier niet, want je hebt geen gegevens vd andere bedrijven, maar het zijn zeer mooie getallen) * personeelsleden: bestaat uit 448 voltijdse equivalenten, maar 498 werknemers (deels halftijdse) 18

21 Hoorcollege 3: Vergelijking met de sector (blz. 51): * zowel in de tijd (horizontale analyse) als met vergelijkbare bedrijven * industriecode: elk bedrijf actief in België krijgt zo n code * karakteristieken sector: vb veel KMO s, veel grote bedrijven * positionering binnen sector -> gebruik van kwartielen (bijlage p133: kan je zien in welk kwartiel je bedrijf voorkomt) -> kruisje in 4 de kolom, wil zeggen dat het in het 4 de kwartiel voorkomt = bedrijf komt in 75% beste voor (sommige bedrijven hebben al hun TW nodig om de personeelskosten te betalen -> Van de Velde scoort hier goed op, is bij hem niet het geval!) leverancierskrediet: VdV ligt in het midden, ze kunnen nog verhogen (= aantal dagen leverancier moet wachten op zijn geld) -> krijg je geg op examen * NBB (= Nationale Belgische Bank) berekent ook de «financiële gezondheid» van een onderneming door een indeling te maken in 6 klassen (zie bijlage p 145) klasse 1 = meest gezonde bedrijven ; 6 = minst gezonde klasse (= bijna 10% vd bedrijven in faling) * Van de Velde behoort tot klasse 1 waarbij het risico op faillissement 0.2% bedraagt. 50% van de sector behoort tot klasse 1 * 3% behoort tot klasse 6 waar het risico op faillissement 8.1% bedraagt Maatstaven voor rendement investeerders (p52): * klassieke maatstaven - rendabiliteit eigen vermogen - winst per aandeel ( earnings per share ) = winst na belastingen / aantal aandelen => boekhoudkundige waarden (kan afwijken van marktwaarde) - marktwaarde aandeel? - prijs/winst-verhouding (price/earningsratio): = hoeveel maal is de belegger bereid de winst per aandeel te betalen voor één aandeel = marktprijs per aandeel / winst per aandeel * prijs/cash flow verhouding = marktprijs per aandeel / (operationele) CF per aandeel (uitschakelen invloed NKK) -> In welke mate betaalt men voor de cashflow? * geven weinig inzicht in echte aandeelhouderswaarde: vaak aanleiding tot acties die waarde vernietigen ipv creëren (KT: aandeelhouderswaarde creëren; op LT: dieperik ingaan) deze maatstaven zijn een risico= geldt vooral op KT! 19

22 * winst per aandeel is gedaald * prijs/winstverhouding: verdubbeld van > koers gaat omhoog en winst daalt (je had beter e aandeel gekocht in 2009 dan in 2011) * cashflow blijft stabiel * klassieke maatstaven niet gericht op inzicht in aandeelhouderswaarde die door het management wordt gecreëerd * alternatieve maatstaven: - residual income: winst na belastingen -> kijken naar geïnvesteerd vermogen * k (= gewogen gemiddelde kapitaal kost = wat wil je ermee verdienen) - economic value added - niet-financiële prestatiemaatstaven Residual income: * RI = winst na belastingen (k x geïnvesteerd vermogen) * k: gewogen gemiddelde kapitaalkost ( weighted average cost of capital ) * creatie aandeelhouderswaarde indien winst groter is dan het vereiste minimum rendement op het geïnvesteerd vermogen (Als je je vergoeding krijgt en niet meer, gaat dit over een paar jaar problemen geven.) Economic value added: (=EVA) = examen!! = door Stern Stewart & Co ontwikkeld * variant van residual income met aanpassingen voor de berekening van de winst en geïnvesteerd vermogen (bv R & D) -> activeren en afschrijven van zo n kosten verlaagt de neerwaartse druk op winst Niet-financiële prestatiemaatstaven: * efficiëntie, productiviteitsmaatstaven, mate van innovatie, (belangrijk wanneer er veel IVA zijn) * verbetering waarde relevantie traditionele accountingprestatiemaatstaven * kritische succesfactoren (klantentevredenheid, betrouwbare interne processen, motivatie personeel,..) -> in sommige bedrijven is het personeel belangrijk; maar vb e schoonmaakster moet niet per se lachen * balanced Scorecard (Kaplan & Norton): - aandeelhouders- of financieel perspectief: In welke mate zijn de aandeelhouders tevreden? - klantenperspectief: Zijn ze tevreden, (blijven ze) bestellen ze bij ons? - interne processen perspectief: Wordt er efficiënt samengewerkt? - competentie- en leerperspectief: Leert het personeel bij? Weet het personeel wat het moet doen? -> doel elk jaar beter te scoren!! kijken hoe efficiënt, innovatief, het bedrijf is 20

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT

SOLVABILITEIT SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 1 SOLVABILITEIT KDT Financiele analyse P04.01 2 SOLVABILITEIT In hoeverre is een onderneming in staat haar financiële verplichtingen inzake intrestbetaling en schuldaflossing

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming

Hfst 5: Liquiditeit. 5.1 Analyse van de liquiditeit binnen de onderneming Hfst 5: Liquiditeit Dagelijkse activiteiten staan centraal: - heeft de onderneming genoeg werkkapitaal om haar activiteiten te financieren? - Hoeveel werkmiddelen heeft ze nodig? 5.1 Analyse van de liquiditeit

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

FINANWA_VB_1110.book Page 7 Tuesday, September 6, :56 AM INHOUDSOPGAVE

FINANWA_VB_1110.book Page 7 Tuesday, September 6, :56 AM INHOUDSOPGAVE FINANWA_VB_1110.book Page 7 Tuesday, September 6, 2011 10:56 AM INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De jaarrekening 13 1.1. Inleiding 13 1.2. Algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en de jaarrekening 13 1.3. Boekhoudkundige

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst?

RENTABILITEIT RENTABILITEIT. winst = continuïteit. = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? KDT Financiele analyse P05.01 1 RENTABILITEIT KDT Financiele analyse P05.01 2 RENTABILITEIT = studie resultatenrekening = maakt onderneming voldoende winst? winst = continuïteit 1 KDT Financiele analyse

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vijfde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW Financiële Rapportering en Analyse Samenvatting boek aangevuld met hoorcolleges Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 139 7,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse

Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse Hoofdstuk II Verticale en Horizontale analyse De compenserende bedragen en exploitatiesubsidies (740) maken deel uit van de Andere bedrijfsopbrengsten (74) en worden in de toelichting gedetailleerd. We

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vierde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier

DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4. Balanscentrale. Ondernemingsdossier DOSSIER N BUDGET/FEDCOM/2015/02 - Annexe 2.4 Balanscentrale Ondernemingsdossier Beknopte handleiding Oktober 2008 Inleiding De Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) staat in voor de verspreiding

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt?

We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Hfst 7: Rentabiliteit We gaan de winstgevendheid van een onderneming analyseren. DOEL: - hoe verliezen oplossen? - financieren met VV vanuit rentabiliteitsstandpunt? Goede rentabiliteit heeft ook z n invloed

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse

Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse Proefexamen Financiële Rapportering en Analyse 2015-2016 Theorie 1. De Balanced Scorecard is een raamwerk dat managers toelaat de missie, strategie en doelstellingen van een onderneming te vertalen in

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1

17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 17/06/2014 Bezoekerscentrum Havenbedrijf Gent Bernard Rommel DEEL 1 Deel 1: cijfers en gevoeligheidsanalyses Het dashboard: cijfers van 2013 en trends Toelichtingen: Definities financiële ratio s Werkkapitaalschommelingen:

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch INFO De berekeningen in deze powerpointpresentatie zijn terug te vinden in

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Financiële analyse vzw

Financiële analyse vzw Financiële analyse vzw Dossier De Vereniging vzw Deze studie werd opgemaakt door S-PAS bvba - www.espas.be Daarbij is gebruik gemaakt van de boekhoudkundige gegevens van De Vereniging vzw INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen

Activa met lange omloop vastliggende activa Activa met korte omloop Vermogensbronnen (passief) Eigen vermogen Activa met lange omloop vastliggende activa Kenmerken: -activa die blijvend of toch duurzaam in de onderneming aanwezig zijn -kunnen niet aan de onderneming onttrokken worden zonder het bestaan van de

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening

inhoud voorwoord lijst van figuren inleiding hoofdstuk 1. de jaarrekening inhoud 5 inhoud voorwoord 11 lijst van figuren 13 inleiding 17 hoofdstuk 1. de jaarrekening 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De onderdelen van de jaarrekening 22 1.2.1 De balans 22 1.2.2 De resultatenrekening 23

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Hfst 3: Herwerking van de balans en de resultatenrekening

Hfst 3: Herwerking van de balans en de resultatenrekening Hfst 3: Herwerking van de balans en de resultatenrekening We gaan op basis van de balans en de resultatenrekening uitspraak doen over de falingskans è eerst gaan we de balans en de RR herwerken om ervoor

Nadere informatie

Bijzondere jeugdbijstand

Bijzondere jeugdbijstand Bijzondere jeugdbijstand Financiële analyse 2009-2011 21 januari 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Project ADLO Demo Groenten Tielt, 13 maart 2017 Sint-Katelijne-Waver, 14 maart 2017 Financiële ratio s De financiële toestand

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

4-10-2011. Wat is gezond?

4-10-2011. Wat is gezond? Wat is gezond? 1 Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat akkoord 25% geen mening 0% niet akkoord 75% n=8 Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan geld verdienen akkoord 13% niet

Nadere informatie

Akkoord of niet akkoord?

Akkoord of niet akkoord? Akkoord of niet akkoord? Je krijgt op het scherm 1 stellingen na elkaar te lezen. Reageer intuïtief : akkoord of niet akkoord. Je hebt 1 seconden de tijd (Usain Bolt legt in die tijd meer dan 1 m af).

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management 3de bach TEW Financieel Management samenvatting : hoorcolleges aangevuld uit boek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 162 6,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Externe financiële verslaggeving

Externe financiële verslaggeving Externe financiële verslaggeving Diete Haesendonckx Hfst 1: Inleidende beschouwingen 1. Analyse van de jaarrekening (JR) Tijdens het jaar è boekhouding(registreren van handelsgebeurtenissen) Einde van

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

KEN DE GETALLEN. Inzicht in financiële cijfers. Loek Vis BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS

KEN DE GETALLEN. Inzicht in financiële cijfers. Loek Vis BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS KEN DE GETALLEN Inzicht in financiële cijfers Loek Vis BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. RESULTATENREKENING omzet - inkoopkosten = brutomarge - operationele kosten (excl. afschrijvingen) = EBITDA

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie