Snel op weg met de BTW-wetgeving (en later) in de WINexpert+ Boekhouding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snel op weg met de BTW-wetgeving 01-01-2013 (en later) in de WINexpert+ Boekhouding"

Transcriptie

1 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba BTW BE RPR Gent Beukendreef Lochristi ARGENTA IBAN BE BIC ARSPBE22 Tel: Snel op weg met de BTW-wetgeving (en later) in de WINexpert+ Boekhouding 1) Wijzigingen BTW-wetgeving per Tot en met 2012 is de verstrekking van de factuur bepalend voor de ontvanger: de aftrekbaarheid van de Btw... de verstrekker: de verplichting de Btw door te storten aan de Staat. Met ingang van 2013 blijft het bestaan van de factuur nog altijd een voorwaarde om de Btw af te kunnen trekken; ook moet de factuur nog altijd onverwijld worden ingeschreven. Echter is het tijdstip van aftrekbaarheid (voor de klant) en van opeisbaarheid (voor de leverancier om door te storten aan de Staat) vanaf 1 januari 2013 niet langer onlosmakelijk verbonden met het tijdstip, waarop de factuur wordt opgemaakt / verstrekt voor Belgische handelingen. Er is voortaan een 'Btw-belastbaar feit' nodig de levering / dienstverlening... de betaling (eventueel vóór die levering / dienstverlening). Eén van deze feiten volstaat om de factuur in de Btw-aangifte te mogen / moeten verwerken. Heeft echter geen van deze feiten plaatsgevonden, dan blijft de factuur in de boekhouding waar die thuishoort, maar 'verhuist' de aangifte van die factuur naar een volgende Btw-aangifte. Zoals het er nu uitziet betreft het voor de meeste bedrijfstakken slechts een beperkt aantal facturen. - Immers verstrekken de meeste leveranciers slechts facturen bij of nà levering / dienstverlening. - Ook betalen veel bedrijven misschien niet tijdig, maar nog wel binnen de Btw-aangifteperiode. 2) Voorbeelden van facturen met mogelijks 'uitgestelde' verwerking in een Btw-aangifte Typische facturen om op te letten: voorafgaandelijk te betalen facturen voor onderhoudscontracten (kantoormachines, liften, schoonmaakdiensten...), voor abonnementen (tijdschriften, spoorwegen,...), facturen voor leasing (àls u domicilering hebt kunnen vermijden), voor voorschotten (niet enkel bestellingen, maar ook dienstverlening zoals door boekhouders, beheer van gebouwen...), voor waarborgen, enzovoorts. Wellicht zullen er nog meer voorbeelden opduiken naarmate de wetgeving zijn invloed uitoefent op de praktijk. Er kan zich dus de situatie voordoen, dat u een jaarabonnement heeft op een zakelijk tijdschrift, maandelijks te verschijnen, u de in januari ontvangen factuur wel inboekte zonder die meteen te betalen en de uitgever toch (u bent een trouwe klant) het eerste nummer toezendt. Dan bent u gerechtigd één twaalfde van de kost in de maandaangifte over januari in te brengen en één twaalfde van de Btw af te trekken. Betaalt u in februari, dan zal de maandaangifte over februari de rest (moeten) bevatten. 1

2 3) Hoe deze facturen in te schrijven in de WINexpert+ Boekhouding 2013 en later? Bij het inschrijven van aankoop- en verkoopfacturen gaat u na of de factuur mogelijks zo'n uitzondering kàn vormen. Is de factuur betaald? Zo ja, dan heeft u er geen omkijken naar. Is de levering geschied en / of is de dienstverlening verricht? Zo ja, dan heeft u er ook geen omkijken naar. Is de factuur èn onbetaald èn zonder levering èn zonder dienstverlening? Voorzichtigheidshalve vinkt u bij het inschrijven van de factuur de optie aan 'Btw-aangifte: wacht op belastbaar feit'. Deze facturen krijgen bij registratie automatisch de status 'Wacht op Btw-feit'. Nota: hoewel we het hier hebben over betaling / levering / dienstverlening op het tijdstip van de ontvangst / inschrijving van de factuur gaat het voor wat betreft opnemen in de Btw-aangifte om de vraag of het tijdstip binnen de aangifteperiode plaatsvindt. Dat beperkt wellicht de frequentie van facturen aan te moeten vinken. 4) Hoe kenmerkt u onbetaalde facturen zonder levering / dienstverlening als 'Wacht op Btw-feit'? Optie A: tijdens het inschrijven van zo'n factuur vinkt u de optie 'Btw-aangifte: wacht op belastbaar feit' aan als op dat moment èn de levering èn de dienstverlening èn de betaling nog niet plaatsvond. Vink aan bij het inschrijven van deze speciale facturen Weet u het niet? Vink dan NIET aan en gebruik optie B. Optie B: met het programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' krijgt u een overzicht van de onbetaalde aan- en verkoopfacturen (van de betaalde heeft immers het Btw-feit zich voorgedaan). U klikt daarvan die facturen aan, waarvan óók de levering / dienstverlening nog niet plaatsvond. Die krijgen daarmee de status 'Wacht op Btw-feit'. Klik op Status om aan te passen Vergeten een vinkje te zetten? Of abuisievelijk een factuur teveel aangevinkt? De meeste foutjes lossen zich vanzelf op, door de betaling van de factuur. Echter, als ze niet tijdig opgelost zouden zijn kan een controleur u beboeten voor te vroeg Btw afgetrokken of voor te laat Btw betaald te hebben. Pas dus tijdig de status aan door in de kolom 'Status' te klikken. 2

3 5) Hoe komen deze uitzonderlijke facturen uiteindelijk toch in de Btw-aangifte? Het meest voorkomende voltooiende Btw-feit zal de betaling van de factuur zijn. Bij het afpunten van de factuur tegenover de betaling zal de WINexpert+ automatisch de status omzetten naar 'Btwfeit: OK'. De factuur zal nu automatisch in de eerstvolgende Btw-aangifte (ongeacht de aangifteperiode) verschijnen. Opmerking: het zal doorgaans om betalingen gaan, maar de WINexpert+ reageert op het ruimere afpunten. Daardoor neemt hij ook creditnota's en correctieboekingen mee in de automatische verwerking, zodat u er geen omkijken naar heeft. 6) En als het om levering / dienstverlening gaat (maar nog altijd niet betaald)? En Pro rata? Levering / dienstverlening wàs strikt genomen geen boekhoudkundige 'inschrijving', maar door de nieuwe wetgeving er wel eentje geworden. Daarvoor is een nieuw programma aan de WINexpert+ toegevoegd in het menu 'Btw', menupunt 'Aanduiden Btwbelastbare feiten'. Daar raadpleegt u de eerder aangevinkte facturen en klikt u in de kolom 'Status' om die aan te passen. Tip: in de kolom 'Oorspronkelijk' ziet u de oorspronkelijke status van bij de raadpleging, zodat u blijft zien vanuit welke status die boekingslijn vertrekt. Indien een factuur slechts deels betaald is en / of de levering / dienstverlening slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, dan is èn de Btw slechts 'pro rata' verschuldigd aan de Staat en eveneens slechts 'pro rata' aftrekbaar voor het grootste van die delen. Bijvoorbeeld, indien de helft van de factuur is betaald en er slechts een kwart geleverd is, zal de leverancier de helft van de Btw moeten doorstorten aan de Staat en mag de klant die helft (mogelijk) aftrekken. Het gaat hier om vermoedelijk zeldzaam voorkomende facturen. Hoe die 'pro rata' uitgestelde facturen in de boekhouding te verwerken? Klik bij 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' de regels van de facturen aan, waarop 'pro rata' van toepassing is. Die regels verdubbelen zich met op de nieuwe regel (nog) geen bedrag. Typ dan een percentage of een bedrag in. Dat verschijnt op die nieuwe regel en zal van de oorspronkelijke regel afgetrokken worden. U heeft nu twee regels (tesamen één bedrag) waarvan u per regel de status afzonderlijk kunt bepalen. De ene zet u / houdt u op 'Wacht op Btw-feit' en de andere op 'Btw-feit: OK'. Een muisklikje volstaat. Klik voor de gewenste status Klik op Pro Rata voor een nieuwe regel Vul percentage of bedrag in Een 'pro rata'-regel verwijdert u door op de cel van het percentage of bedrag te klikken. De WINexpert+ zal uw bevestiging vragen en na verwijdering het bedrag weer toewijzen aan de regel erboven. 3

4 7) Dit kan toch niet juist zijn? Uw nazicht van facturen in het nieuwe programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' kan vragen oproepen omtrent de juistheid van de toegekende status. A) Door in het overzicht met de rechtermuistoets op een boekingslijn te klikken ziet u (zoom-functie) de volledige factuur. B) Klikt u (nog altijd in het overzicht, niet in de zoom onder A) met de rechtermuistoets op de naam van de klant of leverancier, dan krijgt u de openstaande posten van die klant of leverancier te zien... en kunt u meteen afpunten! Meer nog, na die afpunting keert de WINexpert+ terug naar het scherm en toont van de inmiddels afgepunte facturen de nieuwe status. In het programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' bepaalt u met klikken zelf welke status welke boekingslijn krijgt, omdat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij u ligt, niet bij een computerprogramma. Opmerking: reeds in een Btw-aangifte geregistreerde regels zijn beschermd tegen wijziging door te klikken; zo geeft u ze niet per ongeluk nog eens aan. 8) Er zijn teveel onbetaalde (onafgepunte) facturen? Met ingang van 1 januari 2013 (met ook verstrenging van de bewijslast om facturen ècht te verklaren) lijkt het quasi ondenkbaar een bewijskrachtige boekhouding te kunnen voorleggen zonder financiële dagboeken. Wat wel denkbaar is, dat bij het opmaken van de Btw-aangifte nog niet alle ingeschreven betalingen aan facturen zijn gekoppeld / afgepunt (met een eigen afpuntreferentie om de relatie aan te tonen, zoals de WINexpert+ al vanaf zijn ontstaan doet). De Staat zal van dat gebrek geen nadeel mogen ondervinden. Bij het raadplegen van onafgepunte aankoopfacturen in het nieuwe programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' verschijnt een knop 'Voorstel aankoopfacturen: 'Nog aangeven' wordt 'Wacht op Btw-feit'. Klik hier voor een automatisch voorstel Dat voorstel kunt u nog aanpassen door in de kolom 'Status' te klikken, desgewenst 'Pro rata' lijnen te splitsen. Als u dat (eventueel aangepast) voorstel registreert vermijdt u (voorzichtigheidshalve) Btw mogelijks te vroeg af te trekken (aankoopfacturen). 4

5 9) U wilt op veilig spelen - hoe doet u dat? Hoewel de WINexpert+ het u gemakkelijk maakt de nieuwe regels te respecteren (u duidt slechts de status aan, hij doet de rest voor u) kunt u 'ontsnappen' aan de studie van Btw-belastbare feiten, die al dan niet gedeeltelijk plaatsvonden. Gun de Staat ieder mogelijk voordeel tegenover een slechts gering nadeel voor u: A) Als leverancier: tot en met was u toch reeds Btw verschuldigd op verstrekte verkoopfacturen. U ondervindt nu geen financieel nadeel als u de Btw op al uw verkoopfacturen doorstort aan de Staat, ook al zijn die facturen nog niet betaald èn leverde u niet èn verleende u nog geen diensten. Het zal wellicht toch slechts een gering aantal facturen betreffen. Gaat het in uw bedrijfstak wel om grote hoeveelheden facturen? Overweeg dan betalingsuitnodigingen te versturen met de belofte na betaling meteen de factuur te verstrekken. B) Als klant: laat de WINexpert+ vóór de Btw-aangifte van alle onbetaalde aankoopfacturen de status automatisch omzetten naar 'Wacht op Btw-feit'. U ondervindt geen ongerechtvaardigd nadeel, want heeft die aftrekbare Btw toch ook (nog) niet aan uw leverancier betaald? Het zal wellicht toch slechts een gering aantal facturen betreffen. 10) De WINexpert+ doet ook nog eens automatisch wat voor u wellicht teveel werk is Zoals inmiddels bekend, facturen met de status 'Wacht op Btw-feit' krijgen met het afpunten automatisch de status 'Btw-feit: OK'. Dat afpunten kan tegenover een betaling zijn, maar ook tegenover een creditnota of een correctieboeking. Echter, als dat belastbare feit zich voordeed in een latere boekhoudperiode dan waarover u de Btwaangifte opstelt... wàs in de aangifteperiode dat Btw-belastbaar feit nog niet voltooid. Ergo, misschien is er nog uit de vorige aangifteperiode zo'n factuur, die nu wel meegenomen moet worden. En wat als nu slechts een afpuntverschil zich in een andere periode bevindt? Dat manueel uitpluizen is onbegonnen werk. Daarom doet de WINexpert+ het voor u, op de achtergrond. Tijdens het samenstellen van de Btw-aangifte kijkt hij even na of hij dergelijke facturen kan vinden, meldt u dat en stelt voor het automatisch voor u recht te zetten. U kunt er echter voor kiezen dat manueel te doen (met toch nog een voorstel door de WINexpert+). Dergelijke facturen met 'Btw-feit: OK' worden tijdelijk omgezet naar 'Btw-feit: VA' (van Volgende Aangifteperiode) en tellen nog even niet mee. Bij de volgende aangifteperiode kijkt de WINexpert+ ook deze 'Btw-feit: VA' na en verwerkt ze dan wel. Facturen, die tot en met de aangifteperiode afgepunt zijn met slechts uitgezonderd een afpuntverschil (dat is in een latere periode geregistreerd) ziet de WINexpert+ toch als reden om 'Btw-feit: OK' aan te houden. Manueel ingrijpen na dit voorstel Voor volgende aangifteperiode 5

6 11) Hoe is de Btw-aangifte nu samengesteld? Deze periode Totale aangifte Mee te nemen uit later ingegeven financiële boekingen Niet betaald èn niet geleverd èn geen dienstverlening Inmiddels wèl betaald en / of wel geleverd èn / of wel diensten verleend 12) Tegen het einde van een boekjaar nog vlug een factuurtje vragen? Als een klant zijn leverancier voorafgaandelijk een factuur vraagt om op te nemen in zijn boekhouding vóór zijn afsluiting, zonder die factuur reeds te betalen en vóór de dienstverlening / levering, dan is deze vraag door de nieuwe wetgeving wellicht niet zo nuttig meer. De leverancier kan dit verzoek weliswaar met minder gevolgen inwilligen, hij is de Btw immers nog niet verschuldigd aan de Staat, maar de klant kan die ook nog niet aftrekken. Voor wat betreft de belastingen, op factuur gemaakte, maar in een boekjaar niet 'genuttigde' kosten dienen bij de afsluiting toch te worden overgedragen naar het volgende boekjaar. De klant heeft de bestelde voorraad papier, mazout enzovoorts zelfs niet kùnnen verbruiken! Het resultaat van dit verzoek zal wellicht zijn, dat de klant in zijn balans de post Crediteuren verhoogt (banken zien dat niet graag) zonder gunstig gevolg voor verschuldigde belastingen en aftrekbare Btw. 13) Slordigheidjes, zoekgeraakte bonnetjes... Kunt u vroeger dan toegelaten Btw aftrekken en later dan verplicht Btw afdragen? Kunnen wel, mogen niet. Wellicht is de verleiding groot onbetaalde verkoopfacturen aan te duiden als 'Wacht op Btw-feit' om het doorstorten van de Btw aan de Staat uit te stellen, terwijl de levering / dienstverlening wel reeds geschiedde 'maar de leveringsen werkbonnen zijn toch zoekgeraakt'. Dat 'zoekraken' is geen verontschuldiging; u dient voortaan de waarachtigheid van facturen aan te tonen met alle bedrijfsdocumenten, die bestaan (bestelbonnen, leveringsbonnen, werkbonnen...) tot en met de overschrijving of bewijs van betaling per kas. Nu het niet enkel meer gaat om het bestaan van een factuur kunnen zelfs onschuldige slordigheidjes tijdens het boekhouden tot inbreuken op de wetgeving leiden. Hoewel de WINexpert+ Boekhouding u een maximum aan 6

7 soeplesse biedt en u helpt waar maar kan, is het nog altijd aan wie boekhoudt om zorgvuldig te werken en de juiste beslissingen te nemen. Om de wetgeving te respecteren noteert het nieuw uitgebreide logboek belangrijke keuzes, zodat u soeplesse behoudt, maar de programmatuur niet de 'juridisch relevante informatie' (of wijzigingen daarin) vermomt (conform de strafwetgeving omtrent 'valsheid in informatica' sinds 2001). Daarom registreert de WINexpert+ per boekingslijn in welke Btw-aangifte die is verschenen, noteert hij de als 'indienbaar geregistreerde' Btw-aangifte in het diversen dagboek èn geeft hij gebeurlijke (achteraf ontstane) verschillen aan in het 'Overzicht indienbare / ingediende Btw-aangiftes'. 14) Hoe maak ik een Btw-aangifte? Opeenvolgende stappen Stap 1: Raadpleeg de aangifte. Als er boekingen uit vorige periodes in opgenomen zouden moeten worden neemt de WINexpert+ ze automatisch mee. Stap 2: Druk de aangifte af op papier. U moet immers een controleur kunnen aantonen welke aangifte u indiende. Slechts door het afdrukken op papier kunt u de volgende stap zetten. Stap 3: Registreer de aangifte als 'indienbaar'. Niet langer doet de WINexpert+ dat automatisch, iedere keer dat u een Btw-aangifte afdrukte. Hij doet dat nu op uw verzoek, zodat u vrijelijk kunt afdrukken zonder consequenties voor de aangifte. Stap 4: Indienen met Intervat. Dat is de vertrouwde werkwijze, zonder wijzigingen. Stap 5: Maak de afrekening op. Ook dat is de vertrouwde werkwijze, zonder wijzigingen. 7

8 15) Wat doet de knop 'Registreer de aangifte als 'indienbaar''? Deze knop is bruikbaar (zwarte tekst in plaats van grijs) zodra u een afdruk op papier heeft gemaakt (of op een PDFprinter), zodat u zeker een exemplaar heeft om te bewaren. Met deze knop verklaart u de laatst afgedrukte Btw-aangifte klaar om in te dienen. Dat is nog geen definitieve keuze zonder weg terug. U kunt opnieuw en opnieuw afdrukken en de aangifte steeds opnieuw registreren als 'indienbaar'. De vorige keer wordt automatisch ongedaan gemaakt (en de inschrijving in het diversen dagboek automatisch doorgehaald). Voortaan registreert de WINexpert+ per relevante boekingsregel in welke aangifte die is opgenomen. Aangiftes krijgen een naam. Zo is 'Btw: M 02 '13' de Btw-aangifte over de tweede maand in 'Btw: Kw 1 '13' staat voor de aangifte over het eerste kwartaal. Aan de hand van deze namen kunt u de aangiftes raadplegen, met inbegrip van boekingen uit eerdere periodes, die thuishoren in die ene aangifte. Verder registreert de WINexpert+ de vakken en de bedragen van de aangifte in het diversen dagboek van de laatste aangifteperiode. Om de boekhouding (balanstotalen) niet te verstoren gebruikt hij de extra-comptabele sterrekening '*49.820'. Die kunt u raadplegen en afdrukken zoals een gewone rekening, maar die telt niet mee voor de balansen / boekhouding. Samengevat: De Btw-aangifte registreren als indienbaar leidt tot registratie per boekingsregel aan welke aangifte die is toegewezen... aanmaak van een nieuw Intervatbestandje om in te dienen... registratie van de aangifte, per vak, in het diversen dagboek op de ster-rekening '* Registratie BTWaangifte'. Voor dit alles hoeft u niets te doen. De WINexpert+ handelt het voor u af, zelfs de aanmaak van deze sterrekening. 16) Hoe annuleer ik 'Stap 3: Registreer de aangifte als indienbaar' Dat doet u met de knop 'Verklaar aan Btw: M 02 '13 toegewezen boekingsregels opnieuw toewijsbaar'. Klik hier Opmerking 1: de registratie in het diversendagboek, boekhoudkundig neutraal op de ster-rekening '* Registratie Btw-aangifte' wordt automatisch doorgehaald. Opmerking 2: indien inmiddels opgenomen in een Btw-aangifte zullen boekingen met voorheen 'Btw-feit: OK' niet terugkeren naar die status, maar terugvallen op 'Nog aangeven'. 8

9 17) De Btw-aangifte overspant nu meerdere aangifteperiodes... hoe kan ik die aangifte zien en uit welke boekingen die bestaat? Optie 1: Raadpleeg de aangifte. Klik met de rechtermuistoets voor een detail van vak of kader of kolom Door met de rechtermuistoets op de raadpleging te klikken (waar de aanwijzer een rood driehoekje krijgt) krijgt u prompt een overzicht op het scherm van de boekingen, die tot dat bedrag geleid hebben. Klik in die raadpleging met de rechtermuistoets op een regel om het document te zien waartoe die regel behoort (zoom-functie). Optie 2: Druk op de knop 'Raadpleeg de reeds aan Btw: M 02 '13' toegewezen boekingsregels'. U ziet dan alle boekingen, die hebben geleid tot die Btw-aangifte. Sorteer per vak, per rekening, gelijk hoe u wenst, door in de kolomhoofding te klikken. Optie 3: Druk de dagboeken af met de optie 'Met centralisatie' aangevinkt. Dan ziet u aan de linkerkant per boeking met Btw-vakken de verwijzing naar de aangifte (als die regel reeds in een aangifte is opgenomen). Optie 4: Kies in het menu 'Btw' voor het nieuwe onderdeel 'Overzicht indienbare / ingediende aangiftes' (zie punt 21). 18) Hoe zie ik of latere boekingen nog toegevoegd zouden (moeten) worden aan de Btwaangifte? Heeft u na de registratie van de Btw-aangifte nog verder geboekt in de aangifteperiode (of vroeger), dan kunt u met de knop 'Raadpleeg de nog in Btw: M 02 '13' op te nemen boekingsregels' het ontbrekende deel zien. Klik hier 9

10 19) Hoe voeg ik die latere boekingen nog toe aan de Btw-aangifte? Ofwel drukt u (na een afdruk op papier om de knop bruikbaar te maken) nogmaals op de knop 'Registreer de aangifte als indienbaar' en dient u (opnieuw) in (de ene aangifte vervangt de andere met de aangiftereferentie, die u kreeg in de vorige ontvangstbevestiging van de Btw-administratie). Ofwel laat u de WINexpert+ die boekingsregels automatisch opnemen in de eerstvolgende Btw-aangifte; u doet er nu dus niets mee. Opmerking: u mag zo vaak als nodig de aangifte registreren als indienbaar... ALS... u dan ook slechts die latere aangifte indient (en anders daarmee een eerder ingediende aangifte vervangt). 20) Hoe beperk ik de Btw-aangifte (uitzonderlijk) tot de aangeduide periode? Door de optie 'Beperk de aangifte tot de periode' aan te vinken alvorens te raadplegen... alvorens af te drukken... alvorens de aangifte als indienbaar te registreren. Klik hier Dan beperkt de WINexpert+ zich tot de opgegeven periodes, zonder eerdere periodes te doorzoeken naar nog aan te geven boekingsregels. Boekhoudkundig is dit slechts correct indien u... a)... geen facturen boekte met een Btw-belastbaar feit in een andere aangifteperiode dan de inschrijving van de factuur b)... alle inschrijvingen in alle dagboeken over de aangifteperiode heeft verricht alvorens de aangifte als indienbaar te registreren. U kunt weliswaar aan het einde van het jaar, bij de laatste aangifte, één keer die optie 'Beperk de aangifte tot de periode...' ontvinkt laten om de 'restjes mee te nemen', het is nog maar de vraag of uw controleur zulks zal aanvaarden. Dat de periode van 20 dagen na afloop van maand of kwartaal te kort zou zijn om de boekhouding volledig te voeren wordt niet als geldig excuus aanvaard. Wellicht verwijst hij naar de verplichting uw boekhouding up-to-date bij te houden. 21) Overzicht indienbare / ingediende aangiftes Deze raadpleging houdt rekening met de eigenschap dat Btw-aangiftes meerdere boekhoudperiodes kunnen overspannen. In dit overzicht kunt u kiezen de gegevens te zien, vertrekkend vanuit... - de aangiftes - de periodes - of gecombineerd. Bij 'Gecombineerd' maakt het toch een verschil of u aangiftes dan wel periodes aanstipte. De aangestipte optie vormt de bovenste rij, de andere de tweede rij. 10

11 Naast de ingediende aangiftes (gekenmerkt als Btw: M 02 '13 en Btw: Kw 1 '13, enzovoorts) zijn er kolommen voor 'Nog aangeven', 'Wacht op Btw-feit', 'Btw-feit: ok' en 'Btw-feit: VA' (Volgende Aangifteperiode) Vanuit dit overzicht heeft u rechtstreeks toegang tot het detail, waaruit de bedragen zijn samengesteld. Overal waar u een rood driehoekje ziet verschijnen naast het muispijltje kunt u met de rechtermuistoets een menuutje oproepen. Klik met de rechtermuistoets Bovenaan kunt u kiezen voor het detail, niet enkel voor de vakken maar ook voor de rubrieken en zelfs... als u in de hoofding klikt, voor de volledige kolom (zolang er boekingen voor bestaan). Ook kunt u zelf subtotalen toevoegen. Beslaat een aangifte bijvoorbeeld 4 kolommen, klik dan met de rechtermuistoets IN de vierde kolom en kies 'Voeg subtotaal' toe. Voeg zelf subtotalen toe waar u die wenst Versleep kolommen tot waar u die wenst Voeg zelf totalen toe waar u die wenst Er verschijnt dan een nieuwe kolom, met een subtotaal. Dat subtotaal bestaat uit de bedragen van àlle kolommen aan de linkerkant. Dat kunnen kolommen zijn, die u niet wenst mee te laten tellen (bijvoorbeeld een andere aangifte). Voeg dan ook een subtotaal toe aan de eerste 'ongewenste' kolom aan de linkerkant. Meteen veranderen de subtotalen. Een subtotaal telt van links naar rechts en begint na ieder subtotaal opnieuw. U kunt op dezelfde manier totalen toevoegen. Die blijven echter van links naar rechts optellen, zonder tussentijdse nulstelling. U krijgt daarmee dus voortschrijdende totalen. Subtotalen en totalen tellen elkaar niet mee. 11

12 Opmerking: ook van subtotalen en totalen kunt u het detail van de boekingen raadplegen, die tot de bedragen hebben geleid! (Klik er met de rechtermuistoets op, dit werkt ook voor rubrieken en hoofding.) Handig: klik met de linkermuistoets in een kolomhoofding (de twee bovenste regels) en versleep die van links naar rechts, tot waar u die wilt hebben voor het overzicht. Eventuele subtotalen en totalen worden meteen herrekend!! Teveel informatie? Kies in het opspringend menuutje dan voor het wissen van kolommen. Ontvangt u nog geen s van ons met aankondiging van nieuwe versies op internet? Stuur dan een mailtje naar met uw adres èn uw licentienummer. Dan brengen wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen op onze website. Op de website vindt u steeds de laatste ontwikkelingen en altijd de laatste versie van de WINexpert+ om te downloaden. 12

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBUREAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Inhoudsopgave Inleiding: site van het jaar...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen.

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Windows: Bij deze korte handleiding ben ik ervan uitgegaan dat enkele windows basisbeginselen reeds gekend zijn zoals de hierna getoonde iconen. kiezen van het

Nadere informatie

Het zoveelste pakket op rij die deze zaken kan? Oordeel voor uzelf na deze korte voorstelling.

Het zoveelste pakket op rij die deze zaken kan? Oordeel voor uzelf na deze korte voorstelling. Heeft u ook het gevoel dat het electronische tijdperk zijn belang heeft in de omzet voor uw bedrijf? Hoe goed/snel kan u uw klanten bereiken betreffende nieuwe diensten, informatie betreffende uw producten

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie