Snel op weg met de BTW-wetgeving (en later) in de WINexpert+ Boekhouding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snel op weg met de BTW-wetgeving 01-01-2013 (en later) in de WINexpert+ Boekhouding"

Transcriptie

1 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba BTW BE RPR Gent Beukendreef Lochristi ARGENTA IBAN BE BIC ARSPBE22 Tel: Snel op weg met de BTW-wetgeving (en later) in de WINexpert+ Boekhouding 1) Wijzigingen BTW-wetgeving per Tot en met 2012 is de verstrekking van de factuur bepalend voor de ontvanger: de aftrekbaarheid van de Btw... de verstrekker: de verplichting de Btw door te storten aan de Staat. Met ingang van 2013 blijft het bestaan van de factuur nog altijd een voorwaarde om de Btw af te kunnen trekken; ook moet de factuur nog altijd onverwijld worden ingeschreven. Echter is het tijdstip van aftrekbaarheid (voor de klant) en van opeisbaarheid (voor de leverancier om door te storten aan de Staat) vanaf 1 januari 2013 niet langer onlosmakelijk verbonden met het tijdstip, waarop de factuur wordt opgemaakt / verstrekt voor Belgische handelingen. Er is voortaan een 'Btw-belastbaar feit' nodig de levering / dienstverlening... de betaling (eventueel vóór die levering / dienstverlening). Eén van deze feiten volstaat om de factuur in de Btw-aangifte te mogen / moeten verwerken. Heeft echter geen van deze feiten plaatsgevonden, dan blijft de factuur in de boekhouding waar die thuishoort, maar 'verhuist' de aangifte van die factuur naar een volgende Btw-aangifte. Zoals het er nu uitziet betreft het voor de meeste bedrijfstakken slechts een beperkt aantal facturen. - Immers verstrekken de meeste leveranciers slechts facturen bij of nà levering / dienstverlening. - Ook betalen veel bedrijven misschien niet tijdig, maar nog wel binnen de Btw-aangifteperiode. 2) Voorbeelden van facturen met mogelijks 'uitgestelde' verwerking in een Btw-aangifte Typische facturen om op te letten: voorafgaandelijk te betalen facturen voor onderhoudscontracten (kantoormachines, liften, schoonmaakdiensten...), voor abonnementen (tijdschriften, spoorwegen,...), facturen voor leasing (àls u domicilering hebt kunnen vermijden), voor voorschotten (niet enkel bestellingen, maar ook dienstverlening zoals door boekhouders, beheer van gebouwen...), voor waarborgen, enzovoorts. Wellicht zullen er nog meer voorbeelden opduiken naarmate de wetgeving zijn invloed uitoefent op de praktijk. Er kan zich dus de situatie voordoen, dat u een jaarabonnement heeft op een zakelijk tijdschrift, maandelijks te verschijnen, u de in januari ontvangen factuur wel inboekte zonder die meteen te betalen en de uitgever toch (u bent een trouwe klant) het eerste nummer toezendt. Dan bent u gerechtigd één twaalfde van de kost in de maandaangifte over januari in te brengen en één twaalfde van de Btw af te trekken. Betaalt u in februari, dan zal de maandaangifte over februari de rest (moeten) bevatten. 1

2 3) Hoe deze facturen in te schrijven in de WINexpert+ Boekhouding 2013 en later? Bij het inschrijven van aankoop- en verkoopfacturen gaat u na of de factuur mogelijks zo'n uitzondering kàn vormen. Is de factuur betaald? Zo ja, dan heeft u er geen omkijken naar. Is de levering geschied en / of is de dienstverlening verricht? Zo ja, dan heeft u er ook geen omkijken naar. Is de factuur èn onbetaald èn zonder levering èn zonder dienstverlening? Voorzichtigheidshalve vinkt u bij het inschrijven van de factuur de optie aan 'Btw-aangifte: wacht op belastbaar feit'. Deze facturen krijgen bij registratie automatisch de status 'Wacht op Btw-feit'. Nota: hoewel we het hier hebben over betaling / levering / dienstverlening op het tijdstip van de ontvangst / inschrijving van de factuur gaat het voor wat betreft opnemen in de Btw-aangifte om de vraag of het tijdstip binnen de aangifteperiode plaatsvindt. Dat beperkt wellicht de frequentie van facturen aan te moeten vinken. 4) Hoe kenmerkt u onbetaalde facturen zonder levering / dienstverlening als 'Wacht op Btw-feit'? Optie A: tijdens het inschrijven van zo'n factuur vinkt u de optie 'Btw-aangifte: wacht op belastbaar feit' aan als op dat moment èn de levering èn de dienstverlening èn de betaling nog niet plaatsvond. Vink aan bij het inschrijven van deze speciale facturen Weet u het niet? Vink dan NIET aan en gebruik optie B. Optie B: met het programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' krijgt u een overzicht van de onbetaalde aan- en verkoopfacturen (van de betaalde heeft immers het Btw-feit zich voorgedaan). U klikt daarvan die facturen aan, waarvan óók de levering / dienstverlening nog niet plaatsvond. Die krijgen daarmee de status 'Wacht op Btw-feit'. Klik op Status om aan te passen Vergeten een vinkje te zetten? Of abuisievelijk een factuur teveel aangevinkt? De meeste foutjes lossen zich vanzelf op, door de betaling van de factuur. Echter, als ze niet tijdig opgelost zouden zijn kan een controleur u beboeten voor te vroeg Btw afgetrokken of voor te laat Btw betaald te hebben. Pas dus tijdig de status aan door in de kolom 'Status' te klikken. 2

3 5) Hoe komen deze uitzonderlijke facturen uiteindelijk toch in de Btw-aangifte? Het meest voorkomende voltooiende Btw-feit zal de betaling van de factuur zijn. Bij het afpunten van de factuur tegenover de betaling zal de WINexpert+ automatisch de status omzetten naar 'Btwfeit: OK'. De factuur zal nu automatisch in de eerstvolgende Btw-aangifte (ongeacht de aangifteperiode) verschijnen. Opmerking: het zal doorgaans om betalingen gaan, maar de WINexpert+ reageert op het ruimere afpunten. Daardoor neemt hij ook creditnota's en correctieboekingen mee in de automatische verwerking, zodat u er geen omkijken naar heeft. 6) En als het om levering / dienstverlening gaat (maar nog altijd niet betaald)? En Pro rata? Levering / dienstverlening wàs strikt genomen geen boekhoudkundige 'inschrijving', maar door de nieuwe wetgeving er wel eentje geworden. Daarvoor is een nieuw programma aan de WINexpert+ toegevoegd in het menu 'Btw', menupunt 'Aanduiden Btwbelastbare feiten'. Daar raadpleegt u de eerder aangevinkte facturen en klikt u in de kolom 'Status' om die aan te passen. Tip: in de kolom 'Oorspronkelijk' ziet u de oorspronkelijke status van bij de raadpleging, zodat u blijft zien vanuit welke status die boekingslijn vertrekt. Indien een factuur slechts deels betaald is en / of de levering / dienstverlening slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, dan is èn de Btw slechts 'pro rata' verschuldigd aan de Staat en eveneens slechts 'pro rata' aftrekbaar voor het grootste van die delen. Bijvoorbeeld, indien de helft van de factuur is betaald en er slechts een kwart geleverd is, zal de leverancier de helft van de Btw moeten doorstorten aan de Staat en mag de klant die helft (mogelijk) aftrekken. Het gaat hier om vermoedelijk zeldzaam voorkomende facturen. Hoe die 'pro rata' uitgestelde facturen in de boekhouding te verwerken? Klik bij 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' de regels van de facturen aan, waarop 'pro rata' van toepassing is. Die regels verdubbelen zich met op de nieuwe regel (nog) geen bedrag. Typ dan een percentage of een bedrag in. Dat verschijnt op die nieuwe regel en zal van de oorspronkelijke regel afgetrokken worden. U heeft nu twee regels (tesamen één bedrag) waarvan u per regel de status afzonderlijk kunt bepalen. De ene zet u / houdt u op 'Wacht op Btw-feit' en de andere op 'Btw-feit: OK'. Een muisklikje volstaat. Klik voor de gewenste status Klik op Pro Rata voor een nieuwe regel Vul percentage of bedrag in Een 'pro rata'-regel verwijdert u door op de cel van het percentage of bedrag te klikken. De WINexpert+ zal uw bevestiging vragen en na verwijdering het bedrag weer toewijzen aan de regel erboven. 3

4 7) Dit kan toch niet juist zijn? Uw nazicht van facturen in het nieuwe programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' kan vragen oproepen omtrent de juistheid van de toegekende status. A) Door in het overzicht met de rechtermuistoets op een boekingslijn te klikken ziet u (zoom-functie) de volledige factuur. B) Klikt u (nog altijd in het overzicht, niet in de zoom onder A) met de rechtermuistoets op de naam van de klant of leverancier, dan krijgt u de openstaande posten van die klant of leverancier te zien... en kunt u meteen afpunten! Meer nog, na die afpunting keert de WINexpert+ terug naar het scherm en toont van de inmiddels afgepunte facturen de nieuwe status. In het programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' bepaalt u met klikken zelf welke status welke boekingslijn krijgt, omdat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij u ligt, niet bij een computerprogramma. Opmerking: reeds in een Btw-aangifte geregistreerde regels zijn beschermd tegen wijziging door te klikken; zo geeft u ze niet per ongeluk nog eens aan. 8) Er zijn teveel onbetaalde (onafgepunte) facturen? Met ingang van 1 januari 2013 (met ook verstrenging van de bewijslast om facturen ècht te verklaren) lijkt het quasi ondenkbaar een bewijskrachtige boekhouding te kunnen voorleggen zonder financiële dagboeken. Wat wel denkbaar is, dat bij het opmaken van de Btw-aangifte nog niet alle ingeschreven betalingen aan facturen zijn gekoppeld / afgepunt (met een eigen afpuntreferentie om de relatie aan te tonen, zoals de WINexpert+ al vanaf zijn ontstaan doet). De Staat zal van dat gebrek geen nadeel mogen ondervinden. Bij het raadplegen van onafgepunte aankoopfacturen in het nieuwe programma 'Aanduiden Btw-belastbare feiten' verschijnt een knop 'Voorstel aankoopfacturen: 'Nog aangeven' wordt 'Wacht op Btw-feit'. Klik hier voor een automatisch voorstel Dat voorstel kunt u nog aanpassen door in de kolom 'Status' te klikken, desgewenst 'Pro rata' lijnen te splitsen. Als u dat (eventueel aangepast) voorstel registreert vermijdt u (voorzichtigheidshalve) Btw mogelijks te vroeg af te trekken (aankoopfacturen). 4

5 9) U wilt op veilig spelen - hoe doet u dat? Hoewel de WINexpert+ het u gemakkelijk maakt de nieuwe regels te respecteren (u duidt slechts de status aan, hij doet de rest voor u) kunt u 'ontsnappen' aan de studie van Btw-belastbare feiten, die al dan niet gedeeltelijk plaatsvonden. Gun de Staat ieder mogelijk voordeel tegenover een slechts gering nadeel voor u: A) Als leverancier: tot en met was u toch reeds Btw verschuldigd op verstrekte verkoopfacturen. U ondervindt nu geen financieel nadeel als u de Btw op al uw verkoopfacturen doorstort aan de Staat, ook al zijn die facturen nog niet betaald èn leverde u niet èn verleende u nog geen diensten. Het zal wellicht toch slechts een gering aantal facturen betreffen. Gaat het in uw bedrijfstak wel om grote hoeveelheden facturen? Overweeg dan betalingsuitnodigingen te versturen met de belofte na betaling meteen de factuur te verstrekken. B) Als klant: laat de WINexpert+ vóór de Btw-aangifte van alle onbetaalde aankoopfacturen de status automatisch omzetten naar 'Wacht op Btw-feit'. U ondervindt geen ongerechtvaardigd nadeel, want heeft die aftrekbare Btw toch ook (nog) niet aan uw leverancier betaald? Het zal wellicht toch slechts een gering aantal facturen betreffen. 10) De WINexpert+ doet ook nog eens automatisch wat voor u wellicht teveel werk is Zoals inmiddels bekend, facturen met de status 'Wacht op Btw-feit' krijgen met het afpunten automatisch de status 'Btw-feit: OK'. Dat afpunten kan tegenover een betaling zijn, maar ook tegenover een creditnota of een correctieboeking. Echter, als dat belastbare feit zich voordeed in een latere boekhoudperiode dan waarover u de Btwaangifte opstelt... wàs in de aangifteperiode dat Btw-belastbaar feit nog niet voltooid. Ergo, misschien is er nog uit de vorige aangifteperiode zo'n factuur, die nu wel meegenomen moet worden. En wat als nu slechts een afpuntverschil zich in een andere periode bevindt? Dat manueel uitpluizen is onbegonnen werk. Daarom doet de WINexpert+ het voor u, op de achtergrond. Tijdens het samenstellen van de Btw-aangifte kijkt hij even na of hij dergelijke facturen kan vinden, meldt u dat en stelt voor het automatisch voor u recht te zetten. U kunt er echter voor kiezen dat manueel te doen (met toch nog een voorstel door de WINexpert+). Dergelijke facturen met 'Btw-feit: OK' worden tijdelijk omgezet naar 'Btw-feit: VA' (van Volgende Aangifteperiode) en tellen nog even niet mee. Bij de volgende aangifteperiode kijkt de WINexpert+ ook deze 'Btw-feit: VA' na en verwerkt ze dan wel. Facturen, die tot en met de aangifteperiode afgepunt zijn met slechts uitgezonderd een afpuntverschil (dat is in een latere periode geregistreerd) ziet de WINexpert+ toch als reden om 'Btw-feit: OK' aan te houden. Manueel ingrijpen na dit voorstel Voor volgende aangifteperiode 5

6 11) Hoe is de Btw-aangifte nu samengesteld? Deze periode Totale aangifte Mee te nemen uit later ingegeven financiële boekingen Niet betaald èn niet geleverd èn geen dienstverlening Inmiddels wèl betaald en / of wel geleverd èn / of wel diensten verleend 12) Tegen het einde van een boekjaar nog vlug een factuurtje vragen? Als een klant zijn leverancier voorafgaandelijk een factuur vraagt om op te nemen in zijn boekhouding vóór zijn afsluiting, zonder die factuur reeds te betalen en vóór de dienstverlening / levering, dan is deze vraag door de nieuwe wetgeving wellicht niet zo nuttig meer. De leverancier kan dit verzoek weliswaar met minder gevolgen inwilligen, hij is de Btw immers nog niet verschuldigd aan de Staat, maar de klant kan die ook nog niet aftrekken. Voor wat betreft de belastingen, op factuur gemaakte, maar in een boekjaar niet 'genuttigde' kosten dienen bij de afsluiting toch te worden overgedragen naar het volgende boekjaar. De klant heeft de bestelde voorraad papier, mazout enzovoorts zelfs niet kùnnen verbruiken! Het resultaat van dit verzoek zal wellicht zijn, dat de klant in zijn balans de post Crediteuren verhoogt (banken zien dat niet graag) zonder gunstig gevolg voor verschuldigde belastingen en aftrekbare Btw. 13) Slordigheidjes, zoekgeraakte bonnetjes... Kunt u vroeger dan toegelaten Btw aftrekken en later dan verplicht Btw afdragen? Kunnen wel, mogen niet. Wellicht is de verleiding groot onbetaalde verkoopfacturen aan te duiden als 'Wacht op Btw-feit' om het doorstorten van de Btw aan de Staat uit te stellen, terwijl de levering / dienstverlening wel reeds geschiedde 'maar de leveringsen werkbonnen zijn toch zoekgeraakt'. Dat 'zoekraken' is geen verontschuldiging; u dient voortaan de waarachtigheid van facturen aan te tonen met alle bedrijfsdocumenten, die bestaan (bestelbonnen, leveringsbonnen, werkbonnen...) tot en met de overschrijving of bewijs van betaling per kas. Nu het niet enkel meer gaat om het bestaan van een factuur kunnen zelfs onschuldige slordigheidjes tijdens het boekhouden tot inbreuken op de wetgeving leiden. Hoewel de WINexpert+ Boekhouding u een maximum aan 6

7 soeplesse biedt en u helpt waar maar kan, is het nog altijd aan wie boekhoudt om zorgvuldig te werken en de juiste beslissingen te nemen. Om de wetgeving te respecteren noteert het nieuw uitgebreide logboek belangrijke keuzes, zodat u soeplesse behoudt, maar de programmatuur niet de 'juridisch relevante informatie' (of wijzigingen daarin) vermomt (conform de strafwetgeving omtrent 'valsheid in informatica' sinds 2001). Daarom registreert de WINexpert+ per boekingslijn in welke Btw-aangifte die is verschenen, noteert hij de als 'indienbaar geregistreerde' Btw-aangifte in het diversen dagboek èn geeft hij gebeurlijke (achteraf ontstane) verschillen aan in het 'Overzicht indienbare / ingediende Btw-aangiftes'. 14) Hoe maak ik een Btw-aangifte? Opeenvolgende stappen Stap 1: Raadpleeg de aangifte. Als er boekingen uit vorige periodes in opgenomen zouden moeten worden neemt de WINexpert+ ze automatisch mee. Stap 2: Druk de aangifte af op papier. U moet immers een controleur kunnen aantonen welke aangifte u indiende. Slechts door het afdrukken op papier kunt u de volgende stap zetten. Stap 3: Registreer de aangifte als 'indienbaar'. Niet langer doet de WINexpert+ dat automatisch, iedere keer dat u een Btw-aangifte afdrukte. Hij doet dat nu op uw verzoek, zodat u vrijelijk kunt afdrukken zonder consequenties voor de aangifte. Stap 4: Indienen met Intervat. Dat is de vertrouwde werkwijze, zonder wijzigingen. Stap 5: Maak de afrekening op. Ook dat is de vertrouwde werkwijze, zonder wijzigingen. 7

8 15) Wat doet de knop 'Registreer de aangifte als 'indienbaar''? Deze knop is bruikbaar (zwarte tekst in plaats van grijs) zodra u een afdruk op papier heeft gemaakt (of op een PDFprinter), zodat u zeker een exemplaar heeft om te bewaren. Met deze knop verklaart u de laatst afgedrukte Btw-aangifte klaar om in te dienen. Dat is nog geen definitieve keuze zonder weg terug. U kunt opnieuw en opnieuw afdrukken en de aangifte steeds opnieuw registreren als 'indienbaar'. De vorige keer wordt automatisch ongedaan gemaakt (en de inschrijving in het diversen dagboek automatisch doorgehaald). Voortaan registreert de WINexpert+ per relevante boekingsregel in welke aangifte die is opgenomen. Aangiftes krijgen een naam. Zo is 'Btw: M 02 '13' de Btw-aangifte over de tweede maand in 'Btw: Kw 1 '13' staat voor de aangifte over het eerste kwartaal. Aan de hand van deze namen kunt u de aangiftes raadplegen, met inbegrip van boekingen uit eerdere periodes, die thuishoren in die ene aangifte. Verder registreert de WINexpert+ de vakken en de bedragen van de aangifte in het diversen dagboek van de laatste aangifteperiode. Om de boekhouding (balanstotalen) niet te verstoren gebruikt hij de extra-comptabele sterrekening '*49.820'. Die kunt u raadplegen en afdrukken zoals een gewone rekening, maar die telt niet mee voor de balansen / boekhouding. Samengevat: De Btw-aangifte registreren als indienbaar leidt tot registratie per boekingsregel aan welke aangifte die is toegewezen... aanmaak van een nieuw Intervatbestandje om in te dienen... registratie van de aangifte, per vak, in het diversen dagboek op de ster-rekening '* Registratie BTWaangifte'. Voor dit alles hoeft u niets te doen. De WINexpert+ handelt het voor u af, zelfs de aanmaak van deze sterrekening. 16) Hoe annuleer ik 'Stap 3: Registreer de aangifte als indienbaar' Dat doet u met de knop 'Verklaar aan Btw: M 02 '13 toegewezen boekingsregels opnieuw toewijsbaar'. Klik hier Opmerking 1: de registratie in het diversendagboek, boekhoudkundig neutraal op de ster-rekening '* Registratie Btw-aangifte' wordt automatisch doorgehaald. Opmerking 2: indien inmiddels opgenomen in een Btw-aangifte zullen boekingen met voorheen 'Btw-feit: OK' niet terugkeren naar die status, maar terugvallen op 'Nog aangeven'. 8

9 17) De Btw-aangifte overspant nu meerdere aangifteperiodes... hoe kan ik die aangifte zien en uit welke boekingen die bestaat? Optie 1: Raadpleeg de aangifte. Klik met de rechtermuistoets voor een detail van vak of kader of kolom Door met de rechtermuistoets op de raadpleging te klikken (waar de aanwijzer een rood driehoekje krijgt) krijgt u prompt een overzicht op het scherm van de boekingen, die tot dat bedrag geleid hebben. Klik in die raadpleging met de rechtermuistoets op een regel om het document te zien waartoe die regel behoort (zoom-functie). Optie 2: Druk op de knop 'Raadpleeg de reeds aan Btw: M 02 '13' toegewezen boekingsregels'. U ziet dan alle boekingen, die hebben geleid tot die Btw-aangifte. Sorteer per vak, per rekening, gelijk hoe u wenst, door in de kolomhoofding te klikken. Optie 3: Druk de dagboeken af met de optie 'Met centralisatie' aangevinkt. Dan ziet u aan de linkerkant per boeking met Btw-vakken de verwijzing naar de aangifte (als die regel reeds in een aangifte is opgenomen). Optie 4: Kies in het menu 'Btw' voor het nieuwe onderdeel 'Overzicht indienbare / ingediende aangiftes' (zie punt 21). 18) Hoe zie ik of latere boekingen nog toegevoegd zouden (moeten) worden aan de Btwaangifte? Heeft u na de registratie van de Btw-aangifte nog verder geboekt in de aangifteperiode (of vroeger), dan kunt u met de knop 'Raadpleeg de nog in Btw: M 02 '13' op te nemen boekingsregels' het ontbrekende deel zien. Klik hier 9

10 19) Hoe voeg ik die latere boekingen nog toe aan de Btw-aangifte? Ofwel drukt u (na een afdruk op papier om de knop bruikbaar te maken) nogmaals op de knop 'Registreer de aangifte als indienbaar' en dient u (opnieuw) in (de ene aangifte vervangt de andere met de aangiftereferentie, die u kreeg in de vorige ontvangstbevestiging van de Btw-administratie). Ofwel laat u de WINexpert+ die boekingsregels automatisch opnemen in de eerstvolgende Btw-aangifte; u doet er nu dus niets mee. Opmerking: u mag zo vaak als nodig de aangifte registreren als indienbaar... ALS... u dan ook slechts die latere aangifte indient (en anders daarmee een eerder ingediende aangifte vervangt). 20) Hoe beperk ik de Btw-aangifte (uitzonderlijk) tot de aangeduide periode? Door de optie 'Beperk de aangifte tot de periode' aan te vinken alvorens te raadplegen... alvorens af te drukken... alvorens de aangifte als indienbaar te registreren. Klik hier Dan beperkt de WINexpert+ zich tot de opgegeven periodes, zonder eerdere periodes te doorzoeken naar nog aan te geven boekingsregels. Boekhoudkundig is dit slechts correct indien u... a)... geen facturen boekte met een Btw-belastbaar feit in een andere aangifteperiode dan de inschrijving van de factuur b)... alle inschrijvingen in alle dagboeken over de aangifteperiode heeft verricht alvorens de aangifte als indienbaar te registreren. U kunt weliswaar aan het einde van het jaar, bij de laatste aangifte, één keer die optie 'Beperk de aangifte tot de periode...' ontvinkt laten om de 'restjes mee te nemen', het is nog maar de vraag of uw controleur zulks zal aanvaarden. Dat de periode van 20 dagen na afloop van maand of kwartaal te kort zou zijn om de boekhouding volledig te voeren wordt niet als geldig excuus aanvaard. Wellicht verwijst hij naar de verplichting uw boekhouding up-to-date bij te houden. 21) Overzicht indienbare / ingediende aangiftes Deze raadpleging houdt rekening met de eigenschap dat Btw-aangiftes meerdere boekhoudperiodes kunnen overspannen. In dit overzicht kunt u kiezen de gegevens te zien, vertrekkend vanuit... - de aangiftes - de periodes - of gecombineerd. Bij 'Gecombineerd' maakt het toch een verschil of u aangiftes dan wel periodes aanstipte. De aangestipte optie vormt de bovenste rij, de andere de tweede rij. 10

11 Naast de ingediende aangiftes (gekenmerkt als Btw: M 02 '13 en Btw: Kw 1 '13, enzovoorts) zijn er kolommen voor 'Nog aangeven', 'Wacht op Btw-feit', 'Btw-feit: ok' en 'Btw-feit: VA' (Volgende Aangifteperiode) Vanuit dit overzicht heeft u rechtstreeks toegang tot het detail, waaruit de bedragen zijn samengesteld. Overal waar u een rood driehoekje ziet verschijnen naast het muispijltje kunt u met de rechtermuistoets een menuutje oproepen. Klik met de rechtermuistoets Bovenaan kunt u kiezen voor het detail, niet enkel voor de vakken maar ook voor de rubrieken en zelfs... als u in de hoofding klikt, voor de volledige kolom (zolang er boekingen voor bestaan). Ook kunt u zelf subtotalen toevoegen. Beslaat een aangifte bijvoorbeeld 4 kolommen, klik dan met de rechtermuistoets IN de vierde kolom en kies 'Voeg subtotaal' toe. Voeg zelf subtotalen toe waar u die wenst Versleep kolommen tot waar u die wenst Voeg zelf totalen toe waar u die wenst Er verschijnt dan een nieuwe kolom, met een subtotaal. Dat subtotaal bestaat uit de bedragen van àlle kolommen aan de linkerkant. Dat kunnen kolommen zijn, die u niet wenst mee te laten tellen (bijvoorbeeld een andere aangifte). Voeg dan ook een subtotaal toe aan de eerste 'ongewenste' kolom aan de linkerkant. Meteen veranderen de subtotalen. Een subtotaal telt van links naar rechts en begint na ieder subtotaal opnieuw. U kunt op dezelfde manier totalen toevoegen. Die blijven echter van links naar rechts optellen, zonder tussentijdse nulstelling. U krijgt daarmee dus voortschrijdende totalen. Subtotalen en totalen tellen elkaar niet mee. 11

12 Opmerking: ook van subtotalen en totalen kunt u het detail van de boekingen raadplegen, die tot de bedragen hebben geleid! (Klik er met de rechtermuistoets op, dit werkt ook voor rubrieken en hoofding.) Handig: klik met de linkermuistoets in een kolomhoofding (de twee bovenste regels) en versleep die van links naar rechts, tot waar u die wilt hebben voor het overzicht. Eventuele subtotalen en totalen worden meteen herrekend!! Teveel informatie? Kies in het opspringend menuutje dan voor het wissen van kolommen. Ontvangt u nog geen s van ons met aankondiging van nieuwe versies op internet? Stuur dan een mailtje naar met uw adres èn uw licentienummer. Dan brengen wij u op de hoogte van belangrijke wijzigingen op onze website. Op de website vindt u steeds de laatste ontwikkelingen en altijd de laatste versie van de WINexpert+ om te downloaden. 12

WINexpert+ Boekhouding

WINexpert+ Boekhouding Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Inhoudsopgave BTW - afrekening: 1. Afrekening

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Inkomende betalingen geautomatiseerd verwerken (optie 036 Isabel - inlezen dagafschriften banken)

WINexpert+ Boekhouding Inkomende betalingen geautomatiseerd verwerken (optie 036 Isabel - inlezen dagafschriften banken) BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15 9080 Lochristi Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding optie 005 Snel op weg met de jaarrekening XBRL

Nadere informatie

Gemengde BTW-plichtige in de WINexpert+ (standaard in de KMO- en in de PRO-versie)

Gemengde BTW-plichtige in de WINexpert+ (standaard in de KMO- en in de PRO-versie) BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15 9080 Lochristi Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Nieuw in de WINexpert Evaluatieversie

Nieuw in de WINexpert Evaluatieversie Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Als de cursor hier staat... BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Beukendreef 15 9080 Lochristi Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be ARGENTA 979 2143505

Nadere informatie

Toegang tot de WINexpert+:

Toegang tot de WINexpert+: Toegang tot de WINexpert+: U krijgt toegang tot de WINexpert+ na (tenminste 2 letters van) uw naam èn uw toegangscode ingetypt te hebben. Deze toegangscode vindt u op de factuur van uw gebruikerslicentie.

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

Snel op weg met de autofiscaliteit

Snel op weg met de autofiscaliteit Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Beukendreef 15 9080 Lochristi ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding voor advocaten

WINexpert+ Boekhouding voor advocaten BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15 9080 Lochristi Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding

WINexpert+ Boekhouding Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Inhoudsopgave : 1. Algemeen:... 2 2. Boekhoudkundige

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorbereiding afsluiting van een boekjaar in de WINexpert+ Boekhouding

Voorbereiding afsluiting van een boekjaar in de WINexpert+ Boekhouding Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba BTW BE 0427.728.725 RPR Gent Beukendreef 15 9080 Lochristi ARGENTA 979 2143505 04 IBAN BE10 9792 1435 0504 BIC ARSPBE22 Tel: 09.355.76.37 E-mail:info@ciro.be

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

Klik op http://www.recytyre.be/nl/importexport/mijn-wettelijke-verplichtingen voor meer informatie over de aanvaardingsplicht.

Klik op http://www.recytyre.be/nl/importexport/mijn-wettelijke-verplichtingen voor meer informatie over de aanvaardingsplicht. MEMBER HELP : HOE DIEN IK MIJN MAANDELIJKSE AANGIFTE IN VOOR IMPORT/EXPORT? 1. Welke banden dien ik aan te geven? Importaangifte: alle banden die na ingangsdatum van de aanvaardingsplicht zijn aangekocht

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

PGCS & DREU. Handleiding

PGCS & DREU. Handleiding PGCS & DREU Handleiding INDEX RENAULT : DREU --------------------------------------------------------------------------------------------------3 A. PARAMETERS -------------------------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Snelle start hulp voor eenvoudige evenementen.

Snelle start hulp voor eenvoudige evenementen. Snelle start hulp voor eenvoudige evenementen. 0. Vooraf: welke termen gebruiken wij? evenement: een uitzonderlijke activiteit of geheel van activiteiten die gedurende één of meer dagen plaatsvindt/plaatsvinden

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

De getallen betekenen:

De getallen betekenen: Met Reeleezee kunt u uw BTW-aangifte direct vanuit de boekhouding doen. In deze Getting Started leggen wij u met een voorbeeld uit hoe u dit foutloos doet. In de wizard heeft u wellicht al een aangifteperiode

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Nieuwigheden in DC-Account

Nieuwigheden in DC-Account Nieuwigheden in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Instellingen aanpassen voor verder te werken... 2 2 Hypotheekboekingen doen en toch maar 1 factuur maken... 2 2.1 Principe... 2 2.2 Chronologie...

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6 1/6 Handleiding Verlofregistratie (Werkgever) Verlofinstellingen aanmaken (werkgever) 1 Dashlets toevoegen 1 Verlof Groepen toevoegen 2 Verlof Saldo toevoegen 2 Feestdagen toevoegen 2 Verlofinstellingen

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met Intervat BTW

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Mijn verlof aanvragen via Yess

Mijn verlof aanvragen via Yess Mijn verlof aanvragen via Yess Opgemaakt : 10/02/2014 Aangevuld : 28/09/2015 1 Mijn verlof aanvragen via Yess Via dit programma kan je: - wijziging in je persoonlijke gegevens doorgeven (vervangt het gele

Nadere informatie

Snel van start met Zoomit in ING Home Bank

Snel van start met Zoomit in ING Home Bank Snel van start met Zoomit in ING Home Bank WWW.ING.BE 1 Inhoud 1. Wat is Zoomit? 3 2. Hoe kunt u een document bekijken via ING Home Bank? 4 2.1. Opstarten 4 2.2. Het is uw ING Home Bank-abonnement en u

Nadere informatie

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat VAT REFUND WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INLEIDING 1.1. Vat Refund Algemeen Vat Refund 2010 De regelgeving van Vat Refund behelst voornamelijk de vereenvoudiging van de teruggaaf van btw

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

OpenSyndic (vanaf versie 214) is voorzien op de overschakeling naar het nieuw rekeningstelsel.

OpenSyndic (vanaf versie 214) is voorzien op de overschakeling naar het nieuw rekeningstelsel. 1 Inleiding Het KB van 12/07/2012 legt aan de syndicus een nieuw rekeningstelsel op voor gebouwen vanaf 20 kavels (zonder garages of parkings). Voor ieder gebouw moet het nieuw rekeningstelsel worden toegepast

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015

Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015 Jaarafsluiting NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015 Contacteer de NORRIQ Service Desk voor extra ondersteuning via ServiceDesk@norriq.be of telefonisch via 016/498 111. Index 1 Jaarafsluiting 3 1.1 Openen

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Piaggio Post module 2011

Gebruikershandleiding Piaggio Post module 2011 Gebruikershandleiding Piaggio Post module 2011 Adsoft bvba Pagina 1 BOEKDEEL Onder deze rubriek vindt u de onderdelencatalogi van postvoertuigen terug. Maak de keuze uit het gewenste boekdeel. Na het openen

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Snel op weg met de WINexpert+ Boekhouding Optie 036 Isabel - inlezen XML-dagafschriften banken

Snel op weg met de WINexpert+ Boekhouding Optie 036 Isabel - inlezen XML-dagafschriften banken Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be Snel op weg met de WINexpert+ Boekhouding Optie 036 Isabel - inlezen

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie Jeugddienst Ninove 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat je kiest voor jeugddienst Ninove. Deze handleiding helpt je verder in

Nadere informatie

Introgids WINexpert+ Evaluatieversie

Introgids WINexpert+ Evaluatieversie Introgids Winexpert+ Evaluatieversie - 1 - Introgids WINexpert+ Evaluatieversie Inhoudsopgave Evaluatieversie (of Schoolversie), wat kunt u er mee doen?...2 Kan en mag ik de Evaluatieversie professioneel

Nadere informatie