Tips & Trucs Aan de slag met uw data

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tips & Trucs Aan de slag met uw data"

Transcriptie

1 Aan de slag met uw data Dagelijks voeren huisartsen en hun medewerkers allerlei gegevens in hun HISsen in, maar halen ze er ook uit wat erin zit? De HIS-data zijn van grote waarde: ze kunnen de zorgkwaliteit vergroten, medische fouten voorkomen en de zorg efficiënter maken. Ze spelen een belangrijke rol in wetenschappelijk onderzoek en vormen de basis voor feiten en cijfers over de totale huisartsgeneeskundige zorg in Nederland. Op het NedHIS & EZD 2012 congres op 14 maart draait het de hele dag om de data en de (on)mogelijkheden daarvan. Daar sluiten we op aan. U kunt meteen aan de slag. Voor elk van de zeven NedHIS-HISsen volgt er een tip om met behulp van de data die u zelf in uw HIS hebt verzameld, een overzicht of rapport samen te stellen. Tips & Trucs Medicom NHG-indicatoren In Medicom is het mogelijk om de resultaten voor de NHG-indicatorensets automatisch te genereren. De indicatorensets van de ziektebeelden diabetes mellitus (zie figuur 1), cardiovasculair risicomanagement bij HVZpatiënten, astma bij volwassenen en COPD zijn geïmplementeerd. U start de module via de knop in de menubalk van Medicom. Daarna doorloopt u de volgende stappen.! U klikt op de knop.! U kiest een indicatorenset en geeft een eigen omschrijving op.! Via de knop kiest u eventueel een eigen gemaakte selectie als onderzoeksgroep. Let op! U wijkt op dat moment af van de door het NHG gedefinieerde onderzoeksgroep.! Vervolgens geeft u aan of u de indicatorenset eenmalig of volgens een bepaald terugkeerpatroon wilt laten genereren.! Als u de bijbehorende uitspoelbestanden ook direct wilt versturen, bijvoorbeeld naar de zorggroep, dan vult u een adres in. Wilt u dit niet, dan vinkt u de optie Automatisch verzenden uit.! Indien gewenst kunt u diagnoses, specifieke diagnostische waarden of de medicatie uitsluiten en niet meesturen. Let op! Als u gegevens uitsluit, kan de ontvangende partij niet alle indicatoren bepalen. Figuur 1. Indicatorenset diabetes mellitus 28

2 Medicom! Standaard staat de optie Patiëntnummers anoniem maken aangevinkt, zodat er telkens nieuwe nummers worden toegekend die niet naar de patiënten te herleiden zijn.! U klikt op OK om de indicatoren te genereren en eventueel de uitspoelbestanden te versturen. Het genereren start om uur. Als de indicatoren gegenereerd zijn, kunt u het resultaat raadplegen. Onder in het overzichtsscherm worden de details van het resultaat getoond. Vanaf het tabblad Indicatoren kunt u via de knop per indicator de selectie met gerelateerde patiënten opvragen. Deze worden getoond in het tabblad Gerelateerde patiënten (zie figuur 2). De patiëntselectie bestaat in het algemeen uit de patiënten die het resultaat van deze specifieke indicator negatief beïnvloeden. U krijgt dus de patiënten te zien bij wie u mogelijk een actie wilt ondernemen. Vanuit het tabblad Gerelateerde patiënten kunt u de dossiers raadplegen. Verder kunt u de gerelateerde patiënten ook met één druk op de knop als selectieresultaat exporteren naar de Q-module. In de Q-module kunt u vervolgens het resultaat voor verschillende doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om verzamelingen te maken en lijsten te printen. Op (toegankelijk vanaf een computer met Medicom) kunt u de helpkaart NHG-indicatoren Gerelateerde patiënten vinden. Hierop wordt exact uitgelegd welke criteria voor een bepaalde indicator worden gebruikt en welke patiënten per indicator worden getoond. Rob Beumer Figuur 2. Het resultaat Tips & Trucs MIRA Voorbeeldrapport met de Rapportgenerator Voor het maken van een overzicht van alle overledenen in een bepaalde periode opent u de Rapportgenerator in het hoofdmenu onder Rapporten (zie figuur 1). U kiest in het scherm de knop [Eenmalig Rpt]. Selecteer vervolgens de view PATIENTART (zie figuur 2). In de linkerkolom ziet u alle databasevelden. Hieruit kiest u de velden die u nodig hebt. Dat kan door erop te dubbelklikken of ze aan te klikken en op [Toev] te klikken. In de linkerkolom staan ze op alfabet. Wilt u ze in de rechterkolom en dus in uw rapport in een andere volgorde, dan kan dat met de knopjes [bv] en [on]. Als voorbeeld heb ik de velden geselecteerd en geordend (figuur 3). Nu kunt u per veld de selectiecriteria invoegen. U klikt een veld in de tweede kolom aan en geeft de selectiemogelijkheid in figuur 4 Overleden en in selectierubriek Vanaf/toten-met. In de waarderubrieken kunt u de 29

3 MIRA 29 data invoeren in hetzelfde formaat als weergegeven. Omdat het een eenmalig rapport is, moet u hier vaste waarden invoeren. Vervolgens klikt u op [Toevoegen] rechtsmidden in het scherm. Vervolgens kiest u de waarde voor het Overleden -veld met alleen ja- of nee-waarde. Natuurlijk moet hier de waarde 1 (= ja) staan (figuur 5). Pas na aanklikken van [Toevoegen] komt ook dit selectiecriterium erbij. In dit geval is er een En - relatie. Voer uw rapport uit naar een Excel-bestand Figuur 1. De rapportgenerator Figuur 2. Velden selecteren Figuur 3. Velden ordenen 32 Figuur 4. Selectiecriteria toevoegen Figuur 5. Waarden toevoegen 30

4 MIRA door het betreffende vakje linksonderaan aan te vinken en op [Print] te klikken. Het resultaat ervan ziet u in figuur 6. Het kan zijn dat er op uw schermen inmiddels een aantal extra mogelijkheden staat, want ik heb deze schermen gemaakt met de v3.0 build 610 op mijn testsysteem. 3 René van Leeuwen Figuur 6. Het rapport alle genoemde personen zijn niet bestaande testpatiënten Toevoegen van een meetwaarde aan een oproepselectie In de Tip en Truc over de barcodescanner gaf ik al aan dat ik een meetwaarde heb geplaatst bij alle patiënten die in aanmerking zijn gekomen voor de griepvaccinatie en die griepprik ook echt hebben gekregen. Deze mogelijkheid is toegevoegd aan de bestaande [Zet ]-knoppen onderaan het scherm bij het [Bekijken] van een oproepselectie. Nieuwsgierigheid naar de functionaliteit bracht mij op het idee. Zeg nou zelf, welke actieve meetwaarde kun je een-twee-drie bij alle patiënten behorend tot één oproepselectie plaatsen? De jaarlijkse griepvaccinatie leek mij een ideale mogelijkheid. Winstpunt is dat ik meteen kan terugzien wie in een bepaalde periode een jaarlijkse griepvaccinatie heeft gekregen. Het gebeurt nogal eens dat ik dat moet terugzoeken en in feite zonder een meetwaarde alleen kan met behulp van de verrichting GRV of de ICPC-code R De uitvoering is simpel. U selecteert alle patiënten met een 'G+'-status. Vervolgens selecteert u de gemaakte oproep en via de knop [Bekijken] komt u bij het overzicht van de selectie en ziet u onderaan het schermbeeld de knop [Zet meetwaarde]. Het aanklikken van deze knop (of met ALT+letter) levert een prachtig stappenplan op. Hierbij kunt u kiezen voor een meetwaarde en antwoordcode. Deze antwoordcode kan een bestaande code zijn maar ook een op het uitvoeringsmoment te bedenken antwoordcode. De meetwaarde zelf moet natuurlijk al wel bestaan. Voor griepvaccinatie is er (nog) geen NHG-labcode, dus deze dient u voorafgaand aan de hele procedure zelf te definiëren. Eenmaal gekozen voor de meetwaarde en de antwoordcode kunt u de batchprocedure starten waarbij iedere G+ patiënt de meetwaarde Griepvaccinatie met de antwoordomschrijving jaarlijkse griepprik verkrijgt in zijn of haar meetwaarden. Een van de leden van de MIRA-Softwarecommissie heeft een prachtig vaccinatieprotocol gemaakt. Mocht u interesse hebben in dat vaccinatieprotocol inclusief de zelfgedefinieerde meetwaarden dan kunt u mij daarover mailen. En daarmee een duidelijke uitbreiding verkrijgen op bestaande functionaliteit. 3 René van Leeuwen 31

5 OmniHis Diabetesindicatoren in Scipio Lou Braaksma Data vormen het thema van het komende NedHIS & EZD 2012 congres en ook van deze aflevering van SynthesHis. OmniHis Scipio kan net als alle andere HISsen vele data extraheren. Een jaarverslag kan van allerlei rapporten worden voorzien, de praktijk kan ten behoeve van een accreditatietraject cijfers uitspoelen, net als een LINH-praktijk, de praktijkondersteuner kan allerlei overzichten genereren om te zien of ze haar werk goed doet, enzovoort. Je kunt zeggen: Wat je erin stopt kan je er ook altijd uit halen. Soms is het verzamelen van data niet gemakkelijk. Het bouwen van een zoekopdracht is af en toe complex en wanneer data uit verschillende praktijken tot geaggregeerde cijfers moeten leiden, moeten er extra hobbels worden genomen. Externe partijen bieden daarvoor hun diensten aan, maar willen soms langlopende en dure contracten. Ook komen beveiligingsaspecten om de hoek kijken. Aan de hand van de diabetesindicatoren van mijn zorggroep ga ik daar dieper op in. Tijdens het overleg van zorggroepen met zorgverzekeraars komen elk jaar de diabetesindicatoren aan de orde. Vanuit de gebruikersverenigingen en in SynthesHis is altijd een pleidooi gevoerd om de zorgverzekeraars een uniforme set indicatoren in een vastgesteld format te leveren. Gebruikersverenigingen en NHG hebben daarvoor inmiddels zeven NHG- 1 indicatorensets vastgesteld. Het genereren daarvan is in Scipio een druk op de knop en het resulteert per praktijk in zeven bestandjes. De gedachte was dat elk HIS deze indicatoren op dezelfde manier zou uitspoelen en dat alle zorgverzekeraars dat format zouden accepteren. Dat idee is mislukt. Zorggroepen hebben met preferente zorgverzekeraars onderhandeld en kregen de eis om een net iets andere set aan te leveren. Iedere zorgverzekeraar eiste bovendien dat dat in een ander format gebeurde. Het bleek nauwelijks mogelijk om daarover te onderhandelen. VIER MOGELIJKHEDEN Mijn zorggroep, een coöperatie, bestaat uit elf praktijken die allemaal Scipio gebruiken. In 2008 en 2009 leverden wij de indicatoren in het NHGformat. De cijfers werden door onze preferente zorgverzekeraar Agis bewerkt tot een voor hen en ons handzaam verslag van onze prestaties. In 2010 wilde de zorgverzekeraar (inmiddels Agis/Achmea) onze cijfers niet langer op deze manier bewerken en hield hij vast aan onze contractuele verplichting om de Agiscijfers in het Agis-format te produceren. Dat stelde ons voor een probleem. Er moest in Scipio een zoekopdracht voor de juiste cijfers gemaakt worden en de cijfers van de verschillende praktijken van de zorggroep moesten worden gecombineerd in één Agis- Excelsheet. Er bleken vier mogelijkheden om deze klus uit te besteden: een KIS, deelnemen aan IPCI, een extern extractieprogramma of een Scipio- en Excel-deskundige. HET GEBRUIK VAN EEN KIS Een KIS is gemaakt voor de ketenzorg en kan door een hele zorggroep worden gebruikt. Een dergelijk programma moet gegevens op zorggroepniveau aanleveren. Dat doen ze in alle denkbare formats (Agis, Menzis, VGZ, enzovoort). Bekende KISsen zijn Caresharing, Vital Health, PortaVita. Ik heb bij een van deze KISsen gevraagd of men bereid en in staat was om van onze NHG-indicatoren een Agis-formaat te maken. Dat kon alleen worden gerealiseerd door import van alle patiëntengegevens in het KIS. We zouden dan in feite dat KIS moeten aanschaffen. Dat wilden we niet. We registreren de ketenzorg naar tevredenheid in de protocollaire pagina s van Scipio en we willen geen dubbele boekhouding. Het zou bovendien een onaanvaardbaar dure oplossing zijn (ruim 20 euro per diabeet per jaar). DEELNAME AAN HET IPCI-ONDERZOEK Ook de andere universiteiten hebben onderzoeksprojecten, maar IPCI Interdisciplinary Processing of Clinical Information, een initiatief van hoogleraar Johan van der Lei van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC is verreweg het grootste project. IPCI verzamelt gegevens uit HISsen van 1 miljoen patiënten (achthonderd huisartsen). Het project biedt als een soort 32

6 OmniHis tegenprestatie aan deelnemende huisartsen en zorggroepen kosteloos rapportages aan. De meeste HISsen kunnen daaraan meedoen, maar OmniHis niet. Dat is er nog niet van gekomen, maar het zou niet zo moeilijk moeten zijn, zodra IPCI daarover met OmniHis bv in gesprek gaat. IPCI sluit contracten af met individuele huisartsen. De winst bestaat uit de geanonimiseerde gegevens die ze verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Per praktijk worden zeven rapporten gemaakt: diabetes mellitus (DM), astma, COPD, CVR, een rapport voor de NHG-accreditatie en een rapport voor het jaarverslag van de praktijk. Het DM-rapport kan worden samengesteld met de dataset die de zorgverzekeraar verlangt. Om privacygevoelige en andere problemen te voorkomen is er een waterdichte juridische constructie voor gebouwd. De individuele huisarts machtigt IPCI om de cijfers aan de zorggroep ter beschikking te stellen. In die machtiging wordt dan een persoon van de zorggroep met name genoemd, die de data ontvangt. Kort samengevat: IPCI zou kosteloos het Agis-formaat kunnen aanbieden aan een zorggroep, maar helaas nog niet voor OmniHis-praktijken. Overigens geschiedt dat niet met behulp van een simpel conversieprogramma, maar kost dat voor elke zorggroep veel handwerk en mankracht van mensen die het vaker doen. het met het beheer van de gegevens is gesteld: informatie is macht en straks blijken de geabonneerde huisartsen zichzelf te hebben opgehangen omdat de cijfers bijvoorbeeld gebruikt worden om de huisartsenzorg financieel te korten. Er moet dus een raad van toezicht komen en dat kost ook weer geld. En last but not least: geen van beide programma s kan op dit moment gegevens op zorggroepniveau uitspoelen. Beide bedrijven zeggen daaraan te werken. INSCHAKELEN VAN EEN SCIPIO- EN EXCEL-DESKUNDIGE In het gesprek met Johan van der Lei werd mij vooral duidelijk dat het maken van een rapport met cijfers van een zorggroep ook in Rotterdam geen simpele druk op een knop is, maar dat daar nog vrij veel hand- en denkwerk aan te pas komt. En zo kwam ik op de vierde mogelijkheid. Ik heb contact gezocht en gevonden met een datadeskundige. Hij heeft onze NHG-datasetjes van 2010 samengevoegd en berekeningen uitgevoerd, die resulteerden in een rapport in het door Agis-gewenste format. Er ontbraken nog wel enkele data, maar dat zag Agis door de vingers. Onze data-man heeft nu voor de cijfers van 2011 een query gebouwd, waarmee alle Agisindicatoren worden uitgespoeld en Agis dus tevreden kan zijn. EIGEN EXTRACTIEMODULE Voor onze zorggroep is het dus opgelost. Maar de problematiek is ook in de programmacommissie van OmniHis aan de orde geweest. Dat heeft geresulteerd in het besluit van OmniHis bv om te werken aan een extractiemodule. De extractie van data zal door OmniHis bv worden uitgevoerd, tegen extra kosten, op verzoek van de gebruiker, op basis van het verlenen van toestemming, bekrachtigd in een schriftelijke overeenstemming, en er zal moeten worden gesignaleerd op niet toegestane extractie (privacy!) Zie Ú Kennis Ú Implementatie Ú Automatisering Ú Indicatoren EXTERNE EXTRACTIEPROGRAMMA S RAVE (Zweeds) en Insider (van GSK) zijn twee verschillende commerciële extractieprogramma s. De programma's worden het laatste jaar in de programmacommissie en in NedHis- en NHG-verband besproken. Voor beide programma's moet OmniHis bv een kleine inspanning leveren om een koppeling tot stand te brengen, waarna ze de data uit Scipio kunnen slurpen en allerlei uitkomstcijfers kunnen aanbieden. Ze zijn voor onze zorggroep nog niet interessant omdat de kosten aanzienlijk zijn: Insider rekent op 300 euro per praktijk per jaar en RAVE komt op het dubbele of meer. Verder werd ons niet geheel duidelijk hoe 33

7 MicroHis Statistiekprogramma om gegevens te verzamelen Figuur 1. Selecteren aan de hand van NHG-indicatoren U kunt op verschillende manieren data uit MicroHIS X halen. Via het Hoofdmenu gaat u naar Management Informatie. U kunt dan allerlei mogelijkheden kiezen, bijvoorbeeld NHG Indicatoren (zie figuur 1). U krijgt een keurig overzicht met diverse meetwaarden en kunt kiezen uit een diabetes-, COPD- en CVRM(-HVZ)-set. Deze overzichten kunt u geanonimiseerd uitprinten of exporteren een enorm handige tool voor praktijken die dit soort informatie moeten aanleveren. U kunt ook andere data uit het HIS halen (zie figuur 2), waarbij de mogelijkheid Patiënten veel uitgebreide Figuur 2. Overige mogelijkheden van de Managementinformatie en handige opties kent. Bijvoorbeeld een overzicht van BSN/WID-statusgegevens, een overzicht van patiënten op inschrijftarief per kwartaal, per jaar of een overzicht van alle wel of niet verzekerden binnen uw praktijk. De meest voor de hand liggende manier om data uit uw HIS te halen is via Statistiek (zie figuur 2). U kunt daarbij uit een aantal rubrieken kiezen (zie figuur 3). Als voorbeeld wil ik alle patiënten die gebruikmaken van Baxter-medicatie en als ruiter BX hebben meegekregen, uit mijn HIS halen. Ik kies dan in het statistiekscherm voor de rubriek Ruiter, zoals aangegeven in figuur 3. In het rechtergedeelte van mijn scherm verschijnt in het vakje Velden onmiddellijk mijn selectiekeuze. Als ik vervolgens in het vakje 'Waarde' ga staan, druk ik op F1 om de volledige lijst zichtbaar te krijgen. Ik kies dan voor ruiter BX van Baxter (zie figuur 4). Ik druk vervolgens op de OKknop. De ruiter moet gelijk zijn aan BX. In dit geval moet de waarde = = (is gelijk aan) geselecteerd staan (zie figuur 5). Klik dan op Toevoegen. Uw selectiekeuze is gemaakt. U kunt nu een uitgebreide keuze maken in de opties voor uw overzicht (zie figuur 6). Bijvoorbeeld de stapgrootte (het aantal jaren waaronder u uw patiënten wil onderverdelen), wel of niet afdrukken, wel of geen sorteerbestand aanmaken. Indien u voor het laatste kiest, gaat het sneller. Uiteindelijk krijgt u een overzicht met NAWgegevens van alle patiënten die een ruiter Figuur 3. Rubrieken Statistiekprogramma 34

8 MicroHis Figuur 4. Lijst met alle ruiters Figuur 5. Waarde toevoegen BX hebben. U zou er zelfs voor kunnen kiezen om dit bestand te hergebruiken en per apotheek in te delen. En zo zijn er nog eindeloos veel meer mogelijkheden om datagegevens uit uw HIS te halen. Figuur 7 geeft een overzicht van Aantallen patiënten met ruiter BX van Baxter-gebruik met een stapgrootte van 10. Voor een uitgebreide werkomschrijving kunt u terecht op U moet echter wel in het bezit zijn van een relatiecode of er een aanvragen. Onder het kopje Service Centre vindt u de nodige documentatie. In map 2, Handleidingen MicroHIS, submap Algemeen MicroHIS vindt u een pdf-bestand waarin u een uitgebreide werkomschrijving vindt om data uit uw HIS te halen met behulp van het statistiekprogramma. Figuur 6. Specificaties van het aan te maken bestand Audy van der Wolf-Kross Figuur 7. Overzicht van patiënten met Baxter-ruiter 35

9 HetHis Het verzamelen van data via de groepsselectiemethode De groepsselectiefunctie gebruikt u voor het selecteren van een specifieke patiëntengroep. In dit voorbeeld beschrijf ik stap voor stap hoe u een patiëntenpopulatie maakt als u alle geregistreerde astmapatiënten tussen zestien en 45 jaar wilt aanschrijven. Kies hiervoor Onderhoud Ú Selecties Ú Groepsselecties (zie figuur 1). Kies in het scherm Groepsselectie [Zoek Modus] de toets om een nieuwe selectie te kunnen starten (zie figuur 2). Nu kunt u in het vak Selectie een naam voor de zoekopdracht invoeren in dit voorbeeld kies ik: ASTMA16_45jr. En in het vak Omschrijving kies ik voor 'Astma ICPC en ATC jr', zodat duidelijk is waar deze zoekopdracht over gaat (zie figuur 3, pijl 1). Daarna kunt u aan de linker kant, onder kies uit deze lijst items kiezen waarop u wilt selecteren. U moeten altijd het item Praktijknr selecteren (klik op de knop voor het item, en vervolgens op de pijl naar rechts om daadwerkelijk te selecteren) (zie figuur 3, pijl 2 en 3). In dit voorbeeld selecteer ik bovendien op ICPC, ATC en ruiters in een bepaalde periode en op patiëntenleeftijd (zie figuur 4). Vervolgens definieert u de criteria voor de genoemde selectie-items. Selecteer de knop Voorwaarden. Het scherm Selectievoorwaarden van Selectie verschijnt. Hier vult u de criteria in. In onderstaand schema heb ik drie verschillende zoekopdrachten naar astma ingevuld.! In de eerst zoekregel wordt in onze drie HOED-praktijken ( Cluster_505 ) gezocht naar alle patiënten tussen zestien en 45 jaar bij wie de afgelopen twee jaar 2 medicatie met de ATC-code voor astmamedicatie werd voorgeschreven.! In de tweede zoekregel wordt in onze drie HOED-praktijken ( Cluster_505 ) gezocht naar alle patiënten tussen zestien en 45 jaar bij wie de afgelopen twee jaar een astma-icpc is toegevoegd of gebruikt. Figuur 1. De eerste stap voor een groepsselectie Figuur 2. Een nieuwe selectie starten 1 Figuur 3. Het selectiescherm! In de derde zoekregel wordt in onze drie HOED-praktijken ( Cluster_505 ) gezocht naar alle patiënten tussen zestien en 45 jaar bij wie een naar astma verwijzende ruiter wordt gevonden. 3 Zo wordt er dus op drie verschillende fronten gezocht naar astmapatiënten (zie figuur 5). Let er daarbij op dat voor iedere opdracht de leeftijdsbeperking waarbinnen en de praktijk waarin we zoeken, worden aangegeven. 36

10 HetHis Figuur 4. Criteria selecteren voor de eigen selectie Figuur 5. De drie zoekregels Voor ICPC, ATC en ruiters maken we echter aparte regels aan omdat er anders gezocht zou worden naar patiënten met zowel ICPC, als ATC, als Ruiter voor astma. Zoals uit figuur 4 blijkt horen Ingangsperiode en ATC bij elkaar (Voorschrift) en horen Periode en ICPC bij elkaar ( Gebeurtenis). Overigens leidt het te ver om de manier waarop de clusters voor respectievelijk ICPC, ATC, ruiters en Praktijknummer worden samengesteld, hier nu uit te leggen. Daarmee kan de helpdesk u helpen. Wanneer dit allemaal is ingevuld en opgeslagen kan de zoekopdracht worden gestart, door middel van respectievelijk Testen, Verwerken en Nachtverwerking (vooral wanneer u een zware zoekopdracht laat uitvoeren). Druk vervolgens op OK (zie figuur 6). De volgende dag kunt u het resultaat bekijken en verder gebruiken door naar het scherm in figuur 6 terug te keren. Door middel van de functietoets F3 en de pijltjestoets zoekt u de juiste selectie erbij. Vervolgens kiest u Lijst om de resultaten in te zien. De gegevens kunnen worden gebruikt voor mailmerge of er kunnen bewerkingen op worden losgelaten. Bovenstaande selectie is bij ons gebruikt om de astmapopulatie aan te schrijven en om een anamneselijst te laten invullen over diverse aspecten van astma en behandeling, en vervolgens een selecte subgroep op te roepen. Ook gebruiken we deze selectiemethode om ieder kwartaal de patiënten in het verzorgingshuis voor wie we een MMI-toeslag ontvangen, te selecteren en automatisch te voorzien van de juiste verrichtingencodes. 3 Martin Hans Burger ) Figuur 6. Een zware zoekopdracht wordt 's nachts verwerkt 37

11 Promedico-ASP Zoekbestanden maken via de module Projecten De zoekmodule van Promedico-ASP geeft u via enkele eenvoudige opdrachten toegang tot fraaie bestanden met van tevoren gekozen patiëntkenmerken, bijvoorbeeld alle hypertensiepatiënten, patiënten met hartfalen, enzovoort. In deze Tip en Truc leert u een zoekactie uit te voeren. Met deze kennis kunt u antwoorden vinden op vragen over uw patiëntenpopulatie. Veel praktijken gebruiken de module Projecten alleen als het weer grieptijd is. Als u aan de structuur bent gewend, zult u merken dat de module best handig is en echt veel meer kan. Als voorbeeld maken we een zoekbestand aan met alle hypertensiepatiënten uit uw praktijk. Ga via het hoofdmenu naar de module Projecten. Kies Populaties. Ga linksonder naar Nieuwe populatie definiëren. In het scherm Algemeen kiest u een naam voor de populatie, bijvoorbeeld hypertensie. Het vinkje Aktief laat u staan. Bij de vraag Bereik kiest u: Tot peildatum. Bij de vraag Opnemen in medisch dossier kiest u: Nee (zie figuur 1). Ga onderaan via de knop Ú naar het scherm Patiënt. Zet een vinkje bij Ingeschreven. Rechts op de regel ziet u bij Beoordelen een vinkje Nee. Laat dat staan. Ga via de knop Ú naar ICPC. Linksonder ziet u de knop ICPC Selecteren. U komt in het ICPC-selectiescherm. U kent de ICPCcode niet. U kunt via het veldje omschrijving kiezen uit twee ICPC-codes: hypertensie met en zonder orgaanbeschadiging. Selecteer deze keer K86 met de knop onderaan het scherm. In het vervolgscherm ziet u Figuur 1. Het kiezen van een nieuwe populatie in de module Projecten op dezelfde regel rechts de aanduidingen Episode, E-regel, Marge tot peildatum, beoordelen, uitsluiten. Kies hier Episode (zie figuur 2). Let op: als u hier vergeet een vinkje te zetten en u het project vervolgt, dan hebt u na afloop uw complete praktijkpopulatie gevonden. Dat wilt u natuurlijk niet. In de Projectschermen zijn infobuttons aangemaakt die u helpen de gewenste keuze te maken. Nadat u een vinkje heeft gezet bij Episode kunt u opslaan. U komt in het scherm populaties en u ziet uw project hypertensie in de lijst staan. Ga nu naar Projecten Ú Projecten. Linksonder kiest u Project starten. U ziet nu het scherm populaties selecteren en kiest daar in de lijst populatie hypertensie. U komt nu in het scherm Projectnaam wat u accepteert. Daaronder vindt u het veld Geboortejaar, wat u leeg laat. Onderaan kiest u patiënten selecteren. De pop-up die verschijnt accepteert u, want u hebt immers zelf uw selectiecriteria gemaakt. Binnen 10 seconden heeft de Promedicoserver de selectie klaar. Ververs het scherm. Bovenaan in de lijst ziet u het project Alle hypertensiediagnoses. U klikt op de regel met het door u gemaakte project, waarna u in het scherm Selectie komt. Linksonder ziet u de knop Oproeplijst afdrukken. Klik daarop en de pdf toont de alfabetische oproeplijst, compleet met geslacht, geboortedatum en adres. Klaar is Kees. Behalve het maken van een oproeplijst kunt u ook etiketten afdrukken, een Excel-bestand aanmaken, een mailmerge maken of de gegevens instellen. In het veld Naam kiest u een naam, bijvoorbeeld: Alle hypertensiediagnoses. exporteren. 3 Het veld Peildatum staat op vandaag, Jeroen van der Lugt Figuur 2. Het kiezen van de ICPC-code in de module Projecten 38

12 Promedico-VDF Zoekacties in Promedico VDF De komende maanden komt versie 10 van VDF, het Promedico-HIS voor apotheekhoudende huisartsen, op de markt. Dit programma is helemaal muisgestuurd, in tegenstelling tot het oude Promedico VDF, dat deels karaktergestuurd en deels muisgestuurd was. In het nieuwe Promedico VDF kunnen bovendien via de functie Rapportage Ú Projecten selectiecriteria worden gedefinieerd om zoekacties in de eigen praktijk uit te voeren. Voorbeelden van selectiecriteria zijn: ICPC-code, soort bepaling, soorten medicatiekenmerken, verrichtingen, enzovoort (zie figuur 1). Bij Patiëntkenmerk kan een leeftijdsgroep (bijvoorbeeld vijf tot tien jaar) worden geselecteerd. Na het doorlopen van de verschillende selectieschermen komt men in het scherm uitvoeren (zie figuur 2). De gevonden data kunnen uiteindelijk in een CVS-bestand (een soort Excelbestand) worden geëxporteerd. 3 Figuur 1. Het scherm om een selectie van patiënten te verfijnen Harry Breuking Figuur 2. Het scherm dat de uiteindelijke selectie zichtbaar maakt die daarna door de module wordt verwerkt 39

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT 1. Hoe kan ik inloggen? 1. Hoe ziet mijn gebruikersnaam eruit? 2. Ik ben getrouwd, wordt mijn gebruikersnaam nu anders? 3. Ik ben een tweeling, hoe moet ik inloggen? 4.

Nadere informatie

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk

Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Adviesrapport Voor zelfstandig werkende diëtisten Advies softwaresysteem zelfstandige praktijk Janneke Pieterson Juni 2009 Utrecht Voorwoord Voor u ligt het advies- en implementatierapport ter verbetering

Nadere informatie

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie