Tips & Trucs Aan de slag met uw data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tips & Trucs Aan de slag met uw data"

Transcriptie

1 Aan de slag met uw data Dagelijks voeren huisartsen en hun medewerkers allerlei gegevens in hun HISsen in, maar halen ze er ook uit wat erin zit? De HIS-data zijn van grote waarde: ze kunnen de zorgkwaliteit vergroten, medische fouten voorkomen en de zorg efficiënter maken. Ze spelen een belangrijke rol in wetenschappelijk onderzoek en vormen de basis voor feiten en cijfers over de totale huisartsgeneeskundige zorg in Nederland. Op het NedHIS & EZD 2012 congres op 14 maart draait het de hele dag om de data en de (on)mogelijkheden daarvan. Daar sluiten we op aan. U kunt meteen aan de slag. Voor elk van de zeven NedHIS-HISsen volgt er een tip om met behulp van de data die u zelf in uw HIS hebt verzameld, een overzicht of rapport samen te stellen. Tips & Trucs Medicom NHG-indicatoren In Medicom is het mogelijk om de resultaten voor de NHG-indicatorensets automatisch te genereren. De indicatorensets van de ziektebeelden diabetes mellitus (zie figuur 1), cardiovasculair risicomanagement bij HVZpatiënten, astma bij volwassenen en COPD zijn geïmplementeerd. U start de module via de knop in de menubalk van Medicom. Daarna doorloopt u de volgende stappen.! U klikt op de knop.! U kiest een indicatorenset en geeft een eigen omschrijving op.! Via de knop kiest u eventueel een eigen gemaakte selectie als onderzoeksgroep. Let op! U wijkt op dat moment af van de door het NHG gedefinieerde onderzoeksgroep.! Vervolgens geeft u aan of u de indicatorenset eenmalig of volgens een bepaald terugkeerpatroon wilt laten genereren.! Als u de bijbehorende uitspoelbestanden ook direct wilt versturen, bijvoorbeeld naar de zorggroep, dan vult u een adres in. Wilt u dit niet, dan vinkt u de optie Automatisch verzenden uit.! Indien gewenst kunt u diagnoses, specifieke diagnostische waarden of de medicatie uitsluiten en niet meesturen. Let op! Als u gegevens uitsluit, kan de ontvangende partij niet alle indicatoren bepalen. Figuur 1. Indicatorenset diabetes mellitus 28

2 Medicom! Standaard staat de optie Patiëntnummers anoniem maken aangevinkt, zodat er telkens nieuwe nummers worden toegekend die niet naar de patiënten te herleiden zijn.! U klikt op OK om de indicatoren te genereren en eventueel de uitspoelbestanden te versturen. Het genereren start om uur. Als de indicatoren gegenereerd zijn, kunt u het resultaat raadplegen. Onder in het overzichtsscherm worden de details van het resultaat getoond. Vanaf het tabblad Indicatoren kunt u via de knop per indicator de selectie met gerelateerde patiënten opvragen. Deze worden getoond in het tabblad Gerelateerde patiënten (zie figuur 2). De patiëntselectie bestaat in het algemeen uit de patiënten die het resultaat van deze specifieke indicator negatief beïnvloeden. U krijgt dus de patiënten te zien bij wie u mogelijk een actie wilt ondernemen. Vanuit het tabblad Gerelateerde patiënten kunt u de dossiers raadplegen. Verder kunt u de gerelateerde patiënten ook met één druk op de knop als selectieresultaat exporteren naar de Q-module. In de Q-module kunt u vervolgens het resultaat voor verschillende doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om verzamelingen te maken en lijsten te printen. Op (toegankelijk vanaf een computer met Medicom) kunt u de helpkaart NHG-indicatoren Gerelateerde patiënten vinden. Hierop wordt exact uitgelegd welke criteria voor een bepaalde indicator worden gebruikt en welke patiënten per indicator worden getoond. Rob Beumer Figuur 2. Het resultaat Tips & Trucs MIRA Voorbeeldrapport met de Rapportgenerator Voor het maken van een overzicht van alle overledenen in een bepaalde periode opent u de Rapportgenerator in het hoofdmenu onder Rapporten (zie figuur 1). U kiest in het scherm de knop [Eenmalig Rpt]. Selecteer vervolgens de view PATIENTART (zie figuur 2). In de linkerkolom ziet u alle databasevelden. Hieruit kiest u de velden die u nodig hebt. Dat kan door erop te dubbelklikken of ze aan te klikken en op [Toev] te klikken. In de linkerkolom staan ze op alfabet. Wilt u ze in de rechterkolom en dus in uw rapport in een andere volgorde, dan kan dat met de knopjes [bv] en [on]. Als voorbeeld heb ik de velden geselecteerd en geordend (figuur 3). Nu kunt u per veld de selectiecriteria invoegen. U klikt een veld in de tweede kolom aan en geeft de selectiemogelijkheid in figuur 4 Overleden en in selectierubriek Vanaf/toten-met. In de waarderubrieken kunt u de 29

3 MIRA 29 data invoeren in hetzelfde formaat als weergegeven. Omdat het een eenmalig rapport is, moet u hier vaste waarden invoeren. Vervolgens klikt u op [Toevoegen] rechtsmidden in het scherm. Vervolgens kiest u de waarde voor het Overleden -veld met alleen ja- of nee-waarde. Natuurlijk moet hier de waarde 1 (= ja) staan (figuur 5). Pas na aanklikken van [Toevoegen] komt ook dit selectiecriterium erbij. In dit geval is er een En - relatie. Voer uw rapport uit naar een Excel-bestand Figuur 1. De rapportgenerator Figuur 2. Velden selecteren Figuur 3. Velden ordenen 32 Figuur 4. Selectiecriteria toevoegen Figuur 5. Waarden toevoegen 30

4 MIRA door het betreffende vakje linksonderaan aan te vinken en op [Print] te klikken. Het resultaat ervan ziet u in figuur 6. Het kan zijn dat er op uw schermen inmiddels een aantal extra mogelijkheden staat, want ik heb deze schermen gemaakt met de v3.0 build 610 op mijn testsysteem. 3 René van Leeuwen Figuur 6. Het rapport alle genoemde personen zijn niet bestaande testpatiënten Toevoegen van een meetwaarde aan een oproepselectie In de Tip en Truc over de barcodescanner gaf ik al aan dat ik een meetwaarde heb geplaatst bij alle patiënten die in aanmerking zijn gekomen voor de griepvaccinatie en die griepprik ook echt hebben gekregen. Deze mogelijkheid is toegevoegd aan de bestaande [Zet ]-knoppen onderaan het scherm bij het [Bekijken] van een oproepselectie. Nieuwsgierigheid naar de functionaliteit bracht mij op het idee. Zeg nou zelf, welke actieve meetwaarde kun je een-twee-drie bij alle patiënten behorend tot één oproepselectie plaatsen? De jaarlijkse griepvaccinatie leek mij een ideale mogelijkheid. Winstpunt is dat ik meteen kan terugzien wie in een bepaalde periode een jaarlijkse griepvaccinatie heeft gekregen. Het gebeurt nogal eens dat ik dat moet terugzoeken en in feite zonder een meetwaarde alleen kan met behulp van de verrichting GRV of de ICPC-code R De uitvoering is simpel. U selecteert alle patiënten met een 'G+'-status. Vervolgens selecteert u de gemaakte oproep en via de knop [Bekijken] komt u bij het overzicht van de selectie en ziet u onderaan het schermbeeld de knop [Zet meetwaarde]. Het aanklikken van deze knop (of met ALT+letter) levert een prachtig stappenplan op. Hierbij kunt u kiezen voor een meetwaarde en antwoordcode. Deze antwoordcode kan een bestaande code zijn maar ook een op het uitvoeringsmoment te bedenken antwoordcode. De meetwaarde zelf moet natuurlijk al wel bestaan. Voor griepvaccinatie is er (nog) geen NHG-labcode, dus deze dient u voorafgaand aan de hele procedure zelf te definiëren. Eenmaal gekozen voor de meetwaarde en de antwoordcode kunt u de batchprocedure starten waarbij iedere G+ patiënt de meetwaarde Griepvaccinatie met de antwoordomschrijving jaarlijkse griepprik verkrijgt in zijn of haar meetwaarden. Een van de leden van de MIRA-Softwarecommissie heeft een prachtig vaccinatieprotocol gemaakt. Mocht u interesse hebben in dat vaccinatieprotocol inclusief de zelfgedefinieerde meetwaarden dan kunt u mij daarover mailen. En daarmee een duidelijke uitbreiding verkrijgen op bestaande functionaliteit. 3 René van Leeuwen 31

5 OmniHis Diabetesindicatoren in Scipio Lou Braaksma Data vormen het thema van het komende NedHIS & EZD 2012 congres en ook van deze aflevering van SynthesHis. OmniHis Scipio kan net als alle andere HISsen vele data extraheren. Een jaarverslag kan van allerlei rapporten worden voorzien, de praktijk kan ten behoeve van een accreditatietraject cijfers uitspoelen, net als een LINH-praktijk, de praktijkondersteuner kan allerlei overzichten genereren om te zien of ze haar werk goed doet, enzovoort. Je kunt zeggen: Wat je erin stopt kan je er ook altijd uit halen. Soms is het verzamelen van data niet gemakkelijk. Het bouwen van een zoekopdracht is af en toe complex en wanneer data uit verschillende praktijken tot geaggregeerde cijfers moeten leiden, moeten er extra hobbels worden genomen. Externe partijen bieden daarvoor hun diensten aan, maar willen soms langlopende en dure contracten. Ook komen beveiligingsaspecten om de hoek kijken. Aan de hand van de diabetesindicatoren van mijn zorggroep ga ik daar dieper op in. Tijdens het overleg van zorggroepen met zorgverzekeraars komen elk jaar de diabetesindicatoren aan de orde. Vanuit de gebruikersverenigingen en in SynthesHis is altijd een pleidooi gevoerd om de zorgverzekeraars een uniforme set indicatoren in een vastgesteld format te leveren. Gebruikersverenigingen en NHG hebben daarvoor inmiddels zeven NHG- 1 indicatorensets vastgesteld. Het genereren daarvan is in Scipio een druk op de knop en het resulteert per praktijk in zeven bestandjes. De gedachte was dat elk HIS deze indicatoren op dezelfde manier zou uitspoelen en dat alle zorgverzekeraars dat format zouden accepteren. Dat idee is mislukt. Zorggroepen hebben met preferente zorgverzekeraars onderhandeld en kregen de eis om een net iets andere set aan te leveren. Iedere zorgverzekeraar eiste bovendien dat dat in een ander format gebeurde. Het bleek nauwelijks mogelijk om daarover te onderhandelen. VIER MOGELIJKHEDEN Mijn zorggroep, een coöperatie, bestaat uit elf praktijken die allemaal Scipio gebruiken. In 2008 en 2009 leverden wij de indicatoren in het NHGformat. De cijfers werden door onze preferente zorgverzekeraar Agis bewerkt tot een voor hen en ons handzaam verslag van onze prestaties. In 2010 wilde de zorgverzekeraar (inmiddels Agis/Achmea) onze cijfers niet langer op deze manier bewerken en hield hij vast aan onze contractuele verplichting om de Agiscijfers in het Agis-format te produceren. Dat stelde ons voor een probleem. Er moest in Scipio een zoekopdracht voor de juiste cijfers gemaakt worden en de cijfers van de verschillende praktijken van de zorggroep moesten worden gecombineerd in één Agis- Excelsheet. Er bleken vier mogelijkheden om deze klus uit te besteden: een KIS, deelnemen aan IPCI, een extern extractieprogramma of een Scipio- en Excel-deskundige. HET GEBRUIK VAN EEN KIS Een KIS is gemaakt voor de ketenzorg en kan door een hele zorggroep worden gebruikt. Een dergelijk programma moet gegevens op zorggroepniveau aanleveren. Dat doen ze in alle denkbare formats (Agis, Menzis, VGZ, enzovoort). Bekende KISsen zijn Caresharing, Vital Health, PortaVita. Ik heb bij een van deze KISsen gevraagd of men bereid en in staat was om van onze NHG-indicatoren een Agis-formaat te maken. Dat kon alleen worden gerealiseerd door import van alle patiëntengegevens in het KIS. We zouden dan in feite dat KIS moeten aanschaffen. Dat wilden we niet. We registreren de ketenzorg naar tevredenheid in de protocollaire pagina s van Scipio en we willen geen dubbele boekhouding. Het zou bovendien een onaanvaardbaar dure oplossing zijn (ruim 20 euro per diabeet per jaar). DEELNAME AAN HET IPCI-ONDERZOEK Ook de andere universiteiten hebben onderzoeksprojecten, maar IPCI Interdisciplinary Processing of Clinical Information, een initiatief van hoogleraar Johan van der Lei van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC is verreweg het grootste project. IPCI verzamelt gegevens uit HISsen van 1 miljoen patiënten (achthonderd huisartsen). Het project biedt als een soort 32

6 OmniHis tegenprestatie aan deelnemende huisartsen en zorggroepen kosteloos rapportages aan. De meeste HISsen kunnen daaraan meedoen, maar OmniHis niet. Dat is er nog niet van gekomen, maar het zou niet zo moeilijk moeten zijn, zodra IPCI daarover met OmniHis bv in gesprek gaat. IPCI sluit contracten af met individuele huisartsen. De winst bestaat uit de geanonimiseerde gegevens die ze verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Per praktijk worden zeven rapporten gemaakt: diabetes mellitus (DM), astma, COPD, CVR, een rapport voor de NHG-accreditatie en een rapport voor het jaarverslag van de praktijk. Het DM-rapport kan worden samengesteld met de dataset die de zorgverzekeraar verlangt. Om privacygevoelige en andere problemen te voorkomen is er een waterdichte juridische constructie voor gebouwd. De individuele huisarts machtigt IPCI om de cijfers aan de zorggroep ter beschikking te stellen. In die machtiging wordt dan een persoon van de zorggroep met name genoemd, die de data ontvangt. Kort samengevat: IPCI zou kosteloos het Agis-formaat kunnen aanbieden aan een zorggroep, maar helaas nog niet voor OmniHis-praktijken. Overigens geschiedt dat niet met behulp van een simpel conversieprogramma, maar kost dat voor elke zorggroep veel handwerk en mankracht van mensen die het vaker doen. het met het beheer van de gegevens is gesteld: informatie is macht en straks blijken de geabonneerde huisartsen zichzelf te hebben opgehangen omdat de cijfers bijvoorbeeld gebruikt worden om de huisartsenzorg financieel te korten. Er moet dus een raad van toezicht komen en dat kost ook weer geld. En last but not least: geen van beide programma s kan op dit moment gegevens op zorggroepniveau uitspoelen. Beide bedrijven zeggen daaraan te werken. INSCHAKELEN VAN EEN SCIPIO- EN EXCEL-DESKUNDIGE In het gesprek met Johan van der Lei werd mij vooral duidelijk dat het maken van een rapport met cijfers van een zorggroep ook in Rotterdam geen simpele druk op een knop is, maar dat daar nog vrij veel hand- en denkwerk aan te pas komt. En zo kwam ik op de vierde mogelijkheid. Ik heb contact gezocht en gevonden met een datadeskundige. Hij heeft onze NHG-datasetjes van 2010 samengevoegd en berekeningen uitgevoerd, die resulteerden in een rapport in het door Agis-gewenste format. Er ontbraken nog wel enkele data, maar dat zag Agis door de vingers. Onze data-man heeft nu voor de cijfers van 2011 een query gebouwd, waarmee alle Agisindicatoren worden uitgespoeld en Agis dus tevreden kan zijn. EIGEN EXTRACTIEMODULE Voor onze zorggroep is het dus opgelost. Maar de problematiek is ook in de programmacommissie van OmniHis aan de orde geweest. Dat heeft geresulteerd in het besluit van OmniHis bv om te werken aan een extractiemodule. De extractie van data zal door OmniHis bv worden uitgevoerd, tegen extra kosten, op verzoek van de gebruiker, op basis van het verlenen van toestemming, bekrachtigd in een schriftelijke overeenstemming, en er zal moeten worden gesignaleerd op niet toegestane extractie (privacy!) Zie Ú Kennis Ú Implementatie Ú Automatisering Ú Indicatoren EXTERNE EXTRACTIEPROGRAMMA S RAVE (Zweeds) en Insider (van GSK) zijn twee verschillende commerciële extractieprogramma s. De programma's worden het laatste jaar in de programmacommissie en in NedHis- en NHG-verband besproken. Voor beide programma's moet OmniHis bv een kleine inspanning leveren om een koppeling tot stand te brengen, waarna ze de data uit Scipio kunnen slurpen en allerlei uitkomstcijfers kunnen aanbieden. Ze zijn voor onze zorggroep nog niet interessant omdat de kosten aanzienlijk zijn: Insider rekent op 300 euro per praktijk per jaar en RAVE komt op het dubbele of meer. Verder werd ons niet geheel duidelijk hoe 33

7 MicroHis Statistiekprogramma om gegevens te verzamelen Figuur 1. Selecteren aan de hand van NHG-indicatoren U kunt op verschillende manieren data uit MicroHIS X halen. Via het Hoofdmenu gaat u naar Management Informatie. U kunt dan allerlei mogelijkheden kiezen, bijvoorbeeld NHG Indicatoren (zie figuur 1). U krijgt een keurig overzicht met diverse meetwaarden en kunt kiezen uit een diabetes-, COPD- en CVRM(-HVZ)-set. Deze overzichten kunt u geanonimiseerd uitprinten of exporteren een enorm handige tool voor praktijken die dit soort informatie moeten aanleveren. U kunt ook andere data uit het HIS halen (zie figuur 2), waarbij de mogelijkheid Patiënten veel uitgebreide Figuur 2. Overige mogelijkheden van de Managementinformatie en handige opties kent. Bijvoorbeeld een overzicht van BSN/WID-statusgegevens, een overzicht van patiënten op inschrijftarief per kwartaal, per jaar of een overzicht van alle wel of niet verzekerden binnen uw praktijk. De meest voor de hand liggende manier om data uit uw HIS te halen is via Statistiek (zie figuur 2). U kunt daarbij uit een aantal rubrieken kiezen (zie figuur 3). Als voorbeeld wil ik alle patiënten die gebruikmaken van Baxter-medicatie en als ruiter BX hebben meegekregen, uit mijn HIS halen. Ik kies dan in het statistiekscherm voor de rubriek Ruiter, zoals aangegeven in figuur 3. In het rechtergedeelte van mijn scherm verschijnt in het vakje Velden onmiddellijk mijn selectiekeuze. Als ik vervolgens in het vakje 'Waarde' ga staan, druk ik op F1 om de volledige lijst zichtbaar te krijgen. Ik kies dan voor ruiter BX van Baxter (zie figuur 4). Ik druk vervolgens op de OKknop. De ruiter moet gelijk zijn aan BX. In dit geval moet de waarde = = (is gelijk aan) geselecteerd staan (zie figuur 5). Klik dan op Toevoegen. Uw selectiekeuze is gemaakt. U kunt nu een uitgebreide keuze maken in de opties voor uw overzicht (zie figuur 6). Bijvoorbeeld de stapgrootte (het aantal jaren waaronder u uw patiënten wil onderverdelen), wel of niet afdrukken, wel of geen sorteerbestand aanmaken. Indien u voor het laatste kiest, gaat het sneller. Uiteindelijk krijgt u een overzicht met NAWgegevens van alle patiënten die een ruiter Figuur 3. Rubrieken Statistiekprogramma 34

8 MicroHis Figuur 4. Lijst met alle ruiters Figuur 5. Waarde toevoegen BX hebben. U zou er zelfs voor kunnen kiezen om dit bestand te hergebruiken en per apotheek in te delen. En zo zijn er nog eindeloos veel meer mogelijkheden om datagegevens uit uw HIS te halen. Figuur 7 geeft een overzicht van Aantallen patiënten met ruiter BX van Baxter-gebruik met een stapgrootte van 10. Voor een uitgebreide werkomschrijving kunt u terecht op U moet echter wel in het bezit zijn van een relatiecode of er een aanvragen. Onder het kopje Service Centre vindt u de nodige documentatie. In map 2, Handleidingen MicroHIS, submap Algemeen MicroHIS vindt u een pdf-bestand waarin u een uitgebreide werkomschrijving vindt om data uit uw HIS te halen met behulp van het statistiekprogramma. Figuur 6. Specificaties van het aan te maken bestand Audy van der Wolf-Kross Figuur 7. Overzicht van patiënten met Baxter-ruiter 35

9 HetHis Het verzamelen van data via de groepsselectiemethode De groepsselectiefunctie gebruikt u voor het selecteren van een specifieke patiëntengroep. In dit voorbeeld beschrijf ik stap voor stap hoe u een patiëntenpopulatie maakt als u alle geregistreerde astmapatiënten tussen zestien en 45 jaar wilt aanschrijven. Kies hiervoor Onderhoud Ú Selecties Ú Groepsselecties (zie figuur 1). Kies in het scherm Groepsselectie [Zoek Modus] de toets om een nieuwe selectie te kunnen starten (zie figuur 2). Nu kunt u in het vak Selectie een naam voor de zoekopdracht invoeren in dit voorbeeld kies ik: ASTMA16_45jr. En in het vak Omschrijving kies ik voor 'Astma ICPC en ATC jr', zodat duidelijk is waar deze zoekopdracht over gaat (zie figuur 3, pijl 1). Daarna kunt u aan de linker kant, onder kies uit deze lijst items kiezen waarop u wilt selecteren. U moeten altijd het item Praktijknr selecteren (klik op de knop voor het item, en vervolgens op de pijl naar rechts om daadwerkelijk te selecteren) (zie figuur 3, pijl 2 en 3). In dit voorbeeld selecteer ik bovendien op ICPC, ATC en ruiters in een bepaalde periode en op patiëntenleeftijd (zie figuur 4). Vervolgens definieert u de criteria voor de genoemde selectie-items. Selecteer de knop Voorwaarden. Het scherm Selectievoorwaarden van Selectie verschijnt. Hier vult u de criteria in. In onderstaand schema heb ik drie verschillende zoekopdrachten naar astma ingevuld.! In de eerst zoekregel wordt in onze drie HOED-praktijken ( Cluster_505 ) gezocht naar alle patiënten tussen zestien en 45 jaar bij wie de afgelopen twee jaar 2 medicatie met de ATC-code voor astmamedicatie werd voorgeschreven.! In de tweede zoekregel wordt in onze drie HOED-praktijken ( Cluster_505 ) gezocht naar alle patiënten tussen zestien en 45 jaar bij wie de afgelopen twee jaar een astma-icpc is toegevoegd of gebruikt. Figuur 1. De eerste stap voor een groepsselectie Figuur 2. Een nieuwe selectie starten 1 Figuur 3. Het selectiescherm! In de derde zoekregel wordt in onze drie HOED-praktijken ( Cluster_505 ) gezocht naar alle patiënten tussen zestien en 45 jaar bij wie een naar astma verwijzende ruiter wordt gevonden. 3 Zo wordt er dus op drie verschillende fronten gezocht naar astmapatiënten (zie figuur 5). Let er daarbij op dat voor iedere opdracht de leeftijdsbeperking waarbinnen en de praktijk waarin we zoeken, worden aangegeven. 36

10 HetHis Figuur 4. Criteria selecteren voor de eigen selectie Figuur 5. De drie zoekregels Voor ICPC, ATC en ruiters maken we echter aparte regels aan omdat er anders gezocht zou worden naar patiënten met zowel ICPC, als ATC, als Ruiter voor astma. Zoals uit figuur 4 blijkt horen Ingangsperiode en ATC bij elkaar (Voorschrift) en horen Periode en ICPC bij elkaar ( Gebeurtenis). Overigens leidt het te ver om de manier waarop de clusters voor respectievelijk ICPC, ATC, ruiters en Praktijknummer worden samengesteld, hier nu uit te leggen. Daarmee kan de helpdesk u helpen. Wanneer dit allemaal is ingevuld en opgeslagen kan de zoekopdracht worden gestart, door middel van respectievelijk Testen, Verwerken en Nachtverwerking (vooral wanneer u een zware zoekopdracht laat uitvoeren). Druk vervolgens op OK (zie figuur 6). De volgende dag kunt u het resultaat bekijken en verder gebruiken door naar het scherm in figuur 6 terug te keren. Door middel van de functietoets F3 en de pijltjestoets zoekt u de juiste selectie erbij. Vervolgens kiest u Lijst om de resultaten in te zien. De gegevens kunnen worden gebruikt voor mailmerge of er kunnen bewerkingen op worden losgelaten. Bovenstaande selectie is bij ons gebruikt om de astmapopulatie aan te schrijven en om een anamneselijst te laten invullen over diverse aspecten van astma en behandeling, en vervolgens een selecte subgroep op te roepen. Ook gebruiken we deze selectiemethode om ieder kwartaal de patiënten in het verzorgingshuis voor wie we een MMI-toeslag ontvangen, te selecteren en automatisch te voorzien van de juiste verrichtingencodes. 3 Martin Hans Burger ) Figuur 6. Een zware zoekopdracht wordt 's nachts verwerkt 37

11 Promedico-ASP Zoekbestanden maken via de module Projecten De zoekmodule van Promedico-ASP geeft u via enkele eenvoudige opdrachten toegang tot fraaie bestanden met van tevoren gekozen patiëntkenmerken, bijvoorbeeld alle hypertensiepatiënten, patiënten met hartfalen, enzovoort. In deze Tip en Truc leert u een zoekactie uit te voeren. Met deze kennis kunt u antwoorden vinden op vragen over uw patiëntenpopulatie. Veel praktijken gebruiken de module Projecten alleen als het weer grieptijd is. Als u aan de structuur bent gewend, zult u merken dat de module best handig is en echt veel meer kan. Als voorbeeld maken we een zoekbestand aan met alle hypertensiepatiënten uit uw praktijk. Ga via het hoofdmenu naar de module Projecten. Kies Populaties. Ga linksonder naar Nieuwe populatie definiëren. In het scherm Algemeen kiest u een naam voor de populatie, bijvoorbeeld hypertensie. Het vinkje Aktief laat u staan. Bij de vraag Bereik kiest u: Tot peildatum. Bij de vraag Opnemen in medisch dossier kiest u: Nee (zie figuur 1). Ga onderaan via de knop Ú naar het scherm Patiënt. Zet een vinkje bij Ingeschreven. Rechts op de regel ziet u bij Beoordelen een vinkje Nee. Laat dat staan. Ga via de knop Ú naar ICPC. Linksonder ziet u de knop ICPC Selecteren. U komt in het ICPC-selectiescherm. U kent de ICPCcode niet. U kunt via het veldje omschrijving kiezen uit twee ICPC-codes: hypertensie met en zonder orgaanbeschadiging. Selecteer deze keer K86 met de knop onderaan het scherm. In het vervolgscherm ziet u Figuur 1. Het kiezen van een nieuwe populatie in de module Projecten op dezelfde regel rechts de aanduidingen Episode, E-regel, Marge tot peildatum, beoordelen, uitsluiten. Kies hier Episode (zie figuur 2). Let op: als u hier vergeet een vinkje te zetten en u het project vervolgt, dan hebt u na afloop uw complete praktijkpopulatie gevonden. Dat wilt u natuurlijk niet. In de Projectschermen zijn infobuttons aangemaakt die u helpen de gewenste keuze te maken. Nadat u een vinkje heeft gezet bij Episode kunt u opslaan. U komt in het scherm populaties en u ziet uw project hypertensie in de lijst staan. Ga nu naar Projecten Ú Projecten. Linksonder kiest u Project starten. U ziet nu het scherm populaties selecteren en kiest daar in de lijst populatie hypertensie. U komt nu in het scherm Projectnaam wat u accepteert. Daaronder vindt u het veld Geboortejaar, wat u leeg laat. Onderaan kiest u patiënten selecteren. De pop-up die verschijnt accepteert u, want u hebt immers zelf uw selectiecriteria gemaakt. Binnen 10 seconden heeft de Promedicoserver de selectie klaar. Ververs het scherm. Bovenaan in de lijst ziet u het project Alle hypertensiediagnoses. U klikt op de regel met het door u gemaakte project, waarna u in het scherm Selectie komt. Linksonder ziet u de knop Oproeplijst afdrukken. Klik daarop en de pdf toont de alfabetische oproeplijst, compleet met geslacht, geboortedatum en adres. Klaar is Kees. Behalve het maken van een oproeplijst kunt u ook etiketten afdrukken, een Excel-bestand aanmaken, een mailmerge maken of de gegevens instellen. In het veld Naam kiest u een naam, bijvoorbeeld: Alle hypertensiediagnoses. exporteren. 3 Het veld Peildatum staat op vandaag, Jeroen van der Lugt Figuur 2. Het kiezen van de ICPC-code in de module Projecten 38

12 Promedico-VDF Zoekacties in Promedico VDF De komende maanden komt versie 10 van VDF, het Promedico-HIS voor apotheekhoudende huisartsen, op de markt. Dit programma is helemaal muisgestuurd, in tegenstelling tot het oude Promedico VDF, dat deels karaktergestuurd en deels muisgestuurd was. In het nieuwe Promedico VDF kunnen bovendien via de functie Rapportage Ú Projecten selectiecriteria worden gedefinieerd om zoekacties in de eigen praktijk uit te voeren. Voorbeelden van selectiecriteria zijn: ICPC-code, soort bepaling, soorten medicatiekenmerken, verrichtingen, enzovoort (zie figuur 1). Bij Patiëntkenmerk kan een leeftijdsgroep (bijvoorbeeld vijf tot tien jaar) worden geselecteerd. Na het doorlopen van de verschillende selectieschermen komt men in het scherm uitvoeren (zie figuur 2). De gevonden data kunnen uiteindelijk in een CVS-bestand (een soort Excelbestand) worden geëxporteerd. 3 Figuur 1. Het scherm om een selectie van patiënten te verfijnen Harry Breuking Figuur 2. Het scherm dat de uiteindelijke selectie zichtbaar maakt die daarna door de module wordt verwerkt 39

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten Promedico-VDF Handleiding Projecten Inhoud Projecten... 2 Project starten... 2 Peildatum... 3 Selectiecriterium zoeken... 5 Selectiecriteria bewerken... 6 Selecteren door uitsluiten... 7 Opslaan selectieset...

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

Aanmaken declaratiebestand voor de zel voor patiënten met copd waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is versie 16-02-2016

Aanmaken declaratiebestand voor de zel voor patiënten met copd waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is versie 16-02-2016 Kies voor Rapportage Projecten. Kies links onder voor project toevoegen. Geef het project een naam:bijv copd patiënten voor de zel U ziet dan het volgende scherm met peildatum. Kies als peildatum de datum

Nadere informatie

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X Hieronder wordt de selectie van de vier vragen van de jaarrapportage behandeld. Bij versie 8.5 zien de schermen er iets anders uit dan de illustraties in dit document. De handleiding is wel toe te passen

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015 Hiervoor moeten die patienten gevonden worden bij wie in het verleden een specifieke icpc is aangegeven. Vervolgens moet dan gecontroleerd worden of de gevonden patienten terecht die diagnose hebben gekregen.

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio 10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit Omnihis Scipio Tip 1 Selecteer handig de patiëntgegevens in Omnihis Scipio In Omnihis Scipio bestaan 3 manieren om naar ZorgDomein te gaan. a. Zonder patiëntinformatie.

Nadere informatie

Promedico-ASP. Projectenmodule. Versie:

Promedico-ASP. Projectenmodule. Versie: Promedico-ASP Projectenmodule Versie: 7.31.0 Inhoud Projectenmodule... 2 Selectiemethoden... 2 Selectiecriteria... 2 Patiëntkenmerk... 3 Episode... 4 Bepaling... 5 Medicatie... 9 Contra-indicatie... 10

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit MicroHis X v12

10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit MicroHis X v12 10 Tips Slim en Snel Werken met ZorgDomein vanuit MicroHis X v12 Tip 1 Selecteer handig de patiëntgegevens in MicroHis X v12 In MicroHis X v12 bestaan 2 manieren om naar ZorgDomein te gaan: a. Toegang

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor MicroHis X gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Extractie uit HIS en KIS uploaden in VIPLive

Extractie uit HIS en KIS uploaden in VIPLive Extractie uit HIS en KIS uploaden in VIPLive 1. 2. 3. 4. Inleiding Inleiding 1. Handmatige upload van HIS en KIS in VIPLive Stap 2: Extracties selecteren en uploaden Klik op de oranje knop 'Extracties

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Verkorte handleiding Griepvaccinatie

Verkorte handleiding Griepvaccinatie Verkorte handleiding Griepvaccinatie Werken met barcodes Auteurs & Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg Juli 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Binnen een team kunt u onderling informatie delen. Denk bijvoorbeeld aan:

Binnen een team kunt u onderling informatie delen. Denk bijvoorbeeld aan: Werken met teams Delen van informatie Binnen een team kunt u onderling informatie delen. Denk bijvoorbeeld aan: Notities Contactmomenten Selecties Selectieresultaten Samenvoegdocumenten (vanuit de rapportage

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Vanuit Scipio Online kunt u makkelijk etiketten afdrukken. Het is mogelijk om hiervoor meerdere etiketsjablonen in

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoud Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:... 3

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Medicom gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand

Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) Tijdens de HIS DemoDag op 10 oktober 2012 heeft Marcel Leijten, technisch projectleider van Veilig Verhuizen, aan de

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers

Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Handleiding gebruik ZorgDomein voor Zorgdossier / WebHIS gebruikers Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Schonen patiëntenbestand

Schonen patiëntenbestand Schonen patiëntenbestand Beschrijving programmatuur t.b.v. het schonen van het patiëntenbestand (apothekersversie) HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 1.8 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Inleiding ZorgDomein heeft in nauw overleg met de gebruikers en aanbieders een nieuwe module ontwikkeld: de labordermodule. Hiermee is het voor huisartsen

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule Promedico-VDF Handleiding Cervixmodule Inhoud Cervixmodule... 2 Voorbereiding cervixproject... 3 Controleren benodigde gegevens... 3 1. Ruiter 'UE'... 3 2. Verrichtingcodes... 3 3. Afwijkende debiteur...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Handleiding Uitspoelbestand voor VIP Live Calculus

Handleiding Uitspoelbestand voor VIP Live Calculus Handleiding Uitspoelbestand voor VIP Live Calculus Maak in de nieuwe Q-module een selectie voor het DBC-bestand dat u wil doorsturen. De DBC-patiënten zijn in de meeste gevallen geruiterd, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 2.0 Augustus 2012 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Het tabblad Oproepschema... 1 Oproepschema

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost Stappenkaart Partijenpost Met deze stappenkaart maakt u in drie stappen een orderformulier voor uw Partijenpost aan: 1. Nieuwe partij voormelden 2.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Elektronisch factureren CDS

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Elektronisch factureren CDS CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Elektronisch factureren CDS Elektronisch factureren 1. Introductie Met de module elektronische facturen zal de gebruiker

Nadere informatie

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive

Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Extractie maken uit Medicom en uploaden in VIPLive Inleiding 1. Nieuwe extractie maken in Medicom 1.1 Nieuwe extractie maken Patiënten 1.2 Nieuwe extractie maken Medicatie 1.3 Nieuwe extractie maken Journaal

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP

10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP 10 Tips Slim en Snel werken met ZorgDomein vanuit Promedico ASP Tip 1 Handige opties voor de selectie van patiënt gegevens uit het dossier in Promedico ASP In Promedico ASP zijn 3 manieren om gegevens

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie 18 maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

Handleiding aanmaken BSA brieven

Handleiding aanmaken BSA brieven FF Handleiding aanmaken BSA brieven ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 VISI Handleiding aanmaken BSA brieven Volg Opdrachtgever : Verzoek

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar PDF 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar PDF 2 1.1 Formulieren in afdrukvoorbeeld exporteren naar PDF............ 3 1.2 Formulieren rechtstreeks exporteren naar PDF................

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Handleiding ZNO e-lab

Handleiding ZNO e-lab Handleiding ZNO e-lab ZorgNetOost wordt gerealiseerd door IZIT. 1. Inleiding De dienst ZNO e-lab biedt u de mogelijkheid om laboratoriumuitslagen sneller tot uw beschikking te hebben door rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 1 Selecteren cervix oproep Met behulp van de functie Selecteren cervix oproep kunt u de selectiemethode ten behoeve van de cervixoproep aangeven. Hierbij staan u drie

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie