EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98"

Transcriptie

1 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août

2 MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING INSTALLATIE OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10 B. INSTELLING VAN DE INTERNE REKENINGEN DE EQUISIS WERKOMGEVING...15 A. HET MENU «BESTAND»...16 B. HET MENU «EDIT»...17 C. HET MENU «BEHEER»...18 D. HET MENU «RAADPLEGING»...19 E. HET MENU «BOEKHOUDING»...20 F. HET MENU "LIJSTEN" HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN DE BASISBESTANDEN IN DETAIL A. HET BESTAND VAN DE TALEN...34 B. HET BESTAND VAN DE LANDEN...35 C. HET BESTAND VAN DE GEMEENTEN...37 D. HET BESTAND VAN DE VALUTA'S...38 E. HET BESTAND VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN...39 F. HET BESTAND VAN DE VERVOERSVOORWAARDEN...41 G. HET BESTAND VAN DE VERTEGENWOORDIGERS...42 H. HET BESTAND VAN DE TITELREKENINGEN...44 I. HET BESTAND VAN DE ALGEMENE REKENINGEN Controlepaneel Bewegingen tonen De bewegingen afdrukken J. HET BESTAND VAN DE DAGBOEKEN...53 K. HET BESTAND VAN DE KLANTEN Wijzigen van de BTW-instellingen Fiche bewaren als voorkeur Een bijzondere rek. toevoegen Alle bijzondere rek. opzoeken Controlepaneel De bewegingen afdrukken Bestellingen tonen Leveringen tonen Backorders tonen L. HET BESTAND VAN DE LEVERANCIERS...67 M. HET BESTAND VAN DE BIJZONDERE REKENINGEN

3 1. Controlepaneel De bewegingen tonen De bewegingen afdrukken De BTW-listing initialiseren N. HET BESTAND VAN DE ANALYTISCHE AARDEN...77 O. HET BESTAND VAN DE ANALYTISCHE REKENINGEN Controlepaneel Bewegingen tonen De bewegingen afdrukken P. HET BESTAND VAN DE AFDELINGEN...82 Q. HET BESTAND VAN DE BUDGETTEN...84 R. HET BESTAND VAN DE INVESTERINGEN De rubrieken van de fiche Afschrijvingstabel INGAVE VAN DE BOEKINGEN Een dagboek toevoegen Info over het dagboek Het dagboek raadplegen Het dagboek afsluiten het dagboek afdrukken Abonnementen Abonnementen boeken A. INGAVE VAN DE AANKOOPFACTUREN...95 Identificatie van de leverancier en het factuurtotaal De uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte De vaststelling van de vervaldatum van de factuur de boekhoudkundige imputaties B. DE INGAVE VAN DE CREDITNOTA'S OP AANKOPEN De identificatie van de leverancier en het factuurtotaal de uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte De bepaling van de vervaldatum van de creditnota de boekhoudkundige imputaties C. DE INGAVE VAN DE VERKOOPFACTUREN De identificatie van de klant en het factuurtotaal De uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte de vaststelling van de vervaldatum van de verkoopfactuur de boekhoudkundige imputaties D. DE INGAVE VAN DE CREDITNOTA OP VERKOPEN Identificatie van de klant en het factuurtotaal De uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte De vaststelling van de vervaldatum van de verkoopcreditnota De boekhoudkundige imputaties

4 MANUEL DE REFERENCE E. INGAVE VAN BANKREKENINGUITTREKSELS EN KASVERRICHTINGEN De in te geven rubrieken De knoppen voor de keuze van de boekingsrekening Scrollvenster Het begin- en eindsaldo van de bankrekening F. INGAVE VAN DIVERSE VERRICHTINGEN AFDRUKKEN BOEKHOUDGEGEVENS A. MAANDELIJKSE LIJSTEN B. REKENINGENSTELSEL C. DAGBOEKEN D. GROOTBOEKEN E. BALANSEN F. VERVALDAGBALANSEN G. BUDGETTEN H. BTW-AANGIFTE I. BTW-LISTING J. INTRASTAT Algemeen Generatie van de INTRASTAT-gegevens Analyse van de INTRASTAT-verrichting K. BETALINGSAANMANINGEN L. LEVERANCIERSOVERSCHRIJVINGEN M. INTERNE BEHEERREKENINGEN N. ANALYTISCH RESULTAAT DE AFSLUITINGSVERRICHTINGEN CONTROLEPANEEL DIAGNOSE AUTOMATISCHE AFPUNTINGEN OVERZICHT RESULTATEN VOORKEUREN Automatische creatie v/d zoeksleutel Bevestiging v/d voorgestelde zoeksleutel Automatische creatie v/d bijzondere rekeningen Kop- en voettekst bij voorkeur Afdrukinstellingen bij voorkeur Afdruk in tekstmode Commercieel beheer: bepaling toegekende hoev BTW berekend op basis - disconto Multi-process Eenheidsprijs BTWi EXPORTEREN EN IMPORTEREN

5 16. ANALYTISCHE BOEKINGEN INGAVE V/D JAARLIJKSE BUDGETTEN BIJLAGE 1 : TECHNISCHE VEREISTEN BIJLAGE 2 : TRUCS & HULPMIDDELEN A. TOETSENBORD-EQUIVALENTEN B. INGAVE VAN RUBRIEKEN C. SERVER-VERSIE VOOR NETWERKGEBRUIK D. 4D UTIL BIJLAGE DRIE: STRUCTUUR VAN DE BESTANDEN NIEUWIGHEDEN

6 MANUEL DE REFERENCE 1. WAARSCHUWING De doelstelling van deze handleiding is u in staat stellen de EQUISIS Management Information Software optimaal te gebruiken. We gaan er vanuit dat het gebruik van uw computerbesturingsysteem u niet vreemd is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt u vriendelijk verzocht de diverse boeken te raadplegen die u werden overhandigd bij de levering van uw computer. Dit veronderstelt ook, wat het taalgebruik betreft, dat u over de basiskennis beschikt die nodig is voor het voeren van een dubbele boekhouding. Het gebruik van dit handboek valt onder de algemene voorwaarden van het contract van de gebruiksvergunning van het softwarepakket EQUISIS. Alle rechten zijn voorbehouden aan de N.V. Integrated Services for Information Systems

7 2. INSTALLATIE Beschikt u over een versie voor alleengebruik, dan begint u de procedure voor het decompacteren van de versie vanaf diskette 1 of, indien u over de CD beschikt, vanaf de map «Setup_nl», «EQUISIS mono»(pc) («Installatie», «EQUISIS mono» (Mac)). Om dit proces te starten, klikt u dubbel op «EQUISIS mono» en u kiest de map van bestemming op uw harde schijf. Nu decompacteert u het bestand «DATABEL» (voor Belgische boekhoudingen, het bestand «DATALUX» voor Luxemburgse boekhoudingen), dat een demo-gegevensbestand en start-bestand bevat. Vervolgens installeert u hen in uw nieuwe map «EQUISIS». O P M E R K I N G Indien u beschikt over een server-versie voor netwerkgebruik, dan start u het decompacteren van «EQUISIS multi». Om met «EQUISIS boekhouding» te kunnen werken moet u zeker over de volgende elementen beschikken : 1. het programma «EQUISIS boekhouding» zelf. 2. het gegevensbestand (data), om alle boekhoudkundige gegevens en het beheer van uw boekhouding in op te slaan. 3. De map «Mac 4DX» op Macintosh of «Win 4DX» op PC onder Windows. Deze map bevat een aantal externe programma-onderdelen die gebruikt worden in EQUISIS. 4. Op PC heeft «EQUISIS boekhouding» bijkomende bestanden nodig: «Equisis.4DC», «Equisis.rsr», «Asiport.rsr», «Asifont.map«, «Asifont.fon», «Asintppc.dll», «Qtdp32.dll» en «Serial16.dll»

8 MANUEL DE REFERENCE 3. OPSTARTEN Om uw boekhouding op te starten, opent u «EQUISIS boekhouding» door op het pictogram of symbool te dubbelklikken. De toegang tot uw boekhouding wordt strikt gecontroleerd. Dit is de reden waarom EQUISIS u vraagt naar uw gebruikerslicentiegegevens. Kies als gebruikersniveau «Administrator» en voer "EQ" als wachtwoord in.vervolgens klikt u dan de «OK»-knop aan. Indien u de «Alt»-toets ingedrukt houdt tijdens en na het aanklikken van de «OK»- knop, dan vraagt EQUISIS u het gegevensbestand, waarmee u wil werken, te selecteren. Kies het gegevensbestand met als naam «Start» om een nieuwe boekhouding op te starten. Hierna moet u de licentiefiche vervolledigen met de gegevens die zich bevinden op de licentieovereenkomst die u ontvangen heeft. B E L A N G R I J K Let wel dat u het selectievakje «Geregistreerd gebruiker» aanduidt in het venster van de gebruikerslicentiegegevens. Indien u dit niet doet, dan werkt u in de werkingsmode «Demonstratie» en zullen de ingebrachte gegevens niet worden bewaard

9 Andere gebruikers kunnen ook toegang hebben tot uw gegevensbestand en beschikken over specifieke privileges. Dit aspect van het softwarepakket EQUISIS zal evenwel later aan bod komen. B E L A N G R I J K Indien u Equisis opstart via het gebruikersniveau «Administrateur», dan wordt standaard een BTW-percentage van 21% gebruikt. U heeft niettemin altijd toegang tot een BTW-voet van 20,5%, dankzij het gebruikersniveau «BEL 20,5%». Het wachtwoord («EQ») is hetzelfde voor de twee niveaus, wat vermijdt dat u manueel het totale BTW-bedrag moet aanpassen en dat u het automatisch laat uitrekenen door de computer, in functie van het BTW-percentage van uw aankoop- of verkoopfacturen. Uiteraard geldt dit niet voor de Luxemburgse klanten. Het opstarten kan enkele seconden duren. Gedurende die tijd verschijnt een venster waarin de identificatie van uw onderneming en de versie van het softwarepakket EQUISIS te lezen staat. Indien u over een «demo»-versie ter evaluatie beschikt, dan worden de ingebrachte gegevens gewist wanneer u het programma verlaat

10 MANUEL DE REFERENCE Telkens als u een nieuwe boekhouding wil voeren met EQUISIS, dan moet u twee fundamentele zaken bepalen: de begin- en einddatum van het boekjaar, alsook de intern gebruikte rekeningnummers van het programma. In het geval van een versie voor alleengebruik, dient u deze parameters éénmalig in te stellen. Indien u daarentegen beschikt over de versie multi-vennootschap, dan moet u deze instelling voor elk boekhoudkundig dossier uitvoeren. B E L A N G R I J K Eenmaal geregistreerd, dan kunnen de instellingen die eigen zijn aan elke boekhouding niet langer worden aangepast. Bij vergissing moet u herbeginnen vanaf het originele gegevensbestand, dat zich bevindt op uw opstartdiskette of op uw CD-ROM. A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR U voert de openingsdatum van uw eerste boekjaar in. Hierna voert u de afsluitdatum in van uw boekjaar. Bepaal vervolgens de periodiciteit van uw BTW-aangifte door de aangewezen knop aan te klikken. Het instellen van het boekjaar gebeurt via het volgende dialoogvenster:

11 Drie gevallen kunnen zich voordoen: 1. Uw boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. In dat geval bepaalt u de grenzen zoals hieronder aangegeven. 2. Uw eerste boekjaar is langer of korter dan twaalf maanden, maar de volgende boekjaren zullen op 1 januari beginnen en afgesloten worden op 31 december. Indien het korter is dan 12 maanden, geeft u toch 1 januari in om het op 12 maanden te brengen. Als het langer is doet u alsof u over twee boekjaren werkt (het eerste : kort ; het volgende : twaalf maanden). In ieder geval kiest u ook voor het eerste boekjaar als begindatum 1 januari en als einddatum 31 december. In dit geval, bij het afsluiten van dat eerste boekjaar, zullen alle saldo's van de algemene rekeningen (inclusief de resultaten) overgedragen worden naar het volgende boekjaar. 3. Uw boekjaar stemt niet overeen met het kalenderjaar. Bepaal dan uw openingsdatum en uw afsluitingsdatum maar zorg er in ieder geval voor dat u een boekjaar van twaalf maanden hebt. Pas dezelfde regels toe als in het vorige geval indien uw boekjaar langer of korter is dan twaalf maanden. Klikt u de knop «Wijzigen BTW-tarieven» aan, dan verschijnt het volgende venster, waarin u verschillende parameters kan aanpassen, zoals BTW-voeten, valuta- en landcodes en de basistaal, enz.:

12 MANUEL DE REFERENCE De knop «Info», links onderaan het venster, geeft u toegang tot een nieuw venster. In dit venster heeft u de mogelijkheid om de kenmerken te specifiëren, die eigen zijn aan het bedrijf waarvoor u de boekhouding voert. Deze gegevens zijn zeer nuttig voor gebruikers die beschikken over de versie multi-vennootschap van EQUISIS

13 Na het invoeren van de data en het definiëren van de periodiciteit van de BTW-aangifte, valideert u dit venster. Als extra beveiliging wordt u gevraagd om de grenzen van het boekjaar te bevestigen. B. INSTELLING VAN DE INTERNE REKENINGEN Om een zo groot mogelijk automatisme te verzekeren bij de ingave van de boekingen, moet EQUISIS verschillende rekeningnummers, eigen aan uw rekeningstelsel, kennen. Een voorstel van deze nummering is als standaardsuggestie voorzien. U kan die nummers wijzigen met behulp van het volgende dialoogvenster. Rekening Rekeningnummer van minimum 6 cijfers volgens uw rekeningstelsel. Omschrijv. Omschrijving van de rekening

14 MANUEL DE REFERENCE Slechts deze twee rubrieken zijn voor u toegankelijk. Analyt. rekening Nummer of code van de analytische rekening verbonden aan de algemene rekening (slechts nuttig indien u beschikt over de analytische en budgettaire module). Type Klassering van de algemene rekeningen (zie «Bestand van de algemene rekeningen»). Info Interne codering. Om door deze lijst te bladeren, kunt u gebruik maken van de schuifpijlen of het schuifblokje in de verticale schuifbalk. Om waarden te wijzigen, verplaatst u zich van rubriek tot rubriek door op de «Tab»-toets te drukken of door het gebruik van de muis. Om definitief uw keuze te registreren, klikt u op de «OK»-knop onderaan het venster. Op dat ogenblik begint de laatste etappe van het opstarten. EQUISIS creëert de interne rekeningen in uw rekeningstelsel alsook uw boekhoudperiodes en voert daarna een aantal initialisaties uit. Dit werk kan verschillende minuten in beslag nemen en mag niet onderbroken worden, anders moet u de hele opstartprocedure herbeginnen

15 4. DE EQUISIS WERKOMGEVING Welkom in de EQUISIS werkomgeving Vanuit dit basisvenster zult u alle boekhoudkundige verrichtingen en beheerstaken uitvoeren. Een menubalk bestaande uit 6 keuzemenu's staat ter uwer beschikking. U vindt er de menu's «Bestand», «Edit», «Beheer», «Raadpleging», «Boekhouding» en «Lijsten» in terug. De meeste van deze functionaliteiten worden beschreven in de volgende secties van deze referentiehandleiding. Raadpleeg de inhoudstafel indien u direct wilt beschikken over nauwkeurige informatie betreffende een bepaalde menu-opdracht. EQUISIS werkt vanuit een verzameling basisbestanden. Het toevoegen, wijzigen, afdrukken, sorteren,... zijn steeds van toepassing op de fiches van het laatst gekozen bestand. Dat bestand krijgt dan de naam «Werkbestand». Meestal verschijnen de fiches van het werkbestand in lijstvorm, de ene onder de andere. Dit maakt het mogelijk het resultaat van het opzoeken, sorteren of wijzigen in een mum van tijd op het scherm te zien

16 MANUEL DE REFERENCE A. HET MENU «BESTAND» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Bestand openen " : CTRL + "O". Over... Specifieert de versie en het licentienummer van EQUISIS. Hulp... Niet meer van toepassing. Bestand openen Keuze van het werkbestand. Importeren... Importeren van fiches in het werkbestand

17 Exporteren... Exporteren van fiches uit het werkbestand. Afdrukken Afdrukken van geselecteerde fiches uit het werkbestand onder de vorm van een lijst. Afdrukken Afdrukken van geselecteerde fiches uit het werkbestand onder verschillende vormen. Verlaten EQUISIS definitief verlaten. B. HET MENU «EDIT» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Copy" : CTRL + "C". Undo Annuleert de laatste ingave van een rubriek

18 MANUEL DE REFERENCE Cut De waarde van een rubriek verwijderen en tijdelijk opslaan in het klembord. Copy De waarde van een rubriek kopiëren en tijdelijk opslaan in het klembord. Paste De inhoud van het klembord in de rubriek invoegen. Clear De inhoud van een rubriek schrappen. Select All De volledige inhoud van een rubriek selecteren of alle fiches selecteren. Show Clipboard Zichtbaar maken van het klembord. C. HET MENU «BEHEER» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Nieuwe fiche" : CTRL + "N"

19 Nieuwe fiche Aanmaak van een nieuwe fiche in het werkbestand. Fiche wijzigen Wijzigen van de geselecteerde fiche(s) van het werkbestand. De selectie schrappen Schrappen van de geselecteerde fiche(s) uit het werkbestand. Voorkeuren... Toegang tot de schermen om de instellingen en functionaliteiten van EQUISIS te personaliseren (zie hoofdstuk 14). D. HET MENU «RAADPLEGING» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Via code opzoeken " : CTRL + "="

20 MANUEL DE REFERENCE Alle fiches opzoeken Zichtbaar maken van al de fiches van het werkbestand in lijstvorm. Via code opzoeken... Opzoeken van fiches volgens hun toegangscode (zoeksleutel). Opzoeken Opzoeken van fiches volgens gelijk welke rubriek of een combinatie van rubrieken uit het werkbestand. De selectie gebruiken... De lijst van de zichtbare fiches beperken tot de geselecteerde. De selectie verwijderen... Al de geselecteerde fiches verwijderen uit de lijst van de zichtbare fiches. Via code sorteren Sorteren van de lijst zichtbare fiches, van klein naar groot volgens de toegangscode. Sorteren Een multi-criteria sortering van de lijst zichtbare fiches. Process tonen Zichtbaar maken van de aan de gang zijnde taken (Boekhouding, voorraad, afdrukken). E. HET MENU «BOEKHOUDING» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Algemene Boekhouding " : CTRL + "1". Algemene boekhouding... Toegang tot het registreren van boekhoudkundige stukken van de algemene boekhouding

21 Analytische boekhouding... Toegang tot het registreren van boekhoudkundige stukken van de analytische boekhouding. Computercontrolepaneel... Toegang tot het wissen, exporteren of afdrukken van specifieke gegevens, niet gekoppeld aan een basisbestand. Financiële analyse Toegang tot het analyseren van de resultaten. Nieuw boekjaar openen Opening van een nieuw boekjaar. Jaarlijkse afsluiting... Procedure tot definitieve afsluiting van het laatst afgewerkte boekjaar. Ingave van de jaarlijkse budgetten Toegang tot het dialoogvenster voor de ingave van de jaarlijkse budgetten. Herwaarderen rek. in deviezen Laat u toe het bedrag van de rekeningen in deviezen te herrekenen tegen een in EQUISIS ingevoerde wisselkoers

22 MANUEL DE REFERENCE Diagnose... Toegang tot een diagnoseprogramma om de juistheid van de gegevens te controleren met de mogelijkheid om de resultaten weg te schrijven naar een tekstbestand en dit later te openen met een rekenblad of tekstverwerker. Automatische afpuntingen Toegang tot het automatisch afpunten van de rekeningen klanten en leveranciers. F. HET MENU "LIJSTEN" Maandelijkse afdrukken Met behulp van deze opdracht is het mogelijk verschillende boekhoudkundige documenten na elkaar af te drukken. Het is bovendien mogelijk om, via een voorkeurset, alle afdrukken in tekstvorm uit te voeren, wat de afdruksnelheid aanzienlijk verhoogt

23 Rekeningstelsel... Afdrukken van het rekeningstelsel vanuit de bestanden van de algemene rekeningen en de titelrekeningen. Dagboeken... Afdrukken van alle dagboeken en centralisatiedagboeken van de algemene boekhouding. Grootboeken... Afdrukken van de historiek van de algemene en analytische rekeningen, klanten- en leveranciersrekeningen. Balansen... Afdrukken van de balans en resultatenrekening, de klanten- en leverancierssaldibalans. Vervaldagbalansen... Afdrukken van de vervaldagbalansen van klanten en leveranciers. Budgetten Volledige afdruk van de jaarlijkse budgetten. BTW-aangifte Afdrukken van de maandelijkse of driemaandelijkse aangifte. BTW-listing Afdrukken van de jaarlijkse BTW-listing en een bijhorende controlelijst alsook de driemaandelijkse intracommunautaire opgave (INTRASTAT). INTRASTAT Afdrukken van de Intrastat-documenten, door de ondernemingen rechtstreeks aan de NBB te overhandigen. Intrastat, in voege sinds 1 januari 1993, is een methode om de nodige gegevens te verzamelen zodat men economische statistieken kan maken van de onderlinge handel tussen de leden van de Europese Gemeenschap. Aanmaningen tot betaling... Toegang tot de selectie van de onbetaalde facturen en afdruk van de aanmaningen die naar de klanten moeten verstuurd worden

24 MANUEL DE REFERENCE Overschrijvingen leveranciers... Toegang tot de procedures voor de selectie van de onbetaalde facturen, al dan niet vervallen, voor het afdrukken en voor het boeken van de betalingsopdrachten (op diskette of op papier). Interne beheersbalans Voorbereiding van de cijfergegevens teneinde een beknopte interne balans of resultatenrekening te raadplegen of af te drukken. Analytisch resultaat... Afdruk van de analytische resultaten

25 5. HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN U hebt hiervoor reeds kunnen vaststellen dat de meeste opdrachten uit de menu's «Bestand», «Edit», «Beheer» en «Raadpleging» toepasselijk zijn op alle basisbestanden van EQUISIS. In deze sectie gaat u al deze bestanden ontdekken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van EQUISIS. Om het werkbestand te kiezen of van werkbestand te veranderen, kiest u de opdracht «Bestand openen...» uit het menu «Bestand». Daarna verschijnt het volgende venster:

26 MANUEL DE REFERENCE U krijgt de volledige lijst van de basisbestanden te zien die voor u toegankelijk zijn, afhankelijk van uw licentie. Om uw werkbestand te kiezen, klikt u één keer op één van de namen uit deze lijst. Uw venster sluit daarna automatisch. Het aankruisvak «Process», steeds aangekruist indien u gekozen hebt voor «Multi-process» via de opdracht «Voorkeuren» uit het menu «Beheer», laat u toe om een nieuw bestand te openen zonder dat het voorgaande gesloten wordt. Op deze manier kan u meerdere bestanden openen en overgaan van het ene naar het andere bestand door een eenvoudige klik van de muis. Indien u niet wenst te werken in de «Multi-process»-mode, dan laat u het vak «Process» onaangekruist. In de titelbalk van uw venster verschijnt nu de naam van het werkbestand dat u zojuist gekozen hebt, samen met het totaal aantal fiches van dit bestand. Om de verzameling fiches te tonen, kiest u «Alle fiches opzoeken» van het menu «Raadpleging» waarna de lijst van de fiches verschijnt. Toegepast, bij voorbeeld, op het bestand van de gemeenten, krijgt u de volgende lijst op het scherm : Dit bestand van de gemeenten gaat dienen om de andere interessante functionaliteiten en toepassingen van de menu's aan te tonen

27 Indien u de gemeente wenst te kennen die overeenstemt met een postnummer, kunt u ofwel de verticale schuifbalk gebruiken totdat uw postnummer te voorschijn komt, ofwel de functie «Via code opzoeken...» uit het menu «Raadpleging» gebruiken, wat duidelijk sneller zal gaan. Dit snel opzoeken gebeurt met behulp van een klein extra venster waarin u de eerste karakters van uw code invoert (of alle karakters, indien u ze kent) : Nadat u op de «OK»-knop geklikt hebt om te valideren, wordt dit venster gesloten en verschijnen al de gemeenten waarvan de code overeenstemt met de waarde die u zonet ingevoerd hebt. In dit geval vindt u twee gemeenten die als postcode "1000" hebben. Merk op dat in de titel van uw venster, het aantal gevonden fiches altijd vermeld wordt. Deze aanduiding kan erg waardevol zijn.jn. Laat ons nu veronderstellen dat u het postnummer wenst te weten van een gemeente. U kunt het opzoeken volgens postnummer niet gebruiken want deze werkwijze kan alleen maar toegepast worden op de unieke code van de fiche, nl. de waarde uit de eerste kolom van uw lijst (in dit geval het postnummer). Om dit te doen, gebruikt u de laatste zoekfunctie. Kies, nog altijd in het menu «Raadpleging», de opdracht «Opzoeken...». Hierna verschijnt een nieuw scherm. Het gaat in feite om het ingavescherm waarmee u fiches kunt toevoegen of wijzigen in het werkbestand. Dit scherm zal later meer gedetailleerd uitgelegd worden. Concentreert u zich voor het ogenblik op het centraal gedeelte van het scherm

28 MANUEL DE REFERENCE U ziet twee lege rubrieken : postnummer en gemeente. Plaats de cursor, door gebruik te maken van de muis of van de «Tab»-toets, in de rubriek «Gemeente». Geef bijvoorbeeld "BRUSSEL" in. Klik vervolgens de «OK» aan. Na het valideren begint het zoeken dat eindigt met de verzameling fiches waarvan de waarde van de rubriek «Gemeente», overeenstemt met "BRUSSEL". In tegenstelling met het zoeken volgens code moet u, om bijvoorbeeld alle gemeenten die met de letter "B" beginnen te verkrijgen, de letter "B" door het teken laten volgen. Als u daarentegen al de gemeenten zoekt die de letters "USSEL" bevatten, moet u deze letters met het teken laten voorafgaan en ook laten volgen. U tikt dan respectievelijk en Wanneer u in een Windows omgeving bent, of u heeft EQUISIS opgestart in de Macintosh-versie via het gebruikersniveau «Support» (paswoord «P1»), dan verschaft de opdracht «Opzoeken» u toegang tot een formule-editor («Search Editor»). Deze zal u dan toelaten, op basis van de verschillende velden in het werkbestand, opzoekingen van hetzelfde type uit te voeren, maar deze kunnen wel nauwkeuriger zijn. Het venster van de «Search Editor» is opgebouwd uit drie delen: 1. In het bovenste gedeelte van het venster komt de opzoekformule te voorschijn die u samengesteld of ingeladen heeft

29 2. Het tweede gedeelte dient om de formule samenstellen, aangepast aan de uit te voeren opzoeking. Zo zal u voor de opzoeking van een gemeente via de naam, de rubriek «Code postal» en de voorwaarde «is equal to» aanklikken en de naam van de gemeente invoeren en de opzoeking starten door op de «OK»-knop te klikken. 3. Het derde deel bevat een aankruisvak «Search in selection» dat u toelaat de opzoeking te beperken tot uw subselectie (reeds geselecteerde fiches). De vier knoppen hebben de volgende functies: - «Save»: de formule opslaan onder de vorm van een bestand op uw harde schijf. - «Load»: een bestand openen die een eerder weggeschreven formule bevat. - «Cancel»: de geselecteerde formule verwijderen. - «OK»: de formule valideren en de opzoeking starten. O p m e r k i n g De uitvoeringssnelheid van deze opzoeking is voor een deel afhankelijk van het totaal aantal fiches in het bestand. Deze opmerking is niet van toepassing in het geval van «Via code opzoeken». Twee andere toepassingen van het menu «Raadpleging» hebben tot doel de lijst van de fiches in te korten met behulp van de muis. Selecteer willekeurig een fiche in de lijst door éénmaal erop te klikken. De geselecteerde fiche wordt opgelicht. Breid deze selectie uit naar andere fiches door ofwel de «Shift»-toets in te drukken en te klikken op de laatste van de aangrenzende fiches, ofwel de «Command»-toets (Mac/OS) of «Ctrl»-toets (Windows) in te drukken en te klikken op de nietaangrenzende fiches

30 MANUEL DE REFERENCE Eenmaal deze fiches geselecteerd kunt u de lijst op het scherm reduceren tot die geselecteerde fiches door de opdracht «De selectie gebruiken» te kiezen. Als u daarentegen al de gemeenten wenst te zien behalve de geselecteerde, kies dan voor «De selectie verwijderen». Eén van de voordelen van deze handelingen is dat u enkel de fiches die u nodig hebt kunt afdrukken, wijzigen, of raadplegen. U wint zo kostbare tijd. De laatste mogelijkheden van het menu «Raadpleging» hebben betrekking tot het sorteren

31 U kan op elk ogenblik de lijst van uw fiches volgens stijgende alfabetische volgorde sorteren door «Sorteren per code» te kiezen. Indien u daarentegen volgens een andere rubriek wenst te sorteren, in een andere volgorde of volgens meerdere rubrieken tegelijk, dan kiest u eerder «Sorteren...». In het geval van het bestand van de gemeenten, verschijnt het volgend venster : Het venster hierboven geeft u links de lijst van de diverse rubrieken van het bestand. In het rechter gedeelte verschijnen de gekozen rubrieken voor de sortering. Om een dalende sortering volgens de gemeentenaam te bekomen, klikt u eerst op de rubriek Gemeente en daarna rechts, ter hoogte van de geselecteerde rubriek, op het woord «Stijgend». Op dat ogenblik verandert de tekst automatisch in «Dalend». Het cijfer «1» geeft aan vanaf welk karakter de sortering zal uitgevoerd worden. Door op dit cijfer te klikken kunt u met behulp van een extra venster deze waarde veranderen. Om een rubriek te verwijderen uit uw sorteerformule klikt u op de omschrijving in de rechtertabel van het venster. O p m e r k i n g Deze manier van sorteren kan soms verschillende minuten in beslag nemen: het hangt ervan hoe ingewikkeld uw formule is en hoeveel fiches geselecteerd werden

32 MANUEL DE REFERENCE Het afdrukken van fiches van het werkbestand gebeurt vanuit het menu «Bestand», door «Afdrukken» ofwel door «Afdrukken...» te kiezen. In het eerste geval zal het document onder de vorm van een klassieke lijst afgedrukt worden. In het tweede geval zal een venster verschijnen waarin u andere formaten kunt selecteren (indien ze voor dit bestand beschikbaar zijn), de parameters van het afdrukken of het briefhoofd en de voetnoot van uw document kunt veranderen. Afdrukparameters Briefhoofd & voetnoot Ons rest nu nog de toepassingen van het menu «Beheer» te ontdekken. Dit laatste menu zal u toelaten nieuwe fiches toe te voegen, de bestaande fiches te wijzigen of één of verschillende geselecteerde fiches te schrappen. U hebt al eerder ontdekt hoe het dialoogvenster van de ingave eruit ziet. Wat het werkbestand ook moge zijn, het heeft altijd dezelfde indeling, met name: In de linker bovenhoek vindt u 4 knoppen die u toegang verschaffen tot respectievelijk: - de eerste fiche van de lijst - de vorige fiche van de lijst - de volgende fiche van de lijst - de laatste fiche van de lijst

33 Deze knoppen zijn altijd buiten gebruik tijdens het toevoegen. Tijdens het wijzigen zijn ze buiten gebruik als slechts één fiche geselecteerd werd : de wijziging slaat dan alleen maar op deze ene fiche. In de rechter bovenhoek bevindt zich soms een venstermenu met extra mogelijkheden voor de actieve fiche van het werkbestand. Onderaan rechts bevinden zich twee knoppen, één om te registreren en één om te annuleren. Al naar gelang de knop die u indrukt zal de wijziging geregistreerd worden of niet. B E L A N G R I J K De vier verplaatsingsknoppen kunnen ook gebruikt worden om te valideren. Dit heeft als gevolg dat, indien u de waarde van een rubriek wijzigt en u nadien naar de volgende fiche overgaat, de gewijzigde waarde in uw gegevensbestand geregistreerd is. Verlies niet uit het oog dat, één keer geschrapt, een fiche definitief verloren is! Om één of meerdere fiches definitief te schrappen, hoeft u ze alleen maar te selecteren en daarna «De selectie schrappen» te kiezen in het menu «Beheer». Een venster dat u vraagt uw keuze te bevestigen is altijd aanwezig. Indien u uw keuze bevestigt, zal EQUISIS nagaan of dit schrappen geen gebrek aan samenhang in uw gegevensbestand veroorzaakt. Mocht dit het geval zijn, dan zal EQUISIS het u meedelen en u, na het einde van de operatie, de fiches tonen, die niet geschrapt konden worden

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBUREAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Inhoudsopgave Inleiding: site van het jaar...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding. klantenwebsite

Handleiding. klantenwebsite Handleiding klantenwebsite Overzicht 1. CREDITEL 4 1.1 ZOEKEN VAN BEDRIJVEN 4 1.2 SERIEEL AANVRAGEN 7 1.3 BEDRIJFSLEIDING ZOEKEN 8 1.4 AKTES (PUBLICATIES VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VZW S) 9 1.5 NEERGELEGDE

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie