EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98"

Transcriptie

1 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août

2 MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING INSTALLATIE OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10 B. INSTELLING VAN DE INTERNE REKENINGEN DE EQUISIS WERKOMGEVING...15 A. HET MENU «BESTAND»...16 B. HET MENU «EDIT»...17 C. HET MENU «BEHEER»...18 D. HET MENU «RAADPLEGING»...19 E. HET MENU «BOEKHOUDING»...20 F. HET MENU "LIJSTEN" HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN DE BASISBESTANDEN IN DETAIL A. HET BESTAND VAN DE TALEN...34 B. HET BESTAND VAN DE LANDEN...35 C. HET BESTAND VAN DE GEMEENTEN...37 D. HET BESTAND VAN DE VALUTA'S...38 E. HET BESTAND VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN...39 F. HET BESTAND VAN DE VERVOERSVOORWAARDEN...41 G. HET BESTAND VAN DE VERTEGENWOORDIGERS...42 H. HET BESTAND VAN DE TITELREKENINGEN...44 I. HET BESTAND VAN DE ALGEMENE REKENINGEN Controlepaneel Bewegingen tonen De bewegingen afdrukken J. HET BESTAND VAN DE DAGBOEKEN...53 K. HET BESTAND VAN DE KLANTEN Wijzigen van de BTW-instellingen Fiche bewaren als voorkeur Een bijzondere rek. toevoegen Alle bijzondere rek. opzoeken Controlepaneel De bewegingen afdrukken Bestellingen tonen Leveringen tonen Backorders tonen L. HET BESTAND VAN DE LEVERANCIERS...67 M. HET BESTAND VAN DE BIJZONDERE REKENINGEN

3 1. Controlepaneel De bewegingen tonen De bewegingen afdrukken De BTW-listing initialiseren N. HET BESTAND VAN DE ANALYTISCHE AARDEN...77 O. HET BESTAND VAN DE ANALYTISCHE REKENINGEN Controlepaneel Bewegingen tonen De bewegingen afdrukken P. HET BESTAND VAN DE AFDELINGEN...82 Q. HET BESTAND VAN DE BUDGETTEN...84 R. HET BESTAND VAN DE INVESTERINGEN De rubrieken van de fiche Afschrijvingstabel INGAVE VAN DE BOEKINGEN Een dagboek toevoegen Info over het dagboek Het dagboek raadplegen Het dagboek afsluiten het dagboek afdrukken Abonnementen Abonnementen boeken A. INGAVE VAN DE AANKOOPFACTUREN...95 Identificatie van de leverancier en het factuurtotaal De uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte De vaststelling van de vervaldatum van de factuur de boekhoudkundige imputaties B. DE INGAVE VAN DE CREDITNOTA'S OP AANKOPEN De identificatie van de leverancier en het factuurtotaal de uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte De bepaling van de vervaldatum van de creditnota de boekhoudkundige imputaties C. DE INGAVE VAN DE VERKOOPFACTUREN De identificatie van de klant en het factuurtotaal De uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte de vaststelling van de vervaldatum van de verkoopfactuur de boekhoudkundige imputaties D. DE INGAVE VAN DE CREDITNOTA OP VERKOPEN Identificatie van de klant en het factuurtotaal De uitsplitsing van de bedragen voor de BTW-aangifte De vaststelling van de vervaldatum van de verkoopcreditnota De boekhoudkundige imputaties

4 MANUEL DE REFERENCE E. INGAVE VAN BANKREKENINGUITTREKSELS EN KASVERRICHTINGEN De in te geven rubrieken De knoppen voor de keuze van de boekingsrekening Scrollvenster Het begin- en eindsaldo van de bankrekening F. INGAVE VAN DIVERSE VERRICHTINGEN AFDRUKKEN BOEKHOUDGEGEVENS A. MAANDELIJKSE LIJSTEN B. REKENINGENSTELSEL C. DAGBOEKEN D. GROOTBOEKEN E. BALANSEN F. VERVALDAGBALANSEN G. BUDGETTEN H. BTW-AANGIFTE I. BTW-LISTING J. INTRASTAT Algemeen Generatie van de INTRASTAT-gegevens Analyse van de INTRASTAT-verrichting K. BETALINGSAANMANINGEN L. LEVERANCIERSOVERSCHRIJVINGEN M. INTERNE BEHEERREKENINGEN N. ANALYTISCH RESULTAAT DE AFSLUITINGSVERRICHTINGEN CONTROLEPANEEL DIAGNOSE AUTOMATISCHE AFPUNTINGEN OVERZICHT RESULTATEN VOORKEUREN Automatische creatie v/d zoeksleutel Bevestiging v/d voorgestelde zoeksleutel Automatische creatie v/d bijzondere rekeningen Kop- en voettekst bij voorkeur Afdrukinstellingen bij voorkeur Afdruk in tekstmode Commercieel beheer: bepaling toegekende hoev BTW berekend op basis - disconto Multi-process Eenheidsprijs BTWi EXPORTEREN EN IMPORTEREN

5 16. ANALYTISCHE BOEKINGEN INGAVE V/D JAARLIJKSE BUDGETTEN BIJLAGE 1 : TECHNISCHE VEREISTEN BIJLAGE 2 : TRUCS & HULPMIDDELEN A. TOETSENBORD-EQUIVALENTEN B. INGAVE VAN RUBRIEKEN C. SERVER-VERSIE VOOR NETWERKGEBRUIK D. 4D UTIL BIJLAGE DRIE: STRUCTUUR VAN DE BESTANDEN NIEUWIGHEDEN

6 MANUEL DE REFERENCE 1. WAARSCHUWING De doelstelling van deze handleiding is u in staat stellen de EQUISIS Management Information Software optimaal te gebruiken. We gaan er vanuit dat het gebruik van uw computerbesturingsysteem u niet vreemd is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt u vriendelijk verzocht de diverse boeken te raadplegen die u werden overhandigd bij de levering van uw computer. Dit veronderstelt ook, wat het taalgebruik betreft, dat u over de basiskennis beschikt die nodig is voor het voeren van een dubbele boekhouding. Het gebruik van dit handboek valt onder de algemene voorwaarden van het contract van de gebruiksvergunning van het softwarepakket EQUISIS. Alle rechten zijn voorbehouden aan de N.V. Integrated Services for Information Systems

7 2. INSTALLATIE Beschikt u over een versie voor alleengebruik, dan begint u de procedure voor het decompacteren van de versie vanaf diskette 1 of, indien u over de CD beschikt, vanaf de map «Setup_nl», «EQUISIS mono»(pc) («Installatie», «EQUISIS mono» (Mac)). Om dit proces te starten, klikt u dubbel op «EQUISIS mono» en u kiest de map van bestemming op uw harde schijf. Nu decompacteert u het bestand «DATABEL» (voor Belgische boekhoudingen, het bestand «DATALUX» voor Luxemburgse boekhoudingen), dat een demo-gegevensbestand en start-bestand bevat. Vervolgens installeert u hen in uw nieuwe map «EQUISIS». O P M E R K I N G Indien u beschikt over een server-versie voor netwerkgebruik, dan start u het decompacteren van «EQUISIS multi». Om met «EQUISIS boekhouding» te kunnen werken moet u zeker over de volgende elementen beschikken : 1. het programma «EQUISIS boekhouding» zelf. 2. het gegevensbestand (data), om alle boekhoudkundige gegevens en het beheer van uw boekhouding in op te slaan. 3. De map «Mac 4DX» op Macintosh of «Win 4DX» op PC onder Windows. Deze map bevat een aantal externe programma-onderdelen die gebruikt worden in EQUISIS. 4. Op PC heeft «EQUISIS boekhouding» bijkomende bestanden nodig: «Equisis.4DC», «Equisis.rsr», «Asiport.rsr», «Asifont.map«, «Asifont.fon», «Asintppc.dll», «Qtdp32.dll» en «Serial16.dll»

8 MANUEL DE REFERENCE 3. OPSTARTEN Om uw boekhouding op te starten, opent u «EQUISIS boekhouding» door op het pictogram of symbool te dubbelklikken. De toegang tot uw boekhouding wordt strikt gecontroleerd. Dit is de reden waarom EQUISIS u vraagt naar uw gebruikerslicentiegegevens. Kies als gebruikersniveau «Administrator» en voer "EQ" als wachtwoord in.vervolgens klikt u dan de «OK»-knop aan. Indien u de «Alt»-toets ingedrukt houdt tijdens en na het aanklikken van de «OK»- knop, dan vraagt EQUISIS u het gegevensbestand, waarmee u wil werken, te selecteren. Kies het gegevensbestand met als naam «Start» om een nieuwe boekhouding op te starten. Hierna moet u de licentiefiche vervolledigen met de gegevens die zich bevinden op de licentieovereenkomst die u ontvangen heeft. B E L A N G R I J K Let wel dat u het selectievakje «Geregistreerd gebruiker» aanduidt in het venster van de gebruikerslicentiegegevens. Indien u dit niet doet, dan werkt u in de werkingsmode «Demonstratie» en zullen de ingebrachte gegevens niet worden bewaard

9 Andere gebruikers kunnen ook toegang hebben tot uw gegevensbestand en beschikken over specifieke privileges. Dit aspect van het softwarepakket EQUISIS zal evenwel later aan bod komen. B E L A N G R I J K Indien u Equisis opstart via het gebruikersniveau «Administrateur», dan wordt standaard een BTW-percentage van 21% gebruikt. U heeft niettemin altijd toegang tot een BTW-voet van 20,5%, dankzij het gebruikersniveau «BEL 20,5%». Het wachtwoord («EQ») is hetzelfde voor de twee niveaus, wat vermijdt dat u manueel het totale BTW-bedrag moet aanpassen en dat u het automatisch laat uitrekenen door de computer, in functie van het BTW-percentage van uw aankoop- of verkoopfacturen. Uiteraard geldt dit niet voor de Luxemburgse klanten. Het opstarten kan enkele seconden duren. Gedurende die tijd verschijnt een venster waarin de identificatie van uw onderneming en de versie van het softwarepakket EQUISIS te lezen staat. Indien u over een «demo»-versie ter evaluatie beschikt, dan worden de ingebrachte gegevens gewist wanneer u het programma verlaat

10 MANUEL DE REFERENCE Telkens als u een nieuwe boekhouding wil voeren met EQUISIS, dan moet u twee fundamentele zaken bepalen: de begin- en einddatum van het boekjaar, alsook de intern gebruikte rekeningnummers van het programma. In het geval van een versie voor alleengebruik, dient u deze parameters éénmalig in te stellen. Indien u daarentegen beschikt over de versie multi-vennootschap, dan moet u deze instelling voor elk boekhoudkundig dossier uitvoeren. B E L A N G R I J K Eenmaal geregistreerd, dan kunnen de instellingen die eigen zijn aan elke boekhouding niet langer worden aangepast. Bij vergissing moet u herbeginnen vanaf het originele gegevensbestand, dat zich bevindt op uw opstartdiskette of op uw CD-ROM. A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR U voert de openingsdatum van uw eerste boekjaar in. Hierna voert u de afsluitdatum in van uw boekjaar. Bepaal vervolgens de periodiciteit van uw BTW-aangifte door de aangewezen knop aan te klikken. Het instellen van het boekjaar gebeurt via het volgende dialoogvenster:

11 Drie gevallen kunnen zich voordoen: 1. Uw boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. In dat geval bepaalt u de grenzen zoals hieronder aangegeven. 2. Uw eerste boekjaar is langer of korter dan twaalf maanden, maar de volgende boekjaren zullen op 1 januari beginnen en afgesloten worden op 31 december. Indien het korter is dan 12 maanden, geeft u toch 1 januari in om het op 12 maanden te brengen. Als het langer is doet u alsof u over twee boekjaren werkt (het eerste : kort ; het volgende : twaalf maanden). In ieder geval kiest u ook voor het eerste boekjaar als begindatum 1 januari en als einddatum 31 december. In dit geval, bij het afsluiten van dat eerste boekjaar, zullen alle saldo's van de algemene rekeningen (inclusief de resultaten) overgedragen worden naar het volgende boekjaar. 3. Uw boekjaar stemt niet overeen met het kalenderjaar. Bepaal dan uw openingsdatum en uw afsluitingsdatum maar zorg er in ieder geval voor dat u een boekjaar van twaalf maanden hebt. Pas dezelfde regels toe als in het vorige geval indien uw boekjaar langer of korter is dan twaalf maanden. Klikt u de knop «Wijzigen BTW-tarieven» aan, dan verschijnt het volgende venster, waarin u verschillende parameters kan aanpassen, zoals BTW-voeten, valuta- en landcodes en de basistaal, enz.:

12 MANUEL DE REFERENCE De knop «Info», links onderaan het venster, geeft u toegang tot een nieuw venster. In dit venster heeft u de mogelijkheid om de kenmerken te specifiëren, die eigen zijn aan het bedrijf waarvoor u de boekhouding voert. Deze gegevens zijn zeer nuttig voor gebruikers die beschikken over de versie multi-vennootschap van EQUISIS

13 Na het invoeren van de data en het definiëren van de periodiciteit van de BTW-aangifte, valideert u dit venster. Als extra beveiliging wordt u gevraagd om de grenzen van het boekjaar te bevestigen. B. INSTELLING VAN DE INTERNE REKENINGEN Om een zo groot mogelijk automatisme te verzekeren bij de ingave van de boekingen, moet EQUISIS verschillende rekeningnummers, eigen aan uw rekeningstelsel, kennen. Een voorstel van deze nummering is als standaardsuggestie voorzien. U kan die nummers wijzigen met behulp van het volgende dialoogvenster. Rekening Rekeningnummer van minimum 6 cijfers volgens uw rekeningstelsel. Omschrijv. Omschrijving van de rekening

14 MANUEL DE REFERENCE Slechts deze twee rubrieken zijn voor u toegankelijk. Analyt. rekening Nummer of code van de analytische rekening verbonden aan de algemene rekening (slechts nuttig indien u beschikt over de analytische en budgettaire module). Type Klassering van de algemene rekeningen (zie «Bestand van de algemene rekeningen»). Info Interne codering. Om door deze lijst te bladeren, kunt u gebruik maken van de schuifpijlen of het schuifblokje in de verticale schuifbalk. Om waarden te wijzigen, verplaatst u zich van rubriek tot rubriek door op de «Tab»-toets te drukken of door het gebruik van de muis. Om definitief uw keuze te registreren, klikt u op de «OK»-knop onderaan het venster. Op dat ogenblik begint de laatste etappe van het opstarten. EQUISIS creëert de interne rekeningen in uw rekeningstelsel alsook uw boekhoudperiodes en voert daarna een aantal initialisaties uit. Dit werk kan verschillende minuten in beslag nemen en mag niet onderbroken worden, anders moet u de hele opstartprocedure herbeginnen

15 4. DE EQUISIS WERKOMGEVING Welkom in de EQUISIS werkomgeving Vanuit dit basisvenster zult u alle boekhoudkundige verrichtingen en beheerstaken uitvoeren. Een menubalk bestaande uit 6 keuzemenu's staat ter uwer beschikking. U vindt er de menu's «Bestand», «Edit», «Beheer», «Raadpleging», «Boekhouding» en «Lijsten» in terug. De meeste van deze functionaliteiten worden beschreven in de volgende secties van deze referentiehandleiding. Raadpleeg de inhoudstafel indien u direct wilt beschikken over nauwkeurige informatie betreffende een bepaalde menu-opdracht. EQUISIS werkt vanuit een verzameling basisbestanden. Het toevoegen, wijzigen, afdrukken, sorteren,... zijn steeds van toepassing op de fiches van het laatst gekozen bestand. Dat bestand krijgt dan de naam «Werkbestand». Meestal verschijnen de fiches van het werkbestand in lijstvorm, de ene onder de andere. Dit maakt het mogelijk het resultaat van het opzoeken, sorteren of wijzigen in een mum van tijd op het scherm te zien

16 MANUEL DE REFERENCE A. HET MENU «BESTAND» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Bestand openen " : CTRL + "O". Over... Specifieert de versie en het licentienummer van EQUISIS. Hulp... Niet meer van toepassing. Bestand openen Keuze van het werkbestand. Importeren... Importeren van fiches in het werkbestand

17 Exporteren... Exporteren van fiches uit het werkbestand. Afdrukken Afdrukken van geselecteerde fiches uit het werkbestand onder de vorm van een lijst. Afdrukken Afdrukken van geselecteerde fiches uit het werkbestand onder verschillende vormen. Verlaten EQUISIS definitief verlaten. B. HET MENU «EDIT» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Copy" : CTRL + "C". Undo Annuleert de laatste ingave van een rubriek

18 MANUEL DE REFERENCE Cut De waarde van een rubriek verwijderen en tijdelijk opslaan in het klembord. Copy De waarde van een rubriek kopiëren en tijdelijk opslaan in het klembord. Paste De inhoud van het klembord in de rubriek invoegen. Clear De inhoud van een rubriek schrappen. Select All De volledige inhoud van een rubriek selecteren of alle fiches selecteren. Show Clipboard Zichtbaar maken van het klembord. C. HET MENU «BEHEER» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Nieuwe fiche" : CTRL + "N"

19 Nieuwe fiche Aanmaak van een nieuwe fiche in het werkbestand. Fiche wijzigen Wijzigen van de geselecteerde fiche(s) van het werkbestand. De selectie schrappen Schrappen van de geselecteerde fiche(s) uit het werkbestand. Voorkeuren... Toegang tot de schermen om de instellingen en functionaliteiten van EQUISIS te personaliseren (zie hoofdstuk 14). D. HET MENU «RAADPLEGING» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Via code opzoeken " : CTRL + "="

20 MANUEL DE REFERENCE Alle fiches opzoeken Zichtbaar maken van al de fiches van het werkbestand in lijstvorm. Via code opzoeken... Opzoeken van fiches volgens hun toegangscode (zoeksleutel). Opzoeken Opzoeken van fiches volgens gelijk welke rubriek of een combinatie van rubrieken uit het werkbestand. De selectie gebruiken... De lijst van de zichtbare fiches beperken tot de geselecteerde. De selectie verwijderen... Al de geselecteerde fiches verwijderen uit de lijst van de zichtbare fiches. Via code sorteren Sorteren van de lijst zichtbare fiches, van klein naar groot volgens de toegangscode. Sorteren Een multi-criteria sortering van de lijst zichtbare fiches. Process tonen Zichtbaar maken van de aan de gang zijnde taken (Boekhouding, voorraad, afdrukken). E. HET MENU «BOEKHOUDING» O p m e r k i n g Onder Windows moet men als toetsenbord-equivalent de corresponderende toets en de "CTRL"-toets gelijktijdig indrukken. vb. "Algemene Boekhouding " : CTRL + "1". Algemene boekhouding... Toegang tot het registreren van boekhoudkundige stukken van de algemene boekhouding

21 Analytische boekhouding... Toegang tot het registreren van boekhoudkundige stukken van de analytische boekhouding. Computercontrolepaneel... Toegang tot het wissen, exporteren of afdrukken van specifieke gegevens, niet gekoppeld aan een basisbestand. Financiële analyse Toegang tot het analyseren van de resultaten. Nieuw boekjaar openen Opening van een nieuw boekjaar. Jaarlijkse afsluiting... Procedure tot definitieve afsluiting van het laatst afgewerkte boekjaar. Ingave van de jaarlijkse budgetten Toegang tot het dialoogvenster voor de ingave van de jaarlijkse budgetten. Herwaarderen rek. in deviezen Laat u toe het bedrag van de rekeningen in deviezen te herrekenen tegen een in EQUISIS ingevoerde wisselkoers

22 MANUEL DE REFERENCE Diagnose... Toegang tot een diagnoseprogramma om de juistheid van de gegevens te controleren met de mogelijkheid om de resultaten weg te schrijven naar een tekstbestand en dit later te openen met een rekenblad of tekstverwerker. Automatische afpuntingen Toegang tot het automatisch afpunten van de rekeningen klanten en leveranciers. F. HET MENU "LIJSTEN" Maandelijkse afdrukken Met behulp van deze opdracht is het mogelijk verschillende boekhoudkundige documenten na elkaar af te drukken. Het is bovendien mogelijk om, via een voorkeurset, alle afdrukken in tekstvorm uit te voeren, wat de afdruksnelheid aanzienlijk verhoogt

23 Rekeningstelsel... Afdrukken van het rekeningstelsel vanuit de bestanden van de algemene rekeningen en de titelrekeningen. Dagboeken... Afdrukken van alle dagboeken en centralisatiedagboeken van de algemene boekhouding. Grootboeken... Afdrukken van de historiek van de algemene en analytische rekeningen, klanten- en leveranciersrekeningen. Balansen... Afdrukken van de balans en resultatenrekening, de klanten- en leverancierssaldibalans. Vervaldagbalansen... Afdrukken van de vervaldagbalansen van klanten en leveranciers. Budgetten Volledige afdruk van de jaarlijkse budgetten. BTW-aangifte Afdrukken van de maandelijkse of driemaandelijkse aangifte. BTW-listing Afdrukken van de jaarlijkse BTW-listing en een bijhorende controlelijst alsook de driemaandelijkse intracommunautaire opgave (INTRASTAT). INTRASTAT Afdrukken van de Intrastat-documenten, door de ondernemingen rechtstreeks aan de NBB te overhandigen. Intrastat, in voege sinds 1 januari 1993, is een methode om de nodige gegevens te verzamelen zodat men economische statistieken kan maken van de onderlinge handel tussen de leden van de Europese Gemeenschap. Aanmaningen tot betaling... Toegang tot de selectie van de onbetaalde facturen en afdruk van de aanmaningen die naar de klanten moeten verstuurd worden

24 MANUEL DE REFERENCE Overschrijvingen leveranciers... Toegang tot de procedures voor de selectie van de onbetaalde facturen, al dan niet vervallen, voor het afdrukken en voor het boeken van de betalingsopdrachten (op diskette of op papier). Interne beheersbalans Voorbereiding van de cijfergegevens teneinde een beknopte interne balans of resultatenrekening te raadplegen of af te drukken. Analytisch resultaat... Afdruk van de analytische resultaten

25 5. HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN U hebt hiervoor reeds kunnen vaststellen dat de meeste opdrachten uit de menu's «Bestand», «Edit», «Beheer» en «Raadpleging» toepasselijk zijn op alle basisbestanden van EQUISIS. In deze sectie gaat u al deze bestanden ontdekken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van EQUISIS. Om het werkbestand te kiezen of van werkbestand te veranderen, kiest u de opdracht «Bestand openen...» uit het menu «Bestand». Daarna verschijnt het volgende venster:

26 MANUEL DE REFERENCE U krijgt de volledige lijst van de basisbestanden te zien die voor u toegankelijk zijn, afhankelijk van uw licentie. Om uw werkbestand te kiezen, klikt u één keer op één van de namen uit deze lijst. Uw venster sluit daarna automatisch. Het aankruisvak «Process», steeds aangekruist indien u gekozen hebt voor «Multi-process» via de opdracht «Voorkeuren» uit het menu «Beheer», laat u toe om een nieuw bestand te openen zonder dat het voorgaande gesloten wordt. Op deze manier kan u meerdere bestanden openen en overgaan van het ene naar het andere bestand door een eenvoudige klik van de muis. Indien u niet wenst te werken in de «Multi-process»-mode, dan laat u het vak «Process» onaangekruist. In de titelbalk van uw venster verschijnt nu de naam van het werkbestand dat u zojuist gekozen hebt, samen met het totaal aantal fiches van dit bestand. Om de verzameling fiches te tonen, kiest u «Alle fiches opzoeken» van het menu «Raadpleging» waarna de lijst van de fiches verschijnt. Toegepast, bij voorbeeld, op het bestand van de gemeenten, krijgt u de volgende lijst op het scherm : Dit bestand van de gemeenten gaat dienen om de andere interessante functionaliteiten en toepassingen van de menu's aan te tonen

27 Indien u de gemeente wenst te kennen die overeenstemt met een postnummer, kunt u ofwel de verticale schuifbalk gebruiken totdat uw postnummer te voorschijn komt, ofwel de functie «Via code opzoeken...» uit het menu «Raadpleging» gebruiken, wat duidelijk sneller zal gaan. Dit snel opzoeken gebeurt met behulp van een klein extra venster waarin u de eerste karakters van uw code invoert (of alle karakters, indien u ze kent) : Nadat u op de «OK»-knop geklikt hebt om te valideren, wordt dit venster gesloten en verschijnen al de gemeenten waarvan de code overeenstemt met de waarde die u zonet ingevoerd hebt. In dit geval vindt u twee gemeenten die als postcode "1000" hebben. Merk op dat in de titel van uw venster, het aantal gevonden fiches altijd vermeld wordt. Deze aanduiding kan erg waardevol zijn.jn. Laat ons nu veronderstellen dat u het postnummer wenst te weten van een gemeente. U kunt het opzoeken volgens postnummer niet gebruiken want deze werkwijze kan alleen maar toegepast worden op de unieke code van de fiche, nl. de waarde uit de eerste kolom van uw lijst (in dit geval het postnummer). Om dit te doen, gebruikt u de laatste zoekfunctie. Kies, nog altijd in het menu «Raadpleging», de opdracht «Opzoeken...». Hierna verschijnt een nieuw scherm. Het gaat in feite om het ingavescherm waarmee u fiches kunt toevoegen of wijzigen in het werkbestand. Dit scherm zal later meer gedetailleerd uitgelegd worden. Concentreert u zich voor het ogenblik op het centraal gedeelte van het scherm

28 MANUEL DE REFERENCE U ziet twee lege rubrieken : postnummer en gemeente. Plaats de cursor, door gebruik te maken van de muis of van de «Tab»-toets, in de rubriek «Gemeente». Geef bijvoorbeeld "BRUSSEL" in. Klik vervolgens de «OK» aan. Na het valideren begint het zoeken dat eindigt met de verzameling fiches waarvan de waarde van de rubriek «Gemeente», overeenstemt met "BRUSSEL". In tegenstelling met het zoeken volgens code moet u, om bijvoorbeeld alle gemeenten die met de letter "B" beginnen te verkrijgen, de letter "B" door het teken laten volgen. Als u daarentegen al de gemeenten zoekt die de letters "USSEL" bevatten, moet u deze letters met het teken laten voorafgaan en ook laten volgen. U tikt dan respectievelijk en Wanneer u in een Windows omgeving bent, of u heeft EQUISIS opgestart in de Macintosh-versie via het gebruikersniveau «Support» (paswoord «P1»), dan verschaft de opdracht «Opzoeken» u toegang tot een formule-editor («Search Editor»). Deze zal u dan toelaten, op basis van de verschillende velden in het werkbestand, opzoekingen van hetzelfde type uit te voeren, maar deze kunnen wel nauwkeuriger zijn. Het venster van de «Search Editor» is opgebouwd uit drie delen: 1. In het bovenste gedeelte van het venster komt de opzoekformule te voorschijn die u samengesteld of ingeladen heeft

29 2. Het tweede gedeelte dient om de formule samenstellen, aangepast aan de uit te voeren opzoeking. Zo zal u voor de opzoeking van een gemeente via de naam, de rubriek «Code postal» en de voorwaarde «is equal to» aanklikken en de naam van de gemeente invoeren en de opzoeking starten door op de «OK»-knop te klikken. 3. Het derde deel bevat een aankruisvak «Search in selection» dat u toelaat de opzoeking te beperken tot uw subselectie (reeds geselecteerde fiches). De vier knoppen hebben de volgende functies: - «Save»: de formule opslaan onder de vorm van een bestand op uw harde schijf. - «Load»: een bestand openen die een eerder weggeschreven formule bevat. - «Cancel»: de geselecteerde formule verwijderen. - «OK»: de formule valideren en de opzoeking starten. O p m e r k i n g De uitvoeringssnelheid van deze opzoeking is voor een deel afhankelijk van het totaal aantal fiches in het bestand. Deze opmerking is niet van toepassing in het geval van «Via code opzoeken». Twee andere toepassingen van het menu «Raadpleging» hebben tot doel de lijst van de fiches in te korten met behulp van de muis. Selecteer willekeurig een fiche in de lijst door éénmaal erop te klikken. De geselecteerde fiche wordt opgelicht. Breid deze selectie uit naar andere fiches door ofwel de «Shift»-toets in te drukken en te klikken op de laatste van de aangrenzende fiches, ofwel de «Command»-toets (Mac/OS) of «Ctrl»-toets (Windows) in te drukken en te klikken op de nietaangrenzende fiches

30 MANUEL DE REFERENCE Eenmaal deze fiches geselecteerd kunt u de lijst op het scherm reduceren tot die geselecteerde fiches door de opdracht «De selectie gebruiken» te kiezen. Als u daarentegen al de gemeenten wenst te zien behalve de geselecteerde, kies dan voor «De selectie verwijderen». Eén van de voordelen van deze handelingen is dat u enkel de fiches die u nodig hebt kunt afdrukken, wijzigen, of raadplegen. U wint zo kostbare tijd. De laatste mogelijkheden van het menu «Raadpleging» hebben betrekking tot het sorteren

31 U kan op elk ogenblik de lijst van uw fiches volgens stijgende alfabetische volgorde sorteren door «Sorteren per code» te kiezen. Indien u daarentegen volgens een andere rubriek wenst te sorteren, in een andere volgorde of volgens meerdere rubrieken tegelijk, dan kiest u eerder «Sorteren...». In het geval van het bestand van de gemeenten, verschijnt het volgend venster : Het venster hierboven geeft u links de lijst van de diverse rubrieken van het bestand. In het rechter gedeelte verschijnen de gekozen rubrieken voor de sortering. Om een dalende sortering volgens de gemeentenaam te bekomen, klikt u eerst op de rubriek Gemeente en daarna rechts, ter hoogte van de geselecteerde rubriek, op het woord «Stijgend». Op dat ogenblik verandert de tekst automatisch in «Dalend». Het cijfer «1» geeft aan vanaf welk karakter de sortering zal uitgevoerd worden. Door op dit cijfer te klikken kunt u met behulp van een extra venster deze waarde veranderen. Om een rubriek te verwijderen uit uw sorteerformule klikt u op de omschrijving in de rechtertabel van het venster. O p m e r k i n g Deze manier van sorteren kan soms verschillende minuten in beslag nemen: het hangt ervan hoe ingewikkeld uw formule is en hoeveel fiches geselecteerd werden

32 MANUEL DE REFERENCE Het afdrukken van fiches van het werkbestand gebeurt vanuit het menu «Bestand», door «Afdrukken» ofwel door «Afdrukken...» te kiezen. In het eerste geval zal het document onder de vorm van een klassieke lijst afgedrukt worden. In het tweede geval zal een venster verschijnen waarin u andere formaten kunt selecteren (indien ze voor dit bestand beschikbaar zijn), de parameters van het afdrukken of het briefhoofd en de voetnoot van uw document kunt veranderen. Afdrukparameters Briefhoofd & voetnoot Ons rest nu nog de toepassingen van het menu «Beheer» te ontdekken. Dit laatste menu zal u toelaten nieuwe fiches toe te voegen, de bestaande fiches te wijzigen of één of verschillende geselecteerde fiches te schrappen. U hebt al eerder ontdekt hoe het dialoogvenster van de ingave eruit ziet. Wat het werkbestand ook moge zijn, het heeft altijd dezelfde indeling, met name: In de linker bovenhoek vindt u 4 knoppen die u toegang verschaffen tot respectievelijk: - de eerste fiche van de lijst - de vorige fiche van de lijst - de volgende fiche van de lijst - de laatste fiche van de lijst

33 Deze knoppen zijn altijd buiten gebruik tijdens het toevoegen. Tijdens het wijzigen zijn ze buiten gebruik als slechts één fiche geselecteerd werd : de wijziging slaat dan alleen maar op deze ene fiche. In de rechter bovenhoek bevindt zich soms een venstermenu met extra mogelijkheden voor de actieve fiche van het werkbestand. Onderaan rechts bevinden zich twee knoppen, één om te registreren en één om te annuleren. Al naar gelang de knop die u indrukt zal de wijziging geregistreerd worden of niet. B E L A N G R I J K De vier verplaatsingsknoppen kunnen ook gebruikt worden om te valideren. Dit heeft als gevolg dat, indien u de waarde van een rubriek wijzigt en u nadien naar de volgende fiche overgaat, de gewijzigde waarde in uw gegevensbestand geregistreerd is. Verlies niet uit het oog dat, één keer geschrapt, een fiche definitief verloren is! Om één of meerdere fiches definitief te schrappen, hoeft u ze alleen maar te selecteren en daarna «De selectie schrappen» te kiezen in het menu «Beheer». Een venster dat u vraagt uw keuze te bevestigen is altijd aanwezig. Indien u uw keuze bevestigt, zal EQUISIS nagaan of dit schrappen geen gebrek aan samenhang in uw gegevensbestand veroorzaakt. Mocht dit het geval zijn, dan zal EQUISIS het u meedelen en u, na het einde van de operatie, de fiches tonen, die niet geschrapt konden worden

Toegang tot de WINexpert+:

Toegang tot de WINexpert+: Toegang tot de WINexpert+: U krijgt toegang tot de WINexpert+ na (tenminste 2 letters van) uw naam èn uw toegangscode ingetypt te hebben. Deze toegangscode vindt u op de factuur van uw gebruikerslicentie.

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash INHOUD I Inleiding... 3 II Algemene voorstelling... 4 III Beheer van openstaande posten klant... 5 a. Vervaldagbalans klant raadplegen... 5 b. Analyse

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

EQUISIS EXECUTIVE v2.1

EQUISIS EXECUTIVE v2.1 INSTALLATIEHANDLEIDING EQUISIS EXECUTIVE v2.1 Release 6 Maart 2009 INLEIDING Deze release 6 van EQUISIS EXECUTIVE 2.1, enkel beschikbaar om te downloaden, is eerst en vooral een tussenversie nodig voor

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN

AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN AUTOMATISCHE VERWERKING VAN AANKOOPFACTUREN De automatische verwerking van de aankoopfacturen dient een eerste maal te gebeuren in 5 stappen. Nadien dient men gewoon de stappen 3 t.e.m. 5 te herhalen voor

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU 1.1 KLANTENBEHEER Deze rubriek groepeert een aantal programma s die het mogelijk maken nieuwe klanten te creëren, bestaande klanten te wijzigen en de gegevens van de klanten te consulteren. Het volledige

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12 Inhoudsopgave MijnGeld Help Wat is MijnGeld? 2 Doorloop 3 Importeren van transacties 5 Consolideren met bankafschriften 12 Koppelingen met digitale documenten 16 Contact 21 Wat is MijnGeld? MijnGeld is

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

1.2 LEVERANCIERSBEHEER

1.2 LEVERANCIERSBEHEER 1.2 LEVERANCIERSBEHEER Deze rubriek groepeert een aantal programma s die het mogelijk maken om nieuwe leveranciers te creëren, bestaande leveranciers te wijzigen en de gegevens met betrekking tot de leveranciers

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 -

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 - - 1 - 1 Voorbereiding: basisgegevens invullen... 3 1.1 Constanten - dossier... 3 1.2 Bankrekeningen invullen... 4 1.3 Het beheer van het rekeningstelsel... 5 1.3.1 De algemene rekeningen: Klasse 1 tot

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING B U D G E T T E N

HANDLEIDING B U D G E T T E N HANDLEIDING B U D G E T T E N 1 Algemene werking De module budgetten van Wings laat je toe om op een eenvoudige wijze budgetten in te brengen en op te volgen. Naast het volledig zelf inbrengen van het

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM CRM DOCUMENTS GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 21.04.2016 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM Documents Algemene informatie...

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten.

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Rel. 90-08 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE - 1 - Equisis v2 - augustus 98

EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE - 1 - Equisis v2 - augustus 98 EQUISIS VOORRAADBEHEER FACTURATIE Equisis v2 - augustus 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. HET BEHEER VAN DE BASISBESTANDEN... 4 1.1. HET BESTAND VAN DE FAMILIES...4 1.2. HET BESTAND VAN DE EENHEDEN...6

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Dossierbeheer Basisgegevens o Boekhoudplan o Relaties o Leveranciers o Instellingen. Verwerking boeking o Aankoopfacturen o Verkoopfacturen

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid. Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

10 Flitsend boekhouden

10 Flitsend boekhouden 10 Flitsend boekhouden 1 Flitsend Boekhouden - Test je kennis In Flitsend Boekhouden Test je kennis boek je een reeks samenhangende verrichtingen. Sommige opdrachten vangen aan bij de start van het boekjaar.

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Handleiding. Opstart Meerjarenplan en budget - 1 -

Handleiding. Opstart Meerjarenplan en budget - 1 - - 1 - Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een Detailscherm...

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

DM2007 Analyselijsten Inhoud

DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten Inhoud DM2007 Analyselijsten... 1 Algemene werkwijze... 4 Standaard analyselijsten... 6 Klantenfiche 7 Klantenlijst 8 Klantennotas 9 Prijslijst 10 Realisatie klant verkoper 11 Verkoop

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie