GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

2 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het auteursrecht op het computerprogramma King berust bij Quadrant Automatisering BV te Capelle aan den IJssel. Het auteursrecht op deze gebruikershandleiding berust eveneens bij Quadrant Automatisering BV te Capelle aan den IJssel. De merknaam King is merkrechtelijk beschermd voor de Benelux ten name van Quadrant Automatisering BV te Capelle aan den IJssel. Alle andere merk- en productnamen zijn handelskenmerken of gedeponeerde handelskenmerken van hun betreffende houders. Programmalicentie: Door voldoening van de licentievergoeding en stipte nakoming van de overige bepalingen van de achterin deze gebruikershandleiding opgenomen gebruiksovereenkomst bent u gerechtigd dit programma overeenkomstig die overeenkomst te gebruiken op uw computersysteem. Kopiëren van dit programma is op geen enkele wijze toegestaan, behalve indien zulks geschiedt met als enig doel een reserve-kopie te maken voor het geval de originele media beschadigd raken of verloren gaan. Copyright Quadrant Automatisering BV Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzondering(en) krachtens de Auteurswet mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, dan wel in enig geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Aan de in deze uitgave genoemde functionaliteit van het pakket kunnen geen rechten worden ontleend. De handleiding is niet versiegebonden. U kunt daarin dus informatie aantreffen die voor uw King-versie niet van toepassing is. Colofon Bladzijde 2

3 Quadrant Software BV INLEIDING Deze handleiding is vooral gericht op de beginnende gebruiker en wil een hulpmiddel zijn om een snel en goed begin met King te maken. Dat is tenslotte het halve werk! Om die reden zult u in deze handleiding veel stap-voor-stap-instructies tegenkomen. Gedetailleerde programmabeschrijvingen daarentegen zijn zoveel mogelijk vermeden. Daarvoor wordt u verwezen naar het uitgebreide Windows-helpsysteem van King (zie bladzijde 28). Kort iets over de inhoud van de handleiding: hoofdstuk 1 behandelt de installatie van King, hoofdstuk 2 het werken met King in het algemeen. Zeker als King of Windows nieuw voor u zijn, doet u er goed aan om eerst hoofdstuk 2 door te nemen. Het opzetten van een nieuwe administratie inclusief de basisgegevens komt aan de orde in hoofdstuk 3. Als u dit hoofdstuk als leidraad gebruikt, zult u uzelf veel overbodig werk besparen. De hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 gaan in op achtereenvolgens de financiële administratie, de verkopen, het voorraadbeheer en het relatiebeheer van King. De index en de inhoudsopgave vindt u achterin. Suggesties voor verbetering horen we graag. Veel succes met King! drs K.J. Eschauzier, directeur Quadrant Automatisering BV Inleiding Bladzijde 3

4 Quadrant Automatisering BV HOOFDSTUK 1 INSTALLATIE KING 1.1 SYSTEEMEISEN Computer / Netwerk King is een 32-bits Windows-applicatie en zal goed kunnen draaien op computers die goed werken onder Windows 2000, XP, 2003 en Vista. De server-installatie van King kan ook plaatsvinden op een Linux-server of op een server met Novell 6.5 support pack 2. Hiervoor geven wij echter geen garanties of (telefonische) ondersteuning. Bij deze systeemeisen wordt ervan uitgegaan dat alle updates en service packs van het door u gebruikte besturingssysteem geïnstalleerd zijn. De netwerkinstallatie van King ondersteunt de protocollen TCP/IP en SPX. TCP/IP heeft de voorkeur; let er wel op dat een eventuele Firewall de informatie-uitwisseling van de database niet mag belemmeren. Gewoonlijk wordt voor de informatie-uitwisseling van de King-database poort 2638 gebruikt. Voor digitale belastingaangifte vanuit King is Internet Explorer 5.5 of hoger vereist. Voor de installatie is een CD-ROM speler vereist; Minimaal Pentium III-processor (of compatible); Minimaal 256 Mb RAM; Minimaal 200 Mb vrije schijfruimte, en gedurende de installatie minimaal 40 Mb op de schijf waarop Windows is geïnstalleerd; als u King wilt installeren, moet u beschikken over Administrator-/Beheerder-rechten. Het komt de snelheid van King ten goede als de administratie in zijn geheel in het cache-geheugen past. Een nieuwe administratie is circa 21 Mb, dus dan is 25% cache-geheugen bij een moderne PC ruim voldoende. Bij een grote administratie kan het nodig zijn om het cachegeheugen en eventueel het interne geheugen uit te breiden. Het is aan te bevelen dat op de schijf waarop de King-programmatuur staat en op de schijf waarop de King-administratiebestanden staan ten minste 20% vrije ruimte beschikbaar is. Monitor Minimaal een SVGA-monitor met een resolutie van 1024x768; Installatie King Bladzijde 4

5 Quadrant Software BV De tekengrootte van de monitor moet zijn ingesteld op kleine lettertypen. Backup Een backup is voor de beveiliging van de gegevens zeer belangrijk; zie bladzijde 33. Aanbevolen wordt het gebruik van een tape-unit of van een verwisselbare harde schijf. 1.2 KING INSTALLEREN King kan op twee manieren worden geïnstalleerd: stand alone of in een netwerk. Netwerkinstallatie is mogelijk vanaf versie SI. Stand alone wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer. Beschikt u over King-versie SI, M, MA, L of XL dan kunt u King ook in een netwerk installeren. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server) en de programmatuur op één of meer werkstations (clients). Bij de installatie in een Windows-netwerk kan ook op de server met King worden gewerkt. De actuele installatieprocedure voor King is te vinden op de website van King, onder Support, Documentatie, Installatie van King. Hebt u geen internet, dan kunt u deze documenten aanvragen bij de Helpdesk van Quadrant, tel. (010) INVOEREN LICENTIEGEGEVENS Na de installatie dient u de licentiegegevens nog in te voeren. Tegelijk met het King-pakket ontvangt u voorlopige licentiegegevens. De definitieve licentiegegevens kunt u met het bijgesloten checksumaanvraagformulier aanvragen bij Quadrant. Zonder definitieve licentiegegevens werkt King beperkt! De belangrijkste beperkingen zijn: de administratie kan slechts gedurende drie maanden worden gebruikt, er kunnen niet meer dan duizend Installatie King Bladzijde 5

6 Quadrant Automatisering BV journaalposten worden ingevoerd en het boekjaar kan niet worden afgesloten. Invoer voorlopige licentiegegevens Start King zoals aangegeven op bladzijde 10; Nadat King is opgestart verschijnt automatisch het venster Licentiegegevens. Voer de licentiegegevens in (gebruik niet de gegevens in onderstaand voorbeeld!). Naam, adres en plaats hoeft u bij een voorlopige licentie niet in te vullen. Als u al beschikt over de definitieve licentiegegevens, kunt u die uiteraard direct invullen, inclusief naam, adres en plaats. Klik op de knop Akkoord; Als de ingevoerde gegevens niet kloppen, krijgt u een melding. Verlaat deze melding met Akkoord. U gaat dan terug naar het vorige venster. Controleer in dat geval de rubrieken en probeer het opnieuw; Zijn de gegevens wel correct ingevuld, dan vraagt King u om u aan te melden als King-gebruiker (zie bladzijde 11); Vul het originele checksum-aanvraagformulier volledig in, dus voorzien van datum en rechtsgeldig ondertekend, en stuur het op naar Quadrant. Invoer definitieve licentiegegevens Als u de definitieve licentiegegevens hebt ontvangen, start u King weer zoals aangegeven op bladzijde 10; Nadat King is opgestart verschijnt het venster Aanmelden als Kinggebruiker. Maak het invoerveld Administratie leeg; Klik op de knop Akkoord; Installatie King Bladzijde 6

7 Quadrant Software BV Selecteer programma ALGEMEEN > LICENTIEGEGEVENS; Voer de definitieve licentiegegevens letterlijk in zoals u die u zijn toegezonden (gebruik niet de gegevens in onderstaand voorbeeld!); Klik op de knop Akkoord. Als de ingevoerde gegevens niet kloppen, dan krijgt u een melding. Verlaat de melding met Akkoord. U gaat dan automatisch terug naar het vorige venster. Controleer in dat geval alle rubrieken (let ook op hoofdletters/kleine letters en spaties!) en probeer het opnieuw; Zijn de gegevens wel correct ingevuld, dan kunt u verder werken met King! 1.4 UPGRADE OF OPTIE INSTALLEREN De installatie van een upgrade (grotere King-versie) of een optie (aanvullende module) verloopt als volgt: Let op: u hebt hiervoor geen (nieuwe) CD-ROM nodig! 1. Nadat u de brief met de gewijzigde licentiegegevens ontvangen hebt, start u King weer zoals aangegeven op bladzijde 10; 2. Nadat King is opgestart verschijnt het venster Aanmelden als Kinggebruiker. Maak het invoerveld Administratie leeg; 3. Klik op de knop Akkoord; 4. Selecteer programma ALGEMEEN > LICENTIEGEGEVENS; Installatie King Bladzijde 7

8 Quadrant Automatisering BV 5. U krijgt een melding dat de definitieve licentiegegevens al zijn ingevoerd. Deze melding kunt u met Akkoord verlaten; 6. Wijzig de Installatiecodes en de Checksum zoals aangegeven op de brief; 7. Klik op de knop Akkoord. Als de ingevoerde gegevens niet kloppen, dan krijgt u een melding. Verlaat de melding met Akkoord. U gaat dan automatisch terug naar het vorige venster. Controleer in dat geval de gewijzigde rubrieken en probeer het opnieuw; 8. Zijn de gegevens wel correct ingevuld, dan gaat u opnieuw naar hoofdmenu ALGEMEEN en klik op NOGMAALS AANMELDEN. U kunt nu opnieuw inloggen in King maar selecteert u dan een King-administratie waarin u de grotere versie en/of de optie(s) wilt gaan gebruiken; 9. Ga in King naar hoofdmenu HELP en kies daarin INFORMATIE OVER KING; 10. Klik op de tabkaart Administratie en klik daarin op de knop Licentie wijzigen; 11. Het venster Beschikbare functionaliteit wordt geopend. Selecteer de versie en de optie(s) die u in deze administratie wilt gebruiken; 12. Na afloop klikt u op de knop Akkoord; 13. U krijgt de melding Weet u zeker dat u de functionaliteit van deze administratie wilt aanpassen?. Als u zeker weet dat u in deze administratie met de gekozen versie en optie(s) wilt gaan werken, dan klikt u op de knop Doorgaan; 14. Klik na afloop op de knop Sluiten om het programma te verlaten; 15. Herhaal de stappen 9 t/m 15 voor elke administratie waarin u de grotere versie en/of optie(s) wilt gebruiken. Installatie King Bladzijde 8

9 Quadrant Software BV HOOFDSTUK 2 WERKEN MET KING 2.1 BELANGRIJKE BEGRIPPEN Een boekhouding geeft inzicht in de financiële stand van zaken van een onderneming. Het is allereerst de ondernemer die daar belang bij heeft. Een actuele boekhouding is dus belangrijk om een onderneming goed te kunnen besturen. Journaalpost Elke wijziging in de financiële stand van zaken wordt in de boekhouding ingevoerd door een journaalpost (=boeking). Elke journaalpost bestaat uit twee of meer journaal- of boekingsregels: één of meer bijboekingen en één of meer afboekingen. Het saldo van die bij- en afboekingen van een journaalpost is altijd nul. Anders gezegd: elke journaalpost moet in evenwicht zijn. Zie ook de voorbeeldboekingen op bladzijde 63 en volgende. Grootboek Elke boekingsregel bevat een grootboekrekening waarop een bedrag wordt geboekt. Het geheel van de grootboekrekeningen in een King-administratie wordt het rekeningschema genoemd. De ingevoerde boekingsregels kunt u opvragen en afdrukken per grootboekrekening (dat zijn de grootboekmutaties). In King heeft elke debiteur en crediteur een eigen grootboekrekening. Dagboek Een journaalpost wordt ingevoerd in een dagboek. Wijziging van uw banksaldo voert u in in het dagboek Bank, een factuur die u verstuurt aan uw klant in het dagboek Verkopen, enz. Dus voordat u in King een boeking invoert, moet u een dagboek selecteren. De ingevoerde boekingen kunt u opvragen en afdrukken per dagboek (de dagboekmutaties). Boekingsgang Een reeks boekingen heet in King een boekingsgang. Een voorlopige boekingsgang kan nog gewijzigd of verwijderd worden, een definitieve boekingsgang niet meer. Balans Op basis van de ingevoerde journaalposten wordt de balans opgesteld. Dat verband is goed inzichtelijk te maken met het King-programma Info balans Werken met King Bladzijde 9

10 Quadrant Automatisering BV (zie bladzijde 74). Behalve een normale balans kent King ook een variabele balans. De normale balans is in volgorde van het grootboekrekeningnummer. De variabele balans is in een zelf in te stellen volgorde (zie bladzijde 70). Meer weten over boekhouden? Via > Support > Cursussen > Cursusaanbod kunt u u inschrijven voor onze cursus Boekhouden voor Kinggebruikers. 2.2 STARTEN VAN KING King starten Als King is geïnstalleerd, kunt u het pakket starten door te (dubbel)klikken op de King-icoon op uw bureaublad. Tijdens het opstarten ziet u: Als u King niet eerder hebt gestart, moet u direct daarna de licentiegegevens invoeren, zie hiervoor bladzijde 5. Werken met King Bladzijde 10

11 Quadrant Software BV Aanmelden als King-gebruiker Nadat King is opgestart krijgt u een ander venster op het scherm. Als u eerder met King hebt gewerkt, zijn deze gegevens in principe al ingevuld met de laatst gekozen waarden en kunt u verder gaan door op Akkoord te klikken. Gebruikt u King voor het eerst, dan voert u bij Gebruiker Gebruik in en u klikt op Akkoord. Maak vervolgens een nieuwe administratie aan zoals beschreven vanaf bladzijde 41 van deze handleiding. U doet er overigens goed aan om, voordat u een nieuwe administratie aanmaakt, de rest van dit hoofdstuk goed door te lezen. 2.3 HOOFDMENU Het hoofdmenu van King bestaat uit de volgende twee onderdelen: Titelbalk In de titelbalk worden de administratiecode en -omschrijving, de boekjaarcode en de gebruikerscode weergegeven. Met de minimaliserenknop rechts in de titelbalk worden alle King-vensters geminimaliseerd en met de sluiten-knop (of Alt+F4 terwijl het hoofdmenu actief is) worden alle King-vensters (voorzover mogelijk) gesloten. Menubalk In het King-hoofdmenu ziet u de volgende menupunten: Werken met King Bladzijde 11

12 Quadrant Automatisering BV ALGEMEEN, met onder meer: opnieuw aanmelden, administratie wijzigen/toevoegen, gebruikers, systeembeheer, King afsluiten; STAMGEGEVENS, bedrijfsgegevens, periode-indeling, rekeningschema, dagboeken, paragrafen, BTW-codes, valuta s, betalingscondities, leveringscondities, talen, plaatsnamen, opbrengstgroepen, tarieven, magazijnen, enz.; FINANCIEEL, invoeren boekingen, telebankieren, budgettering, financiële overzichten, balansen, aangifte OB, exploitatie-overzicht; DEBITEUREN, gegevens van de debiteuren, openstaande posten, aanmaningen, kredietoverschrijdingen; CREDITEUREN, gegevens van de crediteuren, openstaande posten, betalingsopdrachten; RELATIES, gegevens van de overige relaties; VERKOPEN, invoeren orders, openstaande orders, afdrukken orderbevestiging, verzamellijst, factureren, leveren, contributie-orders, backorders, omzetgegevens; ARTIKELEN, artikelen, bestellingen, magazijnontvangsten, voorraadoverzichten, prijsafspraken, wijzigen prijzen, reserveringen; VOORRAAD, bestellingen, magazijnontvangsten, voorraadcorrecties, voorraadmutaties, reserveringen, voorraadoverzichten; DIVERSEN, afsluiten boekjaar, afdrukformaten, importeren, exporteren, instellen werkbalken; VENSTERS, geeft een overzicht van alle King-vensters die op dit moment openstaan; HELP, helpsysteem, helpdesk van Quadrant, informatie over King. De hoofdmenupunten STAMGEGEVENS, FINANCIEEL, DEBITEUREN, CREDITEUREN, RELATIES, VERKOPEN, ARTIKELEN, VOORRAAD en DIVERSEN zijn alleen zichtbaar als een administratie is geselecteerd. Aanpassen hoofdmenu Het King-menu is eenvoudig aan te passen. En als de aanpassingen u niet bevallen, kunt u het standaardmenu altijd weer terugzetten. Klik met de rechtermuisknop ergens in de menubalk en kies voor AAN- PASSEN...; programma Aanpassen King-hoofdmenu wordt dan geopend; Werken met King Bladzijde 12

13 Quadrant Software BV U kunt nu menupunten toevoegen door eerst het programma op te zoeken in de tabkaart Opdrachten in programma Aanpassen King-hoofdmenu. De beschikbare King-programma s staan in een zgn. boomstructuur, die overeenkomt met het standaardmenu van King. Menu s met het vakje hebben een vertakking, die u kunt weergeven door op dat vakje te klikken: versleep het menupunt vanuit Aanpassen Kinghoofdmenu naar de gewenste plaats in het hoofdmenu. Menu s klappen vanzelf open zodra de muis-cursor er boven staat: U kunt menupunten verplaatsen door ze te verslepen van het ene menu naar het andere. Menu s klappen vanzelf open zodra de muis-cursor er boven staat; Het verwijderen van menupunten is mogelijk door ze te verslepen naar een plaats buiten het King-menu; De omschrijving van een menupunt kan worden gewijzigd door met de rechtermuisknop op het menupunt te klikken. De letter na het teken & wordt de sneltoets van het menupunt. Werken met King Bladzijde 13

14 Quadrant Automatisering BV Het aangepaste hoofdmenu wordt opgeslagen per gebruiker en per administratie. U kunt een menu-indeling overnemen van een andere King-gebruiker en van een andere King-administratie, zie hiervoor de tabkaart Overnemen van programma Aanpassen King-hoofdmenu en de bijbehorende helptekst. Om weer met King te kunnen werken sluit u programma Aanpassen King-hoofdmenu af met de knop Sluiten. U kunt het standaardmenu altijd terugzetten door met de rechtermuisknop ergens in het hoofdmenu te klikken en dan te kiezen voor TOON STANDAARDMENU. Het ingestelde gebruikersmenu blijft bewaard; u kunt dat weer oproepen door op het hoofdmenu te klikken en te kiezen voor TOON GEBRUIKERMENU. Instellen werkbalken U kunt zelf werkbalken toevoegen en wijzigen. Ook deze werkbalken worden per gebruiker en per administratie opgeslagen en kunnen van een andere gebruiker en administratie worden overgenomen. Een werkbalk voegt u als volgt toe: Klik met de rechtermuisknop ergens in het King-hoofdmenu en kies voor AANPASSEN... Programma Aanpassen King-hoofdmenu wordt geopend; Klik in dat programma op de tab Werkbalken; Klik op de knop Toevoegen. Het venster Werkbalk toevoegen verschijnt; Vul daarin de naam in van de werkbalk en sluit af met Akkoord; U krijgt een melding die u kunt afsluiten met Akkoord; De werkbalk ziet er nu zo uit:. Om knoppen op de werkbalk te plaatsen, selecteert u de tabkaart Opdrachten; Zoek in deze tabkaart het programma op dat u in de werkbalk wilt plaatsen. De beschikbare King-programma s staan in een zgn. boomstructuur, die overeenkomt met het standaardmenu van King. Menu s met het vakje hebben een vertakking, die u kunt weergeven door op dat vakje te klikken; Versleep het menupunt naar de gewenste plaats op de werkbalk; De weergave van het menupunt op de werkbalk kunt u instellen door met de rechtermuisknop op dat menupunt te klikken. U kunt dan onder andere de omschrijving wijzigen. De letter na het teken & wordt de sneltoets van het menupunt. Werken met King Bladzijde 14

15 Quadrant Software BV 2.4 VENSTERS Algemeen Via hoofdmenu VENSTERS krijgt u een overzicht van alle King-vensters die op dat moment openstaan. Venstermenu In bijna alle vensters komen de volgende standaardmenupunten voor: ALGEMEEN: vastpinnen van het venster, terugzetten van het oorspronkelijke formaat, King-hoofdmenu (F11), venster sluiten (Alt+F4). Een venster kan ook worden afgesloten met de sluitenknop rechts op de titelbalk; MUTEREN: selecteren (alleen bij zoekvensters), wijzigen van de sorteervolgorde, toevoegen, wijzigen en verwijderen, knippen, kopiëren en plakken, gegevens actualiseren (F5); AFDRUKKEN: gegevens afdrukken; HELP: helpinformatie over het actieve venster (F1), informatie over King. Vastpinnen Als u bepaalde gegevens op scherm wilt vasthouden, bijvoorbeeld om de gegevens van twee grootboekrekeningen met elkaar te vergelijken, dan kunt u het eerste venster op het scherm vastpinnen, zodat de tweede grootboekrekening in een apart venster geopend wordt. Een vastgepind venster kan wel worden geminimaliseerd. Ook is het mogelijk om meer vensters vast te pinnen. Een venster kan worden vastgepind door in venstermenu ALGEMEEN te kiezen voor VASTPINNEN. Soorten vensters In King worden vier soorten vensters gebruikt: Zoekvensters, om gegevens in op te zoeken (bladzijde 16); Mutatievensters, om gegevens te wijzigen (bladzijde 21); Dialoogvensters, voor meldingen (bladzijde 24); Afdrukvensters, om aan te geven wat u wilt afdrukken (bladzijde 25). Werken met King Bladzijde 15

16 Quadrant Automatisering BV Zoekvensters Met een zoekvenster kunt u een bepaald gegeven gemakkelijk opzoeken en selecteren. Het zoekvenster geeft een overzicht van een groep gegevens (dagboeken of grootboekrekeningen bijvoorbeeld), maar u kunt in het zoekvenster geen gegevens wijzigen (wel verwijderen). Weergave U kunt met de muis kolommen verslepen door met de muisaanwijzer op de kolomtitel te klikken en vervolgens de muis terwijl u de muisknop ingedrukt houdt naar de gewenste plaats te slepen en ten slotte de muisknop los te laten: Ook kunt u kolommen breder of smaller maken door de muisaanwijzer tussen twee kolomtitels te plaatsen, totdat de muisaanwijzer van vorm verandert. U kunt nu de muisknop indrukken en de kolom breder of smaller maken. De overige kolommen schuiven gewoon door: In eerste instantie zijn de gegevens gesorteerd op de eerste kolom: Werken met King Bladzijde 16

17 Quadrant Software BV Door op de titel van een andere kolom te klikken, kunt u de sortering wijzigen. Door nogmaals op diezelfde kolomtitel te klikken, worden de gegevens in omgekeerde volgorde weergegeven: Het aantal regels wordt rechts onder op het venster weergegeven. Zoeken Via het invoerveld onderaan het venster kunt u zoeken op de actieve kolom: Via de invoerrubriek onderaan het venster kunt u ook zoeken door invoer van cijfers of letters. Naarmate u meer karakters invoert, wordt het zoeken nauwkeuriger. De invoerrubriek sluit aan op de actieve kolom, dus als het zoekvenster op dagboekcode is gesorteerd kunt u daarin een dagboekcode invoeren, als het zoekvenster op naam is gesorteerd kunt u daarin een dagboeknaam invoeren, enz. Met Filters kunt u bepaalde gegevens uit het zoekvenster houden, zodat u gerichter kunt zoeken. U activeert de juiste kolom, voert eventueel één of meer karakters in in het invoerveld en maakt uw keuze in het menu FILTERS: TOON FILTERPANEEL (Shift+F2), klik hierop om links op het venster een apart paneel te openen met de door u gemaakte filters. U hebt hier de volgende mogelijkheden: in het invoerveld Filter kunt u een filterinstelling invoeren. Kies 000 om het laatste door u gebruikte filter te selecteren. Via de knop Instellingen in het filterpaneel kunt u een filterinstelling opslaan: kies voor OPSLAAN (Ctrl+O) om de huidige instelling te wijzigen, of voor OPSLAAN NIEUW (Ctrl+N) om een nieuwe instelling toe te voegen. Het laatst gebruikte filter wordt per gebruiker opgeslagen onder volgnummer 000; Werken met King Bladzijde 17

18 Quadrant Automatisering BV U kunt een filter tijdelijk uitschakelen door het selectievakje leeg te maken. Klik op het Sluiten-kruisje voor het filter om dat filter uit het zoekvenster te verwijderen; TOEVOEGEN BEVAT -FILTER (F3), klik hierop om alleen die regels weer te geven, waar de ingevoerde tekst voorkomt in de actieve kolom. Is er geen tekst ingevoerd in het invoerveld, dan wordt gefilterd op de tekst van de geselecteerde regel. Voorbeeld: u klikt in zoekvenster grootboekrekeningen op de kolom Naam. U voert in het invoerveld de tekst Kosten in. Ten slotte kiest u voor TOEVOEGEN BEVAT -FILTER. Alle rekeningen met de tekst Kosten in de rekeningnaam worden weergegeven (dus ook rekeningen met de naam Afschrijvingskosten ): Bij een numeriek veld werkt dit filter als het IS GELIJK AAN-filter; TOEVOEGEN BEVAT NIET -FILTER, klik hierop om alleen die regels weer te geven, waar de ingevoerde tekst NIET voorkomt in de actieve kolom. Is er geen tekst ingevoerd in het invoerveld, dan wordt gefilterd op de tekst van de geselecteerde regel. Voorbeeld: u klikt in zoekvenster grootboekrekeningen op de kolom Naam. U voert in het invoerveld de tekst Kosten in. Ten slotte kiest u voor TOEVOEGEN BEVAT NIET -FILTER. Werken met King Bladzijde 18

19 Quadrant Software BV Alle rekeningen worden weergegeven, behalve de rekeningen met de tekst Kosten in de rekeningnaam (dus ook rekeningen met de naam Afschrijvingskosten worden niet weergegeven); TOEVOEGEN VANAF -FILTER (Shift+F3), dezelfde werking als TOEVOEGEN BEVAT -FILTER, alleen worden alle regels met een hogere waarde ook getoond. Dus als Rekeningnummer de actieve kolom is en rekening 4010 geselecteerd, en u kiest voor TOEVOEGEN VANAF -FILTER, dan worden alle rekeningen vanaf 4010 in het zoekvenster weergegeven, maar de rekeningen met een lager nummer worden niet meer in het venster weergegeven; TOEVOEGEN T/M -FILTER (Ctrl+F3), dezelfde werking als TOEVOEGEN BEVAT -FILTER, alleen worden alle regels met een lagere waarde ook getoond. Dus als Rekeningnummer de actieve kolom is en rekening 4010 geselecteerd, en u kiest voor TOEVOEGEN T/M -FILTER, dan worden alle rekeningen t/m 4010 in het zoekvenster weergegeven, maar de rekeningen met een hoger nummer worden niet meer in het venster weergegeven; TOEVOEGEN IS GELIJK AAN -FILTER (Shift+Ctrl+F3), klik hierop om alleen die regels weer te geven, waarvan de tekst in de actieve kolom identiek is aan de ingevoerde tekst (of de geselecteerde regel). Voorbeeld: u klikt in zoekvenster grootboekrekeningen op de kolom Naam. U voert in het invoerveld de tekst Kosten in. Ten slotte kiest u voor TOEVOEGEN IS GELIJK AAN -FILTER. Alleen de rekeningen met Kosten als rekeningnaam worden weergegeven (dus níet de rekeningen met de naam Afschrijvingskosten ). Vergelijk hiermee de keuze TOEVOEGEN BEVAT - FILTER; TOEVOEGEN IS ONGELIJK AAN -FILTER (Shift+Ctrl+Alt+F3), klik hierop om alleen die regels weer te geven, waarvan de tekst in de actieve kolom afwijkt van de ingevoerde tekst (of de geselecteerde regel). Voorbeeld: u klikt in zoekvenster grootboekrekeningen op de kolom Valuta. U klikt op een rekening met de valuta Eur (de basisvaluta). Ten slotte kiest u voor TOEVOEGEN IS ONGELIJK AAN -FILTER. Alleen de rekeningen met een buitenlandse valuta worden weergegeven; VERWIJDER LAATSTE FILTER (F4), met deze keuze wordt het laatst toegevoegde filter verwijderd. U kunt een filter ook verwijderen via het filterpaneel. Filter 000 kan niet worden verwijderd; VERWIJDER ALLE FILTERS (Shift+F4), alle filters van dit zoekvenster worden verwijderd; Werken met King Bladzijde 19

20 Quadrant Automatisering BV TOON GEFILTERDE KOLOMMEN IN KLEUR, de gefilterde kolom wordt in een afwijkende kleur weergegeven, zodat u snel kunt zien welke kolommen gefilterd zijn. Bladeren Wanneer u in een zoekvenster bladert (met de muis of met de sneltoetsen, zie bladzijde 20), loopt het bijbehorende mutatievenster mee (als het mutatievenster is geopend en niet is vastgepind, zie bladzijde 15). Standaardknoppen In bijna alle zoekvensters vindt u de volgende knoppen (met het zoekvenster met de grootboekrekeningen als voorbeeld): Selecteren; als u dit zoekvenster vanuit een ander venster oproept, bijvoorbeeld een venster waar u een rekening moet invoeren, dan kunt u in het zoekvenster een rekening aanwijzen en dat met Selecteren naar het aanroepende venster kopiëren. Het zoekvenster wordt hiermee ook automatisch gesloten; Wijzigen; het mutatievenster wordt geopend en u kunt de grootboekrekening waar de cursorbalk op staat, wijzigen; Toevoegen; het mutatievenster wordt geopend en u kunt een grootboekrekening toevoegen; Verwijderen; de grootboekrekening waar de cursorbalk op staat, wordt verwijderd (als dat is toegestaan); Sluiten; het zoekvenster wordt gesloten. Als u dit zoekvenster vanuit een ander venster had opgeroepen wordt er niets naar het aanroepende venster overgenomen. Toetsenbord In het zoekvenster kunt u van de volgende toetsen en toetscombinaties gebruik maken: Sneltoets Betekenis Delete dezelfde betekenis als de knop Verwijderen End naar de laatste kolom van de huidige record Ctrl+End naar het einde van het bestand (laatste record) Enter geselecteerde knop indrukken (meestal Selecteren of Wijzigen) Escape huidige venster afsluiten F1 helpinformatie over het actieve venster Alt+F4 huidige venster afsluiten F5 gegevens actualiseren Shift+F10 menu onder de rechtermuisknop (muismenu) weergeven F11 King-hoofdmenu weergeven Werken met King Bladzijde 20

21 Quadrant Software BV Sneltoets Home Ctrl+Home Insert Ctrl+P Shift+Ctrl+P PgDn PgUp Pijl omhoog Pijl omlaag Betekenis naar de eerste kolom van de huidige record naar het begin van het bestand (eerste record) dezelfde betekenis als de knop Toevoegen naar Afdrukken-venster om geselecteerde gegevens af te drukken naar Afdrukken-venster een bladzijde omlaag een bladzijde omhoog een regel omhoog een regel omlaag Mutatievensters In het mutatievenster kunt u de gegevens van één bepaalde taalcode, grootboekrekening, betalingsconditie, relatie, enz., invoeren of wijzigen. Welke invoervelden u in dat venster aantreft, is uiteraard afhankelijk van het gegeven dat u muteert: het mutatievenster van een artikel ziet er anders uit dan dat van een taalcode. Maar de meeste knoppen zijn voor alle mutatievensters gelijk. Deze zullen we toelichten en hierbij het grootboekrekeningmutatiescherm als voorbeeld nemen. Bladeren U kunt vanuit een mutatievenster het vorige of het volgende gegeven (in ons voorbeeld dus de vorige of de volgende grootboekrekening) op het scherm krijgen. U kunt hiervoor deze knoppen (of de sneltoetsen Ctrl+F5 t/m Ctrl+F8, zie bladzijde 23) gebruiken: Van links naar rechts betekenen deze knoppen: ga naar de eerste, ga naar de vorige, ga naar de volgende, en ga naar de laatste. Wijzigingen worden bij het bladeren automatisch opgeslagen! Wanneer u in een mutatievenster bladert, loopt het bijbehorende zoekvenster automatisch mee. Zoeken Direct onder de vier bladerknoppen, vindt u de knop Zoeken waarmee u naar het zoekvenster met (in ons voorbeeld) de grootboekrekeningen gaat. Werken met King Bladzijde 21

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie