ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!"

Transcriptie

1 ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse Alles draait om vertrouwen Waardering en verantwoord ondernemen Grensoverschrijdend talent Tips uit het veld Vragen naar aanleiding van deze publicatie? of Redactioneel In de publicatie van YER en Intelligence Group in januari van dit jaar Paradoxale ontwikkelingen in een krappe arbeidsmarkt, is uitvoerig stilgestaan bij de complexiteit van de moderne arbeidsmarkt. Die arbeidsmarkt is niet transparant, reageert anders op economisch herstel dan voorheen en kenmerkt zich door sterk wijzigende arbeidsmarktverhoudingen. Bij deze constateringen alleen konden wij het toen natuurlijk niet laten. In de YER Executive Round Tables hebben wij samen met onze opdracht gevers uitvoerig stilgestaan bij mogelijke oplossings richtingen voor deze problematiek. Omdat krapte de komende jaren zich als een echte sluipmoordenaar zal manifesteren, was het meest gehoorde advies dat organisaties echt werk moeten maken van een Strategische Personeels Planning (SPP). Maak inzichtelijk hoe instroom, doorstroom en uitstroom zich onder verschillende (economische) scenario s zullen ontwikkelen. Zet dit af tegen het aanbod in de arbeidsmarkt, kwalitatief en kwantitatief, vast en flex. Doelgroepkennis is daarvoor essentieel en denk in structurele en praktische oplossingen. Laat je niet meeslepen door hypes en trends in recruitmentland. 07/2011 T-SPLITSING IN DE WERVING PASSIEVE KANDIDATEN ZETTEN DE TOON In januari 2011 publiceerden YER en Intelligence Group Paradoxale ontwikkelingen in een krappe arbeidsmarkt. Ruim een half jaar later laten wij Geert-Jan Waasdorp nogmaals aan het woord. Hoewel het nog niet zo spannend is op de arbeidsmarkt, althans niet zo hectisch als in 2007/2008, gaan de ontwikkelingen snel. De schaarste die Geert-Jan voorspelt is een sluipmoordenaar. Van de ene op de andere dag lijkt het alsof de mensen op zijn en komen er geen reacties meer op wervingsinspanningen. De beroepsbevolking is in het laatste kwartaal van 2010 voor de eerste keer daadwerkelijk gekrompen met 0,4%. Het startpunt van een steeds kleiner wordende beroepsbevolking de komende jaren. Wanneer dit wordt gecombineerd met het steeds minder aantal uren dat men werkt en wil werken, zal de schaarste snel groter worden. Ondanks, of desondanks, een substantieel aantal inactieven (werkloos, wajong, wia) in Nederland, bedraagt het te verwachten tekort in 2015 een half miljoen werknemers. De mensen zijn er in absolute zin nog wel maar sluiten qua kennis, ervaring en arbeidsvoorwaardenpakket niet meer aan op het aanbod. MOEILIJK VINDBAAR Kandidaten worden steeds vaker direct door werkgevers benaderd. Daar komt, lijkt het, geen advertentie meer aan te pas. Het gebruik van LinkedIn, Google, referral recruitment, CV-databanken en eigen werken bij recruitmentsites maken dit mogelijk. Daarbij is er een andere opmerkelijke en zeer fundamentele ontwikkeling gaande. Kandidaten gebruiken steeds minder oriëntatiebronnen om een baan te zoeken. Enerzijds zien zij door het grote aanbod aan vacaturesites en vacatures het bos niet meer en anderzijds is het zoeken van een baan op internet gewoonweg te moeilijk. Tegenwoordig vind je eerder de best geoptimaliseerde baan in plaats van de juiste baan. Het aantal vacaturesites en unieke webpagina s met vacatures neemt echter alleen nog maar toe, met als gevolg een toenemend gebrek aan transparantie. Deze twee ontwikkelingen maakt dat kandidaten steeds minder moeite doen om actief een nieuwe baan te zoeken. Toenemende activiteit van werkgevers op de arbeidsmarkt zal paradoxaal genoeg tot structureel minder actieve en meer passieve kandidaten op de arbeidsmarkt leiden. En de conversie van de vacature vinden naar daadwerkelijk solliciteren onder actieve baanzoekers is al niet groot. Ter illustratie: gemiddeld reageert slechts 1 op de 50 personen als zij een vacature op de recruitmentsite van een organisatie lezen (uitgezonderd gemak kelijke vacatures). Zonder enige twijfel zijn latent zoekende kandidaten oververtegenwoordigd in de doelgroepen die werkgevers willen benaderen. Daar zit het grootste wervingspotentieel en dus ook de grootste uitdaging. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! Hoe YER succesvol eigen medewerkers werft LASTIG TE BEWEGEN Tegelijkertijd zal iedere recruitmentprofessional momen teel in meer of mindere mate bevestigen dat kandidaten steeds minder gemakkelijk in beweging zijn te krijgen. Als je de juiste kandidaten al weet te vinden en te benaderen dan is het vervolgens heel lastig om hen te verleiden om een overstap te maken. De belangrijkste redenen waarom werknemers kiezen voor een bepaalde werk gever zijn de afge lopen jaren overigens niet veel veranderd. Salaris en werksfeer blijven de belangrijkste pullfactoren. Een vast contract en inhoud van het werk volgen kort daarop. Ongetwijfeld speelt de onzekere economische situatie, gecom bi neerd met de lastige huizen markt, momen teel een grote rol in de afweging van kandi daten. Kandidaten worden gewoon weg steeds kritischer bij het accepteren van een volgende stap in hun carrière. Ze hebben ook voldoende keuze en absoluut geen haast. DOOR GEERT-JAN WAASDORP Vermeldenswaardig in deze context is dat kandidaten steeds minder bereid zijn om te verhuizen voor hun werk. Op de vraag of mensen bereid zijn te verhuizen voor hun werk gaf 53 procent vijf jaar geleden een ontkennend antwoord; in 2010 was dat opgelopen tot 66 procent. Door de op slot zittende huizenmarkt en drukte op de weg is men steeds minder bereid te verhuizen en/of te reizen voor een nieuwe baan. Gezien de geringe bereidheid om te verhuizen is het geen verrassing dat bereikbaarheid een steeds belangrijker pullfactor wordt. Negatief geformuleerd gaat het hier om een zeer concrete reden voor kandidaten om af te haken. Zie vervolg op pagina 2 >>> Iedere recruitmentoplossing kost tijd, geld en aandacht. Of je het nu zelf doet of uitbesteedt aan een recruitmentbureau. Omdat de kandidaten van tegenwoordig wel tot 8 keer van baan veranderen in hun carrière is een veel gestelde vraag of deze investeringen wel opwegen tegen de steeds kortere verblijfsduur van kandidaten in een organisatie. Maar hoe belangrijk is het dat je talent weet te behouden voor een organisatie? Recentelijk spraken wij met Peter Nederlof, CEO van Keijser Capital in Amsterdam. Via YER trekt hij momenteel een beperkt aantal jonge talenten aan. Geen ingewikkelde procedures maar in een paar zeer persoonlijke gesprekken met deze CEO worden de beste kandidaten geselecteerd. Hire the attitude, learn the skills is hier het devies. Dat deze talenten op enig moment zijn organisatie weer zullen verlaten is geen issue bij aanname. Talent is pas talent als iemand iets heeft dat een ander nodig heeft. Dat is, in de tijd, per definitie relatief en soms ook plaatsgebonden. Hij redeneert dan ook langs lijnen van talentmomenten. De beslissing om actief te gaan werven werd in de tweede helft van 2010 genomen. Menno van der Lely is HR- en Recruitmentmanager bij YER. Vanaf het moment dat wij besloten om te gaan werven ben ik hier volledig voor vrij gemaakt. Dat was een eerste belangrijke stap in deze uitdaging. Zonder tijd, geld en focus is succesvol werven in de huidige markt uitgesloten. Onze werving hebben wij vervolgens zowel in print als online, integraal, consequent vormgegeven. Deze campagne werd ondersteund door een professionele film op onze Kjell Sipkema Gestart in april 2011 Dieuwertje Koolhaas Gestart in november 2010 site waar kandidaten een goede indruk konden krijgen van onze organisatie en de mensen die er werken. Echte mensen en echte verhalen, heel authentiek. We hebben daar heel veel reacties op gekregen. Vanzelfsprekend hebben wij ook onze eigen consultants betrokken bij de werving. Zowel door hen te ondersteunen in het gebruik van hun (social) netwerken bij het verspreiden van onze wervingscampagne, alsook via de link naar de wervingsfilm. Tot slot hebben wij een collega-loterij georganiseerd waarbij onze mede werkers voor Jurriaan Meischke Gestart in april 2011 Linda Wierda Gestart in april 2011 iedere gekwalificeerde kandidaat die zij aanleverden een lot konden verdienen. Diegene met het winnende lot mocht een weekeinde geheel verzorgd naar Barcelona samen met 5 collega s naar keuze die ook een lot hadden verdiend. De combinatie van dit spelelement en een mooie prijs leverde meer dan 80 kandidaatgesprekken op. Inmiddels is er een nieuwe versie van onze wervingsfilm online. Aan het woord zijn de mensen die recentelijk bij YER in dienst zijn getreden. The story continues! Rutger de Waard Gestart in november 2010 Menno van der Lely HR Manager YER Wij wensen u veel succes bij de invulling van deze talentmomenten en hopen dat u met de inhoud van deze Vizier uw voordeel kunt doen. Wil je weten hoe de nieuwe YER consultants de eerste maanden bij YER hebben ervaren? Bekijk dan onze nieuwe film op 1

2 <<< Vervolg van pagina 1 T-splitsnig in de werving HAKEN AF Intelligence Group vraagt de beroepsbevolking elk jaar onder andere naar zogenaamde afhaak factoren. Dit zijn redenen om in een sollicitatieprocedure af te zien van een baan of om een baan of werkgevers überhaupt niet in overweging te nemen. In 2010 was een lange reistijd de absolute nummer één afhaakfactor. Op een goede tweede plaats kwam een minder dan marktconform salaris, gevolgd door een slechte eerste indruk, een slecht imago en onregelmatige werktijden. Werkgevers moeten zich goed realiseren waarom zij gekozen worden (pullfactoren) en waardoor kandidaten vervolgens afhaken in hun keuzeproces. Maar ook de pushfactoren, het letterlijk naar buiten duwen van kandidaten, zijn een punt van aandacht. Het gebrek aan stimulerend management en het ontbreken van leiderschap, maakt dat die moeilijk gevonden kandidaat te snel een regretted loss wordt. Aantrekkelijkheid als werkgever is tegenwoordig een complexiteit aan pull-, afhaak- en pushfactoren, met inbegrip van mobiliteit, flexibiliteit, bereikbaarheid, leiderschap en natuurlijk salaris! PARADOXALE ONTWIKKELINGEN OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT BENEFITS VERSUS BRANDING Concurreren werkgevers voornamelijk op employer benefits binnen een steeds kleiner wordende doelgroep kandidaten die wil blijven reizen, verhuist voor een baan, inzet op de eigen ambitie en wil doorgroeien in combinatie met salarisontwikkeling? Chargerend: de steeds kleinere doelgroep waar werk minimaal of belangrijker is dan privé? Of kijk je als werkgever verder en zet je in op het concurreren op basis van employer branding door het benadrukken van bijvoorbeeld het maatschappelijke karakter van de organisatie, persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor medewerkerstevredenheid, leiderschap en ook de zachtere aspecten van arbeid? Het is interessant om (de ontwikkeling van) arbeidsmarktactiviteit en keuzemotieven schematisch tegenover elkaar te zetten. Dat ziet er dan als volgt uit: A. Is actief op zoek naar een baan en gaat voor de baan waar de beste voorwaarden gelden of gaat voor de baan waarmee ze een carrièrestap maken. B. Is actief op zoek naar een baan waarin meer nadruk ligt op zachte arbeidsvoorwaarden, past in hun leven, identificatie bedrijfscultuur. C. Is passief in het zoeken naar een baan, maar is te werven met bijvoorbeeld een baan dicht bij huis of met beperkte reistijd. D. Is passief in het zoeken naar een baan, maar is wel in beweging te krijgen met bijvoorbeeld een auto of een flinke bonusregeling. Door op deze manier naar potentiële doelgroepen te kijken ontstaat een duidelijker beeld van hoe je de propositie, benefits en branding, specifiek kan afstemmen op de diverse doelgroepen actieve en passieve kandidaten en waar de nadruk op dient te liggen. De doelgroep die je wilt aanspreken is hierin leidend. Vervolgens werkt dit ook door in de arbeidsmarktbenadering van een organisatie voor wat betreft het gebruik van directe kanalen, social media en online- of printcampagnes om de arbeidsmarktpropositie kracht bij te zetten en de doelgroepen daadwerkelijk te bereiken. T-SPLITSING Een werkgever zal een keuze moeten maken: concurreren op identiteit/zachtere arbeidsvoorwaarden (branding) of juist op de harde aspecten (benefits). Deze keuze zal grotendeels afhankelijk zijn van enerzijds wat de organisatie daadwerkelijk waar kan maken en anderzijds van de te werven doelgroep. Hoe scherper de propositie, hoe groter de kans op wervingssucces. Slechts enkele werkgevers kunnen zich beide koersen of een combinatie veroorloven. Een imago op het gebied van flinke benefits is bijvoorbeeld niet altijd te rijmen met een imago van maatschappelijke betrokkenheid. Bovendien kennen beide paden een kostenplaatje dat, wanneer je het combineert in één propositie, snel kan oplopen. Hoe breng je werknemers in beweging? Met een goed verhaal en goed werkgeverschap óf met de juiste voorwaarden? Mogelijk komen werkgevers hier op een T-splitsing voor wat betreft arbeidsmarkt positionering. Zo zwart-wit is het hopelijk niet. Misschien zijn benefits en branding niet altijd uiteinden op hetzelfde continuüm. Maar langs deze lijnen moet je wel durven denken om het als organisatie helder te krijgen en met de juiste propositie de juiste doelgroepen aan te spreken. Geert-Jan Waasdorp is de oprichter en directeur van Intelligence Group. Intelligence Group doet onderzoek en geeft advies op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, doelgroepkennis en recruitmentvraagstukken. IK BEN TOCH NIET GEK? Bij veel mensen leeft het gevoel dat het allemaal niet meer klopt op de arbeidsmarkt. De Nederlandse arbeidsmarkt kent dan ook een ongekende eigen dynamiek. Een eigen dynamiek met veel ogenschijnlijke tegenstrijdigheden. Steeds meer ouderen om voor te zorgen. Steeds minder werkenden om dat op te brengen.te weinig jongeren met de juiste opleiding om de uitstroom van de babyboomgeneratie op te vangen. Er is een zeer groot tekort aan gekwalificeerde werknemers terwijl twaalf procent van de Nederlandse beroepsbevolking eind 2009 een bijstands-, werkloosheidsof arbeidsongeschiktheidsuitkering had (1,4 miljoen mensen, CBS 2010). Zowel in kwantiteit als in kwaliteit zijn er dus grote fricties, waardoor werkgevers genoodzaakt zijn om werk te verplaatsen naar het buitenland en/of buitenlandse werknemers aan te trekken. Men moet werken tot zijn 67ste en toch voelt men zich al op zijn 50ste afgeschreven. Te volle wegen zorgen dat men met één uur reistijd nergens meer komt. De op slot zittende huizenmarkt frustreert de mobiliteit op de arbeidsmarkt verder. Er is sprake van een beperkte mobiliteit (reis- en verhuisbereidheid) én arbeidsmarktactiviteit van werknemers terwijl het aantal zzp ers groeit en de flexibiliteit toeneemt. Tussen de voorspellingen van het CBP in 2008 en 2009 en de werkelijke flink lagere werkeloosheid zit tot wel 100 procent verschil. De Nederlandse arbeidsmarkt kenmerkt zich, anders dan voorspeld, door een dalende werkloosheid, grote regionale fricties en net zoveel Oost-Europese werknemers in Nederland nu als voor de crisis. Werkgevers saneren maar werven tegelijktijd nieuwe werknemers en de economie beleeft een min of meer jobless recovery. OUDE MAATREGELEN IN EEN NIEUWE WERELD De politiek heeft haar eigen realiteit, bestaande uit bezuinigingen, reorganisaties en de integratie van instroom, doorstroom en uitstroom (IDU) activiteiten in het eigen ambtelijke apparaat. Dit Haagse perspectief wordt verder versterkt door het Centraal Plan Bureau. Dit perspectief van crisis en werkloosheid reflecteert in de Haagse visie op de huidige arbeidsmarkt. Het huidige kabinet heeft aangegeven dat (echte) hervormingen op de arbeidsmarkt in de komende vier jaar niet zullen plaatsvinden. Geen aanpassingen van het ontslagrecht en concrete maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren en de pensioenleeftijd te verhogen blijven uit. Dit terwijl de sociodemografische ontwikkelingen, het veranderend arbeidsmarktgedrag van werknemers en werkgevers en ook de economische realiteit de noodzaak tot verandering absoluut zichtbaar maken. EEN INTERESSANTE PARADOX De noodzaak tot echte veranderingen lijkt nu nog niet nodig. Werkgevers hadden tot voor kort vooral alleen een probleem om goede mensen te vinden. In de nabije toekomst wordt alleen het vinden van mensen al een enorme uitdaging. Langzaam maar zeker moeten we echter aan de gedachte gaan wennen dat zonder grote veranderingen en innovatieve oplossingen er sprake zal zijn van leegstaande OK s, patiënten die onvoldoende zorg krijgen, head hunters die opdrachten teruggeven, regio s waar mensen niet meer willen wonen, leerlingen die naar huis worden gestuurd door gebrek aan leraren, een maand wachten op een loodgieter, het sluiten van een fabriek en faillissement van bedrijven door een gebrek aan personeel. Langzaam maar zeker zullen we moeten wennen aan de gedachte dat voor echt economisch herstel de beschikbaarheid van kennis en capaciteit meer dan ooit een kritische succesfactor is. En dan moet de echte krapte nog aanbreken. DE ECHTE PARADOX De echte paradox ligt in het feit dat we dagelijks geconfronteerd worden met deze realiteit, maar dat er nog geen alarmbellen afgaan. De noodzaak tot veran deren wordt onderkend, de urgentie echter onderschat. Zowel bij ondernemingen en organisaties, de politiek als bij de werknemers zelf. There s an elephant in the room! YER heeft samen met Intelligence Group de belangrijkste ontwikkelingen in kaart gebracht die de komende 4 jaar ( ) een grote impact zullen hebben op het optimaal functioneren van de arbeidsmarkt (www.yer.nl). Algemene ontwikkelingen met de daar onderliggende ontwikkelingen op werk nemersen werkgeversniveau en de plek waar zij elkaar ontmoeten: de arbeidsmarkt. 2

3 EXTERNE PROFESSIONALS OOK STEEDS BELANGRIJKER VOOR HET UITVOEREN VAN KERNACTIVITEITEN VAST-FLEX VERHOUDINGEN ZIJN EEN BELANGRIJK ANTWOORD OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. MET MINDER MENSEN GAAN WE MEER DOEN. DAAR WAAR FLEX DE AFGELOPEN JAREN KOSTENGEDREVEN WAS, EEN FLEXIBELE SCHIL, WAAR JE BIJ LAAGCONJUNCTUUR AFSCHEID VAN NEEMT, NEEMT NU DE KENNIS GEDREVEN FLEXIBILISERING EEN STEEDS GROTERE PLAATS IN BINNEN ORGANISATIES. DE KEUZES VAN DEZE KENNISWERKERS ZELF ZIJN HIER IN TOENEMENDE MATE BEPALEND. HAN MESTERS, VEEL GECITEERD SECTOR BANKIER ZAKELIJKE DIENSTVERLENING ABN AMRO, GAAT IN OP DE ACHTERGRONDEN VAN DEZE ONTWIKKELING. DE VASTE KERN EN FLEXIBELE SCHIL, -VAN WAT EIGENLIJK?- IS DE VRAAG DIE HIJ ZICH IN DIT ARTIKEL STELT. EEN HISTORISCH WETENSCHAPPELIJK ANTWOORD MET EEN OPMERKELIJK PRAKTISCHE CONCLUSIE. DE HOUDBAARHEIDSDATUM VAN HET BEDRIJF De recessie heeft de discussie over flexibiliteit binnen bedrijven opnieuw doen opwaaien. Flexibel omgaan met personeel is een van de krachtigste instrumenten om vaste kosten variabel te maken. Bedrijven zijn daarom druk bezig met het in kaart brengen van key employees, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en het identificeren van activiteiten die projectmatig uitgevoerd kunnen worden. De vaste kern en flexibele schil, van wat eigenlijk? Behalve flexibiliteit met betrekking tot kosten is er nog een andere, wellicht belangrijkere reden, om meer gebruik te maken van een flexibele schil. Dat heeft te maken met kennis. Externe professionals zijn vaker up-to-date omdat ze op projectbasis in wisselende omgevingen werken waardoor ze in een kortere tijd meer kennis opdoen. Probleem is echter dat de huidige discussie over flexibiliteit voorbij gaat aan een ontwikkeling die de laatste jaren aan belang wint. Die ontwikkeling heeft te maken met de vraag: wat is de houdbaarheidsdatum van het bedrijf als de infrastructuur voor het organiseren van werk? DE VISNETORGANISATIE Hiërarchie is als basis voor aansturing van (grote) groepen mensen een redelijk recent fenomeen. In de tijd van vóór de industriële revolutie (voor 1800) waren kleinschalige, gespecialiseerde maatschappen de basis voor de organisatie van productie. Deze maatschappen (gilden) waren platte organisaties die in nauw contact stonden met de markt. En wat zien wij nu, aan het begin van de 21e eeuw? Het gilde is terug in een modern jasje. Moderne ontwikkelingen op het gebied van ICT hebben het mogelijk gemaakt om mensen samen te laten werken, in nauw contact met elkaar, terwijl ze niet aan tijd en plaats gebonden zijn. Professionals verenigen zich in social networks als LinkedIn en Facebook. De op hiërarchie gebaseerde organisatie zoals wij die kennen is dus niet meer de enige blauwdruk voor het organiseren van arbeid en kennis. De virtuele, horizontale organisatie is sterk in opkomst. Een organisatie die tot stand komt naar aanleiding van een klantverzoek. Een tijdelijke organisatie die zichzelf ontbindt wanneer haar taak volbracht is. Welkom bij de visnetorganisatie. De Amerikaanse filmindustrie werkt overigens al decennia als een visnet-projectorganisatie. Eerst is er een filmscript, vervolgens komt de financiering tot stand en daarna vindt de samenstelling van het team plaats (regisseur, cameramensen, catering, acteurs, etc.). De visnet-projectorganisatie valt weer op de grond als het doel bereikt is. WERKNEMERS WORDEN KLANTEN De hierboven beschreven visnetorganisatie is met name geschikt voor het verlenen van meer complexe, maatwerkachtige diensten. Het gaat om activiteiten die creatief zijn en puur gericht zijn op toekomstige waardecreatie. Deze activiteiten zijn moeilijker te omschrijven door processen, maar worden sterk door het individu en zijn track record bepaald. De werknemers gedragen zich als klanten En nu komt het. Werknemers die op basis van creativiteit of andere unieke persoonlijke vaardigheden in staat zijn tot waardecreatie zullen zelf projecten kiezen die passen bij hun voorkeuren. Zij zullen dit in toenemende mate doen als interim professional of als interim manager. Deze werknemers denken als klanten. Deze werknemers worden dus klanten van uw organisatie. Het zou een grote vergissing zijn als organisaties, door de relatieve ruimte in deze post-crisis arbeidsmarkt, denken deze medewerkers tegen de laagste prijs op marktplaatsen te kunnen blijven inkopen. Ook voor deze klanten zal steeds harder gevochten moeten worden om ze in huis te halen. U zult moeten zorgen voor een ijzersterk employerbrand. Juist voor deze categorie tijdelijke medewerkers zult u employer of choice moeten zijn. De virtuele, horizontale organisatie is sterk in opkomst DOOR HAN MESTERS VAN GLOBAL MINDSET NAAR PRAKTISCHE KANSEN DOOR DANIËLLE VAN EEUWIJK AAN HET WOORD IS DANIËLLE VAN EEUWIJK. MANAGER YER CAMPUS RECRUITMENT EN YER FOR GRADUATES. WE MOETEN EENS OPHOUDEN MET HET ZOEKEN NAAR HET SCHAAP MET 5 POTEN EN NOG WAT TE ONTWIKKELEN OVERLATEN AAN DE PERSOON IN KWESTIE. DAT IS GEEN SECOND BEST. HET SLUIT UITSTEKEND AAN BIJ DE WENSEN VAN JONGE GETALENTEERDE MENSEN ALS ZIJ DE ARBEIDSMARKT BETREDEN. Toen ik 10 jaar geleden als Junior Brandmanager Beer specialties startte werd er nog inpandig ge rookt. Gecommuni ceerd werd er per mail en fax en jaarlijks verhuisden de ordners naar een opslagruimte. Zonder mijn toenmalige werkgever daarmee tekort te willen doen, want het was een fantastische werkgever, maar het werkgeverschap verliep toen toch meer langs traditionele lijnen. Anno 2011, als Manager bij YER Campus Recruitment en YER for Graduates, werk ik nauw samen met mijn team, een sterke mix van Generatie X en Y. Geen ordner meer te vinden. Er wordt open gecommuniceerd, werk en privé lopen door elkaar, ideeën ontstaan op de vloer en leiden tot motivatie en innovatie. LinkedIn, Twitter en Facebook zijn niet meer weg te denken, net als onze Blackberry en iphone. En gerookt wordt er ook niet meer. Er is veel veranderd. Zoek een schaap met 4 poten Jongere generaties zullen ander soortige bedrijven bouwen Bij het opbouwen van mijn team valt het me op dat YER meer dan ooit als een aantrekkelijke werkgever wordt gezien. Niet alleen vanwege de bewezen winnaarsmentaliteit voor, tijdens en na de crisis. Maar vooral vanwege de opdracht die nieuwe collega s bij YER krijgen om te ondernemen. En die mogelijkheid, om business en netwerken te mogen bouwen, is een sterke propositie en zeer gewild. Die elementen spelen een belangrijke rol bij de gehele jongere generatie. Deze generatie is in de keuze van de ideale baan specifiek op zoek naar de elementen vrijheid, variatie en flexibiliteit. Dat betekent overigens niet dat men maar wat doet en wel ziet wat er gebeurt. Er is wel degelijk behoefte aan structuur en ondersteuning maar niet langs traditionele lijnen zoals wij dat gewend zijn. Waar komt deze wens naar vrijheid, variatie en flexibiliteit vandaan? Hier spelen, wat meer beschouwend, vijf krachten een grote rol: demografie, technologie, algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, globalisering en duurzaamheid. Deze krachten hebben grote gevolgen voor de mindset van medewerkers, de manier waarop zij naar organisaties kijken (o.a. MVO) en de manier waarop wij ons organiseren. In 2025 zijn naar verwachting ruim 5 miljard mensen online met elkaar verbonden. Wees eerlijk als werkgever, ben authentiek Het geeft mensen aanzienlijk meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Men zal in zekere zin voortdurend communiceren, samenwerken, relevante kennis verzamelen, delen en verbinden. Bedrijven zullen zich moeten transformeren naar deze meer global mindset. Ook de kleinere niet grensoverschrijdende organisaties zullen hier niet aan ontkomen. Het gaat steeds meer om coöperatie, openheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Door demografische ontwikkelingen ontstaat er een niet in te vullen tekort aan human capital, vooral aan talentvolle starters. Bedrijven staat een aardverschuiving te wachten. Het is de hoogste tijd voor organisaties en hun leiders om in actie te komen! De jongere generaties zullen andersoortige bedrijven bouwen, Een sollicitatieprocedure afronden binnen 7 dagen, waarom niet? Er is wel degelijk behoefte aan structuur en ondersteuning meer zoals bijvoorbeeld Google nu al is. De jonge talenten van nu zijn de consumenten, klanten en leiders van de toekomst. Talenten van nu, zijn de consumenten, klanten en leiders van de toekomst Waar liggen, na deze beschouwingen, de praktische kansen? Hoe kunnen organisaties inspelen op de wensen van deze generaties in de War for Talent? Denk buiten de gebaande paden. Inzetten op levenslange commitment van starters aan een organisatie is een illusie. Investeer in relevante netwerken, ook op universiteiten en scholen, maar reali seer je dat talent komt en gaat in een organisatie. Blijf dus aangesloten in iemands carrière, ook als deze (nog) niet voor je werkt Het zoeken naar het schaap met de vijf poten is in veel gevallen ook een illusie. Zoek een schaap met 4 poten en laat de vijfde poot invullen door de potentiële medewerker zelf Wees zichtbaar bij de doelgroep door actief stagebeleid en stel de deur open voor oriënterende events. Laat kandidaten delen in ontwikkelingen en strategie. Dat spreekt aan dan gaat het leven Naast een professionele, inhoudelijke en persoonlijke benadering tijdens de sollicitatieprocedure zelf, is ook snelheid geboden. Een sollicitatieprocedure afronden binnen 7 dagen, waarom niet? Laat gewekte verwachtingen aansluiten op de ervaringen die starters in de praktijk zullen opdoen binnen de organisatie. Ben hier eerlijk over als werkgever, wees authentiek. Dit verhoogt het commitment en heeft direct effect op het employer brand. Grote kans dat de persoonlijke ervaringen en bevindingen van deze persoon in zijn of haar netwerk (online) worden gedeeld met andere potentiële medewerkers De inhoud van de baan moet voldoende uitdagend en interessant zijn en vooral variatie bieden zonder een ouderwetse en hiërar chische manier van leiderschap en aansturing 3

4 TANJA VAN DER POLS-DE MEZA IS HR MANAGER VAN OCEANCO. ZOALS HET BEDRIJF MET HEEL VEEL LIEFDE ZORGT VOOR DE MEEST PRACHTIGE LUXE JACHTEN, ZORGT TANJA VOOR HAAR MEDEWERKERS. EEN BLOEMETJE STUREN NAAR DE VROUW VAN EEN MEDEWERKER DIE AL WEKEN OVERWERKT, KAN ECHT WONDEREN DOEN, ALDUS DE VAN OORSPRONG AFGESTUDEERDE MEESTER DOCTORANDUS RECHT & ECONOMIE. OPRECHTE INTERESSE HOUDT JE WERKNEMER TEVREDEN Oceanco is een bijzonder bedrijf. Wie zijn jullie klanten? Daar kunnen we geen uitspraak over doen. Hoeveel kost zo n jacht? Daar kunnen we ook geen uitspraak over doen. Het is duidelijk: de privacy van hun klanten staat hoog in het vaandel. Trots zijn de medewerkers van Oceanco op wat ze maken en dat mag iedereen weten. Overwerken is daarom nooit een probleem, het opnemen van vakantiedagen daarentegen, is voor sommige van hen een echte uitdaging, legt Tanja uit. Voor hun werkplaats in Alblasserdam ligt één van de reeds opgeleverde jachten. Een prachtig jacht van 85 meter lang en meerdere dekken hoog. Deze heeft de meeste oceanen wel gezien in de afgelopen twee jaar, geeft Tanja toe. Alle werknemers van Oceanco die aan dit jacht hebben meegebouwd, zijn nu nog steeds in dienst. Sommigen werken hier al meer dan 15 jaar. Het zijn dan ook echte vaklieden die gewoon hun werk willen doen op de best mogelijke manier. de medewerker. Deze persoonlijke aanpak werpt zijn vruchten af. We hebben gedurende de laatste vier jaar van niemand afscheid hoeven nemen, vertelt Tanja trots. Dat er dit jaar een enkeling voor zichzelf begonnen is, is inherent aan de arbeidsmarkt. Daar naast blijkt Het zijn vakidioten die gewoon hun werk dat het moeilijk is willen doen op de best mogelijke manier om buitenlandse mede werkers voor een lange periode aan je te binden, tenzij hun sociale leven zich ook in Nederland bevindt. Iets waaraan ook vanuit HR als extra service aandacht wordt gegeven. Voor het aantrekken van nieuwe mensen, richt Tanja zich op de (hoge) scholen. Van de twaalf nieuwe medewerkers die we dit jaar al hebben aangenomen, stromen een drietal vanuit een afstudeeropdracht en/of stage de organisatie in. PROFIEL OCEANCO: >100 medewerkers Yachts for visionary owners Gevestigd in Alblasserdam en Monaco 2011 >15 mensen aangenomen Merendeel van de werknemers is man Merendeel van de werknemers is technisch professional Ondanks dat de gemiddelde leeftijd binnen Oceanco tussen de jaar is, speelt het vraagstuk vergrijzing nu al mee in de discussie inzetbaarheid van personeel. Hoe behoud je de mensen die al zolang voor je werken? Hoe ga je de juiste mensen weer vinden wanneer ze met pensioen Een bloemetje sturen naar de vrouw van een medewerker die al weken overwerkt, kan echt wonderen doen gaan? Tanja biedt haar personeel de mogelijkheid tot bijscholing, opleiding of doorstromen naar andere afdelingen, afhankelijk van Naast opleiden is er een duidelijke bindende factor binnen Oceanco: Tanja. Wanneer haar onderbuikgevoel zegt dat ze even met je moet praten, weet ze de medewerker bij haar te krijgen. Soms zeg ik tegen een medewerker: als je even echt wilt lachen, moet je nu komen. Ik investeer graag in onze mensen. Het is een prima investering om een uur naar iemand luisteren, zodat die persoon daarna weer door kan met zijn werk. Deze persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat (persoonlijke) problemen niet hun weg vinden naar de werkvloer. Oprechte interesse in je medewerker is voor mij het allerbelangrijkste, besluit Tanja. Tanja van der Pols-de Meza HR Manager van Oceanco ALLES DRAAIT OM VERTROUWEN RICK DE VOS IS DIRECTEUR BUSINESS INTELLIGENCE BIJ UVIT EN BETROKKEN BIJ HET VERANDERINGSTRAJECT BINNEN HET BEDRIJF WAAR UNIVÉ EN VGZ DE BEKENDSTE NAMEN VAN ZIJN. HET NIEUWE WERKEN IS VOOR ONS DE MANIER OM ONDERSCHEIDEND TE ZIJN IN DE ARBEIDSMARKT. VIND DAT MAAR EENS BIJ EEN ANDERE FINANCIËLE DIENSTVERLENER, ALDUS RICK. In het centrum van Arnhem, direct bij het Centraal Station, staat op het eerste gezicht een onopvallend kantorencomplex. Binnen word je begroet door een bedrijf dat openheid en transparantie wil uitstralen en dit doorvoert in zijn inrichting. Geen ouderwetse receptie, maar een koffiebar waar de hele dag door mensen werken. We hebben ervoor gekozen om minder werkplekken in te richten dan dat er medewerkers zijn, vertelt Rick, want thuis werken is bij ons een gegeven en niet een optie. Alle medewerkers van de Arnhemse locatie hebben een laptop, een smartphone en een token om overal op kantoor of thuis te kunnen inloggen. Alles draait om vertrouwen, legt Rick uit. Het dagelijks aansturen van je mensen gaat niet Hoe, waar en wanneer je medewerker zijn werk doet, is niet meer aan jou als manager meer om de input, maar om de output. Hoe, waar en wanneer je medewerker zijn werk doet, is niet meer aan jou als manager, maar aan je medewerker. Met als gevolg dat op dinsdag en donderdag het zoeken is naar een werkplek, terwijl je hier op vrijdag een kanon kan afschieten, grinnikt Rick. Uvit is aan het veranderen. Van oorsprong waren wij een soort administratie kantoor; een bedrijf dat zich vooral bezig hield met declaraties en polissen. Nu willen wij een kenniscentrum zijn. Wij willen de klant kunnen helpen bij het verkrijgen van de beste zorg en het optimaal aansluiten van vraag en aanbod in de zorg. Een grote omslag die een ander slag mensen vereist. Het is niet voor niets dat we begonnen zijn met een nieuw leiderschapsprofiel en dit gebruiken bij het veranderproces waar we mee bezig zijn. Juist binnen dit bedrijf zoeken wij nu de ondernemers en de zelfstandige professionals en dat zie je terug in onze nieuwste generatie medewerkers. Rick: We kiezen voor de bouwers en de ondernemers en doen vooral geen concessies aan kwaliteit. Niet in de kwaliteit van onze mensen intern en niet in onze dienstverlening naar onze klanten toe. Uvit kiest daarom bewust voor een gelijk waardig partnership tussen werkgever en werk nemer. De kandidaat kiest voor ons omdat wij iets toevoegen aan zijn personal branding en Uvit vraagt daarvoor de inzet op zijn of haar specifieke vakgebied. Maar hoe lokt Uvit deze ondernemers? Deze verzekeraar voelt de concur rentie van de banken en andere verzekeraars als het gaat om het binnenhalen van talent. Uvit is een bedrijf zonder winstoogmerk en dus kunnen wij niet de bonussen en het salaris bieden, dat je bij een grote bank kan verdienen. Thuiswerken is bij ons een gegeven en niet een optie Wij moeten op een andere manier aantrekkelijk zijn voor onze nieuwe medewerkers: het nieuwe werken is daarop één van onze antwoorden, aldus Rick. PROFIEL UVIT Bekend van Univé, VGZ, Trias en IZA Een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, daar plukt u de vruchten van Onderhevig aan een veranderingstraject van uitvoeringsinstantie naar kennisorganisatie Nieuwe werken ingezet op het kantoor in Arnhem Geen eigen werkplek Ook de Raad van Bestuur heeft geen eigen kamers, maar gebruikt een vleugel waar zij rouleren van plek afhankelijk van aanwezigheid 4

5 DE KRACHT VAN KOFFIE KOFFIE. STARBUCKS COFFEE. OF HET NU MET EEN EXTRA SMAAKJE, WARM OF KOUD, GROOT OF KLEIN WORDT GESERVEERD, DE MOGELIJKHEDEN LIJKEN EINDELOOS. ZO OOK DE STROOM SOLLICITANTEN DIE ALLEMAAL BIJ DIT AMERIKAANSE BEDRIJF WILLEN WERKEN. OMDAT ZE FAN VAN STARBUCKS ZIJN, ALDUS CHRISTY HEKKEMA, INTERIM CORPORATE RECRUITER VOOR STARBUCKS, MAAR DAT IS NOG NIET DE JUISTE KWALIFICATIE VOOR EEN FUNCTIE. HOE JE (NIEUWE) PERSONEEL TE BOEIEN IN TIJDEN VAN THE WAR FOR TALENT. Starbucks heeft zijn regionale hoofdkantoor en koffiebranderij voor de EMEAmarkten (Europa, Midden-Oosten en Afrika) gevestigd in het Westelijk havengebied in Amsterdam. Hier werken in totaal rond de 200 werknemers. Het bedrijf loopt voorop in employer branding. Het merk spreekt tot de verbeelding, het product is tastbaar en de beleving van de gemiddelde sollicitant, medewerker of consument, is uitermate positief. Voor een recruiter is het een zeer sterk merk om mee te werken. Mijn uit dagingen liggen meer in het goed opzetten van een recruitmentfunctie en de professionalisering van het werving- en selectieproces. Drie dagen per jaar zetten we ons allemaal belangeloos in voor het goede doel Starbucks geniet een zeer eigen (koffie)cultuur, waarin kwaliteit boven alles gaat. Hierdoor kunnen procedures oplopen tot wel 10 interviews. Dat ben ik aan het terugbrengen, want dat is voor de Nederlandse kandidaat van nu te veel, legt Christy uit. Het is een Amerikaanse manier van werken. De kandidaat ziet in al die gesprekken bijna iedereen van de afdeling en iedereen geeft zijn of haar goedkeuring. Niemand kan later, de nieuwe medewerker of zijn collega, zeggen dat ze geen klik met elkaar hadden. De Starbucks manier van werken is ook op andere vlakken onder de 200 medewerkers in Nederland terug te vinden. Zo is er elke maandagmorgen een coffeetasting waarbij koffie uit verschillende werelddelen wordt beoordeeld via de gebruikelijke wijnprocedure van ruiken en slurpen. Een mooie gelegenheid om de banden onderling aan te halen, de loyaliteit tussen medewerker en werkgever te vergroten en informatie en ontwikkelingen te delen. Het is echt een sociale cultuur waarin individuele bijdragen aan het bedrijf worden erkend. We delen awards uit en mensen worden geprezen, jarigen worden in het zonnetje gezet en geboortes worden gevierd. We delen awards uit en mensen worden geprezen Wanneer je werkzaam bent bij Starbucks, zul je op dit soort gelegenheden auto matisch aan je interne net werk moeten werken. Naast het neerzetten van een goede performance is het ook belangrijk een groot draagvlak te hebben. De doorgroei mogelijkheden binnen Starbucks zijn heel divers. Internationaal of nationaal. Intern kijken we vooral naar capaciteiten en competenties. Medewerkers krijgen de kans om zich een geheel nieuw vakgebied eigen te maken. Dat is één van de redenen waarom medewerkers geboeid blijven door dit bedrijf. Iets wat in Nederland niet iedereen weet, is onze maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen, vervolgt Christy. We zijn volledig toegewijd aan verantwoord ondernemerschap en leggen onszelf scherpe doelstellingen op als het gaat om groen ondernemen en het ethisch inkopen van onze koffie. Daarnaast doen wij gezamenlijk vrijwilligerswerk. Drie dagen in het jaar zetten we ons allemaal belangeloos in voor het goede doel. Starbucks betaalt deze dagen als gewone werkdagen uit. Deze manier van ondernemen blijkt ook een krachtig middel om de juiste nieuwe medewerker aan te trekken. Maatschappelijk bewuste mensen, zijn de kandidaten die we graag spreken. De slimmerds, de mensen die innovatief kunnen zijn, de professionals die hun steentje aan de maatschappij willen bijdragen. Hier ligt een mooie kans om ons in Nederland te profileren. Hoe boeit Starbucks hun (nieuwe) personeel? Door waardering, interne door groei mogelijkheden en maatschappelijk verantwoord onder nemen. Vergeet natuurlijk niet het merk Starbucks en alles waar dat voor staat, dat blijft de grootste drijf veer, aldus Christy. Procedures kunnen soms oplopen tot wel 10 interviews GRENSOVERSCHRIJDEND TALENT Christy Hekkema Interim Corporate Recruiter PROFIEL STARBUCKS: Bekend van de koffie verkrijgbaar in de als huiskamer ingerichte winkels Europa is in Starbucks-land nog een relatief kleine speler naast het grote Amerika en bijvoorbeeld Azië In Nederland in totaal 200 werknemers op het regionale hoofdkantoor en in de koffiebranderij 50 procent van de medewerkers is Nederlands 29 verschillende nationaliteiten Een zeer maatschappelijk betrokken werkgever Een zeer groene en ethisch verantwoorde speler Elke maandagmorgen koffie proeven Beloning volgens het Amerikaanse model: awards and praises! JEFFREY SCHENK (34 JAAR) IS CORPORATE RECRUITER VOOR DANONE IN NEDERLAND EN WERKT VANUIT HET WORLD TRADE CENTER VAN SCHIPHOL. EEN INTERNATIONALE OMGEVING VOOR EEN INTERNATIONALE WERKGEVER DIE DE WERELD AAN JE VOETEN LEGT. DANONE IS YOUR PLAYGROUND, EN HET IS AAN JOU OM ER WAT VAN TE MAKEN, ALDUS JEFFREY. Danone is your playground, en het is aan jou om er wat van te maken The War for Talent klopt in Nederland aan de deur en dat betekent dat ook Danone zich beraadt over het vinden van het juiste talent. Danone wil nog steeds graag de werkgever voor het leven zijn, aldus Jeffrey, maar dat sluit niet meer aan bij de werknemer van nu. We kiezen voor wat we nu kunnen leren, hoe we ons (internationaal) kunnen ontwikkelen en wat de nieuwe werkgever bijdraagt aan onze personal branding. In Nederland 37 verschillende natio nali teiten werkzaam en 25 procent van de werknemers is Nederlands Jeffrey is deskundige op het gebied van The War for Talent. Voor Danone richt hij zich daarom op de wensen van de nieuwe high potential. Nu zijn de functieomschrijvingen nog redelijk standaard, uitgaande van wat wij willen zien in de kandidaat, maar we zijn bezig met onze employer branding: LinkedIn, Twitter in het Engels (nu nog alleen in het Frans, red.) en een nieuwe recruitmentsite. Juist de nieuwe generatie high potentials zoekt via de social media zijn nieuwe baan. WAT MERKT JEFFREY TIJDENS HET WERVEN EN SELECTEREN VAN THE WAR FOR TALENT? Problemen met de ver grijzing hebben wij niet met een gemiddelde leeftijd van rond de 35 jaar. Ook het file probleem lijkt me niet iets om ons zorgen over te maken. Het kan gerust voorkomen dat je in twee weken tijd maar een paar dagen hier in Nederland op het kantoor zit. Voor de rest van je tijd ga je de wereld over voor bijvoorbeeld een meeting in China. WAAR ZIT HET HEM DAN WEL IN? In Frankrijk is Danone een bedrijf dat als een God wordt vereerd. Iedereen kent het, is er trots op en doet er alles aan om er te komen werken. Danone is hier minder bekend en daarom richten wij ons vooral op het talent in alle markten en niet alleen de Nederlandse. Het liefst zou Problemen met de vergrijzing hebben wij niet met een gemiddelde leeftijd van rond de 35 jaar ik een af spiegeling van de wereldbevolking binnen Danone zien. Nu hebben wij hier op onze Nederlandse kantoren 37 verschillende nationaliteiten en is 25 procent van de werknemers Nederlands. Graag het aantal nationaliteiten omhoog en het percentage Nederlanders omlaag. Op deze manier combineert Danone het beste van alle verschillende arbeidsethossen. Dat levert meer effectiviteit op voor het bedrijf en biedt kansen aan de werknemer, want die creëert internationaal zijn eigen loopbaan. PROFIEL DANONE: Frans bedrijf met hoofdkantoor in Parijs In Nederland gevestigd op Schiphol Airport, in Zoetermeer, Cuijk en Wageningen Bekend van Danoontje, Nutricia Baby voeding, Nutricia Medische voeding en Evian Water 37 verschillende nationaliteiten werkzaam in Nederland 25 procent van de medewerkers is Nederlands Man/vrouw verdeling 50/50 Bijna iedereen is fulltime en internationaal werkzaam Voertaal Engels en Frans, Nederlands is niet vereist en ook geen pre Jeffrey Schenk Corporate Recruiter voor Danone Om Danone door The War for Talent te loodsen, kiest Jeffrey dus voor een internationale aanpak. Interne internationale doorgroeimogelijkheden vanuit Nederland en expats vanuit het buitenland zijn voor ons de oplossingen. We gaan daar heel ver in. Hoe hoger de functie, hoe meer we haar of hem helpen. We zorgen voor tijdelijke en vaste woningen, bieden hulp bij het regelen van een visum en de belastingen. Je kunt het haast zo gek niet bedenken of we regelen het wel voor je. Dat zouden meer bedrijven ook kunnen doen, besluit Jeffrey. Interne internationale doorgroeimogelijk heden vanuit Nederland en expats vanuit het buitenland zijn voor ons de oplossingen 5

6 RDOOR GORDON LOKENBE DOOR PEER GOUDSMIT DOOR VALERI BERNS G TIPS UIT HET VELD 1 Doe maar lekker innovatief Gordon Lokenberg is bepaald een naam in recruitmentland. Hij loopt voorop in innovaties, sommigen zeggen zelfs: op de muziek vooruit. Gordon is echter een succesvolle Mobile en Internet Recruitment Specialist. Als je de boot nooit eens losgooit kom je ook nooit in een nieuwe haven! Gordon: Toen mij gevraagd werd met oplossingen te komen voor recruitment in een krappe arbeidsmarkt, werd daar meteen aan toegevoegd: doe maar lekker innovatief. Maar de wedervraag is dan meteen, wat is innovatief? Recruitment gaat vaak niet verder dan post & pray campagnes Als ik een innovatieve oplossing wil geven moet ik natuurlijk eerst weten, wat is common practise in het huidige recruitmentproces. Elke verandering daarop zal een vorm van innovatie zijn, een vernieuwing. Over het algemeen is recruitment via Social Networks voor veel bedrijven al een behoorlijk grote innovatie. En vaak is dat dan nog als volgt: waar ze eerst op print en op algemene job boards riepen dat ze de gaafsten zijn, doen ze dat nu via banners en andere vormen van post & pray campagnes. Stop roepen en start vinden zou voor velen al een vorm van innovatie kunnen zijn. Waarom dure headhunters inzetten als je zelf als recruiter al in 0,2 seconden een mooie lijst geschikte kandidaten in een zoek machine zoals bijvoorbeeld Google kan produceren? Dit is waar de headhunters van tegenwoordig overigens ook steeds sneller en beter in worden. Your jobs in their pocket, dichterbij kom je echt niet Innovatie begint wat mij betreft echter pas wanneer organisaties zich ook mobile gaan profileren en werven via mobile websites of mobile apps. Your jobs in their pocket, dichterbij kom je echt niet. De volgende innovatieve stap in dit proces is het volgen van doelgroepen via Social Media. Bekijk de checkin games als Foursquare, Gowalla en Facebook Places. Weet waar de doelgroep zich bevindt op welk uur van de dag en ontmoet hen daar IRL. Deze manier van denken hebben mij in het verleden al vele moeilijk vervulbare functies voor grote en toonaangevende bedrijven doen vervullen. Dus hoezo op de muziek vooruit? Relaxed talent spotten vanaf het terras Alles hierboven geschreven komt voort uit vooruit denken, trial and error, meten is weten en niet geschoten is altijd mis. En om dan toch nog vooruit te kijken naar een nieuwe maar toch ook zeer nabije toekomst: facial recognition. Zet binnenkort een Augmented Reality bril op je neus, relaxed talent spotten vanaf het terras. De AR bril herkent het gezicht en vertelt je via Twitter of LinkedIn dat die persoon op zoek is naar de baan waarop jij je query hebt aangezet, upload de persoon in je ATS en start hiring! Recruitment gaat global Grenzen zijn er nauwelijks meer TIPS UIT HET VELD 2 Werven van personeel is Marketing Aan het woord is Valeri Berns. Ik geef liever drie hele goede adviezen dan vijf matige! Valeri heeft tot twee maal toe met veel succes voor YER gewerkt als consultant en later als commercieel manager. Talent houd je niet vast maar het komt wel bij je terug, zo is onze ervaring inmiddels bij YER. Zij stond aan de wieg van de YER Recruitment Academy en is nu Commercieel Directeur bij Failing to plan, is planning to fail! een organisatie die zich bezig houdt met Recruitment Proces Outsourcing. De appel valt nooit ver van de boom! TIP 1: KEN DE HR RISICO S VOOR UW ORGANISATIE Elke organisatie wil graag haar ambities waarmaken. Om ambities te realiseren is het nodig kansen te grijpen maar ook de risico s te kennen die succes in de weg kunnen staan. HR risico s staan in de top 5 van risico s met de grootste impact op het bedrijfsresultaat (Bron: Ernst &Young 2008). Ik zie echter dat veel directeuren, bestuurders en managers de waarschijnlijkheid dat deze risico s daadwerkelijk gaan optreden, onderschatten. Zij zijn zich onvoldoende bewust van de risico s die de arbeidsmarkt als gevolg van o.a. vergrijzing, internationalisering en de daling van de kwaliteit van ons onderwijs voor hen meebrengt. Act now! TIP 2: VERTAAL ORGANISATIESTRATEGIE NAAR EEN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING EN EEN RECRUITMENTPLAN Mijn ervaring is dat de meeste organisaties recruitment vooral bezien vanuit een kortetermijnvisie. Tot nu toe ging dat meestal goed. Maar hoe lang nog? Slimme bestuurders en managers dwingen zichzelf langer vooruit te kijken. Wat voor mensen heeft uw organisatie of afdeling nodig om haar ambities te realiseren? Zijn deze mensen nog op de Nederlandse arbeidsmarkt voorhanden? Hoeveel potentiële kandidaten studeren er jaarlijks af en hoe is uw concurrentiepositie als werkgever? Failing to plan, is planning to fail! geldt zeker voor recruitment in de (nabije) toekomst! TIP 3: HET WERVEN VAN PERSONEEL IS MARKETING: JOBMARKETING EN EMPLOYER BRANDING Het werven van personeel vraagt in een krappe arbeidsmarkt meer inspanningen en creativiteit. U zult veel uit de kast moeten halen om uw vacature op te laten vallen binnen de doelgroep van sollicitanten die u zoekt. Werven van personeel lijkt daarmee steeds meer op (consumer)marketing. Wat heeft uw organisatie als werkgever te bieden? Hoe verwoordt u dat in een aansprekende vacaturetekst en met welk medium (print media, job board, social medium) bereikt u de kandidaat die u zoekt? Omdat er meer budget naar werving gaat wilt u uiteraard weten wat de HR risico s staan in de top 5 van risico s Talent houd je niet vast maar het komt wel bij je terug ROI van ieder medium is geweest. Maar wordt dat momenteel binnen uw organisatie gemeten? Of moet u daar (net als veel andere managers en bestuurders) een slag naar slaan? In dat geval wordt het dan hoog tijd om dit aan recruitment- en marketingprofessionals over te laten! TIPS UIT HET VELD 3 Echt krijgen wat je wilt Peer Goudsmit is Off- en Online Recruitment Specialist. Al jaren zelfstandig adviseur in recruitment en interim recruiter en zeer ervaren in het schrijven van recruitmentplannen. Peer zit al heel wat jaartjes in het netwerk van YER en we weten elkaar altijd goed te vinden. Veel consultants staat de wervelende bijdrage van Peer over het snel veranderende recruitmentlandschap bij YER nog helder voor de geest. Herken je dat gevoel? Op het moment dat je ze nodig hebt leveren ze niet. Die recruiters beloven van alles, maar leveren, ho maar. Bloedirritant! Recruitment, voor velen niet leuk en toch onmisbaar. Let wel, goede recruiters beïnvloeden op positieve manier het succes van de onderneming in de toekomst. Ze kunnen het echter niet alleen. Ze hebben HR en management nodig om succesvol te zijn. Help ze!! Er zijn een aantal basale manieren om dat te doen. TIP 1: VERTEL OOK DE RECRUITERS WAT DE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST ZIJN De recruitment plannen worden immers afgeleid van Organisatie- en HR-strategie. De basis voor volwassen recruitment is een goed personeelsplan. Failing to plan, is planning to fail. Geef recruitment de tijd om op een professionele wijze de juiste mensen aan de organisatie te leveren. Backward planning is the name of the game. Vertel wanneer iemand nodig is, zodat de recruiter op het juiste moment kan beginnen met werven. TIP 2: IN HET HUIDIGE HECTISCHE TIJDPERK KAN HET OOK GEBEUREN DAT EEN PLANNING NIET ALTIJD MOGELIJK IS Prima, maar dan moet het manage ment van de organisatie recruitment goed faciliteren om adhoc topkandidaten te leveren. Zorg dat bij de recruiters kennis, kunde en kunst aanwezig is om op adequate wijze onder druk te gaan werven. De interne of externe recruiters kunnen dan simpel werken onder de noemer u vraagt, wij leveren. TIP 3: EIS DAT HET RECRUITMENTPROCES DUIDELIJK IS Hak het proces in duidelijke stukken, van vraagdefiniëring tot onboarding, met natuurlijk onder andere rollen voor vacaturehouder, management, HR, recruiter en support. Zo zou het een optie kunnen zijn de recruiters (intern of extern) verantwoordelijk te maken voor de werving en HR samen met lijnmanagement verantwoordelijk te maken voor de selectie en vervolgstappen in het proces. TIP 4: MAAK SERVICE LEVEL AGREEMENTS MET ALLE STAKEHOLDERS Bijvoorbeeld: de manager moet binnen 48 uur reageren op een kandidaat die aan hem is gepresenteerd door het recruitment(bureau); recruiter rapporteert wekelijks aan opdrachtgever welke stappen hij heeft ondern omen om de vacature(s) in te vullen. TIP 5: EN ALS UITSMIJTER AANSLUITEND BIJ BEGIN STATEMENT, DURF JE RECRUITER NET ZO GOED TE BETALEN ALS JE BESTE SALES MENSEN (IN B2B ORGANISATIES) Speel eens met flexibele prestatiebeloningen. Op dat moment zullen alle betrokkenen serieus gaan kijken naar prestaties en verantwoordelijkheden. Backward planning is the name of the game Die recruiters beloven van alles, maar leveren, ho maar. Bloedirritant! Eis dat het recruitmentproces duidelijk is Praktische tips uit het recruitmentveld 6

7 DOOR CHRISTY HEKKEMA DOOR MICHA LEKAWAEL DOOR KARIJN VAN KOPPEN TIPS UIT HET VELD 4 Amputeer het schaap met de vijf poten Christy Hekkema is als recruitment specialist op interim-basis werkzaam bij (internationale) organisaties. Ook zij heeft een succesvol YER-verleden als senior consultant en gelukkig werken wij ook nu nog veelvuldig met haar samen. Op interim-basis zet zij de recruitment functie voor organisaties op, managet deze, voert projecten uit of helpt met maatwerk bij het invullen van vacatures. Christy stelt: Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is slechts bij weinig organisaties agendapunt op directieniveau. Het spook van een tekort aan personeel is met de crisis weer gevlogen, ondanks recente berichten waaruit blijkt dat dit spook -inmiddels met familie en al- weer op de loer ligt. Behalve voor de organisaties die het recruitmentbeleid goed op orde hebben kan het echter op korte termijn al wel weer eens lastig worden. Wat te doen als het werven van nieuw personeel opeens niet meer zo eenvoudig is? TIP 1: ZORG VOOR EEN RECRUITMENTSPECIALIST Bezuinig niet op een goede recruiter. Een goede recruiter heeft enorm veel kennis van de arbeidsmarkt, doelgroepen, de beschikbare wervings kanalen en -middelen om de juiste kandidaat voor een positie te vinden. Weten wie je zoekt, waar je moet zoeken en waarvoor de gewenste kandidaat zal bewegen, vormt de basis voor het aantrekken van de juiste medewerkers. Het beleggen van de recruitmentfunctie bij HR generalisten of diverse externe bureaus zorgt soms voor onvol doende focus en een gefragmenteerd beeld van en binnen een organisatie. TIP 2: INVESTEER Investeer in een goed recruitmentsysteem waar in het wervingen selectieproces digitaal wordt begeleid en een data base aan kandidaten kan worden aangelegd. Dit levert in de eerste plaats tijd winst. Recruitment is arbeidsintensief en alle tijd die niet wordt besteed aan administratie is beschikbaar voor het creatief werven. Een tweede grote winst is het aanleggen van een kandidaten database. Het behoeft geen betoog dat dit een waardevolle bron is om ook in de toekomst uit te putten. TIP 3: STRATEGISCHE PLANNING & SAMENWERKING Op basis van een strategische personeelsplanning en kennis van de arbeidsmarkt kunnen concrete actieplannen voor de komende jaren gemaakt worden. Zoeken naar schaarse senior profielen is veel kostbaarder dan zorgen voor een goed team met medioren en junioren die graag promotie maken. Een strategische samenwerking in de driehoek recruitment, HR en lijn voorkomt opvolgingsproblemen en levert enorme besparingen in de toekomst. TIP 4: AMPUTEER HET SCHAAP MET DE VIJF POTEN Een goede kandidaat hoeft niet alles al een keer gezien en gedaan te hebben. Als er geen perfect matches meer worden aangeboden dan wordt het goed kunnen lezen van cv s en het goed kunnen luisteren naar en doorgronden van kandidaten in interviews steeds belangrijker. Juist kandidaten die niet volledig kwalificeren maar wel over de juiste basis en competenties beschikken, kunnen een enorm steile leercurve laten zien. En door hun passie om hun waarde voor de organisatie te bewijzen, enorm goede medewerkers blijken. Recruitment is hard werken, slim communiceren en creatief denken Schud heel hard aan de boom! Bezuinig niet op een goede recruiter TIP 5: SCHUD HEEL HARD AAN DE BOOM Hoe harder je aan een boom schudt, hoe meer appels eruit vallen! Zorg dus dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van een vacature, de USP s van een functie en de organisatie. Recruitment is hard werken, slim communiceren en creatief denken. Als je niets doet, gebeurt er ook niets. Begin over het algemeen zo breed en goedkoop mogelijk met werven: Intern, social networks, bedrijfswebsite, algemene job boards en gratis vakwebsites. Het werven van de juiste kandidaat is pure marketing. Zorg voor de juiste marketingmix, denk aan alle P s! TIPS UIT HET VELD 5 Recruitment begint met het stellen van veel vragen Recruitment begint bij het stellen van veel vragen door lijn-, HR- en recruitmentmanagement. Dat is mijn eerste advies stelt Micha Lekawael, ondernemer en interim recruitmentmanager bij een grote mobile- en internetprovider. Een opdracht overigens die hij via YER heeft gekregen en dat is een goede reden om hem eens zijn licht te laten schijnen over recruitment in een krappe arbeidsmarkt. TIP 1: STEL VRAGEN Generatie Y, Recruitment Proces Outsourcing (RPO), het uitsterven van klassieke wervingsmethodieken, het nut van social media, wel of geen referralprogramma, voor- en nadelen van het inzetten van interim professionals? En wat is dan het juiste leverage model voor mijn recruitmentstrategie? Wat voor slag recruiters heb ik nu nodig om de gewenste service en resultaten te bieden op de vraag vanuit de organisatie en het aanbod in de arbeidsmarkt? Waarmee win ik de Slag om Talent? Met welke tool(s) houd ik zicht op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en behoud ik grip op de dynamiek in het aanbod van oplossingen? Heb ik een interim recruiter nodig? TIP 2: LAAT JE ADVISEREN Om met de laatste vraag te beginnen. Het advies van externe recruitment professionals geeft een schat aan insights en helderheid. Laat je als organisatie op zijn minst adviseren door recruitmentdeskundigen die zowel HR als de business begrijpen om de juiste adviezen te kunnen verstrekken. Ik laad hier natuurlijk de verdenking op mij voor eigen parochie te preken maar dat is niet de essentie van wat ik wil zeggen. Een goed recruitmentadvies verdient zichzelf dubbel en dwars terug, gegarandeerd. TIP 3: BEZUINIG NIET OP JE RECRUITMENTAPPARAAT Recruitment is sales en daar heb je praktische en service bewuste professionals voor nodig. Begin bij de basis en investeer in een professioneel recruitmentapparaat. Of je dit nu doet via het aannemen van (meer) ervaren recruiters, het tijdelijk inhuren van externe recruitmentprofessionals, het uitbesteden van je hele recruitmentproces (RPO) of het ontwikkelen van een adequaat netwerk aan externe leveranciers Ben praktisch en servicebewust! zoals wervingsbureaus. Ook in wat rustigere tijden zoals bijvoorbeeld de zomer periode of zelfs een officiële hirefreeze, zal deze investering een goede Return on Investment (ROI) blijken. Ervaren recruiters weten wat ze moeten doen in deze daluren en zullen zich meer op tactische en strategische activiteiten richten als bijvoorbeeld het smarter maken van werkprocessen, het optimaliseren van talentpools, de focus leggen op customer intimacy ten opzichte van interne klanten, extra aandacht voor Employer Branding activiteiten, extern netwerken, achterstallig onderhoud, noem maar op. TIP 4: INVESTEER IN SYSTEMEN, TOOLS EN WERVINGSTECHNIEKEN Naast het zorgen voor een optimale professionele bezetting (flexibel en vast), is het cruciaal dat recruiters beschikken over tools en systemen die hen in staat stellen succesvol te zijn. In een ultieme vorm heb ik het hier over een gedegen state of the art recruitment managementsysteem met directe koppeling met digitale mediakanalen en sociale media. Denk hierbij aan koppelingen met Hyves, Twitter, LinkedIn en diverse job boards die deze proposities aanbieden. Visuele selectietools als VoiceOver IP (VOIP), Skype en Facetime zijn additionele technieken die remote selecteren ook mogelijk maken. Naast een gedegen corporate website waar alle vacatures, testimonials en bedrijfsfilms zijn opgenomen, zijn recruitment platforms, corporate apps en lanceringspages technieken die sneller toegang bieden naar vooral de generatie Y kandidaat. Zeker voor multinationals en grotere organisaties zijn dit interessante overwegingen, maar in bescheidener vorm kan en moet iedere organisatie hierin mee kunnen komen, al dan niet via een externe partner of intermediair. TIP 5: ZORG VOOR EEN GEDEGEN FLEXIBELE RECRUITMENTSCHIL In tijden van een hoge demand vanuit de business is het zaak dat het recruitment-apparaat in staat is om snel op te schalen om te kunnen anticiperen op het volume aan aanvragen. Het creëren van een flexpool aan recruitment ZZP-ers of het inhuren van in recruitment gespecialiseerde bureaus kan hier aanzienlijk ontlasting bieden. Investeer tijd en aandacht in een relevant recruitmentnetwerk. Sleutel hierbij is wel dat deze externe recruiters een proven trackrecord hebben zodat je weet wat voor vlees je voor welke klus in huis haalt. Na de Recruitment is Sales piek in activiteiten ben je weer in staat snel te downsizen. TIPS UIT HET VELD 6 Een goede vraag voor een prikkelend antwoord Karijn van Koppen is Bid & Contract Manager binnen YER sinds augustus Een destijds nieuwe functie als antwoord op de steeds groter wordende rol van procurement bij de inkoop van arbeidsbemiddelingdiensten. Hoewel het economische tij gekeerd is, is de rol van inkoop in HR onveranderd. De reductie van kosten speelt nog steeds een belangrijke rol, al verschuift de focus wel. Naast kosten wordt procesoptimalisatie steeds belangrijker. Procesoptimalisatie leidt tot structurele verbeteringen in het werving- en selectieproces en ook de nodige flexibiliteit. Werving en Selectie een Commodity? Ik mag hopen van niet al is het wel een vraag die altijd weer leidt tot enorm veel discussie. Werving en selectie is namelijk ook emotie. Toch kan een aanname gewoon worden gezien als een transactie. En transacties neigen weer naar commodities. Kennis over kosten, materie én het proces moeten elkaar vinden en samensmelten in de relatie tussen inkoop, HR en leverancier. Een simpele conclusie die je hieruit kunt trekken is dat als je elkaars taal niet spreekt, het lastig samenwerken is. Ook hier geldt daarom dat een goede samenwerking en wederzijds begrip van zaken onontbeerlijk is. Hier kan inkoop een wezenlijke bijdrage leveren aan een succesvolle recruitment in een krappe arbeidsmarkt. TIP 1: HET IS EEN TEAM EFFORT Bij het aanbesteden van werving- en selectiediensten is een goede samenwerking van cruciaal belang. Voorkom dat het een statisch inkoopdocument wordt. Zorg voor goed zicht op het krachtenveld waarbinnen geacteerd wordt. Houd een marktconsultatieronde om goed zicht te krijgen op het spelersveld en de wijze waarop het spel gespeeld wordt. Betrek elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvorming en de te bepalen koers. Spreek elkaars taal en verrijk elkaar met verworven inzichten. TIP 2: SHORT, SIMPLE, LEAN & MEAN Mocht je tevreden zijn over de huidige samenwerking met bureaus en de samenwerking willen continueren, ontwerp dan geen ingewikkeld aanbestedingsproces maar werk samen met inkoop aan een heronder handeling van bestaande contractuele voorwaarden. Hetzelfde geldt wanneer contracten aflopen maar het volume niet een ingewikkeld inkoopproces rechtvaardigt. Het betreft immers tijdrovende processen. Een inkoopproces waar 200 uur aan besteed wordt is meer regel dan uitzondering. Tijd is geld. TIP 3: EEN GOEDE VRAAG VOOR EEN PRIKKELEND ANTWOORD Bij het ontwerp van een request for proposal/information document is het belangrijk de doelstellingen helder op het netvlies te hebben. Hiernaast is het van groot belang dat de vragen die gesteld worden een afgeleide zijn van de doelstellingen en niet op zich staan. Dus als je een potentiële partner vraagt om kostenbesparingen dan moet je een heel helder zicht hebben op de kostenstructuur van je huidige recruitmentactiviteiten. Als je geïnteresseerd bent in proces optimalisatie dan vraagt dat om een SWOT van je huidige proces. Vraag bureaus hoe zij jouw organisatie zouden verkopen aan potentiële werknemers. Vraag hen op welke wijze zij waarde toevoegen aan de employer brand. Stel geen ingewikkelde vragen als ze niets toevoegen aan een gedegen beeldvorming. TIP 4: EEN TRANSPARANTE BEOORDELING Zorg dat je vooraf inzichtelijk maakt hoe, waarop en door wie de inschrijvingen beoordeeld worden. Dit geeft je namelijk zelf ook de nodige houvast bij de vergelijking van de inschrijvers. Verlies ook hierbij niet je eigen doelstellingen uit het oog. Mocht een RFP traject uit verschillende fases bestaan, communiceer die dan vooraf en wijk ook hier niet af van de bepaalde koers. Als je alle onderdelen laat meewegen, maar geen onderlinge relatieve zwaarte toekent dan zal het lastig beoordelen worden. Wie ken je immers de meeste punten toe? En waarom? TIP 5: EVALUEER Zorg voor een goede terugkoppeling na afloop. Dit lijkt weer een open deur maar vaak brengt een dergelijke evaluatie, ook voor de aanbestedende partij, weer nieuwe inzichten. Een transparant, eerlijk en gedegen RPF proces draagt ook bij aan het imago als werkgever. 7

8 Your last stop before the top BUSINESS CONTROLLER Midden-Limburg Onze opdrachtgever maakt deel uit van een innovatief en succesvol concern met technisch vooraanstaande producten en diensten en telt ruim 550 medewerkers, verdeeld over 2 klanten productgerichte Business Units. De cultuur van de onderneming kenmerkt zich door een informele communicatiestijl, een duidelijke klant- en servicegerichtheid en een pragmatische instelling. De Business Controller rapporteert aan de Directeur Finance & Control en adviseert gevraagd en ongevraagd Directie en Management. Is mede verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van budgetten, verzorgt periodieke managementrapportages en draagt zorg voor de beheersbaarheid van de risico s van projecten. Verricht financiële en bedrijfseconomische analyses en optimaliseert het inzicht in kostenstructuren en de beheersing van de onderliggende kosten. Profiel: HBO werk- en denkniveau (bijv. HEAO-BE en/of HOFAM) en meer dan 5 jaar relevante werkervaring. Ervaring in een kennisintensieve, service- en projectgerichte organisatie is een pre. In staat zich de business eigen te maken en daar waar nodig de diepte in te gaan. Volwaardig Business Partner voor Directie, Management en Projectleiders. Oplossingsgericht, conceptueel sterk, creatief en gezonde hands-on mentaliteit. Consultant (Eindhoven): Peter Jeurissen, mobiel SALES ENGINEER Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Nederland DYKA heeft een leidende positie in kunststof leidingsystemen voor de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. Met meer dan 500 collega s werken zij aan de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie hiervan. DYKA heeft in Nederland 20 filialen en zusterbedrijven door heel Europa. Hoofdkantoor en productie zijn gevestigd in Steenwijk. DYKA is onderdeel van de Belgische Tessenderlo Groep. Binnen de afdeling Civils & Infrastructure is de vacature Sales Engineer ontstaan. In deze nieuwe functie breng je proactief advies uit over het DuBoRain assortiment in heel Nederland. Dit duurzame systeem voor transport, infiltratie en filtering van regenwater, zet je aan de hand van het door jou opgestelde regiojaarplan in de markt waarbij je technische vraagstukken van o.a. projectontwikkelaars vertaalt in oplossingen. Je brengt projecten in een vroeg stadium in kaart, verzorgt het technisch advies voor de klant, brengt offertes uit en begeleidt de projecten bij de uitvoering. Profiel: HTS richting Bouw/Civiel/Installatietechniek, minimaal 5 jaar commerciële werkervaring, gedreven en zelfstandige pionier, netwerker, goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht, organisatorisch sterk, bij voorkeur woonachtig in Midden-Nederland. Consultant (Zwolle): Mark Jansink, mobiel OPERATIONS MANAGER Good remuneration - Soest With its origin in Scandinavia The Kemetyl Group is active in 16 countries in Europe. Kemetyl is a producer of cleaning, maintenance and hygiene products. Predominantly for the car care, home & garden and hygiene industry. Products range from screen washes, coolants, fuels, cleaners, and desinfectants. The production location in Soest focuses on car care and hygiene products. The Operations Manager is responsible for production, planning, warehousing, logistics and maintenance. The challenge is to improve production efficiency and accomplish the best possible supply chain operation. You take necessary initiatives in order to achieve set budgets and targets and you ensure that the company acts in compliance with existing laws and regulations. You are MT member and you report to the Managing Director. Profile: BSc or MSc degree in technical and/or supply chain engineering and at least 5 years of relevant working experience in (international) production management. Excellent analytical skills and solid business partner on all levels. LEAN experience is a significant advantage. Challenging position for a result oriented people manager with a strong drive, a good sense of urgency and excellent communication skills in Dutch and English. Consultant (Amsterdam): Daan van Poppel, mobile MANAGER TECHNOLOGIE bonus + auto - Apeldoorn Agrifirm (3.000 fte, 2 miljard) is een coöperatieve onderneming die op 1 juni 2010 is ontstaan uit de fusie tussen Cehave Landbouwbelang en Agrifirm. Agrifirm levert internationaal producten en diensten voor de veehouderij en de akker- en tuinbouw. De dochterorganisatie Agrifirm Feed is met 850 fte en een omzet van circa 850 miljoen de grootste en door consequente R&D activiteiten één van de koplopers op het gebied van hoogwaardige diervoeders. Vanwege de recente fusie is er ruimte ontstaan voor een nieuwe Manager Technologie. In deze functie wordt u in de gelegenheid gesteld om productinnovaties en productieontwikkelingen te vertalen naar toepasbaarheid in de productiefaciliteiten van Agrifirm. Dit weet u onder meer te bereiken door goede communicatie met onder andere de Manager Techniek en de medewerkers van het A.I.C. en de diverse productielocaties, waarmee u ook ruimte creëert voor open discussies over procesparameters. U krijgt de gelegenheid om samen met deze kennisdragers, uw kennis van geautomatiseerde productieprocessen in te zetten en nieuwe productiemethodes te onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. HTS/TU. Creatief en innovatief. Een communicatief vaardige bruggenbouwer. Gezonde ambities worden op prijs gesteld. Consultant (Eindhoven): Addie Wetzels, mobiel MANAGER SERVICE bonus, premievrij pensioen + auto - Hendrik-Ido-Ambacht STILL is sinds 1920 de leidende leverancier van intelligente besturing voor intralogistiek en biedt met intern transport materieel en een dicht servicenetwerk intralogistieke totaaloplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Hamburg. Gezien de ontwikkelingen op servicegebied en een dichter servicenetwerk op de Nederlandse markt is er ruimte voor een Manager Service Nederland. De Manager Service geeft leiding (direct 6 personen, indirect 110 personen) aan de serviceafdeling en is verantwoordelijk voor het behalen van financiële doelstellingen en doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Focus ligt op het versterken van de klantrelatie vanuit service, uitbouw van de serviceactiviteiten en mogelijkheden in de markt omzetten in acties. Profiel: HBO, technische achtergrond, meerdere jaren leidinggevende ervaring, ziet kansen in de markt, rationeel en doortastend, people manager met sterke communicatieve vaardigheden. Commerciële, klantgerichte insteek. Duitse taal en ervaring in een servicehandelsorganisatie is een pre. STILL is een professionele organisatie met een open, informeel en ambitieus werkklimaat en investeert in jouw ontwikkeling middels o.a. opleidingen en trainingen. Consultant (Rotterdam): Mike Jansen, mobiel Reageren/informatie Kijk op of bel de consultant op het nummer van de vestiging ( s avonds en in het weekend op het mobiele nummer). Vestigingen Amsterdam Arnhem Breda Den Haag Eindhoven Groningen Rotterdam Zwolle YER biedt Recruitment Solutions YER for Graduates YER for Professionals YER for Executives YER for Directors Interim Solutions Interim Professionals Interim Management PROCESS ENGINEER Voortreffelijke arbeidsvoorwaarden - Zuidoost-Nederland Celanese Emulsions is een onderdeel van het Amerikaanse, beursgenoteerde Celanese Corporation. Zij kent een roemrijke geschiedenis die teruggaat tot Met zo n deskundige en uitermate toegewijde medewerkers werkt men aan hoogwaardige, onderscheidende chemische producten. Op de site in Geleen krijg je de mogelijkheid om met een team van gemotiveerde en deskundige professionals te zorgen voor significante proces verbeteringen op een reeks van gebieden. In deze veelzijdige en uitdagende rol (her)ontwerp je processen en process equipment en legt constant een verband met de algehele operatie en productie resultaten. Ook zorgen jouw ingrijpen en aanbevelingen voor een verhoogde betrouwbaarheid van de lopende processen en reductie van de hoeveelheid afvalmaterialen. Trouble shooting activiteiten, het monitoren van energie verbruiken en deelname aan (omvangrijke) innovatieve projecten vervolmaken het geheel. Profiel: HTS/TU-opleiding; bijv. chemische technologie aangevuld met relevante werkervaring. Je bent communicatief sterk en initiatiefrijk, kunt goed samenwerken op alle niveaus en hebt overtuigingskracht. Natuurlijk beschik je eveneens over doorzettingsvermogen, een pragmatische instelling en ben je Engels taalvaardig. Consultant (Eindhoven): Guido Klaassen, mobiel ESHA MANAGER Voortreffelijke arbeidsvoorwaarden - Zuidoost-Nederland Celanese Emulsions is een onderdeel van het Amerikaanse, beursgenoteerde Celanese Corporation. Zij kent een roemrijke geschiedenis die teruggaat tot Met zo n deskundige en uitermate toegewijde medewerkers werkt men aan hoogwaardige, onderscheidende chemische producten. Op de site in Geleen is ruimte voor een Environment Safety Health Affairs (ESHA) Manager. Je richt je primair op het toezien op de implementatie en uitvoering van de diverse wet- en regelgevingen. Je volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet, schat de consequenties in en vertaalt deze zonodig naar organisatorische maatregelen. Daartoe intensieve samenwerking met de site director, de productie manager alsook de manager engineering en onderhoud. Extern contacten met diverse autoriteiten. Overige thema s: (laten) uitvoeren van (bijna) ongevalsonderzoeken, stimulering van het veiligheidsbewustzijn, en ontwerp en implementatie van rampoefeningen. Profiel: HTS/TU-opl.; bijv. chemische technologie of WTB. HVK-opleiding of vergelijkbaar is een pre. Een aantal jaren relevante werkervaring. Voorts een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Communicatief sterk; zowel mondeling als schriftelijk en tevens Engels taalvaardig. Consultant (Eindhoven): Guido Klaassen, mobiel JUNIOR BRAND MANAGER Goede arbeidsvoorwaarden + auto - Breda Bongrain SA is wereldleider op het gebied van kaasspecialiteiten en telt ruim medewerkers in 31 landen. Het onafhankelijke familiebedrijf met een beursnotering aan de Euronext in Parijs, ontwikkelt een breed aanbod van kazen met grote toegevoegde waarde, aangepast aan de gewoonten en vereisten van de lokale markten. Het belangrijkste afzet kanaal van Bongrain is het supermarktkanaal. Als Junior Brand Manager sta je in voor het dagelijks beheer van één of meerdere merken (Paturain, Chavroux, Rambol, e.d.) van de portefeuille van Bongrain Benelux. Samen met de Brand Group Manager werk je aan de ontwikkeling van de merken en aan de uitvoering van de product-, verpakkings- en reclame strategieën. Ook werk je mee aan het ontwerp van het marketingbudget en de lange termijn plannen, promoot je de merken bij het verkooppersoneel en verzorg je rapportages van markt aandelen en interne volumes. Profiel: recent afgeronde HBO/ WO-opleiding richting marketing & communicatie met enige werkervaring binnen FMCG, bijvoorbeeld in de vorm van een stage of afstudeeropdracht. De ideale kandidaat is onder nemend, creatief, analytisch, zelf standig, enthousiast, resultaatgericht en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Franse taal is een vereiste. Consultant (Breda): Kim Heijnen, mobiel MANAGER TECHNOLOGIE & INNOVATIE Uitstekend salaris + bonus + auto - Etten-Leur Sinds haar oprichting in 1937 is Fri-Jado uitgegroeid tot een wereldwijd opererende specialist in het ontwikkelen, produceren en installeren van apparatuur voor het bereiden, bewaren en presenteren van levensmiddelen. Fri-Jado Euro Products produceert apparatuur en systemen voor het bewaren, bereiden en presenteren van voedsel, zoals professionele Ovens en Merchandisers. Deze producten vinden hun weg naar toonaangevende internationale klanten via een netwerk en eigen vestigingen in circa 70 landen. Het betreft een nieuwe functie binnen het MT van Euro Products en geeft richting aan de ontwikkeling en toepassing van bestaande en nieuwe technieken. Daarnaast geef je leiding aan het hoofd R&D (afdeling met 15 fte) en werk je nauw samen met diverse stakeholders om de ambitieuze groeidoelstellingen te bereiken. Je schakelt met de directie evenals met de operatie. Het betreft een echte spilfunctie waarin je op technologisch gebied als kartrekker wordt gepositioneerd. Profiel: WO afgeronde technische opleiding, minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen een innovatieve technische omgeving, volwaardig (sparring)partner voor o.a. directie, commercie, productie, leveranciers en klanten. Je bent vernieuwend door helikopterview, kennis en positief kritische blik. Consultant (Breda): Joram Timmerman, mobiel ADVISEUR CUSTOMER SUPPORT Circa Amsterdam-Zuidoost ING Payments & Cashmanagement (PCM), onderdeel van Commercial Banking, biedt maatwerk producten op het gebied van internationaal betalingsverkeer voor zakelijke cliënten. Op het gebied van PCM is ING een topspeler met een uitstekend dienstenpakket. Het team van Adviseurs Customer Support ondersteunt de (groot) zakelijke clientèle die de PCM dienstverlening heeft afgenomen bij allerlei vraagstukken. Adviseurs zijn troubleshooters die zich inzetten om zakelijke cliënten van ING snel en accuraat te helpen met procesmatige en technische vraagstukken op het gebied van hun betalingsverkeer. Het team bestaat uit 50 medewerkers en zoekt versterking. De sfeer kenmerkt zich als gezellig druk en er heerst een sterke teamspirit. Jij bent aanspreekpunt voor de klant, maar lost complexe vraagstukken samen op. ING is gericht op ontwikkelingskansen en opleidingsmogelijkheden. Kandidaten krijgen vanaf dag één een uitgebreid trainingsprogramma. Daarbij staat de Customer Support Desk bekend als kweekvijver voor de overige afdelingen van PCM. Minimaal HBO, vloeiend Nederlands en Engels. Heeft affiniteit en ervaring met zowel zakelijk klantencontact als met software en besturingssystemen (bij voorkeur binnen betalingsverkeer). Consultant (Amsterdam): Hendrik van Maaren, mobiel The Netherlands Belgium Germany Spain USA

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Bert van Trirum info@intelligence-group.nl. Werving: de kandidaat centraal (?)

Bert van Trirum info@intelligence-group.nl. Werving: de kandidaat centraal (?) Bert van Trirum info@intelligence-group.nl Werving: de kandidaat centraal (?) 2 Werkgevers gaan steeds verder. 3/140 .. en de politiek volgt 4/140 Intelligence Group Internationaal onderzoeks- en adviesbureau

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen in recruitment

Trends & ontwikkelingen in recruitment Trends & ontwikkelingen in recruitment dinandjansen@planet.nl A. Dwarse Denkers A1. Bain & Company Wij trekken nu in de hele wereld goede mensen bij andere consultants weg. Bij veel van onze concurrenten

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Meten is weten!? De stem van sollicitanten en medewerkers.

Meten is weten!? De stem van sollicitanten en medewerkers. Meten is weten!? De stem van sollicitanten en medewerkers. November 2017 Job Mensink Mitchell van Koert Richard Jonkhof Enrico Heidelberg Doorsight Achmea Endouble Absolute Recruiter, Riot Games, Suitsupply

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

10 TIPS VOOR EEN STERK FUNCTIEPROFIEL

10 TIPS VOOR EEN STERK FUNCTIEPROFIEL White Paper 10 TIPS VOOR EEN STERK FUNCTIEPROFIEL om succesvol personeel te werven Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel van deze white paper 3 Voor wie zijn de tips bedoeld? 3 Waaruit bestaat een goed functieprofiel?

Nadere informatie

PINK ELEPHANT De volgende stap in recruitment We believe that People and IT are the strategic assets of tomorrow s leading companies Welke weg hebben we bewandeld? Recruitment tool Webinar LinkedIn Collega

Nadere informatie

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten

Slaap lekker. Samenvatting van tips en handvatten Slaap lekker Samenvatting van tips en handvatten Waar lig jij als ondernemer wakker van? Kan een werkgever altijd alles zeggen? Medewerker kan alles zeggen en als het niet bevalt: ziek Oplossing was: alleen

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een situatieschets intern Flex

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog!

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Whitepaper Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Inleiding Op dit moment is nog 9 van de 10 werkenden in Nederland werknemer. Het aandeel zelfstandigen groeit echter gestaag. Er zijn zelfs

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010

Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010 Highlights Workshopdag Online werven 29 juni 2010 A&O Provincies Programma Online werving, de stand van zaken Carmelcollege: Van traditioneel naar online werven De eigen werken bij -website Break-out ronde

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

private label recruitment

private label recruitment private label recruitment Uw eigen recruitment afdeling voor 1 vacature of uw volledige wervingsproces. Investeer uw wervingsbudget in uw eigen organisatie! Innovatie maakt succesvolle organisaties nóg

Nadere informatie

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten 15 HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten Dat de crisis voorbij is, blijkt wellicht het duidelijkst uit de welhaast meest schaarse beroepsgroep: recruiters. Na jaren van

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website Aardoom & de Jong Nieuwsbrief juni 2011 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Aardoom & de Jong - werving en selectie. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten Aardoom en

Nadere informatie

Gebruik hashtag #CVR2015

Gebruik hashtag #CVR2015 Gebruik hashtag #CVR2015 Contentstrategie en de werken-bij website Michael Borst Consultant recruitment sites Wat wil ik met jullie delen? overwachting owat is een contentstrategie? owaarom voor een

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

Referral recruitment

Referral recruitment whitepaper Referral recruitment Werven van nieuw talent via uw medewerkers: de 10 succesfactoren Versie 2.0: februari 2012 Auteur: Ben Verhagen Goals Arbeidsmarketing BV K l o o s t e r s t r a a t 1 0

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

Waarover gaat M/Powerbook #1?

Waarover gaat M/Powerbook #1? Waarover gaat M/Powerbook #1? Jongeren Crisis Arbeidsmarkt Vervolg op conclusie uit De Grenzeloze Generatie: Bijna onafhankelijk van de economische ontwikkelingen neemt de krapte op de arbeidsmarkt de

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Zorgeloos jouw ideale stagiair.

Zorgeloos jouw ideale stagiair. Zorgeloos jouw ideale stagiair. Stagebemiddeling Natural Talent Contactpersoon: Vincent Broeckaert t +31 (0)6 23 65 28 56 e v.broeckaert@naturaltalent.nl Zoek je voor jouw bedrijf één of meerdere geschikte

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp De stand van het werven Door Geert-Jan Waasdorp 28 AAN DE SLAG 1-2014 LinkedIn is het favoriete medium van recruiters. Toch is het niet per definitie de beste tool om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar wat

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Een beter imago begint bij jezelf

Een beter imago begint bij jezelf Een beter imago begint bij jezelf David Kok in gesprek met Thomas Marzano Gemeenten, ambtenaren, de politiek, de overheid als geheel: we kampen met een imagoprobleem. We doen ons werk (vaak) niet goed,

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Alles gaat erom of u uw huidige of potentiele medewerker goed kent en hoe u deze de juiste aandacht geeft.

Alles gaat erom of u uw huidige of potentiele medewerker goed kent en hoe u deze de juiste aandacht geeft. Inleiding Kwalietitsdag 2012 Wie is Bob Hutten: Sheets: CV Hutten: Ik mag u vandaag iets vertellen over hoe Hutten omgaat met zijn samenwerkers, mijn visie op de medewerker 2.0 en hoe we vanuit gastvrijheidsarchitectuur

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek toont aan dat de zoektocht naar een baan nooit eindigt Door de constant veranderende economische groei en

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie