Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie"

Transcriptie

1 Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie 4orange, 2014 Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost

2 2 Een eenvoudige roadmap naar consistente personalisatie, cross channel In recente jaren is het marketing vakgebied sterk veranderd door allerlei ontwikkelingen die de taak als marketeer steeds uitdagender maken. Nieuwe mogelijkheden van online kanalen, beperkingen binnen traditionele kanalen zoals bel-me-niet registers, etc. en met name ook het veranderde gedrag en de veranderende behoeften maken dat de marketeer zichzelf opnieuw dient uit te vinden. In recente jaren is veel aandacht geweest voor de mogelijkheden die online kanalen bieden. Op het eerste gezicht is online marketing een zeer kostenefficiënte manier voor een bedrijf om zich onder de aandacht van de consument te brengen. Voor een relatief lage investering wordt al een zeer groot bereik gerealiseerd op media waar de consument blijkbaar graag zijn tijd doorbrengt. Echter, met het verstrijken van de tijd en het opdoen van ervaring is gebleken dat de consument niet zo maar alle marketinginspanningen accepteert. Gezien de vluchtige aard van online contacten is de consument zo uit het gezicht verdwenen als niet de juiste snaar getroffen wordt. Woorden als relevantie, consistentie in cross channel personalisatie worden steeds belangrijker geacht. Uit recent onderzoek (PanelClix 2012) is gebleken dat de consument in de oriëntatie voor een aankoop steeds vaker kiest voor kanalen waar hij of zij het initiatief heeft en op een relatief anonieme manier zijn keuze kan maken zonder al in gesprek te hoeven gaan met de verkoper van een organisatie. De website, Google maar ook de winkel en de folder zijn belangrijke oriëntatiekanalen voor de consument. Een mix van traditionele en nieuwe kanalen dus. Anderzijds is uit hetzelfde onderzoek gebleken dat marketing activiteiten waarbij een bedrijf het initiatief neemt tot contact met de consument, vaak leiden tot irritatie bij de consument. Met name als een organisatie contact zoekt via sociale media, mobiele marketing en telemarketing leidt dit tot grote ergernis bij de consument. Mobiel en social worden gerekend tot de privé sfeer van de consument en een bedrijf is vaak niet uitgenodigd in de inner circle. Als een bedrijf daar dan ongevraagd toetreedt, wint deze niet de klant voor zichzelf maar drijft hij deze juist weg. Wat zijn voor de marketeer dan belangrijke ontwikkelingen waar hij op moet acteren?

3 3 Er is een belangrijke verschuiving in de zin dat de marketeer de consument minder target en hem meer bedient. Als de consument het initiatief neemt, dient de marketeer op het juiste moment de consument relevant te informeren. Het herkennen van de consument op het juiste moment in verschillende kanalen en het direct kunnen produceren van de juiste respons is de nieuwe uitdaging. De consument wil in de oriëntatiefase niet worden lastiggevallen, totdat hij of zij daarom vraagt. Als de marketeer wil personaliseren, moet dat subtiel gaan zonder dat de respons als opdringerig of invasief wordt ervaren. DM, Telemarketing, Mobile en Social Media marketing vallen in de categorie lastigvallen. Dat wil nog niet zeggen dat deze mechanismes slecht converteren. Ze zijn alleen niet geliefd bij de consument. Als de marketeer deze middelen wil inzetten, dan dient hij goed na te denken over de redenen waarom hij dit wil en de wijze waarop dit vormgegeven moet worden. In media zoals Adformatie en Emerce is zeer veel aandacht voor dit onderwerp, en ook in het bedrijfsleven wordt het onderwerp personalisatie uitvoerig besproken. Volgens Maarten Stramrood, Director E-commerce & Online Services bij UPC, heeft de sterk toegenomen aandacht voor personalisatie iets weg van de Facebook hype van een paar jaar geleden geleden. Iedereen wil er iets mee doen, maar lang niet iedereen weet waar te beginnen, stelt hij. Ik denk dat veel bedrijven hier enorm mee worstelen. Sommigen geven die zorg uit handen, waardoor het resulterende rapport vaak ergens in een la eindigt. Als dergelijke grote organisaties al met dit vraagstuk worstelen, hoe pakt u als marketeer dit dan aan? Het antwoord is uiteraard: Met een goed plan en in kleine stapjes. Onderstaand wordt een vijftal eenvoudige stappen aangereikt die helpen om in het nieuwe marketing landschap de weg te vinden. Stap 1: De juiste infrastructuur (Marketing database versus CRM omgeving) De absolute basis voor een consistente personalisatiestrategie is een centrale omgeving van waaruit deze strategie kan worden doorgevoerd naar contactmomenten. Met andere woorden: een marketing database. In veel organisaties wordt op dit vlak een aantal vergissingen gemaakt die cross channel communicatie in de weg staan. De drie belangrijkste vergissingen zijn: Een CRM systeem Een CRM systeem is niet geschikt als Marketing database. Veel organisaties hebben een CRM systeem als SAP, Siebel of Salesforce in gebruik. Daarmee wordt vaak gedacht dat er een omgeving is gecreëerd waarmee marketing analyses gedaan kunnen worden, segmentaties toegepast en campagnes ingericht kunnen worden.

4 4 In de praktijk is dit niet het geval. Voor het uitrollen van een gepersonaliseerde communicatiestrategie is het belangrijk het verschil te kennen tussen een CRM systeem en een Marketing database. Doel CRM managen van de individuele klantrelatie Marketing database managen van de marketing communicatie activiteiten gebruikers medewerkers in commerciele en back-office rollen Marketeers en analisten methode Beheren / muteren / van informatie op individueel niveau batchgewijs samenbrengen van verschillende informatiebronnen toegevoegde waarde type data informatiebron voor individuele contactmomenten contact- en transactiehistorie standaardisatie en automatisering van grote hoeveelheden contactmomenten contact- en transactiehistorie, plus achtergrond informatie van de klant wijze van voeding handmatige invoer inlezen van bestanden kracht zoeken / oproepen van informatie analyseren / plannen op basis van data Door een CRM systeem te implementeren zijn nog niet de tools in huis om personalisatie strategie vorm te geven. Daarvoor zijn instrumenten en toepassingen vereist op het gebied van campagnemanagement die hieronder staan beschreven. Campagne management Campagne management boven de kanalen, niet in het kanaal. Veel marketing of website personalisatie tools bevatten modules voor campagne management en marketing automation. Als eerste stap zijn deze modules vaak zeer bruikbaar. Echter, op het moment dat de organisatie doorgroeit naar een fase waarin de communicatie via verschillende media op elkaar afgestemd moet worden, voldoet het niet langer om dit in de kanalen te managen. De reden hiervan is dat een marketingtool geen website aanstuurt en ook niet andere online marketing of zelfs offline programma s. Als een organisatie in deze fase belandt, is het goed om na te denken over een campagne management oplossing die gekoppeld is aan een marketing database, in plaats van aan een e- mailmarketingtool. Dat hoeft lang niet altijd een dure oplossing, zoals een Unica of een Aprimo te zijn. Eenvoudiger tools hebben vaak al een goede mogelijkheid tot campagneplanning voor het realiseren van consistente personalisatie.

5 5 Online marketing versus offline marketing Het online marketing team is vaak een apart team in een aparte kamer met een aparte opdracht. Het is goed te realiseren dat online marketing niet een andere wereld is dan andere vormen van gepersonaliseerde marketing. De dynamiek is anders (interactief in plaats van eenzijdig, reageren in plaats van zenden) en het aantal contactmomenten vaak ook. Om relevant en consistent te zijn, is dezelfde soort marketingkennis van een klant nodig als alle andere marketeers. En door de disciplines te scheiden, worden extra obstakels gecreëerd die consistentie in de weg staan ( ons budget of het budget van de andere partij, wij zijn nieuw en zij ouderwets, wij weten niet zo goed wat zij aan het doen zijn of hoe het werkt, etc.). Centrale coördinatie en samenwerking tussen verschillende disciplines zijn de key voor een succesvolle implementatie van cross channel personalisatie. Stap 2: Onderscheid tussen Customer Journey versus Customer Life Cycle Database marketing is eind jaren 80 ontwikkeld vanuit de filosofie dat klanten een levenscyclus doorlopen bij een organisatie. Zo n levenscyclus begint bij het leren kennen van een organisatie en eindigt bij het afscheid nemen: In de tussentijd wordt aan de relatie met een klant gebouwd en op basis van relevante communicatie, service en aanbiedingen, loyaliteit gecreëerd. Een gevleugelde uitdrukking rond dit thema is dat iets verkopen aan een bestaande klant vijf keer meer oplevert dan verkoopinspanning aan nieuwe klanten. Om dit proces goed in te richten is een marketing database, waarin klanten worden geanalyseerd van levensbelang. In de moderne markt is dit nog steeds een zeer relevante aanpak, zeker in situaties waarin een klant met enige regelmaat herhalingsaankopen kan doen en klantentrouw verhoogt. Echter, er zijn steeds vaker situaties waarin de consument incidentele aankopen doet of zich voor iedere nieuwe aankoop wil oriënteren op de beste koop, in plaats van trouw te blijven aan een aanbieder. In deze situaties is

6 6 het van belang niet alleen te kijken naar de Customer Life Cycle maar ook naar de Customer Journey. De Customer Journey omschrijft namelijk het proces dat een consument doorloopt bij een individuele aankoop. Schematisch lijken beide processen op elkaar, maar er is een groot verschil, namelijk dat de aanbieder bij een individuele customer journey vaak veel minder tijd en mogelijkheden heeft om de consument te herkennen en relevante personalisatie door te voeren. Dat komt doordat de consument in de oriëntatiefase nog graag anoniem is en niet wil worden lastig gevallen door medewerkers van de aanbieder. Waar worden dan de inzichten verkregen om personalisatie mee te sturen? Veel organisaties werken met cookies, login mechanismes en/of chatboxes op de eigen website. Deze methoden zijn beperkt effectief omdat de consument er lang niet altijd aan mee wenst te werken. In dergelijke situaties is het werken met externe data een relevant hulpmiddel. Zo kan de aanbieder zijn content differentiëren aan de hand van consumentprofielen en dus op een subtiele wijze relevant zijn in een fase dat de consument nog geen relatie is aangegaan. Stap 3: Vraag om hulp bij omgang met Big Data Big Data is minder moeilijk om mee om te gaan dan gedacht wordt. Het mooie is dat de marketingwereld dit onderwerp al vaker heeft besproken in de afgelopen decennia. In de jaren 70 heette het Brute Force, eind jaren 90 werd gesproken over Datamining en hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Dit betekent dat voor de huidige uitdagingen in het verleden al verschillende malen zeer goede analyse-oplossingen zijn gevonden. Het enige wat moet gebeuren is deze werkende oplossingen herontdekken! Hierbij moet een tweetal zaken onderscheiden worden:

7 7 1. De term Big Data is actueel geworden doordat in nieuwe media zoals online, social, etc. zeer grote hoeveelheden data worden vastgelegd. Maar de innovatieve en jonge specialisten in deze media zijn kanaalspecialisten en niet per definitie data specialisten. Dit betekent dat basale kennis van methoden om structuur in grote hoeveelheden data aan te brengen of inzichten uit deze data te genereren (denk aan clusteranalyse, of factoranalyse, of dergelijke methoden) veelal nieuw zijn voor deze generatie. Een eenvoudige oplossing zou zijn om de hulp in te roepen van de eerste de beste econometrist of oude DM-er. Zij helpen zeer snel om dit probleem uit de weg te ruimen. Aan de processing speed van computers zal het niet liggen. 2. Veel marketeers geloven dat consumentengedrag perfect kan worden voorspeld als het mogelijk is om alle gedragsdata goed te analyseren. Met andere woorden: het Big Data probleem is de reden waarom het consumentengedrag nu nog niet goed voorspeld kan worden. Echter: gedragsdata is belangrijk, maar niet voldoende om consumentengedrag te analyseren en wel om de volgende drie redenen: a. Een marketeer ziet niet alle consumentengedrag. De consument laat veel relevant gedrag zien op plekken waar hij niet geobserveerd kan worden. Het beeld van de consument is dus altijd beperkt. b. In veel marketingvraagstukken is de tijdsspanne waarin de behoefte van de consument geobserveerd wordt, zeer beperkt. Met name in gevallen waarin de aankoop incidenteel van aard is en de customer life cycle een beperkte rol speelt, is niet altijd voldoende tijd om op basis van observatie een beeld te creëren. Tegen de tijd dat de kennis is opgebouwd, heeft de consument al een keuze gemaakt. c. In veel marketingvraagstukken is de context van de consument een nog veel belangrijker voorspeller van gedrag. Deze data is vrijelijk beschikbaar op de markt. Een mooi voorbeeld is de verkoper van zonnepanelen. Als deze verkoper aan de hand van waargenomen gedrag gaat voorspellen of een consument behoefte heeft aan zijn product, is hij veel tijd en geld kwijt en is hij vaak te laat bij de consument op de radar. Indien hij de context van de consument had meegenomen in de overweging, had hij een aantal eerste stappen zeer snel kunnen nemen. Immers, als een consument geen huiseigenaar is of geen dak heeft (bijvoorbeeld een flatbewoner), zal hij geen zonnepanelen aanschaffen. Door deze context variabele mee te nemen, kan de marketeer 65 procentvan de markt als doelgroep schrappen en zijn marketing budget drie keereffectiever inzetten. Stap 4: Dicht de kloof tussen de online marketeer en de traditionele marketeer Tussen online marketeers en traditionele marketingmedewerkers bestaat in veel organisaties nog een grote afstand, zowel in het denken als ook fysiek. Online marketeers zijn specialisten in nieuwe marketing. DM is iets van vroeger en de mensen die dat nog aanhangen zijn dinosaurussen. De traditionele marketeer heeft niet meer de kennis die nodig is om in moderne marketing mee te kunnen en heeft ook niet de toegevoegde waarde van inspanningen van traditionele marketing kunnen meten, laat staan bewijzen.

8 8 Anderzijds heerst bij traditionele marketeers de overtuiging dat zij een zeer groot kennisbereik hebben, dat online even relevant is, maar waarvan de online marketeer uit kortzichtigheid geen kennis van wil nemen. De online marketeer is geobsedeerd door technologieën en heeft maar zeer beperkt marketing kennis. De uitdagingen op het gebied van data die de online marketeer nu tegenkomt, zijn alleen een probleem voor de online marketeer, omdat hij bestaande kennis nog niet tot zich heeft willen nemen. De waarheid in deze ligt, zoals bij alle discussies, in het midden. De nieuwe technologieën bieden mogelijkheden tot interactiviteit die niet alleen revolutionair zijn, maar ook beter dan vele traditionele methoden aansluiten bij de huidige behoeften van de consument. Om tot een effectieve marketingaanpak te komen, dient de consument nog steeds goed begrepen te worden, of hij nou offline of online contact zoekt. Daarvoor is goed omgaan met alle beschikbare informatie en consistent en relevant, cross channel communiceren van wezenlijk belang. Overigens is het niet vreemd dat de ontwikkelingen in online marketing zich tot dusver hebben geconcentreerd op mogelijkheden van de technologie en niet op eisen aan de communicatiestrategie. Het ligt in de aard van de mens, om eerst het laaghangend fruit te willen grijpen en zich pas te bezinnen op het moment dat de basale methoden minder effectief worden. Als gekeken wordt naar de ontwikkeling die online marketing doormaakt, dan zijn de stappen identiek aan die van Direct Marketing: eerst ontdekken van (en spammen binnen) kanalen, dan een fase van bezinning waarin conceptueel wordt gedacht en vervolgens de vertaling naar sophisticated strategies. Online marketing maakt dezelfde ontwikkeling door, weliswaar veel sneller dan Direct Marketing, maar de stapjes van bezinning en ontwikkeling moeten voor een belangrijk deel nog worden gemaakt. We zijn nog lang niet uitgeleerd op dit vlak. Stap 5: Kies bewust. Online is belangrijk maar niet zaligmakend Veel ondernemers kiezen voor online, omdat ze geloven dat online marketing goedkoper is dan traditionele vormen van marketing. Dat is de verkeerde reden voor deze keuze. Daarnaast is online

9 9 ook niet goedkoper dan andere kanalen. De eenvoudigste manier om dit te illustreren, is aan de hand van ROI. In de laatste vijf jaar zijn de uitgaven aan online marketing met ongeveer 50 procent omhoog gegaan. Volgens het CBS zijn consumenten bestedingen met ongeveer vier procent gedaald. Dit betekent dat de ROI op marketing budgetten gedaald is sinds de transitie naar online. Uiteraard speelt de crisis een rol. De consument heeft minder te besteden. Het is belangrijk te realiseren dat de voordelen van online marketing niet primair zitten in de kosten. Weliswaar kunnen veel meer contactmomenten gegenereerd worden voor de marketing euro, maar deze contactmomenten zijn ook vluchtiger en resulteren minder vaak in een lead. In de praktijk wordt nog steeds euro voor een goede lead betaald, ongeacht de media die ingezet wordt. Waar online marketing de winst boekt, is in de toepassing van contactmomenten. Op dit moment spelen veel vormen van online marketing in op de consumentenbehoefte. Dit om zelf het initiatief te nemen op een anonieme wijze, alvorens formeel in contact te treden met een aanbieder. De technologie van vandaag biedt de mogelijkheid om in deze contactmomenten toch al relevant te personaliseren. De consument ervaart op dat moment de interactie nog niet als dialoog met de leverancier. Dat vermogen is een zeer krachtige benefit. Een organisatie dient dan ook de keuze te maken voor een marketing- en communicatiestrategie die aansluit bij de behoefte van de klant. Zo n strategie wordt gestuurd door ROI, niet door kosten alleen en kan online en offline methodieken omvatten. De keuze is een keuze voor de klant, niet voor een kanaal. Zodra proactiviteit passend is geworden kan een bedieningsmethodiek gecombineerd worden met een goede cross channel service- en campagnestrategie. Hierdoor ervaart de consument vrijheid in de oriëntatie fase. Volledige verleidingstechnieken kunnen tot in perfectie geïmplementeerd worden.

10 10 Conclusie Cross channel personalisatie lijkt een complex vraagstuk, temeer daar in online marketing de fase van bezinning pas is begonnen. Er ontbreekt een plan waarin de kennis van traditionele- en online marketeers wordt gebundeld. Met een dergelijk plan en het vermogen dit in kleine stapjes uit te rollen, is in een organisatie meer winst te behalen. Over de auteur: Ed Kassens is vanaf 2 januari 2014 bij 4orange in dienst als Sales Consultant. Ed is een gepassioneerd marketing mens met een sterke overtuiging dat Database Marketing voor iedere organisatie een fantastische moneymaker kan zijn als het op de juiste manier wordt toegepast. Ed heeft een Master s degree in Econometrie, 16 jaar werkervaring in met name het toepassen van database segmentatie binnen getargete marketing processen en een groot aantal publicaties en spreekbeurten over dit onderwerp op zijn naam. Met een achtergrond in B2B en B2C, zowel aan de kant van de klant als aan de kant van dienstverleners, denkt Ed mee in de rol van Sales Consultant om voor organisaties data-based decisioning het verschil te laten maken in de groeistrategie. Over 4orange: 4orange is meer dan 20 jaar actief op de Nederlandse markt en voorgekomen uit BPK, Claritas en Axciom. Wij helpen onze relaties bij het (optimaal) gebruik maken van data om maximaal rendement te halen uit haar klanten. Dit doen wij door onze (consumenten)kennis met hen te delen en een passende marketing infrastructuur te bieden. Contactinformatie: Meer informatie? Neem contact op met Ed Kassens, via E: T: orange Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost T +31 (0)

11 11

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

De kracht van herhaling

De kracht van herhaling De kracht van herhaling Remarketing is effectief! Remarketing is een relatief nieuwe tool van Google, welke de marketeer in staat stelt om een beter gebruik te maken van de gegevens die een klant achterlaat

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Wat werkgevers echt willen

Wat werkgevers echt willen Herman Toch Van egomerken naar transformele merken Claire Díaz-Ortiz Twitter is geen reclamekanaal Antal de Waij Dromen over communities pag 6 pag 3 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in marketing,

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over:

Inhoudsopgave. In dit whitepaper lees je over: 1 Inhoudsopgave In dit whitepaper lees je over: 1. Zoekmachine marketing: Definities 2. Hoe ziet de markt eruit en wat kan je verwachten 3. Waarom Zoekmachine Marketing? 4. Zoekmachine Marketing: Laat

Nadere informatie

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief

B2B website onderzoek 2008. Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief B2B website onderzoek 2008 Zoekmachine vriendelijk maar niet effectief Michel Bieze & Peter Schinkel Indenty BV Postbus 3242 7500

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Social CRM wordt volwassen

Social CRM wordt volwassen Social CRM wordt volwassen Gebaseerd op de gelijknamige white paper van Paul Greenberg, met toestemming De revolutie die is ontstaan op het vlak van communicatiemogelijkheden heeft een effect op ons dagelijks

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie