Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie"

Transcriptie

1 Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie 4orange, 2014 Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost

2 2 Een eenvoudige roadmap naar consistente personalisatie, cross channel In recente jaren is het marketing vakgebied sterk veranderd door allerlei ontwikkelingen die de taak als marketeer steeds uitdagender maken. Nieuwe mogelijkheden van online kanalen, beperkingen binnen traditionele kanalen zoals bel-me-niet registers, etc. en met name ook het veranderde gedrag en de veranderende behoeften maken dat de marketeer zichzelf opnieuw dient uit te vinden. In recente jaren is veel aandacht geweest voor de mogelijkheden die online kanalen bieden. Op het eerste gezicht is online marketing een zeer kostenefficiënte manier voor een bedrijf om zich onder de aandacht van de consument te brengen. Voor een relatief lage investering wordt al een zeer groot bereik gerealiseerd op media waar de consument blijkbaar graag zijn tijd doorbrengt. Echter, met het verstrijken van de tijd en het opdoen van ervaring is gebleken dat de consument niet zo maar alle marketinginspanningen accepteert. Gezien de vluchtige aard van online contacten is de consument zo uit het gezicht verdwenen als niet de juiste snaar getroffen wordt. Woorden als relevantie, consistentie in cross channel personalisatie worden steeds belangrijker geacht. Uit recent onderzoek (PanelClix 2012) is gebleken dat de consument in de oriëntatie voor een aankoop steeds vaker kiest voor kanalen waar hij of zij het initiatief heeft en op een relatief anonieme manier zijn keuze kan maken zonder al in gesprek te hoeven gaan met de verkoper van een organisatie. De website, Google maar ook de winkel en de folder zijn belangrijke oriëntatiekanalen voor de consument. Een mix van traditionele en nieuwe kanalen dus. Anderzijds is uit hetzelfde onderzoek gebleken dat marketing activiteiten waarbij een bedrijf het initiatief neemt tot contact met de consument, vaak leiden tot irritatie bij de consument. Met name als een organisatie contact zoekt via sociale media, mobiele marketing en telemarketing leidt dit tot grote ergernis bij de consument. Mobiel en social worden gerekend tot de privé sfeer van de consument en een bedrijf is vaak niet uitgenodigd in de inner circle. Als een bedrijf daar dan ongevraagd toetreedt, wint deze niet de klant voor zichzelf maar drijft hij deze juist weg. Wat zijn voor de marketeer dan belangrijke ontwikkelingen waar hij op moet acteren?

3 3 Er is een belangrijke verschuiving in de zin dat de marketeer de consument minder target en hem meer bedient. Als de consument het initiatief neemt, dient de marketeer op het juiste moment de consument relevant te informeren. Het herkennen van de consument op het juiste moment in verschillende kanalen en het direct kunnen produceren van de juiste respons is de nieuwe uitdaging. De consument wil in de oriëntatiefase niet worden lastiggevallen, totdat hij of zij daarom vraagt. Als de marketeer wil personaliseren, moet dat subtiel gaan zonder dat de respons als opdringerig of invasief wordt ervaren. DM, Telemarketing, Mobile en Social Media marketing vallen in de categorie lastigvallen. Dat wil nog niet zeggen dat deze mechanismes slecht converteren. Ze zijn alleen niet geliefd bij de consument. Als de marketeer deze middelen wil inzetten, dan dient hij goed na te denken over de redenen waarom hij dit wil en de wijze waarop dit vormgegeven moet worden. In media zoals Adformatie en Emerce is zeer veel aandacht voor dit onderwerp, en ook in het bedrijfsleven wordt het onderwerp personalisatie uitvoerig besproken. Volgens Maarten Stramrood, Director E-commerce & Online Services bij UPC, heeft de sterk toegenomen aandacht voor personalisatie iets weg van de Facebook hype van een paar jaar geleden geleden. Iedereen wil er iets mee doen, maar lang niet iedereen weet waar te beginnen, stelt hij. Ik denk dat veel bedrijven hier enorm mee worstelen. Sommigen geven die zorg uit handen, waardoor het resulterende rapport vaak ergens in een la eindigt. Als dergelijke grote organisaties al met dit vraagstuk worstelen, hoe pakt u als marketeer dit dan aan? Het antwoord is uiteraard: Met een goed plan en in kleine stapjes. Onderstaand wordt een vijftal eenvoudige stappen aangereikt die helpen om in het nieuwe marketing landschap de weg te vinden. Stap 1: De juiste infrastructuur (Marketing database versus CRM omgeving) De absolute basis voor een consistente personalisatiestrategie is een centrale omgeving van waaruit deze strategie kan worden doorgevoerd naar contactmomenten. Met andere woorden: een marketing database. In veel organisaties wordt op dit vlak een aantal vergissingen gemaakt die cross channel communicatie in de weg staan. De drie belangrijkste vergissingen zijn: Een CRM systeem Een CRM systeem is niet geschikt als Marketing database. Veel organisaties hebben een CRM systeem als SAP, Siebel of Salesforce in gebruik. Daarmee wordt vaak gedacht dat er een omgeving is gecreëerd waarmee marketing analyses gedaan kunnen worden, segmentaties toegepast en campagnes ingericht kunnen worden.

4 4 In de praktijk is dit niet het geval. Voor het uitrollen van een gepersonaliseerde communicatiestrategie is het belangrijk het verschil te kennen tussen een CRM systeem en een Marketing database. Doel CRM managen van de individuele klantrelatie Marketing database managen van de marketing communicatie activiteiten gebruikers medewerkers in commerciele en back-office rollen Marketeers en analisten methode Beheren / muteren / van informatie op individueel niveau batchgewijs samenbrengen van verschillende informatiebronnen toegevoegde waarde type data informatiebron voor individuele contactmomenten contact- en transactiehistorie standaardisatie en automatisering van grote hoeveelheden contactmomenten contact- en transactiehistorie, plus achtergrond informatie van de klant wijze van voeding handmatige invoer inlezen van bestanden kracht zoeken / oproepen van informatie analyseren / plannen op basis van data Door een CRM systeem te implementeren zijn nog niet de tools in huis om personalisatie strategie vorm te geven. Daarvoor zijn instrumenten en toepassingen vereist op het gebied van campagnemanagement die hieronder staan beschreven. Campagne management Campagne management boven de kanalen, niet in het kanaal. Veel marketing of website personalisatie tools bevatten modules voor campagne management en marketing automation. Als eerste stap zijn deze modules vaak zeer bruikbaar. Echter, op het moment dat de organisatie doorgroeit naar een fase waarin de communicatie via verschillende media op elkaar afgestemd moet worden, voldoet het niet langer om dit in de kanalen te managen. De reden hiervan is dat een marketingtool geen website aanstuurt en ook niet andere online marketing of zelfs offline programma s. Als een organisatie in deze fase belandt, is het goed om na te denken over een campagne management oplossing die gekoppeld is aan een marketing database, in plaats van aan een e- mailmarketingtool. Dat hoeft lang niet altijd een dure oplossing, zoals een Unica of een Aprimo te zijn. Eenvoudiger tools hebben vaak al een goede mogelijkheid tot campagneplanning voor het realiseren van consistente personalisatie.

5 5 Online marketing versus offline marketing Het online marketing team is vaak een apart team in een aparte kamer met een aparte opdracht. Het is goed te realiseren dat online marketing niet een andere wereld is dan andere vormen van gepersonaliseerde marketing. De dynamiek is anders (interactief in plaats van eenzijdig, reageren in plaats van zenden) en het aantal contactmomenten vaak ook. Om relevant en consistent te zijn, is dezelfde soort marketingkennis van een klant nodig als alle andere marketeers. En door de disciplines te scheiden, worden extra obstakels gecreëerd die consistentie in de weg staan ( ons budget of het budget van de andere partij, wij zijn nieuw en zij ouderwets, wij weten niet zo goed wat zij aan het doen zijn of hoe het werkt, etc.). Centrale coördinatie en samenwerking tussen verschillende disciplines zijn de key voor een succesvolle implementatie van cross channel personalisatie. Stap 2: Onderscheid tussen Customer Journey versus Customer Life Cycle Database marketing is eind jaren 80 ontwikkeld vanuit de filosofie dat klanten een levenscyclus doorlopen bij een organisatie. Zo n levenscyclus begint bij het leren kennen van een organisatie en eindigt bij het afscheid nemen: In de tussentijd wordt aan de relatie met een klant gebouwd en op basis van relevante communicatie, service en aanbiedingen, loyaliteit gecreëerd. Een gevleugelde uitdrukking rond dit thema is dat iets verkopen aan een bestaande klant vijf keer meer oplevert dan verkoopinspanning aan nieuwe klanten. Om dit proces goed in te richten is een marketing database, waarin klanten worden geanalyseerd van levensbelang. In de moderne markt is dit nog steeds een zeer relevante aanpak, zeker in situaties waarin een klant met enige regelmaat herhalingsaankopen kan doen en klantentrouw verhoogt. Echter, er zijn steeds vaker situaties waarin de consument incidentele aankopen doet of zich voor iedere nieuwe aankoop wil oriënteren op de beste koop, in plaats van trouw te blijven aan een aanbieder. In deze situaties is

6 6 het van belang niet alleen te kijken naar de Customer Life Cycle maar ook naar de Customer Journey. De Customer Journey omschrijft namelijk het proces dat een consument doorloopt bij een individuele aankoop. Schematisch lijken beide processen op elkaar, maar er is een groot verschil, namelijk dat de aanbieder bij een individuele customer journey vaak veel minder tijd en mogelijkheden heeft om de consument te herkennen en relevante personalisatie door te voeren. Dat komt doordat de consument in de oriëntatiefase nog graag anoniem is en niet wil worden lastig gevallen door medewerkers van de aanbieder. Waar worden dan de inzichten verkregen om personalisatie mee te sturen? Veel organisaties werken met cookies, login mechanismes en/of chatboxes op de eigen website. Deze methoden zijn beperkt effectief omdat de consument er lang niet altijd aan mee wenst te werken. In dergelijke situaties is het werken met externe data een relevant hulpmiddel. Zo kan de aanbieder zijn content differentiëren aan de hand van consumentprofielen en dus op een subtiele wijze relevant zijn in een fase dat de consument nog geen relatie is aangegaan. Stap 3: Vraag om hulp bij omgang met Big Data Big Data is minder moeilijk om mee om te gaan dan gedacht wordt. Het mooie is dat de marketingwereld dit onderwerp al vaker heeft besproken in de afgelopen decennia. In de jaren 70 heette het Brute Force, eind jaren 90 werd gesproken over Datamining en hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Dit betekent dat voor de huidige uitdagingen in het verleden al verschillende malen zeer goede analyse-oplossingen zijn gevonden. Het enige wat moet gebeuren is deze werkende oplossingen herontdekken! Hierbij moet een tweetal zaken onderscheiden worden:

7 7 1. De term Big Data is actueel geworden doordat in nieuwe media zoals online, social, etc. zeer grote hoeveelheden data worden vastgelegd. Maar de innovatieve en jonge specialisten in deze media zijn kanaalspecialisten en niet per definitie data specialisten. Dit betekent dat basale kennis van methoden om structuur in grote hoeveelheden data aan te brengen of inzichten uit deze data te genereren (denk aan clusteranalyse, of factoranalyse, of dergelijke methoden) veelal nieuw zijn voor deze generatie. Een eenvoudige oplossing zou zijn om de hulp in te roepen van de eerste de beste econometrist of oude DM-er. Zij helpen zeer snel om dit probleem uit de weg te ruimen. Aan de processing speed van computers zal het niet liggen. 2. Veel marketeers geloven dat consumentengedrag perfect kan worden voorspeld als het mogelijk is om alle gedragsdata goed te analyseren. Met andere woorden: het Big Data probleem is de reden waarom het consumentengedrag nu nog niet goed voorspeld kan worden. Echter: gedragsdata is belangrijk, maar niet voldoende om consumentengedrag te analyseren en wel om de volgende drie redenen: a. Een marketeer ziet niet alle consumentengedrag. De consument laat veel relevant gedrag zien op plekken waar hij niet geobserveerd kan worden. Het beeld van de consument is dus altijd beperkt. b. In veel marketingvraagstukken is de tijdsspanne waarin de behoefte van de consument geobserveerd wordt, zeer beperkt. Met name in gevallen waarin de aankoop incidenteel van aard is en de customer life cycle een beperkte rol speelt, is niet altijd voldoende tijd om op basis van observatie een beeld te creëren. Tegen de tijd dat de kennis is opgebouwd, heeft de consument al een keuze gemaakt. c. In veel marketingvraagstukken is de context van de consument een nog veel belangrijker voorspeller van gedrag. Deze data is vrijelijk beschikbaar op de markt. Een mooi voorbeeld is de verkoper van zonnepanelen. Als deze verkoper aan de hand van waargenomen gedrag gaat voorspellen of een consument behoefte heeft aan zijn product, is hij veel tijd en geld kwijt en is hij vaak te laat bij de consument op de radar. Indien hij de context van de consument had meegenomen in de overweging, had hij een aantal eerste stappen zeer snel kunnen nemen. Immers, als een consument geen huiseigenaar is of geen dak heeft (bijvoorbeeld een flatbewoner), zal hij geen zonnepanelen aanschaffen. Door deze context variabele mee te nemen, kan de marketeer 65 procentvan de markt als doelgroep schrappen en zijn marketing budget drie keereffectiever inzetten. Stap 4: Dicht de kloof tussen de online marketeer en de traditionele marketeer Tussen online marketeers en traditionele marketingmedewerkers bestaat in veel organisaties nog een grote afstand, zowel in het denken als ook fysiek. Online marketeers zijn specialisten in nieuwe marketing. DM is iets van vroeger en de mensen die dat nog aanhangen zijn dinosaurussen. De traditionele marketeer heeft niet meer de kennis die nodig is om in moderne marketing mee te kunnen en heeft ook niet de toegevoegde waarde van inspanningen van traditionele marketing kunnen meten, laat staan bewijzen.

8 8 Anderzijds heerst bij traditionele marketeers de overtuiging dat zij een zeer groot kennisbereik hebben, dat online even relevant is, maar waarvan de online marketeer uit kortzichtigheid geen kennis van wil nemen. De online marketeer is geobsedeerd door technologieën en heeft maar zeer beperkt marketing kennis. De uitdagingen op het gebied van data die de online marketeer nu tegenkomt, zijn alleen een probleem voor de online marketeer, omdat hij bestaande kennis nog niet tot zich heeft willen nemen. De waarheid in deze ligt, zoals bij alle discussies, in het midden. De nieuwe technologieën bieden mogelijkheden tot interactiviteit die niet alleen revolutionair zijn, maar ook beter dan vele traditionele methoden aansluiten bij de huidige behoeften van de consument. Om tot een effectieve marketingaanpak te komen, dient de consument nog steeds goed begrepen te worden, of hij nou offline of online contact zoekt. Daarvoor is goed omgaan met alle beschikbare informatie en consistent en relevant, cross channel communiceren van wezenlijk belang. Overigens is het niet vreemd dat de ontwikkelingen in online marketing zich tot dusver hebben geconcentreerd op mogelijkheden van de technologie en niet op eisen aan de communicatiestrategie. Het ligt in de aard van de mens, om eerst het laaghangend fruit te willen grijpen en zich pas te bezinnen op het moment dat de basale methoden minder effectief worden. Als gekeken wordt naar de ontwikkeling die online marketing doormaakt, dan zijn de stappen identiek aan die van Direct Marketing: eerst ontdekken van (en spammen binnen) kanalen, dan een fase van bezinning waarin conceptueel wordt gedacht en vervolgens de vertaling naar sophisticated strategies. Online marketing maakt dezelfde ontwikkeling door, weliswaar veel sneller dan Direct Marketing, maar de stapjes van bezinning en ontwikkeling moeten voor een belangrijk deel nog worden gemaakt. We zijn nog lang niet uitgeleerd op dit vlak. Stap 5: Kies bewust. Online is belangrijk maar niet zaligmakend Veel ondernemers kiezen voor online, omdat ze geloven dat online marketing goedkoper is dan traditionele vormen van marketing. Dat is de verkeerde reden voor deze keuze. Daarnaast is online

9 9 ook niet goedkoper dan andere kanalen. De eenvoudigste manier om dit te illustreren, is aan de hand van ROI. In de laatste vijf jaar zijn de uitgaven aan online marketing met ongeveer 50 procent omhoog gegaan. Volgens het CBS zijn consumenten bestedingen met ongeveer vier procent gedaald. Dit betekent dat de ROI op marketing budgetten gedaald is sinds de transitie naar online. Uiteraard speelt de crisis een rol. De consument heeft minder te besteden. Het is belangrijk te realiseren dat de voordelen van online marketing niet primair zitten in de kosten. Weliswaar kunnen veel meer contactmomenten gegenereerd worden voor de marketing euro, maar deze contactmomenten zijn ook vluchtiger en resulteren minder vaak in een lead. In de praktijk wordt nog steeds euro voor een goede lead betaald, ongeacht de media die ingezet wordt. Waar online marketing de winst boekt, is in de toepassing van contactmomenten. Op dit moment spelen veel vormen van online marketing in op de consumentenbehoefte. Dit om zelf het initiatief te nemen op een anonieme wijze, alvorens formeel in contact te treden met een aanbieder. De technologie van vandaag biedt de mogelijkheid om in deze contactmomenten toch al relevant te personaliseren. De consument ervaart op dat moment de interactie nog niet als dialoog met de leverancier. Dat vermogen is een zeer krachtige benefit. Een organisatie dient dan ook de keuze te maken voor een marketing- en communicatiestrategie die aansluit bij de behoefte van de klant. Zo n strategie wordt gestuurd door ROI, niet door kosten alleen en kan online en offline methodieken omvatten. De keuze is een keuze voor de klant, niet voor een kanaal. Zodra proactiviteit passend is geworden kan een bedieningsmethodiek gecombineerd worden met een goede cross channel service- en campagnestrategie. Hierdoor ervaart de consument vrijheid in de oriëntatie fase. Volledige verleidingstechnieken kunnen tot in perfectie geïmplementeerd worden.

10 10 Conclusie Cross channel personalisatie lijkt een complex vraagstuk, temeer daar in online marketing de fase van bezinning pas is begonnen. Er ontbreekt een plan waarin de kennis van traditionele- en online marketeers wordt gebundeld. Met een dergelijk plan en het vermogen dit in kleine stapjes uit te rollen, is in een organisatie meer winst te behalen. Over de auteur: Ed Kassens is vanaf 2 januari 2014 bij 4orange in dienst als Sales Consultant. Ed is een gepassioneerd marketing mens met een sterke overtuiging dat Database Marketing voor iedere organisatie een fantastische moneymaker kan zijn als het op de juiste manier wordt toegepast. Ed heeft een Master s degree in Econometrie, 16 jaar werkervaring in met name het toepassen van database segmentatie binnen getargete marketing processen en een groot aantal publicaties en spreekbeurten over dit onderwerp op zijn naam. Met een achtergrond in B2B en B2C, zowel aan de kant van de klant als aan de kant van dienstverleners, denkt Ed mee in de rol van Sales Consultant om voor organisaties data-based decisioning het verschil te laten maken in de groeistrategie. Over 4orange: 4orange is meer dan 20 jaar actief op de Nederlandse markt en voorgekomen uit BPK, Claritas en Axciom. Wij helpen onze relaties bij het (optimaal) gebruik maken van data om maximaal rendement te halen uit haar klanten. Dit doen wij door onze (consumenten)kennis met hen te delen en een passende marketing infrastructuur te bieden. Contactinformatie: Meer informatie? Neem contact op met Ed Kassens, via E: T: orange Hogehilweg CD Amsterdam Zuidoost T +31 (0)

11 11

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Data at your fingertips

Data at your fingertips Data at your fingertips 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 6 redenen waarom de marketeer zelf eigenaar moet zijn van de Marketing Software uitdaging! Bij beslissingen

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Verschillende softwaresystemen

Verschillende softwaresystemen Verschillende softwaresystemen 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Verschillende software systemen CRM, Leadmanagement CRM Lead management tools Microsoft Dynamics CRM,

Nadere informatie

Klantgericht communiceren met donateurs

Klantgericht communiceren met donateurs Klantgericht communiceren met donateurs 4orange, 2016 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Klantgericht communiceren met donateurs Iedereen in de non-profit branche die

Nadere informatie

Klaar staan voor de bewegende klant

Klaar staan voor de bewegende klant Klaar staan voor de bewegende klant 23 Maart 2016 Jaarbeurs - Utrecht Ger Nijkamp Sr. Online Marketeer Ricoh Nederland Marketing is niet veranderd Wat is mijn doel..? Waar zit mijn doelgroep..? Hoe ga

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Softwaresystemen Wat is het verschil?

Softwaresystemen Wat is het verschil? Softwaresystemen Wat is het verschil? 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Verschillende software systemen; wat is het verschil? CRM, datawarehouse, leadmanagement, campagnemanagement,

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Leerdoelen Een definitie geven van direct marketing en de benefits voor klanten en bedrijven bespreken. De belangrijkste vormen van

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 Praxis 2020 Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 2020: Consument verwacht meer Me-Commerce Shoppen gaat steeds minder om product en transac2e en meer om oriënta2evoorkeuren en persoonlijke context

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord Artikel Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord 1 Introductie De term contentmarketing komen we steeds vaker tegen in marketingland. Maar wat

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model

Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Stap voor stap professioneler aan de slag met Google Analytics via het Web Analytics Maturity Model Egan van Doorn Senior Consultant, OrangeValley 21 maart 2012 Even voorstellen Stand van zaken, Web Analytics

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door:

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door: Checklist voor de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S Aangeboden door: Kernvragen voor de ontwikkeling van uw buyer persona s! Het ontwikkelen van een buyer persona is een belangrijk onderdeel voor een

Nadere informatie

Michael Christianen. Vakdag Dialogue & Digital Marketing Rotterdam, 7 oktober 2010. Een roadmap voor personalisatie van de klant-interactie

Michael Christianen. Vakdag Dialogue & Digital Marketing Rotterdam, 7 oktober 2010. Een roadmap voor personalisatie van de klant-interactie Michael Christianen Vakdag Dialogue & Digital Marketing Rotterdam, 7 oktober 2010 Een roadmap voor personalisatie van de klant-interactie Welke rol gaat personalisatie spelen in de interactie tussen klant

Nadere informatie

Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey

Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey PIM: Innovatieve B2B Marketing 24 June 2014 Diederik Martens Marketing Automation Manager Quintiq Holding B.V. All rights reserved. Quintiq

Nadere informatie

In 5 stappen een doeltreffende B2B content strategie

In 5 stappen een doeltreffende B2B content strategie In 5 stappen een doeltreffende B2B content strategie Een content marketing strategie kan tegenwoordig niet meer ontbreken binnen een organisatie. Het is de basis voor uw content marketing activiteiten,

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

ROI model. Informatie Fusionmarketing t.b.v Retailtrends pagina 1

ROI model. Informatie Fusionmarketing t.b.v Retailtrends pagina 1 ROI model Informatie Fusionmarketing t.b.v Retailtrends pagina 1 ROI model Toelichting op het ROI model Het merk zoals het voor een lange termijn is vastgelegd in merkwaarden vormt het centrum van het

Nadere informatie

Sherlock Heijn, waar blijf je? Instrumentarium marketeer. Vorverständnis. Mijn stelling. Sander van der Blonk RapidSugar Utrecht, 6 maart 2008

Sherlock Heijn, waar blijf je? Instrumentarium marketeer. Vorverständnis. Mijn stelling. Sander van der Blonk RapidSugar Utrecht, 6 maart 2008 1 Sander van der Blonk RapidSugar Utrecht, 6 maart 2008 Sherlock Heijn, waar blijf je? 2 Instrumentarium marketeer Mijn stelling Klant centraal in eigen media ecosystem: Stelt meer en meer eigen marketingcontext

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

Toekomst van Sales. 18 mei 2017

Toekomst van Sales. 18 mei 2017 Toekomst van Sales 1 WELKOM Robert Hamminga robert.hamminga@redfoxblue.nl 0031-619228708 2 UW TEAM OPDRACHT ZWARTE STIFT 1. Teken een organigram normale old school verkooporganisatie 2. Teken een normale

Nadere informatie

DDMA Customer Data Award Case Vakmedianet 2016

DDMA Customer Data Award Case Vakmedianet 2016 DDMA Customer Data Award Case Vakmedianet 2016 Vakmedianet Ceesjan de Vos 10 november 2016 Amsterdam Vakmedianet B2B uitgeverij 1,2 miljoen lezers in 56 niches DDMA Customer Data Award 2016 We leveren

Nadere informatie

Big Data. Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013

Big Data. Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013 Big Data Olivier Koeton 0854461 CDM2A 12-03-2013 Een tijd geleden was het ondenkbaar dat je bijvoorbeeld in een kledingwinkel kon meten waar jou eventuele klanten het meest staan en waar zij eigenlijk

Nadere informatie

(Online) Verkoop & CRM. Woensdag 9 maart 2016

(Online) Verkoop & CRM. Woensdag 9 maart 2016 (Online) Verkoop & CRM Woensdag 9 maart 2016 Agenda Introductie Verkoop proces en CRM SAP B1 app Online? Vragen Introductie Marit Polman Xander van t Hof Jan Willem de Bruijn SAP B1 tips https://www.linkedin.com/today/author/13543797?trk=prof-sm

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Engage your partner. Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen.

Engage your partner. Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen. Engage your partner Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen. Inspiratie, kennis & praktische tools Het doel van het Engage your Partner programma is om uw business

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Klantwaardemanagement in multichannel omgeving

Klantwaardemanagement in multichannel omgeving Klantwaardemanagement in multichannel omgeving Prof.dr. P.C. Verhoef Prof.dr. P.S.H. Leeflang RM Rapport CIC-2007-01 ISBN 978-90-811191-2-2 Customer Insights Center onderzoeksrapport 2007-01 CIC 2 Inhoud

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

Kunnen we Marketing Automation gemakkelijk maken?

Kunnen we Marketing Automation gemakkelijk maken? Kunnen we Marketing Automation gemakkelijk maken? Yes! Welkom Vanmiddag Visie Wat is MA? Klantendata 360 Realtime De swingende marketeer Data Cirkels van F. Wat is er te koop Cases Q&A Drinks. Visie 1.

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie

Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Snelle en doelgerichte e-mailcommunicatie Beheer en segmenteer uw contacten Beheer online uw eigen mediabibliotheek Creëer gepersonaliseerde berichten met dynamische inhoud Ontwerp uw bericht met onze

Nadere informatie

Internet plan op maat

Internet plan op maat Internet plan op maat Uw Internet Plan: bouwen aan uw onderneming van morgen Bepalen - meten - verbeteren: - Doelstellingen - Doelgroepen - Communicatie mix Herkenbaar voor u? Kiezen voor DG Consult -

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties Klantgerichte ondernemingen Werk als één team aan duurzame klantrelaties Werk samen met uw team aan duurzame relaties Samenwerking is de sleutel tot goed relatiemanagement. Als Verkoop en Marketing zaken

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie