Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels."

Transcriptie

1 Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1

2 Opdeling Basiscursus (excl. grijze achtergrond) Richt zich tot diegenen die zich een algemene kennis willen verschaffen omtrent de manier waarop de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen werd geconcipieerd en de inhoud van de eruit voortvloeiende eindrapporten (bv. secretarissen, budgethouders, ). Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal. Verdiepingscursus (incl. grijze achtergrond) Is bedoeld voor een publiek dat nauwer betrokken is bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (bv. personeelleden financiële dienst). Naast het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering, wordt hier deels ook aandacht besteed aan het opstellen van de rapporten. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 2

3 Timing Basiscursus (2 halve dagen of 6 uur) DAG 1 ste halve dag 2 de halve dag Indicatieve uurregeling 9u00 10u30 11u00 12u30 9u00 10u30 11u00 12u30 Cursusinhoud Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Deel 4 De waarderingsregels en grondslagen Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 3

4 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1 ste halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 2 de halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Deel 4 De waarderingsregels en grondslagen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 4

5 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG 3de halve dag Indicatieve uurregeling 9u00 10u30 11u00 12u30 9u00 10u30 Cursusinhoud Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vlottende activa) Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vaste activa) Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (passiva) 4 de halve dag 11u00 12u30 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 5

6 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 5 de halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Bespreking tests Bespreking vooraf doorgestuurde vragen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 6

7 Begincompetenties Van deelnemers van zowel de basis- als de verdiepingscursus wordt verwacht dat zij reeds een vooropleiding algemeen boekhouden hebben genoten of over voldoende praktijk ervaring beschikken, waardoor zij minstens een passieve kennis hebben van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 7

8 Leermateriaal Syllabus: Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Editie 2011 Afzonderlijke bundel met het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7) en het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen Hand-outs slides Oplossingenbundel tests Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 8

9 Aanbevolen additionele informatie Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus, Politeia Website ABB Website CBN Website IPSASB ESR95: Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 9

10 Relevante wetgeving Inleiding Gemeentedecreet 15 juli 2005 (art. 164 & 179) OCMW-decreet 19 december 2008 (art. 166 & 180) Provinciedecreet 9 december 2005 (art. 160 & 175) Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW s (incl. verslag aan de Vlaamse Regering) Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de rekeningenstelsels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 10

11 Inleiding Overzicht syllabus Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Basisbegrippen en boekhoudprincipes De samenvatting van de algemene rekeningen Praktische werking van de boekhouding De waarderingsregels en grondslagen Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 11

12 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Doelstelling Deelnemers vertrouwd te maken met de basisuitgangspunten, - begrippen en principes die verband houden met de nieuwe algemene boekhouding voor de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 12

13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: kennis hebben van het verschil tussen een boekhouding op transactiebasis en een boekhouding op kasbasis; het belang van een conceptueel kader inzien; de doelstellingen van de algemene boekhouding kunnen definiëren; de hoofdgebruikers en andere gebruikers van de beleids- en beheersrapporten van elkaar kunnen onderscheiden; de gevolgen de verschillende boekhoudprincipes op de boekhouding kunnen verduidelijken; kunnen aangeven op welke manier de internationale standaarden en verplichtingen de regelgeving hebben beïnvloed Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 13

14 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 1: Wat is (algemeen) boekhouden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 14

15 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 15

16 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Doelstelling van de boekhouding Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 16

17 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes Definitie Boekhoudprincipes Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 17

18 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen ESR95 Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 18

19 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen COFOG Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 19

20 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen IPSAS Definitie Totstandkoming Toepassingsgebied en rechtskracht IPSAS-overeenstemming Overzicht standaarden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 20

21 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Doelstelling De cursisten kennis te laten maken met de beleids- en beheersrapporten die uit registratiesystemen moeten kunnen voortvloeien en meer specifiek met de algemene inhoud en structuur van de samenvatting van de algemene rekeningen die worden gegenereerd door de algemene boekhouding. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 21

22 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich een weg kunnen vinden in de verschillende beleids- en beheerrapporten die, al dan niet opgelegd door de wetgever, worden opgesteld en de samenvatting van de algemene rekeningen hierin kunnen situeren; het verschil kunnen aangeven tussen een beleidsrapport en een beheersrapport en voorbeelden van beiden kunnen geven; de algemene inhoud en structuur van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de toelichting erbij begrijpen; vaste en vlottende activa van elkaar kunnen onderscheiden; de diverse financieringsbronnen kunnen onderscheiden van elkaar zich bewust zijn van het belang van een goede toelichting en de informatie die erin kan worden teruggevonden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 22

23 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 1 Situering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 23

24 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 24

25 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans De activa Definitie Vlottende activa Vaste activa Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 25

26 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans De passiva Definitie Schulden Nettoactief Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 26

27 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 27

28 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De opbrengsten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 28

29 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De kosten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 29

30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Het overschot of tekort van het financiële boekjaar Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 30

31 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 31

32 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De toelichting bij de balans Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 32

33 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 33

34 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 34

35 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting Andere aanvullende informatie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 35

36 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Doelstelling Dit deel heeft tot doel enkele basisbegrippen die verband houden met de praktische werking van een boekhouding opnieuw op te frissen en een aantal aspecten toe te lichten zodat de cursisten voldoende kennis hebben omtrent de manier waarop de boekhouding in de praktijk wordt gevoerd. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 36

37 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: opnieuw een actieve kennis hebben van aantal basisbegrippen zoals rekeningen, het grootboek, de proef- en saldibalans, dagboeken, inventaris, ; inzicht hebben in het volledige boekhoudproces (opdeling in boekhoudperiodes en boekjaren; inschrijving transacties in (hulp)dagboeken en op de rekeningen; kennis hebben van een aantal praktische formaliteiten een lijst kunnen opstellen van opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen die dienen te gebeuren naar aanleiding van de opmaak van de inventaris; inzien waarom bepaalde functies zijn ingebouwd in de boekhoudsoftware Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 37

38 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 1 Opdeling in boekhoudperiodes Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 38

39 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 2 Werken met dagboeken Boekingsdocumenten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 39

40 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 2 Werken met dagboeken Wijze van inschrijving in boeken Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 40

41 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 3 Werken met rekeningen grootboek proef- en saldibalans Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 41

42 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 4 Inventaris Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 42

43 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 5 Vereisten aan de boekhoudsoftware Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 43

44 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 5 Bewaartermijnen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 44

45 Deel 4 Waarderingsregels en -grondslagen Doelstelling Hoofddoelstelling in dit deel is de cursisten vertrouwd te maken met de algemene waarderingsregels en grondslagen die bepalen: (1) of een transacties al dan niet moet worden opgenomen in de boekhouding; (2) op welk tijdstip; (3) voor welke waarde; en (4) hoe de initiële waarde eventueel kan evolueren in de tijd; en Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 45

46 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich bewust zijn van het belang van de vaststelling van de waarderingsregels door het bestuur; weten waarvoor waarderingsregels moeten worden vastgelegd en hoe men hierbij het best te werk gaat; notie hebben van enkelen algemene principes in kader van de waardering; kunnen aangeven wat het transactiemoment is van verschillende type transacties aan het begrip aanschaffingswaarde invulling kunnen geven in diverse situaties; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 46

47 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel voor de waardering in de latere boekjaren van vaste activa van elkaar kunnen onderscheiden (incl. het toepassingsgebied van beide modellen) de begrippen afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen kunnen definiëren en deze correct kunnen berekenen; transacties in vreemde valuta kunnen verwerken in de boekhouding; verstaan wat wordt bedoeld met schattingswijzigingen en gebeurtenissen na balansdatum (incl. hun boekhoudkundige repercussies). Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 47

48 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 1 Vaststelling van de waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 48

49 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 2 Algemene principes Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 49

50 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 3 Bepaling van het transactiemoment Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 50

51 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Algemene regel Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 51

52 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Aanschaffingsprijs Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 52

53 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Ruilwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 53

54 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Vervaardigingswaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 54

55 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Schenkingswaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 55

56 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Inbrengwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 56

57 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Twee modellen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 57

58 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Afschrijvingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 58

59 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Waardeverminderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 59

60 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Herwaarderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 60

61 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta s Waardering bij ontstaan Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 61

62 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta s Wisselresultaten bij afwikkeling Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 62

63 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta s Omrekening op inventarisdatum Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 63

64 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 7 Schattingswijzigingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 64

65 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 8 Gebeurtenissen na balansdatum Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 65

66 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Doelstelling Dit onderdeel van de syllabus geeft de cursisten meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de balans, de manier waarop ze gewaardeerd worden en welke informatie er omtrent dient openbaar gemaakt te worden, zodat zij een balans van een lokaal of provinciaal bestuur meer in detail kunnen lezen, analyseren en interpreteren. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 66

67 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud en de algemene waarderingsregels van de belangrijkste (sub)rubriek van de balans kort kunnen beschrijven en toelichten; het onderscheid kunnen maken tussen een geldbelegging en een financieel vast actief en kennis hebben van het belang van dit onderscheid op boekhoudkundig vlak; schulden en vorderingen kunnen opsplitsen in deze die ontstaan uit ruiltransacties en deze uit niet-ruiltransacties in het kader van een goed debiteurenbeheer kunnen oordelen of vorderingen twijfelachtig of al dan niet invorderbaar zijn en de spelregels hieromtrent te bepalen; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 67

68 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: een notie hebben van de inhoud van de rubriek Voorraden en bestellingen in uitvoering en de waardering ervan; inzien in welke gevallen gebruikt moet worden gemaakt van de overlopende rekeningen; weten wanneer belangen en vorderingen moeten worden opgenomen onder de financiële vaste activa; een materieel vast actief kunnen onderbrengen bij ofwel de gemeenschapsgoederen, de bedrijfsmatige vaste activa of de overige materiële vaste activa; de verschillende types van leasings van elkaar kunnen onderscheiden en inzicht hebben in hun rapportering; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 68

69 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de diverse schulden van een bestuur kunnen onderbrengen onder de juiste rubriek van het passief; kunnen beoordelen in welke situaties voorzieningen mogen/moeten worden aangelegd; meer informatie kunnen terugvinden omtrent de samenstelling van het nettoactief; investeringssubsidies en werkingssubsidies van elkaar kunnen onderscheiden en weten waar men ze kan terugvinden in de samenvatting van de algemene rekening; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 69

70 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Algemeen - Liquide middelen - Geldbeleggingen - Onderscheid geldbeleggingen financiële vaste activa Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 70

71 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 71

72 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels - Initiële waardering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 72

73 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o (Aanvullende) waardeverminderingen o Omrekening vreemde valuta o Meerwaarde o Herwaardering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 73

74 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 74

75 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Algemeen - Definitie - Onderscheid vorderingen uit ruiltransacties/nietruiltransacties Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 75

76 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 76

77 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Dubieuze debiteuren o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 77

78 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 78

79 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 79

80 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 80

81 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Waarderingsregels - Voorraden verworven via ruiltransacties - Voorraden verworven via niet-ruiltransacties - Bestellingen in uitvoering - Aanvullende waardeverminderingen - Waardeverminderingen op de goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 81

82 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 82

83 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 83

84 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Inhoud rubrieken MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 84

85 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 85

86 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 86

87 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 87

88 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 88

89 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Waarderingsregels - Ontstaan - Wijziging doorheen het jaar - Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 89

90 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 90

91 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 91

92 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 92

93 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijzigingen van de waarde doorheen de jaren o Overboeking lange termijn korte termijn o Dubieuze debiteuren o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 93

94 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 94

95 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 95

96 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 96

97 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels - Initiële waardering o Belangen of aandelen o Vastrentende effecten o Vorderingen o Borgtochten betaald in contanten o Vreemde valuta Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 97

98 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Herwaardering o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde o Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 98

99 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 99

100 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 100

101 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 101

102 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels - Initiële waardering o Algemene principes o Bijzondere regels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 102

103 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels - Waardering door de jaren heen van de gemeenschaps- en bedrijfsmatige vaste activa o Afschrijvingen o Waardeverminderingen o Meer- of minderwaarde o Herwaarderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 103

104 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels - Waardering door de jaren heen van de overige materiële vaste activa o Herwaarderingen o Afschrijvingen o Waardeverminderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 104

105 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 105

106 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 106

107 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 107

108 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Afschrijvingen o Waardeverminderingen o Herwaarderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 108

109 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 109

110 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 110

111 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 111

112 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Overboeking lange termijn naar korte termijn o Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 112

113 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 113

114 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 114

115 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 115

116 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 116

117 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 117

118 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 118

119 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 119

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

Oplossingen tests syllabus

Oplossingen tests syllabus Oplossingen tests syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Christophe Vanhee Universiteit Gent Met

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB*

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB* 1 NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIN 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN AAR 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Overig nettoactief 100 Geplaatst

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Handleiding versie 1

Handleiding versie 1 Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d Entreprises Enterprise Risk Services* Berkenlaan 8b 1831 Diegem Belgium Tel. + 32 2 800 24 00 Fax + 32 2 800 24 01 www.deloitte.be Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

JAARREKENING Gemeentebestuur Niel. Ridder Berthoutlaan Niel NIS: 11030

JAARREKENING Gemeentebestuur Niel. Ridder Berthoutlaan Niel NIS: 11030 JAARREKENING 2014 Gemeentebestuur Niel Ridder Berthoutlaan 1 2845 Niel NIS: 11030 INHOUD... i Inhoud... ii Jaarrekening... 1 1. Inleiding... 1 2. Beleidsnota... 2 2.1. Doelstellingenrealisatie... 2 2.2.

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders JEAN PIERRE VINCKE JO VAN DEN BOSSCHE Vierde editie Antwerpen Cambridge Boekhouden in essentie. Inleiding

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Gemeentebestuur van HERENT. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6

Gemeentebestuur van HERENT. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 INHOUDSOPGAVE BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 BALANS EN RESULTATENREKENING (intern) 8 Balans 9 Resultatenrekening 11 WAARDERINGSREGELS 13 MUTATIESTATEN VAN DE VASTE

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

BOEKHOUDING VAN DE NGO S

BOEKHOUDING VAN DE NGO S BOEKHOUDING VAN DE NGO S Inhoud : 1. Vooraf 2. Algemene beschouwingen inzake de boekhouding van de NGO s 3. Aanpassing van het schema van jaarrekening 3.1. SCHEMA VAN BALANS 3.2. SCHEMA VAN RESULTATENREKENING

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie