Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels."

Transcriptie

1 Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1

2 Opdeling Basiscursus (excl. grijze achtergrond) Richt zich tot diegenen die zich een algemene kennis willen verschaffen omtrent de manier waarop de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen werd geconcipieerd en de inhoud van de eruit voortvloeiende eindrapporten (bv. secretarissen, budgethouders, ). Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal. Verdiepingscursus (incl. grijze achtergrond) Is bedoeld voor een publiek dat nauwer betrokken is bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (bv. personeelleden financiële dienst). Naast het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering, wordt hier deels ook aandacht besteed aan het opstellen van de rapporten. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 2

3 Timing Basiscursus (2 halve dagen of 6 uur) DAG 1 ste halve dag 2 de halve dag Indicatieve uurregeling 9u00 10u30 11u00 12u30 9u00 10u30 11u00 12u30 Cursusinhoud Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Deel 4 De waarderingsregels en grondslagen Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 3

4 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1 ste halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 2 de halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Deel 4 De waarderingsregels en grondslagen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 4

5 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG 3de halve dag Indicatieve uurregeling 9u00 10u30 11u00 12u30 9u00 10u30 Cursusinhoud Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vlottende activa) Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vaste activa) Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (passiva) 4 de halve dag 11u00 12u30 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 5

6 Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 5 de halve dag 9u00 10u30 11u00 12u30 Bespreking tests Bespreking vooraf doorgestuurde vragen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 6

7 Begincompetenties Van deelnemers van zowel de basis- als de verdiepingscursus wordt verwacht dat zij reeds een vooropleiding algemeen boekhouden hebben genoten of over voldoende praktijk ervaring beschikken, waardoor zij minstens een passieve kennis hebben van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 7

8 Leermateriaal Syllabus: Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Editie 2011 Afzonderlijke bundel met het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7) en het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen Hand-outs slides Oplossingenbundel tests Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 8

9 Aanbevolen additionele informatie Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus, Politeia Website ABB Website CBN Website IPSASB ESR95: Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 9

10 Relevante wetgeving Inleiding Gemeentedecreet 15 juli 2005 (art. 164 & 179) OCMW-decreet 19 december 2008 (art. 166 & 180) Provinciedecreet 9 december 2005 (art. 160 & 175) Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW s (incl. verslag aan de Vlaamse Regering) Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de rekeningenstelsels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 10

11 Inleiding Overzicht syllabus Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Basisbegrippen en boekhoudprincipes De samenvatting van de algemene rekeningen Praktische werking van de boekhouding De waarderingsregels en grondslagen Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 11

12 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Doelstelling Deelnemers vertrouwd te maken met de basisuitgangspunten, - begrippen en principes die verband houden met de nieuwe algemene boekhouding voor de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 12

13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: kennis hebben van het verschil tussen een boekhouding op transactiebasis en een boekhouding op kasbasis; het belang van een conceptueel kader inzien; de doelstellingen van de algemene boekhouding kunnen definiëren; de hoofdgebruikers en andere gebruikers van de beleids- en beheersrapporten van elkaar kunnen onderscheiden; de gevolgen de verschillende boekhoudprincipes op de boekhouding kunnen verduidelijken; kunnen aangeven op welke manier de internationale standaarden en verplichtingen de regelgeving hebben beïnvloed Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 13

14 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 1: Wat is (algemeen) boekhouden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 14

15 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 15

16 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Doelstelling van de boekhouding Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 16

17 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes Definitie Boekhoudprincipes Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 17

18 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen ESR95 Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 18

19 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen COFOG Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 19

20 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen IPSAS Definitie Totstandkoming Toepassingsgebied en rechtskracht IPSAS-overeenstemming Overzicht standaarden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 20

21 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Doelstelling De cursisten kennis te laten maken met de beleids- en beheersrapporten die uit registratiesystemen moeten kunnen voortvloeien en meer specifiek met de algemene inhoud en structuur van de samenvatting van de algemene rekeningen die worden gegenereerd door de algemene boekhouding. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 21

22 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich een weg kunnen vinden in de verschillende beleids- en beheerrapporten die, al dan niet opgelegd door de wetgever, worden opgesteld en de samenvatting van de algemene rekeningen hierin kunnen situeren; het verschil kunnen aangeven tussen een beleidsrapport en een beheersrapport en voorbeelden van beiden kunnen geven; de algemene inhoud en structuur van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de toelichting erbij begrijpen; vaste en vlottende activa van elkaar kunnen onderscheiden; de diverse financieringsbronnen kunnen onderscheiden van elkaar zich bewust zijn van het belang van een goede toelichting en de informatie die erin kan worden teruggevonden Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 22

23 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 1 Situering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 23

24 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 24

25 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans De activa Definitie Vlottende activa Vaste activa Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 25

26 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans De passiva Definitie Schulden Nettoactief Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 26

27 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 27

28 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De opbrengsten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 28

29 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De kosten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 29

30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Het overschot of tekort van het financiële boekjaar Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 30

31 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting Definitie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 31

32 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De toelichting bij de balans Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 32

33 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 33

34 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 34

35 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting Andere aanvullende informatie Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 35

36 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Doelstelling Dit deel heeft tot doel enkele basisbegrippen die verband houden met de praktische werking van een boekhouding opnieuw op te frissen en een aantal aspecten toe te lichten zodat de cursisten voldoende kennis hebben omtrent de manier waarop de boekhouding in de praktijk wordt gevoerd. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 36

37 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: opnieuw een actieve kennis hebben van aantal basisbegrippen zoals rekeningen, het grootboek, de proef- en saldibalans, dagboeken, inventaris, ; inzicht hebben in het volledige boekhoudproces (opdeling in boekhoudperiodes en boekjaren; inschrijving transacties in (hulp)dagboeken en op de rekeningen; kennis hebben van een aantal praktische formaliteiten een lijst kunnen opstellen van opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen die dienen te gebeuren naar aanleiding van de opmaak van de inventaris; inzien waarom bepaalde functies zijn ingebouwd in de boekhoudsoftware Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 37

38 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 1 Opdeling in boekhoudperiodes Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 38

39 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 2 Werken met dagboeken Boekingsdocumenten Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 39

40 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 2 Werken met dagboeken Wijze van inschrijving in boeken Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 40

41 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 3 Werken met rekeningen grootboek proef- en saldibalans Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 41

42 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 4 Inventaris Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 42

43 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 5 Vereisten aan de boekhoudsoftware Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 43

44 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 5 Bewaartermijnen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 44

45 Deel 4 Waarderingsregels en -grondslagen Doelstelling Hoofddoelstelling in dit deel is de cursisten vertrouwd te maken met de algemene waarderingsregels en grondslagen die bepalen: (1) of een transacties al dan niet moet worden opgenomen in de boekhouding; (2) op welk tijdstip; (3) voor welke waarde; en (4) hoe de initiële waarde eventueel kan evolueren in de tijd; en Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 45

46 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich bewust zijn van het belang van de vaststelling van de waarderingsregels door het bestuur; weten waarvoor waarderingsregels moeten worden vastgelegd en hoe men hierbij het best te werk gaat; notie hebben van enkelen algemene principes in kader van de waardering; kunnen aangeven wat het transactiemoment is van verschillende type transacties aan het begrip aanschaffingswaarde invulling kunnen geven in diverse situaties; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 46

47 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel voor de waardering in de latere boekjaren van vaste activa van elkaar kunnen onderscheiden (incl. het toepassingsgebied van beide modellen) de begrippen afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen kunnen definiëren en deze correct kunnen berekenen; transacties in vreemde valuta kunnen verwerken in de boekhouding; verstaan wat wordt bedoeld met schattingswijzigingen en gebeurtenissen na balansdatum (incl. hun boekhoudkundige repercussies). Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 47

48 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 1 Vaststelling van de waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 48

49 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 2 Algemene principes Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 49

50 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 3 Bepaling van het transactiemoment Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 50

51 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Algemene regel Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 51

52 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Aanschaffingsprijs Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 52

53 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Ruilwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 53

54 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Vervaardigingswaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 54

55 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Schenkingswaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 55

56 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Inbrengwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 56

57 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Twee modellen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 57

58 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Afschrijvingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 58

59 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Waardeverminderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 59

60 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Herwaarderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 60

61 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta s Waardering bij ontstaan Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 61

62 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta s Wisselresultaten bij afwikkeling Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 62

63 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta s Omrekening op inventarisdatum Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 63

64 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 7 Schattingswijzigingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 64

65 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 8 Gebeurtenissen na balansdatum Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 65

66 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Doelstelling Dit onderdeel van de syllabus geeft de cursisten meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de balans, de manier waarop ze gewaardeerd worden en welke informatie er omtrent dient openbaar gemaakt te worden, zodat zij een balans van een lokaal of provinciaal bestuur meer in detail kunnen lezen, analyseren en interpreteren. Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 66

67 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud en de algemene waarderingsregels van de belangrijkste (sub)rubriek van de balans kort kunnen beschrijven en toelichten; het onderscheid kunnen maken tussen een geldbelegging en een financieel vast actief en kennis hebben van het belang van dit onderscheid op boekhoudkundig vlak; schulden en vorderingen kunnen opsplitsen in deze die ontstaan uit ruiltransacties en deze uit niet-ruiltransacties in het kader van een goed debiteurenbeheer kunnen oordelen of vorderingen twijfelachtig of al dan niet invorderbaar zijn en de spelregels hieromtrent te bepalen; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 67

68 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: een notie hebben van de inhoud van de rubriek Voorraden en bestellingen in uitvoering en de waardering ervan; inzien in welke gevallen gebruikt moet worden gemaakt van de overlopende rekeningen; weten wanneer belangen en vorderingen moeten worden opgenomen onder de financiële vaste activa; een materieel vast actief kunnen onderbrengen bij ofwel de gemeenschapsgoederen, de bedrijfsmatige vaste activa of de overige materiële vaste activa; de verschillende types van leasings van elkaar kunnen onderscheiden en inzicht hebben in hun rapportering; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 68

69 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de diverse schulden van een bestuur kunnen onderbrengen onder de juiste rubriek van het passief; kunnen beoordelen in welke situaties voorzieningen mogen/moeten worden aangelegd; meer informatie kunnen terugvinden omtrent de samenstelling van het nettoactief; investeringssubsidies en werkingssubsidies van elkaar kunnen onderscheiden en weten waar men ze kan terugvinden in de samenvatting van de algemene rekening; Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 69

70 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Algemeen - Liquide middelen - Geldbeleggingen - Onderscheid geldbeleggingen financiële vaste activa Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 70

71 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 71

72 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels - Initiële waardering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 72

73 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o (Aanvullende) waardeverminderingen o Omrekening vreemde valuta o Meerwaarde o Herwaardering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 73

74 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 74

75 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Algemeen - Definitie - Onderscheid vorderingen uit ruiltransacties/nietruiltransacties Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 75

76 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 76

77 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Dubieuze debiteuren o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 77

78 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 78

79 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 79

80 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 80

81 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Waarderingsregels - Voorraden verworven via ruiltransacties - Voorraden verworven via niet-ruiltransacties - Bestellingen in uitvoering - Aanvullende waardeverminderingen - Waardeverminderingen op de goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 81

82 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 82

83 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 83

84 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Inhoud rubrieken MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 84

85 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Waarderingsregels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 85

86 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 86

87 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 87

88 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 88

89 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Waarderingsregels - Ontstaan - Wijziging doorheen het jaar - Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 89

90 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 90

91 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 91

92 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 92

93 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijzigingen van de waarde doorheen de jaren o Overboeking lange termijn korte termijn o Dubieuze debiteuren o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 93

94 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 94

95 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 95

96 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 96

97 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels - Initiële waardering o Belangen of aandelen o Vastrentende effecten o Vorderingen o Borgtochten betaald in contanten o Vreemde valuta Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 97

98 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Herwaardering o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde o Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 98

99 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 99

100 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 100

101 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 101

102 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels - Initiële waardering o Algemene principes o Bijzondere regels Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 102

103 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels - Waardering door de jaren heen van de gemeenschaps- en bedrijfsmatige vaste activa o Afschrijvingen o Waardeverminderingen o Meer- of minderwaarde o Herwaarderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 103

104 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels - Waardering door de jaren heen van de overige materiële vaste activa o Herwaarderingen o Afschrijvingen o Waardeverminderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 104

105 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 105

106 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 106

107 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 107

108 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Afschrijvingen o Waardeverminderingen o Herwaarderingen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 108

109 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 109

110 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 110

111 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 111

112 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Overboeking lange termijn naar korte termijn o Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 112

113 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 113

114 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 114

115 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 115

116 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Waarderingsregels - Initiële waardering - Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 116

117 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 117

118 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 118

119 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 119

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18 Inhoudstafel Hoofdstuk 23 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18 1.1 Referenties

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie