UNIFORM-Financieel Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM-Financieel Handleiding"

Transcriptie

1 UNIFORM-Financieel Handleiding

2 Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN DAGBOEKINSTELLINGEN Algemeen Dagboeken BTW Eenheid Vennoot Kasboek en Bankboek Invoer Koppeling Telebankieren Instellingen BANKBOEK OVERIGE DAGBOEKEN OVERZICHTEN OVERZICHT GROOTBOEKKAARTJES OVERZICHT PER RUBRIEK OVERZICHT PER PERIODE OVERZICHT OVERLOOPPOSTEN OVERZICHT PER DRIE TIJDVAKKEN GRAFISCHE OVERZICHTEN Economische Analyses STO Technisch Economisch BE Overzicht per Rubriek BE Overzicht per Kostenplaats ACCOUNTANT ACCOUNTANT OVERZICHT BTW-AANGIFTE DISKETTE ACCEPT DISKETTE EXACT DISKETTE GIBO (accountview) DISKETTE INKA DISKETTE AFAS DISKETTE OMEGON BALANS PROEF SALDI BALANS BALANS VERLIES/WINSTREKENING AFSCHRIJVINGEN REKENINGSCHEMA REKENINGNUMMERS RUBRIEKEN KOSTENPLAATSEN BALANSPLAATSEN ARTIKELEN WERKVOLGORDE BALANSEN / AFSCHRIJVINGEN

3 8 Overzicht benodigde instellingen per overzicht Grootboekkaartjes Per Rubriek Per Periode Overloopposten Per 3 perioden Grafische overzichten STO Technisch Economisch BE Overzicht per rubriek BE Overzicht per kostenplaats Accountantoverzicht BTW-aangifte Proef Saldibalans Balans Winst / Verlies rekening Afschrijvingen

4 1 DAGBOEKEN 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN Voor een goede werking van het financiële programma moeten de dagboekinstellingen goed staan. U kunt dit doen door achtereenvolgens de instellingen op de tabbladen Algemeen, Dagboeken, BTW, Eenheid en Vennoot in te vullen Algemeen Hier vult u de begindatum van het boekjaar in. De einddatum wordt automatisch aangepast. Vervolgens geeft u hier de stapgrootte van de stuknummers aan. Klik op [Toepassen] om de gegevens te bewaren. U kunt nu op een volgend tabblad klikken of kiezen voor [Sluiten] om het scherm te verlaten. Stuknummer Het stuknummer is een uniek nummer. Iedere rekening binnen een dagboek krijgt zijn eigen stuknummer. In het geval van een uitgesplitste factuur, krijgt elke boeking van deze factuur hetzelfde stuknummer. De stapgrootte van stuknummers staat standaard op 5; er is dan ruimte om evt. vergeten boekingen later tussen te voegen. Zo behoudt u de correcte volgorde op de overzichten in Uniform. Op basis van dit stuknummer, kunnen de ingevoerde boekingen eventueel gecorrigeerd worden. Om de gegevens van een factuur makkelijk terug te vinden in het pakket, is het handig om het stuknummer op de bewuste factuur of het bankafschrift te zetten. Boekjaar Hier moet de begindatum en de einddatum ingevuld worden van het boekjaar waarin u wilt werken. Voor een meimei boekhouding hoeft u enkel de correcte begin en einddatum in te vullen. Het pakket rekent daar dan zelf verder mee Dagboeken In dit scherm worden de dagboeken ingesteld. Het (post)bankrekeningnummer, de naam of omschrijving en het afsluitrekeningnummer moet per dagboek worden aangegeven. Daarnaast kan per dagboek aangegeven worden of de gegevens in dat dagboek ook in de koppeling voor de boekhouder mee moeten worden genomen (In koppeling Ja of Nee) en of het dagboek in de BTW-boekhouding meeloopt. U kunt gegevens bij dagboeken wijzigen, nieuw toevoegen of verwijderen door respectievelijk voor de volgende knoppen te kiezen: Wijzig, Nieuw, Verwijderen. Afsluitrekeningnummer In het kas- en de bankboeken moet ook het begin- en eindsaldo ingevoerd worden. Dit kan ingeboekt worden op een zogenaamd afsluitrekeningnummer voor elk dagboek. Dat nummer kunt u hier invullen. Om uw boekhouding compleet en overzichtelijk te houden, sluit u het boekjaar ieder jaar op de laatste dag af (zie Afsluiten jaar). Wijzig Wanneer u gegevens bij een dagboek wilt wijzigen kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt dat het dagboek al in gebruik is. U kunt alle gegevens van een dagboek wijzigen, maar LET OP: wijzig NOOIT het dagboeknummer, als er al gegevens op dat dagboek zijn ingevuld! Het dagboeknummer dat richting de boekhouder gebruikt moet worden kan bij het aanmaken van de exportbestanden aangegeven worden. 3

5 Nieuw Bij het aanmaken van een nieuw dagboek, wordt het dagboeknummer automatisch gegeven. U vult hier verder in: de naam van het dagboek, een rekeningnummer (wanneer het om een bankrekening gaat) en een afsluitrekeningnummer. Verder geeft u aan of dit dagboek meegenomen moet worden in de koppelingen richting boekhouder en of het dagboek in de BTW-boekhouding zit. Het programma is zo ingericht dat dagboeknummer 1 altijd gereserveerd is voor het Kasboek. Verwijderen Het is alleen mogelijk dagboeken die NIET in gebruik zijn (geweest) te verwijderen. Om een dagboek te verwijderen selecteert u het nummer van het dagboek en kiest u [verwijderen]. Bevestig met [OK] BTW!!!Ook als u geen BTW-boekhouding hebt, moet u onderstaande BTW-categoriën in uw pakket hebben staan!!! Voor de BTW-aangifte moet per grootboeknummer aangegeven worden welke BTW-categorie van toepassing is. Deze BTW-categorieën maakt u aan in scherm 1.1 Dagboekinstellingen op tabblad BTW. Voor een correcte BTW-aangifte moet per BTW-categorie ook aangegeven worden om welk type het gaat. Er zijn 5 mogelijkheden: Hoog, Laag, Speciaal, Buitenland en Niet in gebruik. Niet in gebruik is van toepassing voor rekeningen die niet meegaan in de BTW-aangifte. Speciaal is voor alle percentages anders dan 19% of 6%. Bijvoorbeeld voor de melk waar een percentage van 5,374 geldt (geldt alleen voor die bedrijven die NIET in de BTW-boekhouding zitten, want daar is melk gewoon 6%). Op diverse overzichten kan via de knop [Eigenschappen] aangegeven worden of de BTW ook op het overzicht vermeld moeten worden. Advies is om de volgende BTW categorieën aan te maken: Nr. Omschrijving % Type 1 Hoog Voordruk 19% Hoog Voordruk 2 Laag Voordruk 6% Laag Voordruk 3 Speciaal (LB) 5,374% Speciaal 4 Speciaal nul 0% Speciaal 5 Niet in gebruik 0% Niet in gebruik 6 Hoog Afdracht 19% Hoog Afdracht 7 Laag Afdracht 6% Laag Afdracht Eventueel kunt u deze lijst uitbreiden, met meerdere categorieën. Belangrijk daarbij is, dat het % altijd overeenkomt met het goede type, anders gaat de BTW-aangifte niet goed. Het BTW% kan tot 3 decimalen nauwkeurig aangegeven worden. Het aanmaken van de categorieën doet u via [Nieuw]. Wijzigingen kunt u aanbrengen met [Wijzig]. En indien nodig, kunt u categorieën verwijderen met behulp van [Verwijderen]. Als de categorieën zijn aangemaakt, kunt u ze koppelen aan de rekeningnummers in scherm 6.1 Rekeningnummers. In de meeste gevallen zal dit al automatisch zijn gebeurd bij het inlezen van het rekeningschema. Wijzig Wanneer een BTW-categorie reeds in gebruik is krijgt u hiervan een waarschuwing. Vervolgens kunt u de omschrijving en het BTW-percentage aanpassen. 4

6 Nieuw Wanneer u een nieuwe BTW-categorie wilt toevoegen, geeft het pakket deze categorie automatisch een nummer volgende op de reeds bestaande categorienummers. Vervolgens kunt u een omschrijving en BTW-percentage toevoegen. Verwijderen U kunt alleen BTW-categorieën verwijderen die niet in gebruik zijn Eenheid In dit scherm kunt u de verschillende eenheden invoeren die worden gebruikt voor de hoeveelheden registratie. Dit doet u met de knop [Nieuw]. De ingevoerde eenheden kunt u wijzigen of verwijderen door [Wijzig] of [Verwijderen] te kiezen. Let op dat u een hoeveelheid alleen kunt wijzigen wanneer deze NIET in gebruik is. Door bij een rekeningnummer aan te geven dat u gebruik wilt maken van de hoeveelheden registratie (zie scherm 6.1 Rekeningnummers) kunt u bij het invoeren van boekingen de hoeveelheden invoeren. Hier wordt dan automatisch om gevraagd bij de invoer. Op diverse overzichten kan via de knop [Eigenschappen] aangegeven worden of hoeveelheden ook op het overzicht vermeld moeten worden Vennoot In dit scherm kunt u de verschillende vennoten invoeren die op uw bedrijf van toepassing zijn. Dit doet u met de knop [Nieuw]. De ingevoerde vennoten kunt u wijzigen of verwijderen door [Wijzig] of [Verwijderen] te kiezen. Let op dat u een vennoot alleen kunt verwijderen wanneer deze niet in gebruik is. Door bij een rekeningnummer aan te geven dat u gebruik wilt maken van verschillende vennoten (zie scherm 6.1 Rekeningnummers) kunt u bij het invoeren van boekingen deze invoeren. Hier wordt automatisch om gevraagd bij de invoer. Op diverse overzichten kan via de knop [Eigenschappen] aangegeven worden of vennoten ook op het overzicht vermeld moeten worden. 1.2 Kasboek en Bankboek Het Kasboek (en ook Bankboek) bestaat uit drie tabbladen: Invoer, Koppeling Telebankieren en Instellingen. Koppeling Telebankieren is niet van toepassing op het Kasboek, maar wordt hier wel behandeld ivm. het Bankboek Invoer In het invoerscherm kunt u: Nieuwe boekingen Invoeren Bestaande boekingen Verwijderen Boekingen uit het Parkeerbestand overnemen en coderen Boekingen uit de Historie halen en corrigeren Een Boekjaar afsluiten Details bij een boeking invoeren, De ingevoerde boekingen Verwerken Boekingen Uitsplitsen BTW uitsplitsen of BTW automatisch bijtellen Een Overlooppost invoeren Invoeren boekingen Standaard staat de laatst ingevoerde datum in het scherm. Deze kunt u wijzigen door op het blokje [ ] achter de datum te klikken; er komt dan een kalender in beeld, waar de gewenste datum aangeklikt kan worden. (In het Bankboek bij overnemen uit Parkeer, wordt de datum automatisch gevuld) Na [ENTER] of [OK] komt u in het veld voor 5

7 het rekeningnummer. Als u het rekeningnummer weet, typt u het in, anders zoekt u het op in het zoekscherm [ ]. In het zoekscherm staan standaard de eerder gebruikte codes bij dit rekeningnummer vermeld. Zit de juiste code hier toch niet tussen, schakel dan In gebruik uit en u ziet alle rekeningnummers. Het zoekscherm komt ook tevoorschijn als u [Enter] geeft. U kunt hier zoeken op rekeningnummer, omschrijving of rubriek, u klikt daarvoor de kolomkop aan, waarop u wilt zoeken. U kunt nu een deel van het woord of nummer intoetsen in de zoekregel. Hoe meer u intypt hoe minder resultaten overblijven. Als u het goede rekeningnummer hebt gevonden, klikt u dat aan en geeft [ENTER] of u klikt op [OK]. Het zoekscherm is altijd weg te halen met [Annuleren] of de [ESC] toets, zonder dat een rekeningnummer wordt ingevuld. Na het rekeningnummer vult het programma zelf het stuknummer en de omschrijving in. Na het stuknummer en de omschrijving kan een opmerking ingevuld worden. Als u gebruik maakt van telebankieren, wordt deze meestal automatisch gevuld, u kunt hier handmatig aanvullingen invoeren. In de kolom I/U kunt u aangeven of het een inkomst of uitgave is. Aan elk rekeningnummer is toegevoegd of het standaard gaat om een inkomst of een uitgave. U kunt dit wijzigen in scherm 6.1 Rekeningnummers. Vervolgens voert u het bedrag in. Wanneer u bij de Dagboekinstellingen heeft aangegeven dat u BTW-plichtig bent heeft u de keuze voor Splits BTW, wanneer u niet BTW-plichtig bent kunt u kiezen voor Tel BTW bij. Tot slot geeft u [ENTER]. Op deze manier kunt u alle boekingen onder elkaar invoeren. Als u klaar bent met invoeren, kiest u voor [Verwerken]. Zoekscherm Rekeningnummers In het zoekscherm kunt u ook rekeningnummers toevoegen en wijzigen. Klopt bijv. het de BTW-categorie niet bij een bepaald rekeningnummer, dan klikt u die aan in het zoekscherm en klikt u linksonderaan op U kunt daar de gegevens wijzigen. Toevoegen gaat via [+] Splits BTW Indien u BTW-plichtig bent en alleen het bedrag inclusief BTW is bekend, dan vult u het inclusieve bedrag in en kiest [Splits BTW]. Het programma maakt het bedrag exclusief en vult de BTW in de laatste kolom in. [Splits BTW] werkt alleen als de rekening bestaat uit maar één BTW-percentage. Als het exclusieve bedrag ingevuld wordt, dan rekent het programma zelf de BTW uit en vult het in de laatste kolom in. In dit geval kunt u de voorgestelde bedragen accepteren. Tel BTW bij Wanneer alleen het bedrag exclusief BTW bekend is en u niet BTW-plichtig bent, moet de BTW bij het bedrag opgeteld worden. Hiervoor vult u het bedrag exclusief BTW in en kiest vervolgens voor [Tel BTW bij]. Het programma rekent het bedrag exclusief BTW om naar een bedrag inclusief BTW. Hiervoor moet wel het goede BTW-percentage zijn gekoppeld aan het rekeningnummer. Dit kunt u invullen / wijzigen in scherm 6.1 Rekeningnummers, of direct vanuit het rekeningnummer zoekscherm via de knop Verwijderen U kunt boekingen verwijderen uit het invoerscherm, die nog niet verwerkt zijn, door op de boeking te gaan staan en te kiezen voor de knop [Verwijderen]. De boekingen verdwijnen dan meteen van het scherm. Parkeerbestand {Niet van toepassing voor Kasboek} Via de Koppeling Telebankieren kunnen financiële gegevens van diverse banken ingelezen worden. Deze gegevens komen in het zogenaamde "PARKEERBESTAND" terecht. In de dagboeken is het parkeerbestand op te roepen en kunnen de ingelezen boekingen overgenomen en verwerkt worden. Alle parkeerbestanden moeten helemaal leeg zijn, voordat u een nieuw bestand van telebankieren in kunt lezen. 6

8 Er zijn 2 mogelijkheden, om boekingen over te nemen. Dat is stuk voor stuk, via de knop [Overnemen] of allemaal tegelijk met [Alles Overnemen]. Wanneer u [Overnemen] gebruikt, neemt u alleen de regel over, die u hebt geselecteerd. Dit kan dus een willekeurige boeking zijn. Let wel op, dat de stuknummers worden toegekend op volgorde van verwerken. Dus als u eerst een boeking van 10 januari overneemt en dan één van 5 januari, komen deze ook in deze volgorde in de historie. Dat kan lastig zijn, wanneer u eens een boeking terug moet zoeken. Als de boeking is ingevoerd klikt u weer op [Parkeer] om de volgende regel over te nemen. Met [Alles overnemen] neemt u alle boekingen uit Parkeer in één keer over. Het programma laat echter alleen de eerste boeking zien. Wanneer deze boeking is ingevoerd, geeft u [ENTER]. Nu krijgt u de volgende regel uit het parkeerbestand te zien. Rechts boven in het invoerscherm ziet u een teller staan die bijhoudt hoeveel boekingen nog verwerkt moeten worden. Indien u halverwege besluit te stoppen met inboeken, worden de niet verwerkte boekingen weer in het parkeer bestand teruggeplaatst. Boekingen in het parkeerbestand welke door de koppeling telebankieren er in zijn gezet, kunnen (uiteraard) niet in het kasboek worden verwerkt. Aan deze boekingen hangt namelijk het bankrekeningnummer. De boekingen komen alleen in het parkeerbestand naar voren van het dagboek, waarvan het rekeningnummer overeenkomt met het bankrekeningnummer. Wanneer u geen van de boekingen in het parkeerbestand wilt overnemen, kunt u met de knop [Alles verwijderen] het parkeerbestand in één keer leeg maken. Ook is het mogelijk met de knop [Verwijderen] een enkele regel uit het parkeerbestand te verwijderen. Historie Wanneer u de historie opvraagt, krijgt u een overzicht van alle reeds verwerkte boekingen in het lopende boekjaar. U kunt deze boekingen verwijderen of wijzigen. Om een boeking te verwijderen, selecteert u de betreffende boeking en klikt op de knop [Verwijderen]. Met [Details] kunt u de ingevoerde detailgegevens, zoals Eenheid en Vennoot, bekijken. Voor het wijzigen van een boeking in de historie klikt u op de knop [Wijzigen]. De boeking wordt dan ook in een afwijkende kleur overgenomen in het invoerscherm. Met de muis kunt u vervolgens het veld aanklikken dat u wilt wijzigen, bijvoorbeeld de toelichting of het bedrag. Wijzigingen in reeds verwerkte boekingen worden pas doorgevoerd nadat gekozen is voor [Verwerken]. Om sneller te kunnen zoeken wordt in de historie gewerkt met het zogeheten grid. Dit houdt in, dat wanneer u in een kolom op de kolomkop drukt, de kolom (en dus het overzicht) wordt gerangschikt op alfabetische, chronologische of cijfermatige volgorde, afhankelijk van de inhoud van de kolom. Als u nogmaals klikt krijgt u een omgekeerde selectie. Ook is het mogelijk om een tweede selectie aan te brengen. Nadat u één kolom geselecteerd hebt kunt u door de [SHIFT] in gedrukt te houden met de muis een tweede kolom selecteren. Details Naast een toelichting die bij een boeking gegeven kan worden is er ook de mogelijkheid om aanvullende informatie in te voeren middels de knop [Details]. In het scherm van details is het mogelijk aantallen of hoeveelheden in te vullen, een leveringsdatum, de naam van de vennoot en een uitgebreide toelichting. De afzonderlijke details zijn alleen beschikbaar, wanneer u bij het rekeningnummer hebt aangegeven, wat u wilt bijhouden. Zie daarvoor 6.1 Rekeningnummers. 7

9 Verwerken Door te klikken op [Verwerken] worden de boekingen in het invoerscherm verwerkt. Ook regels die u uit het parkeerbestand of de historie heeft verwijderd, worden pas definitief verwijderd op het moment dat u [Verwerken] kiest. Uitsplitsen Vaak komt het voor dat er posten op een factuur staan, die onder verschillende rekeningnummers ingevoerd moeten worden, dit noemt men het splitsen van een rekening/factuur. Via de knop [Uitsplitsen] is het heel eenvoudig om een rekening te splitsen. U kiest meteen bij de datum voor [Uitsplitsen]. Vervolgens komt u in een scherm waarin u de datum en het bedrag (en eventueel de BTW) kunt invoeren. Tevens geeft u aan of het totaal van de boekingen die u gaat invoeren een uitgave of een inkomst is. Indien u in de BTW-boekhouding zit is het belangrijk in het veld Bedrag het Totale Bedrag Exclusief BTW in te vullen. Klikt u dan in het veld BTW, dan wordt deze automatisch gevuld. Na [OK] moet u aangeven onder welk rekeningnummer de eerste boeking moet komen. Hierna verschijnt er een invoervenster waarin u de verschillende posten van de rekening apart kunt boeken. Het pakket controleert of de afzonderlijke posten bij elkaar opgeteld gelijk zijn aan het totaal bedrag van de rekening. Nadat u een boeking hebt gedaan, komt in de onderste regel van het invoerscherm komt steeds het bedrag dat nog resteert te staan. Het splitsen kunt u pas beëindigen op het moment dat het restant bedrag op 0 staat of door de uitsplitsing volledig te annuleren. In geval van BTWboekhouding, moet zowel de BTW als het Bedrag op nul uitkomen. Overloopposten Aan het eind en begin van een boekjaar heeft u te maken met rekeningen die u in december (of in april, bij een meimei boekhouding) heeft ontvangen en in januari (mei) pas betaald worden, of met producten of dieren die u in december heeft afgevoerd, maar die pas in januari betaald worden. U voert de boeking gewoon in zoals hij op het bankafschrift staat en u klikt eenmaal op de knop [Overlooppost]. De regel licht nu geel op. Het programma zorgt nu automatisch voor een correcte verwerking op de overzichten en richting de boekhouder. Ook een overlooppost bevestigt u met [Verwerken]. Afsluiten jaar Met deze optie kunt u in het dagboek het huidige boekjaar afsluiten. Het programma zal dan op het afsluitrekeningnummer het huidige saldo als eindsaldo tegen boeken. In het nieuwe boekjaar verschijnt nu automatisch dit saldo als het nieuwe beginsaldo. Elk dagboek dient apart afgesloten te worden. Let op dat na het afsluiten van een boekjaar er geen boekingen meer ingevoerd kunnen worden. Het afsluiten van een jaar is niet verplicht in Uniform-Financieel, maar het is wel aan te raden, om het programma overzichtelijk te houden en eventuele latere onduidelijkheden makkelijk terug te vinden. Een andere optie is, om gewoon een eindbedrag in te vullen op het afsluitrekeningnummer. Houdt dan wel in de gaten dat u in het nieuwe jaar begint met handmatig een beginsaldo invult. Sluiten Door de te kiezen voor de knop [Sluiten], wordt het kasboek gesloten zonder dat de ingevoerde en/of gewijzigde boekingen worden opgeslagen. Kies daarvoor eerst [Verwerken]. 8

10 Koppeling Telebankieren Niet van toepassing in Kasboek. Op dit moment kan er gekoppeld worden met telebankieren van de RABOBANK, ABN-AMRO, Girotel, ING, SNS en de Friesland Bank. De gegevens die middels deze koppeling in het parkeerbestand worden gezet, zijn niet over te nemen in het kasboek. De gegevens worden alleen getoond bij het bankrekeningnummer waarop zij betrekking hebben. RABOBANK De Rabobank heeft twee versies van telebankieren: Telebankieren voor bedrijven en Telebankieren voor particulieren. Voor het aanmaken van het gegevensbestand (ERI-bestand) is het van belang dat u weet welke versie u heeft. Telebankieren voor bedrijven Met Telebankieren voor bedrijven is het mogelijk om het gegevensbestand automatisch klaar te laten zetten voor Uniform Financieel. De Helpdesk van Telebankieren kan u vertellen hoe dat ingesteld moet worden. Het bestandsformaat moet ERI zijn en de naam: mut.asc. Dit bestand wordt automatisch in een bepaalde map op uw computer klaargezet (bijv. C:\Rabobank). Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Klik in de lijst van Bankbedrijven de Rabobank aan en bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mut.asc in de map waar u het hebt opgeslagen (bijv. C:\Rabobank). Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik nu op [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens. Zie voor meer informatie daarover Invoer. Wanneer het bestand mut.asc is ingelezen wordt het automatisch hernoemd naar mut1.asc. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer mut.asc heten. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens Telebankieren voor particulieren Met Telebankieren voor particulieren is dient het gegevensbestand iedere keer door u zelf te worden klaargezet voor Uniform Financieel. Dit gaat via de knop Exporteren. De Helpdesk van Telebankieren kan u precies vertellen hoe dat in z n werk gaat. Het bestandsformaat moet ERI zijn en de naam: mut.asc. Het makkelijkst is, om er voor te kiezen om de gegevens over een zelf op te geven periode klaar te zetten. U kunt dan makkelijk maand voor maand afwerken. Standaard stelt het programma voor om het bestand in de map C:\program files\rabobank\rt\export neer te zetten. U kunt eventueel zelf een andere map toewijzen. Let er wel op, dat u dan iedere keer die map kiest. Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mut.asc in de map waar het automatisch wordt opgelagen. Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik in de lijst van Bankbedrijven de Rabobank aan en kies voor [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens. Zie voor meer informatie daarover Invoer, Parkeerbestand. Wanneer het bestand mut.asc is ingelezen wordt het automatisch hernoemd naar mut1.asc. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer mut.asc heten. ABN-AMRO Met het Telebankierenprogramma van ABN-AMRO dient het gegevensbestand iedere keer door u zelf te worden klaargezet voor Uniform Financieel. Dit gaat via de knoppen Betalen, Mutatieoverzicht, Exporteren. De Helpdesk van Telebankieren kan u precies vertellen hoe dat in z n werk gaat. Het makkelijkst is, om er voor te kiezen om de gegevens over een zelf op te geven periode klaar te zetten. U kunt dan makkelijk maand voor maand afwerken. Het 9

11 bestandsformaat moet MT940 zijn en de naam: mt940.abn. Het MT940 bestand dient te worden opgeslagen in de map C:\Supertel. Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mt940.abn in de map C:\Supertel, waar het automatisch wordt opgeslagen. Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik in de lijst van Bankbedrijven ABN-AMRO aan, selecteer Swift MT 940 en kies voor [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens. Zie voor meer informatie daarover Invoer, Parkeerbestand. Wanneer het bestand mt940.abn is ingelezen wordt het automatisch hernoemd naar mt9401.abn. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer mt940.abn heten. In oudere versies van OfficeNet kunnen ook ATSPRINT bestanden worden aangemaakt. Ook deze kunnen worden ingelezen in UNIFORM-Financiëel. Dan dient u bij het inlezen in UNIFORM aan te geven ATSPRINT. ING/SNS/Friesland Bank Met het Telebankierenprogramma van ING, SNS of Friesland Bank kan een gegevensbestand worden klaargezet, waarmee de gegevens in UNIFORM-Financieel ingelezen kunnen worden. Hoe dit exportbestand bij deze programma s kan worden gemaakt kunt u het beste informeren bij de helpdesk van de uw bank. Het formaat van het bestand moet zijn Swift MT940. Sla het bestand iedere keer op in dezelfde map. Girotel Met het Telebankieren / Internetbankieren programma van Girotel kan een gegevensbestand worden klaargezet waarmee de gegevens in UNIFORM-Financieel ingelezen kunnen worden. Noem het bestand: girotel.asc Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mt940 in de map waar u die hebt opgeslagen. Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik in de lijst van Bankbedrijven uw eigen bank aan en kies voor [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Zie voor meer informatie daarover Invoer, Parkeerbestand. Wanneer het bestand is ingelezen wordt het automatisch hernoemd. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer dezelfde naam krijgen Instellingen Wanneer u in een dagboek gegevens aan het invoeren bent, kunt u de instellingen van het betreffende dagboek wijzigen. Hiertoe kiest u het tabblad Instellingen. Hier kunt u het afsluitrekeningnummer wijzigen, en of de gegevens doorgekoppeld moeten worden naar de (in koppelingen ja/nee). U kunt het scherm verlaten door te kiezen voor de knop [sluiten] of door een ander tabblad aan te kliken. Gewijzigde gegevens worden meteen opgeslagen. 1.3 BANKBOEK Het bankboek werkt exact hetzelfde als het Kasboek, met dit verschil, dat in het Bankboek gegevens vanuit Telebankieren zijn te verwerken. Verder is een negatief saldo in het bankboek mogelijk OVERIGE DAGBOEKEN Het bankboek werkt exact hetzelfde als het Kasboek, met dit verschil, dat in het Bankboek gegevens vanuit Telebankieren zijn te verwerken. Verder is een negatief saldo in de dagboeken mogelijk. 10

12 2 OVERZICHTEN Het is mogelijk de volgende overzichten te maken: overzicht grootboekkaartjes, overzicht per rubriek, overzicht per periode, grafische overzichten en overzicht per drie tijdvakken. In alle overzichten kan gebruik worden gemaakt van het grid. Zie hiervoor paragraaf onder het kopje historie OVERZICHT GROOTBOEKKAARTJES Periode-overzicht van alle boekingen die gedaan zijn op de aangegeven rekeningnummers. Het overzicht kan per dagboek of over alle dagboeken tegelijk gemaakt worden. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begindatum van het huidige boekjaar tot en met de dag van vandaag ingevuld. Bij Rekeningnummer kunt u aangeven welke serie rekeningnummers u op het overzicht wilt. U kunt deze nummers wijzigen via de verrekijkerknop. Ook kunt u aangeven of u de hoeveelheden wilt vermelden, of de BTW uitgesplitst moet worden op het overzicht en of u de boekingen per vennoot wilt zien. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT PER RUBRIEK Periode-overzicht van alle rekeningen die gebruikt zijn in de aangegeven rubriek, waarbij evt. de rekeningen in boekingen zijn op te splitsen. Het overzicht is per dagboek of over alle dagboeken tegelijk te maken. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begindatum van het huidige boekjaar tot en met de dag van vandaag ingevuld. Bij Rubriek kunt u aangeven van welke rubriek u het overzicht wilt. U kunt de rubriek wijzigen via de verrekijkerknop. Ook kunt u aangeven of u de hoeveelheden wilt vermelden, of de BTW uitgesplitst moet worden op het overzicht en of u de rekeningnummers wilt uitsplitsen in boekingen. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT PER PERIODE Periode-overzicht van alle rubrieken die zijn gebruikt in die periode, waarbij de rubrieken uit te splitsen zijn in rekeningen en de rekeningen in boekingen. Het overzicht is per dagboek of over alle dagboeken tegelijk te maken. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. 11

13 Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begin- en einddatum van het huidige boekjaar ingevuld. Verder vinkt u aan of u de hoeveelheden wilt weergeven, BTW wilt vermelden en of u begin- en eindsaldo wilt laten zien. Daarna kunt u nog aangeven of u de rubrieken wilt uitsplitsen in rekeningen. Vervolgens licht op of u de rekeningnummers wilt uitsplitsen in boekingen. Vinkt u dat aan, dan kunt u nog kiezen om de vennoten ook te vermelden. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT OVERLOOPPOSTEN Overzicht van de boekingen die als overlooppost zijn aangemerkt, opgedeeld per categorie. De overloopposten zijn verdeeld in vier categorieën. Is er voor een categorie geen boeking, dan wordt deze ook niet weergegeven. Begin boekjaar alsnog betaald voor vorig boekjaar Begin boekjaar alsnog ontvangen voor vorig boekjaar Eind boekjaar nog te betalen in volgend boekjaar Eind boekjaar nog te ontvangen in volgend boekjaar Het overzicht wordt automatisch aangemaakt, wanneer u bij het verwerken van een boeking aangeeft dat het een overlooppost is (regel wordt dan geel). Het programma herkent dat zelf. Op de tweede pagina van het overzicht (links onderaan op [Volgende] klikken) krijgt u de overloopposten te zien per rekeningnummer. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begin- en einddatum van het huidige boekjaar ingevuld. Verder vinkt u aan of u de BTW wilt vermelden. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT PER DRIE TIJDVAKKEN Periode-overzicht van bepaalde rekeningnummers en/of rubrieken, waarmee meerdere perioden te vergelijken zijn. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Overzicht geeft u aan of u het overzicht wilt per rubriek of per rekening. Bij Overig kunt u ervoor kiezen om de rekeningnummers uit te splitsen (als bij overzicht Rubriek is aangegeven) en of BTW vermeld moet worden op het overzicht. Bij Aantal geeft u aan welke rekeningnummers of rubrieken u op het overzicht wilt hebben. Wanneer u een overzicht wilt van alle nummers kunt u meteen [Alle] kiezen. Bij Periode kunt u aangeven welke tijdvakken naast elkaar gezet moeten worden. 12

14 Afhankelijk van wat u hier hebt aangevinkt, kunt u bij Vergelijkbaar tijdvak de start- en einddatums aangeven. Om een datum te wijzigen klikt u op de kalenderknop. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen GRAFISCHE OVERZICHTEN Grafisch overzicht van totale inkomsten en uitgaven per rubriek. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begindatum van het huidig boekjaar ingevuld tot en met de dag van vandaag. Met Inclusief Grafiek geeft u aan of u de grafiek ook op het afdrukvoorbeeld wilt hebben (deze komt dan op pag.2) en u kunt nog aangeven of u BTW wilt vermelden. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen. Dit overzicht wordt gemaakt aan de hand van de rubrieksinstelling. Deze is te wijzigen in 6.2 Rubrieken. Een rekeningnummer aan een andere rubriek koppelen kan in 6.1 Rekeningnummers. 13

15 3.0. Economische Analyses Hier hebt u drie analyse overzichten. Allereerst het Standaard Overzicht Technisch Economisch. Dit is een vast overzicht. Vervolgens is er het Bedrijfs Economisch Overzicht per Rubriek en per Kostenplaats STO Technisch Economisch Dit is het Standaard Overzicht voor het financiële programma. Hier kunt u gemakkelijk de kostprijs per bijv. kg melk of per melkkoe weer laten geven. Het gaat hier om de bedrijfs toegerekende kosten en opbrengsten, zoals veevoer, melkgeld en dergelijke. Hypotheken, gas/water/licht en dergelijke horen daar dus niet bij. Een goede mogelijkheid om uw bedrijf te vergelijken met andere bedrijven. Om deze lijst goed weer te geven is het noodzakelijk, dat de rekeningnummers die in directe zin slaan op uw melkveebedrijf, in scherm 6.1 zijn gekoppeld aan een kostenplaats. Zie hiervoor 6.1 Rekeningnummers, Wijzig. Aan de opzet van het STO Technisch Economisch is niets te veranderen. Het is een standaardoverzicht wat meegeleverd wordt in het programma. Onder de knop Uitgangspunten moet u de kengetallen van uw bedrijf aangeven. Let hierbij op de geleverde melk; dat is dus de melk die geleverd is vanaf het begin van het boekjaar en niet vanaf het begin van het quotumjaar. Als u dat hebt gedaan kunt u bij Eigenschappen aangeven op welk uitgangspunt u de bedragen wilt zien, bijv. per hectare. Ook kunt u onder Eigenschappen aangeven van welke periode u de gegevens wilt hebben BE Overzicht per Rubriek Het BedrijfsEconomisch overzicht per Rubriek is nagenoeg gelijk aan het overzicht 2.2 Per Rubriek. In het BE-overzicht per Rubriek kunt u echter net als het op STO Technisch Economisch, een overzicht per bedrijfseenheid maken (bijv. per melkkoe). De rubrieken kunnen desgewenst uitgesplitst worden in grootboekrekeningen. Het overzicht wordt gemaakt op basis van de rubriekenindeling zoals u die hebt ingevuld in scherm 6.2. Voor een correcte weergave van deze lijst moet in scherm 6.1 bij alle rekeningnummers die in gebruik zijn een rubriek ingesteld worden. Zie hiervoor 6.1. Rekeningnummers, Wijzig. Bij uitgangspunten moet u de kengetallen van uw bedrijf aangeven. Let hierbij op de geleverde melk; dat is dus de melk die geleverd is vanaf het begin van het boekjaar en niet vanaf het begin van het quotumjaar. Als u dat hebt gedaan kunt u bij Eigenschappen aangeven op welk uitgangspunt u de bedragen wilt zien, bijv. per hectare. Ook kunt u onder Eigenschappen aangeven van welke periode u de gegevens wilt hebben. 14

16 3.3. BE Overzicht per Kostenplaats In het BedrijfsEconomisch Overzicht per Kostenplaats kunt u de resultaten per kostenplaats bekijken per bedrijfseenheid (bijv. per melkkoe of per hectare). Het overzicht wordt gemaakt op basis van de kostenplaatsenindeling zoals u die hebt ingevuld in scherm 6.3. Voor een correcte weergave moet in scherm 6.1 bij alle rekeningnummers die in gebruik zijn, een kostenplaats ingesteld worden. Zie hiervoor 6.1 Rekeningnummers, Wijzig. Bij uitgangspunten moet u de kengetallen van uw bedrijf aangeven. Let hierbij op de geleverde melk; dat is dus de melk die geleverd is vanaf het begin van het boekjaar en niet vanaf het begin van het quotumjaar. Als u dat hebt gedaan kunt u bij Eigenschappen aangeven op welk uitgangspunt u de bedragen wilt zien, bijv. per hectare. Ook kunt u onder Eigenschappen aangeven van welke periode u de gegevens wilt hebben. 15

17 4 ACCOUNTANT Voor de meest gebruikte boekhoudprogramma s kan in Uniform een diskette worden aangemaakt met uw financiële gegevens. Voor boekhouders die daar geen gebruik van kunnen / willen maken, is er het Accountantsoverzicht. Verder kunt u de BTW-aangifte uitprinten. De gegevens voor de boekhouder kunnen als volgt worden aangemaakt: diskette Accept, diskette Exact, diskette Inka, diskette Gibo, diskette Afas, diskette Omegon ACCOUNTANT OVERZICHT Compleet overzicht voor de boekhouder waarin is weergegeven: de grootboekkaartjes, inkomsten en uitgaven per rubriek, inkomsten en uitgaven per rekeningnummer en een overzicht van de overloopposten. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Wanneer u kiest voor [OK] worden de overzichten op het scherm getoond. De volgorde van het Accountantsoverzicht is: Grootboekkaartjes: Per rekeningnummer een overzicht wordt van alle posten die met dit rekeningnummer geboekt zijn en het totaal aan inkomsten en/of uitgaven van dit rekeningnummer. Inkomsten / uitgaven per Rubriek: Per rubriek worden de totalen van de rekeningnummers die in de betreffende rubriek zitten worden getoond alsook een totaal per rubriek. Inkomsten en uitgaven per Rekeningnummer: Hierin worden alle ingevoerde boekingen getoond op volgorde van dagboek en daarbinnen op volgorde van datum. Overloopposten. Dit is een overzicht van de "nog te betalen" en "nog te ontvangen" posten aan het eind van het boekjaar en de bijbehorende "alsnog ontvangen" en "alsnog betaalde posten" aan het begin van het volgende boekjaar BTW-AANGIFTE U kunt alleen een BTW-aangifte maken, wanneer u BTW-plichtig bent en dit ook is aangegeven bij minimaal één van de dagboeken. Zie 1.1 Dagboekinstellingen. Bij [Eigenschappen] kunt u aangeven hoe het overzicht er uit moet komen te zien. U kunt kiezen of u een overzicht per kwartaal of per maand wilt. Vervolgens geeft u aan over welke periode het overzicht gemaakt moet worden. Het programma geeft automatisch de laatst mogelijke optie. Wanneer u kiest voor [OK] wordt het overzicht op het scherm getoond. Via [Afdrukvoorbeeld] is het overzicht af te drukken. De BTW-aangifte wordt samengesteld aan de hand van de ingevoerde boekingen in combinatie met de BTW-categorie die hierbij is ingevuld. Voor een correct overzicht, moet bij 1.1 Dagboekinstellingen de te gebruiken BTW-categorien ingevuld zijn (zie BTW) en bij 5.1 Rekeningnummers moet elk rekeningnummer gekoppeld zijn aan de goede BTW-categorie DISKETTE ACCEPT Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Accept. U geeft allereerst op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw administratienummer voor Accept in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Het pakket geeft zelf een volgnummer aan het bestand. Tot slot geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), C: (harde schijf) of D: (cd-rom). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. 16

18 Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-codes en dagboekcodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop [BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-codes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE EXACT Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Exact. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-codes en dagboekodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop [BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-kodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE GIBO (accountview) Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Gibo. U geeft allereerst op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw cliëntnummer in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Tot slot geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. 17

19 Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-kodes en dagboekcodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop [BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-codes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE INKA Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Inka. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de dagboektypes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knop [Dagboek]. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboektypes ingevoerd moeten worden. Welke codes hiervoor gebruikt worden, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE AFAS Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Afas. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw administratienummer in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de dagboekcodes en tegenrekeningnummers in te vullen. Dit kunt u doen middels de knop [Dagboek]. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes en tegenrekeningnummers ingevoerd moeten worden. Welke codes hiervoor gebruikt worden, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen. 18

20 4.8. DISKETTE OMEGON Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Omegon. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw administratienummer in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-kodes en dagboekcodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop {[BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-codes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen. 19

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket!

Novadent. Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! DE SCHAKEL IN UW PRAKTIJK. Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Pagina 20 T A N D A R T S E N Novadent Meer weten? Wij komen graag bij u langs om Novadent te presenteren! H A N D L E I D I N G D E M O Volledige praktijkautomatisering in 1 pakket! Introductie: Wat kunt

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie