UNIFORM-Financieel Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFORM-Financieel Handleiding"

Transcriptie

1 UNIFORM-Financieel Handleiding

2 Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN DAGBOEKINSTELLINGEN Algemeen Dagboeken BTW Eenheid Vennoot Kasboek en Bankboek Invoer Koppeling Telebankieren Instellingen BANKBOEK OVERIGE DAGBOEKEN OVERZICHTEN OVERZICHT GROOTBOEKKAARTJES OVERZICHT PER RUBRIEK OVERZICHT PER PERIODE OVERZICHT OVERLOOPPOSTEN OVERZICHT PER DRIE TIJDVAKKEN GRAFISCHE OVERZICHTEN Economische Analyses STO Technisch Economisch BE Overzicht per Rubriek BE Overzicht per Kostenplaats ACCOUNTANT ACCOUNTANT OVERZICHT BTW-AANGIFTE DISKETTE ACCEPT DISKETTE EXACT DISKETTE GIBO (accountview) DISKETTE INKA DISKETTE AFAS DISKETTE OMEGON BALANS PROEF SALDI BALANS BALANS VERLIES/WINSTREKENING AFSCHRIJVINGEN REKENINGSCHEMA REKENINGNUMMERS RUBRIEKEN KOSTENPLAATSEN BALANSPLAATSEN ARTIKELEN WERKVOLGORDE BALANSEN / AFSCHRIJVINGEN

3 8 Overzicht benodigde instellingen per overzicht Grootboekkaartjes Per Rubriek Per Periode Overloopposten Per 3 perioden Grafische overzichten STO Technisch Economisch BE Overzicht per rubriek BE Overzicht per kostenplaats Accountantoverzicht BTW-aangifte Proef Saldibalans Balans Winst / Verlies rekening Afschrijvingen

4 1 DAGBOEKEN 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN Voor een goede werking van het financiële programma moeten de dagboekinstellingen goed staan. U kunt dit doen door achtereenvolgens de instellingen op de tabbladen Algemeen, Dagboeken, BTW, Eenheid en Vennoot in te vullen Algemeen Hier vult u de begindatum van het boekjaar in. De einddatum wordt automatisch aangepast. Vervolgens geeft u hier de stapgrootte van de stuknummers aan. Klik op [Toepassen] om de gegevens te bewaren. U kunt nu op een volgend tabblad klikken of kiezen voor [Sluiten] om het scherm te verlaten. Stuknummer Het stuknummer is een uniek nummer. Iedere rekening binnen een dagboek krijgt zijn eigen stuknummer. In het geval van een uitgesplitste factuur, krijgt elke boeking van deze factuur hetzelfde stuknummer. De stapgrootte van stuknummers staat standaard op 5; er is dan ruimte om evt. vergeten boekingen later tussen te voegen. Zo behoudt u de correcte volgorde op de overzichten in Uniform. Op basis van dit stuknummer, kunnen de ingevoerde boekingen eventueel gecorrigeerd worden. Om de gegevens van een factuur makkelijk terug te vinden in het pakket, is het handig om het stuknummer op de bewuste factuur of het bankafschrift te zetten. Boekjaar Hier moet de begindatum en de einddatum ingevuld worden van het boekjaar waarin u wilt werken. Voor een meimei boekhouding hoeft u enkel de correcte begin en einddatum in te vullen. Het pakket rekent daar dan zelf verder mee Dagboeken In dit scherm worden de dagboeken ingesteld. Het (post)bankrekeningnummer, de naam of omschrijving en het afsluitrekeningnummer moet per dagboek worden aangegeven. Daarnaast kan per dagboek aangegeven worden of de gegevens in dat dagboek ook in de koppeling voor de boekhouder mee moeten worden genomen (In koppeling Ja of Nee) en of het dagboek in de BTW-boekhouding meeloopt. U kunt gegevens bij dagboeken wijzigen, nieuw toevoegen of verwijderen door respectievelijk voor de volgende knoppen te kiezen: Wijzig, Nieuw, Verwijderen. Afsluitrekeningnummer In het kas- en de bankboeken moet ook het begin- en eindsaldo ingevoerd worden. Dit kan ingeboekt worden op een zogenaamd afsluitrekeningnummer voor elk dagboek. Dat nummer kunt u hier invullen. Om uw boekhouding compleet en overzichtelijk te houden, sluit u het boekjaar ieder jaar op de laatste dag af (zie Afsluiten jaar). Wijzig Wanneer u gegevens bij een dagboek wilt wijzigen kan het zijn dat u een waarschuwing krijgt dat het dagboek al in gebruik is. U kunt alle gegevens van een dagboek wijzigen, maar LET OP: wijzig NOOIT het dagboeknummer, als er al gegevens op dat dagboek zijn ingevuld! Het dagboeknummer dat richting de boekhouder gebruikt moet worden kan bij het aanmaken van de exportbestanden aangegeven worden. 3

5 Nieuw Bij het aanmaken van een nieuw dagboek, wordt het dagboeknummer automatisch gegeven. U vult hier verder in: de naam van het dagboek, een rekeningnummer (wanneer het om een bankrekening gaat) en een afsluitrekeningnummer. Verder geeft u aan of dit dagboek meegenomen moet worden in de koppelingen richting boekhouder en of het dagboek in de BTW-boekhouding zit. Het programma is zo ingericht dat dagboeknummer 1 altijd gereserveerd is voor het Kasboek. Verwijderen Het is alleen mogelijk dagboeken die NIET in gebruik zijn (geweest) te verwijderen. Om een dagboek te verwijderen selecteert u het nummer van het dagboek en kiest u [verwijderen]. Bevestig met [OK] BTW!!!Ook als u geen BTW-boekhouding hebt, moet u onderstaande BTW-categoriën in uw pakket hebben staan!!! Voor de BTW-aangifte moet per grootboeknummer aangegeven worden welke BTW-categorie van toepassing is. Deze BTW-categorieën maakt u aan in scherm 1.1 Dagboekinstellingen op tabblad BTW. Voor een correcte BTW-aangifte moet per BTW-categorie ook aangegeven worden om welk type het gaat. Er zijn 5 mogelijkheden: Hoog, Laag, Speciaal, Buitenland en Niet in gebruik. Niet in gebruik is van toepassing voor rekeningen die niet meegaan in de BTW-aangifte. Speciaal is voor alle percentages anders dan 19% of 6%. Bijvoorbeeld voor de melk waar een percentage van 5,374 geldt (geldt alleen voor die bedrijven die NIET in de BTW-boekhouding zitten, want daar is melk gewoon 6%). Op diverse overzichten kan via de knop [Eigenschappen] aangegeven worden of de BTW ook op het overzicht vermeld moeten worden. Advies is om de volgende BTW categorieën aan te maken: Nr. Omschrijving % Type 1 Hoog Voordruk 19% Hoog Voordruk 2 Laag Voordruk 6% Laag Voordruk 3 Speciaal (LB) 5,374% Speciaal 4 Speciaal nul 0% Speciaal 5 Niet in gebruik 0% Niet in gebruik 6 Hoog Afdracht 19% Hoog Afdracht 7 Laag Afdracht 6% Laag Afdracht Eventueel kunt u deze lijst uitbreiden, met meerdere categorieën. Belangrijk daarbij is, dat het % altijd overeenkomt met het goede type, anders gaat de BTW-aangifte niet goed. Het BTW% kan tot 3 decimalen nauwkeurig aangegeven worden. Het aanmaken van de categorieën doet u via [Nieuw]. Wijzigingen kunt u aanbrengen met [Wijzig]. En indien nodig, kunt u categorieën verwijderen met behulp van [Verwijderen]. Als de categorieën zijn aangemaakt, kunt u ze koppelen aan de rekeningnummers in scherm 6.1 Rekeningnummers. In de meeste gevallen zal dit al automatisch zijn gebeurd bij het inlezen van het rekeningschema. Wijzig Wanneer een BTW-categorie reeds in gebruik is krijgt u hiervan een waarschuwing. Vervolgens kunt u de omschrijving en het BTW-percentage aanpassen. 4

6 Nieuw Wanneer u een nieuwe BTW-categorie wilt toevoegen, geeft het pakket deze categorie automatisch een nummer volgende op de reeds bestaande categorienummers. Vervolgens kunt u een omschrijving en BTW-percentage toevoegen. Verwijderen U kunt alleen BTW-categorieën verwijderen die niet in gebruik zijn Eenheid In dit scherm kunt u de verschillende eenheden invoeren die worden gebruikt voor de hoeveelheden registratie. Dit doet u met de knop [Nieuw]. De ingevoerde eenheden kunt u wijzigen of verwijderen door [Wijzig] of [Verwijderen] te kiezen. Let op dat u een hoeveelheid alleen kunt wijzigen wanneer deze NIET in gebruik is. Door bij een rekeningnummer aan te geven dat u gebruik wilt maken van de hoeveelheden registratie (zie scherm 6.1 Rekeningnummers) kunt u bij het invoeren van boekingen de hoeveelheden invoeren. Hier wordt dan automatisch om gevraagd bij de invoer. Op diverse overzichten kan via de knop [Eigenschappen] aangegeven worden of hoeveelheden ook op het overzicht vermeld moeten worden Vennoot In dit scherm kunt u de verschillende vennoten invoeren die op uw bedrijf van toepassing zijn. Dit doet u met de knop [Nieuw]. De ingevoerde vennoten kunt u wijzigen of verwijderen door [Wijzig] of [Verwijderen] te kiezen. Let op dat u een vennoot alleen kunt verwijderen wanneer deze niet in gebruik is. Door bij een rekeningnummer aan te geven dat u gebruik wilt maken van verschillende vennoten (zie scherm 6.1 Rekeningnummers) kunt u bij het invoeren van boekingen deze invoeren. Hier wordt automatisch om gevraagd bij de invoer. Op diverse overzichten kan via de knop [Eigenschappen] aangegeven worden of vennoten ook op het overzicht vermeld moeten worden. 1.2 Kasboek en Bankboek Het Kasboek (en ook Bankboek) bestaat uit drie tabbladen: Invoer, Koppeling Telebankieren en Instellingen. Koppeling Telebankieren is niet van toepassing op het Kasboek, maar wordt hier wel behandeld ivm. het Bankboek Invoer In het invoerscherm kunt u: Nieuwe boekingen Invoeren Bestaande boekingen Verwijderen Boekingen uit het Parkeerbestand overnemen en coderen Boekingen uit de Historie halen en corrigeren Een Boekjaar afsluiten Details bij een boeking invoeren, De ingevoerde boekingen Verwerken Boekingen Uitsplitsen BTW uitsplitsen of BTW automatisch bijtellen Een Overlooppost invoeren Invoeren boekingen Standaard staat de laatst ingevoerde datum in het scherm. Deze kunt u wijzigen door op het blokje [ ] achter de datum te klikken; er komt dan een kalender in beeld, waar de gewenste datum aangeklikt kan worden. (In het Bankboek bij overnemen uit Parkeer, wordt de datum automatisch gevuld) Na [ENTER] of [OK] komt u in het veld voor 5

7 het rekeningnummer. Als u het rekeningnummer weet, typt u het in, anders zoekt u het op in het zoekscherm [ ]. In het zoekscherm staan standaard de eerder gebruikte codes bij dit rekeningnummer vermeld. Zit de juiste code hier toch niet tussen, schakel dan In gebruik uit en u ziet alle rekeningnummers. Het zoekscherm komt ook tevoorschijn als u [Enter] geeft. U kunt hier zoeken op rekeningnummer, omschrijving of rubriek, u klikt daarvoor de kolomkop aan, waarop u wilt zoeken. U kunt nu een deel van het woord of nummer intoetsen in de zoekregel. Hoe meer u intypt hoe minder resultaten overblijven. Als u het goede rekeningnummer hebt gevonden, klikt u dat aan en geeft [ENTER] of u klikt op [OK]. Het zoekscherm is altijd weg te halen met [Annuleren] of de [ESC] toets, zonder dat een rekeningnummer wordt ingevuld. Na het rekeningnummer vult het programma zelf het stuknummer en de omschrijving in. Na het stuknummer en de omschrijving kan een opmerking ingevuld worden. Als u gebruik maakt van telebankieren, wordt deze meestal automatisch gevuld, u kunt hier handmatig aanvullingen invoeren. In de kolom I/U kunt u aangeven of het een inkomst of uitgave is. Aan elk rekeningnummer is toegevoegd of het standaard gaat om een inkomst of een uitgave. U kunt dit wijzigen in scherm 6.1 Rekeningnummers. Vervolgens voert u het bedrag in. Wanneer u bij de Dagboekinstellingen heeft aangegeven dat u BTW-plichtig bent heeft u de keuze voor Splits BTW, wanneer u niet BTW-plichtig bent kunt u kiezen voor Tel BTW bij. Tot slot geeft u [ENTER]. Op deze manier kunt u alle boekingen onder elkaar invoeren. Als u klaar bent met invoeren, kiest u voor [Verwerken]. Zoekscherm Rekeningnummers In het zoekscherm kunt u ook rekeningnummers toevoegen en wijzigen. Klopt bijv. het de BTW-categorie niet bij een bepaald rekeningnummer, dan klikt u die aan in het zoekscherm en klikt u linksonderaan op U kunt daar de gegevens wijzigen. Toevoegen gaat via [+] Splits BTW Indien u BTW-plichtig bent en alleen het bedrag inclusief BTW is bekend, dan vult u het inclusieve bedrag in en kiest [Splits BTW]. Het programma maakt het bedrag exclusief en vult de BTW in de laatste kolom in. [Splits BTW] werkt alleen als de rekening bestaat uit maar één BTW-percentage. Als het exclusieve bedrag ingevuld wordt, dan rekent het programma zelf de BTW uit en vult het in de laatste kolom in. In dit geval kunt u de voorgestelde bedragen accepteren. Tel BTW bij Wanneer alleen het bedrag exclusief BTW bekend is en u niet BTW-plichtig bent, moet de BTW bij het bedrag opgeteld worden. Hiervoor vult u het bedrag exclusief BTW in en kiest vervolgens voor [Tel BTW bij]. Het programma rekent het bedrag exclusief BTW om naar een bedrag inclusief BTW. Hiervoor moet wel het goede BTW-percentage zijn gekoppeld aan het rekeningnummer. Dit kunt u invullen / wijzigen in scherm 6.1 Rekeningnummers, of direct vanuit het rekeningnummer zoekscherm via de knop Verwijderen U kunt boekingen verwijderen uit het invoerscherm, die nog niet verwerkt zijn, door op de boeking te gaan staan en te kiezen voor de knop [Verwijderen]. De boekingen verdwijnen dan meteen van het scherm. Parkeerbestand {Niet van toepassing voor Kasboek} Via de Koppeling Telebankieren kunnen financiële gegevens van diverse banken ingelezen worden. Deze gegevens komen in het zogenaamde "PARKEERBESTAND" terecht. In de dagboeken is het parkeerbestand op te roepen en kunnen de ingelezen boekingen overgenomen en verwerkt worden. Alle parkeerbestanden moeten helemaal leeg zijn, voordat u een nieuw bestand van telebankieren in kunt lezen. 6

8 Er zijn 2 mogelijkheden, om boekingen over te nemen. Dat is stuk voor stuk, via de knop [Overnemen] of allemaal tegelijk met [Alles Overnemen]. Wanneer u [Overnemen] gebruikt, neemt u alleen de regel over, die u hebt geselecteerd. Dit kan dus een willekeurige boeking zijn. Let wel op, dat de stuknummers worden toegekend op volgorde van verwerken. Dus als u eerst een boeking van 10 januari overneemt en dan één van 5 januari, komen deze ook in deze volgorde in de historie. Dat kan lastig zijn, wanneer u eens een boeking terug moet zoeken. Als de boeking is ingevoerd klikt u weer op [Parkeer] om de volgende regel over te nemen. Met [Alles overnemen] neemt u alle boekingen uit Parkeer in één keer over. Het programma laat echter alleen de eerste boeking zien. Wanneer deze boeking is ingevoerd, geeft u [ENTER]. Nu krijgt u de volgende regel uit het parkeerbestand te zien. Rechts boven in het invoerscherm ziet u een teller staan die bijhoudt hoeveel boekingen nog verwerkt moeten worden. Indien u halverwege besluit te stoppen met inboeken, worden de niet verwerkte boekingen weer in het parkeer bestand teruggeplaatst. Boekingen in het parkeerbestand welke door de koppeling telebankieren er in zijn gezet, kunnen (uiteraard) niet in het kasboek worden verwerkt. Aan deze boekingen hangt namelijk het bankrekeningnummer. De boekingen komen alleen in het parkeerbestand naar voren van het dagboek, waarvan het rekeningnummer overeenkomt met het bankrekeningnummer. Wanneer u geen van de boekingen in het parkeerbestand wilt overnemen, kunt u met de knop [Alles verwijderen] het parkeerbestand in één keer leeg maken. Ook is het mogelijk met de knop [Verwijderen] een enkele regel uit het parkeerbestand te verwijderen. Historie Wanneer u de historie opvraagt, krijgt u een overzicht van alle reeds verwerkte boekingen in het lopende boekjaar. U kunt deze boekingen verwijderen of wijzigen. Om een boeking te verwijderen, selecteert u de betreffende boeking en klikt op de knop [Verwijderen]. Met [Details] kunt u de ingevoerde detailgegevens, zoals Eenheid en Vennoot, bekijken. Voor het wijzigen van een boeking in de historie klikt u op de knop [Wijzigen]. De boeking wordt dan ook in een afwijkende kleur overgenomen in het invoerscherm. Met de muis kunt u vervolgens het veld aanklikken dat u wilt wijzigen, bijvoorbeeld de toelichting of het bedrag. Wijzigingen in reeds verwerkte boekingen worden pas doorgevoerd nadat gekozen is voor [Verwerken]. Om sneller te kunnen zoeken wordt in de historie gewerkt met het zogeheten grid. Dit houdt in, dat wanneer u in een kolom op de kolomkop drukt, de kolom (en dus het overzicht) wordt gerangschikt op alfabetische, chronologische of cijfermatige volgorde, afhankelijk van de inhoud van de kolom. Als u nogmaals klikt krijgt u een omgekeerde selectie. Ook is het mogelijk om een tweede selectie aan te brengen. Nadat u één kolom geselecteerd hebt kunt u door de [SHIFT] in gedrukt te houden met de muis een tweede kolom selecteren. Details Naast een toelichting die bij een boeking gegeven kan worden is er ook de mogelijkheid om aanvullende informatie in te voeren middels de knop [Details]. In het scherm van details is het mogelijk aantallen of hoeveelheden in te vullen, een leveringsdatum, de naam van de vennoot en een uitgebreide toelichting. De afzonderlijke details zijn alleen beschikbaar, wanneer u bij het rekeningnummer hebt aangegeven, wat u wilt bijhouden. Zie daarvoor 6.1 Rekeningnummers. 7

9 Verwerken Door te klikken op [Verwerken] worden de boekingen in het invoerscherm verwerkt. Ook regels die u uit het parkeerbestand of de historie heeft verwijderd, worden pas definitief verwijderd op het moment dat u [Verwerken] kiest. Uitsplitsen Vaak komt het voor dat er posten op een factuur staan, die onder verschillende rekeningnummers ingevoerd moeten worden, dit noemt men het splitsen van een rekening/factuur. Via de knop [Uitsplitsen] is het heel eenvoudig om een rekening te splitsen. U kiest meteen bij de datum voor [Uitsplitsen]. Vervolgens komt u in een scherm waarin u de datum en het bedrag (en eventueel de BTW) kunt invoeren. Tevens geeft u aan of het totaal van de boekingen die u gaat invoeren een uitgave of een inkomst is. Indien u in de BTW-boekhouding zit is het belangrijk in het veld Bedrag het Totale Bedrag Exclusief BTW in te vullen. Klikt u dan in het veld BTW, dan wordt deze automatisch gevuld. Na [OK] moet u aangeven onder welk rekeningnummer de eerste boeking moet komen. Hierna verschijnt er een invoervenster waarin u de verschillende posten van de rekening apart kunt boeken. Het pakket controleert of de afzonderlijke posten bij elkaar opgeteld gelijk zijn aan het totaal bedrag van de rekening. Nadat u een boeking hebt gedaan, komt in de onderste regel van het invoerscherm komt steeds het bedrag dat nog resteert te staan. Het splitsen kunt u pas beëindigen op het moment dat het restant bedrag op 0 staat of door de uitsplitsing volledig te annuleren. In geval van BTWboekhouding, moet zowel de BTW als het Bedrag op nul uitkomen. Overloopposten Aan het eind en begin van een boekjaar heeft u te maken met rekeningen die u in december (of in april, bij een meimei boekhouding) heeft ontvangen en in januari (mei) pas betaald worden, of met producten of dieren die u in december heeft afgevoerd, maar die pas in januari betaald worden. U voert de boeking gewoon in zoals hij op het bankafschrift staat en u klikt eenmaal op de knop [Overlooppost]. De regel licht nu geel op. Het programma zorgt nu automatisch voor een correcte verwerking op de overzichten en richting de boekhouder. Ook een overlooppost bevestigt u met [Verwerken]. Afsluiten jaar Met deze optie kunt u in het dagboek het huidige boekjaar afsluiten. Het programma zal dan op het afsluitrekeningnummer het huidige saldo als eindsaldo tegen boeken. In het nieuwe boekjaar verschijnt nu automatisch dit saldo als het nieuwe beginsaldo. Elk dagboek dient apart afgesloten te worden. Let op dat na het afsluiten van een boekjaar er geen boekingen meer ingevoerd kunnen worden. Het afsluiten van een jaar is niet verplicht in Uniform-Financieel, maar het is wel aan te raden, om het programma overzichtelijk te houden en eventuele latere onduidelijkheden makkelijk terug te vinden. Een andere optie is, om gewoon een eindbedrag in te vullen op het afsluitrekeningnummer. Houdt dan wel in de gaten dat u in het nieuwe jaar begint met handmatig een beginsaldo invult. Sluiten Door de te kiezen voor de knop [Sluiten], wordt het kasboek gesloten zonder dat de ingevoerde en/of gewijzigde boekingen worden opgeslagen. Kies daarvoor eerst [Verwerken]. 8

10 Koppeling Telebankieren Niet van toepassing in Kasboek. Op dit moment kan er gekoppeld worden met telebankieren van de RABOBANK, ABN-AMRO, Girotel, ING, SNS en de Friesland Bank. De gegevens die middels deze koppeling in het parkeerbestand worden gezet, zijn niet over te nemen in het kasboek. De gegevens worden alleen getoond bij het bankrekeningnummer waarop zij betrekking hebben. RABOBANK De Rabobank heeft twee versies van telebankieren: Telebankieren voor bedrijven en Telebankieren voor particulieren. Voor het aanmaken van het gegevensbestand (ERI-bestand) is het van belang dat u weet welke versie u heeft. Telebankieren voor bedrijven Met Telebankieren voor bedrijven is het mogelijk om het gegevensbestand automatisch klaar te laten zetten voor Uniform Financieel. De Helpdesk van Telebankieren kan u vertellen hoe dat ingesteld moet worden. Het bestandsformaat moet ERI zijn en de naam: mut.asc. Dit bestand wordt automatisch in een bepaalde map op uw computer klaargezet (bijv. C:\Rabobank). Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Klik in de lijst van Bankbedrijven de Rabobank aan en bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mut.asc in de map waar u het hebt opgeslagen (bijv. C:\Rabobank). Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik nu op [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens. Zie voor meer informatie daarover Invoer. Wanneer het bestand mut.asc is ingelezen wordt het automatisch hernoemd naar mut1.asc. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer mut.asc heten. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens Telebankieren voor particulieren Met Telebankieren voor particulieren is dient het gegevensbestand iedere keer door u zelf te worden klaargezet voor Uniform Financieel. Dit gaat via de knop Exporteren. De Helpdesk van Telebankieren kan u precies vertellen hoe dat in z n werk gaat. Het bestandsformaat moet ERI zijn en de naam: mut.asc. Het makkelijkst is, om er voor te kiezen om de gegevens over een zelf op te geven periode klaar te zetten. U kunt dan makkelijk maand voor maand afwerken. Standaard stelt het programma voor om het bestand in de map C:\program files\rabobank\rt\export neer te zetten. U kunt eventueel zelf een andere map toewijzen. Let er wel op, dat u dan iedere keer die map kiest. Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mut.asc in de map waar het automatisch wordt opgelagen. Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik in de lijst van Bankbedrijven de Rabobank aan en kies voor [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens. Zie voor meer informatie daarover Invoer, Parkeerbestand. Wanneer het bestand mut.asc is ingelezen wordt het automatisch hernoemd naar mut1.asc. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer mut.asc heten. ABN-AMRO Met het Telebankierenprogramma van ABN-AMRO dient het gegevensbestand iedere keer door u zelf te worden klaargezet voor Uniform Financieel. Dit gaat via de knoppen Betalen, Mutatieoverzicht, Exporteren. De Helpdesk van Telebankieren kan u precies vertellen hoe dat in z n werk gaat. Het makkelijkst is, om er voor te kiezen om de gegevens over een zelf op te geven periode klaar te zetten. U kunt dan makkelijk maand voor maand afwerken. Het 9

11 bestandsformaat moet MT940 zijn en de naam: mt940.abn. Het MT940 bestand dient te worden opgeslagen in de map C:\Supertel. Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mt940.abn in de map C:\Supertel, waar het automatisch wordt opgeslagen. Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik in de lijst van Bankbedrijven ABN-AMRO aan, selecteer Swift MT 940 en kies voor [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Door op [Parkeer] te klikken gaat u naar het parkeerbestand en kunt u beginnen met het overnemen en verwerken van de gegevens. Zie voor meer informatie daarover Invoer, Parkeerbestand. Wanneer het bestand mt940.abn is ingelezen wordt het automatisch hernoemd naar mt9401.abn. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer mt940.abn heten. In oudere versies van OfficeNet kunnen ook ATSPRINT bestanden worden aangemaakt. Ook deze kunnen worden ingelezen in UNIFORM-Financiëel. Dan dient u bij het inlezen in UNIFORM aan te geven ATSPRINT. ING/SNS/Friesland Bank Met het Telebankierenprogramma van ING, SNS of Friesland Bank kan een gegevensbestand worden klaargezet, waarmee de gegevens in UNIFORM-Financieel ingelezen kunnen worden. Hoe dit exportbestand bij deze programma s kan worden gemaakt kunt u het beste informeren bij de helpdesk van de uw bank. Het formaat van het bestand moet zijn Swift MT940. Sla het bestand iedere keer op in dezelfde map. Girotel Met het Telebankieren / Internetbankieren programma van Girotel kan een gegevensbestand worden klaargezet waarmee de gegevens in UNIFORM-Financieel ingelezen kunnen worden. Noem het bestand: girotel.asc Om het bestand in te lezen, gaat u in UNIFORM-Financieel naar Dagboeken, Bankboek en dan naar het tabblad Koppeling Telebankieren. Bij Plaats klikt u op het gele mapje en zoekt u naar het bestand mt940 in de map waar u die hebt opgeslagen. Wanneer dit eenmaal goed is ingesteld zoekt het programma de volgende keer automatisch weer op deze plaats. Klik in de lijst van Bankbedrijven uw eigen bank aan en kies voor [Inlezen]. Uw boekingen worden nu in het parkeerbestand gezet. Zie voor meer informatie daarover Invoer, Parkeerbestand. Wanneer het bestand is ingelezen wordt het automatisch hernoemd. Dus de volgende keer dat weer een bestand wordt klaargezet, kan deze weer dezelfde naam krijgen Instellingen Wanneer u in een dagboek gegevens aan het invoeren bent, kunt u de instellingen van het betreffende dagboek wijzigen. Hiertoe kiest u het tabblad Instellingen. Hier kunt u het afsluitrekeningnummer wijzigen, en of de gegevens doorgekoppeld moeten worden naar de (in koppelingen ja/nee). U kunt het scherm verlaten door te kiezen voor de knop [sluiten] of door een ander tabblad aan te kliken. Gewijzigde gegevens worden meteen opgeslagen. 1.3 BANKBOEK Het bankboek werkt exact hetzelfde als het Kasboek, met dit verschil, dat in het Bankboek gegevens vanuit Telebankieren zijn te verwerken. Verder is een negatief saldo in het bankboek mogelijk OVERIGE DAGBOEKEN Het bankboek werkt exact hetzelfde als het Kasboek, met dit verschil, dat in het Bankboek gegevens vanuit Telebankieren zijn te verwerken. Verder is een negatief saldo in de dagboeken mogelijk. 10

12 2 OVERZICHTEN Het is mogelijk de volgende overzichten te maken: overzicht grootboekkaartjes, overzicht per rubriek, overzicht per periode, grafische overzichten en overzicht per drie tijdvakken. In alle overzichten kan gebruik worden gemaakt van het grid. Zie hiervoor paragraaf onder het kopje historie OVERZICHT GROOTBOEKKAARTJES Periode-overzicht van alle boekingen die gedaan zijn op de aangegeven rekeningnummers. Het overzicht kan per dagboek of over alle dagboeken tegelijk gemaakt worden. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begindatum van het huidige boekjaar tot en met de dag van vandaag ingevuld. Bij Rekeningnummer kunt u aangeven welke serie rekeningnummers u op het overzicht wilt. U kunt deze nummers wijzigen via de verrekijkerknop. Ook kunt u aangeven of u de hoeveelheden wilt vermelden, of de BTW uitgesplitst moet worden op het overzicht en of u de boekingen per vennoot wilt zien. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT PER RUBRIEK Periode-overzicht van alle rekeningen die gebruikt zijn in de aangegeven rubriek, waarbij evt. de rekeningen in boekingen zijn op te splitsen. Het overzicht is per dagboek of over alle dagboeken tegelijk te maken. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begindatum van het huidige boekjaar tot en met de dag van vandaag ingevuld. Bij Rubriek kunt u aangeven van welke rubriek u het overzicht wilt. U kunt de rubriek wijzigen via de verrekijkerknop. Ook kunt u aangeven of u de hoeveelheden wilt vermelden, of de BTW uitgesplitst moet worden op het overzicht en of u de rekeningnummers wilt uitsplitsen in boekingen. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT PER PERIODE Periode-overzicht van alle rubrieken die zijn gebruikt in die periode, waarbij de rubrieken uit te splitsen zijn in rekeningen en de rekeningen in boekingen. Het overzicht is per dagboek of over alle dagboeken tegelijk te maken. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. 11

13 Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begin- en einddatum van het huidige boekjaar ingevuld. Verder vinkt u aan of u de hoeveelheden wilt weergeven, BTW wilt vermelden en of u begin- en eindsaldo wilt laten zien. Daarna kunt u nog aangeven of u de rubrieken wilt uitsplitsen in rekeningen. Vervolgens licht op of u de rekeningnummers wilt uitsplitsen in boekingen. Vinkt u dat aan, dan kunt u nog kiezen om de vennoten ook te vermelden. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT OVERLOOPPOSTEN Overzicht van de boekingen die als overlooppost zijn aangemerkt, opgedeeld per categorie. De overloopposten zijn verdeeld in vier categorieën. Is er voor een categorie geen boeking, dan wordt deze ook niet weergegeven. Begin boekjaar alsnog betaald voor vorig boekjaar Begin boekjaar alsnog ontvangen voor vorig boekjaar Eind boekjaar nog te betalen in volgend boekjaar Eind boekjaar nog te ontvangen in volgend boekjaar Het overzicht wordt automatisch aangemaakt, wanneer u bij het verwerken van een boeking aangeeft dat het een overlooppost is (regel wordt dan geel). Het programma herkent dat zelf. Op de tweede pagina van het overzicht (links onderaan op [Volgende] klikken) krijgt u de overloopposten te zien per rekeningnummer. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begin- en einddatum van het huidige boekjaar ingevuld. Verder vinkt u aan of u de BTW wilt vermelden. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen OVERZICHT PER DRIE TIJDVAKKEN Periode-overzicht van bepaalde rekeningnummers en/of rubrieken, waarmee meerdere perioden te vergelijken zijn. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Overzicht geeft u aan of u het overzicht wilt per rubriek of per rekening. Bij Overig kunt u ervoor kiezen om de rekeningnummers uit te splitsen (als bij overzicht Rubriek is aangegeven) en of BTW vermeld moet worden op het overzicht. Bij Aantal geeft u aan welke rekeningnummers of rubrieken u op het overzicht wilt hebben. Wanneer u een overzicht wilt van alle nummers kunt u meteen [Alle] kiezen. Bij Periode kunt u aangeven welke tijdvakken naast elkaar gezet moeten worden. 12

14 Afhankelijk van wat u hier hebt aangevinkt, kunt u bij Vergelijkbaar tijdvak de start- en einddatums aangeven. Om een datum te wijzigen klikt u op de kalenderknop. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen GRAFISCHE OVERZICHTEN Grafisch overzicht van totale inkomsten en uitgaven per rubriek. Via de knop [Eigenschappen] kunt u instellen wat er op het overzicht moet komen. Bij Periode vult u de begin en einddatum van de periode in. U kunt deze datums wijzigen door op de kalenderknop te kiezen. Automatisch staat de begindatum van het huidig boekjaar ingevuld tot en met de dag van vandaag. Met Inclusief Grafiek geeft u aan of u de grafiek ook op het afdrukvoorbeeld wilt hebben (deze komt dan op pag.2) en u kunt nog aangeven of u BTW wilt vermelden. Bij sortering geeft u aan in welke volgorde u de lijst wilt hebben. Bijv. Rekeningnummer en Oplopend. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Als u een vinkje zet bij Inst. Opslaan, worden de door u ingestelde eigenschappen bewaard, met uitzondering van Dagboeken. Die staan standaard weer allemaal aangevinkt wanneer u het overzicht weer opent. Wanneer u tot slot voor [OK] kiest, wordt het overzicht op het scherm getoond. Via de knop [Afdrukvoorbeeld] kunt u het overzicht printen. Dit overzicht wordt gemaakt aan de hand van de rubrieksinstelling. Deze is te wijzigen in 6.2 Rubrieken. Een rekeningnummer aan een andere rubriek koppelen kan in 6.1 Rekeningnummers. 13

15 3.0. Economische Analyses Hier hebt u drie analyse overzichten. Allereerst het Standaard Overzicht Technisch Economisch. Dit is een vast overzicht. Vervolgens is er het Bedrijfs Economisch Overzicht per Rubriek en per Kostenplaats STO Technisch Economisch Dit is het Standaard Overzicht voor het financiële programma. Hier kunt u gemakkelijk de kostprijs per bijv. kg melk of per melkkoe weer laten geven. Het gaat hier om de bedrijfs toegerekende kosten en opbrengsten, zoals veevoer, melkgeld en dergelijke. Hypotheken, gas/water/licht en dergelijke horen daar dus niet bij. Een goede mogelijkheid om uw bedrijf te vergelijken met andere bedrijven. Om deze lijst goed weer te geven is het noodzakelijk, dat de rekeningnummers die in directe zin slaan op uw melkveebedrijf, in scherm 6.1 zijn gekoppeld aan een kostenplaats. Zie hiervoor 6.1 Rekeningnummers, Wijzig. Aan de opzet van het STO Technisch Economisch is niets te veranderen. Het is een standaardoverzicht wat meegeleverd wordt in het programma. Onder de knop Uitgangspunten moet u de kengetallen van uw bedrijf aangeven. Let hierbij op de geleverde melk; dat is dus de melk die geleverd is vanaf het begin van het boekjaar en niet vanaf het begin van het quotumjaar. Als u dat hebt gedaan kunt u bij Eigenschappen aangeven op welk uitgangspunt u de bedragen wilt zien, bijv. per hectare. Ook kunt u onder Eigenschappen aangeven van welke periode u de gegevens wilt hebben BE Overzicht per Rubriek Het BedrijfsEconomisch overzicht per Rubriek is nagenoeg gelijk aan het overzicht 2.2 Per Rubriek. In het BE-overzicht per Rubriek kunt u echter net als het op STO Technisch Economisch, een overzicht per bedrijfseenheid maken (bijv. per melkkoe). De rubrieken kunnen desgewenst uitgesplitst worden in grootboekrekeningen. Het overzicht wordt gemaakt op basis van de rubriekenindeling zoals u die hebt ingevuld in scherm 6.2. Voor een correcte weergave van deze lijst moet in scherm 6.1 bij alle rekeningnummers die in gebruik zijn een rubriek ingesteld worden. Zie hiervoor 6.1. Rekeningnummers, Wijzig. Bij uitgangspunten moet u de kengetallen van uw bedrijf aangeven. Let hierbij op de geleverde melk; dat is dus de melk die geleverd is vanaf het begin van het boekjaar en niet vanaf het begin van het quotumjaar. Als u dat hebt gedaan kunt u bij Eigenschappen aangeven op welk uitgangspunt u de bedragen wilt zien, bijv. per hectare. Ook kunt u onder Eigenschappen aangeven van welke periode u de gegevens wilt hebben. 14

16 3.3. BE Overzicht per Kostenplaats In het BedrijfsEconomisch Overzicht per Kostenplaats kunt u de resultaten per kostenplaats bekijken per bedrijfseenheid (bijv. per melkkoe of per hectare). Het overzicht wordt gemaakt op basis van de kostenplaatsenindeling zoals u die hebt ingevuld in scherm 6.3. Voor een correcte weergave moet in scherm 6.1 bij alle rekeningnummers die in gebruik zijn, een kostenplaats ingesteld worden. Zie hiervoor 6.1 Rekeningnummers, Wijzig. Bij uitgangspunten moet u de kengetallen van uw bedrijf aangeven. Let hierbij op de geleverde melk; dat is dus de melk die geleverd is vanaf het begin van het boekjaar en niet vanaf het begin van het quotumjaar. Als u dat hebt gedaan kunt u bij Eigenschappen aangeven op welk uitgangspunt u de bedragen wilt zien, bijv. per hectare. Ook kunt u onder Eigenschappen aangeven van welke periode u de gegevens wilt hebben. 15

17 4 ACCOUNTANT Voor de meest gebruikte boekhoudprogramma s kan in Uniform een diskette worden aangemaakt met uw financiële gegevens. Voor boekhouders die daar geen gebruik van kunnen / willen maken, is er het Accountantsoverzicht. Verder kunt u de BTW-aangifte uitprinten. De gegevens voor de boekhouder kunnen als volgt worden aangemaakt: diskette Accept, diskette Exact, diskette Inka, diskette Gibo, diskette Afas, diskette Omegon ACCOUNTANT OVERZICHT Compleet overzicht voor de boekhouder waarin is weergegeven: de grootboekkaartjes, inkomsten en uitgaven per rubriek, inkomsten en uitgaven per rekeningnummer en een overzicht van de overloopposten. Door te kiezen voor de knop [Dagboeken] kunt u aangeven van welke dagboeken gegevens getoond moeten worden. Wanneer u kiest voor [OK] worden de overzichten op het scherm getoond. De volgorde van het Accountantsoverzicht is: Grootboekkaartjes: Per rekeningnummer een overzicht wordt van alle posten die met dit rekeningnummer geboekt zijn en het totaal aan inkomsten en/of uitgaven van dit rekeningnummer. Inkomsten / uitgaven per Rubriek: Per rubriek worden de totalen van de rekeningnummers die in de betreffende rubriek zitten worden getoond alsook een totaal per rubriek. Inkomsten en uitgaven per Rekeningnummer: Hierin worden alle ingevoerde boekingen getoond op volgorde van dagboek en daarbinnen op volgorde van datum. Overloopposten. Dit is een overzicht van de "nog te betalen" en "nog te ontvangen" posten aan het eind van het boekjaar en de bijbehorende "alsnog ontvangen" en "alsnog betaalde posten" aan het begin van het volgende boekjaar BTW-AANGIFTE U kunt alleen een BTW-aangifte maken, wanneer u BTW-plichtig bent en dit ook is aangegeven bij minimaal één van de dagboeken. Zie 1.1 Dagboekinstellingen. Bij [Eigenschappen] kunt u aangeven hoe het overzicht er uit moet komen te zien. U kunt kiezen of u een overzicht per kwartaal of per maand wilt. Vervolgens geeft u aan over welke periode het overzicht gemaakt moet worden. Het programma geeft automatisch de laatst mogelijke optie. Wanneer u kiest voor [OK] wordt het overzicht op het scherm getoond. Via [Afdrukvoorbeeld] is het overzicht af te drukken. De BTW-aangifte wordt samengesteld aan de hand van de ingevoerde boekingen in combinatie met de BTW-categorie die hierbij is ingevuld. Voor een correct overzicht, moet bij 1.1 Dagboekinstellingen de te gebruiken BTW-categorien ingevuld zijn (zie BTW) en bij 5.1 Rekeningnummers moet elk rekeningnummer gekoppeld zijn aan de goede BTW-categorie DISKETTE ACCEPT Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Accept. U geeft allereerst op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw administratienummer voor Accept in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Het pakket geeft zelf een volgnummer aan het bestand. Tot slot geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), C: (harde schijf) of D: (cd-rom). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. 16

18 Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-codes en dagboekcodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop [BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-codes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE EXACT Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Exact. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-codes en dagboekodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop [BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-kodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE GIBO (accountview) Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Gibo. U geeft allereerst op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw cliëntnummer in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Tot slot geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. 17

19 Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-kodes en dagboekcodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop [BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-codes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE INKA Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Inka. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de dagboektypes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knop [Dagboek]. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboektypes ingevoerd moeten worden. Welke codes hiervoor gebruikt worden, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen DISKETTE AFAS Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Afas. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw administratienummer in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de dagboekcodes en tegenrekeningnummers in te vullen. Dit kunt u doen middels de knop [Dagboek]. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes en tegenrekeningnummers ingevoerd moeten worden. Welke codes hiervoor gebruikt worden, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen. 18

20 4.8. DISKETTE OMEGON Middels deze keuze kunt u gegevens op een diskette plaatsen voor een accountant die werkt met Omegon. U geeft op over welke periode gegevens aangeleverd moeten worden aan de boekhouder. Vervolgens voert u uw administratienummer in (dit is op te vragen bij de boekhouder). Hierna geeft u aan waar het bestand weggeschreven moet worden (het pad). U heeft hierbij de keuze uit A: (diskette), of ergens op de C:\ schijf (harde schijf). Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kiest u [OK] waarna de gegevens op diskette of harde schijf gezet worden. Wanneer u voor de eerste maal gegevens op de diskette wilt zetten voor de accountant dient u eerst de BTW-kodes en dagboekcodes in te vullen. Dit kunt u doen middels de knoppen [BTW Cat] en [Dagboek]. Wanneer u geen BTWboekhouding heeft, zal de knop {[BTW Cat] niet verschijnen. BTW Cat Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte BTW-codes ingevoerd moeten worden. Welke codes dat zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. Dagboek Wanneer u voor deze optie heeft gekozen, komt u in een venster, waarin de door de accountant gebruikte dagboekcodes ingevoerd moeten worden. Welke codes dit zijn, is op te vragen bij uw boekhouder. In dit scherm zullen alleen de dagboeken worden getoond, waarbij u heeft aangegeven dat ze gebruikt moeten worden voor koppelingen. Eventueel kunt u dit wijzigen via 1.1 Dagboekinstellingen. 19

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Administratiekantoor Kuipers BV

Administratiekantoor Kuipers BV Administratiekantoor Kuipers BV Handleiding exporteren bankinformatie ABN-AMRO... 2 Deutsche Bank... 3 ING Bank (internetbankieren)... 5 ING Bank (Electronic Banking voor Windows)... 6 Rabobank... 7 SNS

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion Handleiding Consolidatie van administraties Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

fl-01 Vijftien mutaties in een keer zichtbaar én direct benaderbaar. Dat wordt verderop in het handboek duidelijk. FUNCTIETOETSEN

fl-01 Vijftien mutaties in een keer zichtbaar én direct benaderbaar. Dat wordt verderop in het handboek duidelijk. FUNCTIETOETSEN Het programma FINELIST is een electronisch kasboek. Een kasboek zonder alle beperkingen die een écht boekhoudprogramma je nu een keer oplegt. Start het programma en geniet met ons mee. fl-01 Vijftien mutaties

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12 Inhoudsopgave MijnGeld Help Wat is MijnGeld? 2 Doorloop 3 Importeren van transacties 5 Consolideren met bankafschriften 12 Koppelingen met digitale documenten 16 Contact 21 Wat is MijnGeld? MijnGeld is

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Handleiding voor vaste activa

Handleiding voor vaste activa Handleiding voor vaste activa Deze handleiding gaat over het invoeren en beheren van vaste activa. Handleiding voor vaste activa e-boekhouden.nl Inhoud 1. Wat zijn vaste activa?... 2 2. Nieuwe vaste activa

Nadere informatie

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT

Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Tutorial: Snelle start voor AutomaaT Inleiding Deze snelle start is gemaakt om enkele basishandelingen eenvoudig uit te leggen. De tutorial beschrijft maar een heel klein deel van het totale programma

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Vaste activa

Handleiding Vaste activa Handleiding Vaste activa 1 Vaste activa In deze handleiding vindt u alles over de vaste activa module in e-boekhouden.nl. 1.1 Wat zijn vaste activa? Vaste activa zijn aankopen die u doet voor uw bedrijf

Nadere informatie

Handleiding. SaldoMaster

Handleiding. SaldoMaster Handleiding SaldoMaster Inhoudsopgave 1. Saldomaster... 4 1.1 Gegevens uitwisselen... 5 1.1.1 Als u Agis Total Farm System heeft... 5 1.2 Synchroniseren... 7 1.3 Invoeren... 8 1.3.1 Periodegegevens...

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren

Gebruikershandleiding Stamgegevens Debiteuren Om een nieuwe Debiteur aan te maken klikt u op het pictogram. U geeft allereerst een niet bestaand nummer aan uw debiteur. Indien u een reeds bestaand nummer ingeeft, zal het pakket u waarschuwen dat dit

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3 HANDLEIDING Conversie met PCM converter versie 1.3 Na het downloaden van de Pharmacom/Medicom bestanden kunt u de geëxporteerde bestanden gaan converteren middels de PCM-converter. U start via de inlogmogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Incura Boekhouding: schermen en knoppen

Incura Boekhouding: schermen en knoppen Incura Boekhouding: schermen en knoppen Inleiding Incura Boekhouding is een volwaardig boekhoudpakket. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast. Toch hoeft

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

BOLB - Bankafschrift import

BOLB - Bankafschrift import BOLB - Bankafschrift import Inhoud Algemeen Getoonde gegevens beperken Ophalen van bankafschriften Financiële rekening toekennen Tonen van de rekeninginformatie in Jack Bewerken van de regels in het bankafschrift

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie