Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010"

Transcriptie

1 Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Angelien Sanderman Directeur Markt binnen TNO ICT In de loop van mijn carrière ben ik meer en meer gaan ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen hun carrière vormgeven. Daarnaast zie ik dat in de hogere managementfuncties en in de technische gebieden vrouwen heel schaars zijn. Daar zijn een heleboel goede en minder goede redenen voor. Ik denk dat echter dat we heel veel arbeidspotentieel, en van kwalitatief hoog niveau, laten liggen en dat we hier echt iets aan moeten doen. Angelien Sanderman is momenteel directeur Markt binnen TNO ICT. Hiervoor is ze Business Unit Manager geweest binnen TNO ICT en daarvoor heeft ze verschillende managementfuncties vervuld binnen KPN. Ze is opgeleid in de Spraak- en Taalpathologie en gepromoveerd in de spraak-technologie. Anja Oskamp Hoogleraar IT en Recht aan de VU, Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid, Voorzitter Adviesgroep Maatschappelijke Vraagstukken ICTRegie. Vrouwen en mannen hebben vaak een verschillende manier van kijken naar onderwerpen. Dat vult elkaar aan, nodigt uit tot creatief omgaan met vraagstukken. ICT is niet voor nerds, maar juist voor mensen die een open blik durven hebben, die vanuit verschillende invalshoeken en disciplines mee kunnen en durven denken, die mee de toekomst kunnen bepalen. Hoe krijgen we vrouwen daarin mee? Daarbij gun ik iedereen de mooie uitdagingen die mijn vak biedt. 1

2 Arie van Bellen Directeur (en oprichter) van het Platform voor de Informatiesamenleving ECP-EPN Ik vind het erg leuk om mee te doen omdat ik aan den lijve ervaar dat vrouwen rond ICT heel hard nodig zijn maar kennelijk zichtbare en onzichtbare percepties ervaren waardoor ze niet doordringen tot de shakers en movers in de ICT. Mijn idee daarover is dat het beeld van ICT achterloopt met de werkelijkheid: ICT gaat om wat je ermee kunt en hoe het ons leven beïnvloedt en verandert. Dus over zorg, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid etc. De grote trend daarbij is de verschuiving van systemen ( B2B ) naar mensen (social networking, mobiel, wireless etc etc). Om daar verstand van te hebben, heb je verstand van mensen nodig. Emotie, intuïtie samen met een vertaalslag naar maatschappelijke waarde en business-modellen. Dat kunnen mannen maar ten dele en een heleboel mannen helemaal niet. In mijn team zit twee derde vrouwen omdat we moeten verbinden :. Bij bijvoorbeeld voorlichting op het gebied van kinderen op internet gaat het om de materie maar juist ook om het tot stand brengen van samenwerking tussen operators, ICT-ers, Justitie en politie, scholen, ouders en natuurlijk kinderen zelf. En die trend gaat niet meer weg: de netwerksamenleving met hele actieve prosumenten. Mooi dossier wordt bij de volgende verkiezingen bijvoorbeeld e-democracy en dat is meer dan wat mailtjes naar kiezers (zie Obama). Ik ben directeur van ECP-EPN dat 25 medewerkers (vooral medewerksters) heeft. Ik leidt vergaderingen en debatten, manage mijn enthousiaste team (allen open sollicitanten) en zit in allerlei nationale en internationale trajecten (o.a. delegatieleider in de UN). Van oorsprong ben ik jurist maar heb altijd dit soort public affairs achtige werk gedaan. Nog nooit gesolliciteerd en nog nooit een CV gemaakt overigens. Arthur Stolk Student Bedrijfskundige Informatica Mijn motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep is vrij makkelijk. Op dit moment zit er in mijn klas (Bedrijfskundige Informatica aan Hogeschool InHolland) maar één dame. Dit vind ik te weinig! Ik merk dat de jongens in de groepen beter werken als een dame deel neemt aan de groep. Daarnaast is het dat de IT opleidingen het stereotype "nerd" heeft. Dit is alles behalve waar. Het IT vakgebied en dan vooral de opleidingen bieden vele mogelijkheden. Neem nou de BI van InHolland. Veel vrouwen willen niet achter een bureau verdwijnen later. Daarom kiezen de meeste voor marketing of commerciële economie. Na deze studies verdwijn je vaak achter een bureau. Niet in alle gevallen maar vaak wel. Als je als vrouw BI hebt gedaan kan je consultant worden en langs gaan bij klanten. Dit is iets wat vaak wordt geambieerd. IT wordt afgeschilderd als stoffig en saai en jongensachtig. Tegenwoordig hebben ook meiden gagdets, waarom zouden zij niet mee ontwerpen, ontwikkelen en implenteren? 2

3 Mijn prof achtergrond ben ik op dit moment aan het opbouwen door de studie Bedrijfskundige Informatica te volgen aan Hogeschool InHolland te Alkmaar. Tevens volg ik hier het honours traject persoonlijk leiderschap. Wat ten doel heeft studenten excellentie te bieden. Van het NGI jongeren platform ben vice voorzitter en van het Noord-Holland bestuur de secretaris. Astrid Zuurbier Programmacoördinator bij ICTRegie + Coördinator Platform Vrouwen & ICT Ik ben er van overtuigd dat wij momenteel in een transitiefase leven waarin de fundamenten worden gelegd voor allerlei toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden, veranderingen. We zitten midden in een groeisprong. Voor onze toekomst is het cruciaal dat we nú de juiste beslissingen nemen en dat we nú nadenken over de consequenties van keuzes voor de toekomst. In de praktijk zijn het eigenlijk alleen maar mannen die werken aan ICT-innovatie, en dan ook nog een subcategorie (beschrijving overbodig: alle clichés zijn waar). We hebben in deze fundamentele fase mannen en vrouwen nodig die opkomen voor de wensen, behoeften en meningen van de mensen in onze samenleving op wie deze ontwikkelingen invloed zullen hebben (iedereen!!!) en mensen die de brug kunnen slaan tussen ICT-innovatie en de samenleving. Het leggen van verbindingen en oog hebben voor het maatschappelijk belang zijn bij uitstek vaardigheden waar vrouwen goed in zijn, terwijl juist vrouwen praktisch ontbreken in de ICT. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om hier verandering in te brengen. Sinds november 2008 werk ik met veel plezier als Programmacoördinator bij ICTRegie. Ik kom oorspronkelijk vanuit een hele andere hoek. In 2001 ben ik gepromoveerd op een biomedisch onderzoek (migratie van witte bloedcellen bij asthma) en ik heb me daarna acht jaar ingezet voor KWF Kankerbestrijding. Bij KWF ben ik langzaam tot het besef gekomen dat ICT interessant, leuk en enorm belangrijk is en ook alleen maar belangrijker zal worden. Dat inzicht was de aanleiding om over te stappen naar het hol van de leeuw: ICTRegie. Ik wilde wel eens zien en meemaken hoe het er in de wereld van ICT aan toe gaat en wat ICT voor ons in petto heeft. Birna van Riemsdijk Universitair docent in the Man-Machine Interaction groep TUD Meisjes zijn sterk ondervertegenwoordigd in de studie informatica, en als de functies hoger worden zijn er nog minder. Ik vind het belangrijk me in te zetten voor meer vrouwen in de ICT omdat ik het jammer vind dat vrouwen dit interessante vak nu vaak mislopen door een verkeerde beeldvorming. Bovendien heeft meer diversiteit een positieve invloed op de prestaties van organisaties. En, last but not least, ik zou het gewoon gezellig vinden als ik meer vrouwelijk collega's op mijn eigen niveau had. Binnen de faculteit EWI van de TU Delft heb ik deel uitgemaakt van de "vrouwencommissie" die een advies uit moest brengen over hoe het climaat aantrekkelijker kan worden worden gemaakt voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel en voor studentes. Ook ben ik vanuit EWI ambassadeur voor DEWIS, het vrouwennetwerk van de TU Delft, en ik geef met enige regelmaat voorlichting op scholen aan meisjes over technische studies via Spiegelbeeld. 3

4 Since September 2008, I am assistant professor in the Man-Machine Interaction (MMI) group at TU Delft. I am interested in techniques for engineering intelligent support systems, i.e., intelligent software systems that can support humans in performing complex tasks. From September 2006 until August 2008, I worked as a postdoc in the Programming and Software Engineering group at Ludwig- Maximilians-University. From September 2002 until August 2006 I did a PhD in the Intelligent Systems group at Utrecht University. Carolien Glasbergen Ngi Vicevoorzitter Afdelingen en sr Projectmanager bij UWV De verhouding tussen mannen en vrouwen in de ICT is te scheef, zeker op managementgebied. Laten we gebruik maken van de kwaliteiten van diversiteit, waaronder het stimuleren vrouwen in het vakgebied. Jongeren en meisjes zijn te interesseren door ze aan te spreken in hun leefwereld, acties zijn te verspreid en het beeld wat van ict-beroep geschetst wordt is te eenzijdig. Ik wil bijdragen aan deze groei naar een volwassen beroepsgroep en verbinden met het Ngi. Sinds 1982 werkzaam als informatie-, service-, kwaliteits-, proces-, staf-, projecten lijnmanager op infrastructuren, applicaties en middleware bij UWV. Gericht op oprichten, veranderen en professionaliseren op het raakvlak Business-ICT- Leverancier. Reviewer van artikelen en boeken. Christiane Klöditz Senior beleidsmedewerker NWO Exacte Wetenschappen; Informaticus Vrouwen zijn in de ICT nog steeds schaars. Ook binnen het ICT-onderzoek is het aandeel vrouwen, vooral op hogere posities bedroevend laag. Dat bevreemdt mij omdat ik op de universiteiten enorm veel vrouwelijk talent zie. Daarom zet ik mij in mijn werk bij NWO ervoor in talentvolle vrouwelijke wetenschappers te stimuleren en hun carrièremogelijkheden te verhogen. Netwerkbijeenkomsten zoals deze zijn voor mij erg inspirerend en motiverend. Naar mijn mening maken wij vrouwen nog veel te weinig gebruik van onze netwerken. 4

5 Conny Bergé Stichting Pep International Vrouwen dienen een belangrijke rol te vervullen in en rond de ICT-ontwikkelingen en praktijk. Ik zet hierbij graag mijn expertise, netwerk, lobbywerk in. Vanuit mijn huidige projecten ben ik al betrokken bij ict in het algemeen en die van meisjes & vrouwen in deze in het bijzonder. Het Platform biedt een belangrijk samenwerkingsverband om concrete doelen te bereiken. Zeer ruime ervaring in management- en bestuursfuncties (profit- en non-profit); m.n. deskundig op emancipatie- en onderwijsterrein. Momenteel coördineer ik een 5-tal nationale en internationale maatschappelijke projecten voor PEP International. Corien Prins Raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) + lid van de Adviesraad van ICTRegie + hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Het is van groot belang dat er de komende jaren meer aandacht is voor de maatschappelijke gevolgen van de inzet van ICT. Veel eerder dan nu het geval is, moeten we bij het ontwikkelen en implementeren van technologie stilstaan bij de gevolgen die de toepassing heeft voor de samenleving en individuele burgers. In feite betekent dit dat er ook meer aandacht moet zijn voor de zachte kant van ICT. Het is mijn stellige overtuiging dat bij deze opgave en uitdaging juist voor vrouwen een heel belangrijke rol is weggelegd. Raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Studeerde in Leiden Slavische Taal- en Letterkunde en Rechten. Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 5

6 Elena Marchiori UHD bij informatica aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen Ik ben nieuwsgierig om de situatie en problematiek van carrière-mogelijkheden voor vrouwen in de IT beter te begrijpen. Dat is niet makkelijk, o.a omdat ik er zelf direct bij betrokken ben. Het Platform Vrouwen & ICT zal me mogelijk helpen om de situatie van meer afstand te bekijken en te begrijpen. Mijn motivatie is ook gebaseerd op de volgende tekst uit de onderzoeksevaluatie van Informatica in 2010: "The number of women at all levels but especially in senior positions in Dutch computer science departments is dismally low. This problem exists worldwide, but it seems worse in the Netherlands than in otherwise comparable countries. This problem is not amenable to short-term fixes, but more could be done. Institutions can provide targeted money for recruiting female candidates. The committee also saw a few examples of women, suitably qualified and ambitious to achieve senior rank, but stuck below the glass ceiling of full professor, because of the group structure and the one-full-professor-pergroup model." Ik werk als UHD bij informatica aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen. Ik ben hoofd van de sectie Intelligente Systemen en lid van de Machine Learning groep. Mijn onderzoek betreft machine learning en heuristieke optimalisatie-methoden en toepassingen daarvan binnen de bioinformatica. Ik ben betrokken bij multi-disciplinaire onderzoeksprojecten, waarin experts van verschillende disciplines zoals informatica, biologie en medicijnen samenwerken om problemen uit de praktijk op te lossen. Elly Plooij Onafhankelijk bestuurder, toezichthouder, government relations professional Vrouwen hebben een belangrijke rol als change-agent gespeeld in de ontwikkeling van de Informatie Maatschappij (Networked Society), zowel op politiek en sociaal niveau als ook in het bedrijfsleven. En dat doen ze nog steeds. Vanuit dat perspectief wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het platform Vrouwen en ICT. Als Europarlementarier heb ik mij vanaf intensief beziggehouden met ICT en Telecom, als wetgever, maar ook als stimulator. In 2000 heb ik met 2 collega s de European Internet Foundation (www.eifonline.org ) opgericht, een platform waar politiek, bedrijfsleven en wetenschap elkaar ontmoeten. Ik was de eerste voorzitter van EIF. 6

7 Elma Stitzinger Schrijver - ondernemer in Storytelling - Specialisme: storytelling online ICT heeft zijn technische "boom" wel gehad. Het komt er nu op aan hoe we al die informatie online toegankelijk maken. Volgens mij moet het antwoord daarop van vrouwen komen; zij zijn bij uitstek de experts in hoe je het beste kunt communiceren. Storytelling kan daar een belangrijke rol in spelen. Eppo Bruins Directeur Technologiestichting STW Op het STW-bureau werken relatief veel vrouwen, ook in de hogere functies. We zijn heel alert op een goede mix van mensen. Bij onze achterban, vooral in de ingenieurswetenschappen, zijn er veel te weinig vrouwen op academische stafposities. Naar mijn mening is de moderne ingenieur een integrator, die cognitieve afstanden kan overbruggen en verschillende disciplines bijeen kan brengen. Hoewel typische vrouwelijke eigenschappen niet aantoonbaar bestaan, lijkt me dat gegeven toch voldoende intrigerend om er hard voor te knokken ook in de ingenieurswetenschappen een grotere diversiteit na te streven. Eppo Bruins (1969) is natuurkundige en promoveerde in 1995 te Utrecht. Na twee jaar als postdoc aan het fameuze MIT in Boston werd hij in 1997 programmacoördinator bij FOM. In 2004 werd hij manager van natuurkundeinstituut aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij directeur van STW, de technischwetenschappelijke poot van NWO en tevens de grootste financier van academisch ICT-onderzoek in Nederland. Esther van Schaik Beleidsmedewerker VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Tijdens mijn studie en mijn werk heb ik het snijvlak tussen IT en onderwijs altijd opgezocht. Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker bij VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. VHTO zet zich in om meer meisjes te interesseren en zich breder te laten oriënteren voor een opleiding en beroep in bèta, techniek en ook ICT. In Nederland is van alle ICT ers ongeveer 10% vrouw. Dit is een erg gering aantal en het is belangrijk dat meisjes een realistischer beeld vormen van werken in de ICT. Vaak hebben zij een stereotiep en onvolledig beeld van dit vakgebied. Zo sluiten ze op voorhand een beroep in de ICT uit en gaat veel vrouwelijk talent verloren. Door ze in contact te brengen met ICT sters tijdens zogenaamde speeddates die VHTO op alle onderwijsniveaus organiseert, maken meisjes op een ongedwongen manier kennis met vakvrouwen. Uit ervaring weten we dat juist dit directe contact heel belangrijk is om belangstelling voor werken in de technische sector op te wekken. Tijdens mijn studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik als student-assistent ICT in het onderwijs gewerkt. Na afronding van mijn studie heb ik de baan als student-assistent verruild voor ICTO-coördinator aan de UvA. Als ICTO-coördinator ondersteunde ik docenten, 7

8 studenten en het bestuur bij de implementatie van de digitale leeromgeving Blackboard. Vervolgens heb ik in de functie van beleidsmedewerker onderwijs het onderwijsinstituut Geneeskunde geadviseerd bij de invoer van het nieuwe curriculum. Omdat ik het directe contact met studenten miste, ben ik na de UvA overgestapt naar het hoger onderwijs. Op Hogeschool Domstad heb ik de leraren basisonderwijs in spé les gegeven in ICT en was ik tevens beleidsmedewerker ICT. Momenteel heb ik de baan met een combinatie van al mijn wensen: beleidsmedewerker bij VHTO, waar ik beleid, contacten met scholen en universiteiten en het bedrijfsleven kan combineren. Frances Brazier Hoogleraar Engineering Systems Foundations (TU Delft) + vice-voorzitter van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren. Mijn motivatie is om het belang van (meer) vrouwen in de ICT op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. ICT heeft vrouwen nodig, de maatschap pij heeft vrouwen nodig in de ICT. Dit vereist een culturele verandering waardering voor vrouwen in de ICT: binnen bedrijven, overheid en onderwijs. Graag lever ik een bijdrage aan deze ontwikkeling. Academische achtergrond: Wiskunde/Informatica, Cognitieve Psychologie, Kunstmatige Intelligentie, hoogleraar Intelligent Interactive Distributed Systems, sindskort hoogleraar Engineering Systems Foundations (TU Delft). Tevens vice voorzitter van het LNVH (Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren. Bedrijfservaring: een van de oprichters van NLnet, de eerste ISP in Nederland. Frits Vaandrager Hoogleraar Informatica voor Technische Toepassingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik ben in Nijmegen verantwoordelijk voor de werving voor Informatica en Informatiekunde. Ook in het buitenland is het aantal meisjes dat voor ICT kiest relatief laag, maar Nederland is op dit punt volstrekt achtelijk. Bij het MIT in de VS is 32% van de Computer Science studenten vrouw, hier zijn we al blij als we de 10% halen. In mijn onderzoek werk ik veel samen met talentvolle vrouwen, vooral uit het buitenland. Dus het is onzin dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor ICT! Ik denk dat het allemaal te maken heeft met misverstanden over wat ICT inhoudt, en een cultuur waarin (onbegrijpelijk!) ICT niet "cool" is. Dat wil ik helpen veranderen. 8

9 Jacqueline Rijsdijk Lid Hoofddirectie ASR Nederland N.V. + Lid van Raad van Toezicht van ICTRegie Als COO verantwoordelijk voor staven en uitvoering van het veranderingsprogramma. Jolijn Amesz Soul:made Mede vanuit mijn ICT-achtergrond en door de interesse om mensen te informeren, motiveren en inspireren om met elkaar beweging te creëren en doelen te bereiken, lever ik graag vanuit soul:made een actieve bijdrage aan het Platform Vrouwen & ICT. Na een studie op het gebied van marketing en communicatie ben ik acht jaar Productmanager geweest bij een softwareleverancier voor accountantskantoren. Bovendien heb ik twee jaar de functie als Teamleider loon- en sociale zaken vervuld tijdens een verandertraject bij een accountantskantoor. Sinds 2009 werk ik met veel plezier bij soul:made. Soul:made biedt ondersteuning aan organisaties bij het formuleren en uitwerken van de strategie, het aanscherpen van de positionering en het initiëren van consistente impactvolle communicatie naar verschillende doelgroepen. Vanuit de werkvelden: onderzoek, strategie, communicatie en coaching. Opdrachtgevers zijn onder andere Dutch, Ericsson, JS Consultancy Perfect for People en Livit Orthopedie. Jos Leenderste Ruimte voor Verandering Technologie maakt andere werkvormen zoals het nieuwe werken mogelijk en ICT wordt steeds meer de partner voor de business. Vrouwelijke eigenschappen zoals inlevingsvermogen en samenwerken zijn hierbij steeds belangrijker. Juist hierdoor dragen vrouwen bij aan de ontwikkeling van organisaties en ICT. Ik zet me in voor het Platform Vrouwen en ICT omdat dit platform een manier is om te laten zien hoe vrouwen en mannen samenwerken en gezamenlijk een verandering bereiken. Ik heb 22 jaar ervaring in de ICT. Voornamelijk als projectmanager maar ook als interim manager en organisatieadviseur. Behalve ICT projecten heb ik meerdere fusies begeleid en enkele bedrijven mee opgestart. Met mijn eigen bedrijf begeleid ik organisaties en medewerkers naar een volgend professioneel niveau. Linda van der Pal Java programmeur bij Lunaris Informatica b.v. + oprichter van Duchess (Connecting women in Java Technology) Namens Duchess zijn wij voortdurend bezig om ons netwerk uit te breiden en in te springen op mogelijkheden om de positie van vrouwen in de IT (en dan met name op het gebied van Java) te versterken. 9

10 Lokke Moerel Advocaat en partner in de ICT sectie van De Brauw Blackstone Westbroek Sinds 2000 houd ik me intensief bezig met diversiteit issues binnen de internationale advocatuur. De partners en aandeelhouders van de grote advocaten kantoren zijn voor het overgrote deel mannelijk en de kantoren kenmerken zich door een sterk masculiene cultuur. Op dit punt is een duidelijke paralel te zien bij het hoger management van de meeste ICT aanbieders en hun klanten (in het bijzonder de ICT afdelingen van grote multinationals). De relaties tussen ICT aanbieder en afnemer zijn steeds vaker van een zeer langdurige aard. Langlopende software ontwikkelings-, implementatie- en consultancy trajecten en outsourcing relaties vergen intensieve samenwerking waarvan het oplossen van conflicten een inherent en belangrijk onderdeel is. De sterk masculiene cultuur aan beide zijden is er in de praktijk mede debet aan dat onnodig conflicten ontstaan en escaleren. Deelname van vrouwen in hoger management zou hier zonder meer een positief effect kunnen hebben nu onderzoek uitwijst dat vrouwen vaak meer gericht zijn op de relatie (in plaats van de eigen positie) en op het eindresultaat van het team (in plaats van eigen resultaten). Uit eigen ervaring weet ik dat soms al het enkele feit dat er een vrouwelijke advocaat aanwezig is helpt om tot een meer constructieve conflictoplossing te komen. Lokke is advocaat en partner in de ICT sectie van De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Lokke adviseert de toonaangevende Nederlandse multinationals en software, hardware en chips producenten terzake van hun strategische internationale ICT transacties en arbitrages. Zij publiceert regelmatig in internationale tijdschriften en boeken over ICTgerelateerde onderwerpen en is co-auteur van de eerste Nederlandse handboeken over online reclame en internationale outsourcing. Lokke is arbiter en mediator bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) en de World Intellectual Property Organisation (WIPO), geregistreerd mediator Nederlands Mediation Instituut (NMI), voormalig (bestuurs)lid van de Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA), voorzitter van het jaarlijkse Kluwer Outsourcing Congres en het jaarlijkse Kluwer Nationaal Privacy Congres en docent Outsourcing bij de postdoctorale opleiding ICT van de Grotius Academie. Lokke is lid van Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds (WNF), adviseur van de RvT van de Stichting Pink Ribbon, lid van Raad van Adviseurs van de Vereniging Rembrandt en voormalig lid van Raad van Adviseurs van CSC BV. Lokke was in als partner werkzaam op de ICT-sectie bij het kantoor Linklaters Londen. Zij maakte daar deel uit van de commissie die het diversity beleid van Linklaters wereldwijd heeft vormgegeven. Van maakte zij deel uit van de Commissie Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. 10

11 Louise Out-van Staveren Directeur Financial Services IBM Nederland Diversiteit in het bedrijfsleven zorgt voor betere bedrijfsresultaten en bevordert de innovatie. Zeker binnen de ICT waar innovatie het fundament is, vind ik het dan ook vreselijk om te zien hoe in Nederland vrouwelijk talent aan de kant staat of niet doorstroomt naar hogere bedrijfsfuncties. Mannen en vrouwen hebben er zoveel aan om samen te werken. Ik zie bij IBM wat een gemengd team voor verschil kan maken, die zijn gewoon succesvoller. Ik heb mezelf daarom persoonlijk het doel gesteld hier verandering in aan te brengen, onder meer door actief te participeren in organisaties als Talent naar de Top, Opportunity in Bedrijf en LEAP!, maar ook door mensen in mijn directe omgeving continue te wijzen op de voordelen die diverse teams brengen. Louise Out-Van Staveren is als directeur Financial Services verantwoordelijk voor een groot aantal IBM-cliënten in de financiële sector. Hieronder vallen gerenomeerde banken en verzekeringsmaatschappijen. Sinds zij deze positie vervult heeft financial services bij IBM uitstekende businessresultaten gehaald. Voorheen was Louise onder meer marketingdirecteur van IBM in de Benelux. Louise heeft Bedrijskunde aan de Universiteit Nyenrode gestudeerd. Zij heeft binnen IBM veschillende functies vervuld, onder andere in sales, marketing en resource management. Zij staat bekend als iemand die graag bruggen bouwt tussen mensen, teams en bedrijven. Louise is daarnaast Executive sponsor van Women in Blue, het netwerk dat vrouwen ondersteunt in hun carrière binnen IBM. Louise is getrouwd en heeft drie kinderen. Lydia Duijvestijn Senior IT Architect en performance engineer werkzaam bij IBM Nederland Ik wil me inzetten om meisjes te stimuleren om te kiezen voor een carriére in de ICT en dit vakgebied interessanter te maken voor vrouwen. Dit is niet alleen noodzakelijk om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken, maar ook de ICT als vakgebied zal daarvan profiteren. Ook wil ik me inzetten voor betere doorgroeimogelijkheden voor vrouwen die een technische functie binnen de ICT ambiëren. Deze vrouwen opereren in een door mannen gedomineerde omgeving. Ik ben als senior IT Architect en performance engineer werkzaam bij IBM Nederland. In IBM BeNeLux trek ik het Women in Technology initiatief, dat vrouwen met technische functies in de ICT een netwerk biedt. Ik ben mentor van 8 junior IT Architecten, waaronder 2 vrouwen. 11

12 Margriet Jansz Programmacoördinator bij ICTRegie + Program Officer bij STW De verschillende posities die mannen en vrouwen in onze maatschappij krijgen en nemen vind ik fascinerend. ICT is een zeer breed veld; ICT heeft invloed op nagenoeg alle facetten van ons leven. Toch denken meisjes en vrouwen veelal dat het alleen technisch is en dus (sic!) voor hen niet interessant. Wat gaan we er met elkaar aan doen om dat te veranderen. Opgeleid in de astrofysica, sinds bijna 25 jaar werkzaam in het onderzoeksbeleid. Speciaal geïnteresseerd in samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden. Marieke de Kort Oprichter en eigenaar van O+ adviesbureau + blogger voor dutchcowgirls.nl en vrouwenwoensdag.nl + spreker op seminars + debatmoderator Een van belangrijkste doelstelling van deze bijeenkomst is het versterken van het netwerk van de mensen die het belang inzien van deelname van vrouwen aan de ICT. Je kunt jezelf afvragen waarom een dergelijke meeting eigenlijk georganiseerd dient te worden maar het feit blijft dat er weinig vrouwen in de ICT wereld te vinden zijn of er in ieder geval een bias bestaat ten aanzien van hun rol en bijdrage in deze wereld. Bij vele beroepen of functies in het bedrijfsleven lijkt het of vrouwen achterblijven en niet doorbreken. Volgens statistieken blijft het aandeel vrouwen in de ICT zeer zeker achter bij dat van mannen maar is het niet zo dat er minder interesse voor ICT lijkt te zijn onder deze doelgroep. Mijn inziens is het daarom ook niet zozeer de vraag of vrouwen geen interesse hebben in ICT alswel dat vrouwen minder zichtbaar zijn in de ICT wereld. En juist die zichtbaarheid is de reden dat ik deelneem aan deze bijeenkomst. Persoonlijk vind ik het namelijk een gemiste kans wanneer deze doelgroep niet opvalt, niet wordt betrokken en niet op invloedrijke posities binnen deze wereld fungeert. Dat is niet alleen een gemis voor vrouwen zelf maar vooral voor de markt, aangezien het perspectief, de ideeën en de invloed van een grote groep gewoonweg wordt vergeten. Dit heeft als gevolg dat er een eenzijdig ontwikkeling van de ICT markt ontstaat maar vooral dat deze markt aan een grote potentieel kapitaalkrachtige doelgroep voorbijgaat. Vanuit wetenschappelijk perspectief maar vooral vanuit praktijkervaring zie ik ontzettend veel vrouwen zich onderdompelen in de ICT wereld maar vervolgens als zelfstandig ondernemer hun eigen gang gaan. Op zich geen probleem maar bij belangrijke invloedrijke congressen of besluit vormingsprocessen is deze doelgroepen ondervertegenwoordigd. Daarom denk ik ook dat de uitdaging niet zal liggen bij het vinden van krachtige, welbespraakte, goed onderlegde vrouwen maar ligt de uitdaging veel meer op het aantrekkelijker maken van de ICT wereld waardoor vrouwen zichtbaarder worden en invloed kunnen uitoefenen. Marieke de Kort ( ) heeft een achtergrond in psychologie en genderstudies. Ze is oprichter en eigenaar van O+ adviesbureau waarmee ze projecten ontwikkelt en uitvoert op het gebied van 12

13 gender en ondernemerschap. Een van de initiatieven van O+ adviesbureau is de O+ community: het online platform voor vrouwelijke ondernemers (www.oplus.nu ). Daarnaast is een van haar liefdes het Internet en de invloed die dit heeft op mensen en hun gedrag. Als blogger voor dutchcowgirls.nl en vrouwenwoensdag.nl schrijft zij voornamelijk over de laatste trends ten aanzien van het traceren van online identiteiten en vertolkt zij recente onderzoeken over verschillen tussen mannen en vrouwen in de online wereld. Tevens schrijft zij regelmatig voor zowel off- als online magazines over diverse onderwerpen gerelateerd aan ondernemen. Marieke is actief als spreker op seminars, congressen en treedt op als moderator tijdens debatten. Marielle Stoelinga Universitair Docent Informatica aan de Universiteit Twente Cijfers laten zien dat de academische wereld een lekkende pijplijn als is het om vrouwen gaat: bij iedere carrièrestap (universitair docent, hoofddocent, hoogleraar) haken onevenredig veel vrouwen af. Tijd om actie te ondernemen! Marielle is Universitair Docent Informatica aan de Universiteit Twente. Zij is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft post-doctoraal onderzoek verricht aan de University of California te Santa Cruz. Marjolijn Bonthuis-Krijger Adjunct-directeur ECP-EPN Het gaat Marjolijn er niet alleen om dat vrouwen kwaliteiten hebben die nodig zijn voor de ontwikkeling van ICT, maar ze ziet het tekort van zowel vrouwen in de ICT sector als vrouwelijke professionals met voldoende ICT competenties als een enorme gemiste kans. Met het oog op het gebrek aan (toegepaste) ICTers waar we nu al mee te maken hebben en waarvan we weten dat dit tekort in de toekomst alleen maar nijpender wordt, missen we een gigantisch potentieel als we vrouwen niet geïnteresseerd krijgen in ICT. Marjolijn is adjunct directeur van de stichting ECP-EPN, het platform voor enederland. ECP-EPN is het platform in Nederland waar publiekprivaat wordt samengewerkt aan belangrijke randvoorwaarden en doorbraken rond de digitale economie en samenleving. Dit doet het platform vanuit een unieke, neutrale positie tussen markt en beleid. Door deze sectoroverschrijdende samenwerking helpt ECP-EPN de (internationale) concurrentiepositie van Nederland te behouden en te verbeteren. 13

14 Marjolijn is verantwoordelijk voor het professioneel en enthousiast functioneren van het team bestaande uit 17 medewerkers. Ze heeft ervaring in public affairs (lobby), beleidsbeïnvloeding, het organiseren van evenementen en ze onderhoudt een uitgebreid netwerk van relaties. Ook is ze verantwoordelijk voor verschillende projecten en programma s, waaronder het publiekprivate programma Digivaardig & Digibewust en heeft ze zitting in de kerngroep van het Mediawijsheid Expertisecentrum en de nationale taskforce e-skills. Parmiela Bhagwandin Zelfstandig ondernemer Ik vind werken aan een ICT-project een uitdaging. Toen ik vernam dat de overheid meer vrouwen in de ICT wilde was ik benieuwd hoe men dat wil doen. Waar liggen de problemen en hoe lossen we die op. Geen makkelijke taak, wel een uitdaging. Ik wil graag meedenken hierin. Ik ben begonnen als programmeur en ben intussen doorgegroeid om ook werkzaamheden te kunnen uitvoeren als analist, ontwerper, technisch teamlead. Vorig jaar ben ik begonnen mij te specialiseren als ECM specialist en richt ik mij op business strategie en business-it alignment. Ik ben een zelfstandig ondernemer en verleen ICT-diensten. Paul t Hoen Voorzitter van de Adviesraad van ICTRegie Ik kom veel te weinig vrouwen tegen in de wereld van de ICT. Medio 2009 heb ik voorgesteld ICTDelta2010 te richten op vrouwen (en jongeren). Zowel vanuit een geconstateerde schaarste aan ICT-professionals en een zwaar onderbenut vrouwelijk potentieel, als vanuit de overtuiging dat vrouwen een extra dimensie geven aan de ontwikkelingen en de inzet van deze technologie. Die gedachte heeft geleid tot de netwerkbijeenkomst. Mijn doel is dat er een soort manifest komt, waarin de extra waarde van vrouwen voor de ICT zichtbaar wordt gemaakt, maar vooral dat er een hecht netwerk ontstaat van betrokkenen (mannen en vrouwen) dat leidt tot meer instroom in de ICT- en ICT-gerelateerde opleidingen, en tot een grotere waarde van ICT in de Nederlandse samenleving. Paul t Hoen is, na een loopbaan bij KPN en Lucent Technologies, onder andere voorzitter van de Adviesraad van ICTRegie. Hij is ingenieur (TU/e) maar heeft zich ook steeds bezig gehouden met de maatschappelijke impact van technologie, onder andere als bestuurlid van Rathenau en van STT. 14

15 Ruud de Haas Infonavigator bv ICT is in toenemende mate een (productie)factor die niet meer uit de maatschappij is weg te denken. De groei van de IT industrie vraagt een constante instroom van hoog opgeleide, gemotiveerde professionals. Daarbij valt op dat de laatste jaren de focus meer en meer wordt verlegd van een puur technologische insteek van IT naar alle aandacht voor het gebruik, de gebruiker van IT en bijv. social media. Het exploderende gebruik van Internet door alle doelgroepen, jong en oud, speelt hierbij en belangrijke rol. Vanaf nu nemen de baby boomers in de IT langzamerhand afscheid en ontstaan er vele mogelijkheden, zeker ook voor vrouwen, om te gaan werken in de IT. Omdat het aandeel van vrouwen in de IT sinds de start van mijn werk in deze sector (1971) te laag is, wil ik er aan bijdragen om het aandeel van vrouwen in de IT te vergroten. Onder andere door de beeldvorming die er bestaat over IT te veranderen van de techneut, nerd naar de IT professional die zich ook richt op de zachte(re) kant van de ICT. Met focus op de invulling van de opleidingen, de carrièremogelijkheden in het bedrijfsleven, de aandacht voor gebruiker, business processen en bijv. social media. Een vakgebied dat door een groter aandeel van vrouwen zich verder op nieuwe aandachtsgebieden kan ontwikkelen en professionaliseren. Een senior leidinggevende met zowel hands on management capaciteiten als goed ontwikkeld strategisch inzicht hoe ICT zo optimaal mogelijk in te zetten in het primaire proces van kleine en grote onderneming. Zeer uitgebreide ervaring zowel nationaal als internationaal in de private sector en publieke sector (inclusief enkele grote IT leveranciers). Ruime ervaring in het reorganiseren en professionaliseren van IT afdelingen met de nadruk op het creëren van een duidelijke klantgerichte focus en werkwijze. Industrie ervaring onder andere: Bouw, Productie, Financial Services, Overheid, Entertainment en Software Houses Werkgevers: Infonavigator, Holland Casino, IBM, diverse Baan bedrijven, AON, Ministerie van Justitie en Perscombinatie. Sigrid van der Hoeven Internetconsultant, gespecialiseerd in social media + eigenaar van bureau voor online reputatiemanagement ICT is een boeiend vakgebied; ik vind het jammer dat er nog steeds zo weinig vrouwen in actief zijn en dat mannen daardoor denken dat het simpelweg niets voor vrouwen is. Als jonge vrouwen al vroeg kennis maken met het vak, op een leuke manier, zullen er meer kiezen voor deze richting. Ik denk dat vrouwen een heel waardevolle aanwinst zijn voor de ICT-sector, met een andere kijk, en dat ze de wereld van de toekomst daarmee een grote dienst bewijzen. 15

16 Ik ben internetconsultant, gespecialiseerd in social media, en heb een bureau voor online reputatiemanagement. Ik adviseer en begeleid ondernemers in de toepassing van social media in hun bedrijf. Dit kan zijn in het gebruiken van social media voor je online promotie, maar ook het gebruiken van al die handige webapplicaties om slimmer te werken. Ik geef hier trainingen en lezingen over en word vaak ingehuurd als spreker of dagvoorzitter op congressen en netwerkbijeenkomsten. Online netwerken, bloggen en personal branding zijn dingen waar ik ondernemers graag in op weg help. Ik bouw ook met alle liefde een weblog voor je! Simone Brummelhuis Ondernemer + initiator NextWomen Simone is bijzonder geïnteresseerd in Female Internet Entrepreneurship. Haar doel is om internationale en nationale vrouwelijke ondernemers en leaders in de internet wereld met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en hen te ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk, het groeien van hun bedrijf en het vinden van financiering. Daarbij acht zij kennis, een breed divers netwerk en goede mentoren van belang. Begonnen als een zoektocht naar de vrouwelijke Steve Jobs, lanceerde ze een internationaal online business magazine, database, community en mentoring platform voor female heroes; vrouwen die CxO, investeerder of oprichter zijn bedrijven met de focus op internet, waarvan er veel meer zijn dan je denkt. Vrouwen zouden volgens haar veel vaker betrokken moeten zijn bij ICT ontwikkelingen, als adviseur, in een denktank, als spreker als of jurylid, als ondernemer, als CEO van een tech company; er zijn zo veel meer mogelijkheden te benutten dan alleen meisjes in het onderwijs te stimuleren informatica te gaan studeren. Simone Brummelhuis is commissaris en mede-eigenaar en was jaren lang managing director van de succesvolle restaurantsite IENS. Als een pionier in user generated content, innovatief met mobiele applicaties en een sterke online community is IENS uitgegroeid tot de meest geraadpleegde restaurant zoekmachine en gids van Nederland. Naast IENS is Simone eigenaar van de European Museum Guide. Simone heeft vervolgens TheNextWomen.com opgericht, de eerste bekroonde online Women's Business Magazine met een focus op vrouwen die bedrijven oprichten, leiden of in investeren. Als Women's Enterprise Forum is het een snelgroeiend internationaal netwerk van van vrouwelijke ondernemers, directeuren, investeerders en business consultants met een focus op internet. The NextWomen organiseert Pitching & Financiering evenementen - Dragon's Den voor door vrouwen geleide ondernemingen - en andere high profile netwerk evenementen en workshops. Ze zit in het UK bestuur van Astia, een stichting en netwerk gestart in Silicon Valley dat snelgroeiende bedrijven met een vrouw in de directie begeleidt. Simone zit regelmatig als jurylid in starters competities, presenteert het zakenvrouwen programma She op internet, Blueshots.tv en is een veelgevraagd spreker op het gebeid van media, het bouwen van online communities, women in IT en vrouwelijk ondernemerschap. Ze zit in de adviesraad van een grote women in IT entrepreneurship conference in New York in mei 2010 met ongeveer alle Women in IT organisaties die er zijn in de US. Simone werkte eerder als advocaat bij verschillende firms in Amsterdam en New York met een specialisatie ondernemingsrecht, en heeft een MA in rechten van de Universiteit van Amsterdam en een LLM van Columbia University School of Law. 16

17 Simone van der Hof Universitair hoofddocent, TILT Ik vind technische ontwikkelingen en de impact die ze op onze samenleving hebben uitermate boeiend. ICT dringt met sneltreinvaart in alle haarvaten van onze samenleving door en het is essentieel dat er in brede zin draagvlak en betrokkenheid is. Het Internet is allang niet meer alleen een zaak van mannelijke ITspecialisten. Bovendien staan we nog maar aan het begin van een (letterlijk) indringende reeks ICT-ontwikkelingen die ons leven drastisch veranderen. Vrouwen (o.a.) hebben er alle belang bij dat wat er ontstaat, aansluit bij hun karakter, interesses en behoeften. Daarvoor is het cruciaal dat ze medebepalend zijn in het ontwikkelproces van hun toekomstige leefomgeving door er een 'female touch' of 'feminist edge' aan geven. Mijn motto is innovatie met diversiteit: laat duizend bloemen bloeien. Universitair hoofddocent, TILT - Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving, Universiteit van Tilburg, onderzoeker op het terrein van (juridische, sociale en technische) regulering van ICT. Heb in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar identiteitsconstructie van burgers in door ICT gemedieerde relaties met de overheid. Focus nu meer op Regulering, ICT en jongeren. Thema's daarbinnen zijn 'child surveillance' en regulering van online risico's (zoals cyberbullying) voor en door jongeren. Sonja Kok Oprichter soul:made Mede door mijn studieachtergrond economische psychologie, ervaring binnen Vrouwenstudies in Leiden en leidinggevende posities binnen diverse ICT-gerelateerde opdrachtgevers, volg ik de maatschappelijke discussie omtrent werkende vrouwen op de voet. Vanuit soul:made lever ik dan ook graag een actieve bijdrage aan het Platform Vrouwen & ICT. Na diverse leidinggevende posities bij veranderende organisaties specifiek op het gebied van strategie, marketing en communicatie, heb ik in 2006 soul:made opgericht. Soul:made biedt ondersteuning aan organisaties bij het formuleren en uitwerken van de strategie, het aanscherpen van de positionering en het initiëren van consistente impactvolle communicatie naar verschillende doelgroepen. Vanuit de werkvelden: onderzoek, strategie, communicatie en coaching. Opdrachtgevers zijn onder andere Getronics PinkRoccade, Rijkswaterstaat, Delta Lloyd, Telfort en KPN. 17

18 Symonne Swaag Senior Consultant Steenbok Adviesgroep + Oprichtster en voorzitter Stich-ting WomeninIT, netwerk voor en door vrouwelijke ICT-professionals De door Stichting WomeninIT uitgevoerde enquête heeft een duidelijke behoefte aan netwerk voor vakgenoten onder de ruim 800 respondenten aangetoond. Er is gebleken dat vrouwelijke professionals de behoefte hebben om elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te delen en hun zichtbaarheid richting het bedrijfsleven te vergroten. Verder ziet men graag een toename van het aantal vrouwen in het vakgebied. De stichting ziet het als haar taak om actief deel te nemen aan initiatieven die bijdragen aan deze behoeften. Ik ben sinds 1991 werkzaam in de ICT en heb inmiddels brede kennis en ervaring opgebouwd in meerdere facetten van de ICT. Gedurende mijn loopbaan heb ik me via het docentschap, in de rol van functioneel beheerder en ICT manager ontwikkeld tot Senior Consultant en (interim) IT manager. Mijn kennis en ervaring op het gebied van techniek, procesbeheer, informatiebeheer, verandermanagement en bedrijfsvoering stellen me in staat om zowel de taal van de business als die van de ICT te spreken. Ik zie het als een grote uitdaging om de technische en functionele mogelijkheden zo optimaal mogelijk te koppelen aan de informatiebehoefte van een organisatie. Waarbij ik de ontwikkelingen van het vakgebied blijf volgen en toe pas waar mogelijk. Thea Bus InspireWorks De ICT speelt een essentiële rol in onze samenleving en dit neemt naar mijn idee alleen maar toe. Vrouwen bezitten het vermogen toepassingen in de ICT een andere dimensie te geven en toegankelijker te maken. Daarnaast kunnen zij baanbrekend zijn in samenwerking en openheid in teams. Juist door verschillen te erkennen tussen mannen en vrouwen en dit positief in te zetten, presteren organisaties beter. Ik zet me in voor ICT&Vrouwen omdat dit een waardevol initiatief is: met gebundelde krachten veel bereiken. Mijn professionele ervaring heb ik vooral in het managen en adviseren. Zo heb ik een aan het hoofd gestaan van een kindercentrum en HR projecten geleid bij de gemeente Den Haag. Daarnaast ben ik bestuurslid voor het vrouwennetwerk geweest binnen deze gemeente. Met mijn huidige bedrijf zet ik me in voor vrouwelijke professionals. 18

19 Theo van den Bosch Directeur van BCW Ik ben nu op zoek naar mogelijkheden om het technisch onderwijs op het gebied van ICT (vooral op MBO-niveau) te verbeteren. Daarom neem ik deel aan het Platform Vrouwen en ICT. Ik help als directeur van BCW mensen en organisaties bij de ontwikkeling en marketing van nieuwe technologieën op het gebied van energie, mobiliteit en ICT. Vaak hebben mensen hele goede ideeën, maar ontbreekt het aan kennis en relaties om het uit te voeren. Theo helpt mensen daarbij door het doen van onderzoek, advies te geven en de uitvoering van projectmanagement en projectontwikkeling. De laatste jaren is hij vooral gewerkt aan de introductie van duurzame energie in Nederland, het zoeken naar slimme vormen van mobiliteit en de verbetering in het technisch onderwijs. Tonny Wildvank Zelfstandig adviseur op het gebied van ICT Werkzaam in de ICT vanaf 1982, startend als een programmeur bij wat toen de Bankgirocentrale heette en in het PIN-betalen ontwikkeld, dat als proef van start ging voor benzinestations. Daarna in dienst getreden van Capgemini, en als methodenontwikkelaar, interimmanager, manager en meewerkend voorvrouw gewerkt, op alle terreinen van de ICT, contractmanagement van grote projecten, advies, architectuur, informatieplanning, software ontwikkeling en datacenters, maar ook als professiemanager, verantwoordelijk voor frameworks voor loopbaanplanning, opleidingsplannen en competentieontwikkeling. Sinds 2010 werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van ICT, oa in Europese projecten voor ICT-competenties (ecf), adviseur van de TU/e (wiskunde en informatica) en bedrijven. 19

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker hr strategie Human Resources in de boardroom www.hrstrategie.nl Jaargang 9 nr. 2 mei 2014 Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Geef medewerkers de ruimte Kevin Wheeler over nieuw type

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie