Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010"

Transcriptie

1 Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Angelien Sanderman Directeur Markt binnen TNO ICT In de loop van mijn carrière ben ik meer en meer gaan ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen hun carrière vormgeven. Daarnaast zie ik dat in de hogere managementfuncties en in de technische gebieden vrouwen heel schaars zijn. Daar zijn een heleboel goede en minder goede redenen voor. Ik denk dat echter dat we heel veel arbeidspotentieel, en van kwalitatief hoog niveau, laten liggen en dat we hier echt iets aan moeten doen. Angelien Sanderman is momenteel directeur Markt binnen TNO ICT. Hiervoor is ze Business Unit Manager geweest binnen TNO ICT en daarvoor heeft ze verschillende managementfuncties vervuld binnen KPN. Ze is opgeleid in de Spraak- en Taalpathologie en gepromoveerd in de spraak-technologie. Anja Oskamp Hoogleraar IT en Recht aan de VU, Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid, Voorzitter Adviesgroep Maatschappelijke Vraagstukken ICTRegie. Vrouwen en mannen hebben vaak een verschillende manier van kijken naar onderwerpen. Dat vult elkaar aan, nodigt uit tot creatief omgaan met vraagstukken. ICT is niet voor nerds, maar juist voor mensen die een open blik durven hebben, die vanuit verschillende invalshoeken en disciplines mee kunnen en durven denken, die mee de toekomst kunnen bepalen. Hoe krijgen we vrouwen daarin mee? Daarbij gun ik iedereen de mooie uitdagingen die mijn vak biedt. 1

2 Arie van Bellen Directeur (en oprichter) van het Platform voor de Informatiesamenleving ECP-EPN Ik vind het erg leuk om mee te doen omdat ik aan den lijve ervaar dat vrouwen rond ICT heel hard nodig zijn maar kennelijk zichtbare en onzichtbare percepties ervaren waardoor ze niet doordringen tot de shakers en movers in de ICT. Mijn idee daarover is dat het beeld van ICT achterloopt met de werkelijkheid: ICT gaat om wat je ermee kunt en hoe het ons leven beïnvloedt en verandert. Dus over zorg, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid etc. De grote trend daarbij is de verschuiving van systemen ( B2B ) naar mensen (social networking, mobiel, wireless etc etc). Om daar verstand van te hebben, heb je verstand van mensen nodig. Emotie, intuïtie samen met een vertaalslag naar maatschappelijke waarde en business-modellen. Dat kunnen mannen maar ten dele en een heleboel mannen helemaal niet. In mijn team zit twee derde vrouwen omdat we moeten verbinden :. Bij bijvoorbeeld voorlichting op het gebied van kinderen op internet gaat het om de materie maar juist ook om het tot stand brengen van samenwerking tussen operators, ICT-ers, Justitie en politie, scholen, ouders en natuurlijk kinderen zelf. En die trend gaat niet meer weg: de netwerksamenleving met hele actieve prosumenten. Mooi dossier wordt bij de volgende verkiezingen bijvoorbeeld e-democracy en dat is meer dan wat mailtjes naar kiezers (zie Obama). Ik ben directeur van ECP-EPN dat 25 medewerkers (vooral medewerksters) heeft. Ik leidt vergaderingen en debatten, manage mijn enthousiaste team (allen open sollicitanten) en zit in allerlei nationale en internationale trajecten (o.a. delegatieleider in de UN). Van oorsprong ben ik jurist maar heb altijd dit soort public affairs achtige werk gedaan. Nog nooit gesolliciteerd en nog nooit een CV gemaakt overigens. Arthur Stolk Student Bedrijfskundige Informatica Mijn motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep is vrij makkelijk. Op dit moment zit er in mijn klas (Bedrijfskundige Informatica aan Hogeschool InHolland) maar één dame. Dit vind ik te weinig! Ik merk dat de jongens in de groepen beter werken als een dame deel neemt aan de groep. Daarnaast is het dat de IT opleidingen het stereotype "nerd" heeft. Dit is alles behalve waar. Het IT vakgebied en dan vooral de opleidingen bieden vele mogelijkheden. Neem nou de BI van InHolland. Veel vrouwen willen niet achter een bureau verdwijnen later. Daarom kiezen de meeste voor marketing of commerciële economie. Na deze studies verdwijn je vaak achter een bureau. Niet in alle gevallen maar vaak wel. Als je als vrouw BI hebt gedaan kan je consultant worden en langs gaan bij klanten. Dit is iets wat vaak wordt geambieerd. IT wordt afgeschilderd als stoffig en saai en jongensachtig. Tegenwoordig hebben ook meiden gagdets, waarom zouden zij niet mee ontwerpen, ontwikkelen en implenteren? 2

3 Mijn prof achtergrond ben ik op dit moment aan het opbouwen door de studie Bedrijfskundige Informatica te volgen aan Hogeschool InHolland te Alkmaar. Tevens volg ik hier het honours traject persoonlijk leiderschap. Wat ten doel heeft studenten excellentie te bieden. Van het NGI jongeren platform ben vice voorzitter en van het Noord-Holland bestuur de secretaris. Astrid Zuurbier Programmacoördinator bij ICTRegie + Coördinator Platform Vrouwen & ICT Ik ben er van overtuigd dat wij momenteel in een transitiefase leven waarin de fundamenten worden gelegd voor allerlei toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden, veranderingen. We zitten midden in een groeisprong. Voor onze toekomst is het cruciaal dat we nú de juiste beslissingen nemen en dat we nú nadenken over de consequenties van keuzes voor de toekomst. In de praktijk zijn het eigenlijk alleen maar mannen die werken aan ICT-innovatie, en dan ook nog een subcategorie (beschrijving overbodig: alle clichés zijn waar). We hebben in deze fundamentele fase mannen en vrouwen nodig die opkomen voor de wensen, behoeften en meningen van de mensen in onze samenleving op wie deze ontwikkelingen invloed zullen hebben (iedereen!!!) en mensen die de brug kunnen slaan tussen ICT-innovatie en de samenleving. Het leggen van verbindingen en oog hebben voor het maatschappelijk belang zijn bij uitstek vaardigheden waar vrouwen goed in zijn, terwijl juist vrouwen praktisch ontbreken in de ICT. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om hier verandering in te brengen. Sinds november 2008 werk ik met veel plezier als Programmacoördinator bij ICTRegie. Ik kom oorspronkelijk vanuit een hele andere hoek. In 2001 ben ik gepromoveerd op een biomedisch onderzoek (migratie van witte bloedcellen bij asthma) en ik heb me daarna acht jaar ingezet voor KWF Kankerbestrijding. Bij KWF ben ik langzaam tot het besef gekomen dat ICT interessant, leuk en enorm belangrijk is en ook alleen maar belangrijker zal worden. Dat inzicht was de aanleiding om over te stappen naar het hol van de leeuw: ICTRegie. Ik wilde wel eens zien en meemaken hoe het er in de wereld van ICT aan toe gaat en wat ICT voor ons in petto heeft. Birna van Riemsdijk Universitair docent in the Man-Machine Interaction groep TUD Meisjes zijn sterk ondervertegenwoordigd in de studie informatica, en als de functies hoger worden zijn er nog minder. Ik vind het belangrijk me in te zetten voor meer vrouwen in de ICT omdat ik het jammer vind dat vrouwen dit interessante vak nu vaak mislopen door een verkeerde beeldvorming. Bovendien heeft meer diversiteit een positieve invloed op de prestaties van organisaties. En, last but not least, ik zou het gewoon gezellig vinden als ik meer vrouwelijk collega's op mijn eigen niveau had. Binnen de faculteit EWI van de TU Delft heb ik deel uitgemaakt van de "vrouwencommissie" die een advies uit moest brengen over hoe het climaat aantrekkelijker kan worden worden gemaakt voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel en voor studentes. Ook ben ik vanuit EWI ambassadeur voor DEWIS, het vrouwennetwerk van de TU Delft, en ik geef met enige regelmaat voorlichting op scholen aan meisjes over technische studies via Spiegelbeeld. 3

4 Since September 2008, I am assistant professor in the Man-Machine Interaction (MMI) group at TU Delft. I am interested in techniques for engineering intelligent support systems, i.e., intelligent software systems that can support humans in performing complex tasks. From September 2006 until August 2008, I worked as a postdoc in the Programming and Software Engineering group at Ludwig- Maximilians-University. From September 2002 until August 2006 I did a PhD in the Intelligent Systems group at Utrecht University. Carolien Glasbergen Ngi Vicevoorzitter Afdelingen en sr Projectmanager bij UWV De verhouding tussen mannen en vrouwen in de ICT is te scheef, zeker op managementgebied. Laten we gebruik maken van de kwaliteiten van diversiteit, waaronder het stimuleren vrouwen in het vakgebied. Jongeren en meisjes zijn te interesseren door ze aan te spreken in hun leefwereld, acties zijn te verspreid en het beeld wat van ict-beroep geschetst wordt is te eenzijdig. Ik wil bijdragen aan deze groei naar een volwassen beroepsgroep en verbinden met het Ngi. Sinds 1982 werkzaam als informatie-, service-, kwaliteits-, proces-, staf-, projecten lijnmanager op infrastructuren, applicaties en middleware bij UWV. Gericht op oprichten, veranderen en professionaliseren op het raakvlak Business-ICT- Leverancier. Reviewer van artikelen en boeken. Christiane Klöditz Senior beleidsmedewerker NWO Exacte Wetenschappen; Informaticus Vrouwen zijn in de ICT nog steeds schaars. Ook binnen het ICT-onderzoek is het aandeel vrouwen, vooral op hogere posities bedroevend laag. Dat bevreemdt mij omdat ik op de universiteiten enorm veel vrouwelijk talent zie. Daarom zet ik mij in mijn werk bij NWO ervoor in talentvolle vrouwelijke wetenschappers te stimuleren en hun carrièremogelijkheden te verhogen. Netwerkbijeenkomsten zoals deze zijn voor mij erg inspirerend en motiverend. Naar mijn mening maken wij vrouwen nog veel te weinig gebruik van onze netwerken. 4

5 Conny Bergé Stichting Pep International Vrouwen dienen een belangrijke rol te vervullen in en rond de ICT-ontwikkelingen en praktijk. Ik zet hierbij graag mijn expertise, netwerk, lobbywerk in. Vanuit mijn huidige projecten ben ik al betrokken bij ict in het algemeen en die van meisjes & vrouwen in deze in het bijzonder. Het Platform biedt een belangrijk samenwerkingsverband om concrete doelen te bereiken. Zeer ruime ervaring in management- en bestuursfuncties (profit- en non-profit); m.n. deskundig op emancipatie- en onderwijsterrein. Momenteel coördineer ik een 5-tal nationale en internationale maatschappelijke projecten voor PEP International. Corien Prins Raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) + lid van de Adviesraad van ICTRegie + hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Het is van groot belang dat er de komende jaren meer aandacht is voor de maatschappelijke gevolgen van de inzet van ICT. Veel eerder dan nu het geval is, moeten we bij het ontwikkelen en implementeren van technologie stilstaan bij de gevolgen die de toepassing heeft voor de samenleving en individuele burgers. In feite betekent dit dat er ook meer aandacht moet zijn voor de zachte kant van ICT. Het is mijn stellige overtuiging dat bij deze opgave en uitdaging juist voor vrouwen een heel belangrijke rol is weggelegd. Raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Studeerde in Leiden Slavische Taal- en Letterkunde en Rechten. Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 5

6 Elena Marchiori UHD bij informatica aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen Ik ben nieuwsgierig om de situatie en problematiek van carrière-mogelijkheden voor vrouwen in de IT beter te begrijpen. Dat is niet makkelijk, o.a omdat ik er zelf direct bij betrokken ben. Het Platform Vrouwen & ICT zal me mogelijk helpen om de situatie van meer afstand te bekijken en te begrijpen. Mijn motivatie is ook gebaseerd op de volgende tekst uit de onderzoeksevaluatie van Informatica in 2010: "The number of women at all levels but especially in senior positions in Dutch computer science departments is dismally low. This problem exists worldwide, but it seems worse in the Netherlands than in otherwise comparable countries. This problem is not amenable to short-term fixes, but more could be done. Institutions can provide targeted money for recruiting female candidates. The committee also saw a few examples of women, suitably qualified and ambitious to achieve senior rank, but stuck below the glass ceiling of full professor, because of the group structure and the one-full-professor-pergroup model." Ik werk als UHD bij informatica aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen. Ik ben hoofd van de sectie Intelligente Systemen en lid van de Machine Learning groep. Mijn onderzoek betreft machine learning en heuristieke optimalisatie-methoden en toepassingen daarvan binnen de bioinformatica. Ik ben betrokken bij multi-disciplinaire onderzoeksprojecten, waarin experts van verschillende disciplines zoals informatica, biologie en medicijnen samenwerken om problemen uit de praktijk op te lossen. Elly Plooij Onafhankelijk bestuurder, toezichthouder, government relations professional Vrouwen hebben een belangrijke rol als change-agent gespeeld in de ontwikkeling van de Informatie Maatschappij (Networked Society), zowel op politiek en sociaal niveau als ook in het bedrijfsleven. En dat doen ze nog steeds. Vanuit dat perspectief wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het platform Vrouwen en ICT. Als Europarlementarier heb ik mij vanaf intensief beziggehouden met ICT en Telecom, als wetgever, maar ook als stimulator. In 2000 heb ik met 2 collega s de European Internet Foundation (www.eifonline.org ) opgericht, een platform waar politiek, bedrijfsleven en wetenschap elkaar ontmoeten. Ik was de eerste voorzitter van EIF. 6

7 Elma Stitzinger Schrijver - ondernemer in Storytelling - Specialisme: storytelling online ICT heeft zijn technische "boom" wel gehad. Het komt er nu op aan hoe we al die informatie online toegankelijk maken. Volgens mij moet het antwoord daarop van vrouwen komen; zij zijn bij uitstek de experts in hoe je het beste kunt communiceren. Storytelling kan daar een belangrijke rol in spelen. Eppo Bruins Directeur Technologiestichting STW Op het STW-bureau werken relatief veel vrouwen, ook in de hogere functies. We zijn heel alert op een goede mix van mensen. Bij onze achterban, vooral in de ingenieurswetenschappen, zijn er veel te weinig vrouwen op academische stafposities. Naar mijn mening is de moderne ingenieur een integrator, die cognitieve afstanden kan overbruggen en verschillende disciplines bijeen kan brengen. Hoewel typische vrouwelijke eigenschappen niet aantoonbaar bestaan, lijkt me dat gegeven toch voldoende intrigerend om er hard voor te knokken ook in de ingenieurswetenschappen een grotere diversiteit na te streven. Eppo Bruins (1969) is natuurkundige en promoveerde in 1995 te Utrecht. Na twee jaar als postdoc aan het fameuze MIT in Boston werd hij in 1997 programmacoördinator bij FOM. In 2004 werd hij manager van natuurkundeinstituut aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij directeur van STW, de technischwetenschappelijke poot van NWO en tevens de grootste financier van academisch ICT-onderzoek in Nederland. Esther van Schaik Beleidsmedewerker VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Tijdens mijn studie en mijn werk heb ik het snijvlak tussen IT en onderwijs altijd opgezocht. Op dit moment werk ik als beleidsmedewerker bij VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. VHTO zet zich in om meer meisjes te interesseren en zich breder te laten oriënteren voor een opleiding en beroep in bèta, techniek en ook ICT. In Nederland is van alle ICT ers ongeveer 10% vrouw. Dit is een erg gering aantal en het is belangrijk dat meisjes een realistischer beeld vormen van werken in de ICT. Vaak hebben zij een stereotiep en onvolledig beeld van dit vakgebied. Zo sluiten ze op voorhand een beroep in de ICT uit en gaat veel vrouwelijk talent verloren. Door ze in contact te brengen met ICT sters tijdens zogenaamde speeddates die VHTO op alle onderwijsniveaus organiseert, maken meisjes op een ongedwongen manier kennis met vakvrouwen. Uit ervaring weten we dat juist dit directe contact heel belangrijk is om belangstelling voor werken in de technische sector op te wekken. Tijdens mijn studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik als student-assistent ICT in het onderwijs gewerkt. Na afronding van mijn studie heb ik de baan als student-assistent verruild voor ICTO-coördinator aan de UvA. Als ICTO-coördinator ondersteunde ik docenten, 7

8 studenten en het bestuur bij de implementatie van de digitale leeromgeving Blackboard. Vervolgens heb ik in de functie van beleidsmedewerker onderwijs het onderwijsinstituut Geneeskunde geadviseerd bij de invoer van het nieuwe curriculum. Omdat ik het directe contact met studenten miste, ben ik na de UvA overgestapt naar het hoger onderwijs. Op Hogeschool Domstad heb ik de leraren basisonderwijs in spé les gegeven in ICT en was ik tevens beleidsmedewerker ICT. Momenteel heb ik de baan met een combinatie van al mijn wensen: beleidsmedewerker bij VHTO, waar ik beleid, contacten met scholen en universiteiten en het bedrijfsleven kan combineren. Frances Brazier Hoogleraar Engineering Systems Foundations (TU Delft) + vice-voorzitter van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren. Mijn motivatie is om het belang van (meer) vrouwen in de ICT op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. ICT heeft vrouwen nodig, de maatschap pij heeft vrouwen nodig in de ICT. Dit vereist een culturele verandering waardering voor vrouwen in de ICT: binnen bedrijven, overheid en onderwijs. Graag lever ik een bijdrage aan deze ontwikkeling. Academische achtergrond: Wiskunde/Informatica, Cognitieve Psychologie, Kunstmatige Intelligentie, hoogleraar Intelligent Interactive Distributed Systems, sindskort hoogleraar Engineering Systems Foundations (TU Delft). Tevens vice voorzitter van het LNVH (Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren. Bedrijfservaring: een van de oprichters van NLnet, de eerste ISP in Nederland. Frits Vaandrager Hoogleraar Informatica voor Technische Toepassingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik ben in Nijmegen verantwoordelijk voor de werving voor Informatica en Informatiekunde. Ook in het buitenland is het aantal meisjes dat voor ICT kiest relatief laag, maar Nederland is op dit punt volstrekt achtelijk. Bij het MIT in de VS is 32% van de Computer Science studenten vrouw, hier zijn we al blij als we de 10% halen. In mijn onderzoek werk ik veel samen met talentvolle vrouwen, vooral uit het buitenland. Dus het is onzin dat vrouwen niet geschikt zouden zijn voor ICT! Ik denk dat het allemaal te maken heeft met misverstanden over wat ICT inhoudt, en een cultuur waarin (onbegrijpelijk!) ICT niet "cool" is. Dat wil ik helpen veranderen. 8

9 Jacqueline Rijsdijk Lid Hoofddirectie ASR Nederland N.V. + Lid van Raad van Toezicht van ICTRegie Als COO verantwoordelijk voor staven en uitvoering van het veranderingsprogramma. Jolijn Amesz Soul:made Mede vanuit mijn ICT-achtergrond en door de interesse om mensen te informeren, motiveren en inspireren om met elkaar beweging te creëren en doelen te bereiken, lever ik graag vanuit soul:made een actieve bijdrage aan het Platform Vrouwen & ICT. Na een studie op het gebied van marketing en communicatie ben ik acht jaar Productmanager geweest bij een softwareleverancier voor accountantskantoren. Bovendien heb ik twee jaar de functie als Teamleider loon- en sociale zaken vervuld tijdens een verandertraject bij een accountantskantoor. Sinds 2009 werk ik met veel plezier bij soul:made. Soul:made biedt ondersteuning aan organisaties bij het formuleren en uitwerken van de strategie, het aanscherpen van de positionering en het initiëren van consistente impactvolle communicatie naar verschillende doelgroepen. Vanuit de werkvelden: onderzoek, strategie, communicatie en coaching. Opdrachtgevers zijn onder andere Dutch, Ericsson, JS Consultancy Perfect for People en Livit Orthopedie. Jos Leenderste Ruimte voor Verandering Technologie maakt andere werkvormen zoals het nieuwe werken mogelijk en ICT wordt steeds meer de partner voor de business. Vrouwelijke eigenschappen zoals inlevingsvermogen en samenwerken zijn hierbij steeds belangrijker. Juist hierdoor dragen vrouwen bij aan de ontwikkeling van organisaties en ICT. Ik zet me in voor het Platform Vrouwen en ICT omdat dit platform een manier is om te laten zien hoe vrouwen en mannen samenwerken en gezamenlijk een verandering bereiken. Ik heb 22 jaar ervaring in de ICT. Voornamelijk als projectmanager maar ook als interim manager en organisatieadviseur. Behalve ICT projecten heb ik meerdere fusies begeleid en enkele bedrijven mee opgestart. Met mijn eigen bedrijf begeleid ik organisaties en medewerkers naar een volgend professioneel niveau. Linda van der Pal Java programmeur bij Lunaris Informatica b.v. + oprichter van Duchess (Connecting women in Java Technology) Namens Duchess zijn wij voortdurend bezig om ons netwerk uit te breiden en in te springen op mogelijkheden om de positie van vrouwen in de IT (en dan met name op het gebied van Java) te versterken. 9

10 Lokke Moerel Advocaat en partner in de ICT sectie van De Brauw Blackstone Westbroek Sinds 2000 houd ik me intensief bezig met diversiteit issues binnen de internationale advocatuur. De partners en aandeelhouders van de grote advocaten kantoren zijn voor het overgrote deel mannelijk en de kantoren kenmerken zich door een sterk masculiene cultuur. Op dit punt is een duidelijke paralel te zien bij het hoger management van de meeste ICT aanbieders en hun klanten (in het bijzonder de ICT afdelingen van grote multinationals). De relaties tussen ICT aanbieder en afnemer zijn steeds vaker van een zeer langdurige aard. Langlopende software ontwikkelings-, implementatie- en consultancy trajecten en outsourcing relaties vergen intensieve samenwerking waarvan het oplossen van conflicten een inherent en belangrijk onderdeel is. De sterk masculiene cultuur aan beide zijden is er in de praktijk mede debet aan dat onnodig conflicten ontstaan en escaleren. Deelname van vrouwen in hoger management zou hier zonder meer een positief effect kunnen hebben nu onderzoek uitwijst dat vrouwen vaak meer gericht zijn op de relatie (in plaats van de eigen positie) en op het eindresultaat van het team (in plaats van eigen resultaten). Uit eigen ervaring weet ik dat soms al het enkele feit dat er een vrouwelijke advocaat aanwezig is helpt om tot een meer constructieve conflictoplossing te komen. Lokke is advocaat en partner in de ICT sectie van De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Lokke adviseert de toonaangevende Nederlandse multinationals en software, hardware en chips producenten terzake van hun strategische internationale ICT transacties en arbitrages. Zij publiceert regelmatig in internationale tijdschriften en boeken over ICTgerelateerde onderwerpen en is co-auteur van de eerste Nederlandse handboeken over online reclame en internationale outsourcing. Lokke is arbiter en mediator bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) en de World Intellectual Property Organisation (WIPO), geregistreerd mediator Nederlands Mediation Instituut (NMI), voormalig (bestuurs)lid van de Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA), voorzitter van het jaarlijkse Kluwer Outsourcing Congres en het jaarlijkse Kluwer Nationaal Privacy Congres en docent Outsourcing bij de postdoctorale opleiding ICT van de Grotius Academie. Lokke is lid van Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds (WNF), adviseur van de RvT van de Stichting Pink Ribbon, lid van Raad van Adviseurs van de Vereniging Rembrandt en voormalig lid van Raad van Adviseurs van CSC BV. Lokke was in als partner werkzaam op de ICT-sectie bij het kantoor Linklaters Londen. Zij maakte daar deel uit van de commissie die het diversity beleid van Linklaters wereldwijd heeft vormgegeven. Van maakte zij deel uit van de Commissie Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. 10

11 Louise Out-van Staveren Directeur Financial Services IBM Nederland Diversiteit in het bedrijfsleven zorgt voor betere bedrijfsresultaten en bevordert de innovatie. Zeker binnen de ICT waar innovatie het fundament is, vind ik het dan ook vreselijk om te zien hoe in Nederland vrouwelijk talent aan de kant staat of niet doorstroomt naar hogere bedrijfsfuncties. Mannen en vrouwen hebben er zoveel aan om samen te werken. Ik zie bij IBM wat een gemengd team voor verschil kan maken, die zijn gewoon succesvoller. Ik heb mezelf daarom persoonlijk het doel gesteld hier verandering in aan te brengen, onder meer door actief te participeren in organisaties als Talent naar de Top, Opportunity in Bedrijf en LEAP!, maar ook door mensen in mijn directe omgeving continue te wijzen op de voordelen die diverse teams brengen. Louise Out-Van Staveren is als directeur Financial Services verantwoordelijk voor een groot aantal IBM-cliënten in de financiële sector. Hieronder vallen gerenomeerde banken en verzekeringsmaatschappijen. Sinds zij deze positie vervult heeft financial services bij IBM uitstekende businessresultaten gehaald. Voorheen was Louise onder meer marketingdirecteur van IBM in de Benelux. Louise heeft Bedrijskunde aan de Universiteit Nyenrode gestudeerd. Zij heeft binnen IBM veschillende functies vervuld, onder andere in sales, marketing en resource management. Zij staat bekend als iemand die graag bruggen bouwt tussen mensen, teams en bedrijven. Louise is daarnaast Executive sponsor van Women in Blue, het netwerk dat vrouwen ondersteunt in hun carrière binnen IBM. Louise is getrouwd en heeft drie kinderen. Lydia Duijvestijn Senior IT Architect en performance engineer werkzaam bij IBM Nederland Ik wil me inzetten om meisjes te stimuleren om te kiezen voor een carriére in de ICT en dit vakgebied interessanter te maken voor vrouwen. Dit is niet alleen noodzakelijk om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken, maar ook de ICT als vakgebied zal daarvan profiteren. Ook wil ik me inzetten voor betere doorgroeimogelijkheden voor vrouwen die een technische functie binnen de ICT ambiëren. Deze vrouwen opereren in een door mannen gedomineerde omgeving. Ik ben als senior IT Architect en performance engineer werkzaam bij IBM Nederland. In IBM BeNeLux trek ik het Women in Technology initiatief, dat vrouwen met technische functies in de ICT een netwerk biedt. Ik ben mentor van 8 junior IT Architecten, waaronder 2 vrouwen. 11

12 Margriet Jansz Programmacoördinator bij ICTRegie + Program Officer bij STW De verschillende posities die mannen en vrouwen in onze maatschappij krijgen en nemen vind ik fascinerend. ICT is een zeer breed veld; ICT heeft invloed op nagenoeg alle facetten van ons leven. Toch denken meisjes en vrouwen veelal dat het alleen technisch is en dus (sic!) voor hen niet interessant. Wat gaan we er met elkaar aan doen om dat te veranderen. Opgeleid in de astrofysica, sinds bijna 25 jaar werkzaam in het onderzoeksbeleid. Speciaal geïnteresseerd in samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden. Marieke de Kort Oprichter en eigenaar van O+ adviesbureau + blogger voor dutchcowgirls.nl en vrouwenwoensdag.nl + spreker op seminars + debatmoderator Een van belangrijkste doelstelling van deze bijeenkomst is het versterken van het netwerk van de mensen die het belang inzien van deelname van vrouwen aan de ICT. Je kunt jezelf afvragen waarom een dergelijke meeting eigenlijk georganiseerd dient te worden maar het feit blijft dat er weinig vrouwen in de ICT wereld te vinden zijn of er in ieder geval een bias bestaat ten aanzien van hun rol en bijdrage in deze wereld. Bij vele beroepen of functies in het bedrijfsleven lijkt het of vrouwen achterblijven en niet doorbreken. Volgens statistieken blijft het aandeel vrouwen in de ICT zeer zeker achter bij dat van mannen maar is het niet zo dat er minder interesse voor ICT lijkt te zijn onder deze doelgroep. Mijn inziens is het daarom ook niet zozeer de vraag of vrouwen geen interesse hebben in ICT alswel dat vrouwen minder zichtbaar zijn in de ICT wereld. En juist die zichtbaarheid is de reden dat ik deelneem aan deze bijeenkomst. Persoonlijk vind ik het namelijk een gemiste kans wanneer deze doelgroep niet opvalt, niet wordt betrokken en niet op invloedrijke posities binnen deze wereld fungeert. Dat is niet alleen een gemis voor vrouwen zelf maar vooral voor de markt, aangezien het perspectief, de ideeën en de invloed van een grote groep gewoonweg wordt vergeten. Dit heeft als gevolg dat er een eenzijdig ontwikkeling van de ICT markt ontstaat maar vooral dat deze markt aan een grote potentieel kapitaalkrachtige doelgroep voorbijgaat. Vanuit wetenschappelijk perspectief maar vooral vanuit praktijkervaring zie ik ontzettend veel vrouwen zich onderdompelen in de ICT wereld maar vervolgens als zelfstandig ondernemer hun eigen gang gaan. Op zich geen probleem maar bij belangrijke invloedrijke congressen of besluit vormingsprocessen is deze doelgroepen ondervertegenwoordigd. Daarom denk ik ook dat de uitdaging niet zal liggen bij het vinden van krachtige, welbespraakte, goed onderlegde vrouwen maar ligt de uitdaging veel meer op het aantrekkelijker maken van de ICT wereld waardoor vrouwen zichtbaarder worden en invloed kunnen uitoefenen. Marieke de Kort ( ) heeft een achtergrond in psychologie en genderstudies. Ze is oprichter en eigenaar van O+ adviesbureau waarmee ze projecten ontwikkelt en uitvoert op het gebied van 12

13 gender en ondernemerschap. Een van de initiatieven van O+ adviesbureau is de O+ community: het online platform voor vrouwelijke ondernemers (www.oplus.nu ). Daarnaast is een van haar liefdes het Internet en de invloed die dit heeft op mensen en hun gedrag. Als blogger voor dutchcowgirls.nl en vrouwenwoensdag.nl schrijft zij voornamelijk over de laatste trends ten aanzien van het traceren van online identiteiten en vertolkt zij recente onderzoeken over verschillen tussen mannen en vrouwen in de online wereld. Tevens schrijft zij regelmatig voor zowel off- als online magazines over diverse onderwerpen gerelateerd aan ondernemen. Marieke is actief als spreker op seminars, congressen en treedt op als moderator tijdens debatten. Marielle Stoelinga Universitair Docent Informatica aan de Universiteit Twente Cijfers laten zien dat de academische wereld een lekkende pijplijn als is het om vrouwen gaat: bij iedere carrièrestap (universitair docent, hoofddocent, hoogleraar) haken onevenredig veel vrouwen af. Tijd om actie te ondernemen! Marielle is Universitair Docent Informatica aan de Universiteit Twente. Zij is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft post-doctoraal onderzoek verricht aan de University of California te Santa Cruz. Marjolijn Bonthuis-Krijger Adjunct-directeur ECP-EPN Het gaat Marjolijn er niet alleen om dat vrouwen kwaliteiten hebben die nodig zijn voor de ontwikkeling van ICT, maar ze ziet het tekort van zowel vrouwen in de ICT sector als vrouwelijke professionals met voldoende ICT competenties als een enorme gemiste kans. Met het oog op het gebrek aan (toegepaste) ICTers waar we nu al mee te maken hebben en waarvan we weten dat dit tekort in de toekomst alleen maar nijpender wordt, missen we een gigantisch potentieel als we vrouwen niet geïnteresseerd krijgen in ICT. Marjolijn is adjunct directeur van de stichting ECP-EPN, het platform voor enederland. ECP-EPN is het platform in Nederland waar publiekprivaat wordt samengewerkt aan belangrijke randvoorwaarden en doorbraken rond de digitale economie en samenleving. Dit doet het platform vanuit een unieke, neutrale positie tussen markt en beleid. Door deze sectoroverschrijdende samenwerking helpt ECP-EPN de (internationale) concurrentiepositie van Nederland te behouden en te verbeteren. 13

14 Marjolijn is verantwoordelijk voor het professioneel en enthousiast functioneren van het team bestaande uit 17 medewerkers. Ze heeft ervaring in public affairs (lobby), beleidsbeïnvloeding, het organiseren van evenementen en ze onderhoudt een uitgebreid netwerk van relaties. Ook is ze verantwoordelijk voor verschillende projecten en programma s, waaronder het publiekprivate programma Digivaardig & Digibewust en heeft ze zitting in de kerngroep van het Mediawijsheid Expertisecentrum en de nationale taskforce e-skills. Parmiela Bhagwandin Zelfstandig ondernemer Ik vind werken aan een ICT-project een uitdaging. Toen ik vernam dat de overheid meer vrouwen in de ICT wilde was ik benieuwd hoe men dat wil doen. Waar liggen de problemen en hoe lossen we die op. Geen makkelijke taak, wel een uitdaging. Ik wil graag meedenken hierin. Ik ben begonnen als programmeur en ben intussen doorgegroeid om ook werkzaamheden te kunnen uitvoeren als analist, ontwerper, technisch teamlead. Vorig jaar ben ik begonnen mij te specialiseren als ECM specialist en richt ik mij op business strategie en business-it alignment. Ik ben een zelfstandig ondernemer en verleen ICT-diensten. Paul t Hoen Voorzitter van de Adviesraad van ICTRegie Ik kom veel te weinig vrouwen tegen in de wereld van de ICT. Medio 2009 heb ik voorgesteld ICTDelta2010 te richten op vrouwen (en jongeren). Zowel vanuit een geconstateerde schaarste aan ICT-professionals en een zwaar onderbenut vrouwelijk potentieel, als vanuit de overtuiging dat vrouwen een extra dimensie geven aan de ontwikkelingen en de inzet van deze technologie. Die gedachte heeft geleid tot de netwerkbijeenkomst. Mijn doel is dat er een soort manifest komt, waarin de extra waarde van vrouwen voor de ICT zichtbaar wordt gemaakt, maar vooral dat er een hecht netwerk ontstaat van betrokkenen (mannen en vrouwen) dat leidt tot meer instroom in de ICT- en ICT-gerelateerde opleidingen, en tot een grotere waarde van ICT in de Nederlandse samenleving. Paul t Hoen is, na een loopbaan bij KPN en Lucent Technologies, onder andere voorzitter van de Adviesraad van ICTRegie. Hij is ingenieur (TU/e) maar heeft zich ook steeds bezig gehouden met de maatschappelijke impact van technologie, onder andere als bestuurlid van Rathenau en van STT. 14

15 Ruud de Haas Infonavigator bv ICT is in toenemende mate een (productie)factor die niet meer uit de maatschappij is weg te denken. De groei van de IT industrie vraagt een constante instroom van hoog opgeleide, gemotiveerde professionals. Daarbij valt op dat de laatste jaren de focus meer en meer wordt verlegd van een puur technologische insteek van IT naar alle aandacht voor het gebruik, de gebruiker van IT en bijv. social media. Het exploderende gebruik van Internet door alle doelgroepen, jong en oud, speelt hierbij en belangrijke rol. Vanaf nu nemen de baby boomers in de IT langzamerhand afscheid en ontstaan er vele mogelijkheden, zeker ook voor vrouwen, om te gaan werken in de IT. Omdat het aandeel van vrouwen in de IT sinds de start van mijn werk in deze sector (1971) te laag is, wil ik er aan bijdragen om het aandeel van vrouwen in de IT te vergroten. Onder andere door de beeldvorming die er bestaat over IT te veranderen van de techneut, nerd naar de IT professional die zich ook richt op de zachte(re) kant van de ICT. Met focus op de invulling van de opleidingen, de carrièremogelijkheden in het bedrijfsleven, de aandacht voor gebruiker, business processen en bijv. social media. Een vakgebied dat door een groter aandeel van vrouwen zich verder op nieuwe aandachtsgebieden kan ontwikkelen en professionaliseren. Een senior leidinggevende met zowel hands on management capaciteiten als goed ontwikkeld strategisch inzicht hoe ICT zo optimaal mogelijk in te zetten in het primaire proces van kleine en grote onderneming. Zeer uitgebreide ervaring zowel nationaal als internationaal in de private sector en publieke sector (inclusief enkele grote IT leveranciers). Ruime ervaring in het reorganiseren en professionaliseren van IT afdelingen met de nadruk op het creëren van een duidelijke klantgerichte focus en werkwijze. Industrie ervaring onder andere: Bouw, Productie, Financial Services, Overheid, Entertainment en Software Houses Werkgevers: Infonavigator, Holland Casino, IBM, diverse Baan bedrijven, AON, Ministerie van Justitie en Perscombinatie. Sigrid van der Hoeven Internetconsultant, gespecialiseerd in social media + eigenaar van bureau voor online reputatiemanagement ICT is een boeiend vakgebied; ik vind het jammer dat er nog steeds zo weinig vrouwen in actief zijn en dat mannen daardoor denken dat het simpelweg niets voor vrouwen is. Als jonge vrouwen al vroeg kennis maken met het vak, op een leuke manier, zullen er meer kiezen voor deze richting. Ik denk dat vrouwen een heel waardevolle aanwinst zijn voor de ICT-sector, met een andere kijk, en dat ze de wereld van de toekomst daarmee een grote dienst bewijzen. 15

16 Ik ben internetconsultant, gespecialiseerd in social media, en heb een bureau voor online reputatiemanagement. Ik adviseer en begeleid ondernemers in de toepassing van social media in hun bedrijf. Dit kan zijn in het gebruiken van social media voor je online promotie, maar ook het gebruiken van al die handige webapplicaties om slimmer te werken. Ik geef hier trainingen en lezingen over en word vaak ingehuurd als spreker of dagvoorzitter op congressen en netwerkbijeenkomsten. Online netwerken, bloggen en personal branding zijn dingen waar ik ondernemers graag in op weg help. Ik bouw ook met alle liefde een weblog voor je! Simone Brummelhuis Ondernemer + initiator NextWomen Simone is bijzonder geïnteresseerd in Female Internet Entrepreneurship. Haar doel is om internationale en nationale vrouwelijke ondernemers en leaders in de internet wereld met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en hen te ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk, het groeien van hun bedrijf en het vinden van financiering. Daarbij acht zij kennis, een breed divers netwerk en goede mentoren van belang. Begonnen als een zoektocht naar de vrouwelijke Steve Jobs, lanceerde ze een internationaal online business magazine, database, community en mentoring platform voor female heroes; vrouwen die CxO, investeerder of oprichter zijn bedrijven met de focus op internet, waarvan er veel meer zijn dan je denkt. Vrouwen zouden volgens haar veel vaker betrokken moeten zijn bij ICT ontwikkelingen, als adviseur, in een denktank, als spreker als of jurylid, als ondernemer, als CEO van een tech company; er zijn zo veel meer mogelijkheden te benutten dan alleen meisjes in het onderwijs te stimuleren informatica te gaan studeren. Simone Brummelhuis is commissaris en mede-eigenaar en was jaren lang managing director van de succesvolle restaurantsite IENS. Als een pionier in user generated content, innovatief met mobiele applicaties en een sterke online community is IENS uitgegroeid tot de meest geraadpleegde restaurant zoekmachine en gids van Nederland. Naast IENS is Simone eigenaar van de European Museum Guide. Simone heeft vervolgens TheNextWomen.com opgericht, de eerste bekroonde online Women's Business Magazine met een focus op vrouwen die bedrijven oprichten, leiden of in investeren. Als Women's Enterprise Forum is het een snelgroeiend internationaal netwerk van van vrouwelijke ondernemers, directeuren, investeerders en business consultants met een focus op internet. The NextWomen organiseert Pitching & Financiering evenementen - Dragon's Den voor door vrouwen geleide ondernemingen - en andere high profile netwerk evenementen en workshops. Ze zit in het UK bestuur van Astia, een stichting en netwerk gestart in Silicon Valley dat snelgroeiende bedrijven met een vrouw in de directie begeleidt. Simone zit regelmatig als jurylid in starters competities, presenteert het zakenvrouwen programma She op internet, Blueshots.tv en is een veelgevraagd spreker op het gebeid van media, het bouwen van online communities, women in IT en vrouwelijk ondernemerschap. Ze zit in de adviesraad van een grote women in IT entrepreneurship conference in New York in mei 2010 met ongeveer alle Women in IT organisaties die er zijn in de US. Simone werkte eerder als advocaat bij verschillende firms in Amsterdam en New York met een specialisatie ondernemingsrecht, en heeft een MA in rechten van de Universiteit van Amsterdam en een LLM van Columbia University School of Law. 16

17 Simone van der Hof Universitair hoofddocent, TILT Ik vind technische ontwikkelingen en de impact die ze op onze samenleving hebben uitermate boeiend. ICT dringt met sneltreinvaart in alle haarvaten van onze samenleving door en het is essentieel dat er in brede zin draagvlak en betrokkenheid is. Het Internet is allang niet meer alleen een zaak van mannelijke ITspecialisten. Bovendien staan we nog maar aan het begin van een (letterlijk) indringende reeks ICT-ontwikkelingen die ons leven drastisch veranderen. Vrouwen (o.a.) hebben er alle belang bij dat wat er ontstaat, aansluit bij hun karakter, interesses en behoeften. Daarvoor is het cruciaal dat ze medebepalend zijn in het ontwikkelproces van hun toekomstige leefomgeving door er een 'female touch' of 'feminist edge' aan geven. Mijn motto is innovatie met diversiteit: laat duizend bloemen bloeien. Universitair hoofddocent, TILT - Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving, Universiteit van Tilburg, onderzoeker op het terrein van (juridische, sociale en technische) regulering van ICT. Heb in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar identiteitsconstructie van burgers in door ICT gemedieerde relaties met de overheid. Focus nu meer op Regulering, ICT en jongeren. Thema's daarbinnen zijn 'child surveillance' en regulering van online risico's (zoals cyberbullying) voor en door jongeren. Sonja Kok Oprichter soul:made Mede door mijn studieachtergrond economische psychologie, ervaring binnen Vrouwenstudies in Leiden en leidinggevende posities binnen diverse ICT-gerelateerde opdrachtgevers, volg ik de maatschappelijke discussie omtrent werkende vrouwen op de voet. Vanuit soul:made lever ik dan ook graag een actieve bijdrage aan het Platform Vrouwen & ICT. Na diverse leidinggevende posities bij veranderende organisaties specifiek op het gebied van strategie, marketing en communicatie, heb ik in 2006 soul:made opgericht. Soul:made biedt ondersteuning aan organisaties bij het formuleren en uitwerken van de strategie, het aanscherpen van de positionering en het initiëren van consistente impactvolle communicatie naar verschillende doelgroepen. Vanuit de werkvelden: onderzoek, strategie, communicatie en coaching. Opdrachtgevers zijn onder andere Getronics PinkRoccade, Rijkswaterstaat, Delta Lloyd, Telfort en KPN. 17

18 Symonne Swaag Senior Consultant Steenbok Adviesgroep + Oprichtster en voorzitter Stich-ting WomeninIT, netwerk voor en door vrouwelijke ICT-professionals De door Stichting WomeninIT uitgevoerde enquête heeft een duidelijke behoefte aan netwerk voor vakgenoten onder de ruim 800 respondenten aangetoond. Er is gebleken dat vrouwelijke professionals de behoefte hebben om elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te delen en hun zichtbaarheid richting het bedrijfsleven te vergroten. Verder ziet men graag een toename van het aantal vrouwen in het vakgebied. De stichting ziet het als haar taak om actief deel te nemen aan initiatieven die bijdragen aan deze behoeften. Ik ben sinds 1991 werkzaam in de ICT en heb inmiddels brede kennis en ervaring opgebouwd in meerdere facetten van de ICT. Gedurende mijn loopbaan heb ik me via het docentschap, in de rol van functioneel beheerder en ICT manager ontwikkeld tot Senior Consultant en (interim) IT manager. Mijn kennis en ervaring op het gebied van techniek, procesbeheer, informatiebeheer, verandermanagement en bedrijfsvoering stellen me in staat om zowel de taal van de business als die van de ICT te spreken. Ik zie het als een grote uitdaging om de technische en functionele mogelijkheden zo optimaal mogelijk te koppelen aan de informatiebehoefte van een organisatie. Waarbij ik de ontwikkelingen van het vakgebied blijf volgen en toe pas waar mogelijk. Thea Bus InspireWorks De ICT speelt een essentiële rol in onze samenleving en dit neemt naar mijn idee alleen maar toe. Vrouwen bezitten het vermogen toepassingen in de ICT een andere dimensie te geven en toegankelijker te maken. Daarnaast kunnen zij baanbrekend zijn in samenwerking en openheid in teams. Juist door verschillen te erkennen tussen mannen en vrouwen en dit positief in te zetten, presteren organisaties beter. Ik zet me in voor ICT&Vrouwen omdat dit een waardevol initiatief is: met gebundelde krachten veel bereiken. Mijn professionele ervaring heb ik vooral in het managen en adviseren. Zo heb ik een aan het hoofd gestaan van een kindercentrum en HR projecten geleid bij de gemeente Den Haag. Daarnaast ben ik bestuurslid voor het vrouwennetwerk geweest binnen deze gemeente. Met mijn huidige bedrijf zet ik me in voor vrouwelijke professionals. 18

19 Theo van den Bosch Directeur van BCW Ik ben nu op zoek naar mogelijkheden om het technisch onderwijs op het gebied van ICT (vooral op MBO-niveau) te verbeteren. Daarom neem ik deel aan het Platform Vrouwen en ICT. Ik help als directeur van BCW mensen en organisaties bij de ontwikkeling en marketing van nieuwe technologieën op het gebied van energie, mobiliteit en ICT. Vaak hebben mensen hele goede ideeën, maar ontbreekt het aan kennis en relaties om het uit te voeren. Theo helpt mensen daarbij door het doen van onderzoek, advies te geven en de uitvoering van projectmanagement en projectontwikkeling. De laatste jaren is hij vooral gewerkt aan de introductie van duurzame energie in Nederland, het zoeken naar slimme vormen van mobiliteit en de verbetering in het technisch onderwijs. Tonny Wildvank Zelfstandig adviseur op het gebied van ICT Werkzaam in de ICT vanaf 1982, startend als een programmeur bij wat toen de Bankgirocentrale heette en in het PIN-betalen ontwikkeld, dat als proef van start ging voor benzinestations. Daarna in dienst getreden van Capgemini, en als methodenontwikkelaar, interimmanager, manager en meewerkend voorvrouw gewerkt, op alle terreinen van de ICT, contractmanagement van grote projecten, advies, architectuur, informatieplanning, software ontwikkeling en datacenters, maar ook als professiemanager, verantwoordelijk voor frameworks voor loopbaanplanning, opleidingsplannen en competentieontwikkeling. Sinds 2010 werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van ICT, oa in Europese projecten voor ICT-competenties (ecf), adviseur van de TU/e (wiskunde en informatica) en bedrijven. 19

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS INLEIDING Het huidige beeld dat jongeren hebben van ict is gebaseerd op een stereotype ict er en staat ver af van de werkelijkheid. Een gevolg is dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding of

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Beste Louisson de Kok,

Beste Louisson de Kok, Kunnen Willen Durven Rapport KWD Projectsucces KWD Projectmanagement app Louisson de Kok KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land.

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014 PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP 27-31 JANUARI 2014 WINTERCOURSE 27 31 JANUARI 2014 PUBLIEK LEIDERSCHAP EVIDENCE BASED LEADERSHIP WINTERCOURSE PUBLIEK

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven UniPartners heeft: 10 vestigingen door heel Nederland 14 partnerships met Junior Enterprises in Europa 70 studenten bestuurders per jaar 300 studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven 3500

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Finance & Control. (Bedrijfseconomie)

Finance & Control. (Bedrijfseconomie) Finance & Control (Bedrijfseconomie) PROGRAMMA FINANCE & CONTROL Avans Hogeschool en Academie voor Algemeen en Financieel Management Opbouw opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Manier

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Wat bespreken we vandaag?

Wat bespreken we vandaag? Wat bespreken we vandaag? Kennismaking met de BNA Waarom is er een beroepservaringsperiode? Hoe is de beroepservaringsperiode geregeld? De nieuwe realiteit in de architectenbranche Hoe slaan we ons er

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Vrouwen en ICT Een kans voor organisaties?

Vrouwen en ICT Een kans voor organisaties? Vrouwen ForceFive ICT 150 respondenten Jenrick Onderzoek Vrouwen en ICT Een kans voor organisaties? 3 door Geke Rosier, Partner ForceFive Co- auteur Ronde vormen in IT en initiatiefnemer Female ambassadors

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie