Bronvermelding: het samenstellen van een literatuurlijst. Referentiestijlen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bronvermelding: het samenstellen van een literatuurlijst. Referentiestijlen."

Transcriptie

1 Bronvermelding: het samenstellen van een literatuurlijst. Referentiestijlen. 2e herziene versie, oktober 2005 Wat, waarom en hoe? In de literatuurlijst vermeld je alleen de bronnen die je daadwerkelijk in je verslag/scriptie hebt gebruikt, d.w.z. de auteurs/publicaties die in je scriptie ook worden besproken. De literatuurlijst en de tekst van je verslag/scriptie moeten een afgerond geheel vormen. Het op het laatste moment toevoegen van 'geraadpleegde literatuur' is uit den boze. De gangbare synoniemen voor bronvermeliding zijn: titelbeschrijving, bibliografische gegevens, referenties, en literatuurverwijzing (Engels: bibliographic references). Bronvermelding heeft een drietal functies, t.w. erkenning van het feit dat je bij het schrijven van je verslag/scriptie ook het werk van andere hebt gebruikt; ondersteuning van je eigen argumenten door de bevindingen van andere auteurs te citeren; controleerbaarheid: de lezer kan de door jou gebruikte bronnen achterhalen. Er bestaan verschillende bibliografische referentiestijlen. In deze handleiding worden er voorbeelden gegeven van de stijlen: Harvard, Vancouver, APA (American Psychological Association) en de normen NEN-ISO 690: 2003 (gedrukte informatiebronnen) en ISO 690-2: 2003 (elektronische informatiebronnen). Het is overigens heel goed mogelijk dat je in de literatuur nog andere stijlen van bronvermelding aantreft (Chicago, MLA, e.d.). Bovendien kan elke uitgever of tijdschriftredactie een eigen huisstijl invoeren. De verschillen liggen voornamelijk op het vlak van typografische verzorging (b.v. onderstreping, cursief, vet e.d.) en interpunctie. Belangrijk is dat de vermelding van bronnen consequent in één stijl gebeurt. Andere vuistregels voor bronvermelding zijn: 1/ de informatie op de titelpagina dient zorgvuldig overgenomen te worden (inclusief de ondertitel, bijvoorbeeld); 2/ titulatuur van de auteurs wordt weggelaten; 3/ afkortingen van tijdschriftnamen/congressen dienen vermeden te worden( je schrijft ze voluit); 4/ de 1e druk van een boek wordt meestal niet vermeld (NEN-ISO 690: 2003 vormt hierop een uitzondering). Een goede bronvermelding moet de lezer antwoord geven op de volgende vragen: Wie

2 heeft dit geschreven (auteur)? Wat is de exacte titel? (titel tijdschriftartikel/boek)? Wanneer is de publicatie verschenen (jaar)? Waar is het gepubliceeerd (Voor boeken: plaats & naam uitgever. Voor tijdschriftartikelen: naam tijdschrift, jaargang, aflevering, pagina's)? Deze vaste bibliografische elementen kunnen per informatiedrager (congresverslag, tijdschriftartikel, hoofdstuk in een boek, e.d.) in omvang verschillen. Boek/rapport met 1 auteur/redacteur book/report/one author or editor Boek/rapport met 2 auteurs/redacteurs book/report/ two authors or editors Boek/rapport met 3 auteurs/redacteurs book/report/three authors or editors Publicaties met méér dan 3 auteurs/redacteurs publications with more than three authors or editors Boek/rapport van corporatieve auteur book/report/corporate author Boek/rapport zonder auteur book/report/no author Hoofdstuk in het boek chapter in a book Congresverslag conference proceedings Bijdrage in het congresverslag conference paper Dissertatie Tijdschriftartikel journal article Tijdschriftartikel zonder auteur journal article/no author Krantenartikel met auteur newspaper article/author(s) Krantenartikel zonder auteur newspaper article/ no author Octrooi patent Webpagina met auteur webpage/author Webpagina zonder auteur webpage/ no author Listservdiscussielijst listserv lists Elektronisch tijdschrift electronic journal Elektronisch

3 dissertation, theses Persoonlijke mededeling, incl. E- mail personal communication, Tijdschrift journal tijdschriftartikel article in an electronic journal Tabellen tables (tabular data) Foto's, illustraties & grafieken figures (photographs, illustrations, graphics) BOEK/RAPPORT met 1 auteur/redacteur Standaard bibliografische elementen zijn: achternaam auteur/redacteur, voorletters, titel, evt. druk, jaar van uitgave, plaats van uitgave, naam uitgever.» NEN-ISO 690:2003 NEMETH, CP. Human factors methods for design: making systems human-centered. 1st ed. Boca Raton (FL): CRC Press, p. ISBN LAUREL, B. editor. Design research: methods and perspectives. 1st edition. Cambridge (MA): MIT Press, p. ISBN » Let op: De achternaam staat in hoofdletters; voorletters auteur worden geschreven zonder een punt ertussen. Het vermelden van het ISBN is verplicht. Het vermelden van het aantal pagina's is facultatief. PARK, C.S. 2001, Contemporary Engineering Economics, 3rd ed, Prentice Hall, Columbus, OH. GORMAN, C. (ed.) 2003, The Industrial Design Reader, Allworth Press, New York.» Let op: Belangrijke titelwoorden beginnen met een hoofdletters. In de Harvard referentiestijl worden alle bibliografische elementen achter het jaartal door komma's van elkaar gescheiden. Het schrijven van de achternaam in hoofdletters is facultatief. Bowman MS. Applied economic analysis for technologists, engineers and managers. 2nd ed. Columbus (OH): Prentice Hall; Dong J. editor. Rapid response manufacturing: contemporary methodologies, tools and technologies. London: Chapman & Hall; 1998.

4 » Let op: De voorletters auteur worden geschreven zonder een punt ertussen; er komt geen komma tussen achternaam en voorletters. Er wordt geen cursief of onderstreping gebruikt. Vóór het jaartal staat een puntkomma. Ashby, M.F. (2002). Material and shape. Technical Report (CUED/C-EDC/TR 116). Cambridge: Engineering Design Centre, University of Cambridge.» Let op: Rapportnummers zet je tussen haakjes. Hart, N.A. (1993). Industrial marketing communications: Business to business advertising, promotion and PR. (3rd rev. ed.). London: Kogan Page. Bradshaw, J.M. (Ed.). (1997). Software agents. Menlo Park, CA: AAAI Press.» Let op: De ondertitel begint met een hoofdletter. 'Edition' wordt tussen haakjes geplaatst.»waarschuwing: Bij het opstellen van een elektronisch document is het beter de onderstreping van titels door cursief te vervangen. Dit voorkomt een mogelijke verwarring met hyperlinks! BOEK/RAPPORT met 2 auteurs/redacteurs. Standaard bibliografische elementen zijn: achternaam auteurs/redacteurs, voorletters, titel, evt. druk, jaar van uitgave, plaats van uitgave, naam uitgever.» NEN-ISO 690:2003 ULRICH, KT. and EPPINGER, SD. Product design and development. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, p. ISBN KEATES, S.L. & CLARKSON, P.J. 2003, Countering Design Exclusion: an Introduction to Inclusive Design, Springer Verlag, London. GREEN, W.S. & JORDAN, P.W. (eds.) 2002, Pleasure with Products: Beyond Usability, Taylor & Francis, London.» Let op: Het gebruik van een ampersand (&).Vóór het jaartal komt een witruimte (spatie). Branscomb LM, Auerswald PE. Taking technical risks: how innovators, executives and investors manage high-tech risks. Boston: MIT Press; Belliveau P, Griffin A, editors. The PDMA toolbook for new product development. New York: Wiley; 2002.» Let op: De auteursnamen worden gescheiden door komma's (geen ampersand of "and"). Graedel, T.E., & Allenby, B.R. (2003). Industrial ecology. (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Bullinger, H.H., & Warshat, J. (Eds.). (1995). Concurrent/simultaneous engineering systems: The way to successful product development. New York: Springer Verlag.

5 » Let op: Het gebruik van een ampersand (&) i.p.v. 'and' (met een komma ervoor). In de tekst echter wordt geen ampersand gebruikt en wordt 'and ' altijd voluit geschreven.voorbeeld: Het boek van Bullinger and Warshat toont aan dat.... BOEK/RAPPORT met 3 auteurs/redacteurs. Standaard bibliografische elementen zijn: achternaam auteurs/redacteurs, voorletters, titel, jaar van uitgave, evt. druk, plaats van uitgave, naam van uitgever.» NEN-ISO 690:2003 SPEKMAN, RE., LYNN, AI. and MACAVOY, TC. Alliance competence: maximizing the value of your partnerships. 1st edition. London: Wiley, p. ISBN COPELAND, T., KOLLER, T. & MURRIN, J. 2002, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 3rd ed, Wiley/McKinsey Co, New York. LI, G., BRACEWELL, R.H. & WALLACE, K.M. 2002, Design Rationale Research: a Literature Survey, Technical Report (CUECD/C-EDC/TR 115), Engineering Design Centre, Cambridge University, Cambridge.» Let op: Rapportnummers worden tussen haakjes geplaatst. Het gebruik een ampersand (&) i.p.v. 'and'. Edgett SJ, Kleinschmidt EJ, Cooper RJ. Portfolio management for new products. 2nd ed. New York: Perseus Publishing; Owen AMJ, Middleton V, Jones IA, editors. Integrated design and manufacture using fibre-reinforced composites. Cambridge: Woodhead Publishing; Newnan, D.G., Lavelle, J.P., & Eschenbach, T.G. (2004). Engineering economic analysis. (9th ed.). New York: Oxford University Press. PUBLICATIES met méér dan 3 auteurs/redacteurs De verschillen in de referentiestijlen zijn het grootst voor publicaties met meerdere auteurs. De norm NEN-ISO 690:2003 bepaalt dat slechts de eerste drie auteurs worden genoemd. Zijn er meer dan drie auteurs, dan noemt men de eerste auteur met de toevoeging 'et al' (et alii), wat betekent 'en andere'. In de Harvard referentiestijl worden alle auteurs genoemd. Echter, men maakt onderscheid tussen het citeren in de tekst (daar is het voldoende om slechts "de eerste auteur et al." te gebruiken) en het samenstellen van de bijbehorende literatuurlijst (hierin

6 worden de namen van alle auteurs voluit opgenomen). In de Vancouver referentiestijl (het cijfer-systeem) worden de eerste zes auteurs genoemd. Zijn er, bijvoorbeeld, zeven auteurs, dan noemt men in de literatuurlijst de eerste zes auteurs met de toevoeging 'et al'. In de tekst verwijst men naar het nummer dat deze publicatie in de literatuurlijst heeft gekregen. In de APA referentiestijl worden alle auteurs genoemd. Men maakt onderscheid tussen het citeren in de tekst en het opstellen van de literatuurlijst. boek met drie auteurs (Alle auteurs worden volledig opgenomen zowel in de tekst als in de literatuurlijst) boek met 3-5 auteurs (De eerste keer dat men het boek in de tekst aanhaalt worden er alle namen voluit genoemd. Daarna kan volstaan worden met 'de eerste auteur et al'). In de literatuurlijst worden alle auteurs opgenomen). boek met 6 auteurs of meer (Bij het citeren gebruikt men 'de eerste auteur et al'. In de literatuurlijst worden alle auteurs opgenomen) BOEK/RAPPORT van corporatieve auteur. Instellingen, verenigingen, bedrijven, e.d. die voor de publicatie verantwoordelijk zijn kunnen als auteur optreden. Er wordt dan van een corporatieve auteur gesproken. De naam van de organisatie dient voluit geschreven te worden.» NEN-ISO 690: 2003 Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Dutch design 2004/2005. BNO-jaarboek. 2 vols. Amsterdam: BIS Publishers p. ills. ISBN Consumentenbond. 2004, De Belangrijkste Tests Gebundeld. Testjaarbok 2004, Consumentenbond, Den Haag. International Council of Societies of Industrial Design. Hall of Fame: companies searching for excellence - review of the 20th century. Essen: Reddot Edition; Centre for Sustainable Design. (1997). Identification of the research agenda and issues in relation to clean design (eco-design). Furnham, Surrey: The Surrey Institute of Art and Design. BOEK/RAPPORT zonder auteur.

7 In geval dat er geen auteur bekend is, wordt de titel van het boek als uitgangspunt genomen. Aantekening 'anoniem' wordt afgeraden. In de literatuurlijst wordt zo'n document onder het eerste titelwoord opgenomen.» NEN-ISO 690:2003 Statistisch Jaarboek Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek ISBN Approach to Interactivity. 2003, Birkhäuser, Basel. The fundamentals of advertising. Oxford: Butterworth-Heineman; Integration of environmental quality managemnt systems for sustainable developement. (2003). New York: UN Press. HOOFDSTUK in het BOEK. Standaard bibliografische elementen zijn: achternaam auteur/s, voorletters, titelhoofdstuk, redacteur book (indien bekend), titel book, evt. druk, jaar van uitgave, plaats van uitgave, naam uitgever, pagina's hoofdstuk.» NEN-ISO 690: 2003 BOYD, R. Metaphor and the theory of change: what is "metaphor", and what is metaphor for? In ORTONY, A., editor. Metaphor and thought. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1993, p ISBN » Let op: het vermelden van het ISBN is voor boekbijdragen facultatief. BLAYLOCK, N., ALLEN, J. & FERGUSON, G. 2003, 'Managing communicative intentions with collaborative problem solving', in R.W. Smith and J. van Kuppervelt (eds.), Current and New Directions in Discourse and Dialogue, vol. 2 of Kluwer Series on Text, Speech, and Language Technology, Kluwer, Dordrecht, pp » Let op: De titelwoorden van het hoofdstuk beginnen met een klein letter. De titelwoorden van het boek beginnen met een hoofdletter. Het gebruik van de enkele aanhalingstekens voor de hoofdstuktitel is facultatief. Het woordje in begint met een klein letter. Schwartz SH, Lehmann A, Roccas, S. Multimethod probes in basic human values. In: Adamopoulos J, Kashina Y, editors. Social psychology and cultural context. Newbury Park (CA): Sage; p

8 Shavitt, S., & Nelson, M.R. (2000). The social identity function in person perception: Communicated meanings of product preferences. In G.R. Maio & J.A. Olson (Eds.), Why we evaluate: Function of attitudes (p ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.» Let op: Pagina's hoofdstuk komen direct achter de booktitel te staan. Geen dubbele punt acher In. CONGRESVESLAG. Standaard bibliografische elementen zijn: titel congres, redacteur congres, plaats & datum congres, jaar van uitgave, plaats van uitagve, naam uitgever.» NEN-ISO 690: 2003 UIST '03 - proceedings of the 16th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, Vancouver, Canada, November 2-5, Edited by Joseph A. Konstan. New York: ACM Press, p. ISBN ICED 97 World Class Design by World Class Methods. Vol. 1, Proceedings of the 11th International Conference on Engineering Design, August 19-21, 1997, Tampere, Finland. A. Riitahuhta (ed.). Tampere University of Technology, Tampere RIITAHUHTA, A. (ed.) 1997, ICED 97 World Class Design by World Class Methods, Vol. 1, Proceedings of the 11th Conference on Engineering Design, August 19-21, 1997, Tampere, Finland. Tampere University of Technology, Tampere.» Let op: Beide titelbeschrijvingen zijn goed, maar het eerste voorbeeld is gebruikelijker. Koshel JR, editor. Design of efficient illumination systems (Report nr. SPIE 5186). Proceedings of the International Society for Optical Engineering; 2003 August 4-5; San Diego, CA. Billingham (WA): SPIE; Jerrard, Bob; Newport, Roger; & Trueman, Myfanwy. (Eds.). (1999). Managing new product innovation; Proceedings of the Conference of the Design Research Society. Quantum leap: Managing new product innovation. University of Central England, Birmingham, 8-10 Sept London: Taylor & Francis.» Let op: Het gebruik van puntkomma bij voluit geschreven voornamen (Bob, Roger). BIJDRAGE in het CONGRESVERSLAG. Standaard bibliografische elementen zijn: naam auteur/s congresbijdrage, titel bijdrage, redacteur/s congresverslag (indien bekend), titel congresverslag, evt. deel of rapportnummer, plaats & datum congres, jaar van uitgave, plaats van uitgave, naam uitgever, pagina's congresbijdrage.» NEN-ISO 690: 2003 WEGST, UGK. and ASHBY, MF. Environmentally-conscious design and materials

9 selection. In BATOZ, JL., editor. Design and manufacturing in mechanical engineering '98. Proceedings of the 2nd conference on Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering (IDMME '98), Compiègne, France, May Dordrecht: Kluwer Academic, 1999, p » Let op: Het vermelden van het ISBN is voor congresbijdragen facultatief. ELLIOT, J., POPE, S. & TURBINI, L. 1998, 'Designing for technological obsolescence and discontinuous change: an evaluation of three secessional electronic products', in 6th International Symposium on Electronics and Environment, IEEE-1998, (Report nr. IEEE98CH36145), Oak Brook, Illinois, May 4-6, Piscataway, NJ: IEEE, p Hales, C. & Poczynok, P.J. 2001, 'From patent to product - the long hard road.', in S. Culley, A.Duffy, C. McMahon & K. Walace (eds.) Design Applications in Industry and Education, 13th International Conference on Engineering Design - ICED 01, Glasgow, August 21-23, London: Institute of Mechanical Engineers, p Macmillan S, Steele J, Austin, S, Kirby P. Mapping early stages of the design process: a comparison between engineering and construction. In: Lindemann, U, editor. Proceedings of the 12th Conference on Engineeirng Design, ICED '99. Vol. 2.; 1999, August 24-26; München, Germany. Garching: Technische Universität München; 1999, p Fischer, G.; Nakakoji, K., & Ostwald, J. (1995). Supporting the evolution of design artefacts with representation and intent. In: G.M. Olson & S. Schuon (Eds.), Proceedings of DIS'95, Symposium on Designing Interactive Systems: Processes, practices, methods, and techniques. University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA, August 1995, pp New York: Association for Computing Machinery (ACM). DISSERTATIE. Standaard bibliografishe elementen zijn: naam auteur, voorletters, titel, evt. nummer/code, jaar van uitgave, plaats van uitgave, naam universiteit. Bij een handelseditie ook de plaats & naam van de uitgever.» NEN-ISO 690: 2003 WAKONING, H. Expert systems and databases as the basis of an information and communication system for materials and welding. Dissertatie. Graz: Technische Univeristãt Graz. GREITMAN, G. 1998, Micromechanical Tactile Gripper System for Micro Assembly. Diss. Techn. Wiss. ETH Zürich, nr Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule.

10 Tjepkema S. The learning infrastructure of self-managing work teams. PhD Thesis, University of Twente. Enschede: University of Twente Press; DeKoven, Elyon A.M. (2004). Help me help you: Designing support for person-product collaboration. PhD thesis, Delft University of Technology, Delft. PERSOONLIJKE MEDEDELING, incl. . Onder persoonlijke mededeling (Engels: personal communication) wordt verstaan: een brief, vraaggesprek, memo, , e.d. Over het algemeen worden persoonlijke mededelingen niet in de literatuurlijst opgenomen, omdat ze door de lezer niet achterhaald kunnen worden. Ze worden echter wel in de tekst vermeld. Standaard bibliografische elementen zijn voorletters/voornaam auteur, achternaam auteur, volledige datum waarop de mededeling gedaan is. Een deel hiervan kan, al naar gelang de tekst, tussen haakjes geplaatst worden. Voorbeeld: "The UCD approaches sometimes refer to a process of design and sometimes to the users' experience of the product or service (Personal communication, Jacob Nielsen, 21 June 2002, Sydney)". TIJDSCHRIFT Standaard bibliografische elementen zijn: naam tijdschrift, plaats van uitgave, naam uitgever, het ISSN-International Standard Series Number, het eerste publicatiejaar-met daarachter een streepje (hiermee geef je aan dat het tijdschrift nog bestaat cq niet afgesloten is), en de verschijningsfrequentie.» ISO 690: 2003 Design Issues. Cambridge, MA: MIT Press Quarterly. ISSN TIJDSCHRIFTARTIKEL Standaard bibliografische elementen zijn: naam auteur/s, voorletters, titel artikel, naam tijdschrift, jaargang, aflevering, jaartal, pagina's artikel. Bij Engelstalige tijdschriften is het gebruikelijk dat alle belangrijke woorden in de tijdschrifttitel met een hoofdletter beginnnen.» ISO 690: 2003 DESZCA, G., MUNRO, H. and NOORI, H. Developing breakthrough products: challenges and options for market assessment. Journal of Operations Management, November 1999, vol. 17, no. 6, p

11 SAVAGE, J. & MILES, C. 1998, 'The interaction of time and cost constraints on the design process'. Design Studies, vol. 19, nr. 4, pp » Let op: Het gebruik van de aanhalingstekens is facultatief. Evans JR, Berman B. Conceptualizing and operationalizing the B2B value chain. Industrial Marketing Management 2001; 30: Een alternatieve vermelding: Industrial Marketing Management 2001; 30(2): »Let op: naam tijdschrift, spatie, jaartal, puntkomma, jaargang, dubbele punt, pagina's artikel. Ziamou, P., & Ratneshwar, S. (2002). Promoting consumer adoption of high-technology products: is more information always better? Journal of Consumer Psychology 12 (4), » Let op: Zowel de tijdschrifttitel als jaargang tijdschrift staan onderstreept.. Het aflevering/nummer van het tijdschrift daarintegen staat niet onderstreept en is tussen haakjes geplaatst, gevolgd door paginanummers (zonder 'p'). TIJDSCHRIFTARTIKEL zonder auteur Het eerste relevante titelwoord (geen rangtelwoorden) bepaalt de titelbeschrijving. Dus geen 'anon.' i.p.v. de auteur!» ISO 690: 2003 Lifecycle assessment update: progress on ISOP standards. Business and the Environment, December 1994, vol. 5, nr. 12, p. 7. 'VDI 2234: Economic basics for the designer. Draft. Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf ' 1983, Design Studies, vol. 4, nr. 4, pp » Let op: Titel artikel tussen enkele aanhalingstekens, gevolgd door spatie, jaartal, komma, naam tijdschrift in cursief. Gebruik van aanhalingstekens is facultatief. Autokinderzitjes: een kinderzitje voor in de auto is ontworpen om levens te redden. Hoe ziet dat eruit? Consumentengids 2004; juni: Hard or soft courses? Education's priorities: more creative individuals - or technicians to service the experts. (1983). Design, November, KRANTENARTIKEL met auteur. De titelbeschrijving verloopt zoals bij een tijdschriftartikel. Het vermelden van een volledige datum, pagina's en /of naam katern/rubriek is belangrijk.

12 » ISO 690: 2003 COLLARD, C. Internet verlicht het scriptieleed: studenten helpen elkaar in virtuele gemeenschap. De Telegraaf, katern Overmorgen, 19 mei 2001, p. TA 11.. JONKERS, Gert. 2004, 'Gas geven en weg'; ontwerper Marc Newson wil altijd leren. De Volkskrant, Kunst Katern, mei 19, p. K10. Bade T. Kenniseconomie is een elitair idee. Trouw 2004 mei 27; sectie De Verdieping: 16 Limburg, Dirk. (2004, januari 16). 'Mooie dingen maken kan ik niet'; Ontwerper Richard Hutton over 'simpel' design. De NRC Handelsblad, sectie CS, p. CS6. KRANTENARTIKEL zonder auteur. De titelbeschrijving begint met een titelwoord. "Anon.' wordt niet gebruikt.» ISO 690:2003 Baconindustrie floreert door Atkins-dieet. Het Financieel Dagblad, katern Beurs & Bedrijf, 17 juni 2004, p. 17. 'Schets Rafael ontdekt in Londens huis' 2004, De NRC Handelsblad, rubriek Kunst Internationaal, mei, p. 9. Vodafone start UMTS in Nederland. Het Financieel Dagblad 2004 juni 17; katern Beurs & Bedrijf: 13. Akkoord over Europese grondwet: Nog geen nieuwe voorzitter voor Commissie benoemd. (2004, juni 19&20). De NRC Handelsblad, pps. 1, 5. OCTROOI Standaard bibliografische elementen zijn: naam uitvinder/s (Engels: inventor/s), naam octrooihouder (Engels: assignee/applicant), octrooititel, landcode, octrooinummer, jaartal. Het vermelden van de International Patent Classificatie (IPC of Int. Cl.) is facultatief.»iso 690: 2003 SAMSUNG ELECTRONICS CO. Internetfãhiger Kühlschrank. Uitvinder: Dong-June SONG, Gi-Hyeong LEE. Int. Cl. H04L12/28. EP

13 CROZET, R. and JALIGOT, M. (2004). Stronglight SA. Steering head for bicycles and the like. EP Ark W, Dryer DC, inventors; International Business Machines Corporation, assignee. Computer input device with biosensors for sensing user emotions. US Patent 6, 190, February 20. Goertzen, Gerold; & Null, Jr.,W.A. (Inventors). (2003, April 29). Invacare Corp., assignee. Obstacle traversing wheelchair. EP WEBPAGINA met auteur Standaard bibliografische elementen zijn: naam auteur/s, voorleters, titel webpagina, [mediavorm], datum (copyright of 'last update'), datum raadpleging ['accessed date' of 'cited' of retrieved ] en het URL adres.» ISO 690-2:2003 DARNELL, Michael J. Bad Human Factors Design [online] [cited 28 June 2004]. Available from: PARKINSON, B., HUDSON, P., SENIOR, R., SHORT, C. & BARKER, R. (last modified January 2000), A Virtual Environment for Concurrent Engineeirng Using Artificial Intelligent Techniques. Available from: [Accessed 18 June 2004]. Rueckert D Lecture 13: ray tracing and constructive solid geometry[web page] 2001; [cited 2004 June 17]; [3 screens]. Available from Flint, Warren (Last update 2002, April 24). Adding value with smart ecodesign. [online:web] Sustainability Review archived newsletter. Retrieved June 21, 2004, from WEBPAGINA zonder auteur. Standaard bibliografische elementen zijn: titel webpagina, [mediavorm], datum/copyright, datum raadpleging [gezet tussen vierkante haken], en het URL adres.

14 » ISO 690-2: 2003 The Centre for Sustainable Design [online]. Last updated 29 October 2003.[cited 21 June 2004]. Available from Society of Concurrent Product Development, Available from: www. scpdnet.org [Accessed 18 June 2004]. Surface modeling software [web page] [cited 2004 June 18]. Available from: Graphics, modeling, and CAGD conferences. [online: web] [last updated 2004, May 4]. Retrieved June 18, 2004, from LISTSERV- DISCUSSIELIJST Standaard bibliografische elementen zijn: naam/voorletters auteur bericht, titel bericht, mediavorm [gezet in vierkante haken], naam host, naam & plaats van uitgave (indien bekend), datum bericht, datum raadpleging [in vierkante haken geplaatst], en het URL adres.» ISO 690-2: 2003 VAN BREEMEN, A. Call for papers-life Like Robots Workshop, Netherlands. In Newsgroup comp.ai.edu [online]. 24 June 2004 [cited 30 June 2004]. Available from VAN BREEMEN, A. 2004, 'Call for papers-life Like Robots Workshop, Netherlands'.[online]. Newsgroup, comp.ai.edu 24 June. Retrieved: June 29, 2004, from Van Breemen A. Call for Papers-Life Like Robots Workshop, Netherlands. Newsgroup: comp.ai.edu.[online] June 24 [cited 2004 June 29]. Available: Van Breemen, A.(2004, June 24). Call for papers - Life like robots workshop, Netherlands. [online: Newsnet]. Message posted to Newsgroup comp.ai.edu Retrieved June 29, 2004 from ELEKTRONISCH TIJDSCHRIFT.

15 Standaard bibliografische elementen zijn: titel tijschrift, mediavorm (online: CD-Rom, online:database, online: web, e.d.), plaats van uitgave, naam uitgever, datum/copyright, datum raadpleging ['accessed date' of 'cited' of retrieved ], verschijningsfrequentie, ISSN, en het URL adres.» ISO 690-2: 2003 First Monday [online:web]. Peer-reviewed journal on the Internet. Chicago: A Great Cities Initiative of the University of Illinois at Chicago Library [cited 28 June 2004]. Monthly. ISSN Available from Design Studies [electronic version]. Amsterdam: Elsevier Science [cited 30 June 2004]. Bi-monthly. ISSN X. Available from: home page Library Delft University of Technology/ list of electronic journals, and from: Elsevier ELEKTRONISCH TIJDSCHRIFTARTIKEL Standaard bibliografische elementen zijn: naam auteur/s, voorletters, titel artikel, naam tijdschrift, mediavorm (online: CD-Rom, online: web, online: database, e.d.), jaargang, aflevering, jaartal, pagina's (evt. 'screens') artikel, en het URL adres.» ISO 690-2: 2003 SAAKES, D and STAPPERS, PJ. Designing architectural walkthrough: from simulations to presentations by visualising narrative transitions. International Journal of Design Computing [online] vol. 4 [cited 30 June 2004]. Available from: Saakes, D. & Stappers, P.J. 2002, 'Designing architectural walkthrough: from simulations to presentations by visualising narrative transitions', International Journal of Design Computing [online], vol. 4, Available: [30 june 2004] Saakes D, Stappers PJ. Designing architectural walkthrough; from simulations to presentations by visualising narrative transitions. International Journal of Design Computing [serial online] 2002 [cited 2004 June 30]; 4 [10 screens]. Availabale from: Saakes, D., & Stappers, P.J. (2002). Designing architectural walkthrough: from simulations to presentations by visualising narrative transitions. International Journal of Design Computing, 4, Retrieved June 30, 2004, from TABELLEN

16 Tabellen dienen te zijn voorzien van een volgnummer en een titel. De titel wordt als bovenschrift geplaatst. De titel moet beknopt en informatief zijn, zodat de inhoud van de tabellen zonder raadpleging van de hoofdtekst begrijpelijk is. Eventuele toelichting kan desnoods als noot onder de tabel opgenomen worden. Is een tabel uit een andere publicatie afkomstig, dan moet je de bron tussen haakjes bij de titel vermelden. Tabellen worden doorlopend genummerd met Arabische cijfers. In het geval dat er in de tekst veel tabellen voorkomen, is het aanleggen van een apart register aan te raden. Zo'n opsomming helpt de lezer zich sneller te oriënteren. Voorbeeld: Table 3. Quantitative information evaluated during the predevelopment step (Blau & Sinclair, 2001) In de literatuurlijst komt te staan: (Harvard referentiestijl) Blau, G. & Sinclair, G. 2001, 'Acount for uncertainty in new product development', CEP Magazine [online], vol. 97, June. Available: [6 June 2004] Table 5. Stage-Gate framework for new product development (adapted from Cooper, 1993) In de literatuurlijst komt te staan: (APA referentiestijl) Cooper, R.G. (1993). Winning at new products: Accelerating the process from idea to launch. Reading, MA: Addison-Wesley. FOTO'S, ILLUSTRATIES & GRAFIEKEN Foto's, illustraties en grafieken worden opeenvolgend met Arabische cijfers genummerd. Ze worden aangeduid als 'Figuur' en zijn voorzien van een bijschrift. Het bijschrift geeft de inhoud van het beeldmateriaal aan, en wordt onder de afbeelding geplaatst. In de hoofdtekst wordt er dan naar alle opgenomen foto s, illustraties of grafieken verwezen. De naam van de copyrighthouder (d.w.z. de auteur van het beeldmateriaal) en het jaartal worden er achter het bijschrift tussen haakjes geplaatst. De overname van figuren uit bronnen met copyright is toegestaan, mits er volledige bronvermelding wordt verschaft. In sommige gevallen moet er om toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende. Vaak is dit de uitgever van de bron. Bij boeken en tijdschriften vind je copyright informatie op de achterzijde van de titelpagina. Voorbeeld: Figuur 1. Het glaspaleis naast de Romaanse kerk in Heerlen (Foto Leo van Velzen, De NRC Handelsblad, 29 June 2004, sectie Kunst, p. 10) Figuur 2. 'Gezicht op Delft' van Johannes Vermeer, ca (collectie Mauritshuis, Den Haag) Figuur 3. Tafelstoel (Richard Hutten, 1991)

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing.

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing. LITERATUURVERWIJZINGEN VOLGENS DE PUBLICATION MANUAL (APA) Je moet in je opdrachten, papers en artikelen altijd aangeven waar je bepaalde informatie gevonden hebt. Zo kan iemand die het leest zien waar

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

Het Harvard-verwijssysteem

Het Harvard-verwijssysteem Het Harvard-verwijssysteem In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties (zie www.rug.nl/noordster,

Nadere informatie

Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA

Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA Als je een tekst opstelt, of dat nu een projectverslag of een studiehandleiding is, onderbouw je je beweringen met bevindingen uit de vakliteratuur. Je doet

Nadere informatie

Wetenschappelijk schrijven NWO Erasmus Academie

Wetenschappelijk schrijven NWO Erasmus Academie Wetenschappelijk schrijven Drs. Ad Hofstede Directeur Erasmus Academie hofstede@erasmusacademie.nl Inhoud workshop Wetenschappelijk schrijven 1. Inleiding 2. Probleemstelling en onderzoeksvraag 3. Oefeningen

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Introductie Sinds 1 september 2010 bestaat er een (nieuwe) facultaire standaard met richtlijnen waaraan alle werkstukken en verslagen aan dienen te voldoen.

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Handout Bronvermelding (2014)

Handout Bronvermelding (2014) Handout Bronvermelding (2014) Samenstellers: dr. Jurriaan Nijholt dr. Hugo van Driel dr. Niek Hoogervorst Handout Bronvermelding Inleiding Deze handout is een korte samenvatting van enkele relevante publicaties

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies Tijdschrift voor Genderstudies Auteursinstructies AUP Tijdschrift voor Genderstudies Oktober 2014 Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

2 2 05 - Wetenschappelijke publicaties 1C - Boek (wetenschappelijk) 1C - Books

2 2 05 - Wetenschappelijke publicaties 1C - Boek (wetenschappelijk) 1C - Books Nummer in de tabel Metis Resultaat type Overzicht van de Externe Classificatie die gebruikt mag worden per Metis Resultaat type (andere combinaties Resultaattype-externe classificatie zijn dus NIET toegestaan)

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Word 2007 en APA bronvermelding Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Waar vind je WIKI Fontys OSO? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso 3 aar

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Rowley, MA: Newbury House. In S. M. Gass & C. G. Madden (Eds.), Input in second language acquisition (p ).

Rowley, MA: Newbury House. In S. M. Gass & C. G. Madden (Eds.), Input in second language acquisition (p ). Oefenen met bronvermeldingen volgens APA standaard Opdracht 1: bronvermeldingen in je literatuurlijst De titelbeschrijvingen van verschillende typen bronnen uit een literatuurlijst zijn hieronder in stukken

Nadere informatie

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije University of Groningen Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Functioneel Beheer METIS VU, 14-01-2010 Inhoud 1. Beginnen met METIS 2. Een publicatie registreren 2.1 Algemeen 2.2 Tijdschriftartikel 2.3 Artikel

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda Algemene Feedback lesweek 2 opdracht De valkuilen van onderzoek Aspartaam: wie kun je vertrouwen? Internet Detective Onderzoek: meer dan Google

Nadere informatie

VERWIJZEN NAAR BRONNEN

VERWIJZEN NAAR BRONNEN HANDLEIDING VOOR HET VERWIJZEN NAAR BRONNEN MET BEHULP VAN WORD Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verwijzingen maken... 4 2.1 Invoegen van een verwijzing... 4 2.2 Verwijzing naar een boek... 5 2.3 Verwijzing

Nadere informatie

Bronvermelding: The Chicago Manual of Style

Bronvermelding: The Chicago Manual of Style Bronvermelding: The Chicago Manual of Style Versie januari 2016 / Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Tijdens de studie filosofie, theologie en religiewetenschappen moet je veel papers schrijven.

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

Workshop 3: Informatievaardigheden voor informatici. Maarten van Veen (maarten.vanveen@ou.nl) Faculteit Informatica

Workshop 3: Informatievaardigheden voor informatici. Maarten van Veen (maarten.vanveen@ou.nl) Faculteit Informatica Workshop 3: Informatievaardigheden voor informatici Maarten van Veen (maarten.vanveen@ou.nl) Faculteit Informatica TouW Symposium 11 juni 2005 SC Amsterdam Inleiding - Programma - Intake - Wetenschappelijke

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Literatuurreferenties volgens de APA-richtlijnen

Literatuurreferenties volgens de APA-richtlijnen Literatuurreferenties volgens de APA-richtlijnen Introductie: APA-richtlijnen In een vakinhoudelijke tekst zoals een scriptie verwijs je gewoonlijk naar het werk van andere auteurs of onderzoekers. Hiermee

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Public relations. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Public relations. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 10.1 Public relations In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het verschil tussen public relations en marketing De sterke en zwakke punten van public relations en de uitdagingen op het gebied van

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities, Book Citation

Nadere informatie

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent Hartelijk dank voor de toezegging om een artikel voor het TtA te refereren. Dit draagt bij aan borging van de kwaliteit van de publicaties

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Meerdere publicaties van één auteur verschenen in hetzelfde jaar:

Meerdere publicaties van één auteur verschenen in hetzelfde jaar: 1 Aanvulling APA bij kennisclips 1. Inleiding 2. Parafraseren 3. Citeren 4. Literatuurlijst vorm 5. Literatuurlijst formule 6. Tabellen en Figuren Voorbeelden zijn in rood aangegeven. Bij 2. Parafraseren

Nadere informatie

Inleiding. Workshop: Symposium Informatievaardigheden voor informatici. Workshop 7 1

Inleiding. Workshop: Symposium Informatievaardigheden voor informatici. Workshop 7 1 Workshop: Informatievaardigheden voor Maarten van Veen (maarten.vanveen@ou.nl) Faculteit Informatica TouW 20 mei 2006 SC Amsterdam Inleiding - Wetenschappelijke informatievoorziening - Kwaliteitsbepaling

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Algemeen In deze samenvatting zijn de richtlijnen van de publication manual van de American Psychology Association (APA)

Nadere informatie

"WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015

WAAR STAAN WIJ?... Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen Inhoud "Waar staan wij?..." De BIM Levels Internationale BIM ontwikkelingen

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Algemeen In deze samenvatting zijn de richtlijnen van de publication manual van de American Psychology Association (APA)

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Stan Buis & Jirka Born

Stan Buis & Jirka Born Toetsen van groepsproducten Toetsen van groepsproducten Stan Buis & Jirka Born Doelen workshop Theoretische achtergrond van toetsen van groepsproducten Beoordelingswijze van groepswerk kritisch onder de

Nadere informatie

Verwijzingen in teksten volgens the American Psycological Assiciation (APA) Algemeen. Citeren

Verwijzingen in teksten volgens the American Psycological Assiciation (APA) Algemeen. Citeren Verwijzingen in teksten volgens the American Psycological Assiciation (APA) Vaak is het voor auteurs een hele klus om verwijzingen, bronvermeldingen, enzovoort in een tekst te verwerken vandaar dat we

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017

Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Aanwijzingen artikelen Geo-Info Versie 2.6, 30 maart 2017 Algemene aanwijzingen Een artikel wordt in het Nederlands geschreven (met uitzondering van de summary). Woorden of citaten uit vreemde talen zijn

Nadere informatie

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H.

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

ABC van de APA-refereerstijl

ABC van de APA-refereerstijl ABC van de APA-refereerstijl Praktische handleiding voor wetenschappelijk refereren Initiatie in de Onderzoekspraktijk: Politieke en Sociale Wetenschappen Joeri Wielandts 2011-2012 1 TEKSTREFERENTIES ABC

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN

RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN Datum: 10/05/2011 Datum goedkeuring DC: 28/06/2011 Betreft: Richtlijnen voor het maken van literatuurlijsten 1. Noodzaak van een

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Abstracts, Titles, and Keywords 27 juni Workshop Schrijven is Blijven II Abstracts, Titles, and Keywords. Iwan Wopereis

Abstracts, Titles, and Keywords 27 juni Workshop Schrijven is Blijven II Abstracts, Titles, and Keywords. Iwan Wopereis Workshop Schrijven is Blijven II Abstracts, Titles, and Keywords Iwan Wopereis Centre for Learning Sciences and Technologies Open Universiteit 27 juni 2013 Aan de slag! Lees de twee samenvattingen Selecteer

Nadere informatie

Zoekopdracht Inleiding

Zoekopdracht Inleiding Zoekopdracht Inleiding 2 e periode 2001 Geef korte antwoorden op onderstaande vragen. Zet bij elk antwoord zo precies mogelijk waar je het hebt gevonden (bijvoorbeeld een referentie naar een boek of een

Nadere informatie

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe wordt die gemaakt? Hoe vind je relevante literatuur? Gebruik bronnen 3 Voordat je

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys oktober

Nadere informatie

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel Hand-out Bronvermelding 2009-2010 Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel INLEIDING Deze hand-out is een korte samenvatting van de literatuur uit het B-gedeelte van de Skill

Nadere informatie

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS Dantegebouw,kamer 235 Warandelaan 2 Postbus 90153 NL 5000 LE Tilburg Tel. (+31 13) 466 2056 Fax (+31 13) 466 2892 E-mail ilrs@uvt.nl www.tilburguniversity.edu/ilrs Redactionele en bibliografische aanwijzingen

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Europees onderwijs over Vrije Software en Open Standaarden (*) en Wouter Tebbens (**) (*) (**) Voorzitter, Free Knowledge Institute Wat is Vrije Software? Begrip geïntroduceerd

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster De Schrijfregels Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster 1 Inleiding In dit boekje De Schrijfregels worden regels gegeven voor de inhoudelijke indeling en de uiterlijke presentatie van

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Wim Lambrechts Ecocampus Policy Seminar, Antwerpen, 13 december 2012 Responsibility Emotional Intelligence System Orientation Future

Nadere informatie

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL Thesaurus driven semantic search applied to structuring Electronic Learning Environments Rotterdam, EURlib symposium, November 23 2006 Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL What

Nadere informatie

NYENRODE RICHTLIJNEN. voor het schrijven van rapporten en bibliografische verwijzingen

NYENRODE RICHTLIJNEN. voor het schrijven van rapporten en bibliografische verwijzingen NYENRODE RICHTLIJNEN voor het schrijven van rapporten en bibliografische verwijzingen Oorspronkelijke versie: Nyenrode Guidelines for report writing and bibliographic descriptions Revised edition: June

Nadere informatie

APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst.

APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. Algemeen Bij je PGO en bij elke paper die je in je bachelor- masteropleiding schrijft, zul je literatuur raadplegen. Het opnemen

Nadere informatie

APA. Verwijswijzer. APA Schrijfwijzer Versie 1 Kennis & Informatie

APA. Verwijswijzer. APA Schrijfwijzer Versie 1 Kennis & Informatie APA Verwijswijzer APA Schrijfwijzer Versie 1 Kennis & Informatie Inhoud Inleiding... 3 Het belang van verwijzen... 3 1 Verwijzen in de tekst met APA... 4 Een verwijzing bij citeren bestaat uit:... 4 Een

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

/ Human-Technology Interaction PAGE 1. Frank Verberne

/ Human-Technology Interaction PAGE 1. Frank Verberne / Human-Technology Interaction 6-11-2013 PAGE 1 Frank Verberne Dodelijkongeluk / Human-Technology Interaction 6-11-2013 PAGE 2 Vervangmenselijkebestuurders Limieten van mensen Langzaam om te reageren(reactietijd)

Nadere informatie

ESCMID Online Lecture Library. by author

ESCMID Online Lecture Library. by author ESCMID, June 1, 2016 Ezoon: Game-based elearning Environment for Shared Decision Making Support & Risk Communication During Outbreaks Dr. Olga Kulyk Anne Woezik, MSc. Dr. Annemarie Braakman-Jansen Dr.

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe vind je relevante literatuur? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden Gebruik bronnen Wat voor bronnen? 3

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur,

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur, Beste Auteur, Als besloten is uw manuscript uit te geven, wordt u gevraagd de tekst volgens onze huisstijl aan te leveren. Een uitgebreide handleiding volgt hieronder en is tevens te downloaden van onze

Nadere informatie

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise

Volwassenheid en effectiviteit van enterprise Volwassenheid en effectiviteit van enterprise architectuur http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0609- 200519/steenbergen.pdf Marlies van Steenbergen Even voorstellen Principal Consultant

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Hartman, H. T. (2017). The burden of myocardial infarction [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen

Citation for published version (APA): Hartman, H. T. (2017). The burden of myocardial infarction [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen The burden of myocardial infarction Hartman, Hermina IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

METIS handleiding voor het secretariaat

METIS handleiding voor het secretariaat Metis is in de Griekse mythologie de godin van de wijsheid. METIS handleiding voor het secretariaat april 2014 Voor vragen en opmerkingen svp mailen naar IEC.Metis@tue.nl Inhoudsopgave : Belangrijke opmerkingen

Nadere informatie

INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1

INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1 INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1 Waarom is het inkomen per hoofd in België zoveel hoger dan in India? Mariane De Wilde (1ste Bachelor TEW) Eric De Jong (1ste Bachelor HI) Romelu Lukaku (Voorbereidingsprogramma

Nadere informatie