In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken."

Transcriptie

1 / Rotterdam Tabellen Algemeen 1. Wat is uw geslacht? Man 3 11% (19%) Vrouw 25 89% (80%) Niets ingevuld 0 0% (1%) 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 jaar 7 25% (6%) jaar 5 18% (24%) jaar 3 11% (21%) jaar 9 32% (33%) 55 jaar of ouder 4 14% (15%) Niets ingevuld 0 0% (1%) Legenda: In het bovenstaande overzicht worden de onderstaande gegevens gepresenteerd.: Achtereenvolgens worden afgedrukt: het vraagnummer, de vraagtekst en de antwoordmogelijkheden (onder elkaar). Achter 'Niets ingevuld' staat het aantal personen dat de vraag niet heeft beantwoord. Vervolgens komen per antwoordmogelijkheid het aantal verkregen antwoorden bij '' (28 medewerkers ondervraagd), het percentage verkregen antwoorden bij '' en het percentage verkregen antwoorden bij de referentiegroep (9614 medewerkers ondervraagd). Daarna volgt een grafische weergave van de beantwoording in de vorm van een staafdiagram. De kleur groen verwijst naar '', de kleur zwart naar de referentiegroep. Indien bij een vraag het percentage negatief gewaardeerde antwoorden minimaal twintig procent is, dan wordt bij de vraag het label 'minpunt' afgedrukt. Indien het percentage positief gewaardeerde antwoorden minstens tachtig procent is, dan wordt het label 'pluspunt' afgedrukt. In de frequentiediagrammen worden de antwoordpatronen met behulp van de kleuren rood en groen aangegeven. Rood verwijst naar de negatief gewaardeerde antwoorden en groen naar de positief gewaardeerde antwoorden. De 'witruimte' geeft een indicatie van het percentage respondenten dat de vraag niet beantwoord heeft. Aldus kunnen de antwoordpercentages eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Buiten de grafiek staan de aantallen respondenten, binnen de grafiek staan de percentages. Vergelijkende analyse: In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. Negatief Positief Gemiddelde: Aantal: P(rob): 1. Voorbeeldvraag De rode punten geven de gemiddelde waarde van de medewerkers op een vraag. De spreiding wordt weergegeven met de de gele balk. Er geldt: hoe meer de antwoorden van de medewerkers op een vraag van elkaar verschillen, des te groter de spreiding (de gele balk wordt langer). Als alle medewerkers hetzelfde antwoord kiezen (zij zijn het dan helemaal met elkaar eens) dan is de spreiding 'nul' en wordt er geen horizontale balk afgedrukt. Het scorebereik op basis van de referentiegegevens is weergegeven met twee achtergrondkleuren. Binnen de donkerste band valt naar verwachting vijftig procent van de scholen met kenmerken van de referentiegroep. In de lichtgrijze band valt negentig procent. In de gele kolom staat een schatting van de proportie scholen in Nederland met dezelfde kenmerken als de referentiegroep die net zo hoog (laag) of hoger (lager) scoren dan de school in de analyse. Satisfactie-prioriteitenmatrix: In de satisfactie-prioriteitenmatrix op de laatste pagina van het rapport worden per onderwerp de rubrieksscore in een grafiek afgezet tegen de bijbehorende belangrijkheidsscore. Aldus wordt een overzicht verkregen van belangrijke onderwerpen waar de medewerkers positief op scoren en belangrijke onderwerpen waar zij minder positief op scoren. Deze onderwerpen verwijzen respectievelijk naar aandachtspunten voor profilering en aandachtspunten voor beleid. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 1

2 Schoolrapport PTP2009 / Rotterdam Algemeen (2) 3. Hoeveel jaren onderwijservaring heeft u? 0-2 jaar 9 32% (9%) 3-5 jaar 3 11% (14%) 6-10 jaar 3 11% (18%) jaar 1 4% (12%) 16 jaar of meer 12 43% (45%) Niets ingevuld 0 0% (3%) 4. Welke omvang heeft uw dienstverband? 10 uren of minder 0 0% (5%) uren 1 4% (20%) uren 6 21% (22%) uren 19 68% (50%) Niets ingevuld 2 7% (3%) 5. Wat is uw (hoofd)functie? (Groeps) leerkracht 18 64% (79%) Onderwijs onderst. Pers. 7 25% (10%) Directielid/ schoolleider 2 7% (7%) Anders 0 0% (0%) Niets ingevuld 1 4% (3%) 6. Indien u leerkracht bent: in welke groep of groepen geeft u les? Groep % (13%) (meer antwoorden mogelijk) Groep % (13%) Groep % (10%) Groep % (11%) Groep % (11%) Groep 6 2 7% (11%) Groep % (10%) Groep % (9%) Niets ingevuld 10 36% (12%) 7. Hoe lang is uw reistijd naar school? 15 minuten of minder 6 21% (53%) min 17 61% (31%) Meer dan 30 minuten 5 18% (11%) Niets ingevuld 0 0% (5%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 2

3 / Rotterdam Tabellen <<Lege pagina>> BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 3

4 Schoolrapport PTP2009 Schoolgebouw Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 8. Hoe tevreden bent u over de sfeer en 1 4% 96% 27 Pluspunt inrichting van het gebouw? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt 18% 81% 9. Hoe tevreden bent u over de hygiene binnen de 17 61% 39% 11 Minpunt school? Loc. Aldenoord 9 75% 25% 3 Minpunt Loc. Heindijk 8 50% 50% 8 Minpunt 47% 52% 10. Hoe tevreden bent u over de netheid binnen de 7 25% 75% 21 Minpunt school? Loc. Aldenoord 3 25% 75% 9 Minpunt Loc. Heindijk 4 25% 75% 12 Minpunt 30% 69% 11. Hoe tevreden bent u over de sanitaire 12 43% 57% 16 Minpunt voorzieningen voor het personeel? Loc. Aldenoord 3 25% 75% 9 Minpunt Loc. Heindijk 9 56% 44% 7 Minpunt 34% 66% 12. Hoe tevreden bent u over het meubilair voor 6 21% 79% 22 Minpunt het personeel? Loc. Aldenoord 3 25% 75% 9 Minpunt Loc. Heindijk 3 19% 81% 13 Pluspunt 16% 83% 13. Hoe tevreden bent u over het uiterlijk van het 5 18% 82% 23 Pluspunt gebouw? Loc. Aldenoord 4 33% 67% 8 Minpunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 22% 78% 14. Hoe tevreden bent u over de staat van 9 32% 68% 19 Minpunt onderhoud van het gebouw? Loc. Aldenoord 3 25% 75% 9 Minpunt Loc. Heindijk 6 38% 63% 10 Minpunt 31% 66% Belangrijkheid vragencluster: Schoolgebouw 15. Hoe belangrijk vindt u het schoolgebouw voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (1%) (6) 0 0% (3%) (7) 4 14% (18%) (8) 12 43% (46%) (9) 5 18% (15%) Erg belangrijk (10) 5 18% (8%) Niets ingevuld 2 7% (9%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 4

5 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Schoolgebouw van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 8. Sfeer en inrichting schoolgebouw Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,008) 9. Hygiene binnen de school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,016) 10. Netheid binnen de school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,020) 11. Sanitair voor personeel Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,551) 12. Meubilair voor personeel Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,539) 13. Uiterlijk van het gebouw Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,543) 14. Onderhoud van het gebouw Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,387) Vragencluster: Schoolgebouw Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,598) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Geen Geen score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 5

6 Schoolrapport PTP2009 Schoolklimaat Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 16. Hoe tevreden bent u over de sfeer op school? 0 100% 28 Pluspunt Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt 6% 94% 17. Hoe tevreden bent u over de rust en orde op 1 4% 96% 27 Pluspunt school? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 12% 88% 18. Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van 0 100% 28 Pluspunt de schoolregels? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt 12% 87% 19. Hoe tevreden bent u over de aanpak van 1 4% 96% 27 Pluspunt ordeproblemen? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 11% 86% 20. Hoe tevreden bent u over de aanpak van 0 96% 27 Pluspunt pestgedrag? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt 9% 87% 21. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor 0 96% 27 Pluspunt normen en waarden? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt 6% 92% 22. Hoe tevreden bent u over de aanpak van 4 14% 79% 22 schoolverzuim en te laat komen? Loc. Aldenoord 2 17% 75% 9 Loc. Heindijk 2 13% 81% 13 Pluspunt 13% 79% Belangrijkheid vragencluster: Schoolklimaat 23. Hoe belangrijk vindt u schoolklimaat voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (1%) (7) 0 0% (4%) (8) 8 29% (29%) (9) 7 25% (33%) Erg belangrijk (10) 13 46% (29%) Niets ingevuld 0 0% (3%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 6

7 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Schoolklimaat van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 16. Sfeer op school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,546) 17. Rust en orde op school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,555) 18. Duidelijkheid schoolregels Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,523) 19. Aanpak ordeproblemen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,329) 20. Aanpak pestgedrag Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,202) 21. Aandacht voor normen en waarden Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,419) 22. Aanpak schoolverzuim Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,744) Vragencluster: Schoolklimaat Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,597) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Sfeer op school 18. Duidelijkheid schoolregels 19. Aanpak ordeproblemen 20. Aanpak pestgedrag score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 7

8 Schoolrapport PTP2009 Pedagogisch klimaat Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 24. Hoe tevreden bent u over het contact dat u met 0 96% 27 Pluspunt leerlingen heeft? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt 1% 97% 25. Hoe tevreden bent u over de motivatie van de 1 4% 93% 26 Pluspunt leerlingen? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 7% 89% 26. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de 1 4% 89% 25 Pluspunt school leerlingen met gedragsproblemen Loc. Aldenoord 0 83% 10 Pluspunt begeleidt? Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 12% 83% 27. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de 0 93% 26 Pluspunt school leerlingen met leerproblemen Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt begeleidt? Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 7% 88% 28. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de 0 93% 26 Pluspunt school allochtone leerlingen begeleidt? Loc. Aldenoord 0 83% 10 Pluspunt 5% 59% 29. Hoe tevreden bent u over de extra 4 14% 75% 21 mogelijkheden voor leerlingen die meer Loc. Aldenoord 1 8% 75% 9 kunnen/ willen? Loc. Heindijk 3 19% 75% 12 22% 70% 30. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden 1 4% 79% 22 voor leerlingen om in hun eigen tempo te Loc. Aldenoord 0 83% 10 Pluspunt werken? Loc. Heindijk 1 6% 75% 12 15% 79% 31. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de 0 82% 23 Pluspunt school gebruik maakt van externe instanties? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 75% 12 5% 84% Belangrijkheid vragencluster: Pedagogisch klimaat 32. Hoe belangrijk vindt u pedagogisch klimaat voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (0%) (7) 0 0% (4%) (8) 7 25% (26%) (9) 8 29% (33%) Erg belangrijk (10) 12 43% (31%) Niets ingevuld 1 4% (5%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 8

9 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Pedagogisch klimaat van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 24. Contact met leerlingen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,417) 25. Motivatie van leerlingen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,259) 26. Begeleiding gedragsproblemen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,637) 27. Begeleiding leerproblemen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,678) 28. Begeleiding allochtone leerlingen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (5,570) 29. Extra mogelijkheden snelle leerlingen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,851) 30. Eigen tempo leerlingen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,016) 31. Samenwerking externe instanties Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,569) Vragencluster: Pedagogisch klimaat Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,479) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Begeleiding gedragsproblemen 28. Begeleiding allochtone leerlingen 31. Samenwerking externe instanties score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 9

10 Schoolrapport PTP2009 Leerstofaanbod en leermiddelen Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 33. Hoe tevreden bent u over de door de school 1 4% 89% 25 Pluspunt aangeboden buitenschoolse activiteiten voor Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt leerlingen? Loc. Heindijk 1 6% 88% 14 Pluspunt 10% 70% 34. Hoe tevreden bent u over de leermethoden die 4 14% 68% 19 de school gebruikt? Loc. Aldenoord 3 25% 58% 7 Minpunt Loc. Heindijk 1 6% 75% 12 8% 86% 35. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de 3 11% 79% 22 leermiddelen en materialen? Loc. Aldenoord 2 17% 75% 9 Loc. Heindijk 1 6% 81% 13 Pluspunt 12% 83% 36. Hoe tevreden bent u over de beschikbaarheid 2 7% 86% 24 Pluspunt van de leermiddelen en materialen? Loc. Aldenoord 1 8% 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 88% 14 Pluspunt 17% 79% 37. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de 12 43% 50% 14 Minpunt school de ICT mogelijkheden benut? Loc. Aldenoord 5 42% 50% 6 Minpunt Loc. Heindijk 7 44% 50% 8 Minpunt 26% 68% Belangrijkheid vragencluster: Leermiddelen 38. Hoe belangrijk vindt u leerstofaanbod en leermiddelen voor een Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) goede school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (1%) (7) 3 11% (10%) (8) 5 18% (41%) (9) 6 21% (24%) Erg belangrijk (10) 13 46% (16%) Niets ingevuld 1 4% (7%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 10

11 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Leerstofaanbod en leermiddelen van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 33. Buitenschoolse activiteiten Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (7,730) 34. Leermethoden Loc. Aldenoord * Loc. Heindijk (9,025) 35. Kwaliteit leermiddelen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,133) 36. Beschikbaarheid leermiddelen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,125) 37. Benutting ICT mogelijkheden Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,059) Vragencluster: Leerstofaanbod en leermiddelen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,373) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): 34. Leermethoden 33. Buitenschoolse activiteiten score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 11

12 Schoolrapport PTP2009 Werkklimaat Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 39. Hoe tevreden bent u over het aantal 4 14% 82% 23 Pluspunt personeelsleden van de school? Loc. Aldenoord 2 17% 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 2 13% 81% 13 Pluspunt 10% 87% 40. Hoe tevreden bent u over de groepsgrootte? 4 14% 75% 21 Loc. Aldenoord 1 8% 75% 9 Loc. Heindijk 3 19% 75% 12 22% 75% 41. Hoe tevreden bent u over de mate waarin u 2 7% 89% 25 Pluspunt invloed kunt uitoefenen op uw werksituatie? Loc. Aldenoord 1 8% 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 15% 81% 42. Hoe tevreden bent u over de vervanging bij 8 29% 57% 16 Minpunt afwezigheid van een collega? Loc. Aldenoord 3 25% 58% 7 Minpunt Loc. Heindijk 5 31% 56% 9 Minpunt 19% 75% 43. Hoe tevreden bent u over de taakverdeling 1 4% 93% 26 Pluspunt binnen het team? Loc. Aldenoord 1 8% 83% 10 Pluspunt 17% 78% 44. Hoe tevreden bent u over de werkdruk binnen 9 32% 64% 18 Minpunt het team? Loc. Aldenoord 4 33% 58% 7 Minpunt Loc. Heindijk 5 31% 69% 11 Minpunt 37% 58% 45. Hoe tevreden bent u over de waardering die u 1 4% 96% 27 Pluspunt krijgt voor uw werk? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt 17% 80% 46. Hoe tevreden bent u over de sfeer in het team? 0 100% 28 Pluspunt Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt 8% 90% Belangrijkheid vragencluster: Werkklimaat 47. Hoe belangrijk vindt u werkklimaat voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (1%) (7) 1 4% (7%) (8) 8 29% (36%) (9) 7 25% (30%) Erg belangrijk (10) 11 39% (20%) Niets ingevuld 1 4% (6%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 12

13 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Werkklimaat van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 39. Aantal personeelsleden Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,223) 40. Groepsgrootte Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,299) 41. Invloed op werksituatie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,226) 42. Vervanging collega bij ziekte Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,122) 43. Taakverdeling binnen team Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,125) 44. Werkdruk binnen het team Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,111) 45. Waardering voor het werk Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,364) 46. Sfeer in het team Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,296) Vragencluster: Werkklimaat Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,544) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): 42. Vervanging collega bij ziekte 43. Taakverdeling binnen team 46. Sfeer in het team score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 13

14 Schoolrapport PTP2009 Primaire Arbeidsvoorwaarden Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 48. Hoe tevreden bent u over uw salaris? 13 46% 54% 15 Minpunt Loc. Aldenoord 4 33% 67% 8 Minpunt Loc. Heindijk 9 56% 44% 7 Minpunt 30% 68% 49. Hoe tevreden bent u over uw vakantie- en 2 7% 93% 26 Pluspunt verlofregelingen? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 5% 92% 50. Hoe tevreden bent u over uw 4 14% 64% 18 pensioenregeling? Loc. Aldenoord 2 17% 75% 9 Loc. Heindijk 2 13% 56% 9 10% 70% 51. Hoe tevreden bent u over uw werktijden? 3 11% 89% 25 Pluspunt Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt Loc. Heindijk 3 19% 81% 13 Pluspunt 10% 88% Belangrijkheid vragencluster: Primaire Arbeidsvoorwaarden 52. Hoe belangrijk vindt u primaire arbeidsvoorwaarden voor een Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) goede school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (1%) (5) 0 0% (2%) (6) 1 4% (7%) (7) 8 29% (25%) (8) 8 29% (38%) (9) 7 25% (14%) Erg belangrijk (10) 4 14% (9%) Niets ingevuld 0 0% (4%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 14

15 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Primaire Arbeidsvoorwaarden van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 48. Salaris Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,296) 49. Vakantie- en verlofregeling Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,201) 50. Pensioenregeling Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (7,574) 51. Werktijden Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,320) Vragencluster: Primaire Arbeidsvoorwaarden Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,858) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Geen Geen score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 15

16 Schoolrapport PTP2009 Secundaire Arbeidsvoorwaarden Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 53. Hoe tevreden bent u over uw 9 32% 61% 17 Minpunt ontspanningsmogelijkheden tijdens de Loc. Aldenoord 3 25% 67% 8 Minpunt pauzes? Loc. Heindijk 6 38% 56% 9 Minpunt 42% 53% 54. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om 2 7% 39% 11 part-time te werken? Loc. Aldenoord 1 8% 42% 5 Loc. Heindijk 1 6% 38% 6 2% 81% 55. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden 4 14% 14% 4 voor kinderopvang? Loc. Aldenoord 3 25% 8% 1 Minpunt Loc. Heindijk 1 6% 19% 3 13% 18% 56. Hoe tevreden bent u over de 8 29% 50% 14 Minpunt reiskostenregeling? Loc. Aldenoord 6 50% 33% 4 Minpunt Loc. Heindijk 2 13% 63% 10 26% 29% 57. Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van 3 11% 86% 24 Pluspunt uw functiebeschrijving? Loc. Aldenoord 2 17% 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 88% 14 Pluspunt 12% 83% 58. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid voor 3 11% 89% 25 Pluspunt personeelsuitjes? Loc. Aldenoord 2 17% 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 15% 75% 59. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor 5 18% 39% 11 jubilea? Loc. Aldenoord 4 33% 25% 3 Minpunt Loc. Heindijk 1 6% 50% 8 14% 67% Belangrijkheid vragencluster: Secundaire Arbeidsvoorwaarden 60. Hoe belangrijk vindt u secundaire arbeidsvoorwaarden voor een Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) goede school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (1%) (5) 0 0% (3%) (6) 4 14% (11%) (7) 11 39% (33%) (8) 6 21% (32%) (9) 3 11% (8%) Erg belangrijk (10) 4 14% (5%) Niets ingevuld 0 0% (6%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 16

17 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Secundaire Arbeidsvoorwaarden van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 53. Ontspannningsmogelijkheden in pauze Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,150) 54. Mogelijkheden voor part-time werken Loc. Aldenoord ** Loc. Heindijk (8,003) 55. Kinderopvang Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (2,852) 56. Reiskostenregeling Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (5,226) 57. Duidelijkheid functiebeschrijving Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,581) 58. Personeelsuitjes Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,223) 59. Aandacht voor jubilea Loc. Aldenoord ** Loc. Heindijk (7,334) Vragencluster: Secundaire Arbeidsvoorwaarden Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,022) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Mogelijkheden voor part-time werken 59. Aandacht voor jubilea score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 17

18 Schoolrapport PTP2009 Loopbaanmanagement Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 61. Hoe tevreden bent u over de opvang en 2 7% 57% 16 begeleiding bij ziekte? Loc. Aldenoord 0 42% 5 Loc. Heindijk 2 13% 69% 11 9% 56% 62. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot 1 4% 29% 8 reintegratie? Loc. Aldenoord 0 25% 3 Loc. Heindijk 1 6% 31% 5 3% 40% 63. Hoe tevreden bent u over de mate waarin uw 1 4% 96% 27 Pluspunt werk aansluit op uw kwaliteiten/ capaciteiten? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt 8% 89% 64. Hoe tevreden bent u over de mate waarin uw 1 4% 96% 27 Pluspunt werk aansluit op uw opleiding? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt 6% 90% 65. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot 1 4% 93% 26 Pluspunt bijscholing/ nascholing? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 88% 14 Pluspunt 8% 84% 66. Hoe tevreden bent u over de 3 11% 75% 21 ontplooiingsmogelijkheden (uw Loc. Aldenoord 2 17% 67% 8 loopbaanontwikkeling)? Loc. Heindijk 1 6% 81% 13 Pluspunt 17% 69% 67. Hoe tevreden bent u over de 5 18% 57% 16 functioneringsgesprekken? Loc. Aldenoord 3 25% 50% 6 Minpunt Loc. Heindijk 2 13% 63% 10 18% 70% Belangrijkheid vragencluster: Loopbaanmanagement 68. Hoe belangrijk vindt u loopbaanmanagement voor een goede Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (1%) (5) 0 0% (2%) (6) 2 7% (9%) (7) 9 32% (31%) (8) 12 43% (35%) (9) 2 7% (9%) Erg belangrijk (10) 3 11% (5%) Niets ingevuld 0 0% (8%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 18

19 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Loopbaanmanagement van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 61. Opvang bij ziekte Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (6,253) 62. Mogelijkheden tot reintegratie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (3,940) 63. Aansluiting op capaciteiten Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,290) 64. Aansluiting bij opleiding Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,265) 65. Mogelijkheden voor nascholing Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,839) 66. Ontplooiingsmogelijkheden Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,071) 67. Functioneringsgesprekken Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,351) Vragencluster: Loopbaanmanagement Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,991) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Mogelijkheden tot reintegratie score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 19

20 Schoolrapport PTP2009 Interne communicatie Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 69. Hoe tevreden bent u over de samenwerking 0 100% 28 Pluspunt met uw collega's? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt 6% 94% 70. Hoe tevreden bent u over de introductie van 0 100% 28 Pluspunt nieuwe collega's? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt 17% 77% 71. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om 0 100% 28 Pluspunt eventuele problemen bespreekbaar te maken? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt 16% 82% 72. Hoe tevreden bent u over de effectiviteit van 2 7% 86% 24 Pluspunt vergaderingen? Loc. Aldenoord 2 17% 75% 9 Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 30% 63% 73. Hoe tevreden bent u over het vastleggen van 1 4% 96% 27 Pluspunt afspraken en besluiten? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt 20% 77% 74. Hoe tevreden bent u over het nakomen van 5 18% 79% 22 afspraken en besluiten? Loc. Aldenoord 2 17% 75% 9 Loc. Heindijk 3 19% 81% 13 Pluspunt 31% 66% 75. Hoe tevreden bent u over de interne 2 7% 89% 25 Pluspunt informatiestromen? Loc. Aldenoord 1 8% 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 22% 73% Belangrijkheid vragencluster: Interne communicatie 76. Hoe belangrijk vindt u interne communicatie voor een goede Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (2%) (7) 4 14% (13%) (8) 9 32% (41%) (9) 8 29% (25%) Erg belangrijk (10) 7 25% (13%) Niets ingevuld 0 0% (5%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 20

21 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Interne communicatie van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 69. Samenwerking met collega's Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,523) 70. Introductie nieuwe collega's Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,979) 71. Bespreekbaarheid problemen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,419) 72. Vergaderingen Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,946) 73. Vastleggen afspraken Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,281) 74. Nakomen van afspraken Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,265) 75. Interne informatie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,174) Vragencluster: Interne communicatie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,557) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Samenwerking met collega's 70. Introductie nieuwe collega's 71. Bespreekbaarheid problemen 72. Vergaderingen score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 21

22 Schoolrapport PTP2009 Externe communicatie Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 77. Hoe tevreden bent u over het informele, 2 7% 89% 25 Pluspunt persoonlijke contact dat u met de ouders heeft? Loc. Aldenoord 1 8% 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 3% 93% 78. Hoe tevreden bent u over de formele contacten 4 14% 71% 20 met ouders (ouderavonden en Loc. Aldenoord 3 25% 58% 7 Minpunt oudergesprekken)? Loc. Heindijk 1 6% 81% 13 Pluspunt 2% 89% 79. Hoe tevreden bent u over hoe de school 0 93% 26 Pluspunt omgaat met klachten en problemen van Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt ouders? Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 7% 85% 80. Hoe tevreden bent u over hoe de school 2 7% 75% 21 omgaat met suggesties en ideeen van ouders? Loc. Aldenoord 2 17% 58% 7 Loc. Heindijk 0 88% 14 Pluspunt 6% 80% 81. Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid van 18 64% 36% 10 Minpunt ouders bij de school? Loc. Aldenoord 8 67% 33% 4 Minpunt Loc. Heindijk 10 63% 38% 6 Minpunt 19% 78% 82. Hoe tevreden bent u over het imago van de 12 43% 54% 15 Minpunt school? Loc. Aldenoord 7 58% 42% 5 Minpunt Loc. Heindijk 5 31% 63% 10 Minpunt 13% 81% 83. Hoe tevreden bent u over hoe de school haar 5 18% 82% 23 Pluspunt eigen identiteit uitdraagt? Loc. Aldenoord 4 33% 67% 8 Minpunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 11% 84% 84. Hoe tevreden bent u over de schoolgids? 1 4% 96% 27 Pluspunt Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 94% 15 Pluspunt 5% 92% 85. Hoe tevreden bent u over de nieuwsbrief van 1 4% 96% 27 Pluspunt de school? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt 4% 94% Belangrijkheid vragencluster: Externe communicatie 86. Hoe belangrijk vindt u externe communicatie voor een goede Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) school, uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (2%) (7) 3 11% (18%) (8) 11 39% (45%) (9) 9 32% (21%) Erg belangrijk (10) 4 14% (10%) Niets ingevuld 1 4% (3%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 22

23 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Externe communicatie van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 77. Informele oudercontacten Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,196) 78. Formele oudercontacten Loc. Aldenoord * Loc. Heindijk (8,271) 79. Klachtenafhandeling Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,844) 80. Omgang suggesties ouders Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (7,854) 81. Ouderbetrokkenheid Loc. Aldenoord ** Loc. Heindijk (9,271) 82. Schoolimago Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,020) 83. Identiteit van de school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,156) 84. Schoolgids Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,323) 85. Nieuwsbrieven aan ouders Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,351) Vragencluster: Externe communicatie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,523) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): 78. Formele oudercontacten 79. Klachtenafhandeling 81. Ouderbetrokkenheid 82. Schoolimago score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 23

24 Schoolrapport PTP2009 Management Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 87. Hoe tevreden bent u over de ondersteuning 0 93% 26 Pluspunt door de directie? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 93% 88. Hoe tevreden bent u over de beschikbaarheid 1 4% 89% 25 Pluspunt en aanspreekbaarheid van de directie? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 1 6% 88% 14 Pluspunt 4% 89% 89. Hoe tevreden bent u over de leidinggevende 0 93% 26 Pluspunt capaciteiten van de directie? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 93% 90. Hoe tevreden bent u over de communicatieve 0 93% 26 Pluspunt vaardigheden van de directie? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 93% 91. Hoe tevreden bent u over het voorbeeldgedrag 0 93% 26 Pluspunt van de directie? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 93% 92. Hoe tevreden bent u over de 0 89% 25 Pluspunt coachingsvaardigheden van de directie? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 88% 14 Pluspunt 89% 93. Hoe tevreden bent u over het schoolplan als 0 86% 24 Pluspunt beleidsinstrument? Loc. Aldenoord 0 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 0 88% 14 Pluspunt 9% 72% Belangrijkheid vragencluster: Management 94. Hoe belangrijk vindt u management voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (1%) (7) 1 4% (10%) (8) 10 36% (37%) (9) 8 29% (27%) Erg belangrijk (10) 7 25% (15%) Niets ingevuld 2 7% (8%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 24

25 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Management van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 87. Ondersteuning directie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (26) 88. Aanspreekbaarheid directie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (26) 89. Leidinggevende capaciteiten v directie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (26) 90. Communicatieve vaardigheden directie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (26) 91. Voorbeeldgedrag directie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (26) 92. Coachingsvaardigheden directie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (25) 93. Schoolplan als beleidsinstrument Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (7,075) Vragencluster: Management Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,819) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Geen Geen score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 25

26 Schoolrapport PTP2009 Organisatie Aantal Ontevreden / Rotterdam Tevreden Aantal 95. Hoe tevreden bent u over het functioneren van 10 36% 32% 9 Minpunt het bestuur? Loc. Aldenoord 5 42% 25% 3 Minpunt Loc. Heindijk 5 31% 38% 6 Minpunt 13% 61% 96. Hoe tevreden bent u over het functioneren van 5 18% 64% 18 de MR? Loc. Aldenoord 1 8% 75% 9 Loc. Heindijk 4 25% 56% 9 Minpunt 8% 72% 97. Hoe tevreden bent u over het functioneren van 0 82% 23 Pluspunt de OR? Loc. Aldenoord 0 83% 10 Pluspunt Loc. Heindijk 0 81% 13 Pluspunt 7% 68% 98. Hoe tevreden bent u over het beleidsmatig 0 93% 26 Pluspunt werken aan de ontwikkeling van de school? Loc. Aldenoord 0 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 11% 79% 99. Hoe tevreden bent u over het werken aan de 0 96% 27 Pluspunt kwaliteit van de school? Loc. Aldenoord 0 100% 12 Pluspunt Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 8% 86% 100. Hoe tevreden bent u over het werken aan de 1 4% 93% 26 Pluspunt visie en missie van de school? Loc. Aldenoord 1 8% 92% 11 Pluspunt Loc. Heindijk 0 94% 15 Pluspunt 11% 81% Belangrijkheid vragencluster: Organisatie 101. Hoe belangrijk vindt u organisatie voor een goede school, Niet belangrijk (1) 0 0% (0%) uitgedrukt in een rapportcijfer? (2) 0 0% (0%) (3) 0 0% (0%) (4) 0 0% (0%) (5) 0 0% (0%) (6) 0 0% (3%) (7) 5 18% (20%) (8) 15 54% (41%) (9) 2 7% (19%) Erg belangrijk (10) 4 14% (10%) Niets ingevuld 2 7% (6%) Zeer ontevreden Ontevreden Niet ingevuld Tevreden Zeer tevreden Grenswaarde Pagina: 26

27 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Organisatie van school versus Ontevreden Tevreden Gem: Aantal: P(rob): 95. Functioneren van bestuur Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (7,099) 96. Functioneren van de MR Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (7,630) 97. Functioneren van de OR Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (6,965) 98. Beleidsmatig werken Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,599) 99. Werken aan kwaliteit van de school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,056) 100. Werken aan missie van de school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,842) Vragencluster: Organisatie Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (8,791) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): Functioneren van bestuur score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 27

28 Schoolrapport PTP2009 Algemene tevredenheid Aantal Nooit/Soms / Rotterdam Regelmatig/Vaak Aantal 102. Bent u actief in commissies, MR of OR? 6/7 21%/25% 18%/25% 5/7 Loc. Aldenoord 4/2 33%/17% 8%/25% 1/3 Loc. Heindijk 2/5 13%/31% 25%/25% 4/4 25%/23% 26%/22% 103. Gaat u overwegend met plezier naar uw werk? 0/0 14%/86% 4/24 Loc. Aldenoord 0/0 17%/83% 2/10 Loc. Heindijk 0/0 13%/88% 2/14 0%/3% 17%/78% Ja Nee/Misschien 104. Zou u anderen aanraden om leerkracht te 18 64% 0%/29% 0/8 worden? Loc. Aldenoord 8 67% 0%/25% 0/3 Loc. Heindijk 10 63% 0%/31% 0/5 61% 5%/30% 105. Zou u anderen aanraden om op uw school te 24 86% 0%/11% 0/3 komen werken? Loc. Aldenoord 10 83% 0%/8% 0/1 Loc. Heindijk 14 88% 0%/13% 0/2 72% 4%/21% 106. Bent u van plan om binnen 2 jaren elders te 2 7% 71%/21% 20/6 solliciteren? Loc. Aldenoord 2 17% 67%/17% 8/2 Loc. Heindijk 0 75%/25% 12/4 9% 62%/21% 107. Welk rapportcijfer geeft u aan uw school? 1 0 0% (0%) 2 0 0% (0%) 3 0 0% (0%) 4 0 0% (0%) 5 0 0% (2%) 6 0 0% (7%) % (34%) % (44%) 9 2 7% (10%) % (1%) Niets ingevuld 0 0% (1%) 108. Welk rapportcijfer geeft u aan uw baan? 1 0 0% (0%) 2 0 0% (0%) 3 0 0% (0%) 4 0 0% (0%) 5 0 0% (1%) 6 1 4% (6%) % (26%) % (45%) % (16%) % (4%) Niets ingevuld 0 0% (1%) Pagina: 28

29 / Rotterdam Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster Algemene tevredenheid van school versus 1 10 Gem: Aantal: P(rob): 107. Rapportcijfer school Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,520) (1) (10) 108. Rapportcijfer baan Loc. Aldenoord Loc. Heindijk (9,365) (1) (10) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend lagere score (-): Beduidend hogere score (+): 108.Rapportcijfer - baan score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag) BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 29

30 Schoolrapport PTP2009 / Rotterdam Overzicht van belangrijkheids- en tevredenheidsscores Rubriek: Belang: Tevredenheid: 1. Schoolgebouw(vr 2-14) (Schoolgebouw) 2. Schoolklimaat(vr 16-22) (Schoolklimaat) 3. Pedagogisch klimaat(vr 24-31) (Pedagogisch klimaat) 4. Leermiddelen(vr 33-37) (Leerstofaanbod en leermiddelen) 5. Werkklimaat(vr 39-46) (Werkklimaat) 6. Primaire Arbeidsvoorwaarden(vr 48-51) (Primaire Arbeidsvoorwaarden) 7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden(vr 53-59) (Secundaire Arbeidsvoorwaarden) 8. Loopbaanmanagement(vr 61-67) (Loopbaanmanagement) 9. Interne communicatie(vr 69-75) (Interne communicatie) 10. Externe communicatie(vr 77-85) (Externe communicatie) 11. Management(vr 87-93) (Management) 12. Organisatie(vr ) (Organisatie) Hierboven staat in de kolom 'belang' op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat de respondenten aan de genoemde onderwerpen hechten. In de kolom 'tevredenheid' staat de mate van satisfactie van de respondenten ten aanzien van het debetreffende onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 4. Satisfactie-Prioriteiten matrix De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen: Minder belangrijk/ 1. Schoolgebouw Meer tevreden 2. Schoolklimaat 3. Pedagogisch klimaat 4. Leermiddelen 5. Werkklimaat 6. Primaire Arbeidsvoorwaarden Secundaire Arbeidsvoorwaarden 8. Loopbaanmanagement Interne communicatie Externe communicatie Management 12. Organisatie Meer belangrijk/ Meer tevreden 1. Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden (1) belangrijk (10) (4.0) Minder belangrijk Meer belangrijk (10.0) aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid In de satisfactie-prioriteiten matrix worden per onderwerp de tevredenheidsscores en de bijbehorende belangrijkheidsscores afgedrukt. Omdat de waarderingen van de respondenten over het algemeen positief zijn, is in de grafiek alleen het waardenbereik vanaf de waarde 4,2 uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan (respectievelijke waarden 5.5 en 2.5). De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de respondenten veel belang hechten en waarover zij ook tevreden zijn. Op deze onderwerpen kan de school zich kan profileren. Punten in dit gebied worden afgedrukt in de kleur groen. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de respondenten weliswaar veel belang hechten maar waarover zij minder tevreden zijn. Dit zijn aandachtspunten voor beleid. Punten in dit gebied zijn oranje gekleurd. Pagina: 30

31 / Rotterdam Tabellen Overzicht van belangrijkheids- en tevredenheidsscores Loc. Aldenoord Rubriek: Belang: Tevredenheid: 1. Schoolgebouw(vr 2-14) (Schoolgebouw) 2. Schoolklimaat(vr 16-22) (Schoolklimaat) 3. Pedagogisch klimaat(vr 24-31) (Pedagogisch klimaat) 4. Leermiddelen(vr 33-37) (Leerstofaanbod en leermiddelen) 5. Werkklimaat(vr 39-46) (Werkklimaat) 6. Primaire Arbeidsvoorwaarden(vr 48-51) (Primaire Arbeidsvoorwaarden) 7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden(vr 53-59) (Secundaire Arbeidsvoorwaarden) 8. Loopbaanmanagement(vr 61-67) (Loopbaanmanagement) 9. Interne communicatie(vr 69-75) (Interne communicatie) 10. Externe communicatie(vr 77-85) (Externe communicatie) 11. Management(vr 87-93) (Management) 12. Organisatie(vr ) (Organisatie) Hierboven staat in de kolom 'belang' op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat de respondenten aan de genoemde onderwerpen hechten. In de kolom 'tevredenheid' staat de mate van satisfactie van de respondenten ten aanzien van het debetreffende onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 4. Satisfactie-Prioriteiten matrix De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen: Minder belangrijk/ 1. Schoolgebouw Meer tevreden 2. Schoolklimaat 3. Pedagogisch klimaat 4. Leermiddelen 5. Werkklimaat Primaire Arbeidsvoorwaarden 7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden 8. Loopbaanmanagement Interne communicatie 10. Externe communicatie Management Organisatie Meer belangrijk/ Meer tevreden Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden (1) belangrijk (10) (4.0) Minder belangrijk Meer belangrijk (10.0) aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid In de satisfactie-prioriteiten matrix worden per onderwerp de tevredenheidsscores en de bijbehorende belangrijkheidsscores afgedrukt. Omdat de waarderingen van de respondenten over het algemeen positief zijn, is in de grafiek alleen het waardenbereik vanaf de waarde 4,2 uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan (respectievelijke waarden 5.5 en 2.5). De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de respondenten veel belang hechten en waarover zij ook tevreden zijn. Op deze onderwerpen kan de school zich kan profileren. Punten in dit gebied worden afgedrukt in de kleur groen. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de respondenten weliswaar veel belang hechten maar waarover zij minder tevreden zijn. Dit zijn aandachtspunten voor beleid. Punten in dit gebied zijn oranje gekleurd. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 31

32 Schoolrapport PTP2009 / Rotterdam Overzicht van belangrijkheids- en tevredenheidsscores Loc. Heindijk Rubriek: Belang: Tevredenheid: 1. Schoolgebouw(vr 2-14) (Schoolgebouw) 2. Schoolklimaat(vr 16-22) (Schoolklimaat) 3. Pedagogisch klimaat(vr 24-31) (Pedagogisch klimaat) 4. Leermiddelen(vr 33-37) (Leerstofaanbod en leermiddelen) 5. Werkklimaat(vr 39-46) (Werkklimaat) 6. Primaire Arbeidsvoorwaarden(vr 48-51) (Primaire Arbeidsvoorwaarden) 7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden(vr 53-59) (Secundaire Arbeidsvoorwaarden) 8. Loopbaanmanagement(vr 61-67) (Loopbaanmanagement) 9. Interne communicatie(vr 69-75) (Interne communicatie) 10. Externe communicatie(vr 77-85) (Externe communicatie) 11. Management(vr 87-93) (Management) 12. Organisatie(vr ) (Organisatie) Hierboven staat in de kolom 'belang' op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat de respondenten aan de genoemde onderwerpen hechten. In de kolom 'tevredenheid' staat de mate van satisfactie van de respondenten ten aanzien van het debetreffende onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 4. Satisfactie-Prioriteiten matrix De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen: Minder belangrijk/ 1. Schoolgebouw Meer tevreden 2. Schoolklimaat 3. Pedagogisch klimaat 4. Leermiddelen 5. Werkklimaat 6. Primaire Arbeidsvoorwaarden 7. Secundaire Arbeidsvoorwaarden Loopbaanmanagement Interne communicatie Externe communicatie Management Organisatie Meer belangrijk/ Meer tevreden Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden (1) belangrijk (10) (4.0) Minder belangrijk Meer belangrijk (10.0) aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid In de satisfactie-prioriteiten matrix worden per onderwerp de tevredenheidsscores en de bijbehorende belangrijkheidsscores afgedrukt. Omdat de waarderingen van de respondenten over het algemeen positief zijn, is in de grafiek alleen het waardenbereik vanaf de waarde 4,2 uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan (respectievelijke waarden 5.5 en 2.5). De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de respondenten veel belang hechten en waarover zij ook tevreden zijn. Op deze onderwerpen kan de school zich kan profileren. Punten in dit gebied worden afgedrukt in de kleur groen. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de respondenten weliswaar veel belang hechten maar waarover zij minder tevreden zijn. Dit zijn aandachtspunten voor beleid. Punten in dit gebied zijn oranje gekleurd. Pagina: 32

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. Algemeen 1. Wat is uw geslacht? Man 2 14% (19%) Vrouw 5 36% (80%) Niets ingevuld 7 50% (1%) 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 jaar 1 7% (6%) 25-34 jaar 1 7% (24%) 35-44 jaar 0 0% (20%) 45-54 jaar 3

Nadere informatie

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. Algemeen Antwoorden 1. Wat is uw geslacht? Man 2 10% (18%) Vrouw 18 90% (81%) Niets ingevuld 0 0% (1%) 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 jaar 1 5% (5%) 25-34 jaar 9 45% (24%) 35-44 jaar 3 15% (20%)

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010

Overzichtsrapportage PTP2010 Overzichtsrapportage PTP21 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van vier scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van Scholenstichting

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve

Samenvatting. BS De Höve/ De Heurne. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve BS De Höve/ De Heurne Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Höve Enige tijd geleden heeft onze school BS De Höve deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Springplank Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Enige tijd geleden heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Enige tijd geleden heeft onze school BS Hartenaas deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus

Samenvatting. BS De Kubus/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus BS De Kubus/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kubus Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kubus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof

Samenvatting. BS De Broekhof/ Aalten. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Broekhof Enige tijd geleden heeft onze school BS De Broekhof deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, november 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt

Samenvatting. BS `t Zigt/ Delfzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS `t Zigt Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Zigt deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS Rennevoirt Berkel-Enschot Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben twaalf

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010/2011

Overzichtsrapportage PTP2010/2011 Overzichtsrapportage PTP21/211 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van negen scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van St. Invitare

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schakel Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schakel deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011 OBS Het Overbos Oostvoorne Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, november 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark

Samenvatting. BS De Bosmark/ Dinxperlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bosmark Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bosmark deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Julianaschool

Samenvatting. BS De Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS De Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) (V)SO De Steiger Enige tijd geleden heeft onze school (V)SO De Steiger deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Julianaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Julianaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki

Samenvatting. BS Mooitaki/ Beetgumermolen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki BS Mooitaki/ Beetgumermolen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Mooitaki Enige tijd geleden heeft onze school BS Mooitaki deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis BS De Schutsluis/ Blokzijl Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schutsluis deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Hoeksteen/ Groenlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen

Samenvatting. BS De Hoeksteen/ Groenlo. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Hoeksteen Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoeksteen deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem. www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem. www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS De Kring Hellevoetsluis Personeeltevredenheidspeiling tevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, december 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop BS De Klimop/ Nieuw Bergen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS De Wichelroede Udenhout Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Frankendaelschool Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, september 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

OBS De Werkschuit Wijk bij Duurstede. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

OBS De Werkschuit Wijk bij Duurstede. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 OBS De Werkschuit Wijk bij Duurstede Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool

Samenvatting. BS Kon. Wilhelminaschool/ Winterswijk. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Kon. Wilhelminaschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Kon. Wilhelminaschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip

Samenvatting. BS De Mienskip/ Buitenpost. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Mienskip Enige tijd geleden heeft onze school BS De Mienskip deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 BS Antares Tilburg Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014 Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Amsterdam

Nadere informatie

Samenvatting PTP2007. BS De Achtbaan/ Voorhout. Schoolgebouw en schoolklimaat. Werkklimaat. Pedagogisch klimaat. Primaire arbeidsvoorwaarden

Samenvatting PTP2007. BS De Achtbaan/ Voorhout. Schoolgebouw en schoolklimaat. Werkklimaat. Pedagogisch klimaat. Primaire arbeidsvoorwaarden BS De Achtbaan/ Voorhout Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) De Achtbaan Enige tijd geleden heeft onze school De Achtbaan deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Sint Barbaraschool

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Sint Barbaraschool BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Sint Barbaraschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Barbaraschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS Franciscus/ Maarssen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Franciscus

Samenvatting. BS Franciscus/ Maarssen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Franciscus BS Franciscus/ Maarssen Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Franciscus Enige tijd geleden heeft onze school BS Franciscus deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS Groen van Prinstererschool: Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Groen van Prinstererschool

Samenvatting. BS Groen van Prinstererschool: Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Groen van Prinstererschool Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Groen van Prinstererschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Groen van Prinstererschool deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

BS De Springplank Uden. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

BS De Springplank Uden. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 BS De Springplank Uden Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Finlandia Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2012/2013

Overzichtsrapportage PTP2012/2013 Overzichtsrapportage PTP212/213 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van eenentwintig scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de Stichting Accent

Nadere informatie

OBS De Eshoek Annen. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, oktober 2014

OBS De Eshoek Annen. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, oktober 2014 OBS De Eshoek Annen Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, oktober 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) OBS Laterna Magica Enige tijd geleden heeft onze school OBS Laterna Magica deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze

Nadere informatie

Vrije School De Berkel Zutphen. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2016

Vrije School De Berkel Zutphen. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2016 Vrije School De Berkel Zutphen Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014

CBS Van Kampen Vlaardingen. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014 CBS Van Kampen Vlaardingen Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. / Heerhugowaard 1. Algemeen 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen 98 55% (50%) Meisje 81 45% (50%) Niets ingevuld 0 0% (0%) 2. In welke groep zit je? Groep 5 36 20% (24%) Groep 6 41 23% (25%) Groep

Nadere informatie

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen 1. Algemeen Antwoorden 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen 79 48% (50%) Meisje 84 52% (50%) Niets ingevuld 0 0% (0%) 2. In welke groep zit je? Groep 5 42 26% (24%)

Nadere informatie

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. BS `t Prisma/ Rotterdam Tabellen 1. Algemeen Antwoorden 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen 125 55% (50%) Meisje 104 45% (50%) Niets ingevuld 0 0% (0%) 2. In welke groep zit je? Groep 5 62 27% (24%)

Nadere informatie

Tabellen. BS De Wegwijzer/ Vianen. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. BS De Wegwijzer/ Vianen. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport OTP2009). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en de

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009 Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Stichting Grimm Haarlem, maart 2009 Verklaring termen en begrippen Profileringspunten en Verbeterpunten. De top 10 van de pluspunten

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Tabellen. BS Ababil/ Schiedam. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. BS Ababil/ Schiedam. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport 2013/2014). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en

Nadere informatie

Tabellen. VS De Noorderkroon/ Enschede. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. VS De Noorderkroon/ Enschede. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport 2014/2015). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en

Nadere informatie

Tabellen. BS De Dorpel/ De Wilp. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. BS De Dorpel/ De Wilp. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport 2014/2015). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en

Nadere informatie

Herman Broerenstichting Delft. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2015

Herman Broerenstichting Delft. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2015 Herman Broerenstichting Delft Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Tabellen. BS DUO2002/ Rotterdam. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. BS DUO2002/ Rotterdam. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport 2014/2015). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en

Nadere informatie

Tabellen. BS De Dobbelsteen/ Ulft. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. BS De Dobbelsteen/ Ulft. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport 2010/2011). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en

Nadere informatie

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst

Samenvatting. SBO Focus/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus. Ouders vinden 'Kennisontwikkeling' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO Focus Enige tijd geleden heeft onze school SBO Focus deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs CNS Ede. Resultaten Personeelspeiling 2014 CNS Ede

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs CNS Ede. Resultaten Personeelspeiling 2014 CNS Ede Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 CNS Ede Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Enige tijd geleden heeft onze school VS De Kleine Johannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans Enige tijd geleden heeft onze school VS De Lans deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Barg/ Emmen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Barg Enige tijd geleden heeft onze school BS De Barg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 169048 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Enige tijd geleden heeft onze school VS De Noorderkroon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool BS De Antoniusschool/ Wijchen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS De Antoniusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool

Samenvatting. BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool BS Sint Barbaraschool/ Tuitjenhorn Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Barbaraschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Barbaraschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Pius X/ Varsselder Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X Enige tijd geleden heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Samenvatting. Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol

Samenvatting. BS De Bonte Mol/ Schermerhorn. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonte Mol Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonte Mol deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 197603 ouders

Nadere informatie