Marketingcommunicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingcommunicatie"

Transcriptie

1 Master TEW / HI (Marketing) Marketingcommunicatie Samenvatting Boek + Notities Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 1. Geïntegreerde communicatie 1.1 Inleiding 1.2 Marketing en de instrumenten van de marketing mix Marketing = de verzameling activiteiten, instituties en processen om aanbiedingen die waarde hebben voor klanten te creëren, versturen en uit te wisselen tussen klanten, partners en de samenleving als geheel. Het marketing plan is een doordachte marketingstrategie met LT doelen over de marketingdoelstellingen, de doelmarkten en de gewenste marktpositie. Vervolgens wordt de marketing mix opgesteld, met meer specifieke KT doelstellingen. Marketing mix bestaat uit: product, prijs, plaats en promotie (= communicatie). Product: bestaat uit 3 lagen: o Kernproduct: het belangrijkste voordeel dat in de markt wordt gezet, productkenmerken o Merk: Kernproduct wordt tastbaar gemaakt door design, kwaliteit, verpakking. Het is de visualisatie van het kernvoordeel met bijhorende associaties. o Uitgebreid product: geeft het kernproduct meer waarde (bv. Service) Prijs: betreft de catalogusprijs v/h product, met eventuele kortingen die het product aantrekkelijker maken o Kortingen zijn een goede manier om extra klanten aan te trekken, maar het leidt ook tot een kleinere marge en lagere winsten.! Klant kan gewend raken aan kortingen, waardoor hij enkel nog op de prijs let en makkelijk overstapt naar andere merken als de kortingen verdwijnen.! Zelden steunen op prijsinstrument als je een sterke marktpositie wil opbouwen Plaats/distributie: het proces waarbij het product bij de klant terecht komt: transport v/h product, onderhouden v/d voorraden, selecteren van verkooppunten Promotie(= marketingcommunicatie): Alle middelen waarmee gecommuniceerd wordt naar de doelgroep en naar de stakeholders, om het product of de organisatie te promoten. " Nood aan effectieve marketing. Dit kan worden bereikt door het voeren van geïntegreerde marketing: Nood aan consistentie: marketinginstrumenten moeten op hetzelfde doel zijn afgesteld en niet met elkaar in conflict geraken. Nood aan synergie: instrumenten v/d marketingmix moeten zo worden gecombineerd, dat hun invloeden elkaar versterken. 1

4 Nood aan interactie: de marketinginstrumenten verwijzen naar elkaar en ondersteunen hetzelfde doel # Het merk is sterker als het onder de aandacht wordt gebracht (promotie) én in de juiste verkooppunten verkrijgbaar is. # Goede voorbeelden: Haägen- Dasz en Colruyt " Een solide marketingstrategie = de integratie van diverse instrumenten van de marketingmix. Deze focus van de cursus ligt op externe marketingcommunicatie: Hoe een organisatie kan communiceren met externe stakeholders (klanten, leveranciers, distributeurs, media ) 1.3 De communicatiemix Marketingcommunicatie = persuasieve communicatie, gericht op het overtuigen en beïnvloeden van stakeholders via een boodschap. $ Vormen van beschikbare middelen in de communicatiemix zijn: reclame, verkooppromotie, sponsoring, public relations, persoonlijke verkoop en beurzen, direct marketing, e- communicatie en alternatieve vormen van communicatie. Consistentie en synergie bij het integreren van verschillende instrumenten zijn belangrijk. $ Bij de opstellen van de communicatiemix moet men een afweging maken tussen persoonlijk (direct en interactief bv. Persoonlijke verkoop) en massa (niet gericht op identificeerbare individuen). Bereik: grote van het publiek, snelheid en kosten bereikt per persoon Invloed op de individuen: aandacht, selectieve perceptie, begrip Feedback: one- of two way communicatie, snelheid en meten van effectiviteit Thema- of imagocommunicatie probeert een doelgroep iets te vertellen over het merk of de aangeboden producten en diensten. Het doel is het verbeteren van de relatie met doelgroepen, het vergroten van klanttevredenheid of het versterken van de merkbekendheid- en voorkeur. Actiecommunicatie probeert de doelgroep aan te sporen tot een zekere actie. Meestal pr probeert men het gedrag van de consument te beïnvloeden en spoort men aan tot koopstimulatie. De communicatiemix is te verdelen in: Above the line communicatie: gericht op de indirecte impact op gedrag, ter bevordering van de merkbekendheid, merkvoorkeur, tevredenheid en loyaliteit. BV: thema- en imagocummunicatie Below the line communicatie: gericht op een directe impact op het gedrag, met als doel het koopgedrag wijzigen en koopstimulatie. BV: actiecommunicatie. 2

5 1.4 Communicatie in een business- to- businesscontext Er is een verschil tussen marketingcommunicatie (MC) gericht aan consumenten (B2C) en gericht aan bedrijven (B2B). Naar gelang de omstandigheden zijn andere instrumenten geschikt. Vakbeurzen en persoonlijke verkoop zijn veeleer interactief. Communicatie in een zakelijke context is in veel sterkere mate maatwerk dan bij B2C: producten worden op maat geproduceerd en gecommuniceerd Het imago v/e merk en emoties spelen een belangrijkere rol bij bedrijfscommunicatie 1.5 Communicatie in verschillende culturen Communicatie wordt verschillend ontvangen in diverse culture: er is een verschil tussen marketingcommunicatie in het binnen- en buitenland. De organisaties moeten opereren in een andere omgeving, met andere economische, geografische, politieke en juridische omstandigheden. Dit veroorzaakt problemen en moeilijkheden. Internationaal marketingcommunicatieproces: de zender en ontvanger hebben een verschillende achtergrond, normen, waarden en overtuigingen. Hierdoor is het moeilijker om de boodschap op die manier te zenden zodat de ontvanger ze interpreteert zoals de zender bedoeld had. Belangrijke vragen zijn: Wat zijn de interesses? Moet het merk/imago benadrukt worden? Willen de consumenten veel info? Wat is het belangrijkste: prijs of kwaliteit? Welke waarden, kleuren en symbolen zijn van belang? Welke vormen van media zijn beschikbaar en populair? $ Mensen van verschillende culturen reageren verschillend op reclameboodschappen. Managers moeten inzicht hebben in de verschillende culturen, om effectief te zijn in het buitenland. Cultuur is het collectief programmeren van de geest, wat de leden van de ene groep of categorie mensen van de andere onderscheidt. (= Hofstede). Mensen uit verschillende culturen vertonen gedragingen en opvattingen die onbewust werden aangeleerd. De figuur hiernaast geeft factoren weer die de cultuur beïnvloeden, waarbij men rekening moet houden bij internationale MC. Niet- verbale taal: Gepaste gebaren, kleuren verschillen wereldwijd. Deze verschillen in gebruiken kunnen de communicatie verstoren. Verbale taal: bv Frankrijk: reclame moet altijd in het Frans, voice- overs 3

6 Gender role: hoe moeten M/V getypeerd worden, verschillende kledingstijl Sense of humour: bv Britse humor is zeer droog en zwart Religie: bv Kerstmis wordt vroeger gevierd in EU dan in de VS Values and attitudes Ethnocentrisme of het self- reference criterium is een onbewuste neiging om alles met je eigen bedacht raamwerk te vergelijken, je neemt jezelf als uitgangspunt. Je raamwerk is gelinkt aan je nationale cultuur, om situaties te interpreteren, mensen te evalueren, te communiceren, te negotiëren of een beslissing te nemen over welke houding aan te nemen. 1.6 Standaardiseren of aanpassen? Als een bedrijf internationaal gaat opereren, moet men beslissen in hoeverre men op de buitenlandse markt een mondiale marketingstrategie zal volgen. Globalisatie (= standaardisatie): een campagne met hetzelfde concept, setting, thema, appeal en boodschap wereldwijd. o Schaalvoordelen => kostenbesparingen bij productie, personeel en communicatie o Behoud kwaliteit (creatieve ideeën zijn schaars) o Coördinatie en controle van campagnes in verschillende landen is makkelijker o Er wordt een mondiaal imago gecreëerd Lokalisatie (= adaptatie): het aanpassen van communicatiestrategie aan lokale standaarden, culturen, waarden o Andere culturele waarden => ander consumptiegedrag. (bv lokale sterren en symbolen gebruiken) o Dezelfde noden anders invullen Wereldwijde toewijding aan een lokale visie (= hybride strategie): een globale advertentie wordt toegepast aan een lokale visie: think global, act local. De binnenlandse mediamix moet mogelijk aangepast worden aan buitenlandse regelgeving, lokale gewoonten, lokale voorkeuren en aan de doelgroepen van de verschillende landen. De geschiktheid van producten voor een mondiale benadering, hangt van volgende factoren: Imago appeals: imago wil je over hetzelfde: globaal doortrekken, vooral visueel Vergelijkbare doelgroepen: mondiale segmentatie: verschillende segmenten benaderen die in verschillende landen hetzelfde zijn (bv jongeren wereldwijd) Land van oorsprong: sommige landen zijn wereldwijd gekend om wat ze goed doen. Dit kan makkelijk globaal doorgetrokken worden (BV Zwitsers zakmes, Belgische chocolade) High- tech: worden overal op dezelfde manier gebruikt, dus makkelijk te globaliseren (BV Apple) Luxeproducten: zelfde doelgroep en benadering over verschillende landen, globale campagne: namelijk het promoten van status, geen productinfo 1.7 De integratie van marketingcommunicatie = Through the line communicatie = Integrated Marketing Communication (IMC) = Een planningsproces ontwikkeld om ervoor te zorgen dat alle contacten die een consument heeft met een merk relevant zijn voor hem en consistent zijn over de tijd heen. 4

7 Communicatiemiddelen die voorheen los van elkaar werden gebruikt, worden nu gecombineerd opdat er synergie ontstaat. Verschillende instrumenten worden ingezet tot een homogeen geheel naar de consument, alles wordt als 1 geheel aanzien. Het is een bron van informatie van niet- onderscheidbare bronnen. Synergie leidt tot een meerwaarde: 1+1=3: de merkbekendheid wordt versterkt 360 benadering in communicatie # = 1 mooi geheel dat homogeen overkomt, 4 p s zijn consistent en duidelijk gepositioneerd. De kern van IMC is het aannemen van het perspectief van de consument. Klant wordt door verschillende infobronnen, boodschappen, instrumenten en media overkoepeld. De integratie van dit alles gebeurt dus op niveau van de consument. Een bedrijf moet deze integratie ondersteunen dor de boodschappen geïmplementeerd te presenteren. Coördinatie en strategische afstemming is nodig tussen afdelingen verantwoordelijk voor reclame, PR, verkooppunten, promoties en persoonlijke verkoop. Een consistente combinatie van instrumenten leidt tot een synergie van communicatie. De homogene communicatie naar de consument is efficiënter en effectiever. Hiervoor is nood aan een zorgvuldige planning van de communicatiemix en aan een gecoördineerde implementatie. Elk instrument wordt gebruikt voor een bepaalde functie. 5

8 1.8 Integratie van bedrijfscommunicatie De bedrijfscommunicatie moet als volgt worden geïmplementeerd: strategie => identiteit => imago. Bedrijfscommunicatie= een geïntegreerde aanpak van de communicatieactiviteiten van alle afdelingen in een organisatie. Deze aanpak is gericht op het vestigen en onderhouden van de band tussen strategische doelen, de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago. Het vestigen van gezamenlijke strategische doelstellingen Definiëren van een bedrijfsidentiteit in overeenstemming met de bedrijfsstrategie. Het organiseren en beheren van de implementatie v/d communicatie inspanningen in het bedrijf, om er zo voor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de eerder genoemde doelstellingen Strategie, cultuur, persoonlijkheid en identiteit De bedrijfsidentiteit komt voort uit strategische prioriteiten, de bedrijfscultuur, de structuur van de organisatie en de identiteit van de bedrijfstak. De bedrijfscultuur = de manier waarop wij de dingen hier doen. Het zijn de dieper gelegen aannames en opvattingen die door de organisatieleden worden gedeeld en onbewust aanwezig zijn. De cultuur is afhankelijk van de geschiedenis v/h bedrijf, locatie, leiders, bedrijfsfilosofie, missie, waarden en normen. Er zijn 3 verschillende niveaus in de bedrijfscultuur: 1. De fysieke aspecten van het bedrijf: Bv inrichting van de gebouwen, plek waar bezoekers worden ontvangen 2. De waarden van het personeel. Bv eerlijk zaken doen, servicegerichtheid 3. De bedrijfspersoonlijkheid: de waarden die door de werknemers worden gekoesterd a. Collectieve besef v/d onderscheidende waarde kenmerken v/h bedrijf b. Kenmerken en gedragingen die door de werknemers en managers als belangrijk en vanzelfsprekend worden beschouwd Voorbeeld: Google heef teen cultuur gekenmerkt door risicotolerantie, creativiteit, know- how en een vrije, vrolijke sfeer op de werkvloer. Bedrijfsstrategie = De strategische doelstellingen op lange termijn, die omvat zijn in het mission statement. Er is een sterke onderlinge beïnvloeding tussen strategie en identiteit. Bedrijfsstructuur = refereert naar de gezagshiërarchie en communicatielijnen en daarmee naar de mate van (de)centralisatie. Dit is omvat in de organisatie- en merkstructuur. Bedrijfsidentiteit = de tastbare vorm van de bedrijfspersoonlijkheid. ( Wat men is, wat men doet en hoe men dit doet ). Het bepaalt hoe men zich wil presenteren aan diverse doelgroepen. Het visualiseren van de bedrijfsidentiteit gebeurt via: 6

9 Bedrijfscommunicatie (bv Colruyt gebruikt gerecycleerd papier) Bedrijfssymboliek o Huisstijl. Bv voor visitekaartjes, kleding, verpakking, etc. o Bedrijfsgedrag. Bv de manier waarop werknemers van McDonalds de klanten helpen De bedrijfsidentiteit is gerelateerd aan de aangeboden goederen en diensten, de manier waarop deze gedistribueerd worden, de manier waarop klanten en andere stakeholders worden benaderd en gedrag in de organisatie. Bedrijfsimago en reputatie Het bedrijfsimago is de manier waarop stakeholders het bedrijf zien. He tis het resultaat van de interactie tussen ervaringen, overtuigingen, gevoelens, kennis en indrukken van elke stakeholder. (Niet altijd de gewenste bedrijfsidentiteit!) Subjectief Meerdimensionaal Tijdelijk De bedrijfsreputatie is de beoordeling van het bedrijfsimago, wat wel duurzaam/langdurig is. Het is verankerd in de gedachten van klanten/stakeholders. Attitude (mensen) en imago bestaan uit 3 aspecten. Hierop moet bedrijfscommunicatie zijn gericht. Overtuigingen (het cognitieve aspect van attitude) Gevoelens (de affectieve component van attitude) Gedragsmatige intenties (willen mensen het product v/h bedrijf kopen of bij het bedrijf solliciteren? Imago s zijn niet inherent goed/slecht. De attitude van mensen t.o.v. een bedrijf is gebaseerd op een aantal imagokenmerken en het belang dat aan deze kenmerken wordt gehecht. (bv. Productkwaliteit, aard van externe communicatie, waarden, klantvriendelijkheid, milieubeleid Bedrijfsdesign: logo s en slogans: Visualisatie v/d strategie op T Tijdloos maar aanpasbaar Onderscheidend Te gebruiken onder alle omstandigheden en bij alle instrumenten van concurrentie 1.9 Factoren in de ontwikkeling van geïntegreerde marketing- en bedrijfscommunicatie De belangrijkste drijfveren voor geïntegreerde marketingcommunicatie zijn: Minder vertrouwen in reclame door massamedia (irritatie door blootstelling aan té veel reclame) Stijgende mediakosten door grote vraag Noodzaak van meer impact: stimuleren van merkbekendheid en attitude Noodzaak van rentabiliteit en efficiëntie Fragmentatie van media en publiek Meer afhankelijkheid van gerichte communicatiemethoden Laag niveau van merkdifferentiatie: moet dus op communicatie richten om een verschil te maken 7

10 Grotere noodzaak van accountability Technologische ontwikkelingen om consument op zo persoonlijk mogelijke manier te benaderen (databasetechnieken) Meer communicatiekennis onder publiek Overlappende doelgroepen Complexere beslissingsstructuren Noodzaak aan grotere klantloyaliteit Trend richting relatiemarketing Globaliseren van marketingstrategieën Nieuwe vormen van communicatie zijn: Stealth advertising: undercover gaan, mensen inhuren die reclame maken (bv Sony Ericsson: BV die GSM gebruikt en zegt hoe goed die is) Viral marketing: via sociale netwerken mensen activeren om zo de bekendheid te vergroten en snel en goedkoop mensen te bereiken Experiential marketing: participanten actief laten deelnemen in campagne, zodat ze het merk beter onthouden Permission marketing Non- spot adveritisng Branded content/brand placement: merk betaald laten verschijnen in programma s, films.. Onopvallend, maar toch aanwezig Advergames: doelgroep laten interageren door spelletjes te spelen Buzz marketing: speciale gelegenheid om mensen over uw merk te laten praten (BV Kai Mook ter promotie van de Zoo) 8

11 2. Merkenbeleid 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zal je leren: - De diverse kenmerken van merkenbeleid - De kenmerken van succesvolle merken - De belangrijkste merkstrategieën en hun voor- en nadelen - De samenstelling van een merkenportefeuille - Het concept van merkwaarde en de belangrijkste elementen hiervan - De voordelen van merkenbeleid voor consument en producent - Hoe marketingcommunicatie kan bijdragen aan de kracht van een merk Sterke merken bieden in crisistijden zekerheid aan mensen. Ze komen dan ook vaker sterker uit de crisis dan ze er zijn ingegaan. Maar dan moet je wel continu en op lange termijn investeren en geïnvesteerd hebben in de relevantie van je merk, in datgene waarvoor het merk staat. Uit deze uitspraak blijkt: het belang van reputatie, dat merken veiliger overkomen en dat ze goodwill creëren. 2.2 Merken Merk = een naam, teken, symbool of ontwerp of een combinatie hiervan, bedoeld om de goederen of diensten van een verkoper te identificeren en onderscheiden van deze van de concurrenten - Onderscheiden van de concurrenten die producten die in eenzelfde behoefte voorzien. o Door rationele en tastbare dimensies o Door symbolische, emotionele en ontastbare dimensies - Een merknaam is het deel van het merk dat uitgesproken kan worden - Een merkbeeld (symbool, ontwerp of verpakking) is het deel v/e merk dat niet uitgesproken kan worden. - Goede merkeigenschappen voldoen aan volgende eisen: o Goed te onthouden bv. Dell, Bic, Nokia o Betekenisvol bv. Mr Proper, Vanish, Head & Shoulder o Aantrekkelijk o Aanpasbaar aan culturen, aan productcategorieën o Overdraagbaar naar andere culturen en productcategorieën o Beschermbaar Household names zijn merken die zo sterk zijn, dat ze na een bepaalde tijd onderdeel worden van de spreektaal. De merknamen worden overgenomen als productaanduidingen. Bv: Kodak, Bic, Kleenex, Pamper Merken vallen uit elkaar in 3 categorieën: 1. A- merken/fabrikantenmerken: worden ontwikkeld door de producent zelf en ondersteund met geïntegreerde marketing, inclusief prijsbepaling, distributie en communicatie. a. Merken waar we meteen aan denken, bv. Cola 2. Winkelmerken/private labels: huismerken worden door de groot- of detailhandel ontwikkeld en zij zijn ook de eigenaar v/h merk. a. Ontwikkeld door de retailer zelf b. De intentie van het merk is meer macht verkrijgen. Winkelmerken creëren macht voor een distributeur door een lagere afhankelijkheid v/d leverancier, waardoor de winstmarge vergroot kan worden en er geïnvesteerd kan worden in imago. c. Bv; 365 van Delhaize. 3. Generische merken: geven een productcategorie aan en zijn feitelijk merkloos. 9

12 a. Gebeurt veel bij het verlopen van patenten in de farmaceutische industrieën: andere ondernemingen gaan deze producten ook produceren met dezelfde ingrediënten, maar goedkoper In crisistijden worden huismerken steeds meer gekocht voor dagdagelijkse producten, omdat ze goedkoper zijn. De A- merken kunnen op hun beurt concurreren met winkelmerken door: - Te innoveren: de retailer steeds een stap vooor proberen te zijn - Meer merkwaarde te creëren m.b.v. investeringen om zich zo meer te differentiëren. Een beter imago is een veiliger merk. (mooiere verpakking ) - Lagere prijs te zetten om het prijsverschil te verkleinen - Een vechtmerk te introduceren (= me- too): een goedkoop merk uitbrengen (value- flanken) - Een eigen (premium)- winkelmerk te introduceren: een eigen goedkoop merk lanceren en ook leveren aan de retailers om de band te versterken 2.3 Succesvolle merken Succesvolle merken voldoen aan volgende voorwaarden: - Innovatie: voortdurend vernieuwen, producten worden aangepast aan wijzigende voorkeuren - Toegevoegde waarde - Goede kwaliteit: superieure productkwaliteit is belangrijk, maar ook de extra service die het serviceniveau van de concurrentie overstijgt - Langlopende geïntegreerde communicatie zodat klanten zich bewust blijven v/h merk - Ondersteuning door management en overig personeel: vooral bij dienstverlening. - Differentiatie: klanten verwachten unieke voordelen en verschillen met concurrerende producten 2.4 Merkstrategieën Lijnextensie = binnen dezelfde productcategorie, dezelfde merknaam gebruiken voor nieuwe producten. - Vooral om variatie te vergroten en hoofdmerk te versterken - Door toenemende variëteit, ga je minder snel naar andere merken kijken -! Gevaar voor kannibalisatie: risico dat origineel product minder wordt verkocht en het volume daalt -! Gevaar als het product flopt, zal het hoofdmerk schaden - Voorbeeld: nieuwe smaken/vormen/grootte/verpakking bij kauwgom, muntjes, Merkextensie = dezelfde merknaam, maar een nieuwe productcategorie aansnijden Voordelen Positieve merkassociatie (bv merk heeft goede zonnebrillen, dan zullen de horloges ook wel goed zijn) 10

13 Garantie voor de consument en tussenhandel Eenvoudiger distributie te bekomen Lagere kans op faling bij nieuwe productintroductie, mensen kennen het imago al Efficiënt gebruik van beperkte middelen m.b.t. reclame en promoties (geen extra promotie kosten) Eerste aankoop (trial) wordt aangemoedigd Kan iets bijbrengen bij het hoofdmerk Nadelen Verwarring: merkverwatering: als merknaam voor veel productcategorieën wordt gebruikt, is de merkpersoonlijkheid onduidelijk en gaat de waarde v/h merk achteruit Negatieve associatie Kannibalisatie Gevaar voor incongruente introducties: Beperkingen m.b.t. positionering: er moet een match zijn tussen de productcategorie en het merk Verspeelt opportuniteit om nieuw sterk merk te lanceren en op te bouwen Voorbeeld: schoenen van Harley Davidson, verschillende producten onder Virgin: vluchten, muziek. Corporate branding = Naam van het bedrijf worden gebruikt voor alle producten. - Speciale variant van uitbreidingsstrategieën - Voordelig in marketen waar reputatie en vertrouwen in de merknaam belangrijk zijn - Is inflexibel en moeilijk om op nichebehoeften in te spelen - Vb: Apple Multibranding = Verschillende namen/merken worden gebruikt in dezelfde productcategorie - Mogelijkheid om een merk nauwkeurig te positioneren en een specifiek segment aan te spreken. Elk merk kan een eigen imago en aantrekkingskracht voor een specifiek segment opbouwen. o Vb: P&G: verschillende wasmiddelen gericht op verschillende segmenten o Vb. Unilever: Rexona, Axe, Dove, - Mogelijkheid tot een nieuw merk per productcategorie o Vb. Lexus is het luxesegment van Toyota - Nadeel: nieuwe merken kunnen niet profiteren van het succes van bestaande merken Twee- merkenstrategieën (= dual branding) - Merkondersteuning (=endorsement branding) o Twee merken, een premium en een ondersteunend merk. o Vb: Kellogs: Cornflakes & Chocopops - Ingredient branding: o Vermeld naast de product naam ook een, bepaald ingrediënt. o IS gericht op het creëren van een synergie en het delen van de kosten. Belangrijk is dat het ingrediënt essentieel, gedifferentieerd en van consistente, hoge kwaliteit is. o Vb: Intel Inside: bepaalde harde schijf in uw laptop van een bekend merk en kwaliteit - Co- branding: o 2 of meer producten worden tegelijkertijd gepresenteerd o Vb: De Senseo van Philips (Philips + koffie) o Vb: Brown & Oral B: creëerden samen een elektrische tandenborstel 11

14 Globale merken = internationale strategie kiezen als het bestaande merk de vereiste internationale kenmerken heeft. - Ondanks dat ze wereldwijd hetzelfde merk dragen, worden producten toch enigszins lokaal aangepast. - Globalisatie verhoogt de waarde v/e merk - Extra efficiëntie van reclame - Voorbeelden: Coca- Cola, McDonalds, Nike, Gilette Lokale merken = Hebben vaak een lange traditie in bepaalde landen en zijn in hun eigen land vaak marktleider. - Voordelen: o Diepgewortelde en krachtige banden met lokale consumenten o Zijn goed aangepast aan de (unieke) lokale smaken/behoeften van de consument o Lokale operationele en logistieke voordelen o Sterke band met de bevolking - Bv: Côte D or in België: steeds meer multinationals bieden hun merkenportefeuille uit met lokale merken Voordelen van merkuitbreiding - Meer variëteit - Nieuwe consumenten bereiken - Merk imago verbeteren - Meer schapruimte eisen - Merkimago overbrengen - Efficiënter in termen van communicatie- inspanningen 2.5 De merkenportefeuille De merkenportefeuille is een verzameling van alle merken en merklijnen van een bedrijf. - Markbereik maximaliseren en verschillende marktsegmenten benaderen - Kannibalisatie minimaliseren door overlapping van merken te minimaliseren zodat ze niet met elkaar concurreren - Zorgen voor toegevoegde waarde voor elk merk Nadelen van merkuitbreiding - Verlies van betekenis en duidelijke positionering (merkverwatering) - Risico op kannibalisatie - Niet succesvolle extensies kunnen het moedermerk schaden Dominante merken genereren de meeste winst en volgen een premium pricing en kwaliteitsstrategie, hebben veel associaties en worden als sterk presterende merken beschouwd. Flankeer- merken hebben dezelfde prijs- winst verhouding en psychologische associaties als dominante merken, maar zijn gericht op een niche. Vechtmerken liggen qua prijs tussen dominante en discount merken in, waarbij de waargenomen kwaliteit ook minder is. Prestige merken zijn luxe merken met uitstekende kwaliteit, gericht op een klein aantal mensen die op zoek zijn naar selecte psychologische associaties. 2.6 Merkwaarde = de waarde die door de merknaam aan het product wordt toegevoegd Merkwaarde vanuit financieel perspectief In financieel opzicht is de merkwaarde gelijk aan de door het merk gegenereerde verdisconteerde toekomstige inkomstenstroom. De brand equity wordt bepaald door middel van: 12

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 2.1 Merkenbeleid In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De kenmerken van succesvolle merken De belangrijkste merkstrategieën en hun voor- en nadelen De samenstelling van een merkenportefeuille

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING 1 INTRODUCTIE H:3 Hoofdstuk 3 gaat over merkkennisstructuren Positioneren is het identificeren en vaststellen van punten van verschil en punten van overeenkomst om zo de

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Rob Mulder Design & Innovatie Manager

Rob Mulder Design & Innovatie Manager Rob Mulder Design & Innovatie Manager Brand driven innovation Brand driven communication Brand driven behavior + Brand coherency & consistency Merkportfolio Management architectuur / structuur / hiërarchie

Nadere informatie

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID MARKETING / 11A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Vormen van communicatie: F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12: NIEUWE PRODUCTEN EN MERKUITBREIDING

HOOFDSTUK 12: NIEUWE PRODUCTEN EN MERKUITBREIDING HOOFDSTUK 12: NIEUWE PRODUCTEN EN MERKUITBREIDING 1 INTRODUCTIE H:12 We kunnen uitbreidingen onderscheiden op basis van of het nieuwe product in een reeds door het overkoepelende merk benaderde productcategorie

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations

DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations DEEL 1: DE CONTEXT VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 2. Management en organisatie van public relations 1. Belang van de context Elk bedrijf staat in wisselwerking met zijn omgeving. Voorbeelden? Coca Cola

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 2, 7 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC Onderwerp WC 1 31 aug Introductie crossmedia Creatieve strategieontwikkeling. 2 7 sep De stappen in het

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Hoe sterk 2. is uw werkgeversmerk. Wat is een merk? Hoe werkt een merk? Sterk werkgeversmerk? wat is een merk? Hoe sterk. is uw werkgeversmerk

Hoe sterk 2. is uw werkgeversmerk. Wat is een merk? Hoe werkt een merk? Sterk werkgeversmerk? wat is een merk? Hoe sterk. is uw werkgeversmerk Hoe sterk is uw werkgeversmerk Hoe sterk 2 is uw werkgeversmerk Wat is een merk? Hoe werkt een merk? Sterk werkgeversmerk? wat is een merk? 1 wat is een merk? Wat is een merk? Juridisch gezien: Benamingen,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

DEEL 2: THEORIEËN EN CONCEPTEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 10: Imago, reputatie en identiteit van een organisatie

DEEL 2: THEORIEËN EN CONCEPTEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 10: Imago, reputatie en identiteit van een organisatie DEEL 2: THEORIEËN EN CONCEPTEN VAN PUBLIC RELATIONS Hoofdstuk 10: Imago, reputatie en identiteit van een organisatie 1 Corporate PR Corporate = lichaam van het bedrijf met alle communicatie: product /

Nadere informatie

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre

Marketing. De basisprincipes. Acco Leuven / Den Haag. Katheline De Lembre Marketing De basisprincipes Katheline De Lembre Acco Leuven / Den Haag Inhoud Back to basics 11 Deel 1 De betekenis van marketing 13 1. Verschil tussen verkoop, reclame en marketing 14 2. Definitie van

Nadere informatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie Welkom op de Wijzer Workshop Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie 2005 2004 1 Workshop Wijzers 1. Ontvangst 2. Kennismaking 3. Wijzers 1 t/m 5 4. Uitwerking Wijzers 5. Pauze 6. Wijzers 6

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland Bemanning Paraat voor Water Rijk Promotie in het buitenland Even voorstellen Remco Wachelder Docent Marketing en luchtvaart NHTV Breda Op het programma: Bemanning paraat voor water rijk Markten voor expansie

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 17.1 E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het belang van internet en andere nieuwe media als interactieve communicatiemiddelen Het onderscheid tussen de diverse instrumenten van

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Wat is (marketing)strategie en waarom is het belangrijk? Wat is strategie? Ondernemingskoers Creëren van waarde voor stakeholders Eisen effectieve strategie (1/2) 1. Positie die

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4: MERKELEMENTEN KIEZEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 4: MERKELEMENTEN KIEZEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 4: MERKELEMENTEN KIEZEN OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:4 Hoofdstuk 4 bespreekt de samenhang en verschillende functies van de merkelementen, soms ook wel merkidentiteiten genoemd.

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 13.1 Direct marketing In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Wat direct marketing is en waarom dit steeds belangrijker wordt voor marketingcommunicatie De doelstellingen en doelgroepen van direct

Nadere informatie

Communicatie, discriminatie en conflict

Communicatie, discriminatie en conflict Communicatie, discriminatie en conflict 1 Inhoud Communicatie Het communicatieproces Misverstanden Categorisatie Ingroup/ outgroupdifferentiatie Stereotypen Discriminatie 2 Communicatie (6.2-6.4) Communicatie

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post NIEUW! Transactional Color Printing Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post De laatste jaren is de relatie tussen bedrijven en hun klanten geëvolueerd. Consumenten hebben nu sneller toegang

Nadere informatie

1. De business case van MBO: de effecten voor mijn bedrijf. III. Bedrijfsperspectief

1. De business case van MBO: de effecten voor mijn bedrijf. III. Bedrijfsperspectief 23 III. Bedrijfsperspectief Dit hoofdstuk beschrijft maatschappelijk betrokken ondernemen vanuit het perspectief van een bedrijf. Wat bereiken bedrijven met het fenomeen maatschappelijke betrokkenheid?

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie

Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie Leerdoelen De belangrijkste promotie instrumenten benoemen en de factoren bespreken die je kunt gebruiken bij het vormgeven van de algehele promotiemix;

Nadere informatie

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant?

Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Onderscheidend ondernemen Hoe staat u bekend bij uw klant? Kansen Loyaliteit Kennisdeling Cultuur Gedrag Verbetertrajecten Houding Imago Inrichting & aansturing Klachten Processen Verwachtingen Interactie

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge Organization Branding; het merk als verbinder Mary Hoogerbrugge Aandacht voor organization branding Giep Franzen Literatuurstudie: een naslagwerk SWOCC Missie: kennisontwikkeling en uitwisseling tussen

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

A. Producten, Diensten en Merken

A. Producten, Diensten en Merken A. Producten, Diensten en Merken Product Onder de term product (product) valt alles wat op een markt aangeboden kan worden en de behoeften of wensen van de consument bevredigt. Producten zijn dus ook diensten,

Nadere informatie

Branding brandingmodel & Lead generationmodel. Hoorcollege 5 Business Mapping 5/2013

Branding brandingmodel & Lead generationmodel. Hoorcollege 5 Business Mapping 5/2013 Branding brandingmodel & Lead generationmodel Hoorcollege 5 Business Mapping 5/2013 Opmerkingen BM canvas huishoudelijke mededelingen: BM is geen theekransje, ook op dit vak kan je zakken en vertraging

Nadere informatie

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS horeca solutions - consulting - applications social media management review- en reputatiemanagement klantenbeheer en relatiemanagement persrelaties en public relations Jouw

Nadere informatie

HET CREATIEVE CONCEPT GEÏNTEGREERDE MARKETING MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 2 BLOK 4

HET CREATIEVE CONCEPT GEÏNTEGREERDE MARKETING MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 2 BLOK 4 HET CREATIEVE CONCEPT GEÏNTEGREERDE MARKETING MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 2 BLOK 4 AGENDA Consumer insight en marketingcommunicatie Geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC) Het creatieve concept

Nadere informatie

College 4. Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min)

College 4. Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min) College 4 Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min) Theorie H 11 Productbeleid (60 min) Verwerking: Odd one out (10 min) Flip Flop (15 min) Meerkeuzevragen (10 min) Casus (10 min) http://v3.quadiatv.com/template/210/welcome.html

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN.

H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN. H5 Consumentengedrag HOE EN WAAROM MENSEN KOPEN http://www.youtube.com/watch?v=hpi-m3jwhbg 5.2 Besluitvormingsproces consument : Pearson: Solomon: Marketing Real Life koopbeslissingsproces vijf fasen (B2C):

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 1

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 1 Executive Master in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 1 [LES 1] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10

A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 Inhoudsopgave A. KLANTWAARDE... 2 B. BEGRIPPENLIJST... 7 C. KORT OVERZICHT... 10 1 A. Klantwaarde Marketing is het verkrijgen van klanten en winstgevende relaties met klanten. In dit hoofdstuk worden de

Nadere informatie

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 1 Introductie wat is marketing? 2 Ken je klant wie is je klant en wat denkt/voelt/wil hij/zij? 3 Creative marketing kan

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Thema 3. Bedrijfscultuur

Thema 3. Bedrijfscultuur Thema 3 Bedrijfscultuur 0. Inleidende voorbeelden De BEDRIJFSCULTUUR van KBC Zwitserse bank UBS De ORGANISATIECULTUUR van 1. Definitie en kenmerken Enkele definities Systeem van gedeelde betekenisgeving

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN

VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN Voedselauthenticiteit: 5 stappen om uw bedrijf te helpen zich tegen voedselfraude te beschermen Fabrikanten van

Nadere informatie

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min)

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking: Meerkeuzevragen (10 min) reclame Quiz (10 min)

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 6, 5 oktober 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

Innovatiemanagement. Samenvatting/Presentatie Hoofdstuk 3 Wat kun je innoveren? Door Anne Werkman en Els de Jong

Innovatiemanagement. Samenvatting/Presentatie Hoofdstuk 3 Wat kun je innoveren? Door Anne Werkman en Els de Jong Innovatiemanagement Samenvatting/Presentatie Hoofdstuk 3 Wat kun je innoveren? Door Anne Werkman en Els de Jong 3.1 De innovatieruimte Organisatiestrategie: 3 vragen die je jezelf moet stellen Wat? welke

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties maken het verschil

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling met de (hoofdstuk)titel

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

EENVOUDIG ALDI MISSIE WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI is het origineel onder de discounters I ALDI is de succesvolle, performante en internationaal actieve discounter

Nadere informatie

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing

Hoofdstuk 20 Internationale. marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Hoofdstuk 20 Internationale marketing Leerdoelen De invloed beschrijven van het internationale handelssysteem, de economische, politiek juridische en culturele omgeving

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie 1 Geïntegreerde communicatie De marketingmix De communicatiemix Communicatie in een business-to-businesscontext Integratie van verschillende culturen Integratie van marketingcommunicatie Integratie van

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

JE BENT WAT JE UITSTRAALT

JE BENT WAT JE UITSTRAALT JE BENT WAT JE UITSTRAALT IDENTITEIT Wie je bent De objectieve werkelijkheid van een organisatie: structuur, cultuur, milieubewustzijn, kwaltiet va n personeelsbeleid, dienstverlening, mensbeeld, graad

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3

IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3 IMC / CROSSMEDIA PUBLIC RELATIONS MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 4 BLOK 3 AGENDA IMC, Crossmedia en Transmedia storytelling Wat is PR Wat zijn de zwakke en sterke punten van PR PR en IMC PR instrumenten

Nadere informatie