Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen"

Transcriptie

1 Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen Deniz Ince December 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) e i Zowel uit landelijke als regionale onderzoeken blijkt dat ouders de meeste vragen hebben over of problemen ervaren met: de aanpak van de opvoeding en ouderschap in het algemeen; het omgaan met lastig gedrag of gedragsproblemen van hun kinderen; emotionele problemen. Informatie over het voorkomen en de aard van opvoedingsvragen en problemen bij ouders is te vinden in registratiegegevens en onderzoeken. Het computerprogramma Registratie van Opvoedingsondersteuning (ROTS) geeft een indicatie van het aantal ouders dat contact heeft gezocht met onder andere de Opvoedtelefoon en opvoedbureaus. Behalve gegevens over de kenmerken van de ouders zijn ook gegevens verzameld over de zwaarte en de aard van de vragen en problemen. De Peiling Jeugd en Gezondheid (PJG) geeft onder andere inzicht in de zorgen die ouders volgens professionals van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) hebben geuit over de opvoeding en over de oorzaken van opvoedingsproblemen. Recentelijk zijn daarnaast landelijke gegevens verschenen van de Landelijke Jeugdmonitor over onder andere zorgen van ouders over de opvoeding. Ook zijn via een paar regionale monitors opvoedingsvragen en problemen in kaart gebracht. Landelijke registratie en landelijk onderzoek Landelijke Jeugdmonitor (2008) In de Landelijke Jeugdmonitor staan cijfers die afkomstig zijn uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO). Met het AVO worden gegevens verzameld over het gebruik van maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking. Het betreft een enquête onder ongeveer tien duizend huishoudens. In de enquête zijn enkele vragen opgenomen voor ouders van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar over de zorgen die zij hebben over de opvoeding en over de hulp die zij daarvoor al dan niet hebben gezocht. De gegevens zijn in 2007 verzameld. In 2007 heeft 36 procent van de ouders met thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar zich zorgen gemaakt over een of meerdere van hun kinderen of over hun opvoeding. Van de alleenstaande ouders maakt 52 procent zich zorgen, tegenover 33 procent van de tweeoudergezinnen. 1

2 Onderwerpen waar ouders zich de meeste zorgen over maken zijn de opvoeding in het algemeen (27 procent van de ondervraagde ouders), emotionele problemen (22 procent), schoolprestaties van hun kinderen ( 22 procent) en gedragsproblemen (16 procent). Van de ouders die zich het afgelopen jaar zorgen gemaakt hebben over de opvoeding heeft 61 procent hulp of advies gezocht buiten het gezin, familie of vriendenkring. Registratie van opvoedingsondersteuning (ROTS) ROTS is een computerprogramma voor het registreren van verschillende activiteiten op het gebied van opvoedingsondersteuning. ROTS wordt gebruikt door 50 afdelingen van bureau jeugdzorg, het jeugdwelzijnswerk en de jeugdgezondheidszorg. Van 30 instellingen zijn de gegevens opgestuurd voor verwerking in het rapport. Het programma bestaat uit verschillende modules: opvoedtelefoon, opvoedbureaus en pedagogische spreekuren, consultatiegesprekken met professionals, groepsactiviteiten en buurtnetwerken jeugdhulpverlening. De beschrijving hierna is beperkt tot de registraties binnen de modules opvoedtelefoon en opvoedbureaus enpedagogische spreekuren. De reden daarvoor is dat de gegevens over de overige modules zeer beperkt zijn. De cijfers van de Opvoedtelefoon zijn landelijk en volledig. Alle binnenkomende vragen worden geregistreerd. De cijfers van de opvoedbureaus komen vooral uit de Randstad. De cijfers die geregistreerd worden gaan onder andere over het aantal gebruikers, de gezinssituatie, de leeftijd van de kinderen, de vragen en problemen die ouders hebben en de inhoud van de ondersteuning. De medewerkers van de Opvoedtelefoon wordt ook gevraagd een inschatting te geven van de zwaarte van de problematiek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in alledaagse opvoedingsvragen, opvoedingsspanning, opvoedingscrisis en opvoedingsnood. Onderwerpen waarover de opvoedtelefoon vragen krijgt Van de Landelijke Opvoedtelefoon zijn registratiecijfers beschikbaar uit 2002, 2003, 2004 en In 2002 hebben 5091 ouders geregistreerd contact gehad met de Opvoedtelefoon. In 2003 waren dat er In 2004 en 2005 hebben respectievelijk 4204 en 3889 ouders contact opgenomen met de Opvoedtelefoon. De belangrijkste aanleiding om contact op te nemen met de Opvoedtelefoon zijn vragen over kinderen van 1 tot 4 jaar. Daarover ging het in bijna 50 procent van de telefoontjes. Daarna volgen vragen over kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij gemiddeld 23 procent van de vragen ging over kinderen van 5 tot 8 jaar tegen gemiddeld 11 procent over kinderen van 9 tot 12 jaar, In ROTS worden vragen of problemen van klanten onderverdeeld in categorieën. Per beller kunnen maximaal drie problemen of vragen worden geregistreerd. De categorieën waarin de meeste vragen of problemen van klanten vallen staan in tabel 1. Tabel 1: Vragen aan de Opvoedtelefoon in vier categorieën Vragen en problemen van bellers met de Opvoedtelefoon Aanpak van opvoeding of ouderschap 26,6% 25,3% 26,9% 29,3% Opvallend gedrag 21,1% 21,8% 22,9% 21,4% 2

3 Emotionele ontwikkeling 18,6% 18,8% 17,8% 17,2% Lichamelijke ontwikkeling 10,8% 10,5% 10,2% 9,9% Als de categorieën worden losgelaten en per ingebracht probleem wordt opgeteld hoe vaak dit voorkomt, dan blijken slaapproblemen - die in ROTS vallen onder de categorie emotionele problemen - in 2002 en 2003 op de eerste plaats te staan. In 2004 en 2005 staan de slaapproblemen op de tweede plaats en staat de opvoedingsaanpak op de eerste plaats (zie tabel 2) Tabel 2: Meest gestelde vragen aan de Opvoedtelefoon Top tien van specifieke vragen en problemen aan de Opvoedtelefoon Slaapproblemen 7,6% 7,1% 6,3% 6,3% Bezorgdheid ontwikkeling kind 5,3% 4,9% 5,3% 6,2% Opvoedingsaanpak algemeen 5,3% 4,8% 5,6% 6,6% Straf geven/grenzen stellen 4,5% 4,6% 4,9% 5,6% Niet luisteren/ongehoorzaam 3,3% 3,6% 3,9% 3,8% Koppig/dwars/opstandig 3,4% 3,1% 3,3% 3,2% Informatie over voorziening 3,2% 3,0% 2,3% 1,8% Claimgedrag/aandacht vragen 3,3% 2,9% 3,3% 3,7% Voeding/eetproblemen 2,6% 2,8% 2,6% 2,5% Driftbuien 2,2% 2,4% 2,6% 2,3% De medewerkers van de Opvoedtelefoon is ook gevraagd een inschatting te geven van de zwaarte van de problematiek. De cijfers hiervan worden in tabel 3 weergegeven in vier zwaartes. Tabel 3: Zwaarte van vragen aan de Opvoedtelefoon volgens inschatting medewerkers Inschatting door medewerkers Opvoedtelefoon van de zwaarte van de vragen of problemen in de opvoeding Alledaagse opvoedingsvragen 40,3% 42,5% 40,3% 42,5% Opvoedingsspanning 48,3% 47,3% 48,3% 47,3% Opvoedingscrisis 8,2% 7,2% 8,2% 7,2% Opvoedingsnood 3,1% 3,0% 3,1% 3,0% Onderwerpen waarover opvoedbureaus vragen krijgen In de jaren 2001 tot en met 2005 hebben de verschillende opvoedbureaus die registreren in ROTS achtereenvolgens 2910, 3550, 4422, 4549 en 5180 cases geregistreerd. In alle jaren gaat circa 41 procent van de vragen over kinderen van 1 tot en met 4 jaar en circa 46 procent over kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. In circa 10 procent van de gevallen gingen de vragen over kinderen van 13 jaar en ouder. Slechts 1 procent gaat over kinderen tot 1 jaar. In tabel 4 staat over welke problemen ouders contact zochten met de opvoedbureaus. 3

4 Tabel 4: De drie meest genoemde problemen waarmee ouders bij de opvoedbureaus komen Meest genoemde problemen van ouders bij de opvoedbureaus Opvallend gedrag 31,3 % 29,1 % 30,9 % 30,3% 28,5% Aanpak opvoeding/ouderschap 21,1 % 23 % 21,8 % 23,6% 25,3% Emotionele problemen 20,7 % 21,1 % 21,5 % 20,3% 20,3% Als de categorieën worden losgelaten en per ingebracht probleem wordt bekeken hoe vaak het voorkomt, dan staat bij de opvoedbureaus niet luisteren/ongehoorzaamheid op de eerste plaats. Dit probleem valt onder de categorie opvallend gedrag. In tabel 5 volgt een overzicht van de meest gestelde vragen. Tabel 5: Meest gestelde vragen aan de opvoedbureaus Top 10 van specifieke vragen en problemen Niet luisteren/ongehoorzaam 8,4% 7,6 % 8,0 % 7,7% 7,0% Druk/hyperactief/onrustig 4,9% 4,6% 4,7 % 4,4% 3,7% Slaapproblemen 4,8% 4,2 % 4,4 % 4,9% 5,1% Opvoedingsaanpak algemeen 3,9% 4,8% 4,2% 5,0% 5,5% Claimgedrag/aandacht vragen 3,1% 2,8% 4,0% 4,0% 3,4% Koppig/dwars/opstandig 4,1% 4,2% 3,8% 3,7% 3,8% Moeilijk temperament 2,4% 3,3% 3,4% 2,7% 2,8% Straf geven/grenzen stellen 2,8% 3,9% 3,2% 3,9% 5,4% Driftbuien 3,1% 2,7% 3,0% 2,5% 3,3% Omgangsregeling/echtscheiding 2,2% 2,6% 2,9% 2,7% 2,3% De inschatting die de medewerkers van de opvoedbureaus maken van de zwaarte van de problemen waarmee ouders bij hen komen, is weergegeven in tabel 6. Tabel 6: Zwaarte van problemen volgens inschatting medewerkers opvoedbureaus Inschatting door medewerkers opvoedbureaus van de zwaarte van de vragen of problemen in de opvoeding Alledaagse opvoedingsvragen 18,8% 23,4% 22,0% 21,0% 22,9% Opvoedingsspanning 62,2% 55,3% 62,4% 66,0% 65,4% Opvoedingscrisis 17,1% 17,2% 13,1% 11,0% 10,1% Opvoedingsnood 1,8% 4,1% 2,5% 2,0% 1,6% 4

5 Trends Door de jaren heen blijven de kenmerken van opvoedingsvragen en -problemen van ouders zoals geregistreerd door de Opvoedtelefoon en de opvoedbureaus ongeveer gelijk. Dat geldt zowel voor de leeftijd van de kinderen over wie advies wordt gevraagd als voor de aard en de zwaarte van de problemen. Kinderen in Nederland (Zeijl, e.a., 2005) Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en TNO Kwaliteit van Leven hebben in 2002 en 2003 onderzoek gedaan naar de leefsituatie, het welzijn, de tijdsbesteding en het voorzieningengebruik van kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit onderzoek wordt aangeduid als de Peiling Jeugd en Gezondheid (PJG). Aan het onderzoek hebben in totaal 4776 kinderen en hun ouders deelgenomen. Afhankelijk van het onderwerp kan per onderdeel van het onderzoek het aantal kinderen waarover gerapporteerd wordt, lager liggen. Bij de analyses is onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdsgroepen: baby s van veertien maanden, peuters van drie jaar en basisschoolkinderen van 5 tot en met 12 jaar. Een deel van het onderzoek gaat over de opvoeding van kinderen. Verschillende aspecten van opvoeding komen daarbij aan bod, waaronder zorgen van ouders over de opvoeding en opvoedingsproblemen. Zorgen over de opvoeding Van de ondervraagde ouders heeft tussen de 1 en 4 procent het afgelopen jaar veel zorgen gehad over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind, terwijl 52 procent van de ouders aangeeft daarover helemaal geen zorgen te hebben gehad. In tabel 7 staat over welke onderwerpen zij zich in meer en mindere mate zorgen maakten. Tabel 7: Opvoedingsonderwerpen waarover ouders zorgen hebben Waarover hebben ouders veel of in mindere maten zorgen? (Zeijl e.a., 2005) Veel zorgen Beetje zorgen Gedragsproblemen 4 % 20% Opvoeding in het algemeen 2% 18% Emotionele problemen 2% 13% Gevolgen van ziekte bij het kind 2% 12% Achterstand/ vertraging in de ontwikkeling 1% 10% Contact met andere kinderen 1% 8% Anders 1% 2% Opvoedproblemen Dat ouders zich zorgen maken over hun kind betekent volgens de onderzoekers niet noodzakelijkerwijs dat zij ook problemen hebben met de opvoeding van dat kind. Om na te gaan in hoeverre zich opvoedingsproblemen voordoen, is het oordeel van jeugdgezondheidszorgartsen en verpleegkundigen gevraagd. 5

6 Bij 85 procent van de gezinnen hebben de jgz-medewerkers geen opvoedproblemen waargenomen. Bij 10 procent van de gezinnen is sprake van lichte problemen, bij 4 procent zijn de problemen matig en bij 1 procent noemen JGZ-medewerkers de problematiek zwaar. Zoals uit tabel 8 blijkt is volgens professionals het gedrag van de kinderen de belangrijkste oorzaak van opvoedproblemen in alle leeftijdscategorieën, gevolgd door beperkte opvoedingsvaardigheden van de ouders en emotionele problemen van het kind. Tabel 8: Oorzaken van opvoedingsproblemen volgens professionals Oorzaken van opvoedingsproblemen volgens professionals (Zeijl e.a., 2005) Gedragsproblemen van het kind Beperkte opvoedingsvaardigheden van de ouder Emotionele problemen van het kind Achterstand in de ontwikkeling van kind (Lichamelijke) ziekte van het kind 14 maanden 3 jaar 5 tot en met 12 jaar 38% 59% 41% 44% 37% 27% 39% 36% 13% 29% 35% 31% 9% 9% 11% 11% 12% 6% 6% 7% totaal Uit het onderzoek blijkt dat professionals vaker opvoedproblemen signaleren bij: gezinnen die onder de armoedegrens leven; eenoudergezinnen; gezinnen met niet-westerse ouders; ouders van jongens; ouders van peuters en basisschoolkinderen, vergeleken met ouders met kinderen van veertien maanden; laagopgeleide ouders; ouders van kleine gezinnen, vergeleken met gezinnen met meer kinderen; gezinnen met één werkende ouder, vergeleken met gezinnen met twee werkende ouders. Regionale registratie en regionaal onderzoek Onderzoek GGD Zuid-Holland West (2007) In 2005 heeft de GGD Zuid-Holland West een schriftelijke gezondheidsenquête uitgevoerd in een steekproef uit de populatie van volwassenen van 19 tot en met 64 jaar. In totaal zijn ruim 9800 mensen benaderd. Van 5332 personen - 54 procent - werd een bruikbare vragenlijst ontvangen. De resultaten geven inzicht in de lichamelijke en psychosociale gezondheid, leefstijl, opvoeding van kinderen, rondkomen, schulden, veiligheid en geweld in deze populatie. 6

7 De vragen over opvoedingsproblemen en -vragen zijn gesteld aan volwassenen met thuiswonende (pleeg)kinderen in de leeftijd tot en met 25 jaar. Aan de orde kwamen problemen in de opvoeding, behoefte aan ondersteuning en bekendheid met instellingen die ondersteuning kunnen bieden. Problemen in de opvoeding Aan de ouders is gevraagd of zij in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek problemen hebben gehad in de opvoeding van hun (pleeg)kinderen. De resultaten staan in tabel 9. Tabel 9: Frequentie van recente opvoedingsproblemen volgens ouders Hoe vaak hebben ouders in de afgelopen maanden problemen ervaren bij het opvoeden % ouders (Bijna)nooit problemen 72 % Soms problemen 25 % Vaak problemen 3 % Aan de respondenten die aangeven soms of vaak problemen te hebben met de opvoeding is gevraagd op welke gebieden deze problemen betrekking hebben, of zij daarbij momenteel ondersteuning krijgen en of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie leeftijdscategorieën van de kinderen: 0 tot en met 3 jaar, 4 tot en met 11 jaar en 12 tot en met 17 jaar. In tabel 10 staat een overzicht waarin per leeftijdscategorie een indicatie wordt gegeven van het percentage ouders dat op het betreffende gebied problemen heeft. Tabel 10: Recente problemen van ouders met opvoedingsaspecten naar leeftijdscategorie van de kinderen Aspecten van de opvoeding waarop ouders de afgelopen maanden problemen hebben ervaren N 0 t/m 3 jaar 4 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar Houden aan/stellen van grenzen 38 % 39 % 45 % Luisteren, gehoorzamen 58 % 48 % 33 % Ontwikkeling & gezondheid 54 % 30 % 18 % Schoolprestaties - 19 % 29 % Angst, onzekerheid,faalangst 18 % 25 % 20 % Gebrek aan beweging 8 % 12 % 23 % Druk, agressief gedrag 21 % 19 % 13 % Concentratie 15 % 21 % 15 % In alle leeftijdscategorieën noemden ouders als belangrijkste problemen: het houden aan of stellen van regels, grenzen en afspraken en het luisteren en gehoorzamen. N De onderzoeksrapportage toont de resultaten in staafdiagrammen. De percentages kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke percentages. 7

8 Bij ouders van kinderen in de leeftijdsgroepen van 0 tot en met 3 jaar en van 4 tot en met 11 jaar stond in de top drie van problemen ook de ontwikkeling en gezondheid van het kind. Bij ouders van kinderen van 12 jaar en ouder stonden daarin ook de schoolprestaties van hun kinderen. Ondersteuning bij de opvoeding Van de ouders die soms of vaak problemen hebben in de opvoeding, heeft een op de drie behoefte aan ondersteuning. Van die ouders heeft 24 procent momenteel ondersteuning op een of meer gebieden. Twaalf procent van hen heeft wel behoefte aan ondersteuning, maar ontvangt die momenteel niet. Gebieden waarop de meeste ouders op het moment van het onderzoek ondersteuning kregen zijn: angst/onzekerheid/faalangst (7 procent), ontwikkeling/gezondheid (6 procent), concentratie en schoolprestaties (beide 5 procent). Brabantse Jeugdmonitor - GGD Hart voor Brabant (Mathijssen & Bus,2006) Onderdeel van de Brabantse Jeugdmonitor is de Enquête 0- tot en met 11-jarigen. In 2005 hebben in de regio Hart voor Brabant ruim ouders de vragenlijst ingevuld, een respons van 75 procent. Vragen over de opvoeding Vijftig procent van de ouders heeft soms en 3 procent heeft vaak vragen over het opvoeden van hun kind. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe minder vaak ouders vragen hebben, zo blijkt uit de Brabantse Jeugdmonitor. Daarnaast hebben ouders van meisjes, ouders uit tweeoudergezinnen en laagopgeleide ouders minder vaak vragen. Problemen in de opvoeding Van de ouders ervaart 42 procent soms en 2 procent vaak problemen in de opvoeding. Hoe ouder de kinderen, hoe vaker ouders problemen ervaren. Alleenstaande ouders, ouders uit nieuwgevormde gezinnen, ouders van jongens en ouders van niet-westers allochtone kinderen ervaren ook vaker problemen. Ouders van jonge kinderen ervaren andere problemen dan ouders van oudere kinderen. Problemen met ontwikkeling en gezondheid van het kind komen vaker voor bij 0- tot en met 3-jarigen. Problemen met luisteren en gehoorzamen worden vaker genoemd door ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Problemen met sociale contacten en angst of onzekerheid van het kind worden vooral bij de 8 tot en met 11-jarigen genoemd. Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders (Van Bergen e.a., 2005) In 2003 hebben ruim 800 Utrechtse ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar een vragenlijst ingevuld in het kader van de Utrechtse Gezondheidspeiling. Daarin waren vragen opgenomen over opvoeding en de behoefte aan opvoedingsondersteuning. Vragen over opvoeding Gemiddeld heeft 48 procent van de Utrechtse ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in de afgelopen twaalf maanden weinig of soms vragen gehad over de opvoeding van de kinderen, 11 procent heeft vaak of altijd vragen en 41 procent geeft aan nooit vragen te hebben gehad over de opvoeding. 8

9 Ouders die vaak of altijd vragen hebben over de opvoeding zijn vooral jonge ouders tussen de 16 en 30 jaar, ouders met hele jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat geldt zowel voor hoog- als laagopgeleide ouders. Problemen bij de opvoeding Van de Utrechtse ouders van 0- tot 18-jarigen geeft 57 procent aan dat zij bijna nooit opvoedingsproblemen ervaren, terwijl 37 procent weinig of soms opvoedingsproblemen heeft ervaren en 6 procent zegt in de afgelopen twaalf maanden vaak of altijd problemen te hebben ervaren bij de opvoeding. Ouders die problemen hadden bij het opvoeden noemden gemiddeld 2,6 gebieden waarop de problemen betrekking hadden. De meeste problemen noemden: de groep ouders in de leeftijd van 45 tot 54 jaar; ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar; laag opgeleide ouders; alleenstaande ouders. In tabel 11 staat op welke opvoedingsaspecten Utrechtse ouders problemen ervaren. Tabel 11: Opvoedingsaspecten waarop Utrechtse ouders het afgelopen jaar problemen hebben ervaren Aspecten van de opvoeding waarop ouders problemen ervaren Houden aan of stellen van grenzen 44% Luisteren en gehoorzamen 43 % Ontwikkeling en gezondheid 41 % Schoolprestaties 24 % Angst, onzekerheid en faalangst 21% Druk en agressief zijn 18 % Bronnen CBS (2008). Jaarrapport landelijke jeugdmonitor. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek. GGD Zuid-Holland West (2007). Factsheet opvoeding. Zoetermeer: GGD Zuid-Holland West. Ligtermoet, I. & Pennings, T. (2005). Registratie van Opvoedingsondersteuning: een begin. Enkele landelijke cijfers uit Utrecht: NIZW Jeugd. Ligtermoet, I. & Pennings, T. (2006). Registratie van opvoedingsondersteuning: ROTS-cijfers Utrecht: NIZW Jeugd. Mathijssen, J. & Bus, A. (2006). Opvoeding en Opvoedingsondersteuning. Infokaart Brabantse jeugdmonitor. Enquête 0- t/m 11-jarigen s-hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant. 9

10 Van Bergen, A., de Geus, G. & van Ameijden, E. (2005). Rapport behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers. Utrecht: GGD Utrecht. Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S. & Reijneveld, M. (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag/Leiden: Sociaal en Cultureel Planbureau/TNO Kwaliteit van Leven. 10

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs.

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 In deze uitwerking van het thema opvoedingsondersteuning wordt inzicht gegeven in de vragen en/of problemen die Friese ouders/verzorgers ervaren bij het opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel

25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel 25 Opvoedingsondersteuning in de regio Gelre-IJssel 2011 Opvoeden is van alle tijden. De samenleving is de afgelopen decennia echter veranderd en daarmee is ook het opvoeden van onze kinderen veranderd.

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

De jeugd in Nederland, enkele cijfers

De jeugd in Nederland, enkele cijfers De jeugd in Nederland, enkele cijfers De jeugd in Nederland, enkele cijfers Factsheet ten behoeve van de Conferentie Operatie Jong 2005 Op weg naar meer samenhang in het jeugdbeleid 12 september 2005,

Nadere informatie

Bijlage A Gebruikte databestanden

Bijlage A Gebruikte databestanden Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006. S.E. Kooiker (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2006 Bijlage A Gebruikte databestanden Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek

Nadere informatie

Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers

Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers Rapport Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers Addi van Bergen 1, Gerard de Geus 2, Erik van Ameijden 1. April 2005 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning in Drenthe

Opvoedingsondersteuning in Drenthe Opvoedingsondersteuning in Drenthe Welke behoefte is er? Willem Jan van der Veen Marjan Kuilman Nynke van Zanden Themarapporten GGD Drenthe Assen, mei 2011 www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl ii Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn Drs.S. Blom Schakel Orthopedagoog Generalist (NVO) Coördinator Opvoedsteunpunt CJG structuur Interventie Presentatie

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers FACTSHEET Allochtone jeugdigen staan zowel in beleid als in de publieke discussie volop in de belangstelling. Terecht, want bijna een kwart

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1.

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1. 4. Lichaamsbeweging en sport Geregeld matig intensieve lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de gezondheid. Voorbeelden van matig intensieve beweging zijn fietsen, stevig wandelen en skaten. Ook

Nadere informatie

Factsheet Behoefte aan opvoedingsondersteuning

Factsheet Behoefte aan opvoedingsondersteuning Factsheet Behoefte aan opvoedingsondersteuning AANLEIDING Op dit moment wordt overal in het land hard gewerkt aan de Centra voor Jeugd en Gezin. Volgens planning moeten er in 2009 zo n 80 gemeenten starten

Nadere informatie

Triple P niveau 3 in Gooi en Vechtstreek in relatie tot gezinssituatie en culturele achtergrond

Triple P niveau 3 in Gooi en Vechtstreek in relatie tot gezinssituatie en culturele achtergrond Triple P niveau 3 in Gooi en Vechtstreek in relatie tot gezinssituatie en culturele achtergrond Resultaten onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek in samenwerking met Vrije Universiteit, afdeling Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in de gemeente Bergeijk Onderzoek naar de behoefte van ouders en jongeren aan opvoed- en opgroeiondersteuning en het CJG

Opvoeden en opgroeien in de gemeente Bergeijk Onderzoek naar de behoefte van ouders en jongeren aan opvoed- en opgroeiondersteuning en het CJG Opvoeden en opgroeien in de gemeente Bergeijk Onderzoek naar de behoefte van ouders en jongeren aan opvoed- en opgroeiondersteuning en het CJG K2 Adviesbureau voor Jeugdvraagstukken Drs. S. van Liempd

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Klantonde'rzoek. Deelonde'Ízoek. Evaluatie JGZ2tltl6. 3 november2c,c,6. Van Naem à PartneÍs. organisatieadviseurs. Ffg!,antie,rn. lorg:.

Klantonde'rzoek. Deelonde'Ízoek. Evaluatie JGZ2tltl6. 3 november2c,c,6. Van Naem à PartneÍs. organisatieadviseurs. Ffg!,antie,rn. lorg:. E& Van Naem à PartneÍs organisatieadviseurs Deelonde'Ízoek 4 Klantonde'rzoek Evaluatie JGZ2tltl6 3 november2c,c,6 Ffg!,antie,rn lorg:., : ïnokwalitritvan.leven:. 4215.23orCELeiden Wassenaarseweg 56. Postbus

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht Jeugdmonitor 0-11 jaar E U RN E -2014 INTRODUCTIE D GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers

Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers factsheet Inleiding Allochtone jeugd krijgt vooral veel aandacht wanneer zich problemen voordoen. Van tijd tot tijd zijn er incidenten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

Zorg voor hulpbehoevende ouders

Zorg voor hulpbehoevende ouders Maarten Alders en Ingrid Esveldt 1) Door de toenemende vergrijzing zal het aantal zorgbehoevende ouderen toenemen. Een deel van de zorg wordt verleend door de kinderen. Dit artikel onderzoekt in welke

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Vraagverkenning Kop van Noord Holland

Vraagverkenning Kop van Noord Holland Vraagverkenning Kop van Noord Holland Verkenning van de vraag naar hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren in de Kop van Noord Holland Yvonne van Westering, Eva Blaauw

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Registratiegegevens Opvoedingswinkels 2009

Registratiegegevens Opvoedingswinkels 2009 Registratiegegevens Opvoedingswinkels 2009 Situering p. 1 Gegevensverzameling gesubsidieerde opvoedingswinkels 2009 p. 1 Algemeen overzicht p. 2 Basisinformatie over opvoeden ter beschikking stellen p.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders

Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders Martine Mol De geboorte van een heeft grote invloed op het arbeidspatroon van de vrouw. Veel vrouwen gaan na de geboorte van het minder werken.

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor

Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE 2004 DOCUMENTATIE Rep04_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Jongeren 2003 DOCUMENTATIE versie 1 pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009 21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de jeugdmonitor 2009 2010 De meeste kinderen groeien in goede gezondheid op. Toch laten vooral de psychische gezondheid en de leefstijl te wensen over.

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

De Limburgse Jeugdmonitor

De Limburgse Jeugdmonitor De Limburgse Jeugdmonitor (Wat zeggen cijfers over) kinderen in kwetsbare situaties Marjon Hulst, beleidsmedewerker Jeugdzorg 12 juni 2014 De Limburgse Jeugdmonitor http://www.limburg.databank.nl/ Waarom

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen.

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. PERSBERICHT 25 april 2012 Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging is in 2011 opnieuw toegenomen. In het afgelopen

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Factsheet kindermonitor 2013

Factsheet kindermonitor 2013 Gezondheid en leefstijl Weerbaarheid Gezin en opvoeding Aanbevelingen Factsheet kindermonitor 201 IJsselland Kinderen van 0 tot 12 jaar in de Regio IJsselland Het onderzoek In het najaar van 201 heeft

Nadere informatie

Wensen, behoeften & opvoedingsondersteuning

Wensen, behoeften & opvoedingsondersteuning Wensen, behoeften & opvoedingsondersteuning Een onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders met betrekking tot opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd & Gezin Naam Linda van Vliet Studentnummer

Nadere informatie