INHOUD Inleiding... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3"

Transcriptie

1 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011

2 INHOUD INHOUD Inleiding Factureren van de activiteiten Het aanmaken van de facturen Het verwijderen van een factuurbestand Het individueel boeken van facturen Het massaboeken van facturen Het versturen van de facturen Het maken van een herafdruk Belangrijke instellingen bij de facturatie De werking van de betalingstermijn Controleren van het seizoen Kopiëren van de contributies Handleiding massa facturatie Versie 0.1 2

3 1 Inleiding In AllUnited heeft u de mogelijkheid om contributies en contracten in één keer voor een bepaalde periode te factureren. Dit kan zijn per maand, per kwartaal etc. Op basis van de activiteiten en de periode (seizoen) worden de facturen klaargezet om gefactureerd te worden. Let op: In AllUnited moeten de activiteiten altijd gefactureerd worden. Ook bij automatische incasso. De factuur is namelijk de basis voor de automatische incasso. Bij veel verenigingen vindt deze zogenoemde massafacturatie maar één keer per jaar plaats. Daarom is het goed om voordat de facturatie start een aantal zaken van tevoren goed te controleren 1.1 Is het nieuwe seizoen/periode aangemaakt.? Het is het beste om het seizoen zo vroeg mogelijk aan te maken en in ieder geval voordat het nieuwe seizoen begint. U kunt seizoenen ook een jaar van tevoren reeds aanmaken. Controleer via het menupad [instellingen] [activiteiten] [seizoenen] of het nieuwe seizoen aanwezig is. 1.2 Zijn de contributies voor het nieuwe seizoen/periode aangemaakt of gekopieerd? In de meeste gevallen wordt de contributie gekopieerd van het vorige seizoen. Vergeet niet de contributie en de omschrijving aan te passen aan het nieuwe seizoen. Deze omschrijving wordt bij het kopiëren niet aangepast en deze omschrijving komt als factuurregel op de factuur. Als de facturen eenmaal geboekt zijn is deze omschrijving niet meer aan te passen. Controleer via het menupad [instellingen] [activiteiten] [contributies] of de contributies juist zijn. 1.3 Zijn de juiste keuzes gemaakt voor het afdrukken en versturen van de facturen? Bij automatische incasso Bij automatische incasso gebruiken de meeste verenigingen de factuur om hun leden erop te attenderen dat de contributie wordt geïnd. Op de factuur wordt dan vermeld binnen welke termijn de factuur wordt geïnd. Er kan ook voor worden gekozen om de facturen niet te versturen. Er zijn verenigingen die via de nieuwsbrief of de mail aangeven wanneer de contributie wordt geïnd en die geen facturen willen versturen. Dit kan via de instellingen geregeld worden. AllUnited kan dat voor u inrichten. Per mail of per post Standaard staat AllUnited zo ingericht dat de facturen per post worden verstuurd. Het is echter ook mogelijk om de facturen per te versturen. In dat geval wordt er een aangemaakt met de factuur als bijlage. Het inrichten van het verzenden van de facturen per zal AllUnited voor u inrichten. In hoofdstuk 3 van deze handleiding wordt uitgelegd welke instellingen u zelf kunt wijzigen als deze niet juist zijn. Belangrijk: Neem bij enige twijfel contact op met AllUnited. Wij helpen graag bij de juiste inrichting van het systeem. Dit is in de licentiekosten begrepen en kost niets extra. Als de instellingen allemaal goed staan, dan verloopt de facturatie in een aantal stappen. Stap 1 het aanmaken van de facturen en het controleren van de lijst niet geboekte facturen Stap 2 het boeken van de facturen Stap 3 het printen en versturen van de facturen In de volgende hoofdstukken komen deze stappen uitgebreid aan de orde. Naast contributies is het ook mogelijk om contracten, cursussen, lessen, trainingen, inschrijfgeld etc. te factureren. In deze handleiding wordt uitgegaan van het factureren van de contributie. Handleiding massa facturatie Versie 0.1 3

4 2 Factureren van de activiteiten 2.1 Het aanmaken van de facturen In de eerste stap van de facturatie worden de activiteiten van het nieuwe seizoen aangemaakt en wordt op basis daarvan een bestand aangemaakt om te factureren. Ook kunnen er al factureren gereed staan waarvan de activiteiten al zijn aangemaakt. Bijvoorbeeld voor nieuwe leden. Het is daarom goed als er regelmatig wordt gecontroleerd of er activiteiten gereed staan om gefactureerd te worden. Het maken van de facturen. Kies in het menu [Facturen] [Massa factureren (Stap 1)]. Bovenaan in het scherm ziet u Geblokkeerde activiteiten. Voordat u factureert dient u ook altijd te controleren of er activiteiten zijn geblokkeerd en of deze blokkade nog steeds terecht is. Een blokkade is altijd een tijdelijke blokkade. Uiteindelijk dienen alle activiteiten gefactureerd te worden. Handleiding massa facturatie Versie 0.1 4

5 Binnen het scherm staan alle activiteiten, contracten, evenementen en inschrijfformulieren (optioneel) die gefactureerd kunnen worden. Achter elke optie staat (Bij activiteiten: Te factureren activiteitsregels, bij contracten: Te factureren contractregels, etc.) staat het aantal activiteiten dat gereed staat om gefactureerd te worden. Vink het rondje voor [Activiteiten factureren] aan Bij de Factuurkop voor activiteiten kan Contributie Nota aangepast worden. Deze omschrijving komt in het debiteuren overzicht en op de aanmaning terecht. Factureert u voor het komende seizoen, dan dient de Begindatum seizoen voor of op aangepast te worden. Deze moet liggen op of na de startdatum van het nieuwe seizoen U kunt in dit scherm ook kiezen voor een andere betalingstermijn. Bijvoorbeeld u factureert de contributie altijd in 3 termijnen, maar u wilt de training in één keer incasseren. In hoofdstuk 3.1 staat dit uitgebreid beschreven. Klik op [Start] Bovenin het opnieuw verschenen scherm staat vermeld hoeveel facturen ALLUNITED daadwerkelijk heeft aangemaakt. De facturen zijn nu wel gemaakt maar nog niet geboekt in ALLUNITED. Dit is het moment om de facturen te controleren. Klopt de omschrijving, zijn er uitzonderingen. Op dit moment is het nog mogelijk om aanpassingen in de individuele facturen te maken. Klik op [Lijst niet geboekte facturen]. Dit is een heel belangrijke stap. Hier kan men de facturen één voor één bekijken en indien noodzakelijk verwijderen of gegevens aanpassen. Handleiding massa facturatie Versie 0.1 5

6 Een voorbeeld van een Lijst niet geboekte facturen staat hieronder. Mocht blijken dat alle facturen fout zijn, omdat de omschrijving van de contributies niet is aangepast aan het nieuwe seizoen, dan is het mogelijk om alle facturen weg te gooien met de optie [massa verwijderen] in het menu. Zie hoofdstuk 2.2. Eerst moet dan de oorzaak van de fout weggenomen worden (bijvoorbeeld het aanpassen van de tekst bij de contributie) en vervolgens kan stap 1 opnieuw uitgevoerd worden. Zijn de facturen juist, dan kan men overgaan tot het boeken van de facturen. Er zijn twee opties. Een individuele factuur boeken. Dit is soms nodig omdat er een paar uitzonderingen zijn die handmatig verwerkt moeten worden. In hoofdstuk 2.3 wordt dit beschreven. Als alle handmatige aanpassingen geboekt zijn, dan kan de rest van de facturen in één keer geboekt worden. Dit wordt beschreven in hoofdstuk Het verwijderen van een factuurbestand Indien het gehele factuurbestand foutief is omdat bijvoorbeeld de contributie bedragen niet zijn aangepast aan het nieuwe seizoen of de omschrijvingen nog op het oude seizoen staan, dan kan het hele factuurbestand verwijderd worden. Kies in het menu [Facturen] [massa verwijderen] en het volgende scherm wordt getoond. Klik op start en het bestand zal verwijderd worden. Let op er kunnen meerdere bestanden zijn 2.3 Het individueel boeken van facturen In de lijst niet geboekte facturen kan elke factuur geopend worden door er op te klikken. Dit is het moment om eventuele wijzigingen aan te brengen. Bijvoorbeeld iemand die een lager bedrag gefactureerd moet krijgen of iemand die wegens een bijzondere verdienste de contributie niet hoeft te betalen. Na het corrigeren van de factuur heeft men de keuze om de factuur te bewaren of te boeken. Als de wijziging bewaard wordt en er wordt later toch besloten om dit hele factuurbestand te verwijderen, dan zijn deze aanpassingen ook verdwenen. Om te voorkomen dat deze facturen verwijderd worden kunnen ze na aanpassing direct geboekt worden. Het is belangrijk deze facturen alleen te boeken als zeker is dat de factuur juist is. Met het boeken van de factuur is de factuur definitief. Een factuur kan daarna niet meer aangepast worden. Alleen via het storneren van de factuur (het maken van een creditnota) kan de factuur weer ongedaan gemaakt worden. Het storneren van facturen wordt in hoofdstuk 2.7 het corrigeren van een geboekte factuur beschreven. Handleiding massa facturatie Versie 0.1 6

7 2.4 Het massaboeken van facturen Als alle individuele aanpassingen zijn gedaan dan is het niet nodig om elke factuur apart te boeken. Via stap 2 het massa boeken kunnen alle facturen in één keer geboekt worden. Kies via menu [Facturen] [Massa boeken (Stap 2 )] en het onderstaande scherm verschijnt: Klik op [Start] om de facturen daadwerkelijk te boeken. Is het boeken voltooid dan verschijnt hetzelfde scherm, maar dan is het boekingsnummer rechts (AI060710) verdwenen en is het vakje leeg. Nadat alle facturen zijn geboekt moeten de facturen worden afgedrukt en verstuurd. Dit wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 2.5 Het versturen van de facturen Nadat de facturen zijn geboekt moeten deze verstuurd worden. In de inleiding is aangegeven welke keuzes er zijn om facturen af te drukken, te printen of via te versturen. Na het Massa boeken (Stap 2) gaat men [Facturen afdrukken (Stap 3)]. En het onderstaande scherm verschijnt. Er zijn 3 mogelijkheden: CSV bestand Het maken van een CSV bestand. In dat geval is ervoor gekozen de facturen niet rechtstreeks via AllUnited af te drukken en/of te versturen, maar dit op basis van een CSV bestand buiten AllUnited te doen. In dat geval wordt de knop CSV bestand gebruikt. Handleiding massa facturatie Versie 0.1 7

8 2.5.2 Rechtstreeks afdrukken van facturen via AllUnited Voor het afdrukken van de facturen gaat men als volgt te werk: Vink bij Factuurtype de juist activiteit aan (het aantal te versturen facturen staat tussen haakjes) Kies in het keuze menu naast [afdruk tonen] de juiste factuur layout. Meestal contributie factuur. Bij het afdrukken van facturen voor contracten of manuele facturen is het mogelijk om een andere factuur layout te kiezen. Standaard staat in AllUnited het vinkje bij [simuleren] aan. Daarmee kan op afdruktonen geklikt worden zonder dat de factuur echt wordt afgedrukt. Dit is de manier om te controleren of de factuur layout juist is, voordat de factuur wordt verstuurd. Is de factuur layout juist dan kan het vinkje simuleren weggehaald worden en kunnen de facturen via [Afdruktonen] geprint worden. Er wordt een pdf bestand aangemaakt. Dit bestand kan direct geprint worden of opgeslagen worden. Allunited adviseert het bestand eerst op te slaan voordat het wordt geprint. Loopt de printer vast dan kan altijd terug gegaan worden naar het bestand. Het is niet nodig de facturen te printen voor de eigen administratie. Er kan namelijk op elk moment een herafdruk gemaakt worden. Zie hiervoor hoofdstuk 2.6 Het maken van een herafdruk Facturen per mail versturen Indien ervoor gekozen is om de facturen per mail te versturen dan staat er ook een knop versturen op het scherm. Ontbreekt deze en u wilt de facturen per mail versturen, neem dan contact op met AllUnited via een ticket naar ons service center. De factuur layout kan eerst via afdruk tonen met simulatie aangevinkt zoals hierboven is omschreven gecontroleerd worden. Is de factuur juist dan kan het vinkje simuleren weggehaald worden. Via de knop versturen worden de facturen nu per verstuurd. Bovenaan in het scherm wordt aangegeven hoeveel facturen er zijn verstuurd. Het kan zijn dat dit minder is dan het totaal aantal te versturen facturen. Dit betekent dat een aantal facturen niet per verstuurd kunnen worden omdat het adres niet bekend is. De facturen blijven dan staan en kunnen alsnog afgedrukt worden en per post verstuurd. Controleren of de facturen per verstuurd kunnen worden als u dit voor het eerst gaat doen Kies een factuurnummer uit om te testen. Een recent factuurnummer kan gevonden worden via het menu [facturen] [facturen]. Selecteer de facturen op een recente [datum van tot] en het overzicht met de facturen wordt getoond. Onthoud een factuurnummer. Ga terug naar [facturen] [facturen afdrukken] en geef het factuurnummer in. Zorg dat het vinkje [herafdruk] en het vinkje bij [simuleren] aan staat. Vink bij [factuurtype] activiteiten aan als het om een contributiefactuur gaat. Ook al staan er 1000 facturen gereed, als je het factuurnummer hebt ingevuld dan gaat dit boven het aantal facturen dat er staat. Alleen deze ene factuur wordt verstuurd. Omdat simuleren aan staat wordt de factuur niet naar de echte ontvanger gestuurd maar naar het adres van degene die ingelogd is. Als het versturen van facturen per eenmaal goed werkt dan hoeft dat niet meer gecontroleerd te worden. 2.6 Het maken van een herafdruk Mocht er iets mis zijn gegaan met het afdrukken van de facturen of wordt er later in het jaar door een lid gevraagd om een kopie factuur dan kan altijd een herafdruk gemaakt worden. Het is daarom ook niet nodig om de facturen te printen voor de eigen administratie. Als in de loop van het seizoen een kopie van een factuur gemaakt moet worden gaat dat als volgt: Handleiding massa facturatie Versie 0.1 8

9 Zoek het factuurnummer van de betreffende factuur op of een range van facturen Ga in het menu naar [Facturen] [Facturen afdrukken (stap 3)] Vul het factuurnummer in of de factuurnummers van t/m Vink [Herafdruk] aan Vink onder Factuurtype [Activiteiten] aan als het om contributiefacturen gaat; Kies de juiste factuurlayout en klik op [afdruktonen] en de factuur wordt in een apart venster getoond om af te drukken; Heeft u de mogelijkheid om facturen per mail te versturen dan kunt u ook op de knop [ versturen} klikken. De factuur wordt dan opnieuw per naar de ontvanger verstuurd. Controleren of de facturen per verstuurd kunnen worden als u dit voor het eerst gaat doen Kies een factuurnummer uit om te testen. Een recent factuurnummer kan gevonden worden via het menu [facturen] [facturen]. Selecteer de facturen op een recente [datum van tot] en het overzicht met de facturen wordt getoond. Onthoud een factuurnummer. Ga terug naar [facturen] [facturen afdrukken] en geef het factuurnummer in. Zorg dat het vinkje [herafdruk] en het vinkje bij [simuleren] aan staat. Vink bij [factuurtype] activiteiten aan als het om een contributiefactuur gaat. Ook al staan er 1000 facturen gereed, als je het factuurnummer hebt ingevuld dan gaat dit boven het aantal facturen dat er staat. Alleen deze ene factuur wordt verstuurd. Omdat simuleren aan staat wordt de factuur niet naar de echte ontvanger gestuurd maar naar het adres van degene die ingelogd is. Als het versturen van facturen per eenmaal goed werkt dan hoeft dat niet meer gecontroleerd te worden. 2.7 Het corrigeren van een geboekte factuur Mocht er toch een factuur geboekt zijn die niet juist is dan kan een factuur alleen nog gestorneerd worden. Dit is het maken van een creditfactuur, die de oorspronkelijke factuur volledig tegen boekt. Via de relatiekaart [relaties] [relatiegegevens] gaat u naar de relatie. Bovenin de relatiekaart ziet u een onderstaande balk. Klik op [debiteuren]. U komt dan in het debiteurenoverzicht van de relatie terecht. Handleiding massa facturatie Versie 0.1 9

10 Klik op het [factuurnummer] - in bovenstaand voorbeeld op en de factuur wordt op het scherm getoond. Zorg dat u op wijzigen staat. In dat geval staat er onderaan de factuur een knop [storneren]. Door op deze knop te drukken, wordt de factuur in zijn geheel tegen geboekt. Het gevolg hiervan is: Er staat een creditnota om afgedrukt te worden bij [facturen] [facturen afdrukken] De activiteit is niet gefactureerd en staat weer open. Bij [facturen][massa factureren] komt deze activiteit weer naar voren. Opmerking: Als een factuur is geboekt, maar nog niet afgedrukt, dan worden de oorspronkelijke factuur en de gestorneerde factuur uit de lijst nog af te drukken facturen gehaald. Wij gaan er dan vanuit dat de relatie nog geen factuur heeft ontvangen en dus ook niet op de hoogte hoeft te worden gesteld van deze correctie. Handleiding massa facturatie Versie

11 3 Belangrijke instellingen bij de facturatie Het is belangrijk dat u alleen die instellingen wijzigt, waarvan u zeker weet dat het juist is en die hieronder beschreven worden. In alle andere gevallen adviseren wij u dringend AllUnited om hulp te vragen. Deze ondersteuning is begrepen in de licentiekosten en kost u niets extra. 3.1 De werking van de betalingstermijn In Allunited kunnen de betalingstermijnen op verschillende manieren ingesteld zijn. Dit kan via het eerste scherm binnen de massa facturatie. Als u bijvoorbeeld de contributies in 3 termijnen incasseert, dan staat de betalingstermijn standaard op 3 termijnen. Als u de trainingen apart factureert en u wilt deze in één keer incasseren, dan kunt u hier een andere betalingstermijn ingeven. Deze betalingstermijn overschrijft alle andere betalingstermijnen. De volgorde die Allunited hanteert voor het vaststellen van de juiste betalingstermijn is zoals onderstaand. 1. De betalingstermijn binnen massa factureren overschrijft alle andere betalingstermijnen. 2. Wordt deze betalingstermijn niet gebruikt, dan wordt gekeken of binnen de relatie een aparte betalingstermijn is ingegeven. Deze staat op het relatiescherm onder financieel. 3. Is hier niets ingegeven dan wordt gekeken bij de betaalwijze. Bij automatische incasso kan ingegeven zijn dat deze altijd in 3 termijnen wordt geïncasseerd. De betaalwijze staat onder het menu [instellingen] [kopje relaties] [betalingswijze]. Hier staat altijd automatische incasso. Achter automatische incasso kan een betalingstermijn ingegeven worden. 4. Is hier niets ingegeven dan wordt bij de factuurbron gekeken. De factuurbron staat onder het menu [instellingen] [kopje facturen] [factuurbronnen]. 3.2 Controleren van het seizoen Voordat de facturatie wordt gestart dient gecontroleerd te worden of het nieuwe seizoen is aangemaakt. Via het menupad [instellingen] [activiteiten] [seizoenen] kunt u controleren of het nieuwe seizoen reeds is aangemaakt. Anders dient u hier het nieuwe seizoen aan te maken. U kunt ook altijd AllUnited vragen het nieuwe seizoen voor u aan te maken. 3.3 Kopiëren van de contributies De contributies moeten voor het nieuwe seizoen worden aangemaakt. Dit kan door de contributies van het vorige jaar te kopiëren. Na het kopiëren dient u nog wel de omschrijving binnen de contributies te controleren of hier geen jaartal in staat. Als er een jaartal in staat dan zal deze aangepast moeten worden. Ook kan het zijn dat de contributiebedragen veranderd zijn en moeten deze aangepast worden. Via het menupad [instellingen] [activiteiten] [contributies] kunt u controleren of de contributies voor het nieuwe seizoen zijn aangemaakt. Selecteer het nieuwe seizoen en klik op weergeven. Als de contributies zijn aangemaakt, dan worden deze op het scherm getoond zoals hieronder is aangegeven. Handleiding massa facturatie Versie

12 Blijft het scherm leeg, dan kunnen via [contributies kopiëren] in de bovenbalk de contributies gekopieerd worden naar het nieuwe seizoen. Belangrijk: Gecontroleerd dient te worden of de omschrijving nog juist is. Indien elk seizoen het jaartal meegegeven wordt, dan dient dit jaartal gewijzigd te worden. Klik op de seizoencode en wijzig de contributie. Handleiding massa facturatie Versie

INHOUD INHOUD...2. Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli

INHOUD INHOUD...2. Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli Handleiding massa facturatie Versie 0.2 juli 2013 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 1.1 Is het nieuwe seizoen/periode aangemaakt.?... 3 1.2 Zijn de contributies voor het nieuwe seizoen/periode aangemaakt

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Instructie. Facturatie

Instructie. Facturatie Instructie Facturatie 19 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doelgroep... 3 1.2 Gerelateerde documenten... 3 2 Instellingen... 3 3 Facturen aanmaken... 4 3.1 Reguliere Inschrijvingen factureren... 4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding interface KNLTB

Handleiding interface KNLTB Handleiding interface KNLTB Versie 0.6 februari 2014 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface met de KNLTB... 3 2.1 Het aanmaken van de berichten... 4 2.2 Het controleren van de

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar zijn er een aantal instellingen welke u dient na te lopen. Deze handleiding bestaat uit 10 stappen. Deze

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 Handleiding aanmaanproces Versie 0.1 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het inrichten van het aanmaanproces... 4 3 Het maken van de aanmaanbrieven... 6 3.1 Het opladen van het logo voor

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Seizoensstart KIM en Checklist KIM

Seizoensstart KIM en Checklist KIM Seizoensstart KIM en Checklist KIM LISA Ledeninformatiesystemen B.V. Louis Chrispijnstraat 15 Postbus 22033 1302 CA Almere Dit document dient als uitleg over het starten van de facturatie voor een nieuw

Nadere informatie

Handleiding documentenbeheer

Handleiding documentenbeheer Handleiding documentenbeheer Versie 0.1 september 2012 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 2 Instellingen voor documentenbeheer...3 3 Documenten gekoppeld aan een object (relatie / contract)...4 4 Documenten

Nadere informatie

Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen:

Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen: In deze Getting Started vindt u hulp bij het maken van een verkoopfactuur in Reeleezee. Hiervoor vult u de velden in op het factuurscherm zoals hiernaast getoond. Indien u de wizard al heeft doorlopen,

Nadere informatie

Werken met verschillende lay-outs

Werken met verschillende lay-outs Werken met verschillende lay-outs Inleiding In deze handleiding vindt u een stappenplan voor het werken met verschillende lay-outs. Het werken met verschillende lay-outs kan een keuze zijn als u werkt

Nadere informatie

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase

Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Versturen van aanmaningen vanuit Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Augustus 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

6 Financiële afhandeling

6 Financiële afhandeling 6 Financiële afhandeling 6.1 Algemeen Samenvattend worden de volgende stappen m.b.t. de financiële afhandeling doorlopen: 1) Met behulp van de SAP training & event module wordt bepaald welke deelnemers

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1

Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1 Formulieren, email en exportbestanden op basis van groepen Versie 0.1 INHOUD INHOUD...2 1 Overzicht nieuwe functionaliteit...3 2 Formulieren op basis van groepen...4 3 Email/SMS voor het versturen van

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Jaaropgave in The Nanny versie 4B

Jaaropgave in The Nanny versie 4B Jaaropgave in The Nanny Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software. Binnen untill ordering software kunt u werken met vast klanten. Hier in zijn er 3 verschillenden manieren, die in deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Advanced Invoicing. User Guide

Advanced Invoicing. User Guide Advanced Invoicing User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield Gebruikershandleiding Betaaladvieslijst maken in Twinfield Betaaladvieslijst maken in Twinfield Inhoud Crediteuren aanmaken... 3 Aanmaken betaalvoorstel... 4 Aanpassen betaalvoorstel... 6 De betaaladvieslijst...

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer

Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Incura Boekhouding: debiteurenbeheer Inleiding Ook al wil natuurlijk iedere ondernemer dat zijn klanten op tijd betalen, de werkelijkheid is helaas anders. Sommige klanten die de mogelijkheid hebben om

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages.

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages. Rapportage Inhoud Inleiding... 1 Sjabloonbeheer... 1 Een rapportage wijzigen... 2 Een nieuwe rapportage maken... 4 Instellingen... 6 Rapportage printen... 8 Rapportage via ZorgMail... 10 Rapportage versturen...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie

Blackboard Assignment tool

Blackboard Assignment tool Blackboard Assignment tool Voor het geven van opdrachten binnen de Blackboard (Bb) leeromgeving heeft Bb een tool ontwikkeld met de naam Assignment. Deze naam kan tot enige verwarring leiden omdat er ook

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1200 Op rekening en relatie beheer Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 1624 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012

Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 Batch factureren Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 1 December 2012 2 Methode 2: Batch factureren Er zijn twee methodes om facturen te maken. De eerste is via Facturering > Facturen > Stap voor

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding KNHB Interface Versie 0.2 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface... 4 2.1 Het aanmaken van berichten... 5 2.2 Het controleren van aangemaakte berichten

Nadere informatie

Handleiding gebruikers aanmaken en inloggen

Handleiding gebruikers aanmaken en inloggen Handleiding gebruikers aanmaken en inloggen Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Informatie over het inloggen... 3 2.1 Inloggen door leden... 3 2.2 Inloggen door gebruikers...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding HWO V3. Versie:

Handleiding HWO V3. Versie: Handleiding HWO V3 Versie: April 2016 Inhoudsopgave INLOGGEN... 3 ZOEKFUNCTIES... 4 NIEUW STANDAARD PROTOCOL AANMAKEN... 7 PROGRAMMA AANMAKEN VOOR CLIËNT... 12 BESTAAND PROTOCOL BEWERKEN... 17 MAAK EIGEN

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie

HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q2050 Verkooporders Q2100 Facturatie Pag.: 1 Q-LINE Q2050 Verkooporders & Q2100 Facturatie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Facturatie op basis van werkelijk geboekte uren is alleen te gebruiken in combinatie met de tijdregistratie module van mijndienstrooster.

Facturatie op basis van werkelijk geboekte uren is alleen te gebruiken in combinatie met de tijdregistratie module van mijndienstrooster. 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de facturatie-module van mijndienstrooster. Met de facturatiemodule kunnen op eenvoudige wijze facturen worden samengesteld op basis van de geplande

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Op het voorblad vult u de gevraagde gegevens in. Vervolgens kunt u op het tweede tabblad de resultaten invoeren.

Op het voorblad vult u de gevraagde gegevens in. Vervolgens kunt u op het tweede tabblad de resultaten invoeren. 1. Uitslagen van proevendagen doorgeven aan de KNHS en diploma s aanvragen De sportaanbieder kan alle uitslagen van proeven doorgeven aan de KNHS. De KNHS leest deze informatie in, zodat uw ruiters hun

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan

Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Handleiding Animana ASP Infomedics DFA b.v. en Petplan Animana B.V. [Pick the date] Inhoudsopgave 1 Instellen Petplan... 3 1.1 Infomedics DFA b.v. relatienummer... 3 1.2 Cliëntgegevens... 3 1.3 Patiëntgegevens

Nadere informatie