Linux 4. Sander van Vugt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Linux 4. Sander van Vugt"

Transcriptie

1 Linux 4

2

3 Linux 4 Sander van Vugt

4 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag tel.: fax: Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv 1e druk, juni 2007 Vormgeving en omslag: Studio Bassa, Culemborg Zetwerk: PROgrafici, Goes ISBN NUR 124 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatieen Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

5 Voorwoord Dit boek is geschreven voor projectmatig onderwijs in Linux in het MBO. Het uitgangspunt van dit boek is dat de lezer in staat is noodzakelijke basiskennis zelf te verwerven, eventueel via het Leerboek Linux deel 1 tot en met 3. In dit boek wordt praktijkgericht beschreven wat nodig is voor leerlingen om projecten op basis van Linux te realiseren. Om die reden concentreren we ons in dit boek niet op het besturingssysteem Linux, maar specifiek op het gebruik van Linux als server. In het eerste hoofdstuk lees je hoe je Linux installeert als server. We bespreken daarbij de installatieprocedures van Fedora en SUSE Linux, maar met de nadruk op wat een installatie een goede installatie maakt als Linux-server. Dit betekent bijvoorbeeld dat we nauwkeurig kijken naar de te installeren packages die in bepaalde omstandigheden wel of niet nodig zijn, en naar de wijze waarop de schijf van de server gepartitioneerd wordt om een goede server te maken. In het tweede hoofdstuk maak je kennis met de beheerinterface van Linux. Dit betekent dat enige aandacht wordt besteed aan oplossingen die door de distributies ter beschikking gesteld worden denk aan SUSE s YaST en Fedora/Red Hat s system-config utilities maar vooral aan het werken op de prompt. Om een Linuxsysteem te kunnen beheren is nu eenmaal een grondige kennis van de opdrachtregel nodig. Na deze inleiding gaan we in de volgende hoofdstukken naar taken die meer direct te maken hebben met het beheer van een server. Denk daarbij aan het beheer van de gebruikersomgeving, werken met permissies en het beheer van processen. Nadat deze onderwerpen besproken zijn, leer je in de volgende vier hoofdstukken om de belangrijkste typen Linux-server in te richten. In het bedrijfsleven blijkt dat Linux met name ingezet wordt als webserver, mailserver en fileserver. Je leert daarom voor elk van deze servertypen hoe je deze inricht, uiteraard pas nadat nauwkeurig is gekeken naar de wijze waarop de netwerkkaart ingesteld wordt. In de laatste twee hoofdstukken tot slot maak je kennis met beheertaken die je ook vaak tegen zult komen in een serveromgeving: het beheer op afstand en het werken met de Netfilter-firewall.

6 VI Linux 4 Bij het schrijven van dit boek is ervoor gekozen te focussen op twee Linux-distributies: SUSE en Fedora/Red Hat. Waar gesproken wordt over Fedora wordt, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, ook Red Hat bedoeld. Deze keuze is gemaakt omdat deze twee Linux-distributies momenteel meer dan 80% van de markt van professionele Linux-servers in handen hebben. Nadrukkelijk hebben we er niet voor gekozen om ook Ubuntu mee te nemen. Deze distributie namelijk doet het weliswaar goed als desktopdistributie, maar is als server nog een marginaal verschijnsel. De auteur van dit boek heeft ook een website. Via de website zal, als dat nodig is, aanvullende informatie worden verschaft. Je wordt ook van harte aangemoedigd om contact op te nemen met de auteur als er zaken zijn in dit boek die je niet bevallen of waarvan je denkt dat ze anders moeten. Je vindt de website van de auteur op Daarnaast is de auteur per te bereiken op Sander van Vugt Mei 2007

7 VII Inhoud Voorwoord V 1 Installatie Inleiding Installatie van SUSE Linux Installatie van Fedora Core Installeren van VMware Tools Samenvatting 37 2 Basisvaardigheden Inleiding Opstarten: LILO en Grub Inloggen Werken met Linux-opdrachten Redirection en piping Help opvragen Basistaken uitvoeren De inrichting van een Linux-bestandssysteem Bekijken van inhoud van bestanden en output van opdrachten Zoeken naar bestanden en tekst Kopiëren, verplaatsen, verwijderen en maken van directory s Nog meer basisopdrachten Maken van tekstbestanden Afsluiten Samenvatting 91 3 Gebruikers, groepen en permissies Inleiding Beheer van de gebruikersomgeving Beheer van de groepsomgeving Beheer van permissies Werken met sudo Samenvatting 120

8 viii Linux 4 4 Beheer van processen Inleiding Soorten processen Procesbeheer Schedulen van processen Prioriteit van processen Logging van procesactiviteit Processen en het pseudo-bestandssysteem /proc Samenvatting Configuratie van de netwerkkaart Inleiding Basiskennis TCP/IP Configuratie van een vaste netwerkkaart Configuratie van een PPP-interface De netwerkverbinding testen Samenvatting Apache Inleiding De werking van een webserver Configuratie van de Apache-server Configuratie van virtuele hosts Beperken van toegang tot de webserver Apache beveiligen met OpenSSL Werken met Apache-modules Samenvatting Linux als mailserver Inleiding Architectuur van een mailoplossing De Linux-opdracht mail Postfix-componenten Configuratie van inkomende mail met procmail Herdistributie van mail met qpopper Cyrus IMAPd Samenvatting Bestanden delen met Linux Inleiding Linux als NFS-server 281

9 Inhoud ix 8.3 Linux als Samba-server Samenvatting Beheer op afstand Inleiding Veilig contact maken met andere computers Authenticatiemethoden Snel aan het werk Configuratie van key-based authenticatie Samenvatting De Netfilter-firewall Inleiding Tables en chains Werken met tables en chains Iptables in de praktijk Iptables als Network Address Translator Samenvatting Shellscripting Inleiding Shellscripts Variabelen bewerken Rekenen in scripts Werken met flow control Werken met de stream editor Werken met functies Opties Afvangen van ongeoorloofde toetsencombinaties Geavanceerde scripts Samenvatting 427

10

11 1 Installatie Voordat je met Linux aan het werk kunt, zul je Linux moeten installeren. In dit hoofdstuk kun je lezen wat hier bij komt kijken. We bespreken zowel de installatie van OpenSUSE als van Fedora. De nadruk ligt daarbij op de installatie van een server. Naast de algemene stappen die nodig zijn, lees je daarom over aspecten die specifiek zijn bij het installeren van een server. 1.1 Inleiding Om de procedure die hier beschreven wordt zelf uit te kunnen voeren, heb je OpenSUSE of Fedora nodig. Je kunt OpenSUSE downloaden van Maak je geen zorgen wanneer tegen de tijd dat je dit leest er een nieuwere versie beschikbaar is. SUSE staat erom bekend dat de versienummers elkaar snel opvolgen. De stappen die hier beschreven worden, zullen echter in volgende versies in grote lijnen weinig veranderd zijn. Als dit je eerste kennismaking met Linux is, doe je er dus goed aan dit hoofdstuk toch door te lezen. Ook Fedora kun je gratis downloaden: op fedora.redhat.com of een van de mirror sites. Zowel OpenSUSE als Fedora zijn gratis versies waarop een commercieel product gebaseerd is. Het verschil zit vooral in de ondersteuning die voor de commerciële producten aangeschaft kan worden. Het commerciële product dat bij Fedora hoort, heet Red Hat Enterprise Server. Bij OpenSUSE hoort SUSE Linux Enterprise Server. Als je een server wilt installeren voor gebruik binnen een bedrijf, doe je er goed aan een van deze versies te kopen. De technieken die in dit boek besproken worden, kunnen alle op de servers ook toegepast worden, vaak zelfs een stuk eenvoudiger.

12 Linux 4 Omdat verschillende Linux-distributies zowel een gratis versie als een commerciële serverversie hebben, moet je weten wat precies de verschillen zijn. Beide versies zijn immers gebaseerd op open source-software en daarom kun je met beide versies hetzelfde doel bereiken. Toch zijn er redenen om Red Hat Enterprise Linux aan te schaffen in plaats van Fedora, of om te werken met SUSE Linux Enterprise Server in plaats van OpenSUSE. De belangrijkste voordelen van het gebruik van een serverversie worden hier genoemd: Een serverversie biedt ondersteuning. Dankzij deze ondersteuning weet je als bedrijf altijd zeker dat je er niet alleen voor staat als zich problemen voordoen. Serverversies worden aangeboden met ondersteuning voor langere tijd. De meeste serverversies bieden op zijn minst vijf jaar ondersteuning. Een serverversie zal ervoor zorgen dat hardware gecertificeerd is. Zo weet je bijvoorbeeld op voorhand zeker dat bepaalde servertypen van IBM, Dell, HP en andere het gewoon doen met jouw Linux-versie. Dit is met een open source-versie altijd nog maar afwachten. Serverversies zijn meer stabiel. Het nieuwste van het nieuwste wordt geboden in de open source-versies. Omdat deze techniek zo nieuw is, kan het voorkomen dat bepaalde functionaliteit nog niet werkt of onstabiel is. De serverversies komen pas als dit soort onregelmatigheden uit de open source-versies verdwenen is en zijn om die reden veel stabieler. Bepaalde softwareleveranciers certificeren hun software voor gebruik op de commerciële servers. Zo weet je bijvoorbeeld zeker dat je zowel op Red Hat als op SUSE gebruik kunt maken van de Oracle-databaseproducten of van SAP. Bovengenoemde argumenten zijn de reden waarom je bij middelgrote tot grote bedrijven geen Debian-servers zult vinden, maar SUSE- of Red Hat-servers. De aanschaf van een serverversie van Linux biedt garanties. Garanties die voor de bedrijven zeer belangrijk zijn omdat op die wijze de continuïteit van de bedrijfsprocessen gegarandeerd kan worden.

13 1 Installatie 1.2 Installatie van SUSE Linux Om SUSE Linux te kunnen installeren moet de computer aan bepaalde minimumeisen voldoen. Deze liggen bij Linux over het algemeen erg laag. Het is echter niet realistisch om van het minimum uit te gaan. Je zult immers wel willen dat de gebruikersprocessen met enige snelheid afgehandeld kunnen worden. Wat je hier leest, zijn daarom niet de absolute minimale systeemeisen, maar de eisen die gesteld worden aan een systeem om er prettig mee te kunnen werken als server. Uiteraard geldt hierbij dat het nooit een probleem is wanneer het systeem krachtiger is dan wat hier wordt geadviseerd. Pentium III Processor, 450 MHz of sneller. 256 MB werkgeheugen. 4 GB beschikbare schijfruimte voor installatie van het besturingssysteem. Grafische hardware die een resolutie van 1024x768 aankan. Muis. Cd- of dvd-station. Netwerkkaart. Naast deze algemene systeemeisen zul je in de server wellicht ook bepaalde hardware willen gebruiken die specifiek voor servers ontworpen is. Denk bijvoorbeeld aan een RAID-controller die ervoor zorgt dat meerdere vaste schijven gebundeld worden, of een dubbel uitgevoerde netwerkkaart. Deze onderdelen worden ook goed door de verschillende Linux-versies ondersteund en daarom besteden we er niet specifiek aandacht aan. Nu je weet wat er in een server aan hardware aanwezig moet zijn, kun je beginnen met de installatie. 1. Zorg ervoor dat op de vaste schijf ruimte beschikbaar is die nog niet aan Windows is toegewezen. Als je een serieuze server wilt inrichten, zorg je er natuurlijk voor dat de totale vaste schijf beschikbaar is voor de installatie van SUSE Linux. In deze beschrijving wordt van de laatste optie uitgegaan. Wil je wel de Windowsinstallatie behouden? Geen probleem. SUSE zorgt ervoor dat bestaande Windows-partities verkleind worden en dat je vanuit het opstartmenu nog steeds automatisch Windows kunt starten. In dit

14 Linux 4 hoofdstuk besteden we echter geen aandacht aan het inrichten van een dualboot-machine. 2. Stel in het BIOS van de computer in dat de pc tijdens het opstarten eerst probeert te booten vanaf een cd of dvd. Op de meeste moderne pc s is het niet nodig hiervoor het BIOS zelf aan te passen, maar volstaat het tijdens het booten een opstartmenu te activeren. Start dan de installatieprocedure vanaf de installatie-cd. Figuur 1.1 Zorg ervoor dat de pc vanaf het optische medium opstart om met de installatie te beginnen 3. Nadat de pc is opgestart vanaf het optische medium, verschijnt een menu waarin je aangeeft wat er moet gebeuren. In dit menu moet je de tweede optie selecteren om te kunnen beginnen met installatie. Figuur 1.2 Let erop dat je in het bootmenu moet aangeven dat je wilt installeren, de standaardoptie probeert namelijk te booten vanaf de vaste schijf

15 1 Installatie 4. Er wordt nu een initieel Linux-systeem geladen van waaruit de installatie wordt uitgevoerd. Wacht totdat dit systeem volledig geladen is. Er verschijnt vervolgens een venster waarin je kunt aangeven in welke taal je wilt installeren. Wij gaan hier uit van Nederlands. Selecteer hiervoor in de lijst de optie Nederlands en klik vervolgens op Accepteren. Houd er overigens rekening mee dat de vertaling niet helemaal perfect is. Sommige onderdelen zijn eenvoudigweg niet vertaald en worden daarom in het Engels weergegeven. Taal In verband met de mogelijkheid voor support is het in veel gevallen verstandig te kiezen voor een Engelstalige installatie. Supportorganisaties zijn vaak erg internationaal georiënteerd en iemand die probeert je ondersteuning te bieden vanuit Provo in de Verenigde Staten, zal waarschijnlijk moeite hebben met een Nederlandstalige installatie. Figuur 1.3 De eerste stap in de installatie van Linux is aangeven in welke taal je wilt installeren 5. Nu moet je aangeven hoe je wilt installeren. Selecteer hiervoor in het kader Installatiemodus de optie Nieuwe installatie (de enige optie die op een nieuw systeem beschikbaar is) en ga dan verder met de installatie.

16 Linux 4 Figuur 1.4 Op een pc waarop geen Linux geïnstalleerd is, is Nieuwe installatie de enige beschikbare optie 6. In het volgende venster selecteer je de regio waarin je woont. Als je voor de Nederlandse taal gekozen hebt, zal Nederland hier automatisch al geselecteerd zijn. Let vooral ook even op de tijdinstelling. De hardwareklok moet ingesteld staan op Lokale tijd; standaard staat hier UTC. Dit is een soort Greenwich Main Time voor servers. Pc s staan hier standaard niet op ingesteld, dus deze optie heb je niet nodig. Pas ook de lokale tijd aan voordat je verder gaat en klik op Verder. Figuur 1.5 Let erop dat je aangeeft gebruik te willen maken van lokale tijd 7. Linux staat voor keuze. Vaak zijn er verschillende oplossingen voor eenzelfde taak en dat geldt ook voor de weergave van de gra-

17 1 Installatie fische desktop. Standaard installeert SUSE de GNOME-desktop, maar als je dat liever hebt, kun je gebruikmaken van KDE. Ons maakt het niet uit, de configuratie van een server vindt namelijk voor een groot deel plaats vanuit de configuratiebestanden en daar is helemaal geen grafische omgeving voor nodig. In dit boek kiezen wij ervoor SUSE met KDE te installeren. GNOME wordt op Fedora gebruikt, maar zoals gezegd: eigenlijk maakt het niet uit want waarschijnlijk is de volgende stap toch dat je deze grafische omgeving uitzet. Figuur 1.6 In dit venster geef je aan met welke grafische interface je wilt gaan werken 8. Nu kom je in het venster Installatie-instellingen. Hier regel je hoe je precies wilt gaan installeren. In dit venster zijn twee dingen van wezenlijk belang: de partitie-indeling en de software die je gaat installeren. OpenSUSE staat ingesteld als desktopinstallatie, dus hier moet het een en ander aangepast worden. Figuur 1.7 De standaardinstellingen van OpenSUSE zijn niet ideaal voor een serverinstallatie

18 Linux 4 Niet voor Windows! De stappen over de partitie-indeling voer je alleen uit als je de volledige computer ter beschikking hebt om Linux te installeren. Zoals gezegd, in dit boek bespreken we niet hoe je een dualboot-systeem met Windows installeert. 9. Klik op de link Partitionering. Kies de optie Maatwerkpartitionering aanmaken en klik op Verder. Nu wordt gevraagd op welke schijf je wilt werken. Kies hier de optie Aangepaste partitionering (voor experts). Dit is namelijk de enige optie die je volledige controle geeft over wat er moet gebeuren. Figuur 1.8 Kies de optie Aangepaste partitionering voor een volledige controle over de schijfinrichting Eenvoudig houden De handmatige partitie-indeling die hier besproken wordt is vrij ingewikkeld, maar is wel speciaal doordacht voor gebruik op een server. Wil je het liever eenvoudig houden? Laat dan de optie Partitionering met rust en maak gebruik van de standaardinstellingen. Ook met de standaardinstellingen kun je prima een server inrichten.

19 1 Installatie 10. Er zijn twee manieren om een schijf in te richten. Met behulp van ouderwetse partities of door gebruik te maken van logische volumes. Dit laatste biedt twee belangrijke voordelen: je kunt naderhand vrij eenvoudig de grootte van een logisch volume aanpassen en daarbij is het eenvoudiger om een back-up te maken van een volume waarop alle bestanden in gebruik zijn. Hiervoor gebruik je dan de optie snapshot. Hier lees je hoe je de server inricht voor gebruik van logische volumes. We zullen meerdere volumes maken. Onder Linux koppel je dan een bepaalde specifieke directory aan een van deze volumes; dit proces wordt mounten genoemd. Het voordeel hiervan is dat je verschillende soorten bestanden die in principe niets met elkaar te maken hebben van elkaar gescheiden kunt houden. We maken in deze procedure de volgende volumes aan: /boot /srv /var /usr Dit is de enige directory die niet op een logisch volume mag. Deze is nodig om van op te starten. We kunnen het klein houden; 100 MB is in de meeste gevallen ruim voldoende en je moet er dus een partitie voor maken. Onder deze directory plaatsen veel servers hun bestanden. Webservers en FTP-servers hebben er bijvoorbeeld hun documentroot. Vooral omdat je aan gebruikers op internet toegang geeft tot deze bestanden, is het handig ze op een apart volume te houden. De grootte is lastig aan te geven en wordt bepaald door wat je ermee gaat doen. Wordt de computer een pure server? Dan mag dit volume heel groot worden: op een schijf van 200 GB kun je er bijvoorbeeld best 150 GB voor gebruiken. In de directory /var verschijnen bestanden die automatisch en ongecontroleerd gemaakt worden door het besturingssysteem. Reden genoeg om er een apart volume van te maken! Als je niets bijzonders doet met /var, is 1 GB een heel redelijke grootte. Als je gecentraliseerde diensten als NIS, DNS of LDAP gaat aanbieden, is het beter er ongeveer 5 GB van te maken en als je de server als drukke mailserver wilt inrichten, is het aan te raden het volume groot te maken; bijvoorbeeld 50 GB. In /usr staan alle programmabestanden op de server. Dit is een bestandssysteem waarop het niet nodig is ook te kunnen schrijven. Juist om die reden is het handig /usr als apart volume aan te maken en read-only te mounten. Wij zullen dat dan ook doen.

20 10 Linux 4 Schrijfbaar maken Je kunt een volume dat read-only is gemount heel eenvoudig beschrijfbaar maken. Gebruik hiervoor de opdracht mount -o remount,rw /volumenaam. /home Als je een fileserver maakt waarop je bestanden wilt delen voor eindgebruikers, heeft elke eindgebruiker een homedirectory. Deze homedirectory plaats je in de directory /home. /home/alex is bijvoorbeeld de homedirectory van gebruiker alex. Hoe groot deze directory moet zijn, is lastig te zeggen. Neem het aantal gebruikers dat je hebt en vermenigvuldig dit met de hoeveelheid schijfruimte die je per gebruiker wilt spenderen. Het resultaat is de totale grootte die je aan /home toekent. / Tot slot is er het volume waarop de rootdirectory (/) staat; het zogenoemde rootvolume. Hierop staan alle andere directory s en bestanden. Over het algemeen is een grootte van 4 GB meer dan genoeg voor dit volume. 11. Als je bepaald hebt hoe groot elk volume moet worden, is het tijd om aan het werk te gaan. Het uitgangspunt is een venster dat eruit kan zien zoals in figuur 1.9. Figuur 1.9 Als je begint met de partitie-indeling, zie je altijd de huidige schijfindeling

21 1 Installatie Je gaat een server inrichten en alle partities en volumes die nu op de schijf staan, mogen verwijderd worden. Selecteer hiervoor de vaste schijf. In figuur 1.9 staat deze boven in de lijst en heet /dev/ sda. Als je één schijf in je computer hebt, zal deze schijf altijd /dev/ sda of /dev/hda heten. Selecteer dit apparaat in de lijst die je ziet in figuur 1.9 en klik op Verwijderen. Het installatieprogramma vraagt of je het echt zeker weet en als je hier bevestigend op antwoordt, zijn alle bestaande partities en volumes verdwenen. Spijt? Ben je toch niet helemaal zeker dat inderdaad alles weg moet? Klik dan nu op Annuleren, er is namelijk op dit moment nog helemaal niets definitief weggegooid. 13. Nu zie je alleen nog de vaste schijf. Klik op Aanmaken om een bootpartitie aan te maken. Als het installatieprogramma vraagt wat voor type partitie je wilt, kies je voor een Primaire partitie. Kies onder de optie Formatteren het bestandssysteem ext2. Vul dan onder de eindcilinder de waarde 100M in. Kies tot slot onder Mountpunt de directory /boot en klik op OK. Je hebt nu een bootpartitie gemaakt. 14. We hebben een tweede partitie nodig die in zijn geheel voor logische volumes gebruikt kan worden. Klik nogmaals op Aanmaken. Kies de optie Niet formatteren en selecteer het bestandssysteem ID 0x8E Linux LVM. Klik op OK om de partitie voor gebruik door LVM aan te maken. 15. Klik op de knop LVM onder in beeld om te beginnen met het maken van logische volumes. 16. Nu zie je een venster waarin gevraagd wordt of je een volumegroep wilt maken. Klik in dit venster op OK om de standaardsuggesties gewoon te accepteren. Figuur 1.10 Klik hier op OK om de volumegroep aan te maken

22 12 Linux Je ziet het venster waarin je de LVM-partitie toevoegt aan de logische volumegroep die je zojuist hebt gemaakt (zie figuur 1.11). Klik in dit venster op Volume toevoegen. Hiermee zorg je ervoor dat de vaste schijf in zijn geheel wordt toegevoegd aan de volumegroep met de standaardnaam system. Klik op Verder Figuur 1.11 Klik op Volume toevoegen om de vaste schijf toe te voegen aan de volumegroep die je zojuist hebt gemaakt 18. In het venster Logische volumes zie je een schematische weergave van de inhoud van de volumegroep. Klik hier op de knop Toevoegen om het eerste logische volume te maken. Nu zie je het venster Logisch volume aanmaken dat je ook in figuur 1.12 ziet. In dit venster regel je de grootte van het volume, maar ook hoe het volume geformatteerd wordt. Tot slot specificeer je het mountpunt, dit is de naam van de directory waaraan je dit volume gaat koppelen. Voordat we bespreken hoe je een drietal volumes maakt, eerst een paar woorden over bestandssystemen. Bestandssysteem Een bestandssysteem bepaalt hoe het volume geformatteerd wordt. Sommige bestandssystemen zijn beter, andere zijn minder geschikt. We geven een kort overzicht van de bestandssystemen waaruit je kunt kiezen:

23 1 Installatie 13 Reiser Ext4 Ext3 Ext2 XFS Vfat Swap Dit was vroeger het standaardbestandssysteem onder SUSE. Dit bestandssysteem is nog steeds de beste keuze voor een server die veel kleine bestanden snel moet kunnen verwerken, zoals het geval is voor een mailserver. In alle andere gevallen is het beter een ander bestandssysteem te gebruiken. Reiser heeft namelijk een probleem met het aantal ontwikkelaars dat er nog aan werkt. Het bestandssysteem ext4 is de opvolger van ext2 en ext3. Alle tekortkomingen van zijn voorgangers moeten in dit bestandssysteem opgelost worden. Op het moment dat dit boek geschreven werd, was ext4 echter nog niet klaar. Ext3 is de opvolger van ext2 en al jarenlang het standaardbestandssysteem op de meeste Linux-distributies. Als je wilt werken met directory s waarin heel veel bestanden of hele grote bestanden voorkomen, is ext3 langzaam, maar in alle andere gevallen kies je met een gerust hart voor ext3. Ext2 is de voorganger van ext3. Het heeft zin dit bestandssysteem te kiezen op kleine volumes, tot een maximale grootte van 100 MB. XFS is een zwaargewicht onder de bestandssystemen. Voor doorsnee werk is dit zeker niet de snelste, maar als je wilt gaan werken met hele grote bestanden of mappen waarin heel veel bestanden voorkomen, is dit de beste keuze. Ook is XFS uitermate goed in het werken met streaming media; dit is handig om te weten als je een mediaserver wilt gaan inrichten. Er is maar één reden om vfat te gebruiken: als je op één machine zowel Windows als Linux wilt kunnen starten. Bestanden op een vfat-bestandssysteem kunnen namelijk zonder kunstgrepen door beide besturingssystemen gelezen worden. Je kiest Swap niet om bestanden op te slaan. Swap is het bestandssysteem dat gebruikt wordt om een swapvolume aan te maken. Linux swapt standaard namelijk niet naar een bestand, maar naar een partitie of logisch volume. 19. Gewapend met deze kennis over bestandssystemen kun je een aantal logische volumes maken en formatteren. In de komende stappen maken we de volgende bestandssystemen aan:

24 14 Linux 4 Een swapvolume van 1 GB. Handig om te weten: het heeft in geen enkel geval zin het swapvolume groter te maken dan 1 GB. Een /srv volume van 4 GB. Een /usr volume van 4 GB. De rest wordt toegewezen aan het rootvolume (/). 20. Kies in het kader Formatteren de optie Swap. Vul vervolgens een logische volumenaam in. Swap is in dit geval geen slechte keuze. Bij Grootte typ je 1 GB. Het resultaat ziet er zo uit als in figuur Klik op OK om het swapvolume te maken. Figuur 1.12 Standaardinstellingen voor het maken van een swapvolume 21. Je ziet nu in het venster Logische volumes van de volumemanager dat het swapvolume gemaakt is. De naam van het apparaat (device) dat voor dit doel gemaakt is, is /dev/system/swap. Zie je dit inderdaad? Klik dan op Toevoegen om een volume te maken voor de directory /srv. Zorg ervoor dat onder Formatteren het bestandssysteem ext3 gemaakt is. Geef het volume de naam srv en gebruik een grootte van 4 GB. Specificeer tot slot dat het volume onder /srv gemount moet worden en klik op OK om het volume aan te maken. 22. Maak nu het volume /usr. Ook dit volume krijgt een bestandssysteem ext3. Geef het de naam usr en een grootte van 4GB. Vul als mountpunt de directory /usr in. Klik op Fstab opties en selecteer hier de optie Mount read-only. Dit zorgt ervoor dat het voor een

25 1 Installatie 15 indringer niet mogelijk is bestanden op dit volume te wijzigen. In figuur 1.13 zie je hoe het venster eruitziet waarin je dit opgeeft. Figuur 1.13 Je past een stukje extra beveiliging toe door het /usr volume read-only te mounten 23. Maak tot slot het rootvolume. Dit volume heeft het mountpunt / en gebruikt ook een bestandssysteem ext3. Klik op de knop maximum om alle overgebleven schijfruimte aan dit volume toe te kennen en klik op OK. 24. De schijf is nu ingedeeld. Klik op Verder. Je ziet nu, zoals in figuur 1.14, de zojuist gemaakte partitie- en volume-indeling. Ziet het er min of meer hetzelfde uit, klik dan op Voltooien om door te gaan met de volgende stap. Figuur 1.14 Als je klaar bent met het maken van logische volumes, heb je waarschijnlijk een vrij complexe partitieindeling opgebouwd

26 16 Linux 4 Heb je ervoor gekozen niet moeilijk te doen en te werken met de standaardvolume-indeling? Dan kun je vanaf dit punt weer verder lezen. 25. Klik op Software. Je ziet nu de lijst met programmatuur die automatisch geïnstalleerd wordt. Zorg ervoor dat in deze lijst in elk geval de volgende opties geselecteerd zijn: Grafisch basissysteem KDE Desktop Environment GNOME-systeem Documentatie en ondersteuning Eenvoudige webserver met Apache LDAP-server en hulpprogramma's Netwerk en server Kernel-ontwikkeling Ervaren gebruiker Vergeten? Vergeten een bepaalde optie te installeren? Geen probleem, het is vrij eenvoudig later alsnog software toe te voegen. Figuur 1.15 Met deze softwareselectie installeer je een heel aardig basissysteem 26. Klik op Accepteren om te beginnen met de installatie. Mogelijkerwijs krijg je nog enkele licentiemeldingen van specifieke programma s te zien. Klik ook dan op Accepteren, net zolang totdat je ziet dat de bestandssystemen geformatteerd worden en de softwarepackages naar de computer worden gekopieerd.

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Websites maken met gratis software

Websites maken met gratis software Websites maken met gratis software SNEL AAN DE SLAG ZONDER VOORKENNIS JOOMLA WORDPRESS DRUPAL HANDIGE TOOLS & SLIMME PRAKTIJKTIPS Eric Tiggeler Websites maken met gratis software Snel aan de slag zonder

Nadere informatie

2010 Sdu uitgevers, Den Haag

2010 Sdu uitgevers, Den Haag Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag tel. (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service 2010 Sdu uitgevers, Den Haag Vertaling, redactie

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980 RIA GOMEZ KOPPENOL Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus ASP.NET

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

DE ADVOCAAT. De advocaat DE ADVOCAAT. Deskundig, integer en onafhankelijk

DE ADVOCAAT. De advocaat DE ADVOCAAT. Deskundig, integer en onafhankelijk Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag Postbus 30851 2500 GW Den Haag Telefoon: (070) 335 35 54 E-mail: helpdesk@advocatenorde.nl Website: www.advocatenorde.nl DESKUNDIG, INTEGER

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie