Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel"

Transcriptie

1 Netwerkhandleiding Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en houd het onder handbereik voor toekomstige raadpleging. Lees eerst de Veiligheidsinformatie in Info over dit apparaat met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit product. Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een goed bereikbare plek voor naslag. N.B. De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geen geval is de producent/leverancier aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of bedrijfsschade als gevolg van het hanteren of bedienen van het apparaat. Aanduidingen voor softwareversies in deze handleiding NetWare 3.x betekent NetWare 3.1 en 3.. NetWare 4.x betekent NetWare 4.1, en IntranetWare. Handelsmerken Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Bonjour TM is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Netscape en Netscape Navigator zijn gedeponeerde handelsmerken van Netscape Communications Corporation. Novell, Netware, NDS en NDPS zijn geregistreerde handelsmerken van Novell, Inc. PostScript en Acrobat zijn geregistreerd handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. UNIX is een geregistreerd handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, met een exclusief licentiegebruik door X/Open Company Limited. Citrix en MetaFrame zijn geregistreerde handelsmerken van Citrix Systems, Inc. UPnP is een handelsmerk van UPnP Implementers Corporation. Andere productnamen die in deze documentatie worden gebruikt, dienen uitsluitend ter identificatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Wij doen geen enkel recht gelden op deze merken. De juiste namen van de Windows-besturingssystemen luiden als volgt: De productnaam van Windows 95 is Microsoft Windows 95. De productnaam van Windows 98 is Microsoft Windows 98. De productnaam van Windows Me is Microsoft Windows Millenium Edition (Windows Me). De productnamen van Windows 000 zijn als volgt: Microsoft Windows 000 Professional Microsoft Windows 000 Server Microsoft Windows 000 Advanced Server De productnamen van Windows XP zijn als volgt: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional De productnamen van Windows Server 003 zijn als volgt: Microsoft Windows Server 003 Standard Edition Microsoft Windows Server 003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 003 Web Edition De productnamen van Windows NT 4.0 zijn als volgt: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright 1991-, RSA Data Security, Inc. Created Alle rechten voorbehouden. U heeft toestemming om deze software te kopiëren en te gebruiken, op voorwaarde dat deze in materialen waarin deze software of deze functie genoemd wordt of ernaar wordt verwezen geïdentificeerd wordt als RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm. U heeft ook toestemming om afgeleide producten te creëren en te gebruiken, op voorwaarde dat in alle materialen waarin de afgeleide producten worden genoemd of waarin ernaar wordt verwezen, deze afgeleide producten worden als geïdentificeerd derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm. RSA Data Security, Inc. geeft geen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid van deze software of de geschiktheid ervan voor enig bepaald doel. De software wordt geleverd as is, zonder uitdrukkelijke of gesuggereerde garantie van welke soort dan ook. Deze opmerkingen dienen voor te komen in alle kopieën van welke soort dan ook van deze documentatie en/of software.

3 Handleidingen voor dit apparaat Raadpleeg de handleidingen die relevant zijn voor hetgeen u met het apparaat wilt doen. Belangrijk De handleidingen worden op verschillende media geleverd. De gedrukte en elektronische versies van een handleiding hebben dezelfde inhoud. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader moeten geïnstalleerd zijn om deze handleidingen als PDF-bestanden te kunnen bekijken. Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, zijn er mogelijk ook handleidingen in html beschikbaar. Dergelijke handleidingen kunt u alleen bekijken met een webbrowser. Voor details over de functies van de RW-3600 raadpleegt u de handleidingen voor deze optie. Info over dit apparaat Lees eerst de Veiligheidsinformatie in Info over dit apparaat voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Deze handleiding bevat een introductie over de functies van het apparaat. Hierin wordt tevens het bedieningspaneel uitgelegd, de voorbereidingsprocedures voor het gebruik van het apparaat, de wijze waarop tekst moet worden ingevoerd en de wijze waarop de meegeleverde cd-rom s moeten worden geïnstalleerd. Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Hierin worden Gebruikersinstellingen uitgelegd en de Adresboekprocedures, zoals het registreren van faxnummers, adressen en gebruikerscodes. Raadpleeg deze handleiding ook voor uitleg over de wijze waarop het apparaat moet worden aangesloten. Problemen oplossen Hierin wordt een oplossing gegeven voor problemen die vaak kunnen voorkomen. Ook wordt uitgelegd hoe u papier, toner en andere verbruiksartikelen vervangt. Veiligheidsinformatie Deze handleiding is bestemd voor beheerders van het apparaat. De handleiding verklaart de beveiligingsfuncties die de beheerders kunnen gebruiken om gegevens tegen misbruik te beschermen, of om te voorkomen dat het apparaat door onbevoegden wordt gebruikt. Raadpleeg deze handleiding tevens voor de procedures voor het registreren van beheerders, alsmede het instellen van gebruikers- en beheerdersverificatie. Kopieerhandleiding/ Document Server-handleiding Hierin worden de functies en handelingen van kopieerapparaat en Document Server uitgelegd. Raadpleeg deze handleiding ook voor uitleg over de wijze waarop originelen moeten worden geplaatst. i

4 Printerhandleiding Hierin worden de functies en handelingen van de printer uitgelegd. Scannerhandleiding Hierin worden de functies en handelingen van de scanner uitgelegd. Netwerkhandleiding Hierin wordt uitgelegd hoe het apparaat moet worden geconfigureerd en bediend in een netwerkomgeving en hoe de meegeleverde software moet worden gebruikt. Overige handleidingen Handleidingen voor dit apparaat Veiligheidsinformatie Verkorte Kopieerhandleiding Verkorte Printerhandleiding Verkorte Scanhandleiding PostScript3 Supplement UNIX Supplement Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding DeskTopBinder Introductiehandleiding Handleiding Auto Document Link Opmerking De geleverde handleidingen zijn specifiek voor apparaattypen. Zie voor UNIX Supplement onze website of raadpleeg een officiële vertegenwoordiger. PostScript3 Supplement en UNIX Supplement bevatten beschrijvingen van functies en instellingen die mogelijk niet beschikbaar zijn op dit apparaat. ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Verklaring van symbolen in deze handleiding...1 Symbolen...1 Installatie van het apparaat in een netwerk... Overzicht van de basisinstellingen... Oorspronkelijke instellingen Een Printerserver gebruiken De Printerserver gereedmaken...15 Afdrukbericht via SmartDeviceMonitor for Client...16 NetWare gebruiken...18 Als printserver opgeven (NetWare 3.x)...19 Installatie als printserver (NetWare 4.x, 5 / 5.1, 6 / 6.5)...1 Pure IP gebruiken in de NetWare 5/5.1 of 6/6.5 omgeving... Als remote printserver installeren (NetWare 3.x)...5 Als printer op afstand opgeven (NetWare 4.x, 5 / 5.1, 6 / 6.5)...8. De printer volgen en configureren Gebruik van Web Image Monitor...31 De Toppagina weergeven...33 Wanneer de gebruikersverificatie is ingesteld...34 Over menu en modus...35 Toegang in de Beheerdermodus...37 Lijst met instellingsitems...37 Weergeven van Web Image Monitor Help...4 Gebruik van SmartDeviceMonitor for Admin...43 Installeren van SmartDeviceMonitor for Admin...45 De configuratie van de netwerkinterfacekaart wijzigen...46 Menu s vastzetten op het bedieningspaneel van het apparaat...47 Het papiertype wijzigen...48 Beheer van gebruikersinformatie...49 De Energiespaarstand configureren...5 Een wachtwoord instellen...53 De apparaatstatus controleren...54 Namen en opmerkingen wijzigen...55 Weergeven en verwijderen van spoolafdruktaken...56 Beheren van adresinformatie...57 Gebruik van SmartDeviceMonitor for Client...58 Printers controleren...58 De apparaatstatus controleren...58 Wanneer u IPP gebruikt met SmartDeviceMonitor for Client...59 Printerstatusbericht via Autom. melding...6 melding op verzoek...6 Mailverificatie melding op verzoek gebruiken...64 iii

6 iv Onderhoud op afstand via telnet...66 Telnet gebruiken...66 access...67 authfree...68 autonet...69 bonjour (rendezvous)...70 devicename...71 dhcp...7 diprint...73 dns...74 domainname...76 help...76 hostname...77 ifconfig...77 info...78 ipp...79 ipv lpr...80 netware...81 passwd...8 pathmtu...83 prnlog...83 route...84 set...85 show...87 slp...88 smb...88 snmp...89 sntp...9 spoolsw...93 ssdp...94 ssh...94 status...95 syslog...95 upnp...95 web...96 wiconfig...97 wins SNMP Printerinformatie verkrijgen via het netwerk...10 De huidige printerstatus...10 Printerconfiguratie Lezen van de weergegeven informatie Afdruktaakinformatie Afdrukloginformatie De instellingen voor de netwerkinterfacekaart configureren Berichtenlijst Systeemlogboekinformatie...115

7 3. Speciale bewerkingen onder Windows Bestanden rechtstreeks uit Windows afdrukken...13 Installatie...13 Een hostnaam gebruiken in plaats van een IPv4-adres...14 Afdrukopdrachten Aanhangsel Bij gebruik van Windows Terminal Service/MetaFrame...19 Besturingsomgeving...19 Ondersteunde printerstuurprogramma s...19 Beperkingen DHCP gebruiken...13 AutoNet gebruiken...13 De WINS-server configureren Gebruik van Web Image Monitor Telnet gebruiken De dynamische DNS-functie gebruiken Bijwerken Geschikte DNS-servers Geschikte DHCP-servers De dynamische DNS-functie instellen Voorzorgsmaatregelen Een inbelrouter op een netwerk aansluiten Afdrukken met NetWare Wanneer de optionele IEEE 80.11b interface-eenheid is geïnstalleerd Informatie over geïnstalleerde toepassingen RSA BSAFE Specificaties Functies...14 INDEX v

8 vi

9 Verklaring van symbolen in deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: Duidt op belangrijke opmerkingen over de veiligheid. Het negeren van deze opmerkingen kan resulteren in ernstig of fataal letsel. Zorg ervoor dat u deze opmerkingen leest. U vindt deze in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie in Info over dit apparaat. Duidt op belangrijke opmerkingen over de veiligheid. Het negeren van deze opmerkingen kan resulteren in middelzwaar tot licht letsel, of schade aan het apparaat of eigendommen. Zorg ervoor dat u deze opmerkingen leest. U vindt deze in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie in Info over dit apparaat. Duidt op punten waaraan u aandacht dient te schenken tijdens het gebruik van het apparaat en op uitleg over mogelijke oorzaken van papierstoringen, schade aan originelen of gegevensverlies. Zorg ervoor dat u deze opmerkingen leest. Duidt op aanvullende uitleg over de functies van het apparaat en instructies over het oplossen van gebruikersfouten. Dit symbool treft u aan het einde van de hoofdstukken aan. Dit geeft aan waar u nog meer relevante informatie kunt vinden. [ ] Duidt op de namen van de toetsen die op het scherm van het apparaat verschijnen. { } Duidt op de namen van de toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. 1

10 Installatie van het apparaat in een netwerk In dit gedeelte worden de netwerkinstellingen beschreven die u met de Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) kunt wijzigen. Stem de instellingen af op de functies die u wilt gebruiken en op de interface die u daarbij wilt aansluiten. Belangrijk Deze instellingen dienen door de systeembeheerder of na overleg met de beheerder gemaakt te worden. Overzicht van de basisinstellingen Interface instellingen Menu Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres Apparaat IPv6-adres IPv6 Gateway adres IPv6 Staatloos adres autom. Configuratie DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol NW-frametype Type LAN Ethernet snelheid Ping opdracht SMB Computer naam SMB Werkgroep SNMP V3 communicatie toestaan Beschrijving Specificeert het IPv4-adres en het subnetmasker van het apparaat in de netwerkomgeving. Configureer een gateway-adres voor de router of hostcomputer die wordt gebruikt als een gateway. Specificeert het IPv6-adres en het subnetmasker van het apparaat in de netwerkomgeving. Configureer een gateway-adres voor de router of hostcomputer die wordt gebruikt als een gateway. Specificeert de automatische configuratie van het staatloos adres IPv6. Instellingen aanmaken voor de DNS-server. Specificeert de DDNS-instellingen. Specificeert de domeinnaam. Specificeert de WINS-serverinstellingen. Selecteer het protocol dat in het netwerk moet worden gebruikt. Selecteer het protocol voor de NCP-aflevering: Selecteer het frametype als u NetWare gebruikt. Selecteer de interface, IEEE 80.11b (draadloze LAN) of Ethernet wanneer u de optionele IEEE 80.11b interface-eenheid heeft geïnstalleerd. Stel de toegangssnelheid in voor netwerken. Controleer de netwerkverbinding met het ping-commando en het gegeven IP-adres. Specificeert de SMB-computernaam. Specificeert de SMB-werkgroep. Stel de gecodeerde communicatie SNMP v3 in.

11 SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Apparaatnaam Bestand doorzenden Instellingen Stel de gecodeerde communicatie SSL/TLS in. Geef een hostnaam op. Geef de apparaatnaam op. Communicatiemodus Geeft de communicatiemodus aan van het draadloze LAN. SSID-instelling Specificeert SSID om in infrastructuur-modus of ad hoc-modus het toegangspunt te specificeren. Kanaal Menu WEP-(codering) sleutel Verzendsnelheid Fabrieksinstellingen herstellen Beschrijving Geeft een kanaal aan wanneer u de 80.11b ad hoc-modus of ad hoc-modus selecteert. Specificeert de codering van de IEEE 80.11b (draadloze LAN). Specificeert de communicatiesnelheid van de IEEE 80.11b (draadloze LAN). Hiermee zet u de IEEE 80.11b-instellingen (draadloze LAN) terug op de standaardwaarden. SMTP Server SMTP verificatie POP voor SMTP Menu adres beheerder Progr/Wijz/Verw. bericht Standaard gebruikersnaam/ wachtwoord (Verzenden) Programmeer/Wijzig/Verwijder onderwerp Opnieuw verzenden intervaltijd Scanner Aantal keren opnieuw verzenden Scanner Beschrijving Specificeert de SMTP-servernaam. Configureert de SMPT Verificatie (PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5) Configureert de POP-verificatie (POP voor SMTP). Dit wordt weergegeven als het adres van de afzender op gescande documenten die per zijn verstuurd, als de afzender niet is opgegeven. Specificeert de gebruikersnaam en het wachtwoord die nodig zijn om gescande bestanden rechtstreeks naar een gedeelde map op een Windows-computer of naar een FTP-server te verzenden. Specificeert de gebruikersnaam en het wachtwoord die nodig zijn om gescande bestanden rechtstreeks naar een gedeelde map op een Windows-computer of naar een FTP-server te verzenden. Programmeert, wijzigt of verwijdert het gebruikte onderwerp wanneer een scanbestand als bijlage wordt verstuurd. Geeft de interval op die het apparaat wacht voordat een scanbestand opnieuw wordt verzonden als deze niet naar de bezorgingsserver of mailserver kan worden verzonden. Stelt een maximum anatal keren in dat een scanbestand opnieuw wordt verzonden naar de bezorgingsserver of de mailserver 3

12 Oorspronkelijke instellingen Printer Ethernet Interface Interface instellingen/ Netwerk Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4-adres IPv4 Gateway adres Apparaat IPv6-adres IPv6 Gateway adres IPv6 Staatloos adres autom. Configuratie DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol NW-frametype Type LAN Ethernet snelheid SMB Computer naam SMB Werkgroep SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Apparaatnaam 4

13 Interface IEEE 80.11b (wireless LAN) Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ IEEE 80.11b Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4-adres IPv4 Gateway adres Apparaat IPv6-adres IPv6 Gateway adres IPv6 Staatloos adres autom. Configuratie DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie NW-frametype Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SMB Computer naam SMB Werkgroep SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Apparaatnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal WEP-(codering) sleutel Beveiligingsmethode Signaal wireless LAN Verzendsnelheid 5

14 (IPv6 kan niet worden gebruikt voor deze functie.) Ethernet Interface Interface instellingen/ Netwerk Bestand doorzenden Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam SMTP Server SMTP verificatie POP voor SMTP A adres beheerder Progr/Wijz/Verw. bericht Programmeer/Wijzig/Verwijder onderwerp Opnieuw verzenden intervaltijd Scanner Aantal keren opnieuw verzenden Scanner 6

15 Interface IEEE 80.11b (wireless LAN) Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ IEEE 80.11b Bestand doorzenden Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal WEP-(codering) sleutel Verzendsnelheid SMTP Server SMTP verificatie POP voor SMTP adres beheerder Progr/Wijz/Verw. bericht Programmeer/Wijzig/Verwijder onderwerp Opnieuw verzenden intervaltijd Scanner Aantal keren opnieuw verzenden Scanner 7

16 Naar een map scannen (IPv6 kan niet worden gebruikt voor deze functie.) Ethernet Interface Interface instellingen/ Netwerk Bestand doorzenden Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol Hostnaam SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Standaard gebruikersnaam/ wachtwoord (Verzenden) Opnieuw verzenden intervaltijd Scanner Aantal keren opnieuw verzenden Scanner 8

17 Interface IEEE 80.11b (wireless LAN) Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ IEEE 80.11b Bestand doorzenden Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal WEP-(codering) sleutel Verzendsnelheid Standaard gebruikersnaam/ wachtwoord (Verzenden) Opnieuw verzenden intervaltijd Scanner Aantal keren opnieuw verzenden Scanner 9

18 Netwerk-bezorgingsscanner (IPv6 kan niet worden gebruikt voor deze functie.) Ethernet Interface Interface instellingen/ Netwerk Bestand doorzenden Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Bezorgingsoptie Opnieuw verzenden intervaltijd Scanner Aantal keren opnieuw verzenden Scanner 10

19 Interface IEEE 80.11b (wireless LAN) Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ IEEE 80.11b Bestand doorzenden Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal WEP-(codering) sleutel Verzendsnelheid Bezorgingsoptie Opnieuw verzenden intervaltijd Scanner Aantal keren opnieuw verzenden Scanner 11

20 Network TWAIN Scanner (IPv6 kan niet worden gebruikt voor deze functie.) Ethernet Interface IEEE 80.11b (wireless LAN) Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ IEEE 80.11b Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal WEP-(codering) sleutel Verzendsnelheid 1

21 Document Server (IPv6 kan niet worden gebruikt voor deze functie.) Ethernet Interface IEEE 80.11b (wireless LAN) Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ Netwerk Interface instellingen/ IEEE 80.11b Instellingen Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Apparaat IPv4-adres IPv4 Gateway adres DNS Configuratie DDNS Configuratie Domeinnaam WINS configuratie Type LAN Ethernet snelheid Effectief protocol NCP Bezorgingsprotocol SNMP V3 communicatie toestaan SSL / TLS communicatie toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal WEP-(codering) sleutel Verzendsnelheid 13

22 Opmerking Afhankelijk van de optionele eenheden of de geselecteerde printertaal worden sommige opties niet weergegeven. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen kunt u bepaalde opties misschien niet instellen. Verwijzing Voor details, Zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. Voor meer informatie over de kopieerfuncties en systeeminstellingen verwijzen wij u naar de Kopieerhandleiding en de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. 14

23 1. Een Printerserver gebruiken De Printerserver gereedmaken Dit gedeelte bevat instructies voor de configuratie van het apparaat als Windows netwerkprinter. Het apparaat wordt zo geconfigureerd dat netwerkclients het kunnen gebruiken. Als de netwerkprinter is aangesloten via SmartDevice- Monitor for Client, kunt u de afdrukberichtfunctie zo instellen dat clients bericht krijgen van de resultaten van hun afdruktaken. Belangrijk Onder Windows 000, Windows XP Professional, of Windows Server 003, heeft u, om de printereigenschappen in de map [Printer] te wijzigen, Printer Management-toegangsverificatie nodig; onder Windows NT 4.0, Full Control toegangsverificatie. Log op de fileserver in als Beheerder of lid van de PowerUsers groep. A Open het venster [Printers] vanuit het menu [Start]. Het dialoogvenster [Printers] verschijnt. In Windows XP of Windows Server 003 verschijnt het venster [Printers en faxapparaten]. B Klik op het pictogram van het apparaat dat u wilt gebruiken. In het menu [Bestand] klikt u op [Eigenschappen]. De printereigenschappen verschijnen. C Klik op het tabblad [Delen] op [Delen als:]. D Om het apparaat te delen met gebruikers van een andere versie van Windows, moet u klikken op [Aanvullende stuurprogramma s...]. Als u een ander stuurprogramma heeft geïnstalleerd door [Delen als:] te selecteren bij het installeren van het printerstuurprogramma, kan deze stap worden overgeslagen. E Klik op [OK] en sluit de printereigenschappen. 15

24 Een Printerserver gebruiken Afdrukbericht via SmartDeviceMonitor for Client 1 Volg de onderstaande procedure om het apparaat zo te configureren dat gebruik wordt gemaakt van de afdrukberichtfunctie van SmartDeviceMonitor for Client. De printserver instellen Belangrijk Onder Windows 000, Windows XP Professional, of Windows Server 003, heeft u, om de printereigenschappen in de map [Printer] te wijzigen, Printer Management-toegangsverificatie nodig; onder Windows NT 4.0, Full Control toegangsverificatie. Log op de fileserver in als Beheerder of lid van de PowerUsers groep. A In het menu [Start] gaat u naar [Programma s], [DeskTopBinder], [SmartDeviceMonitor for Client] of en klikt u vervolgens op [Instelling afdrukserver]. Het dialoogvenster met de printserverinstelling verschijnt. B Schakel het selectievakje [Afdrukken/gegevensverzending melden aan client-pc's ] in en klik vervolgens op [OK]. Nadat de printserver is opgegeven, verschijnt er een dialoogvenster. Bevestig de inhoud van het dialoogvenster en klik op [OK]. Klik op [Annuleren] om de procedure te onderbreken. Er verschijnt een dialoogvenster voor het opgeven van de client. C Klik op [OK]. Hiermee zijn de instellingen voor de printserver voltooid. Elke client moet zo worden ingesteld dat het afdrukbericht wordt ontvangen. Opmerking Lopende afdruktaken beginnen weer bij het begin als de spooler kort heeft gepauzeerd. Als de expansiefunctie niet gebruikt wordt, wordt de functie automatisch ingesteld als beschikbaar. Meldt u zich aan onder een account zonder de rechten van een beheerder, dan wordt de klant mogelijk niet op de hoogte gebracht. 16

25 De Printerserver gereedmaken Een client instellen A In het menu [Start] gaat u naar [Programma s], [DeskTopBinder], [SmartDeviceMonitor for Client] en klikt u vervolgens op [Instellingen van uitgebreide functies]. Er verschijnt een dialoogvenster voor het instellen van de expansiefunctie. B Schakel het selectievakje [Afdrukken/gegevensverzending melden bij gebruik afdrukserver] in. C Klik op [OK]. De client instelling is voltooid. 1 Opmerking Stel de afdrukberichtfunctie in op het printerstuurprogramma en op SmartDeviceMonitor for Client. 17

26 Een Printerserver gebruiken NetWare gebruiken 1 Dit gedeelte beschrijft de instelprocedure voor netwerkprinters in de NetWare omgeving. In de NetWare-omgeving kunt u het apparaat aansluiten als een printserver of printer op afstand. Belangrijk IPv6 kan niet worden gebruikt voor deze functie. Instelprocedure Bij gebruik van het apparaat als printserver A Installeren van SmartDeviceMonitor for Admin B De netwerkinterfacekaart instellen. C Zet de printer uit en vervolgens weer aan. Bij gebruik van het apparaat als remote printer A Bezig met installeren van SmartDeviceMonitor for Admin. B De netwerkinterfacekaart instellen. C NetWare instellen. D De printserver starten. Opmerking Bij deze procedure wordt aangenomen dat de omgeving al ervoor is gereed gemaakt dat de afdrukservice-instelling wordt gebruikt onder het normale NetWare. De procedure wordt uiteengezet met behulp van de volgende voorbeeldinstellingen: Bestandsservernaam CAREE Printservernaam PSERV Printernaam R-PRN Naam wachtrij R-QUEUE Gebruik van SmartDeviceMonitor for Admin Om het apparaat in een NetWare omgeving te gebruiken, moet u SmartDeviceMonitor for Admin gebruiken om de NetWare-printomgeving in te stellen. Printerlijst in SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Admin vermeldt de op het netwerk aangesloten printers. Als u het te configureren apparaat niet kunt vinden, druk dan de configuratiepagina af en controleer de apparaatnaam. Opmerking De door Novell geboden NetWare Client moet de afdrukomgeving instellen met behulp van SmartDeviceMonitor for Admin in de volgende omgevingen: NDS modus in Windows 95/98/Me NDS of Bindery modus in Windows 000/XP, Windows NT 4.0 Verwijzing Pag.45 Installeren van SmartDeviceMonitor for Admin 18

27 NetWare gebruiken Als printserver opgeven (NetWare 3.x) Volg de onderstaande procedure om het apparaat bij gebruik van NetWare 3.x als printserver aan te sluiten. A Open een webbrowser en voer vervolgens van het apparaat)/ in op de adresbalk. De bovenste pagina van Web Image Monitor verschijnt. B Klik op [Inloggen]. Het dialoogvenster voor het invoeren van het wachtwoord en de gebruikersnaam verschijnt. C Voer uw log-in gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [Inloggen]. Voor meer informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de aanmelding verwijzen wij u naar uw netwerkbeheerder. D Klik op [Configuratie] in het linker gedeelte en klik vervolgens op [NetWare]. Print Server-naam: Voer de naam van de NetWare-printserver in. Om de interfacekaart als een printserver te gebruiken moet u de naam van een printserver invoeren die niet actief is op de bestandserver. Gebruik maximaal 47 tekens. Aanmeldingsmodus: geef aan of een bestandserver of een NDS-structuur moet worden aangewezen als er wordt aangemeld op NetWare. File Server-naam: wordt er hier een bestandservernaam ingevoerd, dan wordt alleen naar de opgegeven bestandserver gezocht. Dit item is verplicht. Gebruik maximaal 47 tekens. NDS-structuur: voer de naam in van de NDS-structuur waarbij u zich wilt aanmelden, om de NDS-modus in te schakelen. Gebruik maximaal 3 alfanumerieke tekens. NDS-contextnaam: voer de context in van de printserver om NDS-modus in te schakelen. Gebruik maximaal 17 tekens. Bedieningsmodus: geef aan of de interfacekaart als printserver of als printer op afstand wordt gebruikt. Nummer externe printer: dit item treedt in werking als de interfacekaart is aangegeven als een printer op afstand. Voer hetzelfde nummer in als het nummer van de printer die wordt aangemaakt op de printserver (0 tot 54 tekens). Taak Time-out: wordt de interfacekaart gebruikt als een printer op afstand onder NetWare, dan kan de printer niet vaststellen wanneer een afdruktaak is afgelopen. De printer stopt daarom met afdrukken wanneer er een bepaalde tijd is verstreken na het laatste moment waarop de printer afdrukgegevens heeft ontvangen (d.w.z. wanneer de printer gedurende bepaalde tijd geen afdrukgegevens heeft ontvangen). Geef hier deze tijdsperiode op (3 tot 55 seconden). De standaardwaarde is 15 (seconden). Frametype: kies het frametype van het keuzemenu. Protocol Printerserver: kies het protocol voor NetWare van het keuzemenu. NCP Bezorgingsprotocol: Kies het protocol voor de NCP-aflevering. 1 19

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een printserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een printserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een printserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

Inleiding Belangrijk Aanduidingen voor softwareversies in deze handleiding Handelsmerken

Inleiding Belangrijk Aanduidingen voor softwareversies in deze handleiding Handelsmerken Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 Starten Aansluiting en installatie Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...8 Voorbereiden voor afdrukken Snelinstallatie...9 De verbindingsmethode bevestigen...11 Netwerkverbinding...11 Lokale

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Windows-configuratie Gebruik van een afdrukserver Printer bewaken en configureren Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Windows-configuratie Gebruik van een afdrukserver Printer bewaken en configureren Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 2 3 4 Windows-configuratie Gebruik van een afdrukserver Printer bewaken en configureren Aanhangsel Lees, voordat u dit apparaat gebruikt, deze handleiding zorgvuldig en bewaar de handleiding

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

PostScript 3 Supplement

PostScript 3 Supplement PostScript 3 Supplement 2 3 4 Windows-configuratie MacOS-configuratie PostScript 3 gebruiken Printer Utility for Mac Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Systeeminstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Kopieereigenschappen Faxeigenschappen Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

PostScript 3 Supplement

PostScript 3 Supplement PostScript 3 Supplement 1 2 3 4 Windows-configuratie Configuratie Mac OS PostScript 3 gebruiken Printer Utility for Mac Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Kopieereigenschappen Faxeigenschappen Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen kopieerapparaat/document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix

Handleiding AirPrint. Informatie over AirPrint. Instelprocedure. Afdrukken. Appendix Handleiding AirPrint Informatie over AirPrint Instelprocedure Afdrukken Appendix Inhoud Hoe werken deze handleidingen?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer... 2 1. Informatie over AirPrint

Nadere informatie

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN In

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Introductie Overzicht van RemoteConnect Support... 3 Hoe werkt deze handleiding?... 5 Symbolen... 5 Disclaimer...5 Opmerkingen...5 Terminologie...

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Beschikbare functies via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie Gebruik van de printer Het

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen kopieerapparaat/document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Er worden in deze handleidingen twee manieren gebruikt om afmetingen aan te geven. Kijk voor dit apparaat naar de metrische versie.

Er worden in deze handleidingen twee manieren gebruikt om afmetingen aan te geven. Kijk voor dit apparaat naar de metrische versie. Netwerkhandleiding Voor een veilig en correct gebruik van het apparaat, dient u de Veiligheidsinformatie aandachtig door te lezen in de 'Kopieerhandleiding" voordat u het apparaat in gebruik neemt. Inleiding

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Handleiding Google Cloud Print

Handleiding Google Cloud Print Handleiding Google Cloud Print Informatie over Google Cloud Print Afdrukken met Google Cloud Print Appendix Inhoud Hoe werken deze handleidingen?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer... 2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Documentserver Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN In

Nadere informatie

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Français Deutsch English Português Español Italiano Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing. Website met toepassingen Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2 Symbolen in de handleidingen... 2 Disclaimer...3 Opmerkingen...3 Taken die u kunt uitvoeren op de Website met

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Installatiehandleiding 1 2 3 Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Woord vooraf DeskTopBinder V2 Lite kan diverse gegevens integreren en beheren, zoals bijvoorbeeld bestanden gemaakt met

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Scanbestanden per e-mail verzenden Scanbestanden verzenden via scan-to-folder Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren INHOUDSOPGAVE 1. Voor alle gebruikers Inleiding...3 Hoe werkt deze handleiding?...3 Handelsmerken...4 Wat is Ricoh Smart

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Gebruikershandleiding voor AirPrint

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Gebruikershandleiding voor AirPrint MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN / MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Gebruikershandleiding voor AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden Volgens de copyrightwet mag deze

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT AirPrint handleiding Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT Modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) INLEIDING VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie A DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen. Gefeliciteerd met de aanschaf

Nadere informatie

PostScript3. Gebruiksaanwijzing. PostScript3-printerstuurprogramma - Configuratie voor afdrukken Printer Utility for Mac Bijlage

PostScript3. Gebruiksaanwijzing. PostScript3-printerstuurprogramma - Configuratie voor afdrukken Printer Utility for Mac Bijlage Gebruiksaanwijzing PostScript3 2 3 PostScript3-printerstuurprogramma - Configuratie voor afdrukken Printer Utility for Mac Bijlage Lees, voordat u dit apparaat gebruikt, deze handleiding zorgvuldig door

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

Firmware Update Bijwerken

Firmware Update Bijwerken Modelnr: Firmware Update Bijwerken Deze handleiding bevat informatie over hoe u de controller firmware van de machine en de PDL-firmware kunt bijwerken. U kunt deze updates van onze website downloaden.

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT AirPrint handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt: Opmerking Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking

Nadere informatie