Natte Natuurparel Nemerlaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natte Natuurparel Nemerlaer 1 20-10-2011"

Transcriptie

1 Overzicht situatie en maatregelen per perceel NNP Project: NNP = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen = AmbitieNatuurbeheertype is niet haalbaar, voorstel voor wijziging AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is op langere termijn te realiseren, afhankelijk van grondeigendom Ambitienatuurbeheertype (ANB) GVG in cmmv GVG gewenst voor ANB Doelgat GVG in cmmv (t.o.v. huidige situatie) A1 B1 B2 A2 GVG te laag Nader voedselrijkdom (Bware, n Bodem fosfaat boven bodem en = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype 7 Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 8 Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 9 Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >0 historische groenstructuur niet verdacht 11 Prov. NoordBrabant N15.02 Dennen, eiken en beukenbos voldoet historische groenstructuur niet verdacht hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars en landbouwers 17 Prov. NoordBrabant >2 niet verdacht 30 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot 12 Nog te en bij herinrichting Essche beekovergangen, niet verdacht Stroom 35 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >6 ontgronding / historische akker niet verdacht Grondwaterstand op orde: Wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep bodem hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars en landbouwers 36 St. NoordBrabants Landschap N11.01 Droog schraalgrasland voldoet ontgronding / historische akker niet verdacht bodem hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars en landbouwers 44 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht / voor beekovergangen en mogelijk ook rituele deposities en afvaldumps 47 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 49a Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 50 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 gesaneerd historische groenstructuur niet verdacht 52 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >49 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Terrein grenst parallel aan Essche Stroom; situatie hier in werkelijkheid mogelijk natter via lokale kwel en gradient. veenwinning 53 Gemeente Oisterwijk N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >49 niet verdacht 58 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >29 historische groenstructuur niet verdacht 60 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >16 historische groenstructuur niet verdacht Gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom 61 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos voldoet historische groenstructuur niet verdacht 62 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >49 historische groenstructuur niet verdacht 63 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos voldoet historische groenstructuur niet verdacht 73 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >29 historische groenstructuur niet verdacht 84 Waterschap de Dommel N15.02 Dennen, eiken en beukenbos voldoet historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde Extra peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 cm ). Uit berekening scenario (in juli 2010) blijkt dat de grondwaterstand voldoet. 86 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 89 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 95 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 96 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >9 historische groenstructuur niet verdacht 99a St. NoordBrabants Landschap N15.02 Dennen, eiken en beukenbos >24 historische groenstructuur niet verdacht Campina, aardkundig waardevol gebied 101c St. NoordBrabants Landschap voldoet niet verdacht Grondwaterstand op orde Voorstel behoud ambitienatuurbeheertype Natte Natuurparel

2 Overzicht situatie en maatregelen per perceel NNP Project: NNP = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen = AmbitieNatuurbeheertype is niet haalbaar, voorstel voor wijziging AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is op langere termijn te realiseren, afhankelijk van grondeigendom Ambitienatuurbeheertype (ANB) GVG in cmmv GVG gewenst voor A NB Doelgat GVG in cmmv A1 B1 B2 A2 GVG te laag n Bodem Nader voedselrijkdom (Bware, fosfaat boven bodem en = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen 10b Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland tot tot 20 cmmv binnen historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Afgraven leidt tot extra vernatting van het perceel, waardoor de grondwaterstanden te hoog komen voor het gewenste ambitienatuurbeheertype. Gezien de fosfaathuishouding is afgraving ook niet nodig. gehalte voldoet: De dichte vegetatiemat beperkt de vestiging van doelsoorten. Voorgesteld wordt de dichte vegetatiemat te verwijderen en verschralingsbeheer toe te gaan passen. 10c Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland tot 12 > 60 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: is op orde, bij afgraving wordt het perceel te nat. gehalte te hoog: Bodem is tot minstens 60cm mv fosfaatrijk, afgraven tot deze diepte is niet zinvol. Toepassen verschralingsbeheer 10d St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand hoog: Afgraven leidt tot extra vernatting van het perceel, waardoor de grondwaterstanden te hoog komen voor het gewenste ambitienatuurbeheertype. gehalte redelijk hoog in de De dichte vegetatiemat beperkt de vestiging van doelsoorten. Voorgesteld wordt de dichte vegetatiemat te verwijderen en verschralingsbeheer toe te gaan passen. 19b Prov. NoordBrabant N04.02 Zoete plas open water voldoet niet verdacht Organisch materiaal: Verwijderen sliblaag (actie Brabants Landschap) Terugzetten bomen (actie Brabants Landschap) beheersmaatregel om voedselrijkdom Karpervijver te beperken (zie ook 19a). 23 Prov. NoordBrabant N05.01 Moeras >46 historische groenstructuur niet verdacht Is gerealiseerd bij herinrichting en Nemer / voor beekovergangen en mogelijk ook rituele deposities en afvaldumps 24 Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >29 historische groenstructuur niet verdacht Is gerealiseerd bij herinrichting Nemer 25 Prov. NoordBrabant N05.01 Moeras >46 historische groenstructuur niet verdacht Is gerealiseerd bij herinrichting Nemer 28 Waterschap de Dommel N05.01 Moeras >46 beekovergangen, niet verdacht Wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Nemer 29 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >26 beekovergangen, niet verdacht Wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep 31a Prov. NoordBrabant/ St. N10.02 Vochtig hooiland >32 beekovergangen niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep Kruiden of faunarijk grasland of NoordBrabants Landschap en mogelijk ook rituele deposities en afvaldumps Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type indien peilverhoging niet voldoende effect heeft. N12.05 Kruiden of faunarijke akker 33 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >46 Belversedijk stortplaats / bodem beekovergangen, niet verdacht Grondwaterstand te laag: Wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep 45 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >66 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Gerealiseerd bij herinrichting Nemer 46a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Maaiveldverlaging leidt tot te veel vernatting. 46b St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Maaiveldverlaging leidt tot te veel vernatting. 48 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >26 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Gerealiseerd bij herinrichting Nemer veenwinning 51 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Maaiveldverlaging leidt tot extra vernatting van het perceel, waardoor de grondwaterstanden te hoog komen voor het gewenste ambitienatuurbeheertype. veenwinning 59 St. NoordBrabants Landschap N10.01 Nat schraalland voldoet 27 tot 20 cmmv lokaal >20 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Aanpassen stuwbereik van de bestaande stuw in de oude meander (t.b.v. beheer). Aantakken greppels op ontwateringssloten t.b.v. afwatering zure regen en referentiemonsters gehalte lokaal te hoog: Lokaal plaggen en herintroduceren doelsoorten door middel van aanbrengen maaisel. waterkwaliteit onvoldoende (te zuur/ontbreken van voldoende kwel) Voorstel: wijziging natuurbeheertype naar zuurder type op langere termijn wanneer blijkt dat Nat schraalland niet haalbaar is. 65a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland voldoet 2030 cm mv 22 tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Verhoging peil tot 30cm mv door aanleg gronddammen in afwateringssloot. 65b St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >12 22 tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Verhoging peil tot 30cm mv door aanleg gronddammen in afwateringssloot. 69 St. NoordBrabants Landschap N15.02 Dennen, eiken en beukenbos >4 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Maatregelen leiden tot extra peilverhoging. 70 St. NoordBrabants Landschap N06.04 Vochtige heide tot 58 ontgronding / historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Verhoging peil tot 30cm mv door aanleg gronddammen in afwateringssloot richting TOBsloot bodem Lage verwachting: afgegraven terrein 71 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Extra verhoging peil tot 30cm mv door aanleg gronddammen in afwateringssloot gehalte te hoog: Door afgraven in combinatie met het verhogen van de grondwaterstand wordt het perceel te nat. Er worden geen aanvullende maatregelen voorgesteld. Huidig verschralingsbeheer wordt voortgezet. 74 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >12 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in afwateringssloten (30 cm ) ter hoogte van percelen 70 en 75 en het stoppen van de afwatering richting Beeldven. 75 St. NoordBrabants Landschap N06.04 Vochtige heide >28 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in afwateringssloten (30 cm ) ter hoogte van percelen 70 en 75 en het stoppen van de afwatering richting Beeldven. Natte Natuurparel

3 77 St. NoordBrabants Landschap N06.05 Zwakgebufferd ven open water voldoet Weinig tot geen slib historisch ven met 2 eilandjes met daarop de niet verdacht Waterkwaliteit verbeteren: dempen aanvoersloot en verwijderen duiker aanwezig, alleen in de resten van een grafkelder en een theekoepel. dieper delen ca. 2025cm. historische groenstructuur Bodem en het oppervlakteen grondwater zijn (zeer) Waterkwaliteit in Beeldven relatief voedselrijk, troebel, mede door aanvoer slecht handhaven stuw, peil mag in de zomer wegzakken, eventueel zomer en winterpeil instellen t.b.v. bevorderen kwel toestroom. kappen bos en struweel rondom ven. Behoud gagelstruwelen. zwak gebufferd. Risico op water uit ModderveldenWest In verband met de cultuurhistorische waarde van het ven wordt geen natuurvriendelijke oever aangelegd. 78 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >66 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot. 80 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >12 3 tot 50 cmmv cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand enigszins te Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 laag: cm ). gehalte te hoog in Aanleg gradient richting TOBsloot, talud 1:20, afgraven 0 40 cm mv. Verder afgraven na beoordeling andere percelen. 81a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 cm ). gehalte te hoog: Door afgraven in combinatie met het verondiepen van sloten wordt het perceel mogelijk te nat. Huidig verschralingsbeheer wordt voortgezet. 81c St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >12 5 tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 cm ). gehalte te hoog in Voorstel: voortzetten verschralingsbeheer en eventueel beperkt ontgronden. 81d St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >32 4 tot 50 cmmv 30 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 cm ). gehalte te hoog in Reliefvolgend afgraven tot 30 cm en herintroduceren doelsoorten. Lokaal is aanvullende verschraling nodig. Aanleg poel t.b.v. vergroten leefgebied voor kamsalamanders op laagst gelegen deel van perceel. Oppervlak ca. 245m2, bodemhoogte ca. 150cm mv (GLG) 83 Waterschap de Dommel N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >29 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 cm ). 85 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >26 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 cm ). 88 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg stuw in TOBsloot en gronddammen in afwateringssloten (30 cm ). gehalte te hoog in Voorstel: voortzetten verschralingsbeheer en eventueel beperkt ontgronden. 91a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot 32 7 tot 50 cmmv cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag met Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm name aan de westzijde van het perceel: hoge verwachting voor (bewonings)resten van gehalte te hoog: Toplaag afgraven tot 30 cm en herintroduceren doelsoorten. Het westelijk deel aanvullend jagerverzamelaars verschralen door maaien en afvoeren en plaggen. 91b Particulier eigendom N10.02 Vochtig hooiland >32 7 tot 50 cmmv cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag met Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm name aan de westzijde van het perceel: hoge verwachting voor (bewonings)resten van gehalte te hoog: Toplaag afgraven tot 30 cm en herintroduceren doelsoorten. jagerverzamelaars Opmerkingen: Brabants Landschap is in overleg met grondeigenaar voor grondaankoop. 91c St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 7 tot 50 cmmv cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars gehalte te hoog: In verband met de hoge archeologische verwachtingswaarde wordt voorgesteld beperkt af te graven door een gradient te realiseren richting de Moddervelden. Hierdoor zal een natuurlijke overgang van natte heide naar vochtig hooiland ontstaan. Aandachtspunt bij grondwerken Archeologische : 93a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 8 tot 50 cmmv 40 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm (lokaal dieper) hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars gehalte te hoog: In verband met de hoge archeologische verwachtingswaarde wordt voorgesteld beperkt af te graven door een gradient te realiseren richting de Moddervelden. Hierdoor zal een natuurlijke overgang van natte heide naar vochtig hooiland ontstaan. Herintroduceren doelsoorten door middel van aanbrengen maaisel. 93b St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 9 tot 50 cmmv 40 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm Type Kruiden en faunarijk hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars gehalte te hoog: In verband met de hoge archeologische verwachtingswaarde wordt voorgesteld beperkt af te graven door een gradient te realiseren richting de Moddervelden. Hierdoor zal een natuurlijke overgang van natte heide naar vochtig hooiland ontstaan. Hiernaast wordt het perceel geplagd om een overgang tussen wel en niet af te graven percelen te realiseren. Herintroduceren doelsoorten door middel van aanbrengen maaisel. 93c St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 9 tot 50 cmmv 40 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm (lokaal dieper) hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars gehalte te hoog: In verband met de hoge archeologische waarde wordt voorgesteld beperkt af te graven. In het centrale deel wordt de toplaag tot 20 cm afgegraven. Aan de zuidoostzijde wordt de toplaag geplagd. Richting Moddervelden wordt een gradient gerealiseert om een natuurlijke overgang van natte heide naar vochtig hooiland te krijgen. Herintroduceren doelsoorten door middel van aanbrengen maaisel. 94a St. NoordBrabants Landschap N06.04 Vochtige heide >18 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: veenwinning grondwaterstand en het realiseren van een geleidelijker overgang tussen Moddervelden en 97 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >46 11 tot 50 cmmv cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm gehalte te hoog: Met name het zuidelijk deel wordt kansrijk geacht voor afgraving. Voorgesteld wordt om 20 tot 40 cm mv van noord naar zuid af te graven incl. herintroduceren van doelsoorten door middel van aanbrengen maaisel. 98b St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm gehalte te hoog: Door afgraven in combinatie met het verondiepen van sloten wordt het perceel mogelijk te nat. Voorstel: afplaggen toplaag perceel 98c St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 16 tot 50 cmmv 30 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars gehalte te hoog: Voor verschraling dient afgegraven te worden tot 30 cm in het noordelijk en centrale deel en herintroduceren doelsoorten. In het zuidelijk deel geen maatregelen. In verband met de hoge archeologische waarde wordt voorgesteld het huidige uitmijnbeheer (door Brabants Landschap) voort zetten in combinatie met lokaal afplaggen van Pitrusvelden. Type Kruiden en faunarijk Type Kruiden en faunarijk Type Kruiden en faunarijk Type Kruiden en faunarijk Natte Natuurparel

4 Overzicht situatie en maatregelen per perceel NNP Project: NNP = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen = AmbitieNatuurbeheertype is niet haalbaar, voorstel voor wijziging AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is op langere termijn te realiseren, afhankelijk van grondeigendom Ambitienatuurbeheertype (ANB) GVG in cmmv GVG gewenst voor A NB A1 B1 B2 A2 Doelgat GVG in cmmv GVG te laag n Bodem Nader voedselrijkdom (Bware, fosfaat boven bodem en Voor bodemverontreinigingen Verkennend bodem Lankelma = AmbitieNatuurbeheertype is niet haalbaar, voorstel voor wijziging AmbitieNatuurbeheertype 6 Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland >52 > 60 cm mv niet verdacht Grondwaterstand te laag: Maatregelen leiden niet tot vernatting van dit perceel. Kruiden of faunarijk grasland gehalte te hoog: Bodem is tot minstens 60cm mv fosfaatrijk, afgraven tot deze diepte is uit ecologische oogpunt (zaadbank of ontbreekt) niet zinvol. Het ligt hoog, Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger en voedselrijker type. N12.05 Kruiden of faunarijke akker 10a Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland >97 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag Maatregelen leiden niet tot extra vernatting van dit perceel. N12.05 Kruiden of faunarijke akker historische akker (Musdonk) Afgraven is niet gewenst in verband met historische en archeologische verwachtingswaarde. toepassen akkerbeheer (conform huidig beheer) Het ligt hoog, Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type (cultuurhistorische akker Musdonk). 12 Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland >72 historische akker niet verdacht Grondwaterstand te laag: Maatregelen leiden niet tot extra vernatting van dit perceel. N12.05 Kruiden of faunarijke akker historische groenstructuur Afgraven is niet gewenst in verband met historische Het ligt hoog, Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type (cultuurhistorische akker Muskdonk). 13 Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland >72 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Maatregelen leiden niet tot extra vernatting van dit perceel. N12.05 Kruiden of faunarijke akker gehalte onbekend: Afgraven is niet gewenst in verband met archeologische verwachtingswaarde Het ligt hoog, Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type (historisch gebruik akker). 14 Prov. NoordBrabant >58 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: N15.02 Dennen, eiken en beukenbos Maaiveld ligt hoog Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type. 15 Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >114 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: N15.02 Dennen, eiken en beukenbos terrein van hoge archeologische waarde Maaiveld ligt hoog; Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type. (monumentnummer 2084) (sporen van mottekasteel Ter Borch) 16 Prov. NoordBrabant >58 historische groenstructuur (Kasteellaan) niet verdacht Grondwaterstand te laag: Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type. N15.02 Dennen, eiken en beukenbos 18 Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland >52 Kasteellaan stortplaats / niet verdacht Grondwaterstand te laag: Maatregelen leiden niet tot extra vernatting van dit perceel. Kruiden of faunarijk grasland ontgronding / gehalte onbekend: Afgraven is niet gewenst in verband met archeologische verwachtingswaarde bodem Het ligt hoog, Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger en voedselrijker type. 19a Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >49 niet verdacht Grondwaterstand te laag: Hier is een doelgat van >50 cm. Echter, dit vormt geen knelpunt: de vijver is watervoerend (zie GGORmaatregelen NNP, Royal Haskoning 6 mei 2009). Het ligt hoog, Terugzetten bomen (actie Brabants Landschap) beheersmaatregel om voedselrijkdom Karpervijver te beperken. houtopstand bij Karpervijver; Bij de karpervijver is een Elzenbroekbos voorzien (zie GGORmaatregelen NNP, Royal Haskoning bostype past niet op deze locatie. 6 mei 2009). Voorstel wijziging droger ambitienatuurbeheertype. 20 Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland >32 naar verwachting historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Perceel is naar verwachting tot 30cm of meer fosfaatrijk (zie perceel 22), verhoging van de waterstand is Kruiden of faunarijk grasland 2030 cm mv, daarom niet gewenst. zie perceel 22. gehalte onbekend: Afgraven is niet gewenst in verband met archeologische verwachtingswaarde Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger en voedselrijker type. 21 Prov. NoordBrabant >18 historische groenstructuur niet verdacht N15.02 Dennen, eiken en beukenbos 22 Prov. NoordBrabant N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 2 tot 50 cmmv 3040 cm mv Ernstige historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand voldoet: Onvoldoende mogelijkheden tot verhogen grondwaterstand. Kruiden of faunarijk grasland bodemverontreiniging met gehalte te hoog: In verband met aangetroffen bodemverontreinigingen is afgraven niet gewenst. Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype chroom (Lankelma) Bodemverontreiniging: naar voedselrijker type. 27 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >89 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: gebruik bos (Posthoorn/Hemelbos zie ook 3940). Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype N15.02 Dennen, eiken en beukenbos naar droger type 39 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >29 niet verdacht Grondwaterstand te laag: gebruik productiebos op rabatten (Posthoorn/Hemelbos). Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type. 40 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >29 niet verdacht Grondwaterstand te laag: gebruik productiebos op rabatten (Posthoorn/Hemelbos). Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type. 41 St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >66 niet verdacht Grondwaterstand te laag: Perceel ligt binnendijks; type wordt elders gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom (buitendijks) en Flora en faunarijk grasland Rosep. Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type. Optie: realiseren moeras door afgraven en/of aanleg poel. 42 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >89 niet verdacht Grondwaterstand te laag: gebruik productiebos op rabatten (Posthoorn). Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type. 43 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >72 > 60 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: De grondwaterstanden zijn te laag voor het beoogde natuurbeheertype. Flora en faunarijk grasland gehalte te hoog: De bodem is tot minstens 60cm mv fosfaatrijk, afgraven tot deze diepte is uit ecologische oogpunt (zaadbank ontbreekt) niet zinvol. Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger en voedselrijker type. 49b Prov. NoordBrabant N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >69 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Perceel met hakhoutbos op hogere gronden nabij kasteel N16.01 Droog bos met productie Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger en voedselrijker type. 56b St. NoordBrabants Landschap N05.01 Moeras >46 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom Kruiden of faunarijk grasland of Optie: aanleg poel voor kamsalamander en lokaal realisatie moeras N12.05 Kruiden of faunarijke akker Natte Natuurparel

5 57a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Geen maatregelen nodig voor optimaliseren grondwaterstand. Kruiden of faunarijk grasland of N12.05 Kruiden of faunarijke akker Potentiele maatregel: zode verwijderen in proefvlakken (beheermaatregel Brabants Landschap) 64 St. NoordBrabants Landschap >22 niet verdacht Grondwaterstand te hoog: Beheertype vervalt conform wijzigingen Natuurbeheerplan 2010 (ontwerp) N15.02 Dennen, eiken en beukenbos 66 St. NoordBrabants Landschap N15.02 Dennen, eiken en beukenbos >36 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te hoog: Maatregelen leiden tot extra peilverhoging. N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos Wijziging ambitienatuurbeheertype naar vochtiger type conform aansluitende perceel 63 broek 67a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Verhoging peil tot 30cm mv door aanleg gronddammen in afwateringssloot. Kruiden of faunarijk grasland of gehalte te hoog: Door afgraven in combinatie met het verhogen van de grondwaterstand wordt het perceel te nat. N12.05 Kruiden of faunarijke akker Huidig verschralingsbeheer wordt voortgezet 67b St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 20a tot 50 cmmv 40 cm mv historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Verhoging peil tot 30cm mv door aanleg gronddammen in afwateringssloot. Kruiden of faunarijk grasland of gehalte te hoog: In verband met hoge voedselrijkdom tot een redelijke diepte wordt het perceel niet afgegraven. N12.05 Kruiden of faunarijke akker Huidig verschralingsbeheer wordt voortgezet 68 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >52 14 tot 50 cmmv cm mv niet verdacht Grondwaterstand te laag: Maatregelen leiden niet tot vernatting van dit perceel. Kruiden of faunarijk grasland of gehalte te hoog: In verband met hoge voedselrijkdom tot een redelijke diepte wordt het perceel niet afgegraven. N12.05 Kruiden of faunarijke akker Huidig verschralingsbeheer wordt voortgezet 72 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland tot 32 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand op orde: Geen actie N06.04 Vochtige heide Vegetatie: Waterkwaliteit is te zuur voor Vochtig hooiland. Huidige vegetatietype is Vochtige heide (inventarisatie Brabants Landschap). Voorstel voor wijziging ambitienatuurbeheertype naar Vochtige heide. Sluit aan op Vochtige heide Moddervelden. 76 St. NoordBrabants Landschap N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos >29 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: gebruik als productiebos rond Beeldven. Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type passend bij historisch gebruik 79a St. NoordBrabants Landschap N15.02 Dennen, eiken en beukenbos voldoet historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand hoog: Maatregelen leiden tot extra peilverhoging. N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos (lokaal ) Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar vochtiger type passend bij beekdal. 79b St. NoordBrabants Landschap N15.02 Dennen, eiken en beukenbos >16 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand hoog: Maatregelen leiden tot extra peilverhoging. gebruik als productiebos rond Beeldven. Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar vochtiger type passend bij historisch gebruik 92 St. NoordBrabants Landschap N15.02 Dennen, eiken en beukenbos >16 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te hoog Door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm wordt de waterstand verhoogd. hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars e groenstructuur: De historische groenstructuren dienen behouden te blijven. Indien dit niet mogelijk is, dient overleg plaats te vinden met de provincie over een verantwoorde omgang hiermee. Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar vochtiger type 98a St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >122 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Maatregelen leiden niet tot voldoende vernatting van dit perceel. Kruiden of faunarijk grasland of historische akker ligt hoog, perceel Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger en voedselrijker type Grasland en/of akker ivm N12.05 Kruiden of faunarijke akker ligt buiten beekdal, historisch relatie Kievitsblek (in combinatie met perceel 100) gebruik als akker; velden rondom zurig: natuurbeheertype past niet op deze locatie. 98d St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland > cm mv 16 tot 50 cmmv 40 >50 cm historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Peilverhoging wordt gerealiseerd door aanleg gronddammen in bermsloot Posthoornseweg op 30 cm Kruiden of faunarijk grasland hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars gehalte te hoog: In verband met de hoge archeologische waarde wordt voorgesteld het huidige uitmijnbeheer (door Brabants Landschap) voort zetten in combinatie met lokaal afplaggen van Pitrusvelden. 100 St. NoordBrabants Landschap N10.02 Vochtig hooiland >52 13 tot 50 cmmv >20cm niet verdacht Grondwaterstand te laag: Maatregelen leiden niet tot extra vernatting van dit perceel. Kruiden of faunarijk grasland of gehalte te hoog in Voor ontwikkeling naar voedselarm natuurbeheertype is aanvullend fosfaat nodig in de diepte. N12.05 Kruiden of faunarijke akker Hieruit moet blijken of ontrgronding mogelijk is of verschralingsbeheer voortzetten en plaggen. Het ligt hoog, Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger en voedselrijker type. Grasland en / of akker in verband met relatie Kievitsblek (in combinatie met perceel 98a), velden rondom zurig: natuurbeheerype past niet op deze locatie. 101a St. NoordBrabants Landschap >38 monumentale boerderij niet verdacht Grondwaterstand te laag: Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type N16.01 Droog bos met productie 101d St. NoordBrabants Landschap >58 niet verdacht Grondwaterstand te laag: Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type N16.01 Droog bos met productie Natte Natuurparel

6 Overzicht situatie en maatregelen per perceel NNP Project: NNP = Perceel is op orde voor realisatie AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is haalbaar door uitvoering maatregelen = AmbitieNatuurbeheertype is niet haalbaar, voorstel voor wijziging AmbitieNatuurbeheertype = AmbitieNatuurbeheertype is mogelijk op langere termijn te realiseren, afhankelijk van grondeigendom Ambitienatuurbeheertype (ANB) GVG in cmmv GVG gewenst voor A NB Doelgat GVG in cmmv A1 B1 B2 A2 GVG te laag Nader voedselrijkdom (Bware, n Bodem fosfaat boven bodem en = Particuliere gronden waarvan AmbitieNatuurbeheertype ook in de toekomst niet haalbaar is, voorstel voor wijziging AmbitieNatuurbeheertype 3 Prov. NoordBrabant/ Gronden N10.02 Vochtig hooiland >32 > 60 cm mv dieseltank niet verdacht Het ligt hoog, Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type (cultuurhistorische akker). Kruiden of faunarijk grasland of N12.05 Kruiden of faunarijke akker 31b Particulier eigendom N10.02 Vochtig hooiland >97 historische akker niet verdacht Peilverhoging wordt mogelijk gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep N12.05 Kruiden of faunarijke akker hoge verwachting voor (bewonings)resten van Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type (cultuurhistorische akker). jagerverzamelaars en landbouwers 56a Particulier eigendom N05.01 Moeras >106 historische groenstructuur niet verdacht Grondwaterstand te laag: Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type Kruiden of faunarijk grasland of N12.05 Kruiden of faunarijke akker 57b Particulier eigendom N10.02 Vochtig hooiland tot 20 cmmv >20cm historische groenstructuur niet verdacht Kruiden of faunarijk grasland of N12.05 Kruiden of faunarijke akker 101b Particulier eigendom >58 niet verdacht Grondwaterstand op orde Voorstel wijziging ambitienatuurbeheertype naar droger type N16.01 Droog bos met productie = AmbitieNatuurbeheertype is mogelijk op langere termijn te realiseren, afhankelijk van grondeigendom 1 Prov. NoordBrabant/ Gronden niet verdacht 2 Prov. NoordBrabant/ Gronden N16.01 Droog bos met productie hoge verwachting voor (bewonings)resten van niet verdacht jagerverzamelaars en landbouwers 4 Prov. NoordBrabant/ Gronden >58 niet verdacht 5 Prov. NoordBrabant/ Gronden >18 niet verdacht 26 Particulier eigendom N10.02 Vochtig hooiland historische groenstructuur niet verdacht / voor beekovergangen en mogelijk ook rituele deposities en afvaldumps 32 Particulier eigendom N05.01 Moeras bodem beekovergangen, niet verdacht Wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep 34 Particulier eigendom N05.01 Moeras historische akker niet verdacht Wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars en landbouwers beekovergangen en mogelijk ook rituele deposities en afvaldumps 37 Particulier eigendom N05.01 Moeras ontgronding / historisch ven niet verdacht Wordt gerealiseerd bij herinrichting Essche Stroom en Rosep bodem beekovergangen en mogelijk ook rituele deposities en afvaldumps 38 Particulier eigendom N10.02 Vochtig hooiland Posthoorn stortplaats / historisch ven niet verdacht ontgronding / bodem beekovergangen en mogelijk ook rituele deposities en afvaldumps 54 Particulier eigendom N10.02 Vochtig hooiland historische groenstructuur niet verdacht 55 Particulier eigendom N05.01 Moeras historische groenstructuur niet verdacht 81b Particulier eigendom N10.02 Vochtig hooiland historische groenstructuur niet verdacht 82 Particulier eigendom N14.01 Rivier en beekbegeleidend bos historische groenstructuur niet verdacht 87 Particulier eigendom N05.01 Moeras historische groenstructuur niet verdacht 90 Particulier eigendom N15.02 Dennen, eiken en beukenbos historische groenstructuur niet verdacht 94b Particulier eigendom N06.04 Vochtige heide historische groenstructuur niet verdacht veenwinning 99b Particulier eigendom N15.02 Dennen, eiken en beukenbos historische groenstructuur niet verdacht Campina, aardkundig waardevol gebied hoge verwachting voor (bewonings)resten van jagerverzamelaars 102 Particulier eigendom N16.01 Droog bos met productie niet verdacht Natte Natuurparel

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie natuurbeheer provincie Utrecht Pagina

Nadere informatie

Drasland. Groot Wilnis-Vinkeveen

Drasland. Groot Wilnis-Vinkeveen Groot Wilnis-Vinkeveen Drasland in de Zouweboezem, provincie Zuid-Holland Bron: provincie Utrecht Drasland Drasland is niet bemest kruidenrijk hooiland dat maximaal 30 cm boven het oppervlaktewaterpeil

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Nat schraalland

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Nat schraalland Provincie Utrecht, afdeling FLO, team NEL, 5 februari 2015 Nat is zeer laagproductief hooiland op natte, onbemeste, basenrijke veen- en zandgrond dat gewoonlijk een keer per jaar worden gemaaid in de nazomer.

Nadere informatie

Kaart 1 - Landgebruik

Kaart 1 - Landgebruik Heteren Landgebruik 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen 4 - bieten 5 - granen 6 - overige landbouwgewassen 8 - glastuinbouw 9 - boomgaarden 10 - bloembollen 11 - loofbos 12 - naaldbos 16 - zoet

Nadere informatie

Projectplan GOB. Datum: Oktober /16

Projectplan GOB. Datum: Oktober /16 Projectplan GOB Object: De Riggen Datum: Oktober 2015 1/16 Inleiding Aanvrager: Projectnaam: Voorgeschiedenis Stichting het Noordbrabants Landschap Perceel de Riggen - Pannenhoef Perceel was een oude boomkwekerij

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.1 Nog om te vormen natuur N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, besluitnummer besluitnummer PZH-2017-615204878, tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 (openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 4479 9 oktober 2017 Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landscpsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 Besluit: Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 5591 13 oktober 2016 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2016, kenmerk 3.4/2016004170,

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL

Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Bijlage 1 behorende bij artikel 23, lid 1 van het Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuur en SKNL Natuur tarieven in /ha 7301 N01.01 Zee en wad 0,36 7302 N01.02 Duin- en kwelderlandschap 54,76 7303

Nadere informatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie Versie 25/08 Voor de voorselectie dient te worden voldaan aan de volgende criteria 1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie - u dient eigenaar of erfpachter van de gronden in de

Nadere informatie

Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps

Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps Inhoud presentatie Even voorstellen Waterschappen algemeen Video Vragen Project Beemdstraat Bladel Afsluiting

Nadere informatie

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater

Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Uitgangssituatie Algemeen Inrichting Straelensbroek/ Straelens Schuitwater Projectnummer: 2008_009 Projectnaam: Inrichting Straelensbroek/Straelens Schuitwater PMJP: B1 Inrichting verworven EHS Natuurdoel:

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe GHG boven maaiveld 0.00-0.10 0.10-0.25 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 1.00-1.50 1.50-2.00 > 2.00 m beneden maaiveld Kaart 9a GHG Map Document: P:\258828\Water\05_GIS\prj\kaart_09a...mxd) Effect GHG 0,30-0,40

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Kruiden- en faunarijk grasland

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: Kruiden- en faunarijk grasland Provincie Utrecht, afdeling FLO, team NEL, 5 februari 2015 is het basis-natuurgrasland. Het kan overal voorkomen op alle grondsoorten en bij alle grondwaterstanden, maar ziet er dan wel steeds anders uit.

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j 2016-50 Nummer 1950294 Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost

Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost Particulier Natuurbeheer bloemrijk grasland in Groot Mijdrecht Noord-Oost De laatste jaren heeft de provincie in Groot Mijdrecht Noord-Oost gronden aangekocht voor de ontwikkeling van natuur. Natuurmonumenten

Nadere informatie

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha Kavelpaspoort Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk Pilot Natuurlijk Ondernemen 2,952 ha Geografie en ligging Het gebied van Son en Breugel ligt in het stroomgebied van De Dommel. Tussen de

Nadere informatie

Schildbroek, een nieuwe natuurparel in Groesbeek

Schildbroek, een nieuwe natuurparel in Groesbeek 24 Schildbroek, een nieuwe natuurparel in Groesbeek Eind 2010 heeft de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek bijna 6 ha grond voor natuur- en landschapsontwikkeling kunnen verwerven in het Schildbroek,

Nadere informatie

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Natte en Vochtige bossen Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Indeling Landschappelijke positie natte en vochtige bossen Verdroging Waar liggen de kansen? Hoe te herkennen

Nadere informatie

1' \2-c>~ ~ IO'('U. ~'s CS~~O_ V. fzdq,-v-o. ().e-.~~~.;a

1' \2-c>~ ~ IO'('U. ~'s CS~~O_ V. fzdq,-v-o. ().e-.~~~.;a ,I.- Dijkverzwaringstraject Onderdeel "Levendbarende De Val, Zierikzee hagedis, Galgepoldertje" CS~~O_ V ().e-.~~~.;a \2-c>~ ~ IO'('U ~'s fzdq,-v-o Aangepast voorstel Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Nadere informatie

natuurbeheer Jens Verwaerde Natuurpunt CVN

natuurbeheer Jens Verwaerde Natuurpunt CVN natuurbeheer Jens Verwaerde Natuurpunt CVN indeling inleiding: voorstelling a geschiedenis van het natuurbeheer b - biotopen en soorten en hun beheer pauze c - beheer richt zich op de omgeving d - natuurbeheer

Nadere informatie

Fosfaat en natuurontwikkeling

Fosfaat en natuurontwikkeling Fosfaat en natuurontwikkeling Verslag veldwerkplaats Laagveen- en zeekleilandschap Arcen, 28 augustus 2008 Inleiders: Fons Smolders, B-Ware Nijmegen en Michael van Roosmalen van Stichting Het Limburgs

Nadere informatie

S Het Broek 2 /3. S Heistraat 3. S Heistraat 4. S Gouwberg 2. S Zwarte Goor. S Grazen 1 S Grazen 2

S Het Broek 2 /3. S Heistraat 3. S Heistraat 4. S Gouwberg 2. S Zwarte Goor. S Grazen 1 S Grazen 2 S-2-0034 Broekloop S-2-0035 Valkenburgse Leij A58 CHA00F41 N639 S-2-0024 Het Broek 4 S-2-0001 Heistraat 1 S-2-0003 Heistraat 3 S-2-0023 Het Broek 2 /3 S-2-0022 Het Broek 1 S-2-0025 Broekse Beek S-2-0022

Nadere informatie

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d.

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d. PLANKAART WENSBEELD diverse opties auto entrees fiets- en wandelnetwerk informele landelijke wegen (karrespoor van asfalt) eenvoudige smalle fietspaden (zoals parallel aan Zuidereinde) - nb omwille van

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

Naar een kosteneffectief natuurbeheer Toelichting op de gevolgde werkwijze.

Naar een kosteneffectief natuurbeheer Toelichting op de gevolgde werkwijze. Herziening Ambitiekaart ecologische hoofdstructuur Naar een kosteneffectief natuurbeheer Toelichting op de gevolgde werkwijze. 4 juni 2014 Inhoud: Herziening ambitiekaart ecologische hoofdstructuur Pagina

Nadere informatie

Gagel-en wilgenstruwelen

Gagel-en wilgenstruwelen Gagel-en wilgenstruwelen Knelpunten en beheer Bobbink et al. (2013) Preadvies kleine ecotopen in de hydrologische gradiënt. H7. Vormen en voorkomen Gagelstruweel RG Klasse der hoogveenbulten en slenken

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Grasland en Heide. Kort overzicht en groepsopdracht

Grasland en Heide. Kort overzicht en groepsopdracht Grasland en Heide Kort overzicht en groepsopdracht Heide en grasland Heide en grasland (20 min) Kort overzicht Beheer Groepsopdracht (60 min) Groepjes van 4-6 Posters maken over een casus Voedselweb, abiotiek

Nadere informatie

Kansrijke maatregelen

Kansrijke maatregelen Kansrijke maatregelen Fase 1: Landbouw op Peil 5 juli 2011 Everhard van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Ingrijpen in: Optimalisatie van water in landbouwgebieden: 1. Afwatering (slootprofiel, verhang,

Nadere informatie

Systeemanalyse Volther-Agelerbroek

Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek 1783 AD 1848 AD >1876 AD Systeemanalyse Volther-Agelerbroek 1899 AD 1935 AD Systeemanalyse Volther-Agelerbroek

Nadere informatie

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de

Nadere informatie

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017

Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 Ontwerp Natuurbeheerplan 217 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1

Nadere informatie

Bijlagen Aanvulling Plan-MER

Bijlagen Aanvulling Plan-MER Bijlagen Aanvulling Plan-MER Robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug-Drents Plateau in Drenthe (zuidelijk deel) Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 24 november 2008 Pagina 1 van 15 Bijlage 1 Schema's

Nadere informatie

Landgoed Nabbegat inrichtingsschets

Landgoed Nabbegat inrichtingsschets Landgoed Nabbegat inrichtingsschets Legenda inrichtingsschets Woningen Herbergier Laanbeplanting Bos Bossingels en kleinschalige bosjes Houtwal of houtsingel Watergang en poel Natuurlijk grasland Paden

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, met kenmerk PZH-2017-615204878, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland

Nadere informatie

Grasland en Heide. Hoofdstuk 2.2 en 2.4

Grasland en Heide. Hoofdstuk 2.2 en 2.4 Grasland en Heide Hoofdstuk 2.2 en 2.4 Planning Grasland Voedselweb opdracht Heide Voedselweb opdracht Grasland Grasland is een gebied van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt door grassen

Nadere informatie

De nieuwe prioritaire soortenlijst Dianne Sanders

De nieuwe prioritaire soortenlijst Dianne Sanders De nieuwe prioritaire soortenlijst Dianne Sanders 21-04-2016 Inhoud 1. Even voorstellen 2. Introductie 3. Een aantal bekende soortgroepen Planten Vogels Dagvlinders 4. Twee minder bekende soortgroepen

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling

Bestemmingsplan Enkelbestemming Beoordeling ONDERWERP Bestemmingsplan check DO 42 Zoetepasweiden ONZE REFERENTIE 078791258 0.2 DATUM 19-1-2016 VAN Wouter Nijhof In uiterwaarde 42 Zoetepasweiden is het volgende bestemminsplannen vigerend: Bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: veel gestelde vragen

Ontwikkeling en beheer van natuurgraslanden in Utrecht: veel gestelde vragen Provincie Utrecht, afdeling FLO, team NEL, 5 februari 2015 Inhoud 1 Definities... 1 2 Bemesten... 2 3 Uitmijnen... 2 4 Beweiden... 3 5 Maaifrequentie en maaitijdstip... 4 6 Inzaaien... 5 7 Pitrus... 5

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal Bestuurlijke samenvatting Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal De Groote Meer, deels gevuld met water De Brabantse Wal: een afwisselend natuurgebied met een grote variatie aan

Nadere informatie

Inrichtingsplan natuurontwikkeling

Inrichtingsplan natuurontwikkeling Inrichtingsplan natuurontwikkeling Aanvraag Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Dwarsweg Winterswijk-Ratum Zelhem, december 2013 Projectnummer 2176 Rapportnummer 1341 opdrachtgever B.H.

Nadere informatie

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer Ecologisch bermbeheer Bermbeheer -Onderhoud bomen en struiken snoeien, scheren, afzetten -Onderhoud grassen en kruidachtig gewas maaien, grazen -Onderhoud bodem plaggen, herstel na werkzaamheden ondergronds

Nadere informatie

Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen

Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie flora en fauna Natuurcompensatie Fietspad Epen - Mechelen Status: definitief, 14 oktober 2013 (aangepast

Nadere informatie

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot Vergadering dagelijks bestuur van 26 maart 2013 Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: A. Dielissen Zaaknr. : 12.ZK13047/13.B0075 Kenmerk : 12IT035941

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2

Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Inrichtingsplan verbindingszone Weerribben-Wieden Deelgebied Noordmanen, versie 1.2 Dit inrichtingsplan is een schets van de door Staatsbosbeheer wenselijk geachte situatie voor de verbindingszone tussen

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

De Peelvenen. Hoogveenherstel op het randje. Gert-Jan van Duinen en vele anderen

De Peelvenen. Hoogveenherstel op het randje. Gert-Jan van Duinen en vele anderen De Peelvenen Hoogveenherstel op het randje Gert-Jan van Duinen en vele anderen 1. Op de grens van Brabant en Limburg 2. Ontstaan rondom de Peelrandbreuk De Verheven Peel op de Peelhorst: hoog en nat De

Nadere informatie

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding

Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Veel gestelde vragen toekomstig beheer en onderhoud Ramelerwaterleiding Vraag: Waarom verandert de onderhoudsinrichting in het projectgebied Ramelerwaterleiding? Waterschap Groot Salland heeft in 2008

Nadere informatie

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap

Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap ONTWIKKELING NATUURZONE SPORTPARK ELSKENS OOSTERHOUT DATUM: augustus 2014, Landschapsplan en kwaliteitsinvestering Landschap kenmerk: ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Werkgroep Heide & Vennen 22 januari 2013 NIRAS Dessel

Werkgroep Heide & Vennen 22 januari 2013 NIRAS Dessel Werkgroep Heide & Vennen 22 januari 2013 NIRAS Dessel 1 20 February 2013 Agenda - Toelichting opmaak beheerplan - Inrichtings- en beheerfiches - Resultaten meetcampagne grondwater - Proefopstelling heidebeheer

Nadere informatie

Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt

Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling Fosfaatverzadiging als uitgangspunt fosfaatverzadigingsindex (PSI) Plaggen en fosfaatverzadiging van de grond Plaggen is een veelgebruikte methode om de voedingstoestand

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen Maatregelen actiegebied sche en Hatertsche Vennen Het definitieve maatregelenscenario bestaat uit 2 pakketten: scenario A en B. Deze pakketten verschillen enkel in de mate van boskap. In scenario A is

Nadere informatie

Spiegelplas en Ankeveense plassen

Spiegelplas en Ankeveense plassen Spiegelplas en Ankeveense plassen Stand van de natuur en herstelmaatregelen Gerard ter Heerdt Bart Specken Jasper Stroom Floor Speet Winnie Rip Een tienminuten gesprek. Hoe staan onze kinderen er voor?

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

André Jansen NecoV N-symposium Antwerpen, 26 april 2016 Beheer op standplaatsniveau: een pas op de plaats.

André Jansen NecoV N-symposium Antwerpen, 26 april 2016 Beheer op standplaatsniveau: een pas op de plaats. André Jansen NecoV N-symposium Antwerpen, 26 april 2016 Beheer op standplaatsniveau: een pas op de plaats. Doel Rode Lijst met Groene Stip Bepalen effectiviteit van effectgerichte maatregelen tegen verdroging,

Nadere informatie

Huidige natuurwaarden PIP percelen Mariapeel

Huidige natuurwaarden PIP percelen Mariapeel Frans Willems Godsweerdersingel 10 6041 GL Roermond Postbus 1237 6040 KE Roermond www.dienstlandelijkgebied.nl T 0475 77 62 00 F 0475 77 62 01 Huidige natuurwaarden PIP percelen Mariapeel Inleiding De

Nadere informatie

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage.

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage. 2 VIER MODELLEN In dit hoofdstuk beschrijven we vier verschillende inrichtingsmodellen: Kleinschalig landschap, Moeraszone, Nat kralensnoer en Droog kralensnoer. In extra informatiepagina s geven we aan

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Landschaps- en natuurplan

Landschaps- en natuurplan Landschaps- en natuurplan Ten behoeve van tegenprestatie Aan t Hellemeer te Wanssum Familie Mooren Broekhuizerweg ong. Swolgen Locatie tegenprestatie nabij Helling te Wanssum Gemeente Horst aan de Maas

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 (1/5) N.2 Nog om te vormen naar natuur / nog nader te bepalen N1.1 Zee en wad N1.2 Duin- en kwelderlandschap N1.3 Rivier- en moeraslandschap N2.1 Rivier N3.1 Beek en Bron N4.1 Kranswierwater N4.2 Zoete

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland Nota van Inlichtingen Polder Nieuw-Lekkerland Status: Definitief Datum: 27 juli 2017 1. Kunnen er, met het huidige plan, toeslagrechten worden aangevraagd voor deze hectares waar dan nog gras groeit voor

Nadere informatie

Figuur route via google earth

Figuur route via google earth Excursieflyer PBB-dag 5 juli Aardkundige waarden rond het provinciehuis van Noord-Brabant Figuur route via google earth Start Excursie: verzamelpunt = linksvooraan parkeerterrein voorzijde provinciehuis

Nadere informatie

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING

BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING BIJLAGE I BASISKAARTEN GEBIEDSBESCHRIJVING, behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 , behorende bij rapport TL217-3/kolm/028 d.d. 28 juni 2013 Vianen 1 - agrarisch gras 2 - mais 3 - aardappelen

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 9 september 2015 2015 28 juni 2016 Zuider legmeerpolder en Uithoornse Polder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg De normbedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Zij zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

Landgoed Setersheike

Landgoed Setersheike Praedium maakt het werkelijk Landgoed Setersheike Een robuuste verbinding tussen twee natuurgebieden Datum: november 2011 1 2 Opdrachtgever: Dhr. W. Vugts Ruiting 10a 5076 RA Haaren Inhoudsopgave: 1. Initiatief

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Natuurcompensatie EHS

Natuurcompensatie EHS Natuurcompensatie EHS Dijkversterkingen Spui Oost en Hoeksche Waard Zuid Waterschap Hollandse Delta september 2013 definitief Natuurcompensatie EHS Dijkversterkingen Spui Oost en Hoeksche Waard Zuid dossier

Nadere informatie

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF Inleiding 3 Ontwerp 5 Water 7 Randen en oevers 9 Eilanden 13 Verbindingen 17 Gebruik 21 Beplanting 25 I n h o u d NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Aanleiding en ligging plangebied Dhr. van de Venne heeft aan de Hammerstraat enkele boogkassen liggen. Deze liggen er al 10 jaar en dienen te worden

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Versoberde Veenribbenvariant. Eindbeeld voor de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord-0ost

Versoberde Veenribbenvariant. Eindbeeld voor de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord-0ost Versoberde Veenribbenvariant Eindbeeld voor de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord-0ost Bijlage 1 bij het statenvoorstel GMN-oost voor behandeling in PS d.d. 2 juli 2012 1 Samenvatting Op

Nadere informatie

Drie aardkundige monumenten

Drie aardkundige monumenten 10 Drie aardkundige monumenten Aardkundige monumenten geven iets weer van de ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Een geschiedenis die ons honderden, duizenden of zelfs miljoenen jaren terugvoert in

Nadere informatie

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide

Nieuw landgoed De Horst schetsvisie. studio. 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Nieuw landgoed De Horst schetsvisie studio 25 oktober 2012 Ronald van der Heide Topografische kaart 1868 met globale aanduiding projectlocatie Zicht op boerderij De Horst vanaf Schammersteeg Boerderij

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Het groeiende beek concept

Het groeiende beek concept Het groeiende beek concept Een ontwikkelingsstrategie voor de Wilderbeek Aanleiding In juni 07 is de Wilderbeek verlegd ten behoeve van de aanleg van de A73. De Wilderbeek kent over het traject langs de

Nadere informatie

Integraal beekdalherstel. Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel

Integraal beekdalherstel. Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel Integraal beekdalherstel Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel Doelen Ontwikkelen van diffuse afvoersystemen Dempen van de afvoerdynamiek Genuanceerd verondiepen

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw,

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw, De Kasteelseloop Geachte Heer/Mevrouw, In het kader van het ontwikkelen van een reconstructieplan voor de Peel biedt het Projectbureau van de Reconstructie Commissie de mogelijkheid om een z.g. Projectplan

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Bundel 1 van veldoefeningen en cases

Bundel 1 van veldoefeningen en cases Bundel 1 van veldoefeningen en cases De cases en veldoefeningen bestaan uit 3 delen: Deel 1 de veldoefeningen waarvan de locaties voorkomen in het natuurgebied Den Battelaer te Mechelen. Deel 2 een case

Nadere informatie