BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar"

Transcriptie

1 STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015

2 MILIEU stookkosten en minder milieuverontreiniging. Daniel Balcer: Kijk ook steeds uw brandpolis en een eventueel huurcontract goed na. Die kunnen namelijk clausules bevatten m.b.t. een verplichte schouwreiniging. René Daerden: Mag ik daar nog aan toevoegen dat in tegenstelling tot wat sommige mensen geloven het verbranden van aardappelschillen geen enkel effect heeft bij het proper houden van de schouw? Let ook op met zogenaamde gespecialiseerde producten die in realiteit weinig afdoend zijn. BILZERSE MILIEUADVIESRAAD VERDRIJFT DE ROOK OM UW HOOFD De kunst van het correct stoken Wanneer de winter buiten voor barre temperaturen zorgt, verzamelen veel mensen bij de open haard of kachel, niet alleen voor de warmte maar ook voor de gezelligheid. Toch is het stoken van hout en afval strikt gereglementeerd door de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem), ook in openlucht. Omdat er hier en daar vragen rijzen over wat al dan niet toegelaten is, ging Dertien te rade bij de Bilzerse milieuadviesraad Alebi. Dertien: Welke materialen mag ik binnenshuis verbranden? Voorzitter René Daerden (links): In principe kunt u thuis alle soorten onbehandeld hout verbranden mits het voldoende droog is. Wie met houtblokken stookt, koopt deze best bij een erkende handelaar. Samengesteld, verlijmd of (chemisch) behandeld hout kan geurhinder, luchtverontreiniging en zelfs een schoorsteenbrand veroorzaken. Zaagsel, schaafsel, spanen enz. zijn ook uit den boze. Huishoudelijk en groenafval is evenmin geschikt om mee te experimenteren. Dertien: Hoe controleer ik of ik correct stook? Vicevoorzitter Daniel Balcer (rechts): Heel simpel: komt er witte of nagenoeg onzichtbare rook uit uw schouw, hoeft u zich geen zorgen te maken. Er is wel een probleem als de rook donker is. Vaak gaat dat gepaard met het verbranden van afval of nat hout. U ziet dan niet alleen dat er iets mis is, u ruikt het ook! Dertien: Hoe vaak dient een kachel of schouw te worden onderhouden? René Daerden: U beperkt het risico op een schouwbrand door minstens één keer per jaar de schoorsteen te laten vegen, liefst door een vakman. Voor individuele stooktoestellen, zoals een open haard of een olie- of gashaard, is het niet verplicht om de schoorsteen te laten kuisen maar toch zijn er heel wat voordelen, bv. lagere Dertien: Is het toegelaten afval te stoken in openlucht? Milieuambtenaar Filip Konings: Absoluut niet! Om energieverspilling te vermijden, verbiedt de wet resoluut het verbranden van afval in openlucht, of het nu gaat om papier, plastic en andere rommel dan wel houtafval en groenresten. Wie met een houtoverschot zit, verkoopt deze best. Dertien: Worden hierop uitzonderingen gemaakt? René Daerden: Een open vuur van droog en onbehandeld hout kan op voorwaarde dat er bij de stad een vergunning werd aangevraagd. Dat geldt net zo goed voor folkloristische evenementen, zoals een Sint-Maartensvuur of de verbranding van kerstbomen. Daarbij moet uiteraard steeds de nodige afstand tot huizen, bossen en dergelijke in acht worden genomen. Ook het verbranden van dierlijk afval kan ten uitzonderlijke titel, net zoals het maken van vuur als beheermaatregel in bossen en natuurgebieden. In dat laatste geval moet er respectievelijk rekening worden gehouden met het Bosdecreet en een goedgekeurd beheerplan. Dertien: Sommige mensen worden geconfronteerd met buren die wel buiten stoken. Filip Konings: Probeer het probleem in eerste instantie met de betrokkenen te bespreken. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de Milieudienst of politie. Zij zullen vervolgens ter plaatse komen en indien nodig maatregelen nemen. Info:

3 VOORWOORD Beste Bilzenaar, Eerst en vooral wil ik u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ook 2015 belooft in Bilzen weer een erg boeiend jaar te worden met tal van topevenementen. Op zondag 4 januari is er al onze traditionele nieuwjaarsdrink op de Markt en in maart kunt u genieten van de meeslepende musical Jesus Christ Superstar, met meer dan 200 Bilzerse acteurs, muzikanten, koorleden en dansers. In het hart van deze Dertien vindt u alvast een voorsmaakje. Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe stedelijke begroting. Het schepencollege bepaalt dan het budget in het kader van het meerjarenplan. Voor 2015 en de volgende jaren blijft het stadsbestuur tastbaar inzetten op sport en cultuur. Onze bestuursploeg hecht veel belang aan deze bevoegdheden omwille van hun uitgesproken sociale functie. Sport en cultuur brengen mensen samen en zorgen zo voor warmte en contact in onze maatschappij, die steeds meer individualiseert. Ook in tijden van besparingen moeten deze bronnen van sociaal welzijn voluit kunnen opborrelen. Als schepen van sport en cultuur ben ik fier op ons rijke verenigingsleven. Voor het sportbeleid ben ik fervent voorstander van een sterk gevarieerd aanbod voor alle leeftijden en niveaus. De 112 Bilzerse sportclubs bewijzen dat het daarmee wel goed zit in onze stad. Zo kunt u hier niet alleen voetballen en basketballen maar ook aan onderwaterhockey doen en zelfs circustechnieken onder de knie krijgen. Wie de individuele sportbeleving boven clubgebonden sporten verkiest, komt eveneens aan zijn trekken in Bilzen. Denk maar aan de looppistes in de Katteberg en aan Kapelhof in Munsterbilzen, de verschillende fitnesstoestellen op openbare plaatsen en aan ons schitterend zwembad. Trouwens, de bewering dat fietsers, wandelaars, joggers en zwemmers eenzaten zijn, klopt absoluut niet. Feit is dat meer en meer sporters ervoor kiezen hun vrije tijd zelf in te vullen in groepsverband. De timing van clubs valt immers niet altijd te combineren met andere verplichtingen op het vlak van werk, gezin en vrijetijdsbeleving. Het is een prachtige evolutie dat deze nieuwe vormen van verenigingsleven als paddestoelen uit de grond schieten. Eén ding is zeker: sporten blijft gezond, of u het nu individueel doet, met een vast groepje vrienden of in traditioneel clubverband. Guy Swennen eerste schepen 3

4 EVENEMENT Als u dit leest, staan we met één been in het nieuwe jaar. Hopelijk beantwoordde 2014 aan uw verwachtingen en kunt u ook in 2015 genieten van vele mooie momenten met familie, vrienden en collega s. Wie een mindere periode doormaakte of met tegenslag werd geconfrontreerd wensen wij volgend jaar een nieuwe start. Om 2015 gepast in te zetten, nodigt het stadsbestuur u uit op de inmiddels befaamde nieuwjaarsdrink op zondag 4 januari. Zak tussen 11 en 13 uur af naar de Markt en geniet samen met ons van feestelijke drankjes, verbluffende livemuziek en een gezellig praatje met uw stadsgenoten. Als voorsmaakje vroegen we enkelen van hen: Met welk idee of initiatief kan Bilzen in 2015 positief in het nieuws komen? Info: Zondag 4 januari 2015 van 11 tot 13 uur Hilde Vandebosch: Ik zou nog meer promotie voeren voor de woensdagmarkt, één van de gezelligste van de Euregio, zeker in combinatie met het winkelaanbod en de horecazaken. Marleen Lecok: Laten we een grootscheepse actie op touw zetten om van Bilzen de eerste hondenpoepvrije stad te maken! Gayane Dimayeva: Het lijkt me leuk een reusachtige kermis te organiseren boordevol attracties en zo van Bilzen dé kinderstad van Vlaanderen te maken. Jean-Pierre Geuten en Patricia Meers: Onze maatschappij heeft nood aan sociaal contact. Hopelijk breidt de stad de talrijke evenementen, die de Bilzenaren bij elkaar brengen, verder uit. Mieke Maes: Bilzen beschikt over een schitterende sportinfrastructuur. Is het geen goed idee om sportpark Katteberg en sportcentrum De Kimpel in de kijker te zetten via een grootse sportdag voor de jeugd? Pierre Caubergh en Josiane Peters: Wij zijn fervente fietsers en pleiten voor extra veiligheid voor zwakke weggebruikers, bv. door de aanleg van zoveel mogelijk afgebakende fietsstroken en parkeerregelingen die de fietsers voldoende ruimte laten. Stef Coomans: Op veel plaatsen lijkt de jeugdondersteuning de dupe te worden van de besparingen. Ik zou het appreciëren als Bilzen dit vermijdt en zo een positief signaal aan de jeugd geeft. Adrienne Crommen: In de winter zouden verwarmde en gesloten terrassen aan de horecazaken de Markt nog gezelliger maken. Als ik buiten kan zitten, zie ik meer en ik weet sowieso graag veel (lacht). Jos Pellaers: Stimuleer het gebruik van de fiets en voorzie bewaakte fietsparkings op populaire locaties in Bilzen. 4

5 BELEID NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD EN HET SCHEPENCOLLEGE Uw beleid in actie Nieuwe oversteekplaatsen schoolomgevingen In de Mopertingenstraat komt er binnenkort een extra oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de aansluiting met de Betonweg. Veel ouders en kinderen steken daar de straat over op weg naar en van school. Het nieuwe zebrapad betekent eveneens een meerwaarde voor de bewoners van de Betonweg en de gebruikers van de nabijgelegen bushalte. Ook in Munsterbilzen komt er weldra een oversteekplaats bij, meer bepaald aan de tweede toegang van de Provinciale Secundaire School. Om het oversteken van de leerlingen veiliger te laten verlopen, wordt een zebrapad aangelegd in de Wijngaardstraat ter hoogte van de aansluiting met de Onderwijsstraat. De locatie van de plaatselijke belbushalte blijft behouden. Lokaal toewijzingsreglement senioren Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium gaat 37 wooneenheden op Bilzers grondgebied exclusief voorbehouden voor senioren vanaf 65 jaar. Bij een koppel volstaat dat één van beide partners minstens 65 jaar is. De stad Bilzen zal hiervoor een eigen toewijzingsreglement opstellen gebaseerd op de specifieke lokale behoeften en in overleg met alle relevante huisvestings- en welzijnsactoren. Extra parking tijdens evenementen Immo Caproens kocht enige tijd geleden aan de Eikaart een perceel grond om er een winkel en parking op te richten. De gemeenteraad sloot een overeenkomst af met de bvba om in de toekomst tijdens de sluitingsuren van de winkel de parking ter beschikking te stellen van de stad Bilzen. Deze kan dan worden gebruikt in het kader van allerhande evenementen. Stedelijke subsidies De stad Bilzen voorziet in totaal euro aan toelages voor diverse verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van welzijn euro gaat naar plaatselijke organisaties die werken rond ontwikkelingssamenwerking euro wordt toegekend aan een aantal sociale organisaties terwijl enkele liefdadigheidsinstellingen kunnen rekenen op een bedrag van euro. Tenslotte is er nog een toelage van euro voor verenigingen en instellingen voor personen met een handicap. Doorheen het jaar richten meerdere Bilzerse middenstandsorganisaties activiteiten in. Daarvoor kunnen ze rekenen op financiële steun van het stadsbestuur. Voor 2014 kent de stad een totaalbedrag toe van euro, te verdelen over Munsterse Middenstand, Middenstand Bilzen, Unizo Bilzen en Vereniging zelfstandigen Beverst-Schoonbeek. AGB gaat sportpark Kapelhof uitbaten Met het oog op de optimale exploitatie van de stedelijke sport- en cultuurinfrastructuur gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen (AGB) nu ook het stedelijk sportpark Kapelhof in Munsterbilzen integreren in haar werking. Het AGB werd opgericht om via een bedrijfsmatige aanpak makkelijker in te spelen op de evoluerende marktomstandigheden. Beleidsuitvoerende taken kunnen zo veel sneller worden gerealiseerd en dat is in de eerste plaats een goede zaak voor de gebruikers van dit soort infrastructuur. Eerder kwam ook al sportpark Katteberg onder de vleugels van het AGB. Naar dat voorbeeld zal de stad Bilzen een recht van erfpacht toekennen op de site in Munsterbilzen ten voordele van het AGB. De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 3 februari om 20 uur in de raadzaal van het stedelijk administratief centrum. Vooraf heeft u vanaf uur de mogelijkheid om het stadsbestuur een vraag te stellen tijdens het vragenkwartiertje. 5

6 KORT NIEUWS Lagere alcoholgrens voor beroepschauffeurs Alcohol heeft een negatieve invloed op het rijgedrag. Wie drinkt en dan achter het stuur kruipt, loopt een hoger risico op een ongeval. Vandaar dat vanaf 1 januari 2015 de alcoholgrens voor beroepschauffeurs wordt teruggeschroefd naar 0,2 promille (0,09 mg/l). Voor andere bestuurders blijft de limiet ongewijzigd. Concreet: voortaan riskeert een beroepschauffeur een boete vanaf 0,2 promille wanneer hij met zijn voertuig op een openbare plaats rijdt. Wie wordt als beroepschauffeur beschouwd? Vrachtwagenchauffeurs (rijbewijzen C, C1 en E) en bus- of autocarchauffeurs (rijbewijzen D1, D en E), ook als ze voor eigen rekening rijden (bv. tanken, naar de keuring rijden ) Chauffeurs met een rijbewijs met een medische schifting (enkel tijdens de uitoefening van de vervoersdienst), meer bepaald: - diensten voor geregeld vervoer, bijzonder vervoer en ongeregeld vervoer - taxibestuurders - voertuigenverhuur met chauffeur - bezoldigd leerlingenvervoer - ziekenwagenbestuurders - instructeurs praktijk van rijscholen Info: Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst Kort samengevat Bij een alcoholcontrole worden bestuurders van een vrachtwagen of bus als beroepschauffeurs gezien. Voor hen geldt de nieuwe alcohollimiet altijd. Andere professionele chauffeurs vallen enkel onder deze wetgeving tijdens de uitoefening van hun vervoersdienst. Middenstand Bilzen blikt enthousiast vooruit Woensdag 3 december verzamelde een honderdtal handelaars van Bilzen-centrum om de toekomst van Bilzen onder de loep te nemen. Het stadsbestuur liet weten dat het verder investeert in kernversterkende maatregelen om het stadscentrum levendig te houden en ijvert voor een gezonde mix van speciaalzaken, ketens, dienstensector en horeca. Ook steunt het beleid de evenementen, het gratis parkeren en de intensieve communicatie om Bilzen te laten uitgroeien tot de meest biesonder boeiende winkelstad van de regio. Gezocht: vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding Leren en huiswerk maken is niet altijd prettig voor kinderen. Daarom organiseert de Dienst Samenlevingsopbouw sinds enkele maanden huiswerkbegeleiding in de buurthuizen van Gansbeek en Schoonbeek. Kinderen uit de omgeving krijgen er de kans om hun huiswerk te maken in een geschikte leeromgeving en met de nodige ondersteuning. De begeleiding wordt gegeven op maandag en donderdag van tot uur. Wie ervaring in het onderwijs of een pedagogische achtergrond heeft en graag kinderen wil helpen met hun huiswerk kan zich aanmelden bij Sander Tilkin. Er worden ook leesouders gezocht. Info: Huldiging culturele verdienste Vrijdag 12 december zat De Kimpel nokvol voor de tweejaarlijkse huldiging van de jubilerende Bilzerse verenigingen en hun vrijwilligers. Lokale zanggroep Sing & Swing bracht muziek en alle gehuldigden kregen een uniek kunstwerk van lokale kunstenaars als aandenken. Zo schonk de Cultuurraad 27 verdienstelijke (bestuurs-)leden en 5 jubilerende verenigingen een dynamisch beeldje van Claudia Sochacki. Voor de bijzondere culturele verdienste werden schrijfster Anja Feliers, Theater Filet Puur!, troubadour Luk Voncken, werkgroep P.B.C.B. van het Schots Weekend en historisch auteur Koenraad Nijssen genomineerd. De publieksprijs - een werk van Nickie Thibaut ging naar Luk Voncken. De huldiging voor de bijzondere culturele verdienste was voor de Werkgroep P.B.C.B. Zij ontving een werk van Irène Martens, waarmee de kunstenares meteen de tweejaarlijkse eervolle vermelding van de Cultuurraad won. 6

7 PARTICIPATIE Bilzenaren adviseren bij ontwikkeling park Petry Het is inmiddels wijd en zijd bekend dat het Huis Petry één van de nieuwe trekpleisters in het stadscentrum wordt. Vanaf eind 2015 zal de familie Briers er haar bakkerij met degustatiesalon en het succulente restaurant De Verleiding uitbaten. Maar de site in de Klokkestraat heeft nog meer te bieden. Aan de achterkant van het beschermde monument ligt namelijk één van de best bewaarde Bilzerse geheimen verscholen: het park Petry. Ingesloten tussen de Klokkestraat, de Omstraat en de Kloosterstraat ligt een park van 32 are groot, dat qua natuurpracht niet hoeft onder te doen voor andere Bilzerse groengebieden. De beleidsploeg is momenteel druk in de weer met de voorbereidingen om de locatie uit te bouwen tot een aantrekkelijke en rustgevende plaats voor alle inwoners en bezoekers van onze stad. Dat gebeurt op basis van een harmonisch park- en groenbeheerplan. Hiervoor doet het stadsbestuur een beroep op buurtbewoners en leden van het participatieproject BIES100. Burgemeester Frieda Brepoels: Ik sta er soms van te kijken hoe weinig bekend het park Petry is. De keren dat het de voorbije jaren werd opengesteld, zorgden telkens weer voor lyrische reacties! Daarom gaan we het park toegankelijk maken voor iedereen die wil genieten van deze in- spirerende omgeving. Heel belangrijk voor ons daarbij is hoe de ontwikkeling van de site het best gebeurt volgens de buurtbewoners en andere Bilzenaren, die zich betrokken voelen. In dat kader werden omwonenden midden december uitgenodigd voor een bezoek aan het park Petry. Ook leden van het participatieproject BIES100 waren van de partij. Enkele maanden geleden stelde de stad hen immers tien concrete projecten voor waarin de burger actief kan participeren. Eén daarvan is de ondersteuning bij het opstellen van een harmonisch park- en groenbeheer voor het park Petry. Meer dan 40 geïnteresseerden daagden op om zich een beeld te vormen van de ligging, de grootte en het potentieel van het park. Onder hen Robert Brulmans: Ik voel me erg verbonden met de Bilzerse natuur en dus vind ik het belangrijk dat ik ertoe kan bijdragen. Dit is een prima initiatief: bij aankomst kregen de bezoekers een voorlopig schetsontwerp met bijhorende uitleg. Nadien konden we in het park rondwandelen om inspiratie op te doen. Aansluitend begaven de deelnemers zich naar het stedelijk administratief centrum om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot de toekomst van het park Petry. Schepen van openbare werken Guido Cleuren: De enquête bevatte o.m. vragen over mogelijke recreatieve en educatieve elementen in het park. Voorts konden de aanwezigen hun visie geven op het uitzicht en de toegankelijkheid ervan. Beschouwen zij het park als een groene verbinding tussen de omringende straten of zien ze de locatie eerder als een verborgen tuin? De ingevulde vragenlijsten worden momenteel verwerkt en de bruikbare ideeën in het harmonisch park- en groenbeheerplan geïntegreerd. Frieda Brepoels: Op die manier dragen de aanwezigen wezenlijk bij tot de ontwikkeling van het nieuwe park. We zullen de deelnemers op de hoogte houden van de resultaten. Hoe hoger de betrokkenheid van onze inwoners, hoe groter de impact van dit soort projecten. Info: 7

8 BRANDWEER Bilzers brandweerkorps maakt deel uit van Zone Oost-Limburg Op 1 januari gaat de nieuwe brandweerstructuur van start. Bilzen behoudt uiteraard zijn vestiging maar het korps gaat dan over naar de Brandweerzone Oost-Limburg. Deze nieuwe zone verenigt naast de brandweerkorpsen van Bilzen-Voeren ook die van Hoeselt, Maasmechelen-Lanaken, Maaseik en Genk-Houthalen- Helchteren. Hoofddoel van de Brandweerzone Oost-Limburg is een zo gecoördineerd mogelijke werking, met de lokale hulpverlening d.m.v. zonale ondersteuning als speerpunt. Korpschef Jos Peters (tweede v. r.) kijkt vol vertrouwen uit naar de lancering van de nieuwe zone. Hij ziet vooral de vele voordelen ervan: Dankzij de schaalvergroting kunnen we een nog adequatere hulpverlening garanderen. In totaal spreken we over 439 brandweerlui, waarvan 95 beroeps en 344 vrijwilligers, 23 vrijwillige ambulanciers, 26 vrijwillige verpleegkundigen Bijzondere Beroepstitel (BBT), een twintigtal administratieve en logistieke medewerkers en maar liefst 116 voertuigen. Op termijn zal de nieuwe structuur ook voordelen bieden bij de aankoop en uitwisseling van materiaal enz. Sergeant Mario Thijs (l.): Op dat vlak is er al meteen nieuws te melden: zo gaat de brandweerzone een bostankwagen, momenteel operationeel in de post Genk, in onze kazerne stationeren. Die kan worden ingezet bij eventuele bosbranden. Daarnaast kocht de zone een commandovoertuig 4x4 aan dat eveneens in Bilzen beschikbaar zal zijn vanaf februari. In de praktijk worden de brandweerkazerne, het aanwezige materieel, het wagenpark en de lopende leningen overgedragen aan de Zone Oost-Limburg. De gronden waarop de kazerne is gebouwd blijven eigendom van de stad. Hiervoor wordt een erfpachtovereenkomst afgesloten. Alle personeelsleden, zowel statutaire als vrijwilligers, worden overgedragen aan de nieuwe zone. SPECIALISATIES Naar aanleiding van de overgang krijgen onze medewerkers een nieuw statuut. Voorts verandert er voor hen weinig, aldus luitenant Frank Parthoens (tweede v. l.). De Zone Oost-Limburg stelt ons in staat om nog intensiever samen te werken met andere brandweerposten dan voorheen. Dankzij de nieuwe structuur kunnen we ook makkelijker kennis en lesgevers uitwisselen. Voorts weten we precies welke elkaars specialisaties zijn. Voor Bilzen zijn dat hoogte- en oppervlaktewaterreddingen. In zulke gevallen zal de zone altijd een beroep doen op onze expertise. Onnodig te zeggen dat burgers alle baat hebben bij zo n doorgedreven aanpak. Met de start van de Zone Oost-Limburg wordt de aanwervingsprocedure gewijzigd. Wie zich in de toekomst kandidaat wil stellen voor een vacature dient een geschiktheidsattest te behalen bij een er- 8

9 Het Bilzerse stadsbestuur blijft investeren in het plaatselijke brandweerkorps. Tijdens de gemeenteraad van begin december werden een aantal dienstnemingscontracten goedgekeurd. Daardoor beschikt de Bilzerse brandweer momenteel over 18 verpleegkundigen BBT en 14 ambulanciers, allen vrijwilligers. Twee bijkomende ambulanciers krijgen een proefcontract van één jaar. Voorts gingen de raadsleden akkoord met een reeks benoemingen, waaronder 11 stagiairs, die zich voortaan effectief brandweerman mogen noemen. kende brandweerschool. Hij of zij moet tevens slagen voor de tweejaarlijkse sportproeven. Pas dan kan de kandidatuur in overweging worden genomen. Mario Thijs: Ook nieuw is het feit dat alle brandweermannen van de zone dezelfde werkkledij zullen dragen. Leuk om te weten: het nieuwe logo werd ontworpen door een brandweerman uit Genk. De 14 met elkaar verbonden stippen symboliseren de betrokken steden en gemeenten. De Bilzenaren hoeven niet te speculeren over eventuele drastische wijzigingen inzake onze hulpverlening, gaat Jos Peters verder. Het principe van de Snelst Adequate Hulp (SAH) blijft gehandhaafd en dat over de zone- en landsgrenzen heen. Bij noodsituaties wordt dus altijd het best geplaatste korps ingeschakeld om hulp te verlenen. Wat betreft preventie komt er een centrale dienst die al onze dossiers en contracten beheert. Dat zorgt voor een beter overzicht. SECTOR ZUID Er zal tevens worden gewerkt met een centrale dispatching en één algemeen telefoonnummer, dat eerstdaags wordt bekendgemaakt. Wie een probleem wil melden, belt naar dat nummer in plaats van contact op te nemen met het Bilzerse korps of een ander, ook als het bv. gaat om het verdelgen van een wespennest. Op die manier zijn de burgers er zeker van dat ze zo snel en goed mogelijk worden geholpen. Bij noodsituaties blijft natuurlijk het telefoonnummer 100 gelden. Frank Parthoens haalt er de nieuwe organisatiestructuur bij: Naast een zoneraad en college, bevoegd voor het dagdagelijks bestuur, bestaat deze uit de 14 burgemeesters van de betrokken steden en gemeenten, de zonecommandant en een technische commissie. Om praktische redenen is de zone opgebouwd uit drie sectoren: Noordoost, West en Zuid. Die laatste omvat de korpsen van Bilzen, Voeren en Hoeselt. Elke sector staat onder de bevoegdheid van een sector-officier. Alle gemeenteraden gingen ermee akkoord om een dotatie te voorzien ter financiering van de Zone Oost-Limburg, besluit burgemeester Frieda Brepoels. De berekening gebeurt via een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal inwoners en kadastraal inkomen van de gemeente. Voor Bilzen werd de verdeelsleutel voor 2015 vastgesteld op 8,25 %. Dat komt neer op een bedrag van euro. Door de hervorming is de samenwerkingsovereenkomst met de brandweer van Hoeselt niet langer nodig. Info:

10 FOCUS Bobben is... een feestbus nemen op oudejaar Begin 2015 veilig en zonder parkeerstress met De Lijn. De buschauffeurs bobben immers mee en brengen u vlot naar uw feestje en weer naar huis. Feestbussen in Bilzen Bilzen wordt bediend door feestbus 405 (Hasselt - Diepenbeek - Hoeselt - Bilzen - Lanaken). De dienstregeling vindt u op oudejaar of bel De LijnInfo op (0,30 euro/minuut) waar de hele oudejaarsnacht medewerkers paraat zijn om uw vragen te beantwoorden. Doe mee aan de jeugdenquête! Onze leefwereld is voortdurend in beweging. Daardoor veranderen de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun ouders ook constant. De stedelijke Jeugddienst probeert daarop in te spelen en onderzoekt nu via een grote enquête hoe hij met zijn acties en activiteiten inspeelt op nieuwe trends. Alle kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen in die vragenlijst hun zegje doen. Er is ook een online enquête op jeugd.bilzen.be. Op de Facebookpagina Jeugddienst Bilzen kunnen de Bilzerse jongeren en ouders hun mening kwijt over het jeugdbeleid van onze stad. Vul de enquête in en maak meteen kans op een leuke prijs! Onbeperkt reizen voor 3 euro Voor 3 euro koopt u een speciaal feestbiljet. Daarmee reist u onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn vanaf 18 uur op 31 december tot en met middernacht op 1 januari. Het biljet is te koop in alle Lijnwinkels en op 31 december vanaf 18 uur ook bij de chauffeurs van De Lijn. Uiteraard zijn alle andere vervoerbewijzen zoals een Lijnkaart of sms-ticket op oudejaar eveneens geldig. Stadsraad Bilzen levert beste carnavalshit Tijdens de 40ste editie van Carnavalissima kreeg het liedje En vé gon, vé gon, vé gon van de Stadsraad Bilzen de meeste stemmen en werd zo winnaar. Zangeres Diane Jacobs sleepte naast de titel van carnavalshit van het jaar ook de showprijs in de wacht. De inzendingen van Lanaken en Diepenbeek werden respectievelijk tweede en derde. 10

11 JEUGD Bilzen promoot muzikaal talent van eigen bodem Heeft het te maken met de pollen van de legendarische Jazz Bilzen-weides die hier nog steeds rondwaren? Feit is dat Bilzen barst van het muzikaal talent en dat wil de stad zo houden. Onder de noemer Pop.Bilzen voert de stedelijke Cultuurdienst al ettelijke jaren een intensief ondersteunend beleid om plaatselijke muzikanten een duwtje in de rug te geven. Met succes: volgens de laatste telling onder toezicht van meester Jo Van Backlé telt onze stad meer dan 70 bands en dj s. Belangrijke pijlers van Pop.Bilzen zijn het jaarlijkse muziekconcours Pop a Cast en Emotions, het festival dat met elke editie populairder wordt. Loes Hardy, deskundige cultuur: Daar blijft het uiteraard niet bij. Midden december organiseerden we in cultuurcentrum De Kimpel twee concertavonden met enkel lokale bands. De afgelopen jaren namen zij een eigen cd op met financiële steun van de stad. Dertien: Wie komt in aanmerking voor die subsidie? Loes Hardy: Om erkend te worden als plaatselijke pop- of rockgroep moet minstens één van leden in Bilzen gedomicilieerd zijn en dient de band bij de Cultuurdienst geregistreerd te zijn. De toelage bedraagt 50 procent van de gemaakte onkosten, met een maximum van 250 euro per opname. Los daarvan stimuleren we Bilzerse organisatoren via podiumsubsidies om lokale bands te programmeren tijdens hun evenementen. Twee rockgroepen die gebruik maakten van de subsidieregeling en midden december stevig van jetje gaven in cc De Kimpel zijn Trailers en Hell City. Steven Vandersmissen, zanger van Trailers: Voor de opnames van onze ep This radiant mess konden we inderdaad rekenen op financiële steun van de stad Bilzen. Zo n toelage maakt een verschil voor jonge en beginnende bands. Die concertavonden zijn eveneens belangrijk omdat plaatselijk talent zich zo in de beste omstandigheden in de kijker kan spelen. Voor de eerste keer nemen we ook deel aan Pop a Cast. We vinden het cool dat het Bilzerse cultuur- en jeugdbeleid kansen creëert voor jonge muzikanten. Dat is immers niet overal het geval. Het klopt dat de stad Bilzen initiatieven neemt om lokale muzikanten een podium te geven, in het geval van de concertavonden zelfs letterlijk, knikt Tommy Goffin, drummer bij Hell City (derde v.l.). Onze nieuwe cd Victorious is pas uit en weekt overal enthousiaste reacties los. Het optreden in De Kimpel was dan ook een perfecte gelegenheid om onze nieuwe show uit te testen. Het principe van de podiumsubsidies is eveneens belangrijk. De organisatie van Biesenrock, waarbij ik betrokken ben, maakt er gebruik van om onze bezoekers met Bilzerse bands kennis te laten maken. Met Hell City treden we vaak op in het buitenland maar het blijft fijn om op eigen bodem te spelen. Op 2 januari geven we een akoestisch concert in café Paperclip in de Brugstraat, iets waar we enorm naar uitkijken! Info: pop.bilzen.be Trailers: Hell City: Facebook: Hell City In januari gaat de zevende editie van Pop a Cast van start. Dit jaar wordt er opnieuw gezocht naar de beste band. In totaal nemen circa 15 Bilzerse acts het tegen elkaar op tijdens de voorrondes in jeugdhuis Plan B op vrijdag 30 januari en zaterdag 31 januari en in jeugdhuis De Haajf op zaterdag 14 februari en op vrijdag 27 februari. De drie finalisten en dito wildcards van de jury leggen elkaar het vuur helemaal aan de schenen tijdens de finale op zaterdag 28 maart in cc De Kimpel. 11

12 BILZEN BOVEN Gouden bruiloft Kengen Stulens, Beverst Diamanten bruiloft Castermans Hegge, Merem Diamanten bruiloft Lormans Maris, Bilzen De klas van 44 gaat terug naar school Onder het motto Nooit te oud om te leren stapten 11 oud-leerlingen van de klas van 1944 onlangs terug in de tijd. Na 70 jaar installeerden zij zich opnieuw op de schoolbanken van het eerste leerjaar van de Sint-Mauritiusschool, en volgden er les samen met de eersteklassers van De voorbeeldige anciens kregen achteraf een diploma en een goed rapport mee naar huis. Nieuwe handelszaken Midden december maakte Thibaut Courtois zijn reputatie van De trots van Bilzen weer helemaal waar door als eerste voetballer te worden uitgeroepen tot nationale sportman van het jaar. Proficiat, Thibaut! Briljanten bruiloft Lowet Stevens, Bilzen Sjieke Dinges Maak in de sfeervolle winkel in de Maastrichterstraat 52 uw keuze uit overheerlijke artisanale pralines, Italiaanse producten, confiserie, streekproducten en decoratieartikelen voor uw geschenkmand. Of bestel de gepersonaliseerde chocolade. Info: Diëtiste Karen Desair Op zoek naar een gezonder leven? Karen Desair, Laarstraat 104 in Beverst, verzekert u persoonlijk advies, aangepast aan uw levensstijl. Info: Jos Roofthooft staat 50 jaar op de planken Bezige bij Jos Roofthooft is als presentator, zanger en entertainer al 50 jaar niet meer weg te slaan van de planken. De Bilzenaar is een briljante moppentapper maar staat ook bekend om zijn onvoorwaardelijke inzet voor mensen met een beperking en gehandicapten. Voor deze gouden carrière werd Jos dan ook feestelijk in de bloemen gezet. Op zondag 8 februari wordt Wim Simons om uur in de Sint-Mauritiuskerk in Bilzen door de bisschop tot diaken gezegend als voorbereiding op zijn priesterwijding. Aansluitend is er een receptie. Alle Bilzenaren zijn uitgenodigd! Binnenkort zien we hem in Schoonbeek als apostel in de musical Jesus Christ Superstar. 12

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken.

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken. Sk8-Depot is een brand new indoor SKATE, BMX en ROLLERBLADE park gelegen op een goed bereikbare locatie in Antwerpen, goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en de fiets. Sk8-Depot bied sponsors

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:...

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:... cultuurcentrum de kimpel Eikenlaan 25-3740 Bilzen tel. 089/ 519 531 mail: evenementen@bilzen.be web: www.bilzen.be Openingsuren evenementenloket: maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur,

Nadere informatie

Handicap: een zaak van mensenrechten

Handicap: een zaak van mensenrechten Koningsstraat 136, 1000 Brussel 2 de cartoonwedstrijd Handicap: een zaak van mensenrechten Wedstrijdreglement De cartoonwedstrijd is een initiatief van Gelijke Rechten voor Iedereen met een handicap (GRIP

Nadere informatie

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat

Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken. VVB-secretariaat Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen en financieel verantwoordelijken VVB-secretariaat Sluitingsdagen eindejaar Gelieve rekening te houden dat de Vlaamse Volleybalbond: op minder mankracht zal

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

VOORWOORD. maandblad van de breg Eigenbilzen. inhoud:

VOORWOORD. maandblad van de breg Eigenbilzen. inhoud: maandblad van de breg Eigenbilzen de breg, Winkelomstraat 10, 3740 Eigenbilzen, tel 089/515102 - Jaargang 3, nr. 1, september 2014 inhoud: p. 1 voorwoord p. 2 het is nooit te laat... p. 2 wist-je-dat...

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

1. Vriendjesdag: zaterdag 24 juni 2017

1. Vriendjesdag: zaterdag 24 juni 2017 1. Vriendjesdag: zaterdag 24 juni 2017 Wat houdt de vriendjesdag in? 1 uur zwemmen waarvan 30 minuten les en 30 minuten vrij zwemmen Elke zwemmer mag 1 of 2 vriendjes uitnodigen. Gratis toegang voor de

Nadere informatie

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden.

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden. ZWiM Nieuwsbrief 3 De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Beste Zwimmers Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden. 1) Door de reorganisatie van

Nadere informatie

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 )

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) ZWiM Nieuwsbrief 3 De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2008 ) Beste Zwimmers Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden en ook een speciale gebeurtenis.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

JOUW TALENT. Activiteitenkalender. Krakeel, Wolfsbos en Zuid. Hoogeveen. van herfst- tot kerstvakantie. Sportief

JOUW TALENT. Activiteitenkalender. Krakeel, Wolfsbos en Zuid. Hoogeveen. van herfst- tot kerstvakantie. Sportief Sportief Hoogeveen JOUW TALENT Activiteitenkalender Een overzicht van naschoolse activiteiten bij jou in de buurt. Ga op onderzoek uit en ontdek jouw talenten. Er is aanbod voor de groepen 1 tot en met

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 2018 O. OPROEP 2018 Het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van wat er in de stad en haar wijken leeft. Met de projectoproep van Nederlandstalige aangelegenheden

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING. SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden

PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING. SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden PRESENTATIE PRESENTATIE DE BLOESEMRING SMB ORGANISATION Site Stayen (Blok C) Tiensesteenweg 168 bus 201 B-3800 Sint-Truiden INTRODUCTIE Enkele relevante gegevens uit het verleden Wij rekenen jaarlijks

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES ALS SOCIOCULTURELE VERENIGING CATEGORIE 3 VERENIGINGEN GERICHT OP AMATEURKUNSTEN EN VERENIGINGEN MET LOUTER CULTUURSCHEPPENDE, CULTUURBEWARENDE EN CULTUURBEVORDERENDE

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

juni 2015 Beste ouders,

juni 2015 Beste ouders, "Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want

Nadere informatie

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Nieuwsbrief 12 December 2011 indien de mail niet leesbaar is click hier Geachte leden, nieuwslezers of handelaars, met onze maandelijkse

Nadere informatie

VERKIEZING SPORTLAUREATEN

VERKIEZING SPORTLAUREATEN VERKIEZING SPORTLAUREATEN Algemeen reglement Art. 1 De verkiezing van Sportlaureaten van de Stad Geraardsbergen is een initiatief van de Stedelijke Sportraad dat de uitzonderlijke prestaties van onze sportatleten

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van:

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van: Open Bedrijven Dag 5 oktober 10 17u Uitblinkers gespot GreenVille NAC Met medewerking van: Beste bezoeker, Na het succes van vorig jaar met maar liefst 3000 bezoekers, slaan GreenVille en de gemeente Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Januari 2010 Jaargang 1, Nummer 4 In deze nieuwsbrief: Woordje vooraf. Beste sportievelingen, dansers, kids & ouders, EN Info en Nieuwe initiatieven Jonge dansers in

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

subsidies voor activiteiten rond Noord-zuid en diversiteit in brugge

subsidies voor activiteiten rond Noord-zuid en diversiteit in brugge subsidies voor activiteiten rond Noord-zuid en diversiteit in brugge Beste Bruggeling Stad Brugge probeert iedere dag opnieuw te werken aan integratie en gelijke kansen. Ook vinden we het belangrijk dat

Nadere informatie

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus Inhoud: MEI 2015 Planning 2015 2016 Dag van de buren Bezoek aan domein Schorpion te Vliermaal Fototips voor de iphone- en ipad-camera. Planning 2015-2016 De cursussen van dit werkjaar lopen ten einde.

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Schooljaar maart 2017

NIEUWSBRIEF Schooljaar maart 2017 NIEUWSBRIEF Schooljaar 16-17 31 maart 2017 De ooievaar Warre Torremans (0KO) werd op 18 maart grote broer van Stan. Proficiat aan Warre en de trotse ouders! Nieuw logo De stad Geel heeft sinds kort een

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. MAART - APRIL 2017 Beste (groot)ouders De voorbije

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

KA Dendermonde organiseert Triatlon

KA Dendermonde organiseert Triatlon KA Dendermonde organiseert Triatlon Thema Feest Betrokkenheid oudere leerlingen en ouders bij het schoolfeest verhogen Gezondheid bewegen op school Brede school Concrete realisatie Tijdens het schoolfeest

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE

PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE BREDE SCHOOLACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2014/2015 Blok 1 Voorwoord Voor jullie ligt het programma van de Brede schoolactiviteiten, voor schooljaar 2014/2015 De

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013 Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 Paasvakantie Kalender van zaterdag, 30 maart tot en met zondag, 14 april 2013 Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april

Nadere informatie

GENK zondag 24 mei 2015. sprinttriatlon PARTNERDOSSIER

GENK zondag 24 mei 2015. sprinttriatlon PARTNERDOSSIER GENK zondag 24 mei 2015 PARTNERDOSSIER INHOUD GENK zondag 24 mei 2015 5 6 7 8 10 12 VOORWOORD CONCEPT GEGEVENS DRIE REDENEN OM TE SPONSOREN PARTNERFORMULES CONTACT 2 3 VOORWOORD Voor de vijfde keer wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2011

Nieuwsbrief Juni 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Juni 2011 INHOUD Verlof P 1 Sam de verkeersslang P 1 Naar het eerste leerjaar P

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFO: MODULE 1 2 3

PRAKTISCHE INFO: MODULE 1 2 3 PRAKTISCHE INFO: MODULE 1 2 3 Beste, Met dit document geven we graag wat meer informatie over de muzieklessen in De Nieuwe Muziekschool, waarvoor uw zoon of dochter ingeschreven is. In bijlage zit ook

Nadere informatie

Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel.

Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel. Reglement voor het inzenden en selecteren van de vastenaovendliedjes van c.v. d n Dreumel. Enkele belangrijke data voor alle deelnemers zijn: Sluitingsdatum inschrijvingen zondag 30 augustus 2015 om 24.00

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie Draaiboek De organisatie van een beweegactie Door regelmatig te bewegen kunnen de ademhalingsklachten verminderen en raak je minder vermoeid. Getrainde spieren hebben namelijk minder zuurstof nodig dan

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Wandeltocht Selfkant en omgeving op dinsdag 31 januari

Wandeltocht Selfkant en omgeving op dinsdag 31 januari Wandeltocht Selfkant en omgeving op dinsdag 31 januari Gilde Westelijke Mijnstreek organiseert op dinsdag 31 januari weer haar eerste wandeling van dit jaar. Deze wandeling zal dicht bij Sittard plaatsvinden.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Bedrijfsavond 29 april 2016

Bedrijfsavond 29 april 2016 Koninklijke Harmonie De Verenigde Statievrienden vzw Hondsberg 39/41, 2910 Essen www.deverenigdestatievrienden.be Bedrijfsavond 29 april 2016 Op zaterdag 30 april organiseert de Koninklijke Harmonie De

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma Stichting Buurtbeheer Beersdal Rennemig organiseert ook dit jaar weer het kindervakantiewerk voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Dit jaar is het thema Globetrotter. De hele week staat

Nadere informatie