BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar"

Transcriptie

1 STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015

2 MILIEU stookkosten en minder milieuverontreiniging. Daniel Balcer: Kijk ook steeds uw brandpolis en een eventueel huurcontract goed na. Die kunnen namelijk clausules bevatten m.b.t. een verplichte schouwreiniging. René Daerden: Mag ik daar nog aan toevoegen dat in tegenstelling tot wat sommige mensen geloven het verbranden van aardappelschillen geen enkel effect heeft bij het proper houden van de schouw? Let ook op met zogenaamde gespecialiseerde producten die in realiteit weinig afdoend zijn. BILZERSE MILIEUADVIESRAAD VERDRIJFT DE ROOK OM UW HOOFD De kunst van het correct stoken Wanneer de winter buiten voor barre temperaturen zorgt, verzamelen veel mensen bij de open haard of kachel, niet alleen voor de warmte maar ook voor de gezelligheid. Toch is het stoken van hout en afval strikt gereglementeerd door de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem), ook in openlucht. Omdat er hier en daar vragen rijzen over wat al dan niet toegelaten is, ging Dertien te rade bij de Bilzerse milieuadviesraad Alebi. Dertien: Welke materialen mag ik binnenshuis verbranden? Voorzitter René Daerden (links): In principe kunt u thuis alle soorten onbehandeld hout verbranden mits het voldoende droog is. Wie met houtblokken stookt, koopt deze best bij een erkende handelaar. Samengesteld, verlijmd of (chemisch) behandeld hout kan geurhinder, luchtverontreiniging en zelfs een schoorsteenbrand veroorzaken. Zaagsel, schaafsel, spanen enz. zijn ook uit den boze. Huishoudelijk en groenafval is evenmin geschikt om mee te experimenteren. Dertien: Hoe controleer ik of ik correct stook? Vicevoorzitter Daniel Balcer (rechts): Heel simpel: komt er witte of nagenoeg onzichtbare rook uit uw schouw, hoeft u zich geen zorgen te maken. Er is wel een probleem als de rook donker is. Vaak gaat dat gepaard met het verbranden van afval of nat hout. U ziet dan niet alleen dat er iets mis is, u ruikt het ook! Dertien: Hoe vaak dient een kachel of schouw te worden onderhouden? René Daerden: U beperkt het risico op een schouwbrand door minstens één keer per jaar de schoorsteen te laten vegen, liefst door een vakman. Voor individuele stooktoestellen, zoals een open haard of een olie- of gashaard, is het niet verplicht om de schoorsteen te laten kuisen maar toch zijn er heel wat voordelen, bv. lagere Dertien: Is het toegelaten afval te stoken in openlucht? Milieuambtenaar Filip Konings: Absoluut niet! Om energieverspilling te vermijden, verbiedt de wet resoluut het verbranden van afval in openlucht, of het nu gaat om papier, plastic en andere rommel dan wel houtafval en groenresten. Wie met een houtoverschot zit, verkoopt deze best. Dertien: Worden hierop uitzonderingen gemaakt? René Daerden: Een open vuur van droog en onbehandeld hout kan op voorwaarde dat er bij de stad een vergunning werd aangevraagd. Dat geldt net zo goed voor folkloristische evenementen, zoals een Sint-Maartensvuur of de verbranding van kerstbomen. Daarbij moet uiteraard steeds de nodige afstand tot huizen, bossen en dergelijke in acht worden genomen. Ook het verbranden van dierlijk afval kan ten uitzonderlijke titel, net zoals het maken van vuur als beheermaatregel in bossen en natuurgebieden. In dat laatste geval moet er respectievelijk rekening worden gehouden met het Bosdecreet en een goedgekeurd beheerplan. Dertien: Sommige mensen worden geconfronteerd met buren die wel buiten stoken. Filip Konings: Probeer het probleem in eerste instantie met de betrokkenen te bespreken. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de Milieudienst of politie. Zij zullen vervolgens ter plaatse komen en indien nodig maatregelen nemen. Info:

3 VOORWOORD Beste Bilzenaar, Eerst en vooral wil ik u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ook 2015 belooft in Bilzen weer een erg boeiend jaar te worden met tal van topevenementen. Op zondag 4 januari is er al onze traditionele nieuwjaarsdrink op de Markt en in maart kunt u genieten van de meeslepende musical Jesus Christ Superstar, met meer dan 200 Bilzerse acteurs, muzikanten, koorleden en dansers. In het hart van deze Dertien vindt u alvast een voorsmaakje. Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe stedelijke begroting. Het schepencollege bepaalt dan het budget in het kader van het meerjarenplan. Voor 2015 en de volgende jaren blijft het stadsbestuur tastbaar inzetten op sport en cultuur. Onze bestuursploeg hecht veel belang aan deze bevoegdheden omwille van hun uitgesproken sociale functie. Sport en cultuur brengen mensen samen en zorgen zo voor warmte en contact in onze maatschappij, die steeds meer individualiseert. Ook in tijden van besparingen moeten deze bronnen van sociaal welzijn voluit kunnen opborrelen. Als schepen van sport en cultuur ben ik fier op ons rijke verenigingsleven. Voor het sportbeleid ben ik fervent voorstander van een sterk gevarieerd aanbod voor alle leeftijden en niveaus. De 112 Bilzerse sportclubs bewijzen dat het daarmee wel goed zit in onze stad. Zo kunt u hier niet alleen voetballen en basketballen maar ook aan onderwaterhockey doen en zelfs circustechnieken onder de knie krijgen. Wie de individuele sportbeleving boven clubgebonden sporten verkiest, komt eveneens aan zijn trekken in Bilzen. Denk maar aan de looppistes in de Katteberg en aan Kapelhof in Munsterbilzen, de verschillende fitnesstoestellen op openbare plaatsen en aan ons schitterend zwembad. Trouwens, de bewering dat fietsers, wandelaars, joggers en zwemmers eenzaten zijn, klopt absoluut niet. Feit is dat meer en meer sporters ervoor kiezen hun vrije tijd zelf in te vullen in groepsverband. De timing van clubs valt immers niet altijd te combineren met andere verplichtingen op het vlak van werk, gezin en vrijetijdsbeleving. Het is een prachtige evolutie dat deze nieuwe vormen van verenigingsleven als paddestoelen uit de grond schieten. Eén ding is zeker: sporten blijft gezond, of u het nu individueel doet, met een vast groepje vrienden of in traditioneel clubverband. Guy Swennen eerste schepen 3

4 EVENEMENT Als u dit leest, staan we met één been in het nieuwe jaar. Hopelijk beantwoordde 2014 aan uw verwachtingen en kunt u ook in 2015 genieten van vele mooie momenten met familie, vrienden en collega s. Wie een mindere periode doormaakte of met tegenslag werd geconfrontreerd wensen wij volgend jaar een nieuwe start. Om 2015 gepast in te zetten, nodigt het stadsbestuur u uit op de inmiddels befaamde nieuwjaarsdrink op zondag 4 januari. Zak tussen 11 en 13 uur af naar de Markt en geniet samen met ons van feestelijke drankjes, verbluffende livemuziek en een gezellig praatje met uw stadsgenoten. Als voorsmaakje vroegen we enkelen van hen: Met welk idee of initiatief kan Bilzen in 2015 positief in het nieuws komen? Info: Zondag 4 januari 2015 van 11 tot 13 uur Hilde Vandebosch: Ik zou nog meer promotie voeren voor de woensdagmarkt, één van de gezelligste van de Euregio, zeker in combinatie met het winkelaanbod en de horecazaken. Marleen Lecok: Laten we een grootscheepse actie op touw zetten om van Bilzen de eerste hondenpoepvrije stad te maken! Gayane Dimayeva: Het lijkt me leuk een reusachtige kermis te organiseren boordevol attracties en zo van Bilzen dé kinderstad van Vlaanderen te maken. Jean-Pierre Geuten en Patricia Meers: Onze maatschappij heeft nood aan sociaal contact. Hopelijk breidt de stad de talrijke evenementen, die de Bilzenaren bij elkaar brengen, verder uit. Mieke Maes: Bilzen beschikt over een schitterende sportinfrastructuur. Is het geen goed idee om sportpark Katteberg en sportcentrum De Kimpel in de kijker te zetten via een grootse sportdag voor de jeugd? Pierre Caubergh en Josiane Peters: Wij zijn fervente fietsers en pleiten voor extra veiligheid voor zwakke weggebruikers, bv. door de aanleg van zoveel mogelijk afgebakende fietsstroken en parkeerregelingen die de fietsers voldoende ruimte laten. Stef Coomans: Op veel plaatsen lijkt de jeugdondersteuning de dupe te worden van de besparingen. Ik zou het appreciëren als Bilzen dit vermijdt en zo een positief signaal aan de jeugd geeft. Adrienne Crommen: In de winter zouden verwarmde en gesloten terrassen aan de horecazaken de Markt nog gezelliger maken. Als ik buiten kan zitten, zie ik meer en ik weet sowieso graag veel (lacht). Jos Pellaers: Stimuleer het gebruik van de fiets en voorzie bewaakte fietsparkings op populaire locaties in Bilzen. 4

5 BELEID NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD EN HET SCHEPENCOLLEGE Uw beleid in actie Nieuwe oversteekplaatsen schoolomgevingen In de Mopertingenstraat komt er binnenkort een extra oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de aansluiting met de Betonweg. Veel ouders en kinderen steken daar de straat over op weg naar en van school. Het nieuwe zebrapad betekent eveneens een meerwaarde voor de bewoners van de Betonweg en de gebruikers van de nabijgelegen bushalte. Ook in Munsterbilzen komt er weldra een oversteekplaats bij, meer bepaald aan de tweede toegang van de Provinciale Secundaire School. Om het oversteken van de leerlingen veiliger te laten verlopen, wordt een zebrapad aangelegd in de Wijngaardstraat ter hoogte van de aansluiting met de Onderwijsstraat. De locatie van de plaatselijke belbushalte blijft behouden. Lokaal toewijzingsreglement senioren Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium gaat 37 wooneenheden op Bilzers grondgebied exclusief voorbehouden voor senioren vanaf 65 jaar. Bij een koppel volstaat dat één van beide partners minstens 65 jaar is. De stad Bilzen zal hiervoor een eigen toewijzingsreglement opstellen gebaseerd op de specifieke lokale behoeften en in overleg met alle relevante huisvestings- en welzijnsactoren. Extra parking tijdens evenementen Immo Caproens kocht enige tijd geleden aan de Eikaart een perceel grond om er een winkel en parking op te richten. De gemeenteraad sloot een overeenkomst af met de bvba om in de toekomst tijdens de sluitingsuren van de winkel de parking ter beschikking te stellen van de stad Bilzen. Deze kan dan worden gebruikt in het kader van allerhande evenementen. Stedelijke subsidies De stad Bilzen voorziet in totaal euro aan toelages voor diverse verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van welzijn euro gaat naar plaatselijke organisaties die werken rond ontwikkelingssamenwerking euro wordt toegekend aan een aantal sociale organisaties terwijl enkele liefdadigheidsinstellingen kunnen rekenen op een bedrag van euro. Tenslotte is er nog een toelage van euro voor verenigingen en instellingen voor personen met een handicap. Doorheen het jaar richten meerdere Bilzerse middenstandsorganisaties activiteiten in. Daarvoor kunnen ze rekenen op financiële steun van het stadsbestuur. Voor 2014 kent de stad een totaalbedrag toe van euro, te verdelen over Munsterse Middenstand, Middenstand Bilzen, Unizo Bilzen en Vereniging zelfstandigen Beverst-Schoonbeek. AGB gaat sportpark Kapelhof uitbaten Met het oog op de optimale exploitatie van de stedelijke sport- en cultuurinfrastructuur gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen (AGB) nu ook het stedelijk sportpark Kapelhof in Munsterbilzen integreren in haar werking. Het AGB werd opgericht om via een bedrijfsmatige aanpak makkelijker in te spelen op de evoluerende marktomstandigheden. Beleidsuitvoerende taken kunnen zo veel sneller worden gerealiseerd en dat is in de eerste plaats een goede zaak voor de gebruikers van dit soort infrastructuur. Eerder kwam ook al sportpark Katteberg onder de vleugels van het AGB. Naar dat voorbeeld zal de stad Bilzen een recht van erfpacht toekennen op de site in Munsterbilzen ten voordele van het AGB. De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 3 februari om 20 uur in de raadzaal van het stedelijk administratief centrum. Vooraf heeft u vanaf uur de mogelijkheid om het stadsbestuur een vraag te stellen tijdens het vragenkwartiertje. 5

6 KORT NIEUWS Lagere alcoholgrens voor beroepschauffeurs Alcohol heeft een negatieve invloed op het rijgedrag. Wie drinkt en dan achter het stuur kruipt, loopt een hoger risico op een ongeval. Vandaar dat vanaf 1 januari 2015 de alcoholgrens voor beroepschauffeurs wordt teruggeschroefd naar 0,2 promille (0,09 mg/l). Voor andere bestuurders blijft de limiet ongewijzigd. Concreet: voortaan riskeert een beroepschauffeur een boete vanaf 0,2 promille wanneer hij met zijn voertuig op een openbare plaats rijdt. Wie wordt als beroepschauffeur beschouwd? Vrachtwagenchauffeurs (rijbewijzen C, C1 en E) en bus- of autocarchauffeurs (rijbewijzen D1, D en E), ook als ze voor eigen rekening rijden (bv. tanken, naar de keuring rijden ) Chauffeurs met een rijbewijs met een medische schifting (enkel tijdens de uitoefening van de vervoersdienst), meer bepaald: - diensten voor geregeld vervoer, bijzonder vervoer en ongeregeld vervoer - taxibestuurders - voertuigenverhuur met chauffeur - bezoldigd leerlingenvervoer - ziekenwagenbestuurders - instructeurs praktijk van rijscholen Info: Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst Kort samengevat Bij een alcoholcontrole worden bestuurders van een vrachtwagen of bus als beroepschauffeurs gezien. Voor hen geldt de nieuwe alcohollimiet altijd. Andere professionele chauffeurs vallen enkel onder deze wetgeving tijdens de uitoefening van hun vervoersdienst. Middenstand Bilzen blikt enthousiast vooruit Woensdag 3 december verzamelde een honderdtal handelaars van Bilzen-centrum om de toekomst van Bilzen onder de loep te nemen. Het stadsbestuur liet weten dat het verder investeert in kernversterkende maatregelen om het stadscentrum levendig te houden en ijvert voor een gezonde mix van speciaalzaken, ketens, dienstensector en horeca. Ook steunt het beleid de evenementen, het gratis parkeren en de intensieve communicatie om Bilzen te laten uitgroeien tot de meest biesonder boeiende winkelstad van de regio. Gezocht: vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding Leren en huiswerk maken is niet altijd prettig voor kinderen. Daarom organiseert de Dienst Samenlevingsopbouw sinds enkele maanden huiswerkbegeleiding in de buurthuizen van Gansbeek en Schoonbeek. Kinderen uit de omgeving krijgen er de kans om hun huiswerk te maken in een geschikte leeromgeving en met de nodige ondersteuning. De begeleiding wordt gegeven op maandag en donderdag van tot uur. Wie ervaring in het onderwijs of een pedagogische achtergrond heeft en graag kinderen wil helpen met hun huiswerk kan zich aanmelden bij Sander Tilkin. Er worden ook leesouders gezocht. Info: Huldiging culturele verdienste Vrijdag 12 december zat De Kimpel nokvol voor de tweejaarlijkse huldiging van de jubilerende Bilzerse verenigingen en hun vrijwilligers. Lokale zanggroep Sing & Swing bracht muziek en alle gehuldigden kregen een uniek kunstwerk van lokale kunstenaars als aandenken. Zo schonk de Cultuurraad 27 verdienstelijke (bestuurs-)leden en 5 jubilerende verenigingen een dynamisch beeldje van Claudia Sochacki. Voor de bijzondere culturele verdienste werden schrijfster Anja Feliers, Theater Filet Puur!, troubadour Luk Voncken, werkgroep P.B.C.B. van het Schots Weekend en historisch auteur Koenraad Nijssen genomineerd. De publieksprijs - een werk van Nickie Thibaut ging naar Luk Voncken. De huldiging voor de bijzondere culturele verdienste was voor de Werkgroep P.B.C.B. Zij ontving een werk van Irène Martens, waarmee de kunstenares meteen de tweejaarlijkse eervolle vermelding van de Cultuurraad won. 6

7 PARTICIPATIE Bilzenaren adviseren bij ontwikkeling park Petry Het is inmiddels wijd en zijd bekend dat het Huis Petry één van de nieuwe trekpleisters in het stadscentrum wordt. Vanaf eind 2015 zal de familie Briers er haar bakkerij met degustatiesalon en het succulente restaurant De Verleiding uitbaten. Maar de site in de Klokkestraat heeft nog meer te bieden. Aan de achterkant van het beschermde monument ligt namelijk één van de best bewaarde Bilzerse geheimen verscholen: het park Petry. Ingesloten tussen de Klokkestraat, de Omstraat en de Kloosterstraat ligt een park van 32 are groot, dat qua natuurpracht niet hoeft onder te doen voor andere Bilzerse groengebieden. De beleidsploeg is momenteel druk in de weer met de voorbereidingen om de locatie uit te bouwen tot een aantrekkelijke en rustgevende plaats voor alle inwoners en bezoekers van onze stad. Dat gebeurt op basis van een harmonisch park- en groenbeheerplan. Hiervoor doet het stadsbestuur een beroep op buurtbewoners en leden van het participatieproject BIES100. Burgemeester Frieda Brepoels: Ik sta er soms van te kijken hoe weinig bekend het park Petry is. De keren dat het de voorbije jaren werd opengesteld, zorgden telkens weer voor lyrische reacties! Daarom gaan we het park toegankelijk maken voor iedereen die wil genieten van deze in- spirerende omgeving. Heel belangrijk voor ons daarbij is hoe de ontwikkeling van de site het best gebeurt volgens de buurtbewoners en andere Bilzenaren, die zich betrokken voelen. In dat kader werden omwonenden midden december uitgenodigd voor een bezoek aan het park Petry. Ook leden van het participatieproject BIES100 waren van de partij. Enkele maanden geleden stelde de stad hen immers tien concrete projecten voor waarin de burger actief kan participeren. Eén daarvan is de ondersteuning bij het opstellen van een harmonisch park- en groenbeheer voor het park Petry. Meer dan 40 geïnteresseerden daagden op om zich een beeld te vormen van de ligging, de grootte en het potentieel van het park. Onder hen Robert Brulmans: Ik voel me erg verbonden met de Bilzerse natuur en dus vind ik het belangrijk dat ik ertoe kan bijdragen. Dit is een prima initiatief: bij aankomst kregen de bezoekers een voorlopig schetsontwerp met bijhorende uitleg. Nadien konden we in het park rondwandelen om inspiratie op te doen. Aansluitend begaven de deelnemers zich naar het stedelijk administratief centrum om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot de toekomst van het park Petry. Schepen van openbare werken Guido Cleuren: De enquête bevatte o.m. vragen over mogelijke recreatieve en educatieve elementen in het park. Voorts konden de aanwezigen hun visie geven op het uitzicht en de toegankelijkheid ervan. Beschouwen zij het park als een groene verbinding tussen de omringende straten of zien ze de locatie eerder als een verborgen tuin? De ingevulde vragenlijsten worden momenteel verwerkt en de bruikbare ideeën in het harmonisch park- en groenbeheerplan geïntegreerd. Frieda Brepoels: Op die manier dragen de aanwezigen wezenlijk bij tot de ontwikkeling van het nieuwe park. We zullen de deelnemers op de hoogte houden van de resultaten. Hoe hoger de betrokkenheid van onze inwoners, hoe groter de impact van dit soort projecten. Info: 7

8 BRANDWEER Bilzers brandweerkorps maakt deel uit van Zone Oost-Limburg Op 1 januari gaat de nieuwe brandweerstructuur van start. Bilzen behoudt uiteraard zijn vestiging maar het korps gaat dan over naar de Brandweerzone Oost-Limburg. Deze nieuwe zone verenigt naast de brandweerkorpsen van Bilzen-Voeren ook die van Hoeselt, Maasmechelen-Lanaken, Maaseik en Genk-Houthalen- Helchteren. Hoofddoel van de Brandweerzone Oost-Limburg is een zo gecoördineerd mogelijke werking, met de lokale hulpverlening d.m.v. zonale ondersteuning als speerpunt. Korpschef Jos Peters (tweede v. r.) kijkt vol vertrouwen uit naar de lancering van de nieuwe zone. Hij ziet vooral de vele voordelen ervan: Dankzij de schaalvergroting kunnen we een nog adequatere hulpverlening garanderen. In totaal spreken we over 439 brandweerlui, waarvan 95 beroeps en 344 vrijwilligers, 23 vrijwillige ambulanciers, 26 vrijwillige verpleegkundigen Bijzondere Beroepstitel (BBT), een twintigtal administratieve en logistieke medewerkers en maar liefst 116 voertuigen. Op termijn zal de nieuwe structuur ook voordelen bieden bij de aankoop en uitwisseling van materiaal enz. Sergeant Mario Thijs (l.): Op dat vlak is er al meteen nieuws te melden: zo gaat de brandweerzone een bostankwagen, momenteel operationeel in de post Genk, in onze kazerne stationeren. Die kan worden ingezet bij eventuele bosbranden. Daarnaast kocht de zone een commandovoertuig 4x4 aan dat eveneens in Bilzen beschikbaar zal zijn vanaf februari. In de praktijk worden de brandweerkazerne, het aanwezige materieel, het wagenpark en de lopende leningen overgedragen aan de Zone Oost-Limburg. De gronden waarop de kazerne is gebouwd blijven eigendom van de stad. Hiervoor wordt een erfpachtovereenkomst afgesloten. Alle personeelsleden, zowel statutaire als vrijwilligers, worden overgedragen aan de nieuwe zone. SPECIALISATIES Naar aanleiding van de overgang krijgen onze medewerkers een nieuw statuut. Voorts verandert er voor hen weinig, aldus luitenant Frank Parthoens (tweede v. l.). De Zone Oost-Limburg stelt ons in staat om nog intensiever samen te werken met andere brandweerposten dan voorheen. Dankzij de nieuwe structuur kunnen we ook makkelijker kennis en lesgevers uitwisselen. Voorts weten we precies welke elkaars specialisaties zijn. Voor Bilzen zijn dat hoogte- en oppervlaktewaterreddingen. In zulke gevallen zal de zone altijd een beroep doen op onze expertise. Onnodig te zeggen dat burgers alle baat hebben bij zo n doorgedreven aanpak. Met de start van de Zone Oost-Limburg wordt de aanwervingsprocedure gewijzigd. Wie zich in de toekomst kandidaat wil stellen voor een vacature dient een geschiktheidsattest te behalen bij een er- 8

9 Het Bilzerse stadsbestuur blijft investeren in het plaatselijke brandweerkorps. Tijdens de gemeenteraad van begin december werden een aantal dienstnemingscontracten goedgekeurd. Daardoor beschikt de Bilzerse brandweer momenteel over 18 verpleegkundigen BBT en 14 ambulanciers, allen vrijwilligers. Twee bijkomende ambulanciers krijgen een proefcontract van één jaar. Voorts gingen de raadsleden akkoord met een reeks benoemingen, waaronder 11 stagiairs, die zich voortaan effectief brandweerman mogen noemen. kende brandweerschool. Hij of zij moet tevens slagen voor de tweejaarlijkse sportproeven. Pas dan kan de kandidatuur in overweging worden genomen. Mario Thijs: Ook nieuw is het feit dat alle brandweermannen van de zone dezelfde werkkledij zullen dragen. Leuk om te weten: het nieuwe logo werd ontworpen door een brandweerman uit Genk. De 14 met elkaar verbonden stippen symboliseren de betrokken steden en gemeenten. De Bilzenaren hoeven niet te speculeren over eventuele drastische wijzigingen inzake onze hulpverlening, gaat Jos Peters verder. Het principe van de Snelst Adequate Hulp (SAH) blijft gehandhaafd en dat over de zone- en landsgrenzen heen. Bij noodsituaties wordt dus altijd het best geplaatste korps ingeschakeld om hulp te verlenen. Wat betreft preventie komt er een centrale dienst die al onze dossiers en contracten beheert. Dat zorgt voor een beter overzicht. SECTOR ZUID Er zal tevens worden gewerkt met een centrale dispatching en één algemeen telefoonnummer, dat eerstdaags wordt bekendgemaakt. Wie een probleem wil melden, belt naar dat nummer in plaats van contact op te nemen met het Bilzerse korps of een ander, ook als het bv. gaat om het verdelgen van een wespennest. Op die manier zijn de burgers er zeker van dat ze zo snel en goed mogelijk worden geholpen. Bij noodsituaties blijft natuurlijk het telefoonnummer 100 gelden. Frank Parthoens haalt er de nieuwe organisatiestructuur bij: Naast een zoneraad en college, bevoegd voor het dagdagelijks bestuur, bestaat deze uit de 14 burgemeesters van de betrokken steden en gemeenten, de zonecommandant en een technische commissie. Om praktische redenen is de zone opgebouwd uit drie sectoren: Noordoost, West en Zuid. Die laatste omvat de korpsen van Bilzen, Voeren en Hoeselt. Elke sector staat onder de bevoegdheid van een sector-officier. Alle gemeenteraden gingen ermee akkoord om een dotatie te voorzien ter financiering van de Zone Oost-Limburg, besluit burgemeester Frieda Brepoels. De berekening gebeurt via een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal inwoners en kadastraal inkomen van de gemeente. Voor Bilzen werd de verdeelsleutel voor 2015 vastgesteld op 8,25 %. Dat komt neer op een bedrag van euro. Door de hervorming is de samenwerkingsovereenkomst met de brandweer van Hoeselt niet langer nodig. Info:

10 FOCUS Bobben is... een feestbus nemen op oudejaar Begin 2015 veilig en zonder parkeerstress met De Lijn. De buschauffeurs bobben immers mee en brengen u vlot naar uw feestje en weer naar huis. Feestbussen in Bilzen Bilzen wordt bediend door feestbus 405 (Hasselt - Diepenbeek - Hoeselt - Bilzen - Lanaken). De dienstregeling vindt u op oudejaar of bel De LijnInfo op (0,30 euro/minuut) waar de hele oudejaarsnacht medewerkers paraat zijn om uw vragen te beantwoorden. Doe mee aan de jeugdenquête! Onze leefwereld is voortdurend in beweging. Daardoor veranderen de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun ouders ook constant. De stedelijke Jeugddienst probeert daarop in te spelen en onderzoekt nu via een grote enquête hoe hij met zijn acties en activiteiten inspeelt op nieuwe trends. Alle kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen in die vragenlijst hun zegje doen. Er is ook een online enquête op jeugd.bilzen.be. Op de Facebookpagina Jeugddienst Bilzen kunnen de Bilzerse jongeren en ouders hun mening kwijt over het jeugdbeleid van onze stad. Vul de enquête in en maak meteen kans op een leuke prijs! Onbeperkt reizen voor 3 euro Voor 3 euro koopt u een speciaal feestbiljet. Daarmee reist u onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn vanaf 18 uur op 31 december tot en met middernacht op 1 januari. Het biljet is te koop in alle Lijnwinkels en op 31 december vanaf 18 uur ook bij de chauffeurs van De Lijn. Uiteraard zijn alle andere vervoerbewijzen zoals een Lijnkaart of sms-ticket op oudejaar eveneens geldig. Stadsraad Bilzen levert beste carnavalshit Tijdens de 40ste editie van Carnavalissima kreeg het liedje En vé gon, vé gon, vé gon van de Stadsraad Bilzen de meeste stemmen en werd zo winnaar. Zangeres Diane Jacobs sleepte naast de titel van carnavalshit van het jaar ook de showprijs in de wacht. De inzendingen van Lanaken en Diepenbeek werden respectievelijk tweede en derde. 10

11 JEUGD Bilzen promoot muzikaal talent van eigen bodem Heeft het te maken met de pollen van de legendarische Jazz Bilzen-weides die hier nog steeds rondwaren? Feit is dat Bilzen barst van het muzikaal talent en dat wil de stad zo houden. Onder de noemer Pop.Bilzen voert de stedelijke Cultuurdienst al ettelijke jaren een intensief ondersteunend beleid om plaatselijke muzikanten een duwtje in de rug te geven. Met succes: volgens de laatste telling onder toezicht van meester Jo Van Backlé telt onze stad meer dan 70 bands en dj s. Belangrijke pijlers van Pop.Bilzen zijn het jaarlijkse muziekconcours Pop a Cast en Emotions, het festival dat met elke editie populairder wordt. Loes Hardy, deskundige cultuur: Daar blijft het uiteraard niet bij. Midden december organiseerden we in cultuurcentrum De Kimpel twee concertavonden met enkel lokale bands. De afgelopen jaren namen zij een eigen cd op met financiële steun van de stad. Dertien: Wie komt in aanmerking voor die subsidie? Loes Hardy: Om erkend te worden als plaatselijke pop- of rockgroep moet minstens één van leden in Bilzen gedomicilieerd zijn en dient de band bij de Cultuurdienst geregistreerd te zijn. De toelage bedraagt 50 procent van de gemaakte onkosten, met een maximum van 250 euro per opname. Los daarvan stimuleren we Bilzerse organisatoren via podiumsubsidies om lokale bands te programmeren tijdens hun evenementen. Twee rockgroepen die gebruik maakten van de subsidieregeling en midden december stevig van jetje gaven in cc De Kimpel zijn Trailers en Hell City. Steven Vandersmissen, zanger van Trailers: Voor de opnames van onze ep This radiant mess konden we inderdaad rekenen op financiële steun van de stad Bilzen. Zo n toelage maakt een verschil voor jonge en beginnende bands. Die concertavonden zijn eveneens belangrijk omdat plaatselijk talent zich zo in de beste omstandigheden in de kijker kan spelen. Voor de eerste keer nemen we ook deel aan Pop a Cast. We vinden het cool dat het Bilzerse cultuur- en jeugdbeleid kansen creëert voor jonge muzikanten. Dat is immers niet overal het geval. Het klopt dat de stad Bilzen initiatieven neemt om lokale muzikanten een podium te geven, in het geval van de concertavonden zelfs letterlijk, knikt Tommy Goffin, drummer bij Hell City (derde v.l.). Onze nieuwe cd Victorious is pas uit en weekt overal enthousiaste reacties los. Het optreden in De Kimpel was dan ook een perfecte gelegenheid om onze nieuwe show uit te testen. Het principe van de podiumsubsidies is eveneens belangrijk. De organisatie van Biesenrock, waarbij ik betrokken ben, maakt er gebruik van om onze bezoekers met Bilzerse bands kennis te laten maken. Met Hell City treden we vaak op in het buitenland maar het blijft fijn om op eigen bodem te spelen. Op 2 januari geven we een akoestisch concert in café Paperclip in de Brugstraat, iets waar we enorm naar uitkijken! Info: pop.bilzen.be Trailers: Hell City: Facebook: Hell City In januari gaat de zevende editie van Pop a Cast van start. Dit jaar wordt er opnieuw gezocht naar de beste band. In totaal nemen circa 15 Bilzerse acts het tegen elkaar op tijdens de voorrondes in jeugdhuis Plan B op vrijdag 30 januari en zaterdag 31 januari en in jeugdhuis De Haajf op zaterdag 14 februari en op vrijdag 27 februari. De drie finalisten en dito wildcards van de jury leggen elkaar het vuur helemaal aan de schenen tijdens de finale op zaterdag 28 maart in cc De Kimpel. 11

12 BILZEN BOVEN Gouden bruiloft Kengen Stulens, Beverst Diamanten bruiloft Castermans Hegge, Merem Diamanten bruiloft Lormans Maris, Bilzen De klas van 44 gaat terug naar school Onder het motto Nooit te oud om te leren stapten 11 oud-leerlingen van de klas van 1944 onlangs terug in de tijd. Na 70 jaar installeerden zij zich opnieuw op de schoolbanken van het eerste leerjaar van de Sint-Mauritiusschool, en volgden er les samen met de eersteklassers van De voorbeeldige anciens kregen achteraf een diploma en een goed rapport mee naar huis. Nieuwe handelszaken Midden december maakte Thibaut Courtois zijn reputatie van De trots van Bilzen weer helemaal waar door als eerste voetballer te worden uitgeroepen tot nationale sportman van het jaar. Proficiat, Thibaut! Briljanten bruiloft Lowet Stevens, Bilzen Sjieke Dinges Maak in de sfeervolle winkel in de Maastrichterstraat 52 uw keuze uit overheerlijke artisanale pralines, Italiaanse producten, confiserie, streekproducten en decoratieartikelen voor uw geschenkmand. Of bestel de gepersonaliseerde chocolade. Info: Diëtiste Karen Desair Op zoek naar een gezonder leven? Karen Desair, Laarstraat 104 in Beverst, verzekert u persoonlijk advies, aangepast aan uw levensstijl. Info: Jos Roofthooft staat 50 jaar op de planken Bezige bij Jos Roofthooft is als presentator, zanger en entertainer al 50 jaar niet meer weg te slaan van de planken. De Bilzenaar is een briljante moppentapper maar staat ook bekend om zijn onvoorwaardelijke inzet voor mensen met een beperking en gehandicapten. Voor deze gouden carrière werd Jos dan ook feestelijk in de bloemen gezet. Op zondag 8 februari wordt Wim Simons om uur in de Sint-Mauritiuskerk in Bilzen door de bisschop tot diaken gezegend als voorbereiding op zijn priesterwijding. Aansluitend is er een receptie. Alle Bilzenaren zijn uitgenodigd! Binnenkort zien we hem in Schoonbeek als apostel in de musical Jesus Christ Superstar. 12

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Hoeselt gemeenteberichten SENIORENSPORTDAG Donderdag 11 september * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Tweemaandelijks

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad Bezorg uw kinderen een leuke paasvakantie pagina 10-11 stadskrant Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie